A BALATON PLAZA NEKÜNK ÜNNEP, NEKED JÁTÉK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BALATON PLAZA NEKÜNK ÜNNEP, NEKED JÁTÉK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA"

Átírás

1 A BALATON PLAZA NEKÜNK ÜNNEP, NEKED JÁTÉK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA A játékban résztvevő játékosok részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékés adatvédelmi szabályzatát. 1. A játék szervezője: A Resideal Zrt. (Székhely:1134 Budapest, Kassák Lajos u. 18; Adószám: ; cégjegyzékszám: , képviseli:gajdos Dániel, vezérigazgató és Jakabos Ágnes, munkavállaló) (a továbbiakban: Szervező ) a Balaton Plaza 8200 Veszprém, Budapest út (a továbbiakban: Bevásárlóközpont ) tulajdonosaként NEKÜNK ÜNNEP, NEKED JÁTÉK elnevezéssel nyereményjátékot szervez a Bevásárlóközpontban található kereskedelmi egységek vásárlói számára (a továbbiakban Játék ). A szervező megbízottja a lebonyolításban: Cushman&Wakefield Kft (1052 Budapest, Deák Ferenc út 15.) 2. A Játék időtartama: 3. Résztvevők: május május 26. A Játékban részt vehet bármely 18. életévét betöltött természetes személy, aki a NEKÜNK ÜNNEP, NEKED JÁTÉK c. promóció keretében Ft felett vásárol, vagy szolgáltatást vesz igénybe a Bevásárlóközpontban, és valós adatokkal kitölti a vásárláskor kapott Nyereményszelvényt, majd bedobja azt a gyűjtődobozba május 07. és május 26. között. A sorsolás után a nyerteseknek igazolnia kella vásárlás tényét, vagy a szolgáltatás igénybevételét a nyugta bemutatásával. A játékban nem vehetnek részt: A Szervező tulajdonosai, ügyvezetői és munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Bevásárlóközpontot üzemeltető Társaság tulajdonosai, ügyvezetői és munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban részt vevő kereskedelmi egységek tulajdonosai, ügyvezetői és munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 4. A Játékban résztvevő kereskedelmi egységek: A Játékban a Bevásárlóközpont teljes területén (ide értve a Bevásárlóközpont előterét, illetve a parkoló területét is) működő valamennyi kereskedelmi egységnél történő Ft feletti vásárlással lehet részt venni. 5. A Játékban való részvétel menete: A sorsoláson való részvétel feltétele a Bevásárlóközpontban található résztvevő kereskedelmi egységeknél történő minimum Ft értékű vásárlás. A vásárlók minden Ft feletti vásárlás után Nyereményszelvényt kapnak, melyet a vásárlást igazoló blokk adataival és a személyes adatokkal hiánytalanul kitöltve és bedobva a Bevásárlóközpont C folyosóján, a 19-es és a 43-as üzletek között elhelyezett gyűjtődobozba részt vesznek a játékban. 1

2 Egy vásárlásnál egy nyereményszelvény vehető igénybe a vásárlás összegétől függetlenül. Minden Ft feletti blokkal csak egyszer lehet részt venni a játékban. A játékban való részvétellel a játékos kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételek hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A játékban való részvétel és a személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményszelvényen szükséges adatok: név, lakcím, telefonszám, cím, vásárlás helye (üzlet neve), vásárlás összege, blokk AP-kódja és aláírás. Csak a hiánytalanul kitöltött és aláírt nyereményszelvények vehetnek részt a soroláson. Érvényes a nevezés, amennyiben a játékos az alábbi feltételek mindegyikének megfelel: A Játékosnak a nyereményszelvény kitöltése során egyértelműen azonosítható módon kell megadnia a saját nevét, lakcímét, telefonszámát, és címét. Adott Játékos kizárólag saját nevében indulhat el a Játékban. A nevezésnek a Játék időtartama alatt kell megtörténnie. 6. A sorsolás, nyertesek értesítése, nyeremények és azok átadása: A sorsolás nem nyilvános, amelynek időpontja a következő: május 27. A sorsolás kézi húzás útján történik, amelyről jegyzőkönyv készül. A sorsoláson a gyűjtődobozba bedobott, érvényes Nyereményszelvények vesznek részt. A sorsolás helyszíne: Balaton Plaza 8200 Veszprém, Budapest út A sorsoláson összesen 3 db nyertest és 3 db tartalék nyertest sorsolunk ki. Amennyiben az elsőként kisorsolt nyereményszelvény valamilyen kizáró ok miatt érvénytelen (a nyertes által közölt adatok, vagy a nyertes által kitöltött és a gyűjtődoboz bedobott részvételi szelvény, vagy a nyeremény átvételekor bemutatandó vásárlási blokk tekintetében kiderül, hogy valótlan adatokat tartalmaz, vagy nem felel meg a szabályzatban meghatározott követelményeknek), vagy a nyeremény átadása meghiúsul,vagy az elsőként kisorsolt nyereményszelvény tulajdonosa lemond a nyereményről, úgy tartaléknyertesre száll át a nyeremény. A tartalék nyertesek a sorsolássorrendjében az előtte kisorsolt nyertes kiesése esetén szerezhetnek jogot a nyereményre. A nyerteseket a Szervező a sorsolást követő 5 naptári napon belül telefonon és ben értesíti a nyeremény jogosultságáról, valamint a nyeremény átvételének módjáról és idejéről. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a kisorsolt nyertes a Nyereményszelvényen megadott személyes adatainak valósságát fényképes azonosító okmánnyal és lakcímkártya bemutatásával igazolja, illetve adóazonosító jelét közölje a nyeremény átvételének alkalmával. A nyeremény átvételekor a blokk vagy számla bemutatása is szükséges,melynek száma a Nyereményszelvényre került. Ha a Szervező munkatársának nem sikerül felvennie a kapcsolatot 2 héten belül a nyertessel telefonon és ben,úgy a nyertes elveszti a jogát a nyereményre. Amennyiben a kapcsolatfelvétel a Játékos hibájából hiúsult meg, abban az esetben a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal az eredeti nyertes vonatkozásában, függetlenül attól, hogy mi volt a kapcsolatfelvétel meghiúsulásának oka a Játékos részéről. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolás napját követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező nem felel. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. 2

3 A nyeremény más részére nem engedményezhető, át nem ruházható!nyereményt a Szervező közvetlenül csak a Játékban résztvevő részére adja át, az harmadik személyre nem ruházható át. A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával. A nyereményeket csak a jelen Játékszabályzatnak mindenben megfelelő Nyertes jogosult átvenni a sorsolás helyszínén. Postai küldést a Szervező nem vállal. Az a Nyereményszelvény, mely egyszer kihúzásra került, újra már nem vehet részt a sorsoláson, nem kerül vissza a sorsoló-ládába ( nem visszatevéses az eljárás ). A sorsoláson kisorsolásra kerülő nyeremények: 1 db Forint értékű Balaton Plaza vásárlási utalvány 1 db Forint értékű Balaton Plaza vásárlási utalvány 1 db Forint értékű Balaton Plaza vásárlási utalvány Nyeremény kiválasztásának módja A Nyerteseket a kiértesítéskor megkérjük, hogy válasszanak ki legfeljebb 3 üzletet a Balaton Plazában, ahol fel szeretnék használni a nyereményüket és adják meg, hogy az egyes üzletekben mekkora összeget szeretnének elkölteni. Az utalványok átvételéről a kiválasztott üzletekben ismét értesítjük a nyerteseket. A vásárlási utalványokat a kibocsátó üzlet által megadott időszakban lehet felhasználni. 7. Információ a Játékszabályzatról: A Játék hivatalos jelen játékszabálya és adatkezelési szabályzata (a továbbiakban: Játékszabály) elérhető a Szervező weboldalán: A Játékról információ található még rádióhirdetésekben, kültéri és nyomtatott médiában. A Játékos a Játék folyamán kérdés, vagy probléma esetén a következő módon fordulhat a Szervezőhöz a Játék ideje alatt: címre küldött levélben, vagy a Játék hot line vonalán: 06-88/ hétköznap óra között. 8. Tájékoztatók A nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adóterheket a Szervező viseli. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a nyerteseket terhelik. Szervező és/vagy megbízottja kérésére a nyeremény nyertesei kötelesek aláírni egy nyilatkozatot ( Nyilatkozat ), amelyben elismerik, hogy a nyereményeket személyesen átvették, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező és/vagy megbízottja képmásukat, ill. fényképüket és hangfelvételüket idő és felhasználási mód korlátozás nélkül promóciós célból díjmentesen felhasználhassa. A Nyilatkozat alapján a Játékos tudomásul veszi, hogy a képmás és hangfelvétel védelmére a Nyilatkozattal megadott hozzájárulása miatt nem hivatkozhat, erre hivatkozással nem jogosult kártérítésre, és nem jogosult sérelemdíjra sem a Játékkal kapcsolatban. A Résztvevő hozzájárul, hogy a Nyeremény szelvény adatlapján általa megadott személyes adatait a Balaton Plaza, mint Adatkezelő adatbázisaikban a Játékos adatait kezeljék az információs és önrendelkezési jogról szóló évi CXII. törvény rendelkezései szerint. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a Játékban való részvételnek feltétele. Az adatkezelés elsődleges célja a Játék és a sorsolás lebonyolítása. A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A Nyereményszelvények alapján rögzítésre kerül a Játékosok által megadott adatok közül a név, a telefonszám, az cím, a lakcím és a születési dátum. A nyertesek,és a tartaléknyertesek vonatkozásában rögzítésre kerül a nyertes neve, címe, telefonszáma és címe, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok. Minden további, a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező a Játék lezárását követően megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra. A nyeremény átvételével a Játékos külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos 3

4 fényképek, illetve rádió és televízió felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban. Az adatfeldolgozást és az adatkezelést a Játék időtartama alatt Szervező végzi. A Résztvevők személyes adataik közlésével és aláírásukkal kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat visszavonó nyilatkozatukig - a Szervező piackutatási és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználhassa a Játék lezárását követően. Az adatkezelés időtartama a Játékos visszavonó nyilatkozatának beérkezéséig tart. A Játékos kérelmezheti az adatkezelőnél: a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, amennyiben az a valóságnak nem felel meg, valamint c) személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését, vagy zárolását. A Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amelytiltakozást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Játékos a meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A Játékos adatvédelmi jogainak megsértése esetén keresettel bírósághoz fordulhat, valamint jogszabályban meghatározott esetekben eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A tájékoztatási, helyesbítési, törlési igényt postai úton, a Szervező részére 8200 Veszprém, Budapest út címre kell eljuttatni, ben pedig az címre. Az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatók helyre. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a Játékos adatai törlésre kerülnek, így a Játék sorsolásába nem kerülhet be és így nem nyerhet. Az adatbázis harmadik személy részére nem kerül átadásra. A Szervező garantálja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz. A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik,hogy: - az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a Nyeremény szelvény beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg, - a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára. 9. Egyéb rendelkezések A Játékban a Játékosnak olyan címet, levelezési címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt a Szervező értesítheti nyertességéről, illetve a további teendőiről. A hamisított vagy olvashatatlan vagy egyéb, a jelen részvételi feltételeknek nem megfelelő nyereményszelvények érvénytelenek és nem vehetnek részt a játékban. Az akcióban részt vevő nyereményszelvények érvényességével kapcsolatosan felmerülő bármely vita esetén a Szervező és megbízottjának döntése az irányadó. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül visszavonja, különösen vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, valamint, hogy elutasítson minden illetéktelen (a játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött 4

5 vagy érvénytelen igényt és ezzel kapcsolatban az igényeket ellenőrizze. Különösen jogosult a Szervező a játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a jelen részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a játék meghirdetésekor előre nem látott körülmények felmerülése esetén. A Szervező jogosult továbbá bármely résztvevőt a játékból kizárni, amennyiben a résztvevő a Játék bármely szabályát megszegi akár a nyeremény átvételét követően is, vagy a részvétellel, a nyeremény átvételével vagy egyébként a játékkal kapcsolatos bármely kötelezettségét megszegi, jogaival visszaél illetve magatartása jogszabályba, hatósági előírásba, jó erkölcsbe ütközik vagy egyébként a játék szervezőjének megítélése alapján alkalmas lehet arra, hogy akár a játék szervezőjét, akár a képviseletében vagy érdekében eljárók megítélését hátrányosan befolyásolja. A Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. A Szervező és megbízottja a vásárlást igazoló blokkok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a játékot, egyetlen érdekelt fél sem ideértve a játékosokat jogosult kártérítés igénylésére vagy a játék folytatásának kérésére. A Szervező a sorsolást követően a reklamáció lehetőségét kizárja. A sorsolás időpontjáig reklamációt ben az címre fogadunk el. Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A jelen részvételi feltételeket és az alább hivatkozott adatvédelmi rendelkezéseket a szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Szervező Facebook oldalán: facebook.com/balatonplazaoldalon, a Szervező weboldalán értesülhetnek. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A Játékos a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; fordulhat. A nyeremény nem váltható pénzre és más termékre nem cserélhető! A játékban való részvétel a részvételi feltételek elfogadását jelenti. A játékkal kapcsolatosan levelezést a Szervező megbízottja folytat. Veszprém, május 7. 5

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

Nyerj egy sportautót a belépőjegyeddel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerj egy sportautót a belépőjegyeddel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerj egy sportautót a belépőjegyeddel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

"Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA "Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Magyar Cukor Zrt. (székhelye: 1112 Budapest Budaörsi út 161.) a továbbiakban

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Milliónyi jó hírünk van! (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: MAGYAR LAPTERJESZTŐ ZRT. (LAPKER ZRT.) székhely: 1097 Budapest, Táblás

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek 1. A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: "Nyerjen karácsonyra okos TV-t a Varta-val!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191 Budapest,

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

Babakötvény Promóció játékszabályzata

Babakötvény Promóció játékszabályzata Babakötvény Promóció játékszabályzata 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE Babakötvény Promóció, mint promóciós célú nyereményjáték (a továbbiakban: Promóció) szervezője az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő

Részletesebben

Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik.

Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik. Hivatalos játékszabályzat A HELL Energy Magyarország Kft. HELL roller egy AP kódért nyereményjátékának hivatalos játékszabálya A szolgáltatás leírása: A HELL Energy nyereményjáték (továbbiakban: Játék)

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

Babakötvény Promóció játékszabályzata

Babakötvény Promóció játékszabályzata Babakötvény Promóció játékszabályzata 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE A Babakötvény Promóció, mint promóciós célú nyereményjáték (a továbbiakban: Promóció) szervezője az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata:

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: Nyerd vissza napi vásárlásod értékét 1. A promóció szervezője A Campona Shopping Center Kft. (H-1222 Budapest, Nagytétényi

Részletesebben

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata 1. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-09-881828, továbbiakban: Szervező)

Részletesebben

Pöttyös Pillanatok - Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Pöttyös Pillanatok - Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Pöttyös Pillanatok - Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária Zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

Részvételi- és Játékszabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat Részvételi- és Játékszabályzat A McDonald's Promotion Reklámszervezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b.; cégjegyzékszám: 01-09-705195) és a Mito Europe Korlátolt

Részletesebben

Bosszúállók elnevezésű játék 2015. április 24 2015. május 13. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók elnevezésű játék 2015. április 24 2015. május 13. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók elnevezésű játék 2015. április 24 2015. május 13. JÁTÉKSZABÁLYZATA Az MS E-Commerce Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 64.; adószám: 23562459-2-13) (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata A Játék szervezője a Hunoil Trading Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01 09 172 229, adószám: 24325596-2-41)

Részletesebben

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata

A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és. játékszabályzata A Drukka.hu iphone 4S és Laptop - Asus játék részvételi- és játékszabályzata 1. A Játék szervezője és együttműködő partnerek A iphone 4S és Laptop - Asus Nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték vagy

Részletesebben

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója:

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója: A Sorsjegyvilág TOP 200 elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzata A nyereményjáték szervezője és adatkezelője: Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276,

Részletesebben

Marquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya. 1) A játék szervezője

Marquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya. 1) A játék szervezője Marquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya 1) A játék szervezője Az Éva Tiniséf főzőverseny elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban Játék ) szervezője

Részletesebben

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december Az akcióban résztvevő személyek Az akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár,

Részletesebben