A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP"

Átírás

1 Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2011/2012. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat tartalmazó részt és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Könyvet, térképet, atlaszt a versenyre bevinni tilos! A megoldásokat tintával (golyóstollal) kell megjelölni! Mielőtt a versenyző válaszol a kérdésekre, jól gondolja meg, milyen feladatot kell megoldania! Ne időzzön túl sokáig egy-egy feladatnál! Ha megakad, nyugodtan menjen tovább! A kihagyott feladatokra akkor térjen vissza, ha már valamennyi kérdésen végighaladt, és még van idő! Az egyes feladattípusok előtt megoldási útmutató van, ennek tanulmányozása elengedhetetlen a feladat helyes megoldásához. Az útmutatóban előírtak szerint jelölje a megoldásokat, és a munka végén a végleges válaszokat vezesse át az Értékelő lapra úgy, hogy X jellel húzza át a választás nagybetűjét! Célszerű minden feladatnál választ adni. Csak az értékelő lapon szereplő válaszokat fogadjuk el! Az értékelő lapon javítani nem lehet! Minden helyesen megoldott feladat 1 pontot ér (a rossz válasz, többes jelölés, javítás 0 pontot jelent). A feladatlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató alapján. Továbbküldendők a legalább 150 pontra értékelt dolgozatok. A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző neve:... oszt.:... Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be: igen nem Az iskola neve:..... Az iskola címe:... irsz.... város...utca...hsz. Megye:... A felkészítő tanár(ok) neve:... Összes pontszám:

2 1

3 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania, és a nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 1. Melyik kőzetnek a legmagasabb a SiO 2 tartalma? A bazalt B diorit C gabbró D gránit E andezit 2. Mi jellemző a talajvízre? A Vízzáró réteg alatt helyezkedik el. B Két vízzáró réteg között helyezkedik el. C A legfelső vízzáró réteg alatt helyezkedik el D A legkönnyebben szennyeződő felszín alatti vízkészlet. E Szinonimája a talajnedvesség. 3. Mi nem jellemző a mezoszférára? A A sztratoszférához képest a hőmérséklet csökken benne. B Jórészt benne égnek el a Föld felé tartó meteoritok. C Felső határa kb. 85 km magasságban húzódik. D Felső határa a légkör leghidegebb része. E Fölötte helyezkedik el a termoszféra. 4. Mi jellemző a folyóteraszokra? A Több terasz esetén mindig a legfelső terasz a legfiatalabb. B Folyóteraszok csak laza, puha kőzeten alakulhatnak ki. C A folyóteraszokat a legmagasabb árvizek elönthetik. D Folyóteraszok kialakulásában csak a terület emelkedése játszhat szerepet. E A folyóteraszok az egykori völgysíkok maradványai. 5. Melyik tengeren a legmagasabb a dagályhullám magassága a felsorolt területek közül? A Fundy-öböl (Kanada atlanti partvidéke) B Duna-delta partvidéke C Rigai-öböl D Szardínia partvidéke E Nílus-delta partvidéke 2

4 6. Melyik hegységben húzódik a legmagasabban a hóhatár? A Skandináv-hegység déli része B Mont Blanc C Himalája déli része D Száraz-Andok (Bolíva, Argentína és Chile határán) E Atlasz 7. Mi igaz a hegyvidékek helyi szeleire? A A hegyvidékek éghajlatának kialakításában nem jelentősek. B A főn igen száraz és az évszak hőmérsékletéhez képest igen hűvös szél C Hazánkban főn típusú a Balaton felől a Bakonyon átbukó bakonyi főszél. D A hegy-völgyi szél nappal a melegebb hegyoldal felé fúj a völgy irányából. E A hegy-völgyi szél éjszaka a hűvösebb völgy irányából a hegyoldal felé fúj. 8. Melyik a mediterrán éghajlat természetes növénytakarója? A Babérlombú erdő B Pampa C Olajfaliget D Keménylombú erdő E Törpecserjés-bokros növényzet (fenyéres) 9. Melyik fogalom nem jelöl főként pázsitfüvekből álló növénytársulást? A Sztyep B Pampa C Préri D Füves puszta E Tundra 10. Melyik tó kialakulásában nem játszott szerepet a jég? A Genfi-tó B Ladoga-tó C Huron-tó D Garda-tó E Bajkál-tó 3

5 TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatokban egy földrajzi fogalomhoz vagy kifejezéshez négy állítás tartozik. A fogalomhoz/kifejezéshez nem csak egy állítás tartozhat, hanem több is, az alábbi variációk szerint: A) A fogalomra/kifejezésre az 1., 2. és a 3. állítás igaz. B) A fogalomra/kifejezésre az 1. és a 3. állítás igaz. C) A fogalomra/kifejezésre a 2. és a 4. állítás igaz. D) A fogalomra/kifejezésre csak a 4. állítás igaz. E) A fogalomra/kifejezésre mind a négy állítás igaz. Feladat: Válassza ki a variációk közül a helyes válasz megfelelő nagybetűjét! A nagybetűt a kettőspont mögé írja be. Valamennyi feladat megoldása után e jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 11. A tavak pusztulásának előidéző okai/folyamatai lehetnek: 1. A tóba nagy mennyiségű hordalékot szállít a folyó. 2. A tóba sok műtrágya, mosószer kerül. 3. Megnő a terület párolgása. 4. Vizet vezetnek el a tóból a mezőgazdasági területek öntözésére. 12. Az Antarktiszra jellemző: 1. Nagy kiterjedésű belföldi jégtakaró napjainkban csak az Antarktiszon található. 2. Az antarktiszi jégtakaró nagy részét a jégkorszakban kialakult jég alkotja. 3. Csúcsragadozója a jegesmedve. 4. Az antarktiszi jégtakaró pereméről jellegzetes, tábla alakú jéghegyek szakadnak le. 13. Az ősfolyamvölgyekre jellemző: 1. Kialakulásukban a jég alól származó olvadékvizeknek és a jégmentes területekről érkező folyóvizeknek volt szerepük. 2. A jégtakaró alatt alakultak ki. 3. A széles völgyekben napjainkban kisebb vízhozamú folyók futnak. 4. Az Európában ismert ősfolyamvölgyek a középidőben keletkeztek. 14. Gejzírekre jellemző: 1. A gejzírek kénes kigőzölgések. 2. A gejzír elnevezés a Yellowstone Nemzeti Parkból származik. 3. A gejzír kürtőjében a vízoszlop felső részén indul meg a víz forrása, akár 100 C alatt is. 4. A gejzírek kürtőjében a vulkáni kőzetek melege hevíti fel a felszínről beszivárgó vizet. 15. A felszín felmelegedését befolyásolja: 1. A felszín anyaga. 2. A felszín színe. 3. A domborzat. 4. A növényzettel való borítottság. 4

6 16. Ősmasszívum: 1. Guyanai-ősföld 2. Dél-kínai-hegyvidék 3. Dekkán-ősföld 4. Skandináv-hegység 17. A jég által kialakított felszínforma: 1. morotva 2. kárfülke 3. karrmező 4. U-alakú völgy 18. Föld típusú bolygó: 1. Mars 2. Jupiter 3. Vénusz 4. Szaturnusz 19. A kőolaj képződésére jellemző: 1. Planktonok maradványaiból jön létre. 2. Oxigén nélküli környezetben lejátszódó bomlással alakul ki. 3. Általában nem a képződési helyén halmozódik fel. 4. A redőboltozatokban csapdába eső kőolaj a víz alatt és a földgáz fölött helyezkedik el. 20. A távérzékelésre jellemző: 1. A műholdak érzékelőberendezései a Föld felszínéről visszaverődő elektromágneses sugárzást fogják fel. 2. A műholdak felvételeiből hamisszínes képek is előállíthatók. 3. Egyes műholdak bizonyos időn belül visszatérnek ugyanazon hely fölé, mások mindig ugyanazt a területet vizsgálják. 4. A műholdak a sztratoszféra alsó határán keringenek a Föld körül. 5

7 ÖT- ÉS NÉGYFÉLE ASSZOCIÁCIÓ Útmutató: E feladatokban a nagybetűvel jelölt fogalmak (ill. nevek, vonatkozások) és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismernie. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia, és csak ezután kell hozzákeresnie a megfelelő fogalom nagybetűjét! A nagybetűt a pontozott üres helyre írja be! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! A) globális felmelegedés B) Los Angeles-i típusú szmog C) savas eső D) ózonréteg elvékonyodása E) egyikre sem vonatkozik 21. Árvizeket okozhat. 22. Hatására a vizekben és a talajban megnő az alumínium, a higany, a mangán, az ólom és a cink mérgező vegyületeinek oldhatósága. 23. Az UV-sugárzás növekedése következtében fokozódik kialakulásának veszélye. 24. Ezen folyamat nem ugyanabban a szférában játszódik le, mint az időjárási jelenségek nagy része. 25. Főként a Déli-sarkvidék fölött alakul ki az őszi hónapokban. 26. Kialakításában szerepet játszik egy olyan gáz, amely a felszínen mérgező, azonban a sztratoszférában a földi élet szempontjából nélkülözhetetlen. 27. Előidézője lehet többek között a nagy tömegű szarvasmarha-tartás és a nagy kiterjedésű rizsföldek művelése. 28. Fő okozójának növekedésére a Hawaii-szigeteken lévő obszervatórium 1958-tól tartó mérései hívták fel a figyelmet. 29. A tűlevelű erdőket veszélyezteti, a fák felkopaszodnak és kiszáradnak. 30. Imisszióval kerülhetnek a jelenséget okozó gázok a levegőbe. A) Alföld B) Germán-alföld C) Mindkettőre vonatkozik D) Egyikre sem vonatkozik 31. Felszíne alkalmas a mezőgazdasági művelésre. 32. Folyói a Fekete-tenger vízgyűjtő területéhez tartoznak. 33. Felszínét a középidőben az előrenyomuló jégtakaró formálta. 34. Kialakulása a folyók feltöltő munkájának eredménye. 35. Tavainak nagy része a jégtakaró elolvadása után visszamaradt mélyedésekben terül el. 36. Löszterületein jó minőségű mezőségi talajok alakultak ki. 37. Az emberi tevékenység hatására napjainkra kultúrtájjá alakult, a természetes növénytakaró csak kis foltokban maradt fenn. 38. Folyói helyenként ősfolyamvölgyekben futnak. 39. Jelentős felszín alatti vízkészletekkel rendelkezik. 40. Nyáron gyakran aszály sújtja. 6

8 PÁROSÍTÁS Útmutató: E feladatokban a nagybetűvel jelölt neveket kell az állításokkal párosítani. Minden névhez két állítás párosul. A feladatok megoldásakor ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasnia, és csak ezután kell hozzákeresnie a megfelelő fogalom nagybetűjét! A nagybetűt a pontozott üres helyre írja be! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! A) Kőrösi Csoma Sándor B) Sven Hedin C) Vasco da Gama D) David Livingstone E) Magyar László 41. Szülőhelye Svédország. 42. Szülőhelye Skócia. 43. Szülőhelye Magyarország. 44. Szülőhelye Erdély (mai Románia). 45. Szülőhelye Portugália. 46. Az első felfedezők között hajózott be a Kongó torkolatába, eljutott a mai Angola területére. 47. Közel 25 éves afrikai tartózkodása alatt bejárta a Zambézi vízrendszerét, első európaiként megpillantotta a Mosi-oa-Tunya vízesést, amelyet a brit uralkodó tiszteletére Viktória-vízesésnek nevezett el. 48. A XIX. század végén átkelt a Takla-Makán sivatagon, Kína és Tibet területét tanulmányozta. 49. Egy tibeti kolostorban készítette el kb szóból álló tibeti-angol szótárát ban elsőként jutott Afrika hajóval történő megkerülésével Indiába. A) Norvégia B) Olaszország C) Görögország D) Románia E) Finnország 51. Legnagyobb folyója hosszú szakaszon határfolyó, amely deltatorkolattal ömlik a tengerbe. 52. Tengerpartjait hosszú, mély, gleccserek által kialakított öblök tagolják. 53. Az ország nyugati részének folyói nyugatias irányba futnak, déli és keleti részének folyói dél-délkeleti irányba futnak, vizük mégis egy tengerbe jut el. 54. Aktív tűzhányók vannak területén. 55. Területén Európa legidősebb kőzetei bukkannak felszínre. 56. Az országon végighúzódó hegységben nagy kiterjedésű fennsíkok, ún. fjellek találhatók. 57. Tavai összefüggő vízrendszert alkotnak. 58. Szigetei nagy szigetcsoportokat alkotnak. 59. Nagy tavai a hegységekből egykor lenyúlt jégárak emlékét őrzik. 60. Hegységei jelentős bauxit készleteket rejtenek. 7

9 RAJZOS FELADATOK Útmutató: Ezekben a feladatokban az ábra alatt található állításokat kell egyeztetni a nagybetűvel jelölt ábrarészletekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasni és csak ezután kell kikeresni az ábra megfelelő részletét (nagybetűjét). A nagybetűt a pontozott üres helyre írja be! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 61. Kilimanjaro (Kilimandzsáró) 62. Fuji (Fudzsi) 63. Krakatau 64. Mount St. Helens 65. Mauna Loa 66. Kontinensének legmagasabb pontját hordozza. 67. Forrópont fölött helyezkedik el as kitörését hatalmas cunami kísérte, amely több tízezer ember halálát okozta as kitörésénél, a levegőbe lövellt anyag mennyisége mindössze egyharmada volt a Vezúv híres Kr.u. 79-es kitörése során kilövellt anyagnak. 70. Pajzsvulkán, talapzatától mérve a Föld legmagasabb hegye. 8

10 71. Bakony 72. Bükk 73. Börzsöny 74. Budai-hegység 75. Badacsony 76. Bazaltból álló tanúhegy. 77. Területén mangán, bauxit és barnaszén lelőhelyek vannak. 78. A 900 m fölé emelkedő hegységet főként andezit építi fel. 79. Fennsíkját mészkőből álló kövek szegélyezik. 80. Peremén feltörő hévizek híres fürdőket táplálnak. 9

11 MENNYISÉGI ÖSSZEHASONLÍTÁS Útmutató: E feladatokban két mennyiség ( a és b ) nagyságrendi viszonyát kell eldöntenie. A három lehetőség a következő: A) a nagyobb, mint b B) b nagyobb, mint a C) a és b egyforma vagy megközelítően azonos Keresse ki az egyes feladatoknak megfelelő variációt és nagybetűjét írja be a pontozott üres helyre! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 81. a) Polje területe. b) Dolina területe. 82. a) A globális felmelegedés várható mértéke az Egyenlítő mentén. b) A globális felmelegedés várható mértéke a Sarkvidékeken. 83. a) A Skandináv-középhegység kora. b) A Német-középhegység kora. 84. a) A Pacifikus-hegységrendszerben bányászható ércek mennyisége. b) Az Eurázsiai-hegységrendszerben bányászható ércek mennyisége. 85. a) Az Indiai-óceán legnagyobb mélysége. b) A Csendes-óceán legnagyobb mélysége. 86. a) A tengeri jég sótartalma. b) A tengeri jeget övező tengervíz sótartalma. 87. a) A porhó levegőtartalma. b) A firn levegőtartalma. 88. a) A Duna levágott kanyarulatainak száma Magyarország területén. b) A Tisza levágott kanyarulatainak száma Magyarország területén. 89. a) A közepes évi hőingás az Amazonas-medencében. b) A közepes évi hőingás a Kongó-medencében. 90. a) A Szaturnusz átmérője. b) Az Uránusz átmérője. 10

12 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁS Útmutató: Ezekben a feladatokban egy állításról el kell döntenie, hogy igaz vagy hamis. Ha az állítás igaz, A betűt, ha az állítás hamis, B betűt kell írnia a pontozott üres helyre. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 91. A kaledóniai hegységképződés összekapcsolta Ős-Európát és Ős-Észak-Amerikát. 92. Az éghajlat egy adott földrajzi hely rövid idő alatt lejátszódó légköri változásainak eseménysora. 93. A hóhatár magassága a földrajzi hosszúsággal változik. 94. A fejlábúak teljes egészében kihaltak a középidő végén. 95. Egy adott korra jellemző ősmaradványok a vezérkövületek. 96. A Világtenger legnagyobb kiterjedését a középidő végén érte el. 97. A folyó a legtöbb hordalékot a sodorvonal mentén rakja le. 98. Párnalávák bazaltos vulkáni működéssel, a szárazföldön alakulnak ki. 99. Az óidő végén jött létre a Pangea őskontinens, amelybe nyugat felől a Thetys-öböl nyomult be Az égitestek mindenkori állásához viszonyított időt zónaidőnek nevezzük. 11

13 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania, és a nagybetű bekarikázásával megjelölnie. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 101. Melyik ország csatlakozott 2007-ben az Európai Unióhoz? A Horvátország B Szlovákia C Románia D Szlovénia E Macedónia 102. Melyik országban a legalacsonyabb a születéskor várható átlagos élettartam? A Albánia B Bulgária C Angola D Mexikó E Uruguay 103. Hol található a világ legnagyobb földgáztermelő és -értékesítő vállalatának a székhelye? A Dallas B Teherán C Rijád D Peking E Moszkva 104. Melyik ország jelentős gyémántexportáló ország? A Thaiföld B Mexikó C Dél-afrikai Köztársaság D Chile E Nigéria 105. Hol található az OPEC Titkárságának a székhelye? A Bahrein B Bécs C New York D Genf E Bagdad 12

14 106. Melyik ország nem állandó tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának? A Japán B Kína C Egyesült Királyság D Oroszország E Franciaország 107. Melyik ország tagja a schengeni övezetnek? A Magyarország B Románia C Egyesült Királyság D Írország E Bulgária 108. A felsoroltak közül melyik a legfiatalabb állam? A Kazahsztán B Moldávia C Bosznia-Hercegovina D Dél-Szudán E Macedónia 109. Melyik országban található Strasbourg, az Európai Parlament székhelye? A Luxemburg B Belgium C Olaszország D Franciaország E Németország 110. Melyik ország található a Száhel-övben? A Egyiptom B Kenya C Csád D Libéria E Tunézia 13

15 FOGALOMTÁR Útmutató: E feladatban ki kell választania, hogy a felsorolt fogalmak mely meghatározásokhoz tartoznak. Írja az adott fogalom betűjelét a fogalomhoz tartozó meghatározás elé! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! A deviza B infláció C abszolút monarchia D vám E transznacionális vállalat F városodás G alkotmányos monarchia H eladósodás I városiasodás J kvóta 111. Az árak általános és tartós növekedése A városok számának és méretének, valamint a városi népesség számának és arányának növekedése Nemzetközi elszámolásokra szolgáló fizetési eszköz Az importált árukra kivetett adó Az uralkodó az állam hatalmának kizárólagos forrása és birtokosa Egy térségbe kereskedelmi úton bevihető árucikkek mennyiségének korlátozása Olyan vállalat, amelynek egy adott országban van a székhelye és legalább egy más országban lévő teljesen vagy részlegesen tulajdonolt leányvállalata van Az uralkodó felségjogait csak az alkotmány által szabályozott keretek között gyakorolhatja Falusi települések átalakulása, amelynek során hasonlítani kezdenek e települések kinézetük, az ott élők életmódja stb. alapján a városokhoz Az a folyamat, amikor az adósság összege gyorsabban nő, mint az a forrás, amelyből a hitel adott törlesztő részlete és az aktuális kamat fizetendő. 14

16 NÉGY LATIN-AMERIKAI ORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA Útmutató: Ebben a feladatban a négy országra vonatkozó állításokat kell egyeztetnie az egyes országok betűjelével. Írja a megfelelő ország betűjelét az egyes állítások elé! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! A) Argentína B) Brazília C) Chile D) Mexikó 121. Latin-Amerika legnagyobb nemzetgazdasága Az aztékok földje A világ legnagyobb rézérc-exportáló állama A világ vezető kávétermelő országa Az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi egyezmény (NAFTA) tagja A mérsékelt övezetben fekvő ország nagy síkságán (Pampa) búzát, kukoricát termesztenek és szarvasmarhatartást folytatnak Az ország hivatalos nyelve a portugál Az ország területén valamikor hatalmas rabszolgatartó ültevényes gazdaságok voltak Az ország népességének száma 2010-ben meghaladta a 190 millió főt A legnagyobb kőolaj-kitermelő állam a négy ország közül A négy ország közül ezen állam fiatal fővárosának a legkisebb a lélekszáma Az ország 1982-ben megtámadta a partjaitól mintegy 500 kilométerre keletre fekvő Falkland-szigeteket, s ezt követően háborúban állt az Egyesült Királysággal Partjai előtt halad a hideg Humboldt-áramlás, amely révén jelentős az ország halászata Az északi határa mentén, vámmentes területeken feldolgozóipari üzemek (ún. maquiladorák) működnek Ezen országhoz tartozik a Kaliforniai-félsziget. 15

17 RAJZOS FELADAT Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található állításokat kell egyeztetni a nagybetűvel jelölt ábrarészletekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasni és csak ezután kell kikeresni az ábra megfelelő részletét (nagybetűjét). (A városok helyét pont jelöli.) A nagybetűt a pontozott üres helyre írja be! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 136. Líbia 137. Bahrein 138. Katar 139. Algéria 140. Szaúd-Arábia 141. Kairó 142. Bejrút 143. Tunézia 144. Bagdad 145. Kuvait 146. Marokkó 147. Dubaj (Dubai) 148. Szíria 149. Az 1970-es évtizedben még a közel-keleti térség kereskedelmi-pénzügyi központja volt, de a hosszú polgárháború miatt napjainkban a város nagy része romokban áll Kőolajban rendkívül gazdag abszolút monarchia. 16

18 151. Az arab világ pénzügyi és szolgáltató központja, üzleti körökben már egyre többször úgy emlegetik, mint a közel-keleti térség Szingapúrját Ebben a több mint 10 millió fős nagyvárosban kezdődött el az arab világ tüntetéssorozata év januárjában Az ország az 1967-ben Izraellel folytatott háborúban elvesztette a Golán-fennsíkot Turizmusáról neves Maghreb-ország, Karthágó romjait is itt találjuk ben iraki megszállás alá került az ország, függetlenségét az USA által vezetett nemzetközi haderő állította vissza Francia gyarmat volt, hosszú harcok után vívta ki függetlenségét; jelenleg az egykori anyaország kiemelt szénhidrogén-beszállítója A világ vezető foszfáttermelő országa Egykori olasz gyarmat, fővárosa Tripoli Fővárosában (Doha) az utóbbi években több nemzetközi konferenciát tartottak, így a Világkereskedelmi Szervezet konferenciájának is otthont adott A Tigris folyó partján fekvő főváros, amelyben 2003-tól NATO fegyveres erők állomásoznak Turisztikai és befektetési központ, egyik nevezetessége a pálmafát formázó mesterséges sziget. 17

19 KIRÁNDULJUNK A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBA! Útmutató: Ebben a feladatban az ábra alatt található állításokat kell egyeztetni a nagybetűvel jelölt ábrarészletekkel. A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy először az állítást kell elolvasni és csak ezután kell kikeresni az ábra megfelelő részletét (nagybetűjét). A nagybetűt a pontozott üres helyre írja be! Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 162. Kalocsa 163. Hajós 164. Gyula 165. Kecskemét 166. Orosháza 167. Ópusztaszer 168. Szeged 169. Szarvas 170. Bugac 171. Makó 172. Békéscsaba 173. Baja 174. A húsiparáról is neves megyeszékhelyen minden év októberében kolbászfesztivált rendeznek A város környékén termesztett hagyma hungarikumnak számít Megyéje második legnépesebb városa, híres halászlevéről. 18

20 177. Nevezetességei az épen megmaradt síkvidéki téglavár és a hozzá tartozó várfürdő Itt található a Nemzeti Történeti Emlékpark 179. A hazai lovasturizmus kiemelt központja a Kiskunsági Nemzeti Parkban A városban könyvritkaságokat őrző érseki könyvtár és Fűszerpaprika Múzeum található A város egyik nevezetessége a XX. század elején épült árvízi fogadalmi templom, amely előtt nyaranta szabadtéri játékokat rendeznek Egyik nevezetessége a Cifrapalota, és a város környékén termesztett kajszibarackból készülő pálinka hungarikum Híres arborétumáról, s itt található a Körös-Maros Nemzeti Park központja A város mellett lévő gyopárosi tavakat gyógy- és élményfürdőként hasznosítják, a település neves iparága a síküveggyártás Híres alföldi borvidék települése, látványossága nagy összefüggő pincefaluja. 19

21 IGAZ-HAMIS ÁLLÍTÁS Útmutató: Ezekben a feladatokban egy állításról el kell döntenie, hogy igaz vagy hamis. Ha az állítás igaz, A betűt, ha az állítás hamis, B betűt kell írnia a pontozott üres helyre. Valamennyi feladat megoldása után a jelöléseket át kell vezetnie az Értékelő lapra, ahol a helyes válasz nagybetűjét X jellel húzza át! 186. A spanyolországi katalánok központja Barcelona Törökország a NATO tagja Hazánk cukorgyártása kiemelkedő az Európai Unió országai között Dániában az euró a hivatalos fizetőeszköz Lengyelország a legnagyobb lakosságszámú az ún. Visegrádi országok között Hazánk működőtőke-exportja kiemelkedő a kelet-közép-európai régióban Svájc fővárosa Zürich Monacóban Forma-1 autóversenyt szoktak rendezni Magyarország hat országgal szomszédos A Csatorna-alagút Franciaországot és Angliát köti össze Oroszország a világ legnagyobb területű állama Olaszország 2011-ben ünnepli egyesítésének 100 éves évfordulóját Az ENSZ központja Brüsszelben található Norvégia Nyugat-Európa vezető földgáztermelő és -exportáló országa Finnországban a finn és a svéd a hivatalos nyelv. 20

22 ÉRTÉKELŐ LAP 1. A B C D E 26. A B C D E 2. A B C D E 27. A B C D E 3. A B C D E 28. A B C D E 4. A B C D E 29. A B C D E 5. A B C D E 30. A B C D E 6. A B C D E 31. A B C D 7. A B C D E 32. A B C D 8. A B C D E 33. A B C D 9. A B C D E 34. A B C D 10. A B C D E 35. A B C D 11. A B C D E 36. A B C D 12. A B C D E 37. A B C D 13. A B C D E 38. A B C D 14. A B C D E 39. A B C D 15. A B C D E 40. A B C D 16. A B C D E 41. A B C D E 17. A B C D E 42. A B C D E 18. A B C D E 43. A B C D E 19. A B C D E 44. A B C D E 20. A B C D E 45. A B C D E 21. A B C D E 46. A B C D E 22. A B C D E 47. A B C D E 23. A B C D E 48. A B C D E 24. A B C D E 49. A B C D E 25. A B C D E 50. A B C D E 21

23 51. A B C D E 76. A B C D E 52. A B C D E 77. A B C D E 53. A B C D E 78. A B C D E 54. A B C D E 79. A B C D E 55. A B C D E 80. A B C D E 56. A B C D E 81. A B C 57. A B C D E 82. A B C 58. A B C D E 83. A B C 59. A B C D E 84. A B C 60. A B C D E 85. A B C 61. A B C D E 86. A B C 62. A B C D E 87. A B C 63. A B C D E 88. A B C 64. A B C D E 89. A B C 65. A B C D E 90. A B C 66. A B C D E 91. A B 67. A B C D E 92. A B 68. A B C D E 93. A B 69. A B C D E 94. A B 70. A B C D E 95. A B 71. A B C D E 96. A B 72. A B C D E 97. A B 73. A B C D E 98. A B 74. A B C D E 99. A B 75. A B C D E 100. A B 22

24 101. A B C D E 126. A B C D 102. A B C D E 127. A B C D 103. A B C D E 128. A B C D 104. A B C D E 129. A B C D 105. A B C D E 130. A B C D 106. A B C D E 131. A B C D 107. A B C D E 132. A B C D 108. A B C D E 133. A B C D 109. A B C D E 134. A B C D 110..A B C D E 135. A B C D 111. A B C D E F G H I J 136. A B C D E F G H I J K L M 112. A B C D E F G H I J 137. A B C D E F G H I J K L M 113. A B C D E F G H I J 138. A B C D E F G H I J K L M 114. A B C D E F G H I J 139. A B C D E F G H I J K L M 115. A B C D E F G H I J 140. A B C D E F G H I J K L M 116. A B C D E F G H I J 141. A B C D E F G H I J K L M 117. A B C D E F G H I J 142. A B C D E F G H I J K L M 118. A B C D E F G H I J 143. A B C D E F G H I J K L M 119. A B C D E F G H I J 144. A B C D E F G H I J K L M 120. A B C D E F G H I J 145. A B C D E F G H I J K L M 121. A B C D 146. A B C D E F G H I J K L M 122. A B C D 147. A B C D E F G H I J K L M 123. A B C D 148. A B C D E F G H I J K L M 124. A B C D 149. A B C D E F G H I J K L M 125. A B C D 150. A B C D E F G H I J K L M 23

25 151. A B C D E F G H I J K L M 176. A B C D E F G H I J K L 152. A B C D E F G H I J K L M 177. A B C D E F G H I J K L 153. A B C D E F G H I J K L M 178. A B C D E F G H I J K L 154. A B C D E F G H I J K L M 179. A B C D E F G H I J K L 155. A B C D E F G H I J K L M 180. A B C D E F G H I J K L 156. A B C D E F G H I J K L M 181. A B C D E F G H I J K L 157. A B C D E F G H I J K L M 182. A B C D E F G H I J K L 158. A B C D E F G H I J K L M 183. A B C D E F G H I J K L 159. A B C D E F G H I J K L M 184. A B C D E F G H I J K L 160. A B C D E F G H I J K L M 185. A B C D E F G H I J K L 161. A B C D E F G H I J K L M 186. A B 162. A B C D E F G H I J K L 187. A B 163. A B C D E F G H I J K L 188. A B 164. A B C D E F G H I J K L 189. A B 165. A B C D E F G H I J K L 190. A B 166. A B C D E F G H I J K L 191. A B 167. A B C D E F G H I J K L 192. A B 168. A B C D E F G H I J K L 193. A B 169. A B C D E F G H I J K L 194. A B 170. A B C D E F G H I J K L 195. A B 171. A B C D E F G H I J K L 196. A B 172. A B C D E F G H I J K L 197. A B 173. A B C D E F G H I J K L 198. A B 174. A B C D E F G H I J K L 199. A B 175. A B C D E F G H I J K L 200. A B 24

26 Dolgozatát beadta:... óra... perckor A felügyelő tanár aláírása:... Összpontszám:... Az értékelő tanár aláírása:... Ellenőrző OKTV bizottsági tag aláírása:... 25

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz 2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. - A Holdnak nincs

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY

A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY A XXI. LESS NÁNDOR ORSZÁGOS FÖLDRAJZVERSENY ELSŐ FORDULÓJÁNAK FELADATLAPJA I. KATEGÓRIA Tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvasd el! A megoldásokat a mellékelt értékelőlapon kell beadni. Az értékelőlapon

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI (FŐVÁROSI) DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 7. osztály 2008. Sorszám:. Megye (főváros). Ú T M U T A T Ó A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható!

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. rész 1. FELADAT 1. Hamburg 2.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Adriai-tenger

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 FÖLDRAJZ ÍRÁSBLI FLVÉTLI FLADATOK 2004 Az írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésre. lőször olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait, s azokat

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor II. forduló 2014/2015. tanév 1. Milyen mozgásokat végez a Föld? Töltsétek ki a táblázatot! Mozgás Mi körül? Időtartama Következménye 2. A repülőtéren összegyűltek

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1112 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. mag 2. sugárzási

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

FÖLDRAJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

FÖLDRAJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 FÖLDRJZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELDTOK 2004 z írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésre. Először olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait,

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Soproni-hegység

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 8. osztály 2007. Elért pontszám: Javította: Ellenőrizte: Ú T M U T A T Ó A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható!

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1213 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Számítás: Elv: (1 földrajzi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. D 2. A 3. B 4.

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 25. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) A: mag B: kóma

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) 1. Elba 2. Ostrava

Részletesebben

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés

a turzások és a tengerpart között elhelyezkedő keskeny tengerrész, melynek sorsa a lassú feltöltődés FOGALMAK Hidroszféra óceán: tenger: hatalmas kiterjedésű, nagy mélységű, önálló medencével és áramlási rendszerrel rendelkező állóvíz, mely kontinenseket választ el egymástól. Közepes mélységük 3900 m,

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre jut. A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza meg. Vulkánosság

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1. Á L P P I Ó C 6. R A K A S Z 2. L Á K A S N Y A R A 7. Ö L T Ő S Ü V 3. K Ó S B A R E G E N I C 8. G Y A N E L E P

1. Á L P P I Ó C 6. R A K A S Z 2. L Á K A S N Y A R A 7. Ö L T Ő S Ü V 3. K Ó S B A R E G E N I C 8. G Y A N E L E P 1. forduló 7 8. osztály Iskola neve: Csapattagok neve: Beküldési határidő: 2014. február 14. Hétvezér Általános Iskola A 2. fordulóba bejutott csapatok nevét honlapunkon nézhetik meg 03.04-től. Elérhető

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. Nazca-lemez 2. Atacama-sivatag

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. október 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. október 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. B) 2. B) 3. C) 4. A)

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 14. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 14. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Földrajz - II. forduló Javítási útmutató I. FELADATCSOPORT (50 PONT)

Oktatási Hivatal. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Földrajz - II. forduló Javítási útmutató I. FELADATCSOPORT (50 PONT) Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Földrajz - II. forduló Javítási útmutató I. FELADATCSOPORT (50 PONT) I.1. Egyszerű választás (10 pont) 2. E 3. B 4. C 5. A 6.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve.

Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére. ... a tanuló neve. Lakotár Katalin FÖLDRAJZ 7. Kontinensek földrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 7. osztályos tanulók részére........... a tanuló neve pauz westermann Teljesítmény összesítése A Afrika és Ausztrália Amerika

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2008/2009. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont FÖLDRAJZBÓL ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FÖLDRAJZ FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Munkaidő: 240 perc Elérhető pontszám: 200 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA

UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ2008. KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR DEBRECEN 2008. MÁRCIUS 28-30. STATISZTIKA DEMOGRÁFIA megoszlás férfi 46% nő 54% megoszlás 20 év alatt 7% 20-29 között 40% 30-39 között 20% 40-49 között 14% 50-59

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe:

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Versenyző adatlap Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Vizeink védelme I. forduló 1, Az alábbi keresztrejtvény egy, a vízgazdálkodásban

Részletesebben

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás)

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) KONDÍCIÓS LISTA Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete Érvényes: 01. július 6-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) Módozatok: C rövid lejáratú

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. C 2. A 3. A 4. A 5.

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: 1 4. osztályos feladatsor II. forduló 2013/2014. tanév 1. A rajzon a földünk belső felépítését láthatjátok. Nevezzétek meg a részeit! 2. Mit ábrázolnak a képek? Írjátok a nevét a kép

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK Életminőség Társadalmi fejlettség mutatószáma a Legmagasabb, 2011 1 Norvégia 94,3 2 Ausztrália 92,9 3 Hollandia 91,0 Egyesült Államok 91,0 5 Kanada 90,8 Írország 90,8 Új-Zéland

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék

Részletesebben

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) Dollár/euró árfolyam alakulása (1999-2014 hónapvégi,ecb) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 jan..99 jún..99 nov..99 ápr..00 szept..00

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 159. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. október 12., kedd Tartalomjegyzék 15/2010. (X. 12.) MNB rendelet 3/2010. (X. 12.) KüM rendelet 21/2010. (X. 12.) VM rendelet 236/2010.

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

KÁOKSZI VIZSGAFEJLESZTŐ KÖZPONT Földrajz próbafeladatok 2003. Minta

KÁOKSZI VIZSGAFEJLESZTŐ KÖZPONT Földrajz próbafeladatok 2003. Minta 1. FELADAT Földünk és környezetünk Középszintű írásbeli érettségi feladatlap 3. minta 2. rész A feladatlap-rész megoldásához atlasz használható Milyen mozgásokat végez a Nap? Jelölje az állítások előtt

Részletesebben

SZERETEK GONDOLKODNI II. forduló

SZERETEK GONDOLKODNI II. forduló HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2014 SZERETEK GONDOLKODNI II. forduló NÉV: VÁROS: ISKOLA: OSZTÁLY: FELKÉSZÍTŐ TANÁR: PONTSZÁM: /100 I. Az alábbi halmazábrába tíz élőlény betűjelét kell majd behelyezned. Először

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0912 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. rész a) 1. Új-Guinea

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs CONCURSUL NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ- 2014 MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE- 2014 Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz-

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI NEMZETI ÁGAZATFEJLESZTÉS NEMZETKÖZI RECEPTJE Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Konferencia MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI VONATKOZÁSAI

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek) 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin

KONTINENSEK ÉGHAJLATA. Dr. Lakotár Katalin KONTINENSEK ÉGHAJLATA Dr. Lakotár Katalin AFRIKA Légnyomás és cirkulációs viszonyok -magas nyomású zóna nyáron 38. szélességig, télen 33-ig É-on, 31-ig nyáron, 27-ig télen a D-i félgömbön felszínközeli

Részletesebben

Motorral a Fekete-tenger körül 2011

Motorral a Fekete-tenger körül 2011 A nevem Pap György, 2011 óta foglalkozom motoros kalandtúrákkal. Rendszerint egyénileg utazom, bár az utolsó kalandra a kutyám, Brigi is elkísért. Saját stílusom esetenként az extrém túrázáshoz közelít,

Részletesebben

HELYI TANTERV. Földrajz

HELYI TANTERV. Földrajz HELYI TANTERV Földrajz 9. nyelvi előkészítő évfolyam Heti: 1 óra keret Európa földrajza 4 Magyarország földrajza 10 Társadadlmi folyamatok a 21. század elején 2 Helyünk a világegyetemben 1 A Föld szerkezete

Részletesebben

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA

TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA TELEKI PÁL ORSZÁGOS FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉNEK FELADATLAPJA 7. osztály 2008. Ú T M U T A T Ó A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható! Könyvet, térképet, atlaszt, mobiltelefont

Részletesebben

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!

Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit! TITOK 2007 HERMAN OTTÓ VERSENY 7. OSZTÁLY 1. FORDULÓ Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit! 1. Hol található a Föld legnagyobb trópusi sivatagja? (A) Ázsiában (B) Ausztráliában (C)

Részletesebben

Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége. Balogh Kadosa

Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége. Balogh Kadosa Az Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriuma és tevékenysége Balogh Kadosa TARTALOM A K-Ar módszer Mire használható? Laboratóriumunk tevékenysége. Helyünk a világban. Műszeres eredmények. Módszertani eredmények.

Részletesebben

A víz állandó körforgásban van a vízburokban: párolgás csapadékhullás lefolyás (e körforgás motorja a napsugárzás) ÓCEÁNOK

A víz állandó körforgásban van a vízburokban: párolgás csapadékhullás lefolyás (e körforgás motorja a napsugárzás) ÓCEÁNOK VÍZBUROK A földfelszín 71%-át víz borítja! Arday-Nagy-Sáriné: Földrajz 9.; OFI, Bp., 2015 Kereszty-Nagy-Nemerkényi-Neumann-Sárfalvi: Lakóhelyünk, a Föld; NTK, Bp., 2013 Jónás-Kovács-Szőllösy-Vízvári: Földrajz

Részletesebben