A Derkovits Gyula Általános Iskola (1068 Budapest, Városligeti fasor 4.) as tanévi munkaterve (OM: )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Derkovits Gyula Általános Iskola (1068 Budapest, Városligeti fasor 4.) as tanévi munkaterve (OM: )"

Átírás

1 A Derkovits Gyula Általános Iskola (1068 Budapest, Városligeti fasor 4.) as tanévi munkaterve (OM: ) Budapest, szeptember 26. Készítette: Kárpáti Éva igazgató

2 Tartalomjegyzék: 1. Tárgyi feltételek biztosítása a as tanévre 3.oldal 2. Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, bontások 5. oldal 3. Személyi feltételek biztosítása, pedagógus továbbképzés 6. oldal 4. Törvényi változásokból adódó feladatok 7. oldal 5. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitőzései, feladatai 8.oldal 6. Kiemelt minıségbiztosítási elvárásaink 10. oldal 7. Kiemelt ünnepek, rendezvények, programok a tanév folyamán 11.oldal 8. A tanév ÖKO iskola programja(környezeti és egészségnevelés) 13.oldal 9. A tanév Erıszakmentes, egészségtudatos iskola programja 16.oldal 10. Tanulmányi kirándulások, erdei iskolák a tanév folyamán 17. oldal 11. Mérés, értékelés a tanév folyamán 18.oldal 12. Osztályok képzési profilja 19.oldal 13. Munkaközösségek, megbízatások, feladatok 20.oldal 14. Tanórán kívüli foglalkozások, korrepetálás, fejlesztés 22.oldal 15. Kapcsolattartás szülıkkel 24.oldal 16. Kapcsolattartás az Iskolaszékkel és a Derkovits Alapítvánnyal 25.oldal 17. Bemutató órák és foglalkozások, Vár az iskola program 25.oldal 18. Az 5 pedagógiai célú tanítás nélküli munkanap felhasználása 26. oldal 19. Tantestületi és munkaértekezletek 26. oldal 20. Versenyek 27. oldal 21. A as tanév munkarendje 28.oldal 22. Havi bontású munkaterv 31.oldal 23. Belsı ellenırzések 44.oldal 24. Munkaterv elfogadása, legitimáció 45.oldal Mellékletek: 48.oldal Munkaközösségi munkatervek Alsós humán és reál 49. oldal Felsıs humán 55. oldal Felsıs reál 57. oldal Angol 60. oldal Osztályfınöki 62. oldal DIÖK munkaterve 64. oldal Tömegsport órák munkaterve 66. oldal Gyermekvédelem munkaterve 70. oldal Könyvtár munkaterve 71. oldal Iskolaorvos és védını munkaterve 72. oldal Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

3 1. Tárgyi feltételek biztosítása a as tanévre: 2012 nyarán elvégzett felújítási és karbantartási munkálatok: A épület: - 1. emeletre vezetı lépcsı feletti falrész festése kb. 1,5 m magasságig, - mellékhelyiségek tisztasági festése, szükséges javítások - 7 ajtótok melletti falrész javítása, festése, - egész épületben nyílászárók javítása (ajtók, ablakok) - 1. emeleti 5. terem csiszolása, lakkozása, ajtók és ablakok mázolása, - igazgatóhelyettesi iroda vizes blokkjának megszüntetése, csıcsonkok eltávolítása, lezárása, fal javítása, - tanári szoba, igazgatóhelyettesi iroda és könyvtár telefon és egyéb kábeleinek csatornába helyezése, rendezése, - fsz. könyvtárból nyíló helyiségben mosogató cseréje, - alagsor tisztasági festések, csempepótlás, B épület: - konyha padozat gızborotvás tisztítása, raktár rész tisztasági festése. - alagsor részleges tisztasági festése, - ebédlıben a tanulói étkezı asztalok javítása C épület: - mindkét bejáratnál lépcsık teljes javítása, - zuhanyozók felújítása Udvar: - udvari játékok teljes karbantartása, festése, - homokcsere a homokozóban és a távolugró gödörben, - sportpálya melletti gumi burkolat javítása, Felújítási szükséglet tervezése a tanévre és 2012 nyarára: A épület: - az épület külsı tatarozása, festése, - kovácsoltvas korlátok tisztítása, festése, - kupola tisztítása, - 1. emeletre vezetı lépcsı feletti falrész festése kb. 1,5 m magasságig, - mellékhelyiségek tisztasági festése, szükséges javítások - stukkók portalanítása, - egész épületben nyílászárók javítása (ajtók, ablakok) - fsz tanterem festése, csiszolása, lakkozása, ajtók és ablakok mázolása, - fsz. könyvtárban a beépített polcok egy részének cseréje, - 2. emeletre vezetı lépcsı és kovácsoltvas korlát gızborotvás tisztítása, - 2. emeleti lépcsıházi rész festése, - alagsor tisztasági festések, ajtók javítása mázolása, vagy cseréje Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

4 B épület: - Sofa ablakok teljes cseréje (Nem javítható, résekkel teli, rosszul zárható) - B épület teljes festése - mellékhelyiségek, konyha tisztasági festése, szükséges javítások, (nyílászárók, csempék, tartályok, WC-k) - rozsdamenetes elıkészítı asztalhoz fiókok és rakodórész beszerelése, - alagsor tisztasági festése, - elıtér és a konyha padlózatának gızborotvás tisztítása, - konyha külsı és belsı ajtók javítása vagy cseréje, (hátsó kijárat!), szúnyogháló cseréje - 2. emeleti tanteremajtók javítása, vagy cseréje. C épület: - tisztasági festés, konzolok portalanítása, - radiátorok külsı tisztítása, Udvar: - udvari játékok javítása, - balesetveszélyes járófelületek javítása, - sportpálya gumi burkolatának javítása, szükséges részek cseréje, - sportpálya kerítésének javítása. Intézmény: Csatornák tisztítása, (szennyvíz, ereszek) Intézmény bevételének növelése érdekében a tornaterem, a számítástechnika terem és a tantermek folyamatos bérbeadását tervezzük a tanév folyamán az elızı évekhez hasonlóan, a tanítás utáni és esti idıszakban, valamint a szombati napokon. A bevételeket a költségvetésbe beterveztük, az iskolai taneszközök vásárlására, iskolai tanulmányi programok megvalósítására használjuk fel. Iskolánkban két interaktív táblával felszerelt elıadóterem és nyelvi labor segíti az oktató munkát. Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

5 2. Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, bontások: Tanulók létszáma: 306 fı (ebbıl 7 fı tanulói jogviszonya szünetel külföldi tartózkodás miatt) Így a nappali tanulók száma: 299 fı Ebbıl: BTM tanuló (az osztálylétszámban 2 fınek számít) SNI tanuló (2 fınek számít) Az iskola nappali számított létszám 18 fı 3 fı 327 fı Hátrányos helyzető tanulóink száma: 37, ebbıl halmozottan hátrányos 4 fı Tanulócsoportok száma: Ebbıl alsó tagozatos osztályok száma: felsı tagozatos osztályok száma: 12 osztály 6 iskolaotthonos osztály 6 osztály Tanulószobás-napközis csoportok száma: 4(tanulószoba) + 6 (iskolaotthon)=10 csoport Bontott csoportban oktatott tantárgyak, bontások száma: évfolyam bontott óra Ped. óraszám Bontás óraszáma: 1.osztály angol/angol 1 óra 1 osztály * 2 óra 2 néptánc/dráma 1 óra 2.évfolyam angol/angol 1 óra 2 osztály * 2 óra 4 néptánc/dráma 1 óra 3.évfolyam angol/angol 2 óra 1 osztály * 3 óra 3 néptánc/dráma 1 óra 4.évfolyam angol/angol 3 óra 2 osztály * 6 óra 12 informatika/technika 2 óra néptánc/dráma 1 óra 5.évfolyam angol/angol 4 óra 1 osztály * 7 óra 7 informatika/technika 2 óra dráma/néptánc 1 óra 6.évfolyam angol/angol 4 óra 2 osztály * 7 óra 14 informatika/technika 2 óra dráma/néptánc 1 óra 7.évfolyam angol/angol 4 óra 1 osztály * 6 óra 6 informatika/technika 2 óra 8.évfolyam angol/angol 4 óra 2 osztály * 6 óra 12 informatika/technika 2 óra Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

6 3. Személyi feltételek biztosítása, pedagógus továbbképzés Dolgozói létszámadatok: Pedagógusok száma: 30,5 álláshelyen igazgató 1 fı igazgatóhelyettes 1 fı tanító 13 fı tanár 14,5 fı könyvtáros 1 fı Pedagógiai munkát segítı 0,5 fı gyermekvédelmi felelıs 0,5 fı A fejlesztı pedagógusi és iskolapszichológusi feladatokat Nevelési Tanácsadó munkatársai látják el: o Logopédus és alsós fejlesztı pedagógus 1 fı (19 órában) o Felsıs fejlesztı pedagógus 1 fı (15 órában) o Iskolapszichológus 1 fı (4 órában) Technikai dolgozók: 11,5 álláshelyen gazdasági ügyintézı 1 fı mőszaki feladatot ellátó (gondnok) 1 fı ügyintézı 1 fı iskolatitkár 1 fı főtı, karbantartó, kertész 2 fı rendszergazda 1 fı konyhai dolgozó 2,5 fı portás 2 fı Tartósan távol lévı dolgozók: o GYES-en lévı dolgozók: 1 fı Marton Mónika (munkakörét belsı helyettesítéssel látjuk el) o Fizetés nélküli szabadságon lévı dolgozó: 1 fı Antalfay Éva (munkakörét állandó helyettessel látjuk el) Továbbtanulók: A 2012-es továbbképzési terv alapján 1 fı vesz részt szakvizsgát adó továbbtanulásban: Közoktatásvezetıi Képzés 1 fı Tervezett pedagógus és tantestületi továbbképzések: Továbbképzések a Köznevelési Törvény változásaihoz, és az új kerettanterv bevezetéséhez kapcsolódva. Tantestületi továbbképzést és csapatépítı tréninget tervezünk áprilisban Folyamatosan részt veszünk az iskolánkban rendezett Szitakötı továbbképzésen Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

7 4. Törvényi változásokból adódó feladatok A Közoktatási (Köznevelési) Törvény, valamint a új NAT életbe lépésébıl és változásaiból adódó feladatok: Törvényi változás Feladat Felelıs Határidı Köznevelési törvény alapján a mindennapos testnevelés életbe lép az 1. és 5. osztályokban szeptember 1-tıl PP és Helyi tanterv módosítása, a mindennapos testnevelés megszervezése, megjelenítése a tantárgyfelosztásban Ig, igh, testnevelı Augusztus 31. Az új NAT és a ıszén megjelenı kerettantervek januári fenntartóváltás a közoktatásban szeptember 1-tıl életbe lépı Köznevelési Törvény gyakorlati megvalósításának elıkészítése (heti 5 testnevelési óra) A törvényi elıírásoknak való megfelelés, a PP és a Helyi tantervek átdolgozása a választott kerettanterv alapján A váltás elıkészítésének adminisztratív feladatai, Az Alapító Okirat, az SZMSZ, a Házirend, és egyéb iskolai dokumentum átdolgozása Óratervek, óraszámok, szervezési feladatok Ig. igh, munkaközösségvezetık December 31. Ig, igh, December 31. Ig, igh 2013 Április 30. A közoktatás rendszere nagy változás elıtt áll. Ezért a tanév folyamán a változások, törvényi elıírások folyamatos figyelése és alkalmazása szükséges. Felelıs: igazgató, iskolavezetıség tagjai Határidı: folyamatos Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

8 5. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitőzései, feladatai Folyamatos nevelési és oktatási feladataink a Pedagógiai Program megvalósítása érdekében: Tanulmányi munka erısítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenırzése Neveltségi szint folyamatos emelése, együttélés szabályainak betartatása (Pedagógiai program) Közösségi programok szervezéséhez a közösséghez tartozás, a közösségért való felelısségvállalás erısítése Környezeti és egészségnevelés (OKÖ iskola program, 8.fejezet) Erıszakmentes együttélés erısítése (Erıszakmentes iskola program, 9. fejezet) Kiemelt nevlési célkitőzések és ebbıl adódó feladatok ebben a tanévben: o A gyerekek aktívabb bevonása a saját programjaik szervezésébe CÉL: tanulók részesei legyenek a programok elıkészítésének, szervezésének, lebonyolításának, önálló tevékenységek ösztönzése, aktivitás növelése (DIÖK munkájának erısítése) Ennek érdekében: DIÖK rendszeres, aktív mőködtetése Gyerekügyeleti rendszer kialakítása Tanulók aktívabb bevonása a közösségi programokba o Tanítási órák magatartásának javítása, tanulási morál javítása CÉL: Nyugodt tanítási feltételek biztosítása Ennek érdekében: Rendezvényekre való készülés esetén a tanórák kisebb hányada sérüljön, mint az elızı tanévben Rendszeres ellenırzés, értékelés a tanítási órákon Folyamatos magatartásai versenyt hirdetünk a felsıben a tanítási órákon, amelyet havonta iskolagyőlésen értékelünk. Folyamatos óralátogatások (ig, igh, mkv) o Délutáni tanulási idıben (tanulószoba) a felelıs munkavégzésre nevelés CÉL: Nyugodt tanítási feltételek biztosítása, eredményes felkészülés másnapra Ennek érdekében: Leckefüzet rendszeres vezettetése, házi feladatok elvégzése, nyugodt, tanuló légkör kialakítása A tanórát tartó kollégák felkészülése, a csoporton belül a szokásrend összehangolása, ennek betartatása. Játékos egyéni, fejlesztı feladatok minden csoportban. Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

9 o Magatartási morál további javítása CÉL: Tanulók közötti viselkedéskultúra javítása, tolerancia, kommunikációs javítása Ennek érdekében: Konfliktuskezelı programok Alsóban: Konfliktuskezelés (ÁNTSZ) (Mariann) Felsıben: KIABÁLJ program (Családsegítı) Iskolapszichológus segítségének igénybevétele (prevenció) (osztályfınökök) Osztályfınöki munkaközösség által összegyőjtött szabályok betartatása minden kolléga által Prevenciós program folytatása: Rendszeres magatartási gond esetén csoportos beszélgetés A csoport tagjai: felsıs fejlesztı, igazgató, osztályfınök, szülı, tanuló Problémák megfogalmazása után 1 hónapos próbaidı kiszabása, szerzıdéskötés 1 hónap múlva a beszélgetés megismétlése, szükség esetén új határidı kijelölése. Kiemelt oktatási célkitőzések és ebbıl adódó feladatok ebben a tanévben: o Az iskola magas tanulmányi átlagának megırzése, a kompetencia mérések eredményeinek javítása CÉL: eredmények javítása, a BP. átlagos vagy annál jobb eredmények elérése Ennek érdekében feladataink: o kompetenciaterületek feltérképezése az iskolában 1-8. osztályig, évente más terület elemzése, az eredmények alapján feladatok megfogalmazása, gyakorlati megvalósítása o A as tanévben az elızı tanévi olvasás- szövegértés terület mérésének eredménye alapján végezzük a fejlesztést. Felelıs: minden magyar szakos o ÚJ Vizsgálati terület: Matematikai kompetenciák mérése 4-8. osztályig Felelıs: Baranyai Judit és Katona Mariann Eredmények összegzése, feladatok megfogalmazása a szaktanárok felé Felelıs: Baranyainé és Katonáné Határidı: november 30. (munkaértekezlet) A szaktárgyakhoz tartozó kiemelt pedagógiai célkitőzéseket, feladatokat, rendezvényeket és programokat a munkaközösségek munkatervei tartalmazzák részletesen. (Munkaterv mellékleteiben találhatók) Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

10 6. Kiemelt minıségbiztosítási elvárásaink Kerületi elvárások Megvalósítás mikéntje Célok, tervezett eredmények es tanév végére, az eredményesség mutatói ÖKO iskola program erısítése, az egészség megırzését, a tudatos környezetvédelmet szolgáló szabadidıs programok szervezése Esélyegyenlıség elısegítése Iskolaotthon eredményes mőködtetése İrizze meg jó tanulmányi átlagát (4,1) és bukásmentességét az iskola Kapjon kiemelt szerepet az angol nyelvtanulás, a számítástechnika oktatása és a mővészeti nevelés és a sport. (dráma, néptánc, média, sportrendezvények). Felkészítés a továbbtanulásra Az IMIP-ben megfogalmazott elvárások közül kiemelt feladat az idei tanév során Pedagógusok szakmai felkészültségének, az oktatás minıségének további emelése Matematika kompetenciaterület erısítése Magatartási problémák még hatékonyabb kezelése Tanulási problémákkal küzdı gyermekek differenciált fejlesztése, egyéni bánásmód alkalmazása A tanév munkatervében szereplı ÖKO programok maradéktalan megvalósítása. Az egészségtudatos nevelés erısítése a mindennapokban. Világörökségeink program megvalósítása Esélyegyenlıségi terv alapján a HHH-s gyermekek fokozott segítése, folyamatos fejlesztı foglalkozások. Fejlesztı pedagógusok bevonása a Pedagógiai Szakszolgálattal közösen. Folyamatos visszajelzés kérése a tanulási folyamatról Folyamatos fejlesztés, korrepetálás, fejlesztı foglalkozás a lemaradóknak - Csoportbontásos oktatás - Iskolai szintő angol vizsgák a 7-8. osztályban félévkor és év végén - Nyelvvizsga elıkészítık - Próbavizsgák az 5. osztályokban Tantárgyi elıkészítık magyar és matematika tárgyakból, tehetséggondozó órák szervezése magyar és matematika tárgyakból Megvalósítás mikéntje Az ÖKO iskola tanévi programjainak megvalósulása a tanulók aktív közremőködésével BTM és SNI gyermekek bukásmentessége Az elızı évek tanulmányi eredményeinek megırzése. 4,2 vagy e feletti iskola tanulmányi átlaga elérése bukásmentességünk megırzése osztály év végi sikeres angol nyelvi mősora - Eredményes részvétel a kerületi angolversenyeken Valamennyi 8. osztályos tanulónk sikeres beiskolázása az általuk választott középiskolákba. (100 %-os beiskolázás) Célok, tervezett eredmények es tanév végére, az eredményesség mutatói Továbbképzések, Sikeres pályázat esetén a program megvalósulása TÁMOP Innovatív iskolák pályázat beadása 4-8. osztályig feltérképezés Matematika kompetenciamérés elızı tanévinél jobb eredménye a következı 3 évben Alsósok és felsısök agressziókezelı programjai BTM-es és SNI-s tanulók differenciált kezelése, differenciált értékelése Kapcsolat felvétele, a közösen tervezett programok megvalósulása (ÁNTSZ, Családsegítı) Hatékony együttmőködés a fejlesztı pedagógusokkal, egyéni fejlıdési mutatók Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

11 7. Kiemelt iskolai ünnepek, rendezvények, programok a tanév folyamán Nemzeti Ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések: Ünnep és idıpontja Megünneplés formája Részvevık Felelıs Október 6. Aradi Vértanúk Napja Ünnepélyes megemlékezés az aulában a 2. órában Alsó és felsı tagozat Varga Mária Simon Zsuzsa Október 23. Nemzeti Ünnep Ünnepélyes megemlékezés a tornateremben a 4. órában Minden tanuló Kovácsics Attila Simon Zsuzsa Március 15. Nemzeti Ünnep Ünnepélyes megemlékezés a tornateremben a 4. órában Minden tanuló Fejérné Egri Ildikó 4.b osztály Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Rendhagyó történelem óra Minden tanuló Varga Mária történelem tanárok Évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények: o Iskolahetet rendezünk névadónk születésének évfordulójához kapcsolódva: Hétfı: Zöldítés napja Kedd: ÖKO kiállítás megnyitója Szerda: Alsósok múzeumi napja Csütörtök: felsısök festészeti napja Péntek : Mővészeti nap Felelıs: Gyıri Istvánné, Katonáné Burián Mariann, Visontai Miklósné, osztályfınökök Határidı: április o A Népmese Napja alkalmából illusztrációs kiállítást rendezünk az alsó tagozat részvételével Felelıs: Anderle Attiláné, alsós tanítók Határidı: szeptember 30. Ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvények: o Szüreti mulatságok és népi játszóház az udvaron, táncház a tornateremben Felelıs: Hegedősné Ócsai Mária, Simon Zsuzsa Határidı: szeptember 28. o Karácsonyi kézmőves délelıtt Felelıs: Hegedősné Ócsai Mária, Válóczi Györgyi Határidı: december 18. Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

12 o Iskolai karácsonyi rendezvények decemberben Adventi készülıdés (Válóczi Györgyi, DIÖK) Luca napi vásár (Válóczi Györgyi, DIÖK) Karácsonyi kézmőves délelıtt (Hegedősné, Válóczi Györgyi) Iskolai karácsonyi rendezvény Christmas Party (angol munkaközösség) Magyar karácsony (Simon Zsuzsa) Szeretet-díj átadása (Mónusné Sipos Klára) o Farsang Alsótagozat (osztályonként, február 11., osztályfınökök) Felsıtagozat (közös rendezvény, február 15., Válóczi Györgyi, DIÖK) o Téltemetı, tavaszköszöntı játék (alsótagozat, február 28., Visontainé) o Húsvéti kézmőves délelıtt az alsóban (Telegdyné, március 27.) Mővészeti programok: o Iskolai Mővészeti nap Felelıs: Mósusné Sipos Klára, osztályfınökök Határidı: április 26. o Iskolai Folk Nap Felelıs: Simon Zsuzsa Határidı: május 31. o 8. osztály angol nyelvő bemutatója Felelıs: angol munkaközösség Határidı: május Egyéb iskolai rendezvények, programok: o Vár az iskola program: leendı elsısök fogadása, nyílt programok Felelıs: Hegedősné Ócsai Mária, László Ágnes, Visontai Miklósné, Telegdyné Kovács Ágnes, Katonáné, Határidı: február-március o Anyák napi mősorok: Felelıs: osztályfınökök Határidı: május o DERKO Bál Felelıs: Visontai Miklósné, Szülıi Szervezet Határidı: május o ÖKO iskola program rendezvényei (8. fejezet) o Agressziómentes, egészségtudatos iskola program rendezvényei (9. fejezet) Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

13 8. A tanév ÖKO iskola programjának tervezete (Környezeti- és egészségtudatos nevelés programja) ÖKO iskolaként mindennapjainkat meghatározza a környezettudatos nevelés, környezetünk és élıhelyünk tudatos védelme, gondozása, az egészséges életmódra való igény kialakítása. Valamennyi tantárgy tanítása közben és a tanításon kívüli foglalkozásokon meg kell jelenjen ez a nevelési feladat. Az ÖKO iskola program a es tanévtıl kiegészült a 2009 decemberében elnyert Agressziómentes és egészségtudatos iskola címhez tartozó programmal. Fontos feladatunk az egészséges életmódra nevelés, az egészséges mozgás és életvitel biztosítása tanulóink számára tavaszán elnyertük az Örökös ÖKO iskola címet. A as tanév legfontosabb környezeti nevelési célkitőzéseink, feladataink: Hazánk legfontosabb történeti és kulturális örökségeinek megismerése Világörökségeink egész tanéves iskolai program A programhoz kapcsolódó egész tanéves programok: o Világörökségeink program beindítása, versenyek meghirdetése o Világörökségeink Mestermunka pályázat Felelıs: Gyıri Istvánné és ÖKO munkacsoport, osztályfınökök, DIÖK Határidı: folyamatos o Világörökségeink kiállítás Felelıs: Gyıri Istvánné és ÖKO munkacsoport, osztályfınökök, DIÖK Határidı: április o Világörökségeink faliújság mőködtetése, havonta változó tartalommal Felelıs: Felsıs reál munkaközösség Határidı: havonta folyamatos Környezetünk tudatos védelme, értékeink megırzése, iskolai környezetünk védelme, gondozása o Helytörténeti kutatások, az Andrássy út és annak környezete, mint a világörökség része Felelıs: tanárok, tanítók Határidı: folyamatos o Udvarunk növényeinek gondozása, ültetés (Föld Napja rendezvényei) Felelıs: tanárok, tanítók Határidı: folyamatos Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

14 Egészséges életmód, mindennapos testmozgás, egészséges táplálkozás igényének erısítése, gyakoroltatása Programok, feladatok Érintett tanulócsoport Felelısök Helyi tantervünk alapján a Valamennyi tanuló szaktanárok tanítási órákon a környezettudatos nevelés folyamatos biztosítása Alsó tagozaton a mindennapos testmozgás biztosítása az iskolaotthon keretében (Heti 3 óra testnevelés, gerinctorna, néptánc, szabadtéri mozgásos játékok) A törvényi változásoknak megfelelıen 1. és 5. osztályban heti 5 testnevelési óra beépítése Felsı-tagozaton négy 15 perces szünet biztosítása a délelıtti tanítás folyamán a szabad udvari mozgásra 1-4. oszt Testnevelést tanító kollégák, Simonné Balogh Margit 1. és 5. osztályok Baranyai Emıke Szirbik Gabriella 5-8. osztály Ügyeletes kollégák Heti 8 óra sportkört 1-2. oszt, 3-4. oszt, 5-6. oszt 7-8. oszt Simonné Balogh Margit Gergelyiné Szirbik Gabriella Gerinctorna heti 1 órában 1-4.oszt Simonné Balogh Margit Gyógytorna heti 2*2 óra 1. osztály és 2. osztály Nevelési Tan. munkatársa Házi és kerületi sportbajnokságokat szervezése Minden tanuló Simonné Balogh Margit Gergelyiné Szirbik Gabriella Alsós tanítók Alsó tagozaton félévente osztályok közötti sportversenyek (váltóverseny) Felsıben osztályok közötti sportmérkızések (foci) Táncprogramok, karate és foci edzések biztosítása tanítás után 1-4. o Fejérné Egry Ildikó 5-8.o Bármely tanuló, önálló választás alapján Családi sport és egészségnap Tanulók és szülık Szirbik Gabriella Edzéseket vezetı szervezık Gergelyiné Szirbik Gabriella Katonáné ÖKO iskolai programok Minden tanuló Minden kolléga Tanulmányi kirándulások Minden tanuló Osztályfınökök Erdei iskola programok 8 osztály részvételével Osztályfınökök Dunabogdányban Túrabakancs túraverseny Tanulók, szülık Hegedősné, Czeczonné Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

15 Folyamatos ÖKO programok, amelyekkel az elızı évek hagyományait folytatjuk: A helyi tantervünk szerint folyamatos koncentrálás környezetvédelmi témákkal Felelıs: szaktanárok Határidı: folyamatos Szelektív hulladékgyőjtés: o Mentsük meg a fák életét! folyamatos papírgyőjtés, verseny az osztályok között o Fém dobozok győjtése (konténerben) o Elemgyőjtés Pontvelem program: Baranyainé, Felelıs: DIÖK, Kovácsics Attila, Szabó Józsefné, portások Határidı: folyamatos o Papírgyőjtési akció (İsszel és tavasszal) Felelıs: Simonné Balogh Margit Határidı: október, május o Fáradt háztartási olaj győjtése Felelıs: konyhai dolgozók Határidı: folyamatos o Elemgyőjtés Felelıs: Baranyainé Határidı: folyamatos Gyógynövénykert ápolása Felelıs: Válóczi Györgyi Határidı: folyamatos Alsósok udvarán lévı növények ápolása Felelıs: alsós tanítók Határidı: folyamatos Múzemi programok Felelıs: Kovácsics Attila Határidı: folyamatos A Madárbarát iskola program folytatása Felelıs: Baranyi Emıke Határidı: folyamatos Túrabakancs mozgalom folytatása, hétvégi szervezett kirándulási programok családok részvételével, versennyel egybekötve. (3 ıszi és 3 tavaszi túrával) Felelıs: Hegedősné Ócsai Mária, Plauschin Katalin Határidı: októbertıl folyamatos Derko Sport és Egészségnap Felelıs: Gergelyiné Határidı: június A Szitakötı gyermekújságot használjuk a mindennapi tanításban kompetenciafejlesztésre, környezeti és egészségnevelésre. Az újságot valamennyi alsós diák megkapja. Felelıs:Hegedősné, Gyıryné, Visontainé Iskolánk helyet ad évente több alkalommal a Szitakötı továbbképzésnek Felelıs:Hegedősné, Gyıryné, Visontainé Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

16 9. A tanév Erıszakmentes, egészségtudatos iskola programja 2009-ben nyertük el az Erıszakmentes, egészségtudatos iskola címet. A pályázatra beadott programunk megvalósítására ebben a tanévben is szervezünk megelızési programokat, amely szorosan kapcsolódnak az ÖKO iskola programhoz. A Terézvárosi ÁNTSZ-szel együttmőködési megállapodást kötöttünk 2011-ben, amelynek célja, foglalkozások keretében az egészséges életmód iránti igény felkeltése, agressziókezelési technikák elsajátítása. Alsó tagozat programja: Az alsósok életkori sajátosságaihoz igazodó programok, amelyek segítenek az agresszív magatartás megfékezésében, az egészséges életmód igényének kialakításában: (Az elızı években megkezdett program folytatása, 3-4. osztályokban) Helyes konfliktuskezelés 3-4. o (ÁNTSZ munkatársainak bevonásával) Felelıs: Katonáné Határidı: január-február Egészséges mosolyért program Felelıs: Katonáné Határidı: november Felsı tagozat programja: Osztályfınöki és etika és dráma órákon a vitakultúra javítása, egymás elfogadása, konflikruskezelési technikák elsajátítása Felelıs: osztályfınökök Határidı: folyamatos Felsıs gyermekügyeleti rendszer megszervezése Cél: a tanulók nagyobb felelısségvállalása az iskola rendjéért, tisztaságáért, értékeink ırzéséért Felelıs: Válóczi Györgyi Határidı: október, majd folyamatos Magatartási verseny az osztályok között Cél: az együttmőködı tanulási légkör erısítése a tanítási órákon Felelıs: Válóczi Györgyi Határidı: október, majd folyamatos Iskolai programok: Derko sport és egészségnap megszervezése Sportversenyek, túraversenyek, egészségnapok (havi bontású tervezet szerint) Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

17 10. Tanulmányi kirándulások, erdei iskolák a tanév folyamán Tervezett tanulmányi kirándulás Iskolai tanulmányi kirándulás szeptemberben Osztályok tanulmányi kirándulásai májusban Dunabogdány Erdei Iskola program Résztvevık Alsósok: Állatkert: Varázshegy Felsısök: Aquincum történelmi foglalkozások Alsósok: osztályonként választott helyekre Felsısök: Jakabszállás, Magyarkert b - 4. osztály (5 nap) 2.a - 2.b osztály (5nap) a - 5. osztály (5 nap) 7.o - 8. osztály (5 nap) Felelısök Katonáné Burián Mariann Válóczi Györgyi Osztályfınökök Gyıriné Katonáné Szvákné Anderléné - Fejérné Hegedősné-László Á,Visontainé Telegdyné Gyıry-Czeczon Hoós-Várkonyi, Baranyainé, Pápainé Tóth Henrietta Erzsébet tábor Erdei iskola Pályázat útján 6.b (4 nap) Plauschin Katalin, Varga Mária, Válóczi Györgyi A tanulmányi kirándulásokhoz, és az erdei iskola programokhoz az osztályok szülıi munkaközösségének egyetértése szükséges. Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

18 11. Mérés, értékelés a tanév folyamán Kiemelt mérési terület a tanév folyamán: Olvasási készségek mérése az alsó és felsı tagozaton minden osztályban: kifejezı hangos, olvasás év elején és év végén Határidı: október közepe, május közepe Felelıs: szaktanárok, Szekeres Katalin Matematika alapkészségek mérése 4-8. osztály Határidı: október közepe, május közepe Felelıs: szaktanárok, Baranyai Judit, Katonáné Mérések, visszajelzési területek: Elsıseinknél elvégezzük a DIFER mérést az érintett tanulóknál Határidı: folyamatosan, illetve október 15 - december 15. Felelıs: Szekeres Katalin májusi központi kompetencia mérések 6. és 8. osztályos eredményeit feldolgozzuk és értékeljük. Felelısök: Határidı: Dobor Ágnes (6. és 8. osztály eredményeinek elemzése) Az eredmények OM honlapján való megjelenését követı munkaértekezlet Pedagógus értékelés IMIP-ben elfogadott rendszerének alkalmazása, mérılapok felvétele Határidı: Felelıs: folyamatos munkaközösség-vezetık, igazgató, igazgató-helyettes Központi OKÉV mérés és 8. osztályokban Idıpontja: május 29. szerda Felelıs: Dobor Ágnes Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

19 12. Osztályok képzési profilja Osztályfınökök osztályok szerint 1.o iskolaotthonos 2.a iskolaotthonos 2.b iskolaotthonos 3.o iskolaotthonos 4.a iskolaotthonos 4.b iskolaotthonos 5. tanulószobával 6.a tanulószobával 6.b tanulószobával 7. Összevont tanulószobával 8.a Összevont tanulószobával 8.b Összevont tanulószobával Kovácsházy Mária Baranyi Emıke László Ágnes Hegedősné Ócsai Mária Visontai Miklósné Telegdyné Kovács Ágnes Szvákné Csillik Erika Katonáné Burián Mariann Gyıryné Gerbely Leonóra Czeczon Zsoltné Fejérné Egri Ildikó Anderle Attiláné Hoós Edit Várkonyi János Kovácsics Attila Dobor Ágnes Csikósné Plauschin Katalin Varga Mária Mór-Baranyainé K. Judit Gergelyiné Szirbik Gabriella Tóth Henrietta Harcsa Éva Pápainé Buksa Mária Simonné Balogh Margit Az osztály képzési profilja (Helyi tanterv választható órái) Fakultációs órák: angol, néptánc, dráma Fakultációs órák: angol, néptánc, dráma Fakultációs órák: angol, néptánc, dráma Fakultációs órák: angol, néptánc, dráma, informatika Fakultációs órák: angol, néptánc, dráma Fakultációs órák: angol, néptánc, dráma Fakultációs órák: angol, magyar,matematika,média Fakultációs órák: angol, magyar,matematika, informatika Fakultációs órák: angol, néptánc, dráma, informatika, Fakultációs órák: angol, magyar, matematika, informatika Fakultációs órák: angol, néptánc, dráma, informatika Fakultációs órák: angol, néptánc, dráma, informatika Iskolánkban a következı tankönyvkiadók tankönyveit használják a kollégák: Apáczai Kiadó Dinasztia Kiadó Mozaik Kiadó Nemzeti Tankönyvkiadó Romi-Suli (alsótagozat, 1-2. osztály) Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

20 13. Munkaközösségek, megbízatások, feladatok: Munkaközösségek: 1. Alsós humán: Visontai Erika mk. vezetı Kovácsházy Mária László Ágnes Szvákné Csillik Erika Gyıryné Gerbely Leonóra Fejérné Egri Ildikó 2. Alsós reál: Katonáné Burián Mariann mk. Vezetı Baranyai Emıke Czeczon Zsoltné Hegedősné Ócsai Mária Telegdyné Kovács Ágnes Anderle Attiláné 3. Felsıs humán: Varga Mária mk. vezetı Gyıri Istvánné Simon Zsuzsa Mónusné Sipos Klára Kovácsics Attila Gyıryné Gerbely Leonóra 4. Felsıs reál: Mór-Baranyainé Kalmár Judit mk. vezetı Hoós Edit Kárpáti Éva Mór Baranyainé Kalmár Judit Simonné Balogh Margit Gergelyiné Szirbik Gabriella Válóczi Györgyi Várkonyi János Csikósné Plauschin Katalin 5. Angol: Pápainé Buksa Mária mk. vezetı Pinizsiné Dobor Ágnes Tóth Henrietta Harcsa Éva 6. Napközis és oszt.f. Gergelyiné Szirbik Gabriella mk. vezetı 5-8. oszt. osztályfınökök és napközis foglalkozást tartó kollégák A munkaközösség-vezetık általános feladatai: Szakmai munka gondozása, az iskola helyi programjának és helyi tanterveinek megfelelıen, a kompetencia alapú oktatás módszereinek kiterjesztése a munkaközösségen belül. Szakmai-pedagógiai segítségnyújtás a munkaközösség tagjainak. A szakmai munka ellenırzés, értékelése, pedagógiai értékelési rendszer alapján a pedagógusok munkájának értékelése. Óralátogatások. Taneszközök bıvítési lehetıségeinek figyelemmel kísérése, szükséges beszerzések tervezése, segítése. Házi versenyek szervezése, lebonyolítása, kerületi versenyekre felkészítés. Felmérések tervezése, lebonyolítása A munkaközösségek munkatervei a mellékletben találhatók. Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

21 Iskolai megbízatások, választott tisztségek, feladatok: Kerületi megbízás: Kerületi földrajz-biológia tantárgygondozó Kerületi informatika tantárgygondozó Hoós Edit Várkonyi János Iskolai megbízások: Gyermekvédelem Étkezési és szociális kedv. Tankönyv kedv. Tőzvédelem, riasztóvédelem Munkavédelem Szekeres Katalin Szekeres Katalin Borbély Ilona Szabó Józsefné Választott tisztségviselık: Szakszervezeti bizalmi Közalkalmazotti tanács DIÖK segítı tanár Visontai Miklósné Katonáné Burián Mariann Hegedősné Ócsai Mária Anderle Attiláné Válóczi Györgyi Iskolai feladattal megbízott felelısök: Mérési felelıs: Pinizsiné Dobor Ágnes (OKÉV) Szekeres Katalin (DIFER) Tankönyvfelelıs: Gyıri Istvánné, Borbély Ilona Harcsa Éva (angol) Beiskolázási felelıs: Tóth Henrietta, Pápainé Buksa Mária Minıségbiztosítási felelısök: Mónusné Sipos Klára, Dobor Ágnes, Hegedősné Ócsai Mária ÖKO-iskola felelısök: felsı: Gyıri Istvánné, Válóczi Györgyi, Hoós Edit alsó: Anderle Attiláné, Katonáné Burián Mariann, Erdei iskola felelıs: Katonáné Burián Mariann Mővészeti felelısök: Visontai Miklósné, Simon Zsuzsa, Mónusné Sipos Klára, Hegedősné Ócsai Mária, Fejérné Egri Ildikó, Szvákné Csillik Erika Gyıri Istvánné Túra felelıs: Hegedősné, Czeczon Zsoltné, Plauschin Katalin Papírgyőjtési felelıs: Simonné Balogh Margit, Honlap szerkesztése, újítása: Gyıri Istvánné Rendezvények hangosítása: Várkonyi János Sportfelelısök: Fejérné Egri Ildikó Simonné Balogh Margit Gergelyiné Szirbik Gabriella Múzeumszervezı: Kovácsics Attila Színházszervezı: Harcsa Éva Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

22 14. Tanórán kívüli foglalkozások, korrepetálás, fejlesztés Fejlesztı foglalkozások, elıkészítık Szakkör neve: Szakkörvezetı: Évfolyam: Várható idıpontja: Helye: Felvételi elıkészítı magyar Kovácsics Attila 8. a osztály Hétfı tanterem Felvételi elıkészítı Csikósné Plauschin matematika Katalin 8. osztály Kedd tanterem Felvételi elıkészítı magyar Varga Mária 8.b osztály Csütörtök tanterem Képességfejlesztı foglalkozás Baranyai Judit osztály Péntek tanterem matematika Informatika Programozás Várkonyi János Szerda alkalom Rajz -média felvételi elıkészítı Rajz - szakkör évfolyam Gyıri Istvánné 8. osztály Kedd Gyıri Istvánné osztály Önköltséges szakkörök, tanfolyamok, klubok, elıkészítık Kedd Informatika terem 7.osztály tanterem 7.osztály tanterem Szakkör neve: Szakkörvezetı: Évfolyam: Várható idıpontja: Helye: Néptánc Simon Zsuzsa Alsótagozat Péntek B épület osztály Kistornaterem osztály osztály osztály Báb- és dráma Hegedősné Ócsai Mária Alsótagozat B épület Hétfı osztály Kistornaterem Báb- és dráma Hegedősné Ócsai Mária Alsótagozat B épület Szerda osztály Kistornaterem Angol Visontai Miklósné 1. 2.o B épület 2.b Csüt o tanterem Kézmőves Visontai Miklósné o. Kedd b osztályterem Matematika Katonáné B. Mariann 3. osztály B épület 3.o Hétfı tanterem Matematika Anderle Attiláné 4.b osztály B épület 4.b Szerda tanterem Matematika Czeczon Zsoltné 4.a osztály A épület 4.a Hétfı tanterem Orosz Angol Dobor Ágnes 5 8. osztály Szerda tanterem Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

23 Korrepetálás, fejlesztés Korrepetálások: Vezetıje: Évfolyam: Idıpont: Helye: Baranyi Emıke 1o Hétfı 5.óra tanterem Kovácsházy Mária 1.o Hétfı 6.óra tanterem Hegedősné Ócsai Mária 2.a. Hétfı 6.óra tanterem László Ágnes 2.a. Kedd 5.óra tanterem Visontai Miklósné 2.b. Szerda 6.óra tanterem Telegdyné Kovács Ágnes 2.b. Csütörtök 6.óra tanterem Katonáné B. Mária 3.o Kedd 6.óra tanterem Szvákné Cs. Erika 3.o Hétfı 6.óra tanterem Czeczon Zsoltné 4.a. Hétfı 5.óra tanterem Gyıryné Gergely Eleonóra 4.a. Hétfı 6.óra tanterem Anderle Attiláné 4.b. Hétfı 5.óra tanterem Fejérné Egri Ildikó 4.b Csütörtök 5.óra tanterem Pápainé 8.o angol-történelem Hétfı 14.00, Kedd 13.30, alagsor Kovácsics Attila 5-6.a osztály Hétfı 7-8 óra tanterem Mór Baranyai Judit 5-7.o matematika,7-8 fiz. Csütörtök péntek 7.óra tanterem Harcsa Éva 5., 8. osztály angol Kedd alagsor Hoós Edit 5.-6.o természetismeret Szerda osztályterem Válóczi Györgyi 7-8.évf Kémia Csütörtök 7. óra tanterem Várkonyi János 5-8.osztály- versenyek Kedd 6.óra Informatika terem Dobor Ágnes évf.angol Kedd 6. óra tanterem Tóth Henrietta 6., 8. évfolyam angol Csütörtök 7. óra tanterem Csikósné Plauschin Katalin 6., 8. évf. matematika Kedd 7.óra Csütörtök 6.óra tanterem Varga Mária 6-8.b magyar Csütörtök 8.óra tanterem Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdı és sajátos nevelési igényő (BTM, SNI) gyermekekkel való foglalkozások: az alsó tagozaton fejlesztı pedagógus (és logopédus) (Szekeres Katalin) a felsı tagozaton fejlesztı pedagógus (Fodor Sára) foglalkozik rendszeresen, saját szőrés és a Nevelési Tanácsadó javaslata alapján. A folyamatos fejlesztésre szoruló gyermekek száma kb. 60 fı, ebbıl jelenleg szakvéleménnyel rendelkezı (BTM,SNI) gyermekek száma 21 fı. Feladatok: Folyamatos szőrés és gondozás, kapcsolattartás az osztályfınökökkel és szaktanárokkal, szülıkkel, BTMN-es gyermekek folyamatos segítése, kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval. HH-s és HHH-s tanulók folyamatos figyelemmel kísérése: folyamatos fejlesztés a szülık idıbeni értesítése a határozatok lejártáról, illetve az ügyintézés menetérıl Felelısök: Szekeres Katalin, Fodor Sára Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

24 15. Kapcsolattartás a szülıkkel A Szülıi Szervezet Aktívan mőködı testületét az osztályokból delegált szülıi munkaközösségek vezetıi alkotják. Évente legalább 2-szer tartanak összejövetelt, amelyen az iskola vezetıségének egyik tagja is jelen van. Vezetıje: Horváthné Kiss Brigitta A szülıkkel való kapcsolattartás módjai: Szülıi értekezletek: szeptember és február hónapban 1.osztályok szeptember osztály szeptember hetében 1-8. osztály február 2. hetében Fogadóórák: általános fogadóórák a tanév folyamán 4-szer (munkarend szerint) egyéni fogadóórák hetente, bejelentkezés alapján Egyéni tanári fogadóórák: (Telefonos bejelentkezés után) Tanár neve Nap Idıpont: Anderle Éva Hétfı Baranyi Emıke Péntek (reál) Czeczon Zsoltné Péntek (reál) Csikósné Plauschin Katalin Hétfı Dobor Ágnes Szerda Fejérné Egri Ildikó Csütörtök Gyıri Istvánné Kedd Szirbik.Gabriella Kedd Gyıryné Gerbely Eleonóra Péntek (humán) Harcsa Éva Hétfı Hegedősné Ócsai Márai Hétfı Hoós Edit Hétfı Katonáné B.Marianna Péntek (reál) Kárpáti Éva Hétfı Kovácsházy Mária Péntek (humán) Kovácsics Attila Csütörtök László Ágnes Péntek (humán) Mónusné Hétfı Mór-Baranyainé K.Judit Szerda Pápainé Buksa Mária Szerda Simon Zsuzsa Hétfı Simonné B.Margit Szerda Szvákné Csillik Erika Péntek (humán) Telegdyné Kovács Ágnes Csütörtök Tóth Henrietta Szerda Varga Mária Hétfı Válóczi Györgyi Hétfı Várkonyi János Hétfı Visontai Erika Szerda Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

25 16. Kapcsolattartás az Iskolaszékkel és a Derkovits Alapítvánnyal Iskolaszék Tagjai a szülıket, a pedagógusokat és a diákokat képviselik fıvel. A fenntartó részérıl delegált tagunk: Hatvani Csaba Iskolaszék tagjai: Vezetıje: Vízné Sári Ildikó Mónusné Sipos Klára, Hegedősné Ócsai Mária, Visontai Miklósné (pedagógusok) Vízné Sári Ildikó, Gazsi Zoltán, Horváthné Kiss Brigitta (szülık) Hatvani Csaba (önkormányzat) 3 fı a DIÖK képviseletében. (Tagjait a diákönkormányzat delegálja.) Derkovits Alapítvány (közhasznú szervezet) Az iskolai munkánk fontos segítıje, kuratóriuma kéthavi rendszerességgel ülésezik. Kapcsolattartók: a kuratórium pedagógus tagjai és az igazgató, mint az alapító utóda. Elnöke: Képviselıje: Dr. Kuzder Judit Kovács Krisztina 17. Bemutató órák és foglalkozások, Vár az iskola program: Lehetıséget biztosítunk a leendı elsıosztályos szülıknek óralátogatásokra a jövı évben elsı osztályt kezdı tanító nénik osztályában. Idıpontja a kerületi egyeztetés alapján kerül kijelölésre. Tájékoztató szülıi értekezlet február Bemutató foglalkozások: február Megrendezzük a Vár az iskola programot a leendı elsıs gyermekek és szüleik számára február, március hónapban. Felelısök: Határidı: 2-os osztályfınökök. Segítık: alsós kollégák február -március Az év folyamán nyílt órákat tartanak kollégáink, amelyekre meghívják a szülıket. Meghirdetése az üzenı füzeten keresztül történik Felelısök: minden pedagógus Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

26 18. Az 5 pedagógiai célú tanítás nélküli munkanap felhasználása December 21. péntek Április Szerda, csütörtök, péntek Június 13. csütörtök Idıpont Program Felelısök Tanítás nélküli munkanap: Válóczi Györgyi Diákönkormányzat napja Tanítás nélküli munkanapok: Kárpáti Éva Tantestületi kirándulás, továbbképzés, Katonáné Burián Mariann csapatépítı tréning. Tanítás nélküli munkanap: Minden kolléga Tanévzárás adminisztratív teendıi 19. Tantestületi és munkaértekezletek Idıpont Program Felelısök Augusztus 28. kedd 9.00 Alakuló értekezlet igazgató Augusztus Éves munkarend összeállítása, munkaközösségi értekezletek, munkaközösségek munkaterveinek összeállítása, órarend elkészítése igazgató és munkaközösség-vezetık, tantestület Augusztus 31. péntek 9.00 Tanévnyitó értekezlet igazgató éves elızetes munkaterv elkészítése Szeptember 26. szerda Munkaértekezlet: Igazgató, igazgatóhelyettes, Éves munkaterv kiegészítése, végleges munkaközösség-vezetık elfogadása November 29. csütörtök Munkaértekezlet: Törvényi változásokból adódó iskolai dokumentumok átdolgozása Január 14. hétfı Félévi osztályozó konferencia Igazgató Január 30. szerda Félévi tantestületi értekezlet, 1. félév munkájának értékelése Március 5. kedd Munkaértekezlet: Az új törvényi háttér Május 22. szerda Munkaértekezlet: Aktuális feladatok Évzárás teendıi igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetık, Osztályfınökök Igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetık Igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetık, felelısök Igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetık Június 11. kedd és 12. szerda Év végi osztályozó konferenciák Osztályfınökök és iskolavezetıség Június 19. szerda Évzáró értekezlet Igazgató, munkaközösség-vezetık Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

27 20. Versenyek Matematika: Zrínyi Ilona Verseny 3-8. oszt Terézváros kiváló matematikusa 5-8. oszt Kis matematikusok versenye 3-4. oszt Bolyai matematika csapat verseny 7-8. oszt Alapmőveleti Matematika Verseny 4-8. oszt Számítástechnika: Alkalmazói versenyek 5-8. oszt Földrajz: Teleki Pál verseny 7-8. oszt Biológia: Hermann Ottó verseny 7-8. oszt Kémia: Kerületi verseny 7-8. oszt Fizika: Öveges Fizika Verseny 7-8. oszt Kis Fizikusok Versenye 7-8. oszt Angol: Szépkiejtési verseny 5-8. oszt Szavaló verseny 3-8. oszt Anyanyelv: Vers és prózamondó verseny 5-8. oszt Kazinczy verseny 5-8. oszt Kerületi helyesírási verseny 2-4. oszt Helyesírás-nyelvhelyesség 5-8. oszt Kerületi olvasó verseny 2-4. oszt Szépírói verseny 2-8. oszt Ének-zene: Kerületi népdaléneklı verseny 1-8. oszt Éneklı Ifjúság 4-8. oszt Rajz: Komplex rajz versenyek 1-4. oszt Komplex rajz versenyek 5-8. oszt Történelem: Ifjú történész verseny 5-8. oszt Történelem csapatverseny Felelısök: munkaközösség-vezetık, szaktanárok Határidık: a havi bontású tervben Egész tanévben folyamatos versenyek: BARANGOLÓ pontszerzı rejtvényjáték JONATÁN országos olvasójáték Papírgyőjtési verseny Magatartási verseny osztályok között ÖKO mestermunka pályázat Szép füzet verseny Túrabakancs túraverseny Sportversenyek Mónusné Sipos Klára Mónusné Sipos Klára Simonné Balogh Margit Válóczi Györgyi osztályfınökök szaktanárok Hegedősné, Czeczonné Gergelyiné, Simonné, Fejérné A házi és kerületi versenyek helyét, idejét és szervezıjét a havi bontású terv tartalmazza. Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

28 21. A 2012/2013. tanév munkarendje Szeptember Október November 1. szo 1. h Zene világnapja 1. cs Mindenszentek 2. v 2. k Erdei Iskola 2. p (hu) Pihenınap 3. h Évnyitó,elsı tan.nap 3. sze 6.b Fonyód 3. szo 4. k 4. cs Állatok világnapja 4. v Megemlékezés 5. sze 5. p (hu) okt h 6. cs 6. szo Aradi Vértanúk Napja 6. k p 7. (hu) 7. v 7. sze 8. szo 8. h Madárfigyelés napja 8. cs 9. v 9. k Erdei Iskola 9. p (re) 10. h 10. sze b osztály 10. szo(hu) Tanítási nap(péntek) 11. k osztályok 11. cs Dunabogdány 11. v 12. sze elsı 12. p (re) 12. h 13. cs szülıi ért. 13. szo Terézvárosi Búcsú 13. k Erdei Iskola p 14. (re) 14. v Terézvárosi Búcsú 14. sze 2.a 2.b osztály 15. szo 15. h 15. cs Dunabogdány 16. v 16. k 16. p (hu) 17. h 17. sze 17. szo 18. k 18. cs 18. v 19. sze 19. p (hu) Ünnepély, okt h 20. cs iskolai tanulm.kiránd. 20. szo 20. k p Földünkért 21. (hu) 21. v világnap 21. sze 22. szo Autómentes nap 22. h Pihenınap 22. cs 23. v 23. k Nemzeti Ünnep 23. p (re) 24. h 24. sze 24. szo 25. k 25. cs 25. v 26. sze munkaért.+fogadó 26. p (re) 26. h 27. cs 27. szo(hu) Tanítási nap(hétfı) 27. k p duszüreti 28. (re) Mulatságok 28. v 28. sze 29. szo 29. h İszi szünet 29. cs munkaért.+fogadó 30. v 30. k İszi szünet 30. p (hu) 31. sze İszi szünet Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

29 December Január Február Március 1. szo(re) Tanítási nap(hétfı) 1. k Téli szünet 1. p (re) 1. p (re) 2. v 2. sze Téli szünet 2. szo 2. szo 3. h 3. cs 3. v 3. v 4. k 4. p (re) 4. h 4. h Nemz.energiatak.nap 5. sze 5. szo(hu) 5. k osztályok 5. k munkaért.+fogadó 6. cs Mikulás 6. v 6. sze második 6. sze 7. p (re) 7. h 7. cs szülıi ért. 7. cs 8. szo 8. k 8. p (hu) 8. p (hu) 9. v 9. sze 9. szo 9. szo 10. h 10. cs 10. v 10. v 11. k 11. p (hu) 1.félév utolsó napja 11. h du.farsang alsó 11. h 12. sze 12. szo 12. k 12. k 13. cs 13. v 13. sze 13. sze 8.o Felv.lapok 14. p (hu) du.luca napi vásár 14. h du. félévi oszt.konf. 14. cs elk.hi 14. cs p p 15. szo(re) Tanítási nap(péntek) 15. k 15. (re) du.farsang felsı 15. (re) 16. v 16. sze 16. szo 16. szo 17. h 17. cs Félévi értesítık kiad 17. v 17. v A magyar kultúra Ünnepély márc.15. Nemzeti Ünnep 18. k 18. p (re) napja 18. h 18. h 19. sze du. oszt. Karácsony 19. szo Központi írásbeli 8.o 19. k 19. k 20. cs de isk. Karácsony 20. v 20. sze 20. sze 8.o felv.mód. Hi. 21. p tan.nélk.munkanap1 21. h 21. cs 21. cs A víz világnapja p p 22. szo 22. k 22. (hu) 22. (hu) 23. v 23. sze 23. szo 23. szo 24. h Szenteste 24. cs 24. v 24. v Nyári idısz.kezdete 25. k Karácsony 25. p (hu) 25. h 25. h 26. sze Karácsony 26. szo 26. k 26. k 27. cs Téli szünet 27. v 27. sze 27. sze 28. p Téli szünet 28. h 28. cs 28. cs Tavaszi szünet p 29. szo 29. k 29. (re) Tavaszi szünet 30. v 30. sze 14h félévi tant.ért. 30. szo Vizes élóhelyek 31. h Szilveszter 31. cs napja 31. v Húsvét Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

30 Április Május Június 1. h Húsvét 1. sze Munka ünnepe 1. szo Tanítási napsportnap 2. k Húsvét 2. cs 2. v 3. sze tan.nélk.munkanap2 3. p (hu) 3. h 4. cs tan.nélk.munkanap3 4. szo 4. k Megemlék.Nemz.ÖN 5. p tan.nélk.munkanap4 5. v 5. sze 6. szo 6. h 6. cs 7. v 7. k 7. p (re) 8. h 8. sze 8. szo 9. k 9. cs Madarak,fák napja 9. v 10. sze 10. p(re) Alapítványi Bál 10. h 11. cs Költészet napja 11. szo 11. k du.felsı konf. p 12. (re) 12. v 12. sze utolsó tan.nap konf.a 13. szo 13. h 13. cs tan.nélk.munkanap5 p 14. v 14. k 14. (hu) 15. h 15. sze 15. szo 16. k 16. cs 16. v p osztály 17. sze 17. (hu) tanulm.kiránd 17. h 18. cs Beírás 18. szo 18. k p 19. (hu) Beírás 19. v 19. sze Évzáró értekezlet Évzáró, ballagás 20. szo 20. h Pünkösd 20. cs v A Fıld Napja 21. k 21. p h Zöldítés napja 22. sze munkaért.+fogadó 22. szo 23. k ÖKO kiállítás napja 23. cs 23. v p 24. sze Múzeumi nap alsó 24. (re) 24. h cs Festészeti nap felsı 25. szo 25. k p (re) Mővészeti nap 26. v Gyermeknap 26. sze szo 27. h 27. cs v 28. k 28. p h 29. sze Országos mérés 29. szo 30. k 30. cs 30. v p 31. (hu) Derko Folk nap Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

31 22. Havi bontású munkaterv A u g u s z t u s ( A t a n é v e lıkészítése) Idıpont Programok, feladatok Felelıs Egyéb információ 21. kedd Tankönyvek átvétele Gyıri Istvánné csütörtök, péntek 8-12 és óra Tankönyvek árusítása, étkezés befizetése Gyıri Istvánné Szekeres Katalin Boldis Erzsébet Borbély Ilona 27. hétfı óra Alakuló megbeszélés Gyıri Istvánné óra óra 28. kedd óra óra órától órától 29. szerda óra óra 30. csütörtök 9-11 óráig óráig óráig 31. péntek 9-13 óra óra Alakuló munkaközösségi értekezletek: munkaközösség vezetık megválasztása Órarendi egyeztetések Közalkalmazotti alakuló értekezlet: Munkavédelmi és tőzvédelmi elıadás Tantestületi alakuló értekezlet: Tantárgyfelosztás Éves munkarendi javaslat megbeszélése Felsıs osztályfınöki munkaközösségi megbeszélés Alsós megbeszélés Pótbeírás Tanévkezdı dokumentumok elıkészítése Órarend készítése Iskolavezetıségi értekezlet Szakmai munkaközösségi megbeszélések Év eleji elıkészületek Egyéni teendık Osztálytermek rendezése, elıkészület a tanításra Évnyitó értekezlet Alsós órarendek leadása munkaközösség vezetık Kárpáti Éva Borbély Ilona Szirbik Gabriella Katona Mariann Kárpáti Éva,Gyıri Istvánné Iskolatitkára Szirbik Gabriella munkaközösség-vezetık Gergelyiné, osztályfınökök, felsıs kollégák igazgató, igazgatóhelyettes munkaközösség vezetık Gyıriné Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

32 S z e p t e m b e r Idıpont Programok, feladatok Felelıs Egyéb információ 3. hétfı 8 óra 9-12 óráig óráig 17 óra A tanév elsı napja, tanévnyitó osztályfınöki órák tanítás órarend szerint Elsıs szülıi értekezlet Simon Zsuzsa, igazgató osztályfınökök elsıs osztályfınökök A gyerekek ebéd után mennek haza (13-14 óra között) között Osztályok szülıi értekezlete (2-8. osztályok) Osztályfınökök külön kiírás szerint 12. szerda Kerületi kis pályás foci 1-2.o Simonné, Fejér Ildikó Derkovits 18. kedd Kerületi kis pályás foci 5-6.o Szirbik Gabi Bajza 19. szerda Kerületi kis pályás foci 3-4.o Simonné, Fejér Ildikó Derkovits 20. csütörtök Iskolai tanulmányi kirándulás: 1-4. oszt Állatkerti program: Varázshegy 5-8. oszt Aquincum: Múzeumi foglalkozások Katonáné, alsós osztályfınökök Válóczi Györgyi, felsıs osztályfınökök, Külön kiírás szerint 19. szerda Szivárvány bérlet elıadása 1.o és 2.a 2.b osztályfınökök Eötvös péntek Író-olvasó találkozó 3-4.o Mónusné Liszt Ferenc Gyermekkönyvtár Szülıi Szervezet vezetıségi ülése Kárpáti Éva 22. szombat Kerületi Autómentes nap Családi programok Kerületi kiírás szerint 22. szombat Túrabakancs kirándulás: Hegedősné, Czeczonné Külön kiírás szerint Budai Hegyek 25. kedd Kerületi kispályás foci 7-8.o Szirbik Gabi Bajza 26. szerda óra óra Közalkalmazotti értekezlet Munkaértekezlet A tanév munkatervének végleges elfogadása Fogadó óra Szüreti mulatságok: kézmőves foglalkozások, népi játszóház és táncház D.Ági, L.Ági, K.Ági Kárpáti Éva óra Tanítók, tanárok 28. péntek Hegedősné, Katonáné, óra Visontainé Simon Zsuzsa, minden kolléga 30. vasárnap Kerületi Kegyeleti váltófutás Simonné, Szirbik Gabi Egyéb programok, feladatok: Szakkörök és korrepetálások szervezése, indítása, Év eleji adminisztrációs feladatok Hangos olvasás felmérése (alsó,felsı) Év eleji felmérések (alsó) Tanmenetek elkészítése, leadás Kerületi alakuló mk. értekezletek DIFER tesztek az elsı osztályban Tankönyvek elszámolása DIÖK alakuló ülései A tanév versenyeinek meghirdetése iskolagyőlésen Magyar népmesék illusztráció kiállítás a B épületben Gyıriné Minden szakkörvezetı Minden kolléga Magyart tanító kollégák, Tanítók, Visontainé és Varga Mária Tanítók, tanárok Munkaközösség-vezetık, szaktanárok Munkaközösség-vezetık, szaktanárok Szekeres Katalin Borbély Ilona Válóczi Györgyi Kárpáti Éva Anderléné A gyerekek ebéd után mennek haza ( óra között) Derkovits Gyula Általános Iskola Munkaterv

A Derkovits Gyula Általános Iskola (1068 Budapest, Városligeti fasor 4.) es tanévi munkaterve

A Derkovits Gyula Általános Iskola (1068 Budapest, Városligeti fasor 4.) es tanévi munkaterve A Derkovits Gyula Általános Iskola (1068 Budapest, Városligeti fasor 4.) 2011-2012-es tanévi munkaterve (OM: 034 897) 50 évesek lettünk! Budapest, 2011. szeptember 30. Készítette: Kárpáti Éva igazgató

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Munkaterv 2008-2009. Személyi feltételek Tanulók létszáma: 168 fı. Tanuló csoportok száma: 9 Napközis csoportok száma: 3 Pedagógus létszám:

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A Derkovits Gyula Általános Iskola (1068 Budapest, Városligeti fasor 4.) munkaterve. a es tanévre

A Derkovits Gyula Általános Iskola (1068 Budapest, Városligeti fasor 4.) munkaterve. a es tanévre A Derkovits Gyula Általános Iskola (1068 Budapest, Városligeti fasor 4.) munkaterve a 2010-2011-es tanévre (OM: 034 897) Mottó: Úgy szeresd őket, amilyenek, és olyanok lesznek, amilyennek szeretnéd. Budapest,

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE O K T Ó B E R S Z E P T E M B E R 1 K Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 7 H Szülői értekezlet - Széchenyi Szülői közösségi értekezlet 8 K Szülői értekezlet Pattantyús Művészetis szülői értekezlet Szülői közösségi

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

2011/2012-ES TANÉV RENDJE

2011/2012-ES TANÉV RENDJE 2011/2012-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDİSZAK Az elsı tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 182 A 12. osztályosoknak

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV AJKA 2012. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 549 fő Számított létszám: 620 fő SNI 1 tanulók száma: 39 fő BTM 2 tanulók száma: 34 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás 2016 szeptember 01 02 03 04 Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek 8.b Tanulmányi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi 05 06 07 08 09 10 11 Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok MUNKATERV HÉHALMI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016 A TANÉV RENDJE Kezd nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Els félév: 2016. január 22-ig tart (2016. január 29-ig értesítés

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2013. augusztus 30. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2013/2014-es tanév

Részletesebben