MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT"

Átírás

1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT amely létrejött egyrészről a / concluded by and between on the one hand FIRSTCHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Képviseli / Represented by: Nikolic Marian ügyvezető igazgató / managing director Székhely / Registered address: 1135 Budapest, Frangepán köz 14. I/9. Magyarország Cégjegyzékszám / Company registrer no.: Adószám / Tax identification number: Telefon / Phone: Fax: Számlavezető bank neve / Bank s name: UniCredit Bank Hungary Zrt. Számlavezető bank címe / Bank s address: H-1139 Budapest, Váci út 99. Számlatulajdonos neve / Account holder: First Choice Hungary Kft. HUF számlaszáma / bank account number (HUF): HU SWIFT: BACXHUHB mint kezelő (a továbbiakban: Kezelő) / as management (hereinafter: Management); másrészről / on the other hand DEPEN PATEL (SZÜL./NAME AT BIRTH: DEPEN PATEL) Születési hely és idő / Place and date of birth: Eastham, 25th September, 1980 Anyja neve / Mother s maiden name: Ranjan Patel Útlevélszám / Passport number: Lakcím / Permanent address: 72 The Glade, Ilford, Essex IG5 0NF United Kingdom (Egyesült Királyság) Telefon / Telephone: +44 Mobil / Mobile: +44..Fax: Számlavezető bank neve / Bank s name:.. Számlavezető bank címe / Bank s address:. HUF Bankszámlaszáma / bank account number (HUF):. SWIFT:.. mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) / as client (hereinafter: Client) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint / contract at the place and time specified and in accordance with the terms & conditions set forth hereinafter. FIRST CHOICE HUNGARY LLC TEL FAX

2 2 PREAMBULUM Mivel Megbízó külföldön tartózkodó személy, aki magyarországi ingatlannal rendelkezik, továbbá mivel Kezelő Magyarországon bejegyzett, ingatlankezeléssel is foglalkozó gazdasági társaság ezért Megbízó és Kezelő alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett jelen szerződést kötik: PREAMBLE As Client is a foreign individual residing abroad possessing Hungarian Property, furthermore as the Management is a registered organization in Hungary with the main activity of property management therefore Client and Management contract at the place and time specified and in accordance with the terms & conditions set forth below: 1. Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi a Forest Hill, 1037 Budapest III. kerületi Pusztakúti út 10.sz. A épület 3.em. 4ajtó (a terveken: A34) alatt fekvő társasházi öröklakás. Hrsz.: 65814/6/A/ Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan a továbbiakban Ingatlan Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlan tulajdoni lapjai jelen szerződés 1. számú mellékletét képezik. 2. Megbízó jelen szerződés aláírásától határozatlan időre megbízza Kezelőt az Ingatlan vonatkozásában ingatlankezelési tevékenység végzésével Kezelő - az Ingatlan megtekintését követően - a megbízást a jelen szerződésbe rögzített feltételekkel elfogadja. Szerződő felek megállapodnak abban, és Megbízó tudomásul veszi, hogy Kezelő a tevékenységét kizárólag az előírt befizetések és az összes dokumentum részére történő megérkezése (különös tekintettel jelen megbízási szerződésre és a meghatalmazásokra), valamint 2 szett kulcs (1 a Kezelőnek és 1 a leendő bérlőnek) átvételét követően kezdi meg. 3. Szerződő felek rögzítik, hogy Kezelő a jelen szerződés teljesítése kapcsán az alábbi feladatokat látja el: 3.1. Kezelő - a Megbízó esetleges képviselőjével együttműködve - az Ingatlanban található ingóságokról és beszerelt berendezési tárgyakról jelen szerződés Megbízó által aláírt példányának részére történő megérkezését és a 2 szett kulcs átvételét követően részletes leltárt készít, illetve azok állapotát dokumentálja, továbbá rögzíti a közüzemi órák (villany-, gáz-, víz-, fűtés-) állását (ezeket rögzítő Ingatlan Átadási Lap jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi); 3.2. szervezi az Ingatlan bérbeadását; felkutatja a potenciális bérlőket, akiket személyes interjú alapján választja ki; közreműködik a bérleti szerződés megkötésének előkészítésében és a lebonyolításban - a bérlővel való egyeztetéseket elvégzi, a szerződési feltételek, valamint bérleti díjat illetően, majd Megbízó jóváhagyását követően - a bérleti szerződést Megbízó nevében aláírja; Kezelő - Megbízó költségére - igénybe veheti társirodák közreműködését a bérbeadás 1. Client has the exclusive right of possession for the property registered as a freehold flat in a condominium in Forest Hill, H-1037 Budapest, district 3. Pusztakúti út 10. building A, 3 rd floor, door no.4. (in the plans: A34) Top. no.: 65814/6/A/ Contracting parties state that the property described in clause 1. is mentioned hereinafter as Property Contracting parties agree that the title deed of Property constitutes the Annex 1 of present agreement. 2. Client assigns Management with the property management tasks of Property for an indefinite period of time from the date of signing present agreement Management accepts the assignment with the terms & conditions set forth in present agreement upon having the Property seen. Contracting parties agree and Client acknowledges that Management starts its property management activity solely upon receipt of all payments agreed and of required documents (with particular concern to present agreement and the power of attorneys), furthermore the receipt of 2 sets of keys (1 for the Management, 1 for the prospective tenant). 3. Contracting parties state that Management fulfils the following tasks when performing present agreement: 3.1. Management in cooperation with Client s representative, if any - compiles an inventory of the fitted and assembled pieces of furniture in the Property and other items and their conditions after receipt of present agreement signed by Client and of 2 sets of keys. Management takes a record of all utility meters (electricity, gas, water, heating) on a Property Transfer Sheet which document constitutes Annex 2 of present agreement; 3.2. manages the rental of the Property; finds the potential tenants who would be selected by personal interviews; interacts in the process of preparing and implementing the rental agreement negotiates with the tenant regarding the rental terms and conditions as well as the rental fee and upon Client s consent signs the rental agreement on behalf of Client; Management at Client s expense is entitled to cooperate with other agencies for the sake of

3 3 érdekében; a Beköltözés-, és Kiköltözés -kori állapotot dokumentálja, és jegyzőkönyvben rögzíti, mely a közmű órák állását is magában foglalja; a bérlőtől a bérleti díjat, és kauciót beszedi, majd a havi bérleti díj levonások után fennmaradó összegét Megbízó által megadott számlaszámra - Megbízó költségére - Megbízó utasítása alapján továbbítja (Megbízó rendelkezéseit tartalmazó adatlap jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi); a bérlő által befizetett kauciót a Kezelő nevén szereplő letéti számlán kezeli és a bérleti időszak lejártát követően Kezelő azt a Bérlőnek visszatéríti, avagy visszatartja a bérleti szerződés feltételeinek megfelelően figyelemmel kíséri bérlő fizetéseit és értesíti Megbízót amennyiben Bérlő 30 nappal késedelembe esik a bérleti díj, illetve a rezsiköltség megfizetését illetően; bérlő szerződésszegése esetén (pl. a lakás nem időben való elhagyása, károk okozása, tartozások nem kiegyenlítése, és/vagy bármely más jellegű szerződésszegés esetén) Megbízó jóváhagyását és erre szóló külön meghatalmazásának kézhezvételét követően - minden megfelelő jogi lépést megtesz a kintlévőségek beszedésére, és a bérlő Ingatlanból való eltávolítására nyomon követi az Ingatlannal kapcsolatos számlákat, ellenőrzi, hogy minden számla befizetésre kerüljön (közös költség, villany, gáz, víz, fűtés, stb.); 3.4. ellenőrzi az Ingatlan állapotát, időközönként bejárást tart és az esetleges problémákról értesíti a Megbízót, tájékoztatja a Megbízót, hogy az Ingatlan kiadható állapotba hozásához milyen munkálatok elvégzése szükséges; 3.5. az Ingatlan igény szerinti, illetve a Megbízó, mint tulajdonos felelősségi körébe tartozó javítását, karbantartását - Megbízó költségére - külsős szolgáltatók igénybevételével elvégezteti, illetve az általuk végzett munkát felügyeli; Kezelő minden Ft összeget meghaladó javítási, karbantartási munka esetén köteles tájékoztatni Megbízót, és írásos jóváhagyása után végezteti el a Ft összeget meghaladó sürgős beavatkozás szükségessége esetén Kezelő telefonon és/vagy ben köteles értesíteni Megbízót. Amennyiben a Kezelő az értesítéstől számított 12 órán belül nem kap választ Megbízótól, akkor jogosult a szükséges sürgős beavatkozást elvégeztetni Megbízó költségére a károk minimálisra csökkentése, és a nagyobb károk megelőzése érdekében erre az esetre Megbízó ezennel felhatalmazást ad Kezelőnek szükség esetén (ebbe a körbe tartozik az az eset, amikor Kezelő egy másik ingatlankezelőtől vagy renting the Property; takes record of the status of move-in and move-out which includes the utility meters, as well; collects the rental fee and the deposit from tenant. Transfers the rental fee, after having deducted the actual expenses, to the Client s account, at Client s expense, in accordance with the instructions set by Client in Annex 3; the deposit paid by tenant shall be collected and handled on the escrow account of Management and will be returned to tenant or forfeited according to the terms and conditions of the rental agreement monitors tenant s payments and notifies Client if rental fee or other monthly expenses are in 30- day delay; takes all legal steps to collect the debts and to evict tenant from the Property if tenant breaches the rental agreement (e.g. not leaving the property upon the agreed date, causing damages, failure to pay debts, and/or any other breach of the rental agreement) upon receipt of Client s consent and a power of attorney issued for specifically this case monitors the monthly property bills, supervises their payments (common cost, electricity, gas, water, heating etc.); 3.4. inspects the Property periodically and informs the Client about the problems occurred, if any. Informs Client what necessary repairs there are to keep the Property rentable; 3.5. arranges the maintenance, and supervises third-party services, alterations and repairs as may be required by Client or by law or by the local municipality or by tenants; Management is obliged to notify Client of any repair or maintenance job exceeding HUF 50,000 and implements the jobs upon receipt of Client s written approval in case of emergency repair over HUF 50,000, Management is obliged to notify Client by phone and/or via . If Management cannot get hold of Client within 12 hours, Client hereby authorizes Management, thus Management is entitled to implement the necessary repairs at Client s expense, immediately in order to reduce the damages to the minimum and to prevent further damages replaces the lock if necessary, at Client s expense (such case is when the Property is taken over from

4 4 beruházótól veszi át az Ingatlant) - Megbízó költségére - zárat cserél; 3.7. igény szerint képviseli Megbízót a társasházi közgyűlésen, és Megbízó nevében és instrukcióinak megfelelően szavaz; 3.8. az Ingatlannal kapcsolatos hivatalos levelekről Megbízót haladéktalanul értesíti, és - a Megbízó költségére - a nevére érkező leveleket jelen szerződésben megadott címre továbbítja részére; 3.9. negyedévente jelentést küld Megbízónak (pénzügyi beszámoló: bevételek és kiadások összesítése, illetve az Ingatlan állapotáról szóló tájékoztatás); intézi az Ingatlan bérbeadásával kapcsolatosan szükségesen beszerzendő okiratokat, adószámot; eljár az Ingatlannal kapcsolatosan a közműszolgáltatók előtt; kezeli a Megbízó által fizetett kaució összegét; szervezi az Ingatlan bérbeadásával kapcsolatosan felmerülő könyvelési teendőket, kapcsolatot tart a könyvelőcéggel, a felmerülő számlákat továbbítja a könyvelőcégnek; szervezi az Ingatlannal kapcsolatos biztosítási teendőket, segítséget nyújt a megfelelő biztosítás kiválasztásában; Megbízó igénye szerint szervezi az Ingatlan értékesítését. 4. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó a jelen szerződés teljesítése kapcsán az alábbiakat vállalja: 4.1. felhatalmazza Kezelőt, hogy az Ingatlan bérbeadását szervezze, ehhez kapcsolódóan meghatározza a minimum-árat amely összeg alatt Kezelő nem adhatja bérbe az Ingatlant; Tudomásul veszi, hogy a bérbeadással kapcsolatos minden közvetlen és közvetett költség őt terheli felhatalmazza Kezelőt, hogy a szükséges karbantartási munkákat - Megbízó költségére -elvégezze, illetve elvégeztesse; 4.3. felhatalmazza Kezelőt, hogy a társasházi közgyűlésen Megbízót képviselje; 4.4. felhatalmazza Kezelőt, hogy az Ingatlannal kapcsolatos hivatalos leveleket - a Megbízó költségére - részére továbbítsa; 4.5. Kezelő mindenfajta felhívására, melyek Kezelő jelen szerződésben foglalt feladatainak teljesítéséhez szükségesek haladéktalanul, legkésőbb azonban 2 napon belül válaszol; 4.6. általános meghatalmazás aláírása, amely feljogosítja Kezelőt, illetve munkatársait, hogy az Ingatlannal kapcsolatosan Megbízó helyett és nevében teljes jogkörrel eljárjanak. another property management agency or developer); 3.7. represents Client at the house meetings, votes on behalf of Client in accordance with Client s instructions; 3.8. notifies Client promptly of official mails received in regards to the Property and forwards the same to the mailing address of Client described in present agreement, if requested, at Client s expense; 3.9. submits quarterly statements to Client (summary of all receipts and disbursements including a report on the Property conditions); arranges all the necessary documents in regards to the Property and applies for the taxation number; acts on behalf of Client in front of utility service companies; manages the deposit paid by Client; arranges the bookkeeping related tasks, keeps contact with and forwards the invoices to the accountancy company, in regards to the Property; arranges the insurance related jobs and helps to choose the adequate type of insurance, in regards to the Property; organizes the sales of the Property if requested by Client. 4. Contracting parties stipulate that Client fulfils the following tasks when performing present agreement: 4.1. entitles Management to advertise the availability of the Property when vacant and defines the minimum rent, which amount Management should achieve when renting the Property; Acknowledges that all direct and indirect expenses related to the rental process are at his/her expenses entitles Management to perform any necessary maintenance at Client s expense or get the same done; 4.3. entitles Management to represent Client at the house meetings; 4.4. entitles Management to forward official mails received to Client, in regards to the Property, at Client s expense; 4.5. obliges him/herself to reply immediately but at least within 2 days - to Management s notifications, which are necessary to properly perform and execute tasks set forth in present agreement; 4.6. signs a general power of attorney which authorizes Management and its staff to proceed in usual cases, on Client s behalf and to act on Client s name with respect to the Property, with full power. The power of attorney refers to proceed in front of

5 5 A meghatalmazás kiterjed többek között a közműszolgáltatók előtti eljárásra (Budapesti Elektromos Művek Rt., Fővárosi Gázművek Rt., Fővárosi Vízművek Rt., Díjbeszedő Rt., különböző kábel tv társaságok Vodafone, Digi TV, UPC, Comunique Kft. -, telefonszolgáltató, internetszolgáltató), a bérbeadással kapcsolatos teljes körű ügyintézésre (bérleti szerződés aláírására, bérlővel való kapcsolattartásra, az Ingatlanban történő ellenőrzési feladatok elvégzésére, a bérleti díjak beszedésére); szükség esetén az Ingatlankal kapcsolatosan ügyvédi megbízás adására; könyveléssel kapcsolatos ügyintézésre, az Ingatlankal kapcsolatosan számlák kiállítására, kifizetésére; helyi adókkal kapcsolatos ügyintézésre, valamint a társasházi közgyűlésen való képviseletre. (jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi); 4.7. APEH ügyintézésre feljogosító meghatalmazás aláírása, amely feljogosítja Kezelőt, illetve munkatársait, hogy az Ingatlannal kapcsolatosan APEH előtt Megbízó helyett és nevében teljes jogkörrel eljárjanak, valamint kézbesítési meghatalmazottkénti eljárásra. (jelen szerződés 5. számú mellékletét képezi); 4.8. tudomásul veszi, hogy Kezelő nem teljesít semmilyen kifizetést Megbízó nevében és helyette, ha a Megbízótól rendelkezésére bocsátott pénzösszeg nem mutat elég fedezetet tudomásul veszi, hogy az Ingatlannak jelen szerződés teljes időszaka alatt ingatlanbiztosítással kell rendelkeznie amennyiben az Ingatlant értékesíteni kívánja, akkor Kezelő részére elsőbbséget biztosít, tehát amennyiben értékesíteni akarja az Ingatlant erről a tényről elsőként Kezelőt értesíti, illetve, ha a Kezelő és egy másik ingatlanértékesítéssel megbízott személy azonos feltételekkel szerez vevőt az Ingatlanra, akkor Kezelő által hozott vevőt fogadja el, vele köt adásvételi- vagy az Ingatlan tulajdonjogának átszállására vonatkozó bármilyen szerződést. 5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kezelőt a jelen szerződésbe foglaltak teljesítéséért az alábbi díjazás illeti meg: 5.1. ingatlankezelési díj; 5.2. felügyeleti díj; 5.3. adminisztrációs díj; 5.4. közvetítői díj; 5.5. dologi és alvállalkozói költségek (minden, a feladat megvalósításához kapcsolódó költség) 6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az pontban rögzítettek Kezelőt az alábbiak szerint illetik meg: 6.1. Kezelő ingatlankezelési díjának kiszámítása az alábbiak szerint történik: amennyiben az Ingatlan bérbe van adva, akkor az ingatlankezelési díj a havi bérleti díj 10%-a + ÁFA/hó; amennyiben az Ingatlan nincs bérbe adva, akkor a minimális kezelési díj Ft + ÁFA/hó. utility service companies (Electricity Works of Budapest, Gas Works of Budapest, Water Works Inc., Collector company, different cable tv providers Vodafone, Digi TV, UPC, Com-unique Kft. -, telephone and internet providers), to proceed with full power in relation to the leasing of the Property (to sign lease contracts, to deal with tenant concerns, to do periodic inspections in the Property, to collect rents); to assign legal advisor when needed; to arrange bookkeeping related duties, to issue invoices with respect to the Property, to pay bills; to arrange local taxation related issues, as well as to represent in house meetings. (Annex 4 of present agreement); 4.7. signs a power of attorney which authorizes Management and its staff to proceed in front of APEH (National Revenue Inspection Agency), as well as to act as delivery agent on Client s behalf and to act on Client s name with respect to the Property, with full power. (Annex 5 of present agreement); 4.8. acknowledges that Management is not to make any payments on behalf of Client unless there is enough deposit available notes that the Property must have property insurance at all times during property management assignment is in effect grants precedence to Management to sell the Property when required, ie. informs Management first of the opportunity to sell the Property. If Management and another assigned agent/individual brings prospective buyer for the Property, with the same conditions, Client grants to accept and contract with the one who was mediated by Management. This refers to any other contract and agreement with respect to the Property transfer of ownership. 5. Contracting parties agree that the following fees are due to Management upon performing the duties set forth in present agreement: 5.1. management fee; 5.2. supervision fee; 5.3. administration fee; 5.4. broker fee; 5.5. material and sub-contractors expenditure (every cost concerning the execution of the job) 6. Contracting parties agree that fees described in clauses are due to Management in the following manner: 6.1. The management fee is to be calculated as follows: when Property is rented, the management fee is 10% of the gross monthly rental fee + VAT; when Property is not rented, the minimum management fee is 6,000 HUF + VAT/month.

6 Kezelő felügyeleti díjának kiszámítása az alábbiak szerint történik: a garanciális jellegű javítás, illetve karbantartás esetén Ft + ÁFA/óra a felügyeleti díj; 6.3. Kezelő adminisztrációs díjának kiszámítása az alábbiak szerint történik: amennyiben Megbízó harmadik személy/cég által nyújtott szolgáltatást vesz igénybe, Kezelő a szolgáltató által kiszámlázott összeg 10%-a + ÁFA díjat számol fel; 6.4. Kezelő közvetítői díjának kiszámítása az alábbiak szerint történik: egy havi bérleti díjnak megfelelő összeg +ÁFA Szerződő felek rögzítik, és Megbízó tudomásul veszi, hogy minden díjhoz, illetve kiadáshoz az aktuálisan érvényben lévő ÁFA összege hozzáadódik. 7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kezelő a számláját az alábbiak szerint jogosult kiállítani és Megbízónak átadni: 7.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kezelő a 6.1. pontban meghatározott összegről a számláját minden hónap 1. napjától jogosult kiállítani és Megbízónak átadni Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kezelő a 6.2 pontban meghatározott összegről a számláját a javítás, karbantartás befejezését követően jogosult kiállítani és Megbízónak átadni Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kezelő a 6.3. pontban meghatározott összegről a számláját külső szolgáltató számlájának megérkezését követően jogosult kiállítani és Megbízónak átadni Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kezelő a 6.4. pontban meghatározott összegről a számláját a sikeres teljesítés eredményeként kötött bérleti szerződés aláírásának napjától jogosult kiállítani, és Megbízónak átadni. 8. Megbízót terhelő költségek, melyeket az pontok nem tartalmaznak: 8.1. az Ingatlan igény szerinti bútorozása; 8.2. Javítási és karbantartási munkák az Ingatlanon kívül és belül; 8.3. Jogi képviselet - amennyiben szükséges (a Kezelő jogi képviselője által); 8.4. Könyvelő cég által nyújtott könyvelési szolgáltatások; Kezelő Megbízó részére könyvelési szolgáltatásokat is nyújt egy könyvelő partnercégen keresztül. A könyvelő partnercég gondoskodik arról, hogy az időszakos bevallásokat a magyar adótörvényeknek megfelelően elkészítse és benyújtsa az illetékes adóhatósághoz. A jelen pontban rögzített szolgáltatás - Megbízót terhelő - éves díja: Ft + ÁFA The supervision fee is to be calculated as follows: when warranty repairs or maintenance take place, the supervision fee is 3,000 HUF + VAT/hour; 6.3. The administration fee is to be calculated as follows: when Client requires a third-party service, the Management charges an administration fee of 10% + VAT of the final invoice issued by third-party service provider; 6.4. The broker fee is to be calculated as follows: one month gross rental fee + VAT Contracting parties stipulate and Client acknowledges that local VAT in effect will be added to all fees and expenses. 7. Contracting parties agree that Management will issue its invoices in accordance with the following manners and give/send it to Client: 7.1. Contracting parties agree that Management is entitled to issue its invoice with respect to the fee stipulated in clause 6.1., on 1st day of every month and give/send it to Client Contracting parties agree that Management is entitled to issue its invoice with respect to the fee stipulated in clause 6.2., upon completion of repairs and maintenance and give/send it to Client Contracting parties agree that Management is entitled to issue its invoice with respect to the fee stipulated in clause 6.3., upon receipt of invoice issued by thirdparty service provider and give/send it to Client Contracting parties agree that Management is entitled to issue its invoice with respect to the fee stipulated in clause 6.4., upon signing the lease agreement, as a result of successful mediation, and give/send it to Client. 8. Charges payable by Client and not included in clauses : 8.1. furnishing the Property if required; 8.2. repair and maintenance jobs inside and outside the Property; 8.3. legal representation if required (by the lawyer of Management); 8.4. bookkeeping services rendered by an accountancy firm; Management provides Client with bookkeeping services by an accountancy firm. The accountancy prepares and submits the periodical reports as requested by Hungarian taxation rules and regulations. For the accounting and financial reporting services Management shall receive yearly 50,000 HUF + VAT.

7 Ingatlan biztosításának költsége 9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kezelő a feladatai teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni. 10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetleges Ft-ot meghaladó dologi és alvállalkozói költségeket Kezelő köteles Megbízóval előzetesen jóváhagyatni. Ha a Megbízó által már elfogadott költségek bármilyen okból változnak, akkor Kezelő csak Megbízó előzetes hozzájárulásával növelheti ezeket a költségeket Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kezelő a dologi és alvállalkozói költségeket azok keletkezése után azonnal jogosult Megbízónak továbbszámlázni A dologi és alvállalkozói költségekre vonatkozó előleg összegének Kezelő bankszámláján történő jóváírásáig Kezelő nem köteles az alvállalkozókkal szerződést kötni, illetve az adott alvállalkozói tevékenységet, szolgáltatást stb. megrendelni. Az előleg számla ki nem fizetése nem jelenti az adott tevékenység, alvállalkozói közreműködés megrendelésére vonatkozó megbízás visszavonását. 11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízó Ft összeget helyez letétbe Kezelőnél (Kaució). Ez az összeg mindenkor a Kezelő rendelkezésére áll sürgősségi javítások, vagy azonnal esedékes kiadások, illetve amennyiben az Ingatlan még nem került kiadásra, akkor Kezelő pontok alapján kiállított számlája fedezésére Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kezelő a Kauciót kizárólag az Ingatlannal kapcsolatosan felmerülő bármely költségek fedezésére használhatja Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Kaució összege nem elegendő, akkor Kezelő jogosult a felmerülő költségeket és kiadásokat az Ingatlannal kapcsolatosan befolyt díjakból kiegészíteni A Kaució részleges, vagy teljes felhasználását követően Megbízó köteles - Kezelő értesítésétől számított 30 napon belül az eredeti Ft összegre kiegészíteni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Kezelő jogosult a különbséget a befolyt bérleti díjakból az eredeti Ft összegre kipótolni. 12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kezelő jogosult a pontok alapján kiállított számlája ellenértékét a Megbízó által fizetett Kaució összegéből, illetve - amennyiben az Ingatlan bérbe vannak adva - a beérkező díjakból levonni. 13. Kezelő eltérő írásbeli kérése hiányában Megbízó Kezelő részére fizetett minden összeget jelen szerződés bevezető részében megjelölt számlájára történő átutalással egyenlíti ki. 14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízó fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Megbízó a késedelem idejére a késedelmesen kifizetett összeg után évi 20 %-os mértékű késedelmi kamatot fizet Kezelő részére, és tudomásul veszi, hogy 8.5. cost of Property insurance 9. Contracting parties agree that Management is entitled to use sub-contractors when performing its tasks and duties. 10. Management is to get the approval of Client with regards to the material and sub-contractors expenditure over 50,000 HUF prior to the implementations. Should the approved expenditure change, due to any reason, Management cannot increase the costs unless Client s preliminary consent is available Contracting parties agree that Management is entitled to invoice Client the material and sub-contractors charges right upon their approval Management is not liable for entering into a contract with sub-contractors or ordering the jobs or services unless the advance payment, regarding the costs and charges, is credited on Management s bank account. The unsettled pro-forma invoice does not mean the withdrawal of the given activity, or services ordered from the sub-contractor. 11. Contracting parties agree that Client shall deposit HUF 100,000 on Management s bank account (Deposit). This amount shall always be at the disposal of Management to settle immediate repairs, due payments or to cover Management s invoices issued in accordance with clause if the Property is not rented yet Contracting parties stipulate that the Deposit can be used by Management to cover charges of any kinds with respect to the Property, only Contracting parties agree, should the Deposit be insufficient, Management is entitled to make up the costs and charges from the Property s rent collected Following the partial or total spending of Deposit, Client is obliged to re-set the balance to HUF 100,000 within 30 days from the receipt of notification from Management. Should Client fails to re-set the balance, Management is entitled to equalize the balance to HUF 100,000 from the rent collected. 12. Contracting parties agree that Management is entitled to settle its invoice issued as per clause from the amount of the Deposit, or from the rent collected in case the Property are rented. 13. Client settles all payments due to Management by bank transfer to the bank account detailed in the introductory part of present agreement, unless Management requested distinctly in written. 14. Contracting parties agree that should Client fails to settle payments on time, Management charges 20% interest for default per annum for the amount in delay and for the period of the delay. Client acknowledges that all extra charges, interest for default and

8 8 a késedelmes teljesítésből eredő plusz költségek, késedelmi kamatok, és konzekvenciák is őt terhelik Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megbízó Kezelőnek a pontok alapján kiállított számlájának ellenértékét határidőben nem fizeti meg, akkor Kezelő jogosult a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatainak végzését a számla kifizetéséig szüneteltetni. Kezelő köteles a számla ellenértékének megfizetését követően a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait folytatni. 15. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő feladatok végzésében együttműködnek, Megbízó a feladatok végzéséhez minden szükséges információt, adatot Kezelő rendelkezésére bocsát. Szerződő feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. 16. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítését érintő minden lényeges információt, adatot, értesítést, egyéb közlést kötelesek írásban - személyesen átadva, telefax vagy útján, sima postai úton, ajánlott-tértivevényes levél formájában - egymás felé megtenni, a jelen szerződésben rögzített címre Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kötelesek egymás felé 5 munkanapon belül bejelenteni jelen szerződésben rögzített elérhetőségeikben, számlaszámaikban bekövetkezett bármilyen változást, azzal, hogy a késedelmes bejelentésért, illetve a bejelentés elmaradásából eredő mindennemű kárért felelnek Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a másik félhez jogosultak kizárólag faxon vagy e- mailen elküldeni valamilyen értesítést, tájékoztatást stb. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a másik félhez faxon vagy en küldenek el valamilyen anyagot, akkor a fax vagy megérkezését a faxot vagy t kapó fél köteles a faxot vagy t küldő félnek igazolni. 17. Szerződő felek kötelesek a jelen szerződés megkötése és teljesítése során az egymástól birtokukba jutott és egymás üzleti tevékenységével kapcsolatos összes információt, adatot és anyagot bizalmasan kezelni. Szerződő felek ezen kötelezettsége a jelen szerződés megszűnése után is fennáll. Amennyiben ezen titoktartási kötelezettség megszegésével egymásnak bárminemű kárt okoznak, úgy a polgári jogi felelősség szabályai szerint kötelesek azt megtéríteni. 18. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha jelen szerződés valamely rendelkezése bármely ok miatt érvénytelen lenne, illetve érvénytelenné válna, úgy az nem érinti a jelen szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét, és Szerződő felek az érvénytelen rendelkezést haladéktalanul kötelesek oly módon consequencies deriving from the late settlement, shall be borne by him/her Contracting parties agree that should Client fails to settle the invoices, on time, issued by Management with respect to clause , Management is entitled to suspend its activities with regards to the implementation and execution of present agreement till settlement of invoice takes place. Management is obliged to continue its activities with regards to the implementation and execution of present agreement upon receipt of Client s financial settlement of invoice. 15. Contracting parties will cooperate in order to promote the performance of present agreement, Client gives all necessary information, data at the disposal of Management. In the course of this cooperation, contracting parties accept their mutual obligations to inform, communicate and notify regarding any and all circumstances that may affect contractual performance. 16. Contracting parties agree that any and all important information, data, notification and other statement related to the performance of present agreement shall be made in writing - delivered in person, by fax, or registered mail with verification of receipt and are obliged to send the same to the address specified in present agreement Contracting parties hereby oblige themselves to inform the other about any changes in their contact details, bank accounts set in present agreement within 5 days. Should they fail to meet this obligation, they are both held responsible for any damages caused deriving from this default Contracting parties agree that they send any and all information and notification to each other, solely by fax or . Contracting parties agree that when they send any kind of documentation to the other party by fax or via then the recipient is to confirm the receipt of the fax or the to its sender. 17. Contracting parties undertake the obligation of secrecy regarding all pieces of information and materials related to their business. This obligation will stay in effect after the cease of present agreement, as well. Should they breach this obligation of secrecy and cause damages of any kind to each other, they are obliged to reimburse in accordance with the rules of the civil law. 18. Contracting parties agree that should any provision of present agreement be or become invalid for any reason, it does not revoke or rescind the validity of other provisions set forth in present agreement and Contracting parties are obliged forthwith to replace the invalid provision with a valid one which mostly

9 9 érvényes rendelkezéssel módosítani, amely módosítás Szerződő felek eredeti szerződési akaratának leginkább megfelel. 19. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés csak írásban módosítható és egészíthető ki, a szóban vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos álláspontjukat, nyilatkozataikat írásban teszik meg. A szóban vagy ráutaló magatartással tett nyilatkozat érvénytelen. 20. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést mindkét fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 30 napos határidővel felmondhatja Szerződő felek megállapodnak abban, hogy felmondás esetén Megbízó köteles megfizetni Kezelőnek a Megbízó által már jóváhagyott költségeket, melyeket Kezelő már megrendelt Szerződő felek megállapodnak abban, hogy felmondás esetén az alábbiak szerint számolnak el egymással: ha nincsenek kiadva az Ingatlan, akkor Megbízó visszakapja az általa fizetett Kaució - jelen szerződésben rögzítettek szerint - csökkentett összegét; ha ki vannak adva az Ingatlan, akkor Megbízó az érvényben lévő bérleti időszak végéig szóló - jelen szerződés pontban rögzített - összeget köteles Kezelőnek megfizetni. 21. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan az alábbiakban megjelölt személyek jogosultak önállóan - a szerződés módosítását is beleértve - hatályos jognyilatkozatot tenni. Megbízó részéről: Depen Patel Kezelő részéről: Nikolic Marian ügyvezető igazgató Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 21. pontban megjelölt személyekben történő változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A személyekben bekövetkezett változás a másik félhez elküldött értesítéssel lép hatályba. 22. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kezelő semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre az Ingatlanban és/vagy az Ingatlanban található ingóságokban keletkezett károkért, illetve harmadik személy sérüléséért. 23. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízó esetleges illegális tevékenységéért a magyar hatóságok előtt kizárólagosan felel, és amennyiben ezzel Kezelőnek károkat okoz, köteles Kezelőt kártalanítani. 24. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy szerződő felek kölcsönösen alávetik constitutes and is in line with their contractual wills. 19. Contracting parties agree that present agreement may only be modified and supplemented in writing, and they rule out the possibility of modifying the agreement orally or by means of implied conduct. Contracting parties agree that they will make any and all representations related to this agreement in writing. Representations made orally or by means of implied conduct will not be effective. 20. Contracting parties agree that both of them shall be entitled to terminate present agreement in writing with a 30-day notice term and without reasoning Contracting parties agree that Client is obliged to pay Management the approved costs and charges ordered by Management, prior to the termination Contracting parties agree that the settlement of their balance will be as follows when termination of present agreement takes place: if the Property is vacant, Client gets the refund of the Deposit deducted with charges and fees set forth in present agreement; if the Property is rented, Client is obliged to pay Management the fee due till the end of lease period in effect, set forth in clause of present agreement. 21. Contracting parties state that the following persons are entitled to make any disclaimer independently to including the modification of - present agreement. On behalf of Client: Depen Patel On behalf of Management: Marian Nikolic managing director Contracting parties agree that should there be changes in the persons mentioned in clause 21., they immediately inform the other party. The change comes into effect by notifications sent to the other party. 22. Contracting parties agree that Management cannot be held responsible for any damages caused in the Property and/or personalty in the Property or for third person s injury, under any circumstances. 23. Contracting parties agree that should Client perform any illegal activity, he/she is solely held responsible in front of the Hungarian authorities and should Client prejudice, he/she is obliged to recompense Management for the losses. 24. Contracting parties agree that they will attempt to settle any and all dispute arising from present agreement amicably. Should the negotiations prove unsuccessful, then the contracting parties mutually accept the exclusive jurisdiction of the Central District

10 10 magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve ennek hatásköri hiánya esetén a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 25. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók. 26. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. 27. Megbízó tudomásul veszi, hogy az angol szöveg csak tájékoztató jellegű, és Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés értelmezésénél, amennyiben a magyar szöveg és annak angol nyelvű fordítása esetlegesen eltér egymástól, akkor a magyar szöveg az irányadó. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésben szereplő tényekkel és fogalmakkal tisztában vannak - jelen szerződés 2 (két) nyelven (magyarul és angolul) készült, melynek tartalma és szövege mindenben megegyezik - és ennek alapján jelen szerződést, mint azt az akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás után cégszerűen aláírják. Budapest, december 1. Court of Pest, or in the case the same should not be competent, that of the Metropolitan Court of Budapest. 25. Contracting parties agree that any and all issues not addressed in present agreement shall be governed by the terms of Act IV on the Civil Code (1959) and the other relevant legal regulations. 26. Contracting parties agree that present agreement comes into effect by having it signed by both parties. 27. Client acknowledges that the English version is informative only, and Contracting parties hereby agree that should any discrepancy occur between the interpretation of the Hungarian and that of the English version of present agreement, the Hungarian version shall prevail. Contracting parties represent that they are familiar with and fully aware of all data and information stipulated in present agreement executed bilingual, in Hungarian and English language versions of which content and wording fully correspond - and after perusal and interpretation, Contracting parties sign present agreement as one in full compliance with their will. Budapest, 1 st December 2010 (FIRST CHOICE HUNGARY KFT.) Kezelő / Management (képviseli / represented by: Nikolic Marian ügyvezető / managing director) (DEPEN PATEL) Megbízó / Client Mellékletek: 1. sz. melléklet: tulajdoni lap 2. sz. melléklet: Ingatlan Átadási Lap 3. sz. melléklet: Adatlap 4. sz. melléklet: Általános meghatalmazás 5. sz. melléklet: APEH meghatalmazás Annexes: Annex 1: title deed Annex 2: Property Transfer Sheet Annex 3: Data Card Annex 4: General Power of Attorney Annex 5: APEH Power of Attorney

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT amely létrejött egyrészről a / concluded by and between on the one hand FIRSTCHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Képviseli / Represented by:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT mely létrejött egyrészről a / concluded by and between on the one hand FIRSTCHOICE HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Képviseli / Represented by: Nikolic

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PROPERTY MANAGEMENT AGREEMENT amely létrejött egyrészről a / concluded by and between on the one hand FIRSTCHOICE HUNGARY INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (EP) Agency Agreement (BP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 19/ 20141001/ BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT amely létrejött egyrészről a Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 03/ 20141001/ EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés)

Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) Közzétételi honlap üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Jelen Szerződés) amely létrejött egyrészről a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. Székhely: H-1134 Budapest,

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

Tenancy Agreement. Bérleti szerződés. The present Agreement has been concluded at the place and day below by and between:

Tenancy Agreement. Bérleti szerződés. The present Agreement has been concluded at the place and day below by and between: Bérleti szerződés Amely létrejött az alulírott helyen és időben egyrészről: Magánszemély esetén születési idő: lakcím: anyja neve:, mint bérbeadó ( Bérbeadó )/ Társaság esetén: székhelye: ; cégjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS. 1. Alkalmazási kör ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBILPULT BÉRBEADÁSÁRA GENERAL TERMS OF AGREEMENT / RENTING MOBILE COUNTERS 1. Alkalmazási kör A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) - a Budapest

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Agency Agreement Participation Együttműködési megállapodás This Agreement dated... is made between the.tra vel agency (the Agent ) and Budget Rent a Car Hungary ( Budget ).

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, Pacont Kft. (1138 Budapest, Váci út 152-156.,

A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, Pacont Kft. (1138 Budapest, Váci út 152-156., BÉRLETI SZERZÕDÉS A Budapest Váci út 152-156. alatti helyiség bérlete tárgyában, az alábbi felek között:. (1138 Budapest, Váci út 152-156., Cégjegyzési szám: 01-09-077-850) mind bérbeadó (a továbbiakban

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract

Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract Általános Szerződési Feltételek / General Terms of Contract ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁSZF GENERAL TERMS OF CONTRACT GTC FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések jelentése: Loffice:

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS

POWER OF ATTORNEY / MEGHATALMAZÁS Advised direct PoA draft to the AGM Ajánlott közvetlen közgyűlési meghatalmazás tervezet SHALL BE PRINTED ON THE INVESTOR S LETTERHEAD TO BE LEGALIZED WITH CERTIFICATION OF POWER OF REPRESENTATION (AND

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 11/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI, KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TOVÁBBÍTOTT ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA CONTRACT ON PROVIDING ACCESS

Részletesebben

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik.

Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Levelezés kezelési szerződési feltételek Bármilyen hivatkozás a mi, velünk, hozzánk, általunk, Eva Bookkeeping szavakkal az EVLACORP LTD-re vonatkozik. Bármilyen hivatkozás az "Ön" vagy "cég" szavakkal

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM

CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM CXVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. MÁJUS 31. TARTALOM A KORMÁNY RENDELETE Oldal 85/2008. (IV. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

DETAILED GUIDELINE Content Page

DETAILED GUIDELINE Content Page 1 DETAILED GUIDELINE Content Page Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces and International Military Headquarters: VAT exemption 2 Purchase for official purposes by Foreign Armed Forces

Részletesebben

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás

2. melléklet. Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás 2. melléklet Irrevocable Payment Undertaking - Készfizető kezességvállalás IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) (A) OTP

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:

Energia menedzsment megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében: Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - másrészről a Get Energy Kft.,

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A VISTA Utazási Irodák Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 1.; cégjegyzékszám: 01-09-067990; GM EKH eng. szám: R-0727/93; adószám: 10415319-2-42;

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

SERVICE AND SUPPLY CONTRACT FOR WEB OF SCIENCE ONLINE DATABASE A WEB OF SCIENCE, ADATBÁZISHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS

SERVICE AND SUPPLY CONTRACT FOR WEB OF SCIENCE ONLINE DATABASE A WEB OF SCIENCE, ADATBÁZISHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS SERVICE AND SUPPLY CONTRACT FOR WEB OF SCIENCE ONLINE DATABASE This agreement is entered between the Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences (hereinafter referred to as Subscriber),

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ...

... képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature ... Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 20/ 20141001/ RCMS ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS CONTRACT ON THE USE OF RCMS ELECTRONIC COMMUNICATION SYSTEM amely létrejött

Részletesebben

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

105 AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA. Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 105 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 106 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító

Részletesebben

EUROPETELL KFT. EUROPETELL LTD. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT (Effective as of 1 January 2013)

EUROPETELL KFT. EUROPETELL LTD. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT (Effective as of 1 January 2013) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2013. január 1-jétől hatályos szöveg) EUROPETELL KFT. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT (Effective as of 1 January 2013) EUROPETELL LTD 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Budapest, június

Budapest, június MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 100'1 JON 14. T/3330. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

1. Definitions 1. Fogalom meghatározások

1. Definitions 1. Fogalom meghatározások Service Agreement This service agreement ( Agreement ) is concluded by and between the following parties: (1) Radalko Technologies Limited (seat: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 24., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi XI. törvény A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MAVIR PARTNEREK SZÁMÁRA

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MAVIR PARTNEREK SZÁMÁRA Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 07/ 20141001/ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MAVIR PARTNEREK SZÁMÁRA SERVICE CONTRACT FOR MAVIR PARTNERS amely létrejött egyrészről a KELER Központi Értéktár Zártkörűen

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 Számlatulajdonos neve / Account holder s name: Számla száma /

Részletesebben

Shareholder Declaration

Shareholder Declaration Shareholder Declaration Shareholders are asked to complete the Shareholder Declaration using block capitals and to submit it with all of its appendices to the Tender Agent in line with Section 2.2 of the

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints

1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints I. Bevezető rendelkezések I Introduction 1. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1 The object of the Regulation on Handling of Complaints A Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe (H-1051 Budapest,

Részletesebben

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények

Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Szállítói minőségi követelmények 1., Általános követelmények: Rába Járműipari alkatrészgyártó Kft elvárása a hibamentes beszállítás. Amennyiben nem megfelelő minőségű

Részletesebben

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai Agenda Fizetési határidő Jogszabályváltozás a késedelmes fizetésekre vonatkozóan 2013. július 1- től Késedelmi kamat Behajtási

Részletesebben

GENERAL TRADING TERMS AND CONDITIONS (effective from January 2014) ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (2014. januártól érvényes)

GENERAL TRADING TERMS AND CONDITIONS (effective from January 2014) ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (2014. januártól érvényes) ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (2014. januártól érvényes) GENERAL TRADING TERMS AND CONDITIONS (effective from January 2014) 1. Irányadó rendelkezések 1. Prevailing regulations A szállító és a megrendel

Részletesebben

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.

Health services. Info. Buyer. Description. Publish date 1/24/2014 4:28 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/42903579. Health services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42903579.aspx External tender id 26407-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Award of a

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT

BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT BKV Zrt. TB-303/15 11. sz. melléklet BKV Zrt. FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS TRANSPORT CONTRACT A jelen fuvarozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a The present Transport Contract (hereinafter

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations To the Office of Immigration and Nationality Budapest Application for the Proof of Nationality I request for the establishment of the existence of my Hungarian nationality. I need / do not need a certificate

Részletesebben

Az adatlap benyújtásának módja

Az adatlap benyújtásának módja 1 13T1041INT Bejelentő és változásbejelentő lap A Magyarországon fiókteleppel, pénzügyi képviselővel nem rendelkező külföldi vállalkozás, vagy ha a bejelentést nem a munkáltató teljesíti a külföldi vállalkozás

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7.

IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. IRREVOCABLE PAYMENT UNDERTAKING dated 7 July, 2010 Készfizető kezességvállalás 2010. július 7. WHEREAS Előzmények (A) OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (short name in English: OTP Mortgage

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Document name: General Terms and Conditions Revision: 0 Date: 01.02.2011 Page 1 of 6

Document name: General Terms and Conditions Revision: 0 Date: 01.02.2011 Page 1 of 6 1. Scope General Terms and Conditions 1.1 These General Terms and Conditions (hereinafter T&C ) apply to all contracts even future ones for deliveries or other services including MEGIST contracts for labour,

Részletesebben

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TRADE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF HATÁLYA 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Pénz befizetések és kifizetések szabályzata TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

FAL-CON CONSULTING Kft. GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT. FAL-CON CONSULTING Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Preamble.

FAL-CON CONSULTING Kft. GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT. FAL-CON CONSULTING Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Preamble. GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT FAL-CON CONSULTING Kft. FAL-CON CONSULTING Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FAL-CON CONSULTING Kft. (hereinafter referred to as: FAL- CON) is a company belonging to the

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits

INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits INFORMÁCIÓS TÁBLA A FOGYASZTÓI HITELRE Information table on consumer credits FOGYASZTÓI HITEL Consumer Credit MAGYARORSZÁG IGEN Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Eplanation /Remark 1.A fogyasztói hitelt

Részletesebben

SZERZŐDÉS LEI KÓD IGÉNYLÉSBEN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSRE CONTRACT ON COOPERATION RELATED TO LEI CODE APPLICATION

SZERZŐDÉS LEI KÓD IGÉNYLÉSBEN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSRE CONTRACT ON COOPERATION RELATED TO LEI CODE APPLICATION Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 09/ 20141001/ SZERZŐDÉS LEI KÓD IGÉNYLÉSBEN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSRE CONTRACT ON COOPERATION RELATED TO LEI CODE APPLICATION amely létrejött egyrészről a KELER

Részletesebben

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM

Furniture. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 3. Publish date 5/13/2014 4:21 AM Furniture Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/41155242.aspx External tender id 159264-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Részletesebben