Uniós fellépés a csalás és. a korrupció ellen. OLAF Betekintés az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájába

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Uniós fellépés a csalás és. a korrupció ellen. OLAF Betekintés az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájába"

Átírás

1 KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLI- TIKÁIRÓL Uniós fellépés a csalás és OLAF Betekintés az Európai Csalás Elleni Hivatal munkájába a korrupció ellen Az európai polgárok és javaik védelme érdekében az Európai Unió köteles fellépni a csalás és a korrupció ellen. Az OLAF-nak, vagyis az Európai Csalás Elleni Hivatalnak döntő szerep jut abban, hogy siker koronázza ezt a küzdelmet.

2 TARTALOM KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Ez a tájékoztató füzet a Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról című sorozat része. A sorozat azt hivatott bemutatni, mit tesz az EU a hatáskörébe tartozó szakpolitikai területeken, miért van szükség arra, hogy intézkedjen, és munkája milyen eredménnyel jár. Miért van szükségünk jól működő csalás elleni politikára?.. 3 Hogyan közelíti meg az EU a kérdést?... 5 Milyen eszközökkel lép fel az Európai Unió a csalás ellen?... 8 Kitekintés Mit a tartogat a jövő a csalás elleni küzdelemben További információk A rendelkezésre álló tájékoztatókat a következő internetcímen lehet elolvasni és letölteni: Hogyan működik az Európai Unió? Európa 2020 stratégia: Európa növekedési stratégiája Az EU alapító atyái Adópolitika Belső piac Bővítés Csalás elleni küzdelem Digitális menetrend és információs társadalom Egészségpolitika Éghajlat-politika Élelmiszer-biztonsági politika Energiapolitika Fejlesztési és együttműködési politika Foglalkoztatás és szociális ügyek Fogyasztói ügyek Gazdasági és monetáris unió és az euró Halászati és tengerügyi politika Határok és biztonság Humanitárius segítségnyújtás Jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság Kereskedelempolitika Költségvetési politika Környezetvédelmi politika Közlekedéspolitika Kulturális és audiovizuális politika Kutatási és innovációs politika Kül- és biztonságpolitika Mezőgazdasági politika Migrációs és menekültügyi politika Oktatási, képzési, ifjúsági és sportpolitika Regionális politika Vállalkozáspolitika Vámpolitika Versenypolitika Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról Uniós fellépés a csalás és a korrupció ellen Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatóság Kiadványok 1049 Brüsszel BELGIUM A kézirat lezárva: március Címlapfotó és fotó a 2. oldalon istockphoto.com/ Sagadogo 16 o ,7 cm ISBN doi: /64373 Luxembourg: az Európai Unió Kiadóhivatala, 2014 Európai Unió, 2014 Sokszorosítás engedélyezve. A fényképeket a szerzői jog tulajdonosának előzetes engedélyével lehet csak felhasználni vagy sokszorosítani. Engedélyért közvetlenül a jogtulajdonosokhoz kell fordulni.

3 U N I Ó S F E L L É P É S A C S A L Á S É S A K O R R U P C I Ó E L L E N 3 Miért van szükségünk jól működő csalás elleni politikára? A korrupció és a csalás súlyos gazdasági és társadalmi károkat okoz. A világ számos országa szenved a mélyen gyökerező korrupciótól, amely gátolja a gazdasági fejlődést, aláássa a demokrácia működését, valamint károsítja a társadalmi igazságosságot és a jogállamiságot. A jelenség az uniós tagállamokban sem ismeretlen: bár a korrupció jellege és mértéke országonként különböző, valamilyen formában mindegyik tagállamot érinti. Egyfelől milliárdokba kerül az adófizetőknek, másfelől sok esetben elősegíti a bűnszervezetek működését Európa-szerte. A becslések szerint a korrupció önmagában évi 120 milliárd eurós terhet ró az EU gazdaságára ez alig kevesebb, mint az Unió teljes éves költségvetése. Belátható tehát, hogy a korrupció elleni küzdelem versenyképesebbé teszi az EU-t a világgazdaság színterén. Az egyes nemzeteknek önállóan kell küzdeniük a korrupció és a csalás ellen. Az EU tagállamai többnyire rendelkeznek a megelőzéshez és a fellépéshez szükséges jogi eszközökkel és intézményekkel. Mivel az uniós alapok 80%-át a tagországok kezelik, az uniós költségvetést érintő csalási és korrupciós ügyek kivizsgálásáért és a vádemelésért is ők felelősek. Az EU ugyanakkor saját csalás elleni hivatala, az OLAF révén támogatja a tagállamokban folyó vizsgálatokat. Mindezen kívül arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a korrupció a polgárok demokratikus intézményekbe és eljárásokba vetett hitét is rombolja. Közvélemény és közbizalom A korrupcióról készített 2013-as Eurobarométer-felmérés 2014 februárjában közzétett eredményei szerint az EU lakosságának több mint fele érzi úgy, hogy az utóbbi években erősödött a korrupció. A legóvatosabb becslések szerint is a korrupció legalább évi 120 milliárd eurós költséget teremt az EU-tagállamok számára, amint azt az Európai Bizottság a 2011 júniusában elfogadott korrupcióellenes csomagjában is kiemelte. Ebbe az összegbe a tagországokban előforduló korrupció valamennyi formája beletartozik, így az uniós költségvetést érintő bűncselekmények is. Az EU számára tehát a korrupció mivel hatása nemcsak az államháztartásra, de a közbizalomra nézve is káros a legsúlyosabb problémák egyike. A 28 tagállamban elvégzett Eurobarométer-felmérés az alábbi eredményt hozta: a lakosság 76%-a gondolja úgy, hogy hazájában a korrupció elterjedt jelenség, és 56% szerint a probléma az utóbbi három évben tovább súlyosbodott; 67%-uk szerint hiányzik a kellő átláthatóság, és a politikai pártok finanszírozásának felügyelete nem megfelelő; az európai lakosság kétharmada úgy vélekedik, hogy a korrupció szorosan hozzátartozik a hazájában uralkodó üzleti kultúrához; a válaszadók 70%-a ugyanakkor fenntartja, hogy mindennapi életét nem érinti közvetlenül a korrupció. istockphoto/muharrem Öner A közvélemény szemében: tényleg elkerülhetetlen a korrupció?

4 K Ö Z É R T H E T Ő E N A Z E U R Ó P A I U N I Ó S Z A K P O L I T I K Á I R Ó L 4 Egyértelműen jelezzük a polgároknak, hogy nem tűrjük a csalást és a korrupciót Az Európai Bizottság 2011-ben korrupcióellenes jogszabálycsomagot fogadott el, amelyben felvázolta az EU korrupcióellenes politikáját, és életre keltett egy olyan uniós ellenőrzési módszert, amellyel a tagállamok erőfeszítései rendszeresen értékelhetők februárjában látott napvilágot az első uniós antikorrupciós jelentés, amely ismerteti az egyes tagállamok helyzetét: azt, hogy melyik országban milyen korrupcióellenes intézkedések vannak érvényben, melyek működnek jól, illetve mit és hogyan lehetne javítani. Bár az utóbbi években a tagállamok számos kezdeményezést útjára indítottak, az eredmények vegyesek, így még kiterjedtebb fellépésre van szükség a korrupció megelőzése és büntetése érdekében. A jövőben az antikorrupciós jelentések kétévente jelennek majd meg. Az Európai Bizottság időközben több intézkedést is javasolt a jogszabályi keret megerősítésére, így például a közbeszerzési szabályok reformját (2011-es javaslat), a bűncselekményből származó vagyon elkobzását (2012-es javaslat), valamint a korrupciós esetek körének kiterjesztését a hivatalosan köztisztviselőnek nem minősülő, de az uniós források kezelésében érintett személyek megvesztegetésére (2012-es javaslat). Az EU szigorúan lesújt a csalásra a megtakarítás és a nagyobb hatékonyság jegyében Az EU 150 milliárd eurós éves költségvetésének legnagyobb részét az uniós polgárok és közösségek életminőségének javítására fordítja. A csalás azonban az Unióban sem ismeretlen. Az uniós költségvetés felhasználása igen széles körű a mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatásoktól kezdve a kutatások támogatásán át a jelentős infrastrukturális projektek finanszírozásáig számtalan tevékenység beletartozik. Az EU-nak ugyanakkor behozatali vámokból és jövedéki adókból is származik bevétele. A közpénzek felhasználásától függetlenül azonban a csalás veszélye mindig fennáll. Az Európai Csalás Elleni Hivatalt (az OLAF-ot) az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő szabálytalanságok kivizsgálására hívták életre. Ez a feladat különösen fontos olyan időkben, amikor minden euró számít. Az OLAF létrejötte Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 1999-es megalakulásakor a csalások, a korrupció és az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértő egyéb szabálytalanságok kivizsgálását kapta feladatául. A vizsgálatok indítását, lebonyolítását és lezárását, valamint az OLAF-hoz be- és a tőle kiáramló információ kezelését a hivatalt létrehozó rendelet szabályozza. Példák az OLAF által folytatott vizsgálatokra Csalás esetei: a projektfinanszírozásra fordítandó európai uniós pénzalapok szabálytalan felhasználása olyan területeken, mint a külső segélyek, a mezőgazdaság vagy a környezetvédelem; importőrök által elkövetett vám- és adócsalás; bűnszervezetek általi cigarettacsempészet; építési projektre igénybe vehető támogatás elsikkasztása; nem létező mezőgazdasági termékek (pl. ténylegesen el nem készült gyümölcslé vagy el nem ültetett fák) után igénybe vett támogatás. Szakmai kötelezettségszegés esetei: pályázati eljárások szabálytalanságai; összeférhetetlenség; tesztkérdések és megoldókulcsok kiszivárogtatása. istockphoto/alexandru Sava Bölcs pénzgazdálkodás a növekedés szolgálatában

5 U N I Ó S F E L L É P É S A C S A L Á S É S A K O R R U P C I Ó E L L E N 5 Hogyan közelíti meg az EU a kérdést? Fokozott küzdelem a csalással szemben Az Európai Bizottság 1999-ben hirdette meg a csalással és korrupcióval szembeni zéró tolerancia politikáját. Ennek jegyében jött létre az OLAF, hogy valamennyi fronton küzdelmet folytasson a csalás ellen, és tájékoztassa a nyilvánosságot a csalás következményeiről. Az Európai Bizottság számára kiemelten fontos, hogy az uniós intézmények munkatársai tisztában legyenek azzal, miként kell eljárniuk, ha csalást feltételeznek. Emellett a könyvvizsgálók és más alkalmazottak képzésére is nagy figyelmet fordítanak. A figyelemfelhívó tevékenységek köre széles, ezek részben a lakosságot, részben az uniós tisztségviselőket célozzák. Az Európai Csalás Elleni Hivatal azon munkálkodik, hogy a lakosság minél inkább tisztában legyen azzal, milyen hatást gyakorol a hamisítás és a csempészet az uniós gazdaságra. Így például útmutatást ad a hamis euróérmék felismeréséhez, nyomozós kvízjátékot szervez, és külön tájékoztatót készít a csempészetről gyermekek számára. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja projektvezetőit, pénzügyi szakembereit, könyvvizsgálóit és a világ különböző részein található küldöttségeinek dolgozóit a potenciális csalás veszélyéről és arról, hogy mit kell tenniük, ha szabálytalanság gyanúja merül fel. A képzések keretében a tisztségviselők megoszthatják egymással tapasztalataikat, és lehetőséget kapnak arra, hogy lépést tartsanak a legfrissebb tudományos kutatásokkal. Az eddigi tanfolyamok a következő témákat ölelték fel: csalás megelőzése és felismerése könyvvizsgálók részére, csalás és korrupció elleni képzés az új küldöttségvezetőknek, valamint a világ különböző részein dolgozó tisztségviselők oktatása arra, hogyan kell alkalmazni a korai előrejelző rendszereket. A csalás elleni weboldal (http://ec.europa.eu/ anti_fraud/index_hu.htm) részletes útmutatóval segíti a partnerszervezeteket saját stratégiájuk kialakításában. Ehhez többek között bevált módszereket, a leggyakoribb csalási módszerekkel kapcsolatos tudnivalókat és képzési programokat is kínál. A korai előrejelző rendszer A korai előrejelző rendszer a csalás elleni küzdelem fontos eszköze. Olyan adatbázisról van szó, amely az EU pénzügyi érdekeire potenciális veszélyt jelentő személyek és vállalatok nevét tartalmazza. Az adatbázis segítségével ellenőrizni lehet, hogy a pályázati felhívásokra jelentkező személyeket és vállalatokat gyanúsítják-e csalással: amennyiben szerepelnek a listán, a szóban forgó közigazgatási szerv zárolhatja vagy felfüggesztheti a nevükhöz fűződő szerződéseket és kifizetéseket. Az OLAF és az uniós országok együttműködése a finanszírozási források védelmében Az uniós költségvetés 85%-át a tagállamok kezelik (ez az úgynevezett megosztott irányítás), így végső soron ők felelnek a csalások megelőzéséért. Az OLAF feladata pedig többek között az, hogy összehangolja az együttműködést két vagy több ország nemzeti hatóságai között. AZ EU 2013-AS KÖLTSÉGVETÉSE ÁTTEKINTÉS 2013-as költségvetési bevétel 2013-as költségvetési kiadások (kötelezettségvállalási előirányzatok, milliárd euró) Héa-alapú források, 11,3% Egyéb bevételi források, 1,2% Az EU mint globális szereplő 9,6 milliárd, 6,4% Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 2,1 milliárd, 1,4% Vámok és cukorilletékek, 14,1% GNI-alapú forrás, 73,4% Igazgatás 8,4 milliárd, 5,6% Természeti erőforrások: vidékfejlesztés, környezetvédelem és halászat, 10,6 milliárd, 10,7% Fenntartható növekedés 70,6 milliárd, 46,8% Természeti erőforrások: piaci vonatkozású kiadások és közvetlen támogatások, 44 milliárd, 29,1%

6 K Ö Z É R T H E T Ő E N A Z E U R Ó P A I U N I Ó S Z A K P O L I T I K Á I R Ó L 6 Az EU-hoz 2004 óta csatlakozott és a csatlakozni kívánó országok nemzeti csalásmegelőzési kapcsolattartó pontokat jelöltek ki, hogy: összehangolják az uniós pénzek védelmét szolgáló jogszabályokat és tevékenységeket, illetve az ezzel foglalkozó szervek munkáját; kapcsolatot teremtsenek a nemzeti hatóságok és az OLAF között, támogassák az OLAF és a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködést; értesítsék az Európai Bizottságot a napvilágra kerülő csalásokról és szabálytalanságokról. Ezek a nemzeti hivatalok a csalás következményeire és a büntetésekre is felhívják a figyelmet, emellett gondoskodnak arról, hogy az országban elegendő számú, hozzáértő csalásmegelőző munkatárs tevékenykedjen. Azokban az országokban, amelyek 2004 előtt csatlakoztak az Unióhoz, szintén külön rendszer működik az említett feladatok kezelésére, de nem központosított szervezet formájában. Az európai intézmények közös küzdelme a csalás ellen A korrupció és a csalás visszaszorítása érdekében végzett munka csak akkor lehet hatékony, ha azt együttműködés és összehangolt erőfeszítések jellemzik. Az alábbiakban néhány példát sorolunk fel arra vonatkozóan, hogy az érintett uniós intézmények a lehető leghatékonyabb működés érdekében hogyan egyeztetik össze tevékenységeiket. Az Európai Bizottsághoz tartozó Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) független szerv, amely az egyes országokat és az uniós szervezeteket segíti a csalások kivizsgálásában, és közreműködik a csalás elleni jogszabályok és stratégiák kialakításában. Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága felügyeli az uniós költségvetés felhasználását. Az OLAF-fal szoros együttműködésben gondosan vizsgálja a csalás és más szabálytalanságok ellen hozott jogszabályokat. Az OLAF folyamatosan tájékoztatja az Európai Parlamentet a tevékenységeiről, azonban a folyamatban lévő vizsgálatokról nem ad ki információt. Az Európai Számvevőszék ellenőrzi az uniós pénzügyeket, és segíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós költségvetés felhasználásának felügyeletében. E célból nemcsak a pénzgazdálkodásról, hanem más tevékenységekről is jelentéseket és véleményeket készít. A Számvevőszék megvizsgálja, hogy szabályszerű volt-e a pénzügyi műveletek nyilvántartása, végrehajtása és kezelése. Így gondoskodik arról, hogy teljesüljön a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elve. A Számvevőszék jelzi az OLAF felé, ha csalás vagy korrupció gyanúja merül fel. A csalás és korrupció elleni fellépés mint jogi kötelezettség Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikke előírja, hogy az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak küzdeniük kell a csalás és minden egyéb, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység ellen. A csalás megelőzése és felderítése ilyenformán az Európai Bizottság egészére kiterjedő általános kötelezettség, mivel a munkatársak napi munkája érinti a források felhasználását. Az irányítási és ellenőrzési rendszerek létrehozása a tagállamok felelősségi körébe tartozik, így nekik kell ügyelniük arra, hogy az országban működő programok maradéktalanul megfeleljenek a rendeletekben foglalt követelményeknek. Az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény kimondja, hogy mind a kiadásokat, mind a bevételeket érintő csalásokat az összes uniós országban hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókkal kell sújtani. A kiszabható büntetések között súlyos esetekben a legalább egyévig tartó szabadságvesztésnek is szerepelnie kell. A Bizottság 2012-ben javasolta az ilyen bűncselekményekért kiszabható büntetési tételek súlyosbítását. Az EU pénzügyi érdekeit védő uniós szabályok szigorítása érdekében új irányelvtervezet született, amelynek célja az, hogy összehangolja a bűncselekmények meghatározását, a minimálisan és maximálisan kiszabható szankciókat és az időbeli korlátozásokat, mivel ezek még mindig különböznek az EU egyes tagállamaiban. Erről a jogalkotási javaslatról jelenleg is folynak a tárgyalások az Európai Unió Tanácsában és az Európai Parlamentben.

7 U N I Ó S F E L L É P É S A C S A L Á S É S A K O R R U P C I Ó E L L E N 7 Europol: az Európai Unió bűnüldöző szerve Az Europol az EU belső biztonságának védelmét célzó megbízatása keretében szintén részt vesz a csalás elleni küzdelemben. A szervezet operatív tevékenységeiről szóló 12 pontos megbízatás szerint a pénzhamisítással és hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos csalás elleni fellépés is a feladatai közé tartozik. Az euróhamisítás évi több millió eurót emészt fel az EU költségvetéséből, a héacsalás pedig évente nagyjából 60 milliárd euróba kerül az uniós tagállamoknak az Europol becslése szerint. Az Europol működteti az eltűnő kereskedő útján elkövetett, Közösségen belüli csalással foglalkozó elemzési projektet is, amely a szervezett bűnözői csoportokhoz köthető héacsalásokat vizsgálja. Erről a jelenségről uniós szinten egyedül ez az adatbázis kínál bűnügyi információt. Az OLAF és az Europol 2004-ben együttműködési megállapodást írt alá, így a két szervezet együtt léphet fel a csalás, a korrupció és más, az EU pénzügyi érdekeit sértő, nemzetközi szervezett bűnözés keretében elkövetett bűncselekmény és jogellenes tevékenység ellen. A megállapodás lehetővé teszi, hogy a két szerv technikai és stratégiai információkat cseréljen egymással, valamint a közös illetékességi területeken együttműködjön a fenyegetettség értékelése és a kockázatelemzés terén, azonban a személyes adatok cseréjét kizárja. istockphoto/mattjeacock Összefogás a legjobb eredmény elérése érdekében Bár az OLAF jogi hatáskörébe nem tartozik bele, hogy maga emeljen vádat a jogsértőkkel szemben, a tagállamoknak és az uniós intézményeknek segítséget nyújt a szabálytalanságok felgöngyölítésében és kivizsgálásában. Független szerv lévén bármely uniós szervezetnél vagy tagállamban, valamint azokban az Unión kívüli országokban is vizsgálódhat, ahol uniós pénzeket használnak fel. Segíti az információk összegyűjtését és cseréjét, közreműködik a csalás elleni politika kialakításában és végrehajtásában, valamint gondoskodik arról, hogy ezt módszeresen törvénybe is foglalják. OLAF: pénzügyi érdekeink őre Az Európai Bizottság kiemelten fontosnak tartja a csalás megelőzését. Ennek megfelelően az OLAF-ot azért hívta életre, hogy biztosítsa: az adófizetők pénzének felhasználása mindenki javát szolgálja. A hivatalnak három fő célja, hogy: a csalás, a korrupció és más jogellenes tevékenységek kivizsgálása révén védje az Európai Unió pénzügyi érdekeit; felderítse és kivizsgálja az uniós intézmények és szervek tagjainak és személyzetének szakmai kötelezettségeivel kapcsolatos súlyos ügyeket, amelyek fegyelmi vagy büntetőeljárást vonhatnak maguk után; támogassa az Európai Bizottságot a csalás felderítésére és megelőzésére irányuló politika kidolgozásában és végrehajtásában. A legfontosabb tények és számadatok az OLAF-ról (2012-es adatok) Személyzet: 435 fő Igazgatási költségvetés: 57,4 millió euró Beérkező információ: 1264 tétel Lezáratlan ügyek száma összesen: 718 Vizsgálati ügyek: 431 Koordinációs ügyek: 287 Lezárt ügyek száma összesen: 465 Kiadott ajánlások száma: 199 Behajtásra javasolt összeg: 284 millió euró A vizsgálatok átlagos hossza: 22,6 hónap

8 K Ö Z É R T H E T Ő E N A Z E U R Ó P A I U N I Ó S Z A K P O L I T I K Á I R Ó L 8 Milyen eszközökkel lép fel az Európai Unió a csalás ellen? Az Európai Bizottság csalás elleni programjai Miközben a nagy nyilvánosság és az uniós intézmények, illetve a világ más pontjain működő küldöttségek alkalmazottai a figyelemfelhívó és képzési programokon keresztül értesülnek a csalás elleni tevékenységekről, maga az OLAF két fő program keretében foglalkozik a csalással: a pénzügyi szabálytalanságok elleni küzdelmet szolgáló Hercule programban és az euróhamisítás ellen fellépő Periklész programban. HERCULE PROGRAM: AZ EURÓPAI POLGÁROK PÉNZÉNEK VÉDELMÉBEN A 2004-ben indított Hercule program az uniós pénzügyekre kiható csalás, korrupció és más jogellenes tevékenységek például a cigarettacsempészet és a hamisítás elleni fellépést szolgálja. A ban 11,8 millió eurós költségvetéssel lebonyolított Hercule I, majd a ban 98,5 millió eurós költségvetéssel zajló Hercule II programnak köszönhetően az OLAF a következőket érte el: csalás elleni képzést és segítségnyújtást tudott biztosítani az európai ügyvédi kamarák, bírói testületek és más gyakorló jogi szakemberek részére. A képzések keretében a bűnüldöző szervek több mint 5300 munkatársa bővíthette ismereteit a számítógépes igazságügyi szakértői tevékenységről és a speciális berendezések használatáról; technikai segítségnyújtást és informatikai támogatást adott a nemzeti hatóságoknak; a tagállamok nemzeti és regionális hatóságainak jelentős számban nyújtott támogatást csúcstechnológiás műszaki berendezések (röntgenberendezések, adatbázisok és informatikai nyomozati eszközök) beszerzéséhez, hogy ezzel segítse a bűnüldöző hatóságok operatív kapacitásának megerősítését. Az OLAF által átadott szaktudásnak és a pénzügyi támogatásnak köszönhetően a nemzeti hatóságok között javult az együttműködés és bővült az információcsere. Ennek eredményeként nagy mennyiségben foglaltak le cigarettákat, dohányt és más csempészett árucikkeket. Az elmaradt behozatali vámból, hozzáadottérték-adóból és jövedéki adóból is komoly összegeket sikerült behajtani. Emellett több olyan embert őrizetbe vettek és elítéltek, akik részt vettek csempészetben vagy más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő tevékenységben. European Union Az országok közötti információcsere döntő szerepet játszik a csalás elleni küzdelemben A Hercule I és a Hercule II program látványos sikere nyomán 2014 februárjában rendelet született az új, közötti időszakra szóló Hercule III program elindításáról, mégpedig nagyobb, 105 millió eurós költségvetéssel. E keretösszeg legalább 70%-át olyan tevékenységekre fogják költeni, amelyek során a tagállami szolgálatok, például a vámszervek vagy a rendőrség közvetlen technikai segítséget kapnak napi munkájukhoz. Ezenkívül támogatás igényelhető például speciális digitális igazságügyi szakértői képzésre vagy a cigaretta- és dohánycsempészet felderítését segítő keresőkutyák beszerzésére és kiképzésére. A támogatások a teljes költség legfeljebb 80%-át fedezhetik. PERIKLÉSZ PROGRAM: AZ EURÓBANKJEGYEK ÉS -ÉRMÉK VÉDELME A HAMISÍTÁSSAL SZEMBEN Lehet, hogy az ember akkor találkozik először hamis euróval, amikor vásárolni szeretne egy automatából, de az nem fogadja el a hamis érmét. Az ilyesmit talán nem is kezeljük nagy problémaként, magasabb szinten azonban jóval súlyosabb kérdésről van szó. Az Európai Központi Bank (EKB) összegyűjtött adatai szerint az euró 2002-es bevezetése óta Európában összesen több mint 500 millió euróra tehető az euróhamisítás okozta pénzügyi kár.

9 U N I Ó S F E L L É P É S A C S A L Á S É S A K O R R U P C I Ó E L L E N 9 Az EKB közelmúltban kiadott féléves jelentése szerint 2011 második felében 310 ezer hamis euróbankjegyet vontak ki a forgalomból körülbelül 15 millió euró összértékben, a 2012 első felére eső pénzügyi kár pedig mintegy 13 millió euró volt. Kolumbiától Bulgáriáig számtalan helyen találtak és számoltak fel hamis bankjegyeket gyártó nyomdákat. A as időszakban 7 millió eurós költségvetéssel rendelkező Periklész program a hamisítás elleni küzdelem terén az illetékes nemzeti hatóságoknak nyújtott képzésre és segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. A program összefogja a rendőröket és a vámtiszteket, a nemzeti központi bankok és pénzverdék képviselőit, a jogi szakembereket, például ügyvédeket és bírókat, valamint a területhez kötődő más szakmai csoportokat úgy az állami, mint a magánszektorból. Ezzel biztosítja, hogy a hatóságok mindig egy lépéssel a hamisítók előtt járjanak. A Periklész program keretében sikerült szorosabb együttműködést kialakítani abban a három régióban Délkelet- és Északkelet-Európában, illetve Dél-Amerikában, ahol a leginkább szükség van az euróhamisítással szembeni védekezésre. A csalás megelőzését támogató jogszabályok Számos olyan jogszabály létezik, amely körvonalazza az OLAF fő szerepét és adminisztratív vizsgálatok végzésére vonatkozó hatáskörét. Az 515/97/EK tanácsi rendelet ismerteti a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtás jogi keretét, valamint a hatóságok és a Bizottság által folytatott együttműködést, melynek célja, hogy a vámra, a mezőgazdaságra és a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó jogszabályokat helyesen alkalmazzák. A kölcsönös segítségnyújtás fő eszköze az OLAF kezelésében működő Csalás Elleni Információs Rendszer. Ez az egyedülálló és biztonságos infrastruktúra több mint 1200 illetékes tagállami szolgálat, harmadik országbeli partner, nemzetközi szervezet, bizottsági szolgálat és egyéb uniós intézmény közel 10 ezer regisztrált végfelhasználója számára elérhető. A Csalás Elleni Információs Rendszer több adatbázishoz és információcsere-rendszerhez is hozzáférést biztosít a vámcsalás elleni fellépés céljából. A Csalás Elleni Információs Rendszer különösen fontos eleme a váminformációs rendszer (VIR) és a vámügyirat-azonosítási adatbázis (FIDE). A VIR voltaképpen egy adatbázis, melyben a jogszabályok megsértésével összefüggésbe hozható árukra, készpénzre, közlekedési eszközökre, vállalkozásokra és személyekre vonatkozó információkat tárolják. A FIDE a személyek és vállalkozások ellen indított, folyamatban lévő és lezárt vizsgálatok ügyiratszámait tartalmazza, ezzel segítve elő a vizsgálatok lefolytatásában végzett együttműködést (kölcsönös segítségnyújtást). European Union Euróérme szakértői vizsgálata speciális berendezéssel

10 K Ö Z É R T H E T Ő E N A Z E U R Ó P A I U N I Ó S Z A K P O L I T I K Á I R Ó L 10 ÍGY VIZSGÁLJA AZ OLAF A HOZZÁ BEÉRKEZŐ INFORMÁCIÓT ÜGY ELUTASÍTVA Kapott információk: közszektorból (EU-intézmények, tagállamok részéről) magánszektorból (a lakosság, magánszervezetek, visszaélést jelentő személyek részéről) KIVÁLASZTÁSI SZAKASZ A vizsgálati, kiválasztási és felülvizsgálati csoport véleményezi, hogy az OLAF megnyissa-e, vagy pedig utasítsa-e el a kérdéses ügyet attól függően, hogy az információ: az OLAF hatáskörébe tartozik-e elegendő-e a vizsgálat megindításához összhangban áll-e az OLAF vizsgálati politikájának prioritásaival A főigazgató döntése A főigazgató megnyitja/ elutasítja az ügyet Vizsgálat 1. A vizsgálati tevékenységek körébe tartoznak többek között: a személyes beszélgetések a telephely ellenőrzése a helyszíni ellenőrzések az igazságügyi informatikai vizsgálatok a vizsgálati kiküldetések nem uniós országokba 2. A vizsgálatok törvényességének ellenőrzése, következtetések A tagállamok csalás elleni tevékenységeinek összehangolása VIZSGÁLATI SZAKASZ NINCS AJÁNLÁS A főigazgató ajánlása Az ajánlások végrehajtásának nyomon követése: bűnügyi nyomozások büntetőeljárás lefolytatása és ítélet meghozatala az érintett pénzösszegek visszanyerése fegyelmi intézkedések NYOMONKÖVETÉSI SZAKASZ REPORT Ajánlások: bírósági fegyelmi pénzügyi igazgatási A zárójelentés továbbítása az érintett uniós intézmények, szervek és hivatalok vagy tagállamok számára A főigazgató ajánlást tesz a végrehajtandó intézkedésekre vonatkozóan Mit jelent a közös vámügyi művelet? A közös vámügyi művelet a tagállamok és harmadik országok vámhatóságainak határozott időre szóló, összehangolt, célirányos operatív intézkedése a határokon átnyúló tiltott kereskedelem megakadályozására.

11 U N I Ó S F E L L É P É S A C S A L Á S É S A K O R R U P C I Ó E L L E N 11 Hogyan zajlanak a vizsgálatok? AZ ÜGYEK NYOMON KÖVETÉSE AZ ELSŐTŐL AZ UTOLSÓ LÉPÉSIG Az OLAF 2011-ben 1046 olyan információt kapott, amely nyomozati szempontból potenciális jelentőséggel bírt. Az új internetes csalásbejelentő rendszernek köszönhetően minden korábbinál több magánszektorbeli forrásból érkezett bejelentés. HOGYAN DÖNTI EL AZ OLAF, HOGY MIT ÉRDEMES NYOMON KÖVETNI? Az OLAF annak alapján dönt a vizsgálatok és koordinációs ügyek indításáról, hogy a kapott információ a hatáskörébe tartozik-e, elegendő adat áll-e rendelkezésre egy vizsgálat vagy koordinációs ügy indításához, illetve, hogy az információ a vizsgálati elsőbbséget szabályozó politika hatálya alá esik-e. MI TÖRTÉNIK AZ ÜGYEK LEZÁRÁSAKOR? Amikor az OLAF lezárja egy ügy vizsgálatát, a záró jelentés alapján bírósági, fegyelmi, pénzügyi vagy igazgatási intézkedést javasolhat. A javasolt intézkedést vagy az uniós hatóságok, vagy a tagállami hatóságok hajtják végre. AZ OLAF JAVASLATAI A 2011-BEN ZÁRULT ÜGYEKBEN A 2011-ben tett összes ajánlás: 175 AZ OLAF MEGÁLLAPÍTÁSAIT KÖVETŐ INTÉZKEDÉSEK Amikor az OLAF lezár egy ügyet, igazgatási, fegyelmi, pénzügyi és/vagy bírósági intézkedéseket javasolhat. Az ügy jellegétől függ, hogy a tagállamok vagy az érintett uniós hatóságok mennyi idő alatt tudják végrehajtani ezeket az ajánlásokat: jogi kereset vagy pénzbehajtás esetén hosszabb időre lehet szükség. Ez a helyzet főként akkor áll elő, ha nagyszabású csalás történik, vagy a bűnszervezetek például tervezett csőddel, illetve csúcsminőségű hamis igazoló okmányok használatával rejtik el a vagyonukat. A CSALÓK BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTÁSA Az OLAF ajánlásai nyomán 2011-ben indult tagállami eljárásokban sok hónapnyi szabadságvesztést szabtak ki, és a még bírósági ítéletre váró ügyek száma is magas. Nem minden OLAF-ügyben születik bírósági ítélet ben az esetek több mint felében a tárgyalás előtt ejtették a vádat, a fennmaradó ügyeket tekintve pedig a vádlottakat 42%-ban elítélték, 7%-ban felmentették. A jogi keresetek kimenetele országonként nagyon eltérően alakult. Az Európai Ügyészség felállításáról szóló 2013-as bizottsági javaslat egyik fő célja éppen ezért a tagállamok közötti különbségek csökkentése volt. Az ügyészség a tervek szerint az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények kivizsgálásában és a vádemelésben lesz majd illetékes % 23 13% 63 36% 16 9% Bírósági ajánlás Pénzügyi ajánlás Fegyelmi ajánlás Igazgatási ajánlás A PÉNZEK VISSZASZERZÉSE Az OLAF létrejötte óta 3500 vizsgálatot folytatott le. A pénzek visszaszerzését azonban nem maga a hivatal végzi: a behajtás az uniós intézmények és a tagállamok feladata. AZ OLAF VIZSGÁLATAI NYOMÁN INDULT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN MINDEN KORÁBBI ÉVNÉL TÖBB SZABADSÁGVESZTÉST SZABTAK KI 2011-BEN Bírósági ítéletek Felfüggesztett szabadságvesztésbüntetés (hónap) Szabadságvesztésbüntetés (hónap) Pénzbírság (millió euró) ÜGYEK SZÁMA ÉRTÉK ÜGYEK SZÁMA ÉRTÉK ÜGYEK SZÁMA ÉRTÉK ÜGYEK SZÁMA ÉRTÉK ÜGYEK SZÁMA ÉRTÉK , , , , ,7

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése csoport A PHARE programok és az Átmeneti projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése 008 millió forint V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (00/08-.0.0) Felhalmozási

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Korrupció elleni küzdelem az Európai Unióban. Nemzetközi ajánlások és azok magyar vonatkozásai a magyar soros elnökség számára

Korrupció elleni küzdelem az Európai Unióban. Nemzetközi ajánlások és azok magyar vonatkozásai a magyar soros elnökség számára Korrupció elleni küzdelem az Európai Unióban Nemzetközi ajánlások és azok magyar vonatkozásai a magyar soros elnökség számára 2011. január 1-jétől Magyarország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Az OLAF 2011. évi eredményeinek összefoglalója

Az OLAF 2011. évi eredményeinek összefoglalója Az OLAF 2011. évi eredményeinek összefoglalója Az OLAF 2011. évi eredményeinek összefoglalója és néhány példa az általunk vizsgált ügyekre EURÓPAI BIZOTTSÁG EURÓPAI CSALÁS ELLENI HIVATAL 1 A csalásbejelentő

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként három országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK INTEGRITÁS TANÁCSADÓK SZEREPE MAGYARORSZÁGON Kovács Sándorné területi közigazgatási szervek irányításáért felelős koordinációs igazgató, KIH 2013. november 7. A korrupció elleni küzdelem Magyarországon

Részletesebben

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása

A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság felállítása EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2015)0039 A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-dokumentum EK jogi aktus kötelező közösségi jogi aktus EU-határozat EU-irányelv EU-rendelet nem kötelező közösségi jogi aktus EU-ajánlás EU-vélemény EU-alkotmány

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS)

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) ELŐADÁS TARTALMA - SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSOK - TÁMOGATÁS MENEDZSMENT INFORMATIKAI MEGOLDÁSA A 272/2014. (XI. 5.) KORM.

Részletesebben

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS 1 Ezt az elfogatóparancsot az illetékes igazságügyi hatóság bocsátotta ki. Kérem, hogy az alább megnevezett személyt büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés-büntetés,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.16. COM(2013) 651 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK HU HU A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012.

használata Az EU emblémájának az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. Az EU emblémájának használata az uniós programokkal összefüggésben Útmutató a kedvezményezettek és más harmadik felek számára 2012. október Szervezeti közlemény 2 Bevezetés számos olyan programmal rendelkezik,

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (XXX) az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2016. évi munkaprogramja és az Alap végrehajtására vonatkozó finanszírozási

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS. 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség

ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS. 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség Emberi erőforrások Munkaerő-felvétel és szakmai előmenetel ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség MAGUNKRÓL Az Európai Számvevőszék a Szerződés által

Részletesebben

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland

Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Jogalkalmazói együttműködés a szerzői jogsértésekhez kapcsolódó büntető eljárásokban. Előadó: Dr. Szilágyi Roland Országos Parancsnokság Jövedéki Igazgatóság Rendészeti Főosztály Felderítés-felügyeleti

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások

A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások A szárított, valamint fermentált dohányt érintő jövedéki aktualitások Ágoston Krisztián pénzügyőr őrnagy Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető NAV KH Jövedéki Főosztály I. A termékkört érintő jövedéki

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0282(COD) 18.7.2012. a Költségvetési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 18.7.2012 2011/0282(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Költségvetési Bizottság részéről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Az előirányzatok fejezeti szintű levezetését az alábbi táblázat mutatja be.

Az előirányzatok fejezeti szintű levezetését az alábbi táblázat mutatja be. 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként négy országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, I. MELLÉKLET

Részletesebben

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka

Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka Tájékoztatási és nyilvánossági előírások Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009 2014 es időszaka 1. Cél A Nemzeti Kapcsolattartó, a Program Operátorok és a Projektgazdák valamennyi tájékoztatást

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet 2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása Adatszolgáltató: ORFK GF ETO Sors zám A projekt megnevezése A finanszírozás forrása A projektmegvalósítás

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló új szabályok tapasztalatai a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Teleki József pénzügyőr ezredes főigazgató NAV Repülőtéri Főigazgatóság

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Előadó: Farkas Ákos, piacfelügyeleti tanácsadó 2014. december 8. Tartalom Jogszabályi keret Piacfelügyeleti tevékenység bemutatása Kapuőri szerep

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

VEDD ÁT AZ IRÁNYÍTÁST A SZEMÉLYES ADATAID FELETT!

VEDD ÁT AZ IRÁNYÍTÁST A SZEMÉLYES ADATAID FELETT! VEDD ÁT AZ IRÁNYÍTÁST A SZEMÉLYES ADATAID FELETT! Európai Bizottság - Jogérvényesülési Főigazgatóság Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2012 ISBN: 978-92-79-22659-5 DOI: 10.2838/48021 Rajzok Pierre

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az EU bankjaként gazdaságilag életképes, fenntartható beruházásokat finanszírozunk, támogatunk szaktudásunkkal Európa határain belül és túl. Az EU 28 tagállamának

Részletesebben

Babos Dániel P. Kiss Gábor: 2016-ban fel kell készülni az Európai Uniótól érkező támogatások átmeneti csökkenésére

Babos Dániel P. Kiss Gábor: 2016-ban fel kell készülni az Európai Uniótól érkező támogatások átmeneti csökkenésére Babos Dániel P. Kiss Gábor: 2016-ban fel kell készülni az Európai Uniótól érkező támogatások átmeneti csökkenésére Az Európai Unió azért hozta létre a strukturális és kohéziós alapokat, hogy segítsék a

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19.

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. Tartalom I.) A Közbeszerzések helyzetének alakulása Magyarországon

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Karrierlehetőség az EU Intézményeinél. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Karrierlehetőség az EU Intézményeinél. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Karrierlehetőség az EU Intézményeinél Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen állásokról van szó? uniós köztisztviselői állások (eurokrata állások) szakértői, tanácsadói állások Az Európai Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben