Nemzeti oldal(ak) ( k a ) l a d l o i t e z m e n. A Jobbik Kunhegyesi Alapszervezetének hírei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti oldal(ak) ( k a ) l a d l o i t e z m e n. A Jobbik Kunhegyesi Alapszervezetének hírei"

Átírás

1 ( k a ) l a d l o i t e z m e n A Jobbik Kunhegyesi Alapszervezetének hírei IV. évfolyam 19. szám július október A hazugság akkor is hazugság, ha soha nem derül ki, s nem úgy lesz gazember valaki, hogy azzá nevezzük ki. /Ismerős Arcok/ ELKERÜLHETŐ AZ ISKOLA- ÁLLAMOSÍTÁS A magyar állam 2013 január elsejétől egységesen átvállalja az alapfokú oktatással kapcsolatos feladatokat, azonban az oktatási célokra használt ingó- és ingatlanvagyonok kezelési joga fő szabály szerint a 3000 fő feletti településeken a helyi önkormányzatok feladata marad, míg a 3000 főnél kisebb települések önkormányzatai vállalhatják a kezelés fenntartását. A kezelésbe beleértendő minden állagmegóvási, fejlesztési, technikai, anyagi kiadás, továbbá a szolgáltatások megrendelése és biztosítása, illetve az ezekhez a feladatokhoz kapcsolódó személyi juttatások is, magyarán, az állam kizárólag a pedagógusok bérét finanszírozza meg, a takarítók, pedellusok, gondnokok, karbantartók, konyhások stb. bére a továbbiakban is a helyhatóságokra hárul. Azok az önkormányzatok, akik az intézményeiket nem tudják fenntartani anyagi helyzetük miatt, támogatói szerződést köthetnek az állami intézményfenntartó központtal törvény-adta lehetőségek szerint. Ebben az esetben igazolni kell azokat a bevételi hiányokat, amelyek az adott intézmény fenntartását hátráltatják. Ha ezt az önkormányzat nem teszi meg, vagy nem tudja kellő bizonyítékokkal alátámasztani, figyelmen kívül hagyják a fenntartói mentesülés igényét. A 3000 fő alatti településeknek pedig éppen azt kell majd bizonyítaniuk, hogy elegendő forrásuk van oktatási intézményük fenntartásához. Azonban a fentebb említett elképzelések kapcsán súlyos problémák merülnek fel. A 2013-as költségvetésben a kiadási oldalon az oktatási normatíva, mint támogatási forma nem szerepel. Ez bevételkiesést eredményez. Az önkormányzatok rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek, mivel a kieső bevételeket valahogyan pótolni kell, amelyeket vagy a helyi adók drasztikus emelésével tudják pótolni, vagy jön a fentebb említett törölköző-bedobás, azaz az adott oktatási intézmény államosítása. Válaszút előtt állnak tehát az önkormányzatok. De mi lenne a helyes döntés? Az intézményeket alapítványi fenntartásba adhatják. Az iskola alapít egy saját közhasznú alapítványt, amely oktatási célokat fogalmaz meg fő tevékenységeként. Az önkormányzat pedig az iskola kezelési jogát ennek az alapítványnak adja át. Ezzel pénzforrások csatornáját alakíthatnák ki az alapítvány számára (pl. a szülők által befizetett SZJA 1%-a), ráadásul az állam felé nem kell igazolni, hogy mennyi összeg áll rendelkezésre az üzemeltetésre, nem utolsó sorban pedig a lakosokat sem kell így helyi adókkal torpedózni. Szathmári Norbert CSATLAKOZZ A JOBBIK IT-HEZ! A Jobbik Ifjúsági Tagozat a év közötti ébredő magyar ifjakat szólítja magához! A tagozat célja egy fiatalos, összetartó társaság kialakítása, hogy együtt még jobban megismerhessék a magyar múltat és jelent, a kultúránkat, hagyományainkat, kirándulásokkal, kézműves foglalkozásokkal, lovaglással, íjászattal, színházlátogatással, előadásokkal, illetve egyéb szabadidős foglalkozásokkal egybekötve. Feladatunk, hogy Magyarország számára tettre kész fiatalokat neveljünk ki, legyen szó a magánéletről, a civil közéletről, vagy a szakmai fejlődésről. Fontos feladatunknak tartjuk továbbá a következő politikai generáció kinevelését és oktatását a Jobbik Magyarországért Mozgalom számára. Bebizonyítjuk, hogy a magyar ifjak összetartanak minden körülmények között, éljenek határon innen vagy határon túl. A jelenlegi rendszernek szüksége van ránk, határozott identitástudattal rendelkező, testébenlelkében egészséges fiatalokra. Fiatalként belelátunk olyan, generációnkat érintő dolgokba, problémákba, amelyeket az idősebb generációk: szüleink, nagy szüleink nem érthetnek. IT tagként tapasztalatot szerezhetsz, és a megszerzett tapasztalatokat hasznosítva jobbá teheted környezetedet! Ha kész vagy belekezdeni életed legnagyobb bulijába, JELENTKEZZ! telefon: Facebook: info: JKA. 1

2 2012. július - október HALMOK KÖZT MEGTARTATVA Képzelt úti beszámoló első része kunhalmaink körül Szeretek buszozni. Ahogy nézem a zötyögő tájat, biztonságot ad a megszokottság. Út menti árkok, szegélyükön akácos fasorok, cserjések. S e fás, cserjés lombozatok mögül sebesen elő-elő tűnnek - mint egy vágókép hátak, halmok, miket Kunkovács László fényíró művész az Alföld piramisainak nevez. Így, ősz felé, mikoron letakarodnak a levelek, s majd megkopaszodva állnak a fák, e halmok szemünkben egyre magasabbra szöknek, hisz elvesztik ők is azt a növényzetüket, mely oly becses volt azoknak kik az alföld hagyományos növényvilágát kutatták, s mivel akkoron lóval e halmokat bajos volt művelni, inkább békén hagyták, s nőtt rajta a már elfeledett növények sokfélesége, mígnem sokukat a motoros eke romlásba nem vitt, elütve tetejük javát, vagy el nem hordattak. Védelembe vételükig a halmok púpjait traktor nyekkentette, s gyakorta csak olyan hitvány kukorica termett rajtul, hogy az ember térdéig sem ért. De nem csak effajta dolgokat hordoztak hátukon e halmok, viselték legendáriumokat, s olyfajta mesével traktálták a hallgatóságot, melyek némelyike erőst siratni való, s e fabulák emlékeit ott hordozzák nevükben is még mindég. S ha meg akarjuk szólaltatni e halmokat - melyek 5 10 méteres magasságukkal emelkedtek ki e tájból, használatuk szerint voltak őrhalmok, temetkezési helyek, vagy épp határhalmok, de olykor-olykor lakó halmok is akkor bizony buszos, távoli megtekintés már nem elegendő, s mivel javarésze e magaslatoknak földúton megközelíthető, alkalmasabb az utazásra a szekér, s ha annak kocsisa még helyismerettel is bír, meg jó szavú is, akkor sokat megtudhatunk tőle. Tán ilyesforma emberektől maradt meg az emlékezetben, hogy a Pénzes-halom nevezete is, melyet a Pénzes-kertben lelhetünk meg, minek közelében homokbánya volt. A neve tán onnan van a kertnek is, meg a halomnak is, hogy ott nagyszámban bronzkori pénzeket találtak az ottan ásók, miket még hazavinni is jóravalónak ítéltek. Tovább menve a Czibak-halomhoz jut fogatunk, melytől nem messze folyik a Kakat-ér, s e halom, ami feltáratlan, tán lakó halom volt. Az a hír járja evvel a halommal kapcsolatban, hogy egy Czibak nevű pásztor a XVIII. században egy arra járó utazót megfosztott mindenitől, majd a Kakatba rekkentette. Tettéért úgy felelt, hogy e halmon végeztetett be neki a törvény által, s immáron békésen nézegethette az arra járót, életétől és indulatjától megszabadulva. A Czibak-halomtól balra kanyarodván a kocsiút a Kunhegyest Bánhalmával összekötő kőutat lépi át, kicsit balra srégvizavé tovább menve találunk rá a Kettős-halomra, mely határrészt Aranyosnak mondanak. Javarészt elhordott halom ez, más egyéb szó nincs róla. A Nyugati Főcsatorna II lehetne ennek már valami emberségesebb neve - folyásánál akad utunkba a Kőhalom, amit tán a rajta álló kőház romjairól mondana. A csatornaépítők részben megkímélték ezt a halmot, inkább kikerülték a vízzel, mint elhordták volna előle teljesen. Ide már nem messze van a Kis-, és a Nagy-Purgány halom, melyekről úgy tartják a régi öregek, hogy a Hun időkben a halmok Purga nevű táltos birtokában voltak, mely a táltos szálláshelye voltanak, de 3 temetőként is szolgáltak. Most nem térünk a tovább fekvő külső halmok felé, hanem fordítsuk szekerünk rúdját Kunhegyesnek - ahonnan látszik a nagy, kéttornyú templom, de a kisebb csinos is, mit a Szent Háromságnak szenteltek fel - ez úton haladva, majd letérve a Vitézsor felé találjuk meg az Akasztó-halmot. A neve se sok jót mond, s ez így is van, mert már az 1500-as évektől nyilvános kivégzések helye rendszeresen. Még van, ki úgy emlékszik, hogy a török idők multával egy besúgó kapta meg itt utolsó megérdemelt jussát, mikoron talpa alatt fütyült a szél megérdemelten. Innen már hagyjuk magunkat visszavezetni a Komlóssy-féle szélmalom felé, mi ott van Kunhegyes közvetlen határába, s e szép építmény sokat megőrölt itt az acélos kun búzából, minek messze földön nem volt, s nincs párja. Erről a malomról járta az a hír, hogy amikor a molnár megkérdezte egy ízben a legényét, hogy: - Kivetted-e az őrlésért a vámot? S az erre igennel felelt, majd a molnár kérdezett újfent, hogy: Látta-e azt a gazda? S a legény válasza erre az volt, hogy: - Nem! Akkor azt mondotta neki a molnár, hogy: Szedjed ki még egyszer, hadd lássa! Ezzel a mesével tértünk vissza Kunhegyesre, gondolatjaink pejlovas szekerén. Látható, hogy minden neves halmunkat nem kerestük fel ez úton, Csak a Bánhalma felé eső belső halmokat. A továbbiak meglátogatottságát későbbre halasztván, távolabbi időben számolunk be azokról, a maguk idejében. Az ilyen mód megjárt halmokkal összefüggésben olyan elhatározással lettünk, hogy jelöléssel kellene őket ellátni. Ez ügyben, illetni szándékszunk így a Pénzes-, a Czibak-, a Kettős-, a Kő-, a Kis Purgány-, Nagy Purgány és az Akasztó halmokat, oda illő megfaragott fatáblácskával, melyeket az arra járó a halmok tetején találhat majd meg, megnevezve azokat ősiségünkből ránk maradt írásunkkal, de megjegyezve azt a mai írás szerint olvasattal is. Kérnénk ezért minden kegyes érdeklődőt, hogy október 20. napján 15 órakor találkozzunk a Kossuth utca végi kettőskeresztnél, és onnan elindulva rakjuk ki e kis táblácskákat a mondott halmokra Isten áldásával! Források: - A Kakat hagyatéka. Szerkesztette: Víg Márta, Kunhegyes, 2003 Rózsa és Társa BT, - Horváth Lajos: Emlékezés a kunhegyesi szélmalmokról; Oláh Lajos-Víg Márta: A kunhegyesi malmok történetéből. Kunhegyes, Kovács József. Szélmalmaink, Budapest, Romantika Kiadó, Kunkovács László: Ősépítmények : népi építészetünk archaikus rétege. 2. kiad. Budapest : Kós Károly Alapítvány, Kunkovács László: Kőemberek : a sztyeppei népek ősi hagyatéka. Budapest : Masszi, Víg Márta (2007): Kun halmokról, d=36 Csörögi Gábor

3 2012. július - október APRÓSÁGOK, AMIRE ÉRDEMES ODAFIGYELNI II. Néhány érdekes tény, amiről eszmecsere folyt. A vallási és polgári élet összehangolása az élet minden területén nagyon fontos dolog- ez az egyik legfontosabb szempont. A magyar tanulóknak meg kell mutatni, hogy a határon túli területeken a zsidóságnak mekkora jelentősége volt. E célból a zsinagógákat, temetőket, emlékhelyeket és mindenféle zsidó kulturális jellegű emlékhelyet be kell mutatni. A "magyar tanuló ifjúságnak" be kell mutatni Auschwitzban a holokauszt szörnyűségeit, mert csak a helyszínen érezhetik át a szörnyűségeket. Mindehhez természetesen a magyar állam biztosítaná az anyagi feltételeket. Szóba került a kiválóan működő pozsonyi példa. Nagyon fontos, hogy a felnövekvő fiatal generáció egyre többet tudjon a történelmi előzményekről, mert a Pozsonyi Zsidó Múzeumba a gyerekek már első osztályos koruktól rendszeresen járnak, az iskolákban pedig túlélők tartanak előadásokat. Ebben a szabadkai és az aradi hitközség elnöke is egyetértett. Fiatal generációk kérdése. Ennek kulcsmondata, hogy a legjobb befektetés a fiatalok minél magasabb szintü tanítása. (Ejnye! A magyar gyerekek oktatásában miért az ellenkezőjét alkalmazzák?) Fontos a vallási és világi támájú stratégiák összehangolása. Nagyon fontos az internet felhasználása, mert haladni kell a korral! Furcsa volt az a megjegyzés, hogy a magyarokat folyamatosan szembesíteni kell a holokauszttal, de az izraeliták számára a folyamatos holokauszt megemlékezések már nem jelentik a zsidó jövőt, erre már őnekik nincsen szükségük!!! Ezután egy nagyon érdekes téma következett; hogyan ismerhetik fel egymást a zsidók apró, látszólag észrevétlen jelekből? Egy villámgyors, nonverbális úton (testbeszéd, mimika stb ), megkülönböztethetik a kívülállókat és felismerhetik egymást. Gyakorlatilag a tetteikkel is felismerhetik egymást, de ez hosszabb időt igényel. Úgy állapodtak meg, hogy ehhez felkészülésre lenne szükség, ezért egy speciális kommunikációs és felismerési rendszert kellene kidolgozni. 4 (Amikor a magyarok széthúznak és nem tudnak összetartani, az nem mindig a magyarok hibája, hanem "bizonyos felforgató elemeké! Bizonyos időközönként megfigyelhetőek ilyen összehangolt bomlasztási hullámok a pártokban, nemzeti szerveződésekben és a paramilitáris szervezetekben is!! Varázsütésre...) Számomra az az érdekes, hogy néhány év konferenciájának eredménye egy szövetség. Ez a szövetség pedig gyakorlatilag a történelmi Nagy-Magyarországot foglalja magában. Bár a régi Galícia területére is nagyon sok turista utazik manapság, a "gyökereit keresve". Jó részük többnyire jelentéktelen kicsiny kis földecskét, rossz dűledező borospincéket vásárol, csak a nosztalgia kedvéért... No persze... Érdekes hallani, ahogy a helyiek értetlenül és mosolyogva mesélik, hogy a csoportosan idelátogatók mindenféle vacak földdarabot felvásárolnak, mert honvágy ébredt bennük annyi év után." Egy szóösszetételt lehet hallani mindig; "a gyökereiket keresik..." Lépjünk ki a Kárpát-medencéből és gondolkodjunk nagyban!! A világ parlamentjeiben legkevesebb zsidó képviselő van. Ezek a képviselők néhány évente, mint parlamentek feletti csoport összejönnek egy-egy konferencián és beszámolnak a gazdaországukról. Ez az országuk általános állapotától a zsidó közösségek életén át a zsidó szervezetekig terjed. Ez a folyamat most intezívebbé vált. A konferenciák közti "üres" időszakokban a kapcsolattartást egy bizottság végzi. A bizottság most folyamatosan tájékoztatja a konferenciák résztvevőit az aktualitásokról. Ebben az évben, 2012-ben ez a kongresszus Olaszországban van tervezve, utána a következőt Fónagy János külön kérésére Budapesten rendeznék meg. Washigtonban, a Capitoliumban 2011-ben ennek e kongresszusnak a tagjai előtt - így Fónagy János előtt - az USA képviselőház tagjai kijelenteték, hogy garantálják Izrael biztonságát. Fónagy János, (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára) a világ parlamentjeiben lévő zsidó származású tagokból szerveződő, interparlamantális csoport magyar tagja. Honlapjának mottója: "Nincs reménytelenebb rabszolga annál, mint ki magát tévesen szabadnak hiszi!" Mint fentebb írtam, a Kárpát-medencét illetően egy magasabb szintű szerveződési formátum jött létre idén tavasszal. Nos, Európában is hasonló a tendencia! Folyt. Köv. Dr. Nagy Levente A FIATALOK 40%-A JOBBIKOS A Tárki felmérése alapján a 18 és 35 év közötti, pártválasztó fiatalok körében 40 százalékos a Jobbik támogatottsága. Már a 2010-es választásokat követően is látható volt, hogy a fiatalok körében a két új párt, a Jobbik és az LMP - természetesen a Fidesz mellett - tudta leginkább megszólítani ezt a korosztályt. Különösen érdekes, ha az első szavazók pártokra adandó szavazatát nézzük, hiszen itt egyértelműen a Jobbik vezet és utána kullog az LMP és a Fidesz. Vona Gábor pártja az internet adta lehetőségeket minden más pártnál jobban és hatékonyabban használja ki, és mint ismertetes, a fiatalok túlnyomó többsége napi rendszerességgel, használja a világhálót, így a tudatos Jobbikos internetes kampányok jó eséllyel érik el őket. A fiatalok számára szintén fontos, hogy a Jobbik nem csak egy fiatalosnak látszó, hanem képviselőit és vezetőit tekintve is egy fiatalos párt. A párt témái és a radikális, szókimondó kommunikációja is egyértelműen elkülönül a többi pártétól. Gondoljunk csak a devizahitelesek megmentésének egyedi megoldására (felvételkori rögzített árfolyamú forintra váltás), a körbetartozások megszüntetésére, az elszámoltatásra, az államadósság újratárgyalására, a demográfiai kérdésekre, vagy a cigány integrációs probléma megoldására. Ezekben a témákban és ezekre a problémákra, a Jobbik nagyon jól kommunikálható egyedi megoldásokat fogalmaz meg, így az említett korosztály, mely a problémák nagy részével nap mint nap találkozik, hitelesnek és támogatandónak tartja a pártot. Iránytű Intézet

4 2012. július - október A MEGYEI KÖZGYŰLÉSBŐL JELENTEM 10. rész: Tiszta vizet a pohárba! Hosszú idő elteltével, a termőföld védelme körüli vita után az ivóvíz kérdésével is tudtunk foglalkozni a Megyei Közgyűlés szeptember 28- ai ülésén. Az ülés fő témája a megyénk vízminőségének jelenlegi állapotáról szóló beszámoló volt. Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója részletes tájékoztatója után betekintést nyerhettünk Jász- Nagykun Szolnok megye ivóvízminőség szerinti veszélyeztetett települései vezetékrendszerének kijavítására szánt projektekkel. A beszámolóból kiderült, hogy a problémát legtöbb esetben a víz magas arzénszintje, valamint az ammónium-szennyezettség jelenti - ez utóbbi kategóriába tartozik Kunhegyes is s ami furcsa, hogy egyetlen projekt sem említ teljes vezetékcserét, akármekkora bajról is legyen szó. Nem kell különféle szűrőket kiépíteni, vagy egyéb vezeték-foltozgatásokat eszközölni, ha az egész rendszer elavult. Az államnak látnia kell, a víz nélkülözhetetlen része életünknek, minőségének megőrzése létfontosságú kérdés. Ahol vezetékeket renoválnak, amortizációs díjat számolnak fel, amely tovább növeli a vízdíjak mértékét. Felmerül két nagyon fontos kérdés: ha Magyarország természeti adottságai alapján jó minőségű termőföldekkel, valamint kiapadhatatlan ivóvízforrással rendelkezik, lakosai miért kerülnek lassan abba a helyzetbe, hogy nehézséget okoz számukra a mindennapi létszükséglet, a víz kifizetése. Miért nem lehet az országban teljes vezetékrekonstrukciót végezni? Magyarország termőföldjeinek kétharmada külföldi kézben van, s akinek földje van, vize is van, FIZESSEN ELŐ ÖN IS A BARIKÁD MAGAZINRA A hetilap előfizetési díjai: * negyed év: 4980 Ft * félév: 9900 Ft * egy év: Ft Bővebb információ: valamint AGYUKRA MENTEK A 21. században turulos szobrot állítani értelmetlenül halálba hajszolt magyar katonák és meggyilkolt magyar zsidó és nem zsidó civilek emlékére, nem az áldozatok emlékének ápolását, hanem meggyalázását jelenti. Demszky Gábor a "turulos" szoborról 5 figyelembe véve a tényt, hogy a XXI. század legnagyobb értékét a termőföld és az ez alatt fellelhető édesvíz készlet képezik. Megyei Területfejlesztési Koncepció Elkészült nemrégiben az Országos Területfejlesztési Koncepció, amelynek irányvonalai alapján megyénknek is meg kell alkotnia a maga koncepcióját. A megyei önkormányzat a Teampannon Kft-t kérte fel, hogy készítsenek el egy részletes elemzést Szolnok megye földrajzi, gazdasági, társadalmi stb helyzetéről feltárva a lehetőségeket és az aktuális problémákat. Az elkészült beszámoló a valóságot tükrözi ugyan, és a helyzetelemzés kritériumának eleget tesz, azonban frakciónkat az aggasztja, hogy a megyei koncepció ezen a szinten meg fog rekedni és egy olyan mesevilágba fog kanyarodni a jövőkép és célkitűzések terén, mint amilyet az országos koncepció mutat. Nem beszélve arról, hogy ezen utóbbi terv csak felületesen kezeli a teendők, feladattervek kialakításának kérdését és teljesen hiányzik a visszacsatolás szintje. Addig tehát hiába emlegetik az önkormányzat dolgozói e koncepciót megyénk leendő bibliájának, amíg az célját nem valósította meg. Testvérmegyénk Kovászna? Megyénk a évi nemzetközi stratégiai programban megfogalmazta, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormányzat kiemelt hangsúlyt fektet a határon túl élő magyar közösségek számára. Nagyon jó viszonyt ápolunk Székelyföld mindhárom megyéjével s az egyre mélyülő, szoros kapcsolatunk okán szeretnénk mindhárommal testvérmegyei együttműködést kötni (2002-ben Hargita megyével már megtörtént a szövetség). A Megyei Közgyűlés ugyan egyhangúlag támogatta Kovászna megyével a testvéri szövetséget, azonban a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium államosításának ügye minden képviselő szerint veszélyezteti a két megye fentebb említett kapcsolatának kialakítását. A közgyűlés tagjai egy, az államosítás elleni petíció beadását kezdeményezték. Szathmári Norbert TEMETŐ-RENDBETÉTELI AKCIÓ október 13-án, szombaton immáron negyedik alkalommal tartotta meg szervezetünk temető-rendbetételi akcióját. E kezdeményezés négy esztendeje a célból indult el, hogy minden évben, Halottak napja előtt gondozott állapotba állítsuk vissza a háborús hősök elfeledett sírjait. Ezzel egyúttal tisztelgünk előttük a hazáért tett áldozatos erőfeszítéseikért, küzdelmeikért. JKA. Kunhegyesi- Alapszervezete/

5 2012. július - október MÉG KÉR A NÉP Az elmúlt hetekben és hónapokban számtalan tüntetést szerveztek különböző szervezetek, érdekvédelmi csoportok kisebbnagyobb sikerrel. Azonban egyik sem hozott átütő eredményt - leginkább az azon megjelenő károsultak csekély létszáma miatt. Tízezrek vonultak utcára a világ nagyvárosaiban a bankok és a megszorítások ellen tüntetve. Mintegy 80 ország 951 városában a nemzetközi szervezők a válság miatt padlóra került emberek szócsöveként a politikusok és a bankárok felelősségét hangsúlyozták október 16-án, kedden ( ) a Hilton szállóhoz szerveznek a sok százezer devizahitelesnek és érdekvédelmi szervezeteknek tüntetést. Ezen a napon benn a szállodában a pénzügyi és a politikai elit újabb kiegyezésre készülnek a megélhetési válsággal küszködő 4 millió ember, köztük a fizetésképtelenné váló devizahitelesek kárára. Ott lesz az összes magyarországi hatalmasság, akik érdekeltek a devizahitelesek kifosztásában és a kilakoltatásokban. Ott lesz az összes bank, követeléskezelő cégek, groupok, holdingok, consultingok, befektetés-szervezők és ingatlanforgalmazók, tanácsadók, ügyvédi irodák, szakmai szervezetek, szabályozó és felügyeleti szervek, befektetők és kockázati tőketársaságok. Ugye milyen sokan vannak, akik piszok jól megélnek a nép nyomorúságából? Mire ezt a cikket olvassák, már túl is leszünk a tüntetésen és kíváncsi leszek, hogy a liberális híradások vajon beszámolnak-e az eseményről? Mint ahogyan arról sem szólnak a híradások, hogy már hány ezer ember menekült depressziósan az öngyilkosságba! Telnek a hónapok, évek és nem akarnak megoldást találni erre a devizamaszlagra, ami teljesen törvénytelen, hisz szinte minden bank ellen nyertek már pert első fokon. Mivel a magyarországi törvény nem ismeri az EU-ban alkalmazott precedens értékű jogrendszert, ezért csendes kivéreztetés folyik. Arra megy ki a játék, hogy mindenki saját maga indítson pert a bankja ellen, ami persze rengeteg pénzbe kerül. Nagyon jól kigondolták ezt, mert ugyebár az aki képtelen a háromszorosára megemelkedett törlesztő részletét fizetni, az miből tudná az ügyvédet finanszírozni? Mert fifikás ügyvéd nélkül senki ne próbáljon perelni! Ezzel a kör bezárult. Egy dolgot tudok ajánlani: aki csak teheti, hagyja ott a mostani bankját, hisz van nekünk jóravaló magyar tulajdonú Takarékszövetkezetünk, akiknek nem is adtak annak idején engedélyt devizahitel kihelyezésre, de még az is lehet, hogy nem is kértek! Mivel jól ki volt találva, meg volt írva jó előre a forgatókönyv a magyar emberek tönkretételére, itt Kunhegyesen is meg volt az ügyeletes, jól ismert, köztiszteletben álló bankár, aki házhoz ment, mint a Provident, visszaélve az emberek belé vetett bizalmával, jól csőbe húzva mindenkit a jó nagy jutalék reményében! Adjon az Isten szebb jövőt! Szathmári Istvánné Nemzeti oldalak hírlevél, Kunhegyes Kiadja a Jobbik Magyarországért Mozgalom Kunhegyesi Alapszervezete Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható 6 EGY NEMZET ÖSSZEFOGÁSÁÉRT Tisztelt Kunhegyesiek! Valószínű, hogy kevesen vannak azok, akik hallottak már az Jobbik által létrehozott, és koordinált értesítési láncról, vagy más néven riadóláncról, melyben jelenleg is nagy számban vannak tagok; de ez a létszám korlátlanul növelhető. Először is az létrehozás okairól pár sorban. Bizonyos népcsoportnál megfigyelhető a nagyfokú összetartás, ha valamely tagját vélt sérelem ér. Ekkor percek alatt összeszalad az összes rokonság, és mivel ez igen kiterjedt, rövid idő alatt is nagy számban tudnak megjelenni és felfordulást okozni. Ezt könnyen tehetik, mivel nem kell a munkahelyükről elkéredzkedniük. Sajnos, a másik oldalon általában ilyenkor marad magára a becsületes dolgozó állampolgár. Ezért hoztuk létre riadóláncunkat, mely alapja egy értesítési sorrend, melyben megadott központi telefonszám felhívásával információhullámot indítunk el; így meggyorsítva a hírek terjedését, és ha kell az áldozattá vált polgár segítségére tudunk lenni akár csak gyors helyszíni megjelenéssel is. A riadóláncba bárki jelentkezhet tagnak. Nem feltétel a pártszimpatizálás, elég a tenni akarás. Nem jár sok kötelezettséggel, csak annyival, ha a sorban felette állótól információt kap, azt legalább öt darab - általa előre megadott - személyhez haladéktalanul továbbadja, valamint - ha tud - a helyszínen megjelenik. Természetesen nem célunk a rendfenntartás, erre megvannak a megfelelő állami szervek. Annyit szeretnénk csak, hogy ne a magányos prédát lássák bennünk, akikkel bármit büntetlenül megtehetnek. Így, kérem, figyeljünk egymásra, tartsunk össze. A fent említett központi telefonszám nem titkos, de elkerülendő a téves hívásokat, személyes érdeklődésre tudjuk megadni, illetve bővebb tájékoztatást kaphatnak az alábbi elérhetőségeken: Telefon: Szebb Jövőt! Tóth Imre Megalakult Kunhegyesen a Szebb Jövőért Önvédelmi Mozgalom, amely várja a jelentkezni vágyókat! Jelentkezni a telefonszámon lehet.

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Februárban még várható havazás

Februárban még várható havazás XXVII. évfolyam, 2. szám 2015. február Atlétikai sikerek 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu 100 Ft

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa csatornázási gondjai oldódnak meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházásnak

Részletesebben

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot!

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Mesterházy: Orbán Viktor világa az önkény, a hazugság és a megszegett ígéretek világa Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Az MSZP elnöke pártja városligeti majálisán kijelentette: tíz hónappal

Részletesebben

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL Szerkesztette CZIKE KLÁRA TAUSZ KATALIN A kötet a Phare Szociálpolitikai Fejlesztési Program és a Népjóléti Minisztérium támogatásával készült Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

http://www.kozossegfejlesztes.hu Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal:

http://www.kozossegfejlesztes.hu Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal: Ez az anyag és sok más, a közösségi munkával kapcsolatos segédanyag letölthető a Közösségfejlesztők Egyesületének honlapjáról: http://www.kozossegfejlesztes.hu Ha kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal:

Részletesebben

Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon

Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon MKKSZ HÍRLEVÉL Kiadja a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Kiadja a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete 2005. július Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon

Részletesebben

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 47. SZÁM 2009. DECEMBER 17. 260 FORINT

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 47. SZÁM 2009. DECEMBER 17. 260 FORINT 260 FORINT VOLTUNK! VAGYUNK! LESZÜNK! 2 BALSZEMMEL BALSZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia.

A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az oroszországi tagköztársaságban...? www.halasmedia. Gyovai: keményen evezünk Hogy lehet ezt szépen mondani...? Nem ezt vártuk, amikor megnyertük a választást. (4. o.) A Tekóból az orosz cég élére?! Hogyan lett a Tekó nyelvtanára multivállalat-vezető az

Részletesebben

Hetény Vezér. Összefogás a még élhetõbb városrészért. Tisztelt hetényegyháziak! Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011.

Hetény Vezér. Összefogás a még élhetõbb városrészért. Tisztelt hetényegyháziak! Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011. Hetény Vezér A Hetényegyházi Városrészi Önkormányzat Lapja Megjelenik negyedévente www.hetenyegyhaza.hu 2011. december Összefogás a még élhetõbb városrészért Dr. Zombor Gábor Megtiszteltetés számomra,

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára!

Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! 2010. ÁPRILIS 5. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! NOVÁK LAJOS POLGÁRMESTER MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉDE Marseillaise hangjai árasztották el Párizs utcáit is korhadó

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Lehetõség fejlesztésre

Lehetõség fejlesztésre XXIV. évfolyam, 13. szám 2014. április 3. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 4 Választási tudnivalók Információk olvashatók a szavazás rendjéről, ideértve a szavazókörök címjegyzékét

Részletesebben