2004. évi. közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004. évi. közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 A évi közhasznúsági jelentése Tartalom: Szöveges beszámoló Közhasznú beszámoló mérlege Közhasznú beszámoló eredménykimutatása Tájékoztató adatok Kimutatás a évi költségvetési támogatás felhasználásáról Kimutatás a helyi önkormányzatoktól kapott támogatás felhasználásáról A vagyon felhasználása Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Vezető tisztségviselők juttatásai Elfogadta a szeptember 1-jén tartott közgyűlés

2 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló Tevékenységünk középpontjában a betegek ellátásának segítése áll. A lelki támogatás mellett különböző, a gyógyulásukhoz szükséges eszközöket, gyógyszereket, roboráló, táplálék-kiegészítő szereket juttattunk el az ezt igénylő betegeknek. Egyéb adományokból ruhaneműt, gyerekeknek játékot, édességet sikerült küldeni, elsősorban beteg gyerekek részére. Gyógyító intézmények munkáját különböző műszerekkel tettük könnyebbé. A betegekkel és családjukkal rohamosan növekvő szervezeteink rendszeresen és eredményesen foglalkoznak. Köszönet érte. A kis rákbeteg gyerekeket három nagy rendezvényre hívtuk meg testvéreikkel és szüleikkel (Bábszínházba Karácsony, Gyermeknap alkalmából és a Vidámparkba). Ezek a rehabilitáció fontos állomásai. Szervezője Ardelean Mária nagy szeretettel bonyolítja. Minden évben, így 2004-ben is az O.O.I-ben a betegek, orvosok, önkéntesek részére együttes, családias karácsonyi összejövetelt tartottunk. A betegeknek kis csomaggal kívántunk gyógyulást és szeretetteljes karácsonyt. Folyamatosan nő a segítséget, információt kérő levelek száma. Minden levélre válaszoltunk, és ha lehetséges volt, csomagot küldtünk. Lilly Hungária Kft. Élet-képek Ecsettel az emlőrák ellen pályázatban részt vettünk, 50 képet talált a zsűri továbbküldésre érdemesnek, Londonba. Ott a több mint 500 kép közül három magyar képet díjaztak és többen egyéb elismerésben részesültek. Folyamatosan támogatjuk az emlőszűrést, kommunikációval, előadással, kiadvánnyal és mammográffal. Reményeink szerint szűrőbuszok is beindulnak. Megemlékeztünk - tudományos ülésen - a magyarországi emlőszűrés kezdetének 25-ik évfordulójáról, a mammológia konferenciát tapasztalatainkkal gazdagítottuk. A magas színvonalú szervezés dr. Demeter Jolán elnökhelyettes tevékenységét dicséri. Részt vettünk az Összefogás rendezvényein. Új tájékoztatót adtunk ki emlőbetegek részére Hormonkezelés címmel. Figyelmünket a férfiakra fordítottuk. A halálozási statisztikai adatok nem kedvezőek. Keveset törődnek magukkal. A évi program egyik kiemelt feladata lesz. Az egészség megőrzéséhez, az életmód alakításához ad mindenki részére szakmai információt, programot Dr. Cornides Ágnes könyve. (Pályázati támogatásból sikerült kiadni.) A fájdalomcsillapítás még nem teljesen megoldott. A tévhiteket és a kialakult gyakorlatot nehéz megváltoztatni, de az előadások hatása már érezhető. A hazai dohányzás helyzetével, a rászokás megelőzésével és a leszoktatás elősegítésével dr. Vajó Péter foglalkozott. Eredményes diák-pályázatot értékelhettünk a évi központi Rákellenes Napon. Köszönet a munkáért. Média megjelenésünk folyamatos és hatásos. nemzetközi kapcsolataink élők, folyamatosak. Dr. Demeter Jolán az ECL elnökségének tagja lett és így még jobban tudjuk a magyar érdeket képviselni. A szomszédos országok közül Szlovákiával és Romániával van gyakorlati kapcsolatunk. Több egészségügyi intézménnyel van kapcsolatunk, kiemelten az OOI-tel. A gazdasági lehetőségeink szerint tervezzük a feladatokat. Az adományokat célszerűen használjuk fel. A részelszámolások is megtörténtek augusztus

3 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés A SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR RÁKELLENES LIGA A SZERVEZET CÍME: 1123 BUDAPEST, RÁTH GYÖRGY U. 6. FSZT. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Sorszám Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév a b c d E 1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

4 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés Sorszám KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZRŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( sorok) Közhasznú célú működésre kapott támogatás (3-6. sorok) a. alapítótól b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások. Ebből: céltartalék képzés várható költségekre, átadandó eszközökre, jóváhagyott pályázati támogatásra Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások. Ebből: a. anyagok-eszközök térítésmentes átadása b. eszközbeszerzések támogatása c. gyógykezelések támogatása d. pályázati támogatások e. egyéb támogatások D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( sorok) E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0

5 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK ÉV adatok E Ft-ban A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: = megbízási díjak 0 = tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 6558 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a 224/2000. (XII.19.) Korm. r. 16. (5) szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 A évi költségvetési támogatás A folyósító: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium A költségvetési támogatást a évi CXVI. törvény 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 14. alcím 1. jogcímcsoport alatti előirányzat terhére folyósították. A támogatás felhasználási jogcímei: működési költségek a benyújtott felhasználási terv szerint. A folyósítás időarányosan történt. Az első három havi részletet március 25-én folyósították. A támogatási szerződés száma: / /NÜF A támogatás felhasználásának határideje: december 31. A támogatás elszámolásának határideje: január 31. (Megtörtént) Folyósított költségvetési támogatás: E Ft Folyósított költségvetési támogatás: Bér és bérjárulékok Anyagköltség 498 Kommunikációs költségek 898 Közüzemi díjak, közös költség 307 Egyéb költségek 399 Klubok, vidéki szervezetek fenntartása 809 Nemzetközi kapcsolatok 850 Felhasználás összesen: Saját forrás 11

6 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés A folyósító: Esélyegyenlőségi Kormányhivatal A költségvetési támogatást a évi CXVI. törvény 1. számú melléklet X. fejezet 9. cím 2. alcím 9. jogcímcsoport 4. jogcím alatti előirányzat terhére folyósították. A támogatás felhasználási jogcímei: működési költségek. A folyósítás egy összegben történt, december 29-én. A támogatási szerződés száma: ICSSZEM /2004. A támogatás felhasználásának határideje: december 31. A támogatás elszámolásának határideje: január 31. (Megtörtént) E Ft Folyósított költségvetési támogatás : Anyagjellegű ráfordítások Felhasználás összesen: Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás Budapest, XVII. Kerület 50 Budapest, Zugló 271 Debrecen 40 Petőfibánya 100 Összesen 461 Az Egyesület a fenti önkormányzatoktól kapott támogatásokat az önkormányzatok területén működő helyi szervezeteinek működtetésére fordította. Az Egyesület a tárgyévben a fenti támogatásokon kívül semmilyen más, az évi CLVI. törvény 19. szakasz (3) bekezdés e) pontja szerinti támogatást nem kapott. A vagyon felhasználása Ssz Megnevezés Terv EFt Terv EFt Tény EFt Tény EFt Tény a terv %- ában BEVÉTELEK A. Összes közhasznú tevékenység bevétele % 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás % a. alapítótól 0 0 b. központi költségvetésből % c. helyi önkormányzattól % d. egyéb % 2. Pályázati úton elnyert támogatás % 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel % Pénzügyi műveletek bevételei % SZJA 1% % Egyéb bevétel (kazetta, jegyzet értékesítés) % 4. Tagdíjból származó bevétel % 5. Egyéb bevétel % Adományok levelezésből % Egyéb pénzbeni adományok % Természetbeni adományok % Céltartalékok feloldása % Egyéb bevétel 36

7 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. Összes bevétel (A+B) % RÁFORDÍTÁSOK D. Működéssel kapcsolatban felmerült ráfordítások % 1. Központi iroda, nem elkülönített költségek % a. Anyagjellegű ráfordítások % b. Személyi jellegű ráfordítások % Bérköltség (megbízási és tiszteletdíjakkal) % Személyi jellegű egyéb kifizetések % Bérjárulékok % c. Értékcsökkenési leírás % d. Egyéb ráfordítások % 2. Helyi szervezetek, nem elkülönített költségek % 3. Közhasznúság költségei (tagdíjak, nemzetközi % kapcsolatok, közzététel, 1%) 4. Adománygyűjtés költségei (+1% kampány 50%-a) % E. Közhasznú tevékenység közvetlen ráfordításai % % Gyógyítás támogatása (Betegszolgálat, gyógykezelések támogatása, természetben átadott gyógyszerek és gyógyhatású készítmények) Pénzben % Természetben % 2. Pályázati úton nyújtott támogatások % MRL-Avon pályázat % Eszköz pályázat % Egyéb pályázatok % 3. Egyéb programok % Lelkisegély telefonszolgálat % Rendezvények (BN, NRN, karácsony, gyermekrendezvények, % III. Betegjogi és egyéb konf.) Kiadványok % Rákellenes programok (Egészséghíd, 1%-os % kampány 50%-a) Fájdalomcsillapítás % Egészségfejlesztési programok (Eü. Min.) % Mammográf beszerzése "Egynapos gyaloglás" % Kápolna átadása Egyéb programok, eszközbeszerzés % - Ebből: eszközbeszerzés átadásra F. Közhasznú tevékenység ráfordításai (D+E) % G. Beruházási célú kiadások % H. Céltartalékok I. ÖSSZES KIADÁS (F+G+H) %

8 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés A juttatás megnevezése A évi cél szerinti juttatások Egész évben folytatott leveles adománygyűjtésünk eredményéből 20 millió forintot ítéltünk oda a Szegedi Gyermekklinika új részlegének felszereléséhez. A 2004-ben erre kifizetett összeg: Egy támogató által nyújtott adományból orvosi műszereket és gyógyszereket vásároltunk a Madarász utcai Gyermekkórház részére. A őszi adománygyűjtés eredményéből megvásároltunk egy laringofiberoszkópot tartozékokkal együtt a Szent Rókus Kórháznak, a fej- és nyaktumoros betegek eredményesebb ellátása érdekében. Mikroszkópot, digitális kamerát és képfeldolgozó szoftvert vásároltunk a Mátraházai Gyógyintézet részére a tüdődaganatos betegek megfelelő diagnózisának felállítása érdekében. A tavaszi adománygyűjtés eredményéből videobronhoszkópot vásároltunk a Mátraházai Gyógyintézetnek a tüdődaganatos betegek megfelelő diagnózisának felállítása érdekében. Az "Egy nap gyaloglás az életért" programban befolyt adományokból mammográfot vásároltunk a Zalaegerszegi Kórháznak. Az erre, illetve a 2003-ban Vácra megvásárolt mammográfra fordított összeg: A rákkutatás segítő pályázatot írtunk ki az Avon Hungary támogatásával 2003-ban. Kilenc pályadíj-nyertesnek összesen huszonhétmillió forintot ítéltünk oda. A évben erre fordított összeg: Pályázatot írtunk ki 2002-ben az emlőrák korai felismerését segítő tervezetek megvalósítására az Avon Hungary támogatásával. Huszonkilenc pályadíjnyertesnek összesen húszmillió forintot ítéltünk oda. A 2004-ben erre fordított összeg: Ingyenesen hívható lelkisegély telefonvonalat tartunk fenn, ami a hét hat napján, napi tizenkét órán át fogadja az erre szorulók hívását. Betegszolgálataink két helyen nyújtanak segítséget a rászorulóknak munkanapokon. Értéke ezer forintban Támogattuk a nyelési nehézségekkel küzdő betegek tápszerbeszerzését Gyógytápszert, roborálószert és táplálékkiegészítőt juttattunk el a rászorulóknak Gyógykezeléseket támogattunk Fájdalomcsillapítási kampányunkkal javítottuk a tumoros betegek életminőségét Támogattuk a rászorulók kötszer beszerzését A lelki segítségnyújtás keretében befejeztük az Országos Onkológiai Intézet 6215 területén fekvő kápolna újjáépítését. Az erre kifizetett összeg: Tájékoztató kiadványokat készíttettünk Emlőrákellenes programunk keretében megszerveztük az 1%-on minden megfordulhat kampányt, részt vettünk az Egészség Hídja rendezvény szervezésében, lezártuk a háziorvosoknak kiírt pályázatot. Megrendeztük az I. Fájdolommentes Napot, a III. Betegjogi Konferenciát (az Országos Onkológiai Intézettel együtt), konferenciát rendeztünk a gyógyszerészek számára, gyermekrendezvényeket tartottunk a Bábszínházban, a Vidám Parkban, megünnepeltük a Betegek Világnapját, a Nemzeti Rákellenes Napot és a Betegek Karácsonyát, konferenciákat ill. az azokon való részvételt támogattunk. Egyéb programjainkra fordított összeg: 7178 Összesen:

9 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés Vezető tisztségviselők juttatásai Az egyesület vezető tisztségviselői a tárgyévben cél szerinti juttatásokban nem részesültek, csak a feladataik illetve munkakörük ellátásához szükséges alábbi díjazásokban. Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Eltérés Megnevezés Fő Fő eft eft %-ban Munkabér % Étkezési hozzájárulás % Külföldi kiküldetés napidíj % Összesen %

2003. évi. közhasznúsági jelentése

2003. évi. közhasznúsági jelentése A 2003. évi közhasznúsági jelentése Tartalom: Szöveges beszámoló Közhasznú beszámoló mérlege Közhasznú beszámoló eredménykimutatása Tájékoztató adatok Kimutatás a 2003. évi költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 26. Mezei György elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Magyar NetGombász Közhasznú

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2012 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET 21. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 211. május 31. Puskás-Vajda Zsuzsa elnök 1. A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület bemutatása. Általános adatok: A közhasznú szervezet

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben