A Gabonakutató Nonprofit Kft. lapja 24. évfolyam 2. szám nyár. Növénynemesítő kutatóállomás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gabonakutató Nonprofit Kft. lapja 24. évfolyam 2. szám 2010. nyár. Növénynemesítő kutatóállomás"

Átírás

1 GabonaKutató Kutatás + Marketing A Gabonakutató Nonprofit Kft. lapja 24. évfolyam 2. szám nyár MEGHÍVÓ Kalászos fajtabemutatókra Gabonakutató Táplánszentkereszt, Rumi út május 27. Gabonakutató Növénynemesítő kutatóállomás Országos bemutató Szeged, Kecskés-telep, Szabadkai út június 3. REGIONÁLIS BEMUTATÓK Gabonakutató Kft. - MTA Martonvásár szervezésében Lippó, Agro-Lippó Zrt június 11. Kocs, Aranykocsi Zrt június 15. Kisújszállás, Nagykun 2000 Zrt június 17. Információ:

2 Vásári nagydíjat kaptunk Társágunk Esélycsomag kutatóktól című pályázatával 11 induló közül nyerte el az április között megtartott XVII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállítói részére meghirdetett Magyar Növénytermesztésért Terméknagydíjat. A pályázatra olyan új vagy újszerű terméket, termékcsoportot, technológiát, marketing stratégiát, üzletpolitikai eszközrendszert vártak, amelynek alkalmazása jelentősen javítja a gazdálkodás minőségét, jövedelmezőségét. Az elismerést a szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft. az intenzív és extenzív termőhelyeken, a szélsőséges klímához, a visszafogott növénytápláláshoz alkalmazkodó, nagy területen termesztett fajták és hibridek előállításáért, valamint a szélsőséges klímához igazított termesztéstechnológiák kifejlesztéséért kapta meg. Esélycsomag kutatóktól A növényfajta, az alkalmazott technológia és az időjárási feltételek harmóniájának a megteremtése napjaink komoly kihívása. Valójában a fajtát és a termesztéstechnológiát tudjuk szabadon megválasztani, az időjárási feltételekhez pedig csak bizonyos mértékig tudunk alkalmazkodni. A Gabonakutatóban több évtized alatt felgyülemlett tapasztalatok, kísérleti eredmények olyan információs bázist testesítenek meg, amely jó esélyt ad az időjárási anomáliák mérsékléséhez. A jövedelmezőségre vagy épp a minimális környezetterhelésre optimalizált termesztésnek vannak ugyan általánosnak tekinthető technológiai elemei, de az igazi finomhangolást növényfajonként, fajtánként és eltérő termesztési feltételek között lehet csak elvégezni. A sikeres fajta és hibrid nemesítési költségei a vetőmag eladásakor megtérülhetnek, sőt komoly hasznot hozhatnak a fajtatulajdonosnak. A sokrétű és költséges termesztéstechnológiai kutatások piaci alapon nehezen értékesíthetőek, ugyanakkor ágazati hasznuk milliárdos nagyságrendet is elérhet. A méltán közhasznúnak nevezhető eredmények, megállapítások közzététele (a hiányos támogatottság mellett) gyakran csak a kutatók segítőkészségén, a tisztes szakmai etikán, hivatástudaton alapul. Közkincsként kezeljük Eredményeink közkinccsé tételére számos lehetőséggel élünk. Ahhoz, hogy a termelőkhöz minden információ eljusson, kiadványokat készítünk, amelyek a kft megújult honlapján ( is h o z z á f é r h e t ő e k. E m e l l e t t a agroportálon meghatározott növényfajok esetében korlátlan lehetőségünk van szakmai cikkek, adatsorok közzétételére. Kialakítottuk az egységes katalógus rendszerünket, mely évente kétszer tavaszi és őszi ajánlattal jelenik meg. Ezekben nemcsak fajtaismertetés történik, hanem az agrotechnikára épülve technológiai ajánlással is szolgálunk. Publikációink, népszerűsítő cikkeink nagy számban jelennek meg heti és havi agrárszaklapokban. Évente két alkalommal, 4 ezer példányban jelentetjük meg a GabonaKutató Híradó-t, amelynek célja, hogy a termelők széles körét ismertessük meg a legújabb közhasznú kutatási eredményeinkkel, fajtáinkkal, hibridjeinkkel. Kutatóhelyeinken (Szegeden, Táplánszentkereszten, Kiszomboron, Fülöpszálláson) kalászos, repce, napraforgó, kukorica, cirok és szója fajta- és agrotechnikai bemutatókat, valamint szakmai tanácskozásokat tartunk minden évben. Kutatóink és területi képviselőink személyes kapcsolattartással és körzeti vevőtalálkozók előadóiként segítik legújabb eredményeink gyakorlati hasznosulását. A Gabonakutató Kft-nél kiterjedt kalászos és kukorica agrotechnikai kísérleteinek eredményeit rendszeresen ismertetjük a téli rendezvényeinken, a nyári és őszi fajtabemutatók alkalmával a szántóföldeken is bemutatásra kerülnek. Ezzel a cégünk nemcsak vetőmagot (végterméket) kínál, hanem a termelők által bárhol felhasználható komplett technológiát. A téli előadás sorozat mellett rendszeresen szervezünk vevőtalálkozókat, szántóföldi betakarítási bemutatókat. Ezeknek a rendezvényeknek a száma a 2009-es évben elérte az ötvenet. A kísérleteket és előadás sorozatot kiterjesztettük Románia, Szlovákia és Ukrajna területére ben már szlovák és román nyelvű kiadványokkal segítettük a határon túli termelőket. Megjegyezzük, hogy idei sikerünk nem előzmények nélküli. A 2008-as vásárhelyi Mezőgazda Napokon szintén nagydíjasok lettünk. Akkor az elismerést a Kárpát-medence termesztési feltételeihez jól alkalmazkodó kukorica hibridjeinkkel, illetve a búza kalászfuzárium elleni védekezésre kifejlesztett technológiával érdemeltük ki. Tóth Szeles István Magyar-román Határon átnyúló együttműködéseink A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együtt- búzafajták ellenálló képességének megismerése, a működési Program keretében két kutatási betegségek terjedésének monitorozása, korszerű stresszprogramban (búza illetve fűszerpaprika kutatás és diagnosztikai, agrotechnikai és molekuláris genetikai nemesítés) is részt vesz a Gabonakutató Nonprofit módszerek kidolgozása és alkalmazása a tájhoz jól Közhasznú Kft. Mindkét pályázatot négytagú konzorcium alkalmazkodó, rezisztens fajták előállítása, és szakem- (2 magyar és 2 román partner) valósítja meg. berképzés a fenntartható mezőgazdaság érdekében. Az Egészséges búza (Azonosító szám: november elsején vette kezdetét A fólia alatti HURO/0801/133, ) kutatását fűszerpaprika termesztés technológiafejlesztésének célul kitűző projektben Vezető Partneri feladatokat is kutatása a minőségi őrlemény előállítás céljából ellátunk. (HURO/0801/143) című egy és fél év időtartamú ( A határ mindkét oldalán a gabonafélék, különösen a ) program négy partner intézet búza termelése a megélhetés alapja. A termés biztonságát (Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kft., Gabonakutató Kft., viszont számos, főleg biotikus stressz (pl. levélrozsda és a Bánáti Agrár és Állatorvosi Egyetem Temesvár, levélfoltosság) veszélyezteti. A veszteségek mérséklését a Biotechnológiai Intézet Temesvár) rész-vételével. Az projekt keretében környezetkímélő módon (növényvédő átfogó program kiterjed a fűszerpaprika kutatására, szerek használatának csökkentésével) kívánjuk meg- nemesítésére és technológiai fejlesztésére is. Cégünk oldani, a régió négy nagy múltú agrár/biológiai kutatási, ill. Biotechnológia osztálya új nemesítési alapanyagok (DH oktatási intézmény közti kooperációval (Gabonakutató Kft. vonalak) előállításával járul hozzá a nemesítés sikeréhez, és MTA Szegedi Biológiai Központ, ill. Bánáti Agrár és amelyek a fűszerpaprika fajták illetve hibridek Állatorvosi Egyetem, Temesvár és Agrár Kutató-Fejlesztő előállításának egyik alappillérét képezhetik a jövőben. Állomás, Lovrin). Fő feladatok: régióban termesztett Két ország, egy cél, közös siker! Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 2

3 Szegedi búzák Sok kísérletben - figyelmet érdemlően Messziről jött ember azt mond és akkorát, amit akar. Ez igaz lehet akkor is, ha egy fajtatulajdonos saját fajtáiról házon (cégen) belüli eredményeket tesz közzé. Éppen ezért a Gabonakutató Nonprofit Kft. ebben az évben is (tájékoztató jelleggel) olyan eredményekről számol be, amelyek más, intézményesített illetve több helyes (üzemi és félüzemi), különböző cégek által beállított és azok eredményeit közreadó kísérletekből származnak. 2. táblázat GK érdekeltségű őszi búzák nagyüzemi eredményei t/ha-ban, Válogatott keretben Ma még mindig meghatározó a búzatermelésünk szempontjából, a hektáronkénti hozam, ami a fajták egyszerű összehasonlítását teszik lehetővé. Szerencsére azonban az is igaz, hogy mind többet beszélünk a minőségről, rezisztenciális kérdésekről is (általánosságban vagy speciális vonatkozásban), ami szintén nagy változatosságot mutat(hat) fajta, évjárat és termőhely függvényében. Ma Magyarországon több mint 133 őszi búza van a regisztrált fajták sorában és ebből a listából kell(ene) kiválasztani azokat, amelyek a termőképesség, minőség, rezisztencia, általánosan jó adaptálódó képesség alapján szóba jöhetnek. Még emlékszünk rá, éveken keresztül hasznos információkat adott az un. államilag elismert fajták Nemzeti Fajtakísérlete, amit az akkori OMMI organizált és tett közzé (közvetett állami finanszírozással). Sajnos mindez forráshiány miatt megszűnt, és mint jelentős információs forrás elveszett. Három évvel ezelőtt (2007 őszén), a fajtajogosultak, civilszervezetek, különböző mezőgazdasági társaságok összefogásával és költséghozzájárulásával, a GOSZ és a VSZT ismételten felvállalta azt, hogy a mindenkori listán lévő fajták egyrészével országos kísérleteket szervezzen. Ezek a kísérletek szabatosak, statisztikailag értékelhetők, és a jelentősebb szántóföldi növényeket, így többek között az őszi búzákat veszik górcső alá. A kísérletek elnevezése PF Posztregisztrációs Fajtakísérlet, amelyek évenkénti eredményei mindenki által tanulmányozhatók, megtekinthetők a GOSZ-VSZT honlapjain. A fajták kísérletbe kerülésének főbb szempontjai a búza esetében a következő: - a legújabb minősített fajták (4-8 fajta/év) - az MgSzH fémzárolási adatai alapján, az első fajta - az MgSzH fajtakísérleteiben szereplő hivatalos standard fajták - az előző év kiemelkedő termőképességű, illetve minőségű fajtái (3-4 db) 1. táblázat GOSZ-VSZT Őszi Búza Posztregisztrációs Fajtakísérlet, /kivonat/ 3

4 Szegedi búzák Sok kísérletben - figyelmet érdemlően Helytálló szegediek Ennek alapján ez őszi búza esetében évente fajta vizsgálatát jelenti. Ez a kísérletsorozat 8-10 helyen, 4 ismétlésben van beállítva. Kivitelezését megbízásos formában az MgSzH Fajtakísérleti Főosztálya végzi, a FIT (Fajtakísérleti Innovációs Tanács) szakmai felügyelete mellett. Mivel a kísérlet költségei jelentősek (vetés, felvételezés, betakarítás, minőségi vizsgálatok, kiértékelés, közzététel stb.), a vizsgálat csak a termőképességre, egyes általános agronómiai, fizikai és egyes minőségi mutatókra terjedhet ki, de még így is sok információt nyújt a termelőknek, de a fajtajogosultaknak is. Mint fajtatulajdonosok mi is élünk a fenti lehetőséggel és a közzétett Posztregisztrációs Fajtakísérletből, a fajtáinkkal kapcsolatos eredményeket kivonatosan, az 1. számú táblázatban foglaltuk össze ban 10 db szegedi fajta szerepelt a PF kísérletben, ami 4 helyen került értékelésre. A vizsgált fajták száma 32 volt a kísérleti átlag pedig 7,16 t/ha. A szegedi fajták közül a GK Csillag kiemelkedő jól szerepelt az átlagterméshez képest, de kevésbé maradt el a GK Garaboly és a GK Petur is. Az országos termésátlagot (5,01 t/ha) tekintve pedig minden szegedi fajta közel 2 tonnás pluszt vagy annál többet is adott. A kedvező minőségre utaló nedves sikér és fehérje tartalom alapján is kiemelkedő a GK Csillag (33%; 12,3%) teljesítménye, ami jóval a kísérleti átlag feletti. A javító minőségi kategóriában szereplő GK Békés és GK Ati sikér- és fehérjetartalma pedig, meggyőzően mutatja, hogy a vizsgált fajtákhoz és a kísérleti átlaghoz képest mennyire jók. A 2009-es évben a leírt fajtakiválasztásnak megfelelően 9 szegedi fajta szerepelt a PF -ben, melyek közül 6 db 2008-ban is kísérletben volt. Termőképesség szempontjából kiemelkedett és jelentősen a kísérleti átlag feletti hozamokat adott a középkései érésű GK Rába (7,88 t/ha) és a GK Piacos (7,60 t/ha). A javító minőségű GK Békés a termést tekintve (7,3 t/ha) kísérleti átlag feletti hozamot ért el úgy, hogy a sikér és fehérje hozamai meggyőzően a kísérleti átlag felett voltak, de abszolút értékben is első helyen végzett a 34 fajta között. A többi szegedi fajta pedig, mind a kísérleti, mind az országos átlag felett termett, sikérben és fehérjében pedig az átlag felettiek vagy annak közelében voltak. A 2 évben is szereplő fajtákat tekintve és az átlagot véve, a GK Csillag szinte azonos termést produkált (2 év átlagában 7,46 t/ha), ami az eltérő évjáratot tekintve, a jó alkalmazkodó képességére utal, de 3. táblázat Nagyüzemi kisérleti átlagok Szlovákiában (8 hely) és Szerbiában t/ha sikér és fehérje vonatkozásban is jó teljesítményt mutatott. A 2 eltérő évjárat ellenére a meghatározó területen termesztésben levő GK Kalász és GK Petur is kiegyenlített termést produkáltak, (7,33; 7,32 t/ha) jelentősen többet, mint az országos átlag (3,86 t/ha), de a malmi minőségre utaló sikér és fehérje hozamuk is átlagos szintű. Csoportküzdelmek A GK Kft. a hagyományoknak megfelelően az elmúlt évben is több régióban vállalta és biztosította fajtáinak bemutatását, más konkurens fajtákkal egyetemben, különböző társaságok szervezésében, így a PF kísérletek mellett ezek eredményeit is közreadjuk, a 2. számú táblázatban. Mivel a kísérletek helyek száma 31 db volt, nagyobb régiónként csoportosítottuk azokat, így dunántúli és alföldi megosztásban, majd országosan. A fajták szerepeltetése elterjedtségük illetve a partnereink igénye szerint történt, így vannak olyanok, amelyek mind a 31 helyen vizsgálatban voltak, de egyes fajták csak ott, ahol még mindig keresettek és jelentős szerepet játszanak. Régiónként 2009-ben a termésátlagok jelentősen eltértek, követve az országos trendeket. Fajtáink átlagosan az Alföld északi és keleti régióiban 6,13 t/ha átlagtermést értek el, míg a déli területeken csak 4,99 t/ha-t. Az országos átlagokat nézve a GK Kapos 16 hely átlagában 6,11 tonnát ért el, de kiemelkedő jó terméseredményeket mutatott a GK Élet is, ami a dunántúli helyeken 6,35 t/ha-ral az első volt. Természetesen az ilyen több helyes kísérleteknél, ha egy fajta sok helyen szerepel, és így ér el átlagos vagy átlag feletti hozamokat, sokkal megbízhatóbb és elfogadhatóbb értékelésre adhat okot, mintha csak 4-6 helyről van szó. Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a helyen szereplő GK Csillag, GK Petur, GK Kalász, GK Szala és GK Békés 5,72-5,84 t/ha közötti termésátlagai a jó alkalmazkodó képességükre utalnak és ennek alapján országosan megbízhatóan termeszthetők. Az előzőekben felsorolt fajták a PF kísérletekben is (lásd 1. számú táblázat) hasonló szinteken teljesítettek. Itt kell megemlíteni a GK Garaboly és GK Tisza jó terméseredményeit, amelyek évek óta elsősorban a Dunántúlon vannak köztermesztésben, és ez arra enged következtetni, hogy termesztésük ott rentábilis. Szomszédolás Ismeretes, hogy a GK Kft, törekszik arra, hogy hazai területein túl külföldön is prófétáskodjon fajtáival, ezért az adott lehetőségek mellett és partneri kapcsolatai segítségével, a határainkon túl is teszteljük azokat. A szegedi fajták jelentős területen vannak Romániában is, de onnan sajnos a múlt évben megbízható eredményeket nem kaptunk, de a Szlovákiából és Szerbiából kapott adatokat a 3. számú táblázatban közzétesszük. A 8 helyes szlovákiai kísérletekben, már évek óta meghatározó területen termesztik a nálunk már lassan feledésbe merülő GK Hollót és GK Vereckét (elsősorban az északkeleti, kukorica és répaövezetben), amelyek termésátlagai meggyőzőek (6,75; 6,64 t/ha). Itt kell megemlíteni a GK Csillagot (6,71 t/ha) is, ami nem csak itthon, de úgy tűnik a határainkon túl is jól adaptálódik. A GK Békés is a kísérleti átlag felett termett és a visszajelzések alapján Szlovákiában is hozta, a jó - kiváló minőségi eredményeit. Lehetőségeink szerint a Vajdaságban is próbáljuk megvetni a lábunkat, de mivel a Szerbiában irigylésre méltóan, erős a hazai fajtalobby, sikeresen távol tartja magát a külföldi fajtáktól. Így baráti kapcsolatok révén pár fajtánkkal tudunk csak ott versenyezni. Ennek eredményeként, 2009-ben 4 fajtánk szerepelt a topolyai Pacséron, egy 42 fajtás kísérletben. Fajtáink terméseredménye az átlaghoz közelített. A megadott minőségi paraméterek (fehérje 13-13,84 % és szedimentációs adatok 44-55) alapján azonban a GK Békés, a GK Ati és a GK Kalász az első osztályú (I.) malmi minőségi kategóriába végzett, vagyis ha termésben nem is, de minőségben versenyképesek, jók voltak. Tisztában vagyunk azzal, hogy az előbbiekben közölt eredmények, tényszerűek, de a nagyszámok törvénye alapján, azok a fajták, amelyek különböző helyen voltak tesztelve (GK Kalász, GK Petur, GK Békés, GK Csillag, GK Fény, GK Ati) és átlagosan és egyénileg is jó eredményeket mutattak, bizonyítják, hogy termesztésük megalapozott és kifizetődő. Dr. Beke Béla 4

5 Pannon minőségű búzafajtáink 1. táblázat Pannon Minőségi Kritériumok A Gabonakutató Kft-ben mindig nagy hagyománya volt a jó illetve a javító minőségű búzafajták nemesítésének. A Bánkúti 1201 fajta fenntartása, a kiváló minőségű GK Tiszatáj nemesítése, a 80-as évektől kezdődően Szegedről kikerült sok jó minőségű és bőtermő fajta jól jellemzi szemléletünket: a termőképesség, a termésbiztonság és minőség hármas egységét. A minőség fogalma az évtizedek során újabb jellemzőkkel bővült. Hosszú időn keresztül a búza minőségét a hektoliter tömeg, a tisztasági követelmények, a sikérjellemzők és a sütőipari érték határozták meg. Ezek a paraméterek ma is fontosak, bár az utóbbi 10 év piaci változásai a nyers fehérjetartalom, a szedimentációs érték, valamint az esésszám jelentőségét is megvilágították. Export tételeknél pedig elengedhetetlen az Alveográf és/vagy az Extenzográf alkalmazása. A hazai búzakereskedelemben, valamint az exportban felmerülő minőségi igények jobb megfogalmazása céljából elindított Pannon program természetes hatással volt a szegedi búzanemesítésre. Az általa leírt minőségi követelményrendszer (1. táblázat) több tulajdonságot vesz figyelembe, mint a magyar szabvány. A Pannon védjegy csak azoknál a búzatételeknél használható, amelyek eleget tesznek a Pannon Minőségi Kritériumoknak. A jó kenyér mutatói Hogy miért is fontosak ezek a mutatók, az a kenyérkészítés folyamatának megértésével kerülhet közelebb hozzánk. A búzaszem, és a belőle készülő liszt zömében keményítőből és fehérjéből épül fel. A dagasztással olyan folyamatot indítunk el, melynek során a sikérfehérjékből létrejött térhálós szerkezetbe keményítőszemcsék és légbuborékok helyezkednek el, szabályos rendszerben. A kenyér minőségét a sikérfehérjék mennyisége és tulajdonságai döntően alakítják. A tészta stabilitásának és nyújthatóságának harmonikus aránya szükséges a jó kenyérhez. A nyújthatóság a gázbuborékok hőtágulásának követéséhez, a stabilitás pedig megtartásához szükséges. Az arányok erőteljes eltolódásával jó minőségű fehérkenyér készítése már nem lehetséges, bár speciális gabona alapú termékek, mint a rétes tészta, vagy kekszféleségek még készülhetnek az adott tételből. A keményítőrészecskék sérülése, amely a búzaszem keménységével szorosan összefüggő tulajdonság, erőteljesen hat a tésztában megköthető víz mennyiségére. A kelesztés folyamatában jelentős szerepet játszanak a búzában már meglévő, és a tésztakészítés során aktiválódó szénhidrát- és fehérje bontó enzimek, melyek a tésztakészítés és sütés technológiai ideje alatt optimális esetben megfelelő mennyiségű táplálékkal látják el a széndioxid-képzéshez az élesztősejteket A Pannon Minőségi Kritériumok olyan minőségi paraméterek összessége, amely az előzőekben vázolt folyamatokat számszerűsíti, jellemzi. Bevezetésével szelekciós rendszerünket bővítettük a szemkeménységi index, a Zeleny teszt, a tészta kialakulási idő, a tészta stabilitása, alveográfos, extenzográfos jellemzők vizsgálatával. A méréshez a nemesítőket segítő Extenzográf-analóg mikro készüléket, a TA.XT KIEFFER rendszert alkalmazzuk. 1. ábra Szemkeménységi index gyakorisági megoszlás, Szeged-Kecskés telep, 2009 n= táblázat Néhány szegedi búzafajta fontosabb minőségi jellemzője 5

6 Pannon minőség Folytatás az előző oldalról Búzáink java A szegedi nemesítői programban a minőségi szelekció a nemesítés minden fázisában ismétlődik a termőképességre és betegség-ellenállóságra történő szelekcióval egyidejűleg. Évente közel 2000 nemesítési alapanyag, törzs, fajtajelölt következetes szűrését végezzük. Az összefüggés-vizsgálatok eredményei szerint csak a természetes módon összetartozó minőségi bélyegek között adódnak igazán szoros összefüggések, így a fehérje/sikér, illetve bizonyos farinográfos adatok átjárhatók. Ebből az következik, hogy a Pannon Minőségi Kritériumok által megadott minőségi bélyegek egymásból nem vezethetők le biztonságosan, azok mérésére külön-külön szükség van. Az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottunk a búza szemkeménységére történő nemesítésre. A következetes szelekció hatására jelentősen csökkent a puha szemszerkezetű anyagok részaránya genetikai állományunkban. A szemkeménységi index gyakorisági görbéjének eloszlás-szélessége (1. ábra) mutatja, hogy van lehetőség extra kemény és extra lágy búzák szelektálására. Minőségorientált nemesítési munkánk eredménye, hogy a közelmúltban bejelentett, ill. a már köztermesztésben lévő fajtáink megfelelnek a Pannon Minőségi Kritériumoknak. Az OMMI hivatalos eredményei és üzemi kísérleteink szerint (2. táblázat) a GK Ati, a GK Békés és a GK Tisza a Pannon prémium kategóriába, a GK Kalász, a GK Csillag, a GK Petur, és a köztermesztésben ma jelen lévő többi szegedi fajta a Pannon standard kategóriába sorolható, a fajtáknak megfelelő termesztéstechnológia alkalmazása esetén. Dr. Matuz János, Dr. Ács Erika Mi a célja? Fajtaoltalmi díj - visszavetett termény után Partnereink és a mezőgazdaság iránt érdeklődők minden évben visszatérő kérdése: vannake új fajtáitok, mikor várható igazi nagy újdonság (pl. fuzárium rezisztens, vagy szárazságtűrő, vagy különleges minőségű búza, kukorica stb.)? Természetesen az ilyen kérdésekre nem lehet pontos választ adni, mert a nemesítés hosszú időt igénylő folyamat, és igen tőkeigényes, amellett a kitűzött cél, gyakran nem a kívánt szinten valósul meg. Újabbnál újabb A zárójelben említett és sok más probléma esetén még a növénynemesítést megalapozó tudományok sem tudnak megoldást kínálni, mivel a jelenlegi genetikai, a növényélettani stb. ismeretek nem elégségesek ehhez. A tudásunk ugyan az új felfedezések révén állandóan gyarapodik, de a növény életét befolyásoló környezet, az élő és élettelen stressz-tényezők (új növényi betegségek, extrém hideg, szárazság, leromlott talaj stb.) is mindig új helyzet elé állítja növénynemesítőket. A termesztők és a felhasználók, fogyasztók igényei is változnak, melyeket szintén figyelembe kell venni. Ezért a nemesítő munka sohasem állhat le azzal, hogy már megvan a kész, tökéletes fajta vagy hibrid, amely minden igényt kielégít. Ilyen fajta sohasem lesz, legföljebb csak a reklám szintjén. Az új fajtákat létrehozó nemesítésnek bázisa a céloknak megfelelő alapanyag, amelyet szintén több évtizedes munkával a vadfajok, a génbankok felhasználásával a különféle specialisták (pl. genetikusok, biotechnológusok, növénykórtanosok, biokémikusok stb.) hoznak létre az úgynevezett prebreeding, vagyis a nemesítést előkészítő folyamatban. Az alapanyag megteremtése, és annak felhasználása az új fajták létrehozásához egyaránt hosszú folyamat, a kettő együtt általában több évtizedet jelent. Ennek folyamatos fenntartása és a hozzá szükséges infrastruktúrák (műszerek, laboratóriumok, üvegházak, génbankok, nemesítői tenyészkertek, kísérletezési eszközök, gépek stb.) létrehozása, működtetése sok-sok költséggel jár. Például egy új jó minőségű, bőtermő és betegségeknek ellenálló, a termesztési viszonyokhoz jól alkalmazkodó búzafajta nemesítése legalább 15 évig tart (1. ábra), sok különböző szakterületen jártas specialista munkája kell hozzá, és szűken számolva is százmillió Ft-nál több költséget igényel. Ezért van az, hogy napjainkban az új fajták, hibridek előállítása egyre inkább hatalmas, gyakran nemzetközi cégek nevéhez fűződik. Ezért az új fajtákat, hibrideket a tulajdonosaik az ipari szabadalmakhoz hasonlóan szabadalmaztatják, az Európai Unióban ez a növényfajta oltalmi eljárással történik. A szabadalmaztatott, vagy növényfajta oltalommal védett fajták használatáért a fajtatulajdonos a felhasználóktól jogdíjat szed. Fajta vagy hibrid? A hibridnövények (hibridkukorica, hibridnapraforgó, hibridrepce stb.) esetében ez viszonylag elég jól megoldható, hiszen a gazda a hibridek termesztéséhez mindig kénytelen megvásárolni a vetőmagot (F1), a vetőmag felújítás így százszázalékos, mivel a hibrid növény termése nem alkalmas vetőmagnak. Az ugyanis már az F2 nemzedék, amelyben a hibrid előnyét (fölényét) jelentő heterózis-hatás jelentősen lecsökken, és a genetikai hasadás is jelentkezik, amely miatt az F2 növényállomány és annak termése is igen heterogén lesz. Ezért nincs a hibridek esetén visszavetett vetőmag. A gazdaságos termesztéshez egyöntetű (homogén) állomány, az eladhatósághoz egységes minőségű termés kell. A hibridek vetőmag árába be van építve a nemesítés fenntartásához szükséges költség, és mivel minden termesztési ciklushoz meg kell vásárolni a vetőmagot, ez folyamatosan fedezi az előállítás és az új hibridek költségeit. Alapvetően más a helyzet az öntermékenyülő növények (pl. búza, árpa, zab, tritikálé, stb.) esetében. E fajok különböző fokos vetőmagjait a termesztőnek nem szükséges minden évben megvásárolnia, mivel e vetőmagvakból származó növények termése ismét használható vetőmagként, akár többévi (többszöri) visszavetéssel is, ha a termés genetikai tisztaságára (ne keveredjen más fajtával) ügyelnek. Ezzel a lehetőséggel élnek is a gazdák, ezért az öntermékenyülő fajok esetén a vetőmag felújítás aránya lényegesen alacsonyabb 100 százaléknál. E fajok fémzárolt vetőmagjának ára szintén tartalmazza a jogdíjat, de a vetőmag felújítás alacsony aránya miatt nem fedezi a vetőmag és az új fajta előállításának költségeit. Ugyanekkor e szabadalommal, vagy fajtaoltalommal védett fajták vetésterületének jelentős része (40-60%-a) után a termesztők nem fizetnek jogdíjat, mivel visszavetett vetőmagot használnak. Az Európai Unióban e jogbitorlás vagy szabadalom-bitorlás elkerülésére, és az öntermékenyülő fajok nemesítésének fenntartása érdekében vezették be a visszavetett termény és az utántermesztett burgonya gumó után fizetendő díjat. Ez egy csökkentett, a termelők igényét is figyelembevevő méltányos összeg, általában a másodfokú vetőmag után fizetett jogdíj fele, és a 20 hektár feletti kalászos, ill. az egy hektár feletti burgonya vetésterület után kell fizetni. 6

7 Felújítási arány Hazánkban a nemesítés költségeinek nagy részét a rendszerváltásig (1990-ig) az állam finanszírozta, mivel a nemesítés elsősorban állami tulajdonú intézetekben folyt. A piacgazdaságra való áttéréssel e költségeket, hasonlóan Nyugat- Európához és az USA-hoz, a nemesítő cégeknek a vetőmag piaci bevételéből kell finanszírozni. Amíg az állam támogatta a fémzárolt vetőmag használatot, a felújítás aránya % között volt, ez és a nemesítő intézmények szerény állami támogatása elegendő volt a nemesítés fenntartására. A fémzárolt vetőmag használata támogatásának megszűnése és e fajok kedvezőtlen piaci helyzete miatt az utóbbi években a felújítás aránya nagyon lecsökkent 15-25%-ra. Emiatt az öntermékenyülő fajok nemesítésének hazai folyamatos fenntartása veszélybe került, ugyanakkor az EU-hoz való csatlakozás miatti jogharmonizáció következtében Magyarországon is bevezették azt az EU-ban már régóta alkalmazott törvényt, amely szerint, a termelők a fajtaoltalommal védett fajták visszavetett termése és az utántermesztett burgonya gumó után díjat kötelesek fizetni. Ennek a díjnak a mértéke a másodfokú vetőmag után fizetett jogdíjnak a fele, amely 2009-ben a búza esetében fajtától függően hektáronként Ft között volt. Természetes, hogy a visszavetett termény után fizetendő díj a fémzárolt vetőmagot nem vagy alig használó gazdák jelentős részének új teherként jelentkezik. E díj célja az öntermékenyülő fajok nemesítésének folyamatos fenntartásához való hozzájárulás, valamint a jogtalan fajtahasználat megszüntetése. 1.ábra Kinek a számlájára? Nyilvánvaló, hogy sokkal egyszerűbb lenne, ha a gazdák ennek a díjnak a kifizetéséhez állami támogatást kapnának, hiszen a vetőmag forgalmazás után az állam ÁFA bevétele több milliárd Ft, amelynek egy része fedezetet nyújtana erre. Támogatás esetén a fémzárolt vetőmag forgalma még tovább növekedne és vele együtt az ÁFA bevétel is. Ebben az esetben jól járna a termelő is, az állam is és az öntermékenyülő fajok nemesítésével foglalkozó cégek is, köztük az állam tulajdonában lévő, de általa nem vagy alig finanszírozott nonprofit, közhasznú nemesítő cégek is. A támogatás másként is megvalósítható (pl. nemesítő intézmények közvetlen forrás-kiegészítésével), de bármilyen formában is történne az, akár a gazdákat vagy a nemesítő intézményeket, az mindenképpen a magyar mezőgazdaságot szolgálná. A magyar gazdák becsületesek, törvénytisztelők, számukra az oltalmazott fajták visszavetett vetőmagja utáni méltányos jogdíjfizetés nem csak törvényi, hanem erkölcsi kötelesség is. Jó lenne, ha állam segítené őket abban, hogy minél többen használjanak fémzárolt vetőmagot, és minél kevesebben legyenek azok, akik a kényszerű takarékosság miatt saját terményüket, vagy a másoktól vásárolt terményt, a nemfémzárolt vetőmagot vetik vissza. Jogdíj fizetés hiányában nem születhetnek meg a következő évek, évtizedek egyre változatosabb igényeit jobban kielégítő hazai nemesítésű fajták, és a jelenleg forgalomban lévők fajtafenntartása, felújítása sem történik meg. Egyetlen egy fejlett mezőgazdaságú ország sem létezhet a legfontosabb szántóföldi növényfajok saját nemesítése nélkül, mert ez az alapja a biztonságos növénytermesztésnek, a hazai vetőmagiparnak. Hazai nemesítésű fajták nélkül az ország növénytermesztése, vetőmagipara teljesen a külföldi cégektől fog függeni, amely számos problémát okozhat. Reméljük, hogy a következő évek szakpolitikusai felismerik ezt a tényt, és megváltoztatják a jelenlegi kedvezőtlen helyzetet és tendenciákat. A hazai nemesítés fennmaradása és fejlődése érdekében Partnereinket arra kérjük, hogy minél többen vásárolják a magyar nemesítésű fajták fémzárolt vetőmagját. Dr. Matuz János Fotó:Cseuz László 7

AZ INNOVÁcIó HAGYOMÁNYA. kutatás+marketing. Önt is várjuk nyári fajtabemutatóinkra!

AZ INNOVÁcIó HAGYOMÁNYA. kutatás+marketing. Önt is várjuk nyári fajtabemutatóinkra! A Gabonakutató Nonprofit Kft. lapja 29. évfolyam 2. szám, 2015. nyár kutatás+marketing AZ INNOVÁcIó HAGYOMÁNYA Önt is várjuk nyári fajtabemutatóinkra! 1 Tartalom 2 NÉHÁNY GONDOLAT A MINŐSÉGI BÚZATERMESZTÉSRŐL..............

Részletesebben

Szegeden, a Gabonatermesztési Kutató Kht. Kecskés-telepi tenyészkertjében, 2006. június 7-én és 8-án (szerda, csütörtök)

Szegeden, a Gabonatermesztési Kutató Kht. Kecskés-telepi tenyészkertjében, 2006. június 7-én és 8-án (szerda, csütörtök) A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóink idõpontjára idõzített nyári Híradónkban, hagyományainkhoz híven, többnyire ezekkel a növényfajokkal

Részletesebben

Együtt, a gazdaságos termesztésért

Együtt, a gazdaságos termesztésért 25. évfolyam 1. szám 2011. január Köszöntés az Olvasóknak Együtt, a gazdaságos termesztésért A Gabonakutató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójává 2010. június 26-val neveztek ki. A korábbi években szoros

Részletesebben

GabonaKutató. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonpro t Kft. HÍRADÓ. Kutatás + Marketing

GabonaKutató. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonpro t Kft. HÍRADÓ. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing GabonaKutató A Gabonakutató Nonprofit Kft. lapja 29. évfolyam 1. szám, 2015. január HÍRADÓ Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonpro t Kft. 2015 90 éves a Gabonakutató A jogelőd

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Idei elsõ lapszámunk összeállításakor

Tisztelt Olvasók! Idei elsõ lapszámunk összeállításakor Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja 21. évfolyam 1. szám 27. január Tisztelt Olvasók! Idei elsõ lapszámunk összeállításakor elsõsorban a tavaszi vetésû növényekre koncentráltunk,

Részletesebben

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom: 2 4 7 14 19 23 23 29 34 38 45 49 52 54 56 56 58 61 666 71 A magyar búza piaci kilátásai Szabványok és minősítések gabonákban A kalászos gabona termesztés általános

Részletesebben

2002/2. XIV. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2002/2. XIV. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2002/2 XIV. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2 2002/2 Március 6-án a Chilei Köztársaság mezõgazdasági minisztere, Jaime Campos látogatta meg intézetünket és ismerkedett

Részletesebben

Kevesebb búzafajtával jobb minõséget

Kevesebb búzafajtával jobb minõséget 2 2010/2 Magyarország búzatermésének mintegy felét exportálja. Ez az arány nem nagyobb annál, mint ami a nagy exportõr országok esetében megfigyelhetõ, lényeges különbség viszont, hogy az értékesítés nem

Részletesebben

Eseménynaptár 2 2014/1

Eseménynaptár 2 2014/1 2 2014/1 Eseménynaptár Fajtaelismerés Az elmúlt fél év folyamán két martonvásári őszi búzafajta, név szerint az Mv Kolo és az Mv Kolompos kapott állami minősítést Horvátországban. Ez év tavaszán állami

Részletesebben

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2004/1 XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 50 ÉVES A MAGYAR HIBRID KUKORICA Mv v 5 2 2004/1 Eseménynaptár * A hagyományos kalászos gabona bemutatónkat június 4 5-én

Részletesebben

2007/1. XIX. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2007/1. XIX. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2007/1 XIX. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2 2007/1 Kiállítások Sikeresen szerepelt Intézetünk az augusztus 30. és szeptember 2. között rendezett 15. debreceni Farmer-Expon.

Részletesebben

Eseménynaptár. tatást kaptak a kukorica piaci viszonyairól,

Eseménynaptár. tatást kaptak a kukorica piaci viszonyairól, 2 2011/1 Fajtaelismerés Újabb három fajtával bõvült a külföldön elismert kalászos gabonák sora. Albániában az állami fajtakísérletek eredményei alapján szeptember 8-án minõsítették az Mv Marsall, Mv Suba

Részletesebben

Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság

Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság GAZDASÁGOSAN AKAR NÖVÉNYT TERMESZTENI? AKKOR VÁLASSZON A GK FAJTÁK ÉS HIBRIDEK GYÖNGYSZEMEIBÕL! A fajtákhoz munkatársaink termesztéstechnológiát is javasolnak! ÕSZI BÚZA TAVASZI BÚZA DURUMBÚZA ÕSZI ÁRPA

Részletesebben

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 1. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata. Erősíteni az információcserét

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 1. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata. Erősíteni az információcserét XVII. évfolyam, 2010. 1. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Erősíteni az információcserét 2 A kukorica termesztésének ökonómiai elemzése 5 Iránymutatás

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövõnek! A magyar agrárgazdaság szereplõinek, vállalkozóinak

Tisztelt Olvasó! A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövõnek! A magyar agrárgazdaság szereplõinek, vállalkozóinak Tisztelt Olvasó! Ha mindenki azt mondja: De én egyedül mit tehetek? akkor természetesen egyik sem tesz semmit. Ha mindegyik azt hiszi, tõle függ a siker, akkor mind ereje szerint dolgozik (Széchenyi) Creatura

Részletesebben

Doktori értekezés. Kondora Cosette. Gödöllő

Doktori értekezés. Kondora Cosette. Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG AGROÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A BÚZATERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL Doktori értekezés Kondora Cosette Gödöllő 2001 A doktori iskola neve: vezetője: Környezettudományi

Részletesebben

az összefogás. Annak tudomásul vétele, hogy egymásra vagyunk utalva. A nemesítõ a növénytermesztõre, a növénytermesztõ

az összefogás. Annak tudomásul vétele, hogy egymásra vagyunk utalva. A nemesítõ a növénytermesztõre, a növénytermesztõ Tisztelt Olvasónk! Ne pudeat, que nesciensis, te velle doceri Ne szégyelld, hogy meg akarod tanulni, amit nem tudsz. (Cato) Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve, esze, tudománya,

Részletesebben

21. évf. 2011/11 12. november december. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

21. évf. 2011/11 12. november december. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/11 12. november december Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Kérdezem a családi alapú agrárvállalkozásból élô ismerôst, milyen is volt az elmúlt

Részletesebben

20. évf. 2010/2 3. február március. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

20. évf. 2010/2 3. február március. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 20. évf. 2010/2 3. február március Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Eredetileg úgy volt, hogy az elmúlt esztendôvel megszûnik a földvásárlás állami támogatásának

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 4. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Rekordszámú résztvevő az ESA 2012. évi ülésén 2 GOSZ-VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek

Részletesebben

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XIX. évfolyam, 2012. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XIX. évfolyam, 2012. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból A vetőmagágazat stratégiája 2 Fókuszban a vetőmagcsávázás 5 Egy cívis cég a cívis városból

Részletesebben

Kérdés lehet még az is, hogy ebben. teher. Ezt a felelõsséget jobban meg kellene osztani a többi gabonapiaci szereplõvel (egyértelmû, eligazodást

Kérdés lehet még az is, hogy ebben. teher. Ezt a felelõsséget jobban meg kellene osztani a többi gabonapiaci szereplõvel (egyértelmû, eligazodást Tisztelt Olvasó! Én vagyok az útszélre esett búzaszem. Keresem társaimat, mert egyedül nemlehet belõlem kenyér, mit megszegnek nehéz kezektõl zsíros tölgyfa asztalon. Én vagyok a kövek parazsába esett

Részletesebben

A Pannon minôségû búza nemesítése és termesztése. Szerkesztette: Bedô Zoltán

A Pannon minôségû búza nemesítése és termesztése. Szerkesztette: Bedô Zoltán A Pannon minôségû búza nemesítése és termesztése Szerkesztette: Bedô Zoltán A Pannon minôségû búza fejlesztési programjában résztvevôk Magyar Tudományos Akadémia Mezôgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár

Részletesebben

A tartalomból. XXI. évfolyam, 2014. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tartalomból. XXI. évfolyam, 2014. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XXI. évfolyam, 2014. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tartalomból Határozott célok a kutatóintézeti hálózat előtt 2 Jubileumi rendezvény az Akadémián 3 Szakmaközi

Részletesebben

AGRÁR Iránytű 2013/4. október - december. tartalom

AGRÁR Iránytű 2013/4. október - december. tartalom AGRÁR Iránytű 2013/4 4. Köszöntő 8. A Cargill Magyarország Zrt. inputüzletága 2013-ban 13. 5 éves jubileum & stratégiai partnerség a Tetrabbit Kft.-vel 14. Bemutatkozik Csalló Imre László családi gazdasága

Részletesebben

A tar ta lom ból. XVIII. évfolyam, 2011. 1. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XVIII. évfolyam, 2011. 1. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XVIII. évfolyam, 2011. 1. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból Szorosabbra fűzni a tagsággal a kapcsolatot 2 Tájékoztatás az MgSzH átszervezéséről 4

Részletesebben

ÜGYVEZETŐI JELENTÉS A GK KFT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

ÜGYVEZETŐI JELENTÉS A GK KFT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 3 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1 ÜGYVEZETŐI JELENTÉS A GK KFT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 5 Bevezetés 5 1. Általános ismertető 12 2. A Társaság 2013. évi gazdálkodása 15 Mérlegadatok, eredménykimutatás, közhasznú

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Idén ismét viták kereszttüzébe került a hazai agrárgazdaság szerepe a nemzeti össztermék elôállításában. Abban igazából minden szakember, kormánytisztviselô,

Részletesebben

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tar ta lom ból. XVII. évfolyam, 2010. 4. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XVII. évfolyam, 2010. 4. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tar ta lom ból ESA közgyűlés: fókuszban a szellemi tulajdon és a nemesítői jogok védelme 2 Hogyan járjunk

Részletesebben

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/11 12. november december. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/11 12. november december Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Bár még nem ismeretesek a végeleges adatok, de tényként kezelhetjük, 2011-es kimagasló

Részletesebben