AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSA Célja:- a fogyasztók egészségének védelme - a fogyasztók érdekeinek védelme -az áruk (itt: élelmiszerek) országok közötti szabad áramlásának elősegítése - a piaci verseny tisztaságának védelme A Tanács, a Bizottság és a Bíróság szerepe az európai élelmiszer szabályozásban (jogalkotás, ellenőrzés, vitás esetek eldöntése) Eszközei:: Jogalkotás: Rendelet (kötelező minden tagállamra) pl. 178/2002 EK Rendelet Irányelv ( a tagállamok átültetik a nemzeti szabályozásukba) pl. 92/46 Határozat (konkrét eset) Élelmiszer ellenőrző szervezetek fönntartása és működtetése, pl.: DG 24. Food and Veterinary Office Célok és elvek meghatározása: Fehér Könyv (a fogyasztók bizalmának visszaszerzése és megtartása érdekében a termőföldtől az asztalig teljes élelmiszer vertikum beleértve a takarmányozást is - szabályozandó és ellenőrizendő) 178/2002 EK Rendelet azonosíthatóság és nyomonkövethetőség fontossága -Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal létrehozása és feladata Új higiéniai rendeletcsomag: 852/2004 EK Rendelet (2006 jan. 1.-től) 853/2004 ek Rendelet (2006. jan. 1.-től) 854/2004 EK Rendelet (2006. jan. 1.-től) Irányelvek: 1.) A teljes élelmiszer láncolatra vonatkozó irányelvek (beleértve valamennyi feldolgozó üzemet) pl. 93/43 EGK Tanács Irányelv az élelmiszerek higiéniájáról (a HACCP alapelvei) - hatálytalanítja 2.) Egyes iparágakat szabályozó irányelvek pl. 1.) 64/433 EGK Tanácsi Irányelv az un. vöröshús előállításának és forgalmazásának feltételeiről 2.)71/118 EGK Tanácsi Irányelv a friss baromfihús előállításának és forgalmazásának feltételeiről 3.) 91/493 EGK Tanácsi Irányelv a hal és viziállat húsáról 4.)92/46 EGK Tanácsi Irányelv a tej és tejalapú termékek előállításának és forgalmazásának feltételeiről Az irányelvek szerkezete: cikkelyek ( ), mellékletek és függelékek - fogalmak, - általános feltétetelek, - különleges feltételek, - egészségügyi jelölés 1

2 - az előállító személyzetre vonatkozó előírások - az előállító üzem kötelezettségei - az illetékes hatóság kötelezettségei - záró rendelkezések A MAGYAR ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁS Az EU jogi előírásainak átvétele. Elsősorban tartalmi egyezőség (célszerű a szerkezeti is). Célok és elvek: mint EU. Eszközök: 1.)Élelmiszer ellenőrző hatóságok fönntartása és működtetése: - állategészségügy, -közegészségügy, -fogyasztóvédelem 2.)Jogalkotás: Új fogalmak átvétele (friss hús, csomagolt élelmiszer). Hazai jogi hierarhia az élelmiszer szabályozásban: a.)törvények: (parlament) évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről 1995 évi XCI. Törvény az állatregészségügyről (állati eredetű élelmiszerekre is!) b.)rendeletek: A törvény felhatalmazása alapján egy vagy több miniszter közös rendelete (a törvény egy szűkebb területének részletes, konkrét szabályozása) pl. 1/2003 (I.8.) FVM- ESZCSM együttes rendelet a nyers tej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről c.)magyar Élelmiszerkönyv: 3 kötet 1.) Kötelező előírások (pl. HACCP alapelvei) 2.) Terméklapok ( kvázi kötelező 3.) Vizsgáló módszerek gyűjteménye 2

3 1/2003 (I:8.) FVM-ESZCSM együttes rendelet a nyers tej, hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről: Nem vonatkozik a magánháztartásban saját fogyasztásra előállított termékekre. Hatálya kiterjed a közfogyasztásra előállított valamennyi állatfaj nyers tejére,, és az abból előállított hőkezelt fogyasztói tejre, tejalapú termékre. Nyers tej: a szmha, juh, kecske vagy a bivaly tejmirigyei által kiválasztott, emberi táplálkozás céljára szolgáló olyan folyadék, amelyet nem melegítettek 40 C fölé, illetv ezzel egyenértékű kezelésben nem részsítettek. Hőkezelt fogyasztói tej: emberi fogyasztásra szánt olyan tej, amelyet a R-ben meghatározott feltételek szernt állítottak elő, és amely megfelel a R. mellékletében foglalt fizikai, kémiai, higiéniai és mikrobiológiai követelményeknek. Tejalapú termék: kizárólag tejből előállított olyan termék, amely -amely a gyártáshoz szükséges, a tejalkotórészeket sem részben, sem teljesen nem helyttesítő összetevő hozzáadásával készült, - amelyben a tejalkotórészeket nem helyettesítették, és - amelyben a tejből készült termékhányad mennyiségét és jellegét tekintve meghatározó. Hőkezelő üzem: olyan létesítmény, ahol nyers tejet szűrnek, tisztítanak (centrifugálnak) hűtenek, fölöznek, pasztőröznek, csomagolnak. Standardizáló központ: a tejgyűjtőhöz, tejkezelő, vagy tejfeldolgozó üzemhez nem kapcsolódó önálló létesítmény, amelyben a nyers tejet fölözik, vagy a nyers tej természetes alkotórészeinek mennyiségi arányát módosítják. Tejfeldolgozó üzem: olyan létesítmény, ahol nyers tejet szűrnek, tisztítanak (centrifugálnak) hűtenek, fölöznek, hőkezelnek és hőkezelt fogyasztói tejet, tejalú terméket állítanak elő és csomagolnak. Szigorított hőkezelés: a nyers tej egészségügyi vagy higiéniai okból végrehajtott, legalább 85C-on 25 másodpercig, vagy ezzel egyenértékű hőmérséklet-idő kombináció szerinti hőkezelése, amelynek hatékonyságáról arra alkalmas módszerrel meggyőződtek. Burkolócsomagolás (elsődleges csomagolás): a R-ben meghatározott termékek védelme érdekében a terméket közvetlenül körülvevő csomagolóanyag- és eszköz alkalmazása. Gyűjtőcsomagolás:a burkolócsomagolással ellátott termékek közös csomagolóanyagba vagy eszközbe való helyezése. 3

4 Hermetikusan zárt csomagolás: olyan légmentesen zárt csomagolás, amely a hőkezelés alatt és azt követően is megakadályozza a mikroorganizmusok behatolását. A termelést szabályozó általános követelmények: A nyers tejjel szembeni követelmények (nyilvántartásba vett és ellenőrzött létesítményből származhat, az állatállomány állategészségügyi státusa megfelelő, a nyers tej nem tartalmaz tiltott szereket, fizikai, kémiai, biológiai és radiológiai szennyeződéseket, ionizáló sugárzással nem kezelték, hűtött). A létesítmény dolgozóira vonatkozó egészségügyi követelmények (egészségügyi alkalmasság orvosi vizsgálata és dokumentálása) A nyers tej termelésének állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai 1.)A termelő feladata: Az állattartás, takarmányozás, az állategészségügy és a tejtermelés feltételeit úgy kell kialakítani, hogy a termelt nyers tej emberi táplálkozás céljára alkalmas legyen. A különböző fajú állatok nyers tejét egymástól elkülönítetten kell fejni, begyűjteni és kezelni. A tejelő állat megbetegedését vagy ennek gyanuját az állattartó köteles a telepet ellátó állatorvosnak jelenteni. Csak egészséges állat teje hozható forgalomba. 2.)A hatóság feladata: - tejtermelő gazdaság: - nyilvántartásba vétel --a telephely szerint illetékes állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás ellenőrzési számot ad. Csak a nyilvántartásban szereplő gazdaságokból lehet tejet, tejterméket közfogyasztásra forgalomba hozni. Havonta 1-2 alkalommal mintavétel (állami feladattal mb.áo), negyedévente átfogó ellenőrzés -tejgyűjtő, tejház (naponta 200 liter tej feletti termelés esetén tejházat kell létesíteni): -nyivántartásba vétel -havonta egyszer mintavétel (hatósági áo.), negyedévente átfogó ellenőrzés -hőkezelő üzem, standardizáló központ, tejfeldolgozó üzem: -állatorvosi ellenőrzési szám, ovális egészségügyi jel (nyilvános, országos lista: - min. negyedévente élelmiszerhigiéniai szemle és szúrópróbaszerű mintavétel. Hiánypótlásra intézkedési terv január 8-től, amennyiben a nyers tej nem felel meg a R. előírásainak (3.mell.I.fej.1-4. táblázat) a hatóság köteles elkobozni és megsemmisítését a tulajdonos költségére elrendelni. Nyerstej feldolgozó üzemnek való átadására, forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek: - hűtés nélkül (R.2.sz.mell.) - hűtve R.2.sz.mell.) - fagyáspont -0,520 C v. alatti hőmérséklet - gátlóanyagot nem tartalmazhat - szomatikus sejtszám /ml - összcsíraszám: /ml 4

5 - ha nyerstejként kívánják forgalmazni, vagy nem hőkezelt készítményt állítanának elő: Staphylococcus aureus is! Napi 200 liter alatt termelő gazdaságok kötelezettségei:(r. 10.sz. melléklete): kistermelő, közvetlen piaci értékesítésre Hatósági nyilvántartásba vétel. Az állatállomány gümőkórtól, brucellózistól mentes állatorvos igazolás (1 év!) Fejés, tejkezelés általános higiéniai feltételei feleljenek meg az általános jó higiéniai és termelési gyakorlatnak. Állat környezete tiszta. Tőgymosás (tartósan megjelölt edény). A kifejt tej szűrése. Tejet, túrót, tejfölt előállíthat és árusíthat közvetlenül a fogyasztóknak. Mikrobiológiai szempontból a nyers tej, tejföl, túró megfelel a R. előírásainak (2.mell. VII.fejezet pont). Min. negyedévente hatósági állatorvos ellenőrzi a termékeket és a termelés helyén higiéniai szemlét tart. Nyers tej értékesítés esetén: Csak forralás után fogyasztható felirat. Piaci hatósági állatorvosi ellenőrzés (termék, állatorvosi igazolás ellenőrzése). Hatósági állatorvosi intézkedés (Igazolás hiányában: tiltott módon forgalmazott. Érzékszervi kifogás esetén: fogyasztásra alkalmatlannak minősítés, árusítás megtiltása, ártalmatlanítás elrendelése) Napi 200 liter feletti tejtermelő gazdaság kötelezettségei: Tejházat kell létesítenie (R.6. sz. mell. V. fejezete: a tejházzal szembni követelmények) Falak, padozat, mennyezet, nyílászárók, csaopk, vízvételi helyek. Fejés, tejkezelés általános higiéniai feltételei feleljenek meg az általános jó higiéniai és termelési gyakorlatnak. Állat környezete tiszta. Tőgymosás (tartósan megjelölt edény). A kifejt tej szűrése. Tejet, túrót, tejfölt előállíthat és árusíthat közvetlenül a fogyasztóknak. Mikrobiológiai szempontból a nyers tej, tejföl, túró megfelel a R. előírásainak (2.mell. VII.fejezet pont). A tejet hűtve kell tárolni. Mintavétel havonta 1-2 alkalommal. Negyedévente átfogó higiénai szemle. HACCP rendszert kell működtetnie, ennek dokumentumait 2 évig meg kell őrizni. Dokumentálni kell állatbetegségek, gyógyszeres kezelések, tejhigiénia, tisztítás,- fertőtlenítés, személyi higiénia követelményeinek teljesítését, ellenőrzését, ezeket a fenti időtartamig meg kell őriznie és a hatósági szemle során be kell mutatnia. A közvetlen fogyasztásra és feldolgozásra kerülő nyers tej elbírálása fogyaszthatóság szempontjából: Közvetlen fogyasztásra, vagy élelmiszeripari feldolgozásra a.) nyers állapotban alkalmas b.) hőkezelés után alkalmas (R.5.mell.pl.: gkór, brucellózis fert. Gyanús) c.) alkalmatlan (R. 5. mell.pl: a tehén az ellés előtt 15 napon belül, vagy az ellés után 8 napon belül, juh, kecske 5 7 vetélés után 8 napig, -ha a nyerstejben emberre, állatokra veszélyes baktériumokat, mikotoxinokat, radioaktív anyagokat, egyéb maradványanyagokat mutattak ki. (pl.listeria, salmonella, brucella, antibakteriális anyag mutatható ki a tejből v. pl.brucellózisban gümőkórban, veszettségben beteg v. gyanúja áll fenn), - a nyerstej szennyezett, undort keltő, idegen szagú v. ízű, - olyan létesítményből származik, amely áeg. korlátozás alatt áll 5

6 - olyan személy fejte, aki nem felel meg az egészségügyi előírásoknak -gyógyszeres kezelést kapott az állat az élelmezés-egészségügyi várakozási időn belül A hőkezelt fogyasztói tej és tejalapú termékek előállításának élelmiszerhigiéniai Engedélyezett és rendszeres állategészségügyi, élelmiszer-higiéniai ellenőrzés alatt álló létesítményben szabad előállítani. Az üzemeltető kötelezettsége: - segítségadás a hatósági áo. részére (segéderő, iroda) - alkalmatlan, hőkezelés után alkalmas nyers tej és tejalapú termék elkülönített, gyűjtéséhez, tárolásához szükséges eszközök, berendezések biztosítása, - a lefoglalt nyers tej és tejalapú termékek átmeneti, elkülönített tárolásának szolgáló hely, eszköz, berendezés biztosítása önellenőrzési rendszer működtetése, az eredmények dokumentálása - az önelleőrzés során hibásnak talált tejet, tejalapú terméket és az azzal kapcsolatos üzemi eljárást köteles bejelenteni a hatósági állatorvosnak. Fogyasztók egészségét veszélyeztető állapot esetén ÁNTSZ-t értesíteni, terméketvisszagyűjteni. -a kereskedelmi forgalmazásra szánt tejelapú terméket kísérőokmánnyal kell ellátni. A hatósági állatorvos negyedéves élelmiszerhigiéniai szemléjének szempontjai: -az állatbetegségek megelőzésére szolgáló rendelkezések megtartása - a termeklőállítás higiéniája, -az üzemi önellenőrzési rendszer ellenőrzése (szakszerűség, dokumentálás, az eredmények alakulása)), -a melléktermék és hulladék gyűjtés, tárolás, elszállítás, ártalmatlanítás, - tisztítást, fertőtlenítés, - a vízellátás, szennyvízelvezetés - a dolgozók személyi higiéniája A hőkezelt fogyasztói tej és tejalapú termék elbírálása a fogyaszthatóság szempontjából: Lehet: 1.) Fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas 2.) Ismételt hőkezelés után alkalmas (Csak egy alkalommal lehetséges!) Pl.- ha a hőkezelés eredménytelen volt (foszfatáz próba pozitív) -ha az első hőkezelés óta 48 óra eltelt és a fogyaszthatósági idő lejártáig a forgalombahozatal nem oldható meg -ha az áeg.hatóság elrendeli. 3.) Fogyasztásra alkalmatlan (Pl. kórokozót tartalmaz, rendellenes állományú, ízű, szagú, kémiai maradékanyagot tartalmaz) Standardizáló köpontok, hőkezelő üzemek, tejfeldolgozó üzemek osztályba sorolása: Nagyüzem: több, mint 2 millió liter/év nyers tej feldolgozás Közepes méretű: 500 ezer-2 millió liter/ év nyers tej Kisüzem: legfeljebb 500 ezer liter/év nyers tej Kisüzemnek engedmények, kérelem dokumentáció és helyszíni vizsgálat alapján 6

7 1. sz. melléklet A hőkezelt tej és tejalapú termékek előállításának és minőségének élelmiszer-higiéniai I. fejezet: A hőkezelt fogyasztói tej előállításának követelményei Hőkezelő brendezés (hő-idő regisztrálása, keveredés megkadályozása és ennek regisztrálása). Hőkezelési módok: - termizálás: 57-68C 15 sec. foszfatáz poz. -pasztőrözés: foszfazáz negativ, peroxidáz pozitív tartós pasztőrözés: 62-65C 30 perc gyors : 71,7C 15 sec, vagy ezzel azonos hatásfokú -pillanathevítés: 100 C alatt, foszfatáz neg., peroxidáz neg. -ultramagas hőmérsékleten végzett hőkezelés: romlást okozó mikroorg.és spórája nem található. Tartóssági próba (30C 15 nap, v. 55C 7 nap után érzékszervi, mikrobiol. megfelelő) Aszeptilus, fényt át nem eresztő csomagolás. - sterilezés: a terméket hermetikusan zárt csomagolásban 100C fölötti hőmérsékletre hevítik. Romlást okozó mikroorg.és spórája nem található. Tartóssági próba (30C 15 nap, v. 55C 7 nap után érzékszervi, mikrobiol. megfelelő) Hőkezelt tehéntej: sűrűsége min 1028 g/liter (20C-on) fehérje tartalma min 28 g/lit zsírmentes szárazanyag tartalma min 8,5% fagyáspontja legfeljebb -0,52 C (ha az idegen víz tartalom önellenőrzés során végzett vizsgálatkor magasabb, ezt az üzem köteles a hatósági áo.-nak jelenteni.) II. fejezet A tejalapú termékek gyártásához felhasznált tejre vonatkozó követelmények: A nyers tejet hacsak nem nyers tejből készülnek terméket előállítani- az átvételtől számított 36 (legfeljebb 6C-os tárolás esetén) -48 (legfeljebb 4C-os tárolás esetén) órán belül hőkezelni kell. III. fejezet: A tejalapú termékek előállításának A nyers tej feleljen meg a R. előírásainak. A tejalapú termék csak gyártmánylap birtokában állítható elő. IV. fejezet: A hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek mikrobiológiai 2004 jan. 8-tól feleljen meg a R. 3.mell. II. fejezetének: Tehéntej Mikrobaszám (30C-on): /cm3 Szomatikus sejtszám: sejt/cm3 Gátlóanyag: az elfogadott vizsg. módszerekkel nem mutatható ki Stapylococcus aureus szám: n=5, c=2, m= 500, M=

8 2. sz. melléklet: A nyers tej termelésének és termelőhelyi kezelésének állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai I.fejezet: A tejtermelő állatokra vonatkozó állategészségügyi követelmények: Tehén legalább 2liter/nap termelésű II.fejezet: Az állattartás és a tejtermelés higiéniai Azokban a tejtermelő gazdaságokban, ahol a feldolgozásra, vagy közvetlen emberi fogyasztásra felkínált nyers tej napi mennyisége a 200 litert meghaladja, tejházat kell létesíteni. (tejház: 6. sz. mell.). Ha különböző fajú állatokat együtt tartanak egy telepen, minden egyes fajnak eleget kell tennie azon állategészségügyi feltételeknek, amelyeket akkor követelnének meg, ha az adott fajt egyedül tartanák. A nyers tejet fajonként elkülönítetten kell fejni és kezelni. A beteg, betegségre gyanús, fertőzött, fertőzöttségre gyanús állatokat el kell különíteni az egészséges állománytól. III.fejezet: Üzemi higiénia: Nyilvántartott, ellenőrzött tejtermelő gazdaság. Épületekkel szembeni követelmények (Könnyen tisztítható fal, padozat. Megfelelő szellőzés és megvilágítás. Elegendő mennyiségű ivóviz, melegvíz a mosogatáshoz. Takarító, tisztíztó szerek és eszközök. Állati kártevők elleni védekezés. Hűtési lehetőség. Szabadtartás esetén fejőház, fejőtér szükséges). IV.fejezet: A fejés és a nyers tej kezelés higiéniai követelményei, személyi higiénia: Fejés megkezdése előtt: az állatok gyógyszeres kezelésének ellenőrzése (élelmezésegészségügyi várakozási időn belül külön fejni és megsemmisíteni a tejet), tőgybimbók és környékük megtisztítása. Tiszta munka,-és védőruha viselése, kéz és alkar megmosása. Első tejsugarak szakszerű kifejése és érzékszervi vizsgálata (rendellenesség esetén: tartós jelöléssel ellátott edénybe külön fejni) Vakfejés elkerülése. Fejéas után tőgybimbó fertőtlenítés engedélyezett szerrel. Fejés helyszínének és eszközeinek tisztántartása. Lehető leghamarabb, de legalább az állat vagy állatcsoport kifejése után a kifejt tejet tejházba juttani. A fejés alatt folyamatosan, de legkésőbb az állat, vagy állatcsoportkifejése után szűrni a nyers tejet. Fejőőeszközök, berendezések használati utáni azonnali mosása, fertőtlenítése. V.fejezet: Termelési higiénia: Idegen víz tartalom vizsgálata: önellenőrzés keretében (ha idegen vizet mutatnak ki, értesítendő, a hatósági áo.) és hatósági mintavétellel. VI.fejezet: A nyers tej hűtésének, átadás-átvételének és szállításának Őrizze meg a nyers tej fejés utáni eredeti állapotát. Nem kell hűteni a nyers tejet, ha a fejésbefejezésétől számított 2 órán belül értékesítik. Minden egyéb esetben a fejés befejezésétől számított 2 órán belül 4-6C-ra kell lehűteni.. Ha a tejtermelő gazdaságban nincs hűtési lehetőség, akkor tejgyűjtőbe hőkezelő üzembe, standardizáló központba vagy feldolgozó üzembe kell szállítani és itt az átvételtpl számított 2 órán belül 4-6 C-ra kell lehűteni. 8

9 A 4C-ra lehűtött nyers tejet a fejéstől számított max. 48 órán belül, a 6C-ra lehűtött nyers tejet 24 órán belül át kell adni, vagy fel kell dolgozni. A szállítás alatt a nyers tej hőmérséklete nem haladhatja meg a 10 C-ot (kivéve ha a fejés v. tejgyűjtés befejezésétől számított 2 órán belül szállyítják el. VII. fejezet: A közvetlen emberi fogyasztásra szánt nyers tej értékesítésének feltételei: Hűtés nélkül a fejés befejezésétől számított 2 órán belül értékesíthető a nyers tej. 8 C-on tárolt nyers tej a hűtés kezdetétől számított 16 órán belül értékesíthető. 6 C-on C-on 48. VIII. fejezet:a tejtermelő gazdaság önellenőrzési kötelezettségei: Ellenőrizni és dokumentálni köteles (a dokumentumokat 1 évig kell megőrizni) - a járványos betegségek megelőzésével és megszüntetésével összefüggő tejtermelési és tejkezelési szabályok végrehajtását - a gyógyszeres kezelés v. egyéb ok miatt forgalmi korlátozás alá vont nyers tej elkülönített fejését, kezelését, felhasználását v. megsemmisítését, - a rendelelenes tej kezelését, szükség szerint megsemmisítését, - a nyers tej termelésére, kezelésére, tárolására átadás-átvételére és forgalmazására vonatkozó előírások betartását, - az állatállomány tőgyegészségügyi állapotának figyelemmel kísérésére szolgáló vizsgálatokat, - a tisztítás, fertőtlenítés hatékonyságát, - a személy higiéniát 3. sz. melléklet: A hőkezelt tejalapú termékek előállítására felhasznált nyers tej higiéniai és mikrobiológiai követelményei (2004. január 8-tól lép hatályba!): I.fejezet: a nyers tehén,-juh,kécske és bivalytej higiéniai Mikrobaszám, szomatikus sejtszám, gátlóanyag és staphylococcus aureus határértékek táblázatai tehén, juh, kecske és bivalytejre. Az állategészségügyi hatóság ellenőrzi, a termelőhelyen vesz reprezentatív mintát. Az állategészségügyi hatóság feladata a teljes termelési folyamat ellenőrzése. A vizsgálati eredmények mértani átlaga alapján hatósági intézkedést kell foganatosítania. II.fejezet: A tejalapú termékek és hőkezelt fogyasztói tej mikrobiológiai Kötelező kritériumok (a feldolgozó létesítményből való kiszállításkor) a.) kórokozó mikroorganizmusokra (Listeria monocytogenes, Salmonella ssp), melyet ha meghalad, a terméket ki kell zárni az emberi fogyasztásból és kivonni a forgalomból b.) nem megfelelő higiéniai állapotot jelző mikroorganizmusokra (Staphylococcus aureus, Escherichia coli), melyet ha meghalad, felül kell vizsgálni a kritikus pontok figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére szolgáló üzemi módszerek végrehajtását, illetve nyerstejből, termizált tejből készült termék és lágysajt esetén toxinkimutatást kell végezni. Ha 9

10 enterotoxinogén staphylococcust vagy E.coli-t azonosítottak, a terméket ki kell vonni a forgalomból az ÁNTSZ-t és a hatóság áo.-t értesíteni kell. c.) indikátor mikroorganizmusokra (coliform, mikrobaszám 21C-on és 30C-on), melyet ha meghalad és az ezt követő vizsgálat potenciális veszélyt jelez, az illetékes hatósági állatorvos a tételt kivonja a forgalomból. III.fejezet: A nyers tej ellenőrzése: Csak olyan nyers tej értékesíthető közvetlenül, vagy feldolgozásra, amelyet rendszeresen vizsgálnak. Hatósági állatorvosi intézkedések: - figyelmeztetés (tehéntej esetén fagyáspont magasabb, mint -0,52C, vagy mikrobaszám 2 hónap mértani átlaga alapján több, mint 100 e /cm3, vagy a szomatikus sejtszám 3 hónap mértani átlaga alapján több mint 400 e /cm3) - tejátvétel felfüggesztése (ha gátlóanyagra pozitiv, vagy ha a fagysápont tehnétejnél magass, mint -0,52C és ezt istálló próbával is igazolták, vagy a mikrobaszám és a szomatikus sejtszám figyelmeztetés ellenére is túllépi a határérétéket. A forgalmi korlátozás mindaddig fennáll, amig a termelő nem bizonyítja, hogy az általa előállított, vagy forgalmazott nyers tej minősége megfelel az előírásoknak. Az ilyen tejből élelmiszer, takarmány nem készülhet, elföldeléssel meg kell semmisíteni) napra kizárás: (--ha a termelő nyers teje 1 naptári évben 4 alkalomnál többször túllépte a mikrobaszámra, sejtszámra előírt határértékeket. --ha 1 naptári évben 4-nél többször gátlóanyagot tartalmazott a nyers teje, --ha 4-nél többször bizonyítottan vizezett volt) (Az ilyen tejből élelmiszer, takarmány nem készülhet, elföldeléssel meg kell semmisíteni) Felfüggesztés, kizárás megszüntetéséről az állomás dönt laboratóriumi vizsgálat és helyszíni élelmiszerhigiéniai szemle alapján. A mintavétel, vizsgálat költségei a termelőt terhelik. A termelő által kifogásolt vizsgálat esetén újabb vizsgálatot kezdeményezhet. 4. sz. melléklet: A tejellenőrzéssel összefüggő állategészségügyi hatósági minták vizsgálatának elvégzésére jogosult laboratóriumok: Hatósági minták vizsgálata. Szolgáltatói vizsgálat (minden akkreditált) 5. sz. melléklet: A nyers tej elbírálása a fogyaszthatóság szempontjából (ld. előbb) 10

11 6. sz. melléklet: A hőkezelő üzem, a standardizáló központ és a tejfeldolgozó üzem létesítésének, tevbékenységének és üzemeltetésének élelmiszer-higiéniai I. fejezet Általános élelmiszer-higiéniai követelmények: Szennyezett övezete: -Istállók, felhejtó utak, a fejőház, a takarmány és a trágya tárolására szolgáló területek, épületek, helyiségek, -A belső forgalmi útvonalaknak a kapubejárótól a kocsimosóig terjedő szakasza, -A tejátvételei helyek, az egyéb alapanyag átvétel területei, helyiségei az alőzetesen már feldolgozott termékek kivételével, -Az előtárolók, az átvételi laboratórium, -A szennyes göngyölegek fogadására és tisztítására szolgáló területek és helyiségek, -A hulladéktároló, a melléktermékek gyűjtő és tárolóhelyei, -A szennyvíztisztító és kezelőtelep - A vegyszer és méregraktárak -A kazánházak, a javító és karbantartó műhelyek, szerviz és forgalmi telep, - Gyűjtő, csomagolóanyag tárolására szolgáló helyiségek. II. fejezet A hőkezelő üzemek és feldolgozó üzemek engedélyezésének általános feltételei: Munkaterület a termékelőállításhoz. Elkülönített munkaterület bizonyos munkaműveletekhez. A helyiségek sorrendje igazodjék a munkaműveletek sorrendjéhez. A technológia egyirányúsága. Funkció szerinti feliratozás. A nyerstej tárolására és szállítására használt eszközök mosóhelye: a tejátvételi helyiségből és kívülről is legyen megközelíthető. A nyerstejes kannákat, tankokat tartálykocsikat minden kiürülés után, vagy amennyiben az ürítés és az újratöltés közötti idő túl rövid, a használat minden egyes sorozata után, de műszajkonként legalább egyszer tisztítani és fertőtleníteni. -Padozat. Oldalfalak. Mennyezet. Nyílászárók. Szellőzés, páraelszívás. Világítás (természetes, mesterséges). Nem kézzel, nem karral működtethető kézmosó berendezések Tisztítási lehetőségek (eszköz, berendezés, felszerelés). Nyersanyag és késztermék hűtők. -Állati kártevők elleni védekezés. Légfüggöny, rovarcsapda, pulmann csatlakozó. Rágcsálóirtó dobozok. Térkép. -Eszközök, berendezések higiéniai alkalmassága. -Ivóvíz rendszer és védelme, vízvizsgálatok. Saját kút esetén: klórozóberendezés, alarm, az aktuális klórtartalom mérése és dokumentálása. WC-k és öltözők (a kézmosó itt sem lehet kézzel vagy karral működtethető III. fejezet: Az építményekre, berendezésekre, eszközökre alkalmazandó általános higiéniai feltételek: Tisztán és jókarban kell tartani. A létesítményben engedélyezett fertőtlenítőszerek tárolása, alkalmazása. Tisztítási,- fertőtlenítési munkautasítás. IV. fejezet: Személyekre alkalmazandó átalános higiéniai feltételek: Abszolút tisztaság. Munkaruha, a hajat teljesen elfedő fejfedő, lábbeli (mosható, fertőtleníthető), kesztyű és szájmaszk (ha kézzel érintkezik a termékkel pl. sajtgyártás). Kézmosási kötelezettség. Dohányzási tilalom. Egészségügyi kivizsgáltság. 11

12 V. fejezet: A tejház tevékenységének és üzemelésének ált. higiéniai Itt végezhető a nyerstej szűrése, hűtése, hűtve tárolása Tejszűrés kötelező. Eszköz, berendezés mosogatása, fertőtlenítése kötelező. Dokumentált önellenőrzés (eszközök és berendezések műszaki megfelelősége, állateü. jogszabályok betartása, korlátozás alatt álló egyedek tejének szakszerű elkölönítése, felhasználása, megsemmisítése, eljárás a rendellenes tejjel, tisztítás,- fertőtl. hatékonysága, személyi higiénia). A dokumentumokat 2 évig kell megőrizni. VI. fejezet: A tejgyűjtő tevékenységének és üzemelésének élelmiszer-higiéniai Itt végezhető a nyerstej átvétele, szűrése, hűtése és hűtve tárolása. Rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel, berendezésekkel és ezek tisztításásához,,-fertőtlenítéséhez szükséges felszereltséggel. Beszállítók pontos nyilvántartása. Dokumentált önellenőrzés (eszközök és berendezések műszaki megfelelősége, tisztítás,- fertőtl. hatékonysága, személyi higiénia). A dokumentumokat 1 évig kell megőrizni. VII. fejezet: A hőkezelő üzem tevékenységének és üzemeltetésének élelmiszerhigiéniai Itt végezhető a nyerstej átvétele, szűrése, hűtése, hűtve tárolása, fölözése, tartós paszőrözése, a paasztőrözött tej csomagolása és hűtve tárolása. Rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel, berendezésekkel és ezek tisztításához, fertőtlenítéséhez szükséges felszereltséggel. Beszállítók pontos nyilvántartása. Pasztőröző berendezést el kell látni: a.) automatikus hőmérséklet szabályozóval, b.) a hőkezelés hőmérsékletének és időtartamának regisztrálására alkalmas kalibrált berendezéssel (regisztrátumot 1 évig kell megőrizni) c.) az elégtelen hőkezelést megkadályozó automata biztonsági berendezéssel, d.) olyan biztonsági berendezéssel, amely képes megakadályozni a hőkezelt tej keveredését a nyers, vagy a nem megfelelőn hőkezelt tejjel. Automata töltőberendezés, kivéve tartály, tank, kanna. A visszatérő csomagolóanyagokat újratöltés előtt tisztítani, fertőtleníteni. Dokumentált önellenőrzés (Eszközök és berendezések higiéniai és műszaki megfelelősége. Pasztőrözés hatásfoka, pasztőrözött tej mbiol. állapota, pasztőrözött tej csomagolása, jelölése, tárolása, szállítása körülményei. Tisztítás,- fertőtl. hatékonysága, személyi higiénia). A dokumentumokat 1 évig kell megőrizni. VIII. fejezet: A standardizáló központ tevékenységének és üzemelésének élelmiszerhigiéniai Itt végezhető: a nyerstej átvétele, szűrése, tisztítása (centrifugálása), hűtése, hűtve tárolása, a nyerstej természetes alkotórészei arányának megváltoztatása. Rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel, berendezésekkel és ezek tisztításához, fertőtlenítéséhez szükséges felszereltséggel. Beszállítók pontos nyilvántartása. Dokumentált önellenőrzés (Eszközök és berendezések higiéniai és műszaki megfelelősége.. Tisztítás,- fertőtl. hatékonysága, személyi higiénia). A dokumentumokat 1 évig kell megőrizni. 12

13 IX. fejezet: A tejfeldolgozó üzem tevékenységének és üzemeltetésének élelmiszerhigiéniai Itt végezhető a nyerstej átvétele, szűrése, tisztítása (centrifugálása), hűtése, hűtve tárolása, az állomás által engedélyezett tejalapú termékek előállítása és forgalmazása. Nem tejalapú élelmiszert és egyéb terméket csak az állomás külön engedélye alapján állíthat elő. Tisztán és jókarban kell tartani. A létesítményben engedélyezett fertőtlenítőszerek tárolása, alkalmazása. Tisztítási,- fertőtlenítési munkautasítás. A dolgozókra vonatkozó követelmények: Abszolút tisztaság. Munkaruha, a hajat teljesen elfedő fejfedő, lábbeli (mosható, fertőtleníthető), kesztyű és szájmaszk (ha kézzel érintkezik a termékkel pl. sajtgyártás). Kézmosási kötelezettség. Dohányzási tilalom. Egészségügyi kivizsgáltság. Rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel, berendezésekkel és ezek tisztításához, fertőtlenítéséhez szükséges felszereltséggel ezen belül is különösen a.) automata töltőberendezéssel (kivéve 4 liternél nagyobb csomagolást) b.) csomagolóanyag tárolóval, c.) visszatérő csomagolóanyag esetén az újratöltés előtti mosási lehetőséggel, d.) hűtőtároló eszközök ellenőrzéséséhez kalibrált hőmérővel, e.) standardizáló berendezéssel és az ilyen tej tárolására szolgáló eszkzökkel, f.)az OÉVI által véleményezett és az állomás által engedélyezett pasztőrözőberendezéssel (automatikus hőmérséklet szabályozóval, hőmérséklet szabályozóval, automata adatrögzítő készülékkel a biztonsági rendszerhez, az elégtelen hőkezelést megkadályozó automata biztonsági berendezéssel, olyan biztonsági berendezéssel, amely képes megakadályozni a hőkezelt tej keveredését a nyers, vagy a nem megfelelően hőkezelt tejjel. A hőkezelés regisztrációjának dokumentumait 2 évig kell megőrizni. Beszállítók nyilvántartása. A hűtetlenülérkező tejet azonnal hűteni v. hőkezelni. Ha az üzemben az átvételtől számított 4 órán belül nem hőkezelik a nyerstejet, közvetlenül az átvételután 4-6C-ra kell hűteni, ezen kell tárolni és 48 órán belül hőkezelni. Ha az üzemben az átvételtől számított 36 órán belül nem hőkezelik a nyerstejet, meg kell vizsgálni az összcsíraszámát. Ha az összcsíraszám több mint 300 ezer/cm3, nem használható fel hőkezelt fogyasztói tej előállítására. Dokumentált önellenőrzési kötelezettség az alábbiakra: a.) a beérkező alapanyagok származása, b.) az eszközök és berendezések higiéniai-műszaki alkalmassága, c.) a hőkezelési eljárások szakszerűsége d.) a termékek fizikai,-kémiai, higiéniai,-mikrobiológiai jellenúmezői, e.) a beszállított nyerstej gátlóanyag tartalma, fagyáspontja (szúrópróbaszerű eö.), f.) a termékek csomagolsának, jelölésének tárolásának, szállításának körülményei, g.) a tisztítás, fertőtlenítés hatékonysága h.) a személyi higiénia. Az önellenőrzési dokumentumokat 2 évig kell megőrizni. 13

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről OptiJus Opten Kft. I. 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről A 2011.8.1. és

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ. Alapkötet ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Budapest 2013 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Alapkötet Szerkesztette: A NÉBIH Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági

Részletesebben

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat!

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat! Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó Higiénia Gyakorlat útmutatója Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről OptiJUS Opten Kft. I 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet

Részletesebben

A HACCP rendszer kialakításának lépései

A HACCP rendszer kialakításának lépései Kiss Irén A HACCP rendszer kialakításának lépései A követelménymodul megnevezése: Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése A követelménymodul száma: 1428-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer Kiadás dátuma. Kiadás 2013.05.30. száma: 5

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer Kiadás dátuma. Kiadás 2013.05.30. száma: 5 dátuma 2013.0.30. 2012008 1. Nyomonkövetés dokumentált nyomonkövetési működtetése, amely lehetővé teszi a termékeknek a termelő gazdaságtói a vevőig, illetve a vevőtől a termelő gazdaságig való nyomonkövetést,

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya

201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL. A rendelet hatálya 201/2001. (X. 25.) KORM. RENDELET AZ IVÓVÍZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ ELLENŐRZÉS RENDJÉRŐL A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. -a (7) bekezdésének k) pontjában kapott

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Szakács Péter TOXICHEM KFT. 2012.10.29.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 1 / 29 2015.01.26 23:10 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 2015.01.01 5 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem

Részletesebben

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5., 7.,

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet. az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről

25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet. az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE

A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: A HIGIÉNÉS FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA MF 002.RE Készítette: Dr. Szamosi Szilvia Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea Jóváhagyta:

Részletesebben