betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: szóköz, tabulátor, kocsivissza.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: ()+-/<>=!~^;:.@%,#$&{}?[] szóköz, tabulátor, kocsivissza."

Átírás

1 Karakterkészlet Egy PL/SQL program forrásszövegének (mint minden forrásszövegnek) a legkisebb alkotóelemei a karakterek. A PL/SQL nyelv karakterkészletének elemei a következők: betűk, az angol kis- ás nagybetűk: A Z és a z; számjegyek: 0 9; egyébkarakterek: szóköz, tabulátor, kocsivissza. A PL/SQL-ben a kis- és nagybetűk nem különböznek, a sztring literálok belsejét kivéve. 1

2 Lexikális egységek A PL/SQL program szövegében a következő lexikális egységek használhatók: elhatárolók, szimbolikus nevek, megjegyzések, literálok. Ezeket részletezzük a következőkben. 2

3 Elhatárolók 3

4 Szimbólikus nevek Azonosítók: betűvel kezdődik és betűvel, számjeggyel vagy $ _ # karakterekkel folytatódik. Nagy és kisbetűk nem különböznek! hallgato HALGGATO Hallgato ugyanazt jelenti 4

5 5

6 Foglalt szavak (mod, or and, declare, ) Idézőjeles azonosítók Igen/Nem mod Ez is azonosító Karakterhelyesen tárolódik! Megjegyzések -- vezeti az egysorost, /* */ között a többsoros 6

7 Literálok 5, 33, 6.666, -1.0, 2.0f (BINARY_FLOAT), 2.1d (BINARY_DOUBLE) almafa, mondta Címke << címke >> Bármely sorban lehet. Azonosító! Nevesített konstans név CONSTANT típus [NOT NULL] {:= DEFAULT} kifejezés; VÁLTOZÓ név típus [NOT NULL] {:= DEFAULT} kifejezés; 7

8 DECLARE -- NOT NULL deklarációnál kötelező az értékadás v_szam1 NUMBER NOT NULL := 10; -- v_szam2 kezdőértéke NULL lesz v_szam2 NUMBER; BEGIN v_szam1 := v_szam2; -- VALUE_ERROR kivételt eredményez END; 8

9 -- nevesített konstans deklarációja, az értékadó kifejezés függvényhívás c_most CONSTANT DATE := SYSDATE; -- változódeklaráció kezdőértékadás nélkül v_egeszszam PLS_INTEGER; v_logikai BOOLEAN; -- változódeklaráció kezdőértékadással v_pozitiv POSITIVEN DEFAULT 1; v_idopecset TIMESTAMP := CURRENT_TIMESTAMP; -- kezdőértékadás rekordtípus mezőjének TYPE t_kiserlet IS RECORD ( leiras VARCHAR2(20), probalkozas NUMBER := 0, sikeres NUMBER := 0 ); -- rekord mezőinek csak a típus deklarációban lehet kezdőértéket adni v_kiserlet t_kiserlet; 9

10 Adattípusok Numerikus típusok Karakteres típusok Dátum/Intervallum család Logikai LOB típusok Rekordtípus PÉLDA 03 10

11 Relációs műveletek = > < >= <= <> (vagy!=) - nem egyenlő Fontosabb szimbólumok ( ) - lista, := - értékadás, - konkatenáció, -- - megjegyzés, /* */ - megjegyzés. 11

12 Értékadás <Változó> := <kifejezés>; Példa. String_1 := Hello World! ; 12

13 10.1 Vezérlési struktúrák IF parancs IF logikai_kifejezés THEN parancsok; [ELSEIF logikai_kifejezés THEN parancsok; ]. [ELSE parancsok;] END IF; 13

14 Példa. A következő blokk IF parancsot tartalmazz. DECLARE V_helyek_szama Szoba.helyek_szama; v_comment VARCHAR2(35); BEGIN SELECT termek INTO v_helyek_szama FROM Szoba WHERE kod = 15; IF v_helyek_szama < 50 THEN v_comment := 'Kicsi'; ELSIF v_helyek_szama < 100 THEN v_comment := 'Közepes'; ELSE v_comment := 'Nagy'; END IF; END; 14

15 DECLARE v_osztalyzat NUMBER(1); v_minosites VARCHAR2(10); BEGIN... V_Minosites := CASE v_osztalyzat WHEN 5 THEN 'Jeles' WHEN 4 THEN 'Jó' WHEN 3 THEN 'Közepes' WHEN 2 THEN 'Elégséges' WHEN 1 THEN 'Elégtelen' ELSE 'Nincs ilyen osztályzat' END; END; 15

16 Üres ( NULL) parancs DECLARE K NUMBER := 7; BEGIN IF K < 5 THEN INSERT INTO temp (col) VALUES ('Nagyon kicsi'); ELSIF Kr < 10 THEN INSERT INTO temp (col) VALUES ('Megfelel'); ELSE NULL; END IF; END; Címkék és GOTO parancs 16

17 A parancsok előtt << címke >> állhat: << címke >> parancs A címkét a <<,>> határoló-jelek közé kell helyezni. A GOTO << címke >>; parancs a vezérlést a << címke >> után álló parancsra adja. A GOTO parancs a vezérlést nem adhatja a beágyazott blokkba, vagy FOR ciklus, illetve IF parancs belsejébe. 17

18 Példa. DECLARE k BINARY_INTEGER := 1; BEGIN LOOP INSERT INTO temp VALUES (k, 'Lépések száma'); k := k + 1; IF k > 50 THEN GOTO Vége; END IF; END LOOP; <<Vége>> INSERT INTO test (col) VALUES ('Vége!'); END; A PL/SQL-ben három fajta ciklus létezik. 18

19 Egyszerű (LOOP) ciklus LOOP <Parancsok> EXIT [WHEN feltététel] END LOOP; EXIT - feltétel nélküli kilépés a ciklusból, EXIT WHEN <feltététel> feltételes kilépés a ciklusból (ha a feltétel igaz). 19

20 Példa. DECLARE K BINARY_INTEGER := 1; BEGIN LOOP INSERT INTO test (num_col) VALUES (K); K := K + 1; EXIT WHEN K > 50; END LOOP; END; Vagy 20

21 DECLARE k BINARY_INTEGER := 1; BEGIN LOOP INSERT INTO test VALUES (k, 'A ciklus indexe'); k := k + 1; IF k > 50 THEN EXIT; END IF; END LOOP; END; 21

22 A következő ciklus a kurzor soraival hajtja végre a műveleteket. DECLARE V1 VARCHAR2(20); V2 VARCHAR2(20); CURSOR Cursor_Students IS SELECT nev, kod FROM students; BEGIN OPEN Cursor _Students; LOOP FETCH Cursor _Students INTO V1, V2; EXIT WHEN Cursor_Students%NOTFOUND; /* Parancsok, a cilkus magja. */ END LOOP; CLOSE Cursor_Students; END; 22

23 A kurzornak következő fontosabb attribútumai vannak: %FOUND sort lehet leolvasni a kurzorból; %NOTFOUND nincs több sor a kurzorban; %ISOPEN meg van-e nyitva a kurzor; 23

24 WHILE ciklus WHILE <feltétel> LOOP <Parancsok> END LOOP; 24

25 Példa. DECLARE k BINARY_INTEGER := 1; BEGIN WHILE k <= 50 LOOP INSERT INTO test VALUES (k, ' A ciklus indexe ); k := k + 1; END LOOP; END; 25

26 FOR ciklus FOR <változó> IN [REVERSE] i_min.. i_max LOOP <Parancsok, Ciklus magja> END LOOP; A <változó> felveszi i_min.. i_max minden értékét növekvő, vagy REVERSE esetén csökkenő irányban, és az adott érték mellett végrehajtódik a ciklus magja. <változó>=i_min, i_min+1, i_min+2,..., i_max; REVERSE esetén- <változó>i=i_max, i_max-1, i_max-2,..., i_min. 26

27 Példa. BEGIN FOR k IN LOOP INSERT INTO test VALUES (k, ' A ciklus indexe'); END LOOP; END; BEGIN FOR k IN REVERSE LOOP INSERT INTO test VALUES (k, ' A ciklus indexe '); END LOOP; END; 27

28 KURZOR FOR ciklus DECLARE CURSOR Kurzor_Név IS SELECT-parancs; BEGIN FOR Kurzor _Változó IN kurzor LOOP Parancsok END LOOP; END; A kurzor FOR ciklus kényelmes eszköz a kurzor alkalmazására, mivel ebben az esetben nincs szükség a kurzor megnyitására, a sorainak leolvasására, és a kurzor bezárásába. 28

29 Példa. DECLARE... CURSOR Cursor_Students IS SELECT nev, kod FROM students; BEGIN K:=0; FOR C_valt IN Cursor _Students; LOOP K:=K+1; INSERT INTO test_tabla VALUES (C_valt.nev, K); END LOOP; END; 29

30 PÉLDÁK 05! 30

31 10.2 Blokkok A PL/SQL program-konstrukcióknak blokk szerkezetűk van. Két fajta blokk létezik névtelen blokk (Anonymous block) névvel rendelkező blokk (Named block). A névtelen blokk a DECLARE vagy a BEGIN kulcsszóval kezdődik és az Oracle a blokkok mindegyik végrehajtása előtt újból kell lefordítja (compile). A névtelen blokk nem tárolódhat az AB-ban, és a program-egységek nem hivatkozhatnak rá. A blokkot a következő program-egységek eljárások függvények csomagok (modulok) triggerek, tartalmazzák, és ezek a program-egységek tárolhatók az AB-ban. 31

32 A blokk általános struktúrája [<<blokk_név>>] [DECLARE.] BEGIN. [EXCEPTION.] END; A névtelen blokk nem tartalmazz <<blokk_nev>>-et. DECLARE.- a változók deklarálása (nem kötelező része a blokknak) BEGIN...END; - a blokk törzse, a blokk egyetlen kötelező része EXCEPTION. a blokk kivételkezelője (opcionális, nem kötelező része a blokknak). 32

33 Példa. <<Pelda>> DECLARE v_num1 NUMBER := 3; v_num2 NUMBER := 4; v_string1 VARCHAR2(50) := 'Hello World!'; v_string2 VARCHAR2(50) := '-- '; v_outputstr VARCHAR2(50); BEGIN INSERT INTO test (num_col, char_col) VALUES (v_num1, v_string1); INSERT INTO test (num_col, char_col) VALUES (v_num2, v_string2); SELECT char_col INTO v_outputstr 33

34 FROM test WHERE num_col = v_num1; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_OutputStr); SELECT char_col INTO v_outputstr FROM test WHERE num_col = v_num2; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_OutputStr); END Pelda; 34

35 10.3 Változók deklarálása A változókat a DECLARE szekcióban deklaráljuk. Az Oracle lehetőséget ad a saját típusokat szerkesztésére is. A változó deklarálása: Változó-neve típus [CONSTANT] [NOT NULL] [:= érték] ; Leggyakoribb adattípusok: VARCHAR2 NUMBER DATE BOOLEAN. Numerikus típusok: DEC DECIMAL 35

36 DOUBLE PRECISION INTEGER INT NUMERIC REAL SMALLINT BINARY_INTEGER ( ) NUMBER (m, n) 36

37 Példák NUMBER NUMBER (3) NUMBER (3) 1234 HIBA NUMBER (4,3) NUMBER (4,-3) NUMBER (4,-1)

38 A BOOLEAN változó lehetséges értékei- TRUE, FALSE, NULL. Ha a lehetséges NULL értéket is figyelemben vesszük, akkor a logikai műveletek táblázatait lehet leírni, mint három-értékű logikát. AND (és) táblázat AND T F NULL T T F Ismeretlen F F F F NULL Ismeretlen F Ismeretlen OR (vagy) táblázat OR T F NULL T T T T F T F Ismeretlen NULL T Ismeretlen Ismeretlen 38

39 NOT (nem) táblázat NOT T F F T NULL Ismeretlen Egy változó típusát egy AB tábla oszlopának típusa alapján is lehet deklarálni a %TYPE bejegyzéssel. Name student.nev%type A Name változó megkapja a student tábla nev oszlopának típusát. Ez a lehetőség különösen akkor hasznos, amikor az oszlop típusa valami okból később megváltozik, de a változó típusa is a %TYPE alapján automatikusan megváltozik, ami azt jelenti, hogy a programozónak ezzel a kérdéssel nem kell foglalkozni. 39

40 Példa. DECLARE Kod_diak NUMBER(5) := 10000; V_Nev VARCHAR2(20); BEGIN SELECT Nev INTO V_Nev FROM students WHERE Id = Kod_diak; EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN INSERT INTO log_table (info) VALUES ('Nem létezik a kóddal jelölt Diák!'); END; 40

41 Példa. DECLARE v_num1 NUMBER := 1; v_num2 NUMBER := 2; v_string1 VARCHAR2(50) := 'Hello World!'; v_string2 VARCHAR2(50) := '-- '; v_outputstr VARCHAR2(50); BEGIN INSERT INTO test (num_col, char_col) VALUES (v_num1, v_string1); INSERT INTO test (num_col, char_col) VALUES (v_num2, v_string2); 41

42 SELECT char_col INTO v_outputstr FROM test WHERE num_col = v_num1; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_OutputStr); SELECT char_col INTO v_outputstr FROM test WHERE num_col = v_num2; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_OutputStr); END; 42

43 10.4 Rekordok A PL/SQL programokban rekordokat lehet létrehozni és utána alkalmazni. A rekord deklarációval egy új adattípust hozhatunk létre. Gyakran a rekord struktúráját úgy szerkesztik, hogy az megegyezzen egy tábla struktúrájának. Ebben az esetben a tábla sorai könnyen átírhatók a rekordba. Először a rekord-típust kell deklarálni, és utána a rekord-változó megkaphatja a rekord-típust. A rekord mezőinek típusai PL/SQL adattípusúak lehetnek, de a %TYPE használatával hivatkozhatnak egy tábla oszlopának a típusára is. A mezőkhöz NOT NULL és DEFAULT záradékok tartozhatnak. A rekord mezőjére a következő képen hivatkozhatunk rekord_változó.mező 43

44 Példa. TYPE Diak_Record IS RECORD ( Diak_Kod NUMBER (5), Vezetek_Nev VARCHAR2 (20), Kereszt_Nev VARCHAR2 (20)); Diak_Info Diak_Record; A Diak_Info változó megkapja a Diak_Record típust. 44

45 DECLARE TYPE t_rec1type IS RECORD ( Field1 NUMBER, Field2 VARCHAR2(5)); TYPE t_rec2type IS RECORD ( Field1 NUMBER, Field2 VARCHAR2(5)); v_rec1 t_rec1type; v_rec2 t_rec2type; /* v_rec1 és v_rec2 típusai különbözőek! */ 45

46 BEGIN v_rec1 := v_rec2; /* különböző típusok, HIBA!!! */ v_rec1.field1 := v_rec2.field1; v_rec2.field2 := v_rec2.field2; END; DECLARE TYPE Diak_Record IS RECORD ( Vezetek_Nev students.vezetek_nev%type, Kereszt_Nev students.kereszt_nev%type, Szak students.szak%type); V_Diak Diak_Record; 46

47 BEGIN SELECT vezetek_nev, nev, szak INTO V_Diak FROM students WHERE ID = 10000; END; 47

48 A %ROWTYPE bejegyzés alkalmazása a rekord típusok deklarálásában DECLARE V_RoomRecord rooms%rowtype A %ROWTYPE által a V_RoomRecord rekord megkapja a room tábla struktúráját. Ez a lehetőség akkor lehet hasznos, ha például, a room tábla struktúrája megváltoztatjuk, de a %ROWTYPE alapján a rekord struktúrája is automatikusan megváltozik. Az SQL parancsok változókat tartalmazhatnak, és ezzel összekapcsolhatók egymással egy program parancsai. 48

49 Példa. DECLARE v_numcredits classes.num_credits%type; BEGIN v_numcredits := 3; UPDATE Classes SET num_credits = v_numcredits WHERE szak = 'MAT' AND tantargy = 101; END; 49

50 Példa. DECLARE v_diakrecord students%rowtype; v_szak classes.szak%type; v_ tantargy classes.tantargy%type; BEGIN SELECT * INTO V_DiakRecord FROM students WHERE id = 10000; SELECT department, course INTO v_szak, v_ tantargy FROM classes WHERE kod = 99997; END; 50

51 10.5 Objektum típusok Az Objektumrelációs adatbázis-kezelő rendszer (ORDBMS Object-Relation DataBase Management System) támogatja mind a relációs eszközöket (kulcs,...) mind az objektumorientált eszközöket (módszerek,... ). Az alkalmazások szempontjából fontos, hogy a PL/SQL programokban bizonyos összetett adat-struktúrákat egységesen lehessen kezelni. Ezzel a tulajdonsággal rendelkezik az objektum típus, amelyet absztrakt adattípusnak lehet tekinteni. Az absztrakt adattípus olyan adattípus, amely több altípusból tevődik össze. Az objektum típus attribútumokat és metódusokat tartalmazhat. Általános esetben, amikor az objektum típus metódusokat is tartalmaz, az két részből áll: az objektum deklarálásából (specifikation); az objektum törzséből. 51

52 Az objektum deklarálása az attribútumokat és a hozzá tartozó metódusok listáját tartalmazza. Az objektumban legalább egy attribútumnak kell lennie. Az objektumban a metódusok hiányozhatnak. Az objektum törzse a metódusok kódját tartalmazza. Egy objektumot csak az a felhasználó hozhat létre, aki a CREATE TYPE privilégiummal rendelkezik. A CREATE TYPE a RESOURCE szerephez tartozik. Más felhasználó akkor hozhat létre új típust, ha CREATE ANY TYPE privilégiummal rendelkezik. Ezek a feltételek a CREATE TYPE BODY parancsra is érvényesek. 52

53 Objektum típus létrehozása CREATE [OR REPLACE] TYPE [felhasználó].típus_neve AS OBJECT (attribútum lista, [,metódusok listája]) Az attribútum deklarálása hasonlít a változók deklarálása a blokkban, de nem tartalmazhat %TYPE opciót, nem kaphat kezdő értéket, és a NOT NULL megszorítás sem alkalmazható. Az objektum az AB szótárához tartozik, és mivel az objektumnak tulajdonosa kell, hogy legyen, ezért, ha a CREATE parancsban nincs megadva a felhasználó neve, akkor a deklarálandó objektumnak a tulajdonosa az adott felhasználó lesz. Egy másik felhasználó esetén annak a nevét meg kell adni. Csak az a felhasználó alkalmazhatja az objektumot, aki EXECUTE privilégiummal rendelkezik. 53

54 Hivatkozás az objektum attribútumára: Objektum_neve.attribútum 54

55 Példa. CREATE OR REPLACE TYPE StudentObj AS OBJECT ( ID NUMBER(5), vezetek_nev VARCHAR2(20), kereszt_nev VARCHAR2(20), szak VARCHAR2(30), kreditek NUMBER(3) ); 55

56 Példa. CREATE OR REPLACE TYPE Car AS OBJECT ( Model VARCHAR2(20), Color VARCHAR2(20), Cost NUMBER(6) ); 56

57 CREATE OR REPLACE TYPE Car_Garage AS VARRAY(50) OF Car; CREATE OR REPLACE TYPE Garage AS OBJECT ( Adress VARCHAR2(100), CarCount NUMBER AllCar Car_Garage); A Car objekt típus az autó egyedeket, a Garage a garázs egyedeket, a Car_ Garage típus pedig az autók csoportjait tartalmazzák. 57

58 Objektum típusú változó deklarálása DECLARE Változó Objektum_típus; DECLRE MyCar MyGarage Car; Garage; A létrehozott típusok nem tartalmaznak metódusokat, ezért ebben az esetben nincs szükség az objektum törzsének deklarálására. 58

59 Metódusok Mint már említettük, az objektum deklarálása tartalmazhat az objektumhoz tartozó metódusok listáját. A metódusok listája a következő deklarálási elemeket tartalmazhat: [STATIC MEMBER] PROCEDURE eljárás_deklarálása, [STATIC MEMBER] FUNCTION függvény_deklarálása, 59

60 Példa. A Car objektumot kiegészítjük metódusokkal: CREATE OR REPLACE TYPE Car AS OBJECT ( Model VARCHAR2(20), Color VARCHAR2(20), Cost NUMBER(6), MEMBER FUNCTION GetCarInfo RETURN VARCHAR2, PRAGMA RESTRICT_REFERENCES(GetCarInfo) ); A metódusokat az attribútumok után kell leírni. A PRAGMA RESTRICT_REFERENCES záradék engedélyezi a metódusokra való hivatkozást az SQL-parancsokból. 60

61 Metódusok implementálása A metódusok kódját az objektum törzsében kell leírni: CREATE [OR REPLACE] TYPE BODY [felhasználó].típus_neve AS IS <metódusok_törzseinek_listája> 61

62 Példa. CREATE OR REPLACE TYPE BODY Car AS MEMBER FUNCTION GetCarInfo RETURN VARCHAR2 IS BEGIN RETURN Modell Color Cost; END GetCarInfo; END; Hivatkozás a metódusra: Objektum_neve.Metódus 62

63 Példa. Az SQL*Plus-ban végrehajtjuk a következő programot: DECLARE Car1 Car:= Car( Audi, Piros, ); Car2 Car:= Car( BMW, Fehér, ); BEGIN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Car1.GetCarInfo); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Car2.GetCarInfo); END; Audi Piros BMW Fehér PL/SQL procedure successfully completed. 63

64 Kezdő érték bevitele az objektumba Az objektum kezdő értékekeit a konstruktor által legegyszerűbben megadni. Az Oracle mindegyik objektum-típushoz létrehoz automatikusan egy konstruktor-függvényt. Például, a Garage objektum konstruktora a következő függvény lesz: FUNCTION Garage( Adress IN VARCHAR2(100); CarCount IN NUMBER AllCar IN CarGarage) RETURN Garage; 64

65 Objektumok módosítása és törlése ALTER TYPE [felhasználó.]<típus_neve> REPLACE AS OBJECT (<OBJECT-típus deklaráció>); A parancsban nem csak a módosított elemeket kell megadni, hanem újból kell deklarálni azokat az elemeket, amelyek nem változnak. A metódus kódjának a módosítása a CREATE OR REPLACE TYPE BODY [felhasználó.]típus_neve AS IS <metódusok_törzseinek_listája> paranccsal történik. 65

66 Objektum-típus törlése Az objektum-típus törlése több változatban történhet: DROP TYPE [felhasználó.]típus_neve Ebben az esetben az Oracle csak akkor törli az objektum-típust, ha más objektum-típus nem hivatkozik rá. DROP TYPE [felhasználó.]típus_neve FORCE A FORCE záradék az objektum-típus törlését engedélyezi még akkor is, ha az adott objektum-típusra más AB-objektum-típus hivatkozik. DROP TYPE BODY [felhasználó.]típus_neve Ez a parancs törli az objektum-típus törzsét, de nem törli az objektum-típus deklarációját. 66

67 Objektumok az adatbázisban Az Oracle fontos tulajdonsága, hogy az objektumokat az AB táblákban lehet tárolni. Ez két változatban valósítható meg. Az objektumot tárolni lehet, mint Objektum-oszlop; Objektum-sor Objektum-oszlop Ebben az esetben az objektum a táblában ugyanúgy oszloponként tárolódik, mint a többi elsődleges típus. 67

68 Példa. CREATE TABLE Cars( Key NUMBER PRIMARY KEY, OneCar Car); A Cars tábla második oszlopa objektum-típusú. INSERT INTO Cars VALUES(1, Car( Skoda, Piros, ) ); INSERT INTO Cars VALUES(2, Car( Lada, Zöld, ) ); Az adatok bevitelére a táblába az INSERT parancs a Car konstruktort alkalmazza. A Car tábla tartalmát az SQL*Plus-ban így lehet megjeleníteni 68

69 SELECT * FROM Cars; KEY ONECAR(MODEL, COLOR, COST) 1 CAR( Skoda, Piros, ) 2 CAR( Lada, Zöld, ) Objektum-sor Ebben az esetben az objektum a tábla egész sorával azonosul, és a tábla nem tartalmazhat más oszlopokat. CREATE TABLE Tábla_név OF objektum-típus; 69

70 Példa. CREATE TABLE CarRows OF Car; INSERT INTO CarRows VALUES(Car( Skoda, Piros, ) ); INSERT INTO CarRows VALUES(Car( Lada, Zöld, ) ); SELECT * FROM CarsRows; MODEL COLOR COST Skoda Piros Lada Zöld

71 Objektumok az SQL parancsokban Az SQL-parancsok végrehajtásának módja nem változik, ha egy tábla objektum-oszlopokat is tartalmaz. Például, egy objektum értékét egy vele azonos típusú objektum típusú változóba lehet átmásolni. Végrehajtunk néhány DML-parancsot a Cars táblával. 71

72 DECLARE C CAR; Id NUMBER; BEGIN SELECT MAX(Key) INTO Id FROM Cars; SELECT OneCar INTO C FROM Cars WHERE Key=Id; C.Model:= BMW ; C.Color:= Fekete ; INSERT INTO Cars VALUES (Id+1, C); END; 72

73 Az eredmény: SELECT * FROM Cars; KEY ONECAR(MODEL, COLOR, COST) CAR( Skoda, Piros, ) 2 CAR( Lada, Zöld, ) 3 CAR( BMW, Fekete, ) Az SQL parancsokban az objektum attribútumaira csak úgy hivatkozhatunk, hogy megadjuk a tábla másodlagos (alias) nevét is. 73

74 Példa. SELECT C.OneCar.Model FROM Cars C; ONECAR.MODEL Skoda Lada BMW Akkor is szükség van a tábla másodlagos nevére, ha hivatkozni akarunk az objektum metódusára. SELECT C.OneCar.GetCarInfo() FROM Cars C; 74

75 C.ONECAR.GETCARINFO() Skoda Piros Lada Zöld BMW Fekete Az objektum-sorok esetén az objektum attribútumait ugyanúgy lehet alkalmazni, mintha azok hagyományos relációs tábla oszlopai lennének. SELECT C.OneCar.GetCarInfo() FROM CarsRows C; 75

76 C.GETCARINFO() Skoda Piros Lada Zöld BMW Fekete

77 10.6 Összetett konstrukciók (COLLECTIONS) Az Oracle a következő összetett konstrukciót tartalmaz: Indexelt táblák (Index-by tables) Beágyazott táblák (Nested tables) Tömbök (Változó hosszuságuak), amelyek objektum tulajdonsággal rendelkeznek, mivel tartalmaznak attribútumokat és metódusokat. Az indexelt táblák és a beágyazott táblák a PL/SQL táblákat alkotják. A beágyazott táblákat az AB táblákban is lehet tárolni (ezért kapták a nevüket). Az indexelt táblák nem tárolódhatnak az AB táblákban, és csak a PL/SQL programokban alkalmazhatók. 77

78 Indexelt táblák Az indexelt táblát nem azonosak az adatbázis táblával!. Az indexelt tábla szintaxisa hasonlít a tömb szintaxisára. Mielőtt egy indexelt táblát deklarálnánk, egy PL/SQL blokkban létre kell hozni a típusát: TYPE tábla_tipus IS TABLE OF tipus INDEX BY BINARY_INTEGER; A tábla típusa objektum típusú is lehet. Az INDEX BY BINARY_INTEGER paraméter kulcs jellegű, kötelező az indexelt táblák esetén, de a beágyazott táblákban nem alkalmazhatók. Az indexelt tábla két oszlopot tartalmaz: KEY (kulcs) 78

79 VALUE (érték) A kulcs típusa BINARY_INTEGER, a kulcs lehetséges értékei ( ), a VALUE típusát a deklarációban kell megadni. Nem kötelező, hogy a tábla elemeinek indexei egymás utáni értékeket kapjanak. 79

80 Példa. TYPE t_charactertable IS TABLE OF VARCHAR2(10) INDEX BY BINARY_INTEGER; Az indexelt tábla deklarálása: V_Characters t_charactertable; Példa. DECLARE TYPE t_nametable IS TABLE OF students.vezetek_nev%type INDEX BY BINARY_INTEGER; TYPE t_datetable IS TABLE OF DATE INDEX BY BINARY_INTEGER; 80

81 V_ Names t_nametable; V_ Dates t_datetable; A tábla elemeire az index által hivatkozhatunk Tabla_név(index) BEGIN V_ Names(1):= Szabó ; V_ Dates(-4):= SYSDATE - 1; END; SET SERVEROUTPUT ON DECLARE TYPE t_studenttable IS TABLE OF students%rowtype INDEX BY BINARY_INTEGER; 81

82 V_Diak t_studenttable; BEGIN SELECT * INTO V_Diak(10001) FROM students WHERE id = 10001; V_Diak(10001).vezetek_nev := 'Kovács'; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(V_Diak(10001).vezetek_nev); END; Beágyazott táblák A Beágyazott táblára úgy tekinthetünk, mint egy adatbázis táblára, amelynek két oszlopa van KEY (kulcs) VALUE (érték) (mint az indexelt táblában). 82

83 A beágyazott tábla egy AB tábla oszlopa lehet. A beágyazott tábla típusának deklarálása: TYPE tábla_típus IS TABLE OF típus; A tábla elemeinek inicializálása a konstruktor-függvény használatával történik. A létrehozott tábla-elemek kezdő indexe csak egy lehet, és a következő értékei mindég csak eggyel növekedhetnek. Példa. DECLARE K INTEGER; TYPE Num_Tab IS TABLE OF NUMBER; Tab_1 Num_Tab :=Num_Tab(-1); Tab_2 Num_Tab :=Num_Tab(1, 2, 3, 5, 7); Tab_3 Num_Tab :=Num_Tab( ); 83

84 BEGIN Tab_1(1):=12345; FOR K IN 1..5 LOOP DBMS_OUTPUT.PUT(Tab_2(K) ); END LOOP; DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; END; A példában az inicializáláskor a táblák elemei a következő értékeket kapták: Tab_1(1)=( -1), Tab_2(1)=(1), Tab_2(2)=(2), Tab_2(3)=(3), Tab_2(4)=(5), Tab_2(15=(7); 84

85 A Tab_3 létezik, de egyetlen elemet sem tartalmaz. A programban a Tab_1 tábla első eleme megváltozik (12345 értéket kap) Tömbök Az Oracle-ban használható tömb megfelel a C és a Java nyelvekben alkalmazott tömböknek. A tömb elemeire ugyanúgy lehet hivatkozni, mint az indexelt, vagy a beágyazott táblák elemeire. A tömb indexnek a kezdő értéke mindig egye, és eggyel növekszik. A tömb típus deklarálása: TYPE típus_név IS VARRAY <maximális_méret> OF elemek_típusa [NOT NULL]; Az elemek_típusa alap-, rekord, vagy objektum típusú lehet. Ezenkívül, a %TYPE segítségével az AB tábla oszlop típusát lehet 85

86 alkalmazni, a %ROWTYPE pedig az AB tábla sorai alapján egy rekord típust hoz létre. A NOT NULL nem engedélyezi, hogy a tömb üres elemeket tartalmazzon. Példa. TYPE Num_List IS VARRAY (20) OF NUMBER(3) NOT NULL; TYPE Car_List IS VARRAY (100) OF CarArr%ROWTYPE; TYPE Car_Arr IS VARRAY (20) OF Car; A tömb kezdő értékeit a konstruktorok által lehet megadni. 86

87 DECLARE TYPE Var_Num IS VARRAY (20) OF NUMBER; Var_1 Var_Num := Var_Num(1, 2, 3); BEGIN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Var_1(1)); Var_1(1):=15; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Var_1(1)); END; 1 15 A tömb méretét az EXTEND metódussal lehet növelni Összetett konstrukciók metódusai 87

88 Mivel a tömbök és beágyazott táblák objektum típusú konstrukciók, azok metódusokkal is rendelkeznek, az indexelt táblákhoz pedig attribútumok tartoznak. A metódusokra, mint az attribútumokra is s következő képen lehet hivatkozni: konstrukció_eleme.metódus vagy konstrukció_eleme.attribútum A metódusok csak a blokkokban alkalmazhatók, és nem az SQLparancsokban. Az Oracle felismeri a következő beépített metódusokat: EXISTS (az eredmény típusa BOOLEAN) COUNT (az eredmény típusa NUMBER) FIRST (az eredmény típusa BINARY_INTEGER) LAST (az eredmény típusa BINARY_INTEGER) 88

89 NEXT (az eredmény típusa BINARY_INTEGER) PRIOR (az eredmény típusa BINARY_INTEGER) EXTEND (új elemeket szúr be a konstrukcióba) TRIM (törli a konstrukció utolsó elemeit) DELETE (törli az elemeket a konstrukcióban) EXISTS metódus. Az EXISTS metódust akkor alkalmazzuk, ha akarjuk megállapítani, hogy létezik-e az n-ik elem EXISTS(n) A metódus eredménye TRUE, ha az adott elem létezik, különben FALSE. 89

90 Példa. DECLARE TYPE t_vezetek_nevtable IS TABLE OF students.vezetek_nev%type INDEX BY BINARY_INTEGER; Vezetek_Nevs t_vezetek_nevtable; BEGIN Vezetek_Nevs(1) := 'Szabó'; Vezetek_Nevs(3) := 'Kiss'; IF Vezetek_Nevs.EXISTS(1) THEN INSERT INTO test (char_col) VALUES ( 'Az 1 sor létezik!'); ELSE INSERT INTO test (char_col) VALUES 90

91 (' Az 1 sor nem létezik!!'); END IF; IF Vezetek_Nevs.EXISTS(2) THEN INSERT INTO test (char_col) VALUES (' A 2 sor létezik!'); ELSE INSERT INTO test (char_col) VALUES (' A 2 sor nem létezik!'); END IF; END; COUNT metódus A COUNT metódus nem tartalmaz paramétereket, és az eredménye a konstrukció elemeinek száma. 91

92 Példa. DECLARE TYPE Tabla_1 IS TABLE OF NUMBER INDEX BY BINARY_INTEGER; Szamok Tabla_1; Osszesen NUMBER; BEGIN FOR k IN LOOP Szamok(k) := k; END LOOP; Osszesen := Szamok.COUNT; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Osszesen); END; 50 92

93 NEXT, PRIOR, FIRST és LAST metódusok A NEXT metódus növeli a kulcs (KEY) értékét. A NEXT(n) visszaadja az n után következő indexet (növekvő irányban), a PRIOR metódus pedig csökkenti a kulcs (KEY) értékét PRIOR(n) az n előtti indexet kapjuk (csökkenő irányban). Ha az adott értékű kulcs (n) nem létezik, akkor a NEXT és PRIOR eredménye NULL lesz. A FIRST metódus az index első értékét adja, a LAST pedig az utolsó értékét. A FIRST és a LAST metódusok nem tartalmaznak paramétert. Példa. 93

94 DECLARE TYPE Nev_Table IS TABLE OF students.nev%type INDEX BY BINARY_INTEGER; v_nev Nev_Table; v_index BINARY_INTEGER; BEGIN -- Új sorokat szúrunk be a táblába. v_nev(43) := 'Sándor'; v_nev(50) := 'Mária'; v_nev(47) := 'Iván'; v_index := v_nev.first; -- v_index=43 v_index := v_nev.last; -- v_index=50 END; 94

95 Példa. DECLARE TYPE Szakok IS TABLE OF students.szak%type INDEX BY BINARY_INTEGER; v_szak t_szakok; v_index BINARY_INTEGER; BEGIN v_szak(-7) := 'Számítástechnika'; v_szak(4) := 'Történelem'; v_szak(5) := 'Matematika'; v_index := v_szak.first; LOOP -- a v_index a következő értékeket kapja a ciklusban- - 7, 4, 5. 95

96 INSERT INTO test (num_col, char_col) VALUES (v_index, v_szak(v_index)); EXIT WHEN v_index = v_szak.last; v_index := v_szak.next(v_index); END LOOP; END; Példa. DECLARE TYPE Char_Tab IS TABLE OF CHAR(1); Char_1 Char_Tab:= Char_Tab( a, b, c, d, e ); Ind INTEGER; BEGIN Ind:=Char_1.FIRST; 96

97 WHILE Ind<= Char_1.LAST LOOP DBMS_OUTPUT.PUT(Char_1(Ind)); Ind:=Char_1.NEXT(Ind); END LOOP; DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; Ind:=Char_1.LAST; WHILE Ind >= Char_1.FIRST LOOP DBMS_OUTPUT.PUT(Char_1(Ind)); Ind:=Char_1.PRIOR(Ind); END LOOP; DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; END; 97

98 abcde edcba EXTEND metódus Az EXTEND metódus új elemeket szúr be a konstrukcióba. A metódus három formában alkalmazható EXTEND EXTEND(n) EXTEND(n, i) Az EXTEND paraméterek nélkül a konstrukció végére NULL (üres) elemet szúr be; EXTEND (n) a konstrukció végére n NULL (üres) elemet szúr be; 98

99 EXTEND (n, i) az i számú elemet n-szer a konstrukció végére másolja át. Ha a konstrukció a NOT NULL záradékkal volt létrehozva, akkor az EXTEND csak az utolsó formájában alkalmazható. Példa. A SQL*Plus-ban: DECLARE TYPE Num_Tab IS TABLE OF NUMBER; TYPE Num_Var IS VARRAY(25) OF NUMBER; Tab_1 Num_Tab :=Num_Tab(1, 2, 3, 4, 5); Tab_2 Num_Var :=Num_Var(1, 2, 3, 4, 5); BEGIN 99

100 Tab_1(26) := -7; -- A Tábla 26-ik eleme nem létezik EXCEPTION WHEN SUBSCRIPT_BEYOND_COUNT THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( A Tábla 26-ik eleme nem létezik ); END; --A PL/SQL táblát lehet bővíteni: Tab_1.EXTEND(30); Tab_1(26) := -7; -- most már Tab_1(26) létezik -- A tömböt csak a maximális méretig (25) lehet bővíteni. Tab_2(26) := -7; EXCEPTION WHEN SUBSCRIPT_OUTSIZE_LIMIT THEN 100

101 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( Nem sikerült a tömb méretét növelni a 30-ik elemig ); END; END; TRIM metódus A TRIM metódus törli a konstrukció utolsó elemét (elemeit). Két formája létezik TRIM és TRIM(n) A TRIM az utolsó elemet törli. A TRIM(n) törli az utolsó n elemet. Ha n>count, akkor SUBSCRIPT_BEJOND_COUNT kivételes szituáció következik be. A TRIM végrehajtása után a COUNT értéke is megváltozik. 101

102 DELETE metódus A DELETE metódus egy vagy több elemet töröl az indexelt vagy beágyazott táblából. A DELETE a tömbök esetén nem alkalmazható. Három formája van DELETE; DELETE(n); DELETE(n, m) DELETE törli az egész táblát. DELETE(n) azt az elemet törli, amelynek az indexe = n. DELETE(n, m) azokat az elemeket törli, amelyeknek az indexe n és m között van. Példa. 102

103 DELETE (5) -- törli az 5. elemet DELETE(5, 8) -- törli az 5,6,7,8 indexű elemeket DECLARE TYPE Tabla_ertekek IS TABLE OF VARCHAR2(10) INDEX BY BINARY_INTEGER; Ertekek Tabla_ertekek; BEGIN Ertekek(1) := 'Egy'; Ertekek(3) := 'Három'; Ertekek(-2) := 'Minusz kettő'; Ertekek(0) := 'Zeró'; Ertekek(100) := 'Száz'; 103

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás

DRAFT. PL/SQL programozás. Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ISBN-13 9-789635454-68-6. PL/SQL programozás i PLSQL programozás Alkalmazásfejlesztés Oracle 10g-ben ii Copyright 2007 Hungarian Edition Panem Könyvkiadó, Budapest A tananyag a TÁMOP-4.1.2-081A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag

Részletesebben

PL/SQL 1. rész. Procedural Language extension to SQL

PL/SQL 1. rész. Procedural Language extension to SQL PL/SQL 1. rész Procedural Language extension to SQL utasítást ; zárja le PL/SQL blokk lezárása: / Szintaxis kis- és nagybetű egyenértékű (az utasításokban a kulcsszavakat szoktuk nagybetűvel írni, de nem

Részletesebben

SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék:

SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék: SQL (Structured Query Language) strukturált lekérdező nyelv rövid ismertetése Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK...1 2. SELECT LEKÉRDEZŐ UTASÍTÁS...3 2.1. EGYSZERŰ LEKÉRDEZÉSEK...3 2.2. AZ EREDMÉNYSOROK

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Bevezetés az R-be Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2 Abari Kálmán DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Mi az R?... 5 1.2. Az

Részletesebben

2012. április 27. TARTALOM

2012. április 27. TARTALOM KENDE MÁRIA - NAGY ISTVÁN PL/SQL FELADATGYŰJTEMÉNY TARTALOM 9. Foglalkozás Hivatkozási és összetett adattípusok, kurzor, ROWID... 2 10. Foglalkozás Összefoglaló feladatok... 15 Melléklet Dinamikus SQL...

Részletesebben

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Juhász Tibor Kiss Zsolt: Programozási ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 2011, MK 4462-3) Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Kiegészítések a tankönyvhöz Bevezetés Az

Részletesebben

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1

Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Gregorics Tibor Egyszerű programok C++ nyelvi elemei 1 Egyszerű C++ program szerkezete A konzol alkalmazás projektjébe egyetlen cpp kiterjesztésű (alapértelmezésben main.cpp) forrásállomány tartozik. Az

Részletesebben

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter Tartalomjegyzék Szerkesztés Eddig adatokat nem módosítottunk. Minden esetben csak a hivatkozás színét, szimbólumát, elrendezését változtattuk. Ugyanakkor szükség

Részletesebben

A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a

A C# nyelv programozási alapjai Gyakorlati feladatsor oktatási segédanyag, mely a oktatási segédanyag, mely a Társadalmi Megújulás Operatív Program Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén c. pályázati felhívás keretében megvalósított Mobil alkalmazásfejlesztés

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

ArcView 8. gyakorlat

ArcView 8. gyakorlat Térinformatika gyakorlat Arc View 8 1 Térbeli adatok szerkesztése leíró adatok alapján ArcView 8. gyakorlat Az 5. gyakorlatban megtanultuk, hogyan lehet a térbeli/grafikus adatokat egyszerűen szerkeszteni.

Részletesebben

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

AdreCash Kereskedelmi Rendszer AdreCash Kereskedelmi Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. Ezen programterméket az ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. (továbbiakban: ADRENALIN) fejlesztette ki. A programtermék dokumentációját,

Részletesebben

A MEODIT több-felhasználós ontológia szerkesztő program tesztelése

A MEODIT több-felhasználós ontológia szerkesztő program tesztelése I. Bevezetés A MEODIT több-felhasználós ontológia szerkesztő program tesztelése A MEODIT ontológia szerkesztő programot az NKFP-2/042/04 számú Egységes Magyar Ontológia c. pályázat keretében készítették

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár

Fazekas Gábor. Operációs rendszerek. mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár Fazekas Gábor mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTÔ Fazekas István 2 Fazekas Gábor egyetemi docens Debreceni Egyetem Oktatási segédanyag Elsô kiadás mobidiák könyvtár Debreceni

Részletesebben

A C++11 újdonságai. Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9.

A C++11 újdonságai. Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9. A C++11 újdonságai Smidla József Operációkutatási Laboratórium 2014. október 9. 1 Tartalom nyers string auto, decltype nullptr constexpr foreach újdonságok osztályokban típusos enum lambda kifejezések

Részletesebben

1. A PASCAL program szerkezete. Programfej Definíciós, illetve deklarációs rész Programtörzs. 2. Els PASCAL program

1. A PASCAL program szerkezete. Programfej Definíciós, illetve deklarációs rész Programtörzs. 2. Els PASCAL program 1. A PASCAL program szerkezete Programfej Definíciós, illetve deklarációs rész Programtörzs 2. Els PASCAL program Program legelso; Write( Rendben ); Mentés Futtatás Javítás Program legelso; Write( Rendben

Részletesebben

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszék Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Ács Gergely Konzulens: Dr. Buttyán Levente Híradástechnikai

Részletesebben

C# feladatgyűjtemény

C# feladatgyűjtemény Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet C# feladatgyűjtemény Dr. Kovács Emőd emod@aries.ektf.hu Radványi Tibor dream@aries.ektf.hu Király Roland serial@aries.ektf.hu Hernyák Zoltán

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag Szövegszerkesztés Microsoft Word XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...8 A SZÖVEGSZERKESZTÉS ELSŐ LÉPÉSEI...9 ALAPFOGALMAK...9 A MICROSOFT WORD XP INDÍTÁSA...11 A WORD XP ABLAK RÉSZEI...12 A MUNKAABLAK

Részletesebben

Illesszük be az új linket a tartalomba: tartalom, benne az új linkkel.

Illesszük be az új linket a tartalomba: tartalom, benne az új linkkel. Válasszunk egy idevice-t egy egészen más csomóponton belül (de ugyanazon csomóponton belül is hivatkozhatunk) és szerkesszük, hogy belső hivatkozást adhassunk meg az új horgonyhoz: Megfigyelhetjük, hogy

Részletesebben

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor 2013.09 Hasznos Adatok Kft 1. oldal; összesen: 66 KIR Lekérdező Rendszer Tartalom Rövid Ismertető... 4 Általános leírás...

Részletesebben

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 Bevezetés Az táblázatkezelők voltak azok a programok, amelyek a PC-k robbanásszerű elterjedését idézték elő. Az üzletemberek, vállalkozók

Részletesebben

MemoStangOne RENDSZER

MemoStangOne RENDSZER MemoStangOne RENDSZER KEZELÉSI LEÍRÁS A MemoStangOne fantázia nevű (EL-04/MB típusú) őrjárat, vagy egyéb munkafolyamat ellenőrző rendszer, ember által kiváltott villamos érintkezés alapján csekkol. Ennek

Részletesebben

Silverlight 4 A technológia, és ami mögötte van fejlesztőknek HTML 5 ismertetővel bővített kiadás

Silverlight 4 A technológia, és ami mögötte van fejlesztőknek HTML 5 ismertetővel bővített kiadás Árvai Zoltán, Csala Péter, Fár Attila Gergő, Kopacz Botond, Reiter István, Tóth László Silverlight 4 A technológia, és ami mögötte van fejlesztőknek HTML 5 ismertetővel bővített kiadás Készült a Devportal.hu

Részletesebben