XIII. ORSZÁGOS F ÉPÍTÉSZI KONFERENCIA M O S O N M A G Y A R Ó V Á R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIII. ORSZÁGOS F ÉPÍTÉSZI KONFERENCIA M O S O N M A G Y A R Ó V Á R"

Átírás

1 XIII. ORSZÁGOS F ÉPÍTÉSZI KONFERENCIA M O S O N M A G Y A R Ó V Á R AUGUSZTUS A K O N F E R E N C I A E L Z E T E S Í R Á S O S A N Y A G A I MOSONMAGYARÓVÁR HATÁRTALANUL

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezet 1.1 Mosonmagyaróvári köszönt 1.2 Sáros László DLA írása 1.3 Sári István írása 2. Konferencia anyagok 2.1. Részletes program 2.2. Résztvev k, el adók, szervez k listája 3. Az Országos F építészi Kollégium tevékenysége 3.1. Az Országos F építészi Kollégium összetétele és szervezete 3.2. Beszámoló az Országos F építészi Kollégium elmúlt egy éves munkájáról Philipp Frigyes elnök 3.3. Az Országos F építészi Kollégium titkárának tájékoztatója Zábránszkyné Pap Klára 3.4. Állásfoglalások 6/2007. sz. - az önkormányzati f építész szakmérnöki képzéssel kapcsolatban. 1/2008. sz. - az önkormányzati f építészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeir l szóló Kormányrendelet-tervezethez (2008. májusi változat) Honlap (www.foepiteszek.hu) 3.6. Logo pályázat anyaga 4. F építészek az épített és természeti környezetért Alapítvány 4.1. Csohány Klára a Kuratórium elnökének beszámolója 4.2. Az Alapító Okirat 5. Önkormányzati f építész szakmérnök képzés Pálfy Sándor DLA Philipp Frigyes Kissfazekas Kornélia 6. Kitüntetettjeink 6.1. F építészi Életm Díj-ban és Az Év F építésze Díj-ban részesültek 6.2. Kitüntetett f építészek (a teljesség igénye nélkül) 7. Mellékletek 7.1. Az Országos F építészi Kollégium elérhet sége 7.2. Az önkormányzati f építészi nyilvántartás összesít je 7.3. Az állami f építészek adatai, elérhet ségei 8. Háttéranyagok 8.1. A XII. Országos F építészi Konferencia ajánlása Pápa 8.2. A XIII. Országos F építészi Konferencia el adóihoz intézett kérdések. 9. Nemzeti Építészeti Tanács Vitairat (lásd honlapokon) 10. Magyar Épít m vészek Szövetsége felhívása 10.1 Felhívás 11. Szponzorok bemutatkozása (külön anyagok) 11.1 F szponzorok, szponzorok, támogatók

3 1. Bevezet

4 Köszönt Mosonmagyaróvár város lakói és vezetése, a szervez k nevében szeretettel köszöntjük a XIII. Országos F építészi Konferencia résztvev it, a szakmai el adóit és vendégeit. Az évente megrendezett konferencia a f építészek számára mindig az egyik legfontosabb rendezvény. A szakmai ismeretek b vítése mellett ekkor van lehet ség személyes tapasztalatcserére, a kapcsolatok ápolására, a vendéglátó város megismerésére. A sorrendben tizenharmadik f építészi konferencia sem zártkör, a f építészek mellett településtervez k, építész tervez k, m emlékvédelemmel foglalkozó szakemberek, közigazgatási és építésügyi tisztvisel k, polgármesterek is jelen lesznek a rendezvényen, immár nem csak az ország minden részéb l, hanem a határon túlról is. A konferencia témája, mottója: Határtalanul. A határtalanság térben és id ben egyaránt aktuális. Talán nem kell magyarázni, mit is jelentett korábban az egykor összetartozó településeket, térségeket elválasztó vasfüggöny és mit jelent napjainkban a határok megsz nése. A határtalan örömöt hamar követték a gondok. Olyan kérdések merültek fel, melyekkel eddig sehol sem kellett foglalkozni. Vajon mit jelent egy település életében, ha néhány év alatt lakossága a külföldi bevándorlás következtében megduplázódik? Mi lesz azokkal a magyar és osztrák falvakkal, melyek gyakorlatilag Pozsony alvóvárosává válnak? Vajon mit hoz a térségnek a szívében épül tízezres kaszinóváros? Meddig maradnak a behajtani tilos táblák az egykori sorompók helyén? Hova is tartozik az a település, aminek külterülete teljesen külföldi gazdák kezében van? Létezik-e tényleg határokon átnyúló, kölcsönös, emberi kapcsolatokon alapuló együttm ködés vagy a gazdaságpolitika diktál mindent? Fenntarthatók-e a világörökség azon tájai, melyek szintén nem ismerik az országhatárokat? Megannyi kérdés, melyekre a konferencia is keresi a választ a csütörtöki, pénteki el adásai illetve a csütörtök délutáni három szekcióülés idején. A konferencia a tematikájának megfelel en el ször lesz nemzetközi, külföldi résztvev ket is várunk. A kirándulásokat szintén a határtalanság szellemében szerveztük. Ezek elé, a célok megismerésére egy nagyon rövid történeti áttekintést teszünk. Moson és Magyaróvár történelmében mindig is meghatározó szerepe volt a határoknak illetve a határtalanságnak. Kezdjük talán azzal, hogy Moson és Magyaróvár közötti határ 1939-ben sz nt meg, ekkor jött létre a mai Mosonmagyaróvár. Már a rómaiak idejében itt húzódott a limes, a katonai tábor mellé kiköt és polgárváros is települt. Innen a város els neve : Ad Flexum. A középkorban a fekvése határozta meg a város szerepét, hisz a Duna és a Fert -tó mocsárvilága között ez volt az egyetlen szárazföldi átjáró Pozsony és Bécs irányába. Nem véletlenül vonultak erre a keresztes lovagok, a törökök, a tatárok, de még Napóleon seregei is. Moson két év múlva ünnepli fennállásának ezeréves évfordulóját. Királyi várként Szent István er sítette meg. Moson lett a vármegye névadója és székhelye, mígnem 1271-ben Ottokár cseh király földig rombolta. Innent l er södött Óvár jelent sége, mely városi rangra 1354-ben emelkedett. A királynéi birtok 1522-ben Habsburg kézre került, s maradt is egészen 1945-ig. Ez végül is leszámítva a török dúlásokat kedvezett a töretlen gazdasági, szellemi fejl désnek ban alapították a Mez gazdasági Akadémiát, a mai egyetemet, mely a konferenciának is otthont ad. A Bécs felé irányuló kereskedelemnek köszönhet en, a Monarchia idején a magyaróvári vámházban szedték be az ország vámbevételének kétharmadát. Az I. világháború idején itt létesült a Monarchia legnagyobb hadiipari beruházása, a l porgyár épületegyüttese és az ahhoz tartózó tiszti lakótelep, melyet több ezer olasz hadifogollyal építtettek. A trianoni diktátummal a vármegye területének kétharmadát Ausztriához csatolták. A II. világháborút követ en további települések kerültek Csehszlovákiához.

5 A vasfüggöny legördültével a város végképp elveszetett korábbi szerepét, az 1956-os sort z miatt pedig a b nös városok kategóriájába soroltatott, központi fejlesztésekben nem részesült. A rendszerváltás idején a hármashatár közelsége jelentett el relépést. Az osztrák oldalról érkez bevásárló turizmus id vel átlépett a fogászati turizmus kategóriába. A város az egy f re jutó fogorvosok számát tekintve a világels k között van. A városban fakad Európa öt legjobb gyógyvizének egyike, de a gyógyturizmus sajnos messze elmarad a lehet ségekt l. A város nemrég aktualizálta településfejlesztési koncepcióját. Ennek egyik sarkalatos pontja, hogy a fizikai határok megsz nésével Mosonmagyaróvár nemcsak a kistérség, hanem az országhatárokon is átnyúló régió központja legyen. A Bécs-Pozsony-Gy r aranyháromszög közepén ez nem lesz egyszer feladat: meg kell küzdeni a nagyvárosok vonzásával, terjeszkedésével, rengeteg infrastrukturális beruházást igényel. Azon fáradozunk, hogy a város kialakítsa egyedi arculatát, mellyel ha nem is közigazgatási, de gazdasági, szellemi, turisztikai központja lehet tágabb környezetének. Szeretnénk, ha az évszázados átjáróház jelleg megsz nne és minél több vendéget fogadhatnánk városunkban. Ehhez is várjuk a megjelen szakemberek tanácsait. Az ország kevés számú védett történeti városmagjainak egyike szintén városunkban van. Mindig is különös figyelmet fordítottunk a fenntartására. Ennek elismeréseként kapott a város Hild-díjat 1989-ben, épp az el z konferencia házigazdájával, Pápával megosztva. A konferencia alkalmából összeállított kiállítás anyaga is a múlt emlékeivel illetve Moson történeti belvárosának rehabilitációjával foglalkozik. A gazdag szakmai kínálat mellett vannak a konferenciának állandó programjai. Átadásra kerül a F építész Életm díj és az Év F építésze Díj. A konferencia ajánlások elfogadásával, a vándorzászló átadásával ér véget. A szerdai kirándulás során bemutatjuk a két belvárost, a l porgyárat épít hadifoglyoknak emléket állító Olasz kápolnában az Ipartelepr l lesz rövid, vetítettképes el adás. Ezt követ en megtekintjük a dunakiliti er m vet, a Szigetköz vízi világát csaknem tönkretev Dunaszauruszt. A péntek délutáni kirándulás célja a határ túloldala, a Fert -tó, az egykori Moson-vármegye területe. A kirándulást Fert -tavi hajózás teszi még emlékezetesebbé. A hivatalos programok mellett alkalma lesz a résztvev knek egyénileg is ismerkedni a várossal, a Mosoni-Dunán zajló vízi élettel. Reméljük, a szervez k egyéves munkája meghozza gyümölcsét. Kívánjuk mindenkinek, hogy érezzék magukat jól Mosonmagyaróváron, szakmai tapasztalatokban, élményekben gazdagodva vigyék jó hírét városunknak. Mosonmagyaróvár, augusztus 20.

6 A XIII. Országos F építészi Konferencia elé Régmúlt ifjúkorom álmainak része volt, hogy egyszer majd készítek egy nagy fotóalbumot, vastagot, komolyat. Aminek mondjuk a Határhelyzet címet adom. Mióta az eszem tudom ugyanis, mindig is piszkált(ak) a határhelyzet(ek). Mondhattam volna persze, vízválasztót is, mert rá kellett jönnöm, hogy a határhelyzet egyfajta átbillenés. Van az el tte, meg van a mögötte. Avagy az utána. Ami érdekes, hogy az ember mindkét oldalon csuda biztosnak mutatkozik. Ha már ott van. Csak az átlépés pillanata nem érthet. Mert bizonytalan. Mert megfoghatatlan. Mert általában pillanatnyi, de mindenképpen eseti. Mert nem nevezhet meg az id pont, avagy a helyzet, netán a viszony. Pedig a racionális ember azt szereti. Mérni r ffel, órával, m szerrel. A többi meg, számára úgyszólván mese. De, hogy érthet legyek: könyvem több fejezetb l állt volna. (Amúgy néhánynak a képanyaga el is készült.) Ilyen volt egy boncoláson fotózott képsorom, de ilyen volt az is, amit egy kisegít iskolában készítettem, avagy cigányokról, úgy a hatvanas évek végén. Amikor még egyáltalán nem volt divat cigányokat fotózni. Mert szerettem volna megtudni, hogy hol a határ? Közöttük és közöttünk. De vegyük a boncolást. Aki akkor kórházban halt meg, szinte biztos, hogy nem kerülhette el a boncolást. A boncolásra nem a tudománynak volt szüksége. Dehogy. A boncolás jelentette a biztonságot. (Nehogy azt higgye valaki, hogy a bizonyosságot.) A farfekvéssel születettet, aki nem élte túl az életrekelést. Talán, mert kevesen voltak körülötte. És akkor meg kellett keresni a halál okát. Amin szegény már túl volt. De az innen lév k szerették volna bizonyosan tudni. Pedig, csak a tényét tudhatták. Mint a valamijét elvesztett ember, aki sokadszorra néz végig minden helyet, csak azért, hogy bizonyos legyen abban, hogy amit keresett, számára végérvényesen elveszett. De mondhatnám azt is, hogy tovat nt a megfoghatatlan, a megnevezhetetlen határon. Majd lassan elfogyunk mi is, akik még mindig, és már mindig, k vel a gyomrunkban lépjük át az országhatárt, mert ez a félelem zsigerivé vált bennünk. Örökre. Legyen az repül tér, vagy vasútállomás, országúti átkel hely, vagy kiköt. Egyre megy. S amit l lidérces ez a nyomorult helyzet, az annak retúr volta, mert a görcs odavissza m ködik. És akkor, egyszer csak azt mondják, hogy többé nincs határ. Jöhetsz, mehetsz. Hihet ez? Ugye nehezen. És akkor megint a déjá vu. Mert már megint Trianon. Már több mint nyolcvannyolc éve. És annak is már nyolc éve, hogy Nagykanizsán err l beszélgettünk. Amir l most beszélünk majd mert elmulaszthatatlanul beszélnünk kell ezen a konferencián, az nem egyéb, mint a hit, amivel a határhelyzet hihet vé és hitelessé tehet. Hogy mindkét oldalon csuda biztosnak mutatkozhassunk. Budapest, július 9. Sáros László DLA

7 Összekötni az elszakadt szálakat Szentgotthárdtól, Sopronon át, Sátoraljaújhelyig avagy A magyar településhálózat várható változásai az Európai Uniós csatlakozás és a schengeni határok megnyitása utáni évtizedben. Tisztelt Konferencia! Bizakodással és kétkedéssel vegyes izgalommal vártuk az Európai Uniós csatlakozást követ schengeni határnyitást, minden bizonnyal azért,mert úgy éreztük hogy, életünkben jelent s változások következhetnek be. Jobb lesz, vagy rosszabb, vagy csak más, és milyen területeket érint els sorban. Így vagy úgy számos akkor még nehezen megválaszolható kérdés vet dött fel de ma már jóval tisztább a kép. Megítélésem szerint ezekre a kérdésekre csak egyenként, a probléma természetét értékelve, elemezve a horizontális és vertikális összefüggésekre tekintettel lehet érdemi válaszokat adni. Arra gondolok itt, hogy egy adott állampolgárt másként érintett a csatlakozás, mint munkavállalót, mint családapát, családanyát, mint vállalkozót, másként befolyásolta érvényesülését, kulturális érdekl dését politikai beállítottságát és így tovább Sz kebb szakterületünkön az urbanisztikán belül is jelent s változások történtek elég,ha most csak a Nemzeti Fejlesztési Terv vagy a Nemzeti Fejlesztési Stratégia megvalósítására utalunk. Ami azonban számomra igazán izgalmasnak t nik és ennek személyes okai vannak - az a magyar településhálózat várható változása a csatlakozás és a határnyitás utáni évtized id szakában. A sors úgy hozta ugyanis, hogy els Általános Rendezési Tervet Sátoraljaújhely városára készítettem, amely önhibáján kívül - az ország egyik északi kapuja lett, miután Trianonban egy tollvonással a Ronyvát jelölték ki határfolyónak így egy kevésbé nemes vagy inkább nemtelen gesztussal levágva a város öt utcáját. Ezzel aztán Újhely egyszersmind elvesztette a síkvidéki fejlesztési lehet ségét, teljes északi vonzáskörzetét, el bb megyeszékhely, majd a háború után kárpótlásként kapott járási központ szerepét is. Vagyis mindent ami az egészséges fenntartható fejl déshez szükséges. Sok évvel kés bb Sopronba kerültem, már a rendszerváltozás után és itt egy másik tér és id beli fázisát élhettem át a mindennapok során érzékelve a határvidék sajátos problémáit. Ekkor Sopronban már csak barátaim meséltek vidám és kevésbé könnyed szomorú történeteket a vasfüggöny mögötti id szakról, de nyomai még akkor is tapasztalhatók voltak, a man ver út, az rtornyok az elhagyott NDK s tárgyak mind mind emlékeztettek ezekre az id kre. Ugyanakkor a város mindennapi élete teljesen megváltozott. Délel tt tizenegykor a várkerületen, több lett a sógor mint a soproni. Ez teljesen érthet, hiszen ki ne utazna pár kilométert a piros vonattal, vagy autóval, hogy schillingért tízszer hússzor annyi árút vegyen, vagy szolgáltatást kapjon, mint otthon. Így aztán kés bb már nem csak az osztrák jött, hanem a magyarok is az ország minden részéb l, mert kellett a butikos a,vendégl s, sok sok fodrász, kozmetikus fogorvos, n gyógyász, s t még f építész is. A határ átlépése ekkor már nem hascsikarásszer görcsöt felfokozott izgalmi állapotot okozott, csupán fél vagy többórás unalmas várakozást jelentett csupán. Megváltoztak hát a társadalmi gazdasági, familiáris és inter perszonális kapcsolatok. Számos iker vállalkozás jött létre a határ két oldalán, a rokonok és barátok, családok ismét összejártak A város fejlesztési lehet ségei is megváltoztak,mert ha kis késéssel is de bekapcsolódott a PHARE CBC Cross Boarder Cooperation Határon átnyúló Európai Uniós programokba. Ez a fejlesztési lehet ség azon települések számára adott, amelyek egy uniós országgal határosak és a határtól max. 60 km es sávban találhatók. Kissé élcel dve azt mondhatjuk,hogy azért preferálja az Unió ezen sáv intenzív fejlesztését mert el akarja takarítani a szemetet a kertek alól.

8 2 Úgy vélem fontos tudnunk, hogy hazánk felvételével ez a pénz továbbment a Schengen i határtérségbe, tehát Borsod - Abaúj - Zemplén,, Szabolcs - Szatmár Bereg és Hajdú Bihar megye területére. Sopronból hét évi szolgálat után Esztergomba vezetett utam, ahol ismét egy új dimenziójával ismerkedhettem meg a határvidék fejlesztési problémakörének. A városnak az elmúlt ötven évben szinte minden rosszat el kellett viselnie, amelyre egyáltalán gondolni lehet. Az érseki székhely a Magyar Róma korábban b nös klerikális városnak számított és alig-alig jutott fejlesztési lehet séghez vagy, ha mégis abban nem volt köszönet. Lásd a Bazilika mellé a déli Kanonok sor épületébe ipari üzemet, az északi épületbe (orosz) katonaságot telepítettek. A rendszerváltás után a helyzet itt is gyökeresen megváltozott, méghozzá Sopronhoz hasonlóan a PHARE program segítségével. Ma már valóság a megépült Mária Valéria híd, amelynek révén a város ismét határhelyzetbe került, újra összekapcsolta azt, ami összetartozik a Dunakanyar iker városát, Esztergomot és Párkányt. A hídon megindult a gépkocsi és gyalogosforgalom, ma már jól érzékelhet, hogy aligha tévedtek azok a közlekedési szakemberek, akik a f utcával megegyez en hét tízezer egységjárm napi forgalmat becsültek el re a hídon. Ugyanakkor azt is megjósolták, hogy a csatlakozás után ennek négyszeres növekedése várható, amelyet ez a m emlék jelleg híd már nem fog tudni elviselni. Szükségessé válik tehát egy új nagy kapacitású kombinált vasúti közúti híd megépítése egy új észak déli európai közlekedési folyosóhoz kapcsolódva. És most, a csatlakozás utáni évtizedben ismét rendkívül nagy változások várhatók a jelenleg határ-menti települések és térségek életében. A teljes nyugati és északi határ lényegében végleg megsz nik a több évszázada zárt kapuk ismét megnyílnak a világvége jelleg zsák települések kapcsolatokhoz jutnak saját és vonzáskörzetük mozgástere alapvet en megváltozik. Ezért megítélésem szerint - alapvet fontosságú, hogy településr l -településre, kistérségr l kistérségre elemezni kell a kapcsolatok várható változását, és javaslatokat kell tenni a meglév k javítására vagy újak létesítésére. Más szóval Össze kell kötni az elszakadt szálakat, össze kell sz ni a településhálózatot a határ- menti területeken, Szentgotthárdtól, Sopronon át, Sátoraljaújhelyig. Ez rendkívül aprólékos munkát és rengeteg helyismeretet, lokális információt igényel ezért, csak az önkormányzatok, civil szervezetek, a térségekben m köd tervez szervezetek bevonásával lehet elvégezni. A terv csak akkor lehet sikeres, ha a korábbi határ két oldalán lév térségek érdekeinek egyenrangú figyelembe vételével készül, megfelel egyeztetéssel a döntések lehet ség szerint konszenzussal történ meghozatalával történik. Ezért a kicsib l a nagy felé kell a tervezés rendszerét felépíteni érvényesítve a szubszidiaritás elveit. Ezután történhet a teljes határvidéket átfogó egységes terv kidolgozása, amelynek feladata az esetleges érdek - ütközések kiküszöbölése, a regionális és országos érdekek érvényesítése. Korábban a nyolcvanas években rendszeresen üléseztek a Határ-menti Albizottságok, ezek, vagy hasonlók megszervezése mindenképpen id szer lenne. Fontos feladat ezért az Európai Unió támogatását megnyerni, miután határon átnyúló hatású tervezésr l van szó, amely mindkét fél részére egyaránt hasznot jelenthet. Javaslom tehát miel bb megkezdeni a Határon átnyúló kistérségi fejlesztési tervek készítését. Eltávolodva kissé a határvidékt l, a problémát regionális szintre emelve, még érdekesebb a településhálózat és a hálózati kapcsolatok megváltozásának kérdése. Arra gondolok itt els sorban, hogy a magyar városhálózat a monarchia idejében kialakult logikus és jól m köd hierarchikus rendszere a vesztett háborúk és f ként Trianon után, teljes mértékben kényszer en átalakult, Az alapvet változást Bécs és Budapest egymást

9 3 kiegészít munkamegosztása, s t még a fejl dést generáló rivalizálása a vasfüggöny miatt - is teljes mértékben megsz nt. Budapest mellett szükségessé vált a hajdani regionális ellenpólusok helyett a határokon belüli központok létrehozására ill. meger sítésére. Ez volt annakidején az öt nagyváros koncepció lényege. Így fejlesztették ki régióközponttá Kassa helyett Miskolcot, Pozsony helyett Gy rt, Nagyvárad helyett Debrecent, Arad helyett Szegedet, végül Zágráb helyett pedig Pécset. A tipikusan redisztribuciós településfejlesztés e kényszer lépése fél évszázadra meghatározta a késleltetett magyar városfejl dést. Ennek az er ltetett koncepciónak jegyében került sor a megyék összevonására is (Borsod- Abaúj-Zemplén, Gy r-moson-sopron,.). Ezek a közigazgatási kényszerházasságok eredményeként létrejött kreált megyék mind a mai napig magukkal vonszolják az összevonásukból adódó ellentmondásokat és az ebb l fakadó települési térségi és személyes ellentéteket. Kérdezzék csak meg, hogy ezekben a megyékben vajon miért tartják annyira számon, hogy a közgy lés elnöke éppen gy ri vagy soproni, borsodi vagy zempléni, szabolcsi vagy beregi ember. Nem is beszélve arról, hogy Esztergomban hogyan vélekednek arról, hogy a megye nevében Komárom van el l, a megyeközpont meg éppen Tatabánya. Jelzem, a régióközpont pedig Székesfehérvár, ahova sem közvetlen f út, sem vasútvonal nem vezet Esztergomból. Bizonyára sokan tudnának hasonlókat mesélni azok közül, akik ma is ilyen összevont megyében élnek. Minden kormányzat iszapbirkózást folytat a közigazgatási reformmal kézzelfogható eredmény nélkül. Történelmi tapasztalatok tanulsága szerint bizton számíthat a kudarcra, a teljes sikertelenségre az, aki bármilyen okból (hazafias eszméit l vezérelve, puszta racionalitásból, vagy éppen ellenkez leg, netán ökológiai, ökonómiai szempontok szerint ), bármilyen módon,vagy, bármikor meg akarja változtatni, reformálni a magyar közigazgatási rendszert. Így volt ez Széchenyi István, Táncsics Mihály, Kossuth Lajos, Magyary Zoltán, Erdei Ferenc, Bibó István és "még sokan mások " esetében is. Köztudott, hogy a következ évtized Magyarország számára is szükségszer en a "régió építés" id szaka lesz, amely ráadásul egybeesik a már "ezer" éve esedékes és halaszthatatlan közigazgatási reform végrehajtásának megkezdésével. Több évtizedes terület és településtervez i munkám során az ország számos településén megfordultam, mint tervez, vagy mint a közigazgatásban tevékenyked f építész. Ezért a javaslatom, jórészt személyes tapasztalatokon alapul, de természetesen igyekeztem összehangolni a legújabb Európai Uniós követelményekkel. Meggy z désem, hogy Magyarországon a régióépítést a megyerendszer átalakításával kell kezdeni, de nem úgy, ahogy azt eddig a szakért k elképzelték, - vagyis a megyék számának csökkentésével, netán megszüntetésével, - hanem éppen ellenkez leg, annak növelésével vagyis kvázi a történelmi megyerendszer visszaállításával. Javaslatom lényege ezért nem más, mint A magyarországi történelmi megyerendszer, Európai Uniós reorganizációja, revitalizációja a régióépítés érdekében más szóval, hogy a régiók szervezése a lehet legnagyobb hatékonysággal történhessen. Ezen a helyen természetesen nincs mód a javaslat teljes részletességgel történ kifejtésére, de néhány legfontosabb indokát az alábbiakban megkísérlem összefoglalni: A Közigazgatási Kényszerházasságok felbontása. Köztudott,, hogy az ötvenes években kötött "közigazgatási kényszerházasságok" nem váltották be a hozzájuk f zött gazdasági reményeket, mára pedig egész egyszer en oka - fogyottá váltak.

10 4 Ezért - megítélésünk szerint - ezek megszüntetésével kell a közigazgatás újraszervezését kezdeni. Tehát Gy r - Moson - Sopron megye helyett Gy r megye, Moson megye, Sopron megye, vagy Borsod - Abaúj -Zemplén helyett Borsod megye, Abaúj megye, Zemplén megye, Szabolcs Szatmár - Bereg helyett Szabolcs megye, Szatmár megye, Bereg megye és így tovább. Miért van erre szükség? Könnyen belátható, hogy pl. a Közép Dunántúli Régióhoz sorolt Esztergom, amely Komárom (!) - Esztergom megyében van (ki tudja, miért van Komárom neve el l?) melynek, központja Tatabánya (!) és a régióközpontja Székesfehérvár (!) ahova közúton is legalább négy óra, vasúton pedig közel hat óra alatt lehet eljutni. Ugyanakkor Budapestt l mindössze negyven perc az átlagos eljutási id. Amennyiben Esztergom megye önálló lenne, szabadon választhatná a Központi régióhoz történ csatlakozást. De említhetjük Sopron példáját is, amely állandóan Szombathely felé gravitál és Gy rrel rivalizál. Az önállóvá váló "kis megyék" központjai visszakaphatnák valóságos térségi szervez szerepüket, pl.: Esztergom, Komárom, Mosonmagyaróvár, Balassagyarmat, Sátoraljaújhely, stb A javaslat lehet séget biztosít a tényleges regionális mozgások figyelembe vételére. Arra gondolunk itt, pl. a Közép Európa Északi Eurorégió központja Kassa, az Észak - magyarországi régió központja Miskolc, alközpontjai Eger, Encs, Sátoraljaújhely és más városok. Ráadásul ezen városok nagy része a jelenlegi határok mentén található és a történelmi vármegyék átnyúlnak ezeken a határokon. Ez kedvez lehet séget teremt a határon túlnyúló kistérségi együttm ködés er teljes intenzív fejlesztésére kiemelt Uniós források igénybevételével. Megszervezhet, pl. a határon átnyúló Hollóháza - Sátoraljaújhely - Sárospatak - T keterebes - Királyhelmec kistérség. De a nyugati végeken is, hasonló a helyzet, pl. a Sopron - Kismarton Bécsújhely Mikro - régióban. Tapasztalataim szerint a javaslatot kedvez en fogadnák a hajdani megyeszékhelyek, mert ez státuszuk elismerését identitásuk, érdek érvényesít képességük er sítését jelentené. A határon túlnyúló kistérségek újraszervezése, pedig a korábbi vonzás körzet bels m ködésének kiteljesedését eredményezné. A javaslat politikai fogadtatása megítélésem szerint kedvez lehet megfelel en el készített differenciált logikai, didaktikai tálalásban Miért lehet olcsóbb a javaslat? Mert a települések szabad választásán alapul, hogy önkormányzatot m ködtetnek, vagy kistérségit, és helyben, csak minimális létszámú kirendeltséget. Közigazgatási, jogi és pénzügyi értelemben csak a Régió rendelkezik teljes kör jogosítványokkal és apparátussal. Ebb l a törvényben meghatározott jogköröket és feladatokat oszthat le a kis megyei és kistérségi szintre. A rendszer lehet séget ad egyes feladatok részleges privatizációjára (PPP) els sorban KHT k, esetleg Bt k formájában. Hány régió kell Magyarországon? Ebben a kérdésben (is) rendkívül megoszlanak a vélemények. Elvben lehet egy régió is, a teljes ország területe, de ez összemossa az egyes országrészek közötti fejlettségi különbségeket, két nagy régió (K Ny) kérdés, hogy egy ilyen modell politikailag vállalható lenne e?

11 5 A három régiós Kelet Közép Nyugat, talán már igen, de az biztos, hogy ez a most kényszerek hatása alatt kialakított hét régiós modell messze a legrosszabb, mert az integráció helyett polarizál, dezintegrál. Ezért a kis megyékb l önkéntes alapon kényszerek nélkül alulról szervez d modell ajánlható. Hány kis megye legyen Magyarországon? Ez valamivel egyszer bb kérdésnek látszik, hiszen kell támpontot adnak hozzá a történelmi topográfiai térképek. Ezért most ezen a helyen azt mondhatjuk annyi kis megye állítható vissza amennyinek a történelem során földrajzilag, gazdaságilag kialakult és határai ma is fellelhet k és értelmezhet k, azonosíthatók és a térségben él k támogatását élvezi, létrehozását igénylik. De hagyjuk a múltat! Mit hoz vajon a jöv? F építész - településtervez ként nem szívesen bocsátkozom jóslásokba, de kivételesen,talán csak a konferencia és az estleges vita kedvéért megpróbálkozom vele, még akkor is, ha férfi létemre a világhír jósn Kasszandra sorsára jutok. Az el bbiekb l következ en azt gondolom, hogy az Uniós határok er teljesen átrajzolják a regionális központok kapcsolatrendszerét és munkamegosztását. Az autópálya program, a vasútfejlesztés révén lerövidülnek az eljutási id k, így Budapest jelenlegi országhatárokon belüli központi szerepe csökkenni fog. Az öt nagyváros, de még más középvárosok is Pl. Székesfehérvár, Kecskemét stb. akár lakó és munkahelyi alternatívát jelenthetnek a f városnak és az agglomeráció elszívó hatása továbbra is érvényesül. Ugyanakkor Budapest európai értelembe vett központi szerepe mindenképpen növekedni fog az Uniós intézmények és a külföldi állampolgárok betelepülése miatt is, igazi multinacionális világvárossá válik. Más a helyzet véleményem szerint a jelenlegi régió- központokkal, miután várhatóan versenyhelyzetbe kerülnek a jelenleg határon túli társaikkal. Komoly rivalizálás várható Gy r és Pozsony, Kassa és Miskolc esetében, míg Debrecen, Szeged és Pécs esetében ennek feler södése a közeljöv ben még nem várható. Ebb l következik, hogy célszer lenne el re átgondolni és egyeztetni a lehetséges regionális munkamegosztást a központok között annak érdekében, hogy az egyes ágazatok fejlesztése ne egymás hatását lerontva, hanem éppen ellenkez leg egymást er sítve valósuljanak meg. Ösztönözni kell a gazdasági szervezetek közötti együttm ködést, pl.: a Kassai és a Diósgy ri acélm között. A regionális együttm ködés azonban csak a térinformatikai rendszerek jelent s fejlesztése révén valósulhat meg, Tisztelt Konferencia! Az elmondottakat vitaindítónak szántam és remélem, hogy néhányan ezt komolyan is veszik és vitáznak is majd állításaimmal, és a vita el mozdítja talán a magyar településhálózat korszer sítését, haladását az Európai Uniós követelmények felé. Az út rögös de a nehézségek ellenére hiszek a fejl désben, mint ahogyan ezt egy t lem sokkal okosabb ember, Neumann János fogalmazta meg valamikor, és az így hangzott: a haladás ellen nincs orvosság Budapest, július 10. Sári István, Pesterzsébet f építésze

12 2. Konferencia anyagok

13 XIII. ORSZÁGOS F ÉPÍTÉSZI KONFERENCIA PROGRAMJA H A T Á R T A L A N U L A konferencia id pontja: augusztus Az el adások helyszíne: Nyugat-Magyarországi Egyetem Biotechnológiai Oktatási Központ Auditórium Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 2. földszint Szekcióülések: Nyugat-Magyarországi Egyetem Biotechnológiai Oktatási Központ Auditórium illetve tantermek I. emelet Ebéd (reggeli) helyszíne: Nyugat-Magyarországi Egyetem étterme Vár 2. Hova t ntek a határok? Elt ntek tényleg? A fizikaiak valóban. Nem számítva persze a sorompók helyén felállított behajtani tilos táblákat. És a tudatunkból? Ehhez még id kell. A határon áthajtva ösztönösen megállunk, körülnézünk: tényleg mehetünk? Lelki szemeink el tt még megjelennek a h t ládák alatt görnyed kétütem ek végeláthatatlan sora, még gyomrunk is emlékszik a szorításra a hátsó ülés alatt csempészett két csomag kávé miatt. Egyszer nemrég már elt nt a határ, igaz vele együtt az Öreg-Dunánk is, de a miértekre akkor nem is várhattunk választ. Négy éve hivatalosan is újra Európa földjét tapossuk. Tavaly év vége óta útlevelünket is otthon hagyhatjuk, de az uniós csillagok mintha errefelé haloványabban ragyognának. A határtalanság számos új kérdést vetett fel. Mit jelent egy település életében, ha néhány év alatt lakossága a külföldi bevándorlás következtében megduplázódik? Mi lesz azokkal a falvakkal, melyek gyakorlatilag Pozsony alvóvárosává válnak? Vajon mit hoz a térségnek a szívében épül tízezer f s kaszinóváros? Hova is tartozik az a település, aminek külterülete teljesen külföldi gazdák kezében van? Létezik-e tényleg határokon átnyúló, kölcsönös, emberi kapcsolatokon alapuló együttm ködés vagy a gazdaságpolitika irányít mindent? A választ talán csak a határ bármely oldalán álló szélkerekeket egyformán forgató határtalanul fújó szél ismeri.

14 2008. augusztus 27. szerda Regisztráció a Biotechnológiai Oktatási Központ aulájában Ebéd az egyetem éttermében (folyamatosan, önkiszolgáló rendszerben) Els köszöntés, kiállítás megnyitó a Biotechnológiai Oktatási Központ aulájában Moson történeti belváros rehabilitációja egyetemi hallgatók vizsgamunkái Moson vármegyei épületek levéltári archív tervei Szabó Miklós Mosonmagyaróvár polgármestere; Kitley Tibor Mosonmagyaróvár f építésze; Philipp Frigyes Vác f építésze, az Országos F építészi Kollégium elnöke; Lenzsér Péter Ybl-díjas építész Magyaróvár belvárosi séta (Dimény Gábor, Lenzsér Péter és Dusek Zsuzsa vezetésével) 3 x 40 f s csoportban Autóbuszos kirándulás Városnézés - a kétpólusú város: Moson történeti belváros Ipartelep - Monarchia-kori l porgyár és tiszti lakótelep védett együttese (A Monarchia legnagyobb hadiipari beruházása az I. világháború idejéb l, olasz hadifoglyok ezrei építették) Vetítettképes el adás az Olasz Kápolnában (El adó: Lenzsér Péter, 20 perc) Szigetköz: Dunakiliti er m, Öreg-Duna autóbusszal 15 km (az er m magyar- szlovák közös alkotás, osztrák hitelb l épült ) Vadvízi kempingnél váltott csoportokban - motoros csónakázás a mellékág rendszerben kb. 15 perc - az er m megtekintése (Kertész József f mérnök- ÉDUKTVF) - íjász bemutató Feketeerd n (alternatív program) - közben büfé Szigetköz ízei Pannónia borai: vacsora Halászin a Party Csárdában a Mosoni-Duna Partján: halászlé, halételek, stb szabadprogram a vízparton Visszaindulás Mosonmagyaróvárra a szálláshelyekre autóbusz km augusztus 28. csütörtök 8.00-tól Regisztráció a Biotechnológiai Oktatási Központ aulájában 9.00 Plenáris ülés a Biotechnológiai Oktatási Központ f el adótermében (az aulában folyamatosan szponzorok bemutatkozása) A Konferencia köszöntése vers Házigazda: Szabó Miklós Mosonmagyaróvár polgármestere Kitley Tibor Mosonmagyaróvár f építésze F védnök: Bajnai Gordon, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Dr. Gyenesei István, önkormányzati miniszter 9.10 A Konferencia nyitóel adásai: 1. A magyar-szlovák kapcsolati kutatás fejlesztési-rendezési aspektusai Prof. Dr. Rechnitzer János és Hardi Tamás (MTA RKK) 2. A nyugat-dunántúli régió határon átnyúló kapcsolatai Horváth Jácint (Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség) F szponzorok el adásai Saint-Gobain cégcsoport Kávészünet Kerekasztal beszélgetés Ocskay Gyula ügyvezet Ister-Granum Kft; Nógrádi László, Lenti város polgármestere MURÁNIA; Körmendy János vezet f tanácsos NYDRKH Állami F építészi Iroda, Gy r

15 Viniczay Tibor Szentgotthárd polgármestere; Kvarda József Nagyszombat (Trnava) megye Önkormányzatának alelnöke; Vajdovichné dr. Visy Erzsébet VÁTI; Firtl Mátyás megyei alelnök Agárdy Gábor, Pozsony megye Önkormányzatának alelnöke Domsitz Károly Somorja (Szlovákia) polgármestere Pázmány Péter Dunaszerdahely (Szlovákia) polgármestere Moderátor: Keresztes Sándor nyugat-dunántúli állami f építész F építészi Életm díj és az Év F építésze díj átadása Átadják: Szabó Miklós polgármester, Philipp Frigyes kollégiumi elnök, Kitley Tibor f építész A konferencia emléktáblájának avatása, emlékfa ültetése a Vár területén, a felújított Várpincénél Ebéd az egyetem éttermében folyamatosan önkiszolgáló rendszerben Sajtótájékoztató külön meghívó szerint az auditóriumban Szekcióülések a Biotechnológiai Oktatási Központ termeiben 1. Lehet ségek vezetik: Papp Zoltán Tamás Sümeg város és Tapolca város f építésze Páli Zsuzsanna - Fejér megye f építésze Ister-Granum Kft. - európai együttm ködési csoportosulás (szlovák-magyar) Ocskay Gyula ügyvezet - magyar-szlovén-horvát együttm ködés (MURÁNIA) Nógrádi László, Lenti város polgármestere 2. Problémák vezetik: Sáros László DLA szakért f építész dr. Sersliné Kócsi Margit Ferencváros f építésze Magyar-osztrák együttm ködés a Fert -táj Világörökség fejlesztésében és fenntartásában Körmendy János és az érintett két nemzeti park képvisel i, érintett polgármesterek Magyar-szlovén-osztrák államhatáron Viniczay Tibor Szentgotthárd város polgármestere 3. Nagyító vezetik: B. Nagy Helga Dorog f építésze Krizsán András Pula f építésze Pozsony és Gy r határon átnyúló kapcsolatai Kvarda József, Nagyszombat (Trnava) megye Önkormányzatának alelnöke Magyar-szlovák területrendezési együttm ködés (Miskolc-Kassa térség) Vajdovichné dr. Visy Erzsébet - VÁTI helyi kistérségi (Rajka, Dunakiliti, Hegyeshalom, stb.) polgármesterek Szabadprogram Találkozási pont a Vár területén, a Várpincében lév Szigetközi halászati kiállítás, az akváriumterem, az étterem a konferencia résztvev inek szabadon látogatható Fakultatív program: Voluta vízi fesztivál a Mosoni-Duna partján gondolázás, sárkányhajózás, evezés, kajak-kenu Hangverseny a magyaróvári Szt. Gotthárd templomban (Szt. László tér) Fogadás az Egyetem Dísztermében Köszönt t mond: Szabó Miklós Mosonmagyaróvár polgármestere Prof.Dr. Scmidt Rezs dékán NYME Állófogadás, kulturális m sor, zene

16 2008. augusztus 29. péntek 9.00 Fórum a Biotechnológiai Oktatási Központ el adótermében El adások: Dr. Szaló Péter, szakállamtitkár NFGM - Aktualitások Fegyverneky Sándor, országos f építész NFGM - Az országos f építész Dr. Tompai Géza, f osztályvezet NFGM Aktualitások még Plenáris vitafórum az elhangzott el adások témakörében; a szekcióvezet k rövid beszámolói, javaslataik az ajánlásra Moderátor: Philipp Frigyes a Kollégium elnöke A F építészi Testület munkaértekezlete Beszámoló az Országos F építészi Kollégium egyéves munkájáról Philipp Frigyes a F építészi Kollégium elnöke Csohány Klára a F építészek az épített és természeti környezetért Alapítvány kuratóriumának elnöke Zábránszkyné Pap Klára az Országos F építészi Kollégium titkára Kollégiumi választás (leköszön tagok helyett újak választása) éves a Wekerle kertváros-építészeti konferencia promóciója Gyulai István f építész Vándorzászló átadása, a konferencia zárása Ebéd az egyetem éttermében Autóbuszos kirándulás: Határtalanul Ausztriába Látogatás Jánossomorján (15 km) a LEIER Kft-nél (www.leier.hu). Szakmai el adás, gyárlátogatás, büfé Tovább busszal Podersdorf am See-be (30 km) útlevél nélkül Átkelés a Fert -tavon hajóval Ruszt (www.rust.at) városába, menetid 70 perc Városnézés Rusztban, az egykori magyar városban, amit ma a gólyák városának hívnak Hajóút Illmitzbe (30 perc) utazás a vacsora helyszínére, Pamhagenbe Vacsora, búcsúest, visszaindulás Mosonmagyaróvárra (45 km) a zöldhatáron át kb kor Információk Szakmai és technikai információk: Kitley Tibor Mosonmagyaróvár város f építésze 9200 Mosonmagyaróvár, F u honlap: mobil: 06 20/ telefon: / ; 36 96/ /146 Szakmai tájékoztató: Zábránszkyné Pap Klára az Országos F építészi Kollégium titkára honlap: B. Nagy Helga az Országos F építészi Kollégium Konferencia Munkacsoport témafelel se honlap: mobil: 06 70/ F szponzorok

17 XIII. ORSZÁGOS F ÉPÍTÉSZI KONFERENCIA REGISZTRÁLT RÉSZTVEV I MOSONMAGYARÓVÁR, AUGUSZTUS S NÉV HIVATAL CÍM 1 Alföldiné Petényi Zsuzsanna Szentendre f építésze 2000 Szentendre, Városház tér 3. 2 Alpár Erzsébet Bp. F polgármest.hivatal 1052 Budapest, Városház u Altdorfer Csaba Építésügyi el adó 2234 Maglód, F u Alvári Csaba Jászberény f építésze 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Antalné Balogh Anna ÉPKAR Zrt 1149 Budapest, Egressy u Arató András István ÉARKH állami f építész 4024 Debrecen, Piac u Arnócz Irén Mez túr kistérség f építésze 5400 Mez túr, Kossuth tér 1. 8 Arnóth Ádám Kulturális Örökségvéd. Hivatal 1014 Budapest, Táncsics u.1. 9 Asszony Emma DARKH 6741 Szeged, Rákóczi tér B.Nagy Helga szakért f építész 2013 Pomáz, Móricz Zs. u Babos Beatrix éíé építésügyi ihatóság óá 9200 Mosonmagyaróvár, F u.11. bb 12 Bagoly Attila Pécs MJV f építésze 7600 Pécs, Széchenyi tér 1 13 Balsay Zsuzsanna Kimle polgármestere 9181 Kimle, F u Beleznay Éva Bp. F polgm.hiv. mb. f építész 1052 Budapest, Városház u Bella Sándor Movinnov Kft ügyvezet 9200 Mmagyaróvár, Kötélgyártó u Berényi András Újpest (Bp. IV.)f építésze 1042 Budapest, István u Berényi Ildikó Biatorbágy építésügy 2051 Biatorbágy, Baross G.u.2/a. 18 Berényi Mária vezet tervez 1111 Budapest, Stoczek u Béres István Gyula f építésze 5700 Gyula, Pet fi tér Bernáth Mihály ÉMRKH állami f építész 3300 Eger, Kossuth u Bertalan Péter építészmérnök Uniperlex Bt 9200 Mosonmagyaróvár, Diófa u Bertáné Tarjányi Judit Göd f építésze 2131 Göd, Pesti u Bodonyi Csaba DLA Tokaj f építésze 3525 Miskolc, Szentpáli u Bolberitz Henrik Bp., XVII. ker.f építésze 1173 Budapest, Pesti út Borsodiné Glaser Krisztina Budapest, XII. ker Budapest, Böszörményi u Boruzs Bernát Hajdúböszörmény f építésze 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér Bubics Tamás Zala megyei f építész 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u Cséfalvay Gyula Kulturális Örökségvéd. Hivatal 1014 Budapest, Táncsics u Csík Edina Budaörs f építésze 2040 Budaörs, Szabadság u december 11.

18 30 Csima László irodavezet 2461 Tárnok, Dózsa Gy.u Csohány Klára DARKH állami f építész 6741 Szeged, Rákóczi tér Csonka Zoltán ép.hat. vezet 8130 Enying, Kossuth u Csökmei László Erik Békés f építésze 5630 Békés, Pet fi u Csökmeiné Varga Ágnes K. ügyintéz 5630 Békés, Jantyik M.u Czeiner Gábor Szentgotthárd f építésze 9970 Szentgotthárd, Széll K.tér Dalosiné Molnár Ilona Pilisborosjen f építésze 2097 Pilisborosjen, F u Dankó Zoltán Kunszentmárton f építésze 5440 Kunszentmárton, Köztárs. tér Deák-Varga Dénes Nagykanizsa f építésze 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér Dienes János Zugló (Bp.) f építésze 1145 Budapest, Pétervárad u Dimény Gábor NYDRKH 9022 Gy r, Vörösmarty u Dr. Aczél Péter Budavár (Bp.I.)f építésze 1014 Budapest, Kapisztrán tér Dr. Borbély Sarolt NFGM területi referens 1117 Budapest,Nádorliget u.7.c. 5. em Dr. Janotti Judit Kulturális Örökségvéd. Hivatal 1014 Budapest, Táncsics u Dr. Mátéffy Anna Budajen f építésze 2093 Budajen, F u Dr. Tihanyi Csaba Baranya megye ny. f építésze 7621 Pécs, Király u Dr. Tompai Géza NFGM f oszt.vezet 1055 Budapest, Honvéd u Dr. T zsér Zsuzsa K-Relatív Bt Budapest, Eötvös u Dr.Kunné dr.simonyi Anna OBH jogász 1051 Budapest, Nádor u dr.sersliné Kócsi Margit Ferencváros (Bp.) f építésze 1092 Budapest, Bakáts tér Eltér István MÉK elnök 1088 Budapest, Ötpacsirta u Farkas Renáta Judit Karcag f építésze 5300 Karcag, Kossuth tér Fegyverneky Sándor NFGM országos f építész 1055 Budapest, Honvéd u Fehérné Tölgyesi Ildikó Érd 2030 Érd, Alsó u Fehérváry Rudolf építész tervez 1065 Budapest, Nagymez u Figler András KÖH irodavezet 9700 Szombathely, K szegi u Fohl Károly településtervez 3300 Eger, Dobó u Gera Orsolya Pest Megyei.Építész Kamara 1052 Budapest, Városház u Gömöry János Pécs m.j. város ny. f építésze 7624 Pécs, Kodály Z.u Gubán Sándor Tahitótfalu f építésze 2021 Tahitótfalu, Kossuth L.u Gyarmati Lajos Tata ny. f építésze 2890 Tata, Ady Endre u Gyulai István Kispest (Bp.XIX.)f építésze 1195 Budapest, Városház tér Hajdú Tamás Csongrád f építésze 6640 Csongrád, Kossuth tér Hajnóczi Péter dr. KMRKH állami f építész 1052 Budapest, Városház u. 7. II december 11.

19 64 Herr Teréz Szekszárd f építésze 7100 Szekszárd, Béla király tér Hollósi Balázs építész tervez 9200 Mosonmagyaróvár, Ady E. u Hoór Kálmán Füzesabony f építésze 3390 Füzesabony, Rákóczi u Horváth Gábor Veszprém MJV f építésze 8200 Veszprém, Óváros tér Horváth János ifj. Kaposvár MJV f építésze 7400 Kaposvár, Kossuth tér Iván Zoltán BAZ megyei f építész 3525 Miskolc, Városház tér Jambrik Imre ÉARKH 4024 Debrecen, Piac u Jeney Lajos H.nánás, M.hegyes f építésze 1116 Budapest, Vegyész u Juhász Bence Tungsram Schréder Zrt 2084 Pilisszentiván, Tópart Juhász Kálmán Székesfehérvár f építésze 8000 Székesfehérvár, Városház tér Karmazin József Nagyk. ny. f ép.,zalakaros f ép Nagykanizsa,Cseresznyés u Keresztes Sándor NYDRKH állami f ép Gy r, Vörösmarty u Kertész Beáta Borbála településtervez 1111 Budapest, Stoczek u Király Noémi Leányfalu f építésze 2016 Leányfalu, Móricz Zs.u Kiss Ágnes KMRKH 1052 Budapest, Városház u. 7. II Kitley Tibor Mosonmagyaróvár f építésze 9200 Mosonmagyaróvár, F u Klaniczay Péter Kulturális Örökségvéd. Hivatal 1014 Budapest, Táncsics u Kmetykó János településtervez 5600 Békéscsaba, Sz l u.105/4. 82 Kovács Beáta KMRKH 1052 Budapest, Városház u. 7. II Kovács Zoltán Antiqua Kft.tervez 7630 Pécs, Álmos u Kovács Zsófia KMRKH 1052 Budapest, Városház u. 7. II Kozmon Kinga nyugd. f építész munkatárs 9023 Gy r, Álmos u Körmendi Judit Biatorbágy f építésze 2051 Biatorbágy, Baross G.u.2/a. 87 Körmendy Imre NFGM f ovh/corvinus tud.mtárs 1024 Budapest, Keleti Károly u. 31/B. 88 Körmendy János Gy r-m-s megye ny. f építésze 9022 Gy r, Vörösmarty u Körtvélyesi Csaba DARKH 6741 Szeged, Rákóczi tér Kövesi György KMRKH 1052 Budapest, Városház u. 7. II Krakler Judit NFGM ép.referens 1077 Budapest, Kéthly Anna tér Krizsán András Pula f építésze 1136 Budapest, Balzac u Kun János Kesztölc f építésze 2517 Kesztölc, Szabadság tér Kuslits Tibor Sopron MJV f építésze 9400 Sopron, F tér Lampert Rózsa Kulturális Örökségvéd. Hivatal 1014 Budapest, Táncsics u Lantay Attila KDRKH állami f építész 8000 Székesfehérvár, Pet fi u Lantos Péter Sándor Erzsébetváros (VII.) f építésze 1076 Budapest, Erzsébet körút december 11.

20 98 László Tibor Kom-Eszt.M.Ép.Kam Tatabánya, Kossuth L.u Lenzsér Péter településtervez 1012 Budapest, Kuny Domokos u Lészay Kornélia Pest M.Ép.Kamara 1052 Budapest, Városház u Lochné Jármay Paula Budapest Zugló Ép.H Budapest, Pétervárad u Lovas Ferenc Tolna város f építésze 7130 Tolna, H sök tere L rincz Piroska tervez 7400 Kaposvár, Losonc u M. Fábián Edit f ép.csop.vez Gy r, Városház tér Madaras Attila NFGM szakm.f tan Budapest, Kéthly A.tér Mártonffy Gábor Érd MJV f építésze 2030 Érd, Alsó u Mártonffy István Budakeszi f építésze 2092 Budakeszi, F u Mészáros János Jász-Nkun-Szolnok m.f építész 5000 Szolnok, Kossuth L.u Mezei László Várpalota f építésze 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u Mezei Tibor m szaki f el adó 9225 Dunakiliti, Kossuth L.u Mihályi Júlia építéshatóság 2030 Sóskút, Szabadság tér Molnár Örs Tungsram Schréder Zrt 2084 Pilisszentiván, Tópart Nagy Zoltán "Örökség" f szerkeszt 1014 Budapest, Táncsics u Németh Ferenc m szaki vezet,tervez 9224 Rajka, Mez I.u Nyeste András településmérnök gyakornok 2200 Monor, Hunyadi J.u Nyeste László kistérségi f építész 2200 Monor, Kossuth L.u Orbán Ida Budapest, VII Budapest, Erzsébet körút Oszoli Dénes Baranya m.f építésze 7621 Pécs, Széchenyi tér Pál Endre Katymár polgármester 6455 Katymár, Szt. István u Pál Katalin Sz d f építésze 2134 Sz d, Dózsa Gy.u Páli Zsuzsanna Fejér megye f építésze 8000 Székesfehérvár, Szt.István t Pankotay Marietta Bük f építésze 9737 Bük, Széchenyi u Papp Zoltán Tamás Tapolca, Sümeg f építésze 8300 Tapolca, H sök tere Patkó Sándor Tolna megye f építésze 7100 Szekszárd, Szt.István tér Peng Júlia Komárom-Esztergom m.f ép Tatabánya, F tér Perneczky László Komárom-Esztergom m.ny.f ép Tatabánya, II.ker.Réti út Philipp Frigyes Vác f építésze 2600 Vác, Március 15. tér Podmaniczki Lajos Mez túr kistérség 5400 Mez túr, Kossuth tér Pormüller János tervez 9232 Darnózseli, F u.79/a. 130 R.Takács Eszter Zamárdi f építésze 8621 Zamárdi, Szabadság tér Rápli Pál Körmend f építésze 9900 Körmend, Szabadság tér december 11.

XIII. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA PROGRAMJA

XIII. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA PROGRAMJA XIII. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA PROGRAMJA H A T Á R T A L A N U L A konferencia időpontja: 2008. augusztus 27-29. Az előadások helyszíne: Nyugat-Magyarországi Egyetem Biotechnológiai Oktatási Központ

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

A HELY ÖRÖKSÉGE AZ ÖRÖKSÉG HELYE

A HELY ÖRÖKSÉGE AZ ÖRÖKSÉG HELYE XIV. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA A KONFERENCIA IDŐPONTJA: 2009. augusztus 26-28. A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház Színházterme 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai

Részletesebben

VIII. Országos Főépítészi Konferencia Érd 2003. szeptember 10-12. A Z A G G L O M E R Á C I Ó Térségi folyamatok hatása a települések életére

VIII. Országos Főépítészi Konferencia Érd 2003. szeptember 10-12. A Z A G G L O M E R Á C I Ó Térségi folyamatok hatása a települések életére Érd Város Önkormányzata Országos Főépítészi Kollégium VIII. Országos Főépítészi Konferencia Érd 2003. szeptember 10-12. A Z A G G L O M E R Á C I Ó Térségi folyamatok hatása a települések életére A terület-

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Összekötni az elszakadt szálakat

Összekötni az elszakadt szálakat Szentgotthárdtól Sátoraljaújhelyig Összekötni az elszakadt szálakat A magyar településhálózat várható változásai az európai uniós csatlakozás és a schengeni határok megnyitása utáni évtizedben Az ÖN-KOR-KÉP

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára

Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára Portfolió jelentés a CA Alapcsalád befektetői számára 2006. július hónapra 2006. július 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR

47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében Országos, térségi és települési áttekintés

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2007. március hónapra 2007. március 30. Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen

Részletesebben

Bürokrácia Csökkentési Program Országos Konferencia sorozat

Bürokrácia Csökkentési Program Országos Konferencia sorozat 2016.04.29. Bürokrácia Csökkentési Program Országos Konferencia sorozat Tisztelt Hölgyem/ Uram! Tájékoztatom, hogy 2016. április 15-től országos konferenciasorozat indul "A vállalati szektorhoz kapcsolódó

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében

Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül Együttműködés az IPOSZ és az Ipartestületek között - a Projekt a számok tükrében TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0007 számú

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

45. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR. Rögtönzés és folytonosság

45. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR. Rögtönzés és folytonosság 45. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR Rögtönzés és folytonosság Településeink működését és fejlődését az utóbbi években elhúzódó gazdasági válság kedvezőtlenül befolyásolja. A kommunális

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. MOSONMAGYARÓVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NyDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

19. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2417. Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.

19. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2417. Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. Budapest Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. V. 9. 316-3926 Budapest Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Korlátolt Felelõsségû

Részletesebben

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai Baranya 1 2 Pécs Komlói út (66-os út) a Hannebeck Frigyes utca és az Auróra utca között 6. sz. út, Pécstől Barcs irányába a pellérdi bekötőútig, a 203+389 kmszelvénytől a 205 km-szelvényig helszínén. Hegedüs

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Békéltető testületek elérhetőségei

Békéltető testületek elérhetőségei Békéltető testületek elérhetőségei Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

TELEPÜLÉSEINK MÚLTJA JELENE - JÖVŐJE A RÉGIÓK EURÓPÁJÁBAN V. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA N A G Y K A N I Z S A 2000. AUGUSZTUS 23-25.

TELEPÜLÉSEINK MÚLTJA JELENE - JÖVŐJE A RÉGIÓK EURÓPÁJÁBAN V. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA N A G Y K A N I Z S A 2000. AUGUSZTUS 23-25. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Országos Főépítészi Kollégium Nagykanizsa Budapest TELEPÜLÉSEINK MÚLTJA JELENE - JÖVŐJE A RÉGIÓK EURÓPÁJÁBAN V. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA N A G Y K A N I Z S A 2000.

Részletesebben

ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM BESZÁMOLÓK A 2009. JANUÁR 27. FEBRUÁR 23. KÖZÖTTI IDŐSZAKRÓL

ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM BESZÁMOLÓK A 2009. JANUÁR 27. FEBRUÁR 23. KÖZÖTTI IDŐSZAKRÓL ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM BESZÁMOLÓK A 2009. JANUÁR 27. FEBRUÁR 23. KÖZÖTTI IDŐSZAKRÓL Elnök - Philipp Frigyes Elnökhelyettes - Dr. Sersliné Kócsi Margit Tárgy: Együttműködési megállapodás Összegezés:

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai 1 2 Pécs Komlói út (66-os út) a Hannebeck Frigyes utca és az Auróra utca között 6. sz. út, Pécstől Barcs irányába a pellérdi bekötőútig, a 203+389 kmszelvénytől a 205 km-szelvényig helszínén. Hegedüs Gábor

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben