JavaServer Pages JSTL, EL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JavaServer Pages JSTL, EL"

Átírás

1 JavaServer Pages JSTL, EL Krizsán Zoltán 1 [2014. május 19.] 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Webalkalmazások fejlesztése tananyag

2 Tartalom Tag library (TL) Általános információk JSP Tagok Tag könyvtár (Tag library) Expression Language (EL)

3 Általános információk Outline Tag library (TL) Általános információk JSP Tagok Tag könyvtár (Tag library) Expression Language (EL)

4 Általános információk TL és EL JSP oldalon használható. Szkript mentes dinamikus kódok. Olyan akciók amelyek gyakran használatosak, létrehoznak objektumokat, használnak objektumokat, kimenetre írnak Tag-eken keresztül érhetőek el (nem scriptlet) Kiterjeszthetőek újakkal. ECMAScript motivált.

5 Általános információk Célok JSP írói nem fejlesztők. Csak a megjelenítésért felelnek (View rész az MVC-ből). Expression language EL. Egyszerűen megjeleníthetőek az adatok. Könnyen írhatóak az attribútumok. Tag alapú vezérlési szerkezetek könnyen beilleszthetőek (feltételes, bejáró) Kikényszeríthetőek bizonyos Tag-ok (mások kizárásával)

6 JSP Tagok Outline Tag library (TL) Általános információk JSP Tagok Tag könyvtár (Tag library) Expression Language (EL)

7 JSP Tagok JSP tagok formája xml szintaxis vagy van törzse, vagy nincs <tlt:tag> body </tlt:tag> vagy <tlt:tag /> <tlt:greeting /> <tlt:greeting date="<%= today %>" />

8 JSP Tagok Tag paraméter Paraméterek átadása attribútumban (string esetén preferált) törzsben Ha nem String típusú a paraméter, akkor az adott típus valueof(string) metódusa hívódik meg.

9 Tag könyvtár (Tag library) Outline Tag library (TL) Általános információk JSP Tagok Tag könyvtár (Tag library) Expression Language (EL)

10 Tag könyvtár (Tag library) Tag library Akciók gyűjteménye. tablib direktívákon keresztül érhető el. URI (Universal Resource Identifier) alapján azonosított. Tag Library Description (TLD) file írja le a szabályokat tag kezelő osztály implementálja az akciókat. JSP konténer használja. A JSP oldalon deklarálni kell. formája osztály jar file-ba csomagolt (WEB-INF/lib). WEB-INF/classes belül

11 Tag könyvtár (Tag library) Tag-ek hozzárendelése web.xml alapján tablib -> TLD prefix alapján ( c: vagy x: ) 1. feloldja TLD erőforrás útvonalat az URI alapján 2. objektumot a TLD útvonal alapján TLD erőforrás útvonalat = url, a protokol és host nélkül, / -el kezdődik. A webapp root-hoz fűzik.

12 Tag könyvtár (Tag library) Új tag létrehozása tag kezelő osztály definiálása (megfelelő metódusok) dostarttag doendtag release tag deklarálása a leíróban

13 Tag könyvtár (Tag library) Tag attribútummal Egy ilyen tag használat: <tlt:twa attr1="value1"> Ezeket igényli: private AttributeClass attr1; setattr1(attributeclass ac) {... } AttributeClass getattr1() {... } azaz lenni kell [set/get]attribute metódusoknak, és a leíróban: <tag>... <attribute> <name>attr1</name> <required>true false yes no</required> <rtexprvalue>true false yes no</rtexprvalue> </attribute> </tag>

14 Tag könyvtár (Tag library) Tag handler osztály 1 public class SimpleTag extends TagSupport { 2 public int dostarttag() throws JspException { 3 try { 4 pagecontext.getout().print("hello from dostarttag()"); 5 return EVAL_BODY_INCLUDE; // Allow text in the body of the tag. 6 } catch(ioexception ioe) { 7 throw new JspException(ioe.getMessage()); 8 } 9 } 10 public int doendtag() throws JspException { 11 try { 12 pagecontext.getout().print("hello from doendtag()"); 13 return EVAL_PAGE;// Continue evaluating the page. 14 } catch(ioexception ioe) { 15 throw new JspException(ioe.getMessage()); 16 } 17 } 18 }

15 Tag könyvtár (Tag library) Tag osztály életciklusa ATag t = new ATag(); t.setpagecontext(...); t.setparent(...); t.setattribute1(value1); t.setattribute2(value2); t.dostarttag(); t.doendtag(); t.release();

16 Tag könyvtár (Tag library) Tag Library Descriptor (TLD) XML doksi Leírja a tag könyvtárat JSP konténer használja, amikor jsp oldalt értelmez. A könyvtár egészét, és az egyes elemeket írja le. kiterjesztése.tld WEB-INF vagy azon belüli mappák valamelyikében van. bármely jar file-ban lehet (META-INF alatt)

17 Tag könyvtár (Tag library) Tablib példa definíció (web.xml): <taglib> <taglib-uri>/myprlibrary</taglib-uri> <taglib-location>/web-inf/tlds/prlibrary_1_4.tld</taglib-location> </taglib> használat a JSP-ben: taglib uri="/tlt" prefix="tlt" %> és ezután használható (ha van ilyen definiálva): <tlt:greeting />

18 Tag könyvtár (Tag library) Taglib leíró (közös rész) <description> Simple Math Tag Library. Contains ACME sound extensions with helpful voice annotations that describe how to use the tags in this library. </description> <tlib-version>1.0</tlib-version> <short-name>math</short-name>

19 Tag könyvtár (Tag library) Taglib leíró (egy elem) <tag> <description>adds two numbers</description> <display-name>add</display-name> <name>add</name> <tag-class>com.foobar.tags.addtag</tag-class> <body-content>empty</body-content> <attribute> <name>x</name> <type>java.lang.double</type> </attribute> <attribute> <name>y</name> <type>java.lang.double</type> </attribute> </tag>

20 Expression Language (EL) Outline Tag library (TL) Általános információk JSP Tagok Tag könyvtár (Tag library) Expression Language (EL)

21 Expression Language (EL) EL Egyszerű szkript nyelv. JSP konténer futtatja ${expr} és #{expr} használata JSTL-el hatékony igazán, de önállóan is lehet használni. Akkor dolgozzák fel, amikor a vezérlés odaér. Az akciók attribútumai lehetnek, futásidejű kifejezések helyett. A funkciókat java statikus metódusok implementálják. <c:out value="${anelexpression}" />

22 Expression Language (EL) EL típusai kiértékelő (eval) literál érték metódus: [ns:]f([a 1 [,a 2 [,...[,a n ]]]]), ahol az ns a namespace összetett (composite): ${firstname} ${lastname} Kiértékelés ideje (ugyanúgy értékelik ki) ${expr}: azonnali (akkor fordítják le, amikor a jsp-t, és akkor futtatják, amikor a jsp-t) #{expr}: késleltetett, nem értékelik ki, amíg nincs rá szükség Beágyazott EL nem lehet ${item[${i}]!

23 Expression Language (EL) Kiértékelő kifejezés Lehet jobb és bal érték is. bal érték lehet: ${name}, ${employee.name} bal érték egyszerű változó objektum a. (pont operátor) [] A kívánt típusra konvertálódik automatikusan.

24 Expression Language (EL) Attribútumok elérése (EL) A jsp oldalon elérhető attribútumokat látja. PageContext.findAttribute("azon ) metódust használja (null-t ad vissza ha nem talált.). Az attribútum lehet: page (oldal) request (kérés) session application

25 Expression Language (EL) Implicit objektumok az EL-ben pagescope requestscope sessonscope applicationscope param: param[ nev ] : első értéket adja vissza paramvalues: paramvalues[ minden ]: minden értéket sztringek tömje (checkbox) header, headervalues, cookie, initparam

26 Expression Language (EL) Operátorok az EL-ben Használhatjuk nevüket vagy jelüket. == (eq),!= (ne), < (lt), > (gt), / (div), % (mod) empty: prefix operátor a null érték vizsgálatára

27 Outline Tag library (TL) Általános információk JSP Tagok Tag könyvtár (Tag library) Expression Language (EL)

28 JSTL Célok "The ultimate goal of JSTL is to help simplify JavaServer Pages (JSP ) page authors lives. A page author is someone who is responsible for the design of a web application s presentation layer using JSP pages. Many page authors are not fluent in any programming language.

29 JSTL kategóriái I t a g l i b p r e f i x=" c " u r i=" h t t p : / / j a v a. sun. com/ j s p / j s t l / c o r e "%> általános célú feltételes vezérlés iteráló, bejáró URL-hez kapcsolódó t a g l i b p r e f i x=" fmt " u r i=" h t t p : / / j a v a. sun. com/ j s p / j s t l / fmt " %> lokalizációs

30 JSTL kategóriái II formázási t a g l i b p r e f i x=" s q l " u r i=" h t t p : / / j a v a. sun. com/ j s p / j s t l / s q l " %> SQL (szerintem ez a modell dolga) t a g l i b p r e f i x="x" u r i=" h t t p : / / j a v a. sun. com/ j s p / j s t l / xml " %> XML feldolgozó

31 JSTL példa I 1 <c : f o r E a c h v a r="aparam" i t e m s="${ paramvalues }"> 2 param : <c : out v a l u e="${aparam. key }"/> 3 v a l u e s : 4 <c : f o r E a c h v a r=" avalue " i t e m s="${aparam. v a l u e }"> 5 <c : out v a l u e="${ avalue }"/> 6 </ c : f o r E a c h> 7 <br> 8 </ c : f o r E a c h>

32 Adatok kiírása I kiértékeli a kifejezést, majd a JspWriter-t használva kiírja. escapexml: (true) speciális karaktereket kódolja (<,>, &,... -> <,...) lehetőség ad a default érték megadására 1 Without a body 2 <c : out v a l u e=" v a l u e " [ escapexml="{ t r u e f a l s e }" ] 3 [ d e f a u l t=" d e f a u l t V a l u e " ] /> 4 5 With a body 6 <c : out v a l u e=" v a l u e " [ escapexml="{ t r u e f a l s e }" ]> 7 d e f a u l t v a l u e 8 </ c : out>

33 Változó vagy tulajdonság beállítása I létrehoz, vagy beállít value vagy törzs értéke lehet EL Beállíthatunk: Bean tulajdonságát Map értéket oldal, kérés, session, alkalmazás változót Null érték töröl. a var vagy target kötelező.

34 Változó vagy tulajdonság beállítása II 1 Syntax 1 : Set the v a l u e o f a scoped v a r i a b l e u s i n g a t t r i b u t e v a l u e 2 <c : s e t v a l u e=" v a l u e " 3 v a r="varname" [ scope="{ page r e q u e s t s e s s i o n a p p l i c a t i o n }" ] /> 4 5 Syntax 2 : Set the v a l u e o f a scoped v a r i a b l e u s i n g body c o n t e n t 6 <c : s e t v a r="varname" [ scope="{ page r e q u e s t s e s s i o n a p p l i c a t i o n }" ]> 7 body c o n t e n t 8 </ c : s e t> 9 10 Syntax 3 : Set a p r o p e r t y o f a t a r g e t o b j e c t u s i n g a t t r i b u t e v a l u e

35 Változó vagy tulajdonság beállítása III 11 <c : s e t v a l u e=" v a l u e " 12 t a r g e t=" t a r g e t " p r o p e r t y=" propertyname "/> Syntax 4 : Set a p r o p e r t y o f a t a r g e t o b j e c t u s i n g body c o n t e n t 15 <c : s e t t a r g e t=" t a r g e t " p r o p e r t y=" propertyname "> 16 body c o n t e n t 17 </ c : s e t>

36 Változó törlése I 1 <c : remove v a r=" varname" 2 [ scope="{ page r e q u e s t s e s s i o n a p p l i c a t i o n }" ] />

37 Feltételes vezérlés I 1 <c : i f t e s t="${ u s e r. v i s i t C o u n t == 1}"> 2 This i s your f i r s t v i s i t. Welcome to the s i t e! 3 </ c : i f>

38 Több lehetőség közül egy I 1 <c : choose> 2 <c : when t e s t="${ u s e r. c a t e g o r y == t r i a l } "?> </ c : when> 5 <c : when t e s t="${ u s e r. c a t e g o r y == member } "?> </ c : when> 8 <c : when t e s t="${ u s e r. c a t e g o r y == vip } "?> </ c : when> 11 <c : o t h e r w i s e> </ c : o t h e r w i s e> 14 </ c : choose>

39 If/then/else I 1 <c : choose> 2 <c : when t e s t="${ count == 0}"> 3 No r e c o r d s matched your s e l e c t i o n. 4 </ c : when> 5 <c : o t h e r w i s e> 6 <c : out v a l u e="${ count }"/> r e c o r d s matched your 7 s e l e c t i o n. 8 </ c : o t h e r w i s e> 9 </ c : choose>

40 Kollekciókat feldolgozó tag-ek I Minden j2se kollekciót támogat (java.util.collection) tömböket (primitív-eket is) java.util.iterator és java.util.enumeration vesszővel elválasztott szavakat 1 <t a b l e> 2 <c : f o r E a c h v a r=" customer " i t e m s="${ customers }"> 3 <t r><td><c : out v a l u e="${ customer }"/></ td></ t r> 4 </ c : f o r E a c h> 5 </ t a b l e>

41 map feldolgozása I 1 <c : f o r E a c h v a r=" e n t r y " i t e m s="${ myhashtable }"> 2 Next element i s <c : out v a l u e="${ e n t r y. v a l u e }"/> 3 </ c : f o r E a c h>

42 foreach A törzs részt a JSP dolgozza fel és küldi JspWriter-nek 1 Syntax 1 : I t e r a t e o v e r a c o l l e c t i o n o f o b j e c t s 2 <c : f o r E a c h [ v a r="varname" ] i t e m s=" c o l l e c t i o n " 3 [ v a r S t a t u s=" varstatusname " ] 4 [ b e g i n=" b e g i n " ] [ end=" end " ] [ s t e p=" s t e p " ]> 5 body c o n t e n t 6 </ c : f o r E a c h> 7 8 Syntax 2 : I t e r a t e a f i x e d number o f t i m e s 9 <c : f o r E a c h [ v a r="varname" ] 10 [ v a r S t a t u s=" varstatusname " ] 11 b e g i n=" b e g i n " end=" end " [ s t e p=" s t e p " ]> 12 body c o n t e n t 13 </ c : f o r E a c h>

43 URL feldolgozás I kódolás: 1 <c : u r l v a l u e=" h t t p : / / acme. com/ exec / r e g i s t e r " v a r=" myurl "> 2 <c : param name="name" v a l u e="${param. name}"/> 3 <c : param name=" c o u n t r y " v a l u e="${param. c o u n t r y }"/> 4 </ c : u r l> 5 6 <a h r e f =<c : out v a l u e="${ myurl }"/> >R e g i s t e r</a> kontextus beillesztés: 1 <c : u r l v a l u e="/ ads / l o g o. html "/> Ha ezt az /foo web kontextushoz tartozó bármely jsp-ben írták, akkor: /foo/ads/logo.html

44 Erőforrás beillesztés I Külső erőforrásokat is lehet. Más protokollal is. Használhatjuk az url és param tag-eket. Alapesetben beilleszti a tartalmat az adott helyre: 1 <c : import u r l=" f t p : / / f t p. acme. com/readme"/> De lehet a tartalmat egy változóba is (scope megadható): 1 <c : import u r l=" h t t p : / / acme. com/ exec / customers? c o u n t r y=usa" 2 v a r=" customers "/>

45 Átirányítás I 1 <c : r e d i r e c t u r l=" h t t p : / / acme. com/ r e g i s t e r "/>

46 Lokalizáció 1 t a g l i b u r i=" h t t p : / / j a v a. sun. com/ j s p / j s t l / c o r e " p r e f i x=" c " %> 2 t a g l i b u r i=" h t t p : / / j a v a. sun. com/ j s p / j s t l / fmt " p r e f i x=" fmt " %> 3 <html> 4 <head> 5 < t i t l e>jstl fmt : message Tag</ t i t l e> 6 </ head> 7 <body> 8 <fmt : s e t L o c a l e v a l u e=" en "/> 9 <fmt : s e t B u n d l e basename="com. t u t o r i a l s p o i n t. Example " v a r=" l a n g "/> 10 <fmt : message key=" count. one " bundle="${ l a n g }"/><br /> 11 <fmt : message key=" count. two" bundle="${ l a n g }"/><br /> 12 <fmt : message key=" count. t h r e e " bundle="${ l a n g }"/><br /> 13 </ body> 14 </ html>

47 XML feldolgozás Az általános elemeknek van xml párja c:out - x:out c:set - x:set Első lépés a feldolgozás: <x:parse>

48 XML feldolgozás I 1 <c : import u r l=" h t t p : / / acme. com/ customer? i d =76567" v a r=" xml "/> 2 <x : p a r s e xml="${ xml }" v a r=" doc "/> 3 4 <! a c c e s s XML data v i a XPath e x p r e s s i o n s > 5 <x : out s e l e c t=" $doc /name"/> 6 <x : out s e l e c t=" $doc / a d d r e s s "/> 7 8 <! s e t a scoped v a r i a b l e > 9 <x : s e t v a r="custname " scope=" r e q u e s t " s e l e c t=" $doc /name"/>

49 XML transzformáció I 1 <c : import u r l=" h t t p : / / acme. com/ customers " v a r=" xml "/> 2 <c : import u r l="/web INF/ x s l t / c u s t o m e r L i s t. x s l " v a r=" x s l t "/> 3 <x : t r a n s f o r m xml="${ xml }" x s l t="${ x s l t }"/> 4 5 <x : t r a n s f o r m xml="${ xml }" x s l t="${ x s l t }"> 6 <x : param name=" foo " v a l u e=" foo v a l u e "/> 7 </x : t r a n s f o r m

50 Servlet vs JSP vs EL + JSTL 1 out. p r i n t l n ( "<p><b>f i r s t Name:</b>" 2 + r e q u e s t. getparameter ( " first_name " ) + "\n" + 3 " </p>" ) ; 1 <p><b> F i r s t Name :</b> 2 <%= r e q u e s t. getparameter ( " first_name " )%> 3 </p> 1 <p><b> F i r s t Name :</b> 2 <c : out v a l u e="${param [ " first_name " ] } " /> 3 </p>

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Juhász Tibor Kiss Zsolt: Programozási ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 2011, MK 4462-3) Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Kiegészítések a tankönyvhöz Bevezetés Az

Részletesebben

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Egyszerű C++ program szerkezete A konzol alkalmazás projektjébe egyetlen cpp kiterjesztésű (alapértelmezésben main.cpp) forrásállomány tartozik. Az

Részletesebben

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás i PLSQL programozás Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ii Copyright 2007 Hungarian Edition Panem Könyvkiadó, Budapest A tananyag a TÁMOP-4.1.2-081A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag

Részletesebben

Silverlight 4 A technológia, és ami mögötte van fejlesztőknek HTML 5 ismertetővel bővített kiadás

Silverlight 4 A technológia, és ami mögötte van fejlesztőknek HTML 5 ismertetővel bővített kiadás Árvai Zoltán, Csala Péter, Fár Attila Gergő, Kopacz Botond, Reiter István, Tóth László Silverlight 4 A technológia, és ami mögötte van fejlesztőknek HTML 5 ismertetővel bővített kiadás Készült a Devportal.hu

Részletesebben

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza.

betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza. Karakterkészlet Egy PL/SQL program forrásszövegének (mint minden forrásszövegnek) a legkisebb alkotóelemei a karakterek. A PL/SQL nyelv karakterkészletének elemei a következők: betűk, az angol kis- ás

Részletesebben

SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék:

SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék: SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK...1 2. SELECT LEKÉRDEZŐ UTASÍTÁS...3 2.1. EGYSZERŰ LEKÉRDEZÉSEK...3 2.2. AZ EREDMÉNYSOROK

Részletesebben

Biztonságos programok fejlesztése és a web alapú rendszerek biztonsági sajátosságai

Biztonságos programok fejlesztése és a web alapú rendszerek biztonsági sajátosságai Biztonságos programok fejlesztése és a web alapú rendszerek biztonsági sajátosságai Vázlat a Nyíregyházi Főiskola IT biztonság II. című tantárgyához Állapot: szűk körnek szánt, itt-ot bővítet vázlat, nagyon

Részletesebben

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTÔ Fazekas István 2 Fazekas Gábor egyetemi docens Debreceni Egyetem Oktatási segédanyag Elsô kiadás mobidiák könyvtár Debreceni

Részletesebben

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Bevezetés az R-be Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2 Abari Kálmán DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Mi az R?... 5 1.2. Az

Részletesebben

A C++11 újdonságai. Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9.

A C++11 újdonságai. Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9. A C++11 újdonságai Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9. 1 Tartalom nyers string auto, decltype nullptr constexpr foreach újdonságok osztályokban típusos enum lambda kifejezések

Részletesebben

A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a

A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a oktatási segédanyag, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás keretében megvalósított Mobil alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

Osztott rendszerek, Java EE. Általános bevezető

Osztott rendszerek, Java EE. Általános bevezető Osztott rendszerek, Java EE Általános bevezető Osztott rendszerek Hálózati alkalmazások (java.net, java.nio, Apache Mina, stb.) Web-programozás (Servlet, JSP, JSTL, JSF, JavaFX, GWT, Struts, stb.) Webszolgáltatások

Részletesebben

Illesszük be az új linket a tartalomba: tartalom, benne az új linkkel.

Illesszük be az új linket a tartalomba: tartalom, benne az új linkkel. Válasszunk egy idevice-t egy egészen más csomóponton belül (de ugyanazon csomóponton belül is hivatkozhatunk) és szerkesszük, hogy belső hivatkozást adhassunk meg az új horgonyhoz: Megfigyelhetjük, hogy

Részletesebben

API. webes API a gyakorlatban. Konstantinusz Kft.

API. webes API a gyakorlatban. Konstantinusz Kft. API webes API a gyakorlatban Konstantinusz Kft. 2011 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 2 3. Mi is az API?... 3 3.1. A Facebook API:... 3 3.2. Google analytics... 5 4. Saját API

Részletesebben

C# feladatgyűjtemény

C# feladatgyűjtemény Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet C# feladatgyűjtemény Dr. Kovács Emőd emod@aries.ektf.hu Radványi Tibor dream@aries.ektf.hu Király Roland serial@aries.ektf.hu Hernyák Zoltán

Részletesebben

Windows Small Business Server 2003

Windows Small Business Server 2003 Windows Small Business Server 2003 Kisvállalatokra optimalizálva A Small Business Server 2003 legfontosabb elônye talán az, hogy képes a Windows kiszolgálórendszereknél megszokott szolgáltatásokat, teljesítményt

Részletesebben

ArcView 8. gyakorlat

ArcView 8. gyakorlat Térinformatika gyakorlat Arc View 8 1 Térbeli adatok szerkesztése leíró adatok alapján ArcView 8. gyakorlat Az 5. gyakorlatban megtanultuk, hogyan lehet a térbeli/grafikus adatokat egyszerűen szerkeszteni.

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

Tartalom A verifikáció és validáció tervezése Szoftver vizsgálatok Automatizált statikus analízis Cleanroom szoftverfejlesztés

Tartalom A verifikáció és validáció tervezése Szoftver vizsgálatok Automatizált statikus analízis Cleanroom szoftverfejlesztés 22. Verifikáció és validáció Kérdések Mi a szoftver verifikáció és validáció, mi a különbség köztük? Mi a program-vizsgálati eljárás, mi a szerepe a verifikációban és validációban? Mi a statikus analízis,

Részletesebben

Fedezd fel az. In Design. kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola

Fedezd fel az. In Design. kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola Fedezd fel az In Design kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola Fedezd fel az InDesign kiadványszerkesztőt! Fedezd fel az InDesign kiadványszerkesztőt! Készítették a Dunaújvárosi Főiskola Déri János

Részletesebben

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

XTB PRIVACY POLICY XTB ADATVÉDELMI NYILATKOZAT XTB PRIVACY POLICY The purpose of this privacy policy is to provide you, with details of how XTB Limited ( XTB Limited we or us ) will collect and use the information you supply to us, including where

Részletesebben

ECDL operációs rendszer segédlet II..

ECDL operációs rendszer segédlet II.. Nagyon sok esetben előfordul, hogy háttértártárainkon nem találunk bizonyos fájlokat (Nem emlékszünk melyik mappában van, esetleg arra nem, hogy mi a fájl neve, vagy egyéb tulajdonságaira.), vagy épp bizonyos

Részletesebben

Útmutató a Participant Portal-on való regisztrációhoz és a szükséges dokumentumok feltöltéséhez

Útmutató a Participant Portal-on való regisztrációhoz és a szükséges dokumentumok feltöltéséhez Útmutató a Participant Portal-on való regisztrációhoz és a szükséges dokumentumok feltöltéséhez A szervezet egyedi azonosítója, a PIC kód A Kreatív Európa program keretében történő pályázáshoz elengedhetetlen,

Részletesebben

Perzisztencia. ANTAL Margit. Sapientia - EMTE. ANTAL Margit Java technológiák 11. előadás Perzisztencia

Perzisztencia. ANTAL Margit. Sapientia - EMTE. ANTAL Margit Java technológiák 11. előadás Perzisztencia Java technológiák 11. előadás Perzisztencia ANTAL Margit Sapientia - EMTE 2010 Az előadás célja JPA Java Persistence API ORM Object Relational Mapping Entitások közötti asszociációk megvalósítása Fontosabb

Részletesebben

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszék Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Ács Gergely Konzulens: Dr. Buttyán Levente Híradástechnikai

Részletesebben

JDBC - adatbáziskezelés

JDBC - adatbáziskezelés Java technológiák - 10. előadás JDBC - adatbáziskezelés ANTAL Margit Sapientia - EMTE 2010 Az előadás célja JDBC API Data Access Object (DAO) tervezési minta Connection Pool DataSource JDBC API Olyan Java

Részletesebben