HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva április 22-én + ) Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az évi LXV tv ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 13. -ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében, továbbá hivatkozással a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel közzétett OTÉK 1. (1) bekezdésében foglaltakra, a nagyközség igazgatási területére vonatkozóan megalkotja Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról szóló rendeletét, és egyúttal jóváhagyja a település szabályozási tervlapjait. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya, alkalmazása 1. (1) A rendelet hatálya Törökbálint nagyközség közigazgatási területére terjed ki, kivéve azokat a területeket, amelyekre a szabályozási tervlapon szereplő jelölés szerint a későbbiekben szabályozási tervet kell készíteni. (2) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz. (3) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest, tervezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű országos előírások (pl. OTÉK és szabványok) betartása mellett kizárólag e rendelet, azaz Törökbálint Építési Szabályzata (továbbiakban TÉSZ) és mellékletei, függelékei, továbbá a jelen rendelettel együtt jóváhagyott szabályozási tervlapok együttes alkalmazásával szabad. (4) A TÉSZ mellékletét képezi: - M-1 melléklet: A hatályban lévő részletes rendezési tervek és szabályozási tervek építési előírásait jóváhagyó önkormányzati rendeletek listája. - M-2 melléklet: A növénytelepítési távolságokra vonatkozó előírások. - M-3 melléklet: Intézkedési előírások. - 1 M-4 melléklet: Fogalommagyarázat. - 2 M-5 melléklet: Szabályozási tervlapok. (5) A TÉSZ függeléke: - F-1: A TÉSZ-hez kapcsolódó egyéb hatályos önkormányzati rendeletek listája. (6) A TÉSZ-ben foglalt előírásoktól való eltérésre kizárólag a TÉSZ és mellékletei valamint a szabályozási tervlapok jogszabályok kereti között végrehajtott módosításával van lehetőség. (7) Az január 1. előtt jóváhagyott és a TÉSZ jóváhagyása után is hatályban tartandó részletes rendezési terveket területi hatályuk vonatkozásában a tervek módosításáig, vagy az egyéb + 19/2001.(IX.18.) 27/2002.(IX.20.) 21/2005.(IX.23.) 28/2005.(XI.18.) 36/2005.(XII.09.) 8/2006.(II.22.) 22/2006.(VI.26.) 26/2006.(VIII.28.) 29/2006.(IX.29.) 5/2007.(III.01.) 7/2007.(V.02.) 11/2007.(IV.27.) 15/2007.(V.25.) 33/2007.(XII.03.) 1/2009.(I.30.) 22/2009.(III.27.) 28/2009.(VI.12.) 29/2009.(VI.12.) 32/2009.(VI.29.) 33/2009.(VI.29.) 43/2009.(IX.30.) 49/2009.(XI.25.) 11/2010.(IV.26.) 13/2010.(V.28.) 17/2010.(VI.25.) 28/2011. (IX. 30.) 24/2012. (V. 25.) 19/2013. (IV. 22.) rendeletekkel egységes szerkezetben. 1 29/2006. (IX. 29.) rendelettel kiegészítve 2 29/2006. (IX. 29.) rendelettel kiegészítve 6/H/2009AB határozat 35/2012.(X. 15.) 18/2013. (III. 25.)

2 jogszabályokban rögzített határidőn belül szükséges felülvizsgálatukig változatlanul alkalmazni kell. Az ezekben a tervekben nem szabályozott műszaki kérdésekben a tervek jóváhagyásakor hatályban lévő OÉSZ műszaki rendelkezéseit kell alkalmazni. (8) A TÉSZ hatályba lépését megelőzően, vagy azt követően jóváhagyott, az egyes szabályozási tervekhez kapcsolódó építési szabályzatokat (jelen rendelet kiegészítésére, vagy módosítására), szabályozási terveket területi hatályukon belül alkalmazni kell. (9) Az TÉSZ-szel együtt jóváhagyott, a település egészére vonatkozó szabályozási tervlapok (a további szövegrészletekben szabályozási terv) alapján a továbbtervezést nem igénylő területeken az építés engedélyezhető. Azokon a területeken, amelyeken a szabályozási terv további szabályozási terv(ek) készítését írja elő (a további szövegrészletekben SZT-ként jelölve), a telekalakítás és az építés az SZT jóváhagyása után az SZT előírásai alapján engedélyezhető. (Amíg ezen SZT-k jóváhagyásra nem kerülnek, az érintett területeken az általános jogszabályok alapján, a meglévő környezethez való illeszkedés elve, vagy a hatályban lévő RRT-k szerint lehetséges.) A szabályozási terv 2. (1) A TÉSZ előírásainak területi értelmezéséhez szükséges térképi, rajzi információkat a szabályozási terv tartalmazza. (2) A szabályozási terven jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) Igazgatási terület határa. b) Beépítésre szánt területek és a belterület közös határa. c) Beépítésre szánt területek és a belterület közös határa, amelynek a pontos helyét szabályozási tervben kell meghatározni. d) Megszüntetendő belterületi határ. e) Beépítésre szánt területek határa. f) Elsőrendű szabályozási vonal. g) Megszűntető jel. h) Övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa. i) Szabályozási terv (SZT) készítési kötelezettséggel érintett terület határa. j) Az ábrázolt irányból meg nem engedett közúti feltárás. k) Tömbfeltárás helye. l) Sétaút létesítési kötelezettség. m) Műemlék és műemléki környezet határa. n) Telken belül kötelezően kialakítandó védőzöld sáv. o) Telken belül kötelezően fásítandó telekrész. p) Jelentősebb védőtávolság, -sáv határa. q) Nyilvántartott régészeti lelőhely határa. r) Helyi védettségű természeti terület határa. s) Természeti terület határa. t) 3 Be nem építhető telekrész. (3) A szabályozási terven szereplő másodrendű szabályozási vonalak geometriáját és ebből adódóan a másodrendű szabályozási vonalakhoz tartozó szabályozási szélességeket az érintett területre később elkészített és jóváhagyott SZT-vel pontosítani lehet. Nemzetközi Üzleti Park (Régi vasút sor Kazinczy u. Óvoda u. M0 autóút által határolt) területére vonatkozóan: (4) 4 Az SZT-n jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) Beépítésre szánt terület és a belterület határa; b) Szabályozási vonal; c) Megszüntető jel; d) Övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa; e) Építési vonal; f) Telken belül kötelezően kialakítandó védőzöld sáv; g) Útcsatlakozás, kapu, behajtó nem létesíthető; h) A tömbökre vonatkozó építési hely határa; 3 11/2010. (IV.26.) rendelettel kiegészítve 4 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 1 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

3 i) A közművek kiváltásáig közműszolgalom biztosítandó. Hosszúréti patak és környékének (Árpád utca hrsz-ú utca vonala Szabadság tér nyugati határvonala Csokonai utca Rózsa köz 2061/1 hrsz-ú út nyugati határvonala Bajcsy-Zsilinszky utca téglagyár telekhatára által határolt terület) területére vonatkozóan: (5) 5 Az SZT-n jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) szabályozási vonal; b) megszüntető jel; c) övezet, építési övezet jele, paraméterei és határa; d) építési hely; e) patak védőtávolsága; (7) 6 Az SZT-n jelölt irányadó elemek betartása nem kötelező. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) telekalakítás érdekében javasolt telekhatárt megszüntető jel; b) közterület vegyes használatú utcaként, gyalogos utcaként, történő kialakítása, c) övezethatár a tervezett tó körül. A Vízipark és üdülőterület vonatkozásában: (8) 7 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervén jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) beépítésre szánt területek és a belterület közös határa; b) szabályozási vonal; c) megszűntető jel; d) övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa; e) építési vonal; f) javasolt magánút határa; g) utak, parkolók létesítésére kijelölt területsáv; h) telken belül kötelezően kialakítandó védőzöld sáv (beültetési kötelezettségű terület). (9) 8 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervén jelölt irányadó elemek betartása nem kötelező. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) építési hely határa; b) javasolt telekhatár; c) javasolt magánút határa; A volt honvédségi lőszerraktár területére vonatkozóan: (10) 9 A volt honvédségi lőszerraktár szabályozási tervén jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: - tervezett belterület határa; - tervezett szabályozási vonal; - megszüntető jel; - övezet, építési övezet azonosítója és határa; - beültetési kötelezettségű terület; - építési vonal; - örökségvédelmi hatástanulmányból ismert régészeti lelőhely és azonosítója; - be nem építhető telekrész, közművesítés céljára fenntartott terület (tervezett közmű tengelyvonallal); - Natura 2000 terület határa. Szent István út - Baross Gábor utca - Bartók Béla u. - Nyár utca - Szabadság tér - Munkácsy Mihály utca - Alsóerdősor utca - belterületi határ Pelsőczy Ferenc utca - Munkácsy Mihály utca - Dózsa György út - Patak utca által határolt területre vonatkozóan: (11) 10 Az SZT-n jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) beépítésre szánt területek és a belterület közös határa; b) szabályozási vonal; c) megszűntető jel; 5 8/2006.(II.22.) rendelettel kiegészítve 6 8/2006.(II.22.) rendelettel kiegészítve 7 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 8 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 9 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 10 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 2

4 d) övezet, építési övezet jele, paraméterei és határa; e) építési vonal, építési hely; f) régészeti lelőhely és azonosítója; g) műemlék, és műemléki környezet határa; h) távlati funkcióváltás miatt be nem építhető terület; i) ingatlanon keresztül biztosítandó gyalogos kapcsolat. (12) 11 Az SZT-n jelölt irányadó elemek betartása nem kötelező. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) javasolt telekhatár; b) telekalakítás érdekében javasolt telekhatárt megszüntető jel; c) közterület vegyes használatú utcaként, gyalogos utcaként, történő kialakítása. (13) 12 Azokon az ingatlanokon, amelyeken az SZT nem jelöl építési vonalat, vagy építési helyet, ott az építési vonal egybeesik a szabályozási vonallal. Tó Park területére vonatkozóan: (14 )13, 14 - hatályát vesztette A Kinizsi Pál u.-damjanich János u.-flóra u.-kazinczy Ferenc u.- Óvoda u. által határolt területre vonatkozóan: (15) 15 A Kinizsi Pál u.-damjanich János u.-flóra u.-kazinczy Ferenc u.- Óvoda u. által határolt terület szabályozási tervén jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) a fejlesztési tömbön belüli, jelenleg lehetséges legnagyobb építési hely; b) telken belül kötelezően létesítendő védőzöld sáv; c) elővásárlási joggal érintett terület határa. 2330/35 hrsz-ú út, Erdő út, Hegyalja út és 0178 hrsz-ú (Séta) út által határolt területre vonatkozóan: (16) 16 A 2330/35 hrsz-ú út, Erdő út, Hegyalja út és 0178 hrsz-ú (Séta) út által határolt terület szabályozási tervén jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) belterület meglévő és tervezett határa; b) övezet, építési övezet azonosítója és határa; A budaörsi szennyvíztisztító környezetére vonatkozóan: (17) 17 Az SZT-n jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) tervezett belterületi határ; b) tervezett beépítésre szánt terület határa; c) tervezett szabályozási vonal; d) megszüntető jel; e) övezeti jel, övezethatár; f) be nem építhető, magánút kialakítására fenntartott terület; g) közműkiváltás nélkül be nem építhető terület; h) védőterület (védőövezet, védősáv) határa; i) korlátozott építménymagassági zóna határa és értéke; j) útcsatlakozás, kapubehajtó nem létesíthető; k) útépítés érdekében szükség esetén támfal létesítendő (közterületen); l) nyilvántartott régészeti lelőhely; m) régészeti érdekű terület határa. (18) Az SZT-n jelölt irányadó elemek betartása nem kötelező. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) irányadó szabályozási vonal (tervezési területen kívüli elem); b) javasolt magánút határa. A Tükörhegy 4. ütem területére vonatkozóan: (19) Az SZT-n jelölt kötelező elemek betartásától nem lehet eltekinteni. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) övezet, építési övezet határa; 11 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 12 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 13 11/2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 14 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2009. (VI.12.) rendelettel kiegészítve 16 29/2009. (VI.12.) rendelettel kiegészítve 17 Kiegészítette a (17)-(18) bekezdéssel a 18/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet IV. 24-i hatállyal. 3 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

5 b) övezet, építési övezet azonosítója; c) építési vonal; d) a tömbben lehetséges legnagyobb építési hely; e) régészeti érdekű terület határa. (20) Az SZT-n jelölt irányadó elemek betartása nem kötelező. Ezek a tervlapon az alábbiak: a) meglevő belterületi határ; b) tervezési terület határa; c) módosítással érintett terület határa. A településrendezés feladatok megvalósítását elősegítő sajátos jogintézmények 3. (1) A település igazgatási területén a TÉSZ az alábbi sajátos jogintézményeket alkalmazását teszi lehetővé: a) Tilalmak (változtatási, telekalakítási, illetőleg építési tilalom). b) Elővásárlási jog. c) Kisajátítás. d) Helyi közút céljára történő lejegyzés. e) Útépítési és közművesítési hozzájárulás. f) Településrendezési (beépítési, helyrehozatali, beültetési) kötelezések. II. FEJEZET AZ ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOSTÓL ELTÉRŐ HELYI SZABÁLYAI Elvi építési engedélyezés 4. (1) Az építési munkák építési hatóság által történő engedélyezése során az alábbi esetekben mindenképpen kétlépcsős építésengedélyezési eljárást kell lefolytatni: a) lakó építési övezetekben bármely nem lakófunkciójú önálló épület létesítése esetén; b) üdülő építési övezetekben bármely nem üdülőfunkciójú önálló épület létesítése esetén; c) bármely más építési övezetben, övezetben az adott övezetre az OTÉK-ban kivételesen elhelyezhető építmények létesítése esetén, d) minden olyan esetben ahol azt SZT előírja. (2) A kétlépcsős engedélyezési eljárásban az építési engedélyezési eljárást megelőzően, az első lépésben elvi építési engedélyt kell beszerezni a telek rendeltetése, az építmény(ek) elhelyezhetősége, településképi követelmények, valamint a szomszédos telkekkel való kapcsolatok előzetes tisztázása érdekében. Az építési engedélykérelmek elbírálásának kiegészítő szabályai 5. (1) 18 (2) Az építési engedély az alábbi esetekben csak az Önkormányzati tervtanács véleményezése alapján adható meg: a) településképi védelem alatt álló területen 67.. (1) bekezdése szerint) belül lévő minden telek és építési telek valamint építmény esetén; b) a helyi értékvédelem alatt álló településrészen; c) egy építési telken, telken több önálló épület létesítése esetén, d) 500 m2-nél nagyobb bruttó összes alapterületű létesítmény létesítése esetén; e) lakóterületen minden 10 főnél nagyobb, egyéb esetben 50 főnél nagyobb dolgozói létszámot befogadó gazdasági építmény esetén; f) hírközlési antenna telepítése esetén; g) közterületen az építési engedély köteles létesítmények esetén. (3) Az önkormányzati tervtanács elé az általános előírásokban meghatározott kötelező tartalommal összeállított építésengedélyezési dokumentációhoz további mellékletként csatolni kell: 18 1/2009. (I. 30.) rendelettel törölve Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 4

6 - a meglévő és tervezett állapotra vonatkozóan a tervezett beépítés mellett két oldalról elhelyezkedő két-két telekre kiterjedő jelenlegi utcaképet és a tervezett állapotot fotómontázzsal vagy látványrajzzal; - a tervezett építmény tömegvázlatát és színtervét; - hírközlési antenna telepítése esetén településképi és sziluett vizsgálatot, valamint az önkormányzati főépítésszel lefolytatott helykijelölési eljárás jegyzőkönyvét. (4) Az építésengedélyezési tervnek az önkormányzati tervtanács elé való beterjesztése a települési főépítész feladata, amelyhez a települési főépítésznek előzetes írásos szakmai véleményt kell adnia. (5) Ha nincs a településen önkormányzati főépítész és/vagy nem működik önkormányzati tervtanács, akkor az építésengedélyezési eljárást az általános szabályok szerint kell lefolytatni. (6) Ha egy adott területre még nem lépett érvénybe az előírt SZT, akkor is engedélyezni kell a meglévő épület felújítását, lapostetős épület magastetős átalakítását, meglévő magastető legfeljebb 1,0 m-es térdfal építésével járó átépítését, illetve a tetőtér beépítését, valamint rendeltetésének megváltoztatását, feltéve, hogy a) az adott épületet szabályozási vonal nem érinti, b) a készítendő szabályozási terv célját és megvalósítását nem korlátozza, továbbá c) igazolható, hogy - a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem korlátozza, - a tervezett beavatkozás eredményeként kialakuló megjelenés a környező beépítéshez illeszkedik, - a rendeltetés megváltoztatása esetén a tervezett funkció a szabályozási tervben meghatározott övezeti előírásoknak megfelel. A volt Mechanikai Művek 0152/12 hrsz.-ú területére vonatkozóan: (7) 19 A területen a tulajdonviszonyok változásai miatt, a kialakult működési helyzet, megtűrt állapotnak tekintendő, de a telekalakításoknál és új építés esetén jelen szabályozási terv előírásait kell figyelembe venni. A földhivatali adatok korszerűségének biztosítása érdekében alkalmazott kiegészítő szabályok 6. (1) Új épület létesítése esetén az építési engedély címzettje köteles a tervezett épület kitűzésének tényét a kivitelezés megkezdése előtt bejelenteni, és a kitűzés ellenőrzési lehetőségét a bejelentés tényét követően 14 napon belül az építési hatóságnak biztosítani. (2) Az építési hatóság a használatba vételi engedély megadásáról szóló határozatában köteles előírni, hogy az engedély címzettjének a megvalósult állapotról változtatási vázrajzot kell készíttetnie és azt az ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából az illetékes földhivatalhoz be kell nyújtania. A változási vázrajz benyújtásának tényét a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének feltételéül kell szabni. A változási vázrajz benyújtását az építési hatóságnál hitelt érdemlően igazolnia kell az építési engedély címzettjének. (3) Az építési hatóság köteles előírni a bontási engedély megadásakor, hogy az építtető a bontás elvégzésére vonatkozó bejelentési kötelezettségével egyidejűleg a szükséges példányszámban csatolja az illetékes földhivatalhoz benyújtandó változtatási vázrajzot is. Az építési hatóság, miután meggyőződött arról, hogy a bontási munkák az engedélyben foglaltak szerint megtörténtek, gondoskodik a változási vázrajznak az illetékes földhivatalhoz történő megküldéséről. III. FEJEZET AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE ÉS ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSSZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK Telekalakítás 7. (1) A település igazgatási területén telket, építési telket csak úgy szabad alakítani, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége a TÉSZ-ben megadott értékeknek, az SZT-knek és a vonatkozó egyéb általános telekalakítási jogszabályoknak is megfeleljen /2007. (XII. 3.) rendelet szerint kiegészítve 5 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

7 (2) A szabályozási vonallal érintett telkek esetében az ingatlant érintő építés vagy használati mód változás engedélyezésével egyidejűleg kötelező a telekalakítás. (3) Övezet, építési övezet határa csak telek, építési telek határa mentén haladhat (egy telek egy övezet elve). Telekalakítás (telekegyesítés) úgy semmiképpen sem engedélyezhető, hogy egy telekre két övezet előírásai legyenek érvényesek. (4) Ha egy telekre, építési telekre mégis két övezet, építési övezet előírásai vonatkoznak, akkor építési munka csak akkor engedélyezhető, ha a telket a szabályozási terven, vagy az SZT-n ábrázoltaknak megfelelően megosztják. (5) Építési övezetben új nyeles telek nem alakítható ki. Nemzetközi Üzleti Park (Régi vasút sor Kazinczy u. Óvoda u. M0 autóút által határolt) területére vonatkozóan: (6) 20 A telekalakítást a közterületek kiszabályozása után tömbönként kell, illetve ezen belül legfeljebb övezeti bontásban lehet végrehajtani. Szent István út - Baross Gábor utca - Bartók Béla u. - Nyár utca - Szabadság tér - Munkácsy Mihály utca - Alsóerdősor utca - belterületi határ Pelsőczy Ferenc utca - Munkácsy Mihály utca - Dózsa György út - Patak utca által határolt terület vonatkozóan: (7) 21 Telekegyesítés akkor is engedélyezhető, ha a telekegyesítéssel az adott telek paraméterei ugyan még nem érnék el az övezetre megszabott értékeket, de a kialakulthoz képest kedvezőbb állapot áll elő. A volt Mechanikai Művek 0152/12 hrsz.-ú területére vonatkozóan: (8) 22,23 Az SZT/MM szabályozási tervlapon a tervezett tömböket határoló utak a Szabályozási Terv kötelező elemei. (9) 24 A tömbök szabályozásával meg kell előzni a tömbökön belüli telek rendezéseket. Egy tömbön belül a telekalakítás csak egyszerre, minden érintett telektulajdonos beleegyezésével történhet. (10) 25 Telekalakításnál az SZT/MM szabályozási tervlapon jelölt meglévő épületek esetén a Köm jelű, közforgalom elől el nem zárt magánutak övezete mentén, az előkert legkisebb mérete 0 m. Az építmények elhelyezésével, kialakításával kapcsolatos általános előírások 8. (1) Az egyes telkek beépítési lehetőségét az általános előírásokon túlmenően az adott telekre vonatkozó tényleges övezeti, építési övezeti előírások határozzák meg. Építési engedély csak a TÉSZ vonatkozó általános és részletes előírásának betartásával adható ki. (2) A település igazgatási területén a már meglévő, kialakult beépítés fenntartható (azaz állagmegóvás, felújítás engedélyezhető), de új építési munka már csak a TÉSZ előírásainak betartásával végezhető. (3) Az egyéb jogszabályokban előírtakon túl, meglévőnek kell tekinteni azt az építményt, amely jogerős építési illetve használatbavételi engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek a használatbavételétől 10 év már bizonyíthatóan eltelt. (4) Építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni a szabályozási terven feltüntetett, valamint egyéb jogszabályok által megalapozott, a szakhatóságok által megszabott védőterületet (védőtávolságot, védősávot). (5) Építési engedély kiadása előtt talajmechanikai vizsgálatokkal kell igazolni az adott telek beépíthetőségét, ha: a) vízfelületek vagy mély fekvésű, vizenyős területek közelében tervezett beruházásról van szó és az a vízügyi hatóság nyilvántartása szerint indokolt; b) a terület építésföldtani adottságai alapján valószínűsíthető a talajmechanikai probléma megjelenése; c) a tervezett építmény méretei, terhelése vagy az alkalmazni kívánt szerkezet különlegessége megköveteli a különleges körültekintést. (6) A felszíni és talajvizek áramlását és/vagy minőségét veszélyeztető építés esetén építési engedély csak az illetékes vízügyi hatóság bevonásával adható ki /2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 21 5/2007. (III.1.) rendelettel kiegészítve 22 33/2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve 23 Módosította a 35/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet október 16-i hatállyal /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve 25 Kiegészítette a 35/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet október 16-i hatállyal. Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 6

8 (7) 26, 27 Ahol az építési helyen belül a telek, építési telek hossz- vagy keresztirányú átlagos lejtése eléri a 10%-ot, a tárgyi övezetre megadott engedélyezhető építménymagasság értéke legfeljebb 10%-kal megnövelhető, kivéve a Tükörhegy IV. terület TV-2 övezetét, ahol az egyes építési övezetek előírásai által megadott legnagyobb építménymagasság, amennyiben a telken kijelölt építési helyen belül, 5 % feletti természetes tereplejtés található, minden további, 5 % feletti 1 lejtés %-ra esően, 20 cm-rel növelhető. (8) A telekhatáron a csatlakozó és a telken belül kialakított rendezett terepszint közötti legnagyobb eltérés legfeljebb 1,00 méter lehet. Az épületek melletti feltöltés, illetve bevágás mértéke támfal alkalmazása nélkül, csak rézsűvel legfeljebb 1,0 m, támfallal legfeljebb 2,0 m lehet. (9) A kötelező előkertek mélységét (az utca felőli építési határvonalat) az adott építési övezetre vonatkozó előírások betartásával, illetve az övezeti előírások hiányában az adott építési telek környezetben kialakult beépítésnek megfelelően kell meghatározni. (10) Az oldalhatáron álló beépítési mód alkalmazása esetén az elhelyezendő épületeknek a kialakult állapotnak megfelelően az oldalhatártól mért legfeljebb 1,0 m-es távolságon belül kell elhelyezkednie. (11) Egy adott építési övezetben az övezeti előírásokban megengedett választható beépítési módot csak úgy lehet alkalmazni, hogy azáltal a szomszédos telkek építési jogai (pl. telekhasználat, későbbi beépíthetőség, bővíthetőség) nem sérülhetnek. (12) Az oldal és hátsókertek legkisebb méretét az OTÉK 35. (3) illetve (4) bekezdéseiben szereplő általános előírások szerint kell meghatározni, kivéve ha az adott övezetre, építési övezetre vonatkozó részletes szabályok ettől eltérően rendelkeznek. (13) Az adott építési övezetben elhelyezhető melléképítményeket az építési helyen belül szabad elhelyezni, kivéve az OTÉK 1. sz. mellékletének 54-es bekezdésében felsoroltak közül az a), c), d), és m) pontban meghatározott létesítmények ha az adott melléképítmény elhelyezésére igazolhatóan csak azon kívül van mód, vagy az építmény jellege kifejezetten igényli az építési helyen kívül történő megvalósítást. (14) Törökbálint nagyközség területén önálló létesítésű új terepszint alatti építmény jellemzően egyik övezet és építési övezet területén sem létesíthető. Az általános tiltó szabály alól kivételt képeznek az övezetenként meghatározott melléképítmények és a földdel borított pince. (15) A település igazgatási területén az antenna oszlopok csak abban az övezetben, építési övezetben helyezhetők el, ahol azt a TÉSZ lehetővé teszi. Ezeknek az antenna oszlopoknak az önállóan történő telepítése nem engedélyezhető, az egyéb szabályok betartása mellett is csak valamely más elsődleges funkciót szolgáló építménnyel egy építészeti tömeget alkotó módon lehet elhelyezni. (16) Kerítés létesítésére engedélyt kiadni az OTÉK 44. -ának előírásait betartva legfeljebb 2,0 m magas, legfeljebb 50 cm magas lábazattal rendelkező, vagy lábazat nélküli, áttört kerítés létesítésére szabad. (17) A telken belül létesített, az eltérő használatú telekrészek lekerítésére szolgáló kerítés csak lábazat nélküli, legfeljebb 1,5 m magas áttört kerítés lehet. (18) Törökbálint nagyközség igazgatási területén lakókocsi, üdülősátor csak az OTÉK-nak megfelelően helyezhető el. (19) A település területén állattartó építmény építésengedélyezési eljárásánál az állattartást szabályozó helyi önkormányzati rendelet előírásait is be kell tartani. (20) A település igazgatási területén a vonatkozó jogszabályok és jelen előírások 10. -ának (5) bekezdésében meghatározott közművesítési feltételek teljesítésülése esetén szabad kiadni építési engedélyt. (21) Az egyes övezetekben, építési övezetekben tervezett létesítményekre csak akkor adható ki építési, használatbavételi és rendeltetés megváltoztatási engedély, ha a létesítményben tervezett tevékenység nem haladja meg az adott övezetre, építési övezetre előírt környezetvédelmi határértékeket. Nemzetközi Üzleti Park (Régi vasút sor Kazinczy u. Óvoda u. M0 autóút által határolt) területére vonatkozóan: 26 Módosította a 21/2005.(IX. 23.) rendelet i hatállyal. 27 Módosította a 43/2009.(IX. 30. ) rendelet jei hatállyal. 7 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

9 (22) 28 Az építési helyeket keresztező, vagy azon belül lévő infrastruktúra-területeket (belső használatú utak, parkolók, közművek nyomvonalát és/vagy védősávjainak területét) csak abban az esetben lehet beépíteni, ha az érintett út, parkoló úgy kerül kiváltásra és/vagy megszüntetésre, hogy az új nyomvonal és/vagy védőtávolsága már nem érinti az építés céljára ténylegesen igénybe venni kívánt területet. (23) 29 Az autóút és csomópontja mentén elhelyezkedő telkek esetében a telken belüli forgalomból eredő, a reklámok vagy egyéb üzemi eredetű fényhatásoknak az autóút forgalmát zavaró hatását fénygátló építményekkel kell elhárítani. (24) 30 A rendelet hatálya alá tartozó területen az OTÉK vonatkozó előírásainak betartásával csak a Ksr jelű építési övezetben lehet lakókocsit, üdülősátrat elhelyezni. (25) 31 A rendelet hatálya alá tartozó területen állattartó építmény nem helyezhető el. (26) 32 A rendelet hatálya alá tartozó területen csak az e rendeletben meghatározott közművesítési feltételek teljesítésülése esetén lehet építési engedélyt adni. (27) 33 Az egyes építési telkekre vonatkozó építési helyek meghatározásánál az SZT-n jelölt ún. tömbökre vonatkozó építési hely határvonalát figyelembe kell venni. (28) 34 A tömbökre vonatkozó építési helyen belül az adott telekhatárokhoz igazodó oldalkerteket az építési szabályzat vonatkozó -ainak figyelembe véve kell meghatározni. (29) 35 Az épületek elhelyezésénél az SZT-n útcsatlakozási, kapu, behajtó nem létesítési tilalommal jelölt szakaszoktól legalább az adott övezetre meghatározott hátsókerti távolságot kell megtartani. Hosszúréti patak és környékének (Árpád utca hrsz-ú utca vonala Szabadság tér nyugati határvonala Csokonai utca Rózsa köz 2061/1 hrsz-ú út nyugati határvonala Bajcsy-Zsilinszky utca téglagyár telekhatára által határolt terület) területére vonatkozóan: (30) 36 A területen a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területére vonatkozóan: (31) 37 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén a telekhatáron a csatlakozó és a telken belül kialakított rendezett terepszint közötti legnagyobb eltérés az ÜÜ (OTÉK módosítás szerint Üü) azonosító jelű övezet területén támfal (támfalkerítés) alkalmazása esetén legfeljebb 2,50 m lehet. Az egyes ingatlanok csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy az adott ingatlanon keletkező csapadékvíz ne folyhasson a szomszédos ingatlanokra, illetve közterületekre. (32) 38 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén kerítést létesíteni a vonatkozó jogszabályok előírásait betartva legfeljebb 2,5 m magas, legfeljebb 50 cm magas lábazattal rendelkező, vagy lábazat nélküli, áttört kerítés létesítésére szabad. Az ÜÜ (OTÉK módosítás szerint Üü) és VP (OTÉK módosítás szerint Kvp) azonosító jelű építési övezetek határán ettől eltérően legfeljebb 2,5 m magas (a vagyon- és környezetvédelem érdekében illetve támfal építési céllal) tömör kerítés is alkalmazható. (33) 39 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén az építési helyeket keresztező infrastruktúra-területeket (belső használatú utak, közművek és védősávjuk területét) csak abban az esetben lehet beépíteni, ha az érintett út, közmű úgy kerül kiváltásra, hogy az új nyomvonal és védősávja már nem érinti az építés céljára ténylegesen igénybe venni kívánt területet. (34) 40 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén az építési övezetbe tartozó ingatlanok területére eső csapadékvizek elszikkasztásáról telken belül kell gondoskodni. A csapadékvíz szikkasztó műtárgy létesítése engedélyköteles. (35) 41 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén a kapubehajtók és átereszek 28 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 29 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 30 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 31 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 32 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 33 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 34 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 35 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 36 8/2006.(II.22.) rendelettel kiegészítve 37 22/2006. (VI.26.) rendelettel kiegészítve 38 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 39 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 40 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 41 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 8

10 létesítéséhez 1:20 ma-ú engedélyezési terveket kell készíteni. A volt honvédségi lőszerraktár területére vonatkozóan: (36) 42 A volt honvédségi lőszerraktár területén minden esetben részletes talajmechanikai vizsgálatokkal kell tisztázni az adott telekrész veszélymentes beépíthetőségét, különös tekintettel a kőzet- és talajállékonyságra valamint a vízkártételre. (37) 43 A volt honvédségi lőszerraktár területén a Gksz-9 jelű övezetben és az övezethatártól mért 100 m-es távolságon belüli területeken az adott beruházáshoz és terhelési hatásterületére önállóan elkészített részletes (épület és pince) statikai vizsgálatok alapján helyezhető el épület. (38) 44 A volt honvédségi lőszerraktár területén csak az eredeti terepszint eléréséig lehetséges feltöltést alkalmazni. (39) 45 A volt honvédségi lőszerraktár területén az építési helyeket keresztező infrastruktúra-területeket (belső használatú utak, közművek és védősávjuk területét) csak abban az esetben lehet beépíteni, ha az érintett út, közmű úgy kerül kiváltásra, hogy az új nyomvonal és védősávja már nem érinti az építés céljára ténylegesen igénybe venni kívánt területet. (40) 46 A volt honvédségi lőszerraktár területén azokban az övezetekben, ahol a kötelező építési vonal meghatározásra került, az építési vonal betartásától csak akkor lehet eltekinteni, ha az egyéb vonatkozó előírások betartása (pl. beültetési kötelezettség, közműszolgalom) miatt vagy a terepadottságokból következő gazdaságtalan beépíthetőség miatt nem lehet az épületet erre a vonalra elhelyezni. Eben az esetben az épületet arra az utcafronthoz legközelebbi vonalra kell elhelyezni, ahol az egyéb kötelezettségek, vagy a terepadottságok megtartása azt lehetővé teszi. (41) 47 A volt honvédségi lőszerraktár területén a Gksz övezeteken belül a Vt övezetekkel közvetlenül határos telekrészeken, a beültetési kötelezettségű területeken, a szabályozási tervlapon ábrázoltaknak megfelelő 10 m szélességben, háromszintes védőzöld sávot kell kialakítani. (42) 48 A volt honvédségi lőszerraktár területének DK szélén lévő a beültetési kötelezettségű területeken, a szabályozási tervlapon ábrázoltaknak megfelelően 20 m szélességben, háromszintes védőzöld sávot kell kialakítani, ahol csak a tájra jellemző őshonos fa és cserjefajok telepíthetők. A Szent István út - Baross Gábor utca - Bartók Béla u. - Nyár utca - Szabadság tér - Munkácsy Mihály utca - Alsóerdősor utca - belterületi határ Pelsőczy Ferenc utca - Munkácsy Mihály utca - Dózsa György út - Patak utca által határolt területre vonatkozóan: (43) 49 Amennyiben az építési övezetben előírt maximális beépítési %-ot az adott ingatlan kialakult beépítési %-a meghaladja, úgy ez a beépítés fennmaradhat. (44) 50 A Munkácsy Mihály utcával határos építési telkek utcafrontján lévő, vagy tervezett épületekben lakás általában az épület emeleti és/vagy tetőtéri szintjén létesíthető. Ezeknek az épületeknek a földszintjén lakás csak úgy létesíthető, ha a földszinti padlóvonal min. 0,80 m-re kerül a járdaszinthez képest. (45) 51 A területen haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. Tó Park területére vonatkozóan: (46) 52, 53 - hatályát vesztette (47) 54, 55 - hatályát vesztette (48) 56, 57 - hatályát vesztette (49) 58, 59 - hatályát vesztette 42 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 43 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 44 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 45 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 46 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 47 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 48 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 49 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 50 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 51 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 52 11/2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 53 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 55 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 57 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 9 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

11 Volt Mechanikai Művek 0152/12 hrsz.-ú területére vonatkozóan: (50) 60,61 Az SZT/MM szabályozási tervlapon jelölt, az építési helyből kinyúló, meglévő épület: a) felújítható, b) lapostetős épület - szintterületének növelése nélkül - magastetős épületté alakítható, lapostetős épület magastetős épületté alakítható az alábbi feltételekkel: ca) a tetőtér nem építhető be cb) a tető hajlásszöge max. 30 cc) térdfal építése nem megengedett. (51) 62 Meglévő épület hasznos alapterületének növelése, illetve új építmény létesítése kizárólag az építési helyen belül történhet. Általános közlekedési előírások 9. (1) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása: a) M0, M1 és M7 autópálya: K.I. b) A közigazgatási területen áthaladó összekötő- és bekötőutak: külterületen: K.V. belterületen: B.IV.c. c) Egyéb települési utak, utcák: Gyűjtő utak: B.V.c. Kiszolgáló utak: B.VI.d. (2) A közlekedési területek védőterülete a közlekedési szakhatóság és a létesítmény kezelőjének hozzájárulásával használható fel. A védőterületek értékei az úttengelytől mérve: a) Gyorsforgalmi utak nyomvonala mentén külterületen m. b) Az alsóbbrendű országos közutak külterületi szakaszán m. c) 63 Gyorsforgalmi utak belterületi beépítésre szánt területek menti szakaszán nincs védőterület. (3) A külterületi mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak esetén az út tengelyétől mért m- en belül épület, építmény nem helyezhető el. (4) A tervezett közutak kiépítéséhez az alábbi szabályozási szélességek biztosítandók az adottságokhoz alkalmazkodó módon: a) belterületi főutak: jellemzően 30,0 m, min. 20,0-25,0 méter b) gyűjtő út: jellemzően 22,0 m, min. 18,0-20,0 méter c) lakóutca: jellemzően 16,0 m, min. 12,0 méter d) kerékpárút: min. 4,0 méter e) 64 gyalogos forgalom céljára szolgáló utak, sétányok: min. 6,0 méter f) 65 külterületi földutak elérését biztosító közlekedési sávok minimum 12,0 méter oly módon, hogy a környező beépítésre szánt területeken az építési hely kialakítása tegye lehetővé a szabályozási szélesség későbbi, minimum 16,0 méterre történő növelését. (5) A külterületi közutak szabályozási szélessége 12 m. A jelenlegi közterületek szélességi méretei mindaddig fenntarthatók, amíg a területhasználat vagy építési igény az előbbi szélesség kialakítását nem igényli. Az új szabályozási szélességet a jelenlegi közterület tengelyétől szimmetrikusan kell biztosítani. (6) Az igazgatási területen az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét telken belül kell biztosítani. a) A már működő közintézmények parkolása csak abban az esetben oldható meg közterületi parkolóval, ha már jelenleg is így van megoldva a parkolása. b) A lakóterületen működő vállalkozások, valamint a településközpont vegyes területek esetében is teljes körűen ki kell elégíteni a parkolási normákat, elsősorban a telken belül. Amennyiben ez nem lehetséges, az alábbi megoldást kell alkalmazni: az önkormányzat parkolási rendelete alapján az igények legalább 50 %-át a tulajdonos saját telkén köteles elhelyezni, a többit az Önkormányzat által kijelölt erre alkalmas közterületen vagy egyéb telken. Ezt is a vállalkozónak kell megépíteni vagy az építés ráeső költségét megfizetnie. 59 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007. (XII. 3.) rendelet szerint kiegészítve 61 Módosította a 35/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet október 16-i hatállyal. 62 Kiegészítette a 35/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet október 16-i hatállyal /2002.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 64 36/2005. (XII. 09.) rendelettel kiegészítve 65 36/2005. (XII. 09.) rendelettel kiegészítve Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 10

12 (7) 66 Az új vállalkozási területeken az egyes épületek és építmények építési engedélyéhez kötelezően alátámasztó forgalmi méretezés és parkolási mérleg csatolandó. Nemzetközi Üzleti Park (Régi vasút sor Kazinczy u. Óvoda u. M0 autóút által határolt) területére vonatkozóan: (8) 67 A tervezett közutak kiépítéséhez az SZT szerinti szabályozási szélességek biztosítandók. (9) 68 Az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét minden övezetben telken belül kell biztosítani, az OTÉK által biztosított eltérés (önkormányzati rendelettel a közterület parkolási célú igénybevétele) nem alkalmazható. (10) 69 A kiszolgáló magánutak minimális szélessége 16 méter. (11) 70 A magánutak kialakítása, fenntartása és üzemeltetése során a kiszolgált összes telek vonatkozásában folyamatosan érvényesítendő a tűz- és életvédelem, valamint a vagyon és közszolgáltatások biztonsága. (12) 71 Az SZT-n jelölt szakaszokon útcsatlakozás, kapu, behajtó nem létesíthető. (13) 72 Az M0 tengelyétől mért 100 m-es, csomóponti ágainak 50 m-es távolságán belüli építési munka esetén az illetékes közlekedési hatóságot illetve a közút kezelőjét meg kell keresni. (14) 73 Az M0 mentén az autóúton közlekedők vakítás elleni védelme érdekében a szembevilágítás megakadályozására tömör kerítést kell építeni, amely a terület zajvédelmét is biztosítja. Raktárvárosi (8105.jelű) út menti területekre vonatkozóan: (15) 74 a) A Raktárvárosi út menti terület áthaladó 8105 sz. Raktárvárosi út és 8101 sz. Kamaraerdei út úttengelytől mért méteres sávjában (belső védőtávolság) mindennemű épület elhelyezése tilos. Ugyanitt építmény a kerítés kivételével - csak az illetékes útkezelő előzetes hozzájárulása esetén helyezhető el. A belső védőtávolságba eső területen a kerítés maximum 30 cm magas lábazattal készülő, összesen maximum 2,00 méter magas, minimum 70%-ban áttört lehet. Az említett utak irányából a Terület gépjárművel történő feltárásának lehetősége korlátozott. A tiltott feltárás helyét a Szabályozási Tervlapon jelölni kell, b) A területen áthaladó 8105 sz. Raktárvárosi út és 8101 sz. Kamaraerdei út úttengelytől mért métertől méterig terjedő sávjába (külső védőtávolság) eső területen épület, építmény csak az illetékes útkezelő előzetes hozzájárulása esetén helyezhető el. A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területére vonatkozóan: (16) 75 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén a tervezett közutak kiépítéséhez az alábbi szabályozási szélességek biztosítandók a szabályozási terv szerint: a) Az üdülőházas területhez csatlakozó utca: 10,5 méter, b) Az érdi útról nyíló egyéb utca: 9,0 méter. (17) 76 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén magánút kialakítása esetén a magánutak szélessége a szabályozási terven rögzítetteknek megfelelően 9,0, illetve 10,5 méter. (18) 77 A Vízipark és üdülőterület szabályozási tervének területén az M0 tengelyétől mért 100 m-es, csomóponti ágainak 50 m-es távolságán belüli építési munka esetén az illetékes közlekedési hatóságot illetve a közút kezelőjét meg kell keresni. A volt honvédségi lőszerraktár területére vonatkozóan: (19) 78 A volt honvédségi lőszerraktár területén a jelenlegi és tervezett diósdi úti csatlakozást egyirányú utcapárként kell kialakítani. (20) 79 A volt honvédségi lőszerraktár területén a közlekedési területeken megjelenő csapadékvízek elvezetését azokon a területrészeken, ahol a domborzati viszonyok szükségessé teszik, a tömbön belüli telekhatárok mentén, szolgalmi jog alkalmazásával is meg lehet oldani /2005. (XII. 09.) rendelettel módosítva 67 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 68 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 69 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 70 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 71 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 72 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 73 28/2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve 74 36/2005. (XII. 09.) rendelettel kiegészítve 75 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 76 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 77 22/2006. (VI. 26.) rendelettel kiegészítve 78 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 79 26/2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 11 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

13 (21) 80 A volt honvédségi lőszerraktár területén a tömbbelsők magánúttal feltárhatók, amelyek műszaki paramétereinek azonosnak kell lennie a közutak paramétereivel és az üzemeltetés feltételeiről az önkormányzattal egyezséget kell kötni. A Tó Park területére vonatkozóan: (22) 81, 82 - hatályát vesztette (23) 83, 84 - hatályát vesztette 85 (24) 86, 87 - hatályát vesztette (25) 88, 89 - hatályát vesztette (26) 90, 91 - hatályát vesztette A volt Mechanikai Művek 0152/12 hrsz.-ú területére vonatkozóan: (27) 92,93 a) A tervezési területen kijelölt közforgalom elől el nem zárt magánutak szélességét az SZT/MM szabályozási tervlap határozza meg. Az SZT/MM terület útjait a B.VI. d-d útkategóriának megfelelő paraméterekkel kell kiépíteni. b) A telekbehajtókat úgy kell kialakítani (szükség esetén a kapuk hátrahúzásával), hogy a behajtó/kihajtó jármű a saját forgalmi sávján, az ellentétes irányú forgalmi sáv igénybevétele nélkül tudjon bekanyarodni/kikanyarodni. Szabadházi-hegy I. ütem (Szabadházi út - Mecsek utca Pilis utca - Villányi út délnyugati oldalán lévő telkek ( /2 hrsz) 10152/40 hrsz-ú ingatlannal szomszédos telekhatára Somlyói út Zengő utca Zengő utca nyugati oldalán fekvő telkek (7662/ hrsz) 0136 hrsz-ú ingatlannal szomszédos telekhatára Égettvölgyi út) területére vonatkozóan: (28) 94 A tervezett közutak kiépítéséhez az alábbi szabályozási szélességek biztosítandók a szabályozási terv szerint: - a Szabadházi út Raktárvárosi útból kiágazó szakasza 18 méter, - Szabadházi út tervezési területre eső szakasza és ennek folytatásaként a Mecsek utca a Csobánc utcáig 12,0 méter, - egyéb belső kiszolgáló (lakó) utcák: 8,0 m, 10,5 m ill. a szabályozási terven jelölt szélesség - Cserhát utca: 8,0 m (29) 95 A közforgalomnak megnyitott magánutakra vonatkozó előírások a Szabadházi-hegy területén: a) Maximum 8 telket kiszolgáló, legfeljebb 100 m hosszú, egyenes vonalvezetésű magánút esetén a legkisebb szélesség 6,0 méter., b) Egyéb esetben a legkisebb szélesség 8,0 méter." (30) 96 A 12,0 m-nél kisebb szabályozási szélességű közterületek útkereszteződéseinél a telek sarokpontjától számított 4,0-4,0 méteren belül tömör kerítés nem építhető, a kilátás biztosítása érdekében sűrű növényzet nem telepíthető. (31) 97 A telekbehajtókat úgy kell kialakítani (szükség esetén a kapuk min. 1,5 m-el történő hátrahúzásával), hogy a behajtó/kihajtó jármű a saját forgalmi sávján, az ellentétes irányú forgalmi sáv igénybevétele nélkül tudjon bekanyarodni/kikanyarodni. Közművekre vonatkozó előírások /2006.(VIII. 28.) rendelettel kiegészítve 81 11/2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 82 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 84 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007. (V. 25.) rendelettel törölve 86 11/2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 87 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 89 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 91 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007. (XII. 3.) rendelet szerint kiegészítve 93 Módosította a 35/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet október 16-i hatállyal /2010.(IV.22.) rendelet szerint kiegészítve 95 11/2010.(IV.22.) rendelet szerint kiegészítve 96 11/2010.(IV.22.) rendelet szerint kiegészítve 97 11/2010.(IV.22.) rendelet szerint kiegészítve Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 12

14 (1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat kell figyelembe venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyezhető. (2) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezetei számára közműterületen (közműtelephelyek területén), vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben (ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja) a közművek és biztonsági övezetük helyigényét a Földhivatalnál szolgalmi jog bejegyzésével kell fenntartani. Közművek számára új szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol építési korlátozást nem okoz. Már szolgalmi joggal terhelt telekrészen mindennemű építési tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező érintett hozzájárulásával engedélyezhető. (3) Felhagyott, feleslegessé vált közműhálózatokat és közműlétesítményeket fel kell bontani, funkciót vesztett vezeték-létesítmény nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt. (4) Az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét figyelembe kell venni. A később megvalósuló közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonalfektetési helyet kell szabadon hagyni. (5) A településen építés vagy használati mód megváltoztatásának engedélyezése akkor lehetséges, ha: a) a beépített, illetve beépítésre szánt területeken, valamint a belterület beépítésre nem szánt részein is a teljes körű közműellátás rendelkezésre áll, b) 98 Az új beépítésre szánt területeken zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni. A helyi adottságok miatt azonban az Égett-völgy területén a közterületi sávok víztelenítésénél nyílt árkos megoldásra kell törekedni. Az egyes területegységekről elvezetésre kerülő csapadékvíz mennyisége nem haladhatja meg a beépítetlen állapotban jelenleg elvezetésre kerülő mennyiséget, a csapadékvizek visszatartásáról, zöldfelületi hasznosításáról az ingatlan területén belül kell gondoskodni. c) a Pistályi hegy volt zártkerti területein az OTÉK előírásaiban legalább a részleges közművesítésre meghatározott feltételek is teljesülnek. (6) A vízbázisokra, vízmű kutakra és egyéb forrásokra, kutakra megállapított hidrogeológiai védőidomot az ágazati előírásoknak megfelelően biztosítani kell. (7) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizekkel a környezetet nem szabad szennyezni, ezért: a) A szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, az még átmenetileg sem engedélyezhető. b) Nyílt árokra, patakra, tóra, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötéseket, valamint felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg kell szüntetni. c) A csatornázott és a csatornázásra kerülő utcákban, a csatorna kiépítését követő egy éven belül az érintett telkeket a közcsatornára való rákötésre kötelezni kell. d) Azokon a területeken, ahol a közcsatorna hálózatra való rákötés kötelező, új beépítésére csak akkor adható engedély, ha a telkeken létesítendő építmények a közcsatorna hálózatra közvetlenül, vagy a csatornahálózat továbbépítésével csatlakoztathatóak. Használatbavételi engedély kiadásának előfeltétele a közcsatorna csatlakozás megléte. e) A beépítésre nem szánt területén elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket ha : - a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a 5 m 3 -t és a közcsatorna hálózathoz csatlakozni 100 m távolságon belül nem lehet, akkor a közcsatorna hálózat kiépítéséig, a szennyvizeket ellenőrzötten, zárt szennyvízgyűjtő medencébe kell összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani. Ha a közcsatorna hálózat a területet 100 m távolságon belül megközelíti, akkor az érintett ingatlanokat egy éven belül kötelezni kell a közcsatornára való rákötésre. - a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a 5 m 3 -t, a közcsatorna hálózathoz csatlakozni 200 m távolságon belül nem lehet, megfelelő befogadó rendelkezésre áll továbbá egyéb előírások nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, KDV VIZIG és KDV KF) hozzájárulnak, akkor a keletkező szennyvizek tisztítására engedélyezhető helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása. A kisberendezés védőterület igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken. A tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell 98 29/2006. (IX. 29.) rendelettel módosítva 13 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

15 teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság (ÁNTSZ, KDV VIZIG és KDV KF) meghatároz. (Amennyiben a keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a napi 5 m 3 -t, de bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást, akkor helyi szennyvíztisztító kisberendezés létesítése nem engedélyezhető és ki kell építtetni a közcsatorna csatlakozást, különben építési engedély nem adható.) (8) Bármely építési övezetben és övezetben létesített gazdasági célú létesítményből kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelnie, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel - legalább a szennyezettség megengedett mértékéig - elő kell tisztítani. (9) Közvetlen élővízbe vizet bevezetni csak a hatóságok által előírt megfelelő kezelés után és vízjogi létesítési engedéllyel - az abban előírtak betartásával - lehet. (10) A kisebb vízfolyások partéleitől 6-6 m, az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken az árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m, önkormányzati és egyéb kezelésben levő tavak partélétől 10 m szélességű sávot a karbantartás számára szabadon kell hagyni. (11) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján, az illetékes szakhatóság (VIZIG) engedélyével szabad. (12) A csapadékvíz elvezetésére: a) a már beépített területeken a meglevő nyílt árkos felszíni vízelvezetés az útburkolat kiépítéséig, illetve a már burkolt utak soron következő rekonstrukciójáig fenntartható. Ezeken a területeken a szilárd burkolat kiépítésével, vagy rekonstrukciójával egyidejűleg kell a zárt csapadékvíz csatornát kiépíteni. b) az új beépítésre szánt területeken is zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni. c) a beépítésre nem szánt területeken legalább a nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszert ki kell építeni és ezt folyamatosan fenn kell tartani. (13) A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. (14) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig ellenőrizni kell minden 0,5 ha-t meghaladó telekterületű beruházás engedélyezése esetén. A beruházásra építési engedély csak akkor adható, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig. (15) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni. Ezekről a parkoló felületekről és a gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatorna hálózatba. Szilárd burkolat nélkül, vagy gyephézagos burkolattal parkoló létesítése tilos. (16) Új közművezetéket létesíteni vagy közmű rekonstrukció során közművezetéket építeni (120 kv-ig a nagy-, közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási villamosenergia ellátási és távközlési hálózatokat) csak föld alatti elhelyezéssel szabad az országos, és helyi védelem alatt álló területeken, a településkép védelmi területeken és a TV-1 építési övezet területén (településközpont). (17) Egyéb esetben a villamosenergia ellátás hálózatainak föld feletti vezetése fennmaradhat. Területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és utca-bútorozás lehetőségének a biztosítására a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetékeket közös egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek. (18) Gáznyomásszabályozó az épületek utcai homlokzatára nem helyezhető el, a berendezés csak a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhető. (19) A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, előirt magassági korlátozást be kell tartani. (20) Hírközlési antennák telepítéséről jelen előírások 5. -ának (2) és (3), valamint a 8. (15) bekezdése intézkedik. (21) A tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy a tűzcsapoknak a védendő építményektől való távolsága a 100 m-t ne haladja meg. Nemzetközi Üzleti Park (Régi vasút sor Kazinczy u. Óvoda u. M0 autóút által határolt) területére vonatkozóan: (22) 99 A rendelet hatálya alá tartozó területen építés vagy használati mód megváltoztatásának engedélyezése akkor lehetséges, ha a teljes közműellátás rendelkezésre áll /2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 14

16 (23) 100 A talaj, a talajvíz és a rétegvizek, valamint az élővizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása tilos, az még átmenetileg sem engedélyezhető, építési engedély csak akkor adható, ha a telkek a közcsatorna hálózatra közvetlenül, vagy a csatornahálózat továbbépítésével csatlakoztathatóak. Használatbavételi engedély kiadásának előfeltétele a közcsatorna csatlakozás megléte. (24) 101 A csapadékvíz elvezetésére zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni. (25) 102 Új villamosenergia (közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) és vezetékes hírközlési hálózatot létesíteni vagy kiváltást építeni, további közműveket (telken belüli bekötéseket) is csak föld alatti elhelyezéssel szabad. (26) 103 A középnyomású gázelosztás miatt telkenként egyedi nyomáscsökkentők elhelyezése szükséges. A nyomásszabályozó az épületek utcai homlokzatára nem helyezhető el, a berendezés csak a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhető. (27) 104 Vezeték nélküli közcélú hírközlési létesítmény (antenna) elhelyezése építési engedély alapján történhet. (A rendelet hatálya alá tartozó területen belül vezeték nélküli közcélú létesítmény elhelyezése csak az általános szabályok betartásával lehetséges. Közcélú antenna elhelyezésének építési engedély kérelméhez a Sugárbiológiai Intézet szakvéleményét is csatolni kell.) Raktárvárosi (8105.jelű) út menti területekre vonatkozóan: (28) 105 A Raktárvárosi út menti területen építési engedélyt kiadni csak a zárt csatornahálózat megépítését és használatbavételét követően, az arra való rákötés kötelezése mellett szabad. (29) 106 A csapadékvizek csak a záportározókon keresztül vezethetők be élővízbe. A Raktárvárosi út menti területen a csapadékvizek gyűjtésére 5000 m2-t meghaladó nagyságú építési telkek esetében telkenként szabvány szerint méretezett záportározó létesítendő m2-nél kisebb telkek esetében a csapadékvizeket az adott telek területén belül is el lehet szikkasztani. Több telek csapadékvizei a tulajdonosok megállapodása alapján létesített közös záportározó műtárgyba is vezethetők. Égett-völgy területére vonatkozóan: (30) 107 a) A vízhálózatot úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó tűzszakaszhoz szükséges vízmennyiséget lehetőség szerint a közüzemi hálózatról biztosítani lehessen. A közüzemi hálózat kapacitását meghaladó mértékű tüzivíz igényeket tartalék oltóvíz tározó létesítésével kell biztosítani. b) 108 Huzamosabb emberi tartózkodásra szolgáló funkció a szennyvíztisztító védőtávolságán belül nem helyezhető el. A Szent István út - Baross Gábor utca - Bartók Béla u. - Nyár utca - Szabadság tér - Munkácsy Mihály utca - Alsóerdősor utca - belterületi határ Pelsőczy Ferenc utca - Munkácsy Mihály utca - Dózsa György út - Patak utca által határolt területre vonatkozóan: (31) 109 A tervezési területen építési engedély csak a teljes közműellátás igénybe vételével adható. (32) 110 A vizes létesítményeket csak vízjogi létesítési engedély alapján szabad kivitelezni, illetve felújítani, üzembe helyezni. (33) 111 A területen a vízhálózatot úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó tűzszakaszhoz szükséges vízmennyiséget minden körülmények között biztosítsa. (34) 112 A tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a vonatkozó egyéb országos jogszabályoknak megfelelően a védendő építményektől 100 m-nél nagyobb távolságra nem lehetnek. (35) 113 A csapadékvíz elvezetésére zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni /2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve /2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve /2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve /2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve /2005.(IX.20.) rendelettel kiegészítve /2005. (XII. 09.) rendelettel kiegészítve /2005. (XII. 09.) rendelettel kiegészítve /2006. (IX. 29.) rendelettel kiegészítve 108 Módosította a 28/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet IX. 31-i hatállyal /2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 110 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 111 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 112 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 113 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 15 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

17 (36) 114 Az ingatlanok csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy az adott ingatlanon keletkező csapadékvíz ne folyhasson a szomszédos ingatlanokra, illetve közterületekre. Az ingatlanok területére eső csapadékvizek elszikkasztásáról telken belül kell gondoskodni. A csapadékvíz szikkasztó műtárgy létesítése engedélyköteles. (37) 115 A javasolt patak-meder korrekció csak vízjogi létesítési engedély alapján kivitelezhető. (38) 116 A javasolt tó megvalósítása esetén, a megfelelő vízháztartásához a szükséges folyamatos vízutánpótlásról gondoskodni kell. (39) 117 Új villamosenergia (közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) és vezetékes hírközlési hálózatot létesíteni, további közműveket (telken belüli bekötéseket) is csak föld alatti elhelyezéssel szabad. (40) 118 A középnyomású gázelosztás miatt telkenként egyedi nyomáscsökkentők elhelyezése szükséges. A nyomásszabályozó az épületek utcai homlokzatára nem helyezhető el, a berendezés csak a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhető. (41) 119 Az építési helyeket keresztező infrastruktúra-területeket (belső használatú utak, közművek és védősávjuk területét) csak abban az esetben lehet beépíteni, ha az érintett út, közmű úgy kerül kiváltásra, hogy az új nyomvonal és védősávja már nem érinti az építés céljára ténylegesen igénybe venni kívánt területet. A Tó Park területére vonatkozóan: (42 )120, hatályát vesztette (43) 122, hatályát vesztette A volt Mechanikai Művek 0152/12 hrsz.-ú területére vonatkozóan: ( A területen jelenleg működő ellátó közműhálózatok mindaddig üzemben tarthatók, amíg a területen az új úthálózatnak megfelelő és a közmű előírásokat teljesítő hálózatok létrejönnek. (45) 125,126 - hatályát vesztette (46) 127 A kialakításra kerülő új telkeknél a külön telkenkénti vízmérő helyet biztosítani kell. (47) 128 A tervezett új beruházások, bővítések megvalósításakor a korszerűtlen közműhálózatokat ki kell cserélni. (48) 129 Egyes termelési technológiáknál esetleg előforduló ipari szennyvizek tisztítását az üzem területén belül, saját tisztító berendezéssel kell a megengedett tisztasági fokra kezelni, amely kezelt szennyezettség feleljen meg a közcsatornához való csatlakoztatás minőségi előírásainak. (49) 130 Villamos energia ellátás vezetékeit a tervezési területen belül, mindenütt földkábellel kell megoldani. A jelenlegi légvezetékek fokozatosan megszüntetendők. Az ellátó hálózat vezetékei csak a végleges úthálózat területén vezethetők. (50) 131 Amennyiben az új közműrendszer kiépítése szakaszosan történik, a régi és új rendszer kapcsolatát az átépítések alatt is biztosítani kell. (51) 132 A területen helyenként működő kutakat tilos bármilyen formában összekötni a vezetékes vízrendszerrel. Napliget szabályozási terve területére vonatkozóan: 114 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 115 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve /2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 117 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 118 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve 119 5/2007. (III.1.) rendelet szerint kiegészítve /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 121 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007(IV. 27.) rendelettel kiegészítve 123 Hatályon kívül helyezte a 6/H/2009 AB határozat december 31-i hatállyal /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve 126 Hatályon kívül helyezte a 35/2012.(X. 15.) önkormányzati rendelet október 16-i hatállyal /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve /2007. (XII. 3.) rendelettel kiegészítve Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 16

18 (52) 133 Az M-5/4. számú, Napliget szabályozási terve területén a) A csapadékvizek visszatartását, az összegyűjtött és tározott vizek öntöző vízként történő hasznosítását az egyes ingatlanok területén belül kell biztosítani. b) A közlekedési területek csapadékvizeinek elvezetésére nyílt árkos rendszert kell kiépíteni. Szabadházi-hegy I. ütem (Szabadházi út - Mecsek utca Pilis utca - Villányi út délnyugati oldalán lévő telkek ( /2 hrsz) 10152/40 hrsz-ú ingatlannal szomszédos telekhatára Somlyói út Zengő utca Zengő utca nyugati oldalán fekvő telkek (7662/ hrsz) 0136 hrsz-ú ingatlannal szomszédos telekhatára Égettvölgyi út) területére vonatkozóan: (53) 134 Az építési övezetbe tartozó ingatlanok területére eső csapadékvizek elszikkasztásáról telken belül kell gondoskodni. A telken keletkező csapadék visszatartása érdekében 25 m 2 vízszintes tetőfelületi vetületként (zöldtető kialakítása esetén 50 m 2 -enként) valamint 25 m 2 burkolt felületként 1 m 3 esővíztároló (ciszterna) kialakítása szükséges. (54) 135 Közművekre vonatkozó előírások: - A területen a vízhálózatot úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó tűzszakaszhoz szükséges vízmennyiséget minden körülmények között biztosítsa. - A tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy a vonatkozó egyéb országos jogszabályoknak megfelelően a védendő építményektől 100 m-nél nagyobb távolság ne legyen. - A területen biztosítani kell a lakosság légi és katasztrófa riasztásának lehetőségét. - Az úthálózatot úgy kell megtervezni, hogy a vonatkozó egyéb országos jogszabályoknak megfelelően biztosítsa a tűzoltási felvonulási területet. - A felszíni csapadékvizek elvezetésére és a vízelvezető rendszerek fenntartására fokozott figyelmet kell fordítani. 136 KÖZMŰVEK Hosszúréti patak és környéke - Árpád utca hrsz.-ú utca vonala Szabadság tér nyugati határvonala Csokonai utca Rózsa köz 2061/1 hrsz.-ú út nyugati határvonala Bajcsy-Zsilinszky utca téglagyár telekhatára által határolt terület szabályozási terven ábrázolt részére kiterjedően. 10/A. A közművekre vonatkozó általános előírások: (1) A település bel- és külterületén lévő, illetve azt érintő közművezeték hálózatok, azok műtárgyai és meghatározott tilalmak és korlátozások érvényesek. (2) A meglévő közműhálózat védelmét biztosítani kell, szükség esetén szakfelügyelet igénylésével. (3) A közmű létesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, illetve a környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag) figyelemmel kell lenni. (4) A közműhálózatot közterületen kell megépíteni a folyamatos hozzáférhetőség biztosítása mellett az MSz 7487/2. sz. szerint. (5) A megvalósításra kerülő új létesítményeket teljes közművesítéssel kell ellátni. (6) A közműhálózatok, közműépítmények védőtávolságát közterületen, vagy közmű üzemeltető telkén belül kell biztosítani. Ettől eltérő esetben ha a vezeték és a védőtávolság magánterületre esik a közművezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szükséges védőtávolságot az építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni. (7) Amennyiben csak a védőtávolság esik magánterületre, azt csak az építési engedély kiadásánál kell figyelembe venni. (8) A közművesítésre kerülő telkeknek a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni. Közműhiányos ingatlant ellátó, más telkén átvezetett bekötővezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szükséges védőtávolságot az építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni /2009.(XI. 25.) rendelettel kiegészítve /2010.(IV.22.) rendelettel kiegészítve /2010.(IV.22.) rendelettel kiegészítve 136 8/2006.(II.22.) rendelettel kiegészítve 17 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

19 (9) Új út építésénél a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek elvezetéséről, belterületen a közvilágítás megépítéséről, útrekonstrukciónál a meglévő közművek szükséges egyidejű felújításáról gondoskodni kell. Vízellátás: (10) A beépítésre szánt területen építési engedély csak a vezetékes vízellátás ingatlanra történő bekötését követően adható. (11) Házi vízbekötés csak az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatra való rákötést követően engedélyezhető. (12) A mértékadó külső tűzivíz szükségletet a 35/1996. (XII. 29.) BM rendeletben foglalt OTSZ szerint a hálózaton biztosítani kell. (13) Az ivóvízhálózaton a védeni kívánt létesítménytől max. 100,0 m megközelítési távolságra föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni. (14) Védőtávolság a MSz 7487/2 szerint Ivóvízvezeték (épület alapjától) - D 300 mm-ig 3,0 m Szennyvízelvezetés (15) A tervezett létesítményeket az ingatlanok elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötése után lehet megépíteni. (16) Csapadékvizet a szennyvízelvezető hálózatba vezetni tilos. (17) Védőtávolságok Gravitációs csatorna (épület alapjától) 3,0 m Csapadékvíz elvezetés vízrendezés (18) A tervezett létesítmények területéről lefolyó csapadékvizet a Hosszúréti patak Törökbálinti mellékágába (befogadó) kell vezetni. (19) A patak és az Árpád, illetve Bajcsy-Zsilinszky utca között a terepet rendezni kell, a lefolyástalan területeket fel kell tölteni. (20) A parkolók területéről lefolyó vizet olaj-iszapfogó közbeiktatásával kell a befogadóba vezetni. (21) A területen bármilyen jellegű tereprendezési munka csak építési hatósági engedély alapján végezhető. (22) Védőtávolságok Csapadékcsatorna (épület alapjától) 3,0 m Villamosenergia-hálózatok (23) A villamos energia szállítására és átalakítására szolgáló föld alatti kábelhálózatok, föld feletti távvezetékek, villamos szabadvezetékek, erőművek, alállomások és villamosművek a hatályos törvényerejű rendeletekben, továbbá a MSz 151, a MSz 172 és a MSz 7487 számú magyar szabványokban rögzített biztonsági övezettel rendelkeznek. - A föld feletti 20 kv-os szabadvezetékek esetében - belterületen (kettős felfüggesztés esetében) 2,5-2,5 m a nyomvonal mindkét oldalán a szélső vezetékektől mérve. A biztonsági sáv mértéke tehát a nyomvonal tengelyétől mindkét oldalon: - belterületen 1 m kartáv + 2,5 m = 3,5 m - A föld alatti 20 kv-os és 0,4 kv-os villamos kábel, jelzőkábel, vagy táv- és hírközlési alépítmény biztonsági övezete a nyomvonal két oldalán, arra merőlegesen 1,0 méteres távolságú függőleges síkokig terjed. (24) 20/0,4 kv-os transzformátorállomások telepítésénél ki kell építeni a közvetlen közterületi kapcsolatot, darus teherautóval történő megközelítést, oszlopállomás és önálló épület esetében a körüljárhatóságot és itt 5,0 méteres védőtávolságot kell figyelembe venni. (25) A középfeszültségű hálózatok és berendezések további tervezési és kivitelezési munkái során be kell tartani a vonatkozó hatályos törvények, illetve szakági rendeletek előírásait. (26) Új hálózat kiépítése csak földkábellel történhet. Távközlési hálózatok (27) A távközlési hálózatok, földalatti kábelek és alépítmények a vonatkozó hatályos távközlési törvény értelmében, valamint a MSz szabvány előírásai szerint rögzített biztonsági övezete a nyomvonal két oldalán, arra merőlegesen 1,0 méteres távolságú függőleges síkokig terjed. Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása 18

20 (28) Hálózatbővítést a meglévő távközlési alépítmények felhasználásával, és/vagy új csőhálózat kiépítésével és megszakító létesítmények telepítésével kell megoldani. (29) A tervezett alépítményi csőszámnak és megszakító létesítményeknek a terület 100%-os ellátását kell szolgálnia. (30) A távbeszélő állomásokhoz csatlakozó elosztóhálózatok részére a gyalogos közlekedés területsávjában kell helyet biztosítani. (31) Újabb nyilvános távbeszélő állomást a tervezett közintézmények utcai frontján kell elhelyezni. (32) Légvezetékes távközlési hálózat a szabályozási területen nem építhető. Gázvezeték hálózatok (33) Földgázszállító vezetékhálózatok, gázfogadó állomások, körzeti és ipari gáz-nyomásszabályozó berendezések biztonsági övezeteit a hatályos törvényerejű rendeletek, továbbá a MSz és a MSz 7487/2. számú szabványok a nyomásfokozatoktól függően a csővezeték tengelyvonalától mindkét irányban terjedően az alábbiak szerint rögzíti: - nagyközépnyomású hálózatoknál 5,0 5,0 m - középnyomású hálózatoknál 4,0 4,0 m - nagyközép/középnyomású körzeti nyomásszabályozó berendezésnél 15,0x15,0 m-es terület (34) Földgázhálózatok részére a közutak burkolata alatt a MSz számú szabványban rögzített, az útpálya tájolása szerinti hideg oldali közműsávot az egyéb közművezetékektől 1,0-1,0 méteres védőtávolsággal biztosítani kell. A zöldfelületekre vonatkozó előírások 11. (1) A település zöldfelületi rendszerének elsődleges elemei a közparkok, fasorok, erdők, rét-legelő és nádas területek, másodlagos elemei a fennmaradó területek (telkek) növényzettel fedett részei, amelyek együttesen település zöldfelületi hálózatát alkotják. (2) Beépítésre szánt területen, közlekedési és közműterületen, egyéb területen új zöldfelület létesítését - a területfelhasználás változás jellegétől függően - kertépítészeti kiviteli, tájrendezési vagy rekultivációs terv alapján kell elvégezni. (3) Beépítésre nem szánt területen, kivéve a közlekedési és közműterületet, az új zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél a telepítéshez csak a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók. (4) A telken belül kötelezően kialakítandó védőzöld sávon belül legfeljebb 5%-os területi arányban helyezhető el építmény és alakítható ki egyéb burkolt felület. A védőzöld sávok telepítésénél több szintű növényállományt (fák és cserjék) kell kialakítani. A telepítéshez csak a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók. (5) A telken belül kötelezően fásítandó telekrészen belül legfeljebb 8%-os területi arányban helyezhető el építmény, és egyéb burkolt felület. (6) A szabályozási terven, vagy SZT-ben telken belül jelölt kötelezően kialakítandó védőzöld sáv és/vagy kötelezően fásítandó telekrész kialakítása és fenntartása a telektulajdonos feladata. (7) Közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen lévő fasor fenntartását, a hiányzó elemek pótlását - a környezeti hatások figyelembe vételével - kertépítészeti kiviteli, fenntartási terv alapján kell elvégezni. (8) Fakivágás csak az Önkormányzat fakivágásról és pótlásról szóló rendelete alapján végezhető. (9) Az egyes övezetekre előírt legkisebb zöldfelületi arány számításánál növényzettel fedett területként csak a szilárd burkolatú felületek nélküli, gyeppel, cserjékkel, fákkal, egyéb növényzettel betelepített, beépítetlen telekrészek vízszintes síkú területe vehető számításba. (10) 137 A zöldfelületi fedettség számításánál az alábbiakat kell figyelembe venni a) Nem termett talajon (tetőkertben, térszín alatti garázs tetején, stb.) létesített zöldfelület esetén, amennyiben a tetőszerkezeten a talajfedés vastagsága cm vastagságú, a felület 25%-a; cm vastagságú, a felület 50%-a; cm-es vastagságú talajtakarás esetén, a felület 75 %-a; cm-es vastagságú talajtakarás felett, a felület 100 %-a számítható bele a zöldfelületi fedettségbe. b) Gyephézagos burkolat, gyeprács (pl.: parkolók, járófelületek) alkalmazása esetén: - a gyeprácsos talajborítás (műanyag elemes) 20%-a, - a gyephézagos talajborítás (beton elemes) 10%-a /2005. (XII. 09.) rendelettel módosítva 19 Törökbálint Város hatályos TÉSZ egységes szerkezetbe foglalása

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2008. (IV. 7.) RENDELETE a Budapest III. kerület Remetehegyi út - Nyereg utca Haránt utca 16489/ hrsz.-ú erdő Remete köz által határolt terület

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2006. (IV.13.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT TESTVÉRHEGYI LEJTŐ Z-VP KERETÖVEZETŰ TERÜLET GÖLÖNCSÉR UTCA KÉKFESTŐ KÖZ

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BERHIDA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A rendelet hatálya 4 2. Szabályozási elemek 5 II. Fejezet A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 5

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII.. Grassalkovich út - Ecetfa u. Csendes u. és Zsellér köz által határolt területre vonatkozó szabályozási

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

44/2000.(XII.01.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete MERENGŐ UTCA KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE III. SZABÁLYOZÁSI SZAKASZ SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT a 31/2001. (IX.07.) ÖKT. sz., 47/2003.

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete ' ' BUDAPEST KŐBÁNYAI... )_..) --- - ------... - dt> EkSd Jó: ~nt~ i>:)~ :J st ÖNKORMÁNYZAT.. 33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X.kerül.et Fehér út - Albertirsai köz - Fehér köz

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

SAN MARCO UTCA - SELMECI UTCA - BÉCSI ÚT - KENYERES UTCA

SAN MARCO UTCA - SELMECI UTCA - BÉCSI ÚT - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2003. (X.2.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület SAN MARCO UTCA

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, SZENT

Részletesebben

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

megalkotja valamint jóváhagyja a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervét Jelen rendelet alkalmazása és hatálya BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület kerületi szabályozási tervére vonatkozó, az Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6.

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 3/2006. (III. 2.) rendelete Budapest XVII.

Részletesebben

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2005. (IX.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés 6 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2009. (IX. 30.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003.(XII.5.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA, 2014-2015. ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/1996.(V.8.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/1996.(V.8.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/1996.(V.8.) számú rendelete a Miskolc, Keleti Kapu városrész helyi építési előírásairól és az egyes építési munkák engedélyezéséről Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

1. (1) Az 5/2005. (XII.13.) sz. rendelet 1. (4) bekezdése az alábbi új d) ponttal egészül ki: F-4: Védelem alatt álló művi értékek

1. (1) Az 5/2005. (XII.13.) sz. rendelet 1. (4) bekezdése az alábbi új d) ponttal egészül ki: F-4: Védelem alatt álló művi értékek Vácduka községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (...) sz. Kt. rendelete a Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005. (XII.13.) sz. Kt. rendeletének módosításáról Vácduka

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Spaldig Alapítvány kérelméről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Spaldig Alapítvány kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Spaldig Alapítvány kérelméről

Részletesebben