Közhasznúsági jelentés 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés 2010."

Átírás

1 Statisztikai számjele: Adószáma: Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemét Hoffmann János utca. Közhasznúsági jelentés. Kecskemét,. január. PH. Budainé Nagy Katalin a szervezet vezetője

2 Általános rész Az Alföldi Civilekért Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a PK. 6.9/3/6. szám alatt 3. október hó -án nyílt alapítványként, közhasznú fokozatban jegyezte be. Az alapítvány székhelye: 6 Kecskemét, Hoffmann J. u.. Levelezési.címe: 6. Kecskemét, Hoffmann J. u.. Az alapítvány célja: Információk közvetítésével, tanácsadással, kapcsolatszervezéssel segíteni a civil szféra építését. Képzések, szakmai fórumok, találkozók szervezésével, non-profit fejlesztési programok hazai és külföldi példáinak népszerűsítésével a non-profit szervezetek fejlesztése, segítése. Helyi közösségi kezdeményezések támogatása, életre hívása. Szakmai kiadványok megjelentetése, népszerűsítése. Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások nyújtása. Megoldatlan társadalmi problémák közösségi megoldásainak keresése, a törekvések támogatása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Európai integrációs folyamtok segítése. Az alapítvány induló vagyona: Ft. A. Számviteli beszámoló: Alapítványunk a számviteli törvény szerint és az Egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és közzétételi kötelezettségének sajátosságairól szóló /. (XII. 9.) Korm.rendelet szerint elkészítette. évről szóló közhasznú egyszerűsített beszámolóját, amely az e rendelet. számú melléklete szerinti - mérlegből és az e rendelet 3. számú melléklete szerinti - közhasznú eredmény levezetésből áll. Alapítványunk egyszeres könyvvitel rendszerében végzi könyvelését. A. évi közhasznú egyszerűsített beszámolónk mérleg főösszege: 86 eft, valamint a közhasznú tevékenységünk eredménye 8 eft volt. Vállalkozási tevékenységet nem végeztünk. B.Költségvetési támogatás felhasználása: Támogatást nyújtó megnevezése Támogatás Időpontja Összege Ft-ban Felhasználás jogcíme Felhasználás összege Előző évben Tárgy évben Átvitel következő évekre Elszámolás határideje Apeh SZJA % Felajánlás Nemzeti Civil Alapprogram -8-7 Működési költségek támogatására Mindösszesen:

3 C. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: Kimutatás a vagyon felhasználásáról.évben Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás % eft Saját tőke összesen ,9 8 Induló tőke Tőkeváltozás ,6-6 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállakozási tevékenység tárgyévi eredménye ezer Ft-ban Megjegyzés Kötelezettségeink és tartozásaink nincsenek. D. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról forintban Szervezetünk. évben juttatásokat nem nyújtott. Juttatások megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles -ebből adómentes Természetbeni juttatások - ebből adóköteles - ebből adómentes Összesen Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeni juttatások Nem pénzbeni juttatások Egyéb juttatások Juttatás összege Eltérés Előző évi Tárgyévi % Ft Összesen Mindösszesen Megjegyzés E. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások kimutatása:

4 Kimutatás a kapott támogatásokról és azok változásairól Folyósí tó szervez et Kecske mét Megyei Jogú Város Összes en: Támogatás célja -7-3 Civil Korzó -Civil Találkozó lebonyolítása Támogatás összege Előző évi Változás Tárgyévi % Összeg forintban 3 7, - 3 7, - F. A Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke: Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Ft-ban Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés Megjegyzés Előző évi Tárgyévi % Forint Cél szerinti pénzbeni kifizetések Természetbeni juttatások - Adómentes - Adóköteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Kiküldetési költségek Adott kölcsönök Egyéb juttatások Összesen G. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Szakmai beszámoló az Alföldi Civilekért Alapítvány. évi munkájáról. Az Alföldi Civilekért Alapítvány tevékenységét -ben is a civil szervezetek számára nyújtott szolgáltatások jellemezték: a kapcsolatszervezés, együttműködés, fejlesztő koordináció, tanácsadás, partnergenerálás, pályázati szerepvállalások Az alapítvány forrás-szervező és háttértámogató szervezete, a kecskeméti civil szakmai kerekasztalok munkájának. Ennek érdekében -ben is pályázatot nyújtott be a kecskeméti Önkormányzathoz III. CIVIL KORZÓ címmel. Az egy napos rendezvény megrendezéséhez és ehhez kapcsolódó kiadvány megjelentetéséhez, ezer forintos támogatást nyert. Az ügyvezető rendszeresen részt vett a proháló hálózati rendezvényein, találkozóin.. tavaszán országos hálózati találkozónak volt gazdája, a hálózatban a hálózatfejlesztési munkacsoportban, valamint a képzési munkacsoportban tevékenykedett. A képzési

5 munkacsoportban kidolgozásra került a Hálózatfejlesztés gyakorlata akkreditált képzés, amelyek civil szakemberek számára teszik érthetővé és alkalmazhatóvá a civil közösségek hálózati együttműködésének modelljét. Az alapítvány rendszeresen terjeszti a Proháló hálózatban fejlesztett szellemi termékeket, így a PH Érték negyedévenkénti folyóiratot, valamint a Civil Marketing címmel megjelentetett kiadványt. Az Alapítvány ebben az évben Székelyudvarhelyen vett részt külföldi tanulmányúton, ahol egy nemzetközi konferencia keretében ismerkedett a szélesebb körű hálózati együttműködésekkel, valamint egy térség helyi együttműködéseivel. Ebben az évben sikerült önerőből az alapítványnak web-lapot indítania, így a legalapvetőbb információit a szélesebb nyilvánosság számára is elérhetővé vált. ( ) A Nemzeti Civil Alaptól ezer forint működési támogatást nyert a szervezet, amelyet az alapítvány folyamatos működésének biztosítására fordította, elsősorban a folyamatos pénzügykezelés és az átláthatóság miatt a könyvelésre, a minimálisan szükséges telefon és posta használatra, valamint az ügyvezető hálózati szervezési munkájára. Statisztikai számjele: Adószáma: Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemét Hoffmann János utca. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. Tartalma : Egyszerúsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Keltezés: Kecskemét,.január. PH. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője ) A közzétett adatok a Számviteli törvény.par. (3). bek. értelmében könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A beszámolót mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező személy, Rádiné Dekker Katalin ( reg.szám: 399.) készítette

6 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Alföldi Civilekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 6 KECSKEMÉT Hoffmann János utca. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE Adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései s z á m A.Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) b c d e Közhasznú célú működésre kapott támogatás 8 7 a.) alapítótól b.) központi költségvetési szervtől c.) helyi önkormányzattól 7 d.) társadalombiztosítótól 8 e.) egyéb 9 f.) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás 3 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel. Tagdíjból származó bevétel. Egyéb bevétel 9 78 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele (.+.). Pénzügyileg rendezett bevételek. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./.) 69 6 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek ( A./II- B./.)

7 E. Közhasznú tevékenység 7 8 ráfordításai ( ). Ráfordításként érvényesíthető kiadások 7 8 Ebből: továbbutalt támogatás. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ). Ráfordításként érvényesíthető kiadások. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése Alföldi Civilekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe: Kecskemét Hoffmann János utca. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE S or - sz á m A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Adatok eft-ban Tárgyév a b c d e 3 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény ( +-+-) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi -6 eredménye A./I.-E./-E/.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi 3 eredménye (B./I.-F./-F./.) 3 H. Nem pénzben realizált eredmény (+-+-) 3. Közhasznú tevékenység nem pénzben

8 realizált eredménye 3. Vállalkozási tevékenység nem pénzben 6 realizált eredménye (B./-F./-F./3.) 3 I. Adózás előtti eredmény (B./-F./) +-H) 7 3 J. Fizetendő adó 8 3 K. Tárgyévi eredmény 9. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -6 8 (A./+A/II) ( E/+E/+E/3). Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye ( I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 9. Bérköltség Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak. Személyi jellegű egyéb kifizetések 9 3. Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett ) F. Tárgyévben Apeh által kiutalt % Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Alföldi Civilekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 6 KECSKEMÉT Hoffmann János utca.

9 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE So r- sz ám Adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e. A. Befektetett eszközök (-. sorok). I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK. Forgóeszközök ( 6-9. sorok ) I. Készletek 7. II. Követelések 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök 86 Eszközök ( Aktívák ) összesen ( -. sor ) 86 C. Saját tőke (.-6. sorok ) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 3 II.TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 9 96 III.LEKÖTÖTT TARTALÉK -6 8 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 6 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 7 D. Tartalék 8 E. Céltartalékok 9 F. Kötelezettségek ( -.sorok ) 9 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 9 86 Források ( Passzívák ) összesen ( sor.) Keltezés: Kecskemét,. január. PH. Az egyéb szervezet vezetője ( képviselője

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója 2010 A Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítványt a

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. HÉREGI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY 2832 Héreg, Fő u. 151. Adószám: 18615537-1-11 Bankszámla szám: 63200250-11037204 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi 1 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010. évről

KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010. évről KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. évről NYITNIKÉK ALAPÍTVÁNY Sóstóhegy, Jázmin út 10. Adószám: 18801600-1-15 Bírósági bejegyzés szám: Pk. 60.139/1998 Készítette: Ajler Ferencné Az alapítvány elnöke Elfogadta:

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben