Szólások és közmondások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szólások és közmondások"

Átírás

1 Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP /2F támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár 2009

2 TARTALOMJEGYZÉK A MODULFÜZET ALAPADATAI... 3 BEVEZETŐ... 4 HOGYAN HASZNÁLD A MODULFÜZETET?... 5 I. A SZÓLÁSOK... 6 ISMERKEDÉS A SZÓLÁSOKKAL... 6 MINI SZÓLÁSTÁR II. A KÖZMONDÁSOK ISMERKEDÉS A KÖZMONDÁSOKKAL KÖZMONDÁSOK GYŰJTEMÉNYE FELHASZNÁLT IRODALOM HASZNOS LINKEK

3 A MODULFÜZET ALAPADATAI SZAKMACSOPORT: SZAKMA: TANANYAGELEM: Könnyűipar/Faipar Női szabó, férfi szabó, kárpitos (felzárkózató osztály) Anyanyelv, Szólások és közmondások A tananyagelem célja: A tananyagelem elvégzése során ismerd meg a magyar nyelv szólásait, közmondásait! Ismerj meg legalább száz szólást és közmondást! Ismerd meg azok stílusértékét! Legyél képes azokat mondandód, érzéseid, véleményed, gondolataid szóban és írásban történő kifejezése során stílusosan, helyesen használni! A tananyagelem időtartama: 36 óra Bemeneti követelmények a mindennapi szókincs ismerete, szövegértő olvasás A tananyagelem elvégzése során, ill. után képes leszel: - gondolataidat szóban és írásban színesen, változatosan, rokon értelmű kifejezésekkel, a szólások és közmondások stílusértékét felhasználva kifejezni, - a közmondások és szólások által közvetített mondanivalót, tanulságot helyesen értelmezni, - osztálytársaiddal a feladatmegoldások során párban vagy csoportmunkában együtt dolgozni, - kommunikációs szituációban-szóban és írásban is- feladatokat megoldani, - kreativitást igénylő feladatokat megoldani. Az alkalmazott értékelési módszerek Számonkérés formája Számonkérések rendszeressége A tanulók tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek Megszerezhető minősítések A minősítéshez tartozó követelmények Záró dolgozat, foglalkozás közben szóbeli, írásbeli értékelés Folyamatos A tananyagban való előrehaladást mérő írásbeli feladatok, gyűjtőmunkák, fogalmazások, rajzos feladatok, egyéni, páros és csoportos formában 1-5 osztályzattal történő értékelés 30 % alatt :1, 30%-59 % : 2, 60%-69 % : 3, 70%-84 % : 4, 85%- felett : 5 3

4 BEVEZETŐ Kedves Tanuló! Az a füzet, amit éppen olvasol a szólásokról, közmondásokról szól. Bizonyára te is ismered a közmondásokat, és talán használod is őket. A szólások és közmondások színesebbé, érzékletesebbé, stílusosabbá teszik beszédünket. Az ismert vagy kevésbé ismert szólások, szófordulatok és közmondások használatával fejlesztheted szókincsedet, képszerűbbé, élvezetesebbé, érdekesebbé teheted mondanivalódat, fogalmazásaidat, egyénivé varázsolhatod stílusodat. A beszélő a kommunikáció folyamán képes olyan mondatokat, mondatsorokat alkotni és megérteni, amelyeket előtte más nem fogalmazott meg. Hogy hogyan fejezzük ki gondolatainkat, azaz a kommunikáció függ a beszédszituációtól, de elsősorban a résztvevők személyiségétől, kreativitásától. Ahhoz, hogy nyelvünk kész építőelemeit, paneljeit sikeresen tudjuk felhasználni a szóbeli ill. írásbeli megnyilvánulásaink során, minél több kifejezést kell pontosan ismernünk ill. értenünk. A szólások és közmondások jelentésével, helyes értelmezésével fogsz ebben a füzetben foglalkozni. Megismerkedhetsz rokon értelmű, illetve ellentétes jelentésű szólásokkal és közmondásokkal, de te magad is mondhatsz, írhatsz olyan történeteket, amelyekben egyegy megismert szófordulatot használhatsz fel. A kevésbé ismert vagy régies kifejezések jelentésének megismerésével gazdagíthatod fogalmazásaidat, stílusodat. Akkor majd te is fején találod a szöget, nem kerülgeted a mondanivaló lényegét, mint macska a forró kását, nem fogsz rébuszokban beszélni, a nehéz feladatokkal is könnyen zöld ágra fogsz vergődni, és nem fogják a hallgatóid azt gondolni, hogy sok beszédednek sok az alja. Ha erről a témáról többet is szeretnél megtudni, mint amit ez a füzet kínál neked, akkor a követező könyvekből szerezhetsz bővebb információkat: Magyar szólástár, Szerk.: Bárdosi Vilmos, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2003 (A magyar nyelv kézikönyvei sorozat) O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Gondolat Kiadó, Budapest, kiadás Magyar szólások és közmondások. Szerk.: Mózes István Miklós, Regun Press Kiadó, Üllő, 2005 Gyimesné Szekeres Ágnes: 200 szólás és közmondás. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, Debrecen,

5 HOGYAN HASZNÁLD A MODULFÜZETET? A tanulás során a modulfüzetben az alábbi ikonokkal fogsz találkozni, amelyek jelentése a következő: Feladat: Végezd el a kapott instrukció alapján a feladatot. (A legjobban akkor tudunk tanulni, ha ezt egy tevékenység végzése során tesszük. Ilyenkor jegyezzük meg az információkat a legjobban, és ilyenkor emlékezünk rájuk a leghosszabban.) Elmélet: A tanuláshoz legfontosabb elméleti tudnivalókat a lehető legrövidebb formában foglaltuk össze. Érdekesség: Olyan információt, vagy történetet, adatot, stb. jelez az ikon, amelyről azt gondoltuk, hogy biztosan érdekelni fog. Fontos! Olyan tananyagrészre hívja fel a figyelmet ez a felkiáltójel, amelyet mindenkinek ismerni kell, ha eredményesen akarod befejezni a tananyagelemet/modult. Tudáspróba: Az elsajátított anyagrészeket méri, munkádat a tanár javítja ki és értékeli. Párosan: A feladat elvégzéséhez szükséges, hogy válassz magadnak párt. Ketten könnyebben megbirkóztok a feladattal. Csoportosan: A tanár útmutatásai alapján alakítsatok tanulócsoportokat. Ezeket a feladatokat a csoport tagjainak közösen kell elvégezniük. Nézz utána! Ez a jel arra buzdít, hogy önállóan, otthon, vagy akár az iskolában nézz utána valaminek, általában az interneten, de lehet az újságokban, TV-ben, könyvekben, könyvtárakban, az ÉLETBEN, stb., ahol számodra a legjobb eredményt adja a keresés. 5

6 I. A SZÓLÁSOK ISMERKEDÉS A SZÓLÁSOKKAL A szókincs nemcsak szavakból áll, hanem nagyobb egységekből is. Úgy kell elképzelned, mint a házépítést. A nyelv kisebb elemei a szavak (a ház esetében a téglák), de építhetünk házat akár kész elemekből, panelekből is, ezek a nyelv esetében a szókapcsolatok. A szókapcsolatok lehetnek alkalmi összetételek: pl. új ház, piros tető, mérges ember, és lehetnek olyan nagyobb egységek, amelyeket nem mi találunk ki, hanem ezek már készen a rendelkezésünkre állnak: pl.: Bámul, mint borjú az új kapura. Majd ha piros hó esik. Dúl-fúl mérgében. Feladat: Döntsd el, hogy állandó vagy alkalmi szókapcsolatról van-e szó! Írd le a füzetedbe az állandó szókapcsolatokat! Dühbe gurul, levelet ír, rosszul olvas, rosszul esik valami (megbántják), fehér fal, falra mászik, falra hányt borsó, kenyeret vesz, fontolóra vesz, kezet mos, kezes bárány, hajat mos, megmossa a fejét (megszidja), lepkét fog, bogarat tesz a fülébe. Fejezd be az alábbi szólást! A kipótolt mondatokat írd le a füzetedbe! Eltörött Akkor mondjuk, ha valaki.. (mit csinál?) Itatja.. Akkor mondjuk, ha valaki.. (mit csinál?) Mit gondolsz? Ki érti meg jobban, könnyebben a szólások jelentését: egy kisgyerek, vagy egy külföldi, aki magyarul tanul? Miért? Vitasd meg a padtársaddal röviden! Kaptok rá 2 percet. 6

7 Dolgozzatok párban! Magyarázzátok meg az alábbi szólások jelentését! Fejjel megy a falnak. Ráncba szed. Falra borsót hány. Egyik fülén be, a másikon ki. A falnak is füle van. Szeget üt a fejébe. Bogarat tesz a fülébe. Nagy kanállal eszik. Nagy lábon él. Olajra lép. A szólások tagjait vajon felcserélheted-e rokon értelmű szóval? Írd le a füzetedbe a megfelelőt! Igen Nem A szólás tehát szókapcsolat. A szólás fogalma: Olyan közismert, és a stílust szemléletesebbé, hangulatosabbá tevő állandósult szókapcsolat, amelynek jelentése pusztán elemeinek jelentéséből rendszerint nem érthető, és amely általában önmagában nem teljes mondat. Pl.: falra borsót hány, kivágja a rezet, ráncba szed. A szóláshasonlat olyan, hasonlat alakú szólás, amelyben a hasonlított megőrizte eredeti jelentését, a második tag pedig többé-kevésbé elhomályosult jelentésű, s gyakran csak nyomósításra, fokozásra használjuk. Pl.: Ártatlan, mint a ma született bárány. Miről döntheted el, hogy valami szólás-e? A szólások legalább két szóból állnak, a jelentésüket azonban akár egy szóval is ki lehet fejezni. lógatja az orrát = szomorú felhúzza az orrát = megsértődik fennhordja az orrát = gőgös itatja az egereket= sír 7

8 Keresd meg az alábbi tréfás, humoros szóláshasonlatok befejezését O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások c. könyvéből! Alszik, Pislog,. Megérzi,. Él, Ordít, Reszket, Szereti,.. Vigyorog,. Szemtelen, Sovány, Ártatlan, 8

9 Feladat: Gyűjts szólásokat az alábbi tulajdonságokra! nagyon ravasz:... gyáva:... erős:... szelíd:... sovány:... karcsú:... Feladat: Fejezd ki szóláshasonlattal az alábbi tulajdonságokat! nagyon fehér:... nagyon fekete:... nagyon édes:... 9

10 nagyon savanyú:... nagyon keserű:... nagyon tiszta:... nagyon ritka:... Most mutasd meg játék. Dolgozzatok csoportban! A szólásokat az egyik csoport mutogassa el a másiknak! várja a sült galambot vág az esze, mint a borotva fennhordja az orrát rossz bőrben van ég a keze alatt a munka minden lében kanál a kákán is csomót keres elveti a sulykot Találjatok ki hasonlókat! Feladat: Rajzolj! Készíts képes, rajzos rejtvényt az alábbi szólásokhoz! A rajzokat a tanárodtól kapott kis kártyákon készítsd el! Az elkészített kártyákat kártyajátékhoz is fel tudod használni. A szólások jelentését értelmezd és írd le a füzetedbe! 10

11 vért izzad be van gyulladva fáj a foga valamire fél fogára sem elég kivágja a rezet nem árul zsákbamacskát hegyezi a fülét az orránál fogva vezet állja a sarat krokodilkönnyeket hullat átlát a szitán fogához veri a garast felmegy nála a pumpa kiveri a biztosítékot lerágott csont tenyerén hord égnek áll a haja bolhából elefántot csinál Dolgozzatok csoportban! Kertész Manó: Szokásmondások c. könyvében nézzetek utána az alábbi szólások eredetének! egy gyékényen árul egy úttal tartozott az ördögnek egy követ fúj fabatkát sem ér hosszú lére ereszt körmére ég a gyertya szájába rág szerencsétlen órában született vékonydongájú sok van a rováson 11

12 Feladat: Sok olyan szóláshasonlatunk van, amelyekben állatok szerepelnek. Ismersz ilyeneket? Írd le a füzetedbe a befejezett mondatokat az oda illő állatok nevével! Fürge, mint a Gyáva, mint a Bátor, mint a. Szorgalmas/ szorgos, mint a Lassú,mint. Erős, mint. Lusta, mint..dolgozzatok csoportban! Írjatok az alábbi szólásokkal rövid történeteket és utána olvassátok fel az egész csoportnak! Dolgozzatok a füzetetekbe! Pálcát tör felette Kiteszi a szűrét Cserben hagy Fugába dől Faképnél hagy Tűzbe teszi érte a kezét Fején találja a szöget Gyűjtőmunka: Válassz ki a modulfüzetben a szólások végén található szólástárból tíz szólást, és keress hozzá képi illusztrációt az internetről! (www.fotozz.hu, 12

13 Dolgozzatok csoportban! Keressetek mindegyik szócikkhez szólásokat! Használd O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások c. könyvét! fej, fül, nyelv, orr, száj, szem alacsony, bolond, buta, okos, öreg, fiatal, gazdag, szegény részeg, sápadt, sovány, meghal, lusta, kövér, kapzsi, gyáva Feladat: Magyarázd meg saját szavaiddal! Írd le röviden a szóláshoz tartozó jelentéseket a füzetedbe! bal lábbal kelt fel fennhordja az orrát nem fér a fejébe a maga feje után megy fejvesztve menekül a kancsó fenekére nézett láb alatt van eltesz láb alól kimutatja a foga fehérjét nem ettem meszet 13

14 Feladat: Testes szólások. A fej szóval kapcsolatos szólások közül olvashatsz egy összeállítást. Keresd meg a szólásokhoz illő jelentést! A számokat a hozzá illő betűvel írd le a füzetedbe! 1. fejébe sült a párta a) nincs annyi esze, hogy ilyet kitaláljon 2. fejére telt a török átka b) életét kockáztatja 3. nem az ő fejéből főtt ki c) megvan a magához való esze 4. elcsavarják a fejét d) biztos a dologban 5. bekötik a fejét e) nem érti 6. fő a feje f) buta, tökfilkó 7. tömi a fejét g) férjhez megy 8. kiver a fejéből h) gondolkodás nélkül lát neki 9. fejébe ment a tej i) megzavarodik 10. elveszti a fejét j) sikerül nem gondolnia rá 11. fejével játszik k) mohón eszik 12. fejest ugrik valamibe l) nagy gondban van 13. fejét teszi rá m) vénlány maradt 14. nem fér a fejébe n) rossz szomszédja van 15.nem ejtették a feje lágyára o) elcsábít, magába bolondít Dolgozzatok csoportokban! Keressetek ellentétes, valamint rokon értelmű szólásokat! (például: gazdag, szegény, ill. okos, buta, stb.) A gyűjtött szólásokat írjátok le füzetetekbe! 14

15 A következő meghatározásokhoz egy-egy olyan szólást kell írnod, amelyben egy bizonyos testrész szerepel. (Ugyanaz a szó szerepel minden szólásban.) Megoldásaidat a füzetedben készítsd el! Magyarázat Szólás Rosszkedvű, ingerült Költekező, fényűző életet él Nagyon fáradt, nagyon gyenge Nem szorul mások támogatására Durván megtagad, meggyaláz valamit Elmegy valahova Hamarosan esni fog Megöl Valamely kellemetlen állapotot elvisel Céltalanul járkál Megbetegszik A betegséggel nem fekszik ágyba Akadályoz valakit a munkájában Összeszid, leteremt valakit Siet, gyorsan megy 15

16 Lelkes(ítő) feladat: A következő szólásokban ugyanaz a szó szerepel. Ismered-e őket? Magyarázat biztat valakit Szólás nem szabad se bejönni, se kimenni az embersége nem engedi meghal nagyon összerázza nagyon bántja valami mindent megtesz a siker érdekében valakit nagyon megkér valamire valakit szóval, vagy tettel nagyon megbánt nagyon örül, boldog agyondolgozza magát senki sem elmondja minden baját, bánatát aggódik valakiért gondolatban ott van valaki mellett 16

17 Szemesnek áll a világ. Hallottad már ezt a szólást? Ha nem, nézz utána! Jelentése:. Magyarázd meg az alábbi szólások jelentését, és írd le a füzetedbe! Szólás valakinek a szemefénye Jelentés elkerüli a szemét az álom bántja a szemét a szemét sem hunyta le csukott szemmel is odatalál megnő a szemében szem elől téveszt megakad a szeme valamin legelteti a szemét szemmel tart szemet szúr valami valakinek szemet huny valami felett üres szemmel néz van valakinek szeme valamihez Ugyanazt a dolgot egy sor szólás segítségével változatosan, képszerűen fejezhetjük ki. Például, ha valami értéktelen, a következő szólások segítségével érzékeltethetjük: fabatkát sem ér nem ér egy hajítófát sem egy babot sem ér paszulyt sem ér nem ér egy pipa dohányt sem nem ér egy lyukas mogyorót sem nem ér egy férges diót sem egy vasat sem ér

18 Keress olyan szólásokat, amelyek azt fejezik ki, hogy ketten egyformák (egyik sem különb, mint a másik)!írd le a füzetedbe! Az alábbi szólások ugyanazt jelentik, csak más formában fogalmazzák meg a mondanivalót. Fogalmazd meg saját szavaiddal mi a közös jelentése az alábbi szólásoknak? téglát szapul füstöt farag verebet patkol Közös mondanivalójuk:. Szólástotó Ma már egyre kevésbé ismerjük a régi szólásokat, pedig magyarul szólnak. Mindegyik szólás mellett három magyarázat áll, de csak egy helyes. Füzetedbe írd le a helyesnek gondolt magyarázat betűjelét! 1. Minden nyeregbe belefér. a) nagyon sovány b) simulékony természetű c) jól tud lovagolni 2. Tetézve adja vissza a csapott vékát. a) súlyosabban torol meg egy bántalmat, mint amilyen maga a bántalom volt b) busásan meghálálja a kapott segítséget c) uzsorakamatot fizet 18

19 3. Egy talpat csereznek. a) közösen munkálkodnak valamiben b) ugyanabban sántikálnak, ugyanabban mesterkednek c) többen meg akarnak puhítani, valamire rá akarnak venni egy konok embert.. 4. Húzzák a levesnótát. a) vendéglőben az ebédhez zenét is szolgáltatnak b) alaposan elverik azt, aki megdézsmálja az ételt c) délre harangoznak 5. Versenyt fut a rókákkal. a) rókákra vadászik b) ravaszkodik c) igen gyorsan tud futni 6. A szőlő a görbe embert szereti. a) aki sokat iszik, az dülöngél b) a nem egyenes ember a bor hatására őszintévé válik, igazat mond c) sok hajlongással, görnyedéssel jár a szőlőtermelés 19

20 Tudáspróba a szólásokból. Már nagyon sok feladatot oldottál meg a szólásokkal kapcsolatban. Ezen az órán dolgozz egyedül! 1. A szólás szerint hová vezet minden út? 2. Mondj szólást becsap jelentéssel! 3. Nem bír boldogulni =.. 4. Gőgös =.. 5. Ravasz =.. 6. Melyik szólásban fordul elő a Marci utónév? 7. Milyen a szólás szerint a templom egere? 8. Hogyan készül a Luca széke? 9. Kit könnyű táncba vinni? 10. Hány ágra süt a nap? 11. Mi ritka a szólás szerint? 12. Mi szemtelen a szólás szerint? 13. Mennyiből nem enged? 14. Mondj öt szólást a szem főnévvel! 15. Pislog, mint a Hány vége van száz szónak? 17. Kinek nem érti az anyja a szavát? 18. Mondj két szólást a fog főnévvel! 19. Hol él meg az ügyes ember? 20. Mit keresünk a szénakazalban? 21. Mit nem látunk a fától? 22. Minek a botját nem mozdítja, aki nem reagál? 23. Nem fenékig Mire iszik előre? 25. Mit ver a fogához a zsugori ember? 26. Mit tesz a tűzre, aki rosszat csinál? 27. Mi nem lesz soha a kutyából? 28. Mit nem eszik meg a kutya? 29. Mivel kell gyógyítani a szólás szerint a kutyaharapást? 30. Milyen a közös lónak a háta? 20

21 Fejezd be a következő szólásokat! 31. Tudja, hol szorít a. 32. Köti az ebet. 33. Ráteríti a vizes Süket, mint az 35. Nem káptalan a. 36. Nem most jött le a. 37. Ajándék lónak ne nézd a Ló helyett a.? 39. Ordít, mint 40. A.. sem áll jól. Fejezd ki a meghatározásokat szólással! Szemes szólások: 41. Ott van előtte, mégsem látja. 42. Látja, de hihetetlennek tartja. 43. Nyíltan, kereken megmondja neki. 44. Nagyon éhes. 45. Segít neki, hogy tisztán lásson. 46. Egyszerre örül és szomorkodik. 47. Féltő gonddal óv valakit. 48. Nagyon szégyelli magát. 49. Elnézi a mulasztást. 50. Rosszindulattal szemlél valamit, valakit. Pénzes szólások: 51. Bevételre számíthatunk. 52. Sokan ismerik, nincs jó híre. 53. Rengeteg van neki. 54. A kifizetett összeget gondosan meg kell számolni. 55. Nem igen fordulhat elő, hogy elhagyjuk. 56. Hiábavalóságokra kiadott összeg. 57. Nem sajnálunk érte bármennyit fizetni. 58. Nem az a fontos, hogy mivel kerestük meg, hanem az, hogy legyen. 59. A remélt bevétel meghiúsult, amink volt az sincs meg. 60. Gyűjtögeti, nem szívesen adja ki a keze közül. 21

22 Hibás szólások. Javítsd ki! 61. Régóta a gyomrában van. 62. Se feje, se farka. 63. Egy szőnyegen árulnak. 64. Farkasra bízta a káposztát. 65. Két darálóban őrölnek. 66. Megette a szalonnája javát. 67. Felkopik a szeme. 68. Fület szúrt neki. 69. Ezt nem teszi ki az ajtóba. 70. Száz mondatnak is egy a vége. 71. Rossz szenet tett a tűzre. 72. Falra hányt lencse. 73. Nem fűlik hozzá a keze. 74. Zöld gallya vergődik. 75. Savanyú a szája íze. 76. Tartja vállát. 77. Megmossa a kezét. 78. Makacs, mint a szamár. 79. Ne szólj szám, nem fáj nyelvem. 80. Pénz beszél, kutya morog. Állati tulajdonságok szóláshasonlatokban: 81..., mint a bárány , mint a farkas , mint a gyík. 84.., mint az öszvér , mint a liba , mint a hal , mint a lajhár , mint a róka. 89., mint tetű. 90.,mint a görény. 22

23 Szájaló szólások: 91. Valamilyen titkot kikotyog. 92. Megmondja valakinek, mit mondjon. 93. Épp arról akar beszélni, amiről a másik. 94. Lekenyerezéssel elhallgattat. 95. Tétlenül ácsorog. 96. Bátran megmondja a véleményét. 97. Éretlen tacskó. 98. Pletykálnak valakiről. 99. Megőrzi a titkot Amit gondol, azt el is mondja. 23

24 MINI SZÓLÁSTÁR A: adás: veszi az adást = MEGÉRT, FELFOG, BELÁT agy: játssza az agyát = BEKÉPZELT alkohol: alkoholba fojtja a bánatát = BÁNATÁBAN ISZIK aszfaltrajz: aszfaltrajzot csinál belőle = MEGÖLI B: befőtt: elvan mint a befőtt = NEM CSINÁL SEMMIT begy /bögy/: nyomja a begyét = VALAMI FOGLALKOZTATJA, BOSSZANTJA bejön: ez nem jött be = KUDARC, SIKERTELENSÉG bicska: beletörik a bicskája = NEM SIKERÜL NEKI VALAMI, NEM TUD MEGBIRKÓZNI A FELADATTAL béka: pénze, mint békán a szőr = SZEGÉNY C: cél: túllő a célon = A SZÜKSÉGESNÉL TÖBBET MOND, TESZ, EZZEL ELRONT MINDENT ciki: ez tök ciki = KELLEMETLEN cipő: tudja hol szorít a cipő = TUDJA MI A BAJ cipőtalp: olyan, mint a cipőtalp = RÁGÓS, KEMÉNY HÚS citrom: olyan, mint a kifacsart citrom = ELNYŰTT, KIMERÜLT, ERŐTLEN SZEMÉLYRE MONDJÁK Cs csapda: besétál a csapdába = VESZÉLYES, KELLEMETLEN HELYZETBE KERÜL csáva: kihúz a csávából = KISEGÍT A BAJBÓL cseber: cseberből vederbe jut = EGYIK BAJBÓL A MÁSIKBA JUT csésze: olyan, mint a csésze = ALJAS ÉS NAGYFÜLŰ ( A MÁSIK FÉL LEKICSINYLÉSE) csomó: gordiuszi csomó = MEGOLDHATATLANNAK LÁTSZÓ, NEHÉZ, BONYOLULT ÜGY 24

25 D: darázsfészek: darázsfészekbe nyúl = KÉNYES, VESZÉLYES HELYZETBE VAGY KÉRDÉSBE AVATKOZIK BELE Darius: elköltené a Darius = NAGYON SOK PÉNZT KÖLT kincsét is dióhéj: dióhéjban elmondva = TÖMÖREN, RÖVIDEN, ÖSSZEFOGLALVA MOND EL VALAMIT Duna: Dunát lehet rekeszteni = NAGYON SOK VAN VALAMIBŐL vele dunszt: halvány dunsztja sincs = FOGALMA SINCS VALAMIRŐL E,É: ég: eget-földet megmozgat =MINDENT MEGTESZ VALAMI ÉRDEKÉBEN annyi, mint az égen a = NAGYON SOK csillag egérút: egérutat keres = MENEKÜLÉSI LEHETŐSÉGET KERES egyetem: nyári egyetemre jár = MEGBUKOTT (TRÉFÁS) éles: élesben megy a dolog = KOMOLYRA FORDULT A DOLOG elme: elméjébe vés = ALAPOSAN MEGJEGYZI F: fakép: faképnél hagy = VÁRATLANUL, BÚCSÚZÁS NÉLKÜL OTTHAGY VALAKIT fantom: fantomok ellen küzd = KÉPZELT, NEM VALÓSÁGOS ELLENFELEK ELLEN KÜZD fej: fején találja a szeget = RÁTALÁL A HELYES MEGOLDÁSRA, A LÉNYEGRE, TALPRAESETT VÁLASZT AD Fejmosás laposan megmossák a fejét/ alapos fejmosást kap = MEGSZIDJÁK 25

26 fül: fülén ül: NEM HALLJA (VAGY CSAK ÚGY TESZ), HOGY MIT MONDTAK NEKI G: gomba: gomba módra szaporodik /nő = NAGYON NAGY MÉRTÉKBEN SZAPORODIK/NŐ gondolat: lesi minden gondolatát = KÉNYEZTETI górcső: górcső alá vesz = ALAPOSAN MEGVIZSGÁL gyufa: kihúzza a gyufát = ROSSZAT TESZ, EZÉRT SZIDÁST KAP gyújtópont: gyújtópontban áll / gyújtópontba kerül = A FIGYELEM AZ ÉRDEKLŐDÉS RÁIRÁNYUL H: haj: a hajánál fogva előráncigált = MESTERSÉGESEN KIAGYALT, ERŐLTETETT ÉRV, KIFOGÁS STB. hal: hallgat, mint a sült hal = NEM SZÓL EGY SZÓT SEM él mint hal a vízben = GONDTALANUL, JÓMÓDBAN ÉL tátog, mint a partra vetett hal = MEGLEPETÉSÉBEN, ZAVARÁBAN NEM TUD MEGSZÓLALNI hangyaboly: hangyabolyba nyúl = ZAVAROS, SZERETÁGAZÓ ÜGYBE KEVEREDIK háztűznéző: háztűznézőbe megy ELSŐ ALKALOMMAL MEGY EL LEENDŐ FELESÉGE CSALÁDJÁHOZ KÖRÜLNÉZNI híd: minden hidat feléget maga mögött =VISSZAFORDÍTHATATLAN HELYZETET TEREMT I idő: idők emlékezete óta = RÉGÓTA agyoncsapja/agyonüti az időt = VALAMIVEL UNALMÁBAN ELTÖLTI AZ IDŐT az idő valakinek dolgozik az idő vasfoga megrág valamit = A HELYZET AZ IDŐMÚLÁSÁVAL VALAKINEK KEDVEZŐEN ALAKUL = AZ IDŐ MÚLÁSÁVAL ROMLIK 26

27 az idők végezetéig = ÖRÖKKÉ az új idők szele kifut az időből = A KOR KÖVETELMÉNYE, A KOR SZELLEME = NEM TUD ELVÉGEZNI VALAMIT A RENDELKEZÉSRÁLLÓ IDŐ ALATT szorít az idő nincs vesztegetni való ideje elszomorodik az idő szép időt ér meg = SÜRGET A HATÁRIDŐ = NEM ÉR RÁ HASZONTALANSÁGOKRA = BEBORUL, ESŐRE ÁLL AZ IDŐ = SOKÁIG ÉL VALAKI időjárás olyan, mint az áprilisi időjárás = SZESZÉLYES, VÁLTOZÉKONY KEDVŰ EMBERRE MONDJÁK inkognitó megőrzi az inkognitóját = TITOKBAN TARTJA VALÓDI ÉNJÉT ipar beadja az ipart = 1.MEGSZÜNTETI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉT,VÁLLALKOZÁSÁT 2.MEGHAL (SZEMÉLY), TÖNKREMEGY (DOLOG, TÁRGY iskola iskola mellé jár = KERÜLI AZ ISKOLÁT, ISKOLÁBA JÁRÁS HELYETTCSATANGOL (TRÉFÁS) J: jaffa dob egy jaffát = VIZEL (SZLENG) jancsiszög fejre áll, mint a jancsiszög =ELESIK jég jégre visz = RÁSZED jég hátán is megél = ÜGYES, LELEMÉNYES MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT FELTALÁLJA MAGÁT megtörik a jég = VALAMELY FOLYAMAT, AMI EDDIG SIKERTELEN MARADT, MEGINDUL, SIKERREL JÁR jellem spártai jellem EGYSZERŰ, EDZETT, KEMÉNY, SZIGORÚ SZEMÉLY 27

28 K: káka kákán is csomót keres = MINDENT KIFOGÁSOL, OTT IS HIBÁT KERES, AHOL NINCS kalap egy kalap alá vesz = ÖSSZE NEM TARTOZÓ DOLGOKAT HELYTELENÜL AZONOSNAK TEKINT, ÖSSZETARTOZÓNAK VESZ le a kalappal előtte = TISZTELET, BECSÜLET, ELISMERÉS VALAKINEK egy kalap pénz = NAGY ÖSSZEG nem tűzi a kalapja mellé NEM DICSEKSZIK VELE, NEM BÜSZKE RÁ veszi a kalapját TÁVOZIK kalapács kalapács alá kerül = ELÁRVEREZIK kályha csak a kályhától tud elindulni (mint az egyszeri táncos) = CSAK VALAMILYEN EGYSZERŰ VISZONYÍTÁSI PONTBÓL KIINDULVA TUD ELVÉGEZNI EGY (BONYOLULTABB) FELADATOT kép képben van = (NEM) TÁJÉKOZOTT VALAMIBEN (nincs képben ) jó képet vág hozzá = NEM MUTATJA, HOGY BOSSZANKODIK beugrik a kép = HIRTELEN MEGÉRT VALAMIT valakinek a képére üt = HASONLÍT RÁ megnyúlik a képe = CSALÓDOTTSÁG LÁTSZIK RAJTA se kép, se hang 1.VALAKI ZAVARÁBAN ELHALLGAT 2.NAGYON BERÚGOTT, NEM EMLÉKSZIK SEMMIRE L: láb bal lábbal kelt = ROSSZKEDVŰ nagy lábon él = KÖLTEKEZIK, SZÓRJA A PÉNZT láb alatt van = ÚTBAN VAN lábbusszal megy = GYALOG MEGY lakat lakatot tesz a szájára =HALLGAT 28

29 lé bő lére ereszt = HOSSZASAN, KÖRÜLMÉNYESEN AD ELŐ VALAMIT minden lében kanál = OLYAN EMBERRE MONDJÁK AKI MINDENBE BELEÁRTJA MAGÁT légy a légynek se árt = SZELÍD, JÁMBOR EMBER M: macska alamuszi macska nagyot ugrik = ALATTOMOS EMBERREL VIGYÁZBNI KELL, MERT MEGLEPETÉSEKET VAGY VÁRATLAN BAJOKAT OKOZHAT maga magába száll = AZ ELKÖVETETT HIBÁJÁT, TÉVEDÉSÉT BELÁTVA MEGFOGADJA, HOGY MEGJAVUL maga alatt van = 1. KIMERÜLT, ROSSZUL VAN 2. SZOMORÚ, ROSSZ LELKIÁLLAPOTBAN VAN. kikel magából = FELHÁBORODIK magába roskad = EGY KELLEMETLEN HÍR, ESEMÉNY HATÁSÁRA KEDVETLENNÉ, FÁSULTTÁ VÁLIK mák mákja van = SZERENCSÉJE VAN Marci él, mint Marci Hevesen = GONDTALANUL, JÓMÓDBAN ÉL N: nadrág felköti a nadrágját = ÖSSZSZEDI MINDEN EREJÉT, KÉPESSÉGÉT, NEKIGYÜRKŐZIK A MUNKÁNAK nap nem lehet egy napon említeni vele =VALAKIT VALAKIVEL NEM LEHET ÖSSZEHASONLÍTANI nesz neszét veszi = TITKON, ELŐRE ÉRTESÜL VALAKIRŐL, MEGSZIMATOL VALAMIT nevelés spártai nevelés = KEMÉNY, SZIGORÚ NEVELÉS név felvette a néhai nevet MEGHALT (TRÉFÁS) 29

30 NY: nyak nyakába sóz/ varr = 1.OLYAT BÍZ VALAKIRE, AMI A SZÁMÁRA KELLEMETLEN 2. SILÁNY ÁRUT DRÁGÁN MEGVETET VALAKIVEL nyakló nyakló nélkül = MÉRTÉKTELENÜL, HATÁRT, KORLÁTOT NEM ISMERVE nyál csorog a nyála valami = NAGYON MEGKÍVÁN VALAMIT után összeszalad a nyál a szájában = AZ ÍZLETES ÉTEL LÁTTÁN VAGY CSAK EMLÍTÉSÉRE IS NAGYON MEGKÍVÁNJA nyelv csípős/ éles nyelve van = SZÓKIMONDÓAN, BÁNTÓAN SZOKOTT BESZÉLNI otthon jól felvágták a nyelvét = TALPRAESETTEN, SZÓKIMONDÓAN VAGY CSÍPŐSEN VISSZAVÁG nyereg nyeregben érzi magát = ÚGY ÉRZI SIKERÜLT ELÉRNIE A CÉLJÁT, BIZTOSNAK ÉRZI MAGÁT O, Ó: óda ódákat zeng valakiről = TÚLZOTT DICSÉRETTEL SZÓL VALAKIRŐL, VALAMIRŐL olaj fáradt, mint az olaj = NAGYON FÁRADT (SZLENG) olaj a tűzre = MÉG JOBBAN ELMÉRGESÍTI, KIÉLEZI A HELYZETET olajra lép = ELMEGY, MEGSZÖKIK, LELÉP (SZLENG) ó ólóm ólomlábakon jár az idő = AZ IDŐ KÍNOSAN LASSAN HALAD orr fennhordja az orrát = GŐGÖS, BÜSZKE, MÁSOKKAL SZEMBEN LENÉZŐEN VISELKEDIK nincsenek nála otthon / elmentek otthonról = ÚGY VISELKEDIK, MINTHA NEM VOLNA NORMÁLIS Ö, Ő: ördög az ördög bibliája =KÁRTYA 30

31 őserdő Nem vagyunk az őserdőben! = NEVELETLEN VISELKEDÉSRE MONDJÁK öszvér csökönyös, mint az = NAGYON MAKACS, CSÖKÖNYÖS öszvér l ötlet korszakalkotó ötlet = REMEK, ZSENIÁLIS ÖTLET öt nem jut ötről a hatra = NEM BOLDOGUL rájön az ötperc = HISZTÉRIÁZIK, IDEGROHAMOT KAP P: pác benne hagy valakit a pácban kihúz a pácból = BAJBAN HAGY VALAKIT = KIMENT VALAKIT A BAJBÓL, VALAMELY KELLEMETLEN HELYZETBŐL padló padlón van = LELKILEG / FIZIKAILAG / ANYAGILAG ROSSZ ÁLLAPOTBAN VAN palánk átdob a palánkon = BECSAP, RÁSZED VALAKIT pálca pálcát tör valaki felett = ELÍTÉLŐ, LESÚJTÓ VÉLEMÉNNYEL VAN VALAKIRŐL pálcát tör valaki mellett = KIÁLL MELLETTE parkett a parkett ördöge = KIVÁLÓ TÁNCOS R: rab rabul ejt NAGY HATÁSSAL VAN VALAKIRE, LENYŰGÖZI, ELBŰVÖLI félkarú rabló = JÁTÉKAUTOMATA rébusz rébuszokban beszél = SZÁNDÉKOSAN NEHEZEN ÉRTHETŐEN, NEM VILÁGOSAN FEJEZI KI MAGÁT redőny lehúzza a redőnyt / rolót =1. CSŐD MIATT AZ ÜZLETÉT VÉGLEG BEZÁRJA 2. VALAMILYEN TEVÉKENYSÉGET VÉGLEG ABBAHAGY 31

32 rózsaszín rózsaszínben látja a világot = JÓKEDVŰ, DERŰLÁTÓ S: sóder löki / nyomja a sódert = HALANDZSÁZIK, MELLÉBESZÉL SZÉDÍT, ÁMÍT VALAKIT sor a sor végén állt, amikor az észt osztották = NAGYON BUTA sötét sötétben tapogatózik = BIZONYTALANKODVA KERESI A HELYES MEGOLDÁST spanyolviasz azt hiszi ő találta fel a spanyolviaszt / úgy tesz mintha ő találta volna fel a spanyolviaszt = BEKÉPZELT, MAGÁT MINDKINÉL KÜLÖNBNEK TARTJA sróf srófra jár az esze = FURFANGOS stílus távirati stílusban = RÖVIDEN, TÖMÖREN sulyok elveti a sulykot = TÚLZÁSRA RAGADTATJA MAGÁT SZ: száj szájmenése van = BADARSÁGOKAT FECSEG szamár eltűnik, mint szamár a = NYOMTALANUL ELTŰNIK ködben számítás megtalálja a számítását = VALAMELY ÜZLET, VÁLLAKOZÁS KIFIZETŐDIK, HASZNOT HAJT, VALAKINEK A TERVE BEVÁLIK, SIKERÜL száraz :megússza szárazon = NEM TÖRTÉNIK SEMMI BAJA nem viszi el szárazon = NEM ÚSSZA MEG BÜNTETÉS NÉLKÜL szem görbe/ ferde szemmel néz valakire = GYANAKSZIK RÁ, BIZALMATLAN VELE 32

33 T: taccs taccsra vág = SZÁNDÉKOSAN TÖNKRE TESZ tacskó éretlen tacskó =TAPASZTALATLAN, KEZDŐ SZEMÉLY tál egy tálból cseresznyézik valakivel = BIZALMAS KAPCSOLATOT ÉPÍT KI VALAKIVEL talp talpon van FÖLKELT, ÉBREN VAN talpra esik BÁRMILYEN BAJ, VESZTESÉG ÉRI, MINDIG ÖSSZE TUDJA SZEDNI MAGÁT tej tejben vajban füröszt = MINDEN JÓVAL ELLÁT VALAKIT U,Ú: ujj kirázza a kisujjából = VALAMIT FÁRADSÁG, ERŐFESZÍTÉS NÉLKÜL TUD MEGCSINÁLNI út egyengeti az útját = IGYEKSZIK ELHÁRÍTANI AZ AKADÁLYOKAT VALKINEK AZ ÉRVÉNYESÜLÉSE, VALAMI SIKERE ÉRDEKÉBEN görbe úton jár REJTÉLYES, GYANÚS A VISELKEDÉSE utcahossz utcahosszal vezet = VERSENYBEN, VETÉLKEDŐBEN LEGYŐZ VALAKIT, SOKKAL JOBB NÁLA útilapu útilaput köt valakinek a talpára = ELBOCSÁT VALAKIT (MUNKÁBÓL, ÁLLÁSÁBÓL Ü,Ű: ügy ügyet sem vet rá = FIGYELEMRE SE MÉLTATJA, NEM TÖRŐDIK VELE ülőke jó ülőkéje van = SOKÁIG ELÜLDÖDGÉL, ELIDŐZIK VALALHOL, NEHEZEN TÁVOZIK üzlet jó üzletet csinál = VALAMI MEGVÉTELÉVEL NYERESÉGE KELETKEZIK 33

34 V: vaj vaj van a fején = HIBÁS ELMARASZTALHATÓ VALAMILYEN ÜGYBEN BÁR MÉG NEM BIZONYÍTOTTÁK RÁ A BŰNÖSSÉGET vak vak vezet világtalant AZ AKAR MÁST IRÁNYÍTANI, AKI MAGA IS IRÁNYÍTÁSRA SZORUL váll két vállra fektet = LEGYŐZ VALAKIT vargabetű vargabetűt csinál KERÜLŐUTAT TESZ vásár vásárra viszi a bőrét = KOCKÁZTATJA AZ ÉLETÉT, VESZÉLYES KOCKÁZATOT VÁLLAL 34

35 II. A KÖZMONDÁSOK ISMERKEDÉS A KÖZMONDÁSOKKAL Egy közmondás szavait szótagokra bontottuk, próbáld rekonstruálni az eredeti közmondást! 1. BA-BERT-DA-EM-JÁ-LÁ-MA-RAT-RÁT-RÓL RÓL TOL 2. BÓL KU-LESZ LON NA NEM SZA TYÁ 3. A-A-AD-DID-EL-JÁR-KOR-KÚT-MÍG-NEM-RA-RIK-SÓ-TÖR 4. A-A-HOL-HOL-JA-KI-LÓ-LÓ-MÉT-NAK-NEM-SZE-VÁJ 5. A-ÁS-BE-E-GA-KI-LE-MA-MÁS-MET-NAK-SIK-VER 6. A-DEN-FE-GA-HAJKE-LÉ-LIL-MA-MIN-NEK-SZENT-ZE 7. A-A-BERT-EM-É-HA-HAKU-MA-MINT-RABB-RIK-SÁN-TA-TÓL-U-TYÁT- ZUG 8. A-GÁ-GE-GYE-IN-KI-MA-NE-NEK-NEM-RA-VE 9. A-CSÓ-HÍG-HÚS-LE-OL-NAK-VE 10. A-GYA-LAT-MES-KOR-TERT-TE-SZI Állati közmondások Mindegyik közmondás főszereplője egy állat, de nem a megfelelő helyen vannak. Állítsd őket a helyükre! Leforrázott tyúk az esőtől is fél. Addig kapar a kutya, míg szemre nem talál. Körmetlen medve nem tud fára mászni. Bizonytalan, mint a macska vacsorája. Válogat, mint jóllakott eb a vackorban. 35

Hátrább az agarakkal!

Hátrább az agarakkal! Hátrább az agarakkal! Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű. Ártatlan, mint a ma született bárány. Szelíd, mint a kezes bárány. Elfáradtam, mint a barom. A béka feneke alatt van. A békát is fölhajtaná

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 80 elért pontszám: 1. CSEREBERE JÁTÉK 5 PONT Egy betű megváltoztatásával fejezd ki más szóval! Pl.: gyümölcs / vágya: alma-álma

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások O. Nagy Gábor gyűjtéséből Hazudik, hazug, hazugság Könnyű helyen áll nála a hazugság = könnyen hazudik Ritkán hazudik, ha igazat mond = sokat hazudik (tréfás szólás). Aki hazudik,

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. Aszályos,

Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. Aszályos, A legerősebb állat Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. Aszályos, rossz esztendő volt, nem sok ételhez juthattak. Mindkettőnek különkülön már egy ideje

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

AZ ANYANYELVI JÁTÉKOK MEGOLDÁSA 1 20. játék

AZ ANYANYELVI JÁTÉKOK MEGOLDÁSA 1 20. játék AZ ANYANYELVI JÁTÉKOK MEGOLDÁSA 1 20. játék 1. játék pacák, üstök, csap, perem, derék, béget, idomára, deres, fal, fő, terem, felvágott 2. játék Egy gyékényen árulnak. Régóta a begyében van. Két malomban

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY

KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY KOMPLEX TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY Járj szerencsével! Csapatnév: Iskola neve: Település (ahol az iskolátok van): Irányítószám, utca, házszám: Felkészítő neve: 3 forduló 1 évfolyam Elérhető pontszám: 87 Elért

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N063* MÁJUSI MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 006. május 5., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

HA BAJ VAN AZ EGÉSZSÉGÜNKKEL

HA BAJ VAN AZ EGÉSZSÉGÜNKKEL HA BAJ VAN AZ EGÉSZSÉGÜNKKEL 1 1. Nézd meg a kártyát! Hol használjuk ezt a kártyát? Mire való? Mit jelent a rajta lévô szám? Hasonlítsd össze a saját kártyádon lévô számmal! 2. Tanítód segítségével értelmezd

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk!

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk! ÜNNEPRE KÉSZÜL EURÓPA December a népi kalendáriumban karácsony havaként szerepel. A kavargó hópihék, a jégvirágos ablakok és a csilingelő száncsengők hónapjában ismét közös játékra hívunk benneteket. Fejtörőink

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

TELC nyelvvizsga feladatok

TELC nyelvvizsga feladatok TELC nyelvvizsga feladatok Lehet, hogy a TELC-re kéne menni? Amikor körülötted már mindenki nyelvvizsgára készül, te is elkezdesz parázni és sorra kapod a jobbnál jobb tippeket arra, hogy melyik nyelvvizsgát

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő. REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2.

K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő. REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2. K&H VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! pénzügyi vetélkedő REGIONÁLIS KÖZÉPDÖNTŐK FELADATAI alsós korosztály (1-2., 3-4.) 2012-2013. 1-2. osztály I. BEMELEGÍTŐ KVÍZ Kaptok egy 3 kérdésből álló kvízt. Karikázzátok be

Részletesebben

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Tartalom Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Az agy 9 Az agytörzs 10 A kisagy 11 A limbikus rendszer 12 A cortex 14 Az agyféltekék 15 Információáramlás az agyban 17 A flow-állapot

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Gyakoriság. Archiváljak, vagy ne?

Gyakoriság. Archiváljak, vagy ne? Meddig van rá szükség? A Netbagoly kisebb részt tudást, nagyobb részt szemléletet közvetít. Úgy gondjuk, a kezdőnek jól jön a segítség, de hasznos a jó tanulók számára is. Gyakoriság Kb. 10 naponta küldjük

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR - IRT,., MOST KONIlAO'.~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR MÁSO Dl K KJADÁ$ Beo~ztás min t rt 4. hétel!. 6. hét. Egy ~'5 kgl. nehéz hozófa előhozása, vas dőho:tóása. A kercsésnél II friss nyomot egész I200

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tudatossag.hu www.tokeleteselet.hu Munkafüzet Tartalomjegyzék Miért vagyunk itt?... 3 Megéri változtatni?... 4 Sosem késő... 5 Sorsunk a saját kezünkben van!...

Részletesebben

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között KIÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EGYÉNI FELADATLAPHOZ A teszt szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével. A teszt készítőjét segíti, ha az eredményekről tájékoztatást

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

2. forduló. Matematika

2. forduló. Matematika 2. forduló Matematika 1. Három öreg bölcs alszik egy nagy fa alatt. Egy arra járó csintalan gyerkőc mindhármuk homlokára egy piros kört fest, majd kacagva elszalad. Amikor a bölcsek felébrednek, és meglátják

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

English for Hungarians

English for Hungarians English for Hungarians Kombi csomag (alapfok+középfok) Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Az English for Hungarians csomag az Angol Nyelv Kezdőknek és az Angol Nyelvvizsga csomagot tartalmazza. Angol

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat at 2009. 1-2. osztály Neved: Felkészítd neve: Iskolád: Osztályod: Általános tudnivalók Ebben az évben a Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat témájául

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Rövid filmezési segédlet, még jól jöhet... Forgatókönyv-szerkesztés-riporterkedés

Rövid filmezési segédlet, még jól jöhet... Forgatókönyv-szerkesztés-riporterkedés Rövid filmezési segédlet, még jól jöhet... Forgatókönyv-szerkesztés-riporterkedés írta: Ambach Mónika Témaválasztás Biztos van valami a világon, ami érdekel téged! Gondolkodj, gondolkodj!!! Neeeem?! Akkor

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

Haladási utasítások Programozási nyelvek

Haladási utasítások Programozási nyelvek 12. foglalkozás Haladási utasítások Programozási nyelvek Summary A számítógépek programozását általában nyelv felhasználásával, amely utasítások egy korlátozott szótára, amelynek engedelmeskedniük kell.

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

1 gasztronómiai időutazás

1 gasztronómiai időutazás 1 gasztronómiai időutazás Marhahús tormával, kappan mézelt tésztával, leves kolbásszal és kenyérrel, kecsege sóban, pulyka, borjúbél tejben, borsos báránytüdő, bárányhús citrommal, savanyú káposztás marhahús,

Részletesebben

József Attila: Betlehemi királyok

József Attila: Betlehemi királyok Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk, kis juhocska mondta biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts,

Részletesebben

Anyanyelvi verseny 2. feladatlap

Anyanyelvi verseny 2. feladatlap Anyanyelvi verseny 2. feladatlap 2013. november 4. Beküldési határidő: 2013. november 25. Postacím: 2600 Vác, Géza király tér 8. A borítékra írjátok rá: Anyanyelvi verseny Végh-Alpár Noémi e-mail cím:

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Törd a fejed. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb?

Törd a fejed. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb? Bővítsük közösen! Küldjétek el ötleteiteket! A legkisebb Törd a fejed Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb? A legalacsonyabb Anikó alacsonyabb,

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának!

Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Apportírozás Foglalatosság /hobby/ minden kutyának! Minden kutyatartó álma, hogy kutyája a tárgyakat megbízhatóan visszahozza? Sok kutya azonban inkább elszalad, és várja, hogy a gazda csatlakozzon a fogócskához.

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.)

Óravázlat. Az óra menete. Egyperces novella elolvasása, kép megtekintése! (Melléklet 1.) Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5-6. Tematikai egység: Test és lélek Az óra témája: Egész-ség Az óra célja és feladata: A beteg és a fogyatékkal élő emberek iránti empátia fejlesztése. Az elfogadó,

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

2. forduló. feladatlap NÉV. Lakcím: Iskola: Osztály: E-mail cím: Telefonszám:

2. forduló. feladatlap NÉV. Lakcím: Iskola: Osztály: E-mail cím: Telefonszám: 2. forduló feladatlap NÉV Lakcím: Iskola: Osztály: E-mail cím: Telefonszám: 1. feladat Keresztrejtvény Móra Ferencről Írd be a válaszokat! Megfejtésül Móra Ferenc szülővárosának nevét kapod. 1. 2. 3. 4.

Részletesebben

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek?

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Gondolatok a tegnapokról és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Semmi értelme azon gondolkodni, hogy a tegnap miért alakult úgy, ahogy. Azon azonban érdemes elmélkedni, hogy miképpen lehet

Részletesebben