A legnépszerűbb szent - Szent Márton

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A legnépszerűbb szent - Szent Márton"

Átírás

1 LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XII. évfolyam 11. szám november A legnépszerűbb szent - Szent Márton A keresztény világ november 11-én emlékezik meg Szent Márton püspök-hitvallóról, aki a legnépszerűbb nemzetközi szent a világon. Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a világegyházban Szűz Mária után az Ő tiszteletére építették a legtöbb templomot. Franciaországban 3660 templom és kápolna tiszteli benne védőszentjét. Magyarországon 68 temploma van és a legtöbb helységnév a szentek közül szent Márton nevét viseli (pl. Tápiószentmárton, Kunszentmárton, Szentmártonkáta). Szent Márton nevének említésekor a magyar lélek nemes büszkesége tölt el bennünket, mert Márton magyar földön született, a Kr. u évben, a mai Szombathely, Savaria környékén. Bár életének nagyobb részét Franciaországban töltötte, többször járt Magyarországon is, mert szülei mindvégig itt éltek, itt is haltak meg. A legelső magyar monostort, Pannonhalmát 996-ban kezdték építeni, melynek védőszentje szent Márton. A magyarság első keresztény századában, a XI. század végén, az 1093-as szabolcsi zsinaton Szent László király törvénye Márton ünnepét nyilvánossá tette és háromnapi előkészületi időt rendelt el előtte azzal a megokolással: ezen országnak szent Márton a patrónusa. Szent Márton azért is kiemelkedik a többi szent ünnepe közül, mert a felebaráti szeretet hőse, a szegényekhez lehajló szeretet szentje. Ismert a köpeny-jelenete: Franciaországban, Amiens városában, még katona korában egy félmeztelen koldussal találkozott, aki alamizsnát kért tőle. Márton levette a köpenyét, kardjával kettéhasította és egyik felét odaadta a koldusnak. Pajtásai kigúnyolták érte. A következő éjjelen megjelent neki álmában az Üdvözítő, vállán az ő fél köpenyével és így szólt a körülötte

2 2 álló angyaloknak: Íme, ez a Márton hitjelölt, aki engem a köpenybe öltöztetett!. Ettől kezdve Márton teljesen az Isten szolgálatára szenteli magát. Nagy nehézségek árán tud csak megszabadulni a katonaságtól, be is börtönzik érte, majd Hilarius környezetéhez csatlakozik és fölveszi az egyházi rendet. Szent Hilárius halála után a nép Mártont egyhangúlag püspökévé választotta. Tours városról van szó. A legenda szerint Márton alázatosságában nem tartotta magát méltónak erre a nagy megtiszteltetésre, így a ludak óljába bújt be. De azok gágogásukkal elárulták, rátaláltak, és erőszakkal megtették püspöknek. 25 évig volt püspök, de megmaradt szegény szerzetesnek. Mint püspök, Krisztus hitét elvitte a legkisebb falvakba, völgyekbe is. Sok embert megnyert szavának és egyéniségének csodálatos erejével. 83 éves korában halt meg egy vidéki útja alkalmával. Pásztor Pál atya írásaiból Szent Márton napjához számos néphagyomány is kapcsolódik. November 11. napja a néphagyományban a jobbágytartozás lerovásának ideje volt, melyet kiadós liba-lakomákkal és munkatilalommal ünnepeltek. Szent Márton azon védőszentek egyike, aki életében ugyan nem volt kapcsolatban a borral, de ünnepének időpontja a must kiforrásával, az újbor kierjedésével esik egybe. Valószínűleg ez a momentum hívhatta életre a borral kapcsolatos Márton-napi szokásokat. Bemutatjuk Lőrinc testvért Október 15-én érkezett hozzánk Lawrence Kponor Kwasi, verbita diakónus, aki egy fél évig nálunk tölti diakónusi gyakorlatát. A missziók vasárnapján mutatkozott be hivatalosan a vasárnapi szentmisékben. Azóta szinte minden egyházközségi programon részt vesz, ismerkedik a közösségekkel, igyekszik bekapcsolódni mindennapjainkba. Az alábbiakban röviden szeretnénk bemutatni Lőrinc testvért december 24-én született, Jasikan városban Ghanában, egy kilencgyermekes család negyedik gyermekeként. Már gyerekkorától érezte a hívást, hogy pap legyen. 13 éves korában

3 3 meg és lett elsőáldozó, majd egy év múlva bérmálkozott. Ezt követően egy katolikus középiskolába járt Kpandoban. Itt már tudatosan készült a hivatásra, bár természettudományos tárgyakat tanult a középiskola végén. Érettségi után majdnem 3 évig dolgozott több területen is, elsősorban fizikai munkát végzett. Egy verbita atya mellett aktívan bekapcsolódott egy plébánia életébe, ez idő alatt érett meg benne a vágy a hivatásra ben találta meg a verbiták hivatásgondozó szolgálatát a fővárosban. Bár jelentkezett műszaki egyetemre is, és fel is vették, ekkor már a hivatást választotta október 2-án kezdte meg a szemináriumot Ghanaban, a Szent Viktor major szemináriumban. 3 évig tanult itt filozófiát. Ezután 1 év megszakítással a noviciátus következett, amit a szerzetesi fogadalomtétel követett. 1 év alatt folyamatosan együtt voltak azok, akik a hivatásra készültek ban tudta meg, hogy a teológiai tanulmányait Magyarországon fogja végezni. November 30-án érkezett Magyarországra egy másik társával. Egy évig járt nyelvtanfolyamra a Balassi Intézetbe, majd további 4 hónapot dolgozott kórházban, lelki segítséget nyújtva a betegnek és elmélyítve a nyelvtudását. Csak ezután kezdte el teológiai tanulmányait. Ez év április 14-én szentelték diakónussá Budapesten. Nálunk a legjobban a rendet, a szervezettséget szereti, amit otthon másként tapasztalt. A busz csak akkor indul el, ha már tele van. Nagyon nehéz volt a nyelvet megszokni és megtanulni. Angolból tanult meg magyarul. Tanult franciául és beszél 4 ghanai nyelvet (Ewe, Ga, Twi, Lelemi.) Sokat segített a nyelvtanulásban még a gyerekekkel való foglalkozás. Évente 3 gyerektáborban vett részt, amit a verbiták tartanak gyerekeknek. Szabadidejében is leginkább olvas, kerékpározik és elektromos eszközöket javít. Imádkozzunk érte és mindazokért, akik arra készülnek, hogy Isten igéjét missziós szolgálat által terjesszék! Ferencz Zoltán Ghána 2,5 magyarországnyi terület Nyugat- Afrikában, kevéssel északra az Egyenlítőtől. Fővárosa Accra. Az ország 23 millió lakosának kétharmada keresztény. A katolikusok aránya 15%. Az ország államformája elnöki köztársaság, a térség legstabilabb állama. A gazdaság alapja a bányászat, fakitermelés és a mezőgazdaság. Legfőbb exportcikkeik az arany és a kakaó.

4 4 Jézus az élő kenyér és mi az Ő barátai október 13-án délután 17 órakor ünnepre hívtak a veresegyházi Szent Erzsébet Plébániatemplom harangjai. A templom előtti téren, gyerekek és szüleik, izgatottan, csillogó szemekkel várták azt a pillanatot, amikor az elsőáldozási szentmisére, ünnepélyesen a templomba vonulnak. A gyerekek és szüleik a ministránsokkal és a papsággal, bevonultak a zsúfolásig megtelt templomba. Elkezdődött a szentmise áldozat, ahol Jézus a vele való találkozásban, barátainak hívta meg a gyerekeket. János atya egy rövid történettel kezdte a szentbeszédét, amely a kenyérről szólt, majd elmondta, hogy olyanokká kell válnunk egymás számára, mint a kenyér, amelyet ha megosztunk, nem fogy el, hanem több lesz és erőt adó táplálékká kell legyünk, amely megerősít másokat. Ellene mondtunk a bűnnek és megvallottuk hitünket, majd János atya a szentlelket hívta, szálljon a kenyérre és borra, hogy Jézus Teste és Vére jelen legyen az oltáron. Lépésről-lépésre eljött az a NAGY pillanat, amikor a mi drága kicsi szeretteink ragyogó arccal és vágyakozó szívvel magukhoz vették Krisztus szent Testét és Vérét. A szentmise befejeztével közös fénykép készítéssel is megörökítették ezt a felejthetetlen szép napot, majd a fehér angyalkák szét röppentek a velük ünneplő családtagokhoz, akik hálát adva értük osztoztak örömükben. Márton Éva

5 5 Ezotéria, a mai kor valláspótléka Még néhány évtizeddel ezelőtt is sokan azt várták, hogy tudomány fog választ adni az ember életének a legmélyebb kérdéseire, és ezzel párhuzamosan a vallás majd meg fog szűnni. Egyre inkább felismeri az ember hogy nem a tudománytól várhatjuk az életünk értelmét megvilágító válaszokat. Így valami újféle érdeklődés került az előtérbe, amelyben egyre inkább érzi az ember a spiritualitásnak, a lelkiségnek a fontosságát. Érzi a mai kor embere, hogy van benne valami nyugtalanság, valami mélyebb válasz keresése. Az ember mindig is kacérkodott a titokzatossággal, a misztikussal; recepteket keresett az ismeretlen boldogságra. A II. és III. században ott volt pl. a gnózis (gnosztikus eretnekség): ez a beavatottak számára összegyűjtött írásokat jelenti, olyan titkos tanításokat, amelyeknek következtében a beavatottak a többi keresztény fölött állónak tekintették magukat; nem törődtek a dogmatikai és erkölcsi szabályokkal; a közös igazság fölé emelkedtek, a jó és a rossz fölé. A történelem folyamán ez a tendencia sohasem tűnt el egészen. A mai korban is vannak ilyen "valláspótlék" jellegű jelenségek, ilyen például az ezoterika. A kifejezés görög eredetű, jelentése: "belső, befelé", Eredetileg titkos tanokra, spirituális, érzékelésen túli, pusztán logikával meg nem érthető jelenségekre utalt. Az ezotéria nem vallás, hanem számos olyan irányzat összefoglaló elnevezése, amelyek valamiképpen a spiritualitáshoz, a valláshoz vagy a világnézethez kapcsolódnak. Az ezoterikus környezet jellegzetessége a különféle történelmi korokból és (akár mai) kultúrákból származó vallási fogalmak keveredése. Azt mondják, hogy maga a világegyetem örök és isteni. Személytelen isteni energiának vagy erőnek tartják. Minden létezőt a koncentrált isteni energia kiáradásának tekintenek. Úgy vélik, ez az energia a világegyetem valamennyi létezőjét összeköti. Maga az ember ennek az energiának részese. Végső elemzésben minden ember a maga istene. Az ember és a kozmosz boldogsága ezen energiák összhangján múlik. Minden ember egyedül maga felelős saját magáért, jó sorsáért vagy szenvedéséért, betegségéért vagy egészségéért. A rossz gondolatok betegséghez és szerencsétlenséghez vezetnek, míg a pozitív, helyes gondolkodás sikeres életet eredményez.

6 6 Ezzel szemben a kereszténység középpontjában maga Jézus Krisztus van, aki személyesen szeret minket, és megváltott bennünket. Isten nem azonos a világgal, hanem Isten szeretetből megteremtette a világot. A keresztény hit ebben a mondatban összefoglalható: "Isten belépett a történelembe Jézus Krisztusban". Szent Pál azt mondja: Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. (1Kor 2,2). Timóteusnak pedig azt írja: "Eljön ugyanis az idő, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen az emberek, hanem ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat és csiklandoztatják a fülüket, elfordulnak az igazság meghallgatásától és mesékre hajlanak." (2Tim 4, 3-4) Az ezoterika szemléletmódja szerint nincs helye a szenvedésnek: abszurd és értelmetlen. Csak módszereket keres ennek az elkerülésére. Pedig Krisztus éppen a kereszthalál által váltotta meg a világot. A megtestesülés misztériuma megtanít minket arra, hogy nincsenek rövidebb titkos utak a boldogság felé, melyek megkímélnének minket a mindennapi erőfeszítésektől. Maga az Isten sem ismert egyenes ösvényt a megváltásunkra. Emberré lett, a miénkhez hasonló életet élt, mindazzal az örömmel és fájdalommal együtt, ami velejárója az emberi életnek. Jézus végigjárta - mindvégig az emberi életet - és milyen megrázó végig! Az ezoterika egyik jellegzetessége a túlzott fölértékelése mindannak, ami a keleti kultúrához tartozik (beleértve a keleti vallásokat, reinkarnációt, jógát, harcművészeteket stb.), valamint az asztrológia, és az úgynevezett alternatív gyógymódok fölértékelése. Az ezoterikához alkalmanként okkult jelenségek is kapcsolódnak. A Kultúra Pápai Tanácsának 2003-ban megjelent "Jézus Krisztus, az élő víz hordozója" c. írásában azt mondja: "Az okkultizmus magja a hatalom akarása az istenné válás álma alapján. A tudattágító technikák célja, hogy az embereknek feltárják isteni erejüket, és ők majd ennek az isteni erőnek a révén készítenek utat a Megvilágosodás Korának. Okkult latinul azt jelenti: rejtett. Az okkultista egy rejtett tényezőre hivatkozik, amelyet nem ellenőrizhetünk, előzetesen kell elfogadnunk. Ez az okkult "előzetes elfogadás" emlékeztet a hitre, amellyel Isten misztériumait befogadjuk. A különbség az, hogy míg a szent misztériumokban Isten megközelíthetetlen világossága rejlik, addig az okkult mélyén homály van. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség (1Jn 1,5).

7 7 Isten igazsága belső lényegénél fogva nem okkult; ha nem vagyunk képesek beletekinteni, az akadály bennünk van. Az okkult bölcsesség viszont belső lényegénél fogva homályos, mert nem bírja elviselni a világosságot: az akadályt önmagában hordja. Aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy el ne marasztalják a cselekedeteit (Jn 3,20). Az okkultizmus hatalom gyakorlása mások fölött - különösen, azok fölött, akik valamilyen nehézségben vagy krízis helyzetben vannak. Az embereket a jövő aggasztja: hová vezetnek az élet konfliktusai. Okot a reménykedésre és kivezető utakat keresnek. Mindenki szívesen együttműködne egy jobb világ építésén. Bizonyos ezoterikus irányzatok szerint: Egy új korszak van készülőben, új világ és új rend. Sőt, már elkezdődött... A keresztény tanítás szerint viszont: "a mi hazánk a mennyben van" (Fil 3,2). Itt a földi világban küldetésünk van, hozzá kell járulnunk annak a jobbá tételéhez, de mi Isten Országába készülünk. A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint: "Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, mely némiképp már sejteti az eljövendő világ körvonalait. Így tehát jóllehet a földi fejlődést gondosan meg kell különböztetni Krisztus országának növekedésétől, mégis amennyiben hozzájárulhat a társadalom jobb rendjének megalkotásához, sokat jelent az Isten országa szempontjából." (Gaudium et spes 39b) Ha valaki szeretne a témában tovább tájékozódni, érdemes még hozzá olvasni a Kultúra Pápai Tanácsának 2003-ban kelt "Jézus Krisztus az élő víz hordozója" című dokumentumát, valamint Danneels bíborosnak a "Krisztus vagy a Vízöntő" című 1990-ben kelt pásztorlevelét. Mindkettőhöz a link megtalálható a Magyar Kurír Ezotéria keresztény szemmel című cikkének végén. (www.magyarkurir.hu/hirek/ezoteriakereszteny-szemmel). Zsolt atya SEGITŐ SZERETET Velem tettétek Mt 25, 40 Október 21-én a missziók javára történt gyűjtés eredményeként forintot tudtunk e célra továbbítani. Köszönjük a kedves testvérek adományait!

8 8

9 9 Az Úr imádsága 2. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Az imádság bevezető mondatában azt tesszük, amit az emberi kapcsolatainkban is teszünk, mielőtt bárkihez beszélnénk: megszólítunk. Ha belegondolunk, hogy ebben az imában azt a Mennyei Atyát szólítjuk meg, aki nem csak minket, hanem az egész világmindenséget teremtette, ezek a szavak igen súlyossá válnak. Azt szólítjuk meg, akinek köszönhetjük az életünket! Akinek hatalmában áll adni és elvenni is. Az Atya szó magától Jézustól származik: Nekünk ez a név a Fiúban lett kinyilatkoztatva, mert ez a név: Fiú, magában foglalja az Atya új nevét. (KEK 2779) Már azért hálásak lehetünk, hogy így szólíthatjuk Őt, ugyanis az ószövetségi embereknek ez nem adatott meg. Akkoriban még Jahve nevét sem mondták ki, helyette az Adonáj, Úr kifejezést használták. Jézus az, aki így szólítja Őt: ABBA, azaz Szeretett Atya, Atyácska. Ez a kifejezés egy teljesen más, egy sokkal közelebbi és szeretőbb Isten képét rajzolja ki, mint amit az ószövetségi emberek képzeltek. Jézusnak joga volt így szólítani, és ezt hagyományozta ránk, hogy mi is merjük így mondani: Atya. Azzal, hogy megvalljuk, hogy ő a mi Atyánk, mi pedig az ő gyermekei vagyunk, emlékeznünk kell, hogy úgy is kell viselkednünk, mint Isten fiai. (Aranyszájú Szent János) A mi szó az ima elején nem birtoklást jelent, hanem annál sokkal többet: kapcsolatot Istennel. Ahogy Jézus Krisztus által, az új szövetségben mi az Ő népe lettünk, úgy lett ő a mi Istenünk. Ez a kölcsönös egymáshoz tartozás az, amit kifejezünk ebben a megszólításban. Emellett a mi szóban a megkeresztelt emberek egysége is visszaköszön, akik a keresztség által közösségben vannak egymással és az Atyával is. Az aki a mennyekben vagy kifejezést hallva talán egy távoli hely jut eszünkbe. Pedig ez nem Isten távolságát, hanem fönségét fejezi ki. A mi Atyánk nem másutt van, hanem mindazon túl van, amit mi szentségéből képesek vagyunk felfogni. (KEK 2794) A menny ott van, ahol Isten jelen van akár egy igaz, tiszta ember szívében. És bennünk ott van? Mikor elkezdjük imádkozni az Úr imádságát, jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy valójában Kit is szólítunk meg, és ezt hogyan tesszük. -nppaul-

10 A B C D E F G 10 Gyerekrovat Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket!" (Mk. 10,14) 10 Szent Erzsébet rejtvény A. Magyar királyi család, ebből származik Erzsébet B. Milyen rokona volt IV. Béla Erzsébetnek? C. Gertrúd (Erzsébet lánya) ennek a szerzetesrendnek lett tagja D. Erzsébet melyik családtagja volt még Gertrúd? E. Mi volt Erzsébet férjének keresztneve? F. Hogy hívták Erzsébet második gyermekét? G. Mi változott rózsává Erzsébet kötényében? A rejtvényhez segítséget találtok a 230 éves a veresegyházi római katolikus templom c. könyvben A megfejtés egy igerész, amelyet a számozott négyzetekben található betűkből tudtok kirakni. A megoldás beküldésekor nevezd meg azt is, hol található a Szentírásban ez a rész. 8

11 11 A rejtvény helyes megfejtői között ajándékot sorsolunk ki. A megfejtéseket a címre várjuk december 2 -ig. (Szent Erzsébet a csíksomlyói templom szárnyas oltárán) A színezőket örömmel várjuk a sekrestyében kihelyezett borítékba, hogy a legszebbeket ki tudjuk tenni a hírdető táblára. Jó szórakozást! Réka és Noémi (néni)

12 12 KEDVES GYEREKEK, ÉS SZÜLEIK! A Családos Közösség szeretettel vár Titeket ADVENTI AJÁNDÉK-KÉSZÍTÉSRE, amelyet december 1-én, szombaton délután óra között rendezünk a Szent Pio Otthonban! Hozz magaddal ollót, metszőollót névvel ellátva, ha tudsz: koszorú díszítésére alkalmas zöldet, terméseket, egyéb díszeket...stb.! Jó hasznát veszed egy neveddel ellátott doboznak, amelybe összegyűjtheted a készített ajándékokat. Az alapanyagokat közösen vesszük meg, ehhez szívesen vennénk a családok anyagi támogatását, lehetőségük szerint. GYERTEK EL, KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A KARÁCSONYRA!

13 13 Betlehemezés Plébániánkon idén is - immár sokadik alkalommal - betlehemesekkel készülnek a gyerekek, hogy a karácsony előtti napokban szebbé, meghittebbé, változatosabbá tegyék az őket fogadó családok, egyedülállók ráhangolódását az ünnepre. A gyerekek két csoportban, külön készülnek (felsősök és alsósok+óvodások), a próbák adventben péntekenként lesznek (a pontos időpontot később hirdetjük). Szeretettel várunk minden gyermeket, aki kedvet érez ahhoz, hogy részt vegyen ebben a szép, megragadó és mély élményt adó hagyományban! Jelentkezni a felkészítőknél lehet, vagy az első próbán, melynek időpontját később szintén hirdetjük. Szeretettel várjuk (és kérjük) azok jelentkezését is, akik szívesen fogadnák a betlehemeseket, vagy tudnak olyan családról, egyedül élőről, aki örülne a betlehemesek látogatásának. (A betlehemezés időpontját mindig előzetesen megbeszéljük a házigazdákkal.) A sekrestyében található lapon várjuk a jelentkezéseket. Áldott adventi készületet kívánnak a gyerekek felkészítői: Petneházy Réka (felsősök) tel.30/ Deme Ildikó (alsósok-ovisok) tel. 30/ Wirth Beáta (alsósok-ovisok) tel. 30/ FiFe Az Ifjúsági közösség megújult, immáron Fiatal Felnőtt közösség (FiFe) néven várja régi és új tagjait. Az alkalmak is új időpontban, csütörtök este tól vannak a Szent Pio Otthon pincéjében. A közösség szeretettel várja azokat a 18 évnél idősebb fiatalokat, akik szeretnének közösségbe tartozni, együtt imádkozni, beszélgetni egymással és meghívott vendégeinkkel, filmet nézni, játszani. Bővebb felvilágosítást a címen lehet kérni. "...legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban. (1Kor 1,10)

14 14 A november 17-i Szent Erzsébet lelki nap programja 16 óra Szentségimádás vezeti Kovács Ferenc diakónus 17 óra Vigasztalódj és ne szomorkodj! címmel Kovácsné Treer Mária gyászterapeuta tart előadást 18 óra kiscsoportok, személyes beszélgetés 19 óra agapé A program ideje alatt gyermekvigyázást is szervezünk. Mindenkit szeretettel várunk! A Hit évéhez csatlakozva a Váci egyházmegye zsinatáért imádkozva, novembertől folytatjuk a rózsafüzér imádkozását, hétfőtől péntekig 1/2 6 órai kezdettel. Az Oltáriszentség előtt közösségben, hangosan mondott rózsafüzér nagyon hatékony imádság. Az édes Jézus és a drága Szűzanya egyházközségünk minden tagját hívja és várja. Az egyházmegyei zsinat idején minden hónapban új könyörgéssel kérhetünk segítséget a lélek munkálkodásához. A november havi könyörgés a következő: Zsinatunkon átérezzük felelősségünket a magyar ifjúságért. Urunk, Szentlelked vezessen, hogy megtaláljuk a hangot feléjük és Szent Imre, Szent Erzsébet példájával segítsük őket hivatásuk megtalálásában. Hallgass meg Urunk! Az Egyházmegyei Zsinatot előkészítő fórumok közül az elsőnek a témája a liturgia volt. Október 25-én Máriabesnyőn az esperesi kerület papjai és világi munkatársai vitatták meg a kérdést. A témát Tarnai Imre atya vezette be előadásával, majd Varga Lajos segédpüspök atya és a munkacsoport tagjainak kiegészítéseivel kezdődött a vita, amelyhez sokan hozzászóltak. A vitából kiderült, hogy a liturgiát mennyire sokszínűen éljük meg, de szükség van a közös keretek pontosítására és finomítására. Erre lesz lehetőség a további fórumokon is. A következő fórum előtt, már az írásos anyagok ismeretében újabb előkészítő megbeszélést szervezünk, amire szeretettel várjuk a híveket! Az időpontot később hirdetjük!

15 November ESEMÉNYNAPTÁR Templomunk őszi nagytakarítása November órától Szent Erzsébet lelki nap November óra November óra Búcsúi szentmise. Bemutatja Kozsuch Zsolt dunakeszi plébános Gyerekmise December órától Adventi kézműves foglalkozás December szüleinek December 9. 8 órától December Találkozója Elsőáldozásra készülő gyerekek Adventi jótékonysági vásár és véradás Gyerekmise Imádkozzunk az október hónapban keresztelt gyermekekért! Hegedűs Bence Kucsa Klára Nádudvari Ágoston Himberger Krisztián Paszternák Szonja Keresztényi Orsolya Bácskai Gábor Bence Varró Tamás Barna Luca Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket, hogy hiteles, tanúságtevő keresztény emberekké váljanak! Segítsd szüleiket és keresztszüleiket a példaadásban! Amen!

16 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfőn és szerdán a Szt. Pio Otthonban Kedden, csütörtökön és pénteken Szombat Vasárnap ; 09.30; Gyónási lehetőség minden mise előtti 15 percben, illetve előre megbeszélt időpontban a plébánián is van gyóntatás. Görög katolikus misék: minden hónap 1., 3. és 5. vasárnapján SZENTMISÉK ERDŐKERTESEN Szombat Vasárnap SZENTMISE ŐRSZENTMIKLÓSON Vasárnap SZENTMISE VÁCBOTTYÁNBAN Vasárnap SZENTSÉGIMÁDÁSOK TEMPLOMUNKBAN Hétfőn és csütörtökön 19 órától; Reggeli szentségimádás hétfőtől csütörtökig 6.00; pénteken 5.00 órától, hétvégén ig (zsolozsma 6.30-tól) KÖZÖSSÉGEINK Óvodás közösség: péntek Alsós közösség: péntek Felsős közösség: péntek Kis ifi közösség: péntek Fiatal felnőttek közössége: csütörtök Családos közösség: minden hónap első szombat Életige kör: minden hónap 2. péntek 19 óra, Erdőkertes Boldog Özséb közösség: minden szerda Kalász közösség: minden hónap második vasárnap délután Szent Antal imaközösség: minden hónap 13-án Szent Anna Bibliakör: hétfő Kórus: minden szerda 19 óra Gitáros kórus: minden vasárnap Karitász: minden hónap második szerda Útkeresők: minden kedd Dicsőítő csoport: kéthetente szerdán 19 óra Rózsafüzér társulatok: minden hónap első vasárnapja Missziós Imaközösség: minden hónap első vasárnap Baba-mama minden csütörtök 9 óra Szeretetláng kéthetente szombaton 9.00 Cursillo csoport: minden hónap 1. csütörtök 18 óra (könyvtár) Szent Mihály hétköznapokon (csütörtök kivételével) 19.15; szombaton 18.00, vasárnap HIVATALI ÜGYEK Bejelentkezni a keresztelőre a kívánt időpont előtt legalább 3 hónappal szükséges (a baba születésének várható időpontja előtt is el lehet intézni). Bejelentkezés Lukács Péter állandó diakónusnál a es telefonszámon. Bejelentkezés az esküvőre minden év február 1-ig, Molnár Zsolt plébános úrnál. Ha kérdése van, az es vagy a es telefonszámon lehet felvilágosítást kérni. Plébániai irodaügyelet a Szent Pio Otthonban munkanapokon 8-15 óráig. A szentmise szándékok elolvashatók a faliújságon és a sekrestyében! Kiadja a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség. Megjelenik havonta. A kiadványért felelős Molnár Zsolt plébános. ( Szerkesztőség: dr. Horváth György, Ferencz Dóra, Ferencz Zoltán ( Az újság elolvasható a honlapon is.

ZARÁNDOKLAT AZ IFJÚSÁGÉRT

ZARÁNDOKLAT AZ IFJÚSÁGÉRT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XII. évfolyam 9. szám 2012. szeptember ZARÁNDOKLAT AZ IFJÚSÁGÉRT Az erdőkertesi egyházközséggel együtt zarándoklatot szervezünk Máriabesnyőre szeptember

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 11. szám 2013. november Szent Imre herceg A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot,

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 4. szám 2013. április Papszentelés és primícia Az Isteni Irgalmasság vasárnapja előtt 2013. április 6-án, szombaton három verbita diakónust

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 5. szám 2011. május JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA ELŐTT A Katolikus Egyházban minden évben a húsvétot követő negyedik vasárnapon, Jó Pásztor vasárnapján

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

Szentlélek templom alapkőletételi ünnepség és gyermeknap 2015. május 23. szombat

Szentlélek templom alapkőletételi ünnepség és gyermeknap 2015. május 23. szombat LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRİL XV. évfolyam 4. szám 2015. április Szentlélek templom alapkőletételi ünnepség és gyermeknap 2015. május 23. szombat Május 23-a egy újabb történelmi

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. ugyanott. Szent István Társulat kiadása Az egység négy eleme

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. ugyanott. Szent István Társulat kiadása Az egység négy eleme LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 1. szám 2011. január ÖKUMENIKUS IMAHÉT - JANUÁR 16-23. Paul Wattson (1863 1940), anglikán pap 1908. január 18 25. közötti imanyolcadra

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 6. szám 2014.június Templomváró közösségi alkalom a Pioban Június 9-én, Pünkösdhétfőn, templomváró közösségi alkalmat tartottunk a plébánián,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja (gaudete vasárnap)

Advent 3. vasárnapja (gaudete vasárnap) LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 11. szám 2011. december Advent 3. vasárnapja (gaudete vasárnap) "Örvendjen a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag, és viruljon,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VIII. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2012. nyár Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Családunk a közzösségünk 4. oldal Leprások a Mennyek kapujában 8. oldal

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Fény és Forrás 2009. április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük

Részletesebben

Nagyboldogasszony napja

Nagyboldogasszony napja LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 7. szám 2014. augusztus Nagyboldogasszony napja A Szűzanya halálának időpontját teljes biztonsággal nem lehet meghatározni. Feltételezhető,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember Fény és Forrás 2009. szeptember 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember tív tapasztalatok is benne vannak - meg kell gondolnunk, mit tartsunk meg, és mit tegyünk másképpen. Gyümölcseiről

Részletesebben

KÖSZÖNJÜK, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS:

KÖSZÖNJÜK, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS: SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN hétfő: 18.00. kedd: 7.00. szerda: 18.00. csütörtök: 7.00. péntek: 18.00. szombat: 7.00. vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00. SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel mise után 9.30 ig. Péntek este

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

VILÁGPO STA. Új folyam, IV. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. tavasz BIBLIA ÉVE 2008

VILÁGPO STA. Új folyam, IV. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. tavasz BIBLIA ÉVE 2008 VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. tavasz BIBLIA ÉVE 2008 Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból December közepén, mikor a téli

Részletesebben

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL 2 Negyven éve pap

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben