Szólások és közmondások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szólások és közmondások"

Átírás

1 Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP /2F támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár 2009

2 TARTALOMJEGYZÉK A MODULFÜZET ALAPADATAI... 3 BEVEZETŐ... 4 HOGYAN HASZNÁLD A MODULFÜZETET?... 5 I. A SZÓLÁSOK... 6 ISMERKEDÉS A SZÓLÁSOKKAL... 6 MINI SZÓLÁSTÁR II. A KÖZMONDÁSOK ISMERKEDÉS A KÖZMONDÁSOKKAL KÖZMONDÁSOK GYŰJTEMÉNYE FELHASZNÁLT IRODALOM HASZNOS LINKEK

3 A MODULFÜZET ALAPADATAI SZAKMACSOPORT: SZAKMA: TANANYAGELEM: Könnyűipar/Faipar Női szabó, férfi szabó, kárpitos (felzárkózató osztály) Anyanyelv, Szólások és közmondások A tananyagelem célja: A tananyagelem elvégzése során ismerd meg a magyar nyelv szólásait, közmondásait! Ismerj meg legalább száz szólást és közmondást! Ismerd meg azok stílusértékét! Legyél képes azokat mondandód, érzéseid, véleményed, gondolataid szóban és írásban történő kifejezése során stílusosan, helyesen használni! A tananyagelem időtartama: 36 óra Bemeneti követelmények a mindennapi szókincs ismerete, szövegértő olvasás A tananyagelem elvégzése során, ill. után képes leszel: - gondolataidat szóban és írásban színesen, változatosan, rokon értelmű kifejezésekkel, a szólások és közmondások stílusértékét felhasználva kifejezni, - a közmondások és szólások által közvetített mondanivalót, tanulságot helyesen értelmezni, - osztálytársaiddal a feladatmegoldások során párban vagy csoportmunkában együtt dolgozni, - kommunikációs szituációban-szóban és írásban is- feladatokat megoldani, - kreativitást igénylő feladatokat megoldani. Az alkalmazott értékelési módszerek Számonkérés formája Számonkérések rendszeressége A tanulók tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek Megszerezhető minősítések A minősítéshez tartozó követelmények Záró dolgozat, foglalkozás közben szóbeli, írásbeli értékelés Folyamatos A tananyagban való előrehaladást mérő írásbeli feladatok, gyűjtőmunkák, fogalmazások, rajzos feladatok, egyéni, páros és csoportos formában 1-5 osztályzattal történő értékelés 30 % alatt :1, 30%-59 % : 2, 60%-69 % : 3, 70%-84 % : 4, 85%- felett : 5 3

4 BEVEZETŐ Kedves Tanuló! Az a füzet, amit éppen olvasol a szólásokról, közmondásokról szól. Bizonyára te is ismered a közmondásokat, és talán használod is őket. A szólások és közmondások színesebbé, érzékletesebbé, stílusosabbá teszik beszédünket. Az ismert vagy kevésbé ismert szólások, szófordulatok és közmondások használatával fejlesztheted szókincsedet, képszerűbbé, élvezetesebbé, érdekesebbé teheted mondanivalódat, fogalmazásaidat, egyénivé varázsolhatod stílusodat. A beszélő a kommunikáció folyamán képes olyan mondatokat, mondatsorokat alkotni és megérteni, amelyeket előtte más nem fogalmazott meg. Hogy hogyan fejezzük ki gondolatainkat, azaz a kommunikáció függ a beszédszituációtól, de elsősorban a résztvevők személyiségétől, kreativitásától. Ahhoz, hogy nyelvünk kész építőelemeit, paneljeit sikeresen tudjuk felhasználni a szóbeli ill. írásbeli megnyilvánulásaink során, minél több kifejezést kell pontosan ismernünk ill. értenünk. A szólások és közmondások jelentésével, helyes értelmezésével fogsz ebben a füzetben foglalkozni. Megismerkedhetsz rokon értelmű, illetve ellentétes jelentésű szólásokkal és közmondásokkal, de te magad is mondhatsz, írhatsz olyan történeteket, amelyekben egyegy megismert szófordulatot használhatsz fel. A kevésbé ismert vagy régies kifejezések jelentésének megismerésével gazdagíthatod fogalmazásaidat, stílusodat. Akkor majd te is fején találod a szöget, nem kerülgeted a mondanivaló lényegét, mint macska a forró kását, nem fogsz rébuszokban beszélni, a nehéz feladatokkal is könnyen zöld ágra fogsz vergődni, és nem fogják a hallgatóid azt gondolni, hogy sok beszédednek sok az alja. Ha erről a témáról többet is szeretnél megtudni, mint amit ez a füzet kínál neked, akkor a követező könyvekből szerezhetsz bővebb információkat: Magyar szólástár, Szerk.: Bárdosi Vilmos, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2003 (A magyar nyelv kézikönyvei sorozat) O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Gondolat Kiadó, Budapest, kiadás Magyar szólások és közmondások. Szerk.: Mózes István Miklós, Regun Press Kiadó, Üllő, 2005 Gyimesné Szekeres Ágnes: 200 szólás és közmondás. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, Debrecen,

5 HOGYAN HASZNÁLD A MODULFÜZETET? A tanulás során a modulfüzetben az alábbi ikonokkal fogsz találkozni, amelyek jelentése a következő: Feladat: Végezd el a kapott instrukció alapján a feladatot. (A legjobban akkor tudunk tanulni, ha ezt egy tevékenység végzése során tesszük. Ilyenkor jegyezzük meg az információkat a legjobban, és ilyenkor emlékezünk rájuk a leghosszabban.) Elmélet: A tanuláshoz legfontosabb elméleti tudnivalókat a lehető legrövidebb formában foglaltuk össze. Érdekesség: Olyan információt, vagy történetet, adatot, stb. jelez az ikon, amelyről azt gondoltuk, hogy biztosan érdekelni fog. Fontos! Olyan tananyagrészre hívja fel a figyelmet ez a felkiáltójel, amelyet mindenkinek ismerni kell, ha eredményesen akarod befejezni a tananyagelemet/modult. Tudáspróba: Az elsajátított anyagrészeket méri, munkádat a tanár javítja ki és értékeli. Párosan: A feladat elvégzéséhez szükséges, hogy válassz magadnak párt. Ketten könnyebben megbirkóztok a feladattal. Csoportosan: A tanár útmutatásai alapján alakítsatok tanulócsoportokat. Ezeket a feladatokat a csoport tagjainak közösen kell elvégezniük. Nézz utána! Ez a jel arra buzdít, hogy önállóan, otthon, vagy akár az iskolában nézz utána valaminek, általában az interneten, de lehet az újságokban, TV-ben, könyvekben, könyvtárakban, az ÉLETBEN, stb., ahol számodra a legjobb eredményt adja a keresés. 5

6 I. A SZÓLÁSOK ISMERKEDÉS A SZÓLÁSOKKAL A szókincs nemcsak szavakból áll, hanem nagyobb egységekből is. Úgy kell elképzelned, mint a házépítést. A nyelv kisebb elemei a szavak (a ház esetében a téglák), de építhetünk házat akár kész elemekből, panelekből is, ezek a nyelv esetében a szókapcsolatok. A szókapcsolatok lehetnek alkalmi összetételek: pl. új ház, piros tető, mérges ember, és lehetnek olyan nagyobb egységek, amelyeket nem mi találunk ki, hanem ezek már készen a rendelkezésünkre állnak: pl.: Bámul, mint borjú az új kapura. Majd ha piros hó esik. Dúl-fúl mérgében. Feladat: Döntsd el, hogy állandó vagy alkalmi szókapcsolatról van-e szó! Írd le a füzetedbe az állandó szókapcsolatokat! Dühbe gurul, levelet ír, rosszul olvas, rosszul esik valami (megbántják), fehér fal, falra mászik, falra hányt borsó, kenyeret vesz, fontolóra vesz, kezet mos, kezes bárány, hajat mos, megmossa a fejét (megszidja), lepkét fog, bogarat tesz a fülébe. Fejezd be az alábbi szólást! A kipótolt mondatokat írd le a füzetedbe! Eltörött Akkor mondjuk, ha valaki.. (mit csinál?) Itatja.. Akkor mondjuk, ha valaki.. (mit csinál?) Mit gondolsz? Ki érti meg jobban, könnyebben a szólások jelentését: egy kisgyerek, vagy egy külföldi, aki magyarul tanul? Miért? Vitasd meg a padtársaddal röviden! Kaptok rá 2 percet. 6

7 Dolgozzatok párban! Magyarázzátok meg az alábbi szólások jelentését! Fejjel megy a falnak. Ráncba szed. Falra borsót hány. Egyik fülén be, a másikon ki. A falnak is füle van. Szeget üt a fejébe. Bogarat tesz a fülébe. Nagy kanállal eszik. Nagy lábon él. Olajra lép. A szólások tagjait vajon felcserélheted-e rokon értelmű szóval? Írd le a füzetedbe a megfelelőt! Igen Nem A szólás tehát szókapcsolat. A szólás fogalma: Olyan közismert, és a stílust szemléletesebbé, hangulatosabbá tevő állandósult szókapcsolat, amelynek jelentése pusztán elemeinek jelentéséből rendszerint nem érthető, és amely általában önmagában nem teljes mondat. Pl.: falra borsót hány, kivágja a rezet, ráncba szed. A szóláshasonlat olyan, hasonlat alakú szólás, amelyben a hasonlított megőrizte eredeti jelentését, a második tag pedig többé-kevésbé elhomályosult jelentésű, s gyakran csak nyomósításra, fokozásra használjuk. Pl.: Ártatlan, mint a ma született bárány. Miről döntheted el, hogy valami szólás-e? A szólások legalább két szóból állnak, a jelentésüket azonban akár egy szóval is ki lehet fejezni. lógatja az orrát = szomorú felhúzza az orrát = megsértődik fennhordja az orrát = gőgös itatja az egereket= sír 7

8 Keresd meg az alábbi tréfás, humoros szóláshasonlatok befejezését O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások c. könyvéből! Alszik, Pislog,. Megérzi,. Él, Ordít, Reszket, Szereti,.. Vigyorog,. Szemtelen, Sovány, Ártatlan, 8

9 Feladat: Gyűjts szólásokat az alábbi tulajdonságokra! nagyon ravasz:... gyáva:... erős:... szelíd:... sovány:... karcsú:... Feladat: Fejezd ki szóláshasonlattal az alábbi tulajdonságokat! nagyon fehér:... nagyon fekete:... nagyon édes:... 9

10 nagyon savanyú:... nagyon keserű:... nagyon tiszta:... nagyon ritka:... Most mutasd meg játék. Dolgozzatok csoportban! A szólásokat az egyik csoport mutogassa el a másiknak! várja a sült galambot vág az esze, mint a borotva fennhordja az orrát rossz bőrben van ég a keze alatt a munka minden lében kanál a kákán is csomót keres elveti a sulykot Találjatok ki hasonlókat! Feladat: Rajzolj! Készíts képes, rajzos rejtvényt az alábbi szólásokhoz! A rajzokat a tanárodtól kapott kis kártyákon készítsd el! Az elkészített kártyákat kártyajátékhoz is fel tudod használni. A szólások jelentését értelmezd és írd le a füzetedbe! 10

11 vért izzad be van gyulladva fáj a foga valamire fél fogára sem elég kivágja a rezet nem árul zsákbamacskát hegyezi a fülét az orránál fogva vezet állja a sarat krokodilkönnyeket hullat átlát a szitán fogához veri a garast felmegy nála a pumpa kiveri a biztosítékot lerágott csont tenyerén hord égnek áll a haja bolhából elefántot csinál Dolgozzatok csoportban! Kertész Manó: Szokásmondások c. könyvében nézzetek utána az alábbi szólások eredetének! egy gyékényen árul egy úttal tartozott az ördögnek egy követ fúj fabatkát sem ér hosszú lére ereszt körmére ég a gyertya szájába rág szerencsétlen órában született vékonydongájú sok van a rováson 11

12 Feladat: Sok olyan szóláshasonlatunk van, amelyekben állatok szerepelnek. Ismersz ilyeneket? Írd le a füzetedbe a befejezett mondatokat az oda illő állatok nevével! Fürge, mint a Gyáva, mint a Bátor, mint a. Szorgalmas/ szorgos, mint a Lassú,mint. Erős, mint. Lusta, mint..dolgozzatok csoportban! Írjatok az alábbi szólásokkal rövid történeteket és utána olvassátok fel az egész csoportnak! Dolgozzatok a füzetetekbe! Pálcát tör felette Kiteszi a szűrét Cserben hagy Fugába dől Faképnél hagy Tűzbe teszi érte a kezét Fején találja a szöget Gyűjtőmunka: Válassz ki a modulfüzetben a szólások végén található szólástárból tíz szólást, és keress hozzá képi illusztrációt az internetről! ( 12

13 Dolgozzatok csoportban! Keressetek mindegyik szócikkhez szólásokat! Használd O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások c. könyvét! fej, fül, nyelv, orr, száj, szem alacsony, bolond, buta, okos, öreg, fiatal, gazdag, szegény részeg, sápadt, sovány, meghal, lusta, kövér, kapzsi, gyáva Feladat: Magyarázd meg saját szavaiddal! Írd le röviden a szóláshoz tartozó jelentéseket a füzetedbe! bal lábbal kelt fel fennhordja az orrát nem fér a fejébe a maga feje után megy fejvesztve menekül a kancsó fenekére nézett láb alatt van eltesz láb alól kimutatja a foga fehérjét nem ettem meszet 13

14 Feladat: Testes szólások. A fej szóval kapcsolatos szólások közül olvashatsz egy összeállítást. Keresd meg a szólásokhoz illő jelentést! A számokat a hozzá illő betűvel írd le a füzetedbe! 1. fejébe sült a párta a) nincs annyi esze, hogy ilyet kitaláljon 2. fejére telt a török átka b) életét kockáztatja 3. nem az ő fejéből főtt ki c) megvan a magához való esze 4. elcsavarják a fejét d) biztos a dologban 5. bekötik a fejét e) nem érti 6. fő a feje f) buta, tökfilkó 7. tömi a fejét g) férjhez megy 8. kiver a fejéből h) gondolkodás nélkül lát neki 9. fejébe ment a tej i) megzavarodik 10. elveszti a fejét j) sikerül nem gondolnia rá 11. fejével játszik k) mohón eszik 12. fejest ugrik valamibe l) nagy gondban van 13. fejét teszi rá m) vénlány maradt 14. nem fér a fejébe n) rossz szomszédja van 15.nem ejtették a feje lágyára o) elcsábít, magába bolondít Dolgozzatok csoportokban! Keressetek ellentétes, valamint rokon értelmű szólásokat! (például: gazdag, szegény, ill. okos, buta, stb.) A gyűjtött szólásokat írjátok le füzetetekbe! 14

15 A következő meghatározásokhoz egy-egy olyan szólást kell írnod, amelyben egy bizonyos testrész szerepel. (Ugyanaz a szó szerepel minden szólásban.) Megoldásaidat a füzetedben készítsd el! Magyarázat Szólás Rosszkedvű, ingerült Költekező, fényűző életet él Nagyon fáradt, nagyon gyenge Nem szorul mások támogatására Durván megtagad, meggyaláz valamit Elmegy valahova Hamarosan esni fog Megöl Valamely kellemetlen állapotot elvisel Céltalanul járkál Megbetegszik A betegséggel nem fekszik ágyba Akadályoz valakit a munkájában Összeszid, leteremt valakit Siet, gyorsan megy 15

16 Lelkes(ítő) feladat: A következő szólásokban ugyanaz a szó szerepel. Ismered-e őket? Magyarázat biztat valakit Szólás nem szabad se bejönni, se kimenni az embersége nem engedi meghal nagyon összerázza nagyon bántja valami mindent megtesz a siker érdekében valakit nagyon megkér valamire valakit szóval, vagy tettel nagyon megbánt nagyon örül, boldog agyondolgozza magát senki sem elmondja minden baját, bánatát aggódik valakiért gondolatban ott van valaki mellett 16

17 Szemesnek áll a világ. Hallottad már ezt a szólást? Ha nem, nézz utána! Jelentése:. Magyarázd meg az alábbi szólások jelentését, és írd le a füzetedbe! Szólás valakinek a szemefénye Jelentés elkerüli a szemét az álom bántja a szemét a szemét sem hunyta le csukott szemmel is odatalál megnő a szemében szem elől téveszt megakad a szeme valamin legelteti a szemét szemmel tart szemet szúr valami valakinek szemet huny valami felett üres szemmel néz van valakinek szeme valamihez Ugyanazt a dolgot egy sor szólás segítségével változatosan, képszerűen fejezhetjük ki. Például, ha valami értéktelen, a következő szólások segítségével érzékeltethetjük: fabatkát sem ér nem ér egy hajítófát sem egy babot sem ér paszulyt sem ér nem ér egy pipa dohányt sem nem ér egy lyukas mogyorót sem nem ér egy férges diót sem egy vasat sem ér

18 Keress olyan szólásokat, amelyek azt fejezik ki, hogy ketten egyformák (egyik sem különb, mint a másik)!írd le a füzetedbe! Az alábbi szólások ugyanazt jelentik, csak más formában fogalmazzák meg a mondanivalót. Fogalmazd meg saját szavaiddal mi a közös jelentése az alábbi szólásoknak? téglát szapul füstöt farag verebet patkol Közös mondanivalójuk:. Szólástotó Ma már egyre kevésbé ismerjük a régi szólásokat, pedig magyarul szólnak. Mindegyik szólás mellett három magyarázat áll, de csak egy helyes. Füzetedbe írd le a helyesnek gondolt magyarázat betűjelét! 1. Minden nyeregbe belefér. a) nagyon sovány b) simulékony természetű c) jól tud lovagolni 2. Tetézve adja vissza a csapott vékát. a) súlyosabban torol meg egy bántalmat, mint amilyen maga a bántalom volt b) busásan meghálálja a kapott segítséget c) uzsorakamatot fizet 18

19 3. Egy talpat csereznek. a) közösen munkálkodnak valamiben b) ugyanabban sántikálnak, ugyanabban mesterkednek c) többen meg akarnak puhítani, valamire rá akarnak venni egy konok embert.. 4. Húzzák a levesnótát. a) vendéglőben az ebédhez zenét is szolgáltatnak b) alaposan elverik azt, aki megdézsmálja az ételt c) délre harangoznak 5. Versenyt fut a rókákkal. a) rókákra vadászik b) ravaszkodik c) igen gyorsan tud futni 6. A szőlő a görbe embert szereti. a) aki sokat iszik, az dülöngél b) a nem egyenes ember a bor hatására őszintévé válik, igazat mond c) sok hajlongással, görnyedéssel jár a szőlőtermelés 19

20 Tudáspróba a szólásokból. Már nagyon sok feladatot oldottál meg a szólásokkal kapcsolatban. Ezen az órán dolgozz egyedül! 1. A szólás szerint hová vezet minden út? 2. Mondj szólást becsap jelentéssel! 3. Nem bír boldogulni =.. 4. Gőgös =.. 5. Ravasz =.. 6. Melyik szólásban fordul elő a Marci utónév? 7. Milyen a szólás szerint a templom egere? 8. Hogyan készül a Luca széke? 9. Kit könnyű táncba vinni? 10. Hány ágra süt a nap? 11. Mi ritka a szólás szerint? 12. Mi szemtelen a szólás szerint? 13. Mennyiből nem enged? 14. Mondj öt szólást a szem főnévvel! 15. Pislog, mint a Hány vége van száz szónak? 17. Kinek nem érti az anyja a szavát? 18. Mondj két szólást a fog főnévvel! 19. Hol él meg az ügyes ember? 20. Mit keresünk a szénakazalban? 21. Mit nem látunk a fától? 22. Minek a botját nem mozdítja, aki nem reagál? 23. Nem fenékig Mire iszik előre? 25. Mit ver a fogához a zsugori ember? 26. Mit tesz a tűzre, aki rosszat csinál? 27. Mi nem lesz soha a kutyából? 28. Mit nem eszik meg a kutya? 29. Mivel kell gyógyítani a szólás szerint a kutyaharapást? 30. Milyen a közös lónak a háta? 20

21 Fejezd be a következő szólásokat! 31. Tudja, hol szorít a. 32. Köti az ebet. 33. Ráteríti a vizes Süket, mint az 35. Nem káptalan a. 36. Nem most jött le a. 37. Ajándék lónak ne nézd a Ló helyett a.? 39. Ordít, mint 40. A.. sem áll jól. Fejezd ki a meghatározásokat szólással! Szemes szólások: 41. Ott van előtte, mégsem látja. 42. Látja, de hihetetlennek tartja. 43. Nyíltan, kereken megmondja neki. 44. Nagyon éhes. 45. Segít neki, hogy tisztán lásson. 46. Egyszerre örül és szomorkodik. 47. Féltő gonddal óv valakit. 48. Nagyon szégyelli magát. 49. Elnézi a mulasztást. 50. Rosszindulattal szemlél valamit, valakit. Pénzes szólások: 51. Bevételre számíthatunk. 52. Sokan ismerik, nincs jó híre. 53. Rengeteg van neki. 54. A kifizetett összeget gondosan meg kell számolni. 55. Nem igen fordulhat elő, hogy elhagyjuk. 56. Hiábavalóságokra kiadott összeg. 57. Nem sajnálunk érte bármennyit fizetni. 58. Nem az a fontos, hogy mivel kerestük meg, hanem az, hogy legyen. 59. A remélt bevétel meghiúsult, amink volt az sincs meg. 60. Gyűjtögeti, nem szívesen adja ki a keze közül. 21

22 Hibás szólások. Javítsd ki! 61. Régóta a gyomrában van. 62. Se feje, se farka. 63. Egy szőnyegen árulnak. 64. Farkasra bízta a káposztát. 65. Két darálóban őrölnek. 66. Megette a szalonnája javát. 67. Felkopik a szeme. 68. Fület szúrt neki. 69. Ezt nem teszi ki az ajtóba. 70. Száz mondatnak is egy a vége. 71. Rossz szenet tett a tűzre. 72. Falra hányt lencse. 73. Nem fűlik hozzá a keze. 74. Zöld gallya vergődik. 75. Savanyú a szája íze. 76. Tartja vállát. 77. Megmossa a kezét. 78. Makacs, mint a szamár. 79. Ne szólj szám, nem fáj nyelvem. 80. Pénz beszél, kutya morog. Állati tulajdonságok szóláshasonlatokban: 81..., mint a bárány , mint a farkas , mint a gyík. 84.., mint az öszvér , mint a liba , mint a hal , mint a lajhár , mint a róka. 89., mint tetű. 90.,mint a görény. 22

23 Szájaló szólások: 91. Valamilyen titkot kikotyog. 92. Megmondja valakinek, mit mondjon. 93. Épp arról akar beszélni, amiről a másik. 94. Lekenyerezéssel elhallgattat. 95. Tétlenül ácsorog. 96. Bátran megmondja a véleményét. 97. Éretlen tacskó. 98. Pletykálnak valakiről. 99. Megőrzi a titkot Amit gondol, azt el is mondja. 23

24 MINI SZÓLÁSTÁR A: adás: veszi az adást = MEGÉRT, FELFOG, BELÁT agy: játssza az agyát = BEKÉPZELT alkohol: alkoholba fojtja a bánatát = BÁNATÁBAN ISZIK aszfaltrajz: aszfaltrajzot csinál belőle = MEGÖLI B: befőtt: elvan mint a befőtt = NEM CSINÁL SEMMIT begy /bögy/: nyomja a begyét = VALAMI FOGLALKOZTATJA, BOSSZANTJA bejön: ez nem jött be = KUDARC, SIKERTELENSÉG bicska: beletörik a bicskája = NEM SIKERÜL NEKI VALAMI, NEM TUD MEGBIRKÓZNI A FELADATTAL béka: pénze, mint békán a szőr = SZEGÉNY C: cél: túllő a célon = A SZÜKSÉGESNÉL TÖBBET MOND, TESZ, EZZEL ELRONT MINDENT ciki: ez tök ciki = KELLEMETLEN cipő: tudja hol szorít a cipő = TUDJA MI A BAJ cipőtalp: olyan, mint a cipőtalp = RÁGÓS, KEMÉNY HÚS citrom: olyan, mint a kifacsart citrom = ELNYŰTT, KIMERÜLT, ERŐTLEN SZEMÉLYRE MONDJÁK Cs csapda: besétál a csapdába = VESZÉLYES, KELLEMETLEN HELYZETBE KERÜL csáva: kihúz a csávából = KISEGÍT A BAJBÓL cseber: cseberből vederbe jut = EGYIK BAJBÓL A MÁSIKBA JUT csésze: olyan, mint a csésze = ALJAS ÉS NAGYFÜLŰ ( A MÁSIK FÉL LEKICSINYLÉSE) csomó: gordiuszi csomó = MEGOLDHATATLANNAK LÁTSZÓ, NEHÉZ, BONYOLULT ÜGY 24

25 D: darázsfészek: darázsfészekbe nyúl = KÉNYES, VESZÉLYES HELYZETBE VAGY KÉRDÉSBE AVATKOZIK BELE Darius: elköltené a Darius = NAGYON SOK PÉNZT KÖLT kincsét is dióhéj: dióhéjban elmondva = TÖMÖREN, RÖVIDEN, ÖSSZEFOGLALVA MOND EL VALAMIT Duna: Dunát lehet rekeszteni = NAGYON SOK VAN VALAMIBŐL vele dunszt: halvány dunsztja sincs = FOGALMA SINCS VALAMIRŐL E,É: ég: eget-földet megmozgat =MINDENT MEGTESZ VALAMI ÉRDEKÉBEN annyi, mint az égen a = NAGYON SOK csillag egérút: egérutat keres = MENEKÜLÉSI LEHETŐSÉGET KERES egyetem: nyári egyetemre jár = MEGBUKOTT (TRÉFÁS) éles: élesben megy a dolog = KOMOLYRA FORDULT A DOLOG elme: elméjébe vés = ALAPOSAN MEGJEGYZI F: fakép: faképnél hagy = VÁRATLANUL, BÚCSÚZÁS NÉLKÜL OTTHAGY VALAKIT fantom: fantomok ellen küzd = KÉPZELT, NEM VALÓSÁGOS ELLENFELEK ELLEN KÜZD fej: fején találja a szeget = RÁTALÁL A HELYES MEGOLDÁSRA, A LÉNYEGRE, TALPRAESETT VÁLASZT AD Fejmosás laposan megmossák a fejét/ alapos fejmosást kap = MEGSZIDJÁK 25

26 fül: fülén ül: NEM HALLJA (VAGY CSAK ÚGY TESZ), HOGY MIT MONDTAK NEKI G: gomba: gomba módra szaporodik /nő = NAGYON NAGY MÉRTÉKBEN SZAPORODIK/NŐ gondolat: lesi minden gondolatát = KÉNYEZTETI górcső: górcső alá vesz = ALAPOSAN MEGVIZSGÁL gyufa: kihúzza a gyufát = ROSSZAT TESZ, EZÉRT SZIDÁST KAP gyújtópont: gyújtópontban áll / gyújtópontba kerül = A FIGYELEM AZ ÉRDEKLŐDÉS RÁIRÁNYUL H: haj: a hajánál fogva előráncigált = MESTERSÉGESEN KIAGYALT, ERŐLTETETT ÉRV, KIFOGÁS STB. hal: hallgat, mint a sült hal = NEM SZÓL EGY SZÓT SEM él mint hal a vízben = GONDTALANUL, JÓMÓDBAN ÉL tátog, mint a partra vetett hal = MEGLEPETÉSÉBEN, ZAVARÁBAN NEM TUD MEGSZÓLALNI hangyaboly: hangyabolyba nyúl = ZAVAROS, SZERETÁGAZÓ ÜGYBE KEVEREDIK háztűznéző: háztűznézőbe megy ELSŐ ALKALOMMAL MEGY EL LEENDŐ FELESÉGE CSALÁDJÁHOZ KÖRÜLNÉZNI híd: minden hidat feléget maga mögött =VISSZAFORDÍTHATATLAN HELYZETET TEREMT I idő: idők emlékezete óta = RÉGÓTA agyoncsapja/agyonüti az időt = VALAMIVEL UNALMÁBAN ELTÖLTI AZ IDŐT az idő valakinek dolgozik az idő vasfoga megrág valamit = A HELYZET AZ IDŐMÚLÁSÁVAL VALAKINEK KEDVEZŐEN ALAKUL = AZ IDŐ MÚLÁSÁVAL ROMLIK 26

27 az idők végezetéig = ÖRÖKKÉ az új idők szele kifut az időből = A KOR KÖVETELMÉNYE, A KOR SZELLEME = NEM TUD ELVÉGEZNI VALAMIT A RENDELKEZÉSRÁLLÓ IDŐ ALATT szorít az idő nincs vesztegetni való ideje elszomorodik az idő szép időt ér meg = SÜRGET A HATÁRIDŐ = NEM ÉR RÁ HASZONTALANSÁGOKRA = BEBORUL, ESŐRE ÁLL AZ IDŐ = SOKÁIG ÉL VALAKI időjárás olyan, mint az áprilisi időjárás = SZESZÉLYES, VÁLTOZÉKONY KEDVŰ EMBERRE MONDJÁK inkognitó megőrzi az inkognitóját = TITOKBAN TARTJA VALÓDI ÉNJÉT ipar beadja az ipart = 1.MEGSZÜNTETI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉT,VÁLLALKOZÁSÁT 2.MEGHAL (SZEMÉLY), TÖNKREMEGY (DOLOG, TÁRGY iskola iskola mellé jár = KERÜLI AZ ISKOLÁT, ISKOLÁBA JÁRÁS HELYETTCSATANGOL (TRÉFÁS) J: jaffa dob egy jaffát = VIZEL (SZLENG) jancsiszög fejre áll, mint a jancsiszög =ELESIK jég jégre visz = RÁSZED jég hátán is megél = ÜGYES, LELEMÉNYES MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT FELTALÁLJA MAGÁT megtörik a jég = VALAMELY FOLYAMAT, AMI EDDIG SIKERTELEN MARADT, MEGINDUL, SIKERREL JÁR jellem spártai jellem EGYSZERŰ, EDZETT, KEMÉNY, SZIGORÚ SZEMÉLY 27

28 K: káka kákán is csomót keres = MINDENT KIFOGÁSOL, OTT IS HIBÁT KERES, AHOL NINCS kalap egy kalap alá vesz = ÖSSZE NEM TARTOZÓ DOLGOKAT HELYTELENÜL AZONOSNAK TEKINT, ÖSSZETARTOZÓNAK VESZ le a kalappal előtte = TISZTELET, BECSÜLET, ELISMERÉS VALAKINEK egy kalap pénz = NAGY ÖSSZEG nem tűzi a kalapja mellé NEM DICSEKSZIK VELE, NEM BÜSZKE RÁ veszi a kalapját TÁVOZIK kalapács kalapács alá kerül = ELÁRVEREZIK kályha csak a kályhától tud elindulni (mint az egyszeri táncos) = CSAK VALAMILYEN EGYSZERŰ VISZONYÍTÁSI PONTBÓL KIINDULVA TUD ELVÉGEZNI EGY (BONYOLULTABB) FELADATOT kép képben van = (NEM) TÁJÉKOZOTT VALAMIBEN (nincs képben ) jó képet vág hozzá = NEM MUTATJA, HOGY BOSSZANKODIK beugrik a kép = HIRTELEN MEGÉRT VALAMIT valakinek a képére üt = HASONLÍT RÁ megnyúlik a képe = CSALÓDOTTSÁG LÁTSZIK RAJTA se kép, se hang 1.VALAKI ZAVARÁBAN ELHALLGAT 2.NAGYON BERÚGOTT, NEM EMLÉKSZIK SEMMIRE L: láb bal lábbal kelt = ROSSZKEDVŰ nagy lábon él = KÖLTEKEZIK, SZÓRJA A PÉNZT láb alatt van = ÚTBAN VAN lábbusszal megy = GYALOG MEGY lakat lakatot tesz a szájára =HALLGAT 28

29 lé bő lére ereszt = HOSSZASAN, KÖRÜLMÉNYESEN AD ELŐ VALAMIT minden lében kanál = OLYAN EMBERRE MONDJÁK AKI MINDENBE BELEÁRTJA MAGÁT légy a légynek se árt = SZELÍD, JÁMBOR EMBER M: macska alamuszi macska nagyot ugrik = ALATTOMOS EMBERREL VIGYÁZBNI KELL, MERT MEGLEPETÉSEKET VAGY VÁRATLAN BAJOKAT OKOZHAT maga magába száll = AZ ELKÖVETETT HIBÁJÁT, TÉVEDÉSÉT BELÁTVA MEGFOGADJA, HOGY MEGJAVUL maga alatt van = 1. KIMERÜLT, ROSSZUL VAN 2. SZOMORÚ, ROSSZ LELKIÁLLAPOTBAN VAN. kikel magából = FELHÁBORODIK magába roskad = EGY KELLEMETLEN HÍR, ESEMÉNY HATÁSÁRA KEDVETLENNÉ, FÁSULTTÁ VÁLIK mák mákja van = SZERENCSÉJE VAN Marci él, mint Marci Hevesen = GONDTALANUL, JÓMÓDBAN ÉL N: nadrág felköti a nadrágját = ÖSSZSZEDI MINDEN EREJÉT, KÉPESSÉGÉT, NEKIGYÜRKŐZIK A MUNKÁNAK nap nem lehet egy napon említeni vele =VALAKIT VALAKIVEL NEM LEHET ÖSSZEHASONLÍTANI nesz neszét veszi = TITKON, ELŐRE ÉRTESÜL VALAKIRŐL, MEGSZIMATOL VALAMIT nevelés spártai nevelés = KEMÉNY, SZIGORÚ NEVELÉS név felvette a néhai nevet MEGHALT (TRÉFÁS) 29

30 NY: nyak nyakába sóz/ varr = 1.OLYAT BÍZ VALAKIRE, AMI A SZÁMÁRA KELLEMETLEN 2. SILÁNY ÁRUT DRÁGÁN MEGVETET VALAKIVEL nyakló nyakló nélkül = MÉRTÉKTELENÜL, HATÁRT, KORLÁTOT NEM ISMERVE nyál csorog a nyála valami = NAGYON MEGKÍVÁN VALAMIT után összeszalad a nyál a szájában = AZ ÍZLETES ÉTEL LÁTTÁN VAGY CSAK EMLÍTÉSÉRE IS NAGYON MEGKÍVÁNJA nyelv csípős/ éles nyelve van = SZÓKIMONDÓAN, BÁNTÓAN SZOKOTT BESZÉLNI otthon jól felvágták a nyelvét = TALPRAESETTEN, SZÓKIMONDÓAN VAGY CSÍPŐSEN VISSZAVÁG nyereg nyeregben érzi magát = ÚGY ÉRZI SIKERÜLT ELÉRNIE A CÉLJÁT, BIZTOSNAK ÉRZI MAGÁT O, Ó: óda ódákat zeng valakiről = TÚLZOTT DICSÉRETTEL SZÓL VALAKIRŐL, VALAMIRŐL olaj fáradt, mint az olaj = NAGYON FÁRADT (SZLENG) olaj a tűzre = MÉG JOBBAN ELMÉRGESÍTI, KIÉLEZI A HELYZETET olajra lép = ELMEGY, MEGSZÖKIK, LELÉP (SZLENG) ó ólóm ólomlábakon jár az idő = AZ IDŐ KÍNOSAN LASSAN HALAD orr fennhordja az orrát = GŐGÖS, BÜSZKE, MÁSOKKAL SZEMBEN LENÉZŐEN VISELKEDIK nincsenek nála otthon / elmentek otthonról = ÚGY VISELKEDIK, MINTHA NEM VOLNA NORMÁLIS Ö, Ő: ördög az ördög bibliája =KÁRTYA 30

31 őserdő Nem vagyunk az őserdőben! = NEVELETLEN VISELKEDÉSRE MONDJÁK öszvér csökönyös, mint az = NAGYON MAKACS, CSÖKÖNYÖS öszvér l ötlet korszakalkotó ötlet = REMEK, ZSENIÁLIS ÖTLET öt nem jut ötről a hatra = NEM BOLDOGUL rájön az ötperc = HISZTÉRIÁZIK, IDEGROHAMOT KAP P: pác benne hagy valakit a pácban kihúz a pácból = BAJBAN HAGY VALAKIT = KIMENT VALAKIT A BAJBÓL, VALAMELY KELLEMETLEN HELYZETBŐL padló padlón van = LELKILEG / FIZIKAILAG / ANYAGILAG ROSSZ ÁLLAPOTBAN VAN palánk átdob a palánkon = BECSAP, RÁSZED VALAKIT pálca pálcát tör valaki felett = ELÍTÉLŐ, LESÚJTÓ VÉLEMÉNNYEL VAN VALAKIRŐL pálcát tör valaki mellett = KIÁLL MELLETTE parkett a parkett ördöge = KIVÁLÓ TÁNCOS R: rab rabul ejt NAGY HATÁSSAL VAN VALAKIRE, LENYŰGÖZI, ELBŰVÖLI félkarú rabló = JÁTÉKAUTOMATA rébusz rébuszokban beszél = SZÁNDÉKOSAN NEHEZEN ÉRTHETŐEN, NEM VILÁGOSAN FEJEZI KI MAGÁT redőny lehúzza a redőnyt / rolót =1. CSŐD MIATT AZ ÜZLETÉT VÉGLEG BEZÁRJA 2. VALAMILYEN TEVÉKENYSÉGET VÉGLEG ABBAHAGY 31

32 rózsaszín rózsaszínben látja a világot = JÓKEDVŰ, DERŰLÁTÓ S: sóder löki / nyomja a sódert = HALANDZSÁZIK, MELLÉBESZÉL SZÉDÍT, ÁMÍT VALAKIT sor a sor végén állt, amikor az észt osztották = NAGYON BUTA sötét sötétben tapogatózik = BIZONYTALANKODVA KERESI A HELYES MEGOLDÁST spanyolviasz azt hiszi ő találta fel a spanyolviaszt / úgy tesz mintha ő találta volna fel a spanyolviaszt = BEKÉPZELT, MAGÁT MINDKINÉL KÜLÖNBNEK TARTJA sróf srófra jár az esze = FURFANGOS stílus távirati stílusban = RÖVIDEN, TÖMÖREN sulyok elveti a sulykot = TÚLZÁSRA RAGADTATJA MAGÁT SZ: száj szájmenése van = BADARSÁGOKAT FECSEG szamár eltűnik, mint szamár a = NYOMTALANUL ELTŰNIK ködben számítás megtalálja a számítását = VALAMELY ÜZLET, VÁLLAKOZÁS KIFIZETŐDIK, HASZNOT HAJT, VALAKINEK A TERVE BEVÁLIK, SIKERÜL száraz :megússza szárazon = NEM TÖRTÉNIK SEMMI BAJA nem viszi el szárazon = NEM ÚSSZA MEG BÜNTETÉS NÉLKÜL szem görbe/ ferde szemmel néz valakire = GYANAKSZIK RÁ, BIZALMATLAN VELE 32

33 T: taccs taccsra vág = SZÁNDÉKOSAN TÖNKRE TESZ tacskó éretlen tacskó =TAPASZTALATLAN, KEZDŐ SZEMÉLY tál egy tálból cseresznyézik valakivel = BIZALMAS KAPCSOLATOT ÉPÍT KI VALAKIVEL talp talpon van FÖLKELT, ÉBREN VAN talpra esik BÁRMILYEN BAJ, VESZTESÉG ÉRI, MINDIG ÖSSZE TUDJA SZEDNI MAGÁT tej tejben vajban füröszt = MINDEN JÓVAL ELLÁT VALAKIT U,Ú: ujj kirázza a kisujjából = VALAMIT FÁRADSÁG, ERŐFESZÍTÉS NÉLKÜL TUD MEGCSINÁLNI út egyengeti az útját = IGYEKSZIK ELHÁRÍTANI AZ AKADÁLYOKAT VALKINEK AZ ÉRVÉNYESÜLÉSE, VALAMI SIKERE ÉRDEKÉBEN görbe úton jár REJTÉLYES, GYANÚS A VISELKEDÉSE utcahossz utcahosszal vezet = VERSENYBEN, VETÉLKEDŐBEN LEGYŐZ VALAKIT, SOKKAL JOBB NÁLA útilapu útilaput köt valakinek a talpára = ELBOCSÁT VALAKIT (MUNKÁBÓL, ÁLLÁSÁBÓL Ü,Ű: ügy ügyet sem vet rá = FIGYELEMRE SE MÉLTATJA, NEM TÖRŐDIK VELE ülőke jó ülőkéje van = SOKÁIG ELÜLDÖDGÉL, ELIDŐZIK VALALHOL, NEHEZEN TÁVOZIK üzlet jó üzletet csinál = VALAMI MEGVÉTELÉVEL NYERESÉGE KELETKEZIK 33

34 V: vaj vaj van a fején = HIBÁS ELMARASZTALHATÓ VALAMILYEN ÜGYBEN BÁR MÉG NEM BIZONYÍTOTTÁK RÁ A BŰNÖSSÉGET vak vak vezet világtalant AZ AKAR MÁST IRÁNYÍTANI, AKI MAGA IS IRÁNYÍTÁSRA SZORUL váll két vállra fektet = LEGYŐZ VALAKIT vargabetű vargabetűt csinál KERÜLŐUTAT TESZ vásár vásárra viszi a bőrét = KOCKÁZTATJA AZ ÉLETÉT, VESZÉLYES KOCKÁZATOT VÁLLAL 34

35 II. A KÖZMONDÁSOK ISMERKEDÉS A KÖZMONDÁSOKKAL Egy közmondás szavait szótagokra bontottuk, próbáld rekonstruálni az eredeti közmondást! 1. BA-BERT-DA-EM-JÁ-LÁ-MA-RAT-RÁT-RÓL RÓL TOL 2. BÓL KU-LESZ LON NA NEM SZA TYÁ 3. A-A-AD-DID-EL-JÁR-KOR-KÚT-MÍG-NEM-RA-RIK-SÓ-TÖR 4. A-A-HOL-HOL-JA-KI-LÓ-LÓ-MÉT-NAK-NEM-SZE-VÁJ 5. A-ÁS-BE-E-GA-KI-LE-MA-MÁS-MET-NAK-SIK-VER 6. A-DEN-FE-GA-HAJKE-LÉ-LIL-MA-MIN-NEK-SZENT-ZE 7. A-A-BERT-EM-É-HA-HAKU-MA-MINT-RABB-RIK-SÁN-TA-TÓL-U-TYÁT- ZUG 8. A-GÁ-GE-GYE-IN-KI-MA-NE-NEK-NEM-RA-VE 9. A-CSÓ-HÍG-HÚS-LE-OL-NAK-VE 10. A-GYA-LAT-MES-KOR-TERT-TE-SZI Állati közmondások Mindegyik közmondás főszereplője egy állat, de nem a megfelelő helyen vannak. Állítsd őket a helyükre! Leforrázott tyúk az esőtől is fél. Addig kapar a kutya, míg szemre nem talál. Körmetlen medve nem tud fára mászni. Bizonytalan, mint a macska vacsorája. Válogat, mint jóllakott eb a vackorban. 35

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Felvételi előkészítő, magyar, 2016. Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Szókészletünk részei az állandósult szókapcsolatok. Ezek olyan szókapcsolatok vagy

Részletesebben

Beszéljünk a lustaságról!

Beszéljünk a lustaságról! Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Beszéljünk a lustaságról! (feladatlap) Téma besorolás: - műveltségterület: idegen nyelvi kultúra - tantárgy: magyar mint idegen nyelv Célcsoport:

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Hátrább az agarakkal!

Hátrább az agarakkal! Hátrább az agarakkal! Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű. Ártatlan, mint a ma született bárány. Szelíd, mint a kezes bárány. Elfáradtam, mint a barom. A béka feneke alatt van. A békát is fölhajtaná

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

bál, hab, bab, bot, láb, busz, zab, bőr, bor, seb

bál, hab, bab, bot, láb, busz, zab, bőr, bor, seb 1. Írd le a képek nevét! bál, hab, bab, bot, láb, busz, zab, bőr, bor, seb 2. Írd a mondatokba a hiányzó szavakat! szabó, baba, boci A kiságyban alszik a. A tehén kicsinye a. Ruhát varr a. 4 1. Írd be

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 2. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. TITKOS NYELV SZAVANKÉNT 1 PONT Gyűjtsetek szavakat titkos nyelven! A példa: tábla. 3 percig dolgozhattok. 2. MELYIKET VÁLASSZAM? 10+1 PONT Színezzétek

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY

TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 4. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS. OSZTÁLY Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Levelezési cím: Felkészítő tanár neve: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 009. DECEMBER 7. 1 CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

OLVASÁS SZÖVEGÉRTÉS Feladási határidő: január 14. (hétfő) Forduló: Évfolyam: 2. A versenyző neve:

OLVASÁS SZÖVEGÉRTÉS Feladási határidő: január 14. (hétfő) Forduló: Évfolyam: 2. A versenyző neve: Tanítók Fekete István Egyesülete OLVASÁS SZÖVEGÉRTÉS Feladási határidő: 2019. január 14. (hétfő) Forduló: Évfolyam: III. 2. A versenyző neve: Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Az iskola kódja:

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Szia Kedves Elsős! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát!

Szia Kedves Elsős! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát! Szia Kedves Elsős! Ugye ismersz? Én vagyok BÖLCS BAGOLY! Remélem, jól megtanulsz írni év végéig! Jutalmad ez az érme lesz. Színezd ki, vágd ki, és viseld büszkén! Megérdemled! Jó munkát! 3 4. Játsszunk

Részletesebben

Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet!

Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet! Kedves Első Osztályos! Rajzold be az óvodai jeledet! Ez a szép, színes feladatgyűjtemény segíti munkádat a matematika tanulásában. Érdekes, játékos feladatokon keresztül ismerkedhetsz meg a 20-as számkörrel.

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Szerintem ez igaz. Teljesen egyetértek. Ezt én is így gondolom. Ez így van. Fogalmam sincs. Nincs véleményem. Talán így van. Lehet.

Szerintem ez igaz. Teljesen egyetértek. Ezt én is így gondolom. Ez így van. Fogalmam sincs. Nincs véleményem. Talán így van. Lehet. 1. Mi a véleményed? kártyák Szerintem ez igaz. Teljesen egyetértek. Ezt én is így gondolom. Ez így van. Fogalmam sincs. Nincs véleményem. Talán így van. Lehet. Szerintem ez nem igaz. Nem értek egyet. Én

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg?

Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg? Tartalomjegyzék Az igen, de... típusú mondatok 9 Miért pont tojás? 13 Önéletrajz: amikor azt csináltam, amit szeretek 15 Hogyan segít a b...a meg? 23 Bevezetés 27 Élet a csendes kétségbeesésben 1. Azt

Részletesebben

A felelős állattartás néhány szabálya

A felelős állattartás néhány szabálya Tanuló neve: Dátum: A felelős állattartás néhány szabálya 1. Táplálás Egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mintha olyan ételt eszünk, amilyenre szükségünk van. Gondoljunk csak arra,

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

KONFLIKTUSOK MEGJELENÉSE SZÓLÁSOKBAN, KÖZ - MONDÁSOKBAN

KONFLIKTUSOK MEGJELENÉSE SZÓLÁSOKBAN, KÖZ - MONDÁSOKBAN É N É S M Á S I K KONFLIKTUSOK MEGJELENÉSE SZÓLÁSOKBN, KÖZ - MONDÁSOKBN modul szerzôje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_12 114 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki!

Kérdések és feladatok. 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! Kérdések és feladatok 1. Kihez szól a költő a vers első négy szakaszában? Egészítsd ki! A költő a szobában látott szól. 2. Hogyan nevezzük azt, ha a versben a költő emberi tulajdonságokkal ruház fel állatokat?

Részletesebben

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek.

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek. Kedves második osztályos tanuló! Bizonyára te is szívesen tanulod a matematikát. A 2. osztályban is sok érdekes feladattal találkozhatsz. A Számoljunk! című munkafüzetünk segítségedre lesz a gyakorlásban.

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2016. március 21. SZÖVEGÉRTÉS 2. OSZTÁLY név:... iskola:... Két ember és a medve Sok évvel ezelőtt két jóbarát, Sándor és József vándorolt át az

Részletesebben

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra!

2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 1. Másold le írott betûkkel! 2. Folytasd a betûk írását írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! 3. Írd le írott betûkkel! Figyelj az idôtartamra! b c cs d dz dzs f g gy h j k l ly m n ny p q r s sz t ty

Részletesebben

1. TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN 1

1. TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN 1 TÁJÉKOZÓDÁS A SAKKTÁBLÁN Egy híres sakkozó nevét kapod, ha jó úton jársz. Írd át színessel a név betûit! P O V G P O L G J Á R D U J T U T D I I T 2. Moziba mentek a bábok. Nézz körül a nézôtéren, és válaszolj

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 80 elért pontszám: 1. CSEREBERE JÁTÉK 5 PONT Egy betű megváltoztatásával fejezd ki más szóval! Pl.: gyümölcs / vágya: alma-álma

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat I. SZEMÉLYES KAPCSOLATOK Célok: 1. Fejlesztés: Az osztály szervezetének csoportokra lehetőséget ad arra, hogy minden gyermek megtalálja, illetve tudatosan felépítse

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1. feladatlap 1., Mérleghinta matek. A mérleghintákon látható képeket helyettesítsd számokkal úgy,hogy a számok összeadása esetén is egyensúlyban maradjanak, a két oldalon lévı számok összege egyenlı legyen!

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Bevezető. Kedves! Írd ide a neved, ha tudod, vagy kérd anyukád, apukád segítségét!

Bevezető. Kedves! Írd ide a neved, ha tudod, vagy kérd anyukád, apukád segítségét! Bevezető Kedves! Írd ide a neved, ha tudod, vagy kérd anyukád, apukád segítségét! Szeretettel köszöntünk az iskolában! Kövesd a munkafüzet címét, és járj te is nyitott szemmel a természetben! A feladatok

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY

TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Levelezési cím: Felkészítő tanár neve: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2009. DECEMBER 7. CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár.

Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; füzetek; üres kis kártyalapok; pörgettyű, írólapok; óra; két szöveg; 2 darab szinonimaszótár. Óravázlat 2. osztályos nyelvtan Tananyag: Mit tudsz már a szavakról? Oktatási cél: A szavak jelentésének megfigyelése. Szómagyarázatok készítése az életkornak megfelelő szókincs használatával. Szavak összeállítása

Részletesebben

11. Az állandósult szókapcsolatok

11. Az állandósult szókapcsolatok 11. Az állandósult szókapcsolatok 11.1. A szokványos kifejezésmódok Beszédünk során különféle szavakat kapcsolunk össze, fűzünk mondattá. A mondatban levő szavak sorrendjét felcserélve megváltoztathatjuk

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Nem vagy egyedül! Sőt, szinte mindenki küzd ezzel a problémával!

Nem vagy egyedül! Sőt, szinte mindenki küzd ezzel a problémával! Nehezen megy a szótanulás? Sokat dolgoztál már azon, hogy megtanuld a számodra elégséges szómennyiséget, mégis úgy érzed, napról-napra szállnak el fejedből a szavak? Nem vagy egyedül! Sőt, szinte mindenki

Részletesebben

Óravázlat 1. Készítette: Dr. Nagyné Oláh Eszter Évfolyam: 9. osztály. Módszer:

Óravázlat 1. Készítette: Dr. Nagyné Oláh Eszter Évfolyam: 9. osztály. Módszer: Óravázlat 1. Tantárgy: kommunikáció-magyar (szakiskola) Készítette: Dr. Nagyné Oláh Eszter Évfolyam: 9. osztály Témakör: Az óra anyaga: Szóbeli és írásbeli kommunikáció anyanyelvi játékok Az óra típusa:

Részletesebben

Tanulási kisokos szülőknek

Tanulási kisokos szülőknek Tanulási kisokos szülőknek Hogyan oldd meg gyermeked tanulási nehézségeit? Nagy Erika, 2015 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján

Részletesebben

KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember...

KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember... KI MILYENNEK LÁT? Olvasd el a tankönyvben a Bemutatjuk Pétert címû szöveget! 1. Egészítsd ki a mondatokat! Egy ismeretlen ember...... lát engem. A szüleim azt gondolhatják rólam, hogy...... vagyok. A testvérem

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1., Képes szóolvasás 1. feladatlap Döntsd el, melyik szó jelentése illik a képre! Lehet, hogy az összes szó jelentése illik a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy

Részletesebben

A virágok tündére egy napon sorra meglátogatta az alattvalóit,

A virágok tündére egy napon sorra meglátogatta az alattvalóit, Tompa Mihály A pitypang meséje Illusztráció: Szabó Enikő A virágok tündére egy napon sorra meglátogatta az alattvalóit, megkérdezte tőlük, nincs-e panaszuk, kérésük, kapnak-e hűvös reggeli harmatot, kedvesen

Részletesebben

100 női önismereti kérdés. 100 önismereti kérdés azoknak a nőknek, akik javítani akarnak magukon, a párjukon és a párkapcsolatukon

100 női önismereti kérdés. 100 önismereti kérdés azoknak a nőknek, akik javítani akarnak magukon, a párjukon és a párkapcsolatukon 100 női önismereti kérdés 100 önismereti kérdés azoknak a nőknek, akik javítani akarnak magukon, a párjukon és a párkapcsolatukon Kedves Olvasó! Talán az Ön fejében is megfordult a kérdés: vajon miért

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Kedvenc magyar íróink műveiből. Feladatlap

Kedvenc magyar íróink műveiből. Feladatlap OLVASÁSI VERSENY 2016. Janikovszky Éva Békés Pál Kedvenc magyar íróink műveiből Feladatlap Lázár Ervin Nemes Nagy Ágnes Lázár Ervin: A legkisebb boszorkány 1. feladat: Milyen órák voltak Anya-Banya boszorkányiskolájában.

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/

AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/ AZ EDZŐ ÉS A MÉDIA /THE COACH AND THE MEDIA/ Készült: Jacques Crevoisier előadása alapján (UEFA, Nyon, 2013) A média: A kommunikációs készség ugyanolyan fontos, mint a technikai készségek. A kérdések is

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK Himmler Zsófia A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

TE HOGY LÁTOD? Kampányolj az országos felmérés mellett, ahol a gyerekek elmondhatják a véleményüket az őket érintő témákban!

TE HOGY LÁTOD? Kampányolj az országos felmérés mellett, ahol a gyerekek elmondhatják a véleményüket az őket érintő témákban! HOGYAN CSATLAKOZHATSZ A TE HOGY LÁTOD? KAMPÁNYHOZ? Kampányolj az országos felmérés mellett, ahol a gyerekek elmondhatják a véleményüket az őket érintő témákban! Mi ez az egész? A Te hogy látod? kampány

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

NÁLAM A KONTROLL! Önsegítő munkafüzet. Ötlet in. www.knowcannabis.org.uk Fordította és átdolgozta: Gelsei Bernadett, 2009 Lektorálta: dr Rácz József

NÁLAM A KONTROLL! Önsegítő munkafüzet. Ötlet in. www.knowcannabis.org.uk Fordította és átdolgozta: Gelsei Bernadett, 2009 Lektorálta: dr Rácz József NÁLAM A KONTROLL! Önsegítő munkafüzet Ötlet in. www.knowcannabis.org.uk Fordította és átdolgozta: Gelsei Bernadett, 2009 Lektorálta: dr Rácz József TARTALOMJEGYZÉK Bevezető I. Útmutató I/1. Nemet mondás,

Részletesebben

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam.

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. Címek: A róka és a tigris, A sajtot osztó róka Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. és http://www.freeweb.hu/verslista/rokafi/magyarmese1.htm Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

A farkasról és a daruról

A farkasról és a daruról 1. Olvasmány A farkasról és a daruról Mikor a farkas bárányt evett, a csontja így mesélik a torkán akadt. Keresett, kért segítséget, de senkit nem talált. Mindenki azt mondta, hogy amit torkosságával keresett,

Részletesebben

Szövegértés évfolyam

Szövegértés évfolyam Szövegértés 9-12. évfolyam Az előadás menete 1. 2. 3. 4. Néhány gondolat a kompetenciamérésről A bemeneti mérés tapasztalatai Mit jelent a szövegértés? Melyek a szövegértést és a szövegalkotást fejlesztő

Részletesebben