2003. évi. közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2003. évi. közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 A évi közhasznúsági jelentése Tartalom: Szöveges beszámoló Közhasznú beszámoló mérlege Közhasznú beszámoló eredménykimutatása Tájékoztató adatok Kimutatás a évi költségvetési támogatás felhasználásáról Kimutatás a helyi önkormányzatoktól kapott támogatás felhasználásáról A vagyon felhasználása Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Vezető tisztségviselők juttatásai Elfogadta a május 27-én tartott közgyűlés

2 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A évi összefoglalóban elsősorban a kiemelt tevékenységeinkre térek ki. Tovább folytattuk a rák korai felismerését elősegítő programot. A szervezett szűrőállomásokkal való együttműködésünk tovább bővült az állomások plakáttal, szóróanyaggal történő ellátásával. Kiegészítettük a háziorvosi rendelőkben elhelyezett figyelemfelkeltő anyagokkal (2003. tavaszán 1000 orvosi rendelőben). Média megjelenés e tárgyban folyamatos. A budapesti szűrési koordinátorral tovább kerestük annak lehetőségét, hogyan szólítható meg az a csoport, akik helyzetüknél fogva nem szervezhetők. Felkerestük a polgármestereket, kerületi médiában lehetőséget biztosítottak a szűréssel való foglalkozással Az "Egészség hídja " keretében megmozdulást szerveztünk Debrecen, Szolnok városában. Jelentősége a figyelemfelhíváson túl az, hogy helyzetértékelésre került sor, melynek során szembesült a város, megye vezetése a helyi eredményekkel és problémákkal. A tumoros betegeket segítő kiskönyvtár újabb kiadvánnyal bővült. Sajnos, teljes ingyenességgel átadni betegek részére nem tudjuk, de az onkológiai osztályokon elhelyezve lehetőségük van arra, hogy "kikölcsönözzék". A rák korai felismerése elősegítése érdekében megkértük több mint 100 egyesület vezetőjét együttműködésre. (70 egyesület megjelent). A programot és szóróanyagot elismeréssel fogadták. A betegjogok gyakorlati megvalósulását elősegítő II. Betegjogi Konferencián 76 fő jelet meg. (Egész napos programon végig maradtak.) A rák kialakulását elősegítő kockázati tényezők közül a dohányzás megelőzése illetve a leszoktatás segítése áll törekvéseink középpontjában. Debrecen városában 42 védőnő részére egyhetes tanfolyamot tartottunk neves szakemberekkel. A fiatalok részére kiírt pályázaton (három témában) az ország általános és középiskoláiból számos pályázat érkezett. A jutalmakat diákok és tanárok részére ünnepélyes keretek között a Planetáriumban adtuk át. A tumoros beteg gyerekeket és testvéreit meghívtuk gyermeknapra és karácsonyra a Bábszínházba, augusztus 24-én pedig "Egy vidám nap a Vidámparkban" rendezvényen láttuk vendégül a gyerekeket és hozzátartozóikat. (Bábszínházban vendég, a Vidámparkban 120 vendég volt.) Látogatást tettünk a kórházban fekvő kis betegeknél, játékokkal kedveskedtünk nekik. A tumoros fájdalomcsillapítás tanfolyamot háziorvosok számára, tovább folytattuk, 2003-ban 56 előadást tartottunk. A magyar önkéntesek hetében programot rendeztünk. Több civileket érintő megbeszélésen, konferencián vettünk részt. Több jogszabály tervezetet véleményeztünk. Nemzetközi együttműködés: ECL közgyűlésen Bécsben vettünk részt, Erdélyi orvostalálkozón előadásokkal működtünk közre.

3 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés Betegek részére egyéni segítséget nyújtottunk elsősorban a gyógyszerek kifizetésében és lelki támogatásukban (szóban, levélben). Lelki segély telefonszolgálatunkat változatlanul nagy számban hívják. A rákkutatást segítő pályázatoknál 27 millió Ft-tal támogattuk a hazai kutatókat. Számos kórházat segítettük műszerekkel. Az AVON gyaloglás programmal lehetővé vált mammográf átadására Szegeden. Dr. Vasváry Artúrné elnök

4 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés A SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR RÁKELLENES LIGA A SZERVEZET CÍME: 1123 BUDAPEST, RÁTH GYÖRGY U. 6. FSZT. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Sorszám Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL A közétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

5 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés Sorszám A SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR RÁKELLENES LIGA A SZERVEZET CÍME: 1123 BUDAPEST, RÁTH GYÖRGY U. 6. FSZT. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZRŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA A tétel megnevezése ÉV Előző év A közétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. adatok E Ft-ban Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( sorok) Közhasznú célú működésre kapott támogatás (3-6. sorok) a. alapítótól b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások. Ebből: céltartalék képzés várható költségekre, átadandó eszközökre, jóváhagyott pályázati támogatásra Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások. Ebből: a. anyagok-eszközök térítésmentes átadása b. eszközbeszerzések támogatása c. gyógykezelések támogatása d. pályázati támogatások e. egyéb támogatások D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( sorok) E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

6 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés TÁJÉKOZTATÓ ADATOK ÉV adatok E Ft-ban A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: = megbízási díjak 0 = tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 5036 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a 224/2000. (XII.19.) Korm. r. 16. (5) szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás A évi költségvetési támogatás A költségvetési támogatást a évi LXII.. törvény XXI. fejezet 10. cím 14. alcím 3. jogcímcsoport alatti előirányzat terhére folyósították. A támogatás felhasználási jogcímei: általános költségek a benyújtott felhasználási terv szerint. A folyósítás egy összegben történt, június 30-án. A folyósító: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium A támogatási szerződés száma: / NÜF A támogatás felhasználásának határideje: december 31. A támogatás elszámolásának határideje: január 31. (Megtörtént) E Ft Folyósított költségvetési támogatás : Bér és bérjárulékok Anyagköltség 905 Kommunikációs költségek Közüzemi díjak, közös költség 361 Egyéb költségek 608 Klubok, vidéki szervezetek fenntartása 802 Nemzetközi kapcsolatok Felhasználás összesen: Saját forrás 57 Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás Az Egyesület a debreceni és a petőfibányai önkormányzattól kapott összesen 452 Eft támogatást, amit a helyi területi szervezetei működtetésére fordított. Az Egyesület a tárgyévben a fenti támogatásokon kívül semmilyen más, az évi CLVI. törvény 19. szakasz (3) bekezdés e) pontja szerinti támogatást nem kapott.

7 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés A vagyon felhasználása Ss z Megnevezés Terv EFt Terv EFt Tény EFt Tény EFt Tény a terv %- ában BEVÉTELEK A. Összes közhasznú tevékenység bevétele % 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás % a. alapítótól 0 0 b. központi költségvetésből % c. helyi önkormányzattól % d. egyéb % 2. Pályázati úton elnyert támogatás % 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel % Pénzügyi műveletek bevételei % SZJA 1% % Egyéb bevétel (kazetta, jegyzet értékesítés) % 4. Tagdíjból származó bevétel % 5. Egyéb bevétel % Adományok levelezésből % Egyéb pénzbeni adományok % Természetbeni adományok % B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. Összes bevétel (A+B) % RÁFORDÍTÁSOK D. Működéssel kapcsolatban felmerült ráfordítások % 1. Központi iroda, nem elkülönített költségek % a. Anyagjellegű ráfordítások % b. Személyi jellegű ráfordítások % Bérköltség (megbízási és tiszteletdíjakkal) % Személyi jellegű egyéb kifizetések % Bérjárulékok % c. Értékcsökkenési leírás % d. Egyéb ráfordítások % 2. Helyi szervezetek, nem elkülönített költségek % 3. Közhasznúság költségei (tagdíjak, nemzetközi kapcsolatok, % közzététel, 1%) 4. Adománygyűjtés költségei (+1% kampány 50%-a) % E. Közhasznú tevékenység közvetlen ráfordításai % 1. Gyógyítás támogatása (Betegszolgálat, gyógykeze- lések % támogatása, természetben átadott gyógyszerek és gyógyhatású készítmények) Pénzben % Természetben % 2. Pályázati úton nyújtott támogatások % MRL-Avon pályázat % Eszköz pályázat % Egyéb pályázatok % 3. Egyéb programok % Lelkisegély telefonszolgálat % Rendezvények (BN, NRN, karácsony, gyermekrendezvények, % II: Betegjogi és egyéb konf.) Kiadványok % Emlőrák ellenes program (Egészséghíd, kézilabda, 1%-os kampány 50%-a) %

8 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés Fájdalomcsillapítás % Egészségfejlesztési programok (Eü. Min.) % Mammográf beszerzése "Egynapos gyaloglás" % Egyéb programok, eszközbeszerzés % F. Közhasznú tevékenység ráfordításai (D+E) % G. Beruházási célú kiadások % H. Céltartalékok I. ÖSSZES KIADÁS (F+G+H) % A vagyonnövekedést döntően az év végén befolyt, de csak 2004-ben felhasználható adományok magyarázzák. A juttatás megnevezése Cél szerinti juttatások A őszi adománygyűjtés eredményéből pályázati úton 12 egészségügyi intézmény eszközbeszerzésére 13,5 millió forintot ítéltünk oda. A 2003-ban erre fordított összeg: A tavaszi adománygyűjtés eredményéből támogatást nyújtottunk egy rádiófrekvenciás tumorablációs készülék megvásárlásához az Országos Onkológiai Intézetnek, hogy eredményesebben kezelhessék a májtumoros betegeket: Értéke ezer forintban Az "Egy nap gyaloglás az életért" programban befolyt adományokból mammográfot vásároltunk a váci Jávorszky Ödön Kórháznak. A 2003-ban erre kifizetett összeg: A rákkutatást segítő pályázatot írtunk ki az Avon Hungary támogatásával. Kilenc pályadíj-nyertesnek összesen huszonhétmillió forintot ítéltünk oda. A évben erre fordított összeg: Pályázatot írtunk ki 2002-ben az emlőrák korai felismerését segítő terveze-tek 4209 megvalósítására az Avon Hungary támogatásával. Huszonkilenc pályadíjnyertesnek összesen húszmillió forintot ítéltünk oda. A 2003-ban erre fordított összeg: A őszi adománygyűjtés eredményéből pályázatot írtunk ki mammográfiás 5872 szűrőcentrumok részére nagyfrekvenciás filmnézők beszerzésére. A 12 nyertes központnak 6,7 millió forintot ítéltünk oda. A 2003-ban erre fordított összeg: Ingyenesen hívható lelkisegély telefonvonalat tartunk fenn, ami a hét hat napján, 6531 napi tizenkét órán át fogadja az erre szorulók hívását. Betegszolgálataink két helyen nyújtanak segítséget a rászorulóknak munkanapokon. Támogattuk a nyelési nehézségekkel küzdő betegek tápszerbeszerzését Táplálékkiegészítőt és roborálószert juttattunk el a rászorulóknak Gyógykezeléseket támogattunk 7006 Fájdalomcsillapítási kampányunkkal javítottuk a tumoros betegek életminőségét A lelki segítségnyújtás keretében folytattuk az országos Onkológiai Intézet területén 9918 fekvő kápolna újjáépítését. Az erre kifizetett összeg: Betegtájékoztató kiadványokat készíttettünk és támogattunk Emlőrákellenes programunk keretében megszerveztük az Adója 1%-ával segíthet, hogy a rák ne legyen időzített bomba kampányt és a Képviselők-Dunaferr kézilabda-mérkőzést a parlament előtt, részt vettünk az Egészség Hídja rendezvény szervezésében, pályázatot írtunk ki háziorvosoknak Megrendeztük a II. Betegjogi Konferenciát az Országos Onkológiai Intézettel 5800

9 Magyar Rákellenes Liga Közhasznúsági jelentés együtt, gyermekrendezvényeket tartottunk a Bábszínházban, a Vidám Parkban, megünnepeltük a Betegek Világnapját, a Nemzeti Rákellenes Napot és a Betegek Karácsonyát, konferenciákat ill. az azokon való részvételt támogattunk Összesen: Vezető tisztségviselők juttatásai Az egyesület vezető tisztségviselői a tárgyévben cél szerinti juttatásokban nem részesültek, csak a feladataik illetve munkakörük ellátásához szükséges alábbi díjazásokban. Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Eltérés Megnevezés Fő Fő eft eft %-ban Munkabér % Étkezési hozzájárulás % Külföldi kiküldetés napidíj % Összesen %