Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára!"

Átírás

1 2010. ÁPRILIS 5. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! NOVÁK LAJOS POLGÁRMESTER MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI BESZÉDE Marseillaise hangjai árasztották el Párizs utcáit is korhadó rendszer fenntartása alakulat jövendő érdeke és egy A február 22-én, azt hirdetve, hogy kitört a forradalom első európai forradalma azonban nem itt, hanem a szicílai Palermóban, január 12-én tört ki, az abszolutisztikus uralkodói gyakorlat ellen. Ez már jelezte, hogy Európa újabb forradalmi hullám előtt áll. A január 27-i nápolyi forradalom és az észak-itáliai nyugtalanságokról érkező hírek mind-mind azt vetítették előre, hogy küszöbön áll az európai hatalmi viszonyok újabb átrendeződése. Az európai áttörést azonban csak a február 22-én kitört párizsi forradalom hozta meg. A párizsi nép kikiáltotta a köztársaságot. A franciák forradalmát heteken belül követte a többi európai főváros és központ megmozdulása is. München, Bécs, Pest-Buda, Berlin, Milánó, Poznan és Prága népe egyaránt értésére adta a között. Igenis erős meggyőződésem, hogy a dinasztiák jövendője a birodalom különféle népeinek egy szívben-lélekben egyesüléséhez van csatolva, ezen egyesülést nemzetiségeik respektálása mellett csak az alkotmányosság érzelemrokonító forrasztéka teremtheti meg. Büró és bajonett (bürokrá -cia és szurony) nyomorú kapocs. mondotta Kossuth. Részben nyíltan, részben a sorok közé rejtve, követelte Magyarországon a közteherviselés, a politikai jogegyenlőség, a népképviselet és a független nemzeti kormány megteremtését. Ma, 2010 márciusában már nem abszolutisztikus monarchiában élünk. Magyarországon ma köztársaságban élünk, de nem olyan köztársaságban, amelyet eleink százhatvankét évvel ezelőtt kívántak maguknak és a nemzetnek, az eljövendő nemzedékeknek. hatalom addigi birtokosainak, A ma Magyarországán sajnálatos hogy elege van a kormányzati rendszerükből. E mozgalmak kezdeti sikerei révén úgy tűnt, hogy Európa politikai térképe átformálódik, s hogy demokratikus úton megvalósítható a kor nagy eszménye, a nemzetállamok rendszere. Március elsején megérkezett Pozsonyba a párizsi forradalom híre. Március harmadikán Kossuth Lajos az ellenzék nevében történelmi jelentőségű bejelentéssel lépett fel az alsótábla kerületi ülésében, felszólítva az országgyűlést: Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! Úgy vélte, a birodalom vezetőinek választaniuk kell az állam- módon a köztársaság eszméjének meggyalázása történik. Büró és bajonett (bürokrácia és szurony) volt a hatalom birtokosainak a technikája a Habsburg birodalomban, s ez manapság újra gyakorlat lett, igaz a szuronyt ma már gumilövedéknek hívják. Az ország tönkretételét átláthatatlan bürokráciával, soha nem látott, szükségtelen intézmények felállításával és hazugságokkal leplezik. A néphatalmat megtestesítő köztársaságunkban újra meg kell fogalmazni a kossuthi követeléseket. Ma újra ki kell harcolnunk a közteherviselést, a politikai jogegyenlőséget, hiszen a ma Magyarországán újra létezik a kiváltságos réteg. Azoknak a legmagasabb állami tisztségben lévő tisztességtelen embereknek a közössége, akik napról-napra a legtermészetesebb módon néznek a kamerák lencséjébe, az emberek szemébe, miközben jogi, politikai és erkölcsi következmények nélkül herdálják el a közvagyont, teszik tönkre az egészségügyi ellátást, rombolják le a közoktatást, és züllesztik szét az ország közbiztonságát, ahol a bűnözőnek joga, az áldozatnak kötelessége van. Ma már személyünkben és munkánkban megalázott emberek vagyunk, hiszen nincs becsülete a munkának. Sikerült olyan mélyre zülleszteni a társadalmi és anyagi megbecsülését a foglalkozásoknak, hogy ma már egyaránt megalázó földművesnek, tanárnak, nővérnek vagy orvosnak, köztisztviselőnek vagy rendőrnek lenni a saját országunkban forradalmárai sokat tettek és sokat elértek a nemzet érdekében, és bizonyára azt kívánják tőlünk kései utódoktól, hogy ne hagyjuk veszni országunkat. Ne hagyjuk, hogy ember- és nemzetellenes politikával tönkretegyék utódaink jövőjét március 14-én egy huszonöt éves fiatalember, a forradalmi ifjúság vezetője már eldöntötte: Holnap ki kell vívnunk a sajtószabadságot! És ha lelövöldöznek? Isten neki, ki várhat ennél szebb halált? E gondolatokkal hajtotta nyugovóra a fejét március tizennegyedike éjjelén Petőfi Sándor. Ma nekünk ennél kevesebb dolgunk van, hiszen a Magyar Köztársaság a miénk. Ma nekünk ennél kevesebb a dolgunk, de azt a nemzet jövője érdekében el kell végeznünk. Készítsünk számvetést személyes sorsunkról, az ország sorsáról, az ország vezetőinek tetteiről, és mondjunk ítéletet. Nem szabad elfelejtenie senkinek, hogy minden választójoggal rendelkező ember politikus, akkor is szavaz, ha nem megy el szavazni. Ezért azt javaslom, hogy senki ne hagyja másra a sorsáról való döntést, és menjen el szavazni a közelgő országgyűlési választásokon. Százhatvankét évvel ezelőtt elődeink azért ontották vérüket, hogy köztársaságban élhessenek és dönthessenek a sorsukról. Ne hagyjuk cserben elődeinket és emlékezzünk Kossuth Lajos forradalom előtti szavaira: Emeljük fel politikánkat a körülmények színvonalára! A tartalomból Március 15. képei 3. oldal Képviselő-testületi ülés Egyről a kettőre 4. oldal Tavaszi kívánságlista 5. oldal A Bozóky Mihály Általános Iskola hírei Díszpolgári cím óh?! 6. oldal Az Áprily Lajos Általános Iskola hírei 7. oldal Dömös története (befejező rész) 8. oldal Kalapács, szög és sarló 9. oldal Hitélet 10. oldal

2 2 Dömösi Élet április

3 4 Dömösi Élet április SZILÁGYI GÁBOR egutóbbi ülését március 10- L én tartotta a képviselőtestület. A testületi ülésnek hat napirendi pontja volt. 1. A Változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2007. (XII. 20.) számú rendelet módosítása érdekében benyújtott egyedi kérelmek megvitatása A változtatási tilalommal kapcsolatban három egyedi kérelem került a képviselő-testület elé. Kovács Béláné a Hősök terén levő panziójának melléképületét szeretné újjáépíteni, bővíteni. Elischer- Csepi Kálmán a Királykúti utcában levő ingatlanán levő gazdasági épületet kívánja lakóházzá átminősíttetni. Benkő János a Kossuth Lajos utcai ingatlanának tetőterét szeretné beépíteni. A képviselő-testület mindhárom kérelemnek helyt adott. 2. A faluház (Szent I. u. 2.) külső felújítására érkezett árajánlatok megvitatása Mint ismeretes az önkormányzat közel tizenhárom millió forintot nyert pályázaton a faluház külső felújítására. Ehhez az önkormányzatnak további hárommillió-kétszázhuszon -háromezer forint saját forrást is kell biztosítani. Az elvégzendő munkára összesen négy árajánlat érkezett. A képviselő-testület ebből a legolcsóbbat, a Lodzsa Kft. közel Képviselő-testületi ülés dióhéjban tizenkilencmillió forintos ajánlatát fogadta el. 3. Települési Pályázati Alapból támogatás igénylése Az alapból kamatmentes visszatérítendő támogatás igényelhető. A képviselő-testület döntése szerint az önkormányzat a faluház külső felújításához saját forrásának kiegészítésére nyújtja be igényét. 4. A dömösi Zöld Kendő Énekkar Egyesület egyedi kérelme A nevezett egyesület célja Dömös társadalmi-társasági életének formálása, fellépnek dömösi világi és egyházi ünnepségeken. Az egyesület azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy tevékenységükhöz anyagi támogatást nyújtson. A képviselőtestület határozatával egyszeri százezer forintos támogatásban részesítette a Zöld Kendő Énekkar Egyesületet. 5. Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása A választási eljárásról szóló törvény szerint most kellett erre sort keríteni. A képviselő-testület a jegyző előterjesztése alapján a következő személyeket választotta meg a szavazatszámláló bizottság tagjainak sorába: Herman Jenő, Tóth Gyula, Hajdú Imre, Fehér Istvánné, Gír Tiborné. Póttagok: Dányi Lászlóné, Földi Éva. A kisebbségi önkormányzati választások szavazatszámláló bizottsági tagjai: Majer Dénesné, Marosi Lászlóné, Kósa Ferencné. Póttagok: Takácsné Gyenes Ildikó, Vakán Anikó. 6. Egyebek A veszprémi Petőfi Színház igazgatója meghívót küldött, melyben meghívja Dömös polgármesterét és önkormányzatát Szoboszlay Sándor színművész nyolcvanötödik születésnapi ünnepségére. A meghívás apropóját az adja, hogy Szoboszlay Sándor Dömösön született, és itt is élt egészen tizenkét éves koráig. A képviselőtestület úgy döntött, hogy a községet Novák Lajos polgármester képviselje. Egyúttal egyhangúlag úgy döntött, hogy ebből az alkalomból a Dömös Község Díszpolgára címmel tünteti ki Szoboszlay Sándor színművészt. A MAHART Passnave Kft. személyhajói idei évtől nem állnak meg többé a dömösi hajóállomáson. Ez az információ ráadásul csak áttételesen jutott el az önkormányzathoz, még arra sem érdemesítettek minket, hogy közvetlenül tájékoztassanak erről. A képviselő-testület úgy döntött, hogy tiltakozó levelet ír a A MA- HART Passnave Kft-nek. Ezen túlmenően Szilágyi Gábor képviselő felvetette, hogy meg kellene vizsgálni a kikötő esetleges kisajátításának lehetőségét. A rendezési terv kifüggesztett változatához összesen kettő darab észrevétel, vélemény, kérelem érkezett. Mindkettő továbbításra került a tervezőkhöz, akik mindkettőt meg is válaszolták. Az észrevételeket és a tervezői választ előzetesen a településfejlesztési bizottság is megtárgyalta, és a képviselő-testületnek a tervezői válasz maradéktalan elfogadását javasolta. A képviselő -testület elfogadta a bizottság javaslatát. A közterület felügyelői pozíciót nem sikerült betölteni, mert nem volt alkalmas jelentkező. A sorompók március 15 -től kezdve hétvégén napközben zárva lesznek. Fehér Norbert képviselő nyomatékosan kéri az érintetteket, hogy a Királykúti utcai erdészeti sorompót akkor is zárják be, ha csak egy percre hajtanak be. A nyitva hagyott sorompón mások is behajthatnak, és ha időközben bezárják a sorompót, nem tudnak kihajtani, és ilyenkor szokták a sorompót megrongálni. A sorompó természetvédelmi és vagyonvédelmi szerepet is betölt. Egyről a kettőre PÉNTEK LAJOS yilvánosság előtt először N tavaly a nemzeti ünnepen szerepelt a Zöld Kendő Énekkar, ami mára cégbíróságon bejegyzett egyesület. Ezért tartjuk március 15-t a születésnapunknak, amiről ünnepi közgyűlésen emlékezünk meg. Meghívott barátaink, támogatóink körében felidézzük alakulásunk, fejlődésünk különböző állomásait, számba vesszük eredményeinket, vázoljuk közelebbi és távolabbi céljainkat. Az már alakulásunk környékén megfogalmazódott bennünk (és az alapszabályunkban le is írtuk), hogy az éneklésen kívül más területeken is kívánunk közösségeket létrehozni és működtetni. Na, nem minden tartozik hozzánk, mint bizonyos ILLE- TÉKES elvtárshoz Nem törekszünk politikusi pályákra. Csak olyanba kezdünk, ami a helyben lakóknak (!) örömöt, kis sikereket hoz, a résztvevőknek büszkeséget ad, és egy közösséghez tartozás élményét eredményezi. Mint ahogy énekkarunk működése példázza: hetente tartunk edzést szerdánként hattól, és még egyetlen próba sem maradt el. Községi és egyházi ünnepeinken sikerrel szerepeltünk (fanyalgó mindig akad). Kirándultunk, kórusversenyt látogattunk, bográcsoztunk, megünnepeljük egymás névnapját, tanulunk, próbálunk, és énekelünk. Minderre büszkék vagyunk. A falunkra is büszkék szeretnénk lenni! Mi tudjuk, hogy csodálatos helyen élünk? Mutassuk meg! Fotóversenyt, és kiállítást szerveztünk, ami Dömös változatos arcait hivatott bemutatni a négy évszak változásainak tükrében. Az őszi képek díjátadó ünnepsége a nagyokéhoz méltó volt, a téliek már érkeznek. Augusztusban a Falunapon zárul a sorozat az ÉV KÉPE díjjal. De büszkék vagyunk-e utcáinkra, házaink előtti, csikkel teleszórt virágágyásainkra, sövényeinkre? Mit szólhat egy idelátogató holland, német, angol? Szép, szép, de... Valaki azt mondta: Írjátok ki a buszmegállóban angolul meg németül: NE SZEMETELJ! Minek? Nem ők szemetelnek, nem ők dobálják el a csikket! Nem az ő házuk előtt gondozatlan az ágyás, sövény, járda rongyos a zászló. Nézzünk már bele a tükörbe. Tükröm, tükröm Úgyhogy szervezünk egy tavaszi, egy nyári és egy őszi akciót, mikoris a tévéből ismert gerillakertészek módjára rendet teszünk azokon a területeken, amelyek sértik a szemet. Ha harminc ember egy-egy alkalommal csak három órát szán erre, az hatékonyabb, mint egy ember kilencven órája. És következményei is mások. Jobbak. Nem olyanokat várunk, aki felelősöket keres, másra mutogat. Hanem olyat, aki ha kényes is a bőre kesztyűt húz és lehajol egy elszórt buszjegyért, csikkért, vagy elültet egy virágot, egy rózsatövet. Jó szándékú közösségben lesz, érzi munkája eredményét, vigyáz rá, és óvja. Később büszkén elmondja: Ilyen faluban élek! Más is bántotta a szemünket: a Promenád lépcsője. Helyreállítjuk. Megbeszéltük, megszerveztük, megterveztük, végrehajtjuk. Az anyagot a polgármesteri hivatal biztosítja (a polgármesterrel történt megbeszélés alapján). A munkára, a kezdés időpontjának (időjárástól függően április utolsó, vagy május első hétvégéje) meghirdetése után várjuk a lapáttal felszerelkezett segítők jelentkezését. A kivitelezést Kímár László mester vállalta. Itt tartunk. Az első születésnapon. Jutunk-e egyről a kettőre? Remélem!

4 2010. április Dömösi Élet 5 Tavaszi kívánságlista TAKÁCSNÉ GYENES ILDIKÓ agyon nehéz jó újságcikket N írni! Hát még akkor, ha szorít a határidő, és millió éppilyen fontos dolgod lenne! Egy egyesület elnöke vagy Ildi, komoly dolgokról illenék írni, közösségi ügyekről, velős gondolatokkal a mindennapi nehézségekről. A közélet sajnos másról sem szól! De ma nem, ha megfeszülök sem sikerül! Azokról a mindanynyiunkat érintő és a mindennapjainkat savanyúvá tevő mai magyar közállapotokról, amelyek az egye -sület, a közösségépítés, községünk mindennapjait is baljósan érintik, azokról kellene írnom, érzem én, de ma nem engedi az elmém, hogy ilyen gondolatok keringjenek a fejemben. Április elseje van, gyönyörűen süt a nap, a gyerekeknek kitört a szünet, már fő a fazékban a sonka, a tojások a hűtőben várják, hogy műremekekké alakuljanak a tojásfestés eredményeképp. Gyerekzsivaj az utcán, biciklis barátok jönnek-mennek, mehetek a játszótérre? mondatok hangzanak el. Gyönyörű a tavasz! A madarak a párválasztás és fészekrakás lázában égnek, zeng a kert az éneküktől. Minden rügy duzzad, és pattan az új élet lüktető ütemére. A kiskertekben veteményeznek, égetik a tavalyi száraz ágakat, leveleket. Finom, csípős füst szaga árad a levegőben. A napsugár fényének hullámhossza szinte érezhető az ember bőrén. Gyönyörű ez a tavasz! Új remények, új élet kezdődik minden tavasszal. Mint mikor új gyermek érkezik egy családba, s vele egy szép élet új reménye születik meg. Majd ő lesz az, akinek sikerül, aki többre viszi. A mai gyönyörű nap legyen jóslat, hogy ilyen szép lesz az új kezdet. Ha faggyal is jött a reggel, délutánra kiderült. Éljünk egészségesebben, mozogjunk többet, szeressük jobban magunkat, s akkor másokat is jobban tudunk szeretni vagy legalább elfogadni. Jöjjenek el minél többen a színházlátogatásokra, verses estekre, ismét legyen dugig a Díszterem Balogh Kálmán koncertjén, sok család legyen kíváncsi majd a gyermeknapi programunkra, a Falunapra, az őszre tervezett biciklis-gyalogos kirándulásunkra! De hiszen ez nem kívánságnap, hanem a bolondok napja! Jó lenne, ha nekünk felnőtteknek is lenne kedvünk bolondozni, ugratni egymást és teljes szívből kacagni. Talán a mai naptól érvényes gázáremelés is csak egy újabb áprilisi tréfa!? Sajnos nem! Legalább gyermekeim történetei, az iskolában pizsamában, köntösben és papucsban megjelent diákokról s egy-két jól sikerült tréfa élménye felvidít megint. Gyönyörű ez a tavasz! S milyen gyönyörű volt március 15-én a Kézműves kiállítás a Díszteremben! Szebbnél szebb tárgyak, képek, szobrok! Mindenkinek csak gratulálni lehetett! Új reménnyel tölt el e kiállítás sikere, s érzem, hogy ezzel hagyományt sikerül teremteni. Köszönöm mindenkinek az ebben való részvételt! Mire megjelenik az újság már múlt idő lesz a Húsvét. Mégis leírok még néhány kívánságot, hátha teljesül! Minden család egyetértésben és harmóniában töltse e pár napot! Kiránduljunk, és nevessünk sokat párunkkal, gyermekeinkkel, barátainkkal! Tegyük félre a bosszúságot, a bánatot és dühöt! Örüljünk az Életnek!

5 6 Dömösi Élet április A Bozóky Mihály Általános Iskola hírei FEKETÉNÉ JANOSITZ BERNADETT farsangi időszak óta eltelt A időben az iskola élete a tanulásról szól. Tanul diák, tanul tanár. A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez kapcsolódóan a tantestület rendszeresen vesz részt továbbképzéseken. Dicséretet kaptunk, hiszen látták, hogy az új munkaformákat minden kolléga igyekszik használni, és beépíteni a mindennapos tanításba. Ebben az időszakban gyakran találkoztunk külsős emberekkel szöntjük húsz új tanítványunkat! Március 22-én a hetedik osztályosok Budapesten voltak a Tutanhamon kiállításon. Csodálatos élményben volt részük. Egy kis időutazást tettünk a múltba, s átélhettük a régészek élményét, amikor megpillantották a szinte érintetlen sírkamrát. Mindenkinek ajánljuk, nézze meg ezt a csodát! Március 30-án és 31-én nyílt napokat tartottunk az iskolában. Nagy sikere volt, sokan eljöttek. Remélem mindenki jól érezte magát, élményekkel tért haza. A DMRV Zrt. ezúton értesíti Fogyasztóit, hogy a kényelmes, és magasabb színvonalon történő kiszolgálás érdekében április 1-től bevezette a CALL-CENTER, TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT. Fogyasztóink abban az esetben, ha - hibabejelentést, - számlázással kapcsolatos észrevételt, - mérőállás bejelentést kívánnak tenni az alábbi telefonszámokon, érhetnek el bennünket Egyben jelezzük, hogy írásbeli megkeresésüket az címen is megtehetik. Ezen levelezési címünk az Ügyfélkapun keresztül is elérhető. az iskolában, akik mind segítőink, mentoraink az új módszer bevezetésében. Jönnek segíteni, órát látogatni. A gyerekek már szinte ismerősként kezelik őket. A tanórák jó hangulatban telnek. A szakértők elégedettek a tanórákon látottak- Sok leendő elsőosztályos szülője is meglátogatott minket. Örültek a lehetőségnek, hogy már előre megismerhetik, láthatják munka közben a leendő tanító nénit. A szünet előtti utolsó napokban minden osztály lázasan ké- A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZLEMÉNYE A közlemény tárgya: A Duna hajózhatóságának fejlesztése, a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról megnevezésű projekt és a dömösi szűkület rendezése, környezeti hatásvizsgálati eljárás A Felügyelőség a hajózási út biztosítása érdekében tervezett dunai mederkotrás ügyében április 20-án kedden 16 órakor Dömös Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében (2027 Dömös, Táncsics u. 2.) közmeghallgatást tart. Minden érdeklődőt várunk! (A részletes közlemény a oldalon olvasható.) Díszpolgári cím óh?! kal. A TÁMOP pályázat ellenőrzése is megtörtént, az OKMT szakemberei mindent rendben találtak, s a polgármester úrnak gratuláltak az iskolához. A leendő elsőosztályosok március közepén ismerkedtek iskolánkkal. Nyers Lajosné (Marika néni) mese- és kézműves foglalkozással várta a kicsiket. Azóta már a beiratkozás is megtörtént. Innen is szeretettel kö- szül a húsvétra. Aranyos kézműves alkotások kerülnek ki a kis kezek alól. S mi jelenthet nagyobb boldogságot nekünk nevelőknek, mint hogy a kis alkotások visszaköszönnek ránk az ablakokból, ajtókról. Ezúton szeretnék az iskola valamennyi tanulója és dolgozója nevében minden kedves olvasónak szép, áldott húsvéti ünnepeket kívánni! HURAI BÉLA ajon szabad-e megtisztelni e V nemes kitüntetéssel valakit, mert dömösi születésű, itt töltötte gyermekkorát, foglalkozását tekintve színművész, ez évben nyolcvanöt éves, és hát teljesen ismeretlen legalábbis számunkra, mely tényt a polgármester úr és a képviselők is konstatálták. Ennek ellenére elhűlve néztem, és hallgattam a falutévén a testület döntését, mely szerint a művész úr nem egészen tíz perc alatt a DÖMÖS DÍSZPOLGÁ- RA cím tulajdonosa lett, annak teljes anyagi és erkölcsi elismerésével egyetemben! Senkiben sem merültek fel kérdések a döntés meghozatala előtt vagy közben? Mondjuk: Születése óta járte a művész úr Dömösön? Tett-e valami maradandót szülőfalujáért? Öregbítette-e a község hírnevét? A művész úrtól ismeretlenül is elnézést kérek a fenti megjegyzésekért, hiszen ő csak Dömösön született, és éppen most nyolcvanöt éves, melyhez ezúton is tiszta szívből gratulálok.

6 2010. április Dömösi Élet 7 A visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola hírei Madáretető BOZÓKI MARIANNA z idei év elején kéréssel A fordultunk Pilis Parkerdő Zrt-hez: segítsenek nekünk abban, hogy a hosszú tél alatt a környékünkön élő madarakat etetni tudjuk. Legmerészebb álmunkban sem gondoltuk volna, hogy tágas és gyönyörű madáretetőket kapunk, s hozzá bőségesen eleséget. Bár mire az etetőket megfelelő helyen elhelyezhettük, a télnek hirtelen vége lett, mégis sikerült néhány kis állatot megvendégelnünk, s jövőre már teljes nyitva tartással várhatjuk vendégeinket. Gyermekeink is örültek, hogy tehetnek valamit apró barátaikért, s mi, felnőttek is boldogok voltunk, hogy tanítványainkat a természet tudatos védelmére nevelhettük valljuk be: könnyedén. Megnéztük az Elengedés című kiállítást AZ ISKOLA HARMADIK OSZTÁLYOS TANULÓI ÉS TANÍTÓI Március 11-én, csütörtökön a harmadik osztállyal elsétáltunk Lengyel Rita festőművész, iskolánk rajztanárának kiállítására a Művelődési házba. Útközben megfigyelhettük a tél utolsó és az ébredő tavasz első jeleit. A kapuban Mikesy Tamás éppen havat lapátolt, Fehér Judit szeretettel fogadott a könyvtárban és hívott minket máskor is. Azóta már a könyvtári magyaróra is lezajlott. Az első terembe érkezve sok vidám, színes olajfestmény fogadott. Az élénk színekkel és kacskaringós vonalakkal ábrázolt képek varázslatosak voltak. A másik teremben a grafikákat láttuk, melyek hangulata és színe is komolyabb volt. Háromszor is körbejártunk a termekben, majd az asztalt körbeülve megbeszéltük észrevételeinket, kinek melyik kép tetszett, s miért, mikor készült. Végül néhány gondolatot bejegyeztünk a vendégkönyvbe. Mindannyian választottunk egy kedvenc képet. Már ott eldöntöttük, hogy Rita nénit meghívjuk egy rövid beszélgetésre és feltesszük neki kérdéseinket. Hamarosan sor került erre is. Meghívásunkat nagy örömmel fogadta, és mindenre lelkesen válaszolt, és megdicsérte az osztály tanulóit őszinte érdeklődésükért. Megtudtuk tőle, hogy grafikáit tussal készíti, vízfestéket is gyakran használ, színes olajfestményeit pedig farostlemezre alkotja. Témáit a mindennapokból, családjából, versekből és álmaiból meríti. Alkotás közben jön az ihlete. Egy képen általában egy hónapig dolgozik. A természet elemeit, fákat, virágokat, állatokat, embereket jelenít meg, de felfedezhetjük a néptánc motívumokat is, mivel az számára nagyon fontos. Kedvenc színe nincsen, de többnyire meleg színekkel fest, sok sárgát, barnát és vöröset használ. Mosolyogva és egyben a gyerekeket bíztatva emlékezett vissza, hogy az iskolában első festményére hármas, azaz közepes osztályzatot kapott. Mindig fejlődünk, ti is, én is. mondta. Az itt kiállított képek közül a Lélekfa című képet szereti legjobban. Pályája a Dési Huber István Képzőművészeti Körben indult. Szép gondolatokkal és maradandó élményekkel távoztunk a kiállításról. Mindezek megmaradnak emlékezetünkben, ahogy ez a gyerekek fogalmazásaiból is kiderül: Nagyon jó volt ez a nap, és én is szeretnék ilyen csodálatos képeket festeni. Szerintem a kiállítás gyönyörű és fantáziadús volt. Nagyon szép volt az összes kép, sőt mondhatni gyönyörű. Ez a kiállítás nagyon szép volt, remélem máskor is lesz ilyen. Köszönjük Rita néni, hogy kiállításoddal is gyermekeinket a szép megismerésére és befogadására neveled. Tisztelt képviselő-testület, kedves képviselők, annyi arra érdemes lakója van községünknek, kik megérdemelnék e megtisztelő elismerést talán még az sem baj, ha nem színművészek! Természetjáró szakkör DEMETER BÁLINT tavasz első kirándulása A Pilismarótról indult a kora reggeli órákban. Lelkes csapatunk nagy elszántsággal vágta magát a Visegrádi-hegység rengetegébe, hogy elérje kitűzött célját: a Pilist. Pilisszentléleken rövid kitérőt tettünk a Pálos kolostor romjainál, majd a Kétbükkfa-nyereg és Dobogókő érintésével már szürkületben érkeztünk meg Dömösre. A táv több mint 20 kilométer volt, ez egy kicsit bizony szokatlan a hosszú tél után. A természet már ébredezik, a madarak már gyönyörűen énekelnek. A pihenők közben élveztük a csendet, a természet hangjait hallgattuk. Megérkezés után azonban jó volt elmondani a hosszú táv után: ezt megcsináltuk! A csapat tagjai voltak: Hugyecz Krisztina, Holubetz Nikolett, Szöghy Olivér, Vanyák Máriusz, Szilassy István, Kis Péter, Paulusz Zoltán és Domonkos Iván.

7 8 Dömösi Élet április Dömös közelmúltja ( ) KLÁDEK LÁSZLÓ ömös 1990 a rendszerváltozás utáni története már D nem történelem, hanem jelenkor. Az elmúlt 11 évben történtek már mindennapjaink része. Ezek részletes bemutatása már egy későbbi kor helytörténészének lesz a feladata. Itt és most csak néhány fontosabb történést érdemes címszószerűen felvázolni. Ehhez a Dömösi Disputa, illetve elődjének számai nyújtottak segítséget. Új rendszer régi-új utcanév augusztus 18-án a Felszabadulás utca az ott élők kérésére visszakapta nem annyira régi, inkább hagyományos nevét: Szent Istvánét. A Felsőfalu új házai által alkotott telep utcáit Álmos hercegről, Novák Lajosról és Vertel Józsefről nevezték el. Ugyanezen év júniusának végén a Szentfa-kápolna előtt ökumenikus hálaadás keretében mintegy 200 dömösi ünnepelte függetlenségünk visszaszerzését. Ekkoriban hagyta el Magyarország területét az ideiglenesen itt állomásozó szovjet alakulatok utolsó katonája is őszétől dr. Huszágh Lívia háziorvos Életmódreform Klubot szervezett. Célja a nevéből is kiderül: a szinte mindannyiunkra jellemző helytelen, sőt egészségtelen életmód megváltoztatása. A klub programjában nagy teret kapott az alternatív gyógymódok ismertetése. Dömös iskolája újból önállóan működött. Az újrakezdésben Sotkó Dénes, az iskola egyik tanára vállalt jelentős szerepet től neve II. Béla Számítástechnikai Általános Iskola. Megteremtették a magasabb szintű informatikai oktatás lehetőségét is. Ezt helyi vállalkozók és cégek ajándékai tették lehetővé őszétől már alapfokú számítógépkezelő-tanfolyamok is indultak, ahol sok dömösi ismerte meg az informatika titkait Milleschich János értő vezetésével májusában Takács Erzsébet, Munkácsy-díjas szobrászművész II. (Vak) Béla emlékét megörökítő domborművét leplezték le az iskolában a Béla Napokon. Sajnos a jó adottságok sem eredményezték a Dömösön tanuló gyerekek számának emelkedését, sőt évről évre kevesebben jártak ide. Ezt helyzetet rövid igazgatóskodása alatt sem Sotkó Dénes, sem dr. Kecskés Imre nem tudta megváltoztatni. Ezért július 31-én megszűnt a falu iskolája elején községünk önkormányzata elhatározta, hogy a Dömös területén található állami tulajdonú vagyontárgyak közül saját tulajdonába veszi a fatelepet ( depót ), az ÁFÉSZ-kertet, a Bartók Béla utcai malom (akkor magtár) épületét és a vízművet. Ebben az évben ünnepelte 70. születésnapját Dömös igazi barátja, jótevője, Vertel József grafikusművész, aki 1993-ban bekövetkezett haláláig mindent megtett szeretett falujáért. A Dömösi Napok 1992-es rendezvényeinek kiemelkedő eseménye volt a művész születésnapja alkalmából rendezett tárlat, ahol Vertel Andrea és Vertel Beatrix, valamint Püspöky István művei is helyet kaptak. Bodza Klára népdalénekes hangversenye is az ünnepség fényét emelte nyarán a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet a SZOT Vasas Üdülőt árverésre bocsátotta 18 millió forint kikiáltási ár mellett. Az egykori ÉSZV épületét a Biblia Centrum Alapítvány vásárolta meg. Az év őszén tisztázatlan körülmények között leégett a régi Művelődési Ház épülete, amelyet kevéssel a szerencsétlenség előtt újítottak fel. A kár olyan súlyos volt, hogy a ház újjáépítése gazdaságtalannak bizonyult, ezért a maradványokat elbontották. A későbbiekben felmerült, hogy helyén szolgáltatóház, esetleg községháza épüljön. Dömös község képviselőtestülete létrehozta a Dömösért Alapítványt. Céljai között a falu fejlesztése, utak építése, csatornázás, temetőrendezés, valamint a környezetvédelmi és környezetgazdálkodási nevelés megszervezése szerepelt. Kuratóriumát Dobos Károly titkár, Szilágyi Gábor jegyző, valamint Fabi János, Kőhalmi József és Mihalik János alkotta októberében az önkormányzati törvény értelmében a dömösi vízmű a helyi önkormányzat tulajdonába került. A WESTEL Rádiótelefon Rt. engedélyt kapott az Árpád telepen átjátszóállomás építésére. Az orvosi rendelő EKGkészülékkel bővült önkormányzati segítséggel. A hajóállomást műemlék jellegű épületté nyilvánította az Országos Műemléki Felügyelőség a földárverések, a kárpótlás éve volt. Dömösön is megalakult a Földrendező Bizottság Pálmai József, és a Földkiadó Bizottság Rencz János elnökletével. Márciusban az önkormányzat a rév és a révház tulajdonjogát kérte Pest megyei Kishajózási Vállalattól ben immár másodízben Magyarország népe a szavazóurnákhoz járult. Nyár elején új kormány alakult az MSZP és az SZDSZ részvételével. A helyi önkormányzati választáson a 822 jogosultból 539 választópolgár adta le voksát. Polgármesternek ismét Fehér Károlynét, képviselőnek Dobos Károlyt, Fabi Lászlót, Hurai Bélát, dr. Huszágh Líviát, Kecskés Endrét, Pálmai Józsefet és Pintér Gábort választotta meg Dömös népe. Ez évtől a Relabor Kft jelentős számú dömösi és pilismaróti munkavállalót foglalkoztatott falunkban nyarán 25-en dolgoztak itt. Az AMP Hungary esztergomi gyárának megrendeléseit teljesítették a dolgozók. A Dömösi Napok ez évi rendezvényei keretében Szabó Magda: Az a szép fényes nap című történelmi játékát adta elő a Nagyváradi Állami Színház elejétől Dömösi Disputa néven havonként megjelenő lap adott teret a falu lakosságát érintő híreknek, elképzeléseknek, véleményeknek. Szerkesztését Dobos Károly, kiadását Penovácz Antal látta el. Februárban Faluszépítő Egyesület alakítását kezdeményezte a önkormányzat. A 33-as góckörzet polgármesterei levélben fordultak dr. Lotz Károly akkori hírközlési miniszterhez, mivel a beígért MATÁV-fejlesztések nem valósultak meg ezen a területen. Kovács Károlyné, Teknős Eszter vezetésével magalakult a Dömösiek Dömösért Egyesület. Jelszavuk: Az, aki tesz Dömösért, az dömösi. Főleg a község infrastruktúrájának fejlesztését tekintették céljuknak a civil társulás tagjai júliusának végén a Szent László-napok helytörténeti kiállításán régi fényképeken ismerhettek magukra és őseikre Dömös lakói, melyet Vertel Beatrix és Püspöky István szervezett a Galériában. Faddy Othmár, a híres ferences szónok szabadtéri szentmisén prédikált. A Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatói Balassa Bálint Szép magyar komédiáját adták elő az Álmos herceg Szabadtéri Színpadon, a dömösi prépostság hajdani templomának szentélyében. Augusztusban a Dunakanyar Szövetkezettől az önkormányzat tulajdonába került a régi tszudvar területe. Az november 28-i közmeghallgatáson az EGOM- COM Rt. képviselője tájékoztatta a megjelent dömösieket. Új igénylők 30 ezer forintos áron juthattak telefonhoz, míg a korábban ébredők annak feléért kapták meg a régen áhított készüléket a vonallal együtt! 1996 elejétől megszűnt az Idősek Klubja (ÖNO), mivel egyre kevesebb idős ember vette igénybe szolgáltatásait, tehát fenntartása indokolatlan volt. A pótlására bevezetett szociális étkeztetés és gondozás forintnyi összeget tett ki az 1,4 millió helyett. A már régóta szükséges csatornázás lehetőségeivel foglalkozott a képviselőtestület. Több elképzelés merült fel, ezek között az a változat bizonyult anyagi és műszaki szempontból a legelőnyösebbnek, amely szerint Dömös és Pilismarót szennyvizét Vácra vezetnék. A vezetékes gázellátás megvalósítása érdekében Dömös önkormányzata is belépett Börzsönygáz Kft-be. Több évi előkészítés után ben kapcsolódhattak a háztartások a hálózatra februárjában Anna Istvánné, falunk jegyzője nyugdíjba vonult. A tisztség betöltésére pályázatot írt a ki a képviselőtestület, melyet Hajnalné Bánóczi Enikő nyert el. Ez évtől nyaranta lovagi játékokat rendez községünkben a Lovagkard Bt. A korhű ruházat, a fegyverek, a viadalok sok dömösi

8 2010. április Dömösi Élet 9 fiatal érdeklődését is felkeltették a lovagi kultúra iránt. A játékokon külföldről érkezett hagyományőrző együttesek is fellépnek. A királyi menetek fénye és színpompája minden néző számára emlékezetes marad. Marton Róbertné a tánckedvelő lányokat és fiúkat fogta öszsze a Dömös Táncegyüttesben. Az általuk szervezett szüreti felvonulások és bálok szintén élénk érdeklődést váltanak ki nyarán Bozóky Mihály maróti kántor énekeskönyvének megjelenését ünnepelte a Pro Musica Antiqua Egyesület. A rendezvény keretében Nyári Akadémiát szerveztek, ahol zenetörténeti előadások hangzottak el, esténként pedig egy héten át a katolikus templomban hangversenyek sorát adták a résztvevők. Ugyancsak ez év nyarán nyílt meg az egykori malom épületében a Vertel József Bélyeggrafikai Múzeum ideiglenes kiállítása végén karácsonyi meglepetésként? sok dömösi háztartást kábeleztek be. A csillagpontos kábelhálózaton nézhető műsorok száma azóta is egyre növekszik tavaszától a Dömösért Alapítvány segítségével képújság tájékoztatja a falu lakóit az aktuális hírekről, eseményekről. Ez év májusától Hendrik István vállalkozó vette át a Dömösi Disputa szerkesztését. Fagyas István és Péntek Lajos kezdeményezésre megalakult a Dömösi Polgáregylet, elnökének Hendrik Istvánt választották. Tagjai igyekeztek tisztázni azt a kérdést, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park létrejötte miként befolyásolja a dömösi ingatlanértékesítési lehetőségeket. Tavasszal dr. Huszágh Lívia elköltözött községünkből. Utódja a már korábban rendelőt nyitott dr. Fenyvesi Béla. Az 1998-as önkormányzati választásokon több polgármesterjelölt indult Dömösön (Fehér Károlyné, Hendrik István, dr. Kecskés Imre, Novák Lajos), és közülük Hendrik István nyerte el a választópolgárok bizalmát. Alpolgármesterként dr. Kecskés Imrét választotta meg az képviselőtestület től a Templom teret és a promonád előtti részt rendezték és látták el díszburkolattal. Az év júniusában két ízben is óriási felhőszakadás zúdított Kalapács, szög és sarló PÁLMAI JÓZSEF z az utóbbi szó maradt ki a E múltkori pamfletből. Az áprilisi jeles napok közül huszonnegyedike, Szent György napja. Szent György ókeresztény eredetű, aki legyőzi a sárkányt, kiszabadítja fogságából a királyleányt. Nálunk és a szomszéd népeknél e napon történik először az állatok kihajtása, mégpedig azzal a zöld ággal, mely a hit szerint az állatok gyarapodását szolgálja. a tűzön való áthajtásnak rontáselhárító célja volt. Május elseje, dolgos Szent József ünnepe, a májusi-pünkösdi ünnepkör évnegyedkezdő napja. Ünnepi szokásai keverednek a pünkösdi szokásokkal. A falun megrendezett május elsejék a májusfa-állítás jegyében szerveződtek. A májusfákat szalagokkal, kendőkkel, hímes tojásokkal, teli üveg borokkal, pálinkásüvegekkel díszítették fel. Május utolsó vasárnapján vagy pünkösdkor kitáncolják, vagy kidöntik a májusfát. A tavaszi ünnepkör szertartás táncai nyomán Európa szerte kimutatható esemény a fa körültáncolása. Másodika, Zsigmond napja, vetőnap az uborkára. hatalmas árvizet Dömösre. Az általában szelíden csordogáló patakok megduzzadtak, és medrükből kilépve óriási mennyiségű hordalékot, követ, faágat hurcoltak magukkal. A Malom-patak erdei hídjait elmosta az áradat, és az Árpád telep hídja is megrongálódott július 1-jén vette át Dömös polgárainak nevében Hendrik István polgármester a Millenniumi zászlót dr. Gyimóthy Gézától, az FKGP és az Országgyűlés alelnökétől. Az emlékezetes ünnepséghez a Lovas- és Hadijátékok szolgáltak méltó keretként. Az új évezredet szavazással kezdte Dömös népe. Az volt a kérdés, hogy a község Pest megyéhez tartozzon-e a jövőben, vagy maradjon Komárom Esztergom megyénél. A változtatás mellett szóló érvek nem győzték meg a szavazókat, így azok háromnegyed része a költözködés ellen szavazott. Negyedike, Flórián. Már a XVII. század elején a tűz patrónusa, s egyben a tűzoltók, kéményseprők védőszentje is. Vetőnap a kukoricára. Flórián napjának hiedelmébe az ősi pogány tűzkultusznak számos eleme fölszívódott. Szobrát a házak tűzfalára állították, hogy a házat megóvja a tűztől és a villámcsapástól. Ötödike, Györgyi napja, vetőnap az uborkára. Tizenkettedike, tizenharmadika, tizennegyedike, Pongrác, Szervác, Bonifác napja. Egy néven mondva: fagyosszentek. Ezért a palántaültetésre üres nap. Ünnepekről lévén szó, jövőre talán mégsem kellene Trianon kilencvenegyedik évében, ott és akkor, mint idén, a Marseillaise-t énekelni. Ezt sehol nem éneklik ilyenkor Magyarországon. A mazsorettek, akiket már láttam, nagyon ügyesek történelmileg más katonai parádékhoz tartoznak eredettől fogva. Én hús-vér lovas huszárok után menetelve énekeltem azon a napon, régi meghívásnak eleget téve. Eszembe ötlött, hogy a legutóbbi dömösi testületi ülésen kétszer is elhangzott, hogy ki volt függesztve a rendezési terv, ez így nem igaz. Mert a hirdetőtáblákra kifüggesztett papírokról ezt olvastam: A településrendezési eszközök nyomtatott formában bárki számára megtekinthető. Az én felfogásom szerint el is bicikliztem mellette, de aztán mondták, hogy ez a rendezési terv, virágnyelven. Vagyis három gondosan elkészített könyvről volt szó, szöveggel, térképekkel, melyeket meg is tekintettem. öregedő korszerkezet, természetes fogyás, gyenge kulturális és sport infrastruktúra, gyenge közéleti aktivitás Ezek mi vagyunk. Igen, ezeket a szövegkörnyezetből ragadtam ki. Aztán volt egy utalás az 1991-es Összevont Rendezési Tervre, no, az legalább két négyzetméteres volt, és függött föntről lefelé. Szóltam is most a jegyző úrnak, hogy ezt ki kellene függeszteni, mert nincs mindenkinek internetje, mert így, metszetekben nem áttekinthető. S biztosan maradt Paulusz képviselő úrnak egy szege Visegrádról, mely segítségével ki tudta volna függeszteni. Hogy el ne felejtsem, a gazda csavarral és csavarhúzóval szokott ajtót javítani, s már készített is néhányat, megtekinthetőek. És a Gazdakör nem kulturális szervezet, mint az egyesület, nem gondolkodhat milliós tételekben. Én már nem egyszer felajánlottam néhány órás heti segítségemet bizonyos programokhoz, és van kulturális bizottság, mely arra hivatott, hogy szervezzen közéletet. Már adtam is idevonatkozású ötleteket évekkel ezelőtt. Emlékszem, kiskoromban egy denevér lakott a pincénkben. Elröpült fölöttünk, ha arra jártunk, de soha nem bántott. Akkor még volt Kultúr, és nagyon szerettem volna a dömösi iskolába járni! Akkor még volt szépen sarló a kalapács mellett. Eszembe jutottak Radnóti szavai a gyönyörű Félelmetes angyal című verséből: hisz bolond, ki bőrével, mint börtönével henceg. Csak látszat rajtad az Hamarosan, május ötödikén lesz a születésnapja. És emlékszem a közelmúltban elhunyt Vitéz Jani több évtizeddel ezelőtt mondott bölcs szavaira: Nagy baj lesz ott, ahol mindig, mindenben passzol a szó! Isten veled, Jani! És Isten veled, Szabó Pityu, aki sok kályhát készítettél nekünk, hogy tudjunk mellettük melegedni. De gondoljunk az élőkre is. Ha megemlékezünk a ma nyolcvanöt esztendős Szoboszlay Sándorról, a veszprémi Petőfi Színház ma is egyik leggyakrabban szereplő színészéről, falunk szülöttjéről, akkor gondoljunk arra is, hogy akadnak dömösi művészek, akik színházakban, vagy éppen a Művészetek Palotájában szerepelnek. S már csak egy gondolat ahhoz, hogy ki mit tesz kisebb vagy közösségekért. Én ezzel sohasem szoktam kérkedni. De aki kíváncsi arra, hogy mit csinálok, jöjjön ide kamerával minden reggel öt órakor, készítsen felvételt rólam éjfélig, s ezt tegye meg legalább egy héten át. De komolyra fordítva a szót, ha az újságíró-képviselő urak meg akarnak egy kicsit ismerni, akkor tegyék fel a Dömös TV-re azt az egy órás filmet, amit az Esztergom Televízió készített Dömösről, rólam. Én is szívesen megnézném az e témájú, falumbeliekről készített összeállításokat. Áldott, szép Húsvétot kívánok minden dömösinek!

9 10 Dömösi Élet április Krisztus feltámadásától a húsvéti csokinyusziig KÁLMÁN ANTAL ATYA em szeretnék mélyen belemenni, és hosszan fejteget- N ni, hogy hogyan alakult ki a mai fogyasztószemléletű társadalmunkban a csokinyuszi és csokitojás, csupán csak arról akarok írni, hogy mit is jelent a húsvét a mi számunkra. Láttam egy édesanyát, aki a sír mellett állt, és egyetlen fiát gyászolta. A könnyeit nem lehetett megállítani, nézte a gyermekét, és azzal az érzéssel állt ott, hogy miért nem ő halt meg, miért ment el a másik. A mozdulatain átsugárzott valami végtelen fájdalom és reménytelenség. A legnagyobb kincsét veszítette el, azt, ami annyi ideig az életének a középpontja volt, aki minden másnál fontosabb volt a számára. Most egyedül maradt. Már nincs senki, már nincs jövője. Ha Jézus szenvedéstörténetére tekintünk, akkor szintén találkozunk egy édesanyával, aki mély fájdalommal áll a sír mellett. Fájdalma nem ismer határokat, hisz fiát megkínozták, úgy halt meg, mint egy bűnöző, de rosszat nem követett el. De ebben a kétségbeesett szomorúságban mégis valahol jelen van egy végtelen hit, hogy ez nem a végállomás, hogy nem a halálé, ami most elválasztja őket egymástól, az utolsó szó. Ez a feltámadás hite. Már Szent Pál apostolt is kinevették, amikor a feltámadástól beszélt, majd erről máskor is meghallgatunk mondták neki. A feltámadás fogalma annyira lehetetlen, hogy sok ember számára az egyház tanítása ezért nem fogadható el. Jézus, mint a szeretet példaképe, könnyen elképzelhető, és sokan szeretnék, ha mindenki a példáját követné. A kereszténység, ami a jótettekre ösztönöz, az elfogadható, de a feltámadás nem. Mi lenne, ha a végén hinnénk a feltámadásban? Utána a következő a húsvéti nyuszi, és a fogtündér? Mennyivel egyszerűbb lenne egy lélekvándorlásban hinni, hogy újra és újra megszületünk egy egyre koszosabbá és lakhatatlanabbá váló világban, hogy vezekeljünk és megtisztuljunk minden vágyunktól. Krisztus feltámadt, szól a keresztény köszöntés, és ez a hit ad nekünk reményt, ez változtatja meg a halál iszonyatát, ez indít minket arra, hogy tetteinkkel hirdessük: Földi életünk nem örök, Isten szeretete viszont meghív, hogy testestül lelkestül részesei legyünk az Ő életének december 21. Kell ott fenn egy ország Mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. (Sztevanovity Dusán) DOBOS KÁROLY ondolom, sokan meghökkennek ezen a dátumon, G most amikor a 2010-es év húsvéti ünnepeire készülődünk. A médiában felröppenő hírre lettem én is figyelmes, mely dátumhoz kötve jósolják az elkövetkezendő világkatasztrófát, illetve világvégét. Tudományos magyarázatot is adnak hozzá, hogy akkor lesznek a napban olyan szokatlan nagyságú magfúziós napkitörések, melyeknek hatását nem lehet előre látni. Mások kissé szkeptikusan boncolgatják az időpont meghatározásának helyességét, mondván, hogy ami Magyarországon december huszonegyedike az a Földünk egyik részén még csak huszadika, másik részén meg már huszonkettedike. Hát akkor mikorra várható? Az elmúlt századokban több alkalommal volt már hasonló riogatás egyes országokban és vallási körökben, és hiába vonultak fel egyes csoportok fehér ruhában hegyeknek tetejére, hogy az adott pillanatban közelebb legyenek a Mennyországhoz az esemény nem következett be. Bevallom, hogy számomra a december huszonegyedikei dátum sötét emlékképeket elevenít fel. Először is azért, mert ezen a napon van nálunk a legsötétebb nap, mivel a legrövidebb a nappal, és leghosszabb az éjszaka. Másodszor azért, mert ifjú koromban már bevésték tudatunkba, hogy a magyar nép nagy barátja és jótevője a generalisszimusz ezen a sötét napon született, s mint be is igazolódott a Sötétség hatalmával milliók vére tapad emlékéhez. A Halál, az ősellenség percről percre, napról napra szedi áldozatait. Hol természeti katasztrófák, hol véres polgárháborúk, hol merényletek, vagy halálos betegségek, vagy csak egyszerűen végelgyengülések, a testünk véges volta miatt. Aki megszületik, az halálra van ítélve! szoktuk mondogatni nagy filozofikusan. Valóban az egyes ember számára a világvége a halálával érkezik el. Számomra, vagy Számodra kedves Olvasó ez halálunk pillanatában következik be. Csak átutazó vagyok itt a Földön, / egy utas, aki utazik tovább. írja Seress Rezső egy régi dalában. Dusán meg azt mondja, kell ott fenn egy ország, azaz kell, hogy legyen! Mindkét dal reménységgel van, hogy itt nincs vége a létünknek, még ha a világ el is múlik. Nem tudom, hogy reménységüket honnan merítették, de azt tudom, és közre is adom, hogy az én reménységemet a számomra hiteles forrásból, a Szentírásból nyertem. A világvégére vonatkozó tudósítás egyben az elmúlásunkra való figyelmeztetés is. Jézus mondja: Vigyázzatok, azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok! Az ég és a föld elmúlnak. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül! Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, hogy ahol én vagyok ti is ott legyetek! Húsvétot ünnepelünk! Nem a locsolkodás, nem a nyuszik, nem a tavasz ünnepét, hanem Jézus Krisztus feltámadásának ünnepét. Mert feltámadásával legyőzte a Halál erejét, s nekünk is reménységet adott ezáltal, hogy aki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen! Boldog Feltámadást már itt a Földön, s egykor Odafenn!

10 2010. április Dömösi Élet 11 MEGHÍVÓ A 4x4 fotópályázat második fordulójának nyilvános eredményhirdetése és a fotókiállítás megnyitója május 4-én 19 órakor lesz a KÖZSÉGHÁZA DÍSZTERMÉBEN. Mindenkit szeretettel várunk! Zöld Kendő Énekkar Egyesület Aszering - RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ÉS INGATLANIRODA! Esküvő, legény-leánybúcsú, aranylakodalom, szülinapi buli, céges rendezvények! Ingatlan eladás-kiadás-értékbecslés! Ingatlan karbantartás szervezése! INGYENES ÁRAJÁNLAT! Hívjon bizalommal! 26/ , 06/ Gumiszerelés, centrírozás, javítás Visegrádon Várjuk olvasóink írásait! Aki úgy érzi, hogy közérdeklődésre számot tartó mondanivalója, javaslata, kérdése van, írja le, és küldje el nekünk. Bárkitől elfogadunk cikket, ha az közlésre alkalmas, még akkor is, ha mondandójával nem mindenben értünk egyet. Ilyen módon kívánunk fórumot biztosítani a különböző véleményeknek. A beküldött írásokat nem változtatjuk meg, csak az esetleges nyelvi, illetve helyesírási hibákat javítjuk ki. Nem közlünk rasszista, kirekesztő, gyűlöletkeltésre alkalmas, a jó ízlést és az alapvető emberi jogokat sértő vagy trágár, stb. írásokat. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. Dömösi Élet Kiadja: az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület Felelős kiadó: Takácsné Gyenes Ildikó Felelős szerkesztő: Szilágyi Gábor Szerkesztőség: Pauluszné Tóth Anna, Vanekné Vakán Anikó A szerkesztőség címe: 2027 Dömös, Táncsics M. u. 10. Telefon: ; Készült az MS Mester Kft. nyomdájában, 500 példányban Ingyenes kiadvány. Eng.sz.: 2.9/595-1/2006 Az újság összes eddig megjelent száma a internetes oldalon olvasható.

11 12 Dömösi Élet április

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

A piac kihasználtsága még várat magára

A piac kihasználtsága még várat magára XXII. évfolyam VIII. szám 2014. augusztus Ára: 120 Ft A piac kihasználtsága még várat magára Nem panaszkodhatnak a település lakói, hogy nem tudnak megfelelő helyen vásárolni helyi termékeket. A piaccsarnok,

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Az ünnep idején. XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Az ünnep idején. XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Az ünnep idején mára Keresztény ünnepeink olyan eseményeken alapulnak, amelyek történelmünk jól

Részletesebben

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. MÁRCIUS Elfogadták Tura idei költségvetését Az ötvennégym illiós hiány mellett nyolc fõs létszámleépítésre is sor kerü l Február 15-én a képviselõ-testület

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk

Erõt adott és erõt ad nemzeti ünnepünk Több szempontból is rendhagyóra sikerült az ünnepség, amit Lenti Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett. A zord idõjárásban a felkért szónok, Vigh László or-

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Még nyár van: vár a strand

Még nyár van: vár a strand Közélet Kultúra Mindennapok 2014. augusztus 10. 120 forint Még nyár van: vár a strand A Járási Népegészségügyi Intézet július 11-én kézbesített határozatával az önkormányzat kérelmére fürdőhely kijelöléséről

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2012. NYÁR

A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2012. NYÁR ajodarih KeidQS A LAP INGYENES! KIADJA: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALAPÍTVA: 1991 2012. NYÁR Gyermeknap már két évtizede Sződön is Még idén új áruház épül Új tagokkal működik tovább a Sződ Községért Közalapítvány

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA XX. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. január 17. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓIBÓL NYÍLT KIÁLLÍTÁS AZ INNOVÁCIÓ MÁR AZ INDULÁSNÁL JELEN VOLT

Részletesebben

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 9. szám I 2008. május 14. I Megjelenik: kéthetente Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren KÉPES HÍREK Gyõztes Losisok Nyerges Zoltán

Részletesebben

Februárban még várható havazás

Februárban még várható havazás XXVII. évfolyam, 2. szám 2015. február Atlétikai sikerek 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu 100 Ft

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 SZE N XXVIII. évf. 7. szám 2014. április 14. 7 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Áldott Húsvétot! Húsvét a legnagyobb

Részletesebben

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat.

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat. Városi Közéleti Havilap írmondó XXV. évfolyam 1. szám. smét eltelt egy esztendő, egy Iévvel újra öregebbek és remélhetőleg tapasztaltabbak lettünk. Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik

Részletesebben

Városházi Híradó. Bor, rózsák, népzene, harmonika Ferenczi György a Kárpát-medencei Borászok és Zenészek Találkozóján

Városházi Híradó. Bor, rózsák, népzene, harmonika Ferenczi György a Kárpát-medencei Borászok és Zenészek Találkozóján Hősök vasárnapja Virágosztás a városházán Bálványos Huba tárlata Figyelem, árvízveszély! Budafok-Tétényben két helyen is lerótták kegyeletüket a polgárok május 26-án a világháborús hősök emlékműveinél.

Részletesebben

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem!

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem! Tánccsoda a Kossuthtal A mentősök szava Dohnányi-jubileum Mészáros Csaba 1979-2013 Fergeteges tánckoreográfiákkal kápráztatták el a közönséget a Kossuth iskola diákjai az alapítványi műsorukon. (10. oldal)

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben