904. szám szeptember 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "904. szám 2012. szeptember 9."

Átírás

1 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 904. szám szeptember 9. Évközi 23. vasárnap Nyílj meg! Mk 7,30-37 Jézussal kapcsolatos történeteket olyan keresztény házakban őriztek, amelyek barátainak és követőinek tulajdonában voltak, egymással állandóan kapcsolatban álltak és kicserélték mindazt, amit Jézusról tudni lehetett. A süket-néma meggyógyítása is ilyen közvetítéssel jutott az evangélistához. Ezért merülhet föl, hogy az evangélista adta meg a helyszínt a tíz város vidéke de nem említi, hogy pogány betegről lenne szó. A bevezető mondat visznek hozzá egy beteget jelen időben van, és nem múlt időben, amely logikus lenne. Csak a 33. versből derül ki, hogy a gyógyítás nyílt utcán vagy téren történt, tömeg jelenlétében. Ebben az összefüggésben logikátlannak tűnik Jézus titoktartási parancsa. Ha a tömeg látta a gyógyulást, és a végén még meg is döbben, akkor azt lehetetlen eltitkolni. Inkább arra gondolhatunk, hogy az evangélista szerkeszti így a történetet, hogy eddig a betegség némította el a beteg nyelvét, most a gyógyítása után Jézus parancsol hallgatást neki. Ezzel a szerkesztéssel keretbe foglalja az elbeszélést. Jézus gyógyításai legtöbb esetben eszköztelenek. Nem csinál semmit, csak megparancsolja a gyógyulást és az a beteg érintése nélkül is megtörténik. Leginkább a hellén gyógyítókra hasonlít, amikor ujját a beteg fülébe dugja és nyállal gyógyítja a szemét. A krónikák szerint maga Vespasianus császár is végzett így gyógyítást, mert a nyálnak rontás-űző erőt tulajdonítottak. A szövegbe maradt effeta arám vagy héber nyílj meg szó, az első görög olvasókra mágikus varázsszövegként hatott. Számunkra inkább csak az elbeszélés szemita eredetét bizonyítja.

2 2. FELSŐVÁROS szeptember 9. A csoda híre a hallgatási parancs ellenére is terjedni kezd. Talán még jobban is, mintha szabadon lehetett volna róla beszélni. A leggyorsabban mindig a suttogó propaganda terjed. A tömeg felszabadult deklarációja elsorolja azokat a jótetteket, amelyeket köztudottan a Messiás fog véghezvinni. A süketeket hallókká teszi, a némákat beszélőkké. Jézus ismét a pogányok vidékén jár, gyógyít és tanít. Így praktikus módon bizonyítja, hogy üzenete a pogányoknak is szól. Ez Márk közössége számára is fontos adalék volt. Másrészt a gyógyításnak szimbolikus jellege is van: Jézust övéi nem hallgatják meg, tanítása süket fülekre talál. A pogányok viszont meggyógyulnak, s a süketek, a némák megnyílnak és hirdetik messiási dicsőségét. Ma sokat beszélnek arról, hogy akikért imádkoznak, azok nagyobb százalékban gyógyulnak meg. Arról is beszélnek, hogy a lelkileg rendben lévő emberek a csapásokat jobban tűrik el. De a lelki gyógyulásokat nehezebb bizonyítani. Az emberek ma csodás gyógyulásokról beszélnek Lourdes-ban és más kegyhelyeken is. Mások ima-meghallgatásukról számolnak be. Különösen a halálos betegségben levő emberek, a rákos betegek szoktak foggal-körömmel a csodába kapaszkodni. Ne feledjük el: Jézus meggyógyított néhány beteget, de magát a betegséget nem tüntette el az életünkből. Erre a tudomány sem volt képes mindeddig. A beteg emberek a szenvedést és betegségüket vagy elfogadják, vagy tiltakozva elszenvedik. A mai társadalom szívesen száműzi az életéből a betegeket a kórtermek falai közé. A nagy humanista orvos, Albert Schweitzer azt írta: Aki súlyos betegségből orvosi kezelés révén gyógyult meg, annak magának is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a szükséget szenvedők segítséget kapjanak. Jézus mindig együtt érzett a betegekkel, s mi sem tagadhatjuk meg a segítő együttérzésünket tőlük. A világban csak akkor járunk nyitott szemmel, ha a beteg és a szenvedő embert is meglátjuk. Ekkor nyíltunk meg Isten felé. B. Gy. SZERELEM, HÁZASSÁG, CSALÁD 49. Nemi élet a házasság előtt? Nem!!! (III.) Divatos dolog ma (még olykor egyházi körökben is) a testi és a lelki ill. szellemi dolgokat egymással szembeállítani, sőt, kijátszani egymás ellen. Valahogy így: Ami testi, az árt a léleknek... S valóban: ahogyan Szent Pál írja a galatáknak: Lélek szerint járjatok és nem

3 2012. szeptember 9. FELSŐVÁROS 3. fogjátok véghezvinni a test kívánságait. Mert a test a lélek ellen vágyakozik, a lélek pedig a test ellen; ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne azt tegyétek, amit akartok. (Gal 5,16 18a) Ugyanakkor igaz, hogy testünkben kell lélek szerint élnünk, s ilyen értelemben a lélek kell a parancsnok legyen. A léleknek meg kell szelídítenie a testet, a test pedig hallgasson a lélek utasításaira! Érett, felnőtt emberektől hallom, hogy arra az embernek szüksége van (mármint a nemi életre), tudod, hogy van ez (tudom) stb. De egy pillanatra sem gondolnak bele abba, hogy mi lehet a vége egy ilyen Krisztus erkölcsi törvénye szerint szabados kapcsolatnak! Ha nem vesszük figyelembe az Egyház tanítását, s csupán saját emberi érdekeink szempontjából tekintünk a kérdésre, akkor is nyilvánvaló, hogy a kötelék nélküli kapcsolat halálra van ítélve! Mert az emberbe Isten beleoltotta azt a mély vágyat, hogy szüksége van egyetlen társra, aki őt teljesen elfogadja, feltételek nélkül. De ilyen társ csak a házastárs lehet! Mert milyen egyetlen az, aki holnap talán már nem az én ágyamban ébred? Aztán: a gyermekeknek mindennél jobban (még az ételnél vagy a szociális körülményeknél is!!!) szüksége van stabil lelki háttérre, megkérdőjelezhetetlen alapra. Nos, ezt az élettársi kapcsolat (mely nem mellesleg a folyamatos súlyos bűn állapota) nem biztosíthatja. A helyzet természetesen nagyon nehéz, hiszen ha mindenki ezt csinálja, miért pont én lennék kivétel?. Az Egyház szónokainak többsége pedig a szeretetre hivatkozva nem is szól semmit az élettársi kapcsolatok ellen, nem akar az árral szemben úszni. Pedig jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutni, az olthatatlan tűzre (Mk 9,43). Aranyosi-Vitéz Gellért Teréz anya az abortuszról A Fekete Madonna életvédő zarándoklata a Dómban A meg nem született gyermek - emberi magzat - az emberi faj élő tagja, akár csak te vagy én. Az Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, nagy dolgokra: hogy szeressen és szeressék. Ezért nincs választási lehető-

4 4. FELSŐVÁROS szeptember 9. ség, ha egy gyermek megfogant. Egy másik élet - egy másik emberi lény - van már az anya méhében. Ennek az életnek az elpusztítása abortusszal: gyilkosság! Éppen olyan, mint bármely más gyilkosság, sőt még rosszabb is azoknál. Mert a magzat a leggyengébb, a legkisebb, a legrászorultabb: az anyjától függ a puszta léte is. Ha a magzatnak az anyja elhatározása miatt kell meghalnia, ugyan ki védi meg? Hisz az anyjának lenne feladata, hogy óvja és táplálja életét. Éppen ezért nevezem a meg nem születetteket a szegények legszegényebbikének. Ha egy anya képes megöletni méhében a saját gyermekét, elpusztítani a húsból való húst, az életből fakadó életet, saját szerelme gyümölcsét, miért csodálkozunk a körülöttünk terjedő erőszakon és terroron? Az abortusz a béke hatalmas rombolója a mai világban és a szeretet legnagyobb pusztítója. Imádkozom mindnyájatokért, hogy kiálljatok Isten mellett, az élet és a család mellett, és hogy megvédjétek a magzatokat. Házunk tája Bár a nyarat Magyarországon szívesen becézik uborkaszezonnak, azaz olyan időszaknak, amikor nem történik jóformán semmi, templomunk tervezett felújításának előkészületei ha lassan is, tovább haladtak. Júniusban egy kisebb kőműves brigád, a statikus szakmérnökök és a kirendelt szakrestaurátor jelenlétében a rendház északi szárnyának pincéjében kezdődött el a kriptafeltárás: a templom nyugati oldalánál fúrtunk, be szerettünk volna jutni a kriptába. Bár nagy reményeket fűztünk e munkákhoz, és boldogok lettünk volna, ha pár perc fúrás után a templom alatt húzódó kriptában találtuk volna magunkat, ennek épp az ellenkezője történt: bebizonyosodott, hogy e helyeken (melyek feltételezéseink szerint a kripta lehetséges bejáratai is lehettek) nem lehet bejutni a kriptába, másutt kell próbálkoznunk. A magas talajvíz miatt az alapfeltárás is meghiúsult. Júliusban állványok kerültek be a templomba, melyekről kétféle munkát végeztek a szakemberek: a templom műemléki berendezését, fa műtárgyait vizsgálták faszobrász-restaurátor művészek, valamint a fő- és mellékoltár képeit vizsgálták festőrestaurátor-művészek. Ugyanebben az

5 2012. szeptember 9. FELSŐVÁROS 5. időben kerültek vizsgálat alá egyfelől a sekrestye régi szekrényei és az épület korabeli nyílászárói, másfelől azok az olajfestmények, amelyek a rendházban, a hívek szeme elől részben elrejtve találhatóak. Mindkét kutatás írásos dokumentációját a napokban kapjuk kézhez. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ugyanakkor előírta, hogy a kutatás befejezésekor a hivatal szakemberei a szakrestaurátorokkal és a megrendelő képviselőivel egyeztető konzultációt tartanak. Ezt a restaurátorok maguk között csak zsűrinek hívják: ennek során a Hivatal budapesti és szegedi munkatársai megtekintik a vizsgált műtárgyakat, érdeklődnek a vizsgálat eredményéről, a megrendelő szándékáról, javaslatokat tesznek további vizsgálatokra stb., vagyis ellenőrzik a műtárgyak körüli eseményeket. A következő hetekben kerül sor a templom üvegablakainak restaurátori vizsgálatára, a kriptafeltárás folytatására, valamint a szondázó falkutatás restaurátori elvégzésére. *** Előre jelezzük, hogy szeptember 22-én, szombaton jeles vendége lesz egyházközségünknek. Előadások a szegedi minoritáknál sorozatunk keretében az esti szentmise után előadást tart Dr. Oláh Zoltán kanonok, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet leköszönt rektora, a szentírástudomány tanára. Előadásának címe: Egyház és Biblia. Témája címszavakban: A Biblia rejtett könyvei? Tiltott Evangéliumok? Hogyan határozzuk meg az Egyház és Biblia kapcsolatát? Valóban tilthat és elrejthet az Egyház szent könyveket? Ki hivatott a Biblia értelmezésére? Itt jegyezzük meg, hogy Artur atya meghívására idén az ádventi lelkigyakorlatot is Zoltán atya tartja majd. A következő hónapok programjai: október 20-án Komáromi János, a Ferences Világi Rend országos képzési felelőse, az Életvédő Fórum tagja és világi szertartásmestere tart előadást Az individualizmus csapdájában Gondolatok a RU 486 elnevezésű abortusztablettáról címmel. November 17-én a szokott időben Szerzetesek a szerzetességről sorozatunk keretében vendégünk lesz Bakos Rafael OCD kármelita tartományfőnök atya, aki bemutatja nekünk rendjét, annak történetét, lelkiségét, és mesél a kármelita testvérek mindennapi életéről is. Decemberi előadónk Papp Miklós görögkatolikus áldozópap, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője lesz, aki a karácsony titkáról fog beszélni, méghozzá sajátos módon: a keleti egyház Krisztus születése ikonjának segítségével mélyíti majd el bennünk Urunk születésének misztériumait.

6 6. FELSŐVÁROS szeptember 9. Gyereksarok ELMÚLIK A NYÁR... Újra megkezdődtek a munkás hétköznapok az iskolások számára is. Ez bizony azt jelenti, hogy a tankönyveket, füzeteket, tornaszereket be kell csomagolni a táskába és el kell indulni az iskola felé. Bizonyára augusztus vége felé várjuk is már az iskolatársakkal való találkozást. A nyári szünet után vesszük csak észre, hogy egyik-másik társunk hogy megnőtt, megváltozott. Az első napok különösen érdekesek, izgalmasak, hiszen annyi mesélnivaló akad ilyenkor a szünidő után. Reméljük, arra mindenkinek volt lehetősége, hogy pihenjen és erőt gyűjtsön az új iskolaévhez. Mert ami az iskolásokra vár, az nemcsak élménybeszámoló, hanem komoly tanulás, komoly munka! És még valami: fejlődés, felkészülés a felnőtt életre. Ezért kell minél többet és minél jobban tanulni, hogy képzett, okos és művelt ember legyél. És főleg olyan ember, aki megtanulta azt is, hogy tudásával másoknak is, embertársainak és hazájának is a javát kell szolgálnia! Ehhez nyújt segítséget a hitoktatás. Az iskolai hittanóra nem tantárgy, hanem ismerkedés Jézussal, az Ő életével és tanításával. Legfőbb tananyag a szeretet, amit elsajátítva jobb, kedvesebb, igazabb emberré válhatunk. Hiszen Jézus leginkább ezt kéri tőlünk: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből! Felebarátodat pedig szeresd úgy, mint önmagadat! Az iskolai hittanórák mellett várunk benneteket vasárnaponként a 9 órai diákmisére és utána egy kis játékra, süteményre, teára. Hitoktatók Mondj Istennek köszönetet minden adományáért! Olyan sokat kaptál tőle! Tehetséged Isten adománya, mondj érte köszönetet! Köszönj meg Istennek naponta minden kis boldogságot! Így tanulsz meg bízni benne. Ne keresd Istent a messze távolban. Ő mindig veled van. Isten közelében megszűnik a félelem. Ne félj! Mindent beszélj meg Istennel! Ő jól megért téged. Ne kételkedj Istenben! Szeretete nem felejt el téged soha. Aki imádkozik, soha nincs egyedül. Keresd Isten közelségét! Isten maga az öröm legmélyebb alapja. Élj vele egész életedben!

7 2012. szeptember 9. FELSŐVÁROS 7. Rózsafüzér Társulat imaszándéka: A szülők élő hite legyen vonzó gyermekeik számára. Olvassuk mindennap a Szentírást! Hétfő: 1Kor 5,1-8 Lk 6,6-11 Kedd: 1Kor 6,1-11 Lk 6,12-19 Szerda: 1Kor 7,25-31 Lk 6,20-26 Csütörtök: 1Kor 8, Lk 6,27-38 Péntek: Fil 2,6-11 Jn 3,13-17 Szombat: Zsid 5,7-8 Jn 19,25-27 Vasárnap: Iz 50,5-9a Jak 2,14-18 Mk 8,27-35 Vallási műsorajánló: Kossuth Rádió: szept. 11. és ,30: A katolikus egyház félórája szept ,04: Görögkatolikus szent liturgia közv. Bartók Rádió: szept ,05: Musica Sacra - egyházi zene Televízió: M 1: szept ,30: Barangolás Nógrádban szept ,00: Katolikus krónika M 2: szept ,05: Katolikus krónika DUNA TV: szept ,35: Élő egyház; 7,00: Isten kezében szept ,00: Duna Univerzum szept ,35: Róma pápái és a magyarok szept ,35: Zarándokutakon; 15,10: Talpalatnyi zöld szept ,00: Élő egyház, Isten kezében; 12,40 és 14,05: Természetfilmek szept ,00-12,00: Vallási műsorok DUNA II.: szept ,40: Vannak vidékek; 20,05: Szerelmes földrajz szept ,20: Hazajáró szept ,25: Másfélmillió lépés Magyarországon szept ,00: Erdélyi Zsuzsa imádság-gyűjtése szept ,55: Kisboldogasszony búcsú Doroszlón; 17,30: Márton Áron portré; 18,25: Természetfilm PAX TV: szept ,00: Kerékpártúra egyháztörténeti utakon szept ,30: Csíksomlyó szept ,00: Szentmise közvetítés

8 8. FELSŐVÁROS szeptember 9. Halottunk Kecskés Jánosné Panák Terézia élt 90 évet Nyugodjék békében! Híreink A mai napon délután ¾ 5-kor titokcsere a Rózsafüzér társulatnak. Hétköznapokon reggel fél 8-kor közös zsolozsma a templomban. Hétfőn délután 5 órakor kezdődik Újszegeden a városi rózsafüzéres találkozó, a Mária-napok keretében. Minden hívőt szeretettel várnak! Kedden délután fél 5-kor gyűlést tart a karitász csoport. Szerdán délután 5 órakor Biblia óra. Csütörtökön reggel 7 és 9 óra között lesz a "Tengertől tengerig az élet védelmében" zarándokló czestochowai Fekete Madonna-kép másolata a Dómban. Reggel 7 órakor Kondé Lajos helynök szentmisét mutat be, utána 9 óráig közös ima és engesztelés magyar nemzetünk sok millió elpusztított magzatáért. Vegyünk részt minél többen az életvédő imádságon! Csütörtökön reggel templomunkban nem végzünk zsolozsmát, mivel az életvédő zarándoklaton veszünk részt a Dómban. Csütörtökön délután 3 órakor Szent Pió imacsoport. Pénteken délután 5 órától csendes szentségimádás egyházközségünkért. Pénteken van Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe, szombaton a Fájdalmas Szűzanya emléknapja. Előre jelezzük, hogy folytatódnak plébániánkon a lelkiségi előadások. Szeptember 22-én, szombaton az esti szentmise után dr. Oláh Zoltán, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola rektora tart előadást. Témája: Egyház és Biblia. Mindenkit várunk az érdekesnek ígérkező előadásra! Ismételten közöljük a kedves hívekkel, hogy plébániánk irodája csak mobiltelefonon érhető el. Telefonszámunk: / Kiadja a Szeged-Felsővárosi Szent Miklós Plébánia 6721 Szeged, Munkácsy u T: 20/ honlap: templomfelujitas.blogspot.com

871. szám 2011. november 6.

871. szám 2011. november 6. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 871. szám 2011. november 6. Évközi 32. vasárnap A bölcsesség ragyogó Bölcs 6,13-17 A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik,

Részletesebben

Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11

Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 921. szám 2013. január 20. Évközi 2. vasárnap Kánai menyegző Jn 2,1-11 Abban az időben menyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. Jézus

Részletesebben

855. szám 2011. május 1.

855. szám 2011. május 1. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 855. szám 2011. május 1. Isteni Irgalmasság vasárnapja Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban ApCsel 2,42-47 Állhatatosan kitartottak

Részletesebben

A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja. Nagyböjti himnusz. Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai,

A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja. Nagyböjti himnusz. Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai, A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja XI. évfolyam 1. szám 2006. Hamvazószerda Nagyböjti himnusz Itt az alkalmas szent idõ, Illés is így tett egykoron, az üdvösségnek napjai, kit elragadt a

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

engedünk a kiáltásnak: Feszítsd

engedünk a kiáltásnak: Feszítsd AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2014. 03. 09. - XXIV. ÉVF. 1. SZ. Pilátus elítéli Jézust Nagyböjt péntekjein keresztutat járunk, hogy elmélkedjünk a szenvedés titkáról,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

www.gyongyos.ofm.hu ÉLETÜNK Zsombor testvér Máriához járulunk Kokavai pihenés Mária búcsús hívei, kik most ide jöttetek Lelkigyakorlaton

www.gyongyos.ofm.hu ÉLETÜNK Zsombor testvér Máriához járulunk Kokavai pihenés Mária búcsús hívei, kik most ide jöttetek Lelkigyakorlaton www.gyongyos.ofm.hu ÉLETÜNK Veni Sancte XIII. évf. 3. szám 2008. szeptember A Gyöngyös Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja S z e n t k ú t Zsombor testvér Máriához járulunk Kokavai pihenés Lelkigyakorlaton

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember Fény és Forrás 2009. szeptember 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember tív tapasztalatok is benne vannak - meg kell gondolnunk, mit tartsunk meg, és mit tegyünk másképpen. Gyümölcseiről

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

902. szám 2012. június 17.

902. szám 2012. június 17. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 902. szám 2012. június 17. Évközi 11. vasárnap Magányos fa a cédrus Ez 17,22-24 Ezt mondja az Úr, az Isten: Én is veszek a nagy cédrusfa tetejéről, a legmagasabb

Részletesebben

JÖVŐT ÉS REMÉNYT ADOK NEKTEK (Jer, 29,11)

JÖVŐT ÉS REMÉNYT ADOK NEKTEK (Jer, 29,11) A NAgymArosi Egyházközség hírlevele XX. évf. 2015. HÚSVÉT JÖVŐT ÉS REMÉNYT ADOK NEKTEK (Jer, 29,11) Isten úgy szeret, mint egy atya: Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Én tanítottam meg járni

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Teréz életének és írásainak üzenete

Teréz életének és írásainak üzenete Gondolatok Kis Szent Terézről Lisieux-i Szent Teréz ereklyéinek magyarországi tartózkodása alatt egy alkalommal valaki odatelefonált az egyik kármelita rendházba, megkérdezve: Ugyan mi rendkívülit cselekedett

Részletesebben

2000. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

2000. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor III. évfolyam 5. szám 2000. VENI SANCTE Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

A Hit éve kapujában. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

A Hit éve kapujában. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VIII. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2012. ősz A Hit éve kapujában A mai világ kihívásai Amazóniában 4. oldal Chavvakula Lourdu svd papszentelése Indiában 10. oldal

Részletesebben

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szeretettel és Imádsággal. Kedves Testvérek! Ha megnézzük azt az evangéliumi részt, azt a Jézus

Részletesebben

Hírlevél. 2010. 1. szám. Tartalomból:

Hírlevél. 2010. 1. szám. Tartalomból: MKKM 2010. 1. szám Hírlevél A M a g y a r K a t o l i k u s K a r i z m a t i k u s M e g ú j u l á s H í r l e v e l e Tartalomból: Bruce Yocum beszéde az Országos Találkozón II. Ifjúsági életünkből Honvéd

Részletesebben

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. nyár Jelmondatok üzenete Három új missziós pap tanúságtétele 5-7. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember IDŐ ISTENNEK I smét egy új tanévet kezdünk, a Szentlelket hívogatjuk, hogy Ő segítsen minket ebben az évben is. Régen volt olyan nagy szükségünk

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december SZÍVBÉLI BIZALOM

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL. Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december SZÍVBÉLI BIZALOM GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL Érd-parkvárosi Református Gyülekezet 2012. december --------------------------------------------------------------------- SZÍVBÉLI BIZALOM A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben