LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL"

Átírás

1 LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 11. szám november Szent Imre herceg A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot, alázatot, Isten iránti szeretetet, imádságos lelkületet tanulhatunk. Kérjük Isten kegyelmét, hogy jó példát mutathassunk a fiatalok számára. Szent István királynak és Boldog Gizellának fiaként született 1000 és 1007 körül Székesfehérvárott. Hétéves korától Szent Gellért püspök nevelte életszentségre, és oktatta korának tudományára. Fiútestvérei korán meghaltak, és így ő volt a trón várományosa. A királyi udvarban is az imádság, a rejtettség és a teljes lemondás szentje lett. Kegyelmi sugallatra a legkedvesebbet: teljes lelki és testi tisztaságát ajánlotta fel Istennek a veszprémi Szent György kápolnában. Bár atyja kívánságára házasságra lépett, szűzi tisztaságát mégis megőrizte, élete így lett jel és példakép. Nem tudjuk ki volt a felesége, de méltó volt Imréhez, mert a házasságban a legnagyobb erényt többre értékelte, mint a gyermekek utáni vágyat. Szent István király fiához, Imréhez intézett Intelmei arról szólnak, hogy milyen legyen a jó keresztény uralkodó. Imre az is lett volna, ha egy vadászat alkalmával meg nem öli egy vadkan. Veszprém közelében halt meg szeptember 2-án. Szent László király uralkodása alatt november 5-én őt is szentté avatták. Tiszta életével ma is útmutatója a jóra törekvő ifjaknak. Ha bírni akarod a királyságnak tisztességét, szeressed az igaz ítéletet. Ha bírni akarod a te lelkedet, légy türelmes, mert a békességtűrő királyok uralkodnak, a türelmetlenek pedig kegyetlenkednek. Valamikor is adatik néked valamiben ítélned, mi te méltóságodhoz illő, békességes tűréssel és irgalmassággal, avagy szánakodással ítéljed meg, hogy dicséretes és ékes legyen a te koronád. (István király intelmei)

2 2 Elsőáldozás Október 6-án Erdőkertesen 32 veresegyházi és erdőkertesi gyermek járult először szentáldozáshoz. Imádkozzunk értük, hogy hitük erősödését hozza az Oltáriszentséggel való rendszeres találkozás. Zarándokoltunk az egyházközség egységéért Semmihez sem fogható annak a szerelme, mint akinek ölelésre tárt karjait megfeszítették Október 19-én, szombaton gyalogos zarándoklatot tartottunk egyházközségünk egységéért. A 20 fő körüli kitartó zarándok csoport Zsolt atya és Jácinta nővér vezetésével járta végig a 14 km hosszú távot. A templomokban közösen imádkoztunk, énekeltünk, kértük Isten segítségét a közösségre, a kitartáshoz. Minden településen nagy szeretettel és bőséges vendéglátással vártak minket.

3 3 A zarándoklat részeként a Viczián tanya mellett felállításra és megáldásra került egy út menti kereszt, mely régi vágya volt a környéken élőknek. A kereszt megáldására népes csoport gyülekezett össze a Viczián utca szépen rendbe hozott kis terén, az új kereszt körül. Csillag Péter és Éva beszéltek a kereszt jelentőségéről családjaik, közösségeik és a településrész életében. A zarándoklat végén a templom kertjében, a lourdes-i barlang előtt bemutatott szentmisében adtunk hálát a zarándoklatért és imádkoztunk a templomunkért. Ferencz Zoltán Az Úr imádsága 9. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Az imádság végén található fenti sor az úgynevezett záró doxológia (a szó jelentése: Isten fölségének dicsőítése), illetve az imádságot lezáró Mindörökké! Ámen. eredetileg nem volt az ima része. Az, hogy a katolikusok az Úr imádságát így mondják, az ökumenizmus következménye. Ugyanis a Károli-féle bibliafordításban, amelyet a protestáns testvéreink használnak, szerepel a fenti mondat (v.ö. Mt 6,13), míg a katolikusok által használt Káldi-Neovulgáta, illetve Szent István Társulati Bibliában pedig nem. Ezzel együtt a katolikus liturgiában megtalálható ez a mondat, a szentmisében az Úr imádságát követően, a celebráns pap által mondott embolizmus ( Szabadíts meg kérünk, Urunk, minden gonosztól ) után a hívek a doxológiát válaszolják. Ezzel tehát az eredeti imának nem, a szentmisének viszont részévé válik. Korábban a zsolozsmában is szerepelt a záró doxológia, azonban 2012 decemberében a Magyar Liturgikus és

4 4 Egyházzenei Intézet a következő közleményt adta ki: A Miatyánk utolsó záró doxológia részét ( mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség ) már nem mondjuk a zsolozsmában, követve ezzel is a latin eredeti fordítást. Doxológia a Szentírásban számos helyen megjelenik, de talán a Jelenések könyvében olvashatjuk a legtöbbször: [ ] Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! Ámen. (Jel 1,6); A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké! (Jel 5,13). Ezek a záró formulák kifejezik a hívő ember Istenhez való ragaszkodását, teljes önátadását és az Úr mindenek feletti dicsőítését. Egyes értelmezések szerint a Miatyánk utolsó kérése (szabadíts meg a gonosztól) és a záró doxológia szorosan összefügg: Isten, akié minden hatalom, képes megszabadítani bennünket a gonosztól. Az utolsó szó, amit kimondunk: Amen vagyis úgy legyen. Tulajdonképpen ez is egy kérés, amellyel azt kérjük, hogy teljesüljön mindaz, amit ez az imádság tartalmaz, amelyet Isten tanított. (KEK 2856) Bízunk benne, hogy e cikksorozat segített a testvéreknek az Úr imádságában való elmélyülésben, és minden alkalommal, amikor ezt imádkozzuk, figyelmesen, őszintén és bizalommal tudjuk megszólítani, kérni és dicsőíteni az Urat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! - nppaul - SEGITŐ SZERETET Velem tettétek Mt 25, 40 Október 20-án a missziók javára gyűjtöttünk. A gyűjtés eredménye forint lett. Köszönjük a hívek nagylelkű adományát! A Karitász ruhaház már téli nyitva tartás szerint működik, ami azt jelenti, hogy az ablakra kihelyezett telefonszámon előre megbeszélt időpontban lehet hozni és válogatni ruhákat, egyéb adományokat.

5 5 November 10. és 17. között tartós élelmiszert gyűjtünk egy héten keresztül. Vasárnaponként (november 10 és 17-én) - reggel a 8 órás szentmise előtt és után lehet elhelyezni az adományokat a Református Iskola parkolójában lévő adomány feliratú autóba, - a fél 10-es szentmise előtt és után az erdőkertesi templom mellett lévő adomány feliratú autóba. Hétköznaponként és szombaton a Szent Pio Otthonban a szentmisék végén lehet átadni az adományokat. A Szent Erzsébet lelki nap alkalmával is lehet hozni az adományt, és a program megkezdése előtt vagy után a Szent Pio Otthonban lehet átadni. November 16-án délután Szent Erzsébet lelki nap lesz. A lelki nap programja: 15 órától bűnbánati liturgia és szentségimádás lesz gyónási lehetőséggel 16 órától Vecsei Miklós előadása, melyet közös beszélgetés követ. Vecsei Miklós a Máltai szeretetszolgálat alelnöke a segítő szeretetről beszél. kb. 18 órától közös vacsora. A Szent Erzsébet lelki nap alkalmával a felnőtt programokkal párhuzamosan, a Szent Pio Otthon alatti teremben, gyermekfoglalkozásokkal várjuk a gyerekeket. Szeretettel várunk mindenkit! Az adventi szombat esti szentmisékre minden alkalommal más vendég atya jön, aki segít bennünket az adventi készületben, első alkalommal november 30-án Erdőkertesen a órás szentmisét Ulmann Péter premontrei perjel atya tartja. Szeretettel várjuk a testvéreket! Adventben a roráték hétfőtől péntekig reggel 6-kor a Szent Pio Otthonban lesznek, a szombati és a vasárnapi miserend ugyanaz mint évközi időben.

6 6 A következő zsinati alkalom Máriabesnyőn november 21-én órától lesz, a téma: SAJÁTOS CSOPORTOK PASZTORÁCIÓJA KÓRHÁZ SZENVEDÉLYBETEGEK ALKOHOLISTÁK BÖRTÖN Az ezzel kapcsolatos vázlat itt található: Előtte a plébániai megbeszélés november 20-án szerdán este fél 8- tól lesz. A beszélgetést Gyuri atya vezeti. A keresztény filmklub filmet vetít Pio atyáról, korunk egyik legismertebb szentjéről, akinek csodás gyógyulások, látomások és nagy erejű gyóntatások kísérték az életét. A vetítés november 17-én, vasárnap órakor lesz az erdőkertesi templom udvaráról nyíló közösségi teremben. A filmet két részben vetítjük rövid szünettel kb ig. Megtekintése díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk! A templomfelújítás idején a vasárnapi misék rendje a következő: 8.00 Veresegyház református templom 9.30 Erdőkertes Őrszentmiklós (Őrbottyánban a körforgalom után jobb oldalon) A hétköznapi szentmisék a Szent Pio Otthonban lesznek. A szentmise szándékokat, felajánlásokat közvetlenül a szentmisék előtt vagy hétköznap munkaidőben a Szent Pio Otthonban lehet jelezni Bulik Erikánál és Bartók Ildikónál. A templomi hirdetéseket a templomfelújítás ideje alatt a miserendben jelzett három vasárnapi misén is hallhatjuk, valamint olvasható lesz a templom kinti hirdetőjén a szokásos helyen. Aki szeretné ben kapni a hirdetéseket, kérjük, a címen jelezze! Ajánljuk a testvérek figyelmébe az egyházközség honlapját, amelyen a templomi hirdetéseket és a Teremtő Lélek legújabb és régebbi számait is megtekinthetik, valamint naprakész információkat találnak az egyházközség életével, a hittanórák rendjével, a közösségekkel és a templomfelújítással kapcsolatban. Az oldal a veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu címen érhető el. Zsolt atya

7 7 ESEMÉNYNAPTÁR November November Gyerekmise Erdőkertesen Tartós-élelmiszer gyűjtés November óráig Szent Erzsébet lelki nap November November November óra Szent Erzsébet búcsú, ünnepi szentmise a református templomban, utána a Szent Pio Otthonban agapé, valamint tájékoztatás és beszélgetés az építendő, új templommal kapcsolatban Zsinati találkozó egyházközségi előkészítése Gyerekmise Őrszentmiklóson November óráig Adventi kézműves foglalkozások a Szent Pio Otthonban December Útkeresők (szentségfelvételre készülő felnőttek ) befogadása Erdőkertesen IMÁDKOZZUNK AZ OKTÓBER HÓNAPBAN KERESZTELT GYERMEKEKÉRT! Kerese Lili Sára Magyar Ádám Márk Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őket, hogy hiteles, tanúságtevő keresztény emberekké váljanak! Segítsd szüleiket és keresztszüleiket a példaadásban! Amen!

8 SZENTMISÉK RENDJE A TEMPLOM FELÚJÍTÁS ALATT Hétköznapokon a Szt. Pio Otthonban Szombaton a Szt. Pio Otthonban 8.00 Vasárnap a veresegyházi Református templomban 8.00 Gyónási lehetőségek a templomfelújítás ideje alatt a hétköznapi szentmisék előtt negyed órával a Szent Pio Otthon könyvtárában lesznek, illetve külön időpontban megbeszélés szerint. SZENTMISÉK ERDŐKERTESEN Szombat Vasárnap és 9.30 SZENTMISE ŐRSZENTMIKLÓSON Vasárnap és SZENTMISE VÁCBOTTYÁNBAN Vasárnap SZENTSÉGIMÁDÁS Csütörtökön 19 órától a Szent Pio Otthon kápolnájában. 8 KÖZÖSSÉGEINK Pici-ifi(óvodás) közösség: péntek Alsós közösség: péntek Felsős közösség: péntek Kis ifi közösség: péntek Családos közösség: minden hónap első szombat Életige kör: minden hónap 1. és 3. péntek 19 óra, Erdőkertes Boldog Özséb közösség: minden szerda Kalász közösség: minden hónap második vasárnap délután Szent Antal imaközösség: minden hónap 13-án Szent Anna Bibliakör: hétfő Kórus: minden szerda 19 óra Gitáros kórus: minden vasárnap Karitász: minden hónap 2. kedd Útkeresők: minden kedd Dicsőítő csoport: kéthetente szerdán Rózsafüzér társulatok: minden hónap első vasárnapja Missziós Imaközösség: minden hónap első vasárnap Baba-mama minden csütörtök 9 óra Szeretetláng kéthetente szombaton 8.45 Szent Mihály kéthetente kedden Erdőkertes Cursillo csoport: minden hónap 1. csütörtök 18 óra (könyvtár) HIVATALI ÜGYEK Bejelentkezni a keresztelőre a kívánt időpont előtt legalább 3 hónappal szükséges (a baba születésének várható időpontja előtt is el lehet intézni). Bejelentkezés Lukács Péter állandó diakónusnál a es telefonszámon. Bejelentkezés az esküvőre minden év február 1-ig, Molnár Zsolt plébános úrnál. Ha kérdése van, a es telefonszámon lehet felvilágosítást kérni. Plébániai irodaügyelet a Szent Pio Otthonban munkanapokon 8-15 óráig. A szentmise szándékok elolvashatók a faliújságon. Kiadja a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség. Megjelenik havonta. A kiadványért felelős Molnár Zsolt plébános. ( Szerkesztőség: Ferencz Dóra, Ferencz Zoltán ( Az újság elolvasható a honlapon is. L X

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Képviselőtestületi választás

Képviselőtestületi választás Mily csodálatosak a Te műveid! Az ellenség meghajol hatalmas erőd előtt. (Zsolt 66,3) XIV. évfolyam 11. szám Húsvét 6. vasárnapja 2013. május 5. Kedves Testvérek! Képviselőtestületi választás Május 25-én,

Részletesebben

RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ

RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ A KERESZT TÖVÉBEN A sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom lapja 2009. október I. évf. 2. szám RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ Idén emlékezünk meg rendalapítónk halálának 783. évfordulójáról. Francesco

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

Regina Krónika. Magyarok Nagyasszonya

Regina Krónika. Magyarok Nagyasszonya Regina Krónika reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XII. évfolyam 10. szám 2011. október 2. Mennyei fejedelemnőnek tisztelhették tehát Máriát az első Krisztus hitére tért magyarok,

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

Az újságolvasók nagy többsége

Az újságolvasók nagy többsége XXVI. ÉVFOLYAM, 2. (300.) SZÁM, 2015. FEBRUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Az újságolvasók nagy többsége nem szokta különösebben tanulmányozni az ismerős lapok fejlécét, hiszen nem ott vannak az érdekességek.

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit 13. évfolyam 4. szám Ötvenhatodik szám 2008. szeptember A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit Részletek Bíró László püspök búcsúi szentbeszédéből

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

2007.május Pünkösd hava

2007.május Pünkösd hava Újlaki Hangok 2007.május Pünkösd hava www.ujlakitemplom.hu XII.évf. 5.szám Anyák napjára Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok....

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

"Érted szól a harang" Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes!

Érted szól a harang Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes! Újlaki Hangok www.ujlakitemplom.hu 2015. május "Érted szól a harang" Ernest Hemingway az "Akiért a harang szól" című regényét egy John Donne idézettel kezdi, amely arra utal, hogy a megkonduló harang mindenki

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony. évfolyam, 5. szám PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE Zsóka János diakónus papszentelésére június -én, pénteken, Jézus Szent Szívének ünnepén került sor a rozsnyói székesegyházban.

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd Mária szemével Székesfehérvár sétálóutcájának főterén áll a Püspöki Palota impozáns épülete. A belvárosnak

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

ZARÁNDOK. Ne féljetek Isten Szent Lelkétől

ZARÁNDOK. Ne féljetek Isten Szent Lelkétől 2013. PÜNKÖSD ZARÁNDOK Csíksomlyó és Mátraverebély-Szentkút közös hírlevele Ne féljetek Isten Szent Lelkétől Milyen üzenettel érkezik Ternyák Csaba egri érsek Csíksomlyóra, aki az idei pünkösdi búcsú szónoka?

Részletesebben

Ferences vértanúk 15. rész

Ferences vértanúk 15. rész Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen (Jn 10,10) XII. évfolyam 12. szám Húsvét 4. vasárnapja 2011. május 15. Ferences vértanúk 15. rész 1955. július 19-én a püspök Pilis szentlászlóról

Részletesebben