Siófok Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K"

Átírás

1 Siófok Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók Illetékek 2.3. Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított ok Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 5.9. Költségvetési szervek bérkompenzációja IV. Támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök ( ) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa ( ) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ( ) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

2 Siófok Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (4. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (4. mell. 1. sz. tábl sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (4. mell. 1. sz. tábl sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (4. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (4. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (4. mell. 2. sz. tábl sor)

3 5.1 sz. melléklete I. Siófok Vár os Önkor mányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mér lege (Önkormányzati szinten) ezerft Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulék Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások, kiegészítések Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű bevételek Tartalékok EU támogatás 8. Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 13. Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 25. Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási célú kiadások ( ) 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési hiány: ---- Költségvetési többlet:

4 5.2 sz. melléklete II. Siófok Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (Önkormányzati szinten) ezerft Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Beruházási kiadások Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai Központosított okból támogatás 61 EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: ----

5 Siófok Város BERUHÁZÁSI kiadásainak évi terve 6. sz. melléklet ezerf t Beruházás megnevezése előir ányzat Panel felújítás Marosi körforgalom kisajátítás MÁV Kórház sürgősségi ellátás pályázat Kórház struktúraváltás pályázat Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D Fonyódi erdőfelújítás Víztorony felső szint informatikai kialakítása BAHART részvény vásárlás (Szántód) BAHART részvény vásárlás (Balatonszemes) BAHART részvény vásárlás (Balatonudvari) BAHART részvény vásárlás (Tihany) Könyvtár belsőépítészet kialakítása Intézmények energetikai vizsgálata 600 Siófok, Köztársaság u. 10. bérlakás bérleti szerződés megszüntetése Integrált oktatási pályázat (Siófoki teremmozi engedélyezési terve) 157 Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) 5 Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj) Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés) Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv) Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/ Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság) Siófok hőközpont hőigényének kielégítése biomassza felhaszn. KEOP-4.2.0/B/ Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója DDOP-5.1.5/B Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója egyéb költségek (műszaki ellenőr) Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése DDOP-5.1.5/B Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat) Hajléktalan szálló bővítés Közművelődési pályázat, pályáztatási és egyéb pályáztatási munkái TÁMOP-3.2.3/A-11-/1 0 KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/ Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP-2.1.3/C Siófok 6587 hrsz. épület bontása, helyreállítása (Ofotért) Informatika Kisajátítások, kártalanítási összegek Galérius Fürdő ingatlanvásárlás Siófoki Bányász SE

6 Beruházás megnevezése előir ányzat MOK + külföldi pótdíjak behajtása programfejlesztés 635 Térfigyelő kamerák telepítése a Fő téren Intézmények közműveinek leválasztása Illegális szemétlerakók bekamerázása Gimnázium energetikai szakvéleménye 200 Siófok 8985/12 hrsz.-ú ingatlan megvétele Siófok Fő tér 5. I/2 szám alatti bérlakás bérleti szerződés megszüntetése Siófok, Szent L.-Halápi-Csúszda u. Balaton közti helyi építési szabályzatának módosítása 750 Üzemeltetési jog visszafizetése Zöldfok Zrt.-nek ISPA projekt elszámolása után BAHART részvény vásárlás (Csopak) Kőkereszt áthelyezése és felújítása 306 Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) Hangszer felújítás (zongora) MBH projekt (előkészítő szakasz) Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat (előkészítő költségei) 500 Telefon alközpont telepítése 15 Ivóvíz és szennyvízcsatorna ÁFÁ-ja Lakossági közműfejlesztés 61 Ringló u járda tervezés 370 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Takarítógép beszerzés 400 Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer I. emeleti fejlesztése POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN Új könyves adatbázis program (Könyvtár) BRTKK ÖSSZESEN Gondozási Központ (betegágy, fénymásoló, melegítőpult, ételszállító konténer) GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN:

7 Siófok Város Önkormányzat évi összesített költségvetési mérlege 19. sz. melléklet ezerft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Működési célú Működési célú Kapott támogatás 0 Személyi jellegű Működési célú támogatásértékű bevétel Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevétel Dologi kiadások Önkormányzat sajátos működési bevételei Ellátottak pénzbeli juttatása Intézményi működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Támogatások, kiegészítések Kölcsön visszatérülése 0 Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási bevételek Beruházási kiadások tárgyi eszköz és immat.javak értékesítése Felújítások vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Kormányzati beruházás - pénzügyi befektetések bevételei Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Lakásépítés Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási kiadás Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele 0 EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Központosított okból támogatás 61 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú kiadások nélkül) Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú tartalék Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási célú tartalék 0 Fejlesztési céltartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek) KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadások) KÖLTSÉGVETÉS HIÁNY/TÖBBLET (+/-) Működési hiány/többlet Felhalmozási hiány/többlet A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Belső forrásból Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú hiteltörlesztés Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele felhalmozási célú BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

8 Siófok Város Önkormányzatának évi tartaléka 20. sz. melléklet Tartalék Kezdeti június BAHART részvény vásárlás (Csopak) Kőkereszt áthelyezése és felújítása 306 KIKK munkakör megszűnés miatti maradvány 420 Idegenforgalmi közmunka Siófok önrésze 924 Siófoki Bányász SE támogatás Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c Beszédes J-Ált.Isk.tornacsarnokának parkettaburkolata Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) Önkormányzati lakások felújítása Elmaradt bevétel NFM-tól Integrált oktatási pályázat (Sf-i teremmozi eng.terve) 157 Inform.-i fejl. támog. visszautalása (kamattal) Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 420 Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat 500 Telefon alközpont telepítése 15 Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) 5 KIÉT 158 szeptember Normatív hozzájárulás Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) Céltartalék Kezdeti Fejlesztési Működési összesen 0 Siófoki Bányász SE támogatás Felnőtt labdarúgás alaptámogatás Kézilabda Kosárlabda Balatoni Vasas szeptember évi bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás évről áthúzódó bérkompenzáció Kistérség összesen Kistérség összesen 0 Alakulása Alakulása

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013.

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. (II.2 1.) iinkormdnyzati ren d elet m6dos itisfr 6l Salg6tarj6n

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata

2014. I féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2014. féléves előirányzat módosítás Füzesgyarmat Város Önkormányzata. Elöirányzati Eredeti Módosított Előirányzat Fokonyvs szam.. Fokonyvs szans neve... Fokonyvi szasn elosranyzat eláiraisyzat változás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok 2014. évi feladatai és finanszírozási rendszere A helyi önkormányzatok adóssága, pénzforgalmi egyenlege milliárd forint 2002. 2006. 2010. 2011. 2012. 2013. várható %-os változás

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben