2012. Augusztus 8.-ától ideiglenesen megszűnt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. Augusztus 8.-ától ideiglenesen megszűnt"

Átírás

1 Nyomtat Terület (Parkolók) Parkolási üzemidő Parkolási tarif a Min. park. idő/ft Max. időlimit Parkoló zónaszám Budapes t A irport Zrt. területén található k Lis zt Ferenc N emzetközi Repülőtér Augusztus 8.-ától ideiglenesen megszűnt BKK Kft. területén található k A ndrás s y út O ktogon és Kodály körönd között, Rákóc zy tér,baros s u. N agykörúton kívül; Baros s tér; Keleti pályaudvar; Kerepes i út; Rottenbiller u (BÖ P 1 ;2 -es Rákóc zi tér as Baros s u. N agykörúton belül, Blaha L. tér; Rákóc zi út; Ü llői út, páros oldal ;5 -ös A ndrás s y út a Bajc s y Zs. Ú t és O ktogon között,o ktogon, T eréz körút, E rzs ébet körút, Józs ef körút N yugati pályaudvar, M úzeum körút a V I I I. ker.-i oldalon N yugati tér XI I I. ker.-i, felüljáró alatti rés ze, N yugati pu. - WE C C ; Bajc s y Zs ilins zky út a Deák tértől a P odmanic zky utc áig (Bajc s y Zs. út 3 9 -ig) N yugati tér V I. ker.-i rés ze, oldala os Budapes t főútvonalak- P arkoló Károly körút V I I. kerületi oldala, a V I. ker.-i oldalon; Bajc s y Zs ilins zky út a P odmanic zky utc ától a N yugati térig, a V I. ker.-i oldalon

2 Boráros tér, M es ter u.; Soroks ári út, az I par köz, I par utc a, Bokréta utc áig (délre, a Lágymányos i-híd felé) as M es ter utc a, Soroks ári út az I par köz, I par utc a, Bokréta utc ától (délre, a Lágymányos i-híd felé) a Haller utc áig /2 -es Ferenc körút V ác i út, Lehel tér es N yugati tér XI I I. ker.-i rés ze, oldala, Szent I s tván körút XI I I. ker.-i rés ze, oldala es P es ti als ó rakpart (M argit -híd - Dráva u.) es Bp., XI I I. ker. V ác i út 8 3 -tól a V ác i út Szeks zárdi u.-ig(róbert K. körúttól Ú jpes t irányába) es Budapes t Főváros I. Kerületi Ö nkormányzat területén található k A ranyhal u. - Batthyány u. - C orvin tér - C s alogány - C s ónak u. - Donáti u. - Dózs a Gy. T ér - Gyors koc s i u. - H alás z u. -H attyú u.- H egedüs köz- H unfalvy u. - H unyadi J. Ú t - I s kola u. - Jégverem u. - Lánc híd u.- Logodi u. - Lovas u. - M álna u. - M ária tér - M arkovic s u. - M átray u.- O s trom u. - Ö ntőház u. - P ala u.- P alota u.- P alota út - P auler u.- P onty u.- Roham u. - Szabó I. u. - Szalag u. - Szilágyi D. tér - Szőnyeg u. - T ábor u.- T oldy F. u. - V ám u. - V áralja u. - V árfok u.- V árkert rkpt. - V érmező u. - Y bl M iklós tér utc ákat érinti (I

3 I. kerület A ladár u. - A ls óhegy u. - A var u. - C zakó u. - C s ap u. - Derék u. -Dezs ő u. - Fém u. - Fes zty u.- Gellérthegy u.- H arkály u.- I ntrans zmas - Kos c ius zkó u.- Kuny u. - Lis znyai u. - M árvány u. - M és záros u. - N aphegy tér - N apegy u. - P álya u.- T igris u. - Zs olt u (I. C itadella I. (Szirtes u. ) 0 : : (I. as C itadella I I. (Szirtes u. ) 0 : : (I. P alota út I. 3 0 (I. kerület 5 - ös Budapes t Főváros II. Kerületi Ö nkormányzat területén található k Bimbó u. - E zredes u. - Fény u. - Fényes E lek u.- Forint u. - Káplár u.- Keleti K. U. - Kis rókus u. - Kitaibel u. - Lovőház u. - M ec hwart liget - P engő u.- P etrezs elyem u.- Retek u (I I. Bajvívó u. - C s alogány u. -Dunapart I I. - E rőd u. -Fazes ka u.- Fazekas u. - Feketes as u.- Frankel Leo u. -Ganz u. -Gyors koc s i u. -H enger u.- H orváth u. -Kapás u. -Lipthay u. - M edve u (I I.

4 Szás z K. U. - V ars ányi u.- V itéz u. I I. kerület A dy E ndre u..- Bimbó u. - Buday L. U. - Garas u. - Kút u. - M arc ibányi tér - M argit tér- M argit u. - M ec s et u.- N yúl u.- Ribáry u.-rómer F. U. - Rózs ahegy u. - Zivatar u (I I. as M arc ibányi tér 1-5, 6-7, 8-1 3, (I I. Á ldás u. -E s zter u.- A ls ó T örökvés zi út- A lvinc i út- A ranka u. -Balgovár u.- Bars i u.- Bimbó út- É rmelléki u.- E rvin u. - Felvinc i út- Gábor Á ron u.- Gyergyó u.- H argita u.- H erman O. Ú t - Júlia u.- Lévay u.- Lórántffy Zs. Ú t- Lupény ul- N agyajtai ul- P ajzs ul- P as aréti u.- Radna u.- Rhédey u.- T apolc s ányi u.- T oroc zkó köz- T rombitás u (I I. kerület 5 - ös Főváros i Közterületi P arkolás i T árs ulás területén található k A lkotmány u.-bajc s y-zs. út-józs ef A. u.-széc henyi rkp. által határolt terület, A pác zai C s. J. u., Dorottya u., V igadó tér, Béc s i u., P etőfi S. u., Bárc zy I. u., Szervita tér, T ürr I. u., A ranykéz u., P etőfi tér, V ác i u., Szabad s ajtó út (V.

5 Szent I s tván krt.- Bajc s y-zs. út - A lkotmány u.- Széc henyi rkp.- Jás zai M ari tér által határolt terület Kos s uth L. u.- M úzeum krt.- V ámház krt.- Belgrád rkp. által határolt terület (V. V. kerület P es ti als ó rakpart (Lánc hídtól délre, Szabads ág hídtól és zakra az als ó rakparton) (V. as Bajc s y-zs. út (A lkotmány utc ától délre), Kos s uth tér déli oldal, Roos evelt tér, E rzs ébet tér, Károly krt., M árc ius. tér, Duna u (V. Szt. István krt., Bajcsy-Zs út (Alkotm ány utcától északra), Kossuth tér északi oldal, Múzeum krt., Vám ház krt., Belgrád rkp (V. kerület 5 - ös P es ti als ó rakpart (Lánc hídtól és zakra) (V. kerület 6 - os T erézváros i V agyonkezelő N onprofit Zrt. területén található k A nker köz- Bajc s y köz - Lázár u.- Dals zínház u.- Des s effwy u.- Doc hnány u.- H ajós u.- Jókai tér- Jókai u.- A radi u.- Káldi Gy. U. - Király u.- V as vári u.- Lázár u. - Lis zt F. T ér- Lovag u. - M ozs ár u. - N agymező u. -Ó u. - P aulay u. -Székely u.- P odmanic zky u. - Révay u. - Dals zínház u. - Weiner u. - Zic hy J. u (V I. V I. kerület C s engery u. - P odmanic zky u. - E ötvös u. - H unyadi tér - Kármán u. - Király u. - Szófia u- Szondi u (V I.

6 A radi u. -Bajnok u. - Fels őerdős or u.- H unyadi tér- I zabella u. - Király u. - C s engery u. - Kmety u. - P odmanic zky u. -Rózs a u. -Színyei M. U. - Szív u. - Szalmás P. U. - Szondi u. - V örös marty u (V I. A radi u. -Bajza u. - Benc zúr u. - Délibáb u. - Kmety u. - Lendvay u. - M unkác s y u. -P odmanic zky u. -Rippl Rónai u. - Székely B. U. - Szondi u (V I. E r-park Kft. területén található k A kác fa u. - C s ányi u.- Dob u. - Dohány u. - H olló u. -Kazinc zy u. - Kertés z u. - Király u. - A s both u. -Kis diófa u. - Klauzál tér - N yár u. -Kürt u. - M adác h tér - N agydiófa u. - Rumbac h u. - Síp u. - Wes s elényi u (V I I. V II. kerület A lmás s y tér- Barc s ay u. - C s engery u. - Dob u. - Dohány u. - O s vát u.- Dohány u.- H árs fa u. - Király u. - Wes s elényi u (V I I. A lmás s y tér- A ls óerdős or u.- Dob u. - Dohány u. - H utyra F. U. -Jós ika u. - M unkás u. P éterffy u. - Rózs ák tere- Szövets ég u. - V ers eny u. -Wes s elényi u (V I I. as A lpár u.- Szinva u. - Dembins zky u. - Garai tér- I s tván u. - Jobbágy u.- M arek J. U.- M urányi u.- P eterdy u. - P éterffy u.- Sajó u- Szás zház u (V I I.

7 Józs efváros i Közterület-felügyelet területén található k BÉ KÉ SI U. BÉ RKO C SI S U. (Körúttól be) 1-5 és 2-4 BRÓ DY SÁ N DO R U.C SE P RE GH Y U.GU T E N BE RG T É RGY U LA I P Á L U H O RÁ N SZKY U.KI SSA LÉ T RO M U. Körúttól be) 1.2.KŐ FA RA GÓ U.KÖ LC SE Y U.KRÚ DY GY U LA U.LŐ RI N C P A P T É RM Á RI A U.M Á RKU S E M Í LI A U.M Ú ZE U M U.Ö T P A C SI RT A U.P Á L U.P O LLA C K M I H Á LY T É RP U SKI N U.RE V I C ZKY U RÖ KK SZI LÁ RD U.SO M O GY I BÉ LA U.ST Á H LY U.SZE N T KI RÁ LY I U.T RE FO RT U.V A S U (V I I I. V III. kerület BA C SÓ BÉ LA U BÉ RKO C SI S U. (Körúttól kifelé) -2 3 és C SO KO N A I U.DÉ RI M I KSA U.1-3 és 2-2 A H A RM I N C KE T T E SE KT E RE JÓ ZSE F U és KI SFA LU DY U.KI SSA LÉ T RO M U. (Körúttól kifelé)3 -tól és 4 -tőln A P U.1-9 és N É M E T U.1 - és P RÁ T E R U.V Á SÁ R U.RI GÓ U.SA LÉ T RO M U (V I I I. BE RZSE N Y I DÁ N I E L U.BE ZE RÉ DI U.KE N Y É RM E ZŐ U.KI SS JÓ ZSE F U. LÉ GSZE SZ U.U T H E R U.N É P SZÍ N H Á Z U és SZI LÁ GY I U (V I I I. as A U RÓ RA U.BÉ RKO C SI S U. (BE LSŐ JÓ ZSE FV.)2 5 -től és 2 2 -tőldéri MIKSA U.5 -től és 4 -tőlfe C SKE U.FE ST E T I C H GY Ö RGY U.FU T Ó U és H O RV Á T H M I H Á LY T É RJÓ ZSE F U.1 9 -től és 2 0 -tólki S ST Á C I Ó U.LÓ V Á SÁ R U.LO V A SSY LÁ SZLÓ U.M O SO N Y I U.N A P U és N É M E T U és Ő R U.SZŰ Z U.T O LN A Y LA JO S U.V A JDA H U N Y A D U és V Í G U. Munkanapon 08:00-18: (V I I I. FE R-P A RK Kft. területén található k Ferenc körút-ü llői út-bokréta utc a- Ipar utc a-ipar köz-gizella s étány (Lec hner Ö. fas or) által határolt terület, beleértve - a Ferenc körút kivételével - a határoló utakat,

8 tereket. A ngyal u., Liliom u., T inódi u., P áva u., Berzenc zey u., I par köz, I par u., Bokréta u., Lec hner, Ö. fas or, Gabona u., V as kapu u., T ompa u., Ferenc tér, T űzoltó u. az I par köz és Ipar u., valamint Bokréta utc áig (I X. kerület I X. Ker A z I par köz, az I par u.- M es ter u., H aller u. páros oldala a Soroks ári út felé, -Soroks ári út-déli határoló út- Gizella s t. (Lec hner Ö. fas or)- által határolt terület, beleértvre - az Ipar köz, az I par u. kivételével - a határoló utakat és tereket. I par köz, az I par u. - tól délre (Lágymányos i-híd, C s epel felé) a Gizella s t., (Lec hner Ö.fas or) (I X. kerület 1 2 /2 -es Bokréta utc a - Ü llői út - H aller utc a - M es ter utc a, valamint a M es ter u. - T óth Kálmán utc a - Soroks ári út - Haller utc a által határolt területeken (I X. kerület 6 - os C s arnok tér (ház) 0 7 : :0 0 (minden nap) (I X. kerület 7 - A Kálvin tér-ü llői út-ferenc körút- Boráros tér-közraktár utc a-fővám tér- V ámház körút által határolt terület, beleértve- a Kálvin tér és a V ámház körút kivételével- a határoló utakat és tereket (I X. kerület as Budapes t Főváros XI. kerületi Ú jbuda Ö nkormányzat területén található k

9 Balogh lejtő - Bartók Béla u.- Berc s ényi u.- Bukares t u. - E s zék u. - H amzs abégi u. - H imfy u. -Kanizs ai u. - Szabolc s ka M. U. - U lás zló u.- V áli u. - V ás árhelyi u (XI. es ) E dömér u. -Fadrus z u. -T as s V ezér u (XI. es ) XI. kerület Berc s ényi u Bertalan L. U.- Budafoki út - E gri J. U.- Karinthy F. U. - Kelenhegy út- Kemenes u. - Kende u.- Krus pér u. - Lágymányos i út - M ányoki u. - M énes i út - M és zöly u. - O rlay u - Stoc zek u (XI. as ) Baranya tér - Baranyai u. - Bogdánfv u. - H amzs abégi u. - I rinyi J. U. - Szerémi s or (XI. es ) Budapes t XII. kerület Hegyvidéki Ö nkormányzat területén található k XI I. kerület A var u. - Bán u.- Beethoven u. - Bös zörmény u. - Bös zörményi út - C s aba u. - C s őrs z u. - Diós árok u. - Dolgos u. - Gregus u. - Győri u. - H ajnóc zy u. - H ertelendi u. - I gnotus u. - Kékgolyó u. - Királyhágó u. - Kis s János. U.- Kléh u.- M aros u. - M árvány u. - N agy János u. - N agyenyed u. - Sc hwartzer u. - Sirály u.- Szamos u. - T áltos u. -T arts ay V. u. - U goc s a u. - V áros major u. - Ráth György u. - Bec k Ö. Fülöp u. - Derkovits u. - Kerns toc k K. tér - Bras s ai Sámuel u. - Kapitány u. - Szobos zlai u (XI I. es )

10 C s aba u. - H ollós y S. U. - Királyhágó tér - Kis s J. U. -M argaréta u. - N émetvölgyi u. - Ráth György u. - Szendi árok - T örpe u (XI I. as ) C entrum P arkoló Kft. területén található k XI I. kerület üzenetek A gárdi u. - A lma u. - Bíró u. - C s aba u. - Fürj u. - Gaál J. U. - Gébic s u. - Határőr u. -Levendula u. - N émetvölgyi u. - P ethényi köz- Ráth Gy. U. - Ros kovic s u. - Sirály u. - Szendi u. -Szolyva u. - T óth L. U.- Ü gyés z u. -Zs ámbéki u (XI I. kerület. 2 - XIII. Kerületi Közs zolgáltató Zrt. területén található k A N épfürdő u.-róbert K. körút-v ác i út- Dráva u. által határolt terület, beleértve - a Dráva u. kivételével - a határoló utakat és tereket (Bp. XI I I. Radnóti M. u, P es ti als ó rakpart, Dráva u., V ác i út, a Gogol u. V is egrádi u. és a P es ti rakpart közötti s zakas za, beleértve - a Dráva u., V ác i út, Gogol u. V is egrádi u. és V ác i út közötti s zakas za, valamint a V is egrádi u. és a Radnóti M. u. kivételével a határoló utakat és tereket (Bp. XI I I. k kerület 1 4 -

11 Bp. XI I I. kerület A N épfürdő u. V izafogó u. V ác i út Szeks zárdi u. Gönc zöl u. Röppentyű u. P ap K. u.- Róbert K. körút által határolt terület, beleértve a Róbert K. körút kivételével - határoló utakat és tereket és a Latorc a u. / A Béke u. P etneházy u. Reitter F. u. Szegedi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket (Bp. XI I I. kerület - os Szt. I s tván krt., Jás zai M. tér, Ú jpes ti rakpart, Radnóti M. u., V is egrádi u., a Gogol u. V is egrádi u.-v ác i út közötti s zakas za, V ác i út, N yugati tér által határolt terület, valamint Dévai u., Bulc s ú u., Kas s ák L. u. és T üzér u. a Bulc s ú u. - Dévai u. közötti s zakas zon, Lehel út a Lehel tér és Bulc s ú u. közti s zakas za, beleértve - a Szt. I s tván körút, N yugati tér, V ác i út, Lehel tér kivételével - a határoló utakat és tereket (Bp. XI I I. kerület os Bezár Nyomtatás Bezár

A /2013. ( ) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete: 1. melléklet a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A /2013. ( ) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete: 1. melléklet a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez Előterjesztés 1. melléklete Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V.10.) Főv.

Részletesebben

1042 270 000 30202 264 000 1248 197 000 összesen 32492 262 000

1042 270 000 30202 264 000 1248 197 000 összesen 32492 262 000 Budapest családi ház többlakásos panel darabszám átlagár (Ft/m²) Budapest 2007 Budapest 01. ker. Aladár utca - - 333 6 - - 333 6 Alagút utca - - 365 3 - - 365 3 Attila út - - 285 75 - - 285 75 Avar utca

Részletesebben

1520 204 000 46341 240 000 2205 182 000 összesen 50066 236 000

1520 204 000 46341 240 000 2205 182 000 összesen 50066 236 000 Budapest családi ház többlakásos panel darabszám átlagár (Ft/m²) Budapest 2004 BUDAPEST 01. KER. ALADÁR U. 0 0 345 10 0 0 345 10 ALAGÚT U. 0 0 250 14 0 0 250 14 ALSÓHEGY U. 0 0 311 8 0 0 311 8 ARANYHAL

Részletesebben

01898-0002 Miniszterelnökség Markó utcai épülete, Bp. V. ker. Markó utca 9.

01898-0002 Miniszterelnökség Markó utcai épülete, Bp. V. ker. Markó utca 9. Adatkezelő szerv Készenléti Rendőrség Adatkezelés megnevezése 60/996. (XI. 5.) Korm. rendelet. melléklet 2. Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények Adatkezelő /Adatkezelés nyilvántartási

Részletesebben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával 2011. szeptember Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági

Részletesebben

Egyeztetési anyag a Budapesti Közlekedési Központ Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztése c. tervezési programjáról

Egyeztetési anyag a Budapesti Közlekedési Központ Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztése c. tervezési programjáról a Budapesti Közlekedési Központ c. tervezési programjáról 2012. március Budapest, 1. Tartalom 1. TARTALOM... 1 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 3. ELŐZMÉNYEK... 4 4. BUDAPEST KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 184. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 29., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 184. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 29., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 29., szombat Tartalomjegyzék 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 433/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 434/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Részletesebben

PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A PRÍMAGÁZ PRÍMA KUPON PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Prímagáz Hungária

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

2012. április a tartalomból / 3. oldal /4. oldal / 6. oldal Krisz tus él! Mi ért sírsz? Kit ke re sel? Krisz tus fel tá madt! Va ló ban fel tá madt,

2012. április a tartalomból / 3. oldal /4. oldal / 6. oldal Krisz tus él! Mi ért sírsz? Kit ke re sel? Krisz tus fel tá madt! Va ló ban fel tá madt, 1394 2012 XIX. évf. 4. szám l 2012.április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja atartalomból Önkormányzatihírek Új szemétszállítója van falunknak, az ezzel kapcsolatos tudnivalókat

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

II. kerület 11. Budakeszi út 91-95. budaszentlőrinci pálos kolostor és templom romjai 12. Fő u. 82-86., Ganz u. 4. Királyfürdő

II. kerület 11. Budakeszi út 91-95. budaszentlőrinci pálos kolostor és templom romjai 12. Fő u. 82-86., Ganz u. 4. Királyfürdő A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, törvényben meghatározott műemlék épületek, egyes fővárosi helyi védettség alatt álló középületek, valamint a tilalommal érintett fővárosi közterületek

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal. Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal. Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal

Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal. Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal. Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal XXII. évfolyam 2013. augusztus * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Képeslapok Dunaharasztiról 5. oldal Mutassuk meg szép kertjeinket 8. oldal Mûfüves pályák Dunaharasztin 9. oldal Komoly fejlesztések

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSALÁDI HÁZAK MELLÉKLETTEL A 24 26. OLDALON

CSALÁDI HÁZAK MELLÉKLETTEL A 24 26. OLDALON ELADÓ, KIADÓ LAKÁSOK ÉS HÁZAK.hu BUDAPEST 2013. november CSALÁDI HÁZAK MELLÉKLETTEL A 24 26. OLDALON INGYENES KIADVÁNY Hogy a hitel ne teher legyen Cégünk személyre szabott ajánlatokkal segíti Önt a tanácsadástól

Részletesebben