A M E E TITKÁRSÁGI ÜGYRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A M E E TITKÁRSÁGI ÜGYRENDJE"

Átírás

1 A M E E TITKÁRSÁGI ÜGYRENDJE T A R T A L O M 1. Hatály 2. A Titkárság szervezete és működése 3. A Titkárság elnevezés, címe 4. A Titkárság feladatköre 5. A titkárság feladatainak részletezése 6. Munkaköri leírások Budapest, január 10. Összeállította: Jóváhagyta: Günthner Attila irodavezető Egyesületi Elnökség 2/2011 számú határozatával

2 MEE TITKÁRSÁGI ÜGYREND 1. Hatály A Titkársági Ügyrend a MEE titkárságának feladatait, szervezetét, hatáskörét, valamint vezetőjének és alkalmazottainak jogkörét és felelősségét határozza meg. A titkárság ügyrendjét a MEE Elnöksége hagyja jóvá. Az ügyrendben nem szereplő kérdésekben a hatályos jogszabályok és rendeletek, valamint az Egyesület Alapszabályának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Gazdálkodási Szabályzatának vonatkozó rendelkezései az irányadók. 2. A Titkárság szervezete és működése Az Egyesület központi ügyintéző munkaszervezete a Titkárság, amelyet az Egyesület alkalmazottai alkotnak. A Titkárság vezetője az irodavezető, akit az Egyesületi Elnökség által elbírált pályázat alapján az Elnökség nevez ki. Az irodavezető felett a munkáltatói jogokat az Egyesület Elnöke gyakorolja. Operatív munkáját az Egyesület Főtitkára irányítja. A Titkárság beosztott munkatársait az irodavezető nevezi ki és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. A Titkárság vezetőjének és munkatársainak jogait, feladatait és felelősségét az érvényes jogszabályok és a munka törvénykönyvét figyelembe vevő, az Elnökség által jóváhagyott Az Egyesület alkalmazottaira vonatkozó irányelvek alapján megkötött munkaszerződések határozzák meg. 2.1 Szervezeti felépítés: A Titkárság elhelyezkedését az egyesületi szervezetben, illetve szervezeti felépítését az 1. és 2. ábra mutatja be.

3 1.ábra Küldött-Közgyűlés Etikai Bizottság Ellenőrző Bizottság Egyesületi Elnökség Titkárság Szervezetek Társaságok Bizottságok Szakosztályok Területi Szervezetek Fiatal Szakemberek Társasága Oktatási Bizottság Automatizálási és Informatikai Szakmai Tudományos Bizottság Villamos Fogyasztóberendezések Üzemi szervezetek Önálló jogi személyiségű társaságok Szervezési Bizottság Villamos Gép és Készülék Gazdasági Bizottság Vill.Hálózat Tervező és Szerelő Régiók Villamos Energia Társaság Komm. és Marketing Bizottság Világítástechnikai Társaság Díjbizottságok BUDAKO ÉMAKO Szakmai Bizottságok ÉDUKO DÉDUKO Elektrotechnika Szerkesztőbiz. SZERKO Technikatörténeti Biz. TITUKO Szakmai Minősítő Biz. Szabványosítási Biz. Vándorgy. Szervező Biz. 2. ábra Elnök Irodavezető Irodai asszisztens Rendezvényszervező Szerkesztőségi titkár Marketing kommunikáció Gazdasági ügyintéző + Tagnyilvántartó

4 3. A Titkárság elnevezés, címe A Titkárság elnevezése: MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET TITKÁRSÁGA A Titkárság telephelye: H 1075 Budapest, VII. Madách Imre út 5.. III.em. A Titkárság posta címe: H 1075 Budapest, VII. Madách Imre út 5.. III.em. A Titkárság telefon és fax számai: telefon: , , , , Fax: Honlap: A Titkárság működési területe: Magyar Köztársaság 4

5 4. A Titkárság feladatköre A titkárság feladatköre két fő részre osztható: Az Egyesület működéséhez szükséges tevékenység: hivatali, ügyviteli, pénzügyi, gazdálkodási, minőségügyi, valamint az Egyesület tagságának nyilvántartásával kapcsolatos munka, Az Egyesület szakmai küldetését elősegítő tevékenység: szervezési, oktatási, kiadói, információáramlási és egyéb szolgáltatási feladatok. 5. A Titkárság feladatainak részletezése 5.1 A működéssel kapcsolatos feladatok Az egyesületi tagokkal kapcsolatos feladatok: Az egyesületi tagságra vonatkozó feltételeket, a tagság formáit, a tagok jogait és kötelességeit a MEE Alapszabályának 4. és 5. fejezete határozza meg. Eszerint az egyesületi tagok lehetnek: - rendes tagok (természetes személy) - pártoló tagok (természetes, vagy jogi személy) Rendes tagokkal kapcsolatos feladatok: az ország területén élő tagság naprakész nyilvántartásával kapcsolatos feltételek biztosítása, tagnyilvántartó rendszer karbantartása, kapcsolattartás a regisztrált jogosultságú szervezetek tagnyilvántartásért felelőseivel, a központi regisztrációs szervezet tagnyilvántartása és a tagsági díj begyűjtése, tagdíj elszámolás a regisztrált jogosultságú szervezetekkel, a tagság alakulásának áttekintése, statisztikák készítése, elemzése Pártoló tagokkal kapcsolatos feladatok: a pártoló tagok tagságának folyamatos szervezése, a szerződéskötések és személyes látogatások előkészítése illetve végrehajtása, a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítésének figyelemmel kisérése, betartása és betartatása, a pártoló tagság naprakész nyilvántartása, a pártoló tagsági díjak begyűjtése, nyilvántartása, a pártoló tagok (cégek) által igényelt témák felvételének figyelemmel kisérése, A MEE szervezeti egységeivel (területi- üzemi szervezetek, régiók, szakosztályok, bizottságok, társaságok) kapcsolatos feladatok. 5

6 a MEE szervezeti egységei részére, a megfelelő működésükhöz szükséges információk biztosítása a Közgyűlésen, elnökségi üléseken, elnök-titkári értekezleteken hozott határozatok továbbítása, végrehajtásának biztosítása, a szervezeti egységek vezetőségeivel állandó és rendszeres kapcsolattartás, igény szerint a szervezeti egységek által szervezett előadások, vitaülések, szakmai tanulmányutak, nagyobb rendezvények megszervezéséhez szükséges feltételek biztosítása (Program és Tájékoztató, meghívók, kiadványok, egyéb nyomdai anyagok előkészítése, szerkesztése, megjelentetése, szervezési munka, levelezés stb.), szervezetek vezetőszervi ülései jegyzőkönyveinek, munkabizottsági zárójelentések, társadalmi bírálatok, javaslatok, emlékeztetők, feljegyzések nyilvántartása, szükség szerinti továbbítása külső szervek felé, a szervezeti egységek közötti munka koordinálása, a területi szervezetek határmenti és testvérvárosi kapcsolatainak elősegítése, javasolt további szervezeti egységek megalakításával kapcsolatos feladatok előkészítése, megszervezéséhez szükséges segítség biztosítása, a szervezetek gazdasági (gazdálkodói) munkájának irányelveinek meghatározása, felügyelete, segítése, esetenként elvégzése, A MEE vezető testületeinek munkájával kapcsolatos feladatok: a./ Közgyűlés a Közgyűlés előkészítése és megszervezése, a szervezeti egységek előkészítő munkáinak, taggyűléseinek megszervezéséhez szükséges segítség nyújtás, tisztújító Közgyűlés esetén a Jelölő Bizottság munkájához a szükséges adatok és feltételek biztosítása, az Alapszabály esetleges módosításához szükséges feltételek biztosítása, A MEE 1 illetve 3 éves tevékenységét bemutató és értékelő jelentéshez az adatok, részanyagok előkészítése, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörbe tartozó további témák előkészítése (közhasznúságú jelentés, beszámolók ) a Közgyűlés írásos anyagának, jegyzőkönyvének szerkesztése, dokumentálása, a Közgyűlés határozatainak előkészítése és dokumentálása, a Közgyűlési határozatok érvényesítésének figyelemmel kisérése, A Díjbizottság munkáját segítő és a díjazottak jutalmazásával kapcsolatos feladatok elvégzése. b./ Egyesületi Elnökség az Elnökség éves munkatervének előkészítése, az Elnökség üléseinek megszervezése, a napirenden szereplő témák írásos előterjesztésének előkészítése, az Elnökség határozatainak előkészítése, és dokumentálása, közreműködés az elnökségi határozatok érvényesítésében, 6

7 emlékeztetők összeállítása, az Elnökség folyamatos tájékoztatása a titkárságra eljutott, az Egyesület küldetését érintő fontos információkról, feladatokról. c./ Országos Elnök-titkári Értekezlet az értekezlet előkészítése, megszervezése és lebonyolítása a napirendben lévő témák írásos anyagainak előkészítése, megszerkesztése, a határozatok előkészítése, és dokumentálása, az elfogadott határozatok érvényesítésének segítése A MEE kapcsolatai más szervekkel A MEE működése során hazai és külföldi társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, cégekkel a MEE küldetése és az Egyesület Elnöksége által hozott határozatok szerint tart kapcsolatot. Ezzel kapcsolatban a Titkárság feladatai: a kapcsolat felvétel illetve annak előkészítése, az együttműködési megállapodások előkészítése, a megállapodásokban megfogalmazott feladatok végrehajtásának elősegítése és figyelemmel kisérése, pályázati lehetőségek figyelése és a szükséges kapcsolatok létesítése, bejövő és kimenő levelekkel (elektronikus és nyomtatott) kapcsolatos ügyintézés A MEE minőségirányítási rendszere Egyesületünk tanúsított MSZ EN ISO 9001:2009 EUROCERT szerinti minőségirányítási rendszert működtet. A Titkárság feladata az Egyesületnek ez alapján elkészített Minőségirányítási kézikönyv szerinti működtetése A Titkárság főbb gazdálkodási feladatai: az Egyesület pénzügyi és költségvetési tervének elkészítése, a pénzügyi terv végrehajtásának koordinálása, végrehajtása, egyéb operatív gazdálkodási feladatainak elvégzése, a regisztrált tagságú szervezeti egységek gazdálkodásának koordinálása, az önálló bankszámlával nem rendelkező szervezeti egységek gazdálkodásának támogatása, kimutatások, elemzések, tájékoztatók készítése/készíttetése, a gazdálkodásról szóló beszámolók határidőre történő elkészítése, az Elnökség és a Gazdasági Bizottság folyamatos tájékoztatása a gazdálkodást érintő kérdésekben, az Ellenőrző Bizottság gazdálkodást ellenőrző munkájának támogatása, kapcsolattartás az Egyesület gazdasági eseményeinek könyvelését megbízás alapján. végző külső céggel. 5.2 A MEE cél szerinti tevékenységeivel kapcsolatos feladatok 7

8 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület közhasznú szervezetként önálló gazdálkodást folytathat meghatározott cél szerinti tevékenységeivel. Ezek a következők: Oktatás (Felnőttképzés), Szakértői munkák, megbízások, Kiadványok, jegyzetek készítése, terjesztése, forgalmazása, Rendezvényszervezés Ezek a tevékenységek biztosítják nagyrészt az Egyesület működési költségeinek kompenzálását és így kiegyensúlyozott gazdálkodását. Ezen területeken a Titkárságnak nagyon fontos szervező, koordináló, irányító, gazdálkodó szerepe van a mindenkori hatályos jogszabályok, rendeletek és belső szabályzatok betartása mellett. 8

9 6. Munkaköri leírások IRODAVEZETŐI MUNKAKÖR JOGÁLLÁSOK, FELADATOK, HATÁSKÖRÖK, FELELŐSSÉGEK Irodavezető Jogállása: Az irodavezető a Titkárság vezetője, akit pályázat alapján az Egyesületi Elnökség jóváhagyásával az elnök nevez ki. Az irodavezető felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Beosztottjai: - irodai asszisztens - rendezvényszervező, marketing kommunikációs felelős - gazdasági ügyintéző, központi tagnyilvántartó Felelőssége: - Az egyesületi Titkárság munkájának megszervezése, működtetése és ennek vezetése, az Elnökségi határozatoknak, a munkatervnek megfelelően a jogszabályok, szabályzatok szakmai, ügyviteli és minőségbiztosítási rendszer előírásainak betartásával. - Az Egyesület kiegyensúlyozott gazdálkodásának biztosítása, az egyesületi vagyon kezelése, gyarapítása a költségvetésben és kalkulációban előirányzott összegek terv és rendeltetésszerű felhasználásával, bevételt teremtő lehetőségek felkutatásával. - Beosztottjai irányítása, szakmai fejlődésük biztosítása. - Bizalmas adatok és információk kezelése törvények betartásával, az Egyesület érdekeinek figyelembevételével. - A hatáskörébe utalt feladatok végrehajtása. Hatásköre, jogköre: Az Egyesület titkárságára háruló feladatok végrehajtásában intézkedési joga van a titkárság alkalmazottai felé, gyakorolja a munkáltatói jogot felettük. - A titkárság munkájának irányítása. - Minősíti a titkárság alkalmazottait. - Döntési joga van titkárság dolgozóinak erkölcsi és anyagi elismerésében, azok kinevezésében és felmentésében. (a MEE iránti lojalitásuknak megfelelően) - Az Elnökség által szabályozott mértékben jogosult utalványozásra. - Jóváhagyja a rendezvények, tanfolyamok, csoportos tanulmányutak kiadványainak megrendelését. - Jóváhagyja az egyesületi rendezvényekkel kapcsolatos elő- és utókalkulációkat, a társadalmi vezetés egyidejű tájékoztatása mellett. Kiadmányozza (Kiadásért felelős): 9

10 - Az egyesületi titkárság ügyrendjét és az Egyesület belső szabályzatait, minőségirányítási előírásait. - A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott egyesületi kiadványokat (Program és Tájékoztató, továbbá jegyzetek, alkalmi kiadványok, ismertetők stb.) - A nemzetközi együttműködéssel, nemzetközi szervezetekkel, külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos levelezéseket. - Az egyesület szervezetei, annak elnök-titkára felé menő körleveleket, levelezéseket. - Az egyesület választott tagjai, tisztségviselői és az Elnökség tagjai felé menő körleveleket, levelezéseket. - A vállalatok, intézmények vezetője, valamint az országos hatáskörű szervek vezető helyettesei felé menő körleveleket, levelezéseket. Képviselet, kapcsolattartás: Képviseleti jogkörét a képviseleti rend szerint gyakorolhatja. Munkakörével összefüggésben kapcsolatot tart: - Az Egyesület vezetőségével, a választott tisztségviselőkkel (elnök, főtitkár, Elnökség, Elnökségi Bizottságok vezetői, Szervezeti egységek vezetői: Társaságok, Szakosztályok Régiók, területi és üzemi szervezetek), - A MTESZ vezetőségével és társegyesületek vezetőségével, - A MEE tagvállalatok, szakmai cégek, országos hatásköri szervek képviselőivel, - Nemzetközi szakmai szervezetekkel, külföldi társegyesületekkel. - Az minőségirányítási rendszer kapcsán felmerülő felülvizsgálati és megújító auditok végzőivel, külső és belső auditorokkal. Feladatköre: Az Egyesület Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzata szerint, a társadalmi tevékenység feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása, hivatali, ügyviteli, pénzügyi gazdálkodási, valamint a szakmai és szolgáltatási tevékenységgel összefüggő szervező és adminisztratív munka irányítása, a Titkárság vezetése. Feladatait az Egyesület vezető szerveinek határozatai, elnöki és főtitkári utasítások alapján kell végrehajtani. Részletezve: a. Az Egyesület szervezetei társadalmi munkája feltételeinek biztosítása: - biztosítja az egyesület alapszabály szerinti és egyéb rendezvények előkészítését, határozat tervezetei megfogalmazását és végrehajtás megszervezését, - elnökségi bizottságok és szakosztályok társadalmi megmozdulásaihoz terem technikai feltételek és meghívók biztosítása, - vezetőszervek üléseinek nyilvántartása, vezetőszervek képviselői részvételének szervezése, - előkészíti a vezetőszervek üléseit, biztosítja működésüket, jegyzőkönyvet készít és gondoskodik a határozatok nyilvántartásáról, figyelemmel kíséri előrehaladásukat, 10

11 - a munkatervek szükséges módosítására javaslatot tesz az elnök és főtitkár felé, - szervezetek által készített munkabizottsági zárójelentések, társadalmi bírálatok, javaslatok, emlékeztetők, feljegyzések nyilvántartása, szükség szerinti továbbítása külső szervek felé, - szervezetek értékelésének folyamatos szervezése, - több szervezetet érintő kérdésekben operatív koordinációs feladatot lát el, - szervezetek közötti szakmai információ áramlás szervezése, szakmai előadó igények biztosítása, - társegyesületi együttműködések szervezése, - a tagnyilvántartás rendszerének naprakészen tartása, fejlesztése, - az egyéni és jogi tagság nyilvántartása, tagdíjfizetés megszervezése, - új szervezetek alakulásával kapcsolatos szervezési munka irányítása, - az Egyesület tevékenységével kapcsolatos kiadványok, egyéb írásos anyagok elkészíttetése, expediálása, raktározása, eszközök és gépek üzemeltetése, megőrzése, - oktatási, továbbképzési tevékenység szervezése, adminisztratív feltételeinek biztosítása, - az egyesületi és szaksajtó tevékenység apparátusi segítése, részleges információ ellátása és az adminisztratív feltételek biztosítása. b) A titkárság munkájának irányítása és szervezése: - az Egyesület vezetőszervei határozatainak megfelelően az egyesületi Elnökkel egyetértésben és Főtitkár irányításával folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit, illetve vezeti a titkársági ügyintézést, - rendszeresen tájékoztatja az elnököt és főtitkárt a vezetőszervek ülései között végzett munkáról, s azokkal egyetértésben tájékoztatást ad a vezetőszervek felé a határozatok végrehajtásáról, - az egyesület minőségügyi rendszerét naprakészen működteti, gondoskodik a folyamatok végrehajtásának feltételeiről, - irányítja és megszervezi az apparátus fő- és mellékfoglalkozású alkalmazottainak munkáját, az egyesület vezetőszerveinek előírásai alapján, - szervezi munkatervek készítését és kiadását, - intézkedik az egyesület iratkezelési rendszerének előírás szerinti megszervezése és működtetése érdekében, - munkatársait folyamatosan tájékoztatja munkaértekezlet keretében az aktuális feladatokról, - biztosítja az egyesületi helyiségek rendeltetésszerű használatát, a tűzrendészeti és munkavédelmi előírások betartása mellett, - szervezi és ellenőrzi a külső szervek részéről érkező felkérések, igények teljesítését, 11

12 - biztosítja nemzetközi együttműködések, egyéni és csoportos utazások adminisztratív feltételeit, - biztosítja belföldi szakmai csoportos utaztatás adminisztratív feltételeit. - A minőségirányítási rendszer kapcsán felmerülő feladatok végzése (a felülvizsgálati és megújító auditok előkészítése, az auditok kapcsán feltárt hiányosságok pótlásának indítványozása, a minőségirányítási kézikönyv aktualizálása) c) Gazdálkodási feladatok: - önkormányzati pénzügyi kapcsolatok ügyintézése, - pénzmozgással kapcsolatos feladatok biztonságos megszervezése, - banki utalások: modemes, ill. papírformájú végrehajtása a jogszabályi és a belső gazdálkodási szabályzat előírásai szerint, - megbízásos munkák szervezése, ellenőrzése, - pénzügyi gazdálkodás tervezéséhez és végrehajtásához szükséges nyilvántartási, könyvelési feltételek biztosítása, - kezeli az egyesület vagyonát és gondoskodik az állami előírások betartásáról, - az Elnökség által szabályozott összegig utalványozza az egyesületi feladatok ellátásával kapcsolatos pénzügyeket, - biztosítja a gazdasági bizottság elvi és szakmai utasításainak betartását. d) Képviselet és kommunikáció - képviseli az egyesületet és közvetlen együttműködési tárgyalást folytat országos hatáskörű szervekkel, annak vezető helyettese szintjéig, ilyen irányú írásos anyag, megkeresés, levél kiadmányozója, - kiadmányozza az Elnökség által jóváhagyott együttműködések külföldi levelezéseit, - naprakész információkat biztosít és gondoskodik az egyesületi weblap szerkesztéséről, szervezeti információinak és dokumentumainak megjelentetéséről, - felel az egyesület egységes arculatáért, amelynek megfelelően folyamatosan felügyeli a megjelenő marketing kommunikációs eszközöket. Munkakör betöltésére szükséges végzettség: Egyéb feltételek - egyetemi, vagy főiskolai végzettség, - angol és/vagy német nyelv tárgyalási szintű ismerete. - felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek - MEE tagság - Jogosítvány, saját gépkocsi - Erkölcsi feddhetetlenség 12

13 IRODAI ASSZISZTENS (Munkaköri leírás) Jogállása: Közvetlen felettese: az irodavezető aki a munkáltatói jogkört is gyakorolja felette. Felelőssége: Munkaköri feladatainak önálló ellátása, valamint vezetője által rábízott feladatok végrehajtása, vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és a minőségirányítási rendszer előírásainak betartásával. Különösen felelős: a határidős feladatok pontos és szakszerű elvégzéséért, a tanfolyamokkal kapcsolatos adminisztratív kötelezettségekért, vagyontárgyak megóvásáért, a bizalmas adatok és információk kezeléséért. Jogköre: A munkakörével kapcsolatos levelezéseket folytat. Kiadmányozási, aláírási, számlázási, utalási joga lehet az irodavezetőtől kapott felhatalmazás szerint. Kapcsolatot köteles tartani: A MEE pártoló és egyéni tagságával, az Egyesület Elnökségével, a szervezeti egységek elnökeivel, titkáraival, a MEE Oktatási Bizottságával, az akkreditált felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges belső csoportokkal, kapcsolódó intézményekkel: NSZFI, NAT, FAT, Nemzetgazdasági Minisztérium, MKIK, továbbá a gyakorlati vizsgahelyszínt biztosító cégekkel, intézményekkel, a tanfolyami előadókkal és hallgatókkal, valamint a vizsgaszervezéshez kapcsolódó személyekkel. Feladatköre: Asszisztensi feladatok postázás, iktatás, levelek, körlevelek írása továbbítása, elküldése postán, faxon, vagy elektronikus úton, a központi címre érkező levelek kezelése, a központi telefonhívások kezelése, ügyfelek és tagok kiszolgálása, eligazítása, információk adása, vendégek, egyesületi csoportok kiszolgálása a reprezentációs szabályzatnak megfelelően, egyesületi elnökségi ülések előkészítése, szervezése (idő, hely, terem, meghívók, információk), előkészíti a szakosztályok, bizottságok, társaságok, belső rendezvényeit (meghívók, teremfoglalás, technikai eszközök, névsorok biztosítása, parkoló hely igény biztosítása, naprakész vezetése, büfészolgáltatás, írásos előterjesztések), ezen testületek határozatainak végrehajtásával kapcsolatos adminisztrációt ellátja, közgyűlések előkészítése, egyéb központi rendezvények előkészítésében, bonyolításában való közreműködés, határozatok tárának naprakészen tartása, egyesületi dokumentumok, iratok irattározása, 13

14 az egyesület tulajdonában lévő eszközök hibaelhárításának és karbantartásának megszervezése, az iroda napi működéséhez szükséges fogyó eszközök biztosítása, terem és eszközbeosztás, a rendezvény naptár naprakészen tartása, diplomaterv pályázattal kapcsolatos tevékenység, a minisztériumi FAM bizottság munkájával kapcsolatos ügyintézés külön megállapodás szerint, belföldi szakmai tanulmányutak megszervezése, statisztikai, beszállítói adatlapok kitöltése, az illetékesektől kapott adatszolgáltatás alapján, kamarai kreditpontokkal kapcsolatos ügyintézés, minőségirányítási rendszerhez adatszolgáltatás, célkitűzések követése, felkészülés segítése az auditra, munkája során a minőségirányítási rendszer és egyéb rá vonatkozó belső és külső szabályok, rendeletek betartása, a Magyar Elektrotechnikai Egyesülethez kapcsolódó alapítványokkal kapcsolatos eseti ügyintézés, egyéb munkaköri leírásban nem szereplő alkalmi feladatok elvégzése irodavezető utasításai szerint. Tanfolyamokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok: oktatással, vizsgaszervezéssel kapcsolatos információs szolgálat, egyesület által szervezett oktatások, vizsgák előkészítése, adminisztratív felügyelete és ügyintézése, vizsgaszervezéshez kapcsolódó elektronikus aláírási rendszer működtetésének biztosítása, tanfolyami jegyzetek, kiadványok értékesítése, nyilvántartása, leltár naprakészen tartása, felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabályok figyelemmel kísérése, az illetékesek tájékoztatása, oktatáshoz és vizsgaszervezéshez kapcsolódó dokumentumok, bizonyítványok, oklevelek irattározása, őrzése, kiállítása, Felnőttképzési Akkreditációval kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, Felnőttképzéssel kapcsolatos hatósági, hivatali ügyek intézése, Nemzeti Szakképzési Intézettel kapcsolattartás, adatszolgáltatás, központi tanfolyamokkal kapcsolatos terem és technikafoglalás, kapcsolattartás a MEE Oktatási Bizottságával és a szakmai tanácsadó testülettel, gondoskodik a tanfolyami statisztikák elkészítéséről, adatszolgáltatásról, Munkakör betöltésére szükséges feltételek: Középfokú iskolai végzettség, Felhasználó szintű informatikai ismeretek (microsoft office excel, word, outlook, internet). Asszisztensi gyakorlat 14

15 RENDEZVÉNYSZERVEZŐ, MARKETING KOMMUNIKÁCIÓS FELELŐS (Munkaköri leírás) Jogállása: Közvetlen felettese: az irodavezető aki a munkáltatói jogkört is gyakorolja felette Felelőssége Munkaköri feladatainak önálló ellátása, valamint vezetője által rábízott feladatok végrehajtása, a vonatkozó jogszabályok betartásával. Különösen felelős: a határidős feladatok pontos és szakszerű elvégzéséért, rendezvények részvételi díjának beszedéséért, vagyontárgyak megóvásáért, és a bizalmas információk, adatok kezeléséért. Jogköre: A munkakörével kapcsolatos levelezéseket folytat, azokat saját nevének és feladatkörének feltüntetésével látja el. Kiadmányozási, aláírási, számlázási, utalási joga lehet az irodavezetőtől kapott felhatalmazás szerint. Kapcsolatot köteles tartani: A MEE pártoló és egyéni tagságával, az Egyesület Elnökségével, a szervezeti egységek elnökeivel, titkáraival. A rendezvényszervezések és a kiadványok kapcsán a közvetített és egyéb szolgáltatásokat biztosító felekkel (szállás, étkezés, technika, terem, kiállítás, nyomda, grafika, tördelés.). Feladatköre Rendezvényszervezés, Bevételes szakmai rendezvények, konferenciák, szimpóziumok, ankétok szervezése az erre jogosultak utasításai szerint, valamint a vonatkozó külső és belső szabályzatok betartásával, Az egyesületi élettel kapcsolatos belső rendezvények szervezése (OET teljes körű megszervezése) Kamarai kreditpontokkal kapcsolatos ügyintézéshez információszolgáltatás. Minőségügyi rendszerből adódó kapcsolódó feladatok ellátása, Segítségnyújtás a vendégek, egyesületi csoportok kiszolgálásában Marketing kommunikáció, Az kommunikációs és marketing bizottsággal szoros együttműködés, Az egyesület marketing kommunikációs eszközeinek előkészítése és kivitelezése, Az egyesület arculati elemeinek kezelése és használatának felügyelete, Az egyesület honlapjának kezelése, tartalmának felügyelete és folyamatos fejlesztése, Az egyesület elektronikus hírlevelének kezelése és előkészítése, Hirdetésszervezés (Elektrotechnika, Honlap, Jegyzetek, Kiadványok). 15

16 Elektrotechnika és más kiadványok nyomdai ügyintézése, kapcsolódó szerződések előkészítése, megrendelések bonyolítása (tördelő, grafikus, nyomda, expedíció) Tagkártyák elkészíttetése, Szerkesztőségi titkár Segíti a főszerkesztő munkáját: telefonos ügyintézésben, a levelezésben, meghívók szétküldésével a szerkesztőségi értekezletekre, illetve ehhez terem és büfé biztosításával. Előfizetők nyilvántartása, naprakészen tartása, Előkészíti, ütemezi a folyóirat megjelenését az éves terv szerint. Fogadja a cikkeket, továbbítja a főszerkesztőnek és további ügyintézés feladatot, lát el. Tájékoztatja a cikkek szerzőit a megjelentetéssel kapcsolatos döntésekről. Intézi a honoráriumokkal (cikk, hirdetési jutalék, megbízott rovat felelősök, lektor) kapcsolatos ügyeket. Végrehajtja a tördelővel, expediálóval, nyomdával, folyóirat terjesztővel, stb. szerződésben, illetve egyéb megállapodásokban rögzített és az ütemtervnek megfelelő feladatokat, a főszerkesztővel együttműködve. Intézi a nyomdai, expediálói, folyóirat terjesztői megrendeléseket, Elkészítteti az Elektrotechnika havi eredmény kimutatását. A hirdetésekkel kapcsolatosan szervezi és intézi: a megrendeléseket, szerződéseket. A folyóirat havi program és tájékoztatóját aktuális tartalommal feltölti és szerkeszti. Ellátja a minőségügyi rendszerből adódó feladatokat a lapkiadással kapcsolatban. A szerkesztőségi titkár a főszerkesztő felelőssége mellett ügyel arra, hogy: o a MEE programja, o az elnökségi határozatok, hivatalos közlemények, o a MEE tagjainak szóló közérdekű tájékoztatások, egymástól jól megkülönbözethetően, időben jelenjenek meg. Nemzetközi kapcsolatok, Külföldi vendégekkel, partner egyesületekkel kapcsolatos ügyintézések, Külföldi szakmai utak előkészítése, szervezése, meghirdetése Egyéb munkaköri leírásban nem szereplő alkalmi feladatok elvégzése irodavezető utasításai szerint. Munkakör betöltésére szükséges végzettség: felsőfokú iskolai végzettség, legalább egy idegen nyelv (angol, vagy német) társalgási szintű ismerete, rendezvényszervezési tapasztalatok, informatikai képzettség, marketing kommunikációs gyakorlat 16

17 GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ, KÖZPONTI TAGNYILVÁNTARTÓ (Munkaköri leírás) Jogállása: Közvetlen felettese: az irodavezető, aki a munkáltatói jogkört is gyakorolja felette. Felelőssége: Munkaköri feladatainak önálló ellátása, valamint vezetője által rábízott feladatok végrehajtása, a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok (különös tekintettel a Gazdálkodási Szabályzat), a minőségirányítási kézikönyv betartásával. Különösen felelős az egyesület vagyonának törvények és belső szabályzatok szerinti kezeléséért, az eszköz és vagyontárgyak nyilvántartásáért és a személyiség jogok és bizalmas,információk kezeléséért. Jogköre: A munkakörével kapcsolatos levelezéseket folytat, azokat saját nevének és feladatkörének feltüntetésével látja el. Kiadmányozási, aláírási, számlázási, utalási joga lehet az irodavezetőtől kapott felhatalmazás szerint. Kapcsolatot köteles tartani: A MEE pártoló és egyéni tagságával, az Egyesület Elnökségével, a szervezeti egységek elnökeivel, titkáraival, tagnyilvántartóival. Az önállóan gazdálkodó szervezeti egységek gazdasági ügyintézőivel, vezetőivel, a Gazdasági Bizottsággal, a könyvelésért és bérszámfejtésért felelős céggel, az APEHval, a Vám és Pénzügyőrséggel. Feladatköre Gazdasági ügyintéző országos szintű három éves pénzügyi terv előkészítése, a végrehajtás figyelemmel kisérése az irodavezető irányításával, gazdálkodással kapcsolatos kötelező jellegű beszámolók elkészítése (mérleg, és közhasznúsági jelentés előkészítése, a könyvvizsgáló kiszolgálása) elkészíttetése, a megbízott könyvelést végző céggel együttműködve, ciklikus gazdasági jelentések, határidős elszámolások (gazdasági beszámolók, tagdíjak, központi költségvetéshez való hozzájárulás) naprakészségének biztosítása, gazdasági jellegű és egyéb vonatkozó statisztikák készítése az Egyesület gazdálkodására vonatkozó jogszabályi környezet nyomon követése, változás esetén az irodavezető értesítése, a szervezeti egységek gazdálkodásának figyelemmel kísérése, rendellenes esetben az irodavezető értesítése, a gazdálkodási szabályzatok betartása, betartatása, naprakészségének biztosítása, ki- és beérkező számlákkal, banki pénzügyi mozgással kapcsolatos feladatok naprakész ellátása, megfelelő kontírozása a jóváhagyott pénzügyi terv sorainak és oszlopainak megfelelően, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása és biztosítása a gazdálkodó szervezetek számára is, a Gazdasági Bizottság titkársági teendőinek ellátása, 17

18 banki átutalások végrehajtása külön rendelkezések szerint, házipénztár kezelése, természetbeni juttatások adminisztrációja, egységes bankszámlarendszer működésével kapcsolatos ügyintézés és kapcsolattartás a szervezeti egységekkel és a számlavezető bankkal, az önálló bankszámlát nem igénylő szervezetek pénzügyeinek kezelése a jóváhagyott pénzügyi tervnek megfelelően, a gazdálkodó szervezetek részére folyamatos információszolgáltatás, az Egyesületet érintő pályázatok figyelése és azok beadásának előkészítése, portfolióelemzés, befektetések, lekötések kezdeményezése, felügyelete, egyesületi leltárfelelősként gondoskodik és végrehajtja a vonatkozó külső és belső előírások szerinti leltári feladatokat, selejtezéseket. honoráriumokkal (cikk, hirdetési jutalék, megbízott rovat felelősök, lektor, szakértői munkák, oktatók, vizsgáztatók egyéb megbízottak) kapcsolatos számfejtés, az Elektrotechnika havi eredmény kimutatása, kutatásfejlesztési, szakértői munkákkal kapcsolatos adminisztratív ügyintézés a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően, minőségügyi rendszerből adódó kapcsolódó feladatok ellátása, egyéb munkaköri leírásban nem szereplő alkalmi feladatok elvégzése irodavezető utasításai szerint. Tagnyilvántartás, A tagsági adatokkal kapcsolatos fokozott biztonságú adatkezelés, Központi tagnyilvántartó rendszer naprakész vezetése, biztonsági archiválása, Egyéni és pártoló tagok adatainak nyilvántartása, Teljes körű tagnyilvántartás a központi regisztrációs és azon szervezetek esetén, melyeknek Ő a tagnyilvántartója, A KRSz tagjaitól (és azon szervezetek esetén, melyeknek Ő a tagnyilvántartója) tagdíjbeszedés, illetve tagdíj elszámoltatás a regisztrált jogosultságú szervezeti egységekkel, Egyéni tagok tagkártyájának biztosítása a regisztráló szervezeteken keresztül, Segítséget nyújt a regisztráló szervezetek tagnyilvántartóinak, Riportok, statisztikák készítése, Tájékoztató levelek küldése a tagságnak, a tagnyilvántartásért felelősöknek a tagnyilvántartással kapcsolatos változásokról, Pártoló tagok szerződéseinek nyomon követése, számláinak kiküldése, Segítségnyújtás a vendégek, egyesületi csoportok kiszolgálásában Egyéb munkaköri leírásban nem szereplő alkalmi feladatok elvégzése irodavezető utasításai szerint. Munkakör betöltésére szükséges végzettség: Szakirányú (gazdasági) legalább középfokú iskolai végzettség, Felhasználó szintű informatikai ismeretek, excel magas szintű kezelése (szűrés, statisztikák). 18

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

A M E E TITKÁRSÁGI ÜGYRENDJE

A M E E TITKÁRSÁGI ÜGYRENDJE A M E E TITKÁRSÁGI ÜGYRENDJE T A R T A L O M 1. Hatály 2. A Titkárság szervezete és működése 3. A Titkárság elnevezés, címe 4. A Titkárság feladatköre 5. A titkárság feladatainak részletezése 6. Munkaköri

Részletesebben

A M E E TITKÁRSÁGI ÜGYRENDJE

A M E E TITKÁRSÁGI ÜGYRENDJE A M E E TITKÁRSÁGI ÜGYRENDJE T A R T A L O M 1. Hatály 2. A Titkárság szervezete és működése 3. A Titkárság elnevezés, címe 4. A Titkárság feladatköre 5. A titkárság feladatainak részletezése 6. Munkaköri

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A titkárság működésének szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A titkárság működésének szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A titkárság működésének szabályzata (Az Ügyrend 3. melléklete) 2012. I. fejezet A titkárság jogállása 1. A Társaság az alapszabályban megfogalmazott céljának megvalósítása érdekében,

Részletesebben

G. 7. RENDEZVÉNY SZABÁLYZAT

G. 7. RENDEZVÉNY SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 7. RENDEZVÉNY SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 07. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1. SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet

SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: 4 Készítette: Kovács András Dátum: 2009. szeptember 23. TARTALOM 1.

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 BUDAPEST, Madách Imre út tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 BUDAPEST, Madách Imre út tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 BUDAPEST, Madách Imre út tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A 2014. évi Közgyűlés felhatalmazása alapján Jóváhagyta az Egyesületi Elnökség 8/2016 számú határozatával.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A gazdasági ügyintézés szabályzata (Az Ügyrend 4. melléklete) 2012. A GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYZATA A Társaság vagyonkezelésének és gazdálkodásának alapelveit az Alapszabály

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

1. A kari lap neve, címe

1. A kari lap neve, címe A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által működtetett kari lap Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR DÉKÁNI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsa 2014. december

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

A Bencés Diákszövetség (BDSZ) Szervezeti és Működési Szabályzata

A Bencés Diákszövetség (BDSZ) Szervezeti és Működési Szabályzata A Bencés Diákszövetség (BDSZ) Szervezeti és Működési Szabályzata Dokumentum szerkesztés lezárásának dátuma: 2016. február 25. Kidolgozásért és karbantartásért felelős személy: főtitkár Szabályzatot hatályba

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 7. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben