Nemzeti oldal(ak) ( k a ) l a d l o i t e z m e n. A Jobbik Kunhegyesi Alapszervezetének hírei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti oldal(ak) ( k a ) l a d l o i t e z m e n. A Jobbik Kunhegyesi Alapszervezetének hírei"

Átírás

1 ( k a ) l a d l o i t e z m e n A Jobbik Kunhegyesi Alapszervezetének hírei IV. évfolyam 19. szám július október A hazugság akkor is hazugság, ha soha nem derül ki, s nem úgy lesz gazember valaki, hogy azzá nevezzük ki. /Ismerős Arcok/ ELKERÜLHETŐ AZ ISKOLA- ÁLLAMOSÍTÁS A magyar állam 2013 január elsejétől egységesen átvállalja az alapfokú oktatással kapcsolatos feladatokat, azonban az oktatási célokra használt ingó- és ingatlanvagyonok kezelési joga fő szabály szerint a 3000 fő feletti településeken a helyi önkormányzatok feladata marad, míg a 3000 főnél kisebb települések önkormányzatai vállalhatják a kezelés fenntartását. A kezelésbe beleértendő minden állagmegóvási, fejlesztési, technikai, anyagi kiadás, továbbá a szolgáltatások megrendelése és biztosítása, illetve az ezekhez a feladatokhoz kapcsolódó személyi juttatások is, magyarán, az állam kizárólag a pedagógusok bérét finanszírozza meg, a takarítók, pedellusok, gondnokok, karbantartók, konyhások stb. bére a továbbiakban is a helyhatóságokra hárul. Azok az önkormányzatok, akik az intézményeiket nem tudják fenntartani anyagi helyzetük miatt, támogatói szerződést köthetnek az állami intézményfenntartó központtal törvény-adta lehetőségek szerint. Ebben az esetben igazolni kell azokat a bevételi hiányokat, amelyek az adott intézmény fenntartását hátráltatják. Ha ezt az önkormányzat nem teszi meg, vagy nem tudja kellő bizonyítékokkal alátámasztani, figyelmen kívül hagyják a fenntartói mentesülés igényét. A 3000 fő alatti településeknek pedig éppen azt kell majd bizonyítaniuk, hogy elegendő forrásuk van oktatási intézményük fenntartásához. Azonban a fentebb említett elképzelések kapcsán súlyos problémák merülnek fel. A 2013-as költségvetésben a kiadási oldalon az oktatási normatíva, mint támogatási forma nem szerepel. Ez bevételkiesést eredményez. Az önkormányzatok rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek, mivel a kieső bevételeket valahogyan pótolni kell, amelyeket vagy a helyi adók drasztikus emelésével tudják pótolni, vagy jön a fentebb említett törölköző-bedobás, azaz az adott oktatási intézmény államosítása. Válaszút előtt állnak tehát az önkormányzatok. De mi lenne a helyes döntés? Az intézményeket alapítványi fenntartásba adhatják. Az iskola alapít egy saját közhasznú alapítványt, amely oktatási célokat fogalmaz meg fő tevékenységeként. Az önkormányzat pedig az iskola kezelési jogát ennek az alapítványnak adja át. Ezzel pénzforrások csatornáját alakíthatnák ki az alapítvány számára (pl. a szülők által befizetett SZJA 1%-a), ráadásul az állam felé nem kell igazolni, hogy mennyi összeg áll rendelkezésre az üzemeltetésre, nem utolsó sorban pedig a lakosokat sem kell így helyi adókkal torpedózni. Szathmári Norbert CSATLAKOZZ A JOBBIK IT-HEZ! A Jobbik Ifjúsági Tagozat a év közötti ébredő magyar ifjakat szólítja magához! A tagozat célja egy fiatalos, összetartó társaság kialakítása, hogy együtt még jobban megismerhessék a magyar múltat és jelent, a kultúránkat, hagyományainkat, kirándulásokkal, kézműves foglalkozásokkal, lovaglással, íjászattal, színházlátogatással, előadásokkal, illetve egyéb szabadidős foglalkozásokkal egybekötve. Feladatunk, hogy Magyarország számára tettre kész fiatalokat neveljünk ki, legyen szó a magánéletről, a civil közéletről, vagy a szakmai fejlődésről. Fontos feladatunknak tartjuk továbbá a következő politikai generáció kinevelését és oktatását a Jobbik Magyarországért Mozgalom számára. Bebizonyítjuk, hogy a magyar ifjak összetartanak minden körülmények között, éljenek határon innen vagy határon túl. A jelenlegi rendszernek szüksége van ránk, határozott identitástudattal rendelkező, testébenlelkében egészséges fiatalokra. Fiatalként belelátunk olyan, generációnkat érintő dolgokba, problémákba, amelyeket az idősebb generációk: szüleink, nagy szüleink nem érthetnek. IT tagként tapasztalatot szerezhetsz, és a megszerzett tapasztalatokat hasznosítva jobbá teheted környezetedet! Ha kész vagy belekezdeni életed legnagyobb bulijába, JELENTKEZZ! telefon: Facebook: info: JKA

2 2012. július - október HALMOK KÖZT MEGTARTATVA Képzelt úti beszámoló első része kunhalmaink körül Szeretek buszozni. Ahogy nézem a zötyögő tájat, biztonságot ad a megszokottság. Út menti árkok, szegélyükön akácos fasorok, cserjések. S e fás, cserjés lombozatok mögül sebesen elő-elő tűnnek - mint egy vágókép hátak, halmok, miket Kunkovács László fényíró művész az Alföld piramisainak nevez. Így, ősz felé, mikoron letakarodnak a levelek, s majd megkopaszodva állnak a fák, e halmok szemünkben egyre magasabbra szöknek, hisz elvesztik ők is azt a növényzetüket, mely oly becses volt azoknak kik az alföld hagyományos növényvilágát kutatták, s mivel akkoron lóval e halmokat bajos volt művelni, inkább békén hagyták, s nőtt rajta a már elfeledett növények sokfélesége, mígnem sokukat a motoros eke romlásba nem vitt, elütve tetejük javát, vagy el nem hordattak. Védelembe vételükig a halmok púpjait traktor nyekkentette, s gyakorta csak olyan hitvány kukorica termett rajtul, hogy az ember térdéig sem ért. De nem csak effajta dolgokat hordoztak hátukon e halmok, viselték legendáriumokat, s olyfajta mesével traktálták a hallgatóságot, melyek némelyike erőst siratni való, s e fabulák emlékeit ott hordozzák nevükben is még mindég. S ha meg akarjuk szólaltatni e halmokat - melyek 5 10 méteres magasságukkal emelkedtek ki e tájból, használatuk szerint voltak őrhalmok, temetkezési helyek, vagy épp határhalmok, de olykor-olykor lakó halmok is akkor bizony buszos, távoli megtekintés már nem elegendő, s mivel javarésze e magaslatoknak földúton megközelíthető, alkalmasabb az utazásra a szekér, s ha annak kocsisa még helyismerettel is bír, meg jó szavú is, akkor sokat megtudhatunk tőle. Tán ilyesforma emberektől maradt meg az emlékezetben, hogy a Pénzes-halom nevezete is, melyet a Pénzes-kertben lelhetünk meg, minek közelében homokbánya volt. A neve tán onnan van a kertnek is, meg a halomnak is, hogy ott nagyszámban bronzkori pénzeket találtak az ottan ásók, miket még hazavinni is jóravalónak ítéltek. Tovább menve a Czibak-halomhoz jut fogatunk, melytől nem messze folyik a Kakat-ér, s e halom, ami feltáratlan, tán lakó halom volt. Az a hír járja evvel a halommal kapcsolatban, hogy egy Czibak nevű pásztor a XVIII. században egy arra járó utazót megfosztott mindenitől, majd a Kakatba rekkentette. Tettéért úgy felelt, hogy e halmon végeztetett be neki a törvény által, s immáron békésen nézegethette az arra járót, életétől és indulatjától megszabadulva. A Czibak-halomtól balra kanyarodván a kocsiút a Kunhegyest Bánhalmával összekötő kőutat lépi át, kicsit balra srégvizavé tovább menve találunk rá a Kettős-halomra, mely határrészt Aranyosnak mondanak. Javarészt elhordott halom ez, más egyéb szó nincs róla. A Nyugati Főcsatorna II lehetne ennek már valami emberségesebb neve - folyásánál akad utunkba a Kőhalom, amit tán a rajta álló kőház romjairól mondana. A csatornaépítők részben megkímélték ezt a halmot, inkább kikerülték a vízzel, mint elhordták volna előle teljesen. Ide már nem messze van a Kis-, és a Nagy-Purgány halom, melyekről úgy tartják a régi öregek, hogy a Hun időkben a halmok Purga nevű táltos birtokában voltak, mely a táltos szálláshelye voltanak, de 3 temetőként is szolgáltak. Most nem térünk a tovább fekvő külső halmok felé, hanem fordítsuk szekerünk rúdját Kunhegyesnek - ahonnan látszik a nagy, kéttornyú templom, de a kisebb csinos is, mit a Szent Háromságnak szenteltek fel - ez úton haladva, majd letérve a Vitézsor felé találjuk meg az Akasztó-halmot. A neve se sok jót mond, s ez így is van, mert már az 1500-as évektől nyilvános kivégzések helye rendszeresen. Még van, ki úgy emlékszik, hogy a török idők multával egy besúgó kapta meg itt utolsó megérdemelt jussát, mikoron talpa alatt fütyült a szél megérdemelten. Innen már hagyjuk magunkat visszavezetni a Komlóssy-féle szélmalom felé, mi ott van Kunhegyes közvetlen határába, s e szép építmény sokat megőrölt itt az acélos kun búzából, minek messze földön nem volt, s nincs párja. Erről a malomról járta az a hír, hogy amikor a molnár megkérdezte egy ízben a legényét, hogy: - Kivetted-e az őrlésért a vámot? S az erre igennel felelt, majd a molnár kérdezett újfent, hogy: Látta-e azt a gazda? S a legény válasza erre az volt, hogy: - Nem! Akkor azt mondotta neki a molnár, hogy: Szedjed ki még egyszer, hadd lássa! Ezzel a mesével tértünk vissza Kunhegyesre, gondolatjaink pejlovas szekerén. Látható, hogy minden neves halmunkat nem kerestük fel ez úton, Csak a Bánhalma felé eső belső halmokat. A továbbiak meglátogatottságát későbbre halasztván, távolabbi időben számolunk be azokról, a maguk idejében. Az ilyen mód megjárt halmokkal összefüggésben olyan elhatározással lettünk, hogy jelöléssel kellene őket ellátni. Ez ügyben, illetni szándékszunk így a Pénzes-, a Czibak-, a Kettős-, a Kő-, a Kis Purgány-, Nagy Purgány és az Akasztó halmokat, oda illő megfaragott fatáblácskával, melyeket az arra járó a halmok tetején találhat majd meg, megnevezve azokat ősiségünkből ránk maradt írásunkkal, de megjegyezve azt a mai írás szerint olvasattal is. Kérnénk ezért minden kegyes érdeklődőt, hogy október 20. napján 15 órakor találkozzunk a Kossuth utca végi kettőskeresztnél, és onnan elindulva rakjuk ki e kis táblácskákat a mondott halmokra Isten áldásával! Források: - A Kakat hagyatéka. Szerkesztette: Víg Márta, Kunhegyes, 2003 Rózsa és Társa BT, - Horváth Lajos: Emlékezés a kunhegyesi szélmalmokról; Oláh Lajos-Víg Márta: A kunhegyesi malmok történetéből. Kunhegyes, Kovács József. Szélmalmaink, Budapest, Romantika Kiadó, Kunkovács László: Ősépítmények : népi építészetünk archaikus rétege. 2. kiad. Budapest : Kós Károly Alapítvány, Kunkovács László: Kőemberek : a sztyeppei népek ősi hagyatéka. Budapest : Masszi, Víg Márta (2007): Kun halmokról, d=36 Csörögi Gábor

3 2012. július - október APRÓSÁGOK, AMIRE ÉRDEMES ODAFIGYELNI II. Néhány érdekes tény, amiről eszmecsere folyt. A vallási és polgári élet összehangolása az élet minden területén nagyon fontos dolog- ez az egyik legfontosabb szempont. A magyar tanulóknak meg kell mutatni, hogy a határon túli területeken a zsidóságnak mekkora jelentősége volt. E célból a zsinagógákat, temetőket, emlékhelyeket és mindenféle zsidó kulturális jellegű emlékhelyet be kell mutatni. A "magyar tanuló ifjúságnak" be kell mutatni Auschwitzban a holokauszt szörnyűségeit, mert csak a helyszínen érezhetik át a szörnyűségeket. Mindehhez természetesen a magyar állam biztosítaná az anyagi feltételeket. Szóba került a kiválóan működő pozsonyi példa. Nagyon fontos, hogy a felnövekvő fiatal generáció egyre többet tudjon a történelmi előzményekről, mert a Pozsonyi Zsidó Múzeumba a gyerekek már első osztályos koruktól rendszeresen járnak, az iskolákban pedig túlélők tartanak előadásokat. Ebben a szabadkai és az aradi hitközség elnöke is egyetértett. Fiatal generációk kérdése. Ennek kulcsmondata, hogy a legjobb befektetés a fiatalok minél magasabb szintü tanítása. (Ejnye! A magyar gyerekek oktatásában miért az ellenkezőjét alkalmazzák?) Fontos a vallási és világi támájú stratégiák összehangolása. Nagyon fontos az internet felhasználása, mert haladni kell a korral! Furcsa volt az a megjegyzés, hogy a magyarokat folyamatosan szembesíteni kell a holokauszttal, de az izraeliták számára a folyamatos holokauszt megemlékezések már nem jelentik a zsidó jövőt, erre már őnekik nincsen szükségük!!! Ezután egy nagyon érdekes téma következett; hogyan ismerhetik fel egymást a zsidók apró, látszólag észrevétlen jelekből? Egy villámgyors, nonverbális úton (testbeszéd, mimika stb ), megkülönböztethetik a kívülállókat és felismerhetik egymást. Gyakorlatilag a tetteikkel is felismerhetik egymást, de ez hosszabb időt igényel. Úgy állapodtak meg, hogy ehhez felkészülésre lenne szükség, ezért egy speciális kommunikációs és felismerési rendszert kellene kidolgozni. 4 (Amikor a magyarok széthúznak és nem tudnak összetartani, az nem mindig a magyarok hibája, hanem "bizonyos felforgató elemeké! Bizonyos időközönként megfigyelhetőek ilyen összehangolt bomlasztási hullámok a pártokban, nemzeti szerveződésekben és a paramilitáris szervezetekben is!! Varázsütésre...) Számomra az az érdekes, hogy néhány év konferenciájának eredménye egy szövetség. Ez a szövetség pedig gyakorlatilag a történelmi Nagy-Magyarországot foglalja magában. Bár a régi Galícia területére is nagyon sok turista utazik manapság, a "gyökereit keresve". Jó részük többnyire jelentéktelen kicsiny kis földecskét, rossz dűledező borospincéket vásárol, csak a nosztalgia kedvéért... No persze... Érdekes hallani, ahogy a helyiek értetlenül és mosolyogva mesélik, hogy a csoportosan idelátogatók mindenféle vacak földdarabot felvásárolnak, mert honvágy ébredt bennük annyi év után." Egy szóösszetételt lehet hallani mindig; "a gyökereiket keresik..." Lépjünk ki a Kárpát-medencéből és gondolkodjunk nagyban!! A világ parlamentjeiben legkevesebb zsidó képviselő van. Ezek a képviselők néhány évente, mint parlamentek feletti csoport összejönnek egy-egy konferencián és beszámolnak a gazdaországukról. Ez az országuk általános állapotától a zsidó közösségek életén át a zsidó szervezetekig terjed. Ez a folyamat most intezívebbé vált. A konferenciák közti "üres" időszakokban a kapcsolattartást egy bizottság végzi. A bizottság most folyamatosan tájékoztatja a konferenciák résztvevőit az aktualitásokról. Ebben az évben, 2012-ben ez a kongresszus Olaszországban van tervezve, utána a következőt Fónagy János külön kérésére Budapesten rendeznék meg. Washigtonban, a Capitoliumban 2011-ben ennek e kongresszusnak a tagjai előtt - így Fónagy János előtt - az USA képviselőház tagjai kijelenteték, hogy garantálják Izrael biztonságát. Fónagy János, (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára) a világ parlamentjeiben lévő zsidó származású tagokból szerveződő, interparlamantális csoport magyar tagja. Honlapjának mottója: "Nincs reménytelenebb rabszolga annál, mint ki magát tévesen szabadnak hiszi!" Mint fentebb írtam, a Kárpát-medencét illetően egy magasabb szintű szerveződési formátum jött létre idén tavasszal. Nos, Európában is hasonló a tendencia! Folyt. Köv. Dr. Nagy Levente A FIATALOK 40%-A JOBBIKOS A Tárki felmérése alapján a 18 és 35 év közötti, pártválasztó fiatalok körében 40 százalékos a Jobbik támogatottsága. Már a 2010-es választásokat követően is látható volt, hogy a fiatalok körében a két új párt, a Jobbik és az LMP - természetesen a Fidesz mellett - tudta leginkább megszólítani ezt a korosztályt. Különösen érdekes, ha az első szavazók pártokra adandó szavazatát nézzük, hiszen itt egyértelműen a Jobbik vezet és utána kullog az LMP és a Fidesz. Vona Gábor pártja az internet adta lehetőségeket minden más pártnál jobban és hatékonyabban használja ki, és mint ismertetes, a fiatalok túlnyomó többsége napi rendszerességgel, használja a világhálót, így a tudatos Jobbikos internetes kampányok jó eséllyel érik el őket. A fiatalok számára szintén fontos, hogy a Jobbik nem csak egy fiatalosnak látszó, hanem képviselőit és vezetőit tekintve is egy fiatalos párt. A párt témái és a radikális, szókimondó kommunikációja is egyértelműen elkülönül a többi pártétól. Gondoljunk csak a devizahitelesek megmentésének egyedi megoldására (felvételkori rögzített árfolyamú forintra váltás), a körbetartozások megszüntetésére, az elszámoltatásra, az államadósság újratárgyalására, a demográfiai kérdésekre, vagy a cigány integrációs probléma megoldására. Ezekben a témákban és ezekre a problémákra, a Jobbik nagyon jól kommunikálható egyedi megoldásokat fogalmaz meg, így az említett korosztály, mely a problémák nagy részével nap mint nap találkozik, hitelesnek és támogatandónak tartja a pártot. Iránytű Intézet

4 2012. július - október A MEGYEI KÖZGYŰLÉSBŐL JELENTEM 10. rész: Tiszta vizet a pohárba! Hosszú idő elteltével, a termőföld védelme körüli vita után az ivóvíz kérdésével is tudtunk foglalkozni a Megyei Közgyűlés szeptember 28- ai ülésén. Az ülés fő témája a megyénk vízminőségének jelenlegi állapotáról szóló beszámoló volt. Lovas Attila, a KÖTIVIZIG igazgatója részletes tájékoztatója után betekintést nyerhettünk Jász- Nagykun Szolnok megye ivóvízminőség szerinti veszélyeztetett települései vezetékrendszerének kijavítására szánt projektekkel. A beszámolóból kiderült, hogy a problémát legtöbb esetben a víz magas arzénszintje, valamint az ammónium-szennyezettség jelenti - ez utóbbi kategóriába tartozik Kunhegyes is s ami furcsa, hogy egyetlen projekt sem említ teljes vezetékcserét, akármekkora bajról is legyen szó. Nem kell különféle szűrőket kiépíteni, vagy egyéb vezeték-foltozgatásokat eszközölni, ha az egész rendszer elavult. Az államnak látnia kell, a víz nélkülözhetetlen része életünknek, minőségének megőrzése létfontosságú kérdés. Ahol vezetékeket renoválnak, amortizációs díjat számolnak fel, amely tovább növeli a vízdíjak mértékét. Felmerül két nagyon fontos kérdés: ha Magyarország természeti adottságai alapján jó minőségű termőföldekkel, valamint kiapadhatatlan ivóvízforrással rendelkezik, lakosai miért kerülnek lassan abba a helyzetbe, hogy nehézséget okoz számukra a mindennapi létszükséglet, a víz kifizetése. Miért nem lehet az országban teljes vezetékrekonstrukciót végezni? Magyarország termőföldjeinek kétharmada külföldi kézben van, s akinek földje van, vize is van, FIZESSEN ELŐ ÖN IS A BARIKÁD MAGAZINRA A hetilap előfizetési díjai: * negyed év: 4980 Ft * félév: 9900 Ft * egy év: Ft Bővebb információ: valamint AGYUKRA MENTEK A 21. században turulos szobrot állítani értelmetlenül halálba hajszolt magyar katonák és meggyilkolt magyar zsidó és nem zsidó civilek emlékére, nem az áldozatok emlékének ápolását, hanem meggyalázását jelenti. Demszky Gábor a "turulos" szoborról 5 figyelembe véve a tényt, hogy a XXI. század legnagyobb értékét a termőföld és az ez alatt fellelhető édesvíz készlet képezik. Megyei Területfejlesztési Koncepció Elkészült nemrégiben az Országos Területfejlesztési Koncepció, amelynek irányvonalai alapján megyénknek is meg kell alkotnia a maga koncepcióját. A megyei önkormányzat a Teampannon Kft-t kérte fel, hogy készítsenek el egy részletes elemzést Szolnok megye földrajzi, gazdasági, társadalmi stb helyzetéről feltárva a lehetőségeket és az aktuális problémákat. Az elkészült beszámoló a valóságot tükrözi ugyan, és a helyzetelemzés kritériumának eleget tesz, azonban frakciónkat az aggasztja, hogy a megyei koncepció ezen a szinten meg fog rekedni és egy olyan mesevilágba fog kanyarodni a jövőkép és célkitűzések terén, mint amilyet az országos koncepció mutat. Nem beszélve arról, hogy ezen utóbbi terv csak felületesen kezeli a teendők, feladattervek kialakításának kérdését és teljesen hiányzik a visszacsatolás szintje. Addig tehát hiába emlegetik az önkormányzat dolgozói e koncepciót megyénk leendő bibliájának, amíg az célját nem valósította meg. Testvérmegyénk Kovászna? Megyénk a évi nemzetközi stratégiai programban megfogalmazta, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormányzat kiemelt hangsúlyt fektet a határon túl élő magyar közösségek számára. Nagyon jó viszonyt ápolunk Székelyföld mindhárom megyéjével s az egyre mélyülő, szoros kapcsolatunk okán szeretnénk mindhárommal testvérmegyei együttműködést kötni (2002-ben Hargita megyével már megtörtént a szövetség). A Megyei Közgyűlés ugyan egyhangúlag támogatta Kovászna megyével a testvéri szövetséget, azonban a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium államosításának ügye minden képviselő szerint veszélyezteti a két megye fentebb említett kapcsolatának kialakítását. A közgyűlés tagjai egy, az államosítás elleni petíció beadását kezdeményezték. Szathmári Norbert TEMETŐ-RENDBETÉTELI AKCIÓ október 13-án, szombaton immáron negyedik alkalommal tartotta meg szervezetünk temető-rendbetételi akcióját. E kezdeményezés négy esztendeje a célból indult el, hogy minden évben, Halottak napja előtt gondozott állapotba állítsuk vissza a háborús hősök elfeledett sírjait. Ezzel egyúttal tisztelgünk előttük a hazáért tett áldozatos erőfeszítéseikért, küzdelmeikért. JKA. Kunhegyesi- Alapszervezete/

5 2012. július - október MÉG KÉR A NÉP Az elmúlt hetekben és hónapokban számtalan tüntetést szerveztek különböző szervezetek, érdekvédelmi csoportok kisebbnagyobb sikerrel. Azonban egyik sem hozott átütő eredményt - leginkább az azon megjelenő károsultak csekély létszáma miatt. Tízezrek vonultak utcára a világ nagyvárosaiban a bankok és a megszorítások ellen tüntetve. Mintegy 80 ország 951 városában a nemzetközi szervezők a válság miatt padlóra került emberek szócsöveként a politikusok és a bankárok felelősségét hangsúlyozták október 16-án, kedden ( ) a Hilton szállóhoz szerveznek a sok százezer devizahitelesnek és érdekvédelmi szervezeteknek tüntetést. Ezen a napon benn a szállodában a pénzügyi és a politikai elit újabb kiegyezésre készülnek a megélhetési válsággal küszködő 4 millió ember, köztük a fizetésképtelenné váló devizahitelesek kárára. Ott lesz az összes magyarországi hatalmasság, akik érdekeltek a devizahitelesek kifosztásában és a kilakoltatásokban. Ott lesz az összes bank, követeléskezelő cégek, groupok, holdingok, consultingok, befektetés-szervezők és ingatlanforgalmazók, tanácsadók, ügyvédi irodák, szakmai szervezetek, szabályozó és felügyeleti szervek, befektetők és kockázati tőketársaságok. Ugye milyen sokan vannak, akik piszok jól megélnek a nép nyomorúságából? Mire ezt a cikket olvassák, már túl is leszünk a tüntetésen és kíváncsi leszek, hogy a liberális híradások vajon beszámolnak-e az eseményről? Mint ahogyan arról sem szólnak a híradások, hogy már hány ezer ember menekült depressziósan az öngyilkosságba! Telnek a hónapok, évek és nem akarnak megoldást találni erre a devizamaszlagra, ami teljesen törvénytelen, hisz szinte minden bank ellen nyertek már pert első fokon. Mivel a magyarországi törvény nem ismeri az EU-ban alkalmazott precedens értékű jogrendszert, ezért csendes kivéreztetés folyik. Arra megy ki a játék, hogy mindenki saját maga indítson pert a bankja ellen, ami persze rengeteg pénzbe kerül. Nagyon jól kigondolták ezt, mert ugyebár az aki képtelen a háromszorosára megemelkedett törlesztő részletét fizetni, az miből tudná az ügyvédet finanszírozni? Mert fifikás ügyvéd nélkül senki ne próbáljon perelni! Ezzel a kör bezárult. Egy dolgot tudok ajánlani: aki csak teheti, hagyja ott a mostani bankját, hisz van nekünk jóravaló magyar tulajdonú Takarékszövetkezetünk, akiknek nem is adtak annak idején engedélyt devizahitel kihelyezésre, de még az is lehet, hogy nem is kértek! Mivel jól ki volt találva, meg volt írva jó előre a forgatókönyv a magyar emberek tönkretételére, itt Kunhegyesen is meg volt az ügyeletes, jól ismert, köztiszteletben álló bankár, aki házhoz ment, mint a Provident, visszaélve az emberek belé vetett bizalmával, jól csőbe húzva mindenkit a jó nagy jutalék reményében! Adjon az Isten szebb jövőt! Szathmári Istvánné Nemzeti oldalak hírlevél, Kunhegyes Kiadja a Jobbik Magyarországért Mozgalom Kunhegyesi Alapszervezete Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható 6 EGY NEMZET ÖSSZEFOGÁSÁÉRT Tisztelt Kunhegyesiek! Valószínű, hogy kevesen vannak azok, akik hallottak már az Jobbik által létrehozott, és koordinált értesítési láncról, vagy más néven riadóláncról, melyben jelenleg is nagy számban vannak tagok; de ez a létszám korlátlanul növelhető. Először is az létrehozás okairól pár sorban. Bizonyos népcsoportnál megfigyelhető a nagyfokú összetartás, ha valamely tagját vélt sérelem ér. Ekkor percek alatt összeszalad az összes rokonság, és mivel ez igen kiterjedt, rövid idő alatt is nagy számban tudnak megjelenni és felfordulást okozni. Ezt könnyen tehetik, mivel nem kell a munkahelyükről elkéredzkedniük. Sajnos, a másik oldalon általában ilyenkor marad magára a becsületes dolgozó állampolgár. Ezért hoztuk létre riadóláncunkat, mely alapja egy értesítési sorrend, melyben megadott központi telefonszám felhívásával információhullámot indítunk el; így meggyorsítva a hírek terjedését, és ha kell az áldozattá vált polgár segítségére tudunk lenni akár csak gyors helyszíni megjelenéssel is. A riadóláncba bárki jelentkezhet tagnak. Nem feltétel a pártszimpatizálás, elég a tenni akarás. Nem jár sok kötelezettséggel, csak annyival, ha a sorban felette állótól információt kap, azt legalább öt darab - általa előre megadott - személyhez haladéktalanul továbbadja, valamint - ha tud - a helyszínen megjelenik. Természetesen nem célunk a rendfenntartás, erre megvannak a megfelelő állami szervek. Annyit szeretnénk csak, hogy ne a magányos prédát lássák bennünk, akikkel bármit büntetlenül megtehetnek. Így, kérem, figyeljünk egymásra, tartsunk össze. A fent említett központi telefonszám nem titkos, de elkerülendő a téves hívásokat, személyes érdeklődésre tudjuk megadni, illetve bővebb tájékoztatást kaphatnak az alábbi elérhetőségeken: Telefon: Szebb Jövőt! Tóth Imre Megalakult Kunhegyesen a Szebb Jövőért Önvédelmi Mozgalom, amely várja a jelentkezni vágyókat! Jelentkezni a telefonszámon lehet.

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Szigetvári Viktor előadása

Szigetvári Viktor előadása Szigetvári Viktor előadása info@penzugykutato.hu Tel: +36.1.335.0807 Fax: +36.1.335.0828 Összefoglaló Szigetvári Viktor előadásáról Pénzügykutató Napok, 2012. október 26. Visegrád Mivel mind a független

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard)

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2014. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja:

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12)

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Széll projekt Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Mit szólnának hozzá ha azt mondanám: a Széll Kálmán téren és környékén a közúti járművek évente közel 540000 kilogramm szennyezést szórnak

Részletesebben

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől

KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT. Érvényes: 2015. január 1-étől KONFERENCIAJEGY.HU ÁLTALÁNOS MÉDIAAJÁNLAT Érvényes: 2015. január 1-étől Dióhéjban A 2013 végén indított Konferenciajegy.hu weboldal szolgáltatásait már több tucat, rendezvényszervezéssel foglalkozó vállalkozás

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. november 11-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor

Részletesebben

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA

A közhangulat 2016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A közhangulat 016 júliusában A REPUBLIKON INTÉZET HAVI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A Republikon Intézet idén hatodik alkalommal végezte el havi közvélemény-kutatását. A nem, életkor, végzettség és településtípus

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül.

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül. Óratervezet Az izraeli Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2013-ban meghirdetett egy pályázatot, amelynek címe: A holokauszt a művészetek nyelvén. Az alsótagozatos diákok egy csoportjával

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája.

szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? (Mk.12;14,) A Hang tanítványi közössége munkája. 2011 1 Bokor-porta 2011.10.06. Márk, 12, 12-17. 12. és keresték, hogyan fogják meg de féltek a (nép) tömegtől,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

Évnyitó Elnökségi ülés Bajon

Évnyitó Elnökségi ülés Bajon 2012. január - IV. évf. 1. szám Évnyitó Elnökségi ülés Bajon 2012. január 12-én tartotta évnyitó ülését a Vértes-Gerecse Közösség Elnöksége. A napirendi pontok között az alábbi témák szerepeltek: 1. Fejlesztési

Részletesebben

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. E - M A I L : a s z a k a c s 1 @ g m a i l. c o m

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. E - M A I L : a s z a k a c s 1 @ g m a i l. c o m PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. M E R K AT I N G I N N O V Á C I Ó S É S TA N Á C S A D Ó K Ö ZH A S ZN Ú N O N P R O F I T K F T. C Í M : 5 0 0 0, S Z O L N O K T I S Z

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Dr. Antall György, ügyvéd Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda

Dr. Antall György, ügyvéd Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda www.pwc.com/hu Dr. Antall György, ügyvéd Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda Mi lesz a cégemmel, ha én már nem leszek avagy ki viszi tovább örökösként azt, amit felépítettem? Cégépítés felsőfokon - konferencia

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA Sokan arra várnak, hogy egyszercsak eljön majd az ő idejük és beindul az üzlet. Tanulják a marketinget, olvasnak róla mit kell tenni, eljárnak rendezvényekre, minden ötletbe belefognak, de valahogy soha

Részletesebben

Agresszió. Agresszió. Tartalom. Megjegyzés

Agresszió. Agresszió. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az emberi agresszió, mely bár nagyrészt rossz, azért meglehetnek a hasznai is. Az agresszió biológiai és társadalmi háttere, ahogyan a körülmények alakítják a viselkedést, a viselkedés pedig a

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/36-2/2014. NOB-13/2014. sz. ülés (NOB-13/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. november 24-én, hétfőn, 10 óra 04 perckor az Országház

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

2016. 02. 02. 2016. 02. 01.

2016. 02. 02. 2016. 02. 01. VÉLEMÉNYEK, JAVASLATOK Tiszaföldvár Város Településfejlesztési Koncepciója készítéséhez kapcsolódó tervezési folyamatban a partnerek által az önkormányzathoz eljuttatott vélemények, javaslatok nyilvánosságra

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban.

Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. Gerő Márton Messing Vera Ságvári Bence (MTA TK SZI) Migrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban. A European Social Survey 2015-ös (R7) felvételének előzetes eredményei Globális migrációs

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN

JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN MANDÁTUMBECSLÉS JÚLIUSI PÁRTPREFERENCIA ADATOK ALAPJÁN A Republikon Intézet által a 2010-es választás előtt készített becslés volt az egyik legpontosabb előrejelzés 1. Noha az új választási törvény számos

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! Elnökségi értekezlet A decemberi elnökségi értekezlet

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621

Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621 Apáthy István Alapítvány 1094. Budapest, Tűzoltó utca 58. Asz: 18230831-1-43 Nyt.szám: 61126/1996.9 Országos azonosító: 01/03/006621 Kiegészítő melléklet a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz. Az Apáthy

Részletesebben

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012.

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012. Kézikönyv egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz 1 Mi az, amin a legtöbbet bosszankodunk? Az értékesítőink teljesítményének hektikusságán és az állandóan jelenlévő fluktuáción. Nincs elég létszámunk

Részletesebben

Hírlevél 2010/3. Kedves Olvasó!

Hírlevél 2010/3. Kedves Olvasó! Hírlevél 2010/3. Kedves Olvasó! Ön a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnereinek (Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Abádszalók, Jászberény, Jászkisér, Karcag,

Részletesebben

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT

VÁLTOZÁS SZEPT. 1-TŐL, HA FELVESZ EGY ÚJ DOLGOZÓT REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA Visszatértünk. Ugye milyen gyorsan elröppent a szabadságunk? Vagy csak nekünk? Hiányoztunk? Ne restellje, ha nemmel

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.) FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. november 15-én, kedden, 9 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 2008 1. Számviteli beszámoló

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 2008 1. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménykimutatás mellékelve 2. Költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen támogatást

Részletesebben

Szakmai közélet. Pszichoterápia VITA A GYERMEKEKKEL VÉGZETT PSZICHOTERÁPIÁRÓL VITÁK, HOZZÁSZÓLÁSOK. A gyerekterápia létjogosultsága

Szakmai közélet. Pszichoterápia VITA A GYERMEKEKKEL VÉGZETT PSZICHOTERÁPIÁRÓL VITÁK, HOZZÁSZÓLÁSOK. A gyerekterápia létjogosultsága Szakmai közélet Pszichoterápia VITÁK, HOZZÁSZÓLÁSOK VITA A GYERMEKEKKEL VÉGZETT PSZICHOTERÁPIÁRÓL - - - - - - - - A gyerekterápia létjogosultsága A vitaindító Horgász Csaba gondolata miszerint a gyerekterápia

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10.

Oktatási útiterv. A Holokauszt Emlékközpontban. www.hdke.hu. 2010. június 10. Oktatási útiterv A Holokauszt Emlékközpontban 2010. június 10. Az Emlékközpont oktatási küldetése a holokauszt eseményeinek, szereplőinek hiteles megismertetése a magyar oktatási rendszerben tanulókkal

Részletesebben

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését A fővárosiak többsége nem ért egyet a Fidesz szimbolikus intézkedéseivel. Az ingatlanadó több kerületben történt bevezetése a legnépszerűtlenebb, a dohányzási

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Gyulafehérvári Caritas Ludescher László

Gyulafehérvári Caritas Ludescher László Gyulafehérvári Caritas Ludescher László Szervezeti bemutató Gyulafehérvári Caritas......26 éve a közösség érdekében...679 munkatárs...789 önkéntes...több mint 35.000 gondozott... 7 megyében jelen, 123

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Négy művésznő pólót árult

Négy művésznő pólót árult Póló 2010 Médium: Életforma Dátum: 2010.03.14. Négy művésznő pólót árult Március 8-án, 15.00 órától 18.00 óráig az Összefogás támogató művészei és arcai, Sebestyén Márta, énekesnő, Oroszlán Szonja, Tallós

Részletesebben

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FVB-50-1/2012. FVB-20/2012. sz. ülés (FVB-82/2010-2014.) sz. ülés

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FVB-50-1/2012. FVB-20/2012. sz. ülés (FVB-82/2010-2014.) sz. ülés Ikt.sz.: FVB-50-1/2012. FVB-20/2012. sz. ülés (FVB-82/2010-2014.) sz. ülés J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. június 18-án, hétfőn, 9 óra 32 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben