AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁSA Célja:- a fogyasztók egészségének védelme - a fogyasztók érdekeinek védelme -az áruk (itt: élelmiszerek) országok közötti szabad áramlásának elősegítése - a piaci verseny tisztaságának védelme A Tanács, a Bizottság és a Bíróság szerepe az európai élelmiszer szabályozásban (jogalkotás, ellenőrzés, vitás esetek eldöntése) Eszközei:: Jogalkotás: Rendelet (kötelező minden tagállamra) pl. 178/2002 EK Rendelet Irányelv ( a tagállamok átültetik a nemzeti szabályozásukba) pl. 92/46 Határozat (konkrét eset) Élelmiszer ellenőrző szervezetek fönntartása és működtetése, pl.: DG 24. Food and Veterinary Office Célok és elvek meghatározása: Fehér Könyv (a fogyasztók bizalmának visszaszerzése és megtartása érdekében a termőföldtől az asztalig teljes élelmiszer vertikum beleértve a takarmányozást is - szabályozandó és ellenőrizendő) 178/2002 EK Rendelet azonosíthatóság és nyomonkövethetőség fontossága -Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal létrehozása és feladata Új higiéniai rendeletcsomag: 852/2004 EK Rendelet (2006 jan. 1.-től) 853/2004 ek Rendelet (2006. jan. 1.-től) 854/2004 EK Rendelet (2006. jan. 1.-től) Irányelvek: 1.) A teljes élelmiszer láncolatra vonatkozó irányelvek (beleértve valamennyi feldolgozó üzemet) pl. 93/43 EGK Tanács Irányelv az élelmiszerek higiéniájáról (a HACCP alapelvei) - hatálytalanítja 2.) Egyes iparágakat szabályozó irányelvek pl. 1.) 64/433 EGK Tanácsi Irányelv az un. vöröshús előállításának és forgalmazásának feltételeiről 2.)71/118 EGK Tanácsi Irányelv a friss baromfihús előállításának és forgalmazásának feltételeiről 3.) 91/493 EGK Tanácsi Irányelv a hal és viziállat húsáról 4.)92/46 EGK Tanácsi Irányelv a tej és tejalapú termékek előállításának és forgalmazásának feltételeiről Az irányelvek szerkezete: cikkelyek ( ), mellékletek és függelékek - fogalmak, - általános feltétetelek, - különleges feltételek, - egészségügyi jelölés 1

2 - az előállító személyzetre vonatkozó előírások - az előállító üzem kötelezettségei - az illetékes hatóság kötelezettségei - záró rendelkezések A MAGYAR ÉLELMISZER SZABÁLYOZÁS Az EU jogi előírásainak átvétele. Elsősorban tartalmi egyezőség (célszerű a szerkezeti is). Célok és elvek: mint EU. Eszközök: 1.)Élelmiszer ellenőrző hatóságok fönntartása és működtetése: - állategészségügy, -közegészségügy, -fogyasztóvédelem 2.)Jogalkotás: Új fogalmak átvétele (friss hús, csomagolt élelmiszer). Hazai jogi hierarhia az élelmiszer szabályozásban: a.)törvények: (parlament) évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről 1995 évi XCI. Törvény az állatregészségügyről (állati eredetű élelmiszerekre is!) b.)rendeletek: A törvény felhatalmazása alapján egy vagy több miniszter közös rendelete (a törvény egy szűkebb területének részletes, konkrét szabályozása) pl. 1/2003 (I.8.) FVM- ESZCSM együttes rendelet a nyers tej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről c.)magyar Élelmiszerkönyv: 3 kötet 1.) Kötelező előírások (pl. HACCP alapelvei) 2.) Terméklapok ( kvázi kötelező 3.) Vizsgáló módszerek gyűjteménye 2

3 1/2003 (I:8.) FVM-ESZCSM együttes rendelet a nyers tej, hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről: Nem vonatkozik a magánháztartásban saját fogyasztásra előállított termékekre. Hatálya kiterjed a közfogyasztásra előállított valamennyi állatfaj nyers tejére,, és az abból előállított hőkezelt fogyasztói tejre, tejalapú termékre. Nyers tej: a szmha, juh, kecske vagy a bivaly tejmirigyei által kiválasztott, emberi táplálkozás céljára szolgáló olyan folyadék, amelyet nem melegítettek 40 C fölé, illetv ezzel egyenértékű kezelésben nem részsítettek. Hőkezelt fogyasztói tej: emberi fogyasztásra szánt olyan tej, amelyet a R-ben meghatározott feltételek szernt állítottak elő, és amely megfelel a R. mellékletében foglalt fizikai, kémiai, higiéniai és mikrobiológiai követelményeknek. Tejalapú termék: kizárólag tejből előállított olyan termék, amely -amely a gyártáshoz szükséges, a tejalkotórészeket sem részben, sem teljesen nem helyttesítő összetevő hozzáadásával készült, - amelyben a tejalkotórészeket nem helyettesítették, és - amelyben a tejből készült termékhányad mennyiségét és jellegét tekintve meghatározó. Hőkezelő üzem: olyan létesítmény, ahol nyers tejet szűrnek, tisztítanak (centrifugálnak) hűtenek, fölöznek, pasztőröznek, csomagolnak. Standardizáló központ: a tejgyűjtőhöz, tejkezelő, vagy tejfeldolgozó üzemhez nem kapcsolódó önálló létesítmény, amelyben a nyers tejet fölözik, vagy a nyers tej természetes alkotórészeinek mennyiségi arányát módosítják. Tejfeldolgozó üzem: olyan létesítmény, ahol nyers tejet szűrnek, tisztítanak (centrifugálnak) hűtenek, fölöznek, hőkezelnek és hőkezelt fogyasztói tejet, tejalú terméket állítanak elő és csomagolnak. Szigorított hőkezelés: a nyers tej egészségügyi vagy higiéniai okból végrehajtott, legalább 85C-on 25 másodpercig, vagy ezzel egyenértékű hőmérséklet-idő kombináció szerinti hőkezelése, amelynek hatékonyságáról arra alkalmas módszerrel meggyőződtek. Burkolócsomagolás (elsődleges csomagolás): a R-ben meghatározott termékek védelme érdekében a terméket közvetlenül körülvevő csomagolóanyag- és eszköz alkalmazása. Gyűjtőcsomagolás:a burkolócsomagolással ellátott termékek közös csomagolóanyagba vagy eszközbe való helyezése. 3

4 Hermetikusan zárt csomagolás: olyan légmentesen zárt csomagolás, amely a hőkezelés alatt és azt követően is megakadályozza a mikroorganizmusok behatolását. A termelést szabályozó általános követelmények: A nyers tejjel szembeni követelmények (nyilvántartásba vett és ellenőrzött létesítményből származhat, az állatállomány állategészségügyi státusa megfelelő, a nyers tej nem tartalmaz tiltott szereket, fizikai, kémiai, biológiai és radiológiai szennyeződéseket, ionizáló sugárzással nem kezelték, hűtött). A létesítmény dolgozóira vonatkozó egészségügyi követelmények (egészségügyi alkalmasság orvosi vizsgálata és dokumentálása) A nyers tej termelésének állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai 1.)A termelő feladata: Az állattartás, takarmányozás, az állategészségügy és a tejtermelés feltételeit úgy kell kialakítani, hogy a termelt nyers tej emberi táplálkozás céljára alkalmas legyen. A különböző fajú állatok nyers tejét egymástól elkülönítetten kell fejni, begyűjteni és kezelni. A tejelő állat megbetegedését vagy ennek gyanuját az állattartó köteles a telepet ellátó állatorvosnak jelenteni. Csak egészséges állat teje hozható forgalomba. 2.)A hatóság feladata: - tejtermelő gazdaság: - nyilvántartásba vétel --a telephely szerint illetékes állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás ellenőrzési számot ad. Csak a nyilvántartásban szereplő gazdaságokból lehet tejet, tejterméket közfogyasztásra forgalomba hozni. Havonta 1-2 alkalommal mintavétel (állami feladattal mb.áo), negyedévente átfogó ellenőrzés -tejgyűjtő, tejház (naponta 200 liter tej feletti termelés esetén tejházat kell létesíteni): -nyivántartásba vétel -havonta egyszer mintavétel (hatósági áo.), negyedévente átfogó ellenőrzés -hőkezelő üzem, standardizáló központ, tejfeldolgozó üzem: -állatorvosi ellenőrzési szám, ovális egészségügyi jel (nyilvános, országos lista: - min. negyedévente élelmiszerhigiéniai szemle és szúrópróbaszerű mintavétel. Hiánypótlásra intézkedési terv január 8-től, amennyiben a nyers tej nem felel meg a R. előírásainak (3.mell.I.fej.1-4. táblázat) a hatóság köteles elkobozni és megsemmisítését a tulajdonos költségére elrendelni. Nyerstej feldolgozó üzemnek való átadására, forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek: - hűtés nélkül (R.2.sz.mell.) - hűtve R.2.sz.mell.) - fagyáspont -0,520 C v. alatti hőmérséklet - gátlóanyagot nem tartalmazhat - szomatikus sejtszám /ml - összcsíraszám: /ml 4

5 - ha nyerstejként kívánják forgalmazni, vagy nem hőkezelt készítményt állítanának elő: Staphylococcus aureus is! Napi 200 liter alatt termelő gazdaságok kötelezettségei:(r. 10.sz. melléklete): kistermelő, közvetlen piaci értékesítésre Hatósági nyilvántartásba vétel. Az állatállomány gümőkórtól, brucellózistól mentes állatorvos igazolás (1 év!) Fejés, tejkezelés általános higiéniai feltételei feleljenek meg az általános jó higiéniai és termelési gyakorlatnak. Állat környezete tiszta. Tőgymosás (tartósan megjelölt edény). A kifejt tej szűrése. Tejet, túrót, tejfölt előállíthat és árusíthat közvetlenül a fogyasztóknak. Mikrobiológiai szempontból a nyers tej, tejföl, túró megfelel a R. előírásainak (2.mell. VII.fejezet pont). Min. negyedévente hatósági állatorvos ellenőrzi a termékeket és a termelés helyén higiéniai szemlét tart. Nyers tej értékesítés esetén: Csak forralás után fogyasztható felirat. Piaci hatósági állatorvosi ellenőrzés (termék, állatorvosi igazolás ellenőrzése). Hatósági állatorvosi intézkedés (Igazolás hiányában: tiltott módon forgalmazott. Érzékszervi kifogás esetén: fogyasztásra alkalmatlannak minősítés, árusítás megtiltása, ártalmatlanítás elrendelése) Napi 200 liter feletti tejtermelő gazdaság kötelezettségei: Tejházat kell létesítenie (R.6. sz. mell. V. fejezete: a tejházzal szembni követelmények) Falak, padozat, mennyezet, nyílászárók, csaopk, vízvételi helyek. Fejés, tejkezelés általános higiéniai feltételei feleljenek meg az általános jó higiéniai és termelési gyakorlatnak. Állat környezete tiszta. Tőgymosás (tartósan megjelölt edény). A kifejt tej szűrése. Tejet, túrót, tejfölt előállíthat és árusíthat közvetlenül a fogyasztóknak. Mikrobiológiai szempontból a nyers tej, tejföl, túró megfelel a R. előírásainak (2.mell. VII.fejezet pont). A tejet hűtve kell tárolni. Mintavétel havonta 1-2 alkalommal. Negyedévente átfogó higiénai szemle. HACCP rendszert kell működtetnie, ennek dokumentumait 2 évig meg kell őrizni. Dokumentálni kell állatbetegségek, gyógyszeres kezelések, tejhigiénia, tisztítás,- fertőtlenítés, személyi higiénia követelményeinek teljesítését, ellenőrzését, ezeket a fenti időtartamig meg kell őriznie és a hatósági szemle során be kell mutatnia. A közvetlen fogyasztásra és feldolgozásra kerülő nyers tej elbírálása fogyaszthatóság szempontjából: Közvetlen fogyasztásra, vagy élelmiszeripari feldolgozásra a.) nyers állapotban alkalmas b.) hőkezelés után alkalmas (R.5.mell.pl.: gkór, brucellózis fert. Gyanús) c.) alkalmatlan (R. 5. mell.pl: a tehén az ellés előtt 15 napon belül, vagy az ellés után 8 napon belül, juh, kecske 5 7 vetélés után 8 napig, -ha a nyerstejben emberre, állatokra veszélyes baktériumokat, mikotoxinokat, radioaktív anyagokat, egyéb maradványanyagokat mutattak ki. (pl.listeria, salmonella, brucella, antibakteriális anyag mutatható ki a tejből v. pl.brucellózisban gümőkórban, veszettségben beteg v. gyanúja áll fenn), - a nyerstej szennyezett, undort keltő, idegen szagú v. ízű, - olyan létesítményből származik, amely áeg. korlátozás alatt áll 5

6 - olyan személy fejte, aki nem felel meg az egészségügyi előírásoknak -gyógyszeres kezelést kapott az állat az élelmezés-egészségügyi várakozási időn belül A hőkezelt fogyasztói tej és tejalapú termékek előállításának élelmiszerhigiéniai Engedélyezett és rendszeres állategészségügyi, élelmiszer-higiéniai ellenőrzés alatt álló létesítményben szabad előállítani. Az üzemeltető kötelezettsége: - segítségadás a hatósági áo. részére (segéderő, iroda) - alkalmatlan, hőkezelés után alkalmas nyers tej és tejalapú termék elkülönített, gyűjtéséhez, tárolásához szükséges eszközök, berendezések biztosítása, - a lefoglalt nyers tej és tejalapú termékek átmeneti, elkülönített tárolásának szolgáló hely, eszköz, berendezés biztosítása önellenőrzési rendszer működtetése, az eredmények dokumentálása - az önelleőrzés során hibásnak talált tejet, tejalapú terméket és az azzal kapcsolatos üzemi eljárást köteles bejelenteni a hatósági állatorvosnak. Fogyasztók egészségét veszélyeztető állapot esetén ÁNTSZ-t értesíteni, terméketvisszagyűjteni. -a kereskedelmi forgalmazásra szánt tejelapú terméket kísérőokmánnyal kell ellátni. A hatósági állatorvos negyedéves élelmiszerhigiéniai szemléjének szempontjai: -az állatbetegségek megelőzésére szolgáló rendelkezések megtartása - a termeklőállítás higiéniája, -az üzemi önellenőrzési rendszer ellenőrzése (szakszerűség, dokumentálás, az eredmények alakulása)), -a melléktermék és hulladék gyűjtés, tárolás, elszállítás, ártalmatlanítás, - tisztítást, fertőtlenítés, - a vízellátás, szennyvízelvezetés - a dolgozók személyi higiéniája A hőkezelt fogyasztói tej és tejalapú termék elbírálása a fogyaszthatóság szempontjából: Lehet: 1.) Fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas 2.) Ismételt hőkezelés után alkalmas (Csak egy alkalommal lehetséges!) Pl.- ha a hőkezelés eredménytelen volt (foszfatáz próba pozitív) -ha az első hőkezelés óta 48 óra eltelt és a fogyaszthatósági idő lejártáig a forgalombahozatal nem oldható meg -ha az áeg.hatóság elrendeli. 3.) Fogyasztásra alkalmatlan (Pl. kórokozót tartalmaz, rendellenes állományú, ízű, szagú, kémiai maradékanyagot tartalmaz) Standardizáló köpontok, hőkezelő üzemek, tejfeldolgozó üzemek osztályba sorolása: Nagyüzem: több, mint 2 millió liter/év nyers tej feldolgozás Közepes méretű: 500 ezer-2 millió liter/ év nyers tej Kisüzem: legfeljebb 500 ezer liter/év nyers tej Kisüzemnek engedmények, kérelem dokumentáció és helyszíni vizsgálat alapján 6

7 1. sz. melléklet A hőkezelt tej és tejalapú termékek előállításának és minőségének élelmiszer-higiéniai I. fejezet: A hőkezelt fogyasztói tej előállításának követelményei Hőkezelő brendezés (hő-idő regisztrálása, keveredés megkadályozása és ennek regisztrálása). Hőkezelési módok: - termizálás: 57-68C 15 sec. foszfatáz poz. -pasztőrözés: foszfazáz negativ, peroxidáz pozitív tartós pasztőrözés: 62-65C 30 perc gyors : 71,7C 15 sec, vagy ezzel azonos hatásfokú -pillanathevítés: 100 C alatt, foszfatáz neg., peroxidáz neg. -ultramagas hőmérsékleten végzett hőkezelés: romlást okozó mikroorg.és spórája nem található. Tartóssági próba (30C 15 nap, v. 55C 7 nap után érzékszervi, mikrobiol. megfelelő) Aszeptilus, fényt át nem eresztő csomagolás. - sterilezés: a terméket hermetikusan zárt csomagolásban 100C fölötti hőmérsékletre hevítik. Romlást okozó mikroorg.és spórája nem található. Tartóssági próba (30C 15 nap, v. 55C 7 nap után érzékszervi, mikrobiol. megfelelő) Hőkezelt tehéntej: sűrűsége min 1028 g/liter (20C-on) fehérje tartalma min 28 g/lit zsírmentes szárazanyag tartalma min 8,5% fagyáspontja legfeljebb -0,52 C (ha az idegen víz tartalom önellenőrzés során végzett vizsgálatkor magasabb, ezt az üzem köteles a hatósági áo.-nak jelenteni.) II. fejezet A tejalapú termékek gyártásához felhasznált tejre vonatkozó követelmények: A nyers tejet hacsak nem nyers tejből készülnek terméket előállítani- az átvételtől számított 36 (legfeljebb 6C-os tárolás esetén) -48 (legfeljebb 4C-os tárolás esetén) órán belül hőkezelni kell. III. fejezet: A tejalapú termékek előállításának A nyers tej feleljen meg a R. előírásainak. A tejalapú termék csak gyártmánylap birtokában állítható elő. IV. fejezet: A hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek mikrobiológiai 2004 jan. 8-tól feleljen meg a R. 3.mell. II. fejezetének: Tehéntej Mikrobaszám (30C-on): /cm3 Szomatikus sejtszám: sejt/cm3 Gátlóanyag: az elfogadott vizsg. módszerekkel nem mutatható ki Stapylococcus aureus szám: n=5, c=2, m= 500, M=

8 2. sz. melléklet: A nyers tej termelésének és termelőhelyi kezelésének állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai I.fejezet: A tejtermelő állatokra vonatkozó állategészségügyi követelmények: Tehén legalább 2liter/nap termelésű II.fejezet: Az állattartás és a tejtermelés higiéniai Azokban a tejtermelő gazdaságokban, ahol a feldolgozásra, vagy közvetlen emberi fogyasztásra felkínált nyers tej napi mennyisége a 200 litert meghaladja, tejházat kell létesíteni. (tejház: 6. sz. mell.). Ha különböző fajú állatokat együtt tartanak egy telepen, minden egyes fajnak eleget kell tennie azon állategészségügyi feltételeknek, amelyeket akkor követelnének meg, ha az adott fajt egyedül tartanák. A nyers tejet fajonként elkülönítetten kell fejni és kezelni. A beteg, betegségre gyanús, fertőzött, fertőzöttségre gyanús állatokat el kell különíteni az egészséges állománytól. III.fejezet: Üzemi higiénia: Nyilvántartott, ellenőrzött tejtermelő gazdaság. Épületekkel szembeni követelmények (Könnyen tisztítható fal, padozat. Megfelelő szellőzés és megvilágítás. Elegendő mennyiségű ivóviz, melegvíz a mosogatáshoz. Takarító, tisztíztó szerek és eszközök. Állati kártevők elleni védekezés. Hűtési lehetőség. Szabadtartás esetén fejőház, fejőtér szükséges). IV.fejezet: A fejés és a nyers tej kezelés higiéniai követelményei, személyi higiénia: Fejés megkezdése előtt: az állatok gyógyszeres kezelésének ellenőrzése (élelmezésegészségügyi várakozási időn belül külön fejni és megsemmisíteni a tejet), tőgybimbók és környékük megtisztítása. Tiszta munka,-és védőruha viselése, kéz és alkar megmosása. Első tejsugarak szakszerű kifejése és érzékszervi vizsgálata (rendellenesség esetén: tartós jelöléssel ellátott edénybe külön fejni) Vakfejés elkerülése. Fejéas után tőgybimbó fertőtlenítés engedélyezett szerrel. Fejés helyszínének és eszközeinek tisztántartása. Lehető leghamarabb, de legalább az állat vagy állatcsoport kifejése után a kifejt tejet tejházba juttani. A fejés alatt folyamatosan, de legkésőbb az állat, vagy állatcsoportkifejése után szűrni a nyers tejet. Fejőőeszközök, berendezések használati utáni azonnali mosása, fertőtlenítése. V.fejezet: Termelési higiénia: Idegen víz tartalom vizsgálata: önellenőrzés keretében (ha idegen vizet mutatnak ki, értesítendő, a hatósági áo.) és hatósági mintavétellel. VI.fejezet: A nyers tej hűtésének, átadás-átvételének és szállításának Őrizze meg a nyers tej fejés utáni eredeti állapotát. Nem kell hűteni a nyers tejet, ha a fejésbefejezésétől számított 2 órán belül értékesítik. Minden egyéb esetben a fejés befejezésétől számított 2 órán belül 4-6C-ra kell lehűteni.. Ha a tejtermelő gazdaságban nincs hűtési lehetőség, akkor tejgyűjtőbe hőkezelő üzembe, standardizáló központba vagy feldolgozó üzembe kell szállítani és itt az átvételtpl számított 2 órán belül 4-6 C-ra kell lehűteni. 8

9 A 4C-ra lehűtött nyers tejet a fejéstől számított max. 48 órán belül, a 6C-ra lehűtött nyers tejet 24 órán belül át kell adni, vagy fel kell dolgozni. A szállítás alatt a nyers tej hőmérséklete nem haladhatja meg a 10 C-ot (kivéve ha a fejés v. tejgyűjtés befejezésétől számított 2 órán belül szállyítják el. VII. fejezet: A közvetlen emberi fogyasztásra szánt nyers tej értékesítésének feltételei: Hűtés nélkül a fejés befejezésétől számított 2 órán belül értékesíthető a nyers tej. 8 C-on tárolt nyers tej a hűtés kezdetétől számított 16 órán belül értékesíthető. 6 C-on C-on 48. VIII. fejezet:a tejtermelő gazdaság önellenőrzési kötelezettségei: Ellenőrizni és dokumentálni köteles (a dokumentumokat 1 évig kell megőrizni) - a járványos betegségek megelőzésével és megszüntetésével összefüggő tejtermelési és tejkezelési szabályok végrehajtását - a gyógyszeres kezelés v. egyéb ok miatt forgalmi korlátozás alá vont nyers tej elkülönített fejését, kezelését, felhasználását v. megsemmisítését, - a rendelelenes tej kezelését, szükség szerint megsemmisítését, - a nyers tej termelésére, kezelésére, tárolására átadás-átvételére és forgalmazására vonatkozó előírások betartását, - az állatállomány tőgyegészségügyi állapotának figyelemmel kísérésére szolgáló vizsgálatokat, - a tisztítás, fertőtlenítés hatékonyságát, - a személy higiéniát 3. sz. melléklet: A hőkezelt tejalapú termékek előállítására felhasznált nyers tej higiéniai és mikrobiológiai követelményei (2004. január 8-tól lép hatályba!): I.fejezet: a nyers tehén,-juh,kécske és bivalytej higiéniai Mikrobaszám, szomatikus sejtszám, gátlóanyag és staphylococcus aureus határértékek táblázatai tehén, juh, kecske és bivalytejre. Az állategészségügyi hatóság ellenőrzi, a termelőhelyen vesz reprezentatív mintát. Az állategészségügyi hatóság feladata a teljes termelési folyamat ellenőrzése. A vizsgálati eredmények mértani átlaga alapján hatósági intézkedést kell foganatosítania. II.fejezet: A tejalapú termékek és hőkezelt fogyasztói tej mikrobiológiai Kötelező kritériumok (a feldolgozó létesítményből való kiszállításkor) a.) kórokozó mikroorganizmusokra (Listeria monocytogenes, Salmonella ssp), melyet ha meghalad, a terméket ki kell zárni az emberi fogyasztásból és kivonni a forgalomból b.) nem megfelelő higiéniai állapotot jelző mikroorganizmusokra (Staphylococcus aureus, Escherichia coli), melyet ha meghalad, felül kell vizsgálni a kritikus pontok figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére szolgáló üzemi módszerek végrehajtását, illetve nyerstejből, termizált tejből készült termék és lágysajt esetén toxinkimutatást kell végezni. Ha 9

10 enterotoxinogén staphylococcust vagy E.coli-t azonosítottak, a terméket ki kell vonni a forgalomból az ÁNTSZ-t és a hatóság áo.-t értesíteni kell. c.) indikátor mikroorganizmusokra (coliform, mikrobaszám 21C-on és 30C-on), melyet ha meghalad és az ezt követő vizsgálat potenciális veszélyt jelez, az illetékes hatósági állatorvos a tételt kivonja a forgalomból. III.fejezet: A nyers tej ellenőrzése: Csak olyan nyers tej értékesíthető közvetlenül, vagy feldolgozásra, amelyet rendszeresen vizsgálnak. Hatósági állatorvosi intézkedések: - figyelmeztetés (tehéntej esetén fagyáspont magasabb, mint -0,52C, vagy mikrobaszám 2 hónap mértani átlaga alapján több, mint 100 e /cm3, vagy a szomatikus sejtszám 3 hónap mértani átlaga alapján több mint 400 e /cm3) - tejátvétel felfüggesztése (ha gátlóanyagra pozitiv, vagy ha a fagysápont tehnétejnél magass, mint -0,52C és ezt istálló próbával is igazolták, vagy a mikrobaszám és a szomatikus sejtszám figyelmeztetés ellenére is túllépi a határérétéket. A forgalmi korlátozás mindaddig fennáll, amig a termelő nem bizonyítja, hogy az általa előállított, vagy forgalmazott nyers tej minősége megfelel az előírásoknak. Az ilyen tejből élelmiszer, takarmány nem készülhet, elföldeléssel meg kell semmisíteni) napra kizárás: (--ha a termelő nyers teje 1 naptári évben 4 alkalomnál többször túllépte a mikrobaszámra, sejtszámra előírt határértékeket. --ha 1 naptári évben 4-nél többször gátlóanyagot tartalmazott a nyers teje, --ha 4-nél többször bizonyítottan vizezett volt) (Az ilyen tejből élelmiszer, takarmány nem készülhet, elföldeléssel meg kell semmisíteni) Felfüggesztés, kizárás megszüntetéséről az állomás dönt laboratóriumi vizsgálat és helyszíni élelmiszerhigiéniai szemle alapján. A mintavétel, vizsgálat költségei a termelőt terhelik. A termelő által kifogásolt vizsgálat esetén újabb vizsgálatot kezdeményezhet. 4. sz. melléklet: A tejellenőrzéssel összefüggő állategészségügyi hatósági minták vizsgálatának elvégzésére jogosult laboratóriumok: Hatósági minták vizsgálata. Szolgáltatói vizsgálat (minden akkreditált) 5. sz. melléklet: A nyers tej elbírálása a fogyaszthatóság szempontjából (ld. előbb) 10

11 6. sz. melléklet: A hőkezelő üzem, a standardizáló központ és a tejfeldolgozó üzem létesítésének, tevbékenységének és üzemeltetésének élelmiszer-higiéniai I. fejezet Általános élelmiszer-higiéniai követelmények: Szennyezett övezete: -Istállók, felhejtó utak, a fejőház, a takarmány és a trágya tárolására szolgáló területek, épületek, helyiségek, -A belső forgalmi útvonalaknak a kapubejárótól a kocsimosóig terjedő szakasza, -A tejátvételei helyek, az egyéb alapanyag átvétel területei, helyiségei az alőzetesen már feldolgozott termékek kivételével, -Az előtárolók, az átvételi laboratórium, -A szennyes göngyölegek fogadására és tisztítására szolgáló területek és helyiségek, -A hulladéktároló, a melléktermékek gyűjtő és tárolóhelyei, -A szennyvíztisztító és kezelőtelep - A vegyszer és méregraktárak -A kazánházak, a javító és karbantartó műhelyek, szerviz és forgalmi telep, - Gyűjtő, csomagolóanyag tárolására szolgáló helyiségek. II. fejezet A hőkezelő üzemek és feldolgozó üzemek engedélyezésének általános feltételei: Munkaterület a termékelőállításhoz. Elkülönített munkaterület bizonyos munkaműveletekhez. A helyiségek sorrendje igazodjék a munkaműveletek sorrendjéhez. A technológia egyirányúsága. Funkció szerinti feliratozás. A nyerstej tárolására és szállítására használt eszközök mosóhelye: a tejátvételi helyiségből és kívülről is legyen megközelíthető. A nyerstejes kannákat, tankokat tartálykocsikat minden kiürülés után, vagy amennyiben az ürítés és az újratöltés közötti idő túl rövid, a használat minden egyes sorozata után, de műszajkonként legalább egyszer tisztítani és fertőtleníteni. -Padozat. Oldalfalak. Mennyezet. Nyílászárók. Szellőzés, páraelszívás. Világítás (természetes, mesterséges). Nem kézzel, nem karral működtethető kézmosó berendezések Tisztítási lehetőségek (eszköz, berendezés, felszerelés). Nyersanyag és késztermék hűtők. -Állati kártevők elleni védekezés. Légfüggöny, rovarcsapda, pulmann csatlakozó. Rágcsálóirtó dobozok. Térkép. -Eszközök, berendezések higiéniai alkalmassága. -Ivóvíz rendszer és védelme, vízvizsgálatok. Saját kút esetén: klórozóberendezés, alarm, az aktuális klórtartalom mérése és dokumentálása. WC-k és öltözők (a kézmosó itt sem lehet kézzel vagy karral működtethető III. fejezet: Az építményekre, berendezésekre, eszközökre alkalmazandó általános higiéniai feltételek: Tisztán és jókarban kell tartani. A létesítményben engedélyezett fertőtlenítőszerek tárolása, alkalmazása. Tisztítási,- fertőtlenítési munkautasítás. IV. fejezet: Személyekre alkalmazandó átalános higiéniai feltételek: Abszolút tisztaság. Munkaruha, a hajat teljesen elfedő fejfedő, lábbeli (mosható, fertőtleníthető), kesztyű és szájmaszk (ha kézzel érintkezik a termékkel pl. sajtgyártás). Kézmosási kötelezettség. Dohányzási tilalom. Egészségügyi kivizsgáltság. 11

12 V. fejezet: A tejház tevékenységének és üzemelésének ált. higiéniai Itt végezhető a nyerstej szűrése, hűtése, hűtve tárolása Tejszűrés kötelező. Eszköz, berendezés mosogatása, fertőtlenítése kötelező. Dokumentált önellenőrzés (eszközök és berendezések műszaki megfelelősége, állateü. jogszabályok betartása, korlátozás alatt álló egyedek tejének szakszerű elkölönítése, felhasználása, megsemmisítése, eljárás a rendellenes tejjel, tisztítás,- fertőtl. hatékonysága, személyi higiénia). A dokumentumokat 2 évig kell megőrizni. VI. fejezet: A tejgyűjtő tevékenységének és üzemelésének élelmiszer-higiéniai Itt végezhető a nyerstej átvétele, szűrése, hűtése és hűtve tárolása. Rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel, berendezésekkel és ezek tisztításásához,,-fertőtlenítéséhez szükséges felszereltséggel. Beszállítók pontos nyilvántartása. Dokumentált önellenőrzés (eszközök és berendezések műszaki megfelelősége, tisztítás,- fertőtl. hatékonysága, személyi higiénia). A dokumentumokat 1 évig kell megőrizni. VII. fejezet: A hőkezelő üzem tevékenységének és üzemeltetésének élelmiszerhigiéniai Itt végezhető a nyerstej átvétele, szűrése, hűtése, hűtve tárolása, fölözése, tartós paszőrözése, a paasztőrözött tej csomagolása és hűtve tárolása. Rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel, berendezésekkel és ezek tisztításához, fertőtlenítéséhez szükséges felszereltséggel. Beszállítók pontos nyilvántartása. Pasztőröző berendezést el kell látni: a.) automatikus hőmérséklet szabályozóval, b.) a hőkezelés hőmérsékletének és időtartamának regisztrálására alkalmas kalibrált berendezéssel (regisztrátumot 1 évig kell megőrizni) c.) az elégtelen hőkezelést megkadályozó automata biztonsági berendezéssel, d.) olyan biztonsági berendezéssel, amely képes megakadályozni a hőkezelt tej keveredését a nyers, vagy a nem megfelelőn hőkezelt tejjel. Automata töltőberendezés, kivéve tartály, tank, kanna. A visszatérő csomagolóanyagokat újratöltés előtt tisztítani, fertőtleníteni. Dokumentált önellenőrzés (Eszközök és berendezések higiéniai és műszaki megfelelősége. Pasztőrözés hatásfoka, pasztőrözött tej mbiol. állapota, pasztőrözött tej csomagolása, jelölése, tárolása, szállítása körülményei. Tisztítás,- fertőtl. hatékonysága, személyi higiénia). A dokumentumokat 1 évig kell megőrizni. VIII. fejezet: A standardizáló központ tevékenységének és üzemelésének élelmiszerhigiéniai Itt végezhető: a nyerstej átvétele, szűrése, tisztítása (centrifugálása), hűtése, hűtve tárolása, a nyerstej természetes alkotórészei arányának megváltoztatása. Rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel, berendezésekkel és ezek tisztításához, fertőtlenítéséhez szükséges felszereltséggel. Beszállítók pontos nyilvántartása. Dokumentált önellenőrzés (Eszközök és berendezések higiéniai és műszaki megfelelősége.. Tisztítás,- fertőtl. hatékonysága, személyi higiénia). A dokumentumokat 1 évig kell megőrizni. 12

13 IX. fejezet: A tejfeldolgozó üzem tevékenységének és üzemeltetésének élelmiszerhigiéniai Itt végezhető a nyerstej átvétele, szűrése, tisztítása (centrifugálása), hűtése, hűtve tárolása, az állomás által engedélyezett tejalapú termékek előállítása és forgalmazása. Nem tejalapú élelmiszert és egyéb terméket csak az állomás külön engedélye alapján állíthat elő. Tisztán és jókarban kell tartani. A létesítményben engedélyezett fertőtlenítőszerek tárolása, alkalmazása. Tisztítási,- fertőtlenítési munkautasítás. A dolgozókra vonatkozó követelmények: Abszolút tisztaság. Munkaruha, a hajat teljesen elfedő fejfedő, lábbeli (mosható, fertőtleníthető), kesztyű és szájmaszk (ha kézzel érintkezik a termékkel pl. sajtgyártás). Kézmosási kötelezettség. Dohányzási tilalom. Egészségügyi kivizsgáltság. Rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel, berendezésekkel és ezek tisztításához, fertőtlenítéséhez szükséges felszereltséggel ezen belül is különösen a.) automata töltőberendezéssel (kivéve 4 liternél nagyobb csomagolást) b.) csomagolóanyag tárolóval, c.) visszatérő csomagolóanyag esetén az újratöltés előtti mosási lehetőséggel, d.) hűtőtároló eszközök ellenőrzéséséhez kalibrált hőmérővel, e.) standardizáló berendezéssel és az ilyen tej tárolására szolgáló eszkzökkel, f.)az OÉVI által véleményezett és az állomás által engedélyezett pasztőrözőberendezéssel (automatikus hőmérséklet szabályozóval, hőmérséklet szabályozóval, automata adatrögzítő készülékkel a biztonsági rendszerhez, az elégtelen hőkezelést megkadályozó automata biztonsági berendezéssel, olyan biztonsági berendezéssel, amely képes megakadályozni a hőkezelt tej keveredését a nyers, vagy a nem megfelelően hőkezelt tejjel. A hőkezelés regisztrációjának dokumentumait 2 évig kell megőrizni. Beszállítók nyilvántartása. A hűtetlenülérkező tejet azonnal hűteni v. hőkezelni. Ha az üzemben az átvételtől számított 4 órán belül nem hőkezelik a nyerstejet, közvetlenül az átvételután 4-6C-ra kell hűteni, ezen kell tárolni és 48 órán belül hőkezelni. Ha az üzemben az átvételtől számított 36 órán belül nem hőkezelik a nyerstejet, meg kell vizsgálni az összcsíraszámát. Ha az összcsíraszám több mint 300 ezer/cm3, nem használható fel hőkezelt fogyasztói tej előállítására. Dokumentált önellenőrzési kötelezettség az alábbiakra: a.) a beérkező alapanyagok származása, b.) az eszközök és berendezések higiéniai-műszaki alkalmassága, c.) a hőkezelési eljárások szakszerűsége d.) a termékek fizikai,-kémiai, higiéniai,-mikrobiológiai jellenúmezői, e.) a beszállított nyerstej gátlóanyag tartalma, fagyáspontja (szúrópróbaszerű eö.), f.) a termékek csomagolsának, jelölésének tárolásának, szállításának körülményei, g.) a tisztítás, fertőtlenítés hatékonysága h.) a személyi higiénia. Az önellenőrzési dokumentumokat 2 évig kell megőrizni. 13

14 7. sz. melléklet: A nyers, hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek csomagolásának és jelölésének élelmiszer-higiéniai I. fejezet: A nyers, hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek csomagolásának élelmiszer-higiéniai A burkoló és csomagolóanyagokkal szembeni követelmények. Termék védelem. Visszatérő burkoló,-és csomagolóanyagok tisztítása és fertőtlenítése újratöltés előtt. A csomagolóanyag tárolása. A csomagolatlan termékkel érintkező személy nem érintkezhet csomagolóanyaggal, eszközzel. A terméket tartalmazó csomagolóanyagot abban az üzemben kell lezárni, ahol a terméket előállították. A csomagolást, zárást oly módon kell végezni, hogy a csomagolás felbontása vagy a zárás sérülése egyértelműen felismerhető legyen. II. fejezet: A nyers tej, a hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek egészségügyi jelölésének Célja a fogyasztó tájékoztatása. A jelölést az előállító létesítményebn a gyártás alatt, vagy közvetlenül a gyártás után kell elhelyezni. A jelölés anyaga elégítse ki az általános élelmiszerhigiéniai követelményeket, legyen eltávolíthatatlan és a környezeti hatásoknak ellenálló (tintabélyegző, beégetés, címkére nyomtatott, lemez). Kerülhet közvetlenül a termékre, burkolóanyagra, csomagolóanyagra. Az egyedileg csomagolt termékeknél elegendő a gyűjtőcsomagoláson elhelyezni. Tartalmaznia kell: a.) Nyers tej, ha a termék ez, b.) Nyers tejből készült, ha a termék ez, c.) a gyártási folyamat során vagy végén alkalmazott hőkezelési eljárást, hőkezelés időpontját, a tárolási hőmérsékletet, d.) a létesítmény nyilvántartási számát. e.) A Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott adatokat EU-ba irányulótermékeken: ovális bélyxegző lenyomata is feltüntetendő. 8. sz. melléklet: A nyers tej, hőkezelt tej és a tejalapú termékek tárolásának és szállításának élelmiszer-higiéniai I. fejezet: A nyers tej, hőkezelt tej, tejalapú termékek tárolásának A gyártó átal megadott hőmérsékleten, vagy hűtetlenül. Regisztrálandó a hűtési sebesség és tárolási hőmérséklet. A tartós pasztőrözéssel előállított fogyasztói tejet azonnal min. 6 C-ra, ez a tárolási hő is. Mélyhűtött termék: gyártó által meghatározott hőn, de min. -18C-on. Tejalapú jégkrémet -25C-on fagyasztani, töltés után -18C-on tárolni és szállítani. A felengedett fagyasztott teméket újrafagyasztani tilos. II. fejezet: A hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek szállításának Eszköz, jármű biztosítson védelmet a termék számára a szállítás teljes időtartama alatt. Kialakítása, raktere. Kanna, tank, tartály: a.) anyaga, b.) kialakítása c.) tisztítása, fertőtlenítése (2. mell. szerint) 14

15 A pasztőrözött fogyasztói tej hőmérséklete a szállítás ideje alatt nem haladhatja meg a 6 C-ot. 9. sz. melléklet: Tejszállítási igazolvány mintája: Tejgyűjtőből, standardizálóból, keztelőből, tejfeldolgozóból történő szállításhoz használandó, szigorú számadású. A létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője vagy megbízottja álllítja ki. Származási hely (hatósági nyilvántartási szám), állatfaj, termék neve, mennyisége, feldolgozottság típusa, hőkezelés jellege és időpontja, a szállítólevél száma, kelte, egyéb közlendő. 10. sz. melléklet: A napi 200 liter alatt termelő gazdaság, közvetlen piaci értékesítésre szánt mezőgazdasági kistermelői tehén,-juh,-kecske és bivalytej és tejalapú termék termelése, készítése, forgalmazása. (ld. előbb) 15

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Gyakorlat áttekintése Tej és tejtermékek előállításának jó higiéniai gyakorlata Vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

1/2003. (I. 8.) FVM-ESzCsM együttes rendelet

1/2003. (I. 8.) FVM-ESzCsM együttes rendelet 1/2003. (I. 8.) FVM-ESzCsM együttes rendelet a nyers tej, a hőkezelt tej és a tej alapú termékek előállításának, forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről Az állategészségügyről szóló 1995.

Részletesebben

Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában

Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában 1. melléklet az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelethez Kis mennyiség meghatározása alaptermékek és ebből előállított termékek vonatkozásában Heti* maximális mennyiség Éves maximális mennyiség** Termék vagy

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK. Tej. Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus

ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK. Tej. Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK Tej Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus A tej fogalma Biológiai értelemben: az emlős állatok tejmirigyei által kiválasztott, bonyolult összetételű és felépítésű biológiai folyadék,

Részletesebben

14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 1 14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

A kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés helyzete, jövőbeli lehetőségei Szomi Edina Szentlőrinc, augusztus 12.

A kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés helyzete, jövőbeli lehetőségei Szomi Edina Szentlőrinc, augusztus 12. A kistermelői élelmiszer-előállítás és értékesítés helyzete, jövőbeli lehetőségei Szomi Edina Szentlőrinc, 2016. augusztus 12. Kistermelői termék előállítás és értékesítése Jogszabályi háttér: 52/2010.

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Telek Anita, élelmiszer-biztonsági felügyelő

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Telek Anita, élelmiszer-biztonsági felügyelő Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Telek Anita, élelmiszer-biztonsági felügyelő Budapest, 2015. november 18. Mi a Gyártmánylap? Az élelmiszer-előállító által vezetett, a feldolgozott

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ.

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem emberi fogyasztásra szánt állati

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

9.2. Lakásétterem. 9.2. Lakásétterem JOGHÁTTÉR

9.2. Lakásétterem. 9.2. Lakásétterem JOGHÁTTÉR 9.2. 852/2004/EK rendelet II. sz. mellékelet III. fejezet (1) A fenti létesítményeket és automatákat, amennyiben ésszerûen megvalósítható, úgy kell elhelyezni, tervezni, összeállítani, tisztán és jó karban

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138.

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138. A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

9. Speciális tevékenységek

9. Speciális tevékenységek 9. Speciális tevékenységek JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. MELLÉKLET III. FEJEZET MOZGÓ ÉS/VAGY IDEIGLENES ELŐÁLLÍTÓ- ÉS FORGALMAZÓ HELYEKRE (MINT PÉLDÁUL SÁTRAK, ÁRUSÍTÓHELYEK, MOZGÓÁRUSOK JÁRMŰVEI),

Részletesebben

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA 854/2004/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

Részletesebben

A vendéglátóiparban végzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai a jogszabályi változások tükrében

A vendéglátóiparban végzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai a jogszabályi változások tükrében A vendéglátóiparban végzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai a jogszabályi változások tükrében Dr. Helik Ferenc Igazgató főállatorvos Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági És Állategészségügyi

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

52/2010 (IV. 30.) FVM rendelet

52/2010 (IV. 30.) FVM rendelet 52/2010 (IV. 30.) FVM rendelet Ki a kistermelő? A kistermelő olyan természetes személy, aki az általa kis mennyiségben termelt, betakarított, összegyűjtött és előállított élelmiszereket közvetlenül a végső

Részletesebben

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Magyarországon az utóbbi időben több madárinfluenza kitörés történt. Járványügyi intézkedésként védő- és megfigyelési körzetek

Részletesebben

1. sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja

1. sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja VESZÉLYELEMZÉSI MUNKALAP A oszlop döntésének igazolása A veszély megelőzésének 0. Vemhesítés (inszeminálás) Fizikai: sérülés nincs

Részletesebben

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele vitanell Helyzetjelentés és zárszó Sándor János (MERT-CERT Kft.) Dr. Gombos János (LVA GmbH) 2012. május 23. A vitanell -ről Az LVA Mertcert Cégcsoport

Részletesebben

A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások

A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások ÉLELMISZERKLUB ALAPÍTVÁNY Országos szakmai konferencia 2015.07.27. A piacokon történő árusításra vonatkozó jogszabályi előírások Élelmiszer értékesítés feltételei a helyi termelői piacon Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓIPARI HACCP NAPLÓK

VENDÉGLÁTÓIPARI HACCP NAPLÓK VENDÉGLÁTÓIPARI HACCP NAPLÓK Kiadás dátuma: 2012. A naplókat készítette: HACCP Tanácsadó Kft. 6723 Szeged, Felső Tisza-part 31-34. H/III-7 Megjegyzés: A naplók a HACCP Tanácsadó Kft. által készített HACCP

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

HACCP az élelmiszer előállításban, különös tekintettel a tejtermelésre; az állatorvos szerepe

HACCP az élelmiszer előállításban, különös tekintettel a tejtermelésre; az állatorvos szerepe HACCP az élelmiszer előállításban, különös tekintettel a tejtermelésre; az állatorvos szerepe Dr. Ózsvári László PhD, MBA osztályvezető FVM VERSEC, 2008. október 17. MIT IS JELENT A HACCP KIFEJEZÉS? Have

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Innovációs nap. Jogszabályváltozások a közétkeztetés és a kémiai biztonság terén. Siófok, 2012. október 11. Tövisháti Ferenc

Innovációs nap. Jogszabályváltozások a közétkeztetés és a kémiai biztonság terén. Siófok, 2012. október 11. Tövisháti Ferenc Innovációs nap Jogszabályváltozások a közétkeztetés és a kémiai biztonság terén Siófok, 2012. október 11. Tövisháti Ferenc Mondandóm rövid Közétkeztetés terén bekövetkezett legfontosabb változások (Diversey

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-100 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott mézfélékről Honey with disctinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(2) a NAT-1-1210/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Tojástermelés és tojástermékek előállításának higiéniája vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

HIGIÉNIAI AUDITÁLÁS. etterembiztonsagert.hu. étterem I hotel I közétkeztetés I catering

HIGIÉNIAI AUDITÁLÁS. etterembiztonsagert.hu. étterem I hotel I közétkeztetés I catering HIGIÉNIAI AUDITÁLÁS etterembiztonsagert.hu étterem I hotel I közétkeztetés I catering NYUGTALANÍTÓ KÉRDÉSEK Biztonságos az étel, amit a szolgáltató kínál Önnek? BIZTONSÁGBAN VAN? Élelmiszerbiztonsági előírásoknak

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK Mohácsiné dr. Farkas Csilla Indikátor vagy jelző mikroflóra Jelentősége: jelenlétükből következtetni lehet az élelmiszert ért szennyezés tényére ill. mértékére, fejlődésükhöz

Részletesebben

A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei

A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei I. A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok a következők: Feladat 1. Húsvizsgálat

Részletesebben

ÉTKEZÉSI TOJÁSTERMELÉS

ÉTKEZÉSI TOJÁSTERMELÉS B. 4 melléklet ÉTKEZÉSI TOJÁSTERMELÉS (Az étkezési tojás élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi követelményei és forgalma.) Étkezési tojásként az a tojás kerülhet forgalomba, amely olyan egészséges,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok

-pl. baktériumok és gombák toxinjai, mérgező növények, mérgező állati termékek, növényvédő szerek, különböző szennyező anyagok ÉLELEM ÚTJÁN TERJEDŐ MEGBETEGEDÉSEK = elfogyasztott ételben, italban levő mérgező hatású anyag (mikroorganizmus, mérgező növény, vegyi anyag) okoz Jellemzői: rövid lappangási idő heveny, robbanásszerű

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1533/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Regionális Élelmiszerláncmikrobiológiai Laboratórium

Részletesebben

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Bartyik Tünde Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály Budapest, 2013. október 15. Tej

Részletesebben

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN Dr. Márton Lázár osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2012. november 19. Miért kell külön szabályozni ezeket a Hgtv által

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1533/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Regionális Élelmiszerláncmikrobiológiai Laboratórium

Részletesebben

6.7.4. Cukrásztermékek készítése

6.7.4. Cukrásztermékek készítése 6.7.4. Cukrásztermékek készítése JOGHÁTTÉR AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 1.cikk c. c) a szobahőmérsékleten biztonságosan nem tárolható

Részletesebben

Ügytípus rövid leírása: Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet.

Ügytípus rövid leírása: Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet. Kísérlet céljára állat felhasználásának engedélyezése Állatkísérletet folytatni csak a Főosztály által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott engedély birtokában lehet. Jogszabályban meghatározott

Részletesebben

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása,

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, Tóth Éva vezető auditor Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) EOQ MNB Konferencia Szeged 2015. november 25. A cél és elérésének biztosítása

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI FORGALOMBAN KAPHATÓ TEJIPARI TERMÉKEK HIGIÉNIAI MINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI FORGALOMBAN KAPHATÓ TEJIPARI TERMÉKEK HIGIÉNIAI MINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI FORGALOMBAN KAPHATÓ TEJIPARI TERMÉKEK HIGIÉNIAI MINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA VARGA L. MAJERCSIK D. Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar, Élelmiszer-tudományi

Részletesebben

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA 2016. FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra, élelmiszer-biztonságra

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület KIEGÉSZÍTÕ RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1533/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program AMIT A KISTERMELŐI ÉLELMISZER - TERMELÉSRŐL, ELŐÁLLÍTÁSRÓL ÉS ÉRTÉKESÍTÉSRŐL TUDNI ÉRDEMES

Tanyafejlesztési Program AMIT A KISTERMELŐI ÉLELMISZER - TERMELÉSRŐL, ELŐÁLLÍTÁSRÓL ÉS ÉRTÉKESÍTÉSRŐL TUDNI ÉRDEMES Tanyafejlesztési Program AMIT A KISTERMELŐI ÉLELMISZER - TERMELÉSRŐL, ELŐÁLLÍTÁSRÓL ÉS ÉRTÉKESÍTÉSRŐL TUDNI ÉRDEMES 2013. Előadó: Nagy Lászlóné projekt menedzser E-mail: bodor.zs@t-online.hu TÉMA MIT,

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről OptiJus Opten Kft. I. 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről A 2010.7.2. óta

Részletesebben

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA

PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA PULYKA NEVELÉSI, HÍZLALÁSI TECHNOLÓGIA (TOJÁSTÓL VÁGÓHÍDIG) Törzsállomány Keltető Előnevelő Hízlaló 57 hét 1.,29-33 hét előnevelés, felkészítés a tojástermelésre 2.,24 hét tojástermelés 5 + 28 nap 1. Tojás

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

TOJÓTYÚK - AKTUALITÁSOK

TOJÓTYÚK - AKTUALITÁSOK TOJÓTYÚK - AKTUALITÁSOK 2012. január 1-től Hagyományos (= fel nem javított ) ketrecben tojótyúk tartása tilos! 1999-től tudjuk, de 15 tagállam nem tudott átállni Átmeneti időszak: 2012. július 31-ig Garanciák

Részletesebben

1. (1) E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni, amelynek során a kistermelő az 1. melléklet szerinti kis mennyiségű,

1. (1) E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni, amelynek során a kistermelő az 1. melléklet szerinti kis mennyiségű, 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés

Részletesebben

40/2002. (V. 14.) FVM rendelet. a halászati termékek termelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirol

40/2002. (V. 14.) FVM rendelet. a halászati termékek termelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirol 40/2002. (V. 14.) FVM rendelet a halászati termékek termelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirol Az állategészségügyrol szóló 1995. évi XCI. törvény 45. -ának (a továbbiakban:

Részletesebben

14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

I. ÉTTEREM (K-01, K-02)

I. ÉTTEREM (K-01, K-02) Oldalszám: 1/12 I. ÉTTEREM (K-01, K-02) Technológiai leírás Az étteremben 100 adag/nap adagszámban, illetve a 'la Carte történne ételkészítés. Az egységben az ételeket helyben hagyományos módon szolgálnák

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK

INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK INDIKÁTOR MIKROORGANIZMUSOK Mohácsiné dr. Farkas Csilla Indikátor vagy jelző mikroflóra Jelentősége: jelenlétükből következtetni lehet az élelmiszert ért szennyezés tényére ill. mértékére, fejlődésükhöz

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium Szívességi fordítás Egészségügyi Minisztérium ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY III. sz. Hivatal Állati Eredetű Élelmiszerek Higiéniája

Részletesebben

Az üzemi körülmények közötti vizsgálatot elvállaltam.

Az üzemi körülmények közötti vizsgálatot elvállaltam. CITYFOOD MAGYARORSZÁG Kft. 2220 Vecsés, Új Ecseri út 2. Körmendi István C.S.G. Kft. ügyvezető igazgatója 2013.06.26.-án megkereste gyártóüzemünket az általa kifejlesztett HIGÉN+99 hipoklóros sav összetételű

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. -ának (7) bekezdésében

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete titkára Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2014. április 1. HIÁNYZIK A POLCOKRÓL! Az össz. sajtfogyasztásunkban

Részletesebben

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD)

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 6. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) 8576/15 AGRILEG 102 CODEC 651 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 14760/14,

Részletesebben

A szakmai követelmények meglétének részletes vizsgálata

A szakmai követelmények meglétének részletes vizsgálata További szakmai követelmények Állattartó telep Az állattartó telepnek meg kell felelni a telepekre vonatkozó építészeti, épületgépészeti, elhelyezési és üzemeltetési feltételeknek, előírásoknak (OTÉK Országos

Részletesebben

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Az élelmiszerek tartósítása Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde https://prezi.com/vht6rdoxwqf_/azelelmiszerek-valtozasa-es-a-tartositasieljarasok/

Részletesebben

(Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat)

(Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat) Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó higiénia gyakorlat útmutatója (Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban

Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Fertőtlenítőszerek engedélyezése/engedély módosítása az átmeneti időszakban Cserháti Pálma MSc, biológus Országos Epidemiológiai Központ, Dezinfekciós osztály Biocidok és szabályozásuk Biocid termék: hatóanyag,

Részletesebben

BUDAFOK 50g Sütőélesztő Magyarország

BUDAFOK 50g Sütőélesztő Magyarország 1/5 Termék megnevezése Termék származási országa BUDAFOK 50g Sütőélesztő Magyarország Gyártó megnevezése és címe Lesaffre Magyarország Kft 1222 Budapest Gyár u. 5-9 Telefon / Fax Tel: +36-1-22-66-311 Fax:

Részletesebben

Szabadkai Andrea Kislépték Egyesület , Nagyvárad

Szabadkai Andrea Kislépték Egyesület , Nagyvárad Nagyváradi folyamat A rövid ellátási láncok és a helyi piacok működtetése - és az országhatár REL segítő szabályozások a hagyomány és rugalmasság elvén. Szabadkai Andrea Kislépték Egyesület www.kisleptek.hu

Részletesebben

MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI MINŐSÉGI MAGYAR SERTÉSHÚS VÉDJEGY MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 2009.május 2 A Minőségi Magyar Sertéshús tanúsítási rendszer szakmai követelményei A Minőségi Magyar Sertéshús

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 24610 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 178. szám A belügyminiszter 68/2014. (XII. 17.) BM rendelete az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódóan a központosított

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

SZMSZ módosítási javaslat

SZMSZ módosítási javaslat Aszód Város Önkormányzata SZMSZ módosítási javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye SZMSZ-

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1085/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Észak-magyarországi Regionális Intézete Regionális Mikrobiológiai

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

4/2010. (VII. 5.) VM rendelet

4/2010. (VII. 5.) VM rendelet 4/2010. (VII. 5.) VM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.)

Részletesebben

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10.

Állategészségügyi szabályok 2014. augusztus 8-10. BAROMFI, NYÚL, PRÉMES ÁLLAT, ERDEI és SZÁRNYAS VAD élőállat bemutató Tyúk, pulyka olyan helyről szállítható, melynek 10 km-es sugarú körzetében baromfira átragadó, bejelentési kötelezettség alá tartozó

Részletesebben