A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP"

Átírás

1 Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat tartalmazó részt és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Könyvet, térképet, atlaszt a versenyre bevinni tilos! A megoldásokat tintával (golyóstollal) kell megjelölni! Mielőtt a versenyző válaszol a kérdésekre, jól gondolja meg, milyen feladatot kell megoldania! Ne időzzön túl sokáig egy-egy feladatnál! Ha megakad, nyugodtan menjen tovább! A kihagyott feladatokra akkor térjen vissza, ha már valamennyi kérdésen végighaladt, és még van idő! Az egyes feladattípusok előtt megoldási útmutató van, ennek tanulmányozása elengedhetetlen a feladat helyes megoldásához. Az útmutatóban előírtak szerint jelölje a megoldásokat, és a munka végén a végleges válaszokat vezesse át az Értékelő lapra úgy, hogy X jellel húzza át a választás nagybetűjét! Célszerű minden feladatnál választ adni. Csak az értékelő lapon szereplő válaszokat fogadjuk el! Az értékelő lapon javítani nem lehet! Minden helyesen megoldott feladat 1 pontot ér (a rossz válasz, többes jelölés, javítás 0 pontot jelent). A feladatlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató alapján. Továbbküldendők a legalább 150 pontra értékelt dolgozatok. A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző neve:... oszt.:... Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be: igen nem Az iskola neve:..... Az iskola címe:... irsz.... város...utca...hsz. Megye:... A felkészítő tanár(ok) neve:... Összes pontszám:

2 1

3 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania, és a nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 1. Melyik kőzetnek a legmagasabb a SiO 2 tartalma? A bazalt B diorit C gabbró D gránit E andezit 2. Mi jellemző a talajvízre? A Vízzáró réteg alatt helyezkedik el. B Két vízzáró réteg között helyezkedik el. C A legfelső vízzáró réteg alatt helyezkedik el D A legkönnyebben szennyeződő felszín alatti vízkészlet. E Szinonimája a talajnedvesség. 3. Mi nem jellemző a mezoszférára? A A sztratoszférához képest a hőmérséklet csökken benne. B Jórészt benne égnek el a Föld felé tartó meteoritok. C Felső határa kb. 85 km magasságban húzódik. D Felső határa a légkör leghidegebb része. E Fölötte helyezkedik el a termoszféra. 4. Mi jellemző a folyóteraszokra? A Több terasz esetén mindig a legfelső terasz a legfiatalabb. B Folyóteraszok csak laza, puha kőzeten alakulhatnak ki. C A folyóteraszokat a legmagasabb árvizek elönthetik. D Folyóteraszok kialakulásában csak a terület emelkedése játszhat szerepet. E A folyóteraszok az egykori völgysíkok maradványai. 5. Melyik tengeren a legmagasabb a dagályhullám magassága a felsorolt területek közül? A Fundy-öböl (Kanada atlanti partvidéke) B Duna-delta partvidéke C Rigai-öböl D Szardínia partvidéke E Nílus-delta partvidéke 2

4 6. Melyik hegységben húzódik a legmagasabban a hóhatár? A Skandináv-hegység déli része B Mont Blanc C Himalája déli része D Száraz-Andok (Bolíva, Argentína és Chile határán) E Atlasz 7. Mi igaz a hegyvidékek helyi szeleire? A A hegyvidékek éghajlatának kialakításában nem jelentősek. B A főn igen száraz és az évszak hőmérsékletéhez képest igen hűvös szél C Hazánkban főn típusú a Balaton felől a Bakonyon átbukó bakonyi főszél. D A hegy-völgyi szél nappal a melegebb hegyoldal felé fúj a völgy irányából. E A hegy-völgyi szél éjszaka a hűvösebb völgy irányából a hegyoldal felé fúj. 8. Melyik a mediterrán éghajlat természetes növénytakarója? A Babérlombú erdő B Pampa C Olajfaliget D Keménylombú erdő E Törpecserjés-bokros növényzet (fenyéres) 9. Melyik fogalom nem jelöl főként pázsitfüvekből álló növénytársulást? A Sztyep B Pampa C Préri D Füves puszta E Tundra 10. Melyik tó kialakulásában nem játszott szerepet a jég? A Genfi-tó B Ladoga-tó C Huron-tó D Garda-tó E Bajkál-tó 3

5 TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatokban egy földrajzi fogalomhoz vagy kifejezéshez négy állítás tartozik. A fogalomhoz/kifejezéshez nem csak egy állítás tartozhat, hanem több is, az alábbi variációk szerint: A) A fogalomra/kifejezésre az 1., 2. és a 3. állítás igaz. B) A fogalomra/kifejezésre az 1. és a 3. állítás igaz. C) A fogalomra/kifejezésre a 2. és a 4. állítás igaz. D) A fogalomra/kifejezésre csak a 4. állítás igaz. E) A fogalomra/kifejezésre mind a négy állítás igaz. Feladat: Válassza ki a variációk közül a helyes válasz megfelelő nagybetűjét! A nagybetűt a kettőspont mögé írja be. Valamennyi feladat megoldása után e jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 11. A tavak pusztulásának előidéző okai/folyamatai lehetnek: 1. A tóba nagy mennyiségű hordalékot szállít a folyó. 2. A tóba sok műtrágya, mosószer kerül. 3. Megnő a terület párolgása. 4. Vizet vezetnek el a tóból a mezőgazdasági területek öntözésére. 12. Az Antarktiszra jellemző: 1. Nagy kiterjedésű belföldi jégtakaró napjainkban csak az Antarktiszon található. 2. Az antarktiszi jégtakaró nagy részét a jégkorszakban kialakult jég alkotja. 3. Csúcsragadozója a jegesmedve. 4. Az antarktiszi jégtakaró pereméről jellegzetes, tábla alakú jéghegyek szakadnak le. 13. Az ősfolyamvölgyekre jellemző: 1. Kialakulásukban a jég alól származó olvadékvizeknek és a jégmentes területekről érkező folyóvizeknek volt szerepük. 2. A jégtakaró alatt alakultak ki. 3. A széles völgyekben napjainkban kisebb vízhozamú folyók futnak. 4. Az Európában ismert ősfolyamvölgyek a középidőben keletkeztek. 14. Gejzírekre jellemző: 1. A gejzírek kénes kigőzölgések. 2. A gejzír elnevezés a Yellowstone Nemzeti Parkból származik. 3. A gejzír kürtőjében a vízoszlop felső részén indul meg a víz forrása, akár 100 C alatt is. 4. A gejzírek kürtőjében a vulkáni kőzetek melege hevíti fel a felszínről beszivárgó vizet. 15. A felszín felmelegedését befolyásolja: 1. A felszín anyaga. 2. A felszín színe. 3. A domborzat. 4. A növényzettel való borítottság. 4

6 16. Ősmasszívum: 1. Guyanai-ősföld 2. Dél-kínai-hegyvidék 3. Dekkán-ősföld 4. Skandináv-hegység 17. A jég által kialakított felszínforma: 1. morotva 2. kárfülke 3. karrmező 4. U-alakú völgy 18. Föld típusú bolygó: 1. Mars 2. Jupiter 3. Vénusz 4. Szaturnusz 19. A kőolaj képződésére jellemző: 1. Planktonok maradványaiból jön létre. 2. Oxigén nélküli környezetben lejátszódó bomlással alakul ki. 3. Általában nem a képződési helyén halmozódik fel. 4. A redőboltozatokban csapdába eső kőolaj a víz alatt és a földgáz fölött helyezkedik el. 20. A távérzékelésre jellemző: 1. A műholdak érzékelőberendezései a Föld felszínéről visszaverődő elektromágneses sugárzást fogják fel. 2. A műholdak felvételeiből hamisszínes képek is előállíthatók. 3. Egyes műholdak bizonyos időn belül visszatérnek ugyanazon hely fölé, mások mindig ugyanazt a területet vizsgálják. 4. A műholdak a sztratoszféra alsó határán keringenek a Föld körül. 5

7 ÖT- ÉS NÉGYFÉLE ASSZOCIÁCIÓ Útmutató: E feladatokban a nagybetűvel jelölt fogalmak (ill. nevek, vonatkozások) és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismernie. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia, és csak ezután kell hozzákeresnie a megfelelő fogalom nagybetűjét! A nagybetűt a pontozott üres helyre írja be! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! A) globális felmelegedés B) Los Angeles-i típusú szmog C) savas eső D) ózonréteg elvékonyodása E) egyikre sem vonatkozik 21. Árvizeket okozhat. 22. Hatására a vizekben és a talajban megnő az alumínium, a higany, a mangán, az ólom és a cink mérgező vegyületeinek oldhatósága. 23. Az UV-sugárzás növekedése következtében fokozódik kialakulásának veszélye. 24. Ezen folyamat nem ugyanabban a szférában játszódik le, mint az időjárási jelenségek nagy része. 25. Főként a Déli-sarkvidék fölött alakul ki az őszi hónapokban. 26. Kialakításában szerepet játszik egy olyan gáz, amely a felszínen mérgező, azonban a sztratoszférában a földi élet szempontjából nélkülözhetetlen. 27. Előidézője lehet többek között a nagy tömegű szarvasmarha-tartás és a nagy kiterjedésű rizsföldek művelése. 28. Fő okozójának növekedésére a Hawaii-szigeteken lévő obszervatórium 1958-tól tartó mérései hívták fel a figyelmet. 29. A tűlevelű erdőket veszélyezteti, a fák felkopaszodnak és kiszáradnak. 30. Imisszióval kerülhetnek a jelenséget okozó gázok a levegőbe. A) Alföld B) Germán-alföld C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 31. Felszíne alkalmas a mezőgazdasági művelésre. 32. Folyói a Fekete-tenger vízgyűjtő területéhez tartoznak. 33. Felszínét a középidőben az előrenyomuló jégtakaró formálta. 34. Kialakulása a folyók feltöltő munkájának eredménye. 35. Tavainak nagy része a jégtakaró elolvadása után visszamaradt mélyedésekben terül el. 36. Löszterületein jó minőségű mezőségi talajok alakultak ki. 37. Az emberi tevékenység hatására napjainkra kultúrtájjá alakult, a természetes növénytakaró csak kis foltokban maradt fenn. 38. Folyói helyenként ősfolyamvölgyekben futnak. 39. Jelentős felszín alatti vízkészletekkel rendelkezik. 40. Nyáron gyakran aszály sújtja. 6

8 PÁROSÍTÁS Útmutató: E feladatokban a nagybetűvel jelölt neveket kell az állításokkal párosítani. Minden névhez két állítás párosul. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia, és csak ezután kell hozzákeresnie a megfelelő fogalom nagybetűjét! A nagybetűt a pontozott üres helyre írja be! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! A) Kőrösi Csoma Sándor B) Sven Hedin C) Vasco da Gama D) David Livingstone E) Magyar László 41. Szülőhelye Svédország. 42. Szülőhelye Skócia. 43. Szülőhelye Magyarország. 44. Szülőhelye Erdély (mai Románia). 45. Szülőhelye Portugália. 46. Az első felfedezők között hajózott be a Kongó torkolatába, eljutott a mai Angola területére. 47. Közel 25 éves afrikai tartózkodása alatt bejárta a Zambézi vízrendszerét, első európaiként megpillantotta a Mosi-oa-Tunya vízesést, amelyet a brit uralkodó tiszteletére Viktória-vízesésnek nevezett el. 48. A XIX. század végén átkelt a Takla-Makán sivatagon, Kína és Tibet területét tanulmányozta. 49. Egy tibeti kolostorban készítette el kb szóból álló tibeti-angol szótárát ban elsőként jutott Afrika hajóval történő megkerülésével Indiába. A) Norvégia B) Olaszország C) Görögország D) Románia E) Finnország 51. Legnagyobb folyója hosszú szakaszon határfolyó, amely deltatorkolattal ömlik a tengerbe. 52. Tengerpartjait hosszú, mély, gleccserek által kialakított öblök tagolják. 53. Az ország nyugati részének folyói nyugatias irányba futnak, déli és keleti részének folyói dél-délkeleti irányba futnak, vizük mégis egy tengerbe jut el. 54. Aktív tűzhányók vannak területén. 55. Területén Európa legidősebb kőzetei bukkannak felszínre. 56. Az országon végighúzódó hegységben nagy kiterjedésű fennsíkok, ún. fjellek találhatók. 57. Tavai összefüggő vízrendszert alkotnak. 58. Szigetei nagy szigetcsoportokat alkotnak. 59. Nagy tavai a hegységekből egykor lenyúlt jégárak emlékét őrzik. 60. Hegységei jelentős bauxit készleteket rejtenek. 7

9 RAJZOS FELADATOK Útmutató: Ezekben a feladatokban az ábra alatt található állításokat kell egyeztetni a nagybetűvel jelölt ábrarészletekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasni és csak ezután kell kikeresni az ábra megfelelő részletét (nagybetűjét). A nagybetűt a pontozott üres helyre írja be! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 61. Kilimanjaro (Kilimandzsáró) 62. Fuji (Fudzsi) 63. Krakatau 64. Mount St. Helens 65. Mauna Loa 66. Kontinensének legmagasabb pontját hordozza. 67. Forrópont fölött helyezkedik el as kitörését hatalmas cunami kísérte, amely több tízezer ember halálát okozta as kitörésénél, a levegőbe lövellt anyag mennyisége mindössze egyharmada volt a Vezúv híres Kr.u. 79-es kitörése során kilövellt anyagnak. 70. Pajzsvulkán, talapzatától mérve a Föld legmagasabb hegye. 8

10 71. Bakony 72. Bükk 73. Börzsöny 74. Budai-hegység 75. Badacsony 76. Bazaltból álló tanúhegy. 77. Területén mangán, bauxit és barnaszén lelőhelyek vannak. 78. A 900 m fölé emelkedő hegységet főként andezit építi fel. 79. Fennsíkját mészkőből álló kövek szegélyezik. 80. Peremén feltörő hévizek híres fürdőket táplálnak. 9

11 MENNYISÉGI ÖSSZEHASONLÍTÁS Útmutató: E feladatokban két mennyiség ( a és b ) nagyságrendi viszonyát kell eldöntenie. A három lehetőség a következő: A) a nagyobb, mint b B) b nagyobb, mint a C) a és b egyforma vagy megközelítően azonos Keresse ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt és nagybetűjét írja be a pontozott üres helyre! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 81. a) Polje területe. b) Dolina területe. 82. a) A globális felmelegedés várható mértéke az Egyenlítő mentén. b) A globális felmelegedés várható mértéke a Sarkvidékeken. 83. a) A Skandináv-középhegység kora. b) A Német-középhegység kora. 84. a) A Pacifikus-hegységrendszerben bányászható ércek mennyisége. b) Az Eurázsiai-hegységrendszerben bányászható ércek mennyisége. 85. a) Az Indiai-óceán legnagyobb mélysége. b) A Csendes-óceán legnagyobb mélysége. 86. a) A tengeri jég sótartalma. b) A tengeri jeget övező tengervíz sótartalma. 87. a) A porhó levegőtartalma. b) A firn levegőtartalma. 88. a) A Duna levágott kanyarulatainak száma Magyarország területén. b) A Tisza levágott kanyarulatainak száma Magyarország területén. 89. a) A közepes évi hőingás az Amazonas-medencében. b) A közepes évi hőingás a Kongó-medencében. 90. a) A Szaturnusz átmérője. b) Az Uránusz átmérője. 10

12 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁS Útmutató: Ezekben a feladatokban egy állításról el kell döntenie, hogy igaz vagy hamis. Ha az állítás igaz, A betűt, ha az állítás hamis, B betűt kell írnia a pontozott üres helyre. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 91. A kaledóniai hegységképződés összekapcsolta Ős-Európát és Ős-Észak-Amerikát. 92. Az éghajlat egy adott földrajzi hely rövid idő alatt lejátszódó légköri változásainak eseménysora. 93. A hóhatár magassága a földrajzi hosszúsággal változik. 94. A fejlábúak teljes egészében kihaltak a középidő végén. 95. Egy adott korra jellemző ősmaradványok a vezérkövületek. 96. A Világtenger legnagyobb kiterjedését a középidő végén érte el. 97. A folyó a legtöbb hordalékot a sodorvonal mentén rakja le. 98. Párnalávák bazaltos vulkáni működéssel, a szárazföldön alakulnak ki. 99. Az óidő végén jött létre a Pangea őskontinens, amelybe nyugat felől a Thetys-öböl nyomult be Az égitestek mindenkori állásához viszonyított időt zónaidőnek nevezzük. 11

13 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania, és a nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 101. Melyik ország csatlakozott 2007-ben az Európai Unióhoz? A Horvátország B Szlovákia C Románia D Szlovénia E Macedónia 102. Melyik országban a legalacsonyabb a születéskor várható átlagos élettartam? A Albánia B Bulgária C Angola D Mexikó E Uruguay 103. Hol található a világ legnagyobb földgáztermelő és -értékesítő vállalatának a székhelye? A Dallas B Teherán C Rijád D Peking E Moszkva 104. Melyik ország jelentős gyémántexportáló ország? A Thaiföld B Mexikó C Dél-afrikai Köztársaság D Chile E Nigéria 105. Hol található az OPEC Titkárságának a székhelye? A Bahrein B Bécs C New York D Genf E Bagdad 12

14 106. Melyik ország nem állandó tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának? A Japán B Kína C Egyesült Királyság D Oroszország E Franciaország 107. Melyik ország tagja a schengeni övezetnek? A Magyarország B Románia C Egyesült Királyság D Írország E Bulgária 108. A felsoroltak közül melyik a legfiatalabb állam? A Kazahsztán B Moldávia C Bosznia-Hercegovina D Dél-Szudán E Macedónia 109. Melyik országban található Strasbourg, az Európai Parlament székhelye? A Luxemburg B Belgium C Olaszország D Franciaország E Németország 110. Melyik ország található a Száhel-övben? A Egyiptom B Kenya C Csád D Libéria E Tunézia 13

15 FOGALOMTÁR Útmutató: E feladatban ki kell választania, hogy a felsorolt fogalmak mely meghatározásokhoz tartoznak. Írja az adott fogalom betűjelét a fogalomhoz tartozó meghatározás elé! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! A deviza B infláció C abszolút monarchia D vám E transznacionális vállalat F városodás G alkotmányos monarchia H eladósodás I városiasodás J kvóta 111. Az árak általános és tartós növekedése A városok számának és méretének, valamint a városi népesség számának és arányának növekedése Nemzetközi elszámolásokra szolgáló fizetési eszköz Az importált árukra kivetett adó Az uralkodó az állam hatalmának kizárólagos forrása és birtokosa Egy térségbe kereskedelmi úton bevihető árucikkek mennyiségének korlátozása Olyan vállalat, amelynek egy adott országban van a székhelye és legalább egy más országban lévő teljesen vagy részlegesen tulajdonolt leányvállalata van Az uralkodó felségjogait csak az alkotmány által szabályozott keretek között gyakorolhatja Falusi települések átalakulása, amelynek során hasonlítani kezdenek e települések kinézetük, az ott élők életmódja stb. alapján a városokhoz Az a folyamat, amikor az adósság összege gyorsabban nő, mint az a forrás, amelyből a hitel adott törlesztő részlete és az aktuális kamat fizetendő. 14

16 NÉGY LATIN-AMERIKAI ORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA Útmutató: Ebben a feladatban a négy országra vonatkozó állításokat kell egyeztetnie az egyes országok betűjelével. Írja a megfelelő ország betűjelét az egyes állítások elé! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! A) Argentína B) Brazília C) Chile D) Mexikó 121. Latin-Amerika legnagyobb nemzetgazdasága Az aztékok földje A világ legnagyobb rézérc-exportáló állama A világ vezető kávétermelő országa Az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi egyezmény (NAFTA) tagja A mérsékelt övezetben fekvő ország nagy síkságán (Pampa) búzát, kukoricát termesztenek és szarvasmarhatartást folytatnak Az ország hivatalos nyelve a portugál Az ország területén valamikor hatalmas rabszolgatartó ültevényes gazdaságok voltak Az ország népességének száma 2010-ben meghaladta a 190 millió főt A legnagyobb kőolaj-kitermelő állam a négy ország közül A négy ország közül ezen állam fiatal fővárosának a legkisebb a lélekszáma Az ország 1982-ben megtámadta a partjaitól mintegy 500 kilométerre keletre fekvő Falkland-szigeteket, s ezt követően háborúban állt az Egyesült Királysággal Partjai előtt halad a hideg Humboldt-áramlás, amely révén jelentős az ország halászata Az északi határa mentén, vámmentes területeken feldolgozóipari üzemek (ún. maquiladorák) működnek Ezen országhoz tartozik a Kaliforniai-félsziget. 15

17 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található állításokat kell egyeztetni a nagybetűvel jelölt ábrarészletekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasni és csak ezután kell kikeresni az ábra megfelelő részletét (nagybetűjét). (A városok helyét pont jelöli.) A nagybetűt a pontozott üres helyre írja be! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 136. Líbia 137. Bahrein 138. Katar 139. Algéria 140. Szaúd-Arábia 141. Kairó 142. Bejrút 143. Tunézia 144. Bagdad 145. Kuvait 146. Marokkó 147. Dubaj (Dubai) 148. Szíria 149. Az 1970-es évtizedben még a közel-keleti térség kereskedelmi-pénzügyi központja volt, de a hosszú polgárháború miatt napjainkban a város nagy része romokban áll Kőolajban rendkívül gazdag abszolút monarchia. 16

18 151. Az arab világ pénzügyi és szolgáltató központja, üzleti körökben már egyre többször úgy emlegetik, mint a közel-keleti térség Szingapúrját Ebben a több mint 10 millió fős nagyvárosban kezdődött el az arab világ tüntetéssorozata év januárjában Az ország az 1967-ben Izraellel folytatott háborúban elvesztette a Golán-fennsíkot Turizmusáról neves Maghreb-ország, Karthágó romjait is itt találjuk ben iraki megszállás alá került az ország, függetlenségét az USA által vezetett nemzetközi haderő állította vissza Francia gyarmat volt, hosszú harcok után vívta ki függetlenségét; jelenleg az egykori anyaország kiemelt szénhidrogén-beszállítója A világ vezető foszfáttermelő országa Egykori olasz gyarmat, fővárosa Tripoli Fővárosában (Doha) az utóbbi években több nemzetközi konferenciát tartottak, így a Világkereskedelmi Szervezet konferenciájának is otthont adott A Tigris folyó partján fekvő főváros, amelyben 2003-tól NATO fegyveres erők állomásoznak Turisztikai és befektetési központ, egyik nevezetessége a pálmafát formázó mesterséges sziget. 17

19 KIRÁNDULJUNK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBA! Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található állításokat kell egyeztetni a nagybetűvel jelölt ábrarészletekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasni és csak ezután kell kikeresni az ábra megfelelő részletét (nagybetűjét). A nagybetűt a pontozott üres helyre írja be! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 162. Kalocsa 163. Hajós 164. Gyula 165. Kecskemét 166. Orosháza 167. Ópusztaszer 168. Szeged 169. Szarvas 170. Bugac 171. Makó 172. Békéscsaba 173. Baja 174. A húsiparáról is neves megyeszékhelyen minden év októberében kolbászfesztivált rendeznek A város környékén termesztett hagyma hungarikumnak számít Megyéje második legnépesebb városa, híres halászlevéről. 18

20 177. Nevezetességei az épen megmaradt síkvidéki téglavár és a hozzá tartozó várfürdő Itt található a Nemzeti Történeti Emlékpark 179. A hazai lovasturizmus kiemelt központja a Kiskunsági Nemzeti Parkban A városban könyvritkaságokat őrző érseki könyvtár és Fűszerpaprika Múzeum található A város egyik nevezetessége a XX. század elején épült árvízi fogadalmi templom, amely előtt nyaranta szabadtéri játékokat rendeznek Egyik nevezetessége a Cifrapalota, és a város környékén termesztett kajszibarackból készülő pálinka hungarikum Híres arborétumáról, s itt található a Körös-Maros Nemzeti Park központja A város mellett lévő gyopárosi tavakat gyógy- és élményfürdőként hasznosítják, a település neves iparága a síküveggyártás Híres alföldi borvidék települése, látványossága nagy összefüggő pincefaluja. 19

21 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁS Útmutató: Ezekben a feladatokban egy állításról el kell döntenie, hogy igaz vagy hamis. Ha az állítás igaz, A betűt, ha az állítás hamis, B betűt kell írnia a pontozott üres helyre. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 186. A spanyolországi katalánok központja Barcelona Törökország a NATO tagja Hazánk cukorgyártása kiemelkedő az Európai Unió országai között Dániában az euró a hivatalos fizetőeszköz Lengyelország a legnagyobb lakosságszámú az ún. Visegrádi országok között Hazánk működőtőke-exportja kiemelkedő a kelet-közép-európai régióban Svájc fővárosa Zürich Monacóban Forma-1 autóversenyt szoktak rendezni Magyarország hat országgal szomszédos A Csatorna-alagút Franciaországot és Angliát köti össze Oroszország a világ legnagyobb területű állama Olaszország 2011-ben ünnepli egyesítésének 100 éves évfordulóját Az ENSZ központja Brüsszelben található Norvégia Nyugat-Európa vezető földgáztermelő és -exportáló országa Finnországban a finn és a svéd a hivatalos nyelv. 20

22 ÉRTÉKELŐ LAP 1. A B C D E 26. A B C D E 2. A B C D E 27. A B C D E 3. A B C D E 28. A B C D E 4. A B C D E 29. A B C D E 5. A B C D E 30. A B C D E 6. A B C D E 31. A B C D 7. A B C D E 32. A B C D 8. A B C D E 33. A B C D 9. A B C D E 34. A B C D 10. A B C D E 35. A B C D 11. A B C D E 36. A B C D 12. A B C D E 37. A B C D 13. A B C D E 38. A B C D 14. A B C D E 39. A B C D 15. A B C D E 40. A B C D 16. A B C D E 41. A B C D E 17. A B C D E 42. A B C D E 18. A B C D E 43. A B C D E 19. A B C D E 44. A B C D E 20. A B C D E 45. A B C D E 21. A B C D E 46. A B C D E 22. A B C D E 47. A B C D E 23. A B C D E 48. A B C D E 24. A B C D E 49. A B C D E 25. A B C D E 50. A B C D E 21

23 51. A B C D E 76. A B C D E 52. A B C D E 77. A B C D E 53. A B C D E 78. A B C D E 54. A B C D E 79. A B C D E 55. A B C D E 80. A B C D E 56. A B C D E 81. A B C 57. A B C D E 82. A B C 58. A B C D E 83. A B C 59. A B C D E 84. A B C 60. A B C D E 85. A B C 61. A B C D E 86. A B C 62. A B C D E 87. A B C 63. A B C D E 88. A B C 64. A B C D E 89. A B C 65. A B C D E 90. A B C 66. A B C D E 91. A B 67. A B C D E 92. A B 68. A B C D E 93. A B 69. A B C D E 94. A B 70. A B C D E 95. A B 71. A B C D E 96. A B 72. A B C D E 97. A B 73. A B C D E 98. A B 74. A B C D E 99. A B 75. A B C D E 100. A B 22

24 101. A B C D E 126. A B C D 102. A B C D E 127. A B C D 103. A B C D E 128. A B C D 104. A B C D E 129. A B C D 105. A B C D E 130. A B C D 106. A B C D E 131. A B C D 107. A B C D E 132. A B C D 108. A B C D E 133. A B C D 109. A B C D E 134. A B C D 110..A B C D E 135. A B C D 111. A B C D E F G H I J 136. A B C D E F G H I J K L M 112. A B C D E F G H I J 137. A B C D E F G H I J K L M 113. A B C D E F G H I J 138. A B C D E F G H I J K L M 114. A B C D E F G H I J 139. A B C D E F G H I J K L M 115. A B C D E F G H I J 140. A B C D E F G H I J K L M 116. A B C D E F G H I J 141. A B C D E F G H I J K L M 117. A B C D E F G H I J 142. A B C D E F G H I J K L M 118. A B C D E F G H I J 143. A B C D E F G H I J K L M 119. A B C D E F G H I J 144. A B C D E F G H I J K L M 120. A B C D E F G H I J 145. A B C D E F G H I J K L M 121. A B C D 146. A B C D E F G H I J K L M 122. A B C D 147. A B C D E F G H I J K L M 123. A B C D 148. A B C D E F G H I J K L M 124. A B C D 149. A B C D E F G H I J K L M 125. A B C D 150. A B C D E F G H I J K L M 23

25 151. A B C D E F G H I J K L M 176. A B C D E F G H I J K L 152. A B C D E F G H I J K L M 177. A B C D E F G H I J K L 153. A B C D E F G H I J K L M 178. A B C D E F G H I J K L 154. A B C D E F G H I J K L M 179. A B C D E F G H I J K L 155. A B C D E F G H I J K L M 180. A B C D E F G H I J K L 156. A B C D E F G H I J K L M 181. A B C D E F G H I J K L 157. A B C D E F G H I J K L M 182. A B C D E F G H I J K L 158. A B C D E F G H I J K L M 183. A B C D E F G H I J K L 159. A B C D E F G H I J K L M 184. A B C D E F G H I J K L 160. A B C D E F G H I J K L M 185. A B C D E F G H I J K L 161. A B C D E F G H I J K L M 186. A B 162. A B C D E F G H I J K L 187. A B 163. A B C D E F G H I J K L 188. A B 164. A B C D E F G H I J K L 189. A B 165. A B C D E F G H I J K L 190. A B 166. A B C D E F G H I J K L 191. A B 167. A B C D E F G H I J K L 192. A B 168. A B C D E F G H I J K L 193. A B 169. A B C D E F G H I J K L 194. A B 170. A B C D E F G H I J K L 195. A B 171. A B C D E F G H I J K L 196. A B 172. A B C D E F G H I J K L 197. A B 173. A B C D E F G H I J K L 198. A B 174. A B C D E F G H I J K L 199. A B 175. A B C D E F G H I J K L 200. A B 24

26 Dolgozatát beadta:... óra... perckor A felügyelő tanár aláírása:... Összpontszám:... Az értékelő tanár aláírása:... Ellenőrző OKTV bizottsági tag aláírása:... 25

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Tisztelt Versenyző! A

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai FÖLDRAJZBÓL A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

Részletesebben

Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2013. február 20. 14.00 óra

Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2013. február 20. 14.00 óra Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2013. február 20. 14.00 óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő 120 perc! A feladatlap

Részletesebben

Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2012. február 29. 14.00 óra

Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2012. február 29. 14.00 óra Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2012. február 29. 14.00 óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő 120 perc! A feladatlap

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA 7. osztály 2015 1 Kedves Versenyző! Kérünk, mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését,

Részletesebben

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP

A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont A 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÚTMUTATÓ A munka megkezdése

Részletesebben

Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2014. február 25. 14 00-16 00

Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2014. február 25. 14 00-16 00 Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2014. február 25. 14 00-16 00 Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő 120 perc! A

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra

XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra XX. Kovács János Országos Középiskolai Földrajz Verseny 2015. február 25. 14.00 óra Feladatlap és értékelő lap A dolgozat elérhető maximális pontszáma: 150 pont A dolgozat megírására engedélyezett idő

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 7. osztály 2014. Kedves Versenyző! Kérünk, mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését,

Részletesebben

A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS

A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: e feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 8. osztály 2007. Elért pontszám: Javította: Ellenőrizte: Ú T M U T A T Ó A feladatlap megoldásához segédeszköz nem

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Európán kívüli földrészek földrajza

Európán kívüli földrészek földrajza Európán kívüli földrészek földrajza Földrajz kedvelők részére Tartalom 1. ÁZSIA TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÉPE... 2 2. KÍNA... 7 3. JAPÁN... 10 4. INDIA... 12 5. DÉLKELET ÁZSIA ORSZÁGAI... 16 6. NYUGAT-ÁZSIA...

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 25., 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz középszint írásbeli

Részletesebben

Minta. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga feladatlap (1. minta) Földünk és környezetünk

Minta. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga feladatlap (1. minta) Földünk és környezetünk Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga feladatlap (1. minta) Földünk és környezetünk 1. FELADAT Ismerje fel a szövegbe rejtett fogalmakat! Írja melléjük, hogy a család melyik tagjára igazak! A négygenerációs

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

LÓCZY LAJOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZI TANULMÁNYI VERSENY

LÓCZY LAJOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZI TANULMÁNYI VERSENY A 2010/2011-es tanév LÓCZY LAJOS ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FÖLDRAJZI TANULMÁNYI VERSENY írásbeli fordulójának feladatai a 9. évfolyam számára Figyelem! A megoldólap adatait nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 8. osztály 2010. Kedves Versenyző! Kérünk, mielőtt elkezdenéd a feladatlap kitöltését, figyelmesen olvasd át az alábbi

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 25. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 25. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben