Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet"

Átírás

1 Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet Hogy miért teremtett bennünket a végzet Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!... Tombolva inni hegyeink borát, Keserveinknek izzó mámorát, S míg szívünkben a tettvágy tüze nyargal, Fölbúgni tompa, lázadó haraggal, - S amikor már szívünk majdnem megszakad: Nagy keservünkben, Bús szégyenünkben Falhoz vágni az üres poharat... -Én népem! múltba vagy jövõbe nézz: Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!... De túl minden bún, minden szenvedésen Önérzetünket nem feledve mégsem. Nagyszívvel, melyben nem apad a hőség, Magyarnak lenni: büszke gyönyörőség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt reszket a Kárpátok alatt: Ha küszködõn, ha szenvedın, ha sírva: Viselni sorsunk, ahogy meg van írva: Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, Vérünkbe oltva örök honszerelmét, Féltın borulni minden magyar rögre, S hozzátapadni örökkön - örökre!... Kell nekünk még egy Trianon? Írta: Tóth István, a Jobbik Füzesabonyi Alapszervezetének elnöke Egy éve a Trianon megemlékezésen mondott rövid beszédemben két dolgot emeltem ki, amellyel mi - a magunk módjánhozzájárulhatnánk a békediktátum okozta seb beforrasztásához. Igazat megvallva abban, hogy ez az Önkormányzat testvér települési kapcsolatot kezdeményez valamely elszakított országrészben található településsel, nem nagyon reménykedtem. Pedig számtalan elınnyel járna! Nem is történt elırelépés az ügyben. Reméltem viszont, hogy a füzesabonyi iskolákban népszerővé válik a Határtalanul! programban való részvétel. Ez a program az Orbán-kormány talán legjobb kezdeményezése -jobbikos nyomásra - melyben határon túli magyar területek megismerését szolgáló osztálykirándulásra lehet támogatást nyerni. Nem kell részleteznem, hogy egy ilyen utazásnak mennyire kedvezı hatása van a diákok nemzettudatának alakítására, és anyagilag is igen elınyös. (Olyannyira, hogy köztudottan liberális tanárok is elıszeretettel vesznek részt rajta.) Sajnos, érdeklıdés hiányában füzesabonyi pályázat nem született, pedig ha máshol nem a Kossuth Rádióban heti rendszerességgel foglalkoztak a témával. Ha nem, hát nem! A Jobbik számára fontos, hogy üzenetei közvetlenül jussanak el az emberekhez, saját médiabirodalom nélkül ez nyilván nem könnyő. Ezért adunk ki rendszeresen hírlevelet, és tartunk az értékrendünknek megfelelı rendezvényeket. Mindenki szimpátiáját elnyerni lehetetlen. Ezért nem sértıdünk meg akkor sem, ha Wenczel Árpád azt írja a Füzes Krónikában, hogy pusztán azért rendeztünk megemlékezést március 15-én, mert nem akartunk elvegyülni a város lakossága, intézményeinek dolgozói és tanulói között. (Többen voltak, akik amellett, hogy a Jobbik rendezvényét megtisztelték, részt vettek a városi rendezvényen is.) Számomra nem sértés az sem, sıt inkább dicséret, amikor a Fidesz Hírlevélben S. a Fidesz helyi szervezetének újbóli létrehozását a (gusztustalan) szélsıségek térnyerésének" megakadályozásával indokolta. İ így gondolja! Van létjogosultsága a Jobbik hírlevelének, annál is inkább mert város újságja a Füzesabonyi Hírmondó 100%-ban az ÖFE lapjává vált, egyes oldalai, cikkírói csereszabatosak a Füzes Krónikával. A képviselıtestület januári ülésén a polgármester kikelt magából egy TV-vita miatt, kiosztva mind a vitázó feleket, mind a mősorvezetıt. Ezt követıen az a furcsa helyzet állt elı, miszerint megszőnt a vita mőfaj a VTV-ben. A felek külön-külön elmondhatják véleményüket, elbeszélhetnek egymás mellett, de az érvek ütköztetésére, azóta nem volt példa. Idei Trianon megemlékezésünkön az "Építsünk hidat" mottó jegyében szerettük volna, ha minden civil szervezet és párt, amely részt vett az Emlékmő létrehozásában, mondjon rövid beszédet. Nos, volt pozitív reagálás -a Lokálpatrióták megköszönték a lehetıséget, de nem akartak beszédet mondani, számukra megfelelt a szónokunk - de volt, aki nem is válaszolt. Így törekvésünk a nemzeti oldal egységes fellépésére egyelıre - nem vezetett eredményre. Pedig 2014-ben nem kellene hagyni ismét hatalomra 1 jutni a lehetı legrosszabb lehetıséget, mint 2010-ben. Nem kell nekünk még egy Trianon!

2 Vona: 2014-ben a Jobbiknak kell irányítania Magyarországot (Beszámoló a Jobbik IX. Kongresszusáról) 2010 tavaszi parlamenti választásokat megelızı egy hónapban tapasztalt támadások, jobb és baloldali, összehangolt médiaössztőz; titkosszolgálati eszközöket alkalmazó bomlasztási kísérletek elızték meg a Jobbik IX. Kongresszusát. Jelezve, hogy a hatalom minden eszközzel igyekszik gyengíteni a nemzeti ellenzéket. Vona Gábor, a párt elnöke és egyetlen elnökjelöltje a Jobbik tisztújító kongresszusán május 19-én a Budapesti Kongresszusi Központban elnöki munkájának értékelésével kezdte beszédét. Amikor elıször 2006-ban megválasztották pártelnöknek, azt a célt tőzte ki maga elé, hogy országosan ismertté tegye a pártot. Ez 2008-ra sikerül. Amikor újraválasztották, a Parlamentbe jutást tőzte ki céljául. Ezt 2010-re szintén elérték es újraválasztásakor a párt támogatásának megszilárdítását és megerısítését nevezte legfontosabb feladatának. Mára ez is megvalósult. A mostani tisztújítás után pedig szerinte a megválasztott vezetık elıtt nem lehet annál kisebb cél, mint hogy 2014-re a Jobbik irányítsa Magyarországot. A tendenciák forró ıszt és forró éveket ígérnek Magyarországnak, a Jobbiknak ebben a helyzetben az utcán van a helye, és ott is lesz. Az elmúlt két év legnagyobb sikerének Vona Gábor a Jobbikot ért támadások kivédését és a párt népszerőségének növelését nevezte. Beszélt arról is: biztos benne, hogy ha a Jobbik nem lenne az Országgyőlés tagja, akkor nem lenne Trianonemléknap, kettıs állampolgárság, határon túlra szervezett osztálykirándulások, keleti nyitás, a devizahitelesek megsegítésére tett kormányzati lépések. Szintén a Jobbik érdeme, hogy 2014-tıl megszőnik a politikusi álláshalmozás, továbbá hogy olyan kérdések, mint az ügynökökkel, a földdel, vagy Magyarország uniós tagságával kapcsolatosak egyáltalán felmerülnek. A Parlamentben a Fidesz megpróbálta a Jobbik "vitorláiból kifogni a szelet", de valójában csak úgy tesz, mintha megvalósítaná a programját. "A Fidesz jobbra beszél, de Gyurcsány módjára él. Azt mondja, amit a Jobbik, amit a társadalom is hallani szeretne, de közben úgy tesz, mint az MSZP, ahogy a háttérhatalmak azt megkövetelik". A 2010-es választások után sokan azt gondolták, hogy a Jobbik nem lesz képes megfelelni az parlamenti munka kihívásainak, azonban mára kiderült, hogy "a Jobbik képviselıcsoportja a legszorgalmasabb és legegyenesebb frakció" az Országgyőlésben. A parlamenti munka lényege, hogy be tudjuk bizonyítani az embereknek: a párt képes egy országot irányítani. Hangsúlyozta: a 2010-es tisztújítás óta az önkormányzati választásokon három település - Tiszavasvári, Hencida, Hegyháthodász- majd idıközi választáson még Gyöngyöspata vezetését is elnyerték jobbikos jelöltek. Kiemelte: ezek a települések példaértékően mőködnek, ez pedig annak az üzenete, hogy "ha az emberek testközelbıl megismernek minket, akkor a Jobbikot fogják választani." Gyöngyöspata üzenete, hogy "képesek vagyunk nyerni és akár a Fideszt is legyızni". Beszélt arról is, hogy szerinte az elmúlt huszonkét évben a Magyar Gárdánál több támadást egyetlen szervezet sem kapott, de még mindig él, ami nagyon nagy eredmény. Nem lehet szétverni a Jobbik és a Gárda szövetségét, és amíg ı a Jobbik elnöke addig nem engedik el a gárda kezét. Fontos eredménynek nevezte az elmúlt két évbıl az Attila király népfıiskola megalakulását, a Jobbik ifjúsági tagozatának létrejöttét, és az ısztıl induló pártakadémia megalakulását. Vona Gábor után az alelnökjelöltek mondták el beszédüket, szám szerint nyolcan. (A hat alelnök megválasztásának azért van nagy jelentısége, mert a 2014-es választásoknak ezzel az új elnökséggel vág neki a Jobbik.) A szavazás eredményeképpen, Balczó Zoltán, Novák Elıd, Murányi Levente, Gyüre Csaba, Sneider Tamás és Volner János lettek a Jobbik alelnökei. Tehát egy kivételével maradt a régi elnökség. Kisebbfajta meglepetésként lehet értékelni, hogy Szegedi Csanád EU parlamenti képviselı helyére Volner János parlamenti frakcióvezetı helyettes került. (Nyilván ebben szerepe volt a Borsod megyében történteknek, és az azt követı Szegedi Csanád elleni lejárató kampánynak.) Volner János feladatul kapta a Jobbik gazdaságpolitikai programjának kidolgozását. Számunkra különösen fontos, hogy Sneider Tamás ismét tagja lett az országos elnökségnek, már harmadik alkalommal választották be az alelnökök sorába. Mari néni és a közbiztonság tanulságos, de nem mese A Jobbik kongresszusára menet mesélte a következı történetet egy tagtársunk, aki polgármesterjelölt volt a 2010-es önkormányzati választáson. A helyszín egy kis település, a szereplıket nevezzük Mari néninek és Róbertnek. A kampány során Róbert személyesen kereste fel a választópolgárokat, hogy beszéljen nekik a Jobbik és saját önkormányzati elképzeléseirıl. Mari nénit is felkereste, majd mikor arról beszélt, hogy erıs vezetıkre van szükség a települések élén, akik meg tudják és akarják állítani az egyre terjedı cigánybőnözést, akkor Mari néni tiltakozott. Hozzá még soha nem törtek be, tıle nincs is mit elvinni, egyébként meg a cigányok is emberek, nekik is meg kell élni, ı ilyen rasszista társaságra nem szavaz. Róbert nem sértıdött meg, távoztában még elmondta a Jobbikra szavazni nem kötelezı, szigorúan csak ajánlott. Pár héttel a választások után Róbert, aki nem lett polgármester, találkozott Mari nénivel. A néni kérte Róbertet, hogy hívja ki a faluba a Gárdát, mert nagy a baj. Háromszor törtek be hozzá a cigányok, nincs egy nyugodt éjjele. No, de Mari néni, hát azt mondta magától nincs mit elvinni? Hogy a bőnözık is emberek? Nem hívom ki a Gárdát, tessék menni segítségért azokhoz, akinek az ajánló szelvényt adta, akikre szavazott, no meg a Rendırségre! Mari néni kicsit felháborodott, ha így beszélsz fiam belıled nem lesz polgármester, de még képviselı sem! Róbert búcsúzóul elmondta, a Jobbikra és rá szavazni nem volt kötelezı, szigorúan csak ajánlott! Újabb idı elteltével a boltban futott össze Mari néni és Róbert. Elıbbi csalódott volt, de Róbertnek elıre köszönt. Szomorúan mondta, hogy elment azokhoz, akikre szavazott. Nem történt semmi. Elment a Rendırségre. Nem történt semmi. No, látja Mari néni, errıl beszéltem, így döntött, ez lett a következménye. Sok csalódott Mari néninek mondhatjuk, hogy a Jobbikra szavazni 2014-ben sem kötelezı, csak szigorúan ajánlott! 2

3 Önkormányzatunk munkájá járól Írta: Tóthné Veres Noémi, önkormányzati képviselı, Jobbik Lelki szemeimmel már látom, hogy a május végi testületi ülésen a két ülés között végzett munkáról tartott beszámolójában, hogyan fakad majd ki városunk elsı embere. Mit képzel magáról az ellenzék? Miket írogat itt a honlapján, meg az újságnak nem nevezett akármijében? Hogy mi nem azt írjuk a határozatba, amirıl döntés született? Hogy mi nem hajtjuk végre a saját magunk által is megszavazott rendelkezéseket? Hogy nem adunk idıben tájékoztatást a város helyzetérıl a képviselıknek? Mit beszél a VTV-ben a fideszes képviselı, aki egy forintot se hozott még a városnak? Akik nem szokták nézni a testületi ülésekrıl készült felvételt, azt hinnék, hogy csak fantáziálok, de ez bizony így szokott lenni. Válasz lehetıség nincs a demokrácia jegyében. Önkormányzati képviselınek való megválasztásom óta igyekszem mindig tájékoztatást adni a történésekrıl. Hírlevelünk megjelentetésének nem a kedélyborzolás a célja, de vannak olyan események, amelyek mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Az április 27-i ülésrıl a Heves Megyei Hírlapban május 7-én jelent meg tudósítás, amelyben megint olyan dolgokról írt az újságot tájékoztató, amelyek nem úgy történtek vagy meg sem történtek az ülésen. A lényeges dolgokról pedig szó sem esett. Nem elıször tapasztaltuk már ezt, többször szóvá is tettük a tudósításokat leadó Sipos Attila alpolgármesternek elégedetlenségünket. A Heves Megyei Hírlapnak minden egyes alkalommal eljuttattuk helyreigazítási kérelmünket, amelyet le is közöltek, de olyan korrektül, hogy Gulyás László polgármester még ugyanazon a cikken belül reagált is rá, elbagatellizálva a leírtakat. Például a jegyzıkönyv hamisítási ügyben mindig a Polgármesteri Hivatal takarításának kérdésére terelte a szót holott, ahhoz ennek már nem sok köze volt. Így lehetett azt a látszatott kelteni, hogy már megint csak a rokon kirúgása miatt jár a szánk. A város költségvetésének elfogadásakor elmondtam, hogy nem tudom támogatni, mert teljesen a majd lesz valahogy elvére épül. A banktól kérünk haladékot a kötvénytörlesztı részletének visszafizetésére - megkapjuk; eladunk ingatlanokat jó áron a válságban - megveszik; a kifizetetlen számlákkal meg majd elsakkozik a gazdasági iroda. B terv nem volt, inkább legyünk túl a költségvetés elfogadásán, aztán kivárunk, valaki majd megsegít. Akkor azt mondtam, hogy ezzel a költségvetéssel idén már nem augusztusban tartjuk a rendkívüli közmeghallgatást a megszorító lépésekrıl, hanem áprilisban. Sajnos, majdnem igazam lett. Voltak aggasztó jelek. Már a március 15-i egyébként nagyon jól sikerült- ünnepségünk után megsúgta egy jól értesült, hogy nem lesz meg a banki halasztás. Aztán egy újabb jel volt, amikor több hónap után megérkezett a Gazdasági Iroda -je a kifizetetlen számlákról. És végül a legaggasztóbb, hogy az ülésre érkezı Polgármester külön-külön köszönt az ellenzéki képviselıknek, volt, akivel kezet is fogott. Ezek után kezdıdött meg a testület ülése, amely valóban késı estig tartott, ebben igaza van a HMH-ot tudósítónak. A rendırségi beszámoló kapcsán több kérdést is intéztem a kapitányság vezetıjéhez, választ többnyire nem kaptam. Többek között felhoztam a falopások és az uzsorások kérdését, hogy a lakosság is kevesli a rendırség fellépését, de hogy errıl a testület döntött volna, arról szó sem volt. Mit is dönthetett volna? Hogy majd a testület fellép a rendırség helyett ezekben az ügyekben? A zárszámadás elfogadása valóban megtörtént. Megtudtuk, hogy a kötvénybıl még 610 millió forint van az önkormányzatnak, jelenleg lekötve, és hogy majd az egyebekben az ülés végén még lesz szó a kötvényrıl, az elıttünk lévı kupacban van is valami anyag róla. Közben azért sor került az Önkormányzat Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának módosítására is, amirıl a tudósító említést sem tesz. Itt a törvényi változásokra hivatkozva, de inkább a képviselı testület egyes tagjainak a beszerzések környékérıl való eltávolításának céljából, módosították a tavaly egyhangúlag elfogadott, de azóta megtapasztalt feleslegesen túl szigorú rendelkezéseket. (Mert a pénzügyi bizottság elnöke szerint van itt bizalom, nem úgy, mint az elızı önkormányzat idején. Fıleg olyan közbeszerzési esetek után, amikor ı szemrebbenés nélkül emeli fel a kezét a saját cége által adott biztosítási ajánlat ügyében.) A legtöbb esetben kiveszik a döntést a képviselıtestület kezébıl, döntenek az intézményvezetık, a jegyzı, a polgármester. Kivenni a testület kezébıl a döntést, egy személynek adni, ebben a nehéz gazdasági helyzetben, amikor minden forintot meg kellene fogni; mindig minél több árajánlatot begyőjteni, hogy a legjobbat kapjuk a legolcsóbban. Érdekes volt a nem fizetı adósok listájának közzétételét engedélyezı rendelet elıvezetése is. Idézet a nagy Lázár Jánostól, hátha a fideszes képviselı attól tudja támogatni. Semmi tárgyalási ajánlat, megkeresés, hogy fizessenek már mégis, szégyentábla nélkül, mert sok a kézbesítési díj. Közben az önkormányzat is folyamatosan tartozik vállalkozóknak, magánszemélyeknek, szolgáltatóknak, és mint késıbb kiderül, a banknak sem tud fizetni. Ezek után este fél kilenc tájban, több mint öt óra zsibbasztó ülésezés után került elı az az irat, amit a bank küldött. (Gondolom, miután az önkormányzat a tıketörlesztés napjának közeledtével érdeklıdött a banknál, akkor ugye van halasztás?) Halasztás nincs, most legyenek szívesek fizetni, majd május 20-a utánra dolgozzák ki a bank álláspontját a kötvényes önkormányzatok helyzetérıl. De addig ketyeg a ködbér (kb. 5 millió), ha nincs fizetés. A kiosztott anyagot átolvasni sem nagyon tudtuk, közben ment a helyzetértékelés, hogy most csıd van, vagy nincs csıd, kinek a feladata lett volna és mikor elkezdeni a kötvénytörlesztésre való felkészülést. Balsai Tamás felháborodva mondta ki, hogy nem mőködik a Pénzügyi Bizottság. Ezt Wenczel Árpád sértıdötten utasította vissza. (Pedig aki annyira fogja a város pénzét, ahogy ı mondja, és annyit tartózkodik a Hivatalban, és vizsgálódik az Egészségügyi Központban, amennyit az elnök úr, megkérdıjelezhetné; hogy bírja-e a város anyagilag a Szociális Központban programszervezı alkalmazását, a FÜV KFT-n kívüli karbantartó alkalmazását az EÜ Központban, vagy épp azt, hogy még most sem mőködnek az új rendelık, így a normatíva nem jön, viszont a költségek nıttek az új dolgozók bérével mindenképp.) A Polgármester a már tıle megszokott személyeskedı stílusban reagált az ellenzéki képviselık felvetéseire: gunyorosan mondta Bíró Imrének, hogy Te hány vállalkozást hoztál ide? Te mennyit ajánlottál fel a tiszteletdíjadból? Te mit gondoltál, mibıl fizetjük majd a törlesztı részletet, ha nem magából a kötvénybıl? Rögtön ezután, az Alpolgármester elismerte, hogy nincs más alternatíva, mint a kötvény felélés. İ maga már a választásokkor is a csak ezt a négy évet éljük túl ígéretével kampányolt. Végül jött a slussz poén persze senki nem nevetett - hogy a kötvény nem fejlesztési célú felhasználásához a bank engedélye lenne szükséges, ami persze elfelejtett beszerezni az önkormányzat. Így csak törvénytelenséget elkövetve lehetne megszavazni ezt a változatot, amelyet már Gulyáson és Siposon kívül senki sem mert vagy akart bevállalni. Persze egyelıre. Mert a következı ülésen vagy éppen egy rendkívüli ülésen meglesz a többség, aki tudja támogatni a kötvény átcsoportosítását mőködési célra. 3

4 Mit üzent május 17-én Orbán Viktor miniszterelnök? Orbán Viktor a Fidesz országos választmányának május 17-i ülésén arról beszélt, hogy meg kellene szüntetni 2013-ban és 2014-ben a pártok állami támogatását, vagyis a kormányfı jövıre és a választás évében sem adna egyetlen fillér állami támogatást sem a pártoknak az ország gazdasági helyzetére hivatkozva. Ennyi a hír. Akkor most tekintsünk el attól, hogy a Fidesz 22 évig élvezte a párttámogatás minden elınyét. Térítés nélkül kapott irodákat, székházat, volt székház-ügye is. Van olyan nap, amikor 35 milliárdos állami megrendelést kapnak a Fideszközeli cégek. Ezek tények, de helyette inkább ismerjék meg mit válaszolt Vona Gábor az M1 riporterének kérdésére, hogy komolyan veszi-e a miniszterelnök kezdeményezését. "Én abszolút komolyan veszem a miniszterelnök kezdeményezését, sıt szerintem meg is fogja lépni. De nem hiszem, hogy ı Avilai Szent Teréz útjára akar lépni, egyszerően arról van szó, hogy az a pénzügyi háttérhatalom, melyet most a Jobbik szeretne vizsgálóbizottsággal megvizsgáltatni, képes eltartani a Fideszt. Orbán Viktor úgy gondolkodik: hogy akkor a többi párttól elvonom az állami támogatást, és ezáltal a választási küzdelemben ellehetetlenítem ıket. De én ettıl nem félek, állok elébe. Kampányoltunk már 0 forintból, és ha megint szükséges lesz, ismét meg fogjuk tenni. Nekünk ezzel Orbán Viktor nem üzent semmiféle negatívumot. Hozzáteszem, ha valóban hiteles akar lenni, akkor itt a lehetıség, és támogassák annak a vizsgálóbizottságnak a létrejöttét, amely a fidesz-közeli háttérhatalmat és cégbirodalmat vizsgálná!" A vizsgálóbizottság létrejöttét mondvacsinált indokkal- megakadályozták. Csak a Fidesz! Füzesabonyiak a Nemzetért Egyesület hírei Egyesületünk 2012-ben is aktívan szeretne részt venni a városunk szebbé-jobbá tételében április 22-én, a Föld napján a Jobbik Füzesabonyi Alapszervezetével takarítási, szemét szedési és faültetési akciót szerveztünk. Két helyszínen vártuk a szőkebb környezetünkért tenni akaró tagjainkat és a szimpatizánsokat: a telepi játszótéren és a Szikszói Kápolnánál. Mindkét helyen visszatérı vendég lelkes csapatunk, hiszen már több alkalommal is próbáltunk tenni- itt is ott is- a szebb, rendezettebb környezetért. A játszóteret a megszokott szemetes állapotában találtuk, már annak is örültünk, hogy nem találtunk a tavalyi évhez hasonlóan kábítószer használatára alkalmas eszközöket. Az iskola környéke, az emlékmő után a parkolókban felgyülemlett földet takarítottuk ki, majd töltöttük fel vele az útszéli gödröket. Csapatunk másik része a Szikszói Kápolna elıször gépi erıvel elvégezte a gaz irtását, majd facsemetéket ültettek. Terveink között szerepel a telepi városrész parkolóinak, a játszótérnek, a Szikszói Kápolna környékének, valamint az I. és II. világháborús emlékmőveknek a kitakarítása a telepi és a falusi városrészben egyaránt. Folytatni szeretnénk a Jobbikkal közösen szervezett programjainkat is: az augusztus 20-i családi napot, és a karácsonyi adománygyőjtési akciónkat, ami a tavalyi évben nagyon eredményes volt. Karácsony elıtt nagyon sok adományt győjtöttünk össze, 11 rászoruló család részére sikerült csomagot készíteni. Minden család két csomagot kapott: egy élelmiszercsomagot, és egy másikat játékokkal, könyvekkel, ruhákkal a gyerekeknek. A tagok elvitték a karácsonyi ajándékokat a családoknak, akik nagyon örültek, nem számítottak rá. Elmondták, hogy egyre kevésbé számíthatnak az állam és az önkormányzat segítségére a rászorulók, csak összefogással tudnak az emberek egymáson segíteni a mai nehéz gazdasági helyzetben. A tagok örültek, hogy ilyen sok embernek tudták az ünnepeket kellemesebbé tenni. Várjuk továbbra is tagjaink közé minden honfitársunkat, aki az egyesületünk munkáját segíteni szeretné! Jelentkezni lehet az egyesületünk iwiw ill. facebook oldalán vagy az alábbi címen: Sike Zoltán, elnök Egy kis helytörténet Napjainkban a szikrázó napsütés, a melegedı idı egyre több gyereket csábít a játszóterekre. Ennek csak örülni lehet, hogy a gyerekeink, unokáink a mai kornak megfelelı játszótereken tölthetik a szabadidejüket. A szabad levegın való mozgás az egyik feltétele az egészséges életmódnak. Ma tavasz, majd nyár, de most kell gondolni a télre, hogy hol és hogyan mozogjanak a szabadban. Szeretném a gyermekkori téli élményemet megosztani, amely a mozgás mellett a szórakozásról is szólt. A télben való mozgást, szánkózást, síelést a Laskó patak mellett húzódó ún. cigánydomb biztosította. Itt mindenki kipróbálhatta a papája által készített szánkót. Sok éven át a havas télben benépesült szánkózó, csúszkáló gyerekekkel. Szánkók híján elıkerültek a lyukas lábasok, tepsik. A összegyőlt gyereksereg vidáman szánkózással töltötte el a szabadidejét. Így teltek a napok sötétedésig. Sajnos a 70-es évek közepén a régészek átforgatták a dombot, így azóta ilyen célra a gyerekek nem használhatják. Szeretném, ha a domb újra benépesülne, és a régi fényében tündökölne, ehhez kérnék az emberektıl összefogást, hogy a domb felszínét szánkózásra alkalmassá lehessen tenni. Biztos vagyok benne, hogy a gyerekek megszeretik a domb adta örömöket. Egyesületünk várja az ötleteket, partnerek jelentkezését! Hídvégi József Jobbik Hírlevél 10. szám, június. Kiadja: a Jobbik Magyarországért Mozgalom Füzesabonyi Szervezete. 4

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot!

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Mesterházy: Orbán Viktor világa az önkény, a hazugság és a megszegett ígéretek világa Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Az MSZP elnöke pártja városligeti majálisán kijelentette: tíz hónappal

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa csatornázási gondjai oldódnak meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházásnak

Részletesebben

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia.

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia. Gyovai: keményen evezünk Hogy lehet ezt szépen mondani...? Nem ezt vártuk, amikor megnyertük a választást. (4. o.) A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az

Részletesebben

Borbély Lénárd: Több ezer új munkahelyet teremtünk. 4. oldal. 6. oldal. 4. oldal. 2. oldal. Milliárdokkal nőtt a kerület vagyona

Borbély Lénárd: Több ezer új munkahelyet teremtünk. 4. oldal. 6. oldal. 4. oldal. 2. oldal. Milliárdokkal nőtt a kerület vagyona 2014. szeptember 11. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA V. évfolyam 18. szám Borbély Lénárd: Több ezer új munkahelyet teremtünk Észak-Csepelen indulhat el a kerület történetének példátlan méretű, több

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15.

VAIHINGEN AN DER ENZ. 25 dolgozni év akarnak. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől MeGJeLeNIK HaVONta XXVII.éVfOLyaM, 4. szám 2014. április 15. VAIHINGEN AN DER ENZ 25 dolgozni év akarnak Két dátum: 1989 és 2014. Az első Huszonnyolc csökkent munkaképességű

Részletesebben

Februárban még várható havazás

Februárban még várható havazás XXVII. évfolyam, 2. szám 2015. február Atlétikai sikerek 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu 100 Ft

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára!

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! 2010. ÁPRILIS 5. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! NOVÁK LAJOS POLGÁRMESTER MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉDE Marseillaise hangjai árasztották el Párizs utcáit is korhadó

Részletesebben

Nemzeti oldal(ak) ( k a ) l a d l o i t e z m e n. A Jobbik Kunhegyesi Alapszervezetének hírei

Nemzeti oldal(ak) ( k a ) l a d l o i t e z m e n. A Jobbik Kunhegyesi Alapszervezetének hírei ( k a ) l a d l o i t e z m e n A Jobbik Kunhegyesi Alapszervezetének hírei IV. évfolyam 19. szám 2012. július október A hazugság akkor is hazugság, ha soha nem derül ki, s nem úgy lesz gazember valaki,

Részletesebben

Lehetõség fejlesztésre

Lehetõség fejlesztésre XXIV. évfolyam, 13. szám 2014. április 3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 4 Választási tudnivalók Információk olvashatók a szavazás rendjéről, ideértve a szavazókörök címjegyzékét

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán XXV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. március A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Részletesebben

tovább javítjuk a közbiztonságot

tovább javítjuk a közbiztonságot 6. szám VI. évfolyam 2015. március 26. A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Országgyűlési képviselők a devizahitelről 6. oldal Csepeli megemlékezések március 15-én 10. oldal Borbély lénárd: család- és nyugdíjasbarát

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Vajon lehet-e ennek a szép piros almának több rajongója, mint Orbán Viktornak?"

Vajon lehet-e ennek a szép piros almának több rajongója, mint Orbán Viktornak? ELTE TÁTK Vajon lehet-e ennek a szép piros almának több rajongója, mint Orbán Viktornak?" Politikai kommunikáció az interneten Vári Erika Kulturális antropológia MA 2010.06.15. A dolgozat a Vajon lehet-e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL SZÉCHENYIVÁROS MÁRIAHEGY BUDAIHEGY MIKLOVICSTELEP

Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL SZÉCHENYIVÁROS MÁRIAHEGY BUDAIHEGY MIKLOVICSTELEP VII. évfolyam 2. szám Illyés Gyula: EGY MONDAT A ZSARNOKSÁGRÓL Hol a zsarnokság van, ott zsarnokság van, nemcsak a puskacsõben, nemcsak a börtönökben, nemcsak a vallató szobákban, nemcsak az éjszakában

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben