HORNYIK SÁNDOR ERDÉLY MIKLÓS ÉS A FESTÉSZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HORNYIK SÁNDOR ERDÉLY MIKLÓS ÉS A FESTÉSZET"

Átírás

1 HORNYIK SÁNDOR ERDÉLY MIKLÓS ÉS A FESTÉSZET Erdély Miklósról, tágabban a festészetről, szűkebben a nyolcvanas évek festészetéről lesz szó. Erdély a nyolcvanas években kezdett el intenzíven festeni, ami abból a szempontból izgalmas és érdekes, hogy a magyar képzőművészetben a 80-as évekről azt szokták írni és mondani, hogy markánsan visszatért a festészet. A visszatérés azt jelenti, hogy a hatvanas-hetvenes évek akkoriban sokféleképpen hívott, de mondjuk progresszív művészetét elsősorban nem a festészet jellemezte. Néhány szót mondanék elöljáróban Erdély Miklósról. Erdélyt a magyar művészettörténet az egyik legjelentősebb avantgárd művésznek tartja, és itt a művész szó is fontos (nem csak képzőművésznek tartjuk), mert Erdély éppúgy lehetne a 20. század második felének egyik legjelentősebb filmese, ahogy lehetne az egyik legjelentősebb költője is. Előadásomban mindenekelőtt a képzőművészeti munkásságáról lesz szó. Fontos megjegyezni, hogy Erdély hivatalosan autodidakta képzőművész volt, mivel nem végezte el a Képzőművészeti Főiskolát. Építészmérnöki diplomája volt, majd rendezőnek is felvették, de aztán eltanácsolták, illetve nem engedték (munkahelyén nem adták ki a káderlapját), hogy járjon a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. (Erdélynek így, mondhatni, már az ötvenes évek második felében volt egy rendszerellenes múltja.) A film ennek ellenére továbbra is foglalkoztatta, és a hetvenes években már készíthetett is filmeket a Balázs Béla Stúdióban. Bizonyos filmjeiből és filmes témájú írásaiból is azt lehet leszűrni, hogy Erdély a filmet tartotta a legkomplexebb közlésformának, művészeti médiumnak. Erdély az elméleti jellegű szövegein kívül is sokat írt, sok költői művet is létrehozott, és az ezekből összeállított kötetére, a Kollapszus orv.-ra 1974-ben megkapta a párizsi Magyar Műhely rangos Kassák-díját. Képzőművészként a hatvanas évek végén kezdett el rendszeresen dolgozni, majd a nyolcvanas években vált igazán jelentős és elismert művésszé, aki már külföldi kiállításokra is eljutott. Egyik legjelentősebb műve, a Kriegsgeheimnis (Hadititok) éppen egy bécsi kiállításra, az Orwell és a jelen című 1984-es kiállításra készült. Ez a mű szerepelt a nyolcvanas évek egyik legfontosabb hazai festői seregszemléjén, a Frissen festve című kiállításon is, az Ernst Múzeumban, mely A magyar festészet újhulláma alcímet viselte. Erdély művét ráadásul a katalógus centrumába helyezték egy festészeti kiállítás reprezentációjában pedig ez a mű sok mindennek mondható, de semmiképpen sem festmény, se nem a szó klasszikus, se nem annak újabb értelmében. Nehezen besorolható, de mondjuk most rá azt, hogy installáció. Egy rendkívül komplex mű, mely első látásra leginkább a méretével tűnik fel, avagy a méretéből adódóan fejt ki a nézőre elementáris hatást. Erdély az Orwell-katalógusban kommentálta is ezt az alkotását: Jelen kiállításon kísérletet teszek arra, hogy felhívjam a figyelmet a hadiipar minden egyebet maga alá gyűrő mechanizmusára. E jelenség tudatbeszűkítő, személyiségroncsoló következményei az ismeretlennel szemben álló emberi lény létének alapjait érintik. Úgy gondolom, hogy ez az 1984-es világhelyzet legfontosabb meghatározója. A Hadititok installációját ezzel Erdély egy, a képzőművészetinél tágabb kontextusba helyezte, összekötötte a politika hatalomgyakorlásával, illetve az akkor még élő és működő kétosztatú világot meghatározó hadipari, katonai és megfélemlítési technikákkal. Erdély úgy gondolta, hogy ennek az új, modern világrendnek amelyet Max Weber után varázstalanított világnak szoktunk hívni, ennek a modern, deszakralizált világnak a központi gondolatrendszerét, a metafizikáját, a vallását a modern természettudományok adják. Viszont ezekről szerinte nagyon keveset lehetett tudni a hetvenes-nyolcvanas években, nemcsak a vasfüggönyön innen, de azon túl is. Erdély ezzel kapcsolatban azt a kifejezést használta, hogy totális információzárlat alatt élünk, vagyis be vagyunk zárva a hétköznapjainkba, és bele vagyunk kényszerítve egyfajta naiv realizmusba, miközben a modern természettudósok, elsősorban a fizikusok már a 20. század elején rájöttek arra, hogy a természet törvényei egyáltalán nem annyira koherensek és világosak, mint ahogy azt a newtoni rendszer alapján gondolni szeretjük. De térjünk vissza a Hadititok hazai, festői, frissen festett kontextusához. A hetvenes évek végén a jelentős festői életműveken belül állítólag valamiféle változás állt be. Ezeket a változásokat a művészet története felől Hegyi Lóránd kapcsolta össze, és az egyes egyéni stílusok változásai alapján megkonstruált egy új festői trendet Magyarországon. Ez egyúttal nemcsak az avantgárd és a konceptuális művészet (avagy a művészet vége) utáni elméleti vákuumot töltötte ki, hanem azt is eredményezte, hogy immáron nálunk is lehetett újra (progresszíven is) festeni. A hatvanas-hetvenes évek avantgárdjában ugyanis sokkal fontosabbak voltak a nem festői médiumok (fotó, film, videó), sőt a festészet legalábbis a realista, ábrázoló festészet egyenesen ciki volt a hetvenes években, legalábbis azokban az úgynevezett neoavantgárd, vagy alternatív körökben, melyekben Erdély is forgott. Hegyi 1981-ben, a Fészek Galériában rendezte meg az Új szenzibilitás című kiállítást, ahol 10 művész

2 életművéből állított ki olyan friss műveket, amelyekről azt gondolta, hogy megfelelnek ennek a bizonyos új festészet -nek. Az új festészetről azt is tudni kell, hogy eredetileg az Egyesült Államokban, Németországban és Olaszországban indult el, vagyis külföldön a hetvenes évek vége felé alakult ki egy új reneszánsza a festészetnek. Ezt az egyes országokban ugyan másként hívták, de a lényege az volt, hogy a piaci igényektől és a posztmodern kulturális politikáktól sem függetlenül ismét populárissá, izgalmassá és figuratívvá vált a festészet. Nagyon leegyszerűsítve tehát a magyar új szenzibilitás forrásait az olasz transzavantgárd, a német heftige Malerei és az amerikai, posztmodern, újfestészet világában kell keresnünk. Ez a bizonyos szemlélet- és stílusváltás a hetvenes évek második felében indult, de a nyolcvanas évekre vált annyira markánssá, hogy a szűk szakmai körökből egy tágabb, populárisabb körbe is átlépett. Ez a festészet nálunk és Olaszországban amúgy éppen azért kapta a transz előkét, mert valamin túl van mégpedig a klasszikus avantgárdon, de úgy van túl rajta, hogy a klasszikus avantgárd komolyságával szemben már inkább egy játékosabb, ironikusabb festészetről van szó, amely egyúttal idézi is a klaszszikus avantgárdot, miközben nem átall belevinni popkulturális motívumokat is a magas művészetbe. A humor és az irónia mellett egy másik fontos jellegzetessége ennek az új, modernizmus és avantgardizmus utáni művészetnek a művész személyiségének, a romantikus-avantgárd művész-hérosznak a deheroizálása. Az újfestészet alkotói szinte már a giccset is súrolóan vegyítik, kombinálják a régebbi korszakok festői stílusait, festői technikáit a koherencia és a komoly politika szinte teljes mellőzésével. Ebből a gyakorlatból érthető módon meglehetősen impulzív művek születtek, Olaszországban pl. Sandro Chia és Mimmo Paladino munkái, melyek személyes tartalommal és iróniával töltötték fel a gazdagon kombinált stílusidézeteket a kubizmustól az expresszionizmuson át a metafizikus festészetig, melyek politikája talán éppen apolitikusságukban rejlett. A német festészet politikailag szintén túlterhelt történetében viszont eleve megvolt, és fenn is maradt egy markáns expresszionista szemlélet, nemcsak az első, de a második világháború után is. A heftige Malerei egyik meghatározó alakja, Georg Baselitz például nem kifejezetten új festő. Transzavantgárd vagy új vad festőről inkább akkor beszélhetünk, ha a művész a hetvenes évek végén indult. Baselitz így inkább olyan mester, akitől az új festők merítettek. Az itt látható képen (Kalászszedő) az az érdekes, hogy Baselitznek van több fordított kompozíciója is, amivel egyrészt a témát is kiemeli azt eredeti kontextusból, másrészt az eredeti stílust (a német expresszionizmust) is idézőjelbe teszi. Markus Lüpertz is idősebb mester, aki szintén inspirálta az új vadakat (neue Wilde), Helmut Middendorf viszont klasszikusan új vad festő, nála már gyakran maga a téma is populáris (pl. rock zenekar énekese), és az is látható, hogy a német művészektől sem volt idegen az irónia. A hatvanas évektől kezdve azonban a művészet központja nem Róma, vagy Berlin, hanem inkább New York volt. Erre jó utalás és bizonyíték is egyben egy másik új vad, Rainer Fetting: New York-i festő című képe. A leghíresebb új festők ugyanis a New York-i Julian Schnabel, illetve David Salle voltak. Többféle stílus, motívum, szempont, anyag keveredik munkáikban, nagyon szabadon és a multikulturalitás nyolcvanas évekbeli gazdasági és politikai ideológiáitól sem függetlenül. Ezeket a külföldi képi forrásokat a magyar művészek is ismerték. Él ugyan egy olyan sztereotípia, mely a hatvanas évek kapcsán azt állítja, hogy a vasfüggöny az információ áramlását is lezárta. Ez azonban a hatvanas években sem volt igazán így, a nyolcvanas években pedig amikor végképp hiteltelenné vált a hivatalos, szocialista-realista ideológia végképp nem. De térjünk vissza újra az új szenzibilitáshoz és Hegyi Lórándhoz. Hegyi a szervezője és ideológusa is volt ezeknek a kiállításoknak. Számos szövege is megjelent ennek kapcsán, illetve írt egy-egy komolyabb, összefoglaló művet is, például az Avantgarde és transzavantgarde-ot, amely az egész 20. századi művészetet az avantgárd és transzavantgárd stílusok váltakozásával írta le. Ebben az a különösen izgalmas, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek váltását a szerző visszavetítette a modern művészettörténet egészére. Az avantgárdot Hegyi (és egyik fő elméleti forrása: Achille Bonito Oliva) szerint nem csak a művészet érdekelte, műveivel hatni akart a környező társadalmi valóságra is (ez lenne az expanzió), sőt a hagyományos művészeti médiumok, mint a táblakép-festészet és a szobrászat valamiféleképpen diszkreditálódott is ennek folyamán. Vagyis az avantgárd úgy gondolta, hogy az új művészetnek a bevett és kommercializált műfajok helyett új formákra, új médiumokra van szüksége, és ezekkel képes lesz majd a társadalmi valóságba kilépve hatni arra, és meg is változtatni azt. Az expanzionista avantgárdhoz képest a transzavantgárd viszont már nem expanzionista, hanem Hanem mi is? A váltás megnevezése nem egyszerű, mert az expanzív ellentéte a befelé fordulás lenne, ezért egy furcsa elméleti trükköt kellett bevinni a történetbe. A transzavantgárd művészet nem befelé forduló művészet, hanem és Hegyi így fordít a történeten: a transz már nem hisz abban, hogy meg lehet változtatni a társadalmat, ezért a transzavantgárd rezignált, ironikus művészet. Viszont még mindig hisz a művészetben, és azt gondolja, hogy a művészet nem tehet mást, mint hogy ismét a művészt állít-

3 ja a középpontba. Az új szenzibilitás tehát egyúttal egy új személyességet is jelent, és a személyességből adódóan pedig egy új érzékenységet, de nem jelent a múlttal való leszámolást. A leszámolást annyiban is fontos megemlíteni, hogy az új festészet megjelenése magával hozta azt is, hogy az új festészetnek a régivel szemben kellett önmagát definiálnia. Ennek a legfrappánsabb formája az volt, hogy ha a művészek kijelentették, hogy az avantgárd meghalt. Ez nyilván egy provokatív gesztus is volt egyúttal, és a legismertebb ilyen típusú megnyilatkozás Birkás Ákos előadása, amely azt a címet kapta, hogy Ki az áldozat, ki a tettes, mi a teendő? Birkás a Rabinec Stúdióban, 1982-ben arról beszélt (az Artpool honlapján olvasható), hogy az avantgárd annyiban múlt ki, hogy számára és egy új generáció számára az avantgárd művészetről alkotott képe többé már nem érvényes. Közben az izgalmas az, hogy az új festészet első művelői is valaha avantgárd művészek voltak nálunk sem a Főiskoláról frissen kilépett festők kezdtek el újszerűen újat festeni, hanem az Iparterv-generáció művészei, akik a hatvanas-hetvenes évek új avantgárdját, vagy neoavantgárdját alkották. Az egyik ilyen stílusváltó Bak Imre, aki a hetvenes években analitikus, geometrikus festészetet folytatott, majd a nyolcvanas évek elejétől egyre komplexebb formák jelentek meg festészetében, és a korábbi komolysággal szemben bizonyos fajta, posztmodern játékossággal írható le művészete. A motívumok keverése, a stílusok idézése jellemzi, valamint a hetvenes évek reduktív színvilágához képest egy izgalmasabb, komplexebb színvilág. A másik ilyen, stílusváltó, iparterves, festő Nádler István. Nála is hasonló festői átalakulás játszódott le a nyolcvanas évek legelején. A hetvenes évek geometrikusabb kompozícióit ugyanis felváltotta egy inkább a festői gesztusokkal operáló festészet, amely szinte már az ötvenes évek akciófestészetét idézte és hozta vissza. Nálunk az új festészetet tehát nem fiatal, új festők kezdték el művelni, hanem a neoavantgárd művészei váltottak stílust. Hogy még egy iparterves példát hozzak, Hencze Tamás korábbi, op-artos képeihez képest is jött egy szabadabb, kalligrafikusabb, gesztusszerű festészet. (Ezekből a példákból persze az is adódik, hogy egészen másképp néz ki az új festészet története, ha az egyes életműveken belül követjük nyomon, mert ekkor nem annyira a diszkontinuitás, mint inkább a folytonosság válik hangsúlyossá.) Az avantgárdot temető Birkás Ákost is ide sorolhatjuk, a hatvanas-hetvenes évekbeli avantgárd generációjához, aki a hetvenes évek elején fotórealista képeket festett, a második felében meg inkább konceptualista ihletésű fényképezéssel foglalkozott, és a nyolcvanas években kezdett el újra festeni (ehhez talán az is hozzájárult, hogy éppen akkor tért haza Amerikából, ahol, ahogy mondta, mindenki fest, még a házmesterek is ). Birkás kapcsán és az ő akkori festészetében látni a legátütőbben ezt a bizonyos új vadságot, azt, ahogy a festék a vásznon folyik, és gyorsan, vadul vannak felfestve a motívumok, miközben az egyes képek motívumvilága visszautal sok mindenre, sokféle festői hagyományra. E korszakának egyik főműve (Hegyvidék) már címéből adódóan is megidézi a klasszikus ábrázoló festészetet: a néző ebből adódóan megpróbálja látni a festékben a hegyvidéket, másrészt viszont a műben erős az expreszszivitás és a geometrikus struktúra is. Birkás amúgy a hegyekre vetülő, a hegyekre íródó kör motívumát fejlesztette később tovább a fej rá jellemző ovális motívumává, ami aztán több mint tíz éven át meghatározta a festészetét. Minden újszerűsége ellenére azonban nála is, mint a német új vadaknál, erősen ott van a művészettörténeti múlt számos eleme: a gesztusfestészettől a klasszikus expresszionizmusig. Egy fiatalabb, de még mindig nem igazán fiatal új festő, Kelemen Károly a hetvenes évek második felében a Rózsa presszó köréhez (többek között Károlyi Zsigmond, Halász András és Drozdik Orsolya) tartozott, akik egyrészt még az avantgárd akcionizmus égisze alatt dolgoztak, tehát a képzőművészetet az akció felé próbálták tágítani. Másrészt meg a konceptuális művészet eszköztárával is éltek: vagyis azt vizsgálták, hogy mi a művészet, illetve mitől lesz valami az? Ehhez képest viszont legalábbis az avantgárd ideológiája felől nézve visszalépést jelentett a táblakép-festészet, még akkor is, ha Kelemen annak egyik legironikusabb formáját művelte a maga német, expresszionista és olasz, metafizikus mackóival. De mielőtt teljesen elmerülnénk az új szenzibilitás különféle festői verzióiban, jegyezzük meg, hogy per pillanat, az új festészet Erdély Miklós nyolcvanas évekbeli festészetének kontextusát jelenti. Erdély amúgy az 1984-es Frissen festve után a Műcsarnokban is kiállított az új szenzibilitás égisze alatt létrejött kiállításon (Pillanatkép, Magyar festők három nemzedéke). Ez a nagyszabású kiállítás, ahogy a címe is jelzi, több generációt mutatott be. Egyrészt a hatvanas-hetvenes években indult új avantgárd, neoavantgárd nemzedéket: Bak, Nádler, Birkás és Hencze műveit; másrészt egy köztes nemzedéket, a Rózsa presszó művészeit, akik még szorosan az új avantgárddal együtt működve nőttek föl: pl. Kelemen, Koncz András; és a legújabb nemzedéket is, amely a Képzőművészeti Főiskoláról frissen jött ki: pl. Bullás József, Mazzag István). Erdély természetesen a legidősebb nemzedékhez tartozó művészként állított ki, mégpedig egy táblaképet, amely a Koestler címet viselte, és inkább csak színvilágában kapcsolódott az új trendhez. Erdély mellett a korábbi fotórealista korszaka után Fehér László is illeszkedett az új vad trendhez, és az egyéni útját járó El Kazovszkij is kiállított a Pillanatképen, akinél a festészet éppúgy inkább

4 csak eszköz volt egy komplex Gesamtkunstwerkben, mint Erdélynél. Az újfestészet játékos, szabadabb vonulata, mondjuk Kelemennel, Koncz-cal és Mazzaggal persze az elméleten belül is kompenzálva volt valamelyest. Azért, hogy a mozgalom egésze ne tűnjön túl popos, túl könnyed festészetnek, Hegyi a hetvenes évekből átemelte az individuális mitológia fogalmát. Vagyis a nem expanzív, nem utópikus művészek az új szenzibilitás, az új személyesség felhatalmazása alatt individuális világokat, mitológiákat hozhattak létre. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert Erdély művészete az individuális mitológia felől léphetett be ebbe a világba. Mitológia ide, individualizmus oda laikusként vagy kívülállóként szemlélve, Erdély festészete első ránézésre nem egy közlékeny, beszédes művészet. Erdély legintenzívebb festői korszakának egyik emblematikus műve például a Gyök mínusz egy (1985). A gyök mínusz egy egy imaginárius szám, vagyis AZ imaginárius szám, amit i -vel is jelölnek. Ez a szám a modern természettudományokban futott be komoly karriert. Az egy ugyanis, természetes, racionális, egész szám, a gyök mínusz egy viszont imaginárius, irracionális, tört szám, amely a 19. században a halmazelmélet kapcsán jelent meg a matematikában, de pl. a részecskefizika és a kvantummechanika klasszikus elméletében is olyan valós számokkal dolgoznak, amelyeknek az egyik összetevője éppen a gyök mínusz egy. Ezt annak kapcsán is mondom, hogy Erdélyt nagyon érdekelték a modern természettudományok, és arra jött rá, hogy a modern természettudósok, leginkább a fizikusok Albert Einsteinnel, Werner Heisenberggel és Erwin Schrödingerrel az élen, hihetetlen teljesítményt próbáltak véghezvinni, amikor nem racionális dolgokról, jelenségekről kíséreltek meg hétköznapi nyelven beszélni, ami izgalmas paradoxonokhoz (is) vezetett. Ezek a paradoxonok a hétköznapok és a valóság határán Erdély szerint inspirálóan hathatnának a valóságra és a mindennapi világra reflektáló művészetekre is. Sőt akár még ahhoz is hozzájárulhatnának, hogy az avantgárd végrehajtsa legendás feladatát a valóság és világképünk forradalmasítását. A Gyök mínusz egygyel tehát Erdély egy imaginárius számot festett le, és az i, az imaginárius egyúttal a képzetest is megidézi, vagyis a képzeletet, a fantáziát, az irracionálist, tehát éppen oda vezet, ami a művészet lényege és közkeletű attribútuma legalábbis a romantikus modell szerint. És közben az i konfrontálja is a tudomány precíz, matematikai világát a képzelőerő szabadságával. Így találkozik, és egyúttal montírozódik is össze Erdély festményén a matematika és a fantázia, az aritmetika és a költészet, a tudomány és a művészet. Létezik a Gyök mínusz egynek egy másik verziója is: a Természet 1. Erről Erdély beszélt is egy Szőke Annamáriának adott 1986-os (publikálatlan) interjújában. A mű címe természet, így egyből be is jönnek a képbe a valós asszociációk: az egyes képi formákat valamilyen valós formához próbálja kötni a szemlélő. A gyökjelből így mély völgy, szinte szakadék lesz, és ráadásul Erdély még egy napot is odarajzolt, amely már szinte groteszk, gyermeki hatást kelt. A mínusz eggyel is eljátszik a művész, mert az egyesre pontot tesz, ami innentől kezdve antropomorffá válik, és rajzol neki egy sárga szárnyat is, sőt a földön ott fekszik a másik szárnya is Erdély önértelmezése szerint. Így akár egy leesett szárnyú angyalt is láthatnánk a képen, aki természetesen egyúttal egy imaginárius lény is. Az 1-es amúgy nagyon sokszor megjelent Erdély festészetében gyökjel nélkül is, és ugye az egyeshez nem csak a matematika áll közel, hanem az egyén, és az individuum is a maga pszichológiájával és politikájával A következő 1-es mű címe Don Juan. Don Juan a kultúrtörténet legendás figurája, és legalább Kierkegaard óta az esztétikai ész egyfajta szimbolikus alakja. Sören Kierkegaard filozófiai elméletében ugyanis az első lépcső a szellem fejlődésében az esztétikai ész, a második lenne ezután az etikai, de oda már Don Juan nem jut el. A csúcson Isten és a vallásos ész áll, illetve állna Ezen a festményen az egy mellett van azonban egy nulla is. Szintén az 1986-os interjúból lehet tudni, hogy az egy és a nulla egyrészt az 1 és a 0 a matematikából, másrészt az egyén és a tükör is, amely arra utal, hogy Don Juan egy esztétikai létező, egy narcisztikus létező, aki önmagában és önmagának tükrében él. Ezen túl az egy meg a nulla együtt ( 10 ) a bibliai tíz parancsolatot is felidézheti, amely tovább tágíthatja a Don Juan (és persze Kierkegaard) keltette asszociációkat. Az 1 alma meg egy körte című festményen az 1 a matematikai műveleten túl ismét reprezentálhatja az egyént is, viszont a képet itt nem egy violinkulcs és Don Juan zenei alakja tölti be, hanem egy nagy alma, amelyről Ádámra és Évára, illetve a Paradicsomra és a Tudás almájára is asszociálhatunk. És a tudás Erdélynél nem csak a bibliai jelentést hordozza magában, hanem szorosan kapcsolódik a hétköznapi metafizikához és a totális információzárlat fogalmához is. A titokról szóló szövege például, mely a Hadititokhoz is közel áll, az alábbi módon ér véget: Ilyen mértéktelen ésszerűségnek [mármint az információzárlatnak H.S.] csak valami hasonló méretű titok lehet a nyitja, amelynek irányába azonban mozdulni nem szabad, ami előtt elnémul a száj és megbénul a gondolat. Az ember végül is belátja, hogy az egyetlen, amit tehet: beszüntet minden gondolkodást, ami a vegetatív léten túlmutat; a még egészen be nem fejezett harapás nyomát elegyengeti, és az almát óvatosan viszszaakasztja a fára.

5 Eddig a motívumtörténeti és az eszmetörténeti részét vizsgáltuk Erdély festészetének, de van egy másik lényeges része is, ez pedig, mondjuk úgy, a médiumtörténeti rész. Erdélynél ugyanis az anyaghasználat is jelentéses. Nemcsak arról van szó, hogy sokféle anyaggal dolgozik, hanem hogy olyan anyagokkal dolgozik, amelyekkel mások nem: ilyen pl. a bitumen, vagy a pászka, vagy éppen az indigó. Erdély beilleszthető ugyan az új festészet világába, de egészen máshonnan érkezett oda nem a táblakép-festészetből. Dolgozott ugyan papírra is, készített rajzokat a hetvenes években, de olyanokat, ahol maga a rajzolás, illetve az eredeti és a másolat kérdései voltak meghatározóak. A művészetelmélet felől nézve így ezekben is inkább a szimbolikus tartalom volt hangsúlyos, ami erősen összefügg az avantgárd és transzavantgárd problematikájával is az avantgárd ugyanis az eredeti kultuszában élt, ehhez képest a transz bevallottan másolt, idézett, miközben a helyzetet az is bonyolítja, hogy Marcel Duchamp-mal már az avantgárdban is megjelent a replika gondolata. Az indigó és a telexpapír azonban nem csak a másolás és a reprodukció szempontjából fontos, Erdélynél az indigó az ég kékségét (ég kékjének szabadságát) is szimbolizálta. A bitumen, és a bitumennel élő művek, például a bitumenrajzok és persze a Hadititok is a kátránypapírral, viszont egészen más irányba vezetnek. Erdély itt egyrészt a hétköznapi, építészeti kontextust és az ipari származást (téliesítés, szigetelés) hangsúlyozta, másrészt viszont kiemelte a kátrány-öntés és az aszfaltozás pokoli, túlvilági asszociációit is. Ezen túl Erdély anyaghasználata sok szálon kapcsolódott a különféle, zsidó (a bitument hívják zsidószuroknak is) és keresztény eszkatológiákhoz (pl. A kalcedoni zsinat emlékére) is, sőt bizonyos művei kapcsán még a zen-buddhizmus világképe is felmerülhet az alkotói intenció kapcsán. És persze mindezek az intellektuális és eszmetörténeti elemek egyfajta személyes mitológiát is alkottak, ahol a Holokauszt tapasztalata (pl. az Aranyfasisztáim című festményében) éppúgy megjelent, mint Erdély természettudományos érdeklődése, vagy a haszidizmus és a zen paradox költészete. Erdély számára az egyik legfontosabb munkamódszer éppen az intellektuális montázs volt: rendkívül olvasott, tájékozott művész volt, aki az ismeretelmélet és a kultúrtörténet számtalan szegmenséből merített, ráadásul azt gondolta, hogy a legizgalmasabb a montázsban éppen az, hogy az egyes, egymásnak ellentmondó jelentések ki is olthatják egymást, és ennek során tehet szert a befogadó valamiféle új, revelatív tapasztalatra. Úgy gondolta, akkor juthatunk el egyfajta gondolati teljességhez, ha ez eltérő jelentések nem összeadódnak, hanem ha jó a mű a jelentések képesek kioltani egymást, és a befogadót eljuttatják egy magasabb rendű állapotba, eljuttatják valami új -nak a meglátásához. Kérdés persze, hogy vajon mire lehet egyáltalán rájönni, mit lehet felismerni a művészeten keresztül? Egyrészt talán azt, hogy minden összefügg mindennel, és minden egyes tendenciózus értelmezés reduktív; másrészt pedig azt, hogy amiket Erdélynél látunk nem annyira a klasszikus értelemben vett műtárgyak, hanem inkább mankók, eszközök valamihez. Így is lehet értelmezni a Ludwig Wittgensteint parafrazeáló Marly tézisek zárómondatait: a műalkotás úgy beszél a világ dolgairól, hogy a világ dolgai eltűnnek, de egyúttal a műalkotás úgy is beszél a világ dolgairól, hogy maga a műalkotás is eltűnik. Túl azon tehát, hogy az avantgárdhoz és a transzavantgárdhoz képest is meglepő képeket látunk Erdély kései életművében, ezek a táblaképek mint a Don Juan, vagy a Gyök mínusz egy nem is annyira táblaképek, mint inkább gondolati segédanyagok. Ráadásul közben a művek egyúttal Erdély saját elméletet is cáfolják, mintegy azt is kioltják: amikor ugyanis a mű elkészül, akkor egy olyan festői gazdagsággal szembesül a néző, ami Erdélynek önmagának is ellentmond (vagyis mégsem tűnnek el a műalkotások, és képként is hatnak a nézőre). Erdély festészetéből így egy paradox komplexitás formálódik ki. Egyszerre állítanak és ki is fejeznek valamit ezek a festői művek, de közben állítják és leképezik annak az ellentétét is. Ha pedig így egyszerre az avantgárd, a modern természettudományok, a haszidizmus, a zen-buddhizmus és az esztétizáló újfestészet felől nézzük ezeket a festményeket, akkor nagyjából úgy nézzük őket, ahogy azt Erdély maga elképzelte. Elhangzott Székesfehérváron, az Új Magyar Képtárban, február 24-én

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij El Kazovszkij Földényi F. László El Kazovszkijról 1948 2008 2008/2 3 Olyan a magyar művészet testében, akár a tövis: festészete éppoly felkavaró, mint a személyisége. Amikor 1977-ben befejezte a Főiskolát,

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Az alkotásnak három létállapotát különböztetem meg: a prenatálist, az intermediálist, és a posztnatálist, azt, amikor a mű napvilágra kerül. Mielőtt részletesen foglalkoznék

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 21. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc.

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc. 128 SZEMLE Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc. Takács Mária új dokumentumfilmje a melegeket kirekesztő,

Részletesebben

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a 1 HAGYOMÁNY ÉS MODERNSÉG BENEDETTO CROCE ESZMEVILÁGÁBAN (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a figyelmébe,

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

A holdfényben repülő bicikli

A holdfényben repülő bicikli A holdfényben repülő bicikli Páros interjú Mindketten rövid ideig tudhatták magukénak különleges biciklijüket, és vendéglátós művészi karrierjük sem tartott sokáig. Marozsán Erika színésznő épp túl egy

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

(Bacsó Béla Gábor György Gyenge Zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata kép és filozófia, Typotex Kiadó, Budapest, 2011)

(Bacsó Béla Gábor György Gyenge Zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata kép és filozófia, Typotex Kiadó, Budapest, 2011) Horváth Nóra A szépség akaratáról AMBROOZIA Képek beszéltetése filozófus módra (Bacsó Béla Gábor György Gyenge Zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata kép és filozófia, Typotex Kiadó, Budapest, 2011) Fotelben

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Kurzuskód ANDB-781 ANDB-782. Szak és szint BA Képzési forma (nappali)

Kurzuskód ANDB-781 ANDB-782. Szak és szint BA Képzési forma (nappali) Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget

Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget Mindentudás Egyeteme 85 SZÖVEG ÉS KÉP HATÁRÁN Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget Kutatási területed eredetileg az irodalmi modernizmus. Írásaidban,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Vallomások, gondolatok

Vallomások, gondolatok Vallomások, gondolatok Elhangzott a Szervátiusz Jenő díj átadása alkalmából 2014. 11. 19-én Tudattal és lélekkel megáldott emberi sorsunk ég és föld közé feszül. A bennünket körülvevő csodálatos kinti

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft 2011_ 11, 12 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 1080 Ft Kifordulok önmagamba val beszélget Schmal Róza Schmal Róza: A festményeidhez különböző irányokból lehet

Részletesebben

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész. Karrier és iskola viszonya

Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész. Karrier és iskola viszonya Női pálya a karrierben tanulmány eredmények Második rész Karrier és iskola viszonya Iskola-választási tényezők Bár a kérdőív fő témája a dolgozó nők élethelyzetének felmérése volt, az első kérdéskör mégis

Részletesebben

TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK

TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK BEKE ZSÓFIA TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK AZ EZREDVÉG MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETÉBEN A KÉP TERE ÉS A TÉR KÉPE A NÉZŐPONT FÜGGVÉNYÉBEN MEGNYÍLÓ KÉP-TÉR A FESTÉSZET ÉPÍTÉSZETI STRUKTÚRÁI ABSZTRAKCIÓ, KONSTRUKCIÓ, STRUKTÚRA

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

PAPÍRMUNKÁK WORKS ON PAPER

PAPÍRMUNKÁK WORKS ON PAPER 2 Fehér László PAPÍRMUNKÁK WORKS ON PAPER 2013 2015 Anda Rottenberg esszéjével With an essay by Anda Rottenberg S c o l a r 4 Aluljáró I. Underpass I. 1975 Olaj, farostlemez Oil on wood-fibre 241 170 cm

Részletesebben

ARTÉZI GALÉRIA GALÉRIA. Lonovics László festőművész. E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307

ARTÉZI GALÉRIA GALÉRIA. Lonovics László festőművész. E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307 RÉTEGEK LONOVICS LÁSZLÓ FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 2015. szeptember 12 október 6. Artézi Galéria, Budapest Lonovics László festőművész E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307 Kiállítás címe: RÉTEGEK

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Ajánljuk még az állandó kiállításokat: Őserdei ösvényeken; A Kárpátok ásványai; A Herman Ottó Múzeum Képtára

Ajánljuk még az állandó kiállításokat: Őserdei ösvényeken; A Kárpátok ásványai; A Herman Ottó Múzeum Képtára KIÁLLÍTÁSOK Pannon-tenger Múzeum Kiállítási Épület INVERSE EVEREST fotókiállítás MEGHOSSZABÍTVA! A Kaukázus nyugati peremvidékén, a szakadár grúz államban, Abháziában található Földünk jelenleg ismert

Részletesebben

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Hol a szobrászat mostanában?

Hol a szobrászat mostanában? Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola Hol a szobrászat mostanában? DLA értekezés tézisei Cseh Lili 2009 Témavezető: Körösényi Tamás egyetemi docens 0 A dolgozat témája Doktori dolgozatom témája

Részletesebben

LABOR. Nyitó kiállítás: A mű ideje / a mű az időben 2007 október 12 - november 25

LABOR. Nyitó kiállítás: A mű ideje / a mű az időben 2007 október 12 - november 25 LABOR A C3 Alapítvány, a Fiatal Képzőművészek Stúdiója és a Magyar Képzőművészeti Egyetem együttműködése 1053 Budapest, Képíró u. 6. Nyitó kiállítás: A mű ideje / a mű az időben 2007 október 12 - november

Részletesebben

Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból

Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból Otto Dix: Önarckép (1926) Otto Dix (1891-1969) szociáldemokrata családból érkezett, apja szobrász volt. Festőművésznek tanult, majd végigharcolta

Részletesebben

Jaakko Hintikka filozófus. A finn születésű, Amerikában él, a Boston University filozófia tanszékén oktat.

Jaakko Hintikka filozófus. A finn születésű, Amerikában él, a Boston University filozófia tanszékén oktat. Jaakko Hintikka A fogalom mint látvány: a reprezentáció problémája a modern művészetben és a modern filozófiában Jaakko Hintikka filozófus. A finn születésű, Amerikában él, a Boston University filozófia

Részletesebben

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153. Kubizmusról magyar nyelven (kronológiában): (munka alatt) Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.htm Apollinaire,

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása

A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázatot hirdet kortárs művészeti Beavató Programban való részvételre a 2013/2014-es tanév első, őszi félévében. A

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 7-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Szekszárdi Szőlő-szobor vételére ajánlat benyújtása

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A vörös ló (1938-44) A tánc (1950-52) Önarckép a ház előtt (1914)

A vörös ló (1938-44) A tánc (1950-52) Önarckép a ház előtt (1914) Spira Veronika: Miniesszék IV. Chagall Ámos Kiállítás a Nemzeti Galériában Chagallt jól ismerem kamaszkorom óta. Már sokszor elmondtam, hogy amikor be voltunk zárva a vasfüggöny mögé, a Váci utcai idegen

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

AZ ÁGY Megjelenítések a XX. századi és kortárs művészetben

AZ ÁGY Megjelenítések a XX. századi és kortárs művészetben Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ÁGY Megjelenítések a XX. századi és kortárs művészetben DLA értekezés tézisei Takács Szilvia 2011 Témavezető: Előd Ágnes DLA Egyetemi adjunktus 1. A kutatási

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium RÉVÉSZ EMESE 1967, Munkács Művészettörténet Tanszék, tanársegéd revart@freemail.hu reveszemese@btk.ppke.hu FOGADÓ ÓRA: hétfő, szerda KUTATÁSI TERÜLET: 19-20. századi magyar festészet; 19. századi sokszorosított

Részletesebben

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia

Rieder Gábor. A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia Rieder Gábor A magyar szocreál festészet története 1949 1956. Ideológia és egzisztencia PhD disszertáció tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola A doktori iskola

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Az oral history mint kutatási módszer

Az oral history mint kutatási módszer Károly Anna Az oral history mint kutatási módszer Az oral history mint új sajátos látásmód és kutatási módszer napjainkban egyre inkább elfogadottabbá vált a humán tudományok területén. Az oral history

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

KÖZÖS INTERJÚ BODÓ VIKTORRAL, CZUKOR BALÁZZSAL, DÖMÖTÖR ANDRÁSSAL ÉS KÁRPÁTI ISTVÁNNAL A TÖRMELÉKEK CÍMŰ ELŐADÁS PRÓBAFOLYAMATA KAPCSÁN

KÖZÖS INTERJÚ BODÓ VIKTORRAL, CZUKOR BALÁZZSAL, DÖMÖTÖR ANDRÁSSAL ÉS KÁRPÁTI ISTVÁNNAL A TÖRMELÉKEK CÍMŰ ELŐADÁS PRÓBAFOLYAMATA KAPCSÁN KÖZÖS INTERJÚ BODÓ VIKTORRAL, CZUKOR BALÁZZSAL, DÖMÖTÖR ANDRÁSSAL ÉS KÁRPÁTI ISTVÁNNAL A TÖRMELÉKEK CÍMŰ ELŐADÁS PRÓBAFOLYAMATA KAPCSÁN Honnan jött az előadás ötlete? VIKTOR: Az alapötletem igazából az

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Zórád Ernő. (1911-2004) képregény-rajzoló, festő, grafikus, illusztrátor, karikaturista

Zórád Ernő. (1911-2004) képregény-rajzoló, festő, grafikus, illusztrátor, karikaturista Rajzait elegancia és bravúros rajztudás jellemezte. Nekem száz oldal kell ahhoz, amit ő egyetlen vonallal ki tud fejezni. Márai Sándor Zórád Ernő (1911-2004) képregény-rajzoló, festő, grafikus, illusztrátor,

Részletesebben

A kooperatív tanulás előnyei

A kooperatív tanulás előnyei A kooperatív tanulás előnyei diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 41 Együttműködési feladatok D1 Matematikai érdeklődésű gyerekek számára Oldjátok meg a következő feladatot! Egy asztalitenisz-versenyen

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

ABSZTR AKCIÓ, STRUKTÚR A ÉS FESTÉK PÖTTYÖK Az absztrakt művészetek szerepe Polányi Mihály Személyes Tudás című művében

ABSZTR AKCIÓ, STRUKTÚR A ÉS FESTÉK PÖTTYÖK Az absztrakt művészetek szerepe Polányi Mihály Személyes Tudás című művében POL A N Y I A NA 2013/1-2. (22): 36 46. ABSZTR AKCIÓ, STRUKTÚR A ÉS FESTÉK PÖTTYÖK Az absztrakt művészetek szerepe Polányi Mihály Személyes Tudás című művében JÁSZ BORBÁ LA Filozófia és Tudománytörténet

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA PÁLYÁZATI KIÍRÁS TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017 EGY ÚJ KOR HAJNALA: ANTROPOCÉN AZ EMBER KORA HULLADÉK SZOBOR KIÁLLÍTÁS A GÖDÖLLŐI TERMÉSZETFILM FESZTIVÁL IDEJE ALATT GÖDÖLLŐ, 2017. MÁJUS 26-28. A pályázat

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény

Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihállyal Kis pénzből komoly magyar gyűjtemény beszélgetés Szarvasy Mihály New York-i művészeti szakértővel Mattis Teutsch János, Munkácsy Mihály, Moholy- Nagy László három példa olyan

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

Korniss Dezső képei közt

Korniss Dezső képei közt GYŰJTŐK, GYŰJTEMÉNYEK Korniss Dezső képei közt A Merics-jelenség -ről fotó: Iványi Balázs Az Európai Utas meglátogatta Merics Imre tormási állaorvost, akinek a gyűjteményéből augusztus 17. és szeptember

Részletesebben

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL VARGA ISTVÁN Az, hogy az íróval egy időben megszületik a kritikus is, az szinte természetesnek tűnik az irodalomtörténetben. Talán azzal a kiegészítő megjegyzéssel,

Részletesebben

2015 június: A hallás elemzése - Winkler István

2015 június: A hallás elemzése - Winkler István 2015 június: A hallás elemzése - Winkler István Winkler István tudományos tanácsadó, az MTA Természettudományi Kutatóintézetében a Kognitív Idegtudományi II. csoport vezetője. Villamosmérnöki és pszichológusi

Részletesebben

LÉLEKZŐK. Doktori értekezéshez kapcsolódó mestermunka. Veszely Beáta 2016

LÉLEKZŐK. Doktori értekezéshez kapcsolódó mestermunka. Veszely Beáta 2016 Magyar Képzőművészeti Egyetem LÉLEKZŐK Doktori értekezéshez kapcsolódó mestermunka Veszely Beáta 2016 Veszely Beáta, Lélekzők, 2016 (Parthenón-fríz terem, Budapest), fotó: Szabó Ádám Mestermunkám az egyetem

Részletesebben

Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában

Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában Jerzy Hoffman rendező születésének 80. évfordulója alkalmából Életmű-kiállítás nyílt a Lengyel Intézetben (Budapest 1065, Nagymező u. 15.). A kiállítás 2012. november

Részletesebben

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft.

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. 1 MEKKORA VALÓJÁBAN MAGYARORSZÁG? LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. Kakukktojás a főként alternatív az egyetemi tanszékek

Részletesebben

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben