Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2 ᔗ則szó Írta Jacques Barrot úr, az Európai Bizottság alelnöke, közlekedési biztos c. ü, c, d. f ő ü. c ő f ő ő. ő, d ü, f d d,. ő d, c, d d ő, f c. d ő d, d ő ő, cc, d d. d,. f ü, d ő ő f d.,, c d. [aláírás] 2 / 207

3 . ü d ő, f d ő ő ő. d 噧, f c.. f c d, f ődő f, d ü. d, d, ü. 3. d ő 噧, f d. ő ü f d. ő d f 噧 d ü. c,. ü, d ü f ő. d, d d, ü d. 4. d, c f, ő. f d ü, c f. d f ő. ő w d. 6. d, d c f f őd, d dő f ü d. d d f ü f. w d f ő d f c. f d d ő, d c ü ü d. d c ü. W // c.. / / d f / c / _ c c _ d _., c f d, d f, d, c... 3 / 207

4 0. Gyorsreferencia: a rakományrögzítésre vonatkozó tíz legfontosabb parancsolat Általános megjegyzések... 9 Bevezetés... 9 Az iránymutatás célja A rakományrögzítés szükségessége Tömeg és súly A tömegközéppont A rakomány által kifejtett gyorsulási erők Csúszás Dőlés és billenés A rakomány merevsége A teher eloszlása A jármű kiválasztása és megrakodása Több módozatú szállítási műveletek A rakományrögzítés oktatása A járművek felépítménye és torlaszolásos rögzítésre szolgáló eszközök a járműveken. 19 A homlokfal Az oldalfalak A hátsófalak Dobozos típusú felépítmények Nyitott oldalú felépítmény (ponyvás/léckeretes vagy billenő típusú) Oldalponyvás felépítményű járművek Rakoncák A hevederek rögzítési pontjai ISO-konténerek (ISO ) Végfalak Oldalfalak Csatlakozó- és hevederrögzítő pontok 25 Cserefelépítmények Visszatartási módszerek Torlaszolásos rögzítés Párnázóanyaggal történő torlaszolás Küszöbös és lemezes torlaszolás Sorok közötti torlaszolás egy rakományszelvényen belül Rakodófelülethez szegelt rögzítőfák Ékek és ékágyak 32 Kötözés Leszorításos lekötözés 34 Hurkos kötözés 35 Ferde kötözés 36 Átkötés 37 Közvetlen kikötözés 38 Kötözőeszközök 38 Hevederes kötözőelemek 40 Rögzítőláncok 41 Sodronykötél kötözőelemek 42 Csavaros feszítő 43 Hálók vagy takaróponyvák kötözéssel 44 Kötelek 45 Acélpántok 45 Rögzítősínek az oldalfalakon rudak és kötözőelemek számára 45 4 / 207

5 Közbülső támasztógerendák 46 Megfogószerkezetes rögzítés Több visszatartási módszer kombinálása Kiegészítő eszközök Súrlódási tényezőt növelő betétek 48 Közbetétek 49 Fából készült talpak 49 Zsugorodó fólia és nyújtható fólia 50 Acél vagy műanyag pántolószalagok 50 Saroklécek 51 Kopásvédők műanyag hevederek számára 52 A rakomány és a kötözőeszközök sérülésének elkerülése végett használt élvédők 52 Rakományvédő távtartók 53 Karmos alátétek A szükséges kötözésmennyiség számítása Ellenőrzés vezetés közben / Fuvarozások többszöri lerakodással Szabványosított vagy félig szabványosított rakományok (mértani alakok) Tekercsek, hordók és henger alakú rakományok Papírtekercsek Hordók Dobozok Zsákok, bálák és zacskók Rakodólapok és görgős rakodólapok Az europaletta 62 Görgős rakodólap 62 Lapos fémlemezek Hosszú szelvények Gerendák Tekercselt áruk Tekercsekbe kötött drót, rudak vagy gerendák Nagy rakományegységek és öntvények Akasztott rakományok Nagy mennyiségű folyadékból álló rakomány Néhány konkrét rakományra vonatkozó követelmény Általános rakományok Farakományok Fűrészelt faáruk Kör keresztmetszetű faáruk Egész fák 81 Nagy konténerek vagy nagy, nehéz csomagok Megfogószerkezet nélküli cserefelépítmények Nyitott (hulladékgyűjtő jellegű) konténerek Áruk elhelyezése konténerekben Nagy tömegű ömlesztett rakományok Lemezek szállítása lapos rakodófelületen A-bakokkal Ipari munkagépek / építőipari gépek / mozgó munkagépek Járművek Személygépkocsik, furgonok és kis pótkocsik szállítása / 207

6 Különböző méretű táblaüvegek szállítása a megengedett maximális méreteken belül Kis mennyiségű táblaüveg, keretek stb. szállítása Veszélyes áruk A jármű felszerelése Mellékletek Útmutató a terhelés elosztásához Célok és feltételek 101 A terheléselosztási terv használata 101 Súrlódási táblázatok Statikus súrlódási táblázat 105 Dinamikus súrlódási táblázat 106 Maximális zárási erő szegenként és a karmos alátétek megengedett terhelése Maximális zárási erő szegenként 110 Karmos alátétek megengedett terhelése 110 Láncok kötözési teherbírása Sodronykötelek szakítószilárdsága (LC) Az IMO/ILO/UNECE módszeren alapuló GYORS KÖTÖZÉSI ÚTMUTATÓ GYORS KÖTÖZÉSI ÚTMUTATÓ Példa az IMO Gyors kötözési útmutató (közút/tenger, A terület) használatára GYORS KÖTÖZÉSI ÚTMUTATÓ az EN szabvány alapján Néhány szokásos áruféleség µ D dinamikus súrlódási tényezője Néhány szokásos áruféleség µ D dinamikus súrlódási tényezője Rakomány megtámasztása ponyvás/léckeretes felépítmény segítségével Acéltermékek és vegyszertartályok rögzítése Acéltermékek 153 Takaró 157 Bevezetés Tartalom A. Vízszintes tengelyű tekercsek B. Tekercselt lemezek A tekercselt lemezeket függőleges tengellyel szállítják két fagerendán, amelyek hozzá vannak kötözve (ti. acélpántokkal hozzá vannak erősítve) a tekercselt lemezekhez C. Végfalas, oldalról és felülről nyitott konténerek Bevezetés Tartalom E. Függőleges tengelyű ( égre néző szemű ) tekercsek biztosítása F. Gumikötél (pók) Kiegészítés a függőleges tengelyű ( égre néző szemű ) tekercsek biztosításának módszeréhez 169 G. Csomagok Néhány példa a vegyszerek szállítására leggyakrabban használt tartályok elhelyezésére és rögzítésére a közúti szállításban (szállítás teljesen megrakott teherautóval) Tervezés Az útvonal és a szállítási mód kiválasztása A teherszállítás tervezése A teherszállító egység (tsze.) kiválasztása A teherszállító egység térfogatának és teherbírásának megfelelő kihasználása A tsze. rakományrögzítési kézikönyve A rakomány címzettjének a rakomány elhelyezésével kapcsolatos elvárásai / 207

7 A tsze.-k ellenőrzése Gyorsulási és lassulási erők Rövidítések és betűszók jegyzéke Szakirodalmi áttekintés és hivatkozások Tárgymutató A rakományrögzítés oktatása Köszönetmondás / 207

8 . f c f c Alább egy rövid listát találunk azokról a fontos alapszabályokról, amelyek mindig érvényesek a szállított rakomány jellegétől függetlenül, és amelyeket mindig szem előtt és tiszteletben kell tartani egy szállítás lebonyolításakor. A lista nem áll meg önmagában, a dokumentum központi részében található részletesebb magyarázatokkal együtt kell érteni. Ne feledje, hogy a megfelelően nem rögzített rakomány veszélyt jelenthet mások és az Ön számára is. A nem megfelelően rögzített rakomány leeshet a járműről, ami forgalmi torlódáshoz vezethet, valamint mások megsérülését vagy akár halálát is okozhatja. Erős fékezésnél vagy karambol esetén a nem megfelelően rögzített rakomány megsebesítheti vagy megölheti Önt is. A rakománynak a járművön való elosztásának és/vagy rögzítésének módja befolyásolhatja a jármű kormányzását, azaz megnehezítheti annak irányítását. Az alábbi tíz parancsolat mindenekelőtt a járművezetőhöz szól, mivel ő szállítja fizikailag a rakományt rendeltetési helyére, és így közvetlenül ő van kitéve a szállítás lebonyolításához kapcsolódó veszélyeknek. Mielőtt megrakodjuk a járművet, ellenőrizzük, hogy ép és rendeltetésszerűen használható állapotban van-e a rakfelület, a felépítmény és minden rakományrögzítő felszerelés. Úgy rögzítsük a rakományt, hogy ne tudjon a helyéről eltolódni, elgurulni, csúszkálni a rázkódás hatására, ne tudjon leesni a járműről, és ne tudja felbillenteni azt. Döntsük el, hogy mely rögzítési módszer(ek) a legalkalmasabb(ak) a rakomány tulajdonságaitól függően (megfogószerkezet, torlaszolás, közvetlen kikötözés, leszorításos lekötözés vagy ezek kombinációja). Ellenőrizzük, hogy a jármű és a torlaszolásos rögzítő felszerelés gyártójának ajánlásai teljesülnek-e. Ellenőrizzük, hogy a rakományrögzítő felszerelés megfelel-e azoknak a követelményeknek, amelyek az utazás során várhatóak. A vészfékezés, az akadály kikerüléséhez szükséges éles kanyarodás, a rossz út- és időjárási viszonyok olyan körülmények, amelyek bármely utazás során nagy valószínűséggel előfordulhatnak. A rögzítő felszerelésnek ellen kell tudni állni ezeknek a körülményeknek. Minden be- és kirakodáskor és a rakomány átrendezésekor vizsgáljuk meg a rakományt, ellenőrizzük, hogy nincs-e túlterhelés, és hogy a súlyeloszlás megfelelően kiegyensúlyozott-e. Győződjünk meg arról, hogy a rakomány úgy van elrendezve, hogy a teljes rakomány tömegközéppontja minél közelebb essen a jármű hossztengelyéhez és minél alacsonyabban legyen: a nehéz áruk alul legyenek, a könnyebbek felül. Rendszeresen ellenőrizzük a rakomány rögzítését az út során, ahol csak lehetséges. Az első ellenőrzést lehetőség szerint néhány kilométernyi vezetés után egy biztonságos megállóhelyen végezzük el. Továbbá ellenőrizzük a rögzítést erős fékezés után és a vezetés során adódó más rendhagyó helyzeteket követően is. Ha lehetséges, használjunk olyan eszközöket, amelyek segítik a rakományrögzítést, pl. súrlódási tényezőt növelő betéteket, közbetéteket, pántokat, sarokléceket stb. Győződjünk meg arról, hogy a rögzítés nem okoz kárt a szállított áruban. Vezessünk nyugodtan, azaz a sebességet a körülményeknek megfelelően válasszuk meg annak érdekében, hogy így elkerülhessük a hirtelen irányváltozást és az erős fékezést. E tanácsot követve a rakomány által kifejtett erők kismértékűek lesznek, és nem várhatók problémák. 8 / 207

9 ., 噧,. c f d 噧 ő,,, ü 噧 d. f d f ő, c d c. 噧 ő ü c,, d 噧 d. d 噧 d. J f d 噧 噧 ő f ő f ő,,. őf d, 噧 ő c c d, f. c, f d, ő 噧 ő,, 噧 d. f d f f ő., d ü 噧 ő, 噧 dü f ő. c ő ő d. ő c d, f d, 噧 ő, f. H f. H ü, 噧 ő ü, f ő 噧 ő ő ő 3/9/ f, f. Ú f ő d c, őf d d ü., c f ő., d, d d f. f c / / d c 噧 d, 3.8 d f, ő 噧 c 噧 9. ő ő,. ü ő d, 3. ő c, 4. ő c d. d c f c, d., / 207

10 ő / /, d f d, ő. ő ő d d ü, d d d f d. V d, d, c f ő dő. c 噧, 噧 f, 噧 d d, d d d,, f. d f ő, 噧 ő,, ő,,,., c., 噧 ü ő. J ő. d ü f f ő d ő, f f ő ő. d d,, d f,, f, d fü d f ő. ő f c 8..,, 噧 c d,,, c 噧 ő. d f d ő, f ő /. f ő, ü, f f d d, ő., f ő ő. f ő ő f ő, f f. ;,, ő. 10 / 207

11 , / ő., f ő, d d. ü ő c. ő f, d f,., ő,. ő. d c dő, c. f, dő,. d ő f 噧 f f ő 噧,. ő f d ő őd ő f ; d ő f. V ő, d 噧 d. f f. f 噧 f, d f. ő f ü, ő őd ő. H c f ő d 3. f, f f ő 噧 ő fü ü! c d, 吗. H ü, f ő 噧,. 1. ábra: Erős fékezéskor az elégtelenül rögzített acélcsövek áthatoltak a homlokfalon és a vezetőfülkén. 11 / 207

12 ü. ő, ő 噧 d. f, ü d., f,,., fü 噧 噧. fü ő ; f d, d 噧... ő, d ő. d, d. d d H d, c d, ü. c ő,, ü, ő c ü, ü ő d c.. d d,, f dő, d. d ő, d. d d d ü d d,. ő,, w ü d.. 9,8, f ü, d w d d. f c f ő 噧 TÖMEG SÚLY 2. ábra: Tömeg és súly, ü, d, d. 12 / 207

13 c d. H,. c d. H, f,. H x d ü, c ő, c, d c d. ü d. f ü. d f, Sz M TÖMEGKÖZÉPPONT H M TÖMEGKÖZÉPPONT 3. ábra: Tömegközéppont ő, f ő. H fü ő, f,. f, f ő ü ü 噧, f ő. 噧 ő ü, 噧, ü f f. 13 / 207

14 ᔗ吷 4. ábra: A nyilak azokat a főbb erőket mutatják, amelyeknek a rakomány rögzítésének ellen kell állnia 4 C d, d d c. 噧, fü ő d c d. d c, f d c d f ü ő. d f d f ő. d ő 噧 ő d f ü c d fü d 8.. d. 5 Dᔗ吷 b H d c, ü f d dő ü d. dő c ő fü d 8.6. dő c, H f d 4. f. V,. 6 v ő f d d. H f ü, ő. H, f ő. c, f ő, c, c 14 / 207

15 . / ü ő fü. 7 h 5. ábra: A teher nem megfelelő elosztása. Történhetnek mulatságos dolgok... de drámai következményei is lehetnek ü 噧, x d, ő d 8. Ú. f, ü, f. d d 噧 ü, 噧 d. d f ü, ő,. c 噧, c ő ff. d, d d 噧 ő ü ; 噧 d d f. 噧 f őf d, ő. 8 ű v 噧 f d f d, ü f ő. c 8.. ő d 噧, ő ü, d 噧 f ü, f d ő f. ő. 15 / 207

16 d, d f ü ; d, d c, c,, ő f ; f d 噧 ; d 噧, d d ; c f d f d 噧 ; őf, d 噧. J d ü f f d ; 噧 d d ü, f ő d. ᔗ吷 bb ᔗ吷 ᔗ吷 űv H 噧 d, d ü f ő d, 噧 ő. f f,. / /, [. ] d ő.. ő ü 噧,, 噧, c f. d,. c ü ő d. d / d,,. ü ő d. ő ő d fü ő. 噧 f. ő ő f f. d ü ő f c. ő d, c ü,. ő. ő ő ;. f ő. ő f, d d, d f, dő. d c, d ü 噧 fü ő ő. f ő. d f d,. 16 / 207

17 / / d d d f d /. f d. f ő. H ő c f d,. / ő,..,. 6. ábra: A tsze.-t meg kell óvni a felbillenéstől., c f. d 噧 d. H, f ő d ; 噧 f f ő d ; H őf d d 3., f, f ő d ;, d 6 f,, ; d d, f, ; c f ő. ü ő d c f ő ő d 8.. ᔗ吷 ᔗ吷 ő d ő /6/ 噧 ő ő 3/9/ d c, 噧 ő, d 噧 ő c, 噧 f d ő, ő. f d 17 / 207

18 d. ő d, d, d d, d ő, d d, f c f d, ő d., c d, ő d d,., ü d ő ő ő,., ü ő, d ü, ő ő, d f c. c ü, d, ő f ő c f. f d,, 噧, ü ő f d,. ő f ü c, 噧 ő, 噧, f c f, f, ő, őf, ő d, f.. d f ő 噧 f ő d d 噧 ő,, 噧 d ő,. f c / 207

19 . 噧 f 噧 噧 噧 ő f., d 噧 d. ő, 噧 d d. c d f c 噧 ő f. d ü, f ő c d. f d, c f ő. d 噧 ő. 噧 ő ő 噧 ő d d ő, d 噧, d ő. 噧 d f, f ő ő, d. 噧f, f 64 噧. c f f ő 83. d, f d. ő 噧 d, 噧 f d d d., f ő ő ő c f ő. ő ü 噧 噧, c d ő. f 3, 噧 噧 c f, 64 噧, f d c. f d x d 4 噧, d d, ő, f ő, ő 噧 d d d f d. H f, ü f f. f ü, ő, 噧 噧, c,. d, ő d d ő 噧 d, dő d d. 19 / 207

20 N a hasznos terhe és 40%-a 5 t 7. ábra: A homlokfal teherbírására vonatkozó követelmények f 3, 噧 噧 c d f, 64 噧, f ő. d f d x d 3 噧, d, d f ő, ő 噧 d d d f d. H d f, ü f d f. f. d f d ő / c a hasznos terhe és 30%-a 8. ábra: Az oldalfalak teherbírására vonatkozó követelmények f f, 64 噧, f. f d x d 噧, d 3 d,, f ő, ő 噧 d d d f d. H f, ü f f. 20 / 207

21 N a hasznos terhe és 25%-a 3,1 t 9. ábra: A hátsófalak teherbírására vonatkozó követelmények D p f p N a hasznos terhe és 30%-a 10. ábra: A dobozos típusú felépítmények oldalfalainak teherbírására vonatkozó követelmények d f d f ő, 64. d f d x d 3 噧 ő, ő 噧 d d d f d. H d f, ü f d f. N f p (p / ő p 吗 / c ő f 噧 噧 d f f. f d f 21 / 207

22 d x d 3 噧 ő ő. ő ő, x d 4 d f, 6 d c 64. H d f, ü f d f. N a hasznos terhe és 6%-a a hasznos terhe és 24%-a 11. ábra: A ponyvás/léckeretes vagy billenő felépítmények oldalfalainak teherbírására vonatkozó követelmények 吗 p f p 吗 吗, d f 噧 噧,, f ü 噧 噧 ő. H d 噧, d f 噧 噧. H c f 64X f ő, d f 噧 噧 d. d d, f ü 噧 ;, d, d. H, fü ő ő f, f c f, ő d. ü ő fü ő ő c d f f, 噧 d 噧,. 83 d c f ő ő d. 22 / 207

23 c, d. N a hasznos terhe és 0%-a 12. ábra: Az oldalponyvás felépítmények oldalfalainak teherbírására vonatkozó követelmények 吗 c f d, f f c d dü ő. c, ü d x d 噧 d ő, d f ü ő f /. c, ü d x d 3 噧 d ő, d f ü ő f /. P=0,5 maximális terhelés / = 13. ábra: Henger alakú rakományt tartó rakoncák 23 / 207

24 p d 噧 d,,7, f, ü ő ő. fü ő d ő d. 64 f ő d ő d J 噧 d 3, 7, 8 7,,, f * * 4 d d d, d d f ő, 噧 ő. Í 14. ábra: Hevederrögzítő szemek 24 / 207

25 吗吗吗吗 (吗吗吗 吗吗吗吗吗吗吗 15. ábra: A konténer felépítésének és szerkezetének perspektivikusan bontott rajza Fenéklap Alapelem Ajtóküszöb Sarokoszlop Tetőlap Falborítás Felső ajtókeret Végajtó Végfal Tetőelem Sarokelem ᔗ吷 ᔗ吷 ő f d x d 4 噧, f f ü ő ő. ᔗ吷 ᔗ吷 d f d x d 3 噧, f f ü ő ő. ᔗ吷 C ᔗ吷ᔗ吷 h v ᔗ吷 ᔗ吷 c f ő f, d, d 噧,. d ő f, d 噧,. 25 / 207

26 吗 f p 16. kép: Támasztólábakon álló cserefelépítmény f c f ő 83. d 噧 f, 64 f d f / 207

27 3. V d ő ő d ü ü f,,,, c d. f d d ü ő ő, ő., 噧 d d f. 吗 [Cargo row] rakománysor [Cargo section] rakományszelvény 17. ábra:, 噧. f, d f, d f c. ü, 噧 d, d 噧 d. d d, d. d,, ü f. ü f, ü., f c 噧. 噧 f f 64,, d f c ő ő, d 8., 噧 噧 噧 d d,. ő c 噧 ő. 27 / 207

28 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ü, c d d 噧, d d. H d f, c d,, ő, ő. ő ü. 18. ábra: Rakománysorok közötti párnázóanyag. d d. H d ü,. c, d, f ő. H ü d f d,, f ő,. f d. f. 噧 ü, f f 噧 ő, c d ő. f ü, f ő c., ü d. f ü, ü. 28 / 207

29 19. ábra: Légzsák egy félpótkocsin f H, ő, d f, f ő 噧, f ü c., f, d f ő d., f d f ő. KERESZTLÉC TÁVTARTÓ LÉC 20. ábra: Torlaszolás támasztófákkal őf őf ő ü d, őf fü ő. 29 / 207

30 f ő, d. Ú Í Í 21. ábra: Átlós és keresztirányú rögzítőfák ᔗ吷ᔗ吷 b H ü ő, ü, f ő. V d d ő, ü, f ő. 22. ábra: Küszöbös torlaszolás 30 / 207

31 c ő ü, ő d d f,. c ő fü ő f ü. 23. kép: Lemezes torlaszolás H ü ü, d. ᔗ吷 v b ᔗ吷 ő d ü ő d. d ü, c ü, d, fü ő. ő, f ő f ő. 31 / 207

32 [ROW BLOCKING] SORTORLASZOLÁS [CROSS BRACING] KERETES RÖGZÍTÉS 24. ábra: Keretes rögzítés és sortorlaszolás 4 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 h ᔗ吷 ᔗ吷, ő 噧, f ü f ü d ő 噧 d őf. ő ᔗ吷 d, d d f ü, 噧 d. 噧 /3 d,. H ü,. 4,. 32 / 207

33 25. ábra: Szögperemes és négyszög keresztmetszetű ékek ü d,. ᔗ吷,, fő f c f d d f d d., d c. 噧 4, d f d, c f ő d 噧. d f ü c f, d. ᔗ吷 ő f, d c c., d f ü, d d. ü /3 d,, f. 26. ábra: Hengeres áruk ékágyon (a mintegy 37 -os szög az egyiptomi derékszögű háromszögből jön, amelynek az oldalai egymáshoz képest 3:4:5 arányúak) 33 / 207

34 吗 d,. d, c d f, d f f d f ü d., c dő /. d, d f. ü. ᔗ吷 ᔗ吷 d, ő, d f c. H d, d d f ü. d f ü f. d ü őd d, d d c. ü, d ü. 27. ábra: Leszorításos lekötözés 28. ábra: Leszorításos lekötözés 34 / 207

35 d, 噧 f d, d ő c. d. f d. ü d, f d., ü 噧 ő, d fü. 29. ábra: Hurkos kötözés d d c d.. 35 / 207

36 30. ábra: Hurkos kötözés, a rakomány alapjánál alkalmazott torlaszolásos rögzítéssel kombinálva ᔗ吷 d d f / ő, ő c. f d d ő f ő ő., f, c. f d f, f, d d d f d., d f ü,, d Rakodó apok Kötözᔗ則 hevederek Rakodófe ü et Hevederrögzítᔗ則 szemek 31. ábra: Példa hátoldali kötözésre f d f, d ü, ő d, 9 ő d ő c. f d. 36 / 207

37 ᔗ吷 45 ᔗ吷 32. ábra: Az áruszelvény felbillenését gátló ferde kötözés ᔗ吷 d c f. c, c f. ü 33. ábra: A két hátsó rakományszelvény vízszintes átkötése 37 / 207

38 fü ő, d, ő fü ő. c ő c. 噧 c d ábra: Rakomány függőleges átkötése ᔗ吷 v H f d ő, f ő d, ő 噧 ü. 35. ábra: ᔗ吷 ᔗ吷 d fü, 噧 噧. 噧 ü ő f ü 噧 f ő ő. H 噧, ü ő ő d. 38 / 207

39 ő d ő d ő, d ü 噧. 噧 d, c,,. ő c c 噧. c. d ő, d ő d f,. f. ü ő c ü ő ő. ő ü ő d d 9., ő c d 93, d ő d 94. c d c, f ü ő d d w d ő, ő,. ő d d 噧 ő f. ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 h h ᔗ吷h ᔗ吷 ᔗ吷 b ᔗ吷 v v h ᔗ吷 ᔗ吷 v ᔗ吷 h ᔗ吷 h h ᔗ吷 f c ő d. ő c, d c 噧. ő c c,, 噧 噧 噧,,. c ő. H d, f ő. c 噧 d f ő őf ő d ő. x d őf ő d ő d d ő. 36. ábra: Súlyosan megsérült egy heveder? Dobja a kukába! 39 / 207

40 d f d dő, d, ü. ő f ő. ü f f d d, d, c ü,. d.,, ü. d ő f,, ü. v ᔗ吷 d ő ü ő. d ő, f, f ő. 9 ü ő. 噧 ő, f ő, f d d d. d ő ő ő c f ő d d d d, d d ő H, d d ő. 37. ábra: Kilincsmű 40 / 207

41 38. ábra: Az EN szabványnak eleget tevő címke ő, d ő ü d f., d, ő, d d. d c, d d,, d ő., ü. d ü ő, ő 9. H ő ő, f ő ü c d d ü, d c d,. H ü ü, c ő ő. 噧, ő ü, d d d. x 7 d ő ő.. d dő d ő. ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 c d c f f ő. 93 ő 噧.. 3. ő c d ő c d 8.4. c, f d. ü ő c, c ü ő, c ff. 41 / 207

42 39. ábra: Láncokkal átlósan kikötözött kotrógép d c d, c c ő c. ő c dő / dő d d őd ő ü ő. d ő c c,. d, c - c f ü d, 3 噧, ő d, d f d. - c f ő d f d, d, f 噧 ő,. c., ő c d. c c d ő. c c f ő f ő c f ő d, c c f ő ü. ᔗ吷 ᔗ吷 c d, c ő. ő d, d f d 噧, d 噧 d. H, ő c., ő c, ő, ő. 噧,, 6 c. ő ő, c ; d 8 ő. 42 / 207

43 d f, f d ő. 4 cc. c c. d c. 噧, ő f. d d, c d dő ő f ő d ő. d - ; ő c d őd ; - f d ; - 3d ü d 4, 6d ü 6, 3d ü 6 d ; d= d ő - ő d őd, ő ő ; - d, f dü ; - c f ő d f d, d, f 噧 ő, ; - c f d. d d, d. d c 4 + ő d. ő, d f ő c ő f f ő., d. C v ᔗ吷 ᔗ吷 f ő d c, d d d 94. d, ü, 34 f ő d c d d. c f ő, ő, ü. 43 / 207

44 [ ] ᔗ吷 ᔗ吷 v 40. ábra: Csavaros feszítő rövid karral, az 50 dkn kézerő által történő túlterhelés elkerülése végett (a létrejövő feszítés ne legyen több a szakítószilárdság 50%-ánál) ᔗ吷 v ᔗ吷 v, d ü d, ü ő, c d. d f. őd d, d 噧. 噧 d 噧 ő 噧, ü., f d d ü, d,. ő, c d d. H ü, ő ő. d. 41. ábra: Rakományrögzítő háló H. 44 / 207

45 42. ábra: Takaróponyva kötözéssel ᔗ吷 d. H, ő. d c,. d, c, őd. 3 ü, ő. f d, d. ő x ő fü. c c f ü, x d. ő c ő. H d d, d, d d.. ᔗ吷 c d f ü ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 d f dő ő,. f ő f ő d ő,. d d ő d ü d c. ü, 噧 ü. 45 / 207

46 ᔗ吷 bᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 43. ábra: ü ő d ő, ü 噧. c, d / c f d f ő. d f c ő x. ü ő d f c 3 d, c d. 44. ábra: 吗 f, 噧., c f. c f 噧. f f d, f ő, c ü. f d 噧,. 6. ő. f 噧. H ő f ü, / d 噧. f d ő,, ü, 噧 d. ü ü d ő. 46 / 207

47 [Twist locks] Megfogószerkezetek [Twist locks either can be lowered or cannot be lowered] A megfogószerkezetek ehetnek sü yeszthetᔗ則ek vagy nem sü yeszthetᔗ則ek [Welding dimension] Hegesztési méret [Locking area] Megfogóterület [Locking pin] Megfogófej [Housing] Burkolat [Locking nut] Reteszelő [Latch] Retesz [Back plate] Hátsó lemez [Structure of an twist lock] Megfogószerkezet fe építése [Guide bush] Vezetőpersely [Outer bush] Külső persely [Toggle] Szeg [or] vagy [Locking ring] Zárógyűrű [Individual parts of an twist lock] Megfogószerkezet a kotórészei [retractable] süllyeszthető [non-retractable] nem süllyeszthető [Retractable and non-retractable twist locks] Sü yeszthetᔗ則 és nem sü yeszthetᔗ則 megfogószerkezet 45. ábra: Megfogószerkezetek 46. ábra: Megfogószerkezetek 47 / 207

48 . 吗, d. d ő d, d f ő d 噧, d ő. H fü ü ü, őf d, d. 吗 ő ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 v ᔗ吷 b d ő 噧 ü f d f ü, ü d. ü ő d ő 噧,. ő, d ő 噧. d ü. d d, d, f, f ü... c f ő d. d d,,, c..., f, f ü... f ő,... ő c 噧 d. 47. ábra: c c ő ü d d f f,, 噧 c f. V 3 d. ü ő d,, ő ü. f ü ő, c f ő c. 48 / 207

49 ᔗ吷 b,, f., d d f噧 f c. ü. ü, ü. v ᔗ吷 6ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 4ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 b ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 b ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 4ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 b 4ᔗ吷 48. ábra: ᔗ吷 bᔗ吷 ᔗ吷 ő. f噧. 噧, f ü c, f d ü. ü /. [WOOD RUNNERS] FÁBÓL KÉSZÜLT TALPAK 49. ábra: Fából készült talpakkal stabilizált fűrészáru 49 / 207

50 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 h ᔗ吷 ᔗ吷 50. ábra: Csomagolás nyújtható fóliával. 噧 c d ő d f. f 噧 f d, d f,, f ő f. d f c d 噧 f, d f, 噧 d,. d ő, d 6 d ő d f d. d f c d,,, f. ᔗ吷 v ű ᔗ吷 c 噧, d f. c f ő ü, c f ő. c d. d 噧, d., ü 噧 ő ü, ő f ü 噧 f 噧, c. f d f c f. H d c, ü, c d. 50 / 207

51 51. ábra: d.. 噧 c ü, 噧 ᔗ吷 ᔗ吷 c ü 噧 d 噧. c ő, f ő f ü. f,,, ő ő 52. ábra: Alumíniumból készült sarokléc 51 / 207

52 53. ábra: Fadeszkákból készült sarokléc ᔗ吷 v ᔗ吷 ű h v 噧 d ü dő d, f, d. dő ü ő ü,. ő, d. 54. ábra: Kopásvédő ᔗ吷 ᔗ吷 v h v ᔗ吷 f, 噧, 噧 f ő, c f ő ü dő ő ő, d, ő. H ő. c d, 噧, ő f ő. d d, dő d f ő f c d d, d d ᔗ吷 52 / 207

53 c, d ő ő. f ő d ő 噧 dő, d f c d. 55. ábra: Élvédők ᔗ吷 v ᔗ吷 v ᔗ吷 H, dő d 3.. ő c 噧. 56. ábra: Rakományvédő távtartók ᔗ吷 d ő ü ő ő. f,. ü ő f. f., ő. J, f d, 噧 d ő ő., d f ü f. d ő ő. c., ő ü 48, ő 噧 ü d. 53 / 207

54 57. ábra: Kerek karmos alátét, d d 8.3.., f, 8 d ő f d.! d ő ő d 3.. f. 54 / 207

55 4. ü H d d c, d f, ő c d ü, d f d ü. ü. f, f c c d ü. f c / / d c 噧 d, 3.8 d f, ő 噧 c 噧 9. ő ő,. ü ő d, 3. ő c, 4. ő c d. d c f c, d.,. 3.. ő / /, d f d, ő. ő ő d d ü, d d d f d. V d, d, c f ő dő / /, 9 ü. 55 / 207

56 . ő / d c, d ő. ő ő ő ü. ő ü ő f d d d ő. V f d ő. f d, ü f, f f d. ő d. ü, d f d. 56 / 207

57 6. f ü ő c d., 噧 f ü f d c, őf d, ő ő. ő,,, ő d f f. f ü ő, fü ü d ő. 吗 c, d f., f ü d ő. c. f c d, ü ő 噧. Í ő f dü, 噧. H d, d d d. d f d ő ő. 吗 p d c ő. c d f, d f ü, f ő [V W H ] [ ] V 58. ábra: Papírtekercsek A szükséges kötözésmennyiség kiszámításáró szó ó útmutató a 8.6 és 8.7 mellékletekben található. 57 / 207

58 A felső réteg oldalirányban súrlódás által, előre és hátrafelé lemezes torlaszolással van rögzítve. Ehelyett használható küszöbös torlaszolás is. A rakomány nem tölti ki a rakodófelület teljes szélességét. A leszorításos kötözésre használt kötözőeszközök oldalsó része és a rakodófelület által bezárt szög nagyobb, mint 60. Amennyiben hátrafelé szükség van kitámasztásra, az párnázóanyaggal történik. A kötözési erők hatékony elosztása érdekében támasztó saroklécek kötik össze a rakományszelvényeket. Leszorításos kötözés Párnázóanyag Lemezes torlaszolás Támasztó saroklécek 吗 58 / 207

59 59. ábra: Példa teljes méretű hordók elrendezésére két rétegben és négy hosszirányú sorban. A felső réteg nem teljes, és a rakomány konténerben vagy dobozos típusú járműben van elhelyezve. A rakomány kitölti a rakodófelület teljes szélességét. Hátrafelé párnázóanyag vagy támasztófa gondoskodik a rakomány megtámasztásáról. Vízszintes átkötést használnak arra, hogy csökkentsék a rakomány elbillenésének veszélyét. Alátétek segítségével biztosítják a felső réteg küszöbös torlaszolását előre és hátrafelé. Párnázóanyag Átkötés Alátét 59 / 207

60 ő d f 噧 ü, ü ő 噧 d. 噧 f ü c, ü d d, f d,. ü f ü, 噧 d f d. D d d, d d. ő c d, 噧 f ő. c d ü f. d d f, c, d. 吗 c. f, ő. ü,,, d f f., d, f c f. d CARGO S CTION [CARGO SECTION] RAKOMÁNYSZ LVÉNY 吗吗. ábra: Példa rakodólapokon elhelyezett zsákokra konténerben 60 / 207

61 A rakomány rakodólapokon elhelyezett zsákokból áll, középen párnázással. A rakomány kitölti a rakodófelület teljes szélességét. A rakományt hátrafelé támasztókeret zárja be. Támasztókeret Rakoncák Deszkák Tartógerendák Párnázóanyag... ü, d,,. c c. Í ő, d, ő f d V 61. ábra: Bálák oldalfalas, nyitott rakodófelületen két rétegben, legfeljebb három sorban elhelyezve, a felső sor NEM TELJES A rakomány kitölti a rakodófelület teljes szélességét. Ha a rakomány felső rétege nincs a homlokfal közelében, bizonyos esetekben biztosítani kell elől sarokpánttal vagy fűrészáruval. Bizonyos esetben szükség van párnázóanyaggal és/vagy sarokpánttal és/vagy fűrészáruval történő megtámasztásra. Ha a rakomány stabilitása olyan, hogy fenyeget a kötözés meglazulása, támasztó saroklécekre van szükség. Ehelyett fa közbetétek is használhatók stabilizálásra Leszorításos kötözés Párnázóanyag Sarokpántok Deszkák Fa közbetétek Támasztó saroklécek 61 / 207

62 吗 p ő p d d f ü, 8xx. 62. ábra: Europaletta H d 噧 d, d d f ü d f ü d d. d c, f d. ü f f d f d ü. d / f d d.3. ő c 噧. d d., d f., d d 6 d ő d f d d ábra: Europalettához kötözött rakományegység ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 d d. ő d ü ő, d d. 62 / 207

63 64. ábra: Görgős rakodólap oldaltartókkal és szorítórudakkal 吗 p f ü ő 噧 ü f ü 噧, f, c ő. f ő.., d. d f, d d c d f ü ő. 噧 噧 噧,, ü f d f. 63 / 207

64 65. ábra: Az első szelvény a homlokfalnak van támasztva Ha a rakomány nem a homlokfal mentén van elhelyezve, elől a támasztást párnázóanyaggal vagy a rakomány alapjánál elhelyezett rögzítőfákkal kell biztosítani. Bizonyos esetekben a rakományt hátrafelé is meg kell támasztani párnázóanyaggal vagy támasztófákkal. A lemezek egy vagy több rakományszelvényben vannak felhelyezve, köz epük a rakodófelület középvonalára esik. A rakományszelvények közötti tér a célnak megfelelő párnázóanyaggal van kitöltve. A hevederek és a rakomány közé kopásvédők vannak illesztve. Ha a rakomány nem fekszik rá a z oldalrakoncákra, köztük az üres teret a célnak megfelelő párnázóanyaggal töltik ki. Lekötözés Kopásvédők Párnázóanyag H ő c, ü. ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 v 吗 噧. ü d, d f őfü, d. d, d f 噧,, d ő fü ü. ő, 噧. Í c 64 / 207

65 f. ő, 噧, 66. ábra: Hosszú rudak d, ő c d, f ő 噧 ő. d ü f, ü, d f ő ő d,, ő d c d f. d d ü 噧 d ü f ő ő dő ő, c 噧 d,. f d. c, d f, ő ő. d f, d d d c d d,. H c, d, f ü., ő. 吗 d d, d. d d c ü d f ü d d. d f d d. 65 / 207

66 Ha a rakomány nem a homlokfal mentén van elhelyezve, a támasztást párnázóanyaggal vagy a rakomány alapjánál rögzítőfákkal kell biztosítani. Bizonyos esetekben hátrafelé is meg kell támasztani a rakományt párnázóanyaggal vagy támasztófákkal. A rakomány hurkos kötözéssel van rögzítve.. A hengerek ékágyakon fekszenek. Hurkos kötözés Ékágy 67. ábra: 吗 f ü ü, d c, ü ő, 噧 d,, ü ő fü ő, fü ő 噧. c c, d c, ü ő ü d,. d ő c c, d,,, d. H c d f, d, c ő, f d c d,,. ü, 噧 ő ü. dő, c d ü. f c, d. ő c 66 / 207

67 H c d f, ő 噧 ő, c c d f ü. H, c 噧 f d ü, c 噧 f dő 噧. H c 噧 d, c d, d. c d f ü d f ü ő d. 噧 噧 噧 ü f, ü f ő. Fémlemez tekercsek ékágyon, minden irányban hurkos kötözéssel rögzítve. Minden peremre élvédőt helyeznek. Hurkos kötözés Ékágy Élvédők 3 MINDEN SZÖG 30 ÉS 60 KÖZÖTT 68. ábra: 67 / 207

68 c ő d ő d c. ü c f f ü. H, c c ő ő f ő cc d 噧. 噧 d d c ü,. ᔗ吷 bᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 69. ábra: Széles lemezekből álló tekercsek - függőleges tengellyel fü ő f c f ü 噧, ő. c f ő d, ő. c d ü f ő 噧 c,, ü fü ő. c 噧, d c, d, c ü. 噧 f, c ő. ő 噧 ő, d f. c ü, d d c d, d f d. f, 噧 噧 噧. c 噧 噧, ü, f ő f ő ő. 噧 噧 噧 c ü f f. 68 / 207

69 c dő d c. d 噧 c f ő c 噧. 70. kép: Példa lekötözött tekercsre c 8.9. 吗 c d, d d c 噧 fü ő, d d f ü,. d,. c d d f ü d. ő c ü ő f f. c ő c, ő. ü, d c ő f.. x 噧 őf c,, d, f f ő c, ő d. f, d d f ő d. H d f c, f fü c d d. 69 / 207

70 71. ábra: Tekercsek két rétegben, végfalakkal rendelkező konténer rakfelületén elhelyezve A felső réteg réteges torlaszolása átkötéssel. A rakományt acélsodronyos hurkos kötözés fogja oldalirányban. Hurkos kötözés Átkötés ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 h N f ő d. ő c 70 / 207

71 72. ábra: Nagy rakományegység hurkos kötözéssel és torlaszolással rögzítve oldalfalak nélküli rakodófelületen A csomag fa alátéten van elhelyezve az oldalfalak nélküli rakodófelületen. A csomagot oldalirányban hurkos kötözés biztosítja. A csomagot hosszirányban támasztókeretek ( és ), fapeckek, valamint hátsó rakoncák tartják. Hevederrögzítési pontok Hurkos kötözések Fa alátét Támasztókeret elől Támasztókeret hátul Fapeckek Hátsó rakoncák c f 3, d d ő cc,. c ő 4 f.,, f f c 6, d c. ő, f,, d f ü f ő ő d f f ő. H f d c, f, d f ü ő, cc d ő. V ü f, d, 71 / 207

72 d f ü d f, c d f ü. 噧 噧 噧 ü f ü. 73. ábra: Rögzítés oldaltámasztós torlaszolás, leszorításos lekötözés és támasztókeretek által, oldalfal nélküli lapos rakodófelületen A csomagot két oldaltámasztónak fektetik, ami a leszorításos lekötözéssel együtt biztosítja az oldalirányú rögzítést. Hosszirányban támasztófás torlaszolást ( és ), fapeckeket és hátsó rakoncákat alkalmaznak. Leszorításos lekötözés Oldaltámasztók Alsó vázelem Támasztókeret elől Támasztókeret hátul Fapeckek Fából készült ékek Keresztléc Hátsó rakoncák c f d, ő 3, d f ü ő 7 d ő d f ü d c ő 8.., c ü c, ü ü c c. d d d c f ő ő f d. d f, c d f ü 噧 噧. H f, d, f ő 噧 ő d. H d, 72 / 207

73 , d őf d, f d c f. c ő 4, ő. d f ü ő c 9 f ő d ü. [alt. A] A vált. [alt. B] B vált. 74. ábra: Négyrészes átlós kötözés munkagép szállítására szolgáló pótkocsin Kötözés Alátét A csomagot kötözéssel rögzítik és támasztják Támasztókeret elől Járműre szerelt ék meg. A csomag menetirányban biztosítható támasztókerettel (A vált.) vagy a járműre szerelt ékkel (B vált.) a kötözőelemekre nehezedő terhelés csökkentése érdekében. f c d ü d f ü, ő f ü f 噧 d d d ő ü. H ő, f f f, d f ü, ő d ő. c f ő ü ő d c d f ü. 73 / 207

74 c ő 74.,., 3 噧 74.,.,4.. 噧, d f d d 噧. H, 噧 d, 噧 噧 d,. 噧,, d d 噧 f d. f ő 噧 d, f f ü, 噧 d 7.. 噧 9 d, ő f, 噧 d ő, 噧 f. 75. ábra: Akasztott rakomány lengése kanyarodás közben 噧, f, ő f c., f f, 噧 f ő c. 噧 d, d f. H d ü, d d d 74 / 207

75 , d f. 噧 d d,, c,. c. N 吗 f f d c, f d d d.,, 噧 ő, d 6.3. H c,, d d. 噧, / f f d d. f f 噧 d ő,. 噧,, d d 噧 f d. ü d ő d, ü 8 7 f. ü d ő ü,.. V ü f, f d ő. 75 / 207

76 7. 吗 ü ő 噧 ő fő ü ő d d. c d,, ü d. f ü, d ü ü., ü ő c, ő d f. ü. Ú 噧, ő c, 噧 f,. ü c 噧 d f ü, c. f d 8.. H Í c c. ü c d ü f ő, d. H, ü f. Í ü ő 噧 噧 噧 c f ő c d f ő, d f. ü ő 噧, ü,, f ő. H d f ő, 噧 噧. d c, ü. d d d d / 207

77 吗 d f d f f噧 f ü d c. f ő, fü ü d, f ő., f d f d, d, 噧 噧., f d d, f d f d. H, ő. 7 ᔗ吷ű f噧 f 447 f ő c. d, f d 噧 c f d ü, ő ü. c d d ü. d ő ő. H d, ü ü, f ő 噧. [B] rögzítésre szolgáló széna a teljes rakomány belsejében [C] párnafák a teljes rakomány alatt [D] pánt a teljes rakomány körül [F] takaró a teljes rakomány körül [G] élvédő [J] favédő 76. ábra: Szabványosított, az ISO 4472 szabványnak megfelelő csomag f c ő d f ü, c, d f f, d ő. 77 / 207

78 77. ábra: Fűrészelt faáru kötegekben, középrakoncás lapos rakodófelületen elhelyezve A durván négyszög keresztmetszetű fakötegeket acél csomagolópánt tartja összekötve. A kötegek a középrakoncáknak vannak fektetve. Az első rakományszelvény a homlokfalnak van fektetve. Bizonyos esetekben átkötést alkalmaznak az alsó csomagpárok szoros egybefogására. Ez a rakodási mód csak közúti szállításra érvényes. Leszorításos kötözés Átkötés Középrakoncák Csomagolópántok (általában acélpántok) Alátétek Takaró 78. ábra: Fűrészelt faáru kötegekben, oldalfalas lapos rakodófelületen elhelyezve 78 / 207

79 7 ᔗ吷 ű, f d d, c f d. ő c d, c ő c 噧, f ő c c. ő ő, ő d 噧. ő d, ü ő f. 噧 ő, ő f, d d. 噧 f,, fü ő c. H d ü ő f d fü ő c, ő d ü, d f ü cc ő, f ü. f d, fü ő,,, f, ü ő f d.. H fü ő f d, f 3. f ő ü ő f d c. f ü f ő ő f d, d,, ő f ő, 79. ábra: Kör keresztmetszetű faáru helyes és helytelen rakodása 79 / 207

80 噧 64 f ő f d,, f. d f ő ő f, f, f 3,3. ő, 3,3, f fü ü. ő, d ő d c. ő ő c f fü ő ő d,. 80. ábra: Példa kör keresztmetszetű faáru szállítására szolgáló rakoncás járműre (Ez speciális jármű, amely nem felel meg a 96/53/EK irányelvnek) d f ü 噧 噧 f d f ő. ő f d, 噧 f c. H f, f ő d f, d f. 81. ábra: Keresztirányban halmozott faáru oldalfallal 80 / 207

81 7 ᔗ吷 f f f c ü. d 噧 噧, f f d. 噧 d c d ü, dő. c d ő f,. ü f. ő f ő c c. 82. ábra: Egész fák szállítása (Ez speciális jármű, amely nem felel meg a 96/53/EK irányelvnek) N f ő c f d ő d d f ü, ő. V, 噧, fü ü, ü d. őf, d d. H őf d,,,. d, f ü,, f f f. 噧 噧 d, d f ü d., c d c. 噧 ő d c d f ü. c, f f ő, ő f ő. ő 496 f ő ü. c 81 / 207

82 f, 噧 d, 噧 f ő f ü ő., f f 噧. f f d, f ő, c ü. f d 噧,. [Twist locks] Megfogószerkezetek [Twist locks either can be lowered or cannot be lowered] A megfogószerkezetek ehetnek sü yeszthetᔗ則ek vagy nem sü yeszthetᔗ則ek [Welding dimension] Hegesztési méret [Locking area] Megfogóterület [Locking pin] Megfogófej [Housing] Burkolat [Locking nut] Reteszelő [Latch] Retesz [Back plate] Hátsó lemez [Structure of an twist lock] Megfogószerkezet fe építése [Guide bush] Vezetőpersely [Outer bush] Külső persely [Toggle] Szeg [or] vagy [Locking ring] Zárógyűrű [Individual parts of an twist lock] Megfogószerkezet a kotórészei [retractable] süllyeszthető [non-retractable] nem süllyeszthető [Retractable and non-retractable twist locks] Süllyeszthető és nem süllyeszthető megfogószerkezet 83. ábra: Megfogószerkezet 82 / 207

83 84. ábra: Megfogószerkezettel felszerelt rakodófelületen elhelyezett konténer - Az ISO típusú konténer lapos, oldalfalas rakodófelületre van felrakva. A rakományt az alapjánál vezetőfákkal támasztják meg oldalirányban. between Ezek kitöltik the a helyet sideboards a rakomány and the és load. az oldalfalak között. Ez This a módszer method csak is only a közúti suitable szállításban for road transport. alkalmazható. Vezetőfa Ferde kötözés hátul Ferde kötözés elől 85. ábra: Üres konténer lapos, megfogószerkezettel fel nem szerelt, de oldalfalas rakodófelületen Az Container ISO típusú of konténer ISO - lapos, oldalfal nélküli rakodófelületre without sideboards van felrakva. A rakományt hurkos kötözéssel rögzítik oldalirányban. The cargo is secured laterally with lo Ez. a módszer csak a közúti szállításban alkalmazható. Ferde kötözés hátul Ferde kötözés elől Hurkos kötözés 83 / 207

84 86. ábra: Üres konténer megfogószerkezettel és oldalfallal fel nem szerelt rakodófelületen 吗 f f p d ő c f c ő c ő 噧 噧 噧 ő. f ü d ő ü ő, d f. ő ő d c ő ü, c, c,. ő 噧 噧 c ő c. ő,, f 噧 d f ü ő. N ( 吗 ő 吗吗 d 噧 ő 噧 噧 ő f d f ő, d 噧 d f ő ő. 噧 c d d, ő, d c d f ő ü. 噧, ő f ő d c ő. c d d, 噧 ő c d ő,,. V 噧 ő f ő f. ü, f, d ő f d ő. 84 / 207

85 [ALTERNATIVE A]: A VÁLTOZAT [ALTERNATIVE B]: B VÁLTOZAT 87. ábra: Nyitott konténer lapos, emelőkaros rakodófelületen A nyitott konténert oldalirányban az emelőkar rögzíti. Kötözés hátul Kötözés elől Ez a rakodási mód csak közúti szállításra érvényes. c ő. d f ü 噧 噧, c f ő d ALTERNATIVE A: ALTERNATIVE B: ALTERNATIVE C: [ALTERNATIVE A]: A VÁLTOZAT [ALTERNATIVE B]: B VÁLTOZAT [ALTERNATIVE C]: C VÁLTOZAT 88. ábra: Példa nyitott konténer elhelyezésére lapos, emelőkarokkal el nem látott rakodófelületen 85 / 207

86 吗 dő ő ő. c f ü d. ü, d. f ő d d c, 噧, ü d. 噧 ő c d ő, d,, f. V, c d,., f d ő, d ; d. d 6 f. ; c ü,,, f ő d ; d, d ő, f 噧. ő 噧 f d,,. f d d, f. c f ő ő d ; ő f f ő. d ő,, ő c d 噧. 86 / 207

87 Fe ü nézet Két rétegben tömbösen elhelyezett és rögzített acélhordók 20 áb hosszúságú konténer: 8 ü c d f ő, ő 89. ábra: Különálló acélhordók két rétegben és négy sorban elhelyezve, konténerben 87 / 207

88 Kombinált IBC-konténerek ISO-teherkonténerben, két rétegben elhelyezve és rögzítve 20 áb hosszú konténer: 8, f d. ü 噧 c. 90. ábra: Úgynevezett nagyméretű csomagolóeszközök (IBC-konténerek) két rétegben elhelyezve konténerben N 吗 噧 d, f c d.., ő, c. d d f 噧 噧. 噧 ő ő, d. 噧, 噧 f, d f d ő. d, ő. ü f f d d f, ü d f d d ő. d f 88 / 207

89 d,, d. f f d 噧,. c c, ő c, f, d f ő. f d ő, d c d,, d, f d d. d, f, f d 噧 ő. f d ő fü ő.,, ő f f c ü d f, d f ő.. c f ő ő. H d, d ő, d. 吗 p f 吗, ü, f. f f ü. d f ü. 91. ábra: Lemezek elhelyezése lapos rakodófelületen A-bakok felhasználásával. Az első rakományszelvény a homlokfalnak van támasztva, a rakományszelvények közötti üres tér pedig a célnak megfelelő párnázóanyaggal (3) van kitöltve. 89 / 207

90 Ha a rakomány nem a homlokfal mentén van elhe - Leszorításos kötözés lyezve, elől gondoskodni kell a torlaszolá sos rögzí-tésről párnázóanyag vagy sarokpántok által. Párnázóanyag Kopásvédők Bizonyos esetekben hátrafelé is szükség van torla - szolásos rögzítésre párnázás, támasztófák vagy sarokpántok által. A lemezeket A-bakoknak támasztják, és leszorításos lekötözéssel rögzítik. Szükség esetén a rakományszelvények közötti üres tér megfelelő párnázóanyaggal tölthető ki. A hevederek és a rakomány közé kopásvédőket illesztenek. 吗p p / p ő p p / p c c, d ü c 96/3/ f ő 噧 噧, ü d ü.. c 噧 ő, d., 噧, d 噧. f, f ü. d, ő ő d c d ő, dő, d ő. f c 噧, ő 噧 f d, d f ő. ü d 噧 噧. d, f c 噧 ő. f d d., f d ü f, 噧 ő,. f ő d ő ő 噧, 90 / 207

91 噧. c c d f ü 噧 c 噧 噧, f c. f c, 噧 噧 d f ü ü ő d. f, 噧 ő. ő d, ő., 噧 ő, d ő ő d., c, d.,.,,, őfü.,, d fő. c ő, ő d, 噧.,, c d f ü, ő,., c d. 噧 ü d d ő. c ő. 噧 ü. ő, d. d, d, ü őfü, ő d. d, f,,, ő 噧 d f ü. ő 噧 d f ü, ő d 噧 fő f d., c ő f, d, d f ü ü 噧 ő. d c d, ü d, d 噧. d ő ő c d f ü 噧 噧 d f ü,, dő, f 噧. 噧 c, c f ü, 噧 d 噧 f fü ő f ő ő fü ő., f fü ő, fü ő d. ő f f,. c, c f ü, d f f üd 噧 d f ü. H 91 / 207

92 c 噧,. d, d ő, d, 噧 ő ő c d. d f ő d f f ő. d, f d, f ő ő. 噧,, ü ő, 噧.. d 噧,? c., c? d. d?. ü., 噧, d d, f ü,.. d, d ü f, 噧 ő 噧, őfü.., d,. V d c ő d ő őf d ő d c, c d, d, f ő c. H d d f d,, d d d 噧. H őf, ü, dő, ő 噧 d f ü ő. ő ő d c d ő, ő, ő dő d. H d, f d, f. ő 92 / 207

93 c. ő, f ü 噧 d, f d, ő, d, d. dő ő. 92. ábra: Kerekes jármű átlós kikötözése a munkagépszállító pótkocsihoz, az x-szel jelölt rögzítési pontok felhasználásával 吗 吗 J 噧 c c 噧 d, c., 噧 d f ő, 噧. ő d ü, c, 噧 c c f ; c, ő ; c f c ; ő 噧 d f ü. 噧 c, 噧. f ü 噧 ü d. f c ü. 93 / 207

94 d f ü d ő c f dő d d, 噧 c f ő ő 噧. d ő f ő f, ő ő, ő d, 6. ő f ő f ő, d d dő, ü f ő. 噧 c ő, c., ő ü ő ő 噧,. f c, c,. 噧, d ü, ü f f d, f 噧, c d f. ü, ő 噧 c, f, d. 噧 c, 噧 d f. H c c d, d c dő, d c 噧 d. 93. ábra: Pótkocsik pótkocsira rakodva 吗 p f p 7 噧 ő c. d c ü, 7..6 dő f ü d d f ő d. 94 / 207

95 H 噧 d f ü,, f ő,. ő,. ő ő.. H 噧 d 3 d, ő. ő. c d ő c d H 噧 7... ő d d, ő, ő, H 噧 d f ü, 噧 d, ő ő. d ő, d H 噧 7... d, ő, ő H 噧 d f ü, f d,. 噧 ő.. 95 / 207

96 7 噧 ő d d, d,, d f, 噧 d d, c. 噧 f c c ü, d f ü c, c, 噧 d f 3 c d d, 噧 ő d d. 7 d d ő ő 噧 f. 噧 ő d d,, d d 噧 d f ü ő d. d c f ő. 7 4 H,, 噧 ü d f ü d f ő ő d ő 噧 d. ő dő, d x Q d 噧 f f ő. d ő ő. H ő ő, d c d, ő, dő. Q = 噧. 7 5 噧 d f ü f ő, 噧 c. 7 6 噧 ü d, d d ü f ü ő, d 噧, 噧. ü,. 96 / 207

97 d f ü ő ü ő d f ü ő ü, d, 噧 d. 吗 ő 吗 吗 噧 ü f c ü 噧, ő ü. ü ü d f d, d. f, d d d, ü ő ő. f ü dő ő 3. f d 噧 d,., d, 噧 dő,, ü d. H ü 噧 ü ő,, ü, ü. ő ü. H ü, d ő 噧 ő ő d, d d ő d ü ő. d d f d 噧. 吗 吗. f f c. ő ü ő f f., ü ő f, f ő ü, f d, ő ő f ő. ü ő, d.. ü ő ü. d, d 噧 d., d f ő f ü ő ő d. ő, /f c., ü f ü c f ő fü ő ü ő d f, d ü ő, ő ü ő 噧 ü. H ü 97 / 207

98 c 噧 d, dő, d c. 吗 d. d 3, d. 94// 4. " " d ü c f d, ü c ü. d 7., f, c. d d ő ü ő d 噧 f ő,, d, 噧 f ő d. d ő d d f ő d, c, c. ő d ő d ő, d ü d d d ő 噧 f,. 吗 f d f d, 噧 f, 噧, d, dő, 噧 ő f ő. H, 噧,,. ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 d, d d, f. f ő, ő d 噧. H f 噧 ő, 噧 d,. d 噧 ő 噧 噧 c,. 3 4 c Accord Européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route. c 94// ő. Hivatalos Lap L 319, , o. 98 / 207

99 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 d, 噧 d d, f ü.. f. d,,. d,.,,, c. H őfü, ő, 噧 d 99 / 207

100 / 207

101 吗 C, 噧,,, d ü ü. d 噧 x, / x c, d, 噧 d,. c f. 噧 d 噧 ő d, ő. c d fü ő f. c d f 噧 ü ü f ő. fü ő c ő, 噧 c, d 噧 噧 c ü. ő d ü x ; x ; ü ; 噧 ő ; 噧 ; ő x d ; x d ; ő ; ; ; ő f ő f ő ; d f ü. d 噧, f d, d ő d, 噧. őf d, f c c 噧 ő d ő. h v h 噧 d d d ő d d /. ő f d d., d, f d f ü ő,. f,, 噧 f f ő. d, 噧 x d, f 101 / 207

102 H 噧 ő ü, ; Ú x d f ü, ő ü f f,,, ő ő f ő,. ő, 噧 噧., 噧. ; d ő x. ü f ü. ; d x. d 噧 d. ; d x. ő ü f ü. ; ő. ő ü f ü. ; x d ü d ü c. 6 b ᔗ吷 ᔗ吷 v ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 4 ᔗ吷 8 ᔗ吷 C ᔗ吷 6 D 4 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷h ᔗ吷 ᔗ吷 [load (metric tons)]: terhelés (tonnában) [load distribution plan]: terheléselosztási terv [position on load panel:] helyzet a rakodófelületen A diagramon szereplő teherautó csupán sematikus ábra, a méretei nem feltétlenül egyeznek meg az alábbi számítási példában használt méretekkel. Bár a példában a rakodófelület hossza csak 6,5 m, a diagramot 12,5 m-ig rajzoltuk fel, hogy további információként láthatóak legyenek a görbék. 102 / 207

103 c V V 7 4. 噧,. Pé da: 噧 f d 6 噧. ő, ő. ü, f d 噧,. f d X, d. ő, 噧, d 噧, 噧 6, ő x d, d. [X ] X 噧 f, d 噧. ő f. 103 / 207

104 H f d 8, 噧,. 104 / 207

105 吗 d ü, d ő. c d, 9 c d d. d d d 7 ő. ü ő d d. d 噧 d, ü. ő c 噧, c ő. f ü c, d f ü,. ᔗ吷 ᔗ吷 b ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷Cᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Dᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᜇ圇ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 /ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷Dᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 噧 f f / f /f ᔗ吷ᔗ吷5 噧 f d ᔗ吷ᔗ吷4 噧 f c ᔗ吷ᔗ吷4 噧 f d f ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷Uᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Dᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 d f f ᔗ吷ᔗ吷 d f d ᔗ吷ᔗ吷 d f c ᔗ吷ᔗ吷 d f d f ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷Íᔗ吷 ( ) f ü d ᔗ吷ᔗ吷5 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 f ü d ᔗ吷ᔗ吷4 Cᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 c f ᔗ吷ᔗ吷5 d f f ᔗ吷ᔗ吷5 d f f ᔗ吷ᔗ吷5 d f f d f ᔗ吷ᔗ吷4 d f f d f ᔗ吷ᔗ吷 f d f f d ᔗ吷ᔗ吷 mᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷5 ᔗ吷 105 / 207

106 D ᔗ吷 b h m D ᔗ吷 ᔗ吷 Fűrésze t fa Anyagkombinációk az érintkezési fe ü eten Súr ódási tényezᔗ則 Fűrészelt fa és??????? 0,35 Fűrészelt fa és hornyolt alumínium 0,3 Fűrészelt fa és acéltábla 0,3 Fűrészelt fa és bordáslemez 0,2 ᔗ則ordás emez Bordáslemez és szövetalapú rétegelt lemez/furnér 0,3 Bordáslemez és hornyolt alumínium 0,3 Bordáslemez és acéltábla 0,3 Bordáslemez és bordáslemez 0,3 Kartondoboz Kartondoboz és kartondoboz 0,35 Kartondoboz és fából készült rakodólap 0,35 Nagy zsákok Nagy zsákok és fából készült rakodólap 0,3 Acé - és fém emezek Olajos fémlemezek és olajos fémlemezek 0,1 Lapos acélrudak és fűrészelt fa 0,35 Festetlen durva acéllemezek és fűrészelt fa 0,35 Festett durva acéllemezek és fűrészelt fa 0,35 Festetlen durva acéllemezek és festetlen durva acéllemezek Festett durva acéllemezek és festett durva acéllemezek 0,2 Festett acélhordó és festett acélhordó 0,15 ᔗ則eton Fal falon köztes réteg nélkül (beton/beton) 0,5 Vakolt darab, fa köztes réteggel fán (beton/fa/fa) 0,4 m D 0,3 106 / 207

107 Anyagkombinációk az érintkezési fe ü eten Súr ódási tényezᔗ則 m D Födém födémen köztes réteg nélkül (beton/rácsostartó) 0,6 Acélkeret fa köztes réteggel (acél/fa) 0,4 Födém acélkereten, fa köztes réteggel (beton/fa/acél) 0,45 Rakodó apok Gyantás kötőanyagú furnér, sima europaletta (fa) 0,2 Gyantás kötőanyagú furnér, sima oldalfalas rakodólap (acél) Gyantás kötőanyagú furnér, sima műanyag rakodólap (polipropilén) Gyantás kötőanyagú furnér, sima préselt fa pozdorja rakodólap Gyantás kötőanyagú furnér, szitaszerkezetű europaletta (fa) Gyantás kötőanyagú furnér, szitaszerkezetű oldalfalas rakodólap (acél) Gyantás kötőanyagú furnér, szitaszerkezetű műanyag rakodólap (polipropilén) Gyantás kötőanyagú furnér, szitaszerkezetű préselt falemezből készült rakodólapok Alumíniumbordás rakodófelület (perforált rudak) europaletta (fa) Alumíniumbordás rakodófelület (perforált rudak) oldalfalas rakodólap (acél) Alumíniumbordás rakodófelület (perforált rudak) műanyag rakodólap (polipropilén) Alumíniumbordás rakodófelület (perforált rudak) préselt fa pozdorja rakodólap 0,25 0,2 0,15 0,25 0,25 0,25 0,2 0,25 0,35 0,25 0,2 Ha a súrlódási tényezőt nem ismerjük, értékét egyszerűen meg lehet állapítani azáltal, hogy folyamatosan növeljük a rakodófelület dőlési szögét egészen addig, amíg a tárgy el nem kezd csúszni. Egyszerűen megfogalmazva a súrlódási együttható azt adja meg, hogy mennyire könnyedén csúszik el a rakomány, ha a rakodófelület megdől. A súrlódási hatás arányos az áruk súlyával. Az alábbi számok néhány szokásosabb összefüggést illusztrálnak a súrlódási tényező és a dőlési szög között. Egy egyszerű eljárás a súrlódás mértékének megállapítására az, ha a kérdéses rakománnyal ellátott rakodófelületet megdöntjük, és megmérjük azt a szöget, ahol a rakomány elkezd csúszni. Így megkapjuk a statikus nyugalmi súrlódás értékét. 107 / 207

108 φ L = 200 cm h H d ü µ, φ 噧 dő d ő c = c, c,,3 39,3 6,7 7,4,8 74, 6,6 89 H ü d ü, d ő, ő. d f ü d ü f f ő. H d, d ü ᔗ吷 4 w d d w, c w d c 3,,,3,4,,6,7,8,9 γᔗ吷 f ᔗ吷c [Inclination]: dőlési szög [Forward]: előre [Sideways, backward]: oldalra, hátra [γ-factor]: γ-tényező γ-tényező = az alap és a magasság hányadosa (A/M) A γ-tényező oldalirányú gyorsulások esetében az alacsonyabbik érték a súrlódási együttható (µ), illetve a szélességnek (A), a magasságnak (M) és a sorok számának (n) a hányadosa, ti. közül. Előre és hátrafelé irányuló gyorsulásoknál pedig az alacsonyabbik érték a hosszúság (H) és a magasság (M) hányadosa,, illetve a súrlódási együttható (µ) közül. 108 / 207

109 A rakomány elcsúszásának megakadályozására szolgáló rögzítési megoldások kapcsán a statikus súrlódási együtthatót kell használni, egyébként a dinamikusat. Ha a dinamikus súrlódási együtthatót nem ismerjük, a statikus együttható 70%-ával kell számolni. Egy hőcserélő rögzítésére alkalmazott megoldás hatékonyságának tesztelése előre és oldalra irányuló gyorsulások esetére 109 / 207

110 吗 吗 ő ᔗ吷 ᔗ吷 ő ő 噧 ő d. 噧 噧, ő,8.. 4 d f ü d. ᔗ吷 ᔗ吷 b ő 噧 噧, ő,8 φ 4 d d f ü d 3 4 ő d 6 9 ᔗ吷 h f d d /d φ 48 φ 62 φ 75 φ 95 3x7 48x6 3x / 207

111 吗 c f 88996, c ő d 887 c. f f 6, 9 ő c, d f 6xd. ő f ü 677 ü, 8. ő. ő d ő d d ü, d. 噧 d f ő d f ő c d, ő f ő d. f d ő, f ő d ü d d, f. c f ő d f ő, d d d. 噧 f ő, d ő d. c d, 93 cc ő c 噧 d d d / 207

112 吗 (吗吗吗, d c d c d d 3, ő d d f ő ő. f ő d ő c d d f ő ő. 6, c, 4, 6, 384 f ő. 77 ő c d, d ő 8. c d c d ő ü. f ő d ő c ő ő c d f ő. c ő, c f ő d f ő,, d 噧 ő. c ő f ő d ő ő f d 噧 ő ő c d c d, 噧 őf. c ő f ő, dő d ő d. ő d ő ő c d d. 噧 噧 f 343, f d 34. f ő f ő. ő.. f. f d d LC 6 19 és 6 36 szerkezetű rostszál betétes rögzítő acélsodronykötelek, szorítógyűrűvel lezárva 112 / 207

113 3.8 H Ú Ú +, 吗.吗. 吗吗吗/吗吗吗/吗N吗吗吗 p 吗吗吗吗吗 吗吗吗吗吗吗吗吗 吗吗吗吗吗 吗吗 8 6 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 U ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 h ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 b ᔗ吷 ᔗ吷 vᔗ吷 ᔗ吷 b C ᔗ吷 C ᔗ吷 V c d d = 9.8 / ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 / ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 V V H V,,,,,,,,,3 ±,,3 ±, V = Függőleges gyorsulás, hossz- vagy keresztirányú gyorsulással kombinálva ; Ha az árᔗ則k nem merev a akúak, a gyors kötözési útmᔗ則tatóban megá apítotthoz képest nagyobb mennyiségű kötözésre ehet szükség. h b v v ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 v ᔗ吷 b ᔗ吷 ᔗ吷 h h b h ᔗ吷 ᔗ吷 113 / 207

114 3.8 H Ú Ú +, A tor aszo ás azt ᔗ則e enti, hogy a rakományt va ame y rögzített szerkezethez vagy e emhez i esztve he yezik e a tsze.-n. Az o yan ha mok, ékek, a omfák, a omfás zsákok és egyéb szerkezetek, ame yeket közvet enü vagy közvetetten va ami yen rögzített tor aszo ó szerkezetek támasztanak meg, szintén tor aszo ásos rögzítésnek minᔗ則sü nek. Tor aszo ásos rögzítésnek mindeneke ᔗ則tt az o yan módszereket hívᔗ則ᔗ則k, ame yek a rakomány csúszás á ta i e mozdᔗ則 ását hivatottak megakadá yozni. Viszont ha a tor aszo ó szerkezet fe ér a rakomány tömegközéppontᔗ則áig vagy anná magasabbra is, a bi enést e en is hat. Cé szerű a ehetᔗ則 egmagasabb tor aszo ó eszközöket haszná ni. Í Szelvény Sor A leszorításos lekötözésre vonatkozó táblázatok használatakor a kötözőelem és a rakodófelület padlózata által bezárt szög igen lényeges. A táblázatok 75 és 90 közötti szögekre érvényesek. Ha a szög 30 és 75 között van, kétszer annyi kötözőelemre van szükség. Ha a szög kevesebb mint 30, valamilyen más rakományrögzítési módszert kell alkalmazni. 114 / 207

115 3.8 H H Ú Ú +, A hᔗ則rkos kötözés párban történᔗ則 a ka mazásáva megakadá yozható a rakomány o da irányú e csúszása vagy e bi enése. Rakománysze vényenként ega ább egy pár hᔗ則rkos kötözést ke a ka mazni. Hosszú rakományegységek hurkos kötözéses rögzítésekor legalább két pár kötözést kell alkalmazni ahhoz, hogy a rakomány hosszában ne fordulhasson keresztbe. / FELÜLNÉZET A táblázatok akkor érvényesek, ha a kötözőelemek és a rakodófelület padlózata egymással os szöget zárnak be. A kötözés oldal/hosszirányú szöge szintén 30 és 60 közé essen. Ha a rakományegység elöl és hátul torlaszolással is rögzítve van, és a kötözések a hossztengelyhez képest 90 -os szöget zárnak be, a táblázatokban megadott rakománysúlyokat be lehet szorozni kettővel. Megengedett rögzítési terület a bal oldali kötözésekhez Azokat a területeket (mindkét oldalon egyet), ahol a rakományegységre szabad erősíteni a kötözőelemeket, egyenes vonalak határolják, amelyek 45 -os szögben haladnak át a tömegközépponton. Olyan terület, ahol nem rögzíthető kötözés OLDALNÉZET 45 Megengedett rögzítési terület a jobb és a bal oldali kötözésekhez Megengedett rögzítési terület a jobb oldali kötözésekhez Ha a kötözőeszközök a tömegközéppontnál magasabban vannak a rakományegységhez erősítve, azt esetleg meg is kell támasztani az alapjánál, hogy ne csúszhasson odébb. 115 / 207

116 3.8 H d Ú Ú +, A ferde kötözést főképp arra használják, hogy megakadályozzák a rakomány előre vagy hátra történő csúszását és elbillenését. A kötözőelem és a rakodófelület padlózata által bezárt szög legfeljebb 45 -os lehet. A ferde kötözés elhelyezésének többféle módja van. Ha a ferde kötözés nem a rakomány tetejét fogja, csökken az a súly, amely a táblázatokban a felbillenés ellen biztosított rakománysúlyként szerepel. Például ha a ferde kötözés a rakomány magasságának a felénél van elhelyezve, és ott tartja a rakományt, csak fele akkora súlyt biztosít, mint amekkora érték meg van adva a táblázatban. Megᔗ則egyzés: - Az A változat nem teljesen hatékony módszer a billenés megakadályozására. - A C változatban a kötözés két részből áll, és így a táblázatban megadott értékek kétszeresét is biztosítja. Bizonyos esetekben nem volna annyi kötözőeszközre szükség, mint amennyi rakományszelvényből áll a rögzítendő rakomány. Mivel az összes szelvényt rögzíteni szükséges, a kötözőeszközök hatását ilyenkor célszerű szétosztani támasztó saroklécek segítségével. A saroklécek lehetnek gyártott profilok, de házilag is el lehet készíteni őket egymáshoz szegelt (legalább mm méretű) deszkákból. Legalább egy-egy kötözést el kell helyezni mindkét végszelvényen és minden második szelvényen is. 116 / 207

117 3.8 H Ú Ú +, Ú Kü önbözᔗ則 egymássa érintkezᔗ則 anyagoknak más-más a súr ódási együtthatóᔗ則a. Az a ábbi táb ázatban megadott értékeket aᔗ則án ᔗ則ᔗ則k figye embe venni az o yan számításokban, aho szükség van a súr ódási együtthatóra. zek az értékek abban az esetben érvényesek, ha mindkét érintkezᔗ則 fe szín száraz, tiszta, és nincs raᔗ則ta dér, ᔗ則ég, vagy hó. Az értékek a statikᔗ則s súr ódásra vonatkoznak. Ha a rakomány csúszni kezd, statikᔗ則s he yett csúszási súr ódás érvényesü. A csúszási súr ódás a acsonyabb mértékű, mint a statikᔗ則s súr ódás. Ha o yan rakományrögzítési módszert haszná ᔗ則nk, ame y megengedi a rakománynak, hogy egy kicsit e mozdᔗ則 ᔗ則on, a statikᔗ則s súr ódás 70%-ának megfe e ᔗ則 súr ódási értékke ke számo nᔗ則nk. zt a hatást figye embe vettük a hᔗ則rkos, ferde és egyenesᔗ則át ós kötözések táb ázataiban is. ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷Cᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Dᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 mᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᜇ圇ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 /ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷Dᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 Fűrészelt fa és rétegelt falemez/plyfa/fa 0,5 Fűrészelt fa és hornyolt alumínium 0,4 Fűrészelt fa és acél 0,4 Fűrészelt fa és zsugorodó fólia 0,3 ᔗ吷ᔗ吷Uᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Dᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 Zsugorodó fólia és rétegelt falemez 0,3 Zsugorodó fólia és hornyolt alumínium 0,3 Zsugorodó fólia és acél 0,3 Zsugorodó fólia és zsugorodó fólia 0,3 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷Íᔗ吷 (ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ) Kartonpapír és kartonpapír 0,5 Kartonpapír és fából készült rakodólap 0,5 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 Nagy zsák és fából készült rakodólap 0,4 Cᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 Síkacél és fűrészelt fa 0,5 Festetlen durva fémlemez és fűrészelt fa 0,5 Festett durva fémlemez és fűrészelt fa 0,5 Festetlen durva fémlemez és festetlen durva fémlemez 0,4 Festett durva fémlemez és festett durva fémlemez 0,3 Festetett fémhordó és festett fémhordó 0,2 Ha az érintkező felületek valamely kombinációja nem szerepel a fenti táblázatban, és ha a súrlódási együtthatójukat nem lehet más módon sem megállapítani, legfeljebb 0,3 \* statikus µ- vel szabad számolni. A nyitott tsze.-ken is legfeljebb 0,3 lehet a statikus µ, mivel a felületek benedvesedhetnek a tengeri szállítás során. \* d d. 117 / 207

118 3.8 H H V Í Ú Ú +, A hevederrögzítő szemeknek legalább akkora teherbírása legyen MRT-ben, mint a kötözőelemeknek. Hurkos kötözés esetén a hevederrögzítő szem teherbírása legalább 1,4- szerese legyen a kötözőelem MRT-jének, amennyiben egy kötözőelem mindkét végét ugyanahhoz a szemhez erősítjük. Réteg H, B és L meghatározása a rakományegységek billenésére vonatkozó táblázatokhoz arra az esetre, ha a rakományegységek tömegközéppontja közel esik mértani középpontjukhoz. H, B és L meghatározása a rakományegységek billenésére vonatkozó táblázatokhoz arra az esetre, ha a rakományegységek tömegközéppontja távol esik mértani középpontjuktól. ᔗ吷ᔗ吷Öᔗ吷 ᔗ吷 Uᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 Az e csúszás és e bi enés megakadá yozásához szükséges kötözésmennyiséget a 7-11 o da akon ta á ható táb ázatok segítségéve számíthatᔗ則ᔗ則k ki, az a ábbi e ᔗ則árást követve: 1. Számítsᔗ則k ki a csúszás megakadá yozásához szükséges kötözésmennyiséget 2. Számítsᔗ則k ki az e bi enés megakadá yozásához szükséges kötözésmennyiséget 3. Vá asszᔗ則k a két szám közü a nagyobbikat Még akkor is aᔗ則án atos a ka mazni a rakomány minden 4 tonnáᔗ則ára ega ább egy eszorításos ekötözést, ha nincs meg se a csúszás, se bi enés veszé ye. ᔗ則gy megakadá yozható ᔗ則gyanis a ki nem támasztott rakomány e vándor ása. 118 / 207

119 3.8 H ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Dᔗ吷ᔗ吷 Ú Ú +, ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Í ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 4 4 őf 噧 h v. ő őf. dő. d ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Í ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 Cᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷? m H,,,,,,,,,,3,,3,,4 3,, 3,, c c,8 c c,6 c c, c c,7 c c,8 c c ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Í ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 119 / 207 b? OLDALRA H H/ 3 4 H/,6,8,,,4,6,8, c c c c c c c c c c c c 6,8 3,,6 c c,9,,,8 c c,3,3,, c c 4,9,4,9,7, 4, c,4,,7,6,4, c,6,8,6,,6,3 c,,6,,4,8, c,9,,4,3,,8 c, 7,9,8,,4,3,,7 8,,4 4,,7,4,3,3,4,6 4,,6,6,6,4,3,,6,,7,8,,,3,,,8,4, 3,,6,4,3,, 3,,4,6 Az előre és hátra történő billenést gátló leszorításos lekötözést a rakomány közepére kell helyezni.

120 3.8 H ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Dᔗ吷ᔗ吷 Ú Ú +, Uᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 3,3 噧 4 4 őf 噧 h v. dő. d Uᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 Cᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 m ᔗ吷?,,6, 3,3, 4,,3,,4 7,7, c c d x ő. Uᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 b? H/ 3 4,6 c c c 3,4 6,6,8 c c, 4,4 3,3, c c 4,,6,, c 7,,,9,6,4 c 3,,8,4,3,6 c,3,4,,,8 c,7,,,9, c,4,,8,8, 8,,,8,7,7,4 4,,,7,7,6,6,6,8,7,6,6,8,,7,6,, 3,,6,7,,, őf ő 120 / 207

121 3.8 H Ú Ú +, ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Dᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷/ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 3,3 噧 4 4 őf 噧 h v. ő x ő. / dő. ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷/ ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 Cᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 m ᔗ吷? d H,,6,3,6,,9,4,9,,3,,3,3,9,7,9,4,9,9,9, c c, c c 4,9,6 c c,4 c c ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 / ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 b? H/ d H/ H,6 c,6 c c,8 c,8 c c, c, c c, c, 3,6 c,4 c,4, c,6 c,6,4 c,8 c,8, 3, c,,,,,8 6,6,4,6,4,8,,6 4,,6,7 4,,8 3,,8,7 3, 3,,6 3,,6,6 121 / 207

122 3.8 H ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Dᔗ吷ᔗ吷 Ú Ú +, ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Dᔗ吷 ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 3,3 噧 4 4 őf 噧 h v. ő x ő. d f d dő. ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Dᔗ吷 ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 Cᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷? m H,,8 3,7,, 4,6,,4,9,3,8 7,8,4 3,3,9, 3,9 c c,6 4,6 c c,7, c c ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Dᔗ吷 ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 b? H/ H/L H,6 c,6 c,8 c,8 c, c, c,,6, c,4 3,,4 c,6,,6 c,8 8,4,8 c, 7,, c, 6,9, 8,9,4 6,4,4 4,,6 6,,6 3,6,8,8,8 6,3 3,,6 3,,6 122 / 207

123 ᔗ則 H Ú Ú +, ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Í ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Ö Öᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷Őᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 Dᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷. µ =,. µ =,3 d. µ =,4. µ =,. µ =,3 d. µ =,4 \** ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷b h ᔗ吷? ᔗ吷 ᔗ吷 h OLDALRA/HÁTRA ,4,,7,,4,,,6,8,,,6,8,8,,7, 3,,,7 3,7 ELŐRE 0,10 0,20 0,25 0,35 0,10 0,20 0,45 0,15 0,25 0,30 0,40 0,15 0,25 0,50 0,20 0,30 0,35 0,50 0,20 0,30 0,60 \**. d f ü d. d f,3 d ő d 4 ᔗ吷 ᔗ吷b h ᔗ吷? ᔗ吷 ᔗ吷 h 圇 圇 圇 圇 OLDALRA ELŐRE HÁTRA d, , µ =,,3,,,,3,.,3, µ =,,8,,,,8 d., µ =,4,,6,,,,6 d., µ =, c c. c c,,3,3 3, d., µ =,6 c c. c c,,4 c c. c c d., µ =,7 c c. c c,3, c c. c c \*** d f ü d. 123 / 207

124 3.8 H Ú Ú +, ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 bb b ᔗ吷 h bb b v h v ᔗ吷 ( ű) 1. Határozzuk meg a teljes rakományszelvény súlyát és a különböző rétegek súrlódási tényezői közül a legalacsonyabbat felhasználva a csúszás megakadályozásához szükséges kötözésmennyiséget. 2. Határozzuk meg a billenés megakadályozásához szükséges kötözésmennyiséget. 3. Az 1. és 2. lépésben megállapított két szám közül a nagyobbiknak megfelelő számú kötözést használjunk. ᔗ吷 (h ᔗ吷) 1. Határozzuk meg a teljes rakományszelvény súlyát és az alsó réteg súrlódási tényezőjét felhasználva a csúszás megakadályozásához szükséges kötözésmennyiséget. 2. Határozzuk meg a szelvény felső rétegének súlyát és a rétegek közötti súrlódási tényezőt felhasználva a csúszás megakadályozásához szükséges kötözésmennyiséget. 3. Határozzuk meg az egész szelvény billenésének megakadályozásához szükséges kötözésmennyiséget. 4. Az lépésben megállapított számok közül a legnagyobbnak megfelelő számú kötözést használjunk. 124 / 207

125 3.8 H Ú Ú +, 8 6 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 ( / ᔗ吷 ᔗ吷 ) h Gyakran igen összetett számításokra van szükség annak kiderítéséhez, hogy pontosan mekkora terhet képes elviselni és biztosítani egy kötözőeszköz. Ennek a munkának a megkönnyítése érdekében az IMO Gyors kötözési útmutatóiban található táblázatok elvégzik és prezentálják ezeket a számításokat. A szokásos eljárás szerint leszorításos kötözéssel kezdjük a rögzítést. A csúszás és/vagy a borulás megakadályozásához szükséges kötözés mennyiségének kiszámításához a következő lépéseket kell követni: 1. A tényleges súrlódási együttható megállapítása. 2. Az oldalra, előre és hátra irányuló csúszás megakadályozásához szükséges kötözés mennyiségének kiszámítása. 3. A H/B, a sorok száma, valamint a H/L értékeinek kiszámítása. 4. Az oldalra, előre és hátra irányuló billenés megakadályozásához szükséges kötözés mennyiségének kiszámítása. 5. A fent kiszámított két szám közül a nagyobbiknak megfelelő mennyiségű leszorításos kötözőeszközt használjunk. Ha olyan nagy mennyiségű leszorításos kötözésre van szükség, amennyi már nem praktikus, meg kell fontolni valamilyen más rögzítési módszer használatát a leszorításos kötözés kiegészítéseként vagy helyett, pl.: Torlaszolásos rögzítés, ha lehetőség van ennek kivitelezésére. Legalábbis az elöl és alul elhelyezett támasztás alkalmazásával rendszerint jelentősen csökken a szükséges kötözésmennyiség. A hurkos kötözés egy másik lehetséges kötözési módszer az oldalirányú rögzítésre. A ferde kötözés egy másik lehetséges kötözési módszer a hosszirányú rögzítésre. Megᔗ則egyzés Még akkor is ajánlatos alkalmazni a rakomány minden 4 tonnájára legalább egy leszorításos lekötözést, ha nincs meg se a csúszás, se billenés veszélye, így ugyanis megakadályozható a ki nem támasztott rakomány elvándorlása! 125 / 207

126 3.8 H 1. pé da Kü öná ó fadoboz Ú Ú +, Leszorításos kötözéssel szeretnénk rögzíteni egy alábbi méretű fadobozt: magasság 2,4 m, szélesség 2 m, hossz 1,8 m. A fadoboz súlya 2,1 tonna, és a képen ábrázolt módon helyezzük el a rakodófelületen. Egy irányban sincs megtámasztva, tömegközéppontja pedig a doboz középpontjával azonos. A leszorításos kötözések számát az IMO Gyors kötözési útmutató (közút/tenger, A terület) alapján becsüljük meg. Először kiszámítjuk a csúszás megakadályozásához szükséges kötözés mennyiségét: 1. épés A táblázat szerint a súrlódási együttható (µ) fa rakodófelületen elhelyezett fadoboz esetén µ=0,5. 2. épés A csúszási táblázatban láthatjuk, hogy ha a súrlódás µ=0,5, nem áll fenn annak a veszélye, hogy a doboz oldalirányban elkezdene csúszni. Az előre vonatkozó érték szerint egyetlen kötözőelem 0,8 tonna (800 kg) csúszását gátolja meg, hátra pedig 8 tonnát kapunk. A doboz súlya 2,1 tonna, így az alábbi számú kötözésre van szükség: ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 2,1/0,8 = 2,63 3 kötözés ᔗ吷 2,1/8,0 = 0,26 1 kötözés Most a bi enés megakadályozásához szükséges kötözés mennyiségét kell kiszámítanunk: 3. épés A magasság H=2,4 m, a szélesség B=2 m, a hosszúság pedig L=1,8 m, így: H/B = 2,4/2 = 1,2 H/L = 2,4/1,8 = 1,33 M 1,4 Sorok száma: / 207

127 3.8 H Ú Ú +, 4. épés A billenési táblázatban ezután azt találjuk, hogy ha H/B = 1,2, nem áll fenn az oldalirányú billenés veszélye egy rakománysor esetén, H/L = 1,4 esetén nem áll fenn a hátra történő billenés veszélye sem, viszont megvan az esély arra, hogy a rakomány előrebillen. Ez ellen minden egyes felhasznált kötözőelem 2 tonnányi rakományt biztosít. A doboz súlya 2,1 tonna, így: ᔗ吷 ᔗ吷 b 2,1 /2,0 = 1,05 2 kötözés 5. épés Az előre irányuló csúszás megakadályozásához szükséges kötözésszám volt a legnagyobb az pontok során kiszámított kötözésmennyiségek közül. Tehát a fenti pé dában szerep ᔗ則 doboz rögzítéséhez három darab eszorításos kötözésre van szükség. Másfelől ha a dobozt elöl megtámasztanánk 5 például egy rakodólappal, az előrecsúszás veszélyét ezáltal megelőzzük, és így csupán két kötözésre volna szükség, mégpedig az előrebillenés és a hátracsúszás megakadályozásához. d. 127 / 207

128 3.8 H 2. pé da Te ᔗ則es rakomány fadoboz Ú Ú +, Nyolc fadobozt rakodnak hornyolt alumínium rakodófelületű félpótkocsira. Mindegyik fadoboz az alábbi méretekkel rendelkezik: magasság 2,0 m, szélesség 2,0 m, hosszúság 1,6 m, súly kg. A dobozok egy sorban vannak elhelyezve szorosan egymás mögött, elöl pedig a homlokfalnak 1 vannak támasztva, amint azt az ábra mutatja. A leszorításos kötözések számát az IMO Gyors kötözési útmutató (közút/tenger, A terület) alapján becsüljük meg. Először kiszámítjuk a csúszás megakadályozásához szükséges kötözés mennyiségét: 1. épés A táblázat szerint a súrlódási együttható (µ) hornyolt alumínium rakodófelületen elhelyezett fadoboz esetén µ=0,4. 2. épés A csúszási táblázatban láthatjuk, hogy ha a súrlódás µ=0,4, egyetlen kötözőelem 3,2 tonnányi rakomány oldalra és hátra történő csúszását gátolja meg. Előre hasonlóképpen 0,5 tonnát kapunk, de ebben az esetben a fadobozok előre meg vannak támasztva, és így az előrecsúszás megakadályozásához nincs szükség kötözésre 1. Mindegyik fadoboz súlya 3,05 tonna, így az alábbi számú kötözésre van szükség: ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 3,05/3,2 = 0,95 1 kötözés ᔗ吷 3,05/3,2 = 0,95 1 kötözés d. 128 / 207

129 3.8 H Most a bi enés megakadályozásához szükséges kötözés mennyiségét kell kiszámítanunk: Ú Ú +, 3. épés A magasság H=2,0 m, a szélesség B=2,0 m, a hosszúság pedig L=1,6 m, így: H/B = 2,0/2,0 = 1,0 H/L = 2,0/1,6 = 1,25 M 1,4 Sorok száma: 1 ᔗ吷 ᔗ吷 4. épés A billenési táblázatban ezután azt találjuk, hogy ha H/B=1,0, nem áll fenn az oldalirányú billenés veszélye egy rakománysor esetén. H/L=1,4 esetén nem áll fenn a hátra történő billenés veszélye sem, viszont megvan az esély arra, hogy a rakomány előrebillen. Ez ellen minden egyes felhasznált kötözőelem 2 tonnányi rakományt biztosít. Azonban ahogy már láttuk a fadobozok előre meg vannak támasztva, és így az előrebillenés megakadályozásához sincs szükség kötözésre 1. Tehát a billenés megakadályozásához egyáltalán nincs szükség kötözésre. 5. épés Az oldalra (és hátra) irányuló csúszás megakadályozásához szükséges kötözésszám volt a legnagyobb az pontok során kiszámított kötözésmennyiségek közül.. zért a fenti pé dában szerep ᔗ則 dobozok rögzítéséhez rakománysze vényenként egy eszorításos kötözésre, tehát összesen ᔗ則 darab kötözésre van szükség. d 129 / 207

130 3.8 H 3. pé da Acé ádákka kitö tött rakodótér Acélládákat rakodnak egy félpótkocsira 11 rakományszelvényben, 3 sorban és 3 rétegben; tehát összesen 99 acélládát. Mindegyik rakományszelvény az alábbi méretekkel rendelkezik: magasság 2,4 m, szélesség 2,4 m, hosszúság 1,2 m, súly 2 tonna. A rakomány össztömege 22 tonna. Ú Ú +, A második és harmadik rétegben elhelyezett ládák mozgása el van torlaszolva az alattuk fekvő réteg által. A rakományszelvények alul meg vannak támasztva oldalirányban, előre a homlokfalnak 1, hátra pedig üres rakodólapok segítségével a hátsó ajtóknak vannak támasztva, amint az ábra mutatja. ᔗ吷 A leszorításos kötözések számát az IMO ᔗ吷 Gyors kötözési útmutató (közút/tenger, A terület) alapján becsüljük meg. ᔗ吷 lépés: a csúszás megakadályozásához szükséges kötözés mennyiségének kiszámítása fölösleges, mivel a ládák elcsúszását meggátolja a torlaszolásos rögzítés. Ki kell viszont számítanunk a bi enés megakadályozásához szükséges kötözés mennyiségét: 3. épés A magasság H=2,4 m, a szélesség B=2,4 m, a hosszúság pedig L=1,2 m, így: H/B = 2,4/2,4 = 1,0 H/L = 2,4/1,2 = 2,0 Sorok száma: 3 ᔗ吷 ᔗ吷 4. épés A billenési táblázatban ezután azt találjuk, hogy ha H/B = 1,0, három rakománysor esetén fennáll az oldalirányú billenés veszélye. Ez ellen minden egyes felhasznált kötözőelem 2,3 tonnányi rakományt biztosít. H/L = 2,0 esetén fennáll az előre és hátra történő billenés veszélye is, minden egyes felhasznált kötözőelem 0,8, illetve 8,0 tonnányi rakományt biztosít a táblázat szerint. Mivel a ládák előre meg vannak támasztva a tömegközéppontjuk felett, így a rakomány előrebillenése nem fenyeget 1. d 130 / 207

131 3.8 H Ú Ú +, Mindegyik rakományszelvény súlya 2,0 tonna, így az alábbi számú kötözésre van szükség: ᔗ吷 b 2,0/2,3 = 0,87 1 kötözés b 2,0/8,0 = 0,25 1 kötözés 5. épés Az oldalra (és hátra) történő billenés megakadályozásához szükséges kötözésszám volt a legnagyobb az pontok során kiszámított kötözésmennyiségek közül. zért a fenti pé dában szerep ᔗ則 acé ádák rögzítéséhez rakománysze vényenként egy eszorításos kötözésre, tehát összesen 11 darab kötözésre van szükség. 131 / 207

132 3.8 H Ú Ú +, 4. pé da Hᔗ則cseré ᔗ則 Fémlábakkal és -sarkokkal ellátott megerősített fadobozban elhelyezett hőcserélőt rakodnak fa rakodófelületű tehergépkocsira. A doboz az alábbi méretekkel rendelkezik: magasság 2,0 m, szélesség 0,9 m, hosszúság 2,1 m, súly 2 tonna. A doboz tömegközéppontja nem mértani középpontjánál van, hanem az alábbi helyen (h b l): 1,35 0,45 1,05 m. A dobozt az előre történő elmozdulás ellen egy leszegelt rögzítőfa támasztja meg, amint azt az ábra mutatja. A leszorításos kötözések számát az IMO Gyors kötözési útmutató (közút/tenger, A terület) alapján becsüljük meg. Először ki kell számítanunk a csúszás megakadályozásához szükséges kötözés mennyiségét: 1. épés A fa rakodófelületen elhelyezett acél anyagkombináció nem szerepel közvetlenül a súrlódási táblázatban. De ebben a példában a fa rakodófelületen elhelyezett acél súrlódási együtthatójaként (µ) használhatjuk a µ=0,4 értéket. 2. épés A csúszási táblázatban láthatjuk, hogy ha a súrlódás µ=0,4, egyetlen kötözőelem 3,2 tonnányi rakomány oldalra és hátra történő csúszását gátolja meg. Előre hasonlóképpen 0,5 tonnát kapunk, de ebben az esetben a doboz előre meg van támasztva, és így az előrecsúszás megakadályozásához nincs szükség kötözésre. A hőcserélő súlya 2 tonna, így az alábbi számú kötözésre van szükség: ᔗ吷 ᔗ吷 2,0/3,2 = 0,63 1 kötözés ᔗ吷 2,0/3,2 = 0,63 1 kötözés Most a bi enés megakadályozásához szükséges kötözés mennyiségét kell kiszámítanunk: 132 / 207

133 3.8 H Ú Ú +, 3. épés Mivel a doboz tömegközéppontja nem mértani középpontjánál van, a h b l távolságokat használjuk a H/B és a H/L értékek kiszámításához. A magasság h=1,35m, a szélesség b=0,45 m, a hosszúság pedig l=1,05m, így: H/B = h/b =1,35/0,45 = 3,0 H/L = h/l = 1,35/1,05 = 1,28 M 1,4. Sorok száma: 1 H 4. épés A billenési táblázatban ezután azt találjuk, hogy ha H/B = 3,0, fennáll az oldalirányú billenés veszélye egy rakománysor esetén. Ez ellen minden egyes felhasznált kötözőelem 1,6 tonnányi rakományt biztosít. H/L = 1,4 esetén nem áll fenn a hátra történő billenés veszélye, viszont megvan az esély arra, hogy a rakomány előrebillen. Ez ellen a táblázat szerint minden egyes felhasznált kötözőelem 2 tonnányi rakományt biztosít. A hőcserélő súlya 2 tonna, így az alábbi számú kötözésre van szükség: ᔗ吷 ᔗ吷 ᔗ吷 b 2,0/1,6 = 1,25 2 kötözés b 2,0/2,0 = 1,0 1 kötözés 5. épés Az oldalra történő billenés megakadályozásához szükséges kötözésszám volt a legnagyobb az pontok során kiszámított kötözésmennyiségek közül. zért a fenti pé dában szerep ᔗ則 fadobozban e he yezett hᔗ則cseré ᔗ則nek a rögzítéséhez 2 darab eszorításos kötözésre van szükség. Szegek száma A fent ismertetett rögzítési megoldás egyik feltétele, hogy a rögzítőfa elegendő szeggel legyen a padlózathoz erősítve. IMO Gyors kötözési útmutató (közút/tenger, A terület) alapján a szegek hozzávetőleges mennyisége is kiszámítható. 133 / 207

Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt. Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt

Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt. Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt 2006 Magastetők szigetelése a szarufák között és alatt Környezetvédelem Tűzvédelem Csend Komfort energiát takarít meg Önnek, mivel kiváló hőszigetelő nem

Részletesebben

A rakományrögzítés biztonságtechnikája a közúti. Trinter Zoltán munkavédelmi mérnök minden jog fenntartva Email: info@trinti.hu

A rakományrögzítés biztonságtechnikája a közúti. Trinter Zoltán munkavédelmi mérnök minden jog fenntartva Email: info@trinti.hu A rakományrögzítés biztonságtechnikája a közúti árufuvarozásban Trinter Zoltán munkavédelmi mérnök minden jog fenntartva Email: info@trinti.hu Bevezetés Rakományrögzítő eszközök A rakományrögzítés főbb

Részletesebben

BOSTA 100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUS KIVITEL

BOSTA 100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUS KIVITEL BOSTA 100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUS KIVITEL Tartalomjegyzék U-profi l Cső Ø 48,3mm Függőleges keret 200 (adatok cm-ben) Toldó cső 15.0 200.0 1.0 Termékismertető 3-5 2.0 Áttekintés 5 3.0 Építőelemek - 17

Részletesebben

tető Természetes pala Alkalmazás technikai útmutató Egy 400 millió éves út a föld mélyéről az Ön tetőjére TERMÉSPALA

tető Természetes pala Alkalmazás technikai útmutató Egy 400 millió éves út a föld mélyéről az Ön tetőjére TERMÉSPALA tető TERMÉSPALA Természetes pala Alkalmazás technikai útmutató Egy 400 millió éves út a föld mélyéről az Ön tetőjére 2 Ez az Alkalmazástechnika évtizedek óta egy bevált szakmai tanácsadó mely Magyarországon

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máté István Zsolt. A számítógép felépítése A ház, a tápegység és csatlakoztatása. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máté István Zsolt. A számítógép felépítése A ház, a tápegység és csatlakoztatása. A követelménymodul megnevezése: Máté István Zsolt A számítógép felépítése A ház, a tápegység és csatlakoztatása. A követelménymodul megnevezése: Számítógép összeszerelése A követelménymodul száma: 1173-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

09. Lövészfegyverek fő részei.doc

09. Lövészfegyverek fő részei.doc IX. LÖVÉSZFEGYVEREK FŐ RÉSZEI Az aktív és reaktív rendszerű lőfegyverek rendszerbe sorolása után vizsgáljuk meg a fegyverek általános felépítését, a szerkezeti elemek funkcióit. Egyes szerkezeti elemek

Részletesebben

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása

Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Radioaktív hulladékok csomagolása és szállítása Kedves Olvasó! Mindennapi életünk során sokszor kell elküldenünk vagy szállítanunk csomagokat rendeltetési helyükre. Amennyiben az árut nem ömlesztve szállítjuk,

Részletesebben

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató

Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató Sonic 50 Kezelési és karbantartási útmutató B I Z T O N S Á G I F I G Y E L M E Z T E T É S E K A következô elôvigyázatossági figyelmeztetéseket az egész kézikönyv során alkalmazzuk a következô üzenetek

Részletesebben

FEDEZZÜK FEL A HARMADIK DIMENZIÓT!

FEDEZZÜK FEL A HARMADIK DIMENZIÓT! 30 FEDEZZÜK FEL A HARMADIK DIMENZIÓT! 31 kal inkább következetesség, valamint elemző- és beleérző-képesség szükséges, mint nyers fizikai erő. A jó felszállás élménye pedig csak fokozza az ilyen kivételes

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

MINDEN, AMIT A FELFÜGGESZTÉSRŐL TUDNI KELL

MINDEN, AMIT A FELFÜGGESZTÉSRŐL TUDNI KELL MINDEN, AMIT A FELFÜGGESZTÉSRŐL TUDNI KELL www.monroe-eu.com MINDEN, AMIT A FELFÜGGESZTÉSRŐL TUDNI KELL TARTALOMJEGYZÉK I -MŰSZAKI ÁTTEKINTÉS 1. A FELFÜGGESZTÉSI RENDSZER.................................

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 1/1-1998 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...5

Részletesebben

Samsung SUR40 for Microsoft Surface Venue Readiness Guide UTOLSÓ FRISSÍTÉS: 2011. DECEMBER 6.

Samsung SUR40 for Microsoft Surface Venue Readiness Guide UTOLSÓ FRISSÍTÉS: 2011. DECEMBER 6. Samsung SUR40 for Microsoft Surface Venue Readiness Guide UTOLSÓ FRISSÍTÉS: 2011. DECEMBER 6. 1 Szerzői jogi nyilatkozat Copyright 2011 Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu,

Részletesebben

Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése

Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése URSA GLASSWOOL URSA XPS Beépített tetőterek hő- és hangszigetelése Szarufa közötti és alatti szigetelés 02 URSA GLASSWOOL 03 Tallin Szent Pétervár Tartalomjegyzék Tchudovo North Licolnshire London Noisiel

Részletesebben

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220

ERD 220. Használati utasítás 06.10 - 11.14 ERD 220 ERD 220 06.10 - Használati utasítás 51133429 11.14 U ERD 220 Megfelelőségi nyilatkozat Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Gyártó vagy a Közösségben működő képviselője Típus Opció Sorozatszám

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

Indulás előtt engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét néhány olyan dologra, amit minden kerékpárosnak tudnia kell.

Indulás előtt engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét néhány olyan dologra, amit minden kerékpárosnak tudnia kell. 2 Karbantartás vagy javítás végzésekor ne feledje, hogy az útmutatóban lévő részletes utasítások csak a MERIDA kerékpárokra vonatkoznak, más kerékpárokra lehet, hogy nem alkalmazhatók. A gyakori áttervezések,

Részletesebben

45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 45/2013. (X. 14.) NGM rendeletel módosított, 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról (A 45/2013. (X. 14.) NGM rendelet módosításait piros színnel lettek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány A TÁVOL-KELETI KONTÉNERES ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

Kép a levegőn át. használati útmutató

Kép a levegőn át. használati útmutató Kép a levegőn át használati útmutató -1- Obsah CamiBOX TOPOLÓGIA... 3 Helyes telepítés alapelvei... 3 Minimális feltételek a berendezés helyes működéséhez...3 CamiBOX egységcsomag tartalma... 4 Szükséges

Részletesebben

A létrák biztonságos használatának követelményei

A létrák biztonságos használatának követelményei PTE Munkavédelmi Szabályzat 18. számú melléklete A létrák biztonságos használatának követelményei A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem) a létrák biztonságos használatának szabályozása érdekében

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

DFG/TFG 16-50 A/B/C-S

DFG/TFG 16-50 A/B/C-S DFG/TFG 16-50 A/B/C-S 03.01 - Használati utasítás U 50045371 12.03 Előszó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

WTS20 fatartós falzsalu Szerelési és felhasználási útmutató

WTS20 fatartós falzsalu Szerelési és felhasználási útmutató Szerelési és felhasználási útmutató Termék jellemzők Az UniVers fatartós falzsalu sokoldalúan felhasználható zsaluzat. A H20-as fatartók méretválasztékából adódóan 6,0 m-es magasságig toldás nélkül bármilyen

Részletesebben