A legnépszerűbb szent - Szent Márton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A legnépszerűbb szent - Szent Márton"

Átírás

1 LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XII. évfolyam 11. szám november A legnépszerűbb szent - Szent Márton A keresztény világ november 11-én emlékezik meg Szent Márton püspök-hitvallóról, aki a legnépszerűbb nemzetközi szent a világon. Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a világegyházban Szűz Mária után az Ő tiszteletére építették a legtöbb templomot. Franciaországban 3660 templom és kápolna tiszteli benne védőszentjét. Magyarországon 68 temploma van és a legtöbb helységnév a szentek közül szent Márton nevét viseli (pl. Tápiószentmárton, Kunszentmárton, Szentmártonkáta). Szent Márton nevének említésekor a magyar lélek nemes büszkesége tölt el bennünket, mert Márton magyar földön született, a Kr. u évben, a mai Szombathely, Savaria környékén. Bár életének nagyobb részét Franciaországban töltötte, többször járt Magyarországon is, mert szülei mindvégig itt éltek, itt is haltak meg. A legelső magyar monostort, Pannonhalmát 996-ban kezdték építeni, melynek védőszentje szent Márton. A magyarság első keresztény századában, a XI. század végén, az 1093-as szabolcsi zsinaton Szent László király törvénye Márton ünnepét nyilvánossá tette és háromnapi előkészületi időt rendelt el előtte azzal a megokolással: ezen országnak szent Márton a patrónusa. Szent Márton azért is kiemelkedik a többi szent ünnepe közül, mert a felebaráti szeretet hőse, a szegényekhez lehajló szeretet szentje. Ismert a köpeny-jelenete: Franciaországban, Amiens városában, még katona korában egy félmeztelen koldussal találkozott, aki alamizsnát kért tőle. Márton levette a köpenyét, kardjával kettéhasította és egyik felét odaadta a koldusnak. Pajtásai kigúnyolták érte. A következő éjjelen megjelent neki álmában az Üdvözítő, vállán az ő fél köpenyével és így szólt a körülötte

2 2 álló angyaloknak: Íme, ez a Márton hitjelölt, aki engem a köpenybe öltöztetett!. Ettől kezdve Márton teljesen az Isten szolgálatára szenteli magát. Nagy nehézségek árán tud csak megszabadulni a katonaságtól, be is börtönzik érte, majd Hilarius környezetéhez csatlakozik és fölveszi az egyházi rendet. Szent Hilárius halála után a nép Mártont egyhangúlag püspökévé választotta. Tours városról van szó. A legenda szerint Márton alázatosságában nem tartotta magát méltónak erre a nagy megtiszteltetésre, így a ludak óljába bújt be. De azok gágogásukkal elárulták, rátaláltak, és erőszakkal megtették püspöknek. 25 évig volt püspök, de megmaradt szegény szerzetesnek. Mint püspök, Krisztus hitét elvitte a legkisebb falvakba, völgyekbe is. Sok embert megnyert szavának és egyéniségének csodálatos erejével. 83 éves korában halt meg egy vidéki útja alkalmával. Pásztor Pál atya írásaiból Szent Márton napjához számos néphagyomány is kapcsolódik. November 11. napja a néphagyományban a jobbágytartozás lerovásának ideje volt, melyet kiadós liba-lakomákkal és munkatilalommal ünnepeltek. Szent Márton azon védőszentek egyike, aki életében ugyan nem volt kapcsolatban a borral, de ünnepének időpontja a must kiforrásával, az újbor kierjedésével esik egybe. Valószínűleg ez a momentum hívhatta életre a borral kapcsolatos Márton-napi szokásokat. Bemutatjuk Lőrinc testvért Október 15-én érkezett hozzánk Lawrence Kponor Kwasi, verbita diakónus, aki egy fél évig nálunk tölti diakónusi gyakorlatát. A missziók vasárnapján mutatkozott be hivatalosan a vasárnapi szentmisékben. Azóta szinte minden egyházközségi programon részt vesz, ismerkedik a közösségekkel, igyekszik bekapcsolódni mindennapjainkba. Az alábbiakban röviden szeretnénk bemutatni Lőrinc testvért december 24-én született, Jasikan városban Ghanában, egy kilencgyermekes család negyedik gyermekeként. Már gyerekkorától érezte a hívást, hogy pap legyen. 13 éves korában

3 3 meg és lett elsőáldozó, majd egy év múlva bérmálkozott. Ezt követően egy katolikus középiskolába járt Kpandoban. Itt már tudatosan készült a hivatásra, bár természettudományos tárgyakat tanult a középiskola végén. Érettségi után majdnem 3 évig dolgozott több területen is, elsősorban fizikai munkát végzett. Egy verbita atya mellett aktívan bekapcsolódott egy plébánia életébe, ez idő alatt érett meg benne a vágy a hivatásra ben találta meg a verbiták hivatásgondozó szolgálatát a fővárosban. Bár jelentkezett műszaki egyetemre is, és fel is vették, ekkor már a hivatást választotta október 2-án kezdte meg a szemináriumot Ghanaban, a Szent Viktor major szemináriumban. 3 évig tanult itt filozófiát. Ezután 1 év megszakítással a noviciátus következett, amit a szerzetesi fogadalomtétel követett. 1 év alatt folyamatosan együtt voltak azok, akik a hivatásra készültek ban tudta meg, hogy a teológiai tanulmányait Magyarországon fogja végezni. November 30-án érkezett Magyarországra egy másik társával. Egy évig járt nyelvtanfolyamra a Balassi Intézetbe, majd további 4 hónapot dolgozott kórházban, lelki segítséget nyújtva a betegnek és elmélyítve a nyelvtudását. Csak ezután kezdte el teológiai tanulmányait. Ez év április 14-én szentelték diakónussá Budapesten. Nálunk a legjobban a rendet, a szervezettséget szereti, amit otthon másként tapasztalt. A busz csak akkor indul el, ha már tele van. Nagyon nehéz volt a nyelvet megszokni és megtanulni. Angolból tanult meg magyarul. Tanult franciául és beszél 4 ghanai nyelvet (Ewe, Ga, Twi, Lelemi.) Sokat segített a nyelvtanulásban még a gyerekekkel való foglalkozás. Évente 3 gyerektáborban vett részt, amit a verbiták tartanak gyerekeknek. Szabadidejében is leginkább olvas, kerékpározik és elektromos eszközöket javít. Imádkozzunk érte és mindazokért, akik arra készülnek, hogy Isten igéjét missziós szolgálat által terjesszék! Ferencz Zoltán Ghána 2,5 magyarországnyi terület Nyugat- Afrikában, kevéssel északra az Egyenlítőtől. Fővárosa Accra. Az ország 23 millió lakosának kétharmada keresztény. A katolikusok aránya 15%. Az ország államformája elnöki köztársaság, a térség legstabilabb állama. A gazdaság alapja a bányászat, fakitermelés és a mezőgazdaság. Legfőbb exportcikkeik az arany és a kakaó.

4 4 Jézus az élő kenyér és mi az Ő barátai október 13-án délután 17 órakor ünnepre hívtak a veresegyházi Szent Erzsébet Plébániatemplom harangjai. A templom előtti téren, gyerekek és szüleik, izgatottan, csillogó szemekkel várták azt a pillanatot, amikor az elsőáldozási szentmisére, ünnepélyesen a templomba vonulnak. A gyerekek és szüleik a ministránsokkal és a papsággal, bevonultak a zsúfolásig megtelt templomba. Elkezdődött a szentmise áldozat, ahol Jézus a vele való találkozásban, barátainak hívta meg a gyerekeket. János atya egy rövid történettel kezdte a szentbeszédét, amely a kenyérről szólt, majd elmondta, hogy olyanokká kell válnunk egymás számára, mint a kenyér, amelyet ha megosztunk, nem fogy el, hanem több lesz és erőt adó táplálékká kell legyünk, amely megerősít másokat. Ellene mondtunk a bűnnek és megvallottuk hitünket, majd János atya a szentlelket hívta, szálljon a kenyérre és borra, hogy Jézus Teste és Vére jelen legyen az oltáron. Lépésről-lépésre eljött az a NAGY pillanat, amikor a mi drága kicsi szeretteink ragyogó arccal és vágyakozó szívvel magukhoz vették Krisztus szent Testét és Vérét. A szentmise befejeztével közös fénykép készítéssel is megörökítették ezt a felejthetetlen szép napot, majd a fehér angyalkák szét röppentek a velük ünneplő családtagokhoz, akik hálát adva értük osztoztak örömükben. Márton Éva

5 5 Ezotéria, a mai kor valláspótléka Még néhány évtizeddel ezelőtt is sokan azt várták, hogy tudomány fog választ adni az ember életének a legmélyebb kérdéseire, és ezzel párhuzamosan a vallás majd meg fog szűnni. Egyre inkább felismeri az ember hogy nem a tudománytól várhatjuk az életünk értelmét megvilágító válaszokat. Így valami újféle érdeklődés került az előtérbe, amelyben egyre inkább érzi az ember a spiritualitásnak, a lelkiségnek a fontosságát. Érzi a mai kor embere, hogy van benne valami nyugtalanság, valami mélyebb válasz keresése. Az ember mindig is kacérkodott a titokzatossággal, a misztikussal; recepteket keresett az ismeretlen boldogságra. A II. és III. században ott volt pl. a gnózis (gnosztikus eretnekség): ez a beavatottak számára összegyűjtött írásokat jelenti, olyan titkos tanításokat, amelyeknek következtében a beavatottak a többi keresztény fölött állónak tekintették magukat; nem törődtek a dogmatikai és erkölcsi szabályokkal; a közös igazság fölé emelkedtek, a jó és a rossz fölé. A történelem folyamán ez a tendencia sohasem tűnt el egészen. A mai korban is vannak ilyen "valláspótlék" jellegű jelenségek, ilyen például az ezoterika. A kifejezés görög eredetű, jelentése: "belső, befelé", Eredetileg titkos tanokra, spirituális, érzékelésen túli, pusztán logikával meg nem érthető jelenségekre utalt. Az ezotéria nem vallás, hanem számos olyan irányzat összefoglaló elnevezése, amelyek valamiképpen a spiritualitáshoz, a valláshoz vagy a világnézethez kapcsolódnak. Az ezoterikus környezet jellegzetessége a különféle történelmi korokból és (akár mai) kultúrákból származó vallási fogalmak keveredése. Azt mondják, hogy maga a világegyetem örök és isteni. Személytelen isteni energiának vagy erőnek tartják. Minden létezőt a koncentrált isteni energia kiáradásának tekintenek. Úgy vélik, ez az energia a világegyetem valamennyi létezőjét összeköti. Maga az ember ennek az energiának részese. Végső elemzésben minden ember a maga istene. Az ember és a kozmosz boldogsága ezen energiák összhangján múlik. Minden ember egyedül maga felelős saját magáért, jó sorsáért vagy szenvedéséért, betegségéért vagy egészségéért. A rossz gondolatok betegséghez és szerencsétlenséghez vezetnek, míg a pozitív, helyes gondolkodás sikeres életet eredményez.

6 6 Ezzel szemben a kereszténység középpontjában maga Jézus Krisztus van, aki személyesen szeret minket, és megváltott bennünket. Isten nem azonos a világgal, hanem Isten szeretetből megteremtette a világot. A keresztény hit ebben a mondatban összefoglalható: "Isten belépett a történelembe Jézus Krisztusban". Szent Pál azt mondja: Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. (1Kor 2,2). Timóteusnak pedig azt írja: "Eljön ugyanis az idő, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen az emberek, hanem ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat és csiklandoztatják a fülüket, elfordulnak az igazság meghallgatásától és mesékre hajlanak." (2Tim 4, 3-4) Az ezoterika szemléletmódja szerint nincs helye a szenvedésnek: abszurd és értelmetlen. Csak módszereket keres ennek az elkerülésére. Pedig Krisztus éppen a kereszthalál által váltotta meg a világot. A megtestesülés misztériuma megtanít minket arra, hogy nincsenek rövidebb titkos utak a boldogság felé, melyek megkímélnének minket a mindennapi erőfeszítésektől. Maga az Isten sem ismert egyenes ösvényt a megváltásunkra. Emberré lett, a miénkhez hasonló életet élt, mindazzal az örömmel és fájdalommal együtt, ami velejárója az emberi életnek. Jézus végigjárta - mindvégig az emberi életet - és milyen megrázó végig! Az ezoterika egyik jellegzetessége a túlzott fölértékelése mindannak, ami a keleti kultúrához tartozik (beleértve a keleti vallásokat, reinkarnációt, jógát, harcművészeteket stb.), valamint az asztrológia, és az úgynevezett alternatív gyógymódok fölértékelése. Az ezoterikához alkalmanként okkult jelenségek is kapcsolódnak. A Kultúra Pápai Tanácsának 2003-ban megjelent "Jézus Krisztus, az élő víz hordozója" c. írásában azt mondja: "Az okkultizmus magja a hatalom akarása az istenné válás álma alapján. A tudattágító technikák célja, hogy az embereknek feltárják isteni erejüket, és ők majd ennek az isteni erőnek a révén készítenek utat a Megvilágosodás Korának. Okkult latinul azt jelenti: rejtett. Az okkultista egy rejtett tényezőre hivatkozik, amelyet nem ellenőrizhetünk, előzetesen kell elfogadnunk. Ez az okkult "előzetes elfogadás" emlékeztet a hitre, amellyel Isten misztériumait befogadjuk. A különbség az, hogy míg a szent misztériumokban Isten megközelíthetetlen világossága rejlik, addig az okkult mélyén homály van. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség (1Jn 1,5).

7 7 Isten igazsága belső lényegénél fogva nem okkult; ha nem vagyunk képesek beletekinteni, az akadály bennünk van. Az okkult bölcsesség viszont belső lényegénél fogva homályos, mert nem bírja elviselni a világosságot: az akadályt önmagában hordja. Aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy el ne marasztalják a cselekedeteit (Jn 3,20). Az okkultizmus hatalom gyakorlása mások fölött - különösen, azok fölött, akik valamilyen nehézségben vagy krízis helyzetben vannak. Az embereket a jövő aggasztja: hová vezetnek az élet konfliktusai. Okot a reménykedésre és kivezető utakat keresnek. Mindenki szívesen együttműködne egy jobb világ építésén. Bizonyos ezoterikus irányzatok szerint: Egy új korszak van készülőben, új világ és új rend. Sőt, már elkezdődött... A keresztény tanítás szerint viszont: "a mi hazánk a mennyben van" (Fil 3,2). Itt a földi világban küldetésünk van, hozzá kell járulnunk annak a jobbá tételéhez, de mi Isten Országába készülünk. A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint: "Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, mely némiképp már sejteti az eljövendő világ körvonalait. Így tehát jóllehet a földi fejlődést gondosan meg kell különböztetni Krisztus országának növekedésétől, mégis amennyiben hozzájárulhat a társadalom jobb rendjének megalkotásához, sokat jelent az Isten országa szempontjából." (Gaudium et spes 39b) Ha valaki szeretne a témában tovább tájékozódni, érdemes még hozzá olvasni a Kultúra Pápai Tanácsának 2003-ban kelt "Jézus Krisztus az élő víz hordozója" című dokumentumát, valamint Danneels bíborosnak a "Krisztus vagy a Vízöntő" című 1990-ben kelt pásztorlevelét. Mindkettőhöz a link megtalálható a Magyar Kurír Ezotéria keresztény szemmel című cikkének végén. (www.magyarkurir.hu/hirek/ezoteriakereszteny-szemmel). Zsolt atya SEGITŐ SZERETET Velem tettétek Mt 25, 40 Október 21-én a missziók javára történt gyűjtés eredményeként forintot tudtunk e célra továbbítani. Köszönjük a kedves testvérek adományait!

8 8

9 9 Az Úr imádsága 2. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Az imádság bevezető mondatában azt tesszük, amit az emberi kapcsolatainkban is teszünk, mielőtt bárkihez beszélnénk: megszólítunk. Ha belegondolunk, hogy ebben az imában azt a Mennyei Atyát szólítjuk meg, aki nem csak minket, hanem az egész világmindenséget teremtette, ezek a szavak igen súlyossá válnak. Azt szólítjuk meg, akinek köszönhetjük az életünket! Akinek hatalmában áll adni és elvenni is. Az Atya szó magától Jézustól származik: Nekünk ez a név a Fiúban lett kinyilatkoztatva, mert ez a név: Fiú, magában foglalja az Atya új nevét. (KEK 2779) Már azért hálásak lehetünk, hogy így szólíthatjuk Őt, ugyanis az ószövetségi embereknek ez nem adatott meg. Akkoriban még Jahve nevét sem mondták ki, helyette az Adonáj, Úr kifejezést használták. Jézus az, aki így szólítja Őt: ABBA, azaz Szeretett Atya, Atyácska. Ez a kifejezés egy teljesen más, egy sokkal közelebbi és szeretőbb Isten képét rajzolja ki, mint amit az ószövetségi emberek képzeltek. Jézusnak joga volt így szólítani, és ezt hagyományozta ránk, hogy mi is merjük így mondani: Atya. Azzal, hogy megvalljuk, hogy ő a mi Atyánk, mi pedig az ő gyermekei vagyunk, emlékeznünk kell, hogy úgy is kell viselkednünk, mint Isten fiai. (Aranyszájú Szent János) A mi szó az ima elején nem birtoklást jelent, hanem annál sokkal többet: kapcsolatot Istennel. Ahogy Jézus Krisztus által, az új szövetségben mi az Ő népe lettünk, úgy lett ő a mi Istenünk. Ez a kölcsönös egymáshoz tartozás az, amit kifejezünk ebben a megszólításban. Emellett a mi szóban a megkeresztelt emberek egysége is visszaköszön, akik a keresztség által közösségben vannak egymással és az Atyával is. Az aki a mennyekben vagy kifejezést hallva talán egy távoli hely jut eszünkbe. Pedig ez nem Isten távolságát, hanem fönségét fejezi ki. A mi Atyánk nem másutt van, hanem mindazon túl van, amit mi szentségéből képesek vagyunk felfogni. (KEK 2794) A menny ott van, ahol Isten jelen van akár egy igaz, tiszta ember szívében. És bennünk ott van? Mikor elkezdjük imádkozni az Úr imádságát, jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy valójában Kit is szólítunk meg, és ezt hogyan tesszük. -nppaul-

10 A B C D E F G 10 Gyerekrovat Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket!" (Mk. 10,14) 10 Szent Erzsébet rejtvény A. Magyar királyi család, ebből származik Erzsébet B. Milyen rokona volt IV. Béla Erzsébetnek? C. Gertrúd (Erzsébet lánya) ennek a szerzetesrendnek lett tagja D. Erzsébet melyik családtagja volt még Gertrúd? E. Mi volt Erzsébet férjének keresztneve? F. Hogy hívták Erzsébet második gyermekét? G. Mi változott rózsává Erzsébet kötényében? A rejtvényhez segítséget találtok a 230 éves a veresegyházi római katolikus templom c. könyvben A megfejtés egy igerész, amelyet a számozott négyzetekben található betűkből tudtok kirakni. A megoldás beküldésekor nevezd meg azt is, hol található a Szentírásban ez a rész. 8

11 11 A rejtvény helyes megfejtői között ajándékot sorsolunk ki. A megfejtéseket a címre várjuk december 2 -ig. (Szent Erzsébet a csíksomlyói templom szárnyas oltárán) A színezőket örömmel várjuk a sekrestyében kihelyezett borítékba, hogy a legszebbeket ki tudjuk tenni a hírdető táblára. Jó szórakozást! Réka és Noémi (néni)

12 12 KEDVES GYEREKEK, ÉS SZÜLEIK! A Családos Közösség szeretettel vár Titeket ADVENTI AJÁNDÉK-KÉSZÍTÉSRE, amelyet december 1-én, szombaton délután óra között rendezünk a Szent Pio Otthonban! Hozz magaddal ollót, metszőollót névvel ellátva, ha tudsz: koszorú díszítésére alkalmas zöldet, terméseket, egyéb díszeket...stb.! Jó hasznát veszed egy neveddel ellátott doboznak, amelybe összegyűjtheted a készített ajándékokat. Az alapanyagokat közösen vesszük meg, ehhez szívesen vennénk a családok anyagi támogatását, lehetőségük szerint. GYERTEK EL, KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A KARÁCSONYRA!

13 13 Betlehemezés Plébániánkon idén is - immár sokadik alkalommal - betlehemesekkel készülnek a gyerekek, hogy a karácsony előtti napokban szebbé, meghittebbé, változatosabbá tegyék az őket fogadó családok, egyedülállók ráhangolódását az ünnepre. A gyerekek két csoportban, külön készülnek (felsősök és alsósok+óvodások), a próbák adventben péntekenként lesznek (a pontos időpontot később hirdetjük). Szeretettel várunk minden gyermeket, aki kedvet érez ahhoz, hogy részt vegyen ebben a szép, megragadó és mély élményt adó hagyományban! Jelentkezni a felkészítőknél lehet, vagy az első próbán, melynek időpontját később szintén hirdetjük. Szeretettel várjuk (és kérjük) azok jelentkezését is, akik szívesen fogadnák a betlehemeseket, vagy tudnak olyan családról, egyedül élőről, aki örülne a betlehemesek látogatásának. (A betlehemezés időpontját mindig előzetesen megbeszéljük a házigazdákkal.) A sekrestyében található lapon várjuk a jelentkezéseket. Áldott adventi készületet kívánnak a gyerekek felkészítői: Petneházy Réka (felsősök) tel.30/ Deme Ildikó (alsósok-ovisok) tel. 30/ Wirth Beáta (alsósok-ovisok) tel. 30/ FiFe Az Ifjúsági közösség megújult, immáron Fiatal Felnőtt közösség (FiFe) néven várja régi és új tagjait. Az alkalmak is új időpontban, csütörtök este tól vannak a Szent Pio Otthon pincéjében. A közösség szeretettel várja azokat a 18 évnél idősebb fiatalokat, akik szeretnének közösségbe tartozni, együtt imádkozni, beszélgetni egymással és meghívott vendégeinkkel, filmet nézni, játszani. Bővebb felvilágosítást a címen lehet kérni. "...legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban. (1Kor 1,10)

14 14 A november 17-i Szent Erzsébet lelki nap programja 16 óra Szentségimádás vezeti Kovács Ferenc diakónus 17 óra Vigasztalódj és ne szomorkodj! címmel Kovácsné Treer Mária gyászterapeuta tart előadást 18 óra kiscsoportok, személyes beszélgetés 19 óra agapé A program ideje alatt gyermekvigyázást is szervezünk. Mindenkit szeretettel várunk! A Hit évéhez csatlakozva a Váci egyházmegye zsinatáért imádkozva, novembertől folytatjuk a rózsafüzér imádkozását, hétfőtől péntekig 1/2 6 órai kezdettel. Az Oltáriszentség előtt közösségben, hangosan mondott rózsafüzér nagyon hatékony imádság. Az édes Jézus és a drága Szűzanya egyházközségünk minden tagját hívja és várja. Az egyházmegyei zsinat idején minden hónapban új könyörgéssel kérhetünk segítséget a lélek munkálkodásához. A november havi könyörgés a következő: Zsinatunkon átérezzük felelősségünket a magyar ifjúságért. Urunk, Szentlelked vezessen, hogy megtaláljuk a hangot feléjük és Szent Imre, Szent Erzsébet példájával segítsük őket hivatásuk megtalálásában. Hallgass meg Urunk! Az Egyházmegyei Zsinatot előkészítő fórumok közül az elsőnek a témája a liturgia volt. Október 25-én Máriabesnyőn az esperesi kerület papjai és világi munkatársai vitatták meg a kérdést. A témát Tarnai Imre atya vezette be előadásával, majd Varga Lajos segédpüspök atya és a munkacsoport tagjainak kiegészítéseivel kezdődött a vita, amelyhez sokan hozzászóltak. A vitából kiderült, hogy a liturgiát mennyire sokszínűen éljük meg, de szükség van a közös keretek pontosítására és finomítására. Erre lesz lehetőség a további fórumokon is. A következő fórum előtt, már az írásos anyagok ismeretében újabb előkészítő megbeszélést szervezünk, amire szeretettel várjuk a híveket! Az időpontot később hirdetjük!

15 November ESEMÉNYNAPTÁR Templomunk őszi nagytakarítása November órától Szent Erzsébet lelki nap November óra November óra Búcsúi szentmise. Bemutatja Kozsuch Zsolt dunakeszi plébános Gyerekmise December órától Adventi kézműves foglalkozás December szüleinek December 9. 8 órától December Találkozója Elsőáldozásra készülő gyerekek Adventi jótékonysági vásár és véradás Gyerekmise Imádkozzunk az október hónapban keresztelt gyermekekért! Hegedűs Bence Kucsa Klára Nádudvari Ágoston Himberger Krisztián Paszternák Szonja Keresztényi Orsolya Bácskai Gábor Bence Varró Tamás Barna Luca Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket, hogy hiteles, tanúságtevő keresztény emberekké váljanak! Segítsd szüleiket és keresztszüleiket a példaadásban! Amen!

16 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfőn és szerdán a Szt. Pio Otthonban Kedden, csütörtökön és pénteken Szombat Vasárnap ; 09.30; Gyónási lehetőség minden mise előtti 15 percben, illetve előre megbeszélt időpontban a plébánián is van gyóntatás. Görög katolikus misék: minden hónap 1., 3. és 5. vasárnapján SZENTMISÉK ERDŐKERTESEN Szombat Vasárnap SZENTMISE ŐRSZENTMIKLÓSON Vasárnap SZENTMISE VÁCBOTTYÁNBAN Vasárnap SZENTSÉGIMÁDÁSOK TEMPLOMUNKBAN Hétfőn és csütörtökön 19 órától; Reggeli szentségimádás hétfőtől csütörtökig 6.00; pénteken 5.00 órától, hétvégén ig (zsolozsma 6.30-tól) KÖZÖSSÉGEINK Óvodás közösség: péntek Alsós közösség: péntek Felsős közösség: péntek Kis ifi közösség: péntek Fiatal felnőttek közössége: csütörtök Családos közösség: minden hónap első szombat Életige kör: minden hónap 2. péntek 19 óra, Erdőkertes Boldog Özséb közösség: minden szerda Kalász közösség: minden hónap második vasárnap délután Szent Antal imaközösség: minden hónap 13-án Szent Anna Bibliakör: hétfő Kórus: minden szerda 19 óra Gitáros kórus: minden vasárnap Karitász: minden hónap második szerda Útkeresők: minden kedd Dicsőítő csoport: kéthetente szerdán 19 óra Rózsafüzér társulatok: minden hónap első vasárnapja Missziós Imaközösség: minden hónap első vasárnap Baba-mama minden csütörtök 9 óra Szeretetláng kéthetente szombaton 9.00 Cursillo csoport: minden hónap 1. csütörtök 18 óra (könyvtár) Szent Mihály hétköznapokon (csütörtök kivételével) 19.15; szombaton 18.00, vasárnap HIVATALI ÜGYEK Bejelentkezni a keresztelőre a kívánt időpont előtt legalább 3 hónappal szükséges (a baba születésének várható időpontja előtt is el lehet intézni). Bejelentkezés Lukács Péter állandó diakónusnál a es telefonszámon. Bejelentkezés az esküvőre minden év február 1-ig, Molnár Zsolt plébános úrnál. Ha kérdése van, az es vagy a es telefonszámon lehet felvilágosítást kérni. Plébániai irodaügyelet a Szent Pio Otthonban munkanapokon 8-15 óráig. A szentmise szándékok elolvashatók a faliújságon és a sekrestyében! Kiadja a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség. Megjelenik havonta. A kiadványért felelős Molnár Zsolt plébános. ( Szerkesztőség: dr. Horváth György, Ferencz Dóra, Ferencz Zoltán ( Az újság elolvasható a honlapon is.

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 11. szám 2013. november Szent Imre herceg A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot,

Részletesebben

Mit kíván tőlünk az Isten?

Mit kíván tőlünk az Isten? LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 1. szám 2013. január Mit kíván tőlünk az Isten? AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE - MIKEÁS 6,6 8 Mivel állhatok az Úr elé, mivel

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 7. szám 2013. augusztus A templom felújítás további menete Az előző lapszám megjelenésének időpontjában kezdődött meg a templom padlóburkolatának

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 5. szám 2014.május Az Egyház két új szentje A kereszténység kétezer éves történetében egyedülálló esemény zajlott le április 27-én: Ferenc

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 4. szám 2013. április Papszentelés és primícia Az Isteni Irgalmasság vasárnapja előtt 2013. április 6-án, szombaton három verbita diakónust

Részletesebben

A Megszentelt Élet Éve

A Megszentelt Élet Éve LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRİL XIV. évfolyam 10. szám 2014. december A Megszentelt Élet Éve Advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros nyitotta meg Magyarországon a megszentelt élet

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Szeptember 14. - Országos imanap az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek

Szeptember 14. - Országos imanap az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRİL XV. évfolyam 6. szám 2015. szeptember Szeptember 14. - Országos imanap az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Adventi várakozás

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Adventi várakozás LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XII. évfolyam 12. szám 2012. december Adventi várakozás Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy "meg kell tanulni

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Szentlélek templom alapkőletételi ünnepség és gyermeknap 2015. május 23. szombat

Szentlélek templom alapkőletételi ünnepség és gyermeknap 2015. május 23. szombat LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRİL XV. évfolyam 4. szám 2015. április Szentlélek templom alapkőletételi ünnepség és gyermeknap 2015. május 23. szombat Május 23-a egy újabb történelmi

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Elsőáldozásra készülők befogadási szentmiséje

Elsőáldozásra készülők befogadási szentmiséje LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XII. évfolyam 2. szám 2012. február Elsőáldozásra készülők befogadási szentmiséje Meghívtál Jézusom, látod, itt vagyok 2012. február 5-én délelőtt Veresegyházon

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Az elmúlt évre emlékezve

Az elmúlt évre emlékezve LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XVI. évfolyam 1. szám 2016. január Az elmúlt évre emlékezve A 2015. év utolsó napján, most már hagyományosan ökomenikus imaalkalom keretében, református

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 1. szám 2014. január Év végi visszatekintés idei tervek A 2010-ben megvalósult külső felújítást követően, az elmúlt év során megkezdődött

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe III. évfolyam 1. szám 2016. január 2016 Irgalmassággal belépve az új évbe Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez, már nem magamnak élek, hanem másokért. Megbocsátás és megbékélés

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

SZENT KERESZT PLÉBÁNIA. II. félévi újság előfizetés (2014. január-június)

SZENT KERESZT PLÉBÁNIA. II. félévi újság előfizetés (2014. január-június) SZENT KERESZT PLÉBÁNIA Iroda címe: 7400 Kaposvár, Bartók B. u. 13. Nyitva tartás: hétfő - péntek 15.00 16.00 E-mail: donner@plebania.hu Honlap: www.donner.plebania.hu II. félévi újság előfizetés (2014.

Részletesebben