Alatt, felett. Megnyugtatja magát. Jobb is, hogy kiült a párkányra. Jobban lehet látni a madarakat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alatt, felett. Megnyugtatja magát. Jobb is, hogy kiült a párkányra. Jobban lehet látni a madarakat"

Átírás

1

2

3 TARTALOM Mágocsi Nagy Zoltán Alatt, felett 5. oldal Harsányi Zsolt A gráci pad 7. oldal Endre Takacs Remembering William S. Burroughs 10. oldal Takács Endre Emlékezés William S. Burroughs-ra 11. oldal Gerhard Fritsch Augusztusi Hold 12. oldal William Butler Yeats Egy ír pilóta elõre látja halálát 13. oldal Gacsályi József Übûizmus és Jarrysztika 15. oldal Dicsõ Zsolt Zsiroska Ésa Farkály 18. oldal David Ignatow Kelet-Bronx 24. oldal Puskás Tibor Tündérkertbe oldal Nagy Ildikó Noémi Egy fehér taxiban 27. oldal William Butler Yeats A Szeretõ Szava oldal Heinz Kahlau Játékok 29. oldal William Butler Yeats Politika 30. oldal John Updike Telefonpóznák 31. oldal Dicsõ Zsolt KÉPességek 33. oldal Gerhard Fritsch Egy különös Halottak Napja 36. oldal Gulya István Listius (Az erdõ második variáció) 37. oldal Szkárosi Endre Térharang 45. oldal Strohmayer Éva A halott szeretõ dala 46. oldal Heinz Kahlau Drogok 47. oldal Nagy Vendel Kadarka utca 48. oldal Révész Ágnes Szobor a köztéren 49. oldal

4

5 Mágocsy-Nagy Zoltán Alatt, felett Megnyugtatja magát. Jobb is, hogy kiült a párkányra. Jobban lehet látni a madarakat Mert a varjak úgy repülnek, mint a világ összes nyitott kabátja, frissebb is a levegõ, néhány antenna szakítja szét a Napot bár látott már ilyet szabadon a lába: hintán szédül így a cipõ, most kigyullad az elsõ lámpa, s az utolsó is elalszik, befészkel a hideg a csontokba, elrepül a szemekbõl ecsetet ragad õ visszamászik, rágyújt újra és maradnak a tornyok megbúvó halakkal. 5

6 Antonio Gómez Pajara pinta

7 Harsányi Zsolt A gráci pad Arról beszélgettek társaságban az urak, hogy ki milyen jókedvû volt fiatalkorában. Ugratások, egyetemi csínyek, az ifjú virtus nagyvérû és jókedvû történetei követték egymást. Tele lehetne írni ezekkel az egész újságot. De mivel az olvasót nem csak az ilyen mókák érdeklik, hanem a politika ugratásai és a bankélet csínyjei nemkülönben, ezért csak a gráci pad történetét mondom el. Pista és Laci itthon voltak jogászok, de túlságosan vidáman viselkedtek az egyetemen. Ezért a két apa összebeszélt és elhatározták, hogy Pistát és Lacit egy esztendõre elküldik Grácba. Csendes kis város az, õket is majd megcsendesíti, aztán meg a német szó sem fog nekik ártani. Így kerültek Pista meg Laci Grácba. Hát bizony ott igen csendes volt a világ. Este tíz után teljesen kihalt az élet, pedig a két magyar fiúnak akkor kezdõdött volna a jókedve. Igen ugrált bennük a természet: kellene csinálni valamit. Törték a fejüket sokáig, mígnem a városi parkban tétlenül õdöngvén, Pistának eszébe jutott valami. Elmentek egy asztaloshoz, ott fogtak egy segédet és kivitték a városi parkba. A derék gráci lakosság kényelmére zöld fapadok állottak ott a lombok alatt. Rendelünk egy ilyen padot. De pontosan ilyen legyen. Mértéket kell venni róla collstokkal, meg kell jól nézni a színét. Szakasztott ilyen legyen a pad. A segéd megvette a mértéket, azzal mentek vissza az üzletbe. Az asztalosmester furcsállta a dolgot, de hát sokféle bolondság van a világon. A két idegen fiatalember nem sokat alkudott, tetemes elõleget is adtak, a mester tehát vállalta a dolgot. A pad elkészült. Nem ugyan a mondott napra, de elkészült. (Grácban sincs ez másképpen, mint akárhol a világon.) A két fiú kifizette a számlát. De azon felül írást is vettek az asztalosmestertõl, hogy õnekik ekkor és ekkor egy zöld fapadot szállított, s a zöld fapad a nevezett urak kétségbevonhatatlan magántulajdona. Este megvárták a tíz órát és a padot járatlan utcák sötétéjén keresztül vállukon elvitték a városi parkba. Ott letették a kavicsos gyalogút szélére, leültek a padra és elkezdték énekelni, hogy Maros vize folyik csendesen. Természetesen két perc múlva ott volt a rendõr és felszólította õket, hogy viselkedjenek csendesen. Õk azonnal engedelmesen elhallgattak, megemelték kalapjukat és vállukra vették a padot, hogy induljanak. A rendõr megdöbbenve kiáltott rájuk: Hohó! Mit akarnak az urak azzal a paddal? Ártatlan és természetes arccal felelték mind a ketten: Visszük haza. A rendõr hangosan tiltakozott. Õk csendesen, de makacsul ragaszkodtak azon szándékokhoz, hogy a padot hazaviszik. Hosszú vita kezdõdött. A vége természetesen az lett, hogy mind a négyen elmentek a legközelebbi õrszobára: Pista, Laci, a rendõr, meg a pad. Egy 7

8 zordon fogalmazó elé kerültek az esettel, aki annál mérgesebb volt, mert éppen lefeküdt egy kicsit szundikálni, mikor a pad dolgában felköltötték. A forgalmazó nagyot sóhajtva nekiült a jegyzõkönyvnek. Fölvette a személyi adatokat, részletesen írásba foglalta a rendõr által ismertetett tényállást és mikor már négy árkust teleírt, megkérdezte a két fiatalembert: Miért akarták önöknek elvinni a padot, mi? A két ifjú szelíden és ártatlanul felelt: Nem akartuk éjszakára az utcán hagyni, hátha elviszi valaki. Aztán meg otthon szükségünk van rá, mert az elõszobában tartjuk. Micsoda? Önök a padot a lakásukon tartják? A város tulajdonát képezõ padot? Pista álmélkodó arcot vágott. A város tulajdona? Hogyhogy a város tulajdona: Ez a mi saját padunk. Szerencsére ezt okmányokkal tudjuk igazolni. Azzal elõszedte az írást, amelyben az asztalosmester hitelesen bizonyítja, hogy a padot õ csinálta a két rendelõnek s az árát teljes összegben fel is vette. A rendõrfogalmazó valóssággal szikrázott a méregtõl. Miért nem mondták ezt rögtön az urak? Miért iratnak velem három árkust éjszakának idején? Bocsánat, de nem méltóztatott kérdezni. Végtelenül sajnáljuk. A rendõrfogalmazó összetépte a jegyzõkönyvet, a rendõrt elküldte, a két fiatalembert és a padot szabadon eresztette. Aztán lefeküdt aludni. A fiúk a padot megint a vállukra vették és mentek haza. Igaz, hogy egy kis kerülõvel. A városi park felé kerültek, azon mentek keresztül. Alighogy elhagyták a parkot, találkoztak egy másik rendõrrel. Hohó! Hova viszik azt a padot? Visszük haza, mert már késõn van. A részleteket nem mesélem, azokat mindenki kitalálhatja. Egy negyedóra múlva a rendõr ott volt a két fiatalemberrel és a paddal az õrszobán. Felrázta a fogalmazót, aki csak most aludt el. A fogalmazó elkeseredve, álmosan felült a lószõrtakaróval leborított priccsen. Mikor meglátta a két fiatalembert, majd megpukkadt a méregtõl. Már megint itt vannak ezzel az átkozott paddal? Mi nem tehetünk róla, fogalmazó úr, mi haza akarjuk vinni, de folyton feltartóztatnak bennünket. A fogalmazó mérgesen felvilágosította a rendõrt és elküldte a társaságot. Aztán levágta magát a priccsre aludni, de úgy, hogy a priccs majd eltört. Nem telt bele egy félóra, megint rázogatta egy rendõr a vállát. Fogalmazó úr kérem, ez a két fiatalember padot akart lopni a városi parkból, de szerencsére megfogtam õket. A fogalmazó most már nem felült, hanem felpattant és olyan pofont adott szegény rendõrnek, hogy az az eget is bõgõnek nézte. Aztán leült az íróasztalhoz és mégis csak fölvette a jegyzõkönyvet. Megint telekörmölt három árkust s végén kihirdette az ítéletet: a padot a hatóság ezennel lefoglalja, a két fiatalember hazamehet. 8

9 A szegény rendõr nem járt rosszul. A felsõbb hatóság engedelmével a két fiú egy hízott disznót ajándékozott neki másnap. A gráci rend derék õre ma is áldja a magyarokat, ha még él. És mi lett a paddal? Azt a hatóság hivatalosan hazaküldte nekik. De nappal. Éppen jókor jött. Hatodika volt már, tehát idestova hónap vége, a fiúknak nem volt pénzük fûtésre. A zöld pad vidáman ropogott a kályhában. 9

10 Endre Takacs Remembering William S. Burroughs Ruthless time she builds and destroys and yet the moment has it all when in a glance there is a feel of outcast charm for green eyes You is the accursed troubadour whose drunken images come through the magnifying smoke of hash and it is so true so true that it is false Yet the inner child you cannot fake and that you ften ned to create on your steam-typewriter of naught lest the blue print die sooner than bones O what vile pleasure and weariness morphine you must shoot to soothe and what vague will for this prize to remain immortal like stones Ruthless time she is death and lives and frames your smile on a picture but lo here comes th brave to dream of floating without the recorded films 10

11 Takács Endre Emlékezés William S. Burroughs-ra A könyörtelen idõ épít és rombol mégis egy perc õrzi mind azt mikor a pillantásban az elszántság olyan mint csavargó fiúk zöld szemû vágya Te vagy az elátkozott troubadour akinek a részeg látomásai keresztül vágnak a hasis nagyító füstjén és ez oly igaz oly igaz hogy talán téves Mégis belsõ éned hamisíthatatlan és ezt kell hogy szüntelen alkosd és mûveld a gõz-írógéped zakatoló semmijén nehogy a terv eltörjön elõbb mint a csontok Ó mily hitvány öröm és sötétség kiégettség morfium kell hogy tompítsd a hiányt és mily tétova a szándékod hogy kinyújtsd kezed hogy halhatatlanná válj mint az óceán A könyörtelen idõ halál és õ él és bekeretezi a mosolyod egy képen de figyeljetek itt jönnek az álmodozó hõsök lelkük lebeg az éjkék ûrben örökké szabadon 11

12 Gerhard Fritsch Augusztusi Hold A csûr lélegzetébõl a kukoricaföld párájából a gesztenye-koronából elfeledett töltések bogáncsaiból a bodzasövényekbõl a temetõk szegleteibõl a porból a porból a por óceánjából gurul ki hangtalanul a Hold a hatalmas tök a síkság csillag-útjaira. Falutól faluig kutyák nyitnak elõtte utat. Fordította: Erdélyi Z. János 12

13 William Butler Yeats Egy ír pilóta elõre látja halálát Tudom: a végzet rámköszön valahol a fellegekbe fenn. Kit támadok, nem gyûlölöm. Kit védek én, nem szeretem. Kiltartan Cross: szülõvidék. Minden szegény, ó, földim ott. Nem fosztja ki már semmi vég. S nincs harc, mi hoz jobb holnapot. Se törvény-szó, parancs se hív, Se hatalom, se tömegek. De lök magányos férfiszív szállni felhõ-tömeg felett. Minden érvem megmértem én: Fölös levegõ a jövõ Az élet s halál mérlegén múltunk is fölös levegõ. Fordította: Erdõdi Gábor 13

14 Antonio Gómez Oídos sordos

15 Gacsályi József Übüizmus és Jarrysztika Übü általában önmagban Übü, aki maga az übüség megtestesülése. Mégis megpróbálom némely más alakkal egybevetni merészen, s ez kézenfekvõ, hiszen Jarry-módon szól a szöveg: Akkoron Übü papa az hátulját pirosra vakará, miért is az ángliusok Segszpirnek nevezték vala el, és e néven több gyönyörûséges tragyõdiát hagya reánk. Az idézet maga a mottó, amellyel Alfred Jarry az Übü-tragyõdiacsoportot indította, hogy nem kis botrányok közepette fõhõsét és saját magát az irodalomtörténet pantheonjába emelje. Pedig ez nehéz volt, hiszen a szerzõ azon múlt század végén extravagánskodó franciák közé tartozott, akiket szálkaként hordott szemében a kozmopolita Párizs, s akikrõl azóta is csak intellektuális exhumálás után szólhat a hivatalos irodalmi közeg, mert porhüvelyükkel sem tudnak mit kezdeni. Jarry mindenesetre jó anyagból formázott, amikor megalkotta azt a figurát, amely robusztus baromságával túlnõtt szellemi atyján is. Talán már a kezdet kezdetén elgondolhatta az író, hogy teremtett lényével ketten fognak ülni az emlékezet idõtálló térein és röhögnek vagy bosszankodnak, mivel semmit sem tanultak a következõ nemzedékek. De hogyan is voltunk korábban? Mert az Übü téma nem új. Volt más Übü, csak másképp hívták. Nem Hébert tanár úr volt az elsõ, akit übüséggel vert meg a sorsa, õ legfeljebb az a klasszikus pofa volt, akiben gyarlóságaink igen szögletesen egyesültek. A fõgyarlóság a mérhetetlen hatalomvágy, melynek érvényesítésével az Übü (sic! Mert jelenség) igyekszik elérni a lelki harmóniát, s ez így már nem paradoxon, hanem paranoia. A zavart figurák közül mindenképp elõdnek tekinthetõ Rabelais Gargantuája. Ez az elgondolt lény, ez a látomás csapódik többszáz esztendeje jobbra-balra a világban, és az a szomorú, hogy örökre otthon van benne. Nem véletlenül friss a figura. A karikatúra-ember itt jár közöttünk, s mi kiszolgáltatottjai vagyunk. Mikor volt utoljára oly idõszak, amikor nem volt természetszerû mások felfalása, ledöngölése? Miért ne reinkarnálódott volna a szörnyalak akár király, akár szolga gyanánt? Az lett volna csoda, ha az irodalmi körök fortyogásának korában nem jött volna a világra egy olyan mûvelt zseni, mint Jarry, és nem csinálta volna meg Übüt. A tanárok között könnyû volt egy öntörvényû, csökönyös szamarat találni, s a Jarry diákéveit keserítõ faggyúdarab Hébert pedig olyan plasztikus változata volt a rabelais-i figurának, hogy a szellemi genetika papírlapra is helyezte, mert nem tehetett mást. Bárki kérdezhetné, miként keveredik az ügybe Shakespeare az ángliusokkal. Nos, az Übü-téma a mottóban detronizált nagy drámaköltõ mûveinek jelentõs részével közeli rokonságban van. Persze nem Shakespeare volt a drámairodalom azon újszülöttje, aki a hatalommánia és a páriaérzet természetét rajzolta meg, mert szokták mondani már az ókori görögök is átgondolták a dolgot. Például Aiszkhülosz A leláncolt Prométheuszban (nem véletlen, hogy Jarry egyik darabja A láncra vert Übü címet viseli) a ha- 15

16 talom belsõ tartalmát boncolgatja, akárcsak a hellén tragédiák jelentõs része. Persze ha ugrunk, és eljutunk Shakespeare gondolatbirodalmába, akkor elsõsorban Macbeth és Macbethné jut az eszünkbe. Ugyanis nem az számít kardinális kérdésnek az übüség tekintetében, hogy valakiben megvan-e a mindent birtoklás vágya, mint Übü mamában, hanem hogy adódik-e fogékony alany, akire átvihetõ az akarat, s ezáltal megvalósulhatnak az alantas álmok. Ha a témát tekintjük tehát, az Shakespeare-méretû. A megoldás is az, az írói módszer más csupán. Jarry alapvetõ módszere a dolgok, jelenségek és alakok groteszk felnagyítása. Szándékát eképp fogalmazza meg a szerzõ: Azt akartam, hogy mihelyt a függöny felmegy, a színpad úgy álljon a közönség elõtt, mint azok a tükrök Leprince de Beaumont tündérmeséiben, ahol a gazember bikaszarvval és sárkánytörzzsel látja viszont magát, és felismeri saját aljasságának eltorzult képét. Nézzünk a sorozat elsõ darabjába! A címe: Übü és a lengyelek. A helyszín a képzelet mûve ennek a Lengyelországnak a valódihoz semmi köze sincs, illetve annyi, amenynyi a többi országnak, Vencel király pedig Lengyelországban sosem uralkodott. A színpadi szóváltások, mozgások, cselekedetek, viszályok és veszekedések a bábszínpad lehetõségeit igyekeznek kihasználni. Jarry ugyanis oda szánta alkotását. Ezért lehetséges mindenféle bukfencvetés. Ezért múlhatja fölül a legaljasabb képzeletet is a nemesek süllyesztõbe és disznóbelezõbe küldése, agytalanítása és a többi épületes ökörség. Éppen Übü papa leggaládabb tetteinek idején válik a cselekmény infantilisan naivvá. Mit érzékelhetünk ekkor? Azt, hogy az ép, kifejlett elme számára az übüség lehetetlen intézmény, azonban az ember már zsenge kora óta magában viseli a zsarnokság csiráját, és jaj a világnak, ha ez a kezdemény tokrepesztésig felnövekszik egy trónra jogosult lényben. A szaharkard, pfinánchorog, fizikuspálca mint uralkodói jelképek és persze eszközök magukban hordozzák a torz despotalélek kínosan és szörnyûségesen nevetséges voltát. Übü papa a következõképpen áll neki az adóbeszedésnek: Pfizessetek! Különben végrehajtalak benneteket, kerékbetöréssel, karóba húzással és pfelnégyeléssel súlyosbítva! Potrohomadta! Hát ki itt a király? Minél nevetségesebb a pöffeszkedés, minél inkább mutatja az ép lélek fonákját, annál borzasztóbb annak az esélye, hogy mindez a valóságban is létezõ formát kap, s egyszer csak Übü lelép a színpadról, s intézkedik. Közvetlenül érint meg bennünket annak a felismerése, hogy a despota minden szabadságunkat mérhetetlen bendõjébe gyûri le. Láthatjuk tehát Macbeth pirosra vakart seggû rokonát uralkodni. Ez a torz barom cselekedeteiben is követi albioni õsét. Amikor Übü papát a trón megszerzésére igencsak ösztönzi neje, az aljasság és a butaság dialógusa valósul meg. Übü mama: Hogyhogy? Volt aragon király létedre megelégszel azzal, hogy ötven gyíklesõs fickót díszszemlére vesztegess, mikor egy kis fáradsággal az aragon koronát a lengyel követhetné. a kobakodon? Übü papa: Ejnye! Übü mama, egyáltalján nem értem, mit beszélsz. Übü mama: Mert hülye vagy! 16

17 A hülye aztán megérti az okítás lényegét, s kiváló tanítvánnyá válik. Mint Macbeth. A rémuralkodás azonban nem csupán fáklyásmenet, hanem felettébb önveszélyes is. A halottakért meg kell fizetni. A királyfi akárcsak Shakespeare-nél itt is visszatér felmentõ csapatai élén. Übü azonban nem hal meg ez is az übüség része, mert neki tovább kell játszania. Neki meg kell mutatnia, hogy a szolgalét, lényegét tekintve, alig különbözik a zsarnokságtól. A lánc és a pfinánchorog hasonló szerszám, ha szenved tõle az ember, ha leigáz vele másokat. A lengyelek királyává emelkedett Übütõl félni kell. A butaság, az ostobaság intézményesült a korona elnyerésével. Poszomány, a talpnyaló eképp esküszik: Ha Vencel megölésérõl van szó, itt a kezem! Ám amikor Übü sorban követi el baklövéseit, a kapitány átpártol az ellenséghez. Übü féktelensége még így is a fonákjára fordul. Mint Shakespeare torzlelkû trónbitorlója, õ is saját magára hozza az ellenséget. Übü sosem tagadja meg önmagát. Amikor Renszky viszi a lázadás hírét, a friss király válasza ez: Halálmadár, balsors baglya, gatyás bagoly! Honnan szedted ezt a marhaságot? Aztán, mint Macbeth, õ is dombra vonul és körülbástyázza magát seregével. A sereg olyan, mint vezére. Übü parancsa így hangzik: Szóljon a katonáknak, tábornok úr, végezzék el szükségüket, és gyújtsanak rá a Pfináncnótára! Õk énekelnek is: Éljen Übü papa, a mi nagy Pfináncunk! ting, ting, ting stb. A zsarnoki kellékek közül tehát nem hiányzik az öntömjénezés sem. Übü mama, aki a dráma elején a szörnyûségek mérges csírája volt, az erõbitorlás eme fokán már másodlagossá válik, a rosszindulatú daganat Übü papa pedig önállósodik és elhatalmasodik. Ki méltó még ehhez az alakhoz? Mert mégiscsak érdekes az, hogy megjelenik valahol egy hájpacni pedagógus, és kiderül róla, hogy õ már prótheuszi alakokban bújócskázott a mítoszi históriában mint Góliát vagy Kreón vagy Harpagon. Gigantikus baromsága jelzi, hogy valami olyannak a megtestesítõje, ami ellen az ember természettõl fogva tiltakozik, de hiába. Ott van az õsök között a Henrik-dráma Falstaffja és Plautus hetvenkedõ katonája is. Azonban ezek az õsfigurák csupán csak szájalnak, Übü ellenben cselekszik. Falstaff akár az ifjú Henrik tanítómestereként, akár mint a windsori asszonyok hódítója viszonylag ártatlan alak. Mert egy valami hiányzik a tárházából. Ez pedig a hatalom. Jarry ezt adja hõse kezébe. S mihelyt ártani képes a király, Jarry kiszól a színrõl. Azt mondja, vigyázzunk, mert túltengünk. Aztán az ostoba ember hitelesítette Übüt. Elõbb a kortársak, Ferenc Jóska, Hindenburg, majd Hitler, Sztálin, Rákosi és az eljövendõ többiek. Mert az übüség ma sincs kipusztulóban. 17

18 Dicsõ Zsolt Zsiroska Ésa Farkály II. Ésa Farkály egy elektromûszerész alaposságával túrta az orrát. Gondolatai még mindig Zsiroska borotvált micsodáján idõztek. A pincér letette elé a sört, beszélgetni próbált. Belekezdett kedvenc történetébe Fábián II. Tyütyürõl, az utolérhetetlen kosárlabdajátékosról, aki elsõ válogatott meccsének harmincegyedik percében negyvenkét dobott pont után úgy döntött, szülész szakorvos lesz és cserét kért... Vendég érkezett, s a történet félbeszakadt. Ésa Farkály orra rejtélyes tartalmából apró golyócskát formált, s megpróbálta az új vendég gõzölgõ kávéjába lõni. Nem talált! Kortyolt sörébõl és arra gondolt, vajon hogy stopol a milói Vénusz, ha kedve támad egy buja balatoni hétvégére. Úton lenni boldogság, megérkezni a halál! A problémát nem sikerült megnyugtatóan megoldania, úgy határozott hát, elvegyül/kiválik, ahogy azt a helyzet megkívánja. 18 Ésa Farkály betartva a konspirációs szabályokat, megbeszélésre hívta Hubertet a gimnázium fizikaszertárába. Félresöpörtek kémcsövet, pipettát, Bunsen-égõt és kiterítették Ausztrália részletes hegy- és vízrajzi térképét. Elemezték az ország 1972-es politikai, gazdasági helyzetét, külön tekintettel a nehézipar fejlõdési mutatóira és diólikört ittak.

19 Információikat a Szabad Európa Rádió illegális hallgatása útján szerezték. Így jutottak a felismerésre, meg kell ismerniük oly vidékeket is, melyekre nem terjedtek ki az iskolai osztálykirándulások, azaz jó lenne messzebbre jutni Diósgyõrnél, Dunaújvárosnál és a Vörös Október Ruhagyárnál. Választásuk az NDK-ra esett. Ott majd alagutat ásnak, útlevelet vesznek, vagy... Meg aztán olcsó ott a sör, könnyen dõlnek gerincre a csajok és a gimnáziumban két éve heti két órában amúgy is németet tanultak a rezignált Viola Tanárnõtõl, Frau Braun geht in die Küche-Gerd kauft zehn Brötchen-ich liebe dich! Összehajtogatták a térképet és biztos ami biztos, fölírták egy papírlapra: KEDDEN DISSZIDÁLNI! Hazafelé nem követte õket senki. Ésa Farkály rendelt még egy sört remélve, a pincér befejezi a történetet, de õ épp egy busznyi turistára próbálta rásózni a tegnapi rántott húsból készült brassói aprópecsenyét, így várnia kellett. Egyike kovászos uborkát rendelt, mire másika azt mondta, én a vastagszalonnát szeretem lila hagymával, meg a pinát, de olyan homloka legyen, mint egy fölfordított kõmûvesfandli! A többiek sziszegve falták a tegnapiból készítettet. A konyhában az izzadt fõszakács a kézilány hetyke segge után kapott, a lány jobban örült volna, ha a pincér teszi, de nem tette, hûséges volt vendégeihez. Ésa Farkály pedig úgy döntött, elvegyül. Ésa Farkály kölcsön kérte Hubert farmerdzsekijét és tervekkel telve irány Sárvár, a Diákköltõk IV. Országos Találkozója. A vonat büfékocsija bemutatta Fenyõ Dánielnek, aki szintén... 19

20 Antonio Gómez Sobredosis

21 Az elsõ nap elemzõ foglalkozásán közölték velük, bár verseik formailag bravúrosak, tartalmilag rossz úton járnak, eltávolodtak a joggal várható szocialista szemléletmódtól, nem tisztelik kellõképp hõs apáik harcos múltját és az MSZMP vívmányait. Hogy rámutassanak eredendõ hibáikra, felelõsségtudattól áthatva, az õszinte feltáró kritika erejében bízva, analizálták is egy-egy költeményüket. Fenyõnek otofon" címû szonettjét, mit hallgatózik maga a maga fülével, magának semmi sem elég jó? Ésa Farkálynak pedig a gyárigazgató" címû felezõs tizenkettesét, az az elvtárs, akit a párt ilyen felelõs pozícióba állít, ne lövöldözzön sörétes puskával védett madarakra és rövidáru-boltok kirakataira, mi lesz így a szocialista tervgazdálkodással, s a vezetõi tekintéllyel? Vettek egy üveg paksi sillert, mert az ember társas lény és visszalopták kézirataikat. Ésa Farkály hazafelé a vonaton veszettül markolászta egy sörszagú negyvenes nõ kedvetlen melleit és elkeseredetten üvöltötte, Nézzétek elvtársak! Torkos tenyeremben hízik a béke. Ésa Farkály azon töprengett, hogy is kell elvegyülni, talán a turisták közé és brassói kovászos uborkával, vagy egy menü? De a sors másképp rendelkezett. DéBéla lépett az étterembe. Leült, s izgatottan kérdezte, Hallottál már Dr. Fábián II. Tyütyürõl, az egykori legendás kosarasról, aki elsõ válogatott meccsének harmincegyedik percében negyvenkét dobott pont után cserét kért, mert úgy döntött szülész szakorvos lesz? Ésa Farkály bólintott, DéBéla választ se várva folytatta. 21

22 Tudtad, hogy Zsiroska nála szült tizennyolc évvel ezelõtt és nem adott hálapénzt? A kérdezett nem tudta, ám ez csöppet sem zavarta a rémzõmûvészt. Hát tegnap a Zsiroska kapott a doktortól egy levelet. Azt írja, köszöni jól van és jövõ héten új lakásba költözik. Elnézést kért a hosszú hallgatásért, de hát a beilleszkedés, meg az ikerszülések. Küldött egy légifelvételt is, melyen egy uszoda elmosódott körvonalai látszottak. 22 Ésa Farkály szakaszvezetõ, sorkatonai szolgálatának tizenkilencedik hónapjában, térképet rajzolt a Bakony beláthatatlan sûrûjében. Rohadt hideg volt, a fákra vastag hó fagyott és fújt a szél, ahogy csak a szél szokott. Ez a hadgyakorlat is úgy indult mint a többi. Ausztria föladta semlegességét és jöttek a tiroli hegyivadász dandárok, hogy átgázoljanak abrosznyi hazánkon. Ám hõs honvédõ seregünk emberfeletti áldozatok árán ellentámadott! Ezen hadmûveletek részeként a vegyivédelmi zászlóalj, melyben Ésa Farkály térképpel védelmezte az országot, veszettül permetezett le mindent és mindenkit a visszafoglalt területeken mentesítõ folyadékkal, hogy mentesítse õket és nyugodtan seggbe lõhessék az alattomos osztrákokat. A csata ezen állásánál azonban elpártolt tõlük a hadiszerencse! A tábor védelmére felállított század ártalmatlanná tette az ellenõrzésükre érkezõ Sztanó vezérõrnagy elvtársat és kíséretét. A tábornok elvtárs szabadulása után áthelyezett, lefokozott, ivott három hirtelen konyakot és odalépett a még mindig elszántan rajzoló Ésa Farkályhoz. Nézte az óriás földabrosz fölé görnyedõ szkv-t

23 és közölte, a háborúnak vége, ám a szakaszvezetõ ne keseredjen, mert belõle hivatásos katona vállhat, magas fizetés, egyenruha, szolgálati lakás, hatalom. Ésa Farkály megvastagította az elõrenyomulás irányát jelzõ nyilakat és föl se tekintve felelt, Tábornok elvtárs, én inkább könyvet írnék, van-e élet a földön a halál elõtt, címmel. Elült a déli roham és DéBéla is távozott. Ésa Farkály magára maradt. A pincér látva magányát, hozott egy újabb sört és folytatta. Tudja, ez Fábián II. Tyütyü, tizennyolc évvel ezelõtt levezette egy nõköltõ elsõ szülését, a gyermek farfekvéses volt, és nem kapott hálapénzt. Azóta a doktor jól van, uszodába jár, a jövõ héten új lakásba költözik és gyûjti a gyûjtõk telefonszámait. Ésa Farkály ezalatt ízlelgette a szót, tolófájás. 23

24 David Ignatow Kelet-Bronx Az utcán két gyerek kést élez a járdaszegélyen. A szülõk az ablakban lógnak bambulnak és méláznak és bagóznak és visszahúzódnak a házba hogy öltözõasztalhoz üljenek hogy zárt ajtók mögött olvassanak két teknõsbéka boldogságáról egy szigeten a Csendes óceánon örökös magány és örökös napsütés. Fordította: Rossner Roberto 24

25 Puskás Tibor Tündérkertbe... Tündérkertbe értem bársony-madár fûben hempergek kacagva szeretõm ölel át Égi csönd köröttünk szép-zsongú zene illatos felhõk zöld testû fák Kék tóban fut össze mind a tiszta víz tükrében a mennybolt lányarcot talál Fodrosan kékvizûn lágy-balzsam oldással átölel szeretõm Így ér a halál 25

26 Antonio Gómez Poema objeto

27 Nagy Ildikó Noémi Egy fehér taxiban Mint két elolvadt savanyúcukor ültünk a taxiban. Mint férfi és nõ szálltunk be. Hátra. Csakhogy, habár õ a férfi, én voltam a férfi. A nõ nem tudom hol volt. Ja! Itt ül mellettem. Õ a nõ. Én mondtam a taxisnak, hogy hová. De õ a férfi. Ez az õ dolga. Ó. Hogy most én mint férfi. Hidegen nézünk ki az ablakon. Õ azon, én ezen. Hidegen a hideg éjszakára. Ki abba az éjszakába, amin már olyan sokszor keresztülmásztunk gyalog. Ugyan ilyen hidegen a hidegbe. Csak kevesebb pénzzel. S most itt ülünk a hatalmas fehér Mercédesz bõr ülésén. Mi közünk van egymáshoz? Mi: a férfi és a nõ? Több közöm van talán a brokkolihoz, ami a táskámban lapul. Ki ez? Miért ül mellettem ebben a taxiban? Ez az én taxim! Sofõr! Kérem, tegye ki innen ezt a személyt. Én rendeltem ezt a taxit. Tudom, hogy most gazdasági válság van, de azért ennyire nem kell spórolni. Most, hogy kiszálltunk, kínlódva kinyitom a kaput és besurranok a kongó lépcsõházba. A kedves taxis megvárta, míg bemegyek, nehogy közben elraboljanak. Igazán, nagyon kedves. De most lépteket hallok magam mögött. Ez a személy jön fel velem a lépcsõn. Követ. Ez komoly? De lehet, hogy nem. Hallom a saját lépteimet a lépcsõkön. Az övét nem, talán nem is jön. Megfordulok. Ó! Mégis itt van. És te vagy a Persze, persze. (Leesett végre.) Mi ismerjük egymást valahonnan. Talán épp a taxiból? Nem, nem. Már régebbrõl. Több éve. Húsz, harminc? Nem. Az sok. Vihogok. Nem is éltem, még annyit! De ugye te vagy, akivel õszi estéken a ligetben szoktam sétálni. Megcsókol. Na na na na álljunk csak meg itt egy percre! Azért mert felismertelek, nem kell rögtön bizalmaskodni. Bocs. Tegezõdünk mi egyáltalán? Talán fel akarsz jönni? Egy kis brokkolira esetleg? Te egyébként mindeddig férfi voltál, nem? Mintha úgy emlékeznék. Vagy tévedek? Néha megtörténik. Bocsáss meg, ha netán megsértettelek. Tessék? Hogy én a menyasszonyod vagyok? Szó se lehet róla. Mi közünk van egymáshoz? Este együtt szoktunk sétálni. És akkor mi van? Erre nem lehet egy házasságot alapozni. De esetleg egy kis brokkolival megkínálhatlak. 27

28 William Butler Yeats A Szeretõ Szava Dalainak Jövendõ Hallgatóihoz Nõk, kik oltárnál térdeltek majd egykoron s kedveskednek szõtt dalom burkolja az imát s holt szívébõl füst száll ibolya-kék légen át S csak száll, mirrha s tömjén füstjét betakarón Imádkozzatok bûnömért, mi dalba szõtt Míg sírva sír a Veszett Lelkek gyámola s hív engem s kedvesem: Ne szállj többé soha a csapongó, bús, bûnbánó sereg között. Fordította: Erdõdi Gábor 28

29 Heinz Kahlau Játékok Jöjj, játsszunk Istent, keresünk magunknak egy Káoszt, amit majd renddé zabolázunk, aztán egy cseppet félreállunk, kuncogva, cinkosan. Teremtünk új Kõtáblákat velük üldözve magunk életfogytig, hacsak számon nem kérik bizonyítandó igazságunkat. Így hát, teremtünk egy újabb Káoszt. Fordította: Bayer Béla 29

30 William Butler Yeats Politika Manapság az Ember sorsa politikai értelemben mutatkozik meg (Thomas Mann) Ó hogy tudnám hisz ott áll az a lány figyelmem függeszteni ma terád, római, orosz avagy spanyol politika? Bár világlátott ember és tudja mit beszél Politikus is tudja honnan fúj a szél S talán igaz amit szólnak hogy háború, hogy borzalom De bárcsak ifjú volnék újra s e lányt fûzné körül karom. Fordította: Erdõdi Gábor 30

31 John Updike Telefonpóznák Régóta velünk vannak már. Túlélik majd a szilfákat. Fákat vizslató szemeink, mint durva rostán a gabonaszemek, úgy szaladnak rajtuk át. Összemosódnak kisvárosi utcák mentén, mint a puszta mitológiába olvadt egyfajta óriások. Hittõl tisztára mosott szemeink hitetlenül emelkednek ijesztõ csavarkoronáikhoz, dúcaikhoz, tartószerkezeteikhez, anyacsavarjaikhoz, és más elhagyhatatlan vackaikhoz; mint alkotják az elektromos hulladék eme patinás lerakódásait. Egy-egy Gorgó-fej valamennyi, jól megragadva kõvé döbbenthetnek minket. Mégis, õk a mieink. Mi készítettük õket. Nézd itt, ahol a pályamunkások ékei egy második kéreggé durvították a csupasz törzset. És ezek a peckek, oldalt beverve közönként, az emberi lábnak kényelmesen. Az általunk konstruált Természet mindenképpen használhatóbb, mint az a Természet, amelynek helyére kerül. Milyen másik fára felmászva hallhatod a madárcsicsergést dekódolva angolul? Igaz, vékonyka árnyékuk elhanyagolható, viszont nem kell a tragikus õszi lombhullással szembeszegülniük évente. Ezek az óriások állandóbbak, mint az örökzöldek, azáltal, hogy sohasem zöldek. Fordította: Rossner Roberto 31

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza?

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza? Prológus Újabb lövés dördült el a lombkorona fölött. A hajtók kiáltozása sokkal kivehetőbbé vált. A vére a fülében lüktetett, miközben a tüdeje égett a levegőtől, amely szaporán és jegesen járta át légzőszerveit.

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

A menedék. Gellai Tamás

A menedék. Gellai Tamás Gellai Tamás A menedék a fiú a tengerparton áll Egy nagy és erős kéz ragadta meg hátulról, és belökte a sötét helyiségbe. A szorítás nyomán vadul lüktetett felkarja, még alig tudott másra gondolni, vagy

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Halálzokni. Játék a sorssal

Halálzokni. Játék a sorssal Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból) I. Játék a sorssal 66 Héliosz, Argosz, Thébai, Hephaisztosz, Polüneikész, mind csak egy kitalált város isten-polgárai és ember-héroszai, Laiosz, Apollón,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül 1 Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül karimával; örült a látványnak, de ez csak az első fejezet,

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

SZÁZADFORDULÓS HANGULAT

SZÁZADFORDULÓS HANGULAT 1537 Rosmer János SZÁZADFORDULÓS HANGULAT Ez az egész olyan ijesztõ, félelemmel tölti el, de mégis vágyik rá, és elõbb-utóbb a félelemben köt ki. Nincs sok választása, a csapdák elkerülhetetlenek. Nem

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Bagoly Bodó Csiba Gizella: Bölcs bagoly (Fotó: Kiss Tamás) Váram ablakában éjjel figyelek

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária

RÉGI IDÔK TANÚJA. Borbás Mária 755 Borbás Mária RÉGI IDÔK TANÚJA Hatalmas feladatra vállalkozott könyvkiadásunk SHAKESPEARE ÖSSZES DRÁMÁI-nak új megjelentetésével. A felszabadulás, de különösen a fordulat éve óta Shakespeare életmûve

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Vári Fábián László. Ereimben az idő

Vári Fábián László. Ereimben az idő Vári Fábián László Ereimben az idő Oly vén vagyok már, mint a tenger. Anyám szikla volt, apám a szél. Ereimben az idő zizeg csak, vésztartalékra hűtve a vér. Anyám elfogyván sivatag lett. Lépkedek rajta,

Részletesebben

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról PAPP ZSOLT Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról Összefoglalás A nehéz sorsú, hajléktalanszállón lakó, AIDS betegségének állandó fenyegetettségében élő szerző a halálról, félelmeiről,

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő (Előzetesen írtam!) Ezt a színházat megelőlegezem magunknak, mert csak hétfőn kerül rá sor. Én azonban nagyon rosszul vagyok, még

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak

T.Ágoston László A lovak állva álmodnak T.Ágoston László A lovak állva álmodnak Alszol, öreg? fordult a férje felé az asszony. Megigazította feje alatt a kispárnát, és lélekben felkészült a nagy beszélgetésre. Nem, nem alszom. Jár az agyam,

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény A vonat Életünk állomásai különböző pontokon vannak. Néha felszállunk, néha leszállunk. És olykor eltévedünk. Az ember életét nem egyetlen út határozza meg. Hiába lépsz

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Elemezze két oldal erejéig az alábbi szövegrészletet a teljes kisregény kontextusában. Kérjük, építse érvelését a következő szempontok köré: 1.

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU Elektronikus változat Fedélterv és grafika: Kovács Gábor KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers Kovács Gábor, 2012 ELŐSZÓ A Piros

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

Ez a könyv.... kalóz tulajdona

Ez a könyv.... kalóz tulajdona Ez a könyv... kalóz tulajdona A kis csapat öt főből áll, mint kézen az ujjak. A Tengeri Mackók a Kalóziskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé váljanak! Az angol származású

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Szemle. Péterfy Gergely

Szemle. Péterfy Gergely 44 Szemle Péterfy Gergely KÉT KIS NYOMOZÁS Elsõ xoktóberének végén Szadai András, egy frissen végzett fiatal 1954xxorvos, aki csak néhány hónappal korábban foglalta el körzeti orvosi állását egy Szeged

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben