A legnépszerűbb szent - Szent Márton

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A legnépszerűbb szent - Szent Márton"

Átírás

1 LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XII. évfolyam 11. szám november A legnépszerűbb szent - Szent Márton A keresztény világ november 11-én emlékezik meg Szent Márton püspök-hitvallóról, aki a legnépszerűbb nemzetközi szent a világon. Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a világegyházban Szűz Mária után az Ő tiszteletére építették a legtöbb templomot. Franciaországban 3660 templom és kápolna tiszteli benne védőszentjét. Magyarországon 68 temploma van és a legtöbb helységnév a szentek közül szent Márton nevét viseli (pl. Tápiószentmárton, Kunszentmárton, Szentmártonkáta). Szent Márton nevének említésekor a magyar lélek nemes büszkesége tölt el bennünket, mert Márton magyar földön született, a Kr. u évben, a mai Szombathely, Savaria környékén. Bár életének nagyobb részét Franciaországban töltötte, többször járt Magyarországon is, mert szülei mindvégig itt éltek, itt is haltak meg. A legelső magyar monostort, Pannonhalmát 996-ban kezdték építeni, melynek védőszentje szent Márton. A magyarság első keresztény századában, a XI. század végén, az 1093-as szabolcsi zsinaton Szent László király törvénye Márton ünnepét nyilvánossá tette és háromnapi előkészületi időt rendelt el előtte azzal a megokolással: ezen országnak szent Márton a patrónusa. Szent Márton azért is kiemelkedik a többi szent ünnepe közül, mert a felebaráti szeretet hőse, a szegényekhez lehajló szeretet szentje. Ismert a köpeny-jelenete: Franciaországban, Amiens városában, még katona korában egy félmeztelen koldussal találkozott, aki alamizsnát kért tőle. Márton levette a köpenyét, kardjával kettéhasította és egyik felét odaadta a koldusnak. Pajtásai kigúnyolták érte. A következő éjjelen megjelent neki álmában az Üdvözítő, vállán az ő fél köpenyével és így szólt a körülötte

2 2 álló angyaloknak: Íme, ez a Márton hitjelölt, aki engem a köpenybe öltöztetett!. Ettől kezdve Márton teljesen az Isten szolgálatára szenteli magát. Nagy nehézségek árán tud csak megszabadulni a katonaságtól, be is börtönzik érte, majd Hilarius környezetéhez csatlakozik és fölveszi az egyházi rendet. Szent Hilárius halála után a nép Mártont egyhangúlag püspökévé választotta. Tours városról van szó. A legenda szerint Márton alázatosságában nem tartotta magát méltónak erre a nagy megtiszteltetésre, így a ludak óljába bújt be. De azok gágogásukkal elárulták, rátaláltak, és erőszakkal megtették püspöknek. 25 évig volt püspök, de megmaradt szegény szerzetesnek. Mint püspök, Krisztus hitét elvitte a legkisebb falvakba, völgyekbe is. Sok embert megnyert szavának és egyéniségének csodálatos erejével. 83 éves korában halt meg egy vidéki útja alkalmával. Pásztor Pál atya írásaiból Szent Márton napjához számos néphagyomány is kapcsolódik. November 11. napja a néphagyományban a jobbágytartozás lerovásának ideje volt, melyet kiadós liba-lakomákkal és munkatilalommal ünnepeltek. Szent Márton azon védőszentek egyike, aki életében ugyan nem volt kapcsolatban a borral, de ünnepének időpontja a must kiforrásával, az újbor kierjedésével esik egybe. Valószínűleg ez a momentum hívhatta életre a borral kapcsolatos Márton-napi szokásokat. Bemutatjuk Lőrinc testvért Október 15-én érkezett hozzánk Lawrence Kponor Kwasi, verbita diakónus, aki egy fél évig nálunk tölti diakónusi gyakorlatát. A missziók vasárnapján mutatkozott be hivatalosan a vasárnapi szentmisékben. Azóta szinte minden egyházközségi programon részt vesz, ismerkedik a közösségekkel, igyekszik bekapcsolódni mindennapjainkba. Az alábbiakban röviden szeretnénk bemutatni Lőrinc testvért december 24-én született, Jasikan városban Ghanában, egy kilencgyermekes család negyedik gyermekeként. Már gyerekkorától érezte a hívást, hogy pap legyen. 13 éves korában

3 3 meg és lett elsőáldozó, majd egy év múlva bérmálkozott. Ezt követően egy katolikus középiskolába járt Kpandoban. Itt már tudatosan készült a hivatásra, bár természettudományos tárgyakat tanult a középiskola végén. Érettségi után majdnem 3 évig dolgozott több területen is, elsősorban fizikai munkát végzett. Egy verbita atya mellett aktívan bekapcsolódott egy plébánia életébe, ez idő alatt érett meg benne a vágy a hivatásra ben találta meg a verbiták hivatásgondozó szolgálatát a fővárosban. Bár jelentkezett műszaki egyetemre is, és fel is vették, ekkor már a hivatást választotta október 2-án kezdte meg a szemináriumot Ghanaban, a Szent Viktor major szemináriumban. 3 évig tanult itt filozófiát. Ezután 1 év megszakítással a noviciátus következett, amit a szerzetesi fogadalomtétel követett. 1 év alatt folyamatosan együtt voltak azok, akik a hivatásra készültek ban tudta meg, hogy a teológiai tanulmányait Magyarországon fogja végezni. November 30-án érkezett Magyarországra egy másik társával. Egy évig járt nyelvtanfolyamra a Balassi Intézetbe, majd további 4 hónapot dolgozott kórházban, lelki segítséget nyújtva a betegnek és elmélyítve a nyelvtudását. Csak ezután kezdte el teológiai tanulmányait. Ez év április 14-én szentelték diakónussá Budapesten. Nálunk a legjobban a rendet, a szervezettséget szereti, amit otthon másként tapasztalt. A busz csak akkor indul el, ha már tele van. Nagyon nehéz volt a nyelvet megszokni és megtanulni. Angolból tanult meg magyarul. Tanult franciául és beszél 4 ghanai nyelvet (Ewe, Ga, Twi, Lelemi.) Sokat segített a nyelvtanulásban még a gyerekekkel való foglalkozás. Évente 3 gyerektáborban vett részt, amit a verbiták tartanak gyerekeknek. Szabadidejében is leginkább olvas, kerékpározik és elektromos eszközöket javít. Imádkozzunk érte és mindazokért, akik arra készülnek, hogy Isten igéjét missziós szolgálat által terjesszék! Ferencz Zoltán Ghána 2,5 magyarországnyi terület Nyugat- Afrikában, kevéssel északra az Egyenlítőtől. Fővárosa Accra. Az ország 23 millió lakosának kétharmada keresztény. A katolikusok aránya 15%. Az ország államformája elnöki köztársaság, a térség legstabilabb állama. A gazdaság alapja a bányászat, fakitermelés és a mezőgazdaság. Legfőbb exportcikkeik az arany és a kakaó.

4 4 Jézus az élő kenyér és mi az Ő barátai október 13-án délután 17 órakor ünnepre hívtak a veresegyházi Szent Erzsébet Plébániatemplom harangjai. A templom előtti téren, gyerekek és szüleik, izgatottan, csillogó szemekkel várták azt a pillanatot, amikor az elsőáldozási szentmisére, ünnepélyesen a templomba vonulnak. A gyerekek és szüleik a ministránsokkal és a papsággal, bevonultak a zsúfolásig megtelt templomba. Elkezdődött a szentmise áldozat, ahol Jézus a vele való találkozásban, barátainak hívta meg a gyerekeket. János atya egy rövid történettel kezdte a szentbeszédét, amely a kenyérről szólt, majd elmondta, hogy olyanokká kell válnunk egymás számára, mint a kenyér, amelyet ha megosztunk, nem fogy el, hanem több lesz és erőt adó táplálékká kell legyünk, amely megerősít másokat. Ellene mondtunk a bűnnek és megvallottuk hitünket, majd János atya a szentlelket hívta, szálljon a kenyérre és borra, hogy Jézus Teste és Vére jelen legyen az oltáron. Lépésről-lépésre eljött az a NAGY pillanat, amikor a mi drága kicsi szeretteink ragyogó arccal és vágyakozó szívvel magukhoz vették Krisztus szent Testét és Vérét. A szentmise befejeztével közös fénykép készítéssel is megörökítették ezt a felejthetetlen szép napot, majd a fehér angyalkák szét röppentek a velük ünneplő családtagokhoz, akik hálát adva értük osztoztak örömükben. Márton Éva

5 5 Ezotéria, a mai kor valláspótléka Még néhány évtizeddel ezelőtt is sokan azt várták, hogy tudomány fog választ adni az ember életének a legmélyebb kérdéseire, és ezzel párhuzamosan a vallás majd meg fog szűnni. Egyre inkább felismeri az ember hogy nem a tudománytól várhatjuk az életünk értelmét megvilágító válaszokat. Így valami újféle érdeklődés került az előtérbe, amelyben egyre inkább érzi az ember a spiritualitásnak, a lelkiségnek a fontosságát. Érzi a mai kor embere, hogy van benne valami nyugtalanság, valami mélyebb válasz keresése. Az ember mindig is kacérkodott a titokzatossággal, a misztikussal; recepteket keresett az ismeretlen boldogságra. A II. és III. században ott volt pl. a gnózis (gnosztikus eretnekség): ez a beavatottak számára összegyűjtött írásokat jelenti, olyan titkos tanításokat, amelyeknek következtében a beavatottak a többi keresztény fölött állónak tekintették magukat; nem törődtek a dogmatikai és erkölcsi szabályokkal; a közös igazság fölé emelkedtek, a jó és a rossz fölé. A történelem folyamán ez a tendencia sohasem tűnt el egészen. A mai korban is vannak ilyen "valláspótlék" jellegű jelenségek, ilyen például az ezoterika. A kifejezés görög eredetű, jelentése: "belső, befelé", Eredetileg titkos tanokra, spirituális, érzékelésen túli, pusztán logikával meg nem érthető jelenségekre utalt. Az ezotéria nem vallás, hanem számos olyan irányzat összefoglaló elnevezése, amelyek valamiképpen a spiritualitáshoz, a valláshoz vagy a világnézethez kapcsolódnak. Az ezoterikus környezet jellegzetessége a különféle történelmi korokból és (akár mai) kultúrákból származó vallási fogalmak keveredése. Azt mondják, hogy maga a világegyetem örök és isteni. Személytelen isteni energiának vagy erőnek tartják. Minden létezőt a koncentrált isteni energia kiáradásának tekintenek. Úgy vélik, ez az energia a világegyetem valamennyi létezőjét összeköti. Maga az ember ennek az energiának részese. Végső elemzésben minden ember a maga istene. Az ember és a kozmosz boldogsága ezen energiák összhangján múlik. Minden ember egyedül maga felelős saját magáért, jó sorsáért vagy szenvedéséért, betegségéért vagy egészségéért. A rossz gondolatok betegséghez és szerencsétlenséghez vezetnek, míg a pozitív, helyes gondolkodás sikeres életet eredményez.

6 6 Ezzel szemben a kereszténység középpontjában maga Jézus Krisztus van, aki személyesen szeret minket, és megváltott bennünket. Isten nem azonos a világgal, hanem Isten szeretetből megteremtette a világot. A keresztény hit ebben a mondatban összefoglalható: "Isten belépett a történelembe Jézus Krisztusban". Szent Pál azt mondja: Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. (1Kor 2,2). Timóteusnak pedig azt írja: "Eljön ugyanis az idő, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen az emberek, hanem ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat és csiklandoztatják a fülüket, elfordulnak az igazság meghallgatásától és mesékre hajlanak." (2Tim 4, 3-4) Az ezoterika szemléletmódja szerint nincs helye a szenvedésnek: abszurd és értelmetlen. Csak módszereket keres ennek az elkerülésére. Pedig Krisztus éppen a kereszthalál által váltotta meg a világot. A megtestesülés misztériuma megtanít minket arra, hogy nincsenek rövidebb titkos utak a boldogság felé, melyek megkímélnének minket a mindennapi erőfeszítésektől. Maga az Isten sem ismert egyenes ösvényt a megváltásunkra. Emberré lett, a miénkhez hasonló életet élt, mindazzal az örömmel és fájdalommal együtt, ami velejárója az emberi életnek. Jézus végigjárta - mindvégig az emberi életet - és milyen megrázó végig! Az ezoterika egyik jellegzetessége a túlzott fölértékelése mindannak, ami a keleti kultúrához tartozik (beleértve a keleti vallásokat, reinkarnációt, jógát, harcművészeteket stb.), valamint az asztrológia, és az úgynevezett alternatív gyógymódok fölértékelése. Az ezoterikához alkalmanként okkult jelenségek is kapcsolódnak. A Kultúra Pápai Tanácsának 2003-ban megjelent "Jézus Krisztus, az élő víz hordozója" c. írásában azt mondja: "Az okkultizmus magja a hatalom akarása az istenné válás álma alapján. A tudattágító technikák célja, hogy az embereknek feltárják isteni erejüket, és ők majd ennek az isteni erőnek a révén készítenek utat a Megvilágosodás Korának. Okkult latinul azt jelenti: rejtett. Az okkultista egy rejtett tényezőre hivatkozik, amelyet nem ellenőrizhetünk, előzetesen kell elfogadnunk. Ez az okkult "előzetes elfogadás" emlékeztet a hitre, amellyel Isten misztériumait befogadjuk. A különbség az, hogy míg a szent misztériumokban Isten megközelíthetetlen világossága rejlik, addig az okkult mélyén homály van. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség (1Jn 1,5).

7 7 Isten igazsága belső lényegénél fogva nem okkult; ha nem vagyunk képesek beletekinteni, az akadály bennünk van. Az okkult bölcsesség viszont belső lényegénél fogva homályos, mert nem bírja elviselni a világosságot: az akadályt önmagában hordja. Aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy el ne marasztalják a cselekedeteit (Jn 3,20). Az okkultizmus hatalom gyakorlása mások fölött - különösen, azok fölött, akik valamilyen nehézségben vagy krízis helyzetben vannak. Az embereket a jövő aggasztja: hová vezetnek az élet konfliktusai. Okot a reménykedésre és kivezető utakat keresnek. Mindenki szívesen együttműködne egy jobb világ építésén. Bizonyos ezoterikus irányzatok szerint: Egy új korszak van készülőben, új világ és új rend. Sőt, már elkezdődött... A keresztény tanítás szerint viszont: "a mi hazánk a mennyben van" (Fil 3,2). Itt a földi világban küldetésünk van, hozzá kell járulnunk annak a jobbá tételéhez, de mi Isten Országába készülünk. A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint: "Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, mely némiképp már sejteti az eljövendő világ körvonalait. Így tehát jóllehet a földi fejlődést gondosan meg kell különböztetni Krisztus országának növekedésétől, mégis amennyiben hozzájárulhat a társadalom jobb rendjének megalkotásához, sokat jelent az Isten országa szempontjából." (Gaudium et spes 39b) Ha valaki szeretne a témában tovább tájékozódni, érdemes még hozzá olvasni a Kultúra Pápai Tanácsának 2003-ban kelt "Jézus Krisztus az élő víz hordozója" című dokumentumát, valamint Danneels bíborosnak a "Krisztus vagy a Vízöntő" című 1990-ben kelt pásztorlevelét. Mindkettőhöz a link megtalálható a Magyar Kurír Ezotéria keresztény szemmel című cikkének végén. (www.magyarkurir.hu/hirek/ezoteriakereszteny-szemmel). Zsolt atya SEGITŐ SZERETET Velem tettétek Mt 25, 40 Október 21-én a missziók javára történt gyűjtés eredményeként forintot tudtunk e célra továbbítani. Köszönjük a kedves testvérek adományait!

8 8

9 9 Az Úr imádsága 2. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Az imádság bevezető mondatában azt tesszük, amit az emberi kapcsolatainkban is teszünk, mielőtt bárkihez beszélnénk: megszólítunk. Ha belegondolunk, hogy ebben az imában azt a Mennyei Atyát szólítjuk meg, aki nem csak minket, hanem az egész világmindenséget teremtette, ezek a szavak igen súlyossá válnak. Azt szólítjuk meg, akinek köszönhetjük az életünket! Akinek hatalmában áll adni és elvenni is. Az Atya szó magától Jézustól származik: Nekünk ez a név a Fiúban lett kinyilatkoztatva, mert ez a név: Fiú, magában foglalja az Atya új nevét. (KEK 2779) Már azért hálásak lehetünk, hogy így szólíthatjuk Őt, ugyanis az ószövetségi embereknek ez nem adatott meg. Akkoriban még Jahve nevét sem mondták ki, helyette az Adonáj, Úr kifejezést használták. Jézus az, aki így szólítja Őt: ABBA, azaz Szeretett Atya, Atyácska. Ez a kifejezés egy teljesen más, egy sokkal közelebbi és szeretőbb Isten képét rajzolja ki, mint amit az ószövetségi emberek képzeltek. Jézusnak joga volt így szólítani, és ezt hagyományozta ránk, hogy mi is merjük így mondani: Atya. Azzal, hogy megvalljuk, hogy ő a mi Atyánk, mi pedig az ő gyermekei vagyunk, emlékeznünk kell, hogy úgy is kell viselkednünk, mint Isten fiai. (Aranyszájú Szent János) A mi szó az ima elején nem birtoklást jelent, hanem annál sokkal többet: kapcsolatot Istennel. Ahogy Jézus Krisztus által, az új szövetségben mi az Ő népe lettünk, úgy lett ő a mi Istenünk. Ez a kölcsönös egymáshoz tartozás az, amit kifejezünk ebben a megszólításban. Emellett a mi szóban a megkeresztelt emberek egysége is visszaköszön, akik a keresztség által közösségben vannak egymással és az Atyával is. Az aki a mennyekben vagy kifejezést hallva talán egy távoli hely jut eszünkbe. Pedig ez nem Isten távolságát, hanem fönségét fejezi ki. A mi Atyánk nem másutt van, hanem mindazon túl van, amit mi szentségéből képesek vagyunk felfogni. (KEK 2794) A menny ott van, ahol Isten jelen van akár egy igaz, tiszta ember szívében. És bennünk ott van? Mikor elkezdjük imádkozni az Úr imádságát, jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy valójában Kit is szólítunk meg, és ezt hogyan tesszük. -nppaul-

10 A B C D E F G 10 Gyerekrovat Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket!" (Mk. 10,14) 10 Szent Erzsébet rejtvény A. Magyar királyi család, ebből származik Erzsébet B. Milyen rokona volt IV. Béla Erzsébetnek? C. Gertrúd (Erzsébet lánya) ennek a szerzetesrendnek lett tagja D. Erzsébet melyik családtagja volt még Gertrúd? E. Mi volt Erzsébet férjének keresztneve? F. Hogy hívták Erzsébet második gyermekét? G. Mi változott rózsává Erzsébet kötényében? A rejtvényhez segítséget találtok a 230 éves a veresegyházi római katolikus templom c. könyvben A megfejtés egy igerész, amelyet a számozott négyzetekben található betűkből tudtok kirakni. A megoldás beküldésekor nevezd meg azt is, hol található a Szentírásban ez a rész. 8

11 11 A rejtvény helyes megfejtői között ajándékot sorsolunk ki. A megfejtéseket a címre várjuk december 2 -ig. (Szent Erzsébet a csíksomlyói templom szárnyas oltárán) A színezőket örömmel várjuk a sekrestyében kihelyezett borítékba, hogy a legszebbeket ki tudjuk tenni a hírdető táblára. Jó szórakozást! Réka és Noémi (néni)

12 12 KEDVES GYEREKEK, ÉS SZÜLEIK! A Családos Közösség szeretettel vár Titeket ADVENTI AJÁNDÉK-KÉSZÍTÉSRE, amelyet december 1-én, szombaton délután óra között rendezünk a Szent Pio Otthonban! Hozz magaddal ollót, metszőollót névvel ellátva, ha tudsz: koszorú díszítésére alkalmas zöldet, terméseket, egyéb díszeket...stb.! Jó hasznát veszed egy neveddel ellátott doboznak, amelybe összegyűjtheted a készített ajándékokat. Az alapanyagokat közösen vesszük meg, ehhez szívesen vennénk a családok anyagi támogatását, lehetőségük szerint. GYERTEK EL, KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A KARÁCSONYRA!

13 13 Betlehemezés Plébániánkon idén is - immár sokadik alkalommal - betlehemesekkel készülnek a gyerekek, hogy a karácsony előtti napokban szebbé, meghittebbé, változatosabbá tegyék az őket fogadó családok, egyedülállók ráhangolódását az ünnepre. A gyerekek két csoportban, külön készülnek (felsősök és alsósok+óvodások), a próbák adventben péntekenként lesznek (a pontos időpontot később hirdetjük). Szeretettel várunk minden gyermeket, aki kedvet érez ahhoz, hogy részt vegyen ebben a szép, megragadó és mély élményt adó hagyományban! Jelentkezni a felkészítőknél lehet, vagy az első próbán, melynek időpontját később szintén hirdetjük. Szeretettel várjuk (és kérjük) azok jelentkezését is, akik szívesen fogadnák a betlehemeseket, vagy tudnak olyan családról, egyedül élőről, aki örülne a betlehemesek látogatásának. (A betlehemezés időpontját mindig előzetesen megbeszéljük a házigazdákkal.) A sekrestyében található lapon várjuk a jelentkezéseket. Áldott adventi készületet kívánnak a gyerekek felkészítői: Petneházy Réka (felsősök) tel.30/ Deme Ildikó (alsósok-ovisok) tel. 30/ Wirth Beáta (alsósok-ovisok) tel. 30/ FiFe Az Ifjúsági közösség megújult, immáron Fiatal Felnőtt közösség (FiFe) néven várja régi és új tagjait. Az alkalmak is új időpontban, csütörtök este tól vannak a Szent Pio Otthon pincéjében. A közösség szeretettel várja azokat a 18 évnél idősebb fiatalokat, akik szeretnének közösségbe tartozni, együtt imádkozni, beszélgetni egymással és meghívott vendégeinkkel, filmet nézni, játszani. Bővebb felvilágosítást a címen lehet kérni. "...legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban. (1Kor 1,10)

14 14 A november 17-i Szent Erzsébet lelki nap programja 16 óra Szentségimádás vezeti Kovács Ferenc diakónus 17 óra Vigasztalódj és ne szomorkodj! címmel Kovácsné Treer Mária gyászterapeuta tart előadást 18 óra kiscsoportok, személyes beszélgetés 19 óra agapé A program ideje alatt gyermekvigyázást is szervezünk. Mindenkit szeretettel várunk! A Hit évéhez csatlakozva a Váci egyházmegye zsinatáért imádkozva, novembertől folytatjuk a rózsafüzér imádkozását, hétfőtől péntekig 1/2 6 órai kezdettel. Az Oltáriszentség előtt közösségben, hangosan mondott rózsafüzér nagyon hatékony imádság. Az édes Jézus és a drága Szűzanya egyházközségünk minden tagját hívja és várja. Az egyházmegyei zsinat idején minden hónapban új könyörgéssel kérhetünk segítséget a lélek munkálkodásához. A november havi könyörgés a következő: Zsinatunkon átérezzük felelősségünket a magyar ifjúságért. Urunk, Szentlelked vezessen, hogy megtaláljuk a hangot feléjük és Szent Imre, Szent Erzsébet példájával segítsük őket hivatásuk megtalálásában. Hallgass meg Urunk! Az Egyházmegyei Zsinatot előkészítő fórumok közül az elsőnek a témája a liturgia volt. Október 25-én Máriabesnyőn az esperesi kerület papjai és világi munkatársai vitatták meg a kérdést. A témát Tarnai Imre atya vezette be előadásával, majd Varga Lajos segédpüspök atya és a munkacsoport tagjainak kiegészítéseivel kezdődött a vita, amelyhez sokan hozzászóltak. A vitából kiderült, hogy a liturgiát mennyire sokszínűen éljük meg, de szükség van a közös keretek pontosítására és finomítására. Erre lesz lehetőség a további fórumokon is. A következő fórum előtt, már az írásos anyagok ismeretében újabb előkészítő megbeszélést szervezünk, amire szeretettel várjuk a híveket! Az időpontot később hirdetjük!

15 November ESEMÉNYNAPTÁR Templomunk őszi nagytakarítása November órától Szent Erzsébet lelki nap November óra November óra Búcsúi szentmise. Bemutatja Kozsuch Zsolt dunakeszi plébános Gyerekmise December órától Adventi kézműves foglalkozás December szüleinek December 9. 8 órától December Találkozója Elsőáldozásra készülő gyerekek Adventi jótékonysági vásár és véradás Gyerekmise Imádkozzunk az október hónapban keresztelt gyermekekért! Hegedűs Bence Kucsa Klára Nádudvari Ágoston Himberger Krisztián Paszternák Szonja Keresztényi Orsolya Bácskai Gábor Bence Varró Tamás Barna Luca Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket, hogy hiteles, tanúságtevő keresztény emberekké váljanak! Segítsd szüleiket és keresztszüleiket a példaadásban! Amen!

16 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfőn és szerdán a Szt. Pio Otthonban Kedden, csütörtökön és pénteken Szombat Vasárnap ; 09.30; Gyónási lehetőség minden mise előtti 15 percben, illetve előre megbeszélt időpontban a plébánián is van gyóntatás. Görög katolikus misék: minden hónap 1., 3. és 5. vasárnapján SZENTMISÉK ERDŐKERTESEN Szombat Vasárnap SZENTMISE ŐRSZENTMIKLÓSON Vasárnap SZENTMISE VÁCBOTTYÁNBAN Vasárnap SZENTSÉGIMÁDÁSOK TEMPLOMUNKBAN Hétfőn és csütörtökön 19 órától; Reggeli szentségimádás hétfőtől csütörtökig 6.00; pénteken 5.00 órától, hétvégén ig (zsolozsma 6.30-tól) KÖZÖSSÉGEINK Óvodás közösség: péntek Alsós közösség: péntek Felsős közösség: péntek Kis ifi közösség: péntek Fiatal felnőttek közössége: csütörtök Családos közösség: minden hónap első szombat Életige kör: minden hónap 2. péntek 19 óra, Erdőkertes Boldog Özséb közösség: minden szerda Kalász közösség: minden hónap második vasárnap délután Szent Antal imaközösség: minden hónap 13-án Szent Anna Bibliakör: hétfő Kórus: minden szerda 19 óra Gitáros kórus: minden vasárnap Karitász: minden hónap második szerda Útkeresők: minden kedd Dicsőítő csoport: kéthetente szerdán 19 óra Rózsafüzér társulatok: minden hónap első vasárnapja Missziós Imaközösség: minden hónap első vasárnap Baba-mama minden csütörtök 9 óra Szeretetláng kéthetente szombaton 9.00 Cursillo csoport: minden hónap 1. csütörtök 18 óra (könyvtár) Szent Mihály hétköznapokon (csütörtök kivételével) 19.15; szombaton 18.00, vasárnap HIVATALI ÜGYEK Bejelentkezni a keresztelőre a kívánt időpont előtt legalább 3 hónappal szükséges (a baba születésének várható időpontja előtt is el lehet intézni). Bejelentkezés Lukács Péter állandó diakónusnál a es telefonszámon. Bejelentkezés az esküvőre minden év február 1-ig, Molnár Zsolt plébános úrnál. Ha kérdése van, az es vagy a es telefonszámon lehet felvilágosítást kérni. Plébániai irodaügyelet a Szent Pio Otthonban munkanapokon 8-15 óráig. A szentmise szándékok elolvashatók a faliújságon és a sekrestyében! Kiadja a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség. Megjelenik havonta. A kiadványért felelős Molnár Zsolt plébános. ( Szerkesztőség: dr. Horváth György, Ferencz Dóra, Ferencz Zoltán ( Az újság elolvasható a honlapon is.

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 11. szám 2013. november Szent Imre herceg A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot,

Részletesebben

Mit kíván tőlünk az Isten?

Mit kíván tőlünk az Isten? LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 1. szám 2013. január Mit kíván tőlünk az Isten? AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE - MIKEÁS 6,6 8 Mivel állhatok az Úr elé, mivel

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 4. szám 2013. április Papszentelés és primícia Az Isteni Irgalmasság vasárnapja előtt 2013. április 6-án, szombaton három verbita diakónust

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 7. szám 2013. augusztus A templom felújítás további menete Az előző lapszám megjelenésének időpontjában kezdődött meg a templom padlóburkolatának

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

A Megszentelt Élet Éve

A Megszentelt Élet Éve LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRİL XIV. évfolyam 10. szám 2014. december A Megszentelt Élet Éve Advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros nyitotta meg Magyarországon a megszentelt élet

Részletesebben

Szeptember 14. - Országos imanap az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek

Szeptember 14. - Országos imanap az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRİL XV. évfolyam 6. szám 2015. szeptember Szeptember 14. - Országos imanap az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Adventi várakozás

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Adventi várakozás LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XII. évfolyam 12. szám 2012. december Adventi várakozás Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy "meg kell tanulni

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Szentlélek templom alapkőletételi ünnepség és gyermeknap 2015. május 23. szombat

Szentlélek templom alapkőletételi ünnepség és gyermeknap 2015. május 23. szombat LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRİL XV. évfolyam 4. szám 2015. április Szentlélek templom alapkőletételi ünnepség és gyermeknap 2015. május 23. szombat Május 23-a egy újabb történelmi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Elsőáldozásra készülők befogadási szentmiséje

Elsőáldozásra készülők befogadási szentmiséje LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XII. évfolyam 2. szám 2012. február Elsőáldozásra készülők befogadási szentmiséje Meghívtál Jézusom, látod, itt vagyok 2012. február 5-én délelőtt Veresegyházon

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

SZENT KERESZT PLÉBÁNIA. II. félévi újság előfizetés (2014. január-június)

SZENT KERESZT PLÉBÁNIA. II. félévi újság előfizetés (2014. január-június) SZENT KERESZT PLÉBÁNIA Iroda címe: 7400 Kaposvár, Bartók B. u. 13. Nyitva tartás: hétfő - péntek 15.00 16.00 E-mail: donner@plebania.hu Honlap: www.donner.plebania.hu II. félévi újság előfizetés (2014.

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 1. szám 2014. január Év végi visszatekintés idei tervek A 2010-ben megvalósult külső felújítást követően, az elmúlt év során megkezdődött

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe

2016 Irgalmassággal belépve az új évbe III. évfolyam 1. szám 2016. január 2016 Irgalmassággal belépve az új évbe Az irgalmasság jel, hogy viszszataláltam a felebaráti szeretethez, már nem magamnak élek, hanem másokért. Megbocsátás és megbékélés

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA: LAETARE VASÁRNAP (március 18.)

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA: LAETARE VASÁRNAP (március 18.) LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XII. évfolyam 3. szám 2012. március NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA: LAETARE VASÁRNAP (március 18.) A következő vasárnapon a nagyböjt szigorúsága enyhül, szólhat

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Karácsony 2 LELKI ROVAT Karácsony Mindannyian örömmel készülünk karácsonyra. Amikor eljön advent első vasárnapja, a város is fénybe öltözik, megnyílik a karácsonyi

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. A szent király

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. A szent király LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XII. évfolyam 8. szám 2012. augusztus A szent király Aki erős, nemzeti, keresztény életet sürget, s Szent István hagyományait tiszteli, annak e népet

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben