Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének március 8-án 18,00 órakor megtartott k ö z m e g h a l l g a t á s á r ó l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 8-án 18,00 órakor megtartott k ö z m e g h a l l g a t á s á r ó l"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v : K é s z ü l t : Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének március 8-án 18,00 órakor megtartott k ö z m e g h a l l g a t á s á r ó l Az ülés helye: IKSZT épülete Mikekarácsonyfa Jelen vannak: Szabó Józsefné polgármester Varga Zoltánné alpolgármester Horváth Anikó, Czigány Csaba Igazi László települési képviselő Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről: Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető 42 fő érdeklődő állampolgár N a p i r e n d előtt: Szabó Józsefné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül mindenki jelen van. Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta. A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag. N a p i r e n d : 1.Polgármester beszámolója a évben végzett munkáról Előadó: Szabó Józsefné polgármester Előterjesztés: szóban

2 - 2 - Szabó Józsefné polgármester Horváth Anikó települési képviselőt javasolta jegyzőkönyv hitelesítőnek. A képviselőtestület az elhangzott javaslattal egyetértett. N a p i r e n d tárgyalása: 1.Polgármester beszámolója a évben végzett munkáról Előadó: Szabó Józsefné polgármester Szabó Józsefné: Mint a lakosság előtt ismerestes, február 1.napjától jött létre a közös önkormányzati hivatal, aminek jelenleg 7 település a tagja. Az addig működő körjegyzőség nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így nekünk is és Barlahidának is dönteni kellett, hogy hova kívánunk csatlakozni. Tárgyalásokat folytatva Csömödér és társközségeivel alakítottuk meg a közös hivatalt. Türelmét kérjük a lakosságnak, amíg ez az átmeneti időszak van, hisz az ügyek átvétele folyamatban van és folyamatosan történik. A pénzügyi ügyintéző megmaradt és továbbra kijár a településre hétfőn és szerdán. A buszközlekedést a ZALAVOLÁN Zrt. sajnos eléggé megszűkítette, próbáltunk egyeztetni velük, de az indokaik között szerepelt, hogy az utasok számát is figyelembe kell venniük egyes járatok esetében. A falugondnoki szolgálattal próbáljuk a lakosság igényeit kielégíteni, de mindenki kérését egyszerre nem tudjuk teljesíteni. Ebben is megértésüket kérjük és az igények sorrendiségét felállítva igyekszünk azokat megoldani. Köszönöm a képviselőtestület eddigi munkáját, hisz csak együtt tudjuk megoldani a problémákat. Ahol most vagyunk ez volt a kultúrház, most új elnevezéssel IKSZT épületeként fog funkcionálni. Az épület felújítása egy pályázat útján történt, aminek nagyon szigorú előírásai vannak, illetve elszámolása. Az épületet az önkormányzatnak 5 évig kötelező fenntartani és üzemeltetetni. Ez azt jelenti, hogy programokat kell szervezni, rendezni. Egy fő foglalkoztatása is előírás, sőt annak az iskolai végzettsége is kötött. A község lakosságának a véleményét ki fogjuk majd kérni a nyitva tartásra, illetve a programok jellegére vonatkozóan. Ennyiben kívántam tájékoztatni a jelenlévőket és most felkérem Kovácsné Horváth Anikót, a közös hivatal jegyzőjét, hogy ő is pár mondatban adjon tájékoztatást a hivatal működéséről. Kovácsné Horváth Anikó: Mint a polgármester asszony már a tájékoztatójában elmondta, egy éves tárgyalás előzte meg azt, hogy ez a közös hivatal létrejöjjön. A hivatal Csömödér székhellyel működik, ott vannak az ügyintézők és személyem. A becsatlakozó két településre tervezem, hogy kijárok ügyfélfogadásra, de az első időszakban ezt sajnos nem tudom megvalósítani, mivel az átvett ügyek feldolgozása elég sok időt vesz igénybe. Szakképzett dolgozói vannak a hivatalnak, ügyfélfogadási időben megtalálhatóak vagyunk. Ha valaki személyesen szeretne ügyet intézni, akkor először célszerű telefonon érdeklődni, hogy az ügyintéző bent van-e. Ennek ott van jelentősége, hogy az ügyintézők szakosodva vannak és az ügy elintézése így lesz hatékony. Telefonon is adunk felvilágosítást, amennyiben az ügy elintézhető ebben a formában.

3 - 3 - A lakosság türelmét kérem én is, egy két hónapnak el kell telnie ahhoz, hogy kialakuljon a folyamatos rend. Az IKSZT működéséhez valóban kérjük a lakosság segítségét, a rendezvényekhez az ötleteket, hisz ezzel a munkatárs munkáját is segítik. Szabó Józsefné: A közmeghallgatás következő témája Fekete János sertéstelep építése kapcsán kialakult helyzet lenne. Kérem az érintettet, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a pályázatról. Fekete János: A község lakossága már biztos, hogy hallott arról, hogy egy új sertéstelepet szeretnék építeni. Erre pályázatot nyújtottam be. A látványtervek elkészültek, most az erről készült képeket megnézhetik a jelenlévők. Az építési engedély iránti kérelmet benyújtottam, elutasításra került, mivel a község rendezési terve leszabályozza az állattartó épület építésének lehetőségeit. Esetemben egy 270 m2 alapterületű ólról van szó, 22 anyadisznó kerül majd elhelyezésre. Mély almozásos módszerrel történik a sertések tartása. A képviselőtestületnek kell dönteni arról, hogy módosítja-e a rendezési tervet, ezáltal lehetőséget biztosítva az épület megépítéséhez, valamint 7 lakónak alá kell írni egy nyilatkozatot és akkor megkaphatom az építési engedélyt. Szabó Józsefné: A község rendezési tervének elkészítése egy kötelező feladat volt, hisz nagyon sok pályázaton csak így vehettünk részt. A rendezési tervet több hatósághoz is el kellett küldeni véleményezésre, csak ezt követően lehetett elfogadni. A mély almozásos módszerről szeretnénk hallani egy két mondatot, a híg trágya kihordása hova történik. A telepen a rágcsálóirtás milyen módszerrel történik? Fekete János: A mély almozás azt jelentené, hogy mindennap berakjuk a szalmát és a végén kerül kitakarításra az ól. A híg tárgya tárolására az ól végében kell kiépíteni egy tárolót és abból történik majd az elszállítása. A telepet zárt kerítés rendszerrel szeretném körülvenni és villanypásztort is kívánok kiépíteni. Szabó Józsefné: Az elhullott állatok hova fognak kerülni? Fekete János: Az állatorvos által kiállított igazolás alapján az arra kijelölt helyre kell szállítani, erre szerződést kell kötni előre. Horváth Frigyes: A közelben lakók részéről eddig nem hangzott el kérdés, illetve felvetés sem. Kovácsné Horváth Anikó. A Lenti Városi Építési Hatóság elutasította a benyújtott építési engedély iránti kérelmet, mivel a község rendezési terve úgy került elfogadásra, hogy leszabályozza: nagy létszámú állattartás célját szolgáló épület és a trágya, valamint egyéb bűzös hulladék kezeléséhez szükséges építmények, berendezések, területek a belterület határától mért legalább 500 m-en belül nem létesíthető. Az érintettek csak akkor tudnak építési engedélyt kapni, ha a képviselőtestület arról dönt, hogy módosítja a rendezési tervét és az előbb elhangzott részt kiveszi. Ezen felül is több

4 - 4 - szakhatóságnak is meg kell adni a hozzájárulásokat, ahhoz, hogy az engedély kiadható legyen. Horváth Frigyes: Ez a módosítás csak erre az egy esetre vonatkozna- e? Kovácsné Horváth Anikó. Amennyiben a képviselőtestület olyan döntést hoz, hogy módosítja a rendezési tervet, akkor utána már ez lesz érvényben és ez vonatkozik mindenkire. Fekete János: Most is tartok az istállóban állatokat és ha nem kapom meg az engedélyt, akkor is fogok tartani, csak az nem mindegy, hogy milyen körülmények között. Horváth Frigyes: Valóban jó lenne ez a létesítmény, hisz egy főnek még munkát is tudna biztosítani. Azt is figyelembe kell venni, hogy ott a környékén emberek élnek. Szabó Józsefné: A szomszédságában élő emberek véleményét is szeretném hallani. Farkas Ferenc: Ha minden szabály betartásra kerül, akkor támogatom ezt a beruházást. Varga Zoltánné: Mindenki közül talán én vagyok a legjobban érintett. Fekete János: Úgy tudom, hogy a közmeghallgatást követően lesz képviselőtestületi ülés és remélem a testület számomra kedvező döntést fog hozni Bódi Ferenc: A lakosságot valóban rosszul érinti, ha még szüntetnek meg buszjáratokat, hisz akkor az a munkába járást is megnehezíti. Szabó Józsefné: Mint az elején már említettem, tárgyalásokat folytattunk a ZALAVOLÁN Zrt-vel, ennyit tudtunk elérni. Igazi Mihály: A hóolvadáskor, illetve a sok esőzéskor a házamba befolyik víz, mert az áteresz nincs kitisztítva. Biktalmi Imre: Azokat kell felszólítani, akiké az út, hogy tartsák rendbe az átereszeket is. Szabó Józsefné: Már több alkalommal is beszéltem közútkezelő szerv szakemberével, illetve a helyszínre is kihívtam, de nem mindig sikerült megtalálnunk a megoldást. Igazi Lászlóné: A községben nagyon sok a kóbor eb, már nem lehet végigmenni az utcán, úgy hogy ne támadja meg az embert. Kovácsné Horváth Anikó: Ezt a problémát már a képviselőtestületi tagok is jelezték. Nehezen megoldható az ügy, hiszen gyepmesterrel nem rendelkezünk a kóbor kutyák befogásához. A szabálysértési jogkör helyből elkerült. A tulajdonosok figyelmét a helyes kutyatartás szabályaira tudjuk felhívni.

5 - 5 - Szabó Józsefné: Valóban sok a kóbor eb a faluban, az ellen meg aztán végkép nem tudunk tenni semmit, ha idegenek itt teszik ki őket. Az is probléma, hogy az állatmenhelyre sem tudjuk elszállítani őket, mert nem fogadják be. Több hozzászólás, illetve lakossági felvetés nem hangzott el, majd ezt követően a Szabó Józsefné polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és a közmeghallgatást órakor bezárta. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Szabó Józsefné polgármester Horváth Anikó jegyzőkönyv hitelesítő

6 J E L E N L É T I Í V Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének hó napján órakor tartandó közmeghallgatására N é v A l á í r á s : Szabó Józsefné polgármester.. Varga Zoltánné alpolgármester Horváth Anikó képviselő Igazi László képviselő Czigány Csaba képviselő Kovácsné Horváth Anikó jegyző Jegyző megbízásából jegyzőkönyvvezető M e g h í v o t t a k :... A nyilvános ülésen részt vett. fő érdeklődő állampolgár.

7 Mikekarácsonyfa község Képviselőtestülete M E G H Í V Ó.. Mikekarácsonyfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete a évi közmeghallgatását március 8-án (péntek ) 18,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom. Az ülés helye: IKSZT épülete Mikekarácsonyfa N a p i r e n d: 1. Polgármester beszámolója a évben végzett munkáról m Előadó: Szabó Józsefné polgármester Mikekarácsonyfa, március 4.. Tisztelettel: Szabó Józsefné sk. polgármester

8

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. december 13-án tartott

Részletesebben

2011. január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 1/2011.(I.27.) sz. Ök. rendelet 1./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-32/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Mikekarácsonyfa. Varga Zoltánné alpolgármester Horváth Anikó, Igazi László települési képviselők. Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Mikekarácsonyfa. Varga Zoltánné alpolgármester Horváth Anikó, Igazi László települési képviselők. Közös Önkormányzati Hivatal részéről: J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 10-én 17,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. január 28. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 2/ 2013.(I.28.) 3/ 2013.(I.28.) 4/ 2013.(I.28.) 5/ 2013.(I.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. január 26-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. január 26-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. január 26-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2011. ÁPRILIS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2011. ÁPRILIS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2011. ÁPRILIS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Faluház színháztermében 2011.

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli 2008. február 12.-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. január 19. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2011. számú J E G Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-én /szerdán/ 18.00

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 53-4/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 32, 33/2013. (II. 8.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ Tájékoztató a 2009.évi költségvetés végrehajtásáról

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ Tájékoztató a 2009.évi költségvetés végrehajtásáról NYÍRGELSE KÖZSÉG LAKOSSÁGÁNAK 2010. június 24-én megtartott KÖZMEGHALLGATÁS a./ jegyzőkönyve b./ határozata c./ tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató a 2009.évi költségvetés végrehajtásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Száma: 26/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mátészalka Város Képviselő-testületének 2010. december 16. napján 16.00 órai kezdettel tartott k ö z m e g h a l l g a t á s á r ó l Mátészalka, 2010. december 16.

Részletesebben

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő:

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő: Iktatószám: 2147 8 / 2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12. napján 14:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. december 28-án MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL 1/9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-7/2015. iktatószám 7. sz. JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12 /2008 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 04-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben