Koutny Ilona, Dávid Mária, Németh Szabolcs, Paweł Kornatowski (red.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koutny Ilona, Dávid Mária, Németh Szabolcs, Paweł Kornatowski (red.)"

Átírás

1 Koutny Ilona, Dávid Mária, Németh Szabolcs, Paweł Kornatowski (red.) Magyar lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás Kontakty węgiersko-polskie: kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne I., II. kötet tom I, II I. kötet tom I: Poznań: ProDruk. 372 s. ISBN II. kötet tom II: Poznań: ProDruk. 172 s. ISBN Mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwutomowe opracowanie pt. Magyar lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás. Kontakty węgiersko-polskie: kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne, wydane z okazji przypadającego w roku akademickim 2012/2013 jubileuszu 20-lecia filologii węgierskiej na UAM. Oba tomy obejmują zbiór 47 artykułów o tematyce hungarystycznej autorstwa polskich hungarystów (w tym pracowników Zakładu Filologii Ugrofińskiej) oraz uznanych węgierskich specjalistów w dziedzinie hungarystyki. Poniżej prezentujemy spis artykułów zawartych w obu tomach oraz przedmowę w języku węgierskim i polskim. Spis treści tomu I Nyelvészet Kontra Miklós: A magyarul beszélők néhány égető szociolingvisztikai problémája Tátrai Szilárd: A metapragmatikai tudatosság jelzései a magyar nyelvben Agnieszka Veres-Guśpiel: A tegező és nemtegező formák használata a magyar anyanyelvűek és magyarul tanuló lengyelek körében Koutny Ilona: Metakommunikáció és frazeológia. Kontrasztív vizsgálat Henryk Jankowski: Nyelvi változások Budapesten Vargáné Horváth Mária: Szláv eredetű családnevek a mai magyar családnévrendszerben Ladányi Mária: A magyar szóképzési morfológia leírási kérdései eltérő nyelvelméleti magyarázatok fényében

2 Paweł Kornatowski: Lexikaiak vagy grammatikaiak a magyar elliptálható morfémák? Joanna Kozakiewicz: A moldvai csángó nyelvjárás néhány aspektusa Nyelvtanítás Szili Katalin: Arról, ami hiányzik a nyelvkönyveinkből, avagy a közös kulturális értékeinkről magyar-lengyel viszonylatban Czibere Mária: A magyar nyelv nagyító alatt, avagy kulturális konfliktusok a nyelvészetórán Dávid Mária: Ünnepi műsorok a nyelvtanítás szolgálatában Hegedűs Rita és Oszkó Beatrix: Naprakészen korszerű módszerek korlátozott feltételek között a magyar mint idegen nyelv tanításában Karolina Kaczmarek: Szövegelemzés az idegennyelv- és fordítástanításban Németh Szabolcs: Hibaelemzés és hibajavítás a nyelvórán Szita Szilvia: Utak a magyar nyelvhez Masát Ádám: Lengyel hungarológus hallgatók ösztöndíjas részképzése Magyarországon Fazekas Tiborc: A magyar nyelv tanítása ma külföldön, kétfokozatú egyetemi képzési rendszerben Bartha Krisztina és Tóthné Szűcs Éva: Középiskolás nagyváradi és nyíregyházi tanulók olvasási szokásai Irodalom Horváth Kornélia: Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetben Žilka Tibor: Závada Pál Jadviga párnája című regényének elemzése Lőrincz Csongor: Tanúságtétel, erőszak, archívum. Esterházy Péter: Javított kiadás Elżbieta Szawerdo: Márai Sándor prózájának sikere Lengyelországban Kinga Piotrowiak-Junkiert: Írói identitás Kertész Imre művészetében Kulcsár-Szabó Zoltán: Idézet vége. Intertextualitás-fogalmak a magyar irodalomkritikában 1981 és 2007 körül Gizińska Csilla: Sławomir Mrożek drámái magyar színpadokon Piotr Kowalczyk: Tadeusz Różewicz Magyarországi lapok c. művében szereplő motívumok csoportosítása Szathmáry-Kellermann Viktória: Van-e nőirodalom Magyarországon? Anna Butrym: Tóth Krisztina férfias női irodalom. A Vonalkód és a Hazaviszlek, jó? című prózakötetek elemzése Szathmáry István: Történelem és műfaj között. Röviden az új magyar krimiről Történelem Marcin Grad: Az január 31-i magyar-lengyel Kulturális Egyezmény Tischler János: Egy fordulatos esztendő a magyar-lengyel politikai kapcsolatokban Németh Orsolya: A Szolidaritás és a lengyel események a hivatalos magyar sajtóban között Spis treści tomu II Historia Ryszard Grzesik: Czy przyjaźń polsko-węgierska ma odwieczny charakter? László Kálmán Nagy: Polak, Węgier, dwa bratanki dawniej i dziś. Jacy jesteśmy i jak nas widzą bratankowie Imre Molnár: Kierować się głosem sumienia i przykazaniem miłości bliźniego. Biografia Jánosa Esterházyego w świetle jego kontaktów z Polską Pál Attila Illés: Odmienne drogi węgierskiego i polskiego Kościoła katolickiego po drugiej wojnie światowej Csaba Gy. Kiss: Polska a Węgry. Przyczynki do historii naszych narodów w epoce dyktatury komunistycznej Jarosław Giziński: Rewolucja Viktora Orbána Literatura Bogusław Bakuła: Komedia gorzkich pomyłek. Obraz węgierskiej transformacji w dramatach Györgya Spiró Kwartet i Stłuczka Weronika Kasprzak-Schalotte: Cesarz pokoju: błazen kapłanem

3 Patrícia Pászt: Historia przekładów i recepcji teatralnej polskich i węgierskich dramatów w ostatnim 20-leciu Lajos Pálfalvi: Varga a Węgry. Podróże i opisy Aleksandra Muga-Bartkowiak: Recepcja krytyczna historycznych filmów Márty Mészáros na Węgrzech Językoznawstwo Janusz Bańczerowski: Kilka uwag o polsko-węgierskich kontrastach językowych Ilona Koutny: Kolory, które łączą Előszó Idén ünnepeljük a Magyar Szak fennállásának 20. évfordulóját a poznani Adam Mickiewicz Egyetemen (UAM). A három lengyelországi magyar szak közül a legfiatalabb 1992 óta működik az UAM Nyelvészeti Intézetében, eredetileg Hungarystyka, jelenleg Filologia Węgierska néven. A beiratkozáskor magyarul még nem tudó diákok ötéves tanulmányaik során (2006-tól a bolognai rendszerű 3 éves alapképzés + 2 éves mesterképzés keretében) felsőfokú (C1) nyelvtudásra tehetnek szert, elsajátíthatják a szükséges nyelvészeti ismereteket, továbbá megismerhetik a magyar irodalmat, történelmet és kultúrát, egyszóval tájékozott hungarológussá válhatnak, akik rendelkeznek mind elméleti, mind gyakorlati kompetenciával, meg tudják ítélni a magyar kultúra helyét a világban, ill. képesek fordítani és tolmácsolni (a szak történetéről és programjáról l. Koutny Dávid 2004, Koutny 2010). Jelen kiadványban az ünnep tiszteletére a hungarológia tanulmányozását szolgáló cikkekből nyújtunk át egy csokrot lengyelországi hungarológusok és elismert magyar kollégák tollából. Ezekben az írásokban különös hangsúlyt kapnak a kortárs magyar-lengyel kapcsolatok, valamint a nyelvészet, irodalom és a történelem területén mutatkozó párhuzamok és különbségek. A kétkötetes munka (az első kötet a magyar, a második pedig a lengyel nyelvű cikkeket tartalmazza) a Bibliotheca Hungarica sorozatban jelenik meg, melyet a szak első vezetője, BRENDEL János ( ) alapított. Az Ő emlékének is tisztelgünk ezzel a gyűjteménnyel. Az első kötet anyagát 4 fejezetbe soroltuk. A Nyelvészet című fejezet 9 cikket tartalmaz a magyar szociolingvisztika égető problémáit bemutató vitairattal indítva (KONTRA Miklós) a moldvai csángók nyelvi helyzetének tárgyalásáig (Joanna KOZAKIEWICZ). TÁTRAI Szilárd elméleti pragmatikai cikkét Agnieszka VERES-GUŚPIEL elemzése követi a magyarok és magyarul tanuló lengyelek nyelvhasználati felméréséről, KOUTNY Ilona pedig a metakommunikáció és a frazeológia kapcsolatát vizsgálja magyar és lengyel összevetésben. Henryk JANKOWSKI személyes budapesti élményeiről számol be bizonyos nyelvi változásokat illetően, VARGÁNÉ HORVÁTH Mária a szláv eredetű családneveket elemzi a mai magyar családnévrendszerben. Két tanulmány a magyar morfológia problémáit feszegeti (LADÁNYI Mária és Paweł KORNATOWSKI). A Nyelvtanítás fejezet 10 cikke elsősorban a magyaroktatás kulturális vonatkozásait öleli fel. SZILI Katalin a magyar nyelvkönyveket vizsgálja a kulturális értékek szempontjából, CZIBERE Mária a nyelvészetórán felmerülő kulturális konfliktusokat, DÁVID Mária pedig gyakorlati módszertani tanácsokat ad, hogyan lehet az ünnepi műsorokat a nyelvtanítás szolgálatába állítani. HEGEDŰS Rita és OSZKÓ Beatrix a magyar mint idegen nyelv oktatásának korszerű módszereibe enged bepillantást. Olvashatunk a szövegelemzés (Karolina KACZMAREK) és a hibaelemzés (NÉMETH Szabolcs) nyelvtanításbeli alkalmazásáról, továbbá megismerhetjük a Magyaróra-honlap használatának lehetőségeit a magyartanítás területén (SZITA Szilvia). MASÁT Ádám a lengyel hungarológus hallgatók Balassi Intézetben folyó részképzésének jellemzőit összegzi, FAZEKAS Tiborc pedig a németországi egyetemi magyar nyelvtanítást mutatja be. BARTHA Krisztina és TÓTHNÉ SZŰCS Éva a nyíregyházi és a határon túli nagyváradi diákok olvasási szokásait mérték fel. Az Irodalom fejezet 12 cikket tartalmaz a kortárs magyar költészettől kezdve (HORVÁTH Kornélia) az új magyar krimiig (SZATHMÁRY István). Világhírű magyar írók műveinek elemzésére kerül sor különböző szempontokból: a Nobeldíjas Kertész Imre írói identitását kutatja Kinga PIOTROWIAK-JUNKIERT, Márai Sándor lengyelországi sikerét Elżbieta

4 SZAWERDO, Esterházy Péter Javított kiadását LŐRINCZ Csongor, valamint Závada Pál Jadviga párnája c. regényét ŽILKA Tibor. Olvashatunk a kortárs magyar irodalomkritikáról (KULCSÁR-SZABÓ Zoltán) és a női irodalomról (SZATHMÁRY- KELLERMANN Viktória, ill. Anna BUTRYM tanulmányában), valamint két fiatal író gyermek- és ifjúkoráról a 80-as évek Romániájában (Gregorz PAKOWSKI). Ketten világhírű lengyel írók alkotásainak magyar vonatkozásaival foglalkoznak: GIZIŃSKA Csilla Sławomir Mrożek magyar színpadokon bemutatott drámáival, Piotr KOWALCZYK pedig Tadeusz Różewicz Magyarországi lapok c. művével. A Történelem fejezet 3 cikke három XX. századi témát részletez: Marcin GRAD az 1948-as magyar lengyel Kulturális Egyezményt, TISCHLER János az 1966-os magyar lengyel politikai kapcsolatokat, végül NÉMETH Orsolya a Szolidaritás és a lengyel események 80-as évekbeli hivatalos magyar sajtóját. A második lengyel nyelvű kötet 3 fejezetben tárja elénk a magyar lengyel történelmi, irodalmi és nyelvészeti kapcsolatokat. A Történelem fejezet 6 cikke a két állam kezdetétől a mai napig ível. Ryszard GRZESIK a magyar lengyel barátság évezredes történetének jár utána. NAGY László Kálmán ugyancsak a magyar lengyel barátság kérdését feszegeti, de abból a szempontból, hogy milyennek látják magukat a magyarok, és milyennek látszanak a baráti lengyel nép szemében. MOLNÁR Imre Esterházy János avatott kutatója a politikus lengyel kapcsolatait elemzi. A magyar katolikus egyház II. világháború utáni más útjáról ILLÉS Pál Attila ír. Ugyancsak az 1945 utáni korszakkal foglalkozik KISS GY. Csaba, a magyar lengyel kapcsolatok szempontjából. Jarosław GIZIŃSKI újságíró aktuális témát boncol Orbán Viktor szerepének elemzésével. Az Irodalom fejezet tanulmányai közül 4 a kortárs irodalommal, egy a filmművészettel foglalkozik. Bogusław BAKUŁA Spiró Györgynek a Kvartett és Koccanás c. darabjai alapján a magyar rendszerváltást jellemzi, míg Weronika KASPRZAK-SCHALOTTE A békecsászár c. drámáját elemzi. PÁSZT Patrícia az utóbbi 20 év magyar és lengyel drámáinak fordításait és azok lengyel és magyar fogadtatását tárgyalja. PÁLFALVI Lajos Krzysztof Varga nagy vitát kiváltó, magyarokról szóló könyvét vizsgálja meg közelebbről. Aleksandra MUGA-BARTKOWIAK Mészáros Márta történelmi filmjeinek magyarországi kritikai fogadtatását mutatja be. A Nyelvészet fejezet mindkét cikke a magyar és a lengyel nyelvet veti össze: Janusz BAŃCZEROWSKI a két nyelvben rejlő nyelvi világképet hasonlítja össze néhány területen kimutatva a lexikalizációban és konceptualizációban meglévő különbségeket; KOUTNY Ilona pedig a közös színek, azaz a piros és a fehér szimbolikáját, valamint a hozzájuk kapcsolódó frazeológiát veszi górcső alá. A kötetek anyagának nagyobbik része a március között az UAM Finnugor Tanszéke által rendezett tudományos ülésszak és hungarológiai műhely keretében elhangzott előadásokon alapul. A Lengyel Magyar Barátság Napjának megünneplésére (tavaly márc. 23-án) Poznańt választották helyszínül, és a rendezvény a két ország köztársasági elnökeinek részvételével folyt a városban különböző programokkal színesítve. Az ezen alkalomból összehívott hungarológusok feladata a magyar lengyel kapcsolatok és a hungarológia sokoldalú tudományos vetületének a bemutatása volt. A kép teljesebbé tétele érdekében további szerzőket is felkértünk. A különleges napot az is emlékezetessé tette, hogy KISS Róbert, a Magyar Köztársaság lengyelországi nagykövete SCHMITT Pál köztársasági elnök nevében a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét adta át Jerzy BAŃCZEROWSKI professzornak, a poznani Magyar Szak egyik alapítójának aki közel egy évtizedig volt a szak vezetője és Jolanta JARMOŁOWICZ műfordítónak, a Magyar Szak lelkes munkatársának, aki pályája során számos kortárs magyar drámát és novellát ültetett át lengyel nyelvre. Az UAM rektora, a Modern Filológia Kar dékánja, valamint a Magyar Szak (Piotra ŁOBACZ intézetigazgató és KOUTNY Ilona tanszékvezető személyében) Szent István-emlékérmet vehetett át. A szerkesztők Koutny Ilona Dávid Mária 2004: A poznani Magyar Szak 10 éve. In: Koutny I. (szerk.): Hungarológia: Nyelv és kultúra. Poznań: ProDruk Koutny Ilona 2010: A poznani UAM Magyar Szakjának a bemutatása. In: THL2 2010/

5 Przedmowa W bieżącym roku obchodzimy 20 rocznicę powstania filologii węgierskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spośród trzech tego typu specjalności w Polsce najmłodsza działa w Instytucie Językoznawstwa UAM od 1992 r., funkcjonując początkowo pod nazwą hungarystyka, a obecnie jako filologia węgierska. W trakcie pięcioletnich studiów (od 2006 r., zgodnie z tzw. systemem bolońskim, opartych na podziale na 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie) studenci początkowo nieznający języka węgierskiego mają możliwość osiągnięcia zaawansowanego (C1) poziomu biegłości językowej, uzyskania niezbędnej wiedzy językoznawczej, a także poznania węgierskiej literatury, historii i kultury, inaczej ujmując zostania profesjonalnymi hungarystami, posiadającymi kompetencje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, potrafiącymi ocenić miejsce kultury węgierskiej w świecie oraz wykonywać tłumaczenia tak pisemne, jak ustne (więcej o historii specjalności i realizowanym na niej programie: Koutny Dávid 2004, Koutny 2010). W niniejszej publikacji, wydanej z okazji jubileuszu, przekazujemy Czytelnikowi zbiór artykułów o tematyce hungarystycznej autorstwa polskich hungarystów oraz uznanych węgierskich specjalistów w dziedzinie hungarystyki. Treść prezentowanych tekstów koncentruje się przede wszystkim na współczesnych kontaktach węgiersko-polskich oraz paralelach i różnicach w zakresie językoznawstwa, literatury i historii. Dwutomowe opracowanie (pierwszy tom zawiera artykuły w języku węgierskim, drugi w polskim) wydajemy w ramach serii Bibliotheca Hungarica, której założycielem był pierwszy kierownik poznańskiej hungarystyki János BRENDEL ( ). Niniejszy zbiór poświęcony jest również Jego pamięci. Artykuły, które znalazły się w pierwszym tomie, zostały pogrupowane w 4 rozdziały. Rozdział Językoznawstwo obejmuje 9 artykułów. Otwiera go artykuł polemiczny, w którym Miklós KONTRA prezentuje pilne problemy socjolingwistyczne użytkowników języka węgierskiego, wieńczy zaś opis sytuacji językowej Czangów na terenie historycznej Mołdawii autorstwa Joanny KOZAKIEWICZ. Po artykule Szilárda TÁTRAIEGO z zakresu teorii pragmatyki następuje prezentacja badań Agnieszki VERES-GUŚPIEL nad użyciem węgierskich form adresatywnych przez Węgrów i Polaków uczących się języka węgierskiego, a następnie porównanie powiązań między metakomunikacją i frazeologią w języku węgierskim i polskim, dokonane przez Ilonę KOUTNY. Henryk JANKOWSKI relacjonuje swoje wrażenia z pobytu w Budapeszcie w kontekście wybranych zmian językowych, Mária VARGÁNÉ HORVÁTH, z kolei, przeprowadza analizę nazwisk pochodzenia słowiańskiego we współczesnym leksykonie nazwisk węgierskich. Mária LADÁNYI i Paweł KORNATOWSKI poruszają w swoich artykułach problematykę węgierskiej morfologii. Tematyka 10 artykułów znajdujących się w rozdziale Glottodydaktyka obejmuje przede wszystkim relacje kulturowe w nauczaniu języka węgierskiego. Katalin SZILI analizuje podręczniki do nauki języka węgierskiego z uwagi na przekazywane przez nie wartości kulturowe, Mária CZIBERE bada konflikty kulturowe zachodzące podczas zajęć z językoznawstwa, Mária DÁVID natomiast udziela praktycznych rad metodycznych dotyczących możliwości wykorzystania obchodów świąt na zajęciach z nauki języka. Artykuł Rity HEGEDŰS i Beatrix OSZKÓ umożliwia wgląd we współczesną metodykę nauczania języka węgierskiego jako obcego. Następnie Czytelnik ma możliwość uzyskania wiedzy na temat zastosowania analizy tekstowej (Karolina KACZMAREK) oraz analizy błędów (Szabolcs NÉMETH) w nauczaniu języka, a także poznania możliwości, jakie oferuje uczącym języka węgierskiego strona internetowa Magyaróra (Szilvia SZITA). Ádám MASÁT prezentuje charakterystykę kursów, które odbywają polscy studenci hungarystyki w Instytucie Balassiego, Tiborc FAZEKAS zaś porusza tematykę nauczania języka węgierskiego na niemieckich uniwersytetach. Na koniec, Krisztina BARTHA i Éva TÓTHNÉ SZŰCS opisują zwyczaje czytelnicze uczniów w znajdującej się obecnie poza granicami Węgier Oradei. Rozdział Literatura obejmuje 11 artykułów, które poruszają problematykę od współczesnej poezji węgierskiej (Kornélia HORVÁTH) po najnowszy kryminał węgierski (István SZATHMÁRY). Kolejni autorzy dokonują różnorodnych analiz dzieł światowej sławy pisarzy węgierskich: Kinga PIOTROWIAK-JUNKIERT bada tożsamość pisarską w twórczości noblisty Imre Kertésza, Elżbieta SZAWERDO fenomen popularności Sándora Máraiego w Polsce, Csongor LŐRINCZ analizuje Wydanie poprawione Pétera Esterházyego, Tibor ŽILKA zaś Poduszkę Jadwigi Pála Závady. Ponadto, w

6 rozdziale tym mowa o współczesnej węgierskiej krytyce literackiej (Zoltán KULCSÁR-SZABÓ), literaturze kobiecej (Viktória SZATHMÁRY-KELLERMANN, Anna BUTRYM), a także powieściach dwóch młodych pisarzy opisujących dzieciństwo spędzone w Siedmiogrodzie w latach 80. (Grzegorz PAKOWSKI). Artykuły dwojga pozostałych autorów, z kolei, traktują o twórczości światowej sławy pisarzy polskich, nawiązującej do tematyki węgierskiej: dramatów Sławomira Mrożka wystawianych na węgierskich scenach w analizie Csilli GIZIŃSKIEJ oraz dzieła Tadeusza Różewicza pt. Karty z Węgier, które stanowi przedmiot analizy Piotra KOWALCZYKA. 3 artykuły, które znalazły się w rozdziale Historia, nawiązują swoją tematyką do wydarzeń XX-wiecznych: Marcin GRAD porusza kwestię polsko-węgierskiej Konwencji Kulturalnej z 1948 r., János TISCHLER charakteryzuje węgierskopolskie kontakty polityczne w 1966 r., Orsolya NÉMETH natomiast analizuje doniesienia oficjalnej prasy węgierskiej lat 80 na temat Solidarności i wydarzeń polskich. Drugi tom, zawierający artykuły w języku polskim, składa się z 3 rozdziałów prezentujących węgiersko-polskie kontakty historyczne, literackie i językoznawcze. Tematyka 6 artykułów w rozdziale Historia obejmuje czasy od początków państwowości obu narodów aż po dzień dzisiejszy. Ryszard GRZESIK bada tysiącletnią historię przyjaźni węgiersko-polskiej. László Kálmán NAGY również zgłębia kwestię przyjaźni węgiersko-polskiej, skupiając się jednak na tym, jak postrzegają siebie Węgrzy i jakimi widzą ich polscy bratankowie. Imre MOLNÁR wytrawny badacz biografii Jánosa Esterházyego dokonuje analizy kontaktów polityka z Polską. Odmienne losy węgierskiego i polskiego Kościoła katolickiego po II wojnie światowej stanowią temat artykułu Pála Attili ILLÉSA. Lata powojenne są również obiektem zainteresowania Csaby GY. KISSA, który koncentruje się na ówczesnych kontaktach węgiersko-polskich. Jarosław GIZIŃSKI, z zawodu dziennikarz, wnika w aktualne wydarzenia na Węgrzech z Viktorem Orbánem w roli głównej. Spośród artykułów zawartych w rozdziale Literatura cztery traktują o literaturze współczesnej, jeden o kinematografii. Bogusław BAKUŁA dokonuje charakterystyki okresu zmian ustrojowych na Węgrzech w oparciu o sztuki Györgya Spiró pt. Kwartet i Stłuczka, Weronika KASPRZAK-SCHALOTTE z kolei bada dramat Cesarz pokoju jego autorstwa. Przedmiotem rozważań Patrícii PÁSZT są wzajemne tłumaczenia oraz recepcja węgierskich i polskich dramatów ostatniego 20-lecia. Lajos PÁLFALVI dogłębnie analizuje kontrowersyjną książkę Krzysztofa Vargi nt. Węgrów. Aleksandra MUGA-BARTKOWIAK natomiast ukazuje krytyczny odbiór historycznych filmów Márty Mészáros na Węgrzech. Tematyka obu artykułów znajdujących się w rozdziale Językoznawstwo koncentruje się wokół kontrastywnej analizy języka węgierskiego i polskiego: Janusz BAŃCZEROWSKI porównuje językowe obrazy świata utrwalone w obu językach ukazując różnice tkwiące w sposobach jego konceptualizacji i kategoryzacji. Ilona KOUTNY z kolei bierze pod lupę symbolikę wspólnych barw obu narodów czerwonej i białej oraz związanej z nimi frazeologii. Większość artykułów zawartych w obydwu tomach prezentuje treść referatów wygłoszonych w ramach sesji naukowej i warsztatów hungarologicznych zorganizowanych w dniach marca 2011 r. przez Zakład Filologii Ugrofińskiej UAM. Jako miejsce obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (23 marca 2011 r.) wybrano Poznań, gdzie oficjalnym uroczystościom, w których uczestniczyli prezydenci obydwu krajów, towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne. Zadaniem zaproszonych z tej okazji hungarystów było zaprezentowanie rezultatów wieloaspektowych badań nad kontaktami węgiersko-polskimi oraz z zakresu ogólnie pojętej hungarystyki. Obrazu dopełniają artykuły pozostałych autorów zaproszonych do współpracy. Ten szczególny dzień był pamiętny również z uwagi na fakt, iż Róbert KISS, ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce, w imieniu prezydenta Pála SCHMITTA uhonorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej prof. Jerzego BAŃCZEROWSKIEGO współzałożyciela filologii węgierskiej w Poznaniu, który przez niemal dekadę pełnił funkcję jej kierownika oraz Jolantę JARMOŁOWICZ zatrudnioną w Zakładzie Filologii Ugrofińskiej tłumaczkę literatury pięknej, autorkę licznych przekładów współczesnych dramatów i nowel węgierskich na język polski. Ponadto, rektorowi UAM, Pani Dziekan Wydziału Neofilologii oraz filologii węgierskiej, reprezentowanej przez Dyrektor Instytutu Językoznawstwa prof. Piotrę Łobacz i Kierownik Zakładu Filologii Ugrofińskiej prof. Ilonę Koutny, wręczono pamiątkowy medal Świętego Stefana. Redaktorzy Koutny Ilona Dávid Mária 2004: A poznani Magyar Szak 10 éve. In: Koutny Ilona (red.): Hungarológia: Nyelv és kultúra. Poznań: ProDruk Koutny Ilona 2010: A poznani UAM Magyar Szakjának a bemutatása. In: THL2 2010/

A POZNAŃI UAM MAGYAR SZAKJÁNAK BEMUTATÁSA

A POZNAŃI UAM MAGYAR SZAKJÁNAK BEMUTATÁSA 46 Koutny Ilona Koutny Ilona * A POZNAŃI UAM MAGYAR SZAKJÁNAK BEMUTATÁSA 1. Történeti áttekintés A poznańi Adam Mickiewicz Egyetem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) magyar szakja 1992-ben jött létre

Részletesebben

a Chopin Év tiszteletére.

a Chopin Év tiszteletére. Chopin koncert 2016 2016. július 8-án részt vettünk a Ferenczy György Alapítvány szervezésében Havasiné Darska Izabella zongoraművésznő vezetésével a Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezett GÖDÖLLŐI CHOPIN

Részletesebben

I. Magyar-Lengyel Akvakultúra Találkozó I. Węgiersko-Polskie Spotkanie Producentów Ryb

I. Magyar-Lengyel Akvakultúra Találkozó I. Węgiersko-Polskie Spotkanie Producentów Ryb I. Magyar-Lengyel Akvakultúra Találkozó I. Węgiersko-Polskie Spotkanie Producentów Ryb Vállvetve az édesvízi akvakultúra fejlesztésért Meghívó Zaproszenie Central-Hungarian Aquaculture Research Center

Részletesebben

Szent László Nap Somogyvár június 30.

Szent László Nap Somogyvár június 30. Szent László Nap Somogyvár 2012. június 30. DZIEŃ POLONII WĘGIERSKIEJ A MAGYARORSZÁGI LENGYELSÉG NAPJA ZAPROSZENIE MEGHÍVÓ SOMOGYVÁR 2012 Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech i Samorząd Somogyvár

Részletesebben

Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában

Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában Jerzy Hoffman. A történelem vonzásában Jerzy Hoffman rendező születésének 80. évfordulója alkalmából Életmű-kiállítás nyílt a Lengyel Intézetben (Budapest 1065, Nagymező u. 15.). A kiállítás 2012. november

Részletesebben

A Lengyel-Magyar Barátság Napja

A Lengyel-Magyar Barátság Napja A Lengyel-Magyar Barátság Napja (2011. március 23.) alkalmából A poznani Adam Mickiewicz Egyetem Nyelvtudományi Intézetének Finnugor Tanszéke valamint Poznań városának Polgármesteri Hivatala minden Érdeklődőt

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 30-i ülésére Tárgy: Testvérvárosi szerződés aláírása Myszków várossal (Lengyelország) Előkészítette: Hajdu Lívia PR referens Véleményező bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Sorszám: IV/4 Döntéshozatal

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Elnöke. SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Elnöke. SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący 1 /10 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Elnöke SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący Ikt.szám: 18-202/9/2004. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Hagyományos Lengyel Karácsony Szolnokon Tradycyjna Polska Wigilia w Szolnoku

Hagyományos Lengyel Karácsony Szolnokon Tradycyjna Polska Wigilia w Szolnoku Hagyományos Lengyel Karácsony Szolnokon Tradycyjna Polska Wigilia w Szolnoku Immár tizenhetedik alkalommal, december 12-én, megrendezésre került a Szolnoki Hagyományos Lengyel Karácsony. Az ünnepély adventi

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

Anna Grzeszak. A magyar nyelvről Lengyelországban: a lengyelországi magyar nyelvészeti irodalom bibliográfiája

Anna Grzeszak. A magyar nyelvről Lengyelországban: a lengyelországi magyar nyelvészeti irodalom bibliográfiája Anna Grzeszak A magyar nyelvről Lengyelországban: a lengyelországi magyar nyelvészeti irodalom bibliográfiája Bevezetés A magyar nyelvtanítás a lengyelországi egyetemeken már majdnem kilencven éve folyik

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ)

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-1/6/2012. JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) Készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben

1/18 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/18 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/18 Ikt.szám.: 18-8/7/2010. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

I2012IjanuárIfebruárI

I2012IjanuárIfebruárI I2012IjanuárIfebruárI [01.05]-[01.07] 20.00 SzólóDuo Nemzetközi Táncfesztivál engyel közreműködők: Adrian Bartczak, Magdalena Bartczak, Aleksandra Bożek Muszyńska, Aleksandra Holesz, Paweł Malicki, Anna

Részletesebben

ÜTKÖZÉSEK AZ UTÓBBI 20 ÉV MAGYAR ÉS LENGYEL DRÁMAIRODALMA. 2010. november 28 december 1.

ÜTKÖZÉSEK AZ UTÓBBI 20 ÉV MAGYAR ÉS LENGYEL DRÁMAIRODALMA. 2010. november 28 december 1. ÜTKÖZÉSEK AZ UTÓBBI 20 ÉV MAGYAR ÉS LENGYEL DRÁMAIRODALMA 2010. november 28 december 1. SZIMPÓZIUM Sufni FELOLVASÓSZÍNHÁZ Merlin KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ Kamra KÖNYVBEMUTATÓ Alexandra Könyvesház november 28.

Részletesebben

X. IJKA Nyílt Országos Karate Stílus Bajnokság

X. IJKA Nyílt Országos Karate Stílus Bajnokság X. IJKA Nyílt Országos Karate Stílus Bajnokság Oroszlány, 2015. október 10. Hivatalos E r e d m é n y j e g y z é k KATA 6-7 éves lány kata 1. Pál Alexandra Budoka SE, Edző: Pál Tibor 2. Németh Júlia Jánossomorjai

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye Szemle 107 A kötet e két kimondottan magyar etimológiai tárgyú anyagán kívül magyar szempontból is figyelemre méltó még MICHAEL KNÜPPEL cikke a magyar tambura távoli keleti előzményeiről (219 26), továbbá

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Eredmények 2015/2016-os tanévről

Eredmények 2015/2016-os tanévről Eredmények 2015/2016-os tanévről Munkaközösség Verseny Magyar Nyelv és Wimetál Noémi Irodalom Reál Munkaközösség Tóth Levente Salamon Péter Major Gergely Schreier Tamás Auer Ákos Gere Kristóf Pásztor Dominik

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

LENGYEL KULTÚRA ÉS ORSZÁGISMERET. 1. A kultúra és az országismeret oktatásának célja és glottodidaktikai haszna Ajánlott irodalom a témához:

LENGYEL KULTÚRA ÉS ORSZÁGISMERET. 1. A kultúra és az országismeret oktatásának célja és glottodidaktikai haszna Ajánlott irodalom a témához: LENGYEL KULTÚRA ÉS ORSZÁGISMERET 1. A kultúra és az országismeret oktatásának célja és glottodidaktikai haszna Bańczerowski, Janusz 2000: Az országismeret nyelvi vonatkozásainak egyes elméleti kérdései

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

SPORT...SPORT...SPORT

SPORT...SPORT...SPORT SPORT...SPORT...SPORT Az iskola tanulói számos sportsikert könyvelhetnek el. Az alábbi táblázatokban a különböző sportágak legjobb 15 eredményét tekinthetik meg. 800 m FUTÁS - FIÚK Kocsis Gábor 2:13,20

Részletesebben

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság 2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N.3.310 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Bencsik Mária főiskolai docens Dr. Tibor Ágnes főiskolai docens Dr. Lazányi Kornélia - adjunktus Jegyzökönyvvez.:

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/

I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/ Kiemelt I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/ 6. osztály: Tóth Jenő Szeged, Táltos Tehetséggondozó Ált. Isk. tanára: Dáni Eszter Vass Máté Szeged, Arany János Ált. Isk. tanára: Hajdú Erika

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás

100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás eredmény Uzonyi Tamás Tóth Árpád Gimn. Debrecen 01:02,00 2. Kaszás Róbert 01:02,10 3. Andorkó Attila Bocskai I. Gimn. H. böszörmény 01:02,90 4. Elek Dávid Bocskai I. Szakképző H.szoboszló

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 1959. október 21-én kezdődött meg az oktatás.

Részletesebben

2013. szeptember 11-12.

2013. szeptember 11-12. 2013. szeptember 11-12. Találkozó Maria Panczyk-Pozdziej szenátor asszonnyal, a Lengyel Szenátus wicemarszałával 2013. szeptember 11-én, a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségén a magyarországi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. Kiss Jenő, Megjegyzések

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint 9 / 1. oldal Dr. Fazekas Sándor miniszter sandor.fazekas@fm.gov.hu +36 (1) 7953721 Miniszteri Kabinet Miniszteri Kabinet Gulyás Andrea kabinetfőnök andrea.gulyas@fm.gov.hu +36 (1) 7952087 Miniszteri Kabinet

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

1 a tanári testület 2. A tantestület 1. Bareithné Kecskés Mária (1983) testnevelés: 7. b, 7. c, 8. b, 8. c, 10. a, 10. c, 11. b

1 a tanári testület 2. A tantestület 1. Bareithné Kecskés Mária (1983) testnevelés: 7. b, 7. c, 8. b, 8. c, 10. a, 10. c, 11. b 9 A tantestület 1 Bareithné Kecskés Mária (1983) testnevelés: 7. b, 7. c, 8. b, 8. c, 10. a, 10. c, 11. b Boronkai Zsófia (2011. jan.) földrajz: 7. c, 9. a, 10. c Bogdán Krisztina (2002) vezetőtanár, spanyol:

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

másrészről Jaroslaw Város Önkormányzata, (Lengyelország, 37500 ]aroslaw, Rynek 1.) képviseletében Andrzej Wyczawski polgármester

másrészről Jaroslaw Város Önkormányzata, (Lengyelország, 37500 ]aroslaw, Rynek 1.) képviseletében Andrzej Wyczawski polgármester EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), 1102 Budapest, Szent Lászlo tér 29. képviseletében Kovács Róbert

Részletesebben

82. felnőtt férfi és női súlyemelő országos bajnokság október 24 (péntek) -25 (szombat) Szombathely FÉRFI EREDMÉNYEK

82. felnőtt férfi és női súlyemelő országos bajnokság október 24 (péntek) -25 (szombat) Szombathely FÉRFI EREDMÉNYEK Lap: 1 FÉRFI 56 KG Ádám Róbert 82.09.15 Nyiregyházi Vas 55.950 90 95 100 118 122 x 122 222 1. 346.231 Molnár Ferenc 86.09.15 BKV Előre SC 54.850 73 76 x 76 100 105 x 105 181 2. 286.903 Soóky Gergely 93.09.19

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 53. BAŃCZEROWSKI JANUSZ

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 53. BAŃCZEROWSKI JANUSZ MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 53. BAŃCZEROWSKI JANUSZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fonetikai Tanszék 1999 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Módos

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság 2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N.2.225 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Michelberger Pál egyetemi docens Borbás László adjunktus Kérdező tanárok: Dr. Lazányi Kornélia Szakdolgozat Borbás

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Szavazókör nyitvatartása

Szavazókör nyitvatartása 1. Airault Frédérick Sebastien anyanyelvi lektor Francia Tanszék 2. Balló Ilona Larisza nyelvtanár Szlavisztikai Intézet 3. Dr. Bartáné Kustár Katalin ügyvivő-szakértő Dékáni Hivatal 4. Bertalan Ibolya

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

polonia węgierska rocznica o Szolnok a magyarországi lengyelek havilapja

polonia węgierska rocznica o Szolnok a magyarországi lengyelek havilapja 2015 231 Marzec Március CENA ÁRA : 400 Ft polonia węgierska Oficjalne logo Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, udostępnione przez Urząd Miasta Katowice spotkanie z gézą csébym na elte "W środku rozżarzonego

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

Trafó Nagyterem Bp., IX. Liliom u. 41. január 8. 19:00 Karbido (PL): Table Around The Cage. Lengyel Intézet Bp., VI. Nagymező u. 15.

Trafó Nagyterem Bp., IX. Liliom u. 41. január 8. 19:00 Karbido (PL): Table Around The Cage. Lengyel Intézet Bp., VI. Nagymező u. 15. 2016 január február január 8. 19:00 Karbido (PL): Table Around The Cage Trafó Nagyterem Bp., IX. Liliom u. 41. január 10. 19:00 Sławomir Mrożek Emigránsok Rendezte: Mucsi Zoltán Fordította: Pászt Patrícia

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-1/2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Bihar Körzet: Margitta S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység Tollbamondás Feladatlap 1. Hajas Dorottya-Zsófia

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

polonia A magyarországi lengyelek havilapja

polonia A magyarországi lengyelek havilapja 2 0 1 4 2 2 5 w r z e s i e ń / s z e p t e m b e r DODATEK o OSP polonia A magyarországi lengyelek havilapja melléklet az OLÖ-ról DODATEK Ogólnokrajowy Samorząd polski na Węgrzech 2010 2014 dr Halina

Részletesebben

Körzeti Tömegtorna verseny Mór

Körzeti Tömegtorna verseny Mór Körzeti Tömegtorna verseny Mór 2013.02.21. 1. osztály lány egyéni 2 fő 1. Skrabák Cintia 17,35 2. Darázsi Kinga 17,2 1. osztály lány - csapat 1. Dr. Zimmermann Ált. Isk: 34,55 : Skrabák Cintia, Darázsi

Részletesebben

Województwo Csongradzkie Csongrád megye

Województwo Csongradzkie Csongrád megye Dzie ń Przyjaźni Wę giersko - Polskiej Magyar - Lengyel Barátság Napja Województwo Csongradzkie Csongrád megye 2012 ZESZ Y T PROGR AMOW Y PROGR AMFÜZET Kedves Vendégünk! Országos viszonylatban kiemelkedő

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

EURÓPA EMLÉKEZETE összefüggések, hatások, emlékezet

EURÓPA EMLÉKEZETE összefüggések, hatások, emlékezet BUDAPEST 2016 EURÓPA EMLÉKEZETE A 20. SZÁZAD TÖRTÉNETÉVEL FOGLALKOZÓ INTÉZETEK V. SZIMPÓZIUMA 1956 összefüggések, hatások, emlékezet (Program 2016. 05. 12-én frissítve) A konferencia helyszíne: Magyar

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz 18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz Szilárd egyéni 0:28:31 4 K30F Györffy Ákos egyéni 0:28:52

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Tehetség - Szakma. Tehetséges diákok munkái és előadásai Szolnok, 2012. április 17. május 2.

Tehetség - Szakma. Tehetséges diákok munkái és előadásai Szolnok, 2012. április 17. május 2. Tehetség - Szakma Tehetséges diákok munkái és előadásai Szolnok, 2012. április 17. május 2. A Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ Tehetségpont tisztelettel meghívja Önt intézményei

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények 21 Km abszolút eredmények Hely NemHely Rsz Név 5km 10km 15km Cél Diff. # 1 1 122 Szirmai Zoltán 19:22 40:32 1:02:21 1:24:41 n.a. 2 2 141 Csuka Balázs 21:21 44:21 1:06:52 1:29:34 04:53 3 1 136 Zólyomi Kinga

Részletesebben