MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

2 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás... 7 V. Cél szerinti juttatások kimutatása... 7 VI. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke... 7 VII. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege... 7 VIII. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

3 I. A szervezet alapadatai Elnevezés: Magyar Addiktológiai Társaság Képviselő: Dr. Szemelyácz János Székhely: 7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6. Levelezési cím: 1580 Budapest, Pf Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60054/1995/1, Közhasznúsági végzés bírósági száma, hatálya: 9.Pk /1995/6, A szervezet céljának rövid leírása: A Magyar Addiktológiai Társaság célja a magyar addiktológia tudományos közéletének szervezése, az addiktológiai oktatás, kutatás és gyakorlat fejlesztése, a tagok szakmai tájékozódásának elősegítése. 3

4 II. Számviteli beszámoló Egyszeres könyvvitelt vezető Magyar Addiktológiai Társaság közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege 2007-ben (ezer Ft-ban) 2007 ÉV adatok E Ft,- ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgy év szám helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4.) sorok I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZÖZÖK 5. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5.sor) C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalékok 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

5 Egyszeres könyvvitelt vezető Magyar Addiktológiai Társaság közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény-levezetése 2007-ben (ezer Ft-ban) 2007 ÉV adatok E Ft,- ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgy év szám helyesbítései a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele(i.-ii.) I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4. a) alapítótól b) központi költségvetésből 6. c) helyi önkormányzattól 7. d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbő származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele(1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges bevételek (A./I.+B./1.) 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek ( A./II.+B./2.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő Eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 5

6 Sor ÉV adatok E Ft,-ban Előző A tétel megnevezése év Előző év(ek) Tárgy év szám helyesbítései a b c d e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény ( ) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(a./i.-e./1.-e./4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény ( ) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 37. I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)-+H/ J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye(a./i.+a/ii.)-(e./1.+e/2.+e./3.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénügyi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 44. ebből: - megbízási díj 45. -tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 44 6

7 III. Költségvetési támogatás felhasználása A szervezet költségvetési támogatásban nem részesült 2007-ben. IV. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Társaságnak 2007-ben nem volt vagyongyarapodása. V. Cél szerinti juttatások kimutatása A szervezet cél szerinti juttatásban nem részesült 2007-ben. VI. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke - A MAT az Egészségügyi Minisztériumtól kapott 1 millió Ft támogatást a VI. Országos Kongresszus megrendezéséhez. - Az NCA pályázatán Ft támogatást nyert a Társaság. VII. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A szervezet vezető tisztségviselői semmilyen juttatásban vagy költségtérítésben nem részesültek 2007-ben. VIII. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Szakmai tevékenységek - Elkészül a társaság honlapja (http://www.mat.org.hu/). A szakmai tartalom mellett lehetővé válik a tagok online regisztrációja, tagfelvétele. - A honlapon keresztül a Tagság és az érdeklődők folyamatos tájékoztatást kapnak az addiktológia legfontosabb eseményeiről, eredményeiről, szakmai fejleményekről, vitákról. - A MAT és az Interdiszciplináris Addiktológiai Fórum Tudományos és Ismeretterjesztő Közhasznú Társaság megegyezés alapján az Addictologia Hungarica 2007-től a MAT hivatalos lapja. 7

8 - A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Addiktológiai Szakbizottságba a MAT Dr. Rácz Józsefet jelöli. A Kollégium a jelölést elfogadja. - A MAT Dr. Szemelyácz Jánost jelöli a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság civil tagjai közé, aki a szavazás során el is nyeri a szükséges támogatást a négy civil hely egyikére. Szintén bekerül a Bizottságba a MAT elnökségi tag Dr. Topolánszky Ákos (a MADRISz jelöltjeként). Továbbképzés, tudományos rendezvények, ismeretterjesztés Az addiktológia kihívásai multidiszciplináris nézőpontból címmel megrendezésre kerül a Magyar Addiktológiai Társaság VI. Országos Kongresszusa Siófokon a Hotel Panorámában november én. A Kongresszuson a 261 fő regisztrál és vesz részt a szakmai programokon. Az összesen 11 plenáris előadás mellett 17 tematikus szekció megtartására került sor. Utóbbiakon 72 szekció előadás hangzott el. Szintén izgalmas poszter-szekció is színezte a szakmai programot. A MAT felkérést kap a Beyond 2008 című, az évi ENSZ Közgyűlés Speciális ülése (UNGASS) által elfogadott politikai deklaráció és akcióterv felülvizsgálatára irányuló nemzetközi civil regionális konzultációs sorozat európai rendezvényének megrendezésére. A rendezvény időpontja január 24-25, így a szervezési feladatok jelentős része 2007 során zajlik. Kutatás, tudományos tevékenység, szakértői tevékenység A Társaság ismételten véleményezi az Országos Addiktológiai Intézet megbízásából kidolgozásra került, az opiátok, az amfetamin, illetve a kannabisz-származékok használatával kapcsolatos kezelési protokoll tervezeteket. Szintén véleményezi a A Suboxone terápia protokollja c. anyagot, s felkéri az egészségügyi minisztert, hogy tegyen lépéseket a Suboxone mielőbbi magyarországi bevezetése érdekében. Érdekvédelem, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése - A Magyar Addiktológiai Társaság és az Interdiszciplináris Addiktológiai Fórum Tudományos és Ismeretterjesztő KHT közösen meghirdetett pályázata keretében a 30 év alatti kategóriában egy első és egy harmadik, a 30 év feletti kategóriában pedig egy első helyezet született. A pályázaton addiktológiai témájú kéziratokat kellett benyújtani. A nyertesek a MAT VI. Kongresszusán teljes vagy részleges költségtérítést nyertek, továbbá lehetőséget kaptak a kongresszuson megtartott előadás tudományos publikációként történő közlésére. - A MAT intenzív kapcsolatot tart fenn az Egészségügyi Minisztériummal, s valamennyi fórumon képviseli az addiktológia érdekeit az egészségügyi átalakítás során. 8