Alatt, felett. Megnyugtatja magát. Jobb is, hogy kiült a párkányra. Jobban lehet látni a madarakat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alatt, felett. Megnyugtatja magát. Jobb is, hogy kiült a párkányra. Jobban lehet látni a madarakat"

Átírás

1

2

3 TARTALOM Mágocsi Nagy Zoltán Alatt, felett 5. oldal Harsányi Zsolt A gráci pad 7. oldal Endre Takacs Remembering William S. Burroughs 10. oldal Takács Endre Emlékezés William S. Burroughs-ra 11. oldal Gerhard Fritsch Augusztusi Hold 12. oldal William Butler Yeats Egy ír pilóta elõre látja halálát 13. oldal Gacsályi József Übûizmus és Jarrysztika 15. oldal Dicsõ Zsolt Zsiroska Ésa Farkály 18. oldal David Ignatow Kelet-Bronx 24. oldal Puskás Tibor Tündérkertbe oldal Nagy Ildikó Noémi Egy fehér taxiban 27. oldal William Butler Yeats A Szeretõ Szava oldal Heinz Kahlau Játékok 29. oldal William Butler Yeats Politika 30. oldal John Updike Telefonpóznák 31. oldal Dicsõ Zsolt KÉPességek 33. oldal Gerhard Fritsch Egy különös Halottak Napja 36. oldal Gulya István Listius (Az erdõ második variáció) 37. oldal Szkárosi Endre Térharang 45. oldal Strohmayer Éva A halott szeretõ dala 46. oldal Heinz Kahlau Drogok 47. oldal Nagy Vendel Kadarka utca 48. oldal Révész Ágnes Szobor a köztéren 49. oldal

4

5 Mágocsy-Nagy Zoltán Alatt, felett Megnyugtatja magát. Jobb is, hogy kiült a párkányra. Jobban lehet látni a madarakat Mert a varjak úgy repülnek, mint a világ összes nyitott kabátja, frissebb is a levegõ, néhány antenna szakítja szét a Napot bár látott már ilyet szabadon a lába: hintán szédül így a cipõ, most kigyullad az elsõ lámpa, s az utolsó is elalszik, befészkel a hideg a csontokba, elrepül a szemekbõl ecsetet ragad õ visszamászik, rágyújt újra és maradnak a tornyok megbúvó halakkal. 5

6 Antonio Gómez Pajara pinta

7 Harsányi Zsolt A gráci pad Arról beszélgettek társaságban az urak, hogy ki milyen jókedvû volt fiatalkorában. Ugratások, egyetemi csínyek, az ifjú virtus nagyvérû és jókedvû történetei követték egymást. Tele lehetne írni ezekkel az egész újságot. De mivel az olvasót nem csak az ilyen mókák érdeklik, hanem a politika ugratásai és a bankélet csínyjei nemkülönben, ezért csak a gráci pad történetét mondom el. Pista és Laci itthon voltak jogászok, de túlságosan vidáman viselkedtek az egyetemen. Ezért a két apa összebeszélt és elhatározták, hogy Pistát és Lacit egy esztendõre elküldik Grácba. Csendes kis város az, õket is majd megcsendesíti, aztán meg a német szó sem fog nekik ártani. Így kerültek Pista meg Laci Grácba. Hát bizony ott igen csendes volt a világ. Este tíz után teljesen kihalt az élet, pedig a két magyar fiúnak akkor kezdõdött volna a jókedve. Igen ugrált bennük a természet: kellene csinálni valamit. Törték a fejüket sokáig, mígnem a városi parkban tétlenül õdöngvén, Pistának eszébe jutott valami. Elmentek egy asztaloshoz, ott fogtak egy segédet és kivitték a városi parkba. A derék gráci lakosság kényelmére zöld fapadok állottak ott a lombok alatt. Rendelünk egy ilyen padot. De pontosan ilyen legyen. Mértéket kell venni róla collstokkal, meg kell jól nézni a színét. Szakasztott ilyen legyen a pad. A segéd megvette a mértéket, azzal mentek vissza az üzletbe. Az asztalosmester furcsállta a dolgot, de hát sokféle bolondság van a világon. A két idegen fiatalember nem sokat alkudott, tetemes elõleget is adtak, a mester tehát vállalta a dolgot. A pad elkészült. Nem ugyan a mondott napra, de elkészült. (Grácban sincs ez másképpen, mint akárhol a világon.) A két fiú kifizette a számlát. De azon felül írást is vettek az asztalosmestertõl, hogy õnekik ekkor és ekkor egy zöld fapadot szállított, s a zöld fapad a nevezett urak kétségbevonhatatlan magántulajdona. Este megvárták a tíz órát és a padot járatlan utcák sötétéjén keresztül vállukon elvitték a városi parkba. Ott letették a kavicsos gyalogút szélére, leültek a padra és elkezdték énekelni, hogy Maros vize folyik csendesen. Természetesen két perc múlva ott volt a rendõr és felszólította õket, hogy viselkedjenek csendesen. Õk azonnal engedelmesen elhallgattak, megemelték kalapjukat és vállukra vették a padot, hogy induljanak. A rendõr megdöbbenve kiáltott rájuk: Hohó! Mit akarnak az urak azzal a paddal? Ártatlan és természetes arccal felelték mind a ketten: Visszük haza. A rendõr hangosan tiltakozott. Õk csendesen, de makacsul ragaszkodtak azon szándékokhoz, hogy a padot hazaviszik. Hosszú vita kezdõdött. A vége természetesen az lett, hogy mind a négyen elmentek a legközelebbi õrszobára: Pista, Laci, a rendõr, meg a pad. Egy 7

8 zordon fogalmazó elé kerültek az esettel, aki annál mérgesebb volt, mert éppen lefeküdt egy kicsit szundikálni, mikor a pad dolgában felköltötték. A forgalmazó nagyot sóhajtva nekiült a jegyzõkönyvnek. Fölvette a személyi adatokat, részletesen írásba foglalta a rendõr által ismertetett tényállást és mikor már négy árkust teleírt, megkérdezte a két fiatalembert: Miért akarták önöknek elvinni a padot, mi? A két ifjú szelíden és ártatlanul felelt: Nem akartuk éjszakára az utcán hagyni, hátha elviszi valaki. Aztán meg otthon szükségünk van rá, mert az elõszobában tartjuk. Micsoda? Önök a padot a lakásukon tartják? A város tulajdonát képezõ padot? Pista álmélkodó arcot vágott. A város tulajdona? Hogyhogy a város tulajdona: Ez a mi saját padunk. Szerencsére ezt okmányokkal tudjuk igazolni. Azzal elõszedte az írást, amelyben az asztalosmester hitelesen bizonyítja, hogy a padot õ csinálta a két rendelõnek s az árát teljes összegben fel is vette. A rendõrfogalmazó valóssággal szikrázott a méregtõl. Miért nem mondták ezt rögtön az urak? Miért iratnak velem három árkust éjszakának idején? Bocsánat, de nem méltóztatott kérdezni. Végtelenül sajnáljuk. A rendõrfogalmazó összetépte a jegyzõkönyvet, a rendõrt elküldte, a két fiatalembert és a padot szabadon eresztette. Aztán lefeküdt aludni. A fiúk a padot megint a vállukra vették és mentek haza. Igaz, hogy egy kis kerülõvel. A városi park felé kerültek, azon mentek keresztül. Alighogy elhagyták a parkot, találkoztak egy másik rendõrrel. Hohó! Hova viszik azt a padot? Visszük haza, mert már késõn van. A részleteket nem mesélem, azokat mindenki kitalálhatja. Egy negyedóra múlva a rendõr ott volt a két fiatalemberrel és a paddal az õrszobán. Felrázta a fogalmazót, aki csak most aludt el. A fogalmazó elkeseredve, álmosan felült a lószõrtakaróval leborított priccsen. Mikor meglátta a két fiatalembert, majd megpukkadt a méregtõl. Már megint itt vannak ezzel az átkozott paddal? Mi nem tehetünk róla, fogalmazó úr, mi haza akarjuk vinni, de folyton feltartóztatnak bennünket. A fogalmazó mérgesen felvilágosította a rendõrt és elküldte a társaságot. Aztán levágta magát a priccsre aludni, de úgy, hogy a priccs majd eltört. Nem telt bele egy félóra, megint rázogatta egy rendõr a vállát. Fogalmazó úr kérem, ez a két fiatalember padot akart lopni a városi parkból, de szerencsére megfogtam õket. A fogalmazó most már nem felült, hanem felpattant és olyan pofont adott szegény rendõrnek, hogy az az eget is bõgõnek nézte. Aztán leült az íróasztalhoz és mégis csak fölvette a jegyzõkönyvet. Megint telekörmölt három árkust s végén kihirdette az ítéletet: a padot a hatóság ezennel lefoglalja, a két fiatalember hazamehet. 8

9 A szegény rendõr nem járt rosszul. A felsõbb hatóság engedelmével a két fiú egy hízott disznót ajándékozott neki másnap. A gráci rend derék õre ma is áldja a magyarokat, ha még él. És mi lett a paddal? Azt a hatóság hivatalosan hazaküldte nekik. De nappal. Éppen jókor jött. Hatodika volt már, tehát idestova hónap vége, a fiúknak nem volt pénzük fûtésre. A zöld pad vidáman ropogott a kályhában. 9

10 Endre Takacs Remembering William S. Burroughs Ruthless time she builds and destroys and yet the moment has it all when in a glance there is a feel of outcast charm for green eyes You is the accursed troubadour whose drunken images come through the magnifying smoke of hash and it is so true so true that it is false Yet the inner child you cannot fake and that you ften ned to create on your steam-typewriter of naught lest the blue print die sooner than bones O what vile pleasure and weariness morphine you must shoot to soothe and what vague will for this prize to remain immortal like stones Ruthless time she is death and lives and frames your smile on a picture but lo here comes th brave to dream of floating without the recorded films 10

11 Takács Endre Emlékezés William S. Burroughs-ra A könyörtelen idõ épít és rombol mégis egy perc õrzi mind azt mikor a pillantásban az elszántság olyan mint csavargó fiúk zöld szemû vágya Te vagy az elátkozott troubadour akinek a részeg látomásai keresztül vágnak a hasis nagyító füstjén és ez oly igaz oly igaz hogy talán téves Mégis belsõ éned hamisíthatatlan és ezt kell hogy szüntelen alkosd és mûveld a gõz-írógéped zakatoló semmijén nehogy a terv eltörjön elõbb mint a csontok Ó mily hitvány öröm és sötétség kiégettség morfium kell hogy tompítsd a hiányt és mily tétova a szándékod hogy kinyújtsd kezed hogy halhatatlanná válj mint az óceán A könyörtelen idõ halál és õ él és bekeretezi a mosolyod egy képen de figyeljetek itt jönnek az álmodozó hõsök lelkük lebeg az éjkék ûrben örökké szabadon 11

12 Gerhard Fritsch Augusztusi Hold A csûr lélegzetébõl a kukoricaföld párájából a gesztenye-koronából elfeledett töltések bogáncsaiból a bodzasövényekbõl a temetõk szegleteibõl a porból a porból a por óceánjából gurul ki hangtalanul a Hold a hatalmas tök a síkság csillag-útjaira. Falutól faluig kutyák nyitnak elõtte utat. Fordította: Erdélyi Z. János 12

13 William Butler Yeats Egy ír pilóta elõre látja halálát Tudom: a végzet rámköszön valahol a fellegekbe fenn. Kit támadok, nem gyûlölöm. Kit védek én, nem szeretem. Kiltartan Cross: szülõvidék. Minden szegény, ó, földim ott. Nem fosztja ki már semmi vég. S nincs harc, mi hoz jobb holnapot. Se törvény-szó, parancs se hív, Se hatalom, se tömegek. De lök magányos férfiszív szállni felhõ-tömeg felett. Minden érvem megmértem én: Fölös levegõ a jövõ Az élet s halál mérlegén múltunk is fölös levegõ. Fordította: Erdõdi Gábor 13

14 Antonio Gómez Oídos sordos

15 Gacsályi József Übüizmus és Jarrysztika Übü általában önmagban Übü, aki maga az übüség megtestesülése. Mégis megpróbálom némely más alakkal egybevetni merészen, s ez kézenfekvõ, hiszen Jarry-módon szól a szöveg: Akkoron Übü papa az hátulját pirosra vakará, miért is az ángliusok Segszpirnek nevezték vala el, és e néven több gyönyörûséges tragyõdiát hagya reánk. Az idézet maga a mottó, amellyel Alfred Jarry az Übü-tragyõdiacsoportot indította, hogy nem kis botrányok közepette fõhõsét és saját magát az irodalomtörténet pantheonjába emelje. Pedig ez nehéz volt, hiszen a szerzõ azon múlt század végén extravagánskodó franciák közé tartozott, akiket szálkaként hordott szemében a kozmopolita Párizs, s akikrõl azóta is csak intellektuális exhumálás után szólhat a hivatalos irodalmi közeg, mert porhüvelyükkel sem tudnak mit kezdeni. Jarry mindenesetre jó anyagból formázott, amikor megalkotta azt a figurát, amely robusztus baromságával túlnõtt szellemi atyján is. Talán már a kezdet kezdetén elgondolhatta az író, hogy teremtett lényével ketten fognak ülni az emlékezet idõtálló térein és röhögnek vagy bosszankodnak, mivel semmit sem tanultak a következõ nemzedékek. De hogyan is voltunk korábban? Mert az Übü téma nem új. Volt más Übü, csak másképp hívták. Nem Hébert tanár úr volt az elsõ, akit übüséggel vert meg a sorsa, õ legfeljebb az a klasszikus pofa volt, akiben gyarlóságaink igen szögletesen egyesültek. A fõgyarlóság a mérhetetlen hatalomvágy, melynek érvényesítésével az Übü (sic! Mert jelenség) igyekszik elérni a lelki harmóniát, s ez így már nem paradoxon, hanem paranoia. A zavart figurák közül mindenképp elõdnek tekinthetõ Rabelais Gargantuája. Ez az elgondolt lény, ez a látomás csapódik többszáz esztendeje jobbra-balra a világban, és az a szomorú, hogy örökre otthon van benne. Nem véletlenül friss a figura. A karikatúra-ember itt jár közöttünk, s mi kiszolgáltatottjai vagyunk. Mikor volt utoljára oly idõszak, amikor nem volt természetszerû mások felfalása, ledöngölése? Miért ne reinkarnálódott volna a szörnyalak akár király, akár szolga gyanánt? Az lett volna csoda, ha az irodalmi körök fortyogásának korában nem jött volna a világra egy olyan mûvelt zseni, mint Jarry, és nem csinálta volna meg Übüt. A tanárok között könnyû volt egy öntörvényû, csökönyös szamarat találni, s a Jarry diákéveit keserítõ faggyúdarab Hébert pedig olyan plasztikus változata volt a rabelais-i figurának, hogy a szellemi genetika papírlapra is helyezte, mert nem tehetett mást. Bárki kérdezhetné, miként keveredik az ügybe Shakespeare az ángliusokkal. Nos, az Übü-téma a mottóban detronizált nagy drámaköltõ mûveinek jelentõs részével közeli rokonságban van. Persze nem Shakespeare volt a drámairodalom azon újszülöttje, aki a hatalommánia és a páriaérzet természetét rajzolta meg, mert szokták mondani már az ókori görögök is átgondolták a dolgot. Például Aiszkhülosz A leláncolt Prométheuszban (nem véletlen, hogy Jarry egyik darabja A láncra vert Übü címet viseli) a ha- 15

16 talom belsõ tartalmát boncolgatja, akárcsak a hellén tragédiák jelentõs része. Persze ha ugrunk, és eljutunk Shakespeare gondolatbirodalmába, akkor elsõsorban Macbeth és Macbethné jut az eszünkbe. Ugyanis nem az számít kardinális kérdésnek az übüség tekintetében, hogy valakiben megvan-e a mindent birtoklás vágya, mint Übü mamában, hanem hogy adódik-e fogékony alany, akire átvihetõ az akarat, s ezáltal megvalósulhatnak az alantas álmok. Ha a témát tekintjük tehát, az Shakespeare-méretû. A megoldás is az, az írói módszer más csupán. Jarry alapvetõ módszere a dolgok, jelenségek és alakok groteszk felnagyítása. Szándékát eképp fogalmazza meg a szerzõ: Azt akartam, hogy mihelyt a függöny felmegy, a színpad úgy álljon a közönség elõtt, mint azok a tükrök Leprince de Beaumont tündérmeséiben, ahol a gazember bikaszarvval és sárkánytörzzsel látja viszont magát, és felismeri saját aljasságának eltorzult képét. Nézzünk a sorozat elsõ darabjába! A címe: Übü és a lengyelek. A helyszín a képzelet mûve ennek a Lengyelországnak a valódihoz semmi köze sincs, illetve annyi, amenynyi a többi országnak, Vencel király pedig Lengyelországban sosem uralkodott. A színpadi szóváltások, mozgások, cselekedetek, viszályok és veszekedések a bábszínpad lehetõségeit igyekeznek kihasználni. Jarry ugyanis oda szánta alkotását. Ezért lehetséges mindenféle bukfencvetés. Ezért múlhatja fölül a legaljasabb képzeletet is a nemesek süllyesztõbe és disznóbelezõbe küldése, agytalanítása és a többi épületes ökörség. Éppen Übü papa leggaládabb tetteinek idején válik a cselekmény infantilisan naivvá. Mit érzékelhetünk ekkor? Azt, hogy az ép, kifejlett elme számára az übüség lehetetlen intézmény, azonban az ember már zsenge kora óta magában viseli a zsarnokság csiráját, és jaj a világnak, ha ez a kezdemény tokrepesztésig felnövekszik egy trónra jogosult lényben. A szaharkard, pfinánchorog, fizikuspálca mint uralkodói jelképek és persze eszközök magukban hordozzák a torz despotalélek kínosan és szörnyûségesen nevetséges voltát. Übü papa a következõképpen áll neki az adóbeszedésnek: Pfizessetek! Különben végrehajtalak benneteket, kerékbetöréssel, karóba húzással és pfelnégyeléssel súlyosbítva! Potrohomadta! Hát ki itt a király? Minél nevetségesebb a pöffeszkedés, minél inkább mutatja az ép lélek fonákját, annál borzasztóbb annak az esélye, hogy mindez a valóságban is létezõ formát kap, s egyszer csak Übü lelép a színpadról, s intézkedik. Közvetlenül érint meg bennünket annak a felismerése, hogy a despota minden szabadságunkat mérhetetlen bendõjébe gyûri le. Láthatjuk tehát Macbeth pirosra vakart seggû rokonát uralkodni. Ez a torz barom cselekedeteiben is követi albioni õsét. Amikor Übü papát a trón megszerzésére igencsak ösztönzi neje, az aljasság és a butaság dialógusa valósul meg. Übü mama: Hogyhogy? Volt aragon király létedre megelégszel azzal, hogy ötven gyíklesõs fickót díszszemlére vesztegess, mikor egy kis fáradsággal az aragon koronát a lengyel követhetné. a kobakodon? Übü papa: Ejnye! Übü mama, egyáltalján nem értem, mit beszélsz. Übü mama: Mert hülye vagy! 16

17 A hülye aztán megérti az okítás lényegét, s kiváló tanítvánnyá válik. Mint Macbeth. A rémuralkodás azonban nem csupán fáklyásmenet, hanem felettébb önveszélyes is. A halottakért meg kell fizetni. A királyfi akárcsak Shakespeare-nél itt is visszatér felmentõ csapatai élén. Übü azonban nem hal meg ez is az übüség része, mert neki tovább kell játszania. Neki meg kell mutatnia, hogy a szolgalét, lényegét tekintve, alig különbözik a zsarnokságtól. A lánc és a pfinánchorog hasonló szerszám, ha szenved tõle az ember, ha leigáz vele másokat. A lengyelek királyává emelkedett Übütõl félni kell. A butaság, az ostobaság intézményesült a korona elnyerésével. Poszomány, a talpnyaló eképp esküszik: Ha Vencel megölésérõl van szó, itt a kezem! Ám amikor Übü sorban követi el baklövéseit, a kapitány átpártol az ellenséghez. Übü féktelensége még így is a fonákjára fordul. Mint Shakespeare torzlelkû trónbitorlója, õ is saját magára hozza az ellenséget. Übü sosem tagadja meg önmagát. Amikor Renszky viszi a lázadás hírét, a friss király válasza ez: Halálmadár, balsors baglya, gatyás bagoly! Honnan szedted ezt a marhaságot? Aztán, mint Macbeth, õ is dombra vonul és körülbástyázza magát seregével. A sereg olyan, mint vezére. Übü parancsa így hangzik: Szóljon a katonáknak, tábornok úr, végezzék el szükségüket, és gyújtsanak rá a Pfináncnótára! Õk énekelnek is: Éljen Übü papa, a mi nagy Pfináncunk! ting, ting, ting stb. A zsarnoki kellékek közül tehát nem hiányzik az öntömjénezés sem. Übü mama, aki a dráma elején a szörnyûségek mérges csírája volt, az erõbitorlás eme fokán már másodlagossá válik, a rosszindulatú daganat Übü papa pedig önállósodik és elhatalmasodik. Ki méltó még ehhez az alakhoz? Mert mégiscsak érdekes az, hogy megjelenik valahol egy hájpacni pedagógus, és kiderül róla, hogy õ már prótheuszi alakokban bújócskázott a mítoszi históriában mint Góliát vagy Kreón vagy Harpagon. Gigantikus baromsága jelzi, hogy valami olyannak a megtestesítõje, ami ellen az ember természettõl fogva tiltakozik, de hiába. Ott van az õsök között a Henrik-dráma Falstaffja és Plautus hetvenkedõ katonája is. Azonban ezek az õsfigurák csupán csak szájalnak, Übü ellenben cselekszik. Falstaff akár az ifjú Henrik tanítómestereként, akár mint a windsori asszonyok hódítója viszonylag ártatlan alak. Mert egy valami hiányzik a tárházából. Ez pedig a hatalom. Jarry ezt adja hõse kezébe. S mihelyt ártani képes a király, Jarry kiszól a színrõl. Azt mondja, vigyázzunk, mert túltengünk. Aztán az ostoba ember hitelesítette Übüt. Elõbb a kortársak, Ferenc Jóska, Hindenburg, majd Hitler, Sztálin, Rákosi és az eljövendõ többiek. Mert az übüség ma sincs kipusztulóban. 17

18 Dicsõ Zsolt Zsiroska Ésa Farkály II. Ésa Farkály egy elektromûszerész alaposságával túrta az orrát. Gondolatai még mindig Zsiroska borotvált micsodáján idõztek. A pincér letette elé a sört, beszélgetni próbált. Belekezdett kedvenc történetébe Fábián II. Tyütyürõl, az utolérhetetlen kosárlabdajátékosról, aki elsõ válogatott meccsének harmincegyedik percében negyvenkét dobott pont után úgy döntött, szülész szakorvos lesz és cserét kért... Vendég érkezett, s a történet félbeszakadt. Ésa Farkály orra rejtélyes tartalmából apró golyócskát formált, s megpróbálta az új vendég gõzölgõ kávéjába lõni. Nem talált! Kortyolt sörébõl és arra gondolt, vajon hogy stopol a milói Vénusz, ha kedve támad egy buja balatoni hétvégére. Úton lenni boldogság, megérkezni a halál! A problémát nem sikerült megnyugtatóan megoldania, úgy határozott hát, elvegyül/kiválik, ahogy azt a helyzet megkívánja. 18 Ésa Farkály betartva a konspirációs szabályokat, megbeszélésre hívta Hubertet a gimnázium fizikaszertárába. Félresöpörtek kémcsövet, pipettát, Bunsen-égõt és kiterítették Ausztrália részletes hegy- és vízrajzi térképét. Elemezték az ország 1972-es politikai, gazdasági helyzetét, külön tekintettel a nehézipar fejlõdési mutatóira és diólikört ittak.

19 Információikat a Szabad Európa Rádió illegális hallgatása útján szerezték. Így jutottak a felismerésre, meg kell ismerniük oly vidékeket is, melyekre nem terjedtek ki az iskolai osztálykirándulások, azaz jó lenne messzebbre jutni Diósgyõrnél, Dunaújvárosnál és a Vörös Október Ruhagyárnál. Választásuk az NDK-ra esett. Ott majd alagutat ásnak, útlevelet vesznek, vagy... Meg aztán olcsó ott a sör, könnyen dõlnek gerincre a csajok és a gimnáziumban két éve heti két órában amúgy is németet tanultak a rezignált Viola Tanárnõtõl, Frau Braun geht in die Küche-Gerd kauft zehn Brötchen-ich liebe dich! Összehajtogatták a térképet és biztos ami biztos, fölírták egy papírlapra: KEDDEN DISSZIDÁLNI! Hazafelé nem követte õket senki. Ésa Farkály rendelt még egy sört remélve, a pincér befejezi a történetet, de õ épp egy busznyi turistára próbálta rásózni a tegnapi rántott húsból készült brassói aprópecsenyét, így várnia kellett. Egyike kovászos uborkát rendelt, mire másika azt mondta, én a vastagszalonnát szeretem lila hagymával, meg a pinát, de olyan homloka legyen, mint egy fölfordított kõmûvesfandli! A többiek sziszegve falták a tegnapiból készítettet. A konyhában az izzadt fõszakács a kézilány hetyke segge után kapott, a lány jobban örült volna, ha a pincér teszi, de nem tette, hûséges volt vendégeihez. Ésa Farkály pedig úgy döntött, elvegyül. Ésa Farkály kölcsön kérte Hubert farmerdzsekijét és tervekkel telve irány Sárvár, a Diákköltõk IV. Országos Találkozója. A vonat büfékocsija bemutatta Fenyõ Dánielnek, aki szintén... 19

20 Antonio Gómez Sobredosis

21 Az elsõ nap elemzõ foglalkozásán közölték velük, bár verseik formailag bravúrosak, tartalmilag rossz úton járnak, eltávolodtak a joggal várható szocialista szemléletmódtól, nem tisztelik kellõképp hõs apáik harcos múltját és az MSZMP vívmányait. Hogy rámutassanak eredendõ hibáikra, felelõsségtudattól áthatva, az õszinte feltáró kritika erejében bízva, analizálták is egy-egy költeményüket. Fenyõnek otofon" címû szonettjét, mit hallgatózik maga a maga fülével, magának semmi sem elég jó? Ésa Farkálynak pedig a gyárigazgató" címû felezõs tizenkettesét, az az elvtárs, akit a párt ilyen felelõs pozícióba állít, ne lövöldözzön sörétes puskával védett madarakra és rövidáru-boltok kirakataira, mi lesz így a szocialista tervgazdálkodással, s a vezetõi tekintéllyel? Vettek egy üveg paksi sillert, mert az ember társas lény és visszalopták kézirataikat. Ésa Farkály hazafelé a vonaton veszettül markolászta egy sörszagú negyvenes nõ kedvetlen melleit és elkeseredetten üvöltötte, Nézzétek elvtársak! Torkos tenyeremben hízik a béke. Ésa Farkály azon töprengett, hogy is kell elvegyülni, talán a turisták közé és brassói kovászos uborkával, vagy egy menü? De a sors másképp rendelkezett. DéBéla lépett az étterembe. Leült, s izgatottan kérdezte, Hallottál már Dr. Fábián II. Tyütyürõl, az egykori legendás kosarasról, aki elsõ válogatott meccsének harmincegyedik percében negyvenkét dobott pont után cserét kért, mert úgy döntött szülész szakorvos lesz? Ésa Farkály bólintott, DéBéla választ se várva folytatta. 21

22 Tudtad, hogy Zsiroska nála szült tizennyolc évvel ezelõtt és nem adott hálapénzt? A kérdezett nem tudta, ám ez csöppet sem zavarta a rémzõmûvészt. Hát tegnap a Zsiroska kapott a doktortól egy levelet. Azt írja, köszöni jól van és jövõ héten új lakásba költözik. Elnézést kért a hosszú hallgatásért, de hát a beilleszkedés, meg az ikerszülések. Küldött egy légifelvételt is, melyen egy uszoda elmosódott körvonalai látszottak. 22 Ésa Farkály szakaszvezetõ, sorkatonai szolgálatának tizenkilencedik hónapjában, térképet rajzolt a Bakony beláthatatlan sûrûjében. Rohadt hideg volt, a fákra vastag hó fagyott és fújt a szél, ahogy csak a szél szokott. Ez a hadgyakorlat is úgy indult mint a többi. Ausztria föladta semlegességét és jöttek a tiroli hegyivadász dandárok, hogy átgázoljanak abrosznyi hazánkon. Ám hõs honvédõ seregünk emberfeletti áldozatok árán ellentámadott! Ezen hadmûveletek részeként a vegyivédelmi zászlóalj, melyben Ésa Farkály térképpel védelmezte az országot, veszettül permetezett le mindent és mindenkit a visszafoglalt területeken mentesítõ folyadékkal, hogy mentesítse õket és nyugodtan seggbe lõhessék az alattomos osztrákokat. A csata ezen állásánál azonban elpártolt tõlük a hadiszerencse! A tábor védelmére felállított század ártalmatlanná tette az ellenõrzésükre érkezõ Sztanó vezérõrnagy elvtársat és kíséretét. A tábornok elvtárs szabadulása után áthelyezett, lefokozott, ivott három hirtelen konyakot és odalépett a még mindig elszántan rajzoló Ésa Farkályhoz. Nézte az óriás földabrosz fölé görnyedõ szkv-t

23 és közölte, a háborúnak vége, ám a szakaszvezetõ ne keseredjen, mert belõle hivatásos katona vállhat, magas fizetés, egyenruha, szolgálati lakás, hatalom. Ésa Farkály megvastagította az elõrenyomulás irányát jelzõ nyilakat és föl se tekintve felelt, Tábornok elvtárs, én inkább könyvet írnék, van-e élet a földön a halál elõtt, címmel. Elült a déli roham és DéBéla is távozott. Ésa Farkály magára maradt. A pincér látva magányát, hozott egy újabb sört és folytatta. Tudja, ez Fábián II. Tyütyü, tizennyolc évvel ezelõtt levezette egy nõköltõ elsõ szülését, a gyermek farfekvéses volt, és nem kapott hálapénzt. Azóta a doktor jól van, uszodába jár, a jövõ héten új lakásba költözik és gyûjti a gyûjtõk telefonszámait. Ésa Farkály ezalatt ízlelgette a szót, tolófájás. 23

24 David Ignatow Kelet-Bronx Az utcán két gyerek kést élez a járdaszegélyen. A szülõk az ablakban lógnak bambulnak és méláznak és bagóznak és visszahúzódnak a házba hogy öltözõasztalhoz üljenek hogy zárt ajtók mögött olvassanak két teknõsbéka boldogságáról egy szigeten a Csendes óceánon örökös magány és örökös napsütés. Fordította: Rossner Roberto 24

25 Puskás Tibor Tündérkertbe... Tündérkertbe értem bársony-madár fûben hempergek kacagva szeretõm ölel át Égi csönd köröttünk szép-zsongú zene illatos felhõk zöld testû fák Kék tóban fut össze mind a tiszta víz tükrében a mennybolt lányarcot talál Fodrosan kékvizûn lágy-balzsam oldással átölel szeretõm Így ér a halál 25

26 Antonio Gómez Poema objeto

27 Nagy Ildikó Noémi Egy fehér taxiban Mint két elolvadt savanyúcukor ültünk a taxiban. Mint férfi és nõ szálltunk be. Hátra. Csakhogy, habár õ a férfi, én voltam a férfi. A nõ nem tudom hol volt. Ja! Itt ül mellettem. Õ a nõ. Én mondtam a taxisnak, hogy hová. De õ a férfi. Ez az õ dolga. Ó. Hogy most én mint férfi. Hidegen nézünk ki az ablakon. Õ azon, én ezen. Hidegen a hideg éjszakára. Ki abba az éjszakába, amin már olyan sokszor keresztülmásztunk gyalog. Ugyan ilyen hidegen a hidegbe. Csak kevesebb pénzzel. S most itt ülünk a hatalmas fehér Mercédesz bõr ülésén. Mi közünk van egymáshoz? Mi: a férfi és a nõ? Több közöm van talán a brokkolihoz, ami a táskámban lapul. Ki ez? Miért ül mellettem ebben a taxiban? Ez az én taxim! Sofõr! Kérem, tegye ki innen ezt a személyt. Én rendeltem ezt a taxit. Tudom, hogy most gazdasági válság van, de azért ennyire nem kell spórolni. Most, hogy kiszálltunk, kínlódva kinyitom a kaput és besurranok a kongó lépcsõházba. A kedves taxis megvárta, míg bemegyek, nehogy közben elraboljanak. Igazán, nagyon kedves. De most lépteket hallok magam mögött. Ez a személy jön fel velem a lépcsõn. Követ. Ez komoly? De lehet, hogy nem. Hallom a saját lépteimet a lépcsõkön. Az övét nem, talán nem is jön. Megfordulok. Ó! Mégis itt van. És te vagy a Persze, persze. (Leesett végre.) Mi ismerjük egymást valahonnan. Talán épp a taxiból? Nem, nem. Már régebbrõl. Több éve. Húsz, harminc? Nem. Az sok. Vihogok. Nem is éltem, még annyit! De ugye te vagy, akivel õszi estéken a ligetben szoktam sétálni. Megcsókol. Na na na na álljunk csak meg itt egy percre! Azért mert felismertelek, nem kell rögtön bizalmaskodni. Bocs. Tegezõdünk mi egyáltalán? Talán fel akarsz jönni? Egy kis brokkolira esetleg? Te egyébként mindeddig férfi voltál, nem? Mintha úgy emlékeznék. Vagy tévedek? Néha megtörténik. Bocsáss meg, ha netán megsértettelek. Tessék? Hogy én a menyasszonyod vagyok? Szó se lehet róla. Mi közünk van egymáshoz? Este együtt szoktunk sétálni. És akkor mi van? Erre nem lehet egy házasságot alapozni. De esetleg egy kis brokkolival megkínálhatlak. 27

28 William Butler Yeats A Szeretõ Szava Dalainak Jövendõ Hallgatóihoz Nõk, kik oltárnál térdeltek majd egykoron s kedveskednek szõtt dalom burkolja az imát s holt szívébõl füst száll ibolya-kék légen át S csak száll, mirrha s tömjén füstjét betakarón Imádkozzatok bûnömért, mi dalba szõtt Míg sírva sír a Veszett Lelkek gyámola s hív engem s kedvesem: Ne szállj többé soha a csapongó, bús, bûnbánó sereg között. Fordította: Erdõdi Gábor 28

29 Heinz Kahlau Játékok Jöjj, játsszunk Istent, keresünk magunknak egy Káoszt, amit majd renddé zabolázunk, aztán egy cseppet félreállunk, kuncogva, cinkosan. Teremtünk új Kõtáblákat velük üldözve magunk életfogytig, hacsak számon nem kérik bizonyítandó igazságunkat. Így hát, teremtünk egy újabb Káoszt. Fordította: Bayer Béla 29

30 William Butler Yeats Politika Manapság az Ember sorsa politikai értelemben mutatkozik meg (Thomas Mann) Ó hogy tudnám hisz ott áll az a lány figyelmem függeszteni ma terád, római, orosz avagy spanyol politika? Bár világlátott ember és tudja mit beszél Politikus is tudja honnan fúj a szél S talán igaz amit szólnak hogy háború, hogy borzalom De bárcsak ifjú volnék újra s e lányt fûzné körül karom. Fordította: Erdõdi Gábor 30

31 John Updike Telefonpóznák Régóta velünk vannak már. Túlélik majd a szilfákat. Fákat vizslató szemeink, mint durva rostán a gabonaszemek, úgy szaladnak rajtuk át. Összemosódnak kisvárosi utcák mentén, mint a puszta mitológiába olvadt egyfajta óriások. Hittõl tisztára mosott szemeink hitetlenül emelkednek ijesztõ csavarkoronáikhoz, dúcaikhoz, tartószerkezeteikhez, anyacsavarjaikhoz, és más elhagyhatatlan vackaikhoz; mint alkotják az elektromos hulladék eme patinás lerakódásait. Egy-egy Gorgó-fej valamennyi, jól megragadva kõvé döbbenthetnek minket. Mégis, õk a mieink. Mi készítettük õket. Nézd itt, ahol a pályamunkások ékei egy második kéreggé durvították a csupasz törzset. És ezek a peckek, oldalt beverve közönként, az emberi lábnak kényelmesen. Az általunk konstruált Természet mindenképpen használhatóbb, mint az a Természet, amelynek helyére kerül. Milyen másik fára felmászva hallhatod a madárcsicsergést dekódolva angolul? Igaz, vékonyka árnyékuk elhanyagolható, viszont nem kell a tragikus õszi lombhullással szembeszegülniük évente. Ezek az óriások állandóbbak, mint az örökzöldek, azáltal, hogy sohasem zöldek. Fordította: Rossner Roberto 31

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚNIUS ÁRA 250 Ft

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚNIUS ÁRA 250 Ft IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚNIUS ÁRA 250 Ft Számvetés III. avagy óvodáskorba léptünk! Sokak által ismert Lucien Hervé (Elkán László) híres mondása: A fotó arra hivatott,

Részletesebben

KÁNTOR ENDRE Magyar János Vallomása Szellemem e földet nem dicsõíti mert mindennap izzadtan és morcosan kelek mert éjszaka szép nõk s múzsák helyett kolbásszal és hagymával álmodom. Egy vízcsepp útja a

Részletesebben

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI KELECSÉNYI LÁSZLÓ SZATHMÁRI ISTVÁN PRÓZÁJA ARANY ZSUZSANNA KOSZTOLÁNYI DEZSÔ ÉLETE HALÁSZ LÁSZLÓ NAPLÓJÁBÓL

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli."

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat V. évfolyam 4. szám, 2010. április "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Óvári János: MÁRCIUSRA VÁRVA 2009

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból

Szófacsavar: diákköltők, diákírók. Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szófacsavar: diákköltők, diákírók Válogatás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola diákjainak írásaiból Szerkesztette: Erdei Istvánné Kónyiné Kovács Anita Kölcsey-Gyurkó László Tillman Gábor Wilhelmné

Részletesebben

I. évfolyam 8. szám SZERKESZTETTE: KAZÁRI GYULA 1997, április - december TARTALOM:

I. évfolyam 8. szám SZERKESZTETTE: KAZÁRI GYULA 1997, április - december TARTALOM: I. évfolyam 8. szám SZERKESZTETTE: KAZÁRI GYULA 1997, április - december TARTALOM: Prológus...1. oldal Erdész R. Dávid: Betört lovaid...2. oldal Jakus Réka: Anya...3. oldal Vámos Gábor: Nem hátrálok...4.

Részletesebben

BARBARA ERSKINE. A harcosok hercegnője. Újabb lebilincselő alkotás a történelmi regények nagymesterétől

BARBARA ERSKINE. A harcosok hercegnője. Újabb lebilincselő alkotás a történelmi regények nagymesterétől Jess, a fiatal londoni tanárnő erőszak áldozata lesz. A támadó személye ismeretlen, de Jess attól tart, valamelyik ismerőse volt a tettes. A nővére walesi házába vonul vissza, de ott sem talál nyugalomra:

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT

IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1 XIII. évfolyam 2005/5. szám Tartalom IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT II. Irodalmi humor fesztivál 3 10 13 17 22 26 31 35 39 43 46 50 Zalán Tibor: Képmutogató (vers) Vámos Miklós:

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

Jász Attila: sötét reménysugár. Avagy fehéren fekete

Jász Attila: sötét reménysugár. Avagy fehéren fekete Jász Attila sötét reménysugár. Avagy fehéren fekete Háttérszövetek fiktív plakáttervekhez Jász Attila: sötét reménysugár. Avagy fehéren fekete 2009 / Nyár Olyan legyen, mintha, de azért gondoljunk valami

Részletesebben

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak

Diablo TM. A vér szava. Richard A. Knaak Diablo TM A vér szava Richard A. Knaak A jelen történetben szereplő nevek, személyek, helyek és események mind a szerző képzeletének szüleményei, valós eseményekkel, helyekkel, élő, vagy meghalt személyekkel

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet!

Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet! Evangéliumi Gyermek- és Ifjúsági lap 2009/3 Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet! A legnagyobb ajándék Ragyognak

Részletesebben

ONGA BÁRSONYOSAN T O L Ó G I A

ONGA BÁRSONYOSAN T O L Ó G I A ONGA BÁRSONYOSAN T O L Ó G I A Ongai Kulturális Füzetek I. ONGA BÁRSONYOSAN T O L Ó G I A Ongai Kulturális Füzetek I. Onga, 1999 Szerkesztette: Takács László és Kovács György Borító és számítógépes illusztráció

Részletesebben

New York Times Bestseller

New York Times Bestseller New York Times Bestseller Az első rész rajongói a folytatástól is le lesznek nyűgözve Publishers Weekly Libba Bray Lázadó angyalok Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Libba Bray A mű

Részletesebben

Önképzőköri írások 2010-2011

Önképzőköri írások 2010-2011 Önképzőköri írások 2010-2011 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasók! Ez a novellagyűjtemény immár második alkalommal mutatja be az Író Olvasó Önképzőkörben alkotó diákok írásait. Politechnikum, 2011. június

Részletesebben

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. MÁRCIUS ÁRA 250 Ft

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. MÁRCIUS ÁRA 250 Ft IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. MÁRCIUS ÁRA 250 Ft KREISCHER KORNÉLIA HÓVIHAR Kint dühödten tobzódik a tél. Hópihe ölelkezik hópihével, forgatja, pörgeti a szél fenyő csúcsáról,

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

Emlékezés Ilona Kumlikra (Papszt Ilonára), válogatás szobraiból, írásaiból, levelezéseiből

Emlékezés Ilona Kumlikra (Papszt Ilonára), válogatás szobraiból, írásaiból, levelezéseiből Emlékezés Ilona Kumlikra (Papszt Ilonára), válogatás szobraiból, írásaiból, levelezéseiből Összeállította Kurucz Béla 2012 tavaszán Tűzijáték a Duna parton Családunkban nagy volt az összetartozás érzése,

Részletesebben

Pipaccsal csak késõbb kerültünk össze. A ceyloni nagy karanténban találkoztunk

Pipaccsal csak késõbb kerültünk össze. A ceyloni nagy karanténban találkoztunk 1 ELSÕ FEJEZET Barátaim és tisztelõim általában hülyének tartanak. Nem vagyok elmeorvos, tehát nem tudom ellenõrizni õket. De még ha elmeorvos lennék, akkor is kétséges, hogy egy hülye orvos önmagáról

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Alexa Alexandra A magányos lány

Alexa Alexandra A magányos lány Alexa Alexandra A magányos lány Fejezetek egy orvos életéből Dr. Anders sorozat 37 A férfi lehunyt szemmel dőlt hátra karosszékében. Mellkasa alig észrevehetően emelkedett és süllyedt minden lélegzetvételére.

Részletesebben

A borító Kaskötő István munkája (www.kalaka.com).

A borító Kaskötő István munkája (www.kalaka.com). Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Műszaki szerkesztés, tipográfia:

Részletesebben

follett_ken_papirpenz

follett_ken_papirpenz NNCL1624-572v2.0 KEN FOLLETT Papírpénz follett_ken_papirpenz Scannelte: Szörp 2005. május 5. Javította: Ede MAGVETŐ KIADÓ Előszó EZT A KÖNYVET 1976-ban írtam, közvetlenül A Tű a szénakazalban előtt, és

Részletesebben