GÖRÖG KATOLIKUS HÍRLEVÉL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖRÖG KATOLIKUS HÍRLEVÉL"

Átírás

1 GÖRÖG KATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 13. szám március Mint ismeretes, az 1696-ban könnyezett Mária ikonunk igen hamar Bécsbe került, s helyette egy másolatot kaptak a pócsi görögkatolikus hívek. Vélhetően nem nagy örömmel fogadták ezt a másolatot, de azért elhelyezték a kis fatemplomukba, hogy mégse éktelenkedjék üresen az erőszakkal elvitt ikon helye augusztusában azonban csodálatos módon ez a másolat kezdett könnyezni. Ettől kezdve már nem volt kétséges, hogy az Istenszülő ezt a kicsiny eldugott falut, az itt élő egyszerű embereket választotta ki arra, hogy megajándékozza őket könnyeivel és csodatevő szeretetével. Ettől kezdve zarándokok százai, majd ezrei jöttek ide, hogy leróják tiszteletüket, hogy hálát adjanak, vagy éppen bármilyen szomorúságukban segítséget, bátorítást kérjenek és kapjanak. Ebben az esztendőben vált tehát zarándokhellyé Pócs község, amely nem sokkal később a nevét is ehhez igazította, és lett belőle Máriapócs. Tricentenáriumi évünket az Örömhírvétel ünnepének előestéjén fogjuk megnyitni az ünnepélyes vecsernyével (március 24-én), amelyre elfogadta meghívásunkat Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Kongregáció prefektusa. Az ünnepi megnyitóra rendkívüli módon készülünk elő, hiszen maga az ünnepelt, vagyis a háromszáz éve könnyező Kegykép jár majd körbe, és hívogatja az örvendezni vágyókat. A Kegykép március 8-án indul körútjára Máriapócsról a Püspöki Szent Liturgiát követően, és március 24-én délután tér oda vissza, közben pedig a következő egyházközségekben fog egy-egy napot eltölteni: Március 8. Csenger, Március 9. Nyírcsaholy, Március 10. Kisvárda, Március 11. Sárospatak, Március 12. Encs, Március 13. Edelény, Március 14. Miskolc, Március 15. Budapest, Március 16. Győr, Március 17. Veszprém, Március 18. Pécs, Március 19. Szeged, Március 20. Nyíracsád, Március 21. Debrecen, Március 22. Hajdúdorog, Március 23. Nyíregyháza, Március 24. Máriapócs A kegyképet március 24-én délután, az ünnepi vecsernye keretében fogjuk reményeink szerint sok zarándok imádsága mellett újra elhelyezni a templomban. Forrás:

2 Gondolatok az evangéliumhoz Szentírás Szolgám, akiben kedvem lelem (Mt 12,14-21) A farizeusok pedig kimentek, és tanácskozni kezdtek ellene, hogy hogyan veszítsék el őt. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnan. Nagy tömeg követte őt, és ő mindegyiküket meggyógyította, de figyelmeztette őket, hogy ne árulják el őt, hogy beteljesedjék az ige, amit Izajás próféta mondott:,,íme, a szolgám, akit választottam, a kedvencem, akiben lelkem tetszését találta. Rá adom a Lelkemet, és ő ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem vitázik és nem kiált, senki sem hallja a tereken a hangját. A megroppant nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja el, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. Az ő nevében reménykednek a nemzetek [Iz 42,1-4]. Ahogyan Krisztus az ember felé fordul, azzal az együttérzéssel, a világ tudtára adja, hogy Ő az, akiről Izaiás próféta jövendöl. Mindenki számára feltárja, nem lesz harcos politikai messiás, aki erőszakkal legyőzi a népeket, és vasvesszővel fogja őket kormányozni. Ezt hallva a farizeusok visszavonulnak, és azon tanácskoznak, hogyan tegyék el az útból Jézust. Jézus kéri a népet, hogy még ne árulják el, hogy hol tartózkodik, mert még meg kell mutatnia az embereknek, hogy miért küldte az Isten. Ezért gyógyít, hirdeti az örömhírt, hogy elérkezett Isten kegyelmének az esztendeje, a szabadulás ideje. Az Úr Jézus nem kíván király lenni, de amikor alázatosan elismerem, hogy Ő életem ura és uralkodója, akkor Ő ünnepélyesen, mint akkor Jeruzsálembe, bevonul az életembe. Szívem trónjára ül, és Ő lesz az én királyom. Hogyan fog Ő uralkodni rajtam? Helyreállítja bennem, amit a bűn elrontott, a megroppant életemet nem töri ketté, a szétzilált házasságomat nem szakítja szét, a pislákoló életemet nem oltja ki. Ő az erős ember, az Emberfia, aki bemegy az ellenség házába, és megkötözi őt, vagyis alászáll a poklokra, és megkötözi a halált, legyőzi a sátánt, feloldoz az ő kötelékeitől, és újjáéleszti bennem az életet. A pislákoló életemet lángra gyújtja a személyes szeretete által, és az élet világosságát fogom árasztani. Hiszed- e ezt? Ha hiszed, akkor Én vagyok az, akire régóta vágysz, az élet forrása, életed Ura és Uralkodója: Jézus Krisztus, az Isten fia. 2

3 Szentatyák Aki nemesen viseli a sértéseket és csapásokat, az legyőzi a dühöngőket. (Aranyszájú Szt. János) A keresztény győzelem nem a bosszúállásban van, hanem a szelídségben és a türelemben. (Zadonszkij Szent Tyihon) Az egyház vezetőjének legalapvetőbb feladata, hogy a rábízottakban felismerje a lelki ajándékokat és ösztönözze őket, hogy ezeket teljes mértékben használják mindenki javára. Amikor egy személyben felismeri ezeket az ajándékokat, akkor alázatosan örüljön neki, hogy ezek virágzásnak indulnak. Ezeket az ajándékokat felismerve válik alkalmassá az egyházat vezetni. (Aranyszájú Szent János) Nagyböjt harmadik vasárnapja Ikon és teológia Nagyböjt közepén a templom közepén a kereszt, mint az édenkert közepén az élet fája áll. Egész héten a kereszthez járulhatunk és ha elég mélyre hajolunk, akkor meríteni tudunk abból az erőből, amely szükséges a saját keresztünk hordozásához. Senki nem kényszerít, szelíden és alázatosan hív az egyház, időt ad nekünk, hogy ajkainkkal megérinthessük Krisztus keresztjét. A nagyböjt gyakran emlékezetünkbe idézi, hogy mi e világ számára Krisztussal keresztre vagyunk feszítve, hogy mielőtt mi feltámadását dicsőítenénk leborulunk keresztje előtt. Mert ezt tette értünk Isten, elküldte Fiát, és megváltoztatta a történelmet, a halált életté változtatta, minden nagypéntek után húsvét közeleg. Ezt szimbolizálják a kereszt körül, vagy a kereszt tövében elhelyezett tavaszi virágok. A kereszt már mutatja az utat a feltámadáshoz, a lélek tavaszához vezet. Amikor Krisztus keresztjére tekintünk és ajkainkkal érintjük, akkor a szenvedésről és a halálról átsiklik a gondolatunk az üres sírra, és ahogyan felemelkedem már a sugárzó remény, a feltámadás tanújává válok. Mi már megfeszítettük testünket a szenvedélyeknek és a vágyaknak. Sokszor erőn felül ellenállunk a kísértéseknek, a mi Urunk szenvedése ösztönöz, hogy kövessük ebben a küzdelemben. Az egyház segítségünkre siet azzal, hogy elénk helyezi a keresztet, hogy merítsünk belőle, felfrissüljünk, nehogy a lelkünk csüggedésbe merüljön, keserűség börtönébe süllyedjen. 3

4 Életalakító Keresztény imádság a szorongás idején Akármit kérünk az imádságban, ha van hitünk megkaphatjuk. 4 (vö.: Mt 21,22) A gonoszság csapdája rákényszerít bennünket, hogy életünk alapvető elveit átértékeljük. Számtalan ember újra felfedezi a család, barátság, a lelki élet, a szociális érzékenység fontosságát, amikor kátyúba kerül az élete. Mit hoz a jövő? Nagy titok ez a társadalomnak, családjainknak, a személynek. Mit mutat be ebből a világ? Az emberiségnek mindig küzdenie kellett a túlélésért. Mikor érezte magát olyan biztonságban, amikor nem volt félelem, düh, fájdalom? Minden ember egy napon szembesül Isten kérdésével, az élet valóságával, a szeretettel. Ezek a kérdések nagyon is normálisak. A hívő ember észreveszi, hogy valóban létezik Isten. Ő elénk siet, átölel, mint gyermekét. Gondunkat viseli, táplál minket szeretetével, amely legyőzi a gonoszt, a fájdalmat és a halált életté alakítja. Kérdéseket teszünk fel Istennek, de rá kell döbbenünk, hogy rossz kérdésre nincs jó felelet. Hogyan fogalmazzuk meg kérdéseinket, kéréseinket? Ebben segít az egyház imádságos rendje. Hogyan imádkozzunk nehéz körülmények között? Amikor fuldoklom, bizonytalanság vagy szorongásban élek, mit mondjak? Talán érdemes tudni, hogy nem vagyok egyedül, családom imádkozik értem, az egyház közbenjár értem- szentségekkel erősít, a lelkem sóhajtozva imádkozik. Istennek legyen hála, hogy ilyen sokan körbevesznek és nem hagynak magunkra. Gyakran csak segélykiáltásokra van erőnk: Uram irgalmazz! Néha végig mondjuk: Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam! Ezek az egy-

5 gondolatok Azzal szoktuk vigasztalni egymást, hogy imádkozz, és Isten meghallgatja kérésedet. Miért kellene Istennek hallgatnia, amikor Ő bennünk imádkozik, szavakba nem foglalható sóhajtásokkal kiált: Abba, Atya! Ő lett a hangsúly, talán rá kellene figyelnem. Uram, taníts meg imádkozni, Te imádkozz énbennem! Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. (Róm 5, 1-5) Az egyház kihúzza talpunk alól a talajt, hogy rádöbbenjünk újból, neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Szent Pál apostol hozzáteszi a mai böjtünkhöz: Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok. Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Mit fogsz tenni, lelkem? Az egyházi életnek vannak olyan időszakai, a böjtök, melyben az egyház elénk siet, hogy segítségünkre legyen abban, hogy megtisztíthassuk szívünket a szenvedélyektől, több időt tölthessünk imádságban és csendben. 5

6 A lelkiatya válaszol Megbocsátottam, de amikor újra meglátom, ismét felhergelem magamat. Talán mégsem bocsátottam meg? Leveled érkezett! Megbocsátottam neki, de amikor újra találkozunk, vagy meglátom őt, dühös reakciót vált ki belőlem. Nem a megbocsátás kudarca, hogy visszatér a fájdalom, hanem arra mutat rá, hogy ez egy folyamat, szakaszai vannak. Valószínűleg képes voltam megbocsátani, de olyan szerteágazó gyökerei vannak bennem, melyek a szenvedélyek mélyén találhatók. Van még tennivalónk. Ez különösen azokra igaz, akik igazán közel vannak hozzánk, akik igazán fontosak az életünkben. Fenyegeti a bűn a kapcsolatunkat? A valódi kiléte a mélyben, gyökerei a reakcióinkban keresendők. Akkor érjük el a jó reakciót, ha a másikra gondolva már nem reagálok dühvel és fájdalommal, akkor vagyok képes a másikat elfogadni és szeretni, ha már nem érzek dühöt vagy fájdalmat. A másik felé elvárásaink vannak, s ha ő ezt nem tudja teljesíteni, csalódottak vagyunk. Várakozásaink saját önzésünkből fakadnak, ezért nem sikerül szeretni a másikat feltétel nélkül. Felelősséget kell tudnom vállalni azért, ha a harag, fájdalom belőlem fakad, én vagyok az oka. Nem a másik tehet róla, én reagálok rosszul. Megbocsátok, de a másik nem enged. Csak az alázat útja járható, kérjek bocsánatot, még ha elszenvedője vagyok is az eseményeknek, mert nem jó belekapaszkodni más bűnébe és ezzel igazolni magunkat. Hadd tudja meg a másik, hogy milyen fontos számomra ez a kapcsolat, hogy erre is kész vagyok, senki nem kényszerített rá. Nem fogadja a bocsánatkérésünket, mert öntelt, büszke, igazolva érzi magát. Van, aki nem akar magának megbocsátani, de az én együtt érzésem égő parazsat tesz a fejére. Isten megbocsát nekünk, nem vádol minket és mi ne ítélkezzünk, hogy megtéréshez vezessen. A szeretet olyan ebben az esetben, mint az égő szén. Nem tudjuk elfogadni a szeretetet, mert utáljuk magunkat. Az Isten szeret, ami meggyógyít minket és az öngyűlölettel ebből a szeretetből zárjuk ki magunkat. Lépjünk be a bűnbánat ajtaján, vagyis nyissuk meg életünket Isten szeretetének, mely átalakítja lelkünket. A büszkeség, szégyen ellen csak alázattal, szeretettel, együttérzéssel lehet küzdeni. Az alázat nem megalázkodás, megalkuvás, hanem olyan mélyre hajlás, ahol meztelen őszinteséggel látjuk magunkat és másokat. A brutális őszinteség és az igazság megmondása nem gyógyít, hanem csak a szeretet. A tények nem gyógyítanak csak az együttérzés és 6 a szeretet. PJ

7 Március 6-8: 6 : KEFIT Keczán Ibolya SAJÓPÁLFALAI PROGRAMOK Tel: (30) Március 12: : Gyermekvédelmi Páll Miklós atya dolgozók lelki napja online.hu Március Kiss Attila atya Március 20: : Lakásotthonos Páll Miklós atya gyermekek lelki napja online.hu Március 21: : Bibliai me- ditáció Kiss Attila atya 29: : Jézusima lelkigyakorlat A kegytárgybolt ajánlata a nagyböjti időszakra Jeruzsálemi Szent Kürillosz összes művei felnőtt olvasóink számára Perendy László, ezekkel a szavakkal ajánlja a könyvet: Érezhető beszédeiből a lelkipásztori féltés, aggodalom és a mindenki iránt nyitott krisztusi szeretet. Szavának hitelét növeli, hogy megalkuvás nélkül, a száműzetést is vállalva törekedett a Krisztusba vetett hit tisztaságát megőrizni és élményszerűen tolmácsolni. Gyermekeknek ajánljuk a három részből álló kifestősorozatot akciós áron, amíg a készlet tart. A kegytárgybolt hétfőtől péntekig 9 és17 óra között tart nyitva. 7

8 Egyházközségünk hírei Szertartások Március Előszenteltek liturgiája Március Szent Liturgia (Kondás András) Március Gyóntatás, lelkigyakorlat, előszenteltek liturgiája (Tyukodi Attila) Március Szent Liturgia barkaszenteléssel (edelényi gyóntatás) 8

Máriapócsi Kegykép Encsen 2015

Máriapócsi Kegykép Encsen 2015 II. évfolyam 3. szám 2015. március Máriapócsi Kegykép Encsen 2015 Tegyétek meg, amit mond Máriapócsi könnyezés 300. évfordulója alkalmával a könnyező Mária ikon országos körútra indul, melynek keretében

Részletesebben

/Ady Endre: A Pócsi Mária c. verséből/

/Ady Endre: A Pócsi Mária c. verséből/ GÖRÖG KATOLIKUS HÍRLEVÉL II. évfolyam 10. szám 2014. október Ma Mária-kép minden durva lábnyom /Ady Endre: A Pócsi Mária c. verséből/ Szeptember 25-én elindultunk. Máriapócsra zarándokoltunk kilencen.

Részletesebben

Mi Atyánk Aliansz imahét 2015

Mi Atyánk Aliansz imahét 2015 Mi Atyánk Aliansz imahét 2015 A Magyar Evangéliumi Szövetség hírlevele Evangéliumi Aliansz 2014 Karácsonyán Korszakváltó időket élünk. Szinte minden mozgásban van: nemzetek, szervezetek, egyházak, közösségek,

Részletesebben

MÉGIS. 2013. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu

MÉGIS. 2013. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívből jövő imáit, és segítsd törekvéseinket! Add, hogy Boldog II. János Pál pápa épülő templomunk égi közbenjárója lehessen! Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Fény és Forrás 2009. április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Vele együtt élünk Róm.6,8

Vele együtt élünk Róm.6,8 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 1 Vele együtt élünk Róm.6,8 Szokatlan órában gyűlünk össze és rendkívüli módon üljük Urunk feltámadását. A templom bejáratánál tüzet lobbantunk az éjszaka sötétjében. Lángjánál ünnepélyesen

Részletesebben

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet MEDJUGORJE HANGJA 2013. Szeptember Nr. 66 Medjugorje, 2013. augusztus 25. Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja azt a kegyelmet, hogy veletek lehetek és a megtérés felé vezethetlek benneteket.

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Rád tekintek Jézus, ki életem adója vagy. Teremtettségem tudatában egyetlen, ki végtelen és tisztán Szent, nagy. Ó mennyire szeretném

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

örög ondolatok Hová lettek a pálmaágak? A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3

örög ondolatok Hová lettek a pálmaágak? A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3 Hová lettek a pálmaágak? Valahányszor elõkelõ vendég érkezik hazánkba népe országa képviseletében, igyekszünk megadni a fogadás módját.

Részletesebben

KINCS MÉLYRE ÁSVA Biblikus gondolatok A év

KINCS MÉLYRE ÁSVA Biblikus gondolatok A év Sebestyén Péter Kincs mélyre ásva Sebestyén Péter KINCS MÉLYRE ÁSVA Biblikus gondolatok A év Verbum Kolozsvár 2012 Nr: 1533-2011. Imprimatur Albae Iuliae, die 30-a Decembrii 2011. Dr. Georgius Jakubinyi

Részletesebben

Az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészség értesítője 4.szám 2011/1. Az új év kezdetén (2011)

Az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészség értesítője 4.szám 2011/1. Az új év kezdetén (2011) Venyige Az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészség értesítője 4.szám 2011/1 Az új év kezdetén (2011) Az emberek életében fontos esemény az új év kezdete. Azzal az illúzióval kecsegtet, hogy jobb lesz,

Részletesebben

A SZERETET ÉS A PIAC ERŐI

A SZERETET ÉS A PIAC ERŐI HETEDIK HÉT: HÉTFŐ A SZERETET ÉS A PIAC ERŐI IZ 42, 1-7; 27. ZSOLTÁR; JN 12, 1-11 Jézus Betániába ment Ott vacsorát rendeztek neki. Márta felszolgált és Lázár is a vendégek közt volt. Mária vett egy font

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben

A Krisztus-hívők egységéért

A Krisztus-hívők egységéért IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért 2006. január 15 22. 2006 Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. (Mt 18,20) TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 13 Előszó a magyar

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992.

Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992. Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992. 6725 Szeged, Mátyás tér 26. ISBN - 963 8112 00 X Elektronikus

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv PPEK 593 Klara Bühler: Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv Klara Bühler Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

15. Hogyan szól az apostoli hitvallás? ( Lásd az kérdések után a fontos imák között )

15. Hogyan szól az apostoli hitvallás? ( Lásd az kérdések után a fontos imák között ) TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 2014. 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

Pünkösd az Egyház születésnapja

Pünkösd az Egyház születésnapja II. évfolyam 5. szám 2015. május Pünkösd az Egyház születésnapja Ha nem volna nálunk a Szentlélek, nem nevezhetnénk Jézust Urunknak. Senki sem nevezheti Jézust Úrnak, csak a Szentlélek által (1Kor12,3)

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok

ISTEN MEGBOCSÁJT??? Jézusotok ISTEN MEGBOCSÁJT??? Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindnyájan meg lesznek mentve, mert ez hamis lenne. Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és követnek engem

Részletesebben