KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Kurt Lewin Kulturális Alapítvány az Előítéletek Csökkentéséért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Kurt Lewin Kulturális Alapítvány az Előítéletek Csökkentéséért"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Kurt Lewin Kulturális Alapítvány az Előítéletek Csökkentéséért Székhely: 1052 Budapest, Váci u. 9. III. 1. Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 11.Pk /95/8

2 Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. Központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2

3 1. Számviteli beszámoló Sorszám Kurt Lewin Kulturális Alapítvány az Előítéletek Csökkentéséért Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege év Székhely: 1052 Budapest, Váci u. 9. III. 1. Adószám: A tétel megnevezése Előző év (ezer forintban) Előző év(ek) befizetései Tárgyév (ezer forintban) a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16 TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL D. TARTALÉK 18 E. CÉLTARTALÉK 19 F. KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. az alapítvány képviselője Dr. Nagy Róbert Gábor Nyeste Tamás Kelt: Budapest, április 30. 3

4 Kurt Lewin Kulturális Alapítvány az Előítéletek Csökkentéséért Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény-levezetése év Székhely: 1052 Budapest, Váci u. 9. III. 1. Adószám: Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 5 b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól 7 d) társadalombiztosítótól 8 e) egyéb 9 f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételet nem jelentő bevételek 18 C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./2.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások ebből: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

5 26 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. az alapítvány képviselője Dr. Nagy Róbert Gábor Nyeste Tamás Kelt: Budapest, április 30. 5

6 Sorszám Kurt Lewin Kulturális Alapítvány az Előítéletek Csökkentéséért Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése év Székhely: 1052 Budapest, Váci u. 9. III. 1. Adószám: Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése 2009 A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.- F.3.) 37 I. Adózás előtti eredmény J. Fizetendő társasági adó Ø 0 39 K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás 842 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 322 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. az alapítvány képviselője Dr. Nagy Róbert Gábor Nyeste Tamás Kelt: Budapest, április 30. 6

7 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Kurt Lewin Kulturális Alapítvány az Előítéletek Csökkentéséért a évben költségvetési szervtől, illetve pályázat útján összesen ezer Ft támogatásban részesült az alábbiak szerint: Forrás Összeg Felhasználás (ezer forint) Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 262 Bértámogatás megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás Oktatásért Közalapítvány A kompetenciák átadásának akadályairól Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Honfoglalás az esélyegyenlőségért Szociális és Munkaügyi Minisztérium Etikai kódex - Hozzuk létre együtt szabályainkat! Átlátható szervezetekért! SZJA 1% 322 Személyi jövedelemadó 1%-a Összesen A költségvetési támogatás felhasználása az alábbi célokra történt: az alapítvány irodájának működtetése társadalomtudományos weboldal (SzocHáló fenntartása társadalomtudományos rádióműsor (Civil Rádió, 98.0 FM) fenntartása kvalitatív kutatás folytatása középiskolai pedagógusok körében a kompetenciák átadásának akadályairól munkahelyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek terjesztése a Honfoglaló interaktív játékon és a SzocHálón keresztül a munkahelyi diszkriminációt és elégedettséget mérő indikátorrendszer kidolgozása az iskola világára vonatkozó etikai kódex kidolgozása Békéscsabán 7

8 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az Alapítvány vagyona évben ezer forint volt, amelynek 17%-a tárgyi eszközökből áll. Vagyonának 82,3%-a (9 290 ezer forint) pénzeszköz, amely bankbetétekben és készpénzben van. Ennek a vagyonnak forrása 87,4%-ban (9 865 ezer forint) sajáttőke. 4. A cél szerinti juttatások kimutatása Az Alapítvány évi bevétele ezer forint, mely a évi 105 %-a. A bevétel megoszlása: 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás b) központi költségvetésből Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Bevételét: anyag és egyéb költségekre fizette. Az elért eredménye ezer forint volt. 5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A Kurt Lewin Kulturális Alapítvány az Előítéletek Csökkentéséért a évben költségvetési szervtől, pályázat útján összesen ezer forint támogatásban részesült. 8

9 6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A Kurt Lewin Kulturális Alapítvány az Előítéletek Csökkentéséért a évben nem nyújtott sem pénzbeni, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A Fővárosi Bíróság az szeptember 4-i 9. Pk /1995/3. sz., jogerőre emelkedett végzésével sorszám alatt nyilvántartásba vette a Kurt Lewin Kulturális Alapítvány az Előítéletek Csökkentéséért szervezetet. A Fővárosi Bíróság március 1-én az alapítványt közhasznú szervezetté minősítette január 1-től az évi CKVI tv. 22. (3) bk. alapján. A Kurt Lewin Kulturális Alapítvány az Előítéletek Csökkentéséért a évben a következő tevékenységeket folytatta: 1. Médiaprogramok 1.1 SzocHáló (társadalomtudomány on-line honlap fejlesztése) - Társadalomtudományos honlap működtetése. 1.2 RomaPage honlap működtetése A magyarországi cigánysággal szembeni előítéletek csökkentése, valamint a roma kultúra digitalizálása. 1.3 Rádióműsor Egál Plusz - Civil Rádió, 98.0 FM Hetente szerdánként között Cake Baly Olivio vezetésével társadalomtudományos ismeretterjesztő műsor a Civil Rádión. 2. Oktatási-ismeretterjesztési programok 2.1. "100 legszegényebb" projekt - Ismeretterjesztő-érzékenyítő-aktivizáló projekt végrehajtása a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával, melynek részeként 2009-ben létrejött a 100 legszegényebb kiadvány, egy weboldal, és egy online és offline ambient elemekből álló gerillakommunikációs kampány is Cigány népismereti módszertani segédanyag oktatási segédanyag az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából, amely a cigány népismeretet oktató pedagógusok mellett más tanároknak is segítséget nyújt napi munkájukban a cigánysággal kapcsolatos kérdések és témák feldolgozásához "Etikai kódex - avagy hozzuk létre együtt a szabályainkat!"- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával egy etikai kódex létrehozása Békéscsabán az iskola világával bármilyen szinten összefüggésbe hozható helyi szervezetek képviselőivel és helyi lakosokkal együttműködve, ami a későbbiekben az intézményi (együtt)működés diszkriminációmentes irányba való elmozdulását erősíti órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program Demokráciára nevelés Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskola Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény 9

10 Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 3. Kutatások 3.1. A kompetenciák átadásának akadályairól - szakközépiskolában oktató tanárok kompetenciáinak és előítéletességének összefüggéseit vizsgáló kutatás az Oktatásért Közalapítvány megbízásából A Lakmusz program hatásvizsgálatának eredményeiről a Lakmusz program monitorozása az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány megbízásából, mely az állami gondokoskodás rendszerében élő, vagy onnan kikerült fiatalok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedését támogatta. 4. CSR és szervezetfejlesztő programok 4.1 Raiffeisen Bank Zrt. pályáztatással megalapozott adományozási akció a családon kívül nevelkedő gyermekek segítésére, illetve a program hatásvizsgálata. A program során 83 pályázó közül 10, családon kívül nevelkedő gyermekek fejlesztésére irányuló civil kezdeményezés részesült a bank összesen 25 millió forintos támogatásában Alstom Hungária Zrt. a belső szervezeti kultúra erősségeit és veszélyeit feltáró mérőeszköz kidolgozása és kipróbálása, továbbá szervezetfejlesztő tréning tartása 4.3. Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. kutatás a szervezeti kultúráról, különös tekintettel a belső és külső kommunikációra 4.4. KPMG Hungária Kft. - pályáztatási koncepció kidolgozása, valamint pályáztatás 18 éven aluli hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával, nevelésével, fejlesztésével foglalkozó civil szervezetek támogatására, melynek során az elnyerhető pénzösszeg mellett a KPMG Hungária pro bono szakmai szolgáltatást is kínált a nyerteseknek K&H Bank CSR pozíció mérésére alkalmas eszköz kialakítása. Támogatóink és partnereink a 2009-es évben Alstom Hungária Zrt., Autonómia Alapítvány, Civil Rádió, DemNet Alapítvány, Focus & Inhall Stúdió Kft., K&H Bank, KPMG Hungária Kft., Magyar Telekom Távközlési Nyrt., Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, NESst, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Oktatásért Közalapítvány, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Ökotárs Alapítvány, Raiffeisen Bank Zrt., Spar Magyarország Kereskedelmi Kft., Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Munkatársaink a 2009-es évben Farkas Viktória, Héra Gábor, Illés Márton, Oravecz Ágnes, Széger Katalin. Önkénteseink a 2009-es évben Ambrus Andrea, Bógyi Attila, Cake Baly Olivio, Gruidl Zsuzsanna, Hubert Judit, Kerekes Zsófia, Kertész Anna, Kiss Julianna, Kovács Orsolya, Lipcsei Attila, Mocsári Judit, Paulik Mónika, Puskás Balázs, Rácz Géza, Sánta Angéla, Szabó Angéla, Szilágyi Julianna, Ürmös Zsófia, Varga Anett, Veszprémi Anton, Volenszky Hajnalka. Köszönet nekik. 10

11 az alapítvány képviselője Dr. Nagy Róbert Gábor Nyeste Tamás Kelt: Budapest, április

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Statisztikai számjele: 836963-933-69-3 Adószáma: 8369633 Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemét Hoffmann János utca. Közhasznúsági jelentés. Kecskemét,. január. PH. Budainé Nagy Katalin a szervezet vezetője

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A Rubeus Egyesület Szedervessző 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Rubeus Egyesület Szedervessző 2011. évi közhasznúsági jelentése 1 8 1 7 7 0 3 3-1 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A 2011. évi közhasznúsági jelentése Székhely: 1076 Budapest Thököly út 8. III.16. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója egyéb szervezet megnevezése 1039 Budapest, Budakalász u.1. címe Keltezés: Budapest, 2012. március 31. Szucskieviczné

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. év Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. 1 A SZERVEZET ALAPADATAI 1 Elnevezés: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2 Képviselő: Nagyné Laskai Nóra 3.Székhely:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329003949956902 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló Közhasznúsági jelentés

A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló Közhasznúsági jelentés A Mezőségi Őrzőkör Közhasznú Alapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló Közhasznúsági jelentés Székhely: 8315 Gyenesdiás Hámán Kató utca 26. Adószám: 18366422-1-20 Az alapítványok nyilvántartó könyvében

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben