Nemzeti oldal(ak) ( k a ) l a d l o i t e z m e n. A Jobbik Kunhegyesi Alapszervezetének hírei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti oldal(ak) ( k a ) l a d l o i t e z m e n. A Jobbik Kunhegyesi Alapszervezetének hírei"

Átírás

1 ( k a ) l a d l o i t e z m e n A Jobbik Kunhegyesi Alapszervezetének hírei IV. évfolyam 19. szám július október A hazugság akkor is hazugság, ha soha nem derül ki, s nem úgy lesz gazember valaki, hogy azzá nevezzük ki. /Ismerős Arcok/ ELKERÜLHETŐ AZ ISKOLA- ÁLLAMOSÍTÁS A magyar állam 2013 január elsejétől egységesen átvállalja az alapfokú oktatással kapcsolatos feladatokat, azonban az oktatási célokra használt ingó- és ingatlanvagyonok kezelési joga fő szabály szerint a 3000 fő feletti településeken a helyi önkormányzatok feladata marad, míg a 3000 főnél kisebb települések önkormányzatai vállalhatják a kezelés fenntartását. A kezelésbe beleértendő minden állagmegóvási, fejlesztési, technikai, anyagi kiadás, továbbá a szolgáltatások megrendelése és biztosítása, illetve az ezekhez a feladatokhoz kapcsolódó személyi juttatások is, magyarán, az állam kizárólag a pedagógusok bérét finanszírozza meg, a takarítók, pedellusok, gondnokok, karbantartók, konyhások stb. bére a továbbiakban is a helyhatóságokra hárul. Azok az önkormányzatok, akik az intézményeiket nem tudják fenntartani anyagi helyzetük miatt, támogatói szerződést köthetnek az állami intézményfenntartó központtal törvény-adta lehetőségek szerint. Ebben az esetben igazolni kell azokat a bevételi hiányokat, amelyek az adott intézmény fenntartását hátráltatják. Ha ezt az önkormányzat nem teszi meg, vagy nem tudja kellő bizonyítékokkal alátámasztani, figyelmen kívül hagyják a fenntartói mentesülés igényét. A 3000 fő alatti településeknek pedig éppen azt kell majd bizonyítaniuk, hogy elegendő forrásuk van oktatási intézményük fenntartásához. Azonban a fentebb említett elképzelések kapcsán súlyos problémák merülnek fel. A 2013-as költségvetésben a kiadási oldalon az oktatási normatíva, mint támogatási forma nem szerepel. Ez bevételkiesést eredményez. Az önkormányzatok rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek, mivel a kieső bevételeket valahogyan pótolni kell, amelyeket vagy a helyi adók drasztikus emelésével tudják pótolni, vagy jön a fentebb említett törölköző-bedobás, azaz az adott oktatási intézmény államosítása. Válaszút előtt állnak tehát az önkormányzatok. De mi lenne a helyes döntés? Az intézményeket alapítványi fenntartásba adhatják. Az iskola alapít egy saját közhasznú alapítványt, amely oktatási célokat fogalmaz meg fő tevékenységeként. Az önkormányzat pedig az iskola kezelési jogát ennek az alapítványnak adja át. Ezzel pénzforrások csatornáját alakíthatnák ki az alapítvány számára (pl. a szülők által befizetett SZJA 1%-a), ráadásul az állam felé nem kell igazolni, hogy mennyi összeg áll rendelkezésre az üzemeltetésre, nem utolsó sorban pedig a lakosokat sem kell így helyi adókkal torpedózni. Szathmári Norbert CSATLAKOZZ A JOBBIK IT-HEZ! A Jobbik Ifjúsági Tagozat a év közötti ébredő magyar ifjakat szólítja magához! A tagozat célja egy fiatalos, összetartó társaság kialakítása, hogy együtt még jobban megismerhessék a magyar múltat és jelent, a kultúránkat, hagyományainkat, kirándulásokkal, kézműves foglalkozásokkal, lovaglással, íjászattal, színházlátogatással, előadásokkal, illetve egyéb szabadidős foglalkozásokkal egybekötve. Feladatunk, hogy Magyarország számára tettre kész fiatalokat neveljünk ki, legyen szó a magánéletről, a civil közéletről, vagy a szakmai fejlődésről. Fontos feladatunknak tartjuk továbbá a következő politikai generáció kinevelését és oktatását a Jobbik Magyarországért Mozgalom számára. Bebizonyítjuk, hogy a magyar ifjak összetartanak minden körülmények között, éljenek határon innen vagy határon túl. A jelenlegi rendszernek szüksége van ránk, határozott identitástudattal rendelkező, testébenlelkében egészséges fiatalokra. Fiatalként belelátunk olyan, generációnkat érintő dolgokba, problémákba, amelyeket az idősebb generációk: szüleink, nagy szüleink nem érthetnek. IT tagként tapasztalatot szerezhetsz, és a megszerzett tapasztalatokat hasznosítva jobbá teheted környezetedet! Ha kész vagy belekezdeni életed legnagyobb bulijába, JELENTKEZZ! telefon: Facebook: info: JKA. 1

2 2012. július - október HALMOK KÖZT MEGTARTATVA Képzelt úti beszámoló első része kunhalmaink körül Szeretek buszozni. Ahogy nézem a zötyögő tájat, biztonságot ad a megszokottság. Út menti árkok, szegélyükön akácos fasorok, cserjések. S e fás, cserjés lombozatok mögül sebesen elő-elő tűnnek - mint egy vágókép hátak, halmok, miket Kunkovács László fényíró művész az Alföld piramisainak nevez. Így, ősz felé, mikoron letakarodnak a levelek, s majd megkopaszodva állnak a fák, e halmok szemünkben egyre magasabbra szöknek, hisz elvesztik ők is azt a növényzetüket, mely oly becses volt azoknak kik az alföld hagyományos növényvilágát kutatták, s mivel akkoron lóval e halmokat bajos volt művelni, inkább békén hagyták, s nőtt rajta a már elfeledett növények sokfélesége, mígnem sokukat a motoros eke romlásba nem vitt, elütve tetejük javát, vagy el nem hordattak. Védelembe vételükig a halmok púpjait traktor nyekkentette, s gyakorta csak olyan hitvány kukorica termett rajtul, hogy az ember térdéig sem ért. De nem csak effajta dolgokat hordoztak hátukon e halmok, viselték legendáriumokat, s olyfajta mesével traktálták a hallgatóságot, melyek némelyike erőst siratni való, s e fabulák emlékeit ott hordozzák nevükben is még mindég. S ha meg akarjuk szólaltatni e halmokat - melyek 5 10 méteres magasságukkal emelkedtek ki e tájból, használatuk szerint voltak őrhalmok, temetkezési helyek, vagy épp határhalmok, de olykor-olykor lakó halmok is akkor bizony buszos, távoli megtekintés már nem elegendő, s mivel javarésze e magaslatoknak földúton megközelíthető, alkalmasabb az utazásra a szekér, s ha annak kocsisa még helyismerettel is bír, meg jó szavú is, akkor sokat megtudhatunk tőle. Tán ilyesforma emberektől maradt meg az emlékezetben, hogy a Pénzes-halom nevezete is, melyet a Pénzes-kertben lelhetünk meg, minek közelében homokbánya volt. A neve tán onnan van a kertnek is, meg a halomnak is, hogy ott nagyszámban bronzkori pénzeket találtak az ottan ásók, miket még hazavinni is jóravalónak ítéltek. Tovább menve a Czibak-halomhoz jut fogatunk, melytől nem messze folyik a Kakat-ér, s e halom, ami feltáratlan, tán lakó halom volt. Az a hír járja evvel a halommal kapcsolatban, hogy egy Czibak nevű pásztor a XVIII. században egy arra járó utazót megfosztott mindenitől, majd a Kakatba rekkentette. Tettéért úgy felelt, hogy e halmon végeztetett be neki a törvény által, s immáron békésen nézegethette az arra járót, életétől és indulatjától megszabadulva. A Czibak-halomtól balra kanyarodván a kocsiút a Kunhegyest Bánhalmával összekötő kőutat lépi át, kicsit balra srégvizavé tovább menve találunk rá a Kettős-halomra, mely határrészt Aranyosnak mondanak. Javarészt elhordott halom ez, más egyéb szó nincs róla. A Nyugati Főcsatorna II lehetne ennek már valami emberségesebb neve - folyásánál akad utunkba a Kőhalom, amit tán a rajta álló kőház romjairól mondana. A csatornaépítők részben megkímélték ezt a halmot, inkább kikerülték a vízzel, mint elhordták volna előle teljesen. Ide már nem messze van a Kis-, és a Nagy-Purgány halom, melyekről úgy tartják a régi öregek, hogy a Hun időkben a halmok Purga nevű táltos birtokában voltak, mely a táltos szálláshelye voltanak, de 3 temetőként is szolgáltak. Most nem térünk a tovább fekvő külső halmok felé, hanem fordítsuk szekerünk rúdját Kunhegyesnek - ahonnan látszik a nagy, kéttornyú templom, de a kisebb csinos is, mit a Szent Háromságnak szenteltek fel - ez úton haladva, majd letérve a Vitézsor felé találjuk meg az Akasztó-halmot. A neve se sok jót mond, s ez így is van, mert már az 1500-as évektől nyilvános kivégzések helye rendszeresen. Még van, ki úgy emlékszik, hogy a török idők multával egy besúgó kapta meg itt utolsó megérdemelt jussát, mikoron talpa alatt fütyült a szél megérdemelten. Innen már hagyjuk magunkat visszavezetni a Komlóssy-féle szélmalom felé, mi ott van Kunhegyes közvetlen határába, s e szép építmény sokat megőrölt itt az acélos kun búzából, minek messze földön nem volt, s nincs párja. Erről a malomról járta az a hír, hogy amikor a molnár megkérdezte egy ízben a legényét, hogy: - Kivetted-e az őrlésért a vámot? S az erre igennel felelt, majd a molnár kérdezett újfent, hogy: Látta-e azt a gazda? S a legény válasza erre az volt, hogy: - Nem! Akkor azt mondotta neki a molnár, hogy: Szedjed ki még egyszer, hadd lássa! Ezzel a mesével tértünk vissza Kunhegyesre, gondolatjaink pejlovas szekerén. Látható, hogy minden neves halmunkat nem kerestük fel ez úton, Csak a Bánhalma felé eső belső halmokat. A továbbiak meglátogatottságát későbbre halasztván, távolabbi időben számolunk be azokról, a maguk idejében. Az ilyen mód megjárt halmokkal összefüggésben olyan elhatározással lettünk, hogy jelöléssel kellene őket ellátni. Ez ügyben, illetni szándékszunk így a Pénzes-, a Czibak-, a Kettős-, a Kő-, a Kis Purgány-, Nagy Purgány és az Akasztó halmokat, oda illő megfaragott fatáblácskával, melyeket az arra járó a halmok tetején találhat majd meg, megnevezve azokat ősiségünkből ránk maradt írásunkkal, de megjegyezve azt a mai írás szerint olvasattal is. Kérnénk ezért minden kegyes érdeklődőt, hogy október 20. napján 15 órakor találkozzunk a Kossuth utca végi kettőskeresztnél, és onnan elindulva rakjuk ki e kis táblácskákat a mondott halmokra Isten áldásával! Források: - A Kakat hagyatéka. Szerkesztette: Víg Márta, Kunhegyes, 2003 Rózsa és Társa BT, - Horváth Lajos: Emlékezés a kunhegyesi szélmalmokról; Oláh Lajos-Víg Márta: A kunhegyesi malmok történetéből. Kunhegyes, Kovács József. Szélmalmaink, Budapest, Romantika Kiadó, Kunkovács László: Ősépítmények : népi építészetünk archaikus rétege. 2. kiad. Budapest : Kós Károly Alapítvány, Kunkovács László: Kőemberek : a sztyeppei népek ősi hagyatéka. Budapest : Masszi, Víg Márta (2007): Kun halmokról, d=36 Csörögi Gábor

3 2012. július - október APRÓSÁGOK, AMIRE ÉRDEMES ODAFIGYELNI II. Néhány érdekes tény, amiről eszmecsere folyt. A vallási és polgári élet összehangolása az élet minden területén nagyon fontos dolog- ez az egyik legfontosabb szempont. A magyar tanulóknak meg kell mutatni, hogy a határon túli területeken a zsidóságnak mekkora jelentősége volt. E célból a zsinagógákat, temetőket, emlékhelyeket és mindenféle zsidó kulturális jellegű emlékhelyet be kell mutatni. A "magyar tanuló ifjúságnak" be kell mutatni Auschwitzban a holokauszt szörnyűségeit, mert csak a helyszínen érezhetik át a szörnyűségeket. Mindehhez természetesen a magyar állam biztosítaná az anyagi feltételeket. Szóba került a kiválóan működő pozsonyi példa. Nagyon fontos, hogy a felnövekvő fiatal generáció egyre többet tudjon a történelmi előzményekről, mert a Pozsonyi Zsidó Múzeumba a gyerekek már első osztályos koruktól rendszeresen járnak, az iskolákban pedig túlélők tartanak előadásokat. Ebben a szabadkai és az aradi hitközség elnöke is egyetértett. Fiatal generációk kérdése. Ennek kulcsmondata, hogy a legjobb befektetés a fiatalok minél magasabb szintü tanítása. (Ejnye! A magyar gyerekek oktatásában miért az ellenkezőjét alkalmazzák?) Fontos a vallási és világi támájú stratégiák összehangolása. Nagyon fontos az internet felhasználása, mert haladni kell a korral! Furcsa volt az a megjegyzés, hogy a magyarokat folyamatosan szembesíteni kell a holokauszttal, de az izraeliták számára a folyamatos holokauszt megemlékezések már nem jelentik a zsidó jövőt, erre már őnekik nincsen szükségük!!! Ezután egy nagyon érdekes téma következett; hogyan ismerhetik fel egymást a zsidók apró, látszólag észrevétlen jelekből? Egy villámgyors, nonverbális úton (testbeszéd, mimika stb ), megkülönböztethetik a kívülállókat és felismerhetik egymást. Gyakorlatilag a tetteikkel is felismerhetik egymást, de ez hosszabb időt igényel. Úgy állapodtak meg, hogy ehhez felkészülésre lenne szükség, ezért egy speciális kommunikációs és felismerési rendszert kellene kidolgozni. 4 (Amikor a magyarok széthúznak és nem tudnak összetartani, az nem mindig a magyarok hibája, hanem "bizonyos felforgató elemeké! Bizonyos időközönként megfigyelhetőek ilyen összehangolt bomlasztási hullámok a pártokban, nemzeti szerveződésekben és a paramilitáris szervezetekben is!! Varázsütésre...) Számomra az az érdekes, hogy néhány év konferenciájának eredménye egy szövetség. Ez a szövetség pedig gyakorlatilag a történelmi Nagy-Magyarországot foglalja magában. Bár a régi Galícia területére is nagyon sok turista utazik manapság, a "gyökereit keresve". Jó részük többnyire jelentéktelen kicsiny kis földecskét, rossz dűledező borospincéket vásárol, csak a nosztalgia kedvéért... No persze... Érdekes hallani, ahogy a helyiek értetlenül és mosolyogva mesélik, hogy a csoportosan idelátogatók mindenféle vacak földdarabot felvásárolnak, mert honvágy ébredt bennük annyi év után." Egy szóösszetételt lehet hallani mindig; "a gyökereiket keresik..." Lépjünk ki a Kárpát-medencéből és gondolkodjunk nagyban!! A világ parlamentjeiben legkevesebb zsidó képviselő van. Ezek a képviselők néhány évente, mint parlamentek feletti csoport összejönnek egy-egy konferencián és beszámolnak a gazdaországukról. Ez az országuk általános állapotától a zsidó közösségek életén át a zsidó szervezetekig terjed. Ez a folyamat most intezívebbé vált. A konferenciák közti "üres" időszakokban a kapcsolattartást egy bizottság végzi. A bizottság most folyamatosan tájékoztatja a konferenciák résztvevőit az aktualitásokról. Ebben az évben, 2012-ben ez a kongresszus Olaszországban van tervezve, utána a következőt Fónagy János külön kérésére Budapesten rendeznék meg. Washigtonban, a Capitoliumban 2011-ben ennek e kongresszusnak a tagjai előtt - így Fónagy János előtt - az USA képviselőház tagjai kijelenteték, hogy garantálják Izrael biztonságát. Fónagy János, (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára) a világ parlamentjeiben lévő zsidó származású tagokból szerveződő, interparlamantális csoport magyar tagja. Honlapjának mottója: "Nincs reménytelenebb rabszolga annál, mint ki magát tévesen szabadnak hiszi!" Mint fentebb írtam, a Kárpát-medencét illetően egy magasabb szintű szerveződési formátum jött létre idén tavasszal. Nos, Európában is hasonló a tendencia! Folyt. Köv. Dr. Nagy Levente A FIATALOK 40%-A JOBBIKOS A Tárki felmérése alapján a 18 és 35 év közötti, pártválasztó fiatalok körében 40 százalékos a Jobbik támogatottsága. Már a 2010-es választásokat követően is látható volt, hogy a fiatalok körében a két új párt, a Jobbik és az LMP - természetesen a Fidesz mellett - tudta leginkább megszólítani ezt a korosztályt. Különösen érdekes, ha az első szavazók pártokra adandó szavazatát nézzük, hiszen itt egyértelműen a Jobbik vezet és utána kullog az LMP és a Fidesz. Vona Gábor pártja az internet adta lehetőségeket minden más pártnál jobban és hatékonyabban használja ki, és mint ismertetes, a fiatalok túlnyomó többsége napi rendszerességgel, használja a világhálót, így a tudatos Jobbikos internetes kampányok jó eséllyel érik el őket. A fiatalok számára szintén fontos, hogy a Jobbik nem csak egy fiatalosnak látszó, hanem képviselőit és vezetőit tekintve is egy fiatalos párt. A párt témái és a radikális, szókimondó kommunikációja is egyértelműen elkülönül a többi pártétól. Gondoljunk csak a devizahitelesek megmentésének egyedi megoldására (felvételkori rögzített árfolyamú forintra váltás), a körbetartozások megszüntetésére, az elszámoltatásra, az államadósság újratárgyalására, a demográfiai kérdésekre, vagy a cigány integrációs probléma megoldására. Ezekben a témákban és ezekre a problémákra, a Jobbik nagyon jól kommunikálható egyedi megoldásokat fogalmaz meg, így az említett korosztály, mely a problémák nagy részével nap mint nap találkozik, hitelesnek és támogatandónak tartja a pártot. Iránytű Intézet

4 2012. július - október A MEGYEI KÖZGYŰLÉSBŐL JELENTEM 10. rész: Tiszta vizet a pohárba! Hosszú idő elteltével, a termőföld védelme körüli vita után az ivóvíz kérdésével is tudtunk foglalkozni a Megyei Közgyűlés szeptember 28- ai ülésén. Az ülés fő témája a megyénk vízminőségének jelenlegi állapotáról szóló beszámoló volt. Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója részletes tájékoztatója után betekintést nyerhettünk Jász- Nagykun Szolnok megye ivóvízminőség szerinti veszélyeztetett települései vezetékrendszerének kijavítására szánt projektekkel. A beszámolóból kiderült, hogy a problémát legtöbb esetben a víz magas arzénszintje, valamint az ammónium-szennyezettség jelenti - ez utóbbi kategóriába tartozik Kunhegyes is s ami furcsa, hogy egyetlen projekt sem említ teljes vezetékcserét, akármekkora bajról is legyen szó. Nem kell különféle szűrőket kiépíteni, vagy egyéb vezeték-foltozgatásokat eszközölni, ha az egész rendszer elavult. Az államnak látnia kell, a víz nélkülözhetetlen része életünknek, minőségének megőrzése létfontosságú kérdés. Ahol vezetékeket renoválnak, amortizációs díjat számolnak fel, amely tovább növeli a vízdíjak mértékét. Felmerül két nagyon fontos kérdés: ha Magyarország természeti adottságai alapján jó minőségű termőföldekkel, valamint kiapadhatatlan ivóvízforrással rendelkezik, lakosai miért kerülnek lassan abba a helyzetbe, hogy nehézséget okoz számukra a mindennapi létszükséglet, a víz kifizetése. Miért nem lehet az országban teljes vezetékrekonstrukciót végezni? Magyarország termőföldjeinek kétharmada külföldi kézben van, s akinek földje van, vize is van, FIZESSEN ELŐ ÖN IS A BARIKÁD MAGAZINRA A hetilap előfizetési díjai: * negyed év: 4980 Ft * félév: 9900 Ft * egy év: Ft Bővebb információ: valamint AGYUKRA MENTEK A 21. században turulos szobrot állítani értelmetlenül halálba hajszolt magyar katonák és meggyilkolt magyar zsidó és nem zsidó civilek emlékére, nem az áldozatok emlékének ápolását, hanem meggyalázását jelenti. Demszky Gábor a "turulos" szoborról 5 figyelembe véve a tényt, hogy a XXI. század legnagyobb értékét a termőföld és az ez alatt fellelhető édesvíz készlet képezik. Megyei Területfejlesztési Koncepció Elkészült nemrégiben az Országos Területfejlesztési Koncepció, amelynek irányvonalai alapján megyénknek is meg kell alkotnia a maga koncepcióját. A megyei önkormányzat a Teampannon Kft-t kérte fel, hogy készítsenek el egy részletes elemzést Szolnok megye földrajzi, gazdasági, társadalmi stb helyzetéről feltárva a lehetőségeket és az aktuális problémákat. Az elkészült beszámoló a valóságot tükrözi ugyan, és a helyzetelemzés kritériumának eleget tesz, azonban frakciónkat az aggasztja, hogy a megyei koncepció ezen a szinten meg fog rekedni és egy olyan mesevilágba fog kanyarodni a jövőkép és célkitűzések terén, mint amilyet az országos koncepció mutat. Nem beszélve arról, hogy ezen utóbbi terv csak felületesen kezeli a teendők, feladattervek kialakításának kérdését és teljesen hiányzik a visszacsatolás szintje. Addig tehát hiába emlegetik az önkormányzat dolgozói e koncepciót megyénk leendő bibliájának, amíg az célját nem valósította meg. Testvérmegyénk Kovászna? Megyénk a évi nemzetközi stratégiai programban megfogalmazta, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormányzat kiemelt hangsúlyt fektet a határon túl élő magyar közösségek számára. Nagyon jó viszonyt ápolunk Székelyföld mindhárom megyéjével s az egyre mélyülő, szoros kapcsolatunk okán szeretnénk mindhárommal testvérmegyei együttműködést kötni (2002-ben Hargita megyével már megtörtént a szövetség). A Megyei Közgyűlés ugyan egyhangúlag támogatta Kovászna megyével a testvéri szövetséget, azonban a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium államosításának ügye minden képviselő szerint veszélyezteti a két megye fentebb említett kapcsolatának kialakítását. A közgyűlés tagjai egy, az államosítás elleni petíció beadását kezdeményezték. Szathmári Norbert TEMETŐ-RENDBETÉTELI AKCIÓ október 13-án, szombaton immáron negyedik alkalommal tartotta meg szervezetünk temető-rendbetételi akcióját. E kezdeményezés négy esztendeje a célból indult el, hogy minden évben, Halottak napja előtt gondozott állapotba állítsuk vissza a háborús hősök elfeledett sírjait. Ezzel egyúttal tisztelgünk előttük a hazáért tett áldozatos erőfeszítéseikért, küzdelmeikért. JKA. Kunhegyesi- Alapszervezete/

5 2012. július - október MÉG KÉR A NÉP Az elmúlt hetekben és hónapokban számtalan tüntetést szerveztek különböző szervezetek, érdekvédelmi csoportok kisebbnagyobb sikerrel. Azonban egyik sem hozott átütő eredményt - leginkább az azon megjelenő károsultak csekély létszáma miatt. Tízezrek vonultak utcára a világ nagyvárosaiban a bankok és a megszorítások ellen tüntetve. Mintegy 80 ország 951 városában a nemzetközi szervezők a válság miatt padlóra került emberek szócsöveként a politikusok és a bankárok felelősségét hangsúlyozták október 16-án, kedden ( ) a Hilton szállóhoz szerveznek a sok százezer devizahitelesnek és érdekvédelmi szervezeteknek tüntetést. Ezen a napon benn a szállodában a pénzügyi és a politikai elit újabb kiegyezésre készülnek a megélhetési válsággal küszködő 4 millió ember, köztük a fizetésképtelenné váló devizahitelesek kárára. Ott lesz az összes magyarországi hatalmasság, akik érdekeltek a devizahitelesek kifosztásában és a kilakoltatásokban. Ott lesz az összes bank, követeléskezelő cégek, groupok, holdingok, consultingok, befektetés-szervezők és ingatlanforgalmazók, tanácsadók, ügyvédi irodák, szakmai szervezetek, szabályozó és felügyeleti szervek, befektetők és kockázati tőketársaságok. Ugye milyen sokan vannak, akik piszok jól megélnek a nép nyomorúságából? Mire ezt a cikket olvassák, már túl is leszünk a tüntetésen és kíváncsi leszek, hogy a liberális híradások vajon beszámolnak-e az eseményről? Mint ahogyan arról sem szólnak a híradások, hogy már hány ezer ember menekült depressziósan az öngyilkosságba! Telnek a hónapok, évek és nem akarnak megoldást találni erre a devizamaszlagra, ami teljesen törvénytelen, hisz szinte minden bank ellen nyertek már pert első fokon. Mivel a magyarországi törvény nem ismeri az EU-ban alkalmazott precedens értékű jogrendszert, ezért csendes kivéreztetés folyik. Arra megy ki a játék, hogy mindenki saját maga indítson pert a bankja ellen, ami persze rengeteg pénzbe kerül. Nagyon jól kigondolták ezt, mert ugyebár az aki képtelen a háromszorosára megemelkedett törlesztő részletét fizetni, az miből tudná az ügyvédet finanszírozni? Mert fifikás ügyvéd nélkül senki ne próbáljon perelni! Ezzel a kör bezárult. Egy dolgot tudok ajánlani: aki csak teheti, hagyja ott a mostani bankját, hisz van nekünk jóravaló magyar tulajdonú Takarékszövetkezetünk, akiknek nem is adtak annak idején engedélyt devizahitel kihelyezésre, de még az is lehet, hogy nem is kértek! Mivel jól ki volt találva, meg volt írva jó előre a forgatókönyv a magyar emberek tönkretételére, itt Kunhegyesen is meg volt az ügyeletes, jól ismert, köztiszteletben álló bankár, aki házhoz ment, mint a Provident, visszaélve az emberek belé vetett bizalmával, jól csőbe húzva mindenkit a jó nagy jutalék reményében! Adjon az Isten szebb jövőt! Szathmári Istvánné Nemzeti oldalak hírlevél, Kunhegyes Kiadja a Jobbik Magyarországért Mozgalom Kunhegyesi Alapszervezete Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható 6 EGY NEMZET ÖSSZEFOGÁSÁÉRT Tisztelt Kunhegyesiek! Valószínű, hogy kevesen vannak azok, akik hallottak már az Jobbik által létrehozott, és koordinált értesítési láncról, vagy más néven riadóláncról, melyben jelenleg is nagy számban vannak tagok; de ez a létszám korlátlanul növelhető. Először is az létrehozás okairól pár sorban. Bizonyos népcsoportnál megfigyelhető a nagyfokú összetartás, ha valamely tagját vélt sérelem ér. Ekkor percek alatt összeszalad az összes rokonság, és mivel ez igen kiterjedt, rövid idő alatt is nagy számban tudnak megjelenni és felfordulást okozni. Ezt könnyen tehetik, mivel nem kell a munkahelyükről elkéredzkedniük. Sajnos, a másik oldalon általában ilyenkor marad magára a becsületes dolgozó állampolgár. Ezért hoztuk létre riadóláncunkat, mely alapja egy értesítési sorrend, melyben megadott központi telefonszám felhívásával információhullámot indítunk el; így meggyorsítva a hírek terjedését, és ha kell az áldozattá vált polgár segítségére tudunk lenni akár csak gyors helyszíni megjelenéssel is. A riadóláncba bárki jelentkezhet tagnak. Nem feltétel a pártszimpatizálás, elég a tenni akarás. Nem jár sok kötelezettséggel, csak annyival, ha a sorban felette állótól információt kap, azt legalább öt darab - általa előre megadott - személyhez haladéktalanul továbbadja, valamint - ha tud - a helyszínen megjelenik. Természetesen nem célunk a rendfenntartás, erre megvannak a megfelelő állami szervek. Annyit szeretnénk csak, hogy ne a magányos prédát lássák bennünk, akikkel bármit büntetlenül megtehetnek. Így, kérem, figyeljünk egymásra, tartsunk össze. A fent említett központi telefonszám nem titkos, de elkerülendő a téves hívásokat, személyes érdeklődésre tudjuk megadni, illetve bővebb tájékoztatást kaphatnak az alábbi elérhetőségeken: Telefon: Szebb Jövőt! Tóth Imre Megalakult Kunhegyesen a Szebb Jövőért Önvédelmi Mozgalom, amely várja a jelentkezni vágyókat! Jelentkezni a telefonszámon lehet.

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

Sikos Ágnes politikai elemző

Sikos Ágnes politikai elemző 2013. október 3. Sikos Ágnes politikai elemző 1 A Jobbik a fiatalok vezető ereje A Jobbik a legnépszerűbb mind az egyetemisták, mind a fiatalok körében. A párt szavazóbázisának vizsgálatakor az elsődleges

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu

MarketingMánia - A kisvállalkozók marketingasszisztense www.marketingmania.hu Érdemes még hírlevelet írni? Kérdőíves felmérés Nemrég készítettem egy kérdőívet, mert érdekelt, hogy mennyire megalapozott az az állítás, hogy a hírlevél halott, és nem érdemes már foglalkozni vele. A

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA Sokan arra várnak, hogy egyszercsak eljön majd az ő idejük és beindul az üzlet. Tanulják a marketinget, olvasnak róla mit kell tenni, eljárnak rendezvényekre, minden ötletbe belefognak, de valahogy soha

Részletesebben

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT Érvényes: 2015. január 1-étől Dióhéjban A 2013 végén indított Konferenciajegy.hu weboldal szolgáltatásait már több tucat, rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozás

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben.

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás Előadó: Erdélyi Krisztina Marketing és Pr csoportvezető Tudta-e Ön a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1867. évi alapítása óta áll a főváros szolgálatában? a zöldterületek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül.

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül. Óratervezet Az izraeli Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2013-ban meghirdetett egy pályázatot, amelynek címe: A holokauszt a művészetek nyelvén. Az alsótagozatos diákok egy csoportjával

Részletesebben

HÍRLEVÉL Augusztus/1

HÍRLEVÉL Augusztus/1 HÍRLEVÉL Augusztus/1 Köszöntjük Kedves Olvasóinkat! Már hetek, sőt hónapok teltek el a legelső nagyszabású bemutatkozó rendezvényünk, a Közös Ebéd óta, de a munka azóta sem állt meg. A választások közeledtével

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Hogyan lehetsz hírérték? Így kerülhetsz be cégeddel a médiába

Hogyan lehetsz hírérték? Így kerülhetsz be cégeddel a médiába Hogyan lehetsz hírérték? Így kerülhetsz be cégeddel a médiába Miért zabáljuk az információt? Tranzakcióanalitikus szemlélet: Tudtad azt hogy napi 12 érintésre van szükséged ahhoz hogy ne legyél depressziós?

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ, A LOVAGKIRÁLY 2014.

SZENT LÁSZLÓ, A LOVAGKIRÁLY 2014. SZENT LÁSZLÓ, A LOVAGKIRÁLY a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely, a nagyváradi Pro Liberta Partium Egyesület valamint a nagyváradi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések: Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-44 /2013. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17.

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17. DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2011. május 17. 1 Duna Egyesület 1126 Budapest, Orbánhegyi út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 17. Dr. Nagy Péter Elnök 2 A Duna Egyesület

Részletesebben

Megelőző karbantartó szolgáltatás bevezetése és működtetése műemlék épületeken

Megelőző karbantartó szolgáltatás bevezetése és működtetése műemlék épületeken Megelőző karbantartó szolgáltatás bevezetése és működtetése műemlék épületeken Tematikus konferencia európai kitekintéssel 1.2. rész konferencia helye: Párbeszéd Háza ideje: 2014. február 13. Zárásként

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

EUROBAROMÉTER 74 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

EUROBAROMÉTER 74 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN EUROBAROMÉTER 74 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN 2010 Ősz NEMZETI JELENTÉS MAGYARORSZÁG http://ec.europa.eu/public_opinion 2011. FEBRUÁR 24. Európai Bizottság Magyarországi Képviselete EUROBAROMÉTER

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Minden devizahitel mögött deviza van. A bankrendszer állítja, hogy a deviza és a deviza elszámolású kölcsönök mögött deviza van. Vagyis

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Transzferáras kerekasztal

Transzferáras kerekasztal Transzferáras kerekasztal Kerényi Máté Fülöp Budapest, 2011. július 8. A megbeszélés javasolt témái I. Mikor lehet/kell összevont nyilvántartást készíteni és mikor nem? Mi a piaci kamatláb a hátrasorolt

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011 KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA KÜLKAPCSOLATOK TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2011 KAPCSOLATAINK Magyarország Baranya Békés Heves Veszprém Zala Jász-Nagykun-Szolnok Csongrád Franciaország Svédország Maine-et-Loire Värmland

Részletesebben

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését A fővárosiak többsége nem ért egyet a Fidesz szimbolikus intézkedéseivel. Az ingatlanadó több kerületben történt bevezetése a legnépszerűtlenebb, a dohányzási

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A Facebook nem politikai csodafegyver

A Facebook nem politikai csodafegyver A Facebook nem politikai csodafegyver a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének legfrissebb elemzése Készült: 01. december 18. 1 01. december 18. A FACEBOOK NEM POLITIKAI CSODAFEGYVER Választók a Facebook on

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Az Év társadalmilag felelős bankja

Az Év társadalmilag felelős bankja Az Év társadalmilag felelős bankja Mottó: A marxisták szerint profitot csinálni bűn. Szerintem viszont veszteséget csinálni bűn! Sir Winston Churchill CSR konferencia, 2010. május 19. Mit jelent a bank

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet Adószám: 18615568-1-11 Bejegyző szerv: Komárom-Esztergom megyei Bíróság Regisztrációs szám: 60.069/2005/5. 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 10/A Kiegészítő melléklet Beszámolási időszak: 2012. január 01.

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február

VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február sorszám VERSENY-MÉDIA KÉRDŐÍV 2007. február Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Czakó Péter Európai Üzleti Iskola Tartalom Tulajdonos, tag = ÜGYFÉL A hely, ahol dolgozunk Magyarország helye a világ értéktérképén A módszerek,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2013. február 1-i üléséről. 1. napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2013. február 1-i üléséről. 1. napirendi pont: Jegyzőkönyv A Közlekedési Emléktár Alapítvány Kuratóriumának 2013. február 1-i üléséről Az ülés helye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Jelen vannak: dr. Csüllög Imre, a kuratórium elnöke Bóka Krisztián László,

Részletesebben

Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621

Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621 Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Az Apáthy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 11/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről Határozatok száma: 67-68. TARTALOMJEGYZÉK 67/2014.(XII.18.)

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége Sztojanovits Kristóf termék-csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 29. A lovas turizmus

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten

enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten enet Telekom: Jelentés az internetgazdaságról Karácsonyi vásárlási láz a neten 2012 enet. Minden jog fenntartva enet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. www.enet.hu

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére

Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére Egy befektetési lehetőség, amelyben befektetése egy év alatt nem csak megtérül, hanem évről évre megsokszorozódik! A Holiday Magyar Country Club

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i P R E A M B U L U M Az a jellegzetes karizma, amely másfél évezrede jellemzi azokat, akik Szent Benedek regulája szerint élnek, mára már elterjedt

Részletesebben

Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat

Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat Válságkezelés építőipar, lakásépítési ágazat Társaság a Lakásépítésért Egyesület 1 2008 a változások éve volt 2004-ben kezdődött Fejlesztők finanszírozása Vevők finanszírozása Állami intézkedések KSH adatok

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. marketingterve

H.D.Napfény Kft. marketingterve H.D.Napfény Kft. marketingterve Egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet. Budapest - Magyarország fővárosa. 2014-at írunk. Az ország gazdasága folyamatosan változik. Magyarország teljes mértékben

Részletesebben

ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet

ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet ÖTLET / VÁLLALKOZÁS VALIDÁLÓ MARKETING KÉRDŐÍV A vállalkozás neve: Gardena Kertészet I. KÉRDÉS SOR: MINTA Töltsd ki az alábbi táblázatot a jelenlegi gondolataid, tudásanyagod, feltételezéseid alapján.

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2008. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

A hatékony szórólap. Tartalomjegyzék

A hatékony szórólap. Tartalomjegyzék A hatékony szórólap Sokan úgy vélik, hogy szórólapozás idejét múlt hirdetési forma. Azonban ne hagyja megtéveszteni magát. Miért használják még ma is ennek ellenére a szórólapozást? Mert működik! Ha hatékonyan

Részletesebben

Ami állandó: az érintettek köre

Ami állandó: az érintettek köre Hm Ami állandó: az érintettek köre Fogyatékos gyermek Családi háttere Óvoda/iskola személyzete 1. Gyógypedagógiai támogatás lakóhelyen vagy messzebb; 2. Korai fejlesztés nálunk 3 éves korig (Európában

Részletesebben

marketingterve Az erős egyén addig tart ki a víziója mellet, amíg azt el nem éri!

marketingterve Az erős egyén addig tart ki a víziója mellet, amíg azt el nem éri! marketingterve Az erős egyén addig tart ki a víziója mellet, amíg azt el nem éri! A tánc köztudottan kiváló szórakozás, de emellett természetes gyógymód, erősítő kúra és nem utolsósorban önmegvalósítás.

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

Honlapok és közösségi médiafelületek

Honlapok és közösségi médiafelületek Honlapok és közösségi médiafelületek a városok kommunikációjában 2011. február Tóth György vezető tanácsadó Miért kell egy városnak honlap? Másoknak is van, a polgármester is szeretne Akinek nincs honlapja

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET EUROPE - Best practice áttekintés Kijelöltünk 4 régiót, hogy Erdélyt, Kovászna megyét összehasonlítsuk velük mindegyik közülük hasonló imázzsal

Részletesebben

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok serege és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben