LOGISZTIKAI MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS. OKJ száma: felsőfokú szakképzés SZAKKÉPZÉSI PROGRAM. Veszprém 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOGISZTIKAI MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS. OKJ száma: 55 345 02 0010 55 01. felsőfokú szakképzés SZAKKÉPZÉSI PROGRAM. Veszprém 2010."

Átírás

1 LOGISZTIKAI MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS OKJ száma: felsőfokú szakképzés SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Veszprém 2010.

2 TARTALOM A képzés jogszabályi háttere... 3 A képzésért felelős intézmény, szervezeti egységek és vezetők... 3 A szakképzés Országos Képzési Jegyzékben szereplő alapadatai... 4 A képzés célja és jellemzői... 5 A képzési idő, a megszerzendő kreditek száma... 5 Befogadó szak... 5 Beszámításra kerülő kreditek... 5 Az FSZ képzésbe való felvétel követelményei... 6 A felvétel rendjének szabályozása... 6 A logisztikai műszaki menedzserasszisztens FSZ képzés modelltanterve... 7 Kreditbeszámítási táblázat... 9 A szakmai vizsgára bocsátás feltételei... 9 A szakmai záróvizsga tartalma, eredményének kiszámítása... 9 A képzésre vonatkozó átlagszámítás Részidős képzés infrastrukturális és képzésmódszertani követelményei A logisztikai műszaki menedzserasszisztens képzés folyamatos minőségbiztosítási terve A gyakorlati képzési program követelményei Gyakorlati képzőhelyek Mellékletek A képzési program tantárgyainak illeszkedése az SZVK moduljaihoz Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 2

3 A képzés jogszabályi háttere évi LXXVI. törvény a szakképzésről évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról. Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézet 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 15/2008 (VIII.13) SzMM rendelet a Szociális és Munkaügyi minisztérium ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet a felsőoktatást érintő törvények végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről. A képzésért felelős intézmény, szervezeti egységek és vezetők Felelős intézmény: Pannon Egyetem (8201 Veszprém, Egyetem utca 10.) Felelős vezető: Dr. Rédey Ákos, rektor Szakmai vezetés: Tanszékvezető: Gazdaságtudományi Kar, Szervezési és Vezetési Tanszék Dr. Szabó Lajos, habilitált egyetemi docens Szervezési, gazdasági feladatok: Pannon Egyetem, Egyetemi Felnőttképzési Intézet Ügyvezető igazgató: Mitev Hrisztó Az oktatás minőségéért felelős: A minőségbiztosításért felelős: Szakvezető: Befogadó szak: Dr. Jancsik András, dékán, GTK Mitev Hrisztó igazgató, Felnőttképzési Intézet Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta, egyetemi docens Pannon Egyetem műszaki menedzser alapképzési szak Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 3

4 A szakképzés Országos Képzési Jegyzékben szereplő alapadatai SZVK-t kiadó rendelet: 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendelet Megjelent: Magyar Közlöny, 2008/118. szám augusztus A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi menedzserasszisztens 3. Szakképesítések köre: 3.1 Rész-szakképesítés Nincs 3.2 Elágazások Megnevezés: Logisztikai műszaki menedzserasszisztens Azonosítószám: Hozzárendelt FEOR szám: 1414 Egyéb adatok: 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Elérhető kreditek mennyisége: 33 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 50% 3. Gyakorlat aránya: 50% 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Időtartama (évben vagy félévben): 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Ha szervezhető, mikor: 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges Egyebek Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat tartama: 360 óra A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Az ellátásilánc szervezésével segíti a logisztikai menedzsment munkáját Döntéselőkésztéssel segíti a menedzsmentet Irodai, ügyviteli adminisztrációt végez Irodatechnikai és multimédiás eszközöket kezel E-logisztikai feladatokat lát el Kommunikációs, marketing és PR tevékenységet végez Közreműködik a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában Szállítással, szállítmányozással kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenységet folytat Kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel Reklamációs eseteket kezel Terméktervezésre vonatkozó műszaki, gazdasági feladatokat végez Terméktervezésre vonatkozó informatikai és számítógépkezelési feladatokat végez Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 4

5 A képzés célja és jellemzői A logisztikai műszaki menedzser asszisztens képzés célja, olyan felsőfokú szakképzettséggel rendelkező szakemberek képzése, akik rendelkeznek a logisztika elméleti és gyakorlati ismereteivel. A logisztikai műszaki menedzser asszisztens tudása felöleli az ellátási lánc menedzsment, logisztika, raktározás, anyagmozgatás, logisztikai szoftverek, útvonaltervezés, csomagolástechnológia ismereteket. Az elsajátított tudással képes segíteni a logisztikai menedzsment munkáját. Döntéselőkésztéssel segíti a menedzsmentet, valamint alkalmas irodai, ügyviteli adminisztráció végzésére is. Tudja kezelni az irodatechnikai és multimédiás eszközöket és el tudja látni az E-logisztikai feladatokat. Közreműködhet a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában valamint szállítással, szállítmányozással kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenységet folytat. Kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel, szakmai idegen nyelvtudás birtokában lehetővé válik számukra a munkavállalás akár az Európai Unió más országaiban is. Aktív közreműködői,alsó- középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. A képzési idő, a megszerzendő kreditek száma A képzési idő a modelltanterv szerint: 2 szakképzési évfolyam. A megszerzendő kreditek száma: 120 kredit. Befogadó szak Beszámításra kerülő kreditek Műszaki menedzser alapképzési szak Azon hallgatók esetén, akik a logisztikai műszaki menedzserasszisztens FSZ képzésből kerülnek felvételre a befogadó műszaki menedzser alapképzési szakra, az FSZ képzésben megszerzett kreditekből 50 kreditpont az alapfokú tanulmányaik során beszámításra kerül. Azonos szakmacsoportba tartozó szakképzésben elsajátított ismeretek beszámítása Azonos szakmacsoportba tartozó szakképzésben előzetesen megszerzett tudást egyéni felmérés alapján, amennyiben annak sikeres elvégzését a hallgató igazolni tudja, kérésre beszámítunk és az óralátogatásról felmentést adunk. Szakmai záróvizsgán a részvétel minden modulvizsgán ez esetben is kötelező. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 5

6 Az FSZ képzésbe való felvétel követelményei Érettségi bizonyítvány. A képzésben történő részvétel egyéb feltételeit a logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakmai és vizsgakövetelménye dokumentum írja elő, részletesen ismerteti, melyet mellékletben csatolunk. A felvétel rendjének szabályozása A Pannon Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól rendeletnek megfelelően a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a sikeres felvételi vizsga vagy átvételi eljárás. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 6

7 A logisztikai műszaki menedzserasszisztens FSZ képzés modelltanterve A következő modelltanterv tartalmazza a heti óraszámokat, az elméleti, a gyakorlat igényes elméleti és gyakorlati órák megosztásában, a megszerezhető kreditszámokat, az egyes tantárgyak esetén a tanuló előrehaladásának értékelési módját. 1. félév Tantárgy Ó/K Kp. Gazdasági ismeretek F 5 Gazdasági jog VEGTGAB114J V 6 Pszichológia VEGTMEB112P V 3 Üzleti kommunikáció VEGTMEB122K F 3 Közgazdaságtan matematikai alapjai VEGTKGB143M F 5 Logisztika I. VEGTVEB244L V 6 Számítástechnika F 3 Szakmai nyelv A 0 Összesen: félév Tantárgy Ó/K Kp. Vállalati gazdaságtan VEGTGAB144A V 6 Marketing alapjai VEGTGAB112M V 3 Bürotika és irodakultúra VEGTVEB112B V 3 Ellátási lánc menedzsment V 5 Beszerzés és értékesítés F 6 Raktározás V 6 Minőségbiztosítás V 3 Szakmai nyelv A Összesen: félév Tantárgy Ó/K Kp. Általános menedzsment VEGTMEB144M V 6 Statisztika VEGTGAB144S F 6 Áruterítés V 6 Elosztási logisztika V 3 Anyagmozgatás V 6 Szakszeminárium I A 3 Szakmai nyelv A Összesen: félév Tantárgy Ó/K Kp. Vállalati pénzügyek I. VEGTPTB212P V 3 Veszélyes áruk tárolása, szállítása V 3 Munkabiztonság V 3 Csomagolástechnika F 3 E-logisztika F 3 Szakmai szoftverek F 6 Szakszeminárium II A 3 Szakmai gyakorlat 3 Szakmai nyelv A Összesen: Mindösszesen = Elm : gyak 42:49 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 7

8 Modelltanterv levelezős munkarendben (az óraszámok féléves óraszámok zárójelben az óratípusonkénti belső elosztás elmélet + gyakorlat): 1. félév Tantárgy Óra/Követelmény Kp. Gazdasági ismeretek 15 (10+5) F 5 Gazdasági jog VEGTGAB114J 20 (20+0) V 6 Pszichológia VEGTMEB112P 10 (10+0) V 3 Üzleti kommunikáció VEGTMEB122K 10 (0+10) F 3 Közgazdaságtan matematikai alapjai VEGTKGB143M 15 (10+5) F 5 Logisztika I. VEGTVEB244L 20 (10+10) V 6 Számítástechnika 10 (0+10) F 3 Összesen: 100 (60+40) félév Tantárgy Óra/Követelmény Kp. Vállalati gazdaságtan VEGTGAB144A 20 (15+5) V 6 Marketing alapjai VEGTGAB112M 10 (10+0) V 3 Bürotika és irodakultúra VEGTVEB112B 10 (10+0) V 3 Ellátási lánc menedzsment 15 (10+5) V 5 Beszerzés és értékesítés 20 (0+20) F 6 Raktározás 20 (10+10) V 6 Minőségbiztosítás 10 (0+10) V 3 Összesen: 105 (55+50) félév Tantárgy Óra/Követelmény Kp. Általános menedzsment VEGTMEB144M 20 (10+10) V 6 Statisztika VEGTGAB144S 20 (10+10) F 6 Áruterítés 20 (20+0) V 6 Elosztási logisztika 10 (0+10) V 3 Anyagmozgatás 20 (15+5) V 6 Szakszeminárium I. 10 (0+10) A 3 Összesen: 100 (55+45) félév Tantárgy Óra/Követelmény Kp. Vállalati pénzügyek I. VEGTPTB212P 10 (10+0) V 3 Veszélyes áruk tárolása, szállítása 10 (10+0) V 3 Munkabiztonság 10 (10+0) V 3 Csomagolástechnika 10 (0+10) F 3 E-logisztika 10 (0+10) F 3 Szakmai szoftverek 20 (0+20) F 6 Szakszeminárium II. 10 (0+10) A 3 Szakmai gyakorlat 3 Összesen: 80 (30+50) 33 Mindösszesen 385 ( ) 120 Elm : gyak 52:48 % A szakmai vizsga szakmai idegennyelvi elemeket is tartalmaz, a felkészülés módja: támogatott egyéni felkészülés. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 8

9 Kreditbeszámítási táblázat Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézet A Pannon Egyetem műszaki menedzser alapképzési szak nappali tagozatán az FSZ képzésben teljesített tárgyak közül az alábbi tárgyakat fogadjuk el. A befogadó szak levelező tagozatán elfogadott tárgyak a műszaki menedzser alapképzési szak levelező tagozatos tantervének megfelelő kóddal, de azonos néven szerepelnek. FSZ tárgy Elismert BSc. Tárgy Kp. Gazdasági jog Gazdasági jog VEGTGAB114J 6 Pszichológia Pszichológia VEGTMEB112p 3 Üzleti kommunikáció Üzleti kommunikáció VEGTMEB122k 3 Közgazdaságtan matematikai Közgazdaságtan matematikai VEGTKGB143M 5 alapjai alapjai Vállalati gazdaságtan Vállalati gazdaságtan VEGTGAB144A 6 Marketing alapjai Marketing alapjai VEGTGAB112M 3 Bürotika és irodakultúra Bürotika és irodakultúra VEGTVEB112B 3 Vállalati pénzügyek I. Vállalati pénzügyek I. VEGTPTB212P 3 Általános menedzsment Általános menedzsment VEGTMEB144M 6 Statisztika Statisztika VEGTGAB144S 6 Logisztika I Logisztika I VEGTVEB244L 6 Mindösszesen 50 A képzés egyes szakaszainak lezárása, egymásra épülése Beiratkozáskor minden hallgató Tanulmányi Tájékoztatót kap, mely az Egyetemre, képzési helyeire, és minden képzésére vonatkozóan minden fontos információt, szabályzatot tartalmaz. A képzés kreditrendszerben történik a Pannon Egyetem aktuális Tanulmányi és Vizsgaszabályzata előírásai szerint. A képzésen a Karon érvényes tanulmányi szűrőszinteket teljesíteni kell. A képzés a szakképesítésre érvényes SzVK előírásai szerinti moduláris szakmai vizsgával zárul. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével. A modelltantervben előírt kötelező tárgyak teljesítése. A 120 kredit megszerzése. A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. Benyújtott és elfogadott szakdolgozat. A képzési idő alatt 2 félév testnevelés teljesítéséről szóló igazolás 1. A szakmai záróvizsga tartalma, eredményének kiszámítása A szakmai záróvizsgát a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21. ) SZMM rendelet szerint az Egyetem képviselőjének jelenlétében az EFI szervezi. A szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 1 Csak nappali tagozatos hallgatók esetén, a teljesítés pontos feltételrendszere képzési helyenként eltérő lehet Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 9

10 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbáziskezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása gyakorlati Időtartama: 120 perc A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 2. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Marketing és PR alapismeretek A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A marketing és PR alapismeretek alkalmazása szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A beszerzés és az értékesítés mozzanatai, módjai, bizonylatai. A főbb árucsoportok jellemzői, a minőség tanúsításának módjai. Az üzleti partnerek kiválasztása, értékelése szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 4. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. A veszélyesáru-ügyintéző munkakörében használt dokumentumok értelmezése szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 10

11 Esettanulmány készítése: Veszélyes áru megrendelés fogadása, visszaigazolása, díjszámítás, fuvarozási mód kiválasztása, útvonaltervezés, fuvarokmány kiállítása gyakorlati Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 5. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Áruterítés A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A kiszállítással, árutovábbítással, átrakással, átadással kapcsolatos feladatok. A feladatok ellátásához kapcsolódó dokumentumok értelmezése szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Esettanulmány készítése: Fuvarozási mód kiválasztása, útvonaltervezés, fuvarokmány kiállítása, az áruátadás bizonylatainak kezelése gyakorlati Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 6. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Az anyagbeszerző munkakör követelményei A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az anyagbeszerzés egyes mozzanatainak bemutatása, az anyagbeszerző munkakörében használt dokumentumok értelmezése szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Esettanulmány készítése: A beszerzési igények összesítése, a megrendelés és az áruátvétel lebonyolítása gyakorlati Időtartama: 60 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 7. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vállalati logisztikai rendszer működésének alapelvei, alapelemei. A logisztikai ügyintéző munkakörben használt magyar és idegen nyelvű dokumentumok kitöltése, tartalmának értelmezése szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Esettanulmány: teendők a megrendelés fogadásától a pénzügyi rendezés előkészítéséig Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 11

12 gyakorlati Időtartama: 90 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 8. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az ellátásilánc értelmezése, valamint folyamatainak ismertetése. Partnerkapcsolatok, stratégiai szövetségek, az ellátásilánc-kapcsolatok formái. Esettanulmány alapján egy ellátásilánc bemutatása. A fogyasztóvédelem elvei és szabályai szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Költségszámítások elvégzése megadott információk alapján írásbeli Időtartama: 60 perc A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Ellátási, elosztási rendszerek jellemzése. Hagyományos és integrált elosztási rendszerek, city-logisztika. A stratégiai partnerkapcsolatok gyakorlata. Erőviszonyok, döntési dilemmák. Az ellátásilánc gyakorlati sikertényezői. Az ostorcsapás-effektus szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Készletezési modellek, mechanizmusok, tárolás, raktározás. Raktározási rendszerek szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 20% 3. feladat 35% 4. feladat 15% 9. vizsgarész A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: E-logisztikai feladatok A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok informatikai igénye, információ- átadás, megosztás szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szervezési feladatok az E-logisztikában szóbeli Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Egy szimulált E-logisztikai feladat elvégzése számítógépen Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 12

13 gyakorlati Időtartama: 120 perc A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 30% 2. feladat 30% 3. feladat 40% A képzésre vonatkozó átlagszámítás A képzés során a hallgató tanulmányi átlaga az elektronikus hallgatói rendszerben rögzített adatok alapján, a mindenkor érvényes tanulmányi- és vizsgaszabályzat rendelkezései szerint számítandó. A hallgató teljesítményének nyomon követésére a tanulmányok egy félévnél hosszabb időszakára vagy a tanulmányok egészére számított (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag szolgál. A moduláris szakmai vizsga értékelése %-osan: Az azonosító számú, Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: 5 5. vizsgarész: 5 6. vizsgarész: 5 7. vizsgarész: 5 8. vizsgarész: vizsgarész: 25 Részidős képzés infrastrukturális és képzésmódszertani követelményei A képzés személyi és tárgyi feltételei megegyeznek a nappali képzés követelményeivel, azaz az SZVK által előírtakkal. Az oktatók kiválasztásakor megkívánjuk a felnőttképzési tapasztalatot. A munkatapasztalat beszámítása egyénenkénti elbírálással, a résztvevő munkáltatója által kiadott foglalkoztatást igazoló dokumentumok vizsgálata alapján történik. Kötelező szakmai gyakorlat alóli felmentés akkor adható, ha a résztvevő saját munkahelyén a szakmai gyakorlatra előírt feladatot teljesíti, vagy korábbi munkahelyén (legfeljebb 5 évre visszamenőleg) legalább 2 éves időtartamban igazoltan logisztikai munkakörben foglalkoztatták. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 13

14 A logisztikai műszaki menedzserasszisztens képzés folyamatos minőségbiztosítási terve Az FSZ képzések minőségirányítása az EFI ISO 9001/2008minőségirányítási rendszerének részét képezi. A teljes tanulmányi adminisztráció a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszerben történik. Szakmai képzési program A képzés a Pannon Egyetem szenátusa által jóváhagyott szakmai képzési terv szerint történik. A szakmai képzési tervet a Felnőttképzési Intézet őrzi, archiválja és kezdeményezi a rendszeres aktualizálását. A képzési program módosítása a felelős Kari Tanács határozata alapján történhet. A képzésben résztvevő oktatók szakmai és pedagógiai képesítésére vonatkozó követelmények A felsőfokú szakképzésben résztvevő oktatók tekintetében az alábbi törvények vonatkozó előírásainak mindenben megfelelő képesítést követelünk meg. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény. A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény. A évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról. Különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy az oktatók a kompetencia alapú oktatás jellemzőit, munkamódszereit megismerjék és alkalmazzák. A képzésben résztvevő oktatók továbbképzési terve Az oktatók számára évente szakterületenként legalább egy szakmai workshop-ot rendezünk a képzés szakmai problémáinak, bevezetendő újdonságainak meghatározására. A gazdálkodó szervezeteknél folyó szakmai gyakorlatot vezető konzulensek számára egynapos workshopot tartunk a szakmai gyakorlat céljának, szakmai- és a gyakorlatot végzővel szembeni kompetencia elvárásainak, értékelésének ismertetése, egyeztetése érdekében. További minőségbiztosítási tevékenységek Hallgatói visszacsatolás A képzés tartalmának, tárgyi felszereltségének, az oktatók felkészültségének, előadói kvalitásának, emberi példamutatásának, közösségépítő képességének minősítése félévenként a Pannon Egyetemen rendszeresített oktatók hallgatói véleményezése dokumentum kitöltésével és értékelésével. A felmérést a PE Minőségbiztosítási Iroda szervezi, értékeli. Az értékelést megküldi az EFI-nek. Oktatói visszacsatolás Az oktatók az félévenként tartandó oktatói értekezleteken véleményezik, minősítik az általuk oktatott modulok tartalmát, kapcsolódásait, korszerűségét, a tanulmányi teljesítményt, oktatási módszereket, tárgyi feltételeket és javaslatokat tesznek változtatásokra. A képzőhely vezetője a felmerült javaslatokat, az azokra hozott intézkedéseket megküldi az EFI-nek, illetve a szakvezetőnek. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 14

15 Vezetői visszacsatolás Az EFI képviselője évente legalább egy alkalommal látogatást tesz a képzőhelyeken, melyről értékelő lapot készít. A kérdőíveket, értékeléseket az EFI gyűjti, értékeli és archiválja. Az eredményről tájékoztatja a képzésben együttműködő képzőhelyek vezetőit, a szakvezetőt és a befogadó szak szakvezetőjét, valamint intézkedési javaslatot tesz, és a határidő elteltével annak eredményét ellenőrzi. A gyakorlati képzési program követelményei A teljesítendő gyakorlati képzés óraszáma Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat tartama: 360 óra Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 15

16 A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat célja, hogy a tanuló gazdálkodó szervezetnél gyakorolja megszerzett tudásának alkalmazását, egyéni és társas kompetenciáit fejlessze. Tanulja meg a csoportmunkába való részvételt, a csoportmunka jellemzőit. Vegyen részt a gazdálkodó szervezet termelő, szolgáltató, fejlesztő munkájában. A szakmai gyakorlat követelményeit a Karon mindenkor érvényben levő külön szabályozás rögzíti. Gyakorlati képzőhelyek A gyakorlati képzőhelyek biztosítását a helyi Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával és az Egyetemmel együttműködő gazdálkodó szervezetek segítségével oldjuk meg. A szakmai gyakorlat a Kereskedelmi és Iparkamara által minősített, a tanuló otthonához legközelebbi gyakorlati képzőnél is letölthető, ebben az esetben az iskola eseti együttműködési szerződést köt az intézménnyel. Veszprém székhely A gyakorlati képzés felügyeletében együttműködő gazdasági kamara Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8200 Veszprém Budapest út 3. Nagykanizsa telephely A gyakorlati képzés felügyeletében együttműködő gazdasági kamara Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsai Irodája 8900 Nagykanizsa Zrínyi u. 21. Székesfehérvár székhelyen kívüli képzési hely: A gyakorlati képzés felügyeletében együttműködő gazdasági kamara Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 4-6. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 16

17 Mellékletek Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézet 1. számú melléklet A képzés jelenleg érvényes szakmai és vizsgakövetelményei (15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről külön fájlként csatolva) 2. A képzési program tantárgyainak illeszkedése az SZVK moduljaihoz Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 17

18 2. számú melléklet A képzési program tantárgyainak illeszkedése az SZVK moduljaihoz 1. félév Tantárgy Kód Ó/K Kp. Szakmai követelmény modul illesztett feladatprofilja Egyéb Gazdasági ismeretek Marketing és PR alapismeretek Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése Értékeli az üzleti partnereket A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai Közreműködik a vállalati logisztikai rendszer tervezésében, kialakításában Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok Logisztikai költségszámításokat végez teljes költségkoncepció alapján Vevőkiszolgálási teljesítménymutatókat készít Gazdasági jog GTGAB114J A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai Közbeszerzés esetén alkalmazza a közbeszerzési szabályozást Intézi a garanciális és szavatossági ügyeket Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek Szerződést köt Szükség szerint a szerződést aláírásra előkészíti Közreműködik a hitelügyintézésben Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvet vesz fel

19 Javaslatot tesz az ellentételezésre, a reklamáció megoldására Szükség szerint hatósági, szakértői eljárást kezdeményez Az eljárás eredménye szerint rendezi a reklamációt Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok A vállalkozás működése során érvényesíti a fogyasztóvédelemre vonatkozó előírásokat Pszichológia GTMEB112P Marketing és PR alapismeretek Feladatprofil Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, működtetésében Üzleti kommunikáció GTMEB122K Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és elektronikus formában Hivatalos okmányokat tölt ki A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (hatóságoknál, közigazgatási szerveknél) Napi/heti jelentést készít Árajánlatokat kér, ad, értékel Marketing és PR alapismeretek Feladatprofil Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, működtetésében Közgazdaságtan matematikai alapjai GTKGB143M 5 Alapozó tárgy valamennyi matematikai számítást igénylő modul feladatnál szükséges Logisztika I. GTVEB244L 6 Betárolja és kitárolja az árut a raktárba illetve a raktárból, meghatározza a tárolóhelyet Ellenőrzi a bejövő megrendelés teljesítési feltételeit Kezeli a raktárgazdálkodás bizonylatait Ellátja a minőségbiztosítási rendszerben rögzített feladatokat Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 19

20 A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai Véleményezi az új technológiák, termékek bevezetését Adatokat szolgáltat a termelési tervek elkészítéséhez Közreműködik a vállalati logisztikai rendszer tervezésében, kialakításában Előkészíti a belföldi, nemzetközi szállításokat Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást Részt vesz az árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában Kapcsolatot tart a pénzügyi- és a termelésprogramozási részleggel Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok Logisztikai vevőkiszolgálást végez Számítás technika Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és elektronikus formában Hivatalos okmányokat tölt ki A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (hatóságoknál, közigazgatási szerveknél) Napi/heti jelentést készít Árajánlatokat kér, ad, értékel Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) Szöveget, táblázatot szerkeszt Elektronikus levelezést folytat, internetet és intranetet használ Szakmai nyelv Összesen: félév Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 20

21 Tantárgy Ó/K Kp. Vállalati gazdaságtan GTGAB144A Marketing és PR alapismeretek Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése Összehangolja a kereslettel a kínálatot Értékeli az üzleti partnereket Az anyagbeszerző munkakör követelményei Megtervezi az aktuális beszerzések időrendjét A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai Véleményezi az új technológiák, termékek bevezetését Közreműködik a vállalati logisztikai rendszer tervezésében, kialakításában Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok Logisztikai költségszámításokat végez teljes költségkoncepció alapján Stratégiai partnerkapcsolatot alakít ki Marketing alapjai GTGAB112M Marketing és PR alapismeretek Piackutatást végez Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását Részt vesz a vevőktől, partnerektől, ügyfelektől, közéletből érkező visszacsatolások összegyűjtésében, rendszerezésében Közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában Protokoll-listát, illetve címlistát állít össze Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és kultúrájának kialakításában, működtetésében Bürotika és irodakultúra GTVEB112B Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 21

22 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 22 Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézet Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet Nyomon követi a számla kiegyenlítését A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Telefont, faxot, fénymásológépet kezel Dokumentumokat fénymásol Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, videó, projektor, írásvetítő Használja az egyéb irodai eszközöket (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő) Felméri az ügyfelek igényeit Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek Termékeiről, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit Ügyfélszolgálati teendőket lát el Az aktuális kedvezményekről folyamatos tájékoztatást ad Szakmai rendezvényeken vesz részt Reklamációt fogad Mérlegeli a kifogások jogosságát és mértékét A reklamáció fajtájától és mértékétől függően dönt az ügyintézés menetéről Együttműködik a szervezet társadalmi kapcsolatainak alakításában Ellátási lánc menedzsment Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok Együttműködik, kapcsolatot tart az ellátásilánc tagjaival Stratégiai partnerkapcsolatot alakít ki Raktározás A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai Betárolja és kitárolja az árut a raktárba illetve a raktárból, meghatározza a tárolóhelyet Kezeli a raktárgazdálkodás bizonylatait Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok

23 Raktározási menedzsment feladatokat lát el Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei Közreműködik a készletek és a tárolóhelyek nyilvántartásában Beszerzés és értékesítés A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése Meghatározza a beszállítói célcsoportot Meghatározza a vevői célcsoportot Felkutatja a lehetséges beszállítókat Felkutatja a lehetséges vevőket Összehangolja a kereslettel a kínálatot Értékeli az üzleti partnereket Elkészíti a megrendelést Fogadja a megrendelés visszaigazolását Pontosítja a szállítás időpontját, helyét Megszervezi a termék fogadását Ellenőrzi a beérkezett áruhoz csatolt kísérőokmányokat Azonosítja a terméket Ellenőrzi a mennyiséget Ellenőrzi a minőséget A hibás teljesítésről felvett jegyzőkönyv alapján szükség szerint intézkedik Fogadja a megrendelést Visszaigazolja a megrendelést Előkészíti, megszervezi a termék vevőnek történő átadását Szükség szerint megszervezi a szállítást Kiállítja és mellékeli a kísérőokmányokat Megállapodás szerint a terméket átadja a vevő telephelyén Megállapodás szerint a terméket átadja a saját telephelyén Az anyagbeszerző munkakör követelményei Összegzi a beszerzési igényeket Megtervezi az aktuális beszerzések időrendjét Megrendelést továbbít a beszerzési részleghez vagy a beszállítóhoz Gondoskodik az áru szabályszerű átvételéről Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 23

24 Az áruátvételhez kapcsolódó dokumentumokat kezeli és eljuttatja az illetékeshez Kapcsolatot tart a beszállítókkal, értékeli teljesítményüket Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok Beszerzési piackutatást végez és minősít Beszerzési koordinációt végez Minőségbiztosítás A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai Ellátja a minőségbiztosítási rendszerben rögzített feladatokat Szakmai nyelv Összesen: félév Tantárgy Ó/K Kp. Általános menedzsment GTMEB144M A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai Részt vesz az árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában Közreműködik a vállalati logisztikai rendszer tervezésében, kialakításában Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok Stratégiai partnerkapcsolatot alakít ki Statisztika GTGAB144S Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok Vevőkiszolgálási teljesítménymutatókat készít Beszerzési piackutatást végez és minősít Az anyagbeszerző munkakör követelményei Összegzi a beszerzési igényeket A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 24

25 Adatokat szolgáltat a termelési tervek elkészítéséhez Áruterítés A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése Szükség szerint megszervezi a szállítást Áruterítés Részt vesz az árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában Gondoskodik a kiszállítási terv alapján a megfelelő számú és felszereltségű járműről Fuvarokmányt állít ki a szállítójárművek részére Átrakással, árutovábbítással (cross-docking) kapcsolatos tevékenységeket végez Gondoskodik az áru szabályszerű átadásáról Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok Megszervezi és irányítja az áruszállítást Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok Ellátáslogisztikai feladatokat lát el Elosztási logisztika Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok Ellátáslogisztikai feladatokat lát el Anyagmozgatás Áruterítés Átrakással, árutovábbítással (cross-docking) kapcsolatos Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 25

26 tevékenységeket végez Az anyagbeszerző munkakör követelményei Gondoskodik az áru szabályszerű átvételéről A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése Megszervezi a termék fogadását Előkészíti, megszervezi a termék vevőnek történő átadását Megállapodás szerint a terméket átadja a vevő telephelyén Megállapodás szerint a terméket átadja a saját telephelyén Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei A biztonsági előírásoknak megfelelően betárolja és kitárolja a veszélyes árut a raktárba, illetve a raktárból, meghatározza azok tárolóhelyét Az anyagbeszerző munkakör követelményei Gondoskodik az áru szabályszerű átvételéről Szakszeminárium I. 3 Szakmai nyelv Összesen: félév Tantárgy Ó/K Kp. Vállalati pénzügyek I. GTPTB112P A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban Logisztikai menedzsment, ellátásilánc-menedzsment feladatok Logisztikai költségszámításokat végez teljes költségkoncepció alapján Vevőkiszolgálási teljesítménymutatókat készít Veszélyes áruk tárolása, szállítása Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 26

27 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 27 Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézet Részt vesz a veszélyes árukra vonatkozó árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában Elvégzi a veszélyes anyagok beszerzésével kapcsolatos speciális feladatokat A veszélyes áru kísérő okmányait, az átvételéhez és kiszállításához kapcsolódó dokumentumokat kezeli és eljuttatja az illetékeshez A környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak megfelelően kezeli és felhasználja a veszélyes anyagokat A biztonsági előírásoknak megfelelően betárolja és kitárolja a veszélyes árut a raktárba, illetve a raktárból, meghatározza azok tárolóhelyét Kiválasztja a veszélyes áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást Gondoskodik a veszélyes áru szállítására alkalmas járműről Közreműködik a készletek és a tárolóhelyek nyilvántartásában Munkabiztonság Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei A környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak megfelelően kezeli és felhasználja a veszélyes anyagokat A biztonsági előírásoknak megfelelően betárolja és kitárolja a veszélyes árut a raktárba, illetve a raktárból, meghatározza azok tárolóhelyét Csomagolástechnika A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai Véleményezi az új technológiák, termékek bevezetését Az anyagbeszerző munkakör követelményei Gondoskodik az áru szabályszerű átvételéről Áruterítés Részt vesz az árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei

28 Részt vesz a veszélyes árukra vonatkozó árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában E-logisztika E-logisztikai feladatok Hatékony információáramoltatást és információmegosztást végez E-business lehetőséget használ E-beszerzést végez E-disztribúciót végez Szakmai szoftverek Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei Kiválasztja a veszélyes áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást Szakmai gyakorlat 3 Szakszeminárium II. 3 Szakmai nyelv Összesen: 27 Mindösszesen 120 Elm : gyak Logisztikai műszaki menedzserasszisztens szakképzési program 28

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) M0061 FELADATOK 4 Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez 5 Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és 6 elektronikus formában 7 Hivatalos

Részletesebben

Számviteli szakügyintéző FSZ-képzés Nappali tagozat

Számviteli szakügyintéző FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Számviteli szakügyintéző FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2009. szeptember 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Dimény Erzsébet Dékán: Dr. Jancsik

Részletesebben

Banki szakügyintéző FSZ-képzés Nappali tagozat

Banki szakügyintéző FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Banki szakügyintéző FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2009. szeptember 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Dimény Erzsébet Dékán: Dr. Jancsik

Részletesebben

Banki szakügyintéző FSZ-képzés Nappali tagozat

Banki szakügyintéző FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Banki szakügyintéző FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2012. augusztus 15-től Bevezetés módja: azonnali rendszerű Szakvezető: Dr. Dimény Erzsébet Dékán: Dr. Jancsik

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Országos Képzési Jegyzék

Országos Képzési Jegyzék Országos Képzési Jegyzék Modul OKJ jellemzői Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu 2012 / 2013 2012/2013. tanévre

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Logisztikai ügyintéző

Logisztikai ügyintéző 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 54 345 01 Logisztikai ügyintéző emeltszintű szakképesítés Nappali munkarendszerű, egyéves képzés Helyi tanterv 2017. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 3.2 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2012. augusztus 15-től Bevezetés módja: azonnali rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr.

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2009. december 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr.

Részletesebben

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02 1.2.

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések

Részletesebben

Magyar joganyagok - 35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet - a nemzeti fejlesztési miniszt 2. oldal 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Magyar joganyagok - 35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet - a nemzeti fejlesztési miniszt 2. oldal 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. Magyar joganyagok - 35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet - a nemzeti fejlesztési miniszt 1. oldal 35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szegedi Sz C Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája TANMENET

Szegedi Sz C Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája TANMENET Szegedi Sz C Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája TANMENET 54 341 01 KERESKEDŐ 11718-16 Üzleti levelezés és kommunikáció szakmai követelménymodul

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a

Részletesebben

A sorszámú Légi közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A sorszámú Légi közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A sorszámú Légi közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 03 1.2.

Részletesebben

A 21. sorszámú Boltvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 21. sorszámú Boltvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 21. sorszámú Boltvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 341 01 1.2.

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ 54 345 02 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ 54 345 02 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ 54 345 02 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. 1 Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés)

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés. Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eszterházy Károly F iskola KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS fels fokú szakképzés Elágazás: Logisztikai m szaki menedzserasszisztens (modulrendszer képzés) Eger, 2008. Tartalomjegyzék 1. Szakindítási

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 33. sorszámú Drog- és toxikológiai technikus megnevezésű szakképesítésráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 33. sorszámú Drog- és toxikológiai technikus megnevezésű szakképesítésráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 33. sorszámú Drog- és toxikológiai technikus megnevezésű szakképesítésráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PR ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 342 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: PR ügyintéző

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 52 341 04 1000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 52 341 04 1000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ 52 341 04 1000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. 1 Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3. 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3. 2. A szakképesítések, elágazások

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév GYAKORLATI OKTATÓ felsőfokú szakképzés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 51 344 01 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 296. sorszámú Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 296. sorszámú Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 296. sorszámú Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 301. sorszámú Pályázati-támogatási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 06

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

A 56. SORSZÁMÚ VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

A 56. SORSZÁMÚ VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE A 56. SORSZÁMÚ VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító : 55 853 02

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 345 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma:

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: A szakképesítés megnevezése: Szállítmányozási ügyintéző OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés A jelentkezés feltétele:

Részletesebben

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 182. sorszámú Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus 3. 3.1

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK A 201. sorszámú Szállodai recepciós megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító : 52 812 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 52 342 01 0000

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

Érettségi után, tovább a Fáyban

Érettségi után, tovább a Fáyban Érettségi után, tovább a Fáyban Kínálatunk sikeres érettségit tett végzős diákjaink számára Egyéves szakképzések nappali tagozaton Kétéves szakképzés nappali tagozaton Felnőttoktatási szakképzés a Fáyban

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése IRODAI ASSZISZTENS 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 01 Megnevezés: Gépíró Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 02 Megnevezés: Gépíró, szövegszerkesztő 3.2 Elágazások nincsenek 3.3

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

Részletesebben

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 37. sorszámú Halász, haltenyésztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 624 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566

VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566 VIK Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM035566 Tájékoztató a szakmai vizsgáról és a szakképesítés vizsgáztatási követelményeiről A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz tartozó IRODAI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXV. ÜGYVITEL ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 31 346 02 Számítógépes

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A 146. sorszámú Mechatronikus-karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 146. sorszámú Mechatronikus-karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 146. sorszámú Mechatronikus-karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 523 01 1.2.

Részletesebben

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 156. sorszámú Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 272. sorszámú Fogadós megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 272. sorszámú Fogadós megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 272. sorszámú Fogadós megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 811 06 1.2. Szakképesítés megnevezése: Fogadós 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN

Részletesebben

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ Az iskolában indított elágazások: Az iskolában indított ráépülések: PROTOKOLLÜGYINTÉZŐ UTAZÁSÜGYINTÉZŐ RENDEZVÉNY- ÉS KONFERENCIASZERVEZŐ UTAZÁSSZERVEZŐ MENEDZSER 3.1 Rész-szakképesítés

Részletesebben

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Távközlési megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 523 05 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

7. EGYEBEK. A 273. sorszámú Fotográfus és fotótermék-kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

7. EGYEBEK. A 273. sorszámú Fotográfus és fotótermék-kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 6.10. Jó minőségű, biztonságos konyhai alapfelszerelések, gépek 6.11. Bútorok 6.12. Lakberendezési kiegészítők 6.13. Takarítógépek 6.14. Vasalás kellékei 6.15. Ízléses berendezési tárgyak 6.16. Szabadidős

Részletesebben

A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 1.2.

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben