Koutny Ilona, Dávid Mária, Németh Szabolcs, Paweł Kornatowski (red.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koutny Ilona, Dávid Mária, Németh Szabolcs, Paweł Kornatowski (red.)"

Átírás

1 Koutny Ilona, Dávid Mária, Németh Szabolcs, Paweł Kornatowski (red.) Magyar lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás Kontakty węgiersko-polskie: kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne I., II. kötet tom I, II I. kötet tom I: Poznań: ProDruk. 372 s. ISBN II. kötet tom II: Poznań: ProDruk. 172 s. ISBN Mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwutomowe opracowanie pt. Magyar lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás. Kontakty węgiersko-polskie: kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne, wydane z okazji przypadającego w roku akademickim 2012/2013 jubileuszu 20-lecia filologii węgierskiej na UAM. Oba tomy obejmują zbiór 47 artykułów o tematyce hungarystycznej autorstwa polskich hungarystów (w tym pracowników Zakładu Filologii Ugrofińskiej) oraz uznanych węgierskich specjalistów w dziedzinie hungarystyki. Poniżej prezentujemy spis artykułów zawartych w obu tomach oraz przedmowę w języku węgierskim i polskim. Spis treści tomu I Nyelvészet Kontra Miklós: A magyarul beszélők néhány égető szociolingvisztikai problémája Tátrai Szilárd: A metapragmatikai tudatosság jelzései a magyar nyelvben Agnieszka Veres-Guśpiel: A tegező és nemtegező formák használata a magyar anyanyelvűek és magyarul tanuló lengyelek körében Koutny Ilona: Metakommunikáció és frazeológia. Kontrasztív vizsgálat Henryk Jankowski: Nyelvi változások Budapesten Vargáné Horváth Mária: Szláv eredetű családnevek a mai magyar családnévrendszerben Ladányi Mária: A magyar szóképzési morfológia leírási kérdései eltérő nyelvelméleti magyarázatok fényében

2 Paweł Kornatowski: Lexikaiak vagy grammatikaiak a magyar elliptálható morfémák? Joanna Kozakiewicz: A moldvai csángó nyelvjárás néhány aspektusa Nyelvtanítás Szili Katalin: Arról, ami hiányzik a nyelvkönyveinkből, avagy a közös kulturális értékeinkről magyar-lengyel viszonylatban Czibere Mária: A magyar nyelv nagyító alatt, avagy kulturális konfliktusok a nyelvészetórán Dávid Mária: Ünnepi műsorok a nyelvtanítás szolgálatában Hegedűs Rita és Oszkó Beatrix: Naprakészen korszerű módszerek korlátozott feltételek között a magyar mint idegen nyelv tanításában Karolina Kaczmarek: Szövegelemzés az idegennyelv- és fordítástanításban Németh Szabolcs: Hibaelemzés és hibajavítás a nyelvórán Szita Szilvia: Utak a magyar nyelvhez Masát Ádám: Lengyel hungarológus hallgatók ösztöndíjas részképzése Magyarországon Fazekas Tiborc: A magyar nyelv tanítása ma külföldön, kétfokozatú egyetemi képzési rendszerben Bartha Krisztina és Tóthné Szűcs Éva: Középiskolás nagyváradi és nyíregyházi tanulók olvasási szokásai Irodalom Horváth Kornélia: Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetben Žilka Tibor: Závada Pál Jadviga párnája című regényének elemzése Lőrincz Csongor: Tanúságtétel, erőszak, archívum. Esterházy Péter: Javított kiadás Elżbieta Szawerdo: Márai Sándor prózájának sikere Lengyelországban Kinga Piotrowiak-Junkiert: Írói identitás Kertész Imre művészetében Kulcsár-Szabó Zoltán: Idézet vége. Intertextualitás-fogalmak a magyar irodalomkritikában 1981 és 2007 körül Gizińska Csilla: Sławomir Mrożek drámái magyar színpadokon Piotr Kowalczyk: Tadeusz Różewicz Magyarországi lapok c. művében szereplő motívumok csoportosítása Szathmáry-Kellermann Viktória: Van-e nőirodalom Magyarországon? Anna Butrym: Tóth Krisztina férfias női irodalom. A Vonalkód és a Hazaviszlek, jó? című prózakötetek elemzése Szathmáry István: Történelem és műfaj között. Röviden az új magyar krimiről Történelem Marcin Grad: Az január 31-i magyar-lengyel Kulturális Egyezmény Tischler János: Egy fordulatos esztendő a magyar-lengyel politikai kapcsolatokban Németh Orsolya: A Szolidaritás és a lengyel események a hivatalos magyar sajtóban között Spis treści tomu II Historia Ryszard Grzesik: Czy przyjaźń polsko-węgierska ma odwieczny charakter? László Kálmán Nagy: Polak, Węgier, dwa bratanki dawniej i dziś. Jacy jesteśmy i jak nas widzą bratankowie Imre Molnár: Kierować się głosem sumienia i przykazaniem miłości bliźniego. Biografia Jánosa Esterházyego w świetle jego kontaktów z Polską Pál Attila Illés: Odmienne drogi węgierskiego i polskiego Kościoła katolickiego po drugiej wojnie światowej Csaba Gy. Kiss: Polska a Węgry. Przyczynki do historii naszych narodów w epoce dyktatury komunistycznej Jarosław Giziński: Rewolucja Viktora Orbána Literatura Bogusław Bakuła: Komedia gorzkich pomyłek. Obraz węgierskiej transformacji w dramatach Györgya Spiró Kwartet i Stłuczka Weronika Kasprzak-Schalotte: Cesarz pokoju: błazen kapłanem

3 Patrícia Pászt: Historia przekładów i recepcji teatralnej polskich i węgierskich dramatów w ostatnim 20-leciu Lajos Pálfalvi: Varga a Węgry. Podróże i opisy Aleksandra Muga-Bartkowiak: Recepcja krytyczna historycznych filmów Márty Mészáros na Węgrzech Językoznawstwo Janusz Bańczerowski: Kilka uwag o polsko-węgierskich kontrastach językowych Ilona Koutny: Kolory, które łączą Előszó Idén ünnepeljük a Magyar Szak fennállásának 20. évfordulóját a poznani Adam Mickiewicz Egyetemen (UAM). A három lengyelországi magyar szak közül a legfiatalabb 1992 óta működik az UAM Nyelvészeti Intézetében, eredetileg Hungarystyka, jelenleg Filologia Węgierska néven. A beiratkozáskor magyarul még nem tudó diákok ötéves tanulmányaik során (2006-tól a bolognai rendszerű 3 éves alapképzés + 2 éves mesterképzés keretében) felsőfokú (C1) nyelvtudásra tehetnek szert, elsajátíthatják a szükséges nyelvészeti ismereteket, továbbá megismerhetik a magyar irodalmat, történelmet és kultúrát, egyszóval tájékozott hungarológussá válhatnak, akik rendelkeznek mind elméleti, mind gyakorlati kompetenciával, meg tudják ítélni a magyar kultúra helyét a világban, ill. képesek fordítani és tolmácsolni (a szak történetéről és programjáról l. Koutny Dávid 2004, Koutny 2010). Jelen kiadványban az ünnep tiszteletére a hungarológia tanulmányozását szolgáló cikkekből nyújtunk át egy csokrot lengyelországi hungarológusok és elismert magyar kollégák tollából. Ezekben az írásokban különös hangsúlyt kapnak a kortárs magyar-lengyel kapcsolatok, valamint a nyelvészet, irodalom és a történelem területén mutatkozó párhuzamok és különbségek. A kétkötetes munka (az első kötet a magyar, a második pedig a lengyel nyelvű cikkeket tartalmazza) a Bibliotheca Hungarica sorozatban jelenik meg, melyet a szak első vezetője, BRENDEL János ( ) alapított. Az Ő emlékének is tisztelgünk ezzel a gyűjteménnyel. Az első kötet anyagát 4 fejezetbe soroltuk. A Nyelvészet című fejezet 9 cikket tartalmaz a magyar szociolingvisztika égető problémáit bemutató vitairattal indítva (KONTRA Miklós) a moldvai csángók nyelvi helyzetének tárgyalásáig (Joanna KOZAKIEWICZ). TÁTRAI Szilárd elméleti pragmatikai cikkét Agnieszka VERES-GUŚPIEL elemzése követi a magyarok és magyarul tanuló lengyelek nyelvhasználati felméréséről, KOUTNY Ilona pedig a metakommunikáció és a frazeológia kapcsolatát vizsgálja magyar és lengyel összevetésben. Henryk JANKOWSKI személyes budapesti élményeiről számol be bizonyos nyelvi változásokat illetően, VARGÁNÉ HORVÁTH Mária a szláv eredetű családneveket elemzi a mai magyar családnévrendszerben. Két tanulmány a magyar morfológia problémáit feszegeti (LADÁNYI Mária és Paweł KORNATOWSKI). A Nyelvtanítás fejezet 10 cikke elsősorban a magyaroktatás kulturális vonatkozásait öleli fel. SZILI Katalin a magyar nyelvkönyveket vizsgálja a kulturális értékek szempontjából, CZIBERE Mária a nyelvészetórán felmerülő kulturális konfliktusokat, DÁVID Mária pedig gyakorlati módszertani tanácsokat ad, hogyan lehet az ünnepi műsorokat a nyelvtanítás szolgálatába állítani. HEGEDŰS Rita és OSZKÓ Beatrix a magyar mint idegen nyelv oktatásának korszerű módszereibe enged bepillantást. Olvashatunk a szövegelemzés (Karolina KACZMAREK) és a hibaelemzés (NÉMETH Szabolcs) nyelvtanításbeli alkalmazásáról, továbbá megismerhetjük a Magyaróra-honlap használatának lehetőségeit a magyartanítás területén (SZITA Szilvia). MASÁT Ádám a lengyel hungarológus hallgatók Balassi Intézetben folyó részképzésének jellemzőit összegzi, FAZEKAS Tiborc pedig a németországi egyetemi magyar nyelvtanítást mutatja be. BARTHA Krisztina és TÓTHNÉ SZŰCS Éva a nyíregyházi és a határon túli nagyváradi diákok olvasási szokásait mérték fel. Az Irodalom fejezet 12 cikket tartalmaz a kortárs magyar költészettől kezdve (HORVÁTH Kornélia) az új magyar krimiig (SZATHMÁRY István). Világhírű magyar írók műveinek elemzésére kerül sor különböző szempontokból: a Nobeldíjas Kertész Imre írói identitását kutatja Kinga PIOTROWIAK-JUNKIERT, Márai Sándor lengyelországi sikerét Elżbieta

4 SZAWERDO, Esterházy Péter Javított kiadását LŐRINCZ Csongor, valamint Závada Pál Jadviga párnája c. regényét ŽILKA Tibor. Olvashatunk a kortárs magyar irodalomkritikáról (KULCSÁR-SZABÓ Zoltán) és a női irodalomról (SZATHMÁRY- KELLERMANN Viktória, ill. Anna BUTRYM tanulmányában), valamint két fiatal író gyermek- és ifjúkoráról a 80-as évek Romániájában (Gregorz PAKOWSKI). Ketten világhírű lengyel írók alkotásainak magyar vonatkozásaival foglalkoznak: GIZIŃSKA Csilla Sławomir Mrożek magyar színpadokon bemutatott drámáival, Piotr KOWALCZYK pedig Tadeusz Różewicz Magyarországi lapok c. művével. A Történelem fejezet 3 cikke három XX. századi témát részletez: Marcin GRAD az 1948-as magyar lengyel Kulturális Egyezményt, TISCHLER János az 1966-os magyar lengyel politikai kapcsolatokat, végül NÉMETH Orsolya a Szolidaritás és a lengyel események 80-as évekbeli hivatalos magyar sajtóját. A második lengyel nyelvű kötet 3 fejezetben tárja elénk a magyar lengyel történelmi, irodalmi és nyelvészeti kapcsolatokat. A Történelem fejezet 6 cikke a két állam kezdetétől a mai napig ível. Ryszard GRZESIK a magyar lengyel barátság évezredes történetének jár utána. NAGY László Kálmán ugyancsak a magyar lengyel barátság kérdését feszegeti, de abból a szempontból, hogy milyennek látják magukat a magyarok, és milyennek látszanak a baráti lengyel nép szemében. MOLNÁR Imre Esterházy János avatott kutatója a politikus lengyel kapcsolatait elemzi. A magyar katolikus egyház II. világháború utáni más útjáról ILLÉS Pál Attila ír. Ugyancsak az 1945 utáni korszakkal foglalkozik KISS GY. Csaba, a magyar lengyel kapcsolatok szempontjából. Jarosław GIZIŃSKI újságíró aktuális témát boncol Orbán Viktor szerepének elemzésével. Az Irodalom fejezet tanulmányai közül 4 a kortárs irodalommal, egy a filmművészettel foglalkozik. Bogusław BAKUŁA Spiró Györgynek a Kvartett és Koccanás c. darabjai alapján a magyar rendszerváltást jellemzi, míg Weronika KASPRZAK-SCHALOTTE A békecsászár c. drámáját elemzi. PÁSZT Patrícia az utóbbi 20 év magyar és lengyel drámáinak fordításait és azok lengyel és magyar fogadtatását tárgyalja. PÁLFALVI Lajos Krzysztof Varga nagy vitát kiváltó, magyarokról szóló könyvét vizsgálja meg közelebbről. Aleksandra MUGA-BARTKOWIAK Mészáros Márta történelmi filmjeinek magyarországi kritikai fogadtatását mutatja be. A Nyelvészet fejezet mindkét cikke a magyar és a lengyel nyelvet veti össze: Janusz BAŃCZEROWSKI a két nyelvben rejlő nyelvi világképet hasonlítja össze néhány területen kimutatva a lexikalizációban és konceptualizációban meglévő különbségeket; KOUTNY Ilona pedig a közös színek, azaz a piros és a fehér szimbolikáját, valamint a hozzájuk kapcsolódó frazeológiát veszi górcső alá. A kötetek anyagának nagyobbik része a március között az UAM Finnugor Tanszéke által rendezett tudományos ülésszak és hungarológiai műhely keretében elhangzott előadásokon alapul. A Lengyel Magyar Barátság Napjának megünneplésére (tavaly márc. 23-án) Poznańt választották helyszínül, és a rendezvény a két ország köztársasági elnökeinek részvételével folyt a városban különböző programokkal színesítve. Az ezen alkalomból összehívott hungarológusok feladata a magyar lengyel kapcsolatok és a hungarológia sokoldalú tudományos vetületének a bemutatása volt. A kép teljesebbé tétele érdekében további szerzőket is felkértünk. A különleges napot az is emlékezetessé tette, hogy KISS Róbert, a Magyar Köztársaság lengyelországi nagykövete SCHMITT Pál köztársasági elnök nevében a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét adta át Jerzy BAŃCZEROWSKI professzornak, a poznani Magyar Szak egyik alapítójának aki közel egy évtizedig volt a szak vezetője és Jolanta JARMOŁOWICZ műfordítónak, a Magyar Szak lelkes munkatársának, aki pályája során számos kortárs magyar drámát és novellát ültetett át lengyel nyelvre. Az UAM rektora, a Modern Filológia Kar dékánja, valamint a Magyar Szak (Piotra ŁOBACZ intézetigazgató és KOUTNY Ilona tanszékvezető személyében) Szent István-emlékérmet vehetett át. A szerkesztők Koutny Ilona Dávid Mária 2004: A poznani Magyar Szak 10 éve. In: Koutny I. (szerk.): Hungarológia: Nyelv és kultúra. Poznań: ProDruk Koutny Ilona 2010: A poznani UAM Magyar Szakjának a bemutatása. In: THL2 2010/

5 Przedmowa W bieżącym roku obchodzimy 20 rocznicę powstania filologii węgierskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spośród trzech tego typu specjalności w Polsce najmłodsza działa w Instytucie Językoznawstwa UAM od 1992 r., funkcjonując początkowo pod nazwą hungarystyka, a obecnie jako filologia węgierska. W trakcie pięcioletnich studiów (od 2006 r., zgodnie z tzw. systemem bolońskim, opartych na podziale na 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie) studenci początkowo nieznający języka węgierskiego mają możliwość osiągnięcia zaawansowanego (C1) poziomu biegłości językowej, uzyskania niezbędnej wiedzy językoznawczej, a także poznania węgierskiej literatury, historii i kultury, inaczej ujmując zostania profesjonalnymi hungarystami, posiadającymi kompetencje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, potrafiącymi ocenić miejsce kultury węgierskiej w świecie oraz wykonywać tłumaczenia tak pisemne, jak ustne (więcej o historii specjalności i realizowanym na niej programie: Koutny Dávid 2004, Koutny 2010). W niniejszej publikacji, wydanej z okazji jubileuszu, przekazujemy Czytelnikowi zbiór artykułów o tematyce hungarystycznej autorstwa polskich hungarystów oraz uznanych węgierskich specjalistów w dziedzinie hungarystyki. Treść prezentowanych tekstów koncentruje się przede wszystkim na współczesnych kontaktach węgiersko-polskich oraz paralelach i różnicach w zakresie językoznawstwa, literatury i historii. Dwutomowe opracowanie (pierwszy tom zawiera artykuły w języku węgierskim, drugi w polskim) wydajemy w ramach serii Bibliotheca Hungarica, której założycielem był pierwszy kierownik poznańskiej hungarystyki János BRENDEL ( ). Niniejszy zbiór poświęcony jest również Jego pamięci. Artykuły, które znalazły się w pierwszym tomie, zostały pogrupowane w 4 rozdziały. Rozdział Językoznawstwo obejmuje 9 artykułów. Otwiera go artykuł polemiczny, w którym Miklós KONTRA prezentuje pilne problemy socjolingwistyczne użytkowników języka węgierskiego, wieńczy zaś opis sytuacji językowej Czangów na terenie historycznej Mołdawii autorstwa Joanny KOZAKIEWICZ. Po artykule Szilárda TÁTRAIEGO z zakresu teorii pragmatyki następuje prezentacja badań Agnieszki VERES-GUŚPIEL nad użyciem węgierskich form adresatywnych przez Węgrów i Polaków uczących się języka węgierskiego, a następnie porównanie powiązań między metakomunikacją i frazeologią w języku węgierskim i polskim, dokonane przez Ilonę KOUTNY. Henryk JANKOWSKI relacjonuje swoje wrażenia z pobytu w Budapeszcie w kontekście wybranych zmian językowych, Mária VARGÁNÉ HORVÁTH, z kolei, przeprowadza analizę nazwisk pochodzenia słowiańskiego we współczesnym leksykonie nazwisk węgierskich. Mária LADÁNYI i Paweł KORNATOWSKI poruszają w swoich artykułach problematykę węgierskiej morfologii. Tematyka 10 artykułów znajdujących się w rozdziale Glottodydaktyka obejmuje przede wszystkim relacje kulturowe w nauczaniu języka węgierskiego. Katalin SZILI analizuje podręczniki do nauki języka węgierskiego z uwagi na przekazywane przez nie wartości kulturowe, Mária CZIBERE bada konflikty kulturowe zachodzące podczas zajęć z językoznawstwa, Mária DÁVID natomiast udziela praktycznych rad metodycznych dotyczących możliwości wykorzystania obchodów świąt na zajęciach z nauki języka. Artykuł Rity HEGEDŰS i Beatrix OSZKÓ umożliwia wgląd we współczesną metodykę nauczania języka węgierskiego jako obcego. Następnie Czytelnik ma możliwość uzyskania wiedzy na temat zastosowania analizy tekstowej (Karolina KACZMAREK) oraz analizy błędów (Szabolcs NÉMETH) w nauczaniu języka, a także poznania możliwości, jakie oferuje uczącym języka węgierskiego strona internetowa Magyaróra (Szilvia SZITA). Ádám MASÁT prezentuje charakterystykę kursów, które odbywają polscy studenci hungarystyki w Instytucie Balassiego, Tiborc FAZEKAS zaś porusza tematykę nauczania języka węgierskiego na niemieckich uniwersytetach. Na koniec, Krisztina BARTHA i Éva TÓTHNÉ SZŰCS opisują zwyczaje czytelnicze uczniów w znajdującej się obecnie poza granicami Węgier Oradei. Rozdział Literatura obejmuje 11 artykułów, które poruszają problematykę od współczesnej poezji węgierskiej (Kornélia HORVÁTH) po najnowszy kryminał węgierski (István SZATHMÁRY). Kolejni autorzy dokonują różnorodnych analiz dzieł światowej sławy pisarzy węgierskich: Kinga PIOTROWIAK-JUNKIERT bada tożsamość pisarską w twórczości noblisty Imre Kertésza, Elżbieta SZAWERDO fenomen popularności Sándora Máraiego w Polsce, Csongor LŐRINCZ analizuje Wydanie poprawione Pétera Esterházyego, Tibor ŽILKA zaś Poduszkę Jadwigi Pála Závady. Ponadto, w

6 rozdziale tym mowa o współczesnej węgierskiej krytyce literackiej (Zoltán KULCSÁR-SZABÓ), literaturze kobiecej (Viktória SZATHMÁRY-KELLERMANN, Anna BUTRYM), a także powieściach dwóch młodych pisarzy opisujących dzieciństwo spędzone w Siedmiogrodzie w latach 80. (Grzegorz PAKOWSKI). Artykuły dwojga pozostałych autorów, z kolei, traktują o twórczości światowej sławy pisarzy polskich, nawiązującej do tematyki węgierskiej: dramatów Sławomira Mrożka wystawianych na węgierskich scenach w analizie Csilli GIZIŃSKIEJ oraz dzieła Tadeusza Różewicza pt. Karty z Węgier, które stanowi przedmiot analizy Piotra KOWALCZYKA. 3 artykuły, które znalazły się w rozdziale Historia, nawiązują swoją tematyką do wydarzeń XX-wiecznych: Marcin GRAD porusza kwestię polsko-węgierskiej Konwencji Kulturalnej z 1948 r., János TISCHLER charakteryzuje węgierskopolskie kontakty polityczne w 1966 r., Orsolya NÉMETH natomiast analizuje doniesienia oficjalnej prasy węgierskiej lat 80 na temat Solidarności i wydarzeń polskich. Drugi tom, zawierający artykuły w języku polskim, składa się z 3 rozdziałów prezentujących węgiersko-polskie kontakty historyczne, literackie i językoznawcze. Tematyka 6 artykułów w rozdziale Historia obejmuje czasy od początków państwowości obu narodów aż po dzień dzisiejszy. Ryszard GRZESIK bada tysiącletnią historię przyjaźni węgiersko-polskiej. László Kálmán NAGY również zgłębia kwestię przyjaźni węgiersko-polskiej, skupiając się jednak na tym, jak postrzegają siebie Węgrzy i jakimi widzą ich polscy bratankowie. Imre MOLNÁR wytrawny badacz biografii Jánosa Esterházyego dokonuje analizy kontaktów polityka z Polską. Odmienne losy węgierskiego i polskiego Kościoła katolickiego po II wojnie światowej stanowią temat artykułu Pála Attili ILLÉSA. Lata powojenne są również obiektem zainteresowania Csaby GY. KISSA, który koncentruje się na ówczesnych kontaktach węgiersko-polskich. Jarosław GIZIŃSKI, z zawodu dziennikarz, wnika w aktualne wydarzenia na Węgrzech z Viktorem Orbánem w roli głównej. Spośród artykułów zawartych w rozdziale Literatura cztery traktują o literaturze współczesnej, jeden o kinematografii. Bogusław BAKUŁA dokonuje charakterystyki okresu zmian ustrojowych na Węgrzech w oparciu o sztuki Györgya Spiró pt. Kwartet i Stłuczka, Weronika KASPRZAK-SCHALOTTE z kolei bada dramat Cesarz pokoju jego autorstwa. Przedmiotem rozważań Patrícii PÁSZT są wzajemne tłumaczenia oraz recepcja węgierskich i polskich dramatów ostatniego 20-lecia. Lajos PÁLFALVI dogłębnie analizuje kontrowersyjną książkę Krzysztofa Vargi nt. Węgrów. Aleksandra MUGA-BARTKOWIAK natomiast ukazuje krytyczny odbiór historycznych filmów Márty Mészáros na Węgrzech. Tematyka obu artykułów znajdujących się w rozdziale Językoznawstwo koncentruje się wokół kontrastywnej analizy języka węgierskiego i polskiego: Janusz BAŃCZEROWSKI porównuje językowe obrazy świata utrwalone w obu językach ukazując różnice tkwiące w sposobach jego konceptualizacji i kategoryzacji. Ilona KOUTNY z kolei bierze pod lupę symbolikę wspólnych barw obu narodów czerwonej i białej oraz związanej z nimi frazeologii. Większość artykułów zawartych w obydwu tomach prezentuje treść referatów wygłoszonych w ramach sesji naukowej i warsztatów hungarologicznych zorganizowanych w dniach marca 2011 r. przez Zakład Filologii Ugrofińskiej UAM. Jako miejsce obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (23 marca 2011 r.) wybrano Poznań, gdzie oficjalnym uroczystościom, w których uczestniczyli prezydenci obydwu krajów, towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne. Zadaniem zaproszonych z tej okazji hungarystów było zaprezentowanie rezultatów wieloaspektowych badań nad kontaktami węgiersko-polskimi oraz z zakresu ogólnie pojętej hungarystyki. Obrazu dopełniają artykuły pozostałych autorów zaproszonych do współpracy. Ten szczególny dzień był pamiętny również z uwagi na fakt, iż Róbert KISS, ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce, w imieniu prezydenta Pála SCHMITTA uhonorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej prof. Jerzego BAŃCZEROWSKIEGO współzałożyciela filologii węgierskiej w Poznaniu, który przez niemal dekadę pełnił funkcję jej kierownika oraz Jolantę JARMOŁOWICZ zatrudnioną w Zakładzie Filologii Ugrofińskiej tłumaczkę literatury pięknej, autorkę licznych przekładów współczesnych dramatów i nowel węgierskich na język polski. Ponadto, rektorowi UAM, Pani Dziekan Wydziału Neofilologii oraz filologii węgierskiej, reprezentowanej przez Dyrektor Instytutu Językoznawstwa prof. Piotrę Łobacz i Kierownik Zakładu Filologii Ugrofińskiej prof. Ilonę Koutny, wręczono pamiątkowy medal Świętego Stefana. Redaktorzy Koutny Ilona Dávid Mária 2004: A poznani Magyar Szak 10 éve. In: Koutny Ilona (red.): Hungarológia: Nyelv és kultúra. Poznań: ProDruk Koutny Ilona 2010: A poznani UAM Magyar Szakjának a bemutatása. In: THL2 2010/

A POZNAŃI UAM MAGYAR SZAKJÁNAK BEMUTATÁSA

A POZNAŃI UAM MAGYAR SZAKJÁNAK BEMUTATÁSA 46 Koutny Ilona Koutny Ilona * A POZNAŃI UAM MAGYAR SZAKJÁNAK BEMUTATÁSA 1. Történeti áttekintés A poznańi Adam Mickiewicz Egyetem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) magyar szakja 1992-ben jött létre

Részletesebben

A Lengyel-Magyar Barátság Napja

A Lengyel-Magyar Barátság Napja A Lengyel-Magyar Barátság Napja (2011. március 23.) alkalmából A poznani Adam Mickiewicz Egyetem Nyelvtudományi Intézetének Finnugor Tanszéke valamint Poznań városának Polgármesteri Hivatala minden Érdeklődőt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Elnöke. SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Elnöke. SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący 1 /10 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Elnöke SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący Ikt.szám: 18-202/9/2004. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ)

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-1/6/2012. JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) Készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

1/18 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/18 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/18 Ikt.szám.: 18-8/7/2010. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

ÜTKÖZÉSEK AZ UTÓBBI 20 ÉV MAGYAR ÉS LENGYEL DRÁMAIRODALMA. 2010. november 28 december 1.

ÜTKÖZÉSEK AZ UTÓBBI 20 ÉV MAGYAR ÉS LENGYEL DRÁMAIRODALMA. 2010. november 28 december 1. ÜTKÖZÉSEK AZ UTÓBBI 20 ÉV MAGYAR ÉS LENGYEL DRÁMAIRODALMA 2010. november 28 december 1. SZIMPÓZIUM Sufni FELOLVASÓSZÍNHÁZ Merlin KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ Kamra KÖNYVBEMUTATÓ Alexandra Könyvesház november 28.

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

I2012IjanuárIfebruárI

I2012IjanuárIfebruárI I2012IjanuárIfebruárI [01.05]-[01.07] 20.00 SzólóDuo Nemzetközi Táncfesztivál engyel közreműködők: Adrian Bartczak, Magdalena Bartczak, Aleksandra Bożek Muszyńska, Aleksandra Holesz, Paweł Malicki, Anna

Részletesebben

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye

Karmacsi Zoltán Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye Szemle 107 A kötet e két kimondottan magyar etimológiai tárgyú anyagán kívül magyar szempontból is figyelemre méltó még MICHAEL KNÜPPEL cikke a magyar tambura távoli keleti előzményeiről (219 26), továbbá

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

másrészről Jaroslaw Város Önkormányzata, (Lengyelország, 37500 ]aroslaw, Rynek 1.) képviseletében Andrzej Wyczawski polgármester

másrészről Jaroslaw Város Önkormányzata, (Lengyelország, 37500 ]aroslaw, Rynek 1.) képviseletében Andrzej Wyczawski polgármester EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), 1102 Budapest, Szent Lászlo tér 29. képviseletében Kovács Róbert

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉK KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1959 Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 1959. október 21-én kezdődött meg az oktatás.

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

2013. szeptember 11-12.

2013. szeptember 11-12. 2013. szeptember 11-12. Találkozó Maria Panczyk-Pozdziej szenátor asszonnyal, a Lengyel Szenátus wicemarszałával 2013. szeptember 11-én, a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségén a magyarországi

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 53. BAŃCZEROWSKI JANUSZ

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 53. BAŃCZEROWSKI JANUSZ MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 53. BAŃCZEROWSKI JANUSZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fonetikai Tanszék 1999 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Módos

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. Kiss Jenő, Megjegyzések

Részletesebben

Województwo Csongradzkie Csongrád megye

Województwo Csongradzkie Csongrád megye Dzie ń Przyjaźni Wę giersko - Polskiej Magyar - Lengyel Barátság Napja Województwo Csongradzkie Csongrád megye 2012 ZESZ Y T PROGR AMOW Y PROGR AMFÜZET Kedves Vendégünk! Országos viszonylatban kiemelkedő

Részletesebben

I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/

I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/ Kiemelt I. díjban részesül (4 tanuló) / oklevél, jutalom/ 6. osztály: Tóth Jenő Szeged, Táltos Tehetséggondozó Ált. Isk. tanára: Dáni Eszter Vass Máté Szeged, Arany János Ált. Isk. tanára: Hajdú Erika

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

polonia węgierska rocznica o Szolnok a magyarországi lengyelek havilapja

polonia węgierska rocznica o Szolnok a magyarországi lengyelek havilapja 2015 231 Marzec Március CENA ÁRA : 400 Ft polonia węgierska Oficjalne logo Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, udostępnione przez Urząd Miasta Katowice spotkanie z gézą csébym na elte "W środku rozżarzonego

Részletesebben

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint

Kimutatás a Földművelésügyi Minisztérium vezetőiről 2015.03.19. napi állapot szerint 9 / 1. oldal Dr. Fazekas Sándor miniszter sandor.fazekas@fm.gov.hu +36 (1) 7953721 Miniszteri Kabinet Miniszteri Kabinet Gulyás Andrea kabinetfőnök andrea.gulyas@fm.gov.hu +36 (1) 7952087 Miniszteri Kabinet

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Trafó Nagyterem Bp., IX. Liliom u. 41. január 8. 19:00 Karbido (PL): Table Around The Cage. Lengyel Intézet Bp., VI. Nagymező u. 15.

Trafó Nagyterem Bp., IX. Liliom u. 41. január 8. 19:00 Karbido (PL): Table Around The Cage. Lengyel Intézet Bp., VI. Nagymező u. 15. 2016 január február január 8. 19:00 Karbido (PL): Table Around The Cage Trafó Nagyterem Bp., IX. Liliom u. 41. január 10. 19:00 Sławomir Mrożek Emigránsok Rendezte: Mucsi Zoltán Fordította: Pászt Patrícia

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

polonia A magyarországi lengyelek havilapja

polonia A magyarországi lengyelek havilapja 2 0 1 4 2 2 5 w r z e s i e ń / s z e p t e m b e r DODATEK o OSP polonia A magyarországi lengyelek havilapja melléklet az OLÖ-ról DODATEK Ogólnokrajowy Samorząd polski na Węgrzech 2010 2014 dr Halina

Részletesebben

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Test 1 Rozumienie ze słuchu pytania 1 10 Usłyszysz teraz dwukrotnie krótki tekst (wywiad). Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2015. november-december

2015. november-december 2015. november-december november 3. 19:00 november 4. 18:00 november 6. 14:00 november 9. november 11. 19:30 november 12. 21:00 november 13. 21:00 november 14. 21:00 november 17. 18:00 november 19 22.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz 18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz Szilárd egyéni 0:28:31 4 K30F Györffy Ákos egyéni 0:28:52

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

Tehetség - Szakma. Tehetséges diákok munkái és előadásai Szolnok, 2012. április 17. május 2.

Tehetség - Szakma. Tehetséges diákok munkái és előadásai Szolnok, 2012. április 17. május 2. Tehetség - Szakma Tehetséges diákok munkái és előadásai Szolnok, 2012. április 17. május 2. A Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ Tehetségpont tisztelettel meghívja Önt intézményei

Részletesebben

Gyorspont Országos Bajnokság

Gyorspont Országos Bajnokság Helyszín: Berettyóújfalu Kiskaliberű pisztoly OB. Matuska Pál (0789) 0789 Viharsarki Sportlövész Egyesület 178 2. Ficzere Tamás (1103) 1103 Viharsarki Sportlövész Egyesület 176 3. Kerekes Zoltán (1608)

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

I2013IjanuárIfebruárI

I2013IjanuárIfebruárI I2013IjanuárIfebruárI január 10 13. 14. SzólóDuó Nemzetközi Táncfesztivál lengyel résztvevőkkel MU Színház Bp., XI. Kőrösy J. u. 17. január 18-ig Volodymyr Kuznetsov Polski Fiat 126p. A 90-es évek emlékműve

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben név Végzettség szintje Munkakör Képzettségek, pedagógus továbbképzések Bárány Andrea,, A tanulásmódszertan tanítása, Közép-és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusképzés - angol nyelv,

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT 1 178 Kőszegi Krisztián HUN TREK SE Master1 1:31:13 2 137 Nagy Péter HUN Mecsek Maraton Team Felnőtt 1:34:18 3 228 Szabó Dávid Márkó HUN Mecsek Maraton Team Master1 1:34:34

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1 /12 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18/4/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

Általános tantervű gimnáziumi osztály (A)

Általános tantervű gimnáziumi osztály (A) 9.A Fizika A épület II/26. Huszka Adrienn 10.A Magyar irodalom B épület fsz. 29. Pallagi Csilla 11.A Matematika B épület I./40. Dr. Rókáné Rózsa Anikó Matematika B épület II/47. Dr. Szakácsné Nagy Szilvia

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA Beszámoló a Metainformációs kutatócsoport létrehozásáról

SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA Beszámoló a Metainformációs kutatócsoport létrehozásáról Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, VII. évfolyam, 1. szám (2012) pp. 175 178. SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA Beszámoló a Metainformációs kutatócsoport létrehozásáról 2011. január 17-én a Miskolci Egyetem BTK

Részletesebben

A 2015. évi Tanyafejlesztési Program keretében támogatást nyert pályázók listája

A 2015. évi Tanyafejlesztési Program keretében támogatást nyert pályázók listája A 2015. évi Tanyafejlesztési Program keretében támogatást nyert pályázók listája Sorszám Pályázat azonosító száma Kedvezményezett neve Kedvezményezett székhelye 1 6539 Gyula Város Önkormányzata Gyula 2

Részletesebben

Hírújság Tanártájoló 2014. március

Hírújság Tanártájoló 2014. március Beköszöntő A Tanárképző Központ fontos feladatának tekinti, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a város és az egész régió iskoláival. A meglévő kooperációk mellett keressük az együttműködés újabb és újabb

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

2015. január február

2015. január február 2015. január február január 8. 19:00 január 14 18. január 14. 19:00 január 15. 20:00 január 20. 18:00 január 23. 17:00 január 24. 20:00 Az Apró dolgok Istene Kiállítás Lengyel táncosok a SzólóDuó 2015

Részletesebben

EURÓPA MY... EUROPA MI... EUROPE TE, JA, TY, ÉN, YOU, ME, Plakátpályázat / Konkurs na plakat / Poster competition

EURÓPA MY... EUROPA MI... EUROPE TE, JA, TY, ÉN, YOU, ME, Plakátpályázat / Konkurs na plakat / Poster competition ÉN, TE, MI... A polgárok európai éve 2013 / Europejski Rok Obywateli 2013 / European Year of Citizens 2013 ME, JA, TY, EURÓPA MY... EUROPA Plakátpályázat / Konkurs na plakat / Poster competition YOU, WE

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

7034-1/2012. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 12-i rendkívüli ülésére

7034-1/2012. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 12-i rendkívüli ülésére 7034-1/2012. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Testvértelepülési megállapodás elfogadása Kerekegyháza és Wolczyn települések

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Eötvös József Főiskola 2006.03.12

Eötvös József Főiskola 2006.03.12 NÉV TEL. mellék MOBIL/OT CSOPORT BEOSZTÁS TH. Abonyi István Dr. 523-900 146, 151 Matematika számítástechnika tanszék Fakultásigazgató, Tanszékvezető Ábrahám Ferenc Dr. 523-900 123,162 Vízellátás-csatornázás

Részletesebben

Pincér Békéscsaba Központi Szakképző Iskola 5. Nagy János 158,5

Pincér Békéscsaba Központi Szakképző Iskola 5. Nagy János 158,5 1 Szakképesítés Iskola neve Helyezés Versenyző neve Összpontszám Férfiruha-készítő 500.sz. Angster J. Szki. 1 Ujvári Emese 165,5 Férfiruha-készítő 500.sz. Angster J. Szki. 2 Weibl Renáta 164 Nőiruha-készítő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Információ és Társadalom

Információ és Társadalom Információ és Társadalom Nyíregyházi Főiskola 2013. november 21 22. 2013. november 21. csütörtök 10. 30. 10.45. Megnyitó 10.45. 11.15. Plenáris előadás Z. Karvalics László: Az információtörténelem mint

Részletesebben

Orvosi Szakfordító- és Kommunikátorképzés a 2012/2013. tanévben

Orvosi Szakfordító- és Kommunikátorképzés a 2012/2013. tanévben Orvosi Szakfordító- és Kommunikátorképzés a 2012/2013. tanévben Előkészítő évfolyam I. félév Tantárgy és tanár neve, heti óraszám Felsőfokú szóbeli kommunikáció (2) Felsőfokú írásbeli kommunikáció Nyelvtani

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Jagelló Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke húsz éve (1989 2009)

Jagelló Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke húsz éve (1989 2009) Languages and Cultures in Research and Education pp. 25 29 Grzegorz Bubak (Kraków) Jagelló Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke húsz éve (1989 2009) A magyar filológiai oktatás Jagelló Egyetemen való megindításának

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar intézeti /tanszéki kreditfelelősök 2014/2015. tanév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar intézeti /tanszéki kreditfelelősök 2014/2015. tanév Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar intézeti /tanszéki kreditfelelősök 2014/2015. tanév Angol-Amerikai Intézet: Dr. Hargitai Márta (oktatási intézetigazgató-helyettes) Dr. Starcevic Attila

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A Maxim Könyvkiadó 2014/2015. tanévre ajánlott tankönyvei

A Maxim Könyvkiadó 2014/2015. tanévre ajánlott tankönyvei A Maxim Könyvkiadó re ajánlott tankönyvei Kiadónknak kiemelt célja, hogy a szaktanárok és diákok megelégedésére szolgáló 9. es köteteink folytatásai is lehetőséget kínáljanak az új tantervhez illeszkedő,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tankönyvlista Alacs Alexandra

Tankönyvlista Alacs Alexandra Alacs Alexandra Oktatási azonosító 74149393035 Alacs Viktória Munkafüzet a 11. NT-16305 Fizika 11. a középiskolák KN-0031/2 Irodalmi szöveggyűjtemény 11. KN-0030/1 Színes irodalom 11. Iskolai könyvtárból

Részletesebben