végzõs diákjai június 11én búcsúztak az iskolától. Az alábbiakban Nagy Ferenc igazgató beszédébõl idézünk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "végzõs diákjai 2010. június 11én búcsúztak az iskolától. Az alábbiakban Nagy Ferenc igazgató beszédébõl idézünk:"

Átírás

1 Ballagó diákok: 8.a osztály 8.c osztály osztályfõnök: Juhosné Kibédi Rozália osztályfõnök: Krepsz Zoltánné Aux Ádám Bakos Bernadett Barbara Baranyai Márk László Béres-Deák Márta Broskó Nikolett Dzsaja Bianka Erzsébet Farkas Márton Krisztián Gulyás Bence Halász Vivien Hosszú Regina Rozália Király Edina Konti Dorottya Krizsán Dóra Kunszabó Atilla Máté Alexandra Etelka Mess Viktor Molnár Eszter Muharai Roland Orbán Róbert Pálházi Pál Pintér Alexandra Pohl Claudia Polgár Roland Mihály Venczl Ákos 8.b osztály osztályfõnök: Sándor Melinda Berta Adrián László Bessenyei Zoltán Boronyai Róbert Dániel Csasztvan Zsuzsanna Mária Dankó Ramóna Mária Deák Arnold Roland Farkas Mercédesz Góman Ildikó Jakab Judit Mikus János Nagy Nikolett Nyári Arnold Petró Dániel Pozsonyi Csilla Jennifer Sztojka Mónika Bálint Richárd Békes Levente Bogdán Norbert Attila Góman Jenna Góman Szabrina Imre Ádám Jakab Mária Jakab Márió Kis Mercédes Renáta Kovács Emília Mocsai Ramóna Németh Dóra Nikolics Erzsébet Nikolics Melinda Sóvágó Bence Vadász Viktória Vizsnyiczki Roland BALLAGÁS 2010 A z Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény végzõs diákjai június 11én búcsúztak az iskolától. Az alábbiakban Nagy Ferenc igazgató beszédébõl idézünk: Kedves Búcsúzó Fiúk és Lányok! Mi pedagógusok megpróbáltunk egy egyszerû, de örökérvényû értékrendet tudatosítani bennetek: tudjátok egymástól elválasztani a jót és a roszszat, és tanuljatok meg eszerint élni. Bízunk benne, hogy ez átsegít benneteket az új iskolában a kezdeti buktatókon és elég lesz ahhoz, hogy a nehézségekkel sikeresen megbirkózzatok. Az osztály ma van együtt utoljára úgy, mint eddig: izgalomban, örömben, vidámságban és nevetésben és a búcsúzkodás ünnepélyes szomorúságában is. Azt kérem tõletek, hogy a sok maradandó élmény mellett õrizzétek meg szívetekben az ünnepélyes pillanatok emlékét is, és mindig jó szívvel gondoljatok az Eötvös József Általános Iskolára. A nevelõtestület és a még itt maradó diákok nevében Kalkuttai Teréz anya szavaival búcsúzom tõletek: Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy-nagy szeretettel. Nagy Ferenc

2 június Ercsi Híradó zeretettel és tisztelettel köszöntjük az Ercsiben hivatásukat teljesítõ egészségügyi dolgozókat! S A Semmelweis nap a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, Semmelweis Ignácnak ( ) a világszerte legelismertebb magyar orvos születésének napja, július 1-je. Ezen a napon emlékezünk meg a kiváló orvosról, és tisztelettel hajtunk fejet emléke elõtt Július 1. Semmelweis Ignác A lelkiismeretesség, a kötelességtudás és önzetlenség mintaképe. Pénzszerzés, dicsõség vágya sosem vezérelte. Éjjel-nappal rendelkezésükre állt a szenvedõknek. Semmelweis nagyságát a gyermekágyi láz kóroktanának felderítése, s az általa kidolgozott prevenció adta, amelynek során egy konkrét betegség okainak felderítésén túlmenõen, a fertõzéssel és annak megakadályozásával kapcsolatban olyan elveket fogalmazott meg, amelyek jelentõségét csak egy jó évtized múltán a francia Pasteur és a német Koch bakteriológiai kutatásait követõen ismerték fel; illetve az angol Lister antiszeptikus mûtétvezetési gyakorlatának kialakítása során alkalmazták elõször a gyakorlatban - másutt. A budai Tabánból származó, Bécsben tanuló és dolgozó, majd Pestre visszatérõ Semmelweis ezzel a felfedezésével a modern nyugati medicina fejlõdésének egyik kulcsfigurája lett. Semmelweis Ignácot 1846-ban elõször ideiglenes, majd késõbb végleges tanársegédnek nevezték ki a bécsi szülészeti klinikán, ahol szinte naponta szembesült a gyermekágyi lázban meghalt fiatal anyák tragédiáival. Az orvosnak feltûnt, hogy az otthon vagy bábaképzõ intézetekben szülõ anyák közül sokkal kevesebben haltak meg így, mint a kórházakban, holott itt képzett és tudós professzorok, otthonukban pedig csak képzetlen szülésznõk foglalkoztak velük. Közben váratlanul elhunyt a törvényszéki orvostan tanára, aki egy boncolás során megsértette a kezét. Semmelweis a boncolási jegyzõkönyvet olvasva döbbent rá, hogy a boncolási kép azonos a gyermekágyi lázban meghalt anyák leleteivel. Nem a vérmérgezés tényének felismerése volt a nagy teljesítmény, hanem annak megértése, hogy a boncnok kezén ott van a fertõzõ anyag, csak seb kell hozzá, hogy a vérpályába jusson, ami pedig minden szülõ nõ méhében megtalálható. Semmelweis volt az elsõ, aki észrevette: a gyermekágyi láz nem önálló kór, hanem fertõzés következménye, és a fertõzést az orvos terjeszti. Ezért a hozzá beosztott orvosoknak azt javasolta, majd arra kényszeríttette õket, hogy mielõtt a beteghez érnének, erõs fertõtlenítõ szerekkel - elsõsorban klóros vízzel - mossanak kezet. Semmelweis hazánkban elsõként végzett petefészek mûtétet ben a Rókus kórház fõorvosának, majd július 18-án a szülészet és nõgyógyászat professzorának nevezték ki a Pesti Tudományegyetemen, a vezetése alatt álló intézményben a gyermekágyi láznak szinte nyoma sem maradt. Vasdiplomás pedagógusok, akik 65 éve végeztek: Hoffmann Margit: vonulásáig. Életét a gyermekek és a hivatás szeretete töltötte be. Nyugdíjasként is tanítványok sokasága járt hozzá, akiknek már szüleit, nagyszüleit is tanította. Lajos Pálné: született 1945-ben végzett a Szegedi Tanárképzõ Fõiskola matematika-fizika szakán februárjában került Ercsibe, az akkori polgári iskolába. Nemzedékeket tanított 1977-ig, nyugdíjba Szoyka Ágota 1945-ben szerzett

3 2010. június Ercsi Híradó 3 diplomát a Bajai Tanítóképzõben. Pályafutását Sarkadon kezdte, majd 1957-ben Ercsibe költözött családjával a Cukorgyári lakótelepre. Férje gépészmérnökként dolgozott a Cukorgyárban, õ az itt mûködõ iskolában tanított egészen nyugdíjba vonulásáig. A tanítás és a gyerekek szeretetét tükrözi, hogy még nyugdíjasként is dolgozott az Eötvös József Általános Iskolában, majd a Kossuth Lajos Általános Iskolában. Jelenleg is Ercsiben a cukorgyári lakótelepen él, immár 53 éve. Aranydiplomás pedagógusok, akik 50 éve végeztek: Barinka Istvánné Születése óta Ercsiben él ban kapott tanítói diplomát az Esztergomi Tanítóképzõben. Földrajz szakos diplomáját Pécsett, a Tanárképzõ fõiskolán szerezte 1976-ban, Több évig élt és tanított Sinatelepen. Amikor Ercsiben tagozat indult az enyhe fokban értelmi sérült gyermekek oktatására, önként vállalkozott a tanításukra, és gyógypedagógusi diplomát is szerzett a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolán 1980-ban. A Kossuth Lajos Általános Iskola önálló intézménnyé válása az Õ nevéhez fûzõdik tól nyugdíjba vonulásáig az intézmény igazgatója volt. Jelenleg is dolgozik, az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben a sajátos nevelési igényû gyermekek oktatásában vállal szerepet. Schillinger Ferencné ig járt Veszprémbe az Óvónõképzõbe, ahol a szakmai tárgyak mellett hegedülni is tanult. Az iskola elvégzése után az adonyi óvodába került dolgozni augusztus 1- én. Kb. 8 évet töltött el Adonyban, és utána az Ercsi Kossuth utcai óvodába került. A 71-es Óvodai program bevezetésében vett részt kolléganõivel. Gyakran tartottak bemutató foglalkozásokat a volt dunaújvárosi járás óvónõinek. A rendkívül magas csoportlétszámok mellett is igen nagy gondot fordított a hátrányos helyzetû gyerekek nevelésére, felzárkóztatására. Második gyermekének születése után az újonnan megnyílt Türr István utcai óvodába került dolgozni 1980-ban ben a Kossuth Iskolába ment dolgozni, ahol az odakerülõ hátrányos helyzetû gyerekekkel úgy foglalkozott, hogy felzárkózzanak viselkedésben, nevelésben, tudásban a koruknak megfelelõen ban innen vonult nyugdíjba. Hírek Események Képek Május 28. A gyermeknap alkalmából vidám, tartalmas programot szerveztünk tanulóinknak. Az alsó tagozat az iskola és Mûvelõdési Ház udvarán, felsõsök a Duna-parton szórakozhattak. Alsósok programja: - Ugróiskola Mocsárjárás Puzzle kirakó (városunk nevezetes épületeivel ismerkedhettek a tanulók) Sorverseny Papírforgó-készítés Célbadobás Kerékpárverseny Lovas kocsizás Kakasviadal Homokvárépítés Aszfaltrajzverseny Közös tízórai, ebéd - A gyermeknapi programot közös énekléssel, zenéléssel zártuk Május vége június eleje - Osztálykirándulások lebonyolítása - Az elsõ osztályos tanulók és tanító nénik fogadták a nagycsoportos óvodásokat, óvó néniket. Ajándékokkal kedveskedtek egymásnak. Június 11. Ballagás Június 14. Iskolánkba meghívtuk a leendõ elsõ osztályos tanulókat és szüleiket, fõzõcskével egybekötött ismerkedésre. Megismerhették leendõ tanító néniket, az osztályok névsorait és tájékoztatást kaptak az induló tanévvel kapcsolatban. Június 18. Tanévzáró ünnepély Sportesemények Fejér megyei döntõ IV. kcs. lány labdarúgás Polgárdi A csoport Ercsi Dunaújváros 4:2 G: Jakus Rebeka 2, Broskó Nikolett, Király Edina Ercsi Mezõszilas 2:1 G: Broskó Nikolett 2 Ercsi Csákvár 1:0 G: Molnár Eszter Ercsi Pusztaszabolcs 2:0 G: Broskó Nikolett, Latyák Dzsenifer Elõdöntõ: Ercsi- Dég 4:1 G: Broskó Nikolett 2, Propszt Alexa, Jakus Rebeka Döntõ: Ercsi Mór 2:0 G: Jakus Rebeka, Broskó Nikolett Bajnok: Ercsi Eötvös József Általános Iskola Országos döntõbe jutott: június 4-6. Kisvárda Névsor: Kállai Krisztina, Broskó Nikolett, Király Edina, Molnár Eszter, Béres D. Márta, Béres D. Emília, Propszt Alexa, Jakus Rebeka, Horváth Nikolett, Latyák Dzsenifer, Bartuska Laura, Lébár Anna III. kcs. /97-98-as szül./ fiú labdarúgás Megyei döntõ Nagyon szép siker Polgárdiban

4 4 Ercsi Híradó június Ercsi Dunaújváros 1:0 G: Fehér Bálint Ercsi Mór 3:1 G: Fehér Bálint 2, László Dávid Ercsi Polgárdi 2:0 G: László Dániel, Takács Krisztián Felcsút Akadémia Ercsi 3:0 A csoport végeredmény: I. Felcsút II. Ercsi III. Dunaújváros IV. Mór V. Polgárdi Névsor: Ormándi István, Mónus Márk, Jakus Rebeka, Pap Péter, László Dániel, Propszt Alexa, Lébár Anna, Lébár Mihály, Takács Krisztián, Fehér Bálint, Jakus László, Vadász Szabolcs, Vizsnyiczki Richárd BRAVÓ GYEREKEK! Elõdöntõ: Ercsi Tóváros Székesfehérvár 0:4 3. helyért: Ercsi Gárdony 1:1 g: Takács Krisztián Büntetõkkel: 1:2 g: Fehér Bálint Döntõ: Felcsút Tóváros 1:0 IVÁNCSA KUPA III.-IV. kcs. lány labdarúgás ERCSI A - ERCSI B 7 : 0 Gólszerzõ: Broskó Nikolett 3, Jakus Rebeka 2, Propszt Alexandra 1, Béres-Deák Márta 1 Iváncsa Ercsi A 0 : 12 Gólszerzõ: Jakus Rebeka 4, Broskó Nikolett 4, Király Edina 2, Propszt Alexandra 2 ERCSI B Pusztaszabolcs 0 : 4 Adony, Iváncsa Ercsi A 0: 4 Gólszerzõ: Jakus Rebeka 2, Broskó Nikolett 1, Propszt Alexandra 1 Iváncsa Ercsi B 0 : 2 Gólszerzõ: Farkas Dóra 1, Horváth Nikolett 1 Ercsi A Pusztaszabolcs 3 : 0 Gólszerzõ: Broskó Nikolett 2, Béres-Deák Emília 1 Adony, Ivánca Ercsi B 0 : 1 Gólszerzõ: Farkas Dóra Végeredmény: I. Ercsi A II. Pusztaszabolcs III. Ercsi B IV. Adony, Iváncsa V. Iváncsa Gólkirálynõ: Broskó Nikolett Legjobb mezõnyjátékosok: Jakus Rebeka, Horváth Nikolett ORSZÁGOS DÖNTÕ III.-IV. kcs. lány labdarúgás KISVÁRDA B csoport: Albertirsa Budapest 4:5 Ercsi Püspökladány 1:0 G: Broskó Nikolett Albertirsa Gelse 1:5 Püspökladány Budapest 2:3 Gelse Ercsi 4:2 g: Jakus Rebeka, Béres-Deák Emília Püspökladány Albertirsa 1:2 Budapest Gelse 3:4 Albertirsa Ercsi 1:3 g: Kállai Krisztina, Jakus Rebeka, Molnár Eszter Püspökladány Gelse 5:0 Ercsi Budapest 0:4 Végeredmény: I. Gelse II. Budapest III. Ercsi IV. Albertirsa V. Püspökladány helyért: Ercsi Sárospatak G: Horváth Nikolett 11. helyért Ercsi Mágocs 6:0 G: Jakus Rebeka 4, Broskó Nikolett 2 Köszönjük a segítõinknek! Szabó Tamás polgármester, Mosonyiné Imre Zsuzsanna, Hujberné Pej Márta, Janda Gábor, Soós József, Tömegsport Klub Egyesület, Kölczéné Márti, Czégény Imre, Domak György, Bulath József, Kovács László, Füzesi József, Tamon János, Kocsisné Tamon Zsuzsanna, Bosnyák János, Rideg Ferenc, Pletser Sándor, Rókás György, Kállai Ferenc, Propszt Zsolt, Béres-Deák Endre Köszönöm Szabó Lõrinc: Vakáció elõtt Fehér Tamás testnevelõ Drága jó iskola, iskola udvara, iskolapad, hurrá, ma soka gyerek öröme nagy! ami jó, megmarad, tótágast, gyerekek, száz cigánykereket ma az a fõ, hogy itt van a, itt van a nagy szünidõ! Leckénk ezután a nyár meg az erdõ, a hegy meg a tó. Hurrá: a tanító néni, a bácsi puszilnivaló, hisz õ maga mondja, hogy: áci, káci, akáci, nála is jobb a vakáció-ó-ó!

5 2010. június Ercsi Híradó 5 Elsõs évfolyam osztálykirándulás Kirándulás A TÁMOP pályázat keretében május 8-án kb. 30-an kirándulni mentünk a Budai hegyekbe. A 8 órás vonattal indultunk Ercsibõl a Déli pályaudvarig az új Stadler vonattal, ami nagyon szép és kényelmes. A pályaudvartól gyalog mentünk a Moszkva térre, onnan villamossal tovább Hûvösvölgyig. Utunkat gyalog folytattuk a János hegyi Erzsébet kilátóhoz. Közben megálltunk a Kaán Károly kilátónál. Nagyon szép volt az erdõ és a táj. A kilátótól átmentünk a Libegõhöz, sokan kipróbálták a vele való utazást. Visszafelé a Gyermekvasúttal mentünk Hûvösvölgybe, majd vissza a Déli pályaudvarra, ahol nagyon finom fagyit ettünk. A sok gyaloglástól elfáradva, élményekben gazdagon vonatoztunk haza. Ifjú Dalma 5.b Dióhéjban A TÁMOP pályázat keretében iskolánkban bevezetésre került a 2009/2010-es tanévben a kompetencia alapú oktatás. Versenyek A Seregélyesi Oktatási Központ évek óta hirdet versenyt az állatok, fõként a madarak életével kapcsolatban. Ebben a tanévben az 5. b osztályból is nevezett egy csapat. Õk voltak a Csicsergõ Csicsörkék, név szerint: - Agárdi Annamária - Lébár Anna - Propszt Rita - Winkler Vivien Nagyon lelkesen, sokat kutatva oldották meg a 3 forduló érdekes, furfangos feladatait. Az 5-6. osztályosok közül 49 csapat nevezett a versenyre az egész megyébõl. A mieink 16. helyezést értek el és csak néhány ponttal maradtak le a szóbeli döntõrõl. Reméljük, jövõre sikerül elõbbre kerülniük! Ráckeresztúr Kupa matematika verseny: Ifjú Dalma 5. b osztályos tanuló 2. Iskolánk már harmadik éve próbálkozik ezeknek a módszereknek a bevezetésével, ezért örültünk ennek a lehetõségnek, mely lehetõvé teszi, hogy mindezt tudatosan tegyük. A kompetencia latin eredetû szó, mely alkalmasságot, ügyességet fejez ki. Témahét A TÁMOP / számú pályázat keretében áprilisban, Tavaszköszöntõ témahetet tartottunk. A gyerekek aktívan és örömmel vettek részt a tanítási órákon és tanítási órákon kívül szervezett tevékenységekben. A témahét célja volt, hogy hagyományainkat tisztelõ felnõttekké váljanak. Szerkesztettünk Böjtmás hava és Szentgyörgy hava naptárakat, összegyûjtve a hónapok népszokásait; tavaszi játszóházban készültünk az ünnepekre, készítettünk Locsolóvers gyûjteményt, Húsvéti menüsort, festettünk tojásokat, Ámon Bernadett táj- és kertépítészmérnökkel közösen a gyerekek pihenõkertet terveztek, megismertük a kerti eszközöket, azok használatát, az ültetendõ növények tulajdonságait, igényeit, tojásgurító bajnokságot tartottunk. A hét összességében tekintve gördülékenyen, változatos programokkal, a gyerekek aktív közremûködésével zajlott le. Örömet okozott a gyerekeknek a közös munka, az elkészült produktumok. helyezett lett. Csapatban - Agárdi Annamária, Ifjú Dalma, Lébár Anna 3. helyezést ért el. Zrínyi Ilona megyei matematika verseny: Az 5. és a 7.osztályosok versenyében 43 csapatból iskolánk tanulói a 20. helyezést érték el. A legeredményesebb versenyzõk: Ifjú Dalma 5.b Lébár Anna 5.b Horváth Nikolett 7.a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Tanulmányi Versenyén természetismeret tantárgyból Agárdi Annamária 5.b osztályos tanuló kiváló eredménnyel ARANY fokozatot ért el. A versenyzõknek gratulálunk és további szép eredményeket kívánunk! A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken, és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában. Az év folyamán lehetõségünk volt módszertani kultúránk korszerûsítésére, melyre szükség van, hogy tanítványaink képességeit megfelelõen fejleszthessük, hogy olyan alkalmazható tudáshoz juttassuk õket, melyek segítségével képesek lesznek az élet különbözõ területein helytállni. A hangsúly a tanulók egyéni eredményességére helyezõdik. Több továbbképzésen vettünk részt, (projektmódszertan, szövegértés-szövegalkotás, matematika- és idegen nyelv kompetencia, óvoda-iskola átmenet, SNI-s diákok együttnevelése, pedagógusok értékelési és fejlesztési kompetenciájának továbbfejlesztése, változás és

6 6 Ercsi Híradó június projektmenedzsment), melyek lehetõvé tették egy más szemléletmód kialakítását. Képessé váltunk arra, hogy olyan tanulási feltételeket teremtsünk, melyek elõsegítik gyermekeink intellektuális, szociális és személyi fejlõdését. Tudatosodott bennünk, mennyire fontos, hogy elismerjük az egyéni különbségeket minden területen, hogy megbecsüljük minden egyes tanuló sajátos tehetségét, hogy feladatunk a tanulók hozzáértésének és önértékelésének fejlesztése. A tanulók erõsségeit, a fejlõdés alapjaként a hibáikat a tanulás lehetõségeiként kell kezelnünk. A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy gyermekeink a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek, nem lemondva az ismeretek el- sajátításáról, vagyis ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés megvalósítására törekszik. Mindezt változatos szervezési módokkal, munkaformákkal valósítjuk meg (frontális munka, csapatmunka, páros munka, tanulópárban folyó munka, egyénre szabott munka, rétegmunka). A tanulók szívesen, örömmel dolgoznak ezekben a munkaformákban. Mivel a központba maga a tanulás folyamata kerül, tanulóink aktívan vesznek részt a tudás megszerzésében, így ez nagyobb mértékben válik sajátjukká. Az iskolába járás és a tanulás szükséges rossz volta eltûnik. Április végén virágba borult az óvodánk. Minden csoportunkban dallal, tánccal köszöntöttük az édesanyákat. Középsõ csoportosaink a Szociális Otthon lakóinak, nagycsoportosaink a Nyugdíjas Klub tagjainak szemébe csaltak könnyet szívhez szóló, színvonalas mûsorukkal. Május 1-én a Duna-parton sportversenyekkel, vetélkedõkkel vártuk az érdeklõdõket. A Múzeumi világnap alkalmából a gyermekekkel meglátogattuk a helyi múzeumokat. Május 14-re izgalommal készültek a gyermekeink, a kiszámíthatatlan idõjárás ellenére sokan érkeztek kerékpárral. Rendõr bácsik vigyáztak kis biciklistáink épségére. Gyalogos társaik eközben a tótliki utcácskákon kanyarogva jutottak el a Duna-parti játszótérre. Onnan, a közös játékot követõen a bringások még a Kis-Dunához is letekertek. A május 15-i, a helyi foltvarró kör által szervezett közös varráson az ügyeskezû résztvevõket frissen sült lángossal vendégelték meg, melyet az óvó nénik, dadus nénik és a konyhás nénik készítettek. Májusban hagyomány, hogy a tordasi Értelmi Fogyatékosok Intézete a környékbeli óvodák nagycsoportosaik ré- szére vetélkedõt szerveznek. Óvodánk hatták a felénk járók, május közepén minden alkalommal szívesen vesz részt megkezdõdtek intézményünkben az ezen a rendezvényen. akadálymentesítési munkálatok. A küla gyermeknapi mókákat a Gézengúz sõ munkák befejezése után, június máegyüttes szabadtéri mûsora nyitotta sodik felétõl az épület belsõ átalakításameg, majd a gyermekek örömére asz- it végzik. A munkák miatti kellemetlenfaltrajz- és sportversenyt rendeztünk. ségekért megértésüket kérjük. Végül minden gyermek jutalma jégreméljük, hogy szeptemberben egy krém volt. szépen felújított, akadálymentes óvodáa vidám, és élményekkel teli májust a ban várhatjuk a gyermekeket! nagycsoportosok búcsúzása zárta. Az iskolába készülõ gyermekektõl délelõtt Addig is kívánunk mindenkinek társaik búcsúztak, apró ajándékokkal, jó pihenést a nyárra! versekkel. Délután a Mûvelõdési Ház színpadán varázslatos mûsorral búcsúza Hétszínvirág Óvoda dolgozói tak el az óvodáskortól és egymástól. Nagycsoportosaink köszönik Polgármester Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Hájas Úrnak a gyönyörû tortát, és szívhez szóló bú- Tibornak, hogy az óvodánkba járó Kis Szalintrások csúszavait. Köszönjük mûsorával óvodai elõadásaink színvonalát emelte, és a Mûvelõdési Ház min- fáradhatatlanul járt ki, hogy a gyerekekkel a den dolgozójának a se- mûsorokra kellõen tudjon készülni. gítséget, türelmet. KöA kis táncosok: Bognár Panna, Bosnyák Levente, szönjük Ország-Sugár Brunner Bence, Czégény Kornél, Gyõrfi Ákos, Holecz apukának, hogy emlé- Hargita, Pup Gábor, Schillinger Bálint, Varga kezetessé tette gyerme- Katica, Nagy Léna, Enzsöl Maja, Gyõrfi Ádám, keink számára a balla- Molnár Máté, Hornyák Hunor, Kunszabó Adél, gást! Almássy Szonja. Amint azt tapasztal- Szent-Györgyi Albert szerint: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. A mi iskolánk pedagógusai is ezen gondolatok megvalósítására törekszik. Benedekné Szegedi Erika A 2009/2010. tanév fontosabb eseményeit bemutatta és az anyagot szerkesztette: Adolfné Mátrai Katalin. Kellemes nyarat kívánok pedagógus társaimnak, diákjainknak és minden kedves olvasónak. Köszönjük Tibor bácsi!

7 2010. június Ercsi Híradó 7 Könyvtári Hírek! umviratus. Hárman felosztják maguk között a hatalmat. 4.kötet, A háború istenei. A nagyravágyás és a hûség, a barátság és a hatalom, a szerelem és a háború története. Eposzi méretû mese, amely Rómából Görögországon át Egyiptomba, majd ismét Rómába viszi az olvasót, és megmutatja, hogy még a legkülönb embert is megváltoztatják az elsöprõ sikerek. Ez a kötet koronázza meg a remek négykötetes sorozatot. Emlékeztetõ! Július 5 - augusztus 15-ig (leltár és szabadság miatt) zárva lesz a könyvtár. Nyitás: augusztus 16-án. Új kölcsönzési forma lép életbe szeptember 1-tõl. A vonalkódos rendszer gyorsabb és pontosabb kiszolgálást eredményez. Nyomon követhetõ, hogy kinél milyen könyv van kölcsönzésben, és mikor jár le a kölcsönzési határidõ. Ez azzal is jár, hogy a késedelmes visszahozatalt a gép számon tartja és naponta 5 Ft késedelmi díjat számol könyvenként. Ezért kérünk mindenkit, hogy figyeljék a lejárati idõt és kérjenek hosszabbítást a könyvre. Hosszabbítani telefonhívással is lehet, ha nincs a könyvre elõjegyzés. Könyvajánló Conn Iggulden, Az uralkodó cí- mû 4 kötetes regényét ajánljuk figyelmükbe olvasóinknak. A gladiátorok látványos küzdelmétõl a consulok intrikájáig, a Köztársaság gyarapodásáért vívott kegyetlen háborúktól a birodalmat szétszaggató politikai konfliktusokig és szenvedélyes szerelmekig mindent elmesél az ókori Rómáról Az uralkodó c. regényfolyam. 1.kötet, Róma kapui. Gaius Julius Caesar gyermek- és ifjúkoráról szól. Az ókori politikus és uralkodó, gyermek- és fiatalkorát dolgozza fel, merõben új hangot ütve meg a történelmi regény mûfajában. 2.kötet, Királyok halála. A második kötet addig meséli el a történetet, amíg Julis Caesar a hatalom küszöbéig jut. A Köztársaság végnapjait éli, Julius Caesar és Marcus Brutus kezében pedig egyre nagyobb hatalom összpontosul. 3.kötet, A kardok mezeje. Caesar muszájszövetségre lép Crausszal és Pompeiusszal, és megalakul az 1. tri- Conn Iggulden (1971) Londonban született, s az egyetemen hét évig adott elõ angol irodalmat, jelenleg szabadúszó íróként keresi kenyerét. Elsõ mûve Az uralkodó c. négykötetes regényfolyam. Iggulden nem tényregényt írt, hanem a meglévõ, csekély számú tényt egészíti ki fantáziájának segítségével. Így olvasmányos történelmi regényt kapunk, és ezáltal képes kielégíteni az ókor iránt érdeklõdõk kíváncsiságát. Kellemes olvasást és kikapcsolódást kívánunk. Ercsi Városi Könyvtár (me) Tisztelt Ercsi Polgárok! Kedves Ercsiek! március 23-án megkezdõdött az Ercsi Egészségügyi Központ átalakítása a korszerû Ercsi Kistérség Járóbeteg Szakellátó Központtá. Az esõs és hideg idõben megtartott projektindító ünnepélyen az alapkõ is elhelyezésre került a tervezett épület elõtti területen. Az idõjárás miatt rövidebbre sikerült megnyitón Jauernik István államtitkár (Önkormányzati Minisztérium), Szabó Tamás polgármester, Huszár András országgyûlési képviselõ valamint a projektben résztvevõ önkormányzatok képviselõi és Ercsi város érdeklõdõ polgárai vettek részt. lével), másik része a volt Tiszti Klub-ba került. Az Uniós projekt hirdetõtáblája is méltó helyre került az útról jól láthatóan az utak által határolt háromszögben március 25-én elindult az építkezés, ami a meglévõ épület bontását jelentette. A több héten át tartó bontás során a teljes tetõ és a második szint Az ünnepség hivatalos része után egy kis büfé (és fedett helység) várta azokat, akik megtisztelték jelenlétükkel ezt a nagyon várt pillanatot. A jelenleg mûködõ egészségügyi szolgáltatások egy része a felállított konténerekbe (alapellátás, fogorvosi rendelés, és a szakellátások a röntgen kivéte- részben elbontára került.(fotó3) Az L alakú épület sarkánál kerül kialakításra az új lépcsõház a lifttel, ezért ez a terület külön alapozó megerõsítést kapott. A bontás után az elsõ és második szintek falainak megtartása mellett elkezdõdött az építkezés a szerkezet megerõsítésével. Sajnos az idõjárás folyamatosan nehezíti és lassítja az építkezést, az ütemtervet nagyon nehéz tartani. Az elmúlt hetek özönvízszerû esõzései komoly kihívást jelentenek a már elkészült részek megóvásában és a továbblépések tervezésében. (fotó4) Bízunk abban, hogy a májusi aranyesõ után a június sok napsütéssel segíti az építkezés megfelelõ ütemû haladását, és egy hónap múlva arról számolhatok be, hogy minden a tervek szerint történik. Ercsi, június 06. Vavrinecz Katalin ügyvezetõ

8 8 Ercsi Híradó június Emlékezzünk! Justice for Hungary - Igazságot Magyarországnak! Endresz György és Magyar Sándor óceánrepülése július áprilisában Endresz György ismét megérkezett Amerikába. Elkísérte a Magyar Aero Szövetségtõl Czapáry Jenõ alezredes és Bánhidi Antal mérnökpilóta is, hogy a gép elõkészítésében részt vegyenek. Endresz hitt a repülés sikerében. Nem sportteljesítményre pályázom, hanem át akarom és át is fogom hozni a Justice for Hungary -t hogy a magyar igazság megdönthetetlen erejét lássa a világ! Felszállóhelyéül a korábbi óceánrepülésekbõl már jól ismert Új- Foundland-i Harbour Grace repülõteret választották. A felszállás napján Bánhidi még egyszer átvizsgálta a gépet. Figyelembe véve benzinnel túlterhelt repülõgépüket, fontos volt a megfelelõen hosszú felszállópálya. Az 1200 méter hosszú pálya olyan volt akár egy dûlõút! A pálya elsõ harmada lejtett, ez segítette a startot. A repülõgépük Lockheed Sirius-8A típusú volt. A túlterhelt Sirius végigrohan a pályán, igen nehezen emelkedik még olyan alacsonyan van, hogy a bokrok ágai csattognak a szárnyon, de levegõben vannak! A gép rááll a tervezett irányra, Czapáry és Bánhidi tekintete követi. Endreszék hamar eltûnnek a tenger feletti párában. Nagy napja ez a magyar repülésnek: július 15. Csak igen lassan tudnak emelkedni. Hamar rájuk tör a magányosság érzése, így jól esik hallani a rádióból, hogy a New York Times és a Daily Mail kéri, adjanak hírt a magyar óceánrepülõk startjáról. Jó érzés, hogy a világ figyel ránk! Csak hét órai repülés után emelkednek ki 2000 méteren a felhõkbõl. Ez idõ alatt 1400 kilométert hagytak maguk mögött. A rádiós navigációs eljárások segítségével határozzák meg pontos helyzetüket. Szerencsére nincs felettük felhõzet, látják a csillagokat is. Magyar megállapítja, hogy a szél északra sodorta õket. Az eltérés ugyan elenyészõ mégis helyesbítteti az irányt Endresszel. A mérésekbõl kiderül, hogy elérték Európát! 13 óra 20 perc alatt szelték át az óceánt, de a neheze még hátra van. Felkel a nap, de a kontinenst felhõk takarják. A naptár már július 16- át mutatja. Keresik a jellegzetes tereppontokat a navigációhoz. A németországi Metz-Strassburg térségben zivatarfelhõk tornyosulnak. Kerülgetni kell õket a benzin is vészesen fogy. Ulm után azonban már kényelmesen haladnak, alattuk a Duna hazaviszi õket Budapestig. Haza? Igen Budapestre helyesebben Mátyásföldre. Ott a repülõtéren már július 16-án reggel kezdett gyülekezni az izgatott nézõközönség. Délutánra már százezernél többen várakoztak. Az ország egész lakossága szinte Az Ercsi Rác Klub közleményei A szakadó esõ ellenére is nagyon sok zarándok vett részt május 15-én Érden, a Bogner Mária Margit ( ) vizitációs nõvér emlékére rendezett hagyományos püspöki szentmisén. Szülõföldjérõl is megérkeztek a vajdasági buszok, és Lengyelországból most elõször az a lányka, akinek csodás gyógyulásáért a kedvesnõvér közremûködését kérte szerzetesi rendje. Klubunk szervezésében 17- en vettünk részt. Az óvárosi templomkertben bármikor megtekinthetõ sírja és szobra, melyet Domonkos Béla mûvész készített, aki a mi Petõfi szobrunkat is. Ugyancsak Érden a Gyormán (pincesor, törökül mélyút) a május 29-én megtartott Tavaszi Szõlõvirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztiválon szerepelt a Zorica tánccsoport és a Jorgovani kórus. Igazi baráti, családi szeretettel vártak és fogadtak bennünket, a helyi horvát önkormányzat részérõl Antunovics Antal és barátai, Németh József pincéjében. Külön köszönjük Kapuvári Zoltánnak is, a pincéjében történt vendéglátást. Itt köszönjük meg Marlyin János és családjának a húsvéti és a május elsejei lehetõséget, hogy a horvát önkormányzatunkhoz tartozó családok együtt lehettek a Podrum-on, az ercsi pincesoron. Sok ercsi család vett részt a szerb, horvát, görög önkormányzatok által megrendezett IV. Százhalombattai Nemzetiségi Napon június 5-én. Fellépett az isaszegi Nut Csillagai és az ercsi Zorica Táncegyüttes. A jelenlévõk megtekinthették egy emberként szorított Endresz és Magyar illetve az általuk vezetett, feketetörzsû, piros szárnyú repülõgép a Justice for Hungary sikeréért. Azt már tudták, hogy szerencsésen átrepülték az óceánt és most türelmetlenül kémlelték az eget. Endresz és Magyar, Gyõr felett hallották elõször, hogy a motor néhányat köhint. Endresz kapcsolgatott az egyik benzintartályról a másikra. Nehezítette a dolgot, hogy semmi sem jelezte melyik tartály mennyi benzint rejt még. A légcsavar megállt. A gép a budai hegyek nyugati oldalán fekvõ Bicske közelébe repült éppen. Gyors döntés, leszállnak! Véget ért a nagy kaland 35 kilométerrel a cél elõtt. Kiugrottak a gépbõl majd megállapították, hogy még 100 liter benzin maradt a gépben. Bizony sírvafakadtak. A Justice for Hungary leszállását a levegõbõl végignézte a Bécs-Budapest menetrendszerû légijárat kapitánya, rádión azonnal közölte Mátyásfölddel. Innen azután repülõgép indult a fáradt pilótáért-navigátorért. Teljesítményük csodálatos volt. 25 óra 40 perc alatt 5182 kilométert tettek meg, és õk repültek be óceánrepülést követõen legmélyebben szárazföldre. De ami a kitûnõ sportteljesítménynél is fontosabb: Endresz György és Magyar Sándor felhívták a világ figyelmét az igazságtalan Trianoni békediktátumra, és arra is, hogy: Magyarország igazságot szeretne! Az Új Szárnyak nyomán, Pankhardt Dezsõ az igazságtalan Trianoni békediktátum az óvárosi Görögkeleti Mala G o s p o d i n a (Kisboldogasszony) Szerb templomot. Az est fõ programja a Nemzetiségi Bál volt hajnalig. Kétnapos õrségi kirándulást szerveztünk 40 fõvel június 11-én Körmendtõl- Szécsiszigetig, ahol a templom, a malom, a Szapáry kastély és a bivalyrezervátum a legnagyobb érték és látnivaló. Ercsi legtöbb emlékhelye és szobra közadakozásból készült a rendszerváltás után, mert az ercsiek szívesen adakoznak, ha látják értelmét és gyors megvalósulását. A szervezõk pedig ezt azért teszik így, hogy minél többen érezzék magukénak. Így készült el Pünkösdre a Rác karácsonyon meghirdetett Kongregációs Mária szobor, mely az idõsebb szemtanúk szerint is szebb, mint valaha. Vigyázzunk rá, mert sokba került, mely ös-

9 2010. június 9 Ercsi Híradó ládot szeretettel várunk és az azt követõ vendégfogadásra és mûsorra a Mûvelõdési Házba. A közelmúltban hunyt el Dr. Jáki (Jovicza) Ferenc a Magyar Kultúra Lovagja, ny.tanár, költõ, aki hosszú éveken át rendezvényeink aktív résztvevõje volt ben szülemária - felújítás elõtt Mária - felújítás után tett Érden, itt ravatalozták fel az szeg nagy részét az Ercsibõl származó óvárosi templomban és búcsúztatták el külföldiek adománya egészített ki. A rokonai, tisztelõi. Ezután helyezték örök számlák és elszámolás a klubvezetõnél nyugalomra Budapesten a családi sírba. megtekinthetõ. Hálásan köszönjük Min- Egy évvel volt fiatalabb gyermekkori játdenkinek, Isten fizesse meg jóságukat és szótársa Bednanits Simonné Ágics Katajövõbe vetett hitüket. lin, mindkettõjük írásait sokáig olvashataz idén a búcsút megelõzõ rácmise au- tuk az Ercsi Híradóban. Kató nénit Ercsigusztus 13-án, pénteken délután 3-kor ben kísértük utolsó útjára, ahol az egyhálesz, a tököli kórus és kántor részvételé- zi temetési szertartás után búcsúztattuk vel. A szentmisét a Duna-menti nemzeti- rác hagyományaink szerint. Szeretteink ségek történelmének, és vallási hagyomá- emlékét kegyelettel megõrízzük. nyainak egyik legjobb ismerõje Dr. Versitsné Orbán Erika a ráckeresztúri Szilárdfy Zoltán mûvészettörténész Atya iskola magyar tanára, az iskolai Rác protartja. Minden érintett és érdeklõdõ csa- jekt keretében 34 tanulóval érkezett ke- rékpárral a Helytörténeti Gyûjteménybe. Behatóan ismerkedtek a két település történeti múltjával, hagyományaival, a tárgyi emlékekkel, június 7-én. Másnap Marczinkáné Gólics Anita tanította õket táncainkra. Köszönet a nemes szándék megvalósulásáért. Tököl polgármestere Hoffman Pál országgyûlési képviselõ lett. Hosszú évtizedek barátságát követõ gratulációnkhoz az alábbiakat válaszolta: Köszönöm kedves soraitokat. Megtisztelõ és felelõsség-ébresztõ az a szeretet, amelyrõl írtatok. Én is mindig szeretettel gondolok Rátok, s megyek át a Dunán, ha az alkalom úgy hozza. Bízom benne, hogy parlamenti munkámmal hozzájárulok Magyarország és szûkebb hazánk sorsának jobbra fordulásában. Üdvözlettel, Hoffman Pál Két állam képviseletében emlékeztek meg a horvát származású Zrínyi Miklós ( ) költõ, hadvezér, politikus születésének 390. évfordulóján Beleznán, melynek közelében építtette fel a török ellen Zrínyi-Újvárat. Zrínyi Miklós csak Nagy-Magyarországot ismerte, haláláig az állandó magyar hadsereg felállítását sürgette. Nemzetszabadító eszméi, örök érvényûek! Ábrahám Szili ZORICA HÍREK Igéretünkhöz híven ismételten jelentkezik a Zorica Egyesület legfrissebb híreivel. Elõzõ tájékoztatásunk óta az alábbi rendezvények események történtek én az ercsi Sportcsarnok Szent György napi rendezvényén nemcsak a szûk rác rendezvényeken, hanem a nagyközönség elõtt is bemutatkozott a Zorica Egyesület támogatását élvezõ Dolina gyermektánccsoport, mely az Egyesület tagjainak, illetve a táncházba járó fiatalok 10 év alatti gyermekeibõl alakult. Marczinkáné Gólics Anita áldozatos munkája eredményeként sikeres produkcióval léptek fel. Mûsorukat nagyon fegyelmezetten és nagy odaadással adták elõ. Megérdemelt taps fogadta táncukat. További sikereket, szorgalmas tanulást, és az elkövetkezõ nyári szünetben pedig kellemes vakációt kívánunk nekik. A Zorica Tánccsoport a Szent Györgynapi táncházban mutatta be macedón koreográfiáját. A bemutatót táncház követte, melyen Ercsi város lakossága ismételten elsajátíthatta a rác táncok alaplépéseit. Május 8-án a ráckeresztúri Nyugdíjas Klub meghívásának eleget téve szintén a macedón táncokkal arattak osztatlan sikert a táncosok. A rendezvény résztvevõi a tavalyi évhez hasonlóan nagy szeretettel fogadták a fellépõket. Május 15-én a rossz idõ ellenére Szõdligeten táncolt a Zorica. Május 29-én az érdi Szõlõ-virág Fesztiválon a megújult horvát táncukat mutatták be a tánccsoport tagjai. Az esõ ellenére hangulatos táncházat tartottak az ercsiek. Június 5-én a Százhalombattán megrendezésre kerülõ Nemzetiségi Napon mind macedón, mind horvát táncokkal nyitották meg a rendezvényt. és az Újsor visszhangzotta a vidám énekeket. Minden héten megtartották énekpróbájukat, gyakoroltak a következõ fellépésre. A Zorica tánccsoporttal együtt felléptek Érden a Szõlõvirág Fesztiválon. Fellépésüket nagy tapssal jutalmazták. A mûsor után következõ hangulatos táncház aktív résztvevõi voltak. Június, július hónapok a pihenésé. Kívánunk minden csoportnak kellemes nyarat. Június 18-án tartjuk a szezonzáró Jorgovani rác kórus május 1-én a táncházunkat, melyre minden érdekszûk körben megrendezett majálison lõdõt szeretettel várunk. énekelt, ezzel is szórakoztatva a kis Papp M. Kaszapné csapatot aki ott részt vett. A Rába-part

10 10 Ercsi Híradó június KÉPEK A MÚLTBÓL Százéves megkopott fényképen kisiskolás ercsi fiúk Duhovics Iván káplán és Kovács István ( ) tanító úr, a Mester körül Óvodások Szilva Dezsõné Paula óvónõvel és Mihálovics Józsefné Annuska dadus nénivel 1954-ben 50 éve volt Millei Éva és Kõvári József esküvõje, május 14-én. Isten éltesse õket! Jermann Gizella és nagynénje Bánovics Teréz, az akkor még virágpompás Templom tér 1-es számú házuk udvarában 1934-ben. A Tamon család 1959-ben. Ülnek: Sándor, Tamon Sándorné, Korozmán Julianna édesanya, T. Sándor édesapa, Julianna. Állnak: János, József, Ferenc, Ilona, Mária és Katalin. Ercsibõl indult Ormai Zsigmond ( ) a SzegedCsanádi Egyházmegye papja, püspöki tanácsos, esperes, plébános. Pappá szentelték június 7-én Szegeden, és elsõ szentmiséje június 14-én volt Ercsiben. A képen ifj. Ormai János és Szrimacz Éva esküvõjén látható augusztus 9-én Ercsiben. Mezõkovácsházán helyezték örök nyugalomra, ahol 26 évig volt szeretett plébános. Közzéteszi a Szapáry Péter Honismereti Szakkör

11 2010. június Ercsi Híradó 11 Május 29-én tartottuk meg a Szûréssel az Életért Program tavaszi rendezvényét. Nagy örömünkre szolgált, hogy szép számban jöttek fiatalok is kisgyermekekkel, akik m ár ebben a korban megismerkedhettek az egészséges ételekkel, és félelem nélkül nézhették végig a vércukor és koleszterin szûrést. Amire õk felnõnek, már természetes lesz számukra, hogy elmennek majd a szûrésekre, hiszen ezt látták a szüleiktõl, a finom ételek íze és az érdekes eszközök látványa kellemes emlékként marad bennük. A kóstolókra az új érdeklõdõkön kívül sok visszajáró vendégünk is van, akik kérik, hogy szerezzük be számukra az egészséges ételeket, mert már megszerették és szívesen fogyasztják. Helyben sajnos nincs lehetõség ezeknek az ételeknek a beszerzésére, de nagyon szívesen vállaljuk, hogy meghozatjuk. Sokan érdeklõdtek a könnyû, diétában is fogyasztható édességek iránt, ezért receptjeinket összegyûjtjük, és a következõ számtól már a legnépszerûbbeket közölni fogjuk. Természeten mindenkit foglalkoztat a saját egészségügyi problémája, ezek között van olyan is, amivel kapcsolatban sokan úgy gondolják, hogy nem keresik fel vele a háziorvost. Dr. Varga Edit tanácsadó asztalánál mindig ült valaki, aki vagy betegségérõl kérdezett vagy általa nem betegségnek tulajdonított, de fennálló problémáról kérte ki a doktornõ véleményét. A vércukor- és koleszterinszint mérés 9-12 óráig tartott, 32 fõ vett részt. A testzsír-, vérnyomás- és Candidaméréseket a rendezvény egész idõtartama alatt igényelték. Az ételallergia vizsgálatot 10 fõ, a biorezonancia vizsgálatot 20 fõ végeztette el. Rendezvényeinken elsõ alkalommal képviseltette magát a Korhatár magazin. A népszerû folyóiratból kedvezményes lapszám-csomagokat lehetett vásárolni, ehhez kaptunk egy sorsjegyet amellyel értékes nyereményeket sorsoltak ki. És mindezen felül a magazin fotósa a lap logójával és a SZÉP nap dátumának feltüntetésével mindenkirõl készített egy fényképet, ez kívánság alapján lehetett egyéni vagy csoportos, amit emlékül haza lehetett vinni. Lehet már készülni következõ rendezvényünkre, SZ:É:P. szombat szeptember 18-án a Mûvelõdési Házban. A programról a Híradó nyári számában, a plakátokon és szórólapokon olvashatnak majd. Június 8-án ünnepeltük a születésnaposokat, ebbõl az alkalomból 18 tagunkat köszöntöttük. Minden ünnepelt igazán kitett magáért, nagyon finom süteményeket készítettek. De az ünneplésben sem tudtunk megfeledkezni az országos katasztrófáról, az árvízrõl. Mélyen együttérzünk az árvíz sújtotta területek lakóival, és tagjaink itt helyben összeadtak ,- forint adományt, amelyet a Nemzeti Összefogás Alapítvány számlaszámára átutaltunk. Kérjük, akinek van módja, segítsen, bármilyen kicsi is legyen, amit adni tud! Igaz a mondás: sok kicsi, sokra megy. Fogjunk össze! Az Alapítvány számlaszáma: OTP Ha valaki nem tudja átutalni a pénzt, akkor hozza be a Mûvelõdési Házba a gerinctornásokhoz, kedden és csütörtökön óra között. Az újság megjelenése után még 2 hétig gyûjtjük és utána továbbítjuk az alapítványnak.. A Duna áradása után minket a szúnyoginvázió fenyeget. Védjük magunkat, és elsõsorban a kisgyermekeket a kellemetlen rovaroktól. A kicsiknél minden szúnyogcsípés veszélyesebb, mert érzékeny bõrük erõsebben reagál, sok esetben nagy területû, meleg tapintású vörös duzzanat keletkezhet. De még a kevésbé érzékenyeknél is erõsen viszket a csípés helye. A viszketõ göböket a gyermekek sokszor sebesre vakarják, amelyek felülfertõzõdhetnek és csúnya, maradandó heget hagyó sebekké alakulhatnak. Ebben õket megakadályozni szép szóval szinte lehetetlen. Szereljük fel az ablakokat szúnyoghálóval, és szerezzünk be a gyógyszertárban a viszketést megszüntetõ, hûsítõ krémet. A nyári hónapokban is szeretettel várjuk az érdeklõdõket a gerinctornán és a jógán kedden és csütörtökön 16 és 17 órai kezdéssel. Diabetes Klub június 15-én, július 13-án és augusztus 17-én, keddi napokon 17 órától. A nyárra is jó egészséget kívánunk mindenkinek, és ne felejtsék el, hogy a hõségben sok folyadékot kell fogyasztani, legalább 2-2,5 liter ásványvíz vagy gyógytea legyen minden nap. Egészséges Életmód Egyesület Kaposi Józsefné Tisztelt olvasók! Az elkövetkezendõ idõben, különösen a nyári idõszakban az Ercsi Rendõrõrs állománya következetesen ellenõrizni fogja Ercsi Városban a szeszes italok árusításával, kiszolgálásával és fogyasztásával kapcsolatos rendelkezések betartását. Kérem az itallerakatok, szeszes italt árusító boltok vezetõit, hogy hívják fel vevõik figyelmét, hogy az üzletben megvásárolt szeszes italok elfogyasztása az üzlet területén, illetve közterületen nem engedélyezett, erre csupán a vendéglátóipari egységekben, italboltokban, illetve otthonukban van lehetõség. Kollégáim az eddig már megtett figyelmeztetések ellenére elkövetett szabálysértések esetén, a jogszabály által biztosított szankcióval fognak élni, mind a szeszes italt kiszolgáló, az üzletben fogyasztást lehetõvé tévõ személy, mind a szeszes italt fogyasztó személlyel szemben. Az ismételt, sorozatos szabályszegés az üzlet bezárását is magával vonhatja. Ugyancsak kiemelt figyelmet fogunk fordítani a közterületet szeméttel, hulladékkal beszennyezõ személyekkel szembeni eljárásokra is. Ercsi Városban egyre több helyen észleltük az utóbbi idõben, hogy illegális szemétlerakó helyek nõttek ki a korábban zöldövezeti, tiszta közterületekbõl, szinte élhetetlenné, szemétteleppé téve a várost. Ezúton kérem a tisztelt lakosságot, hogy ilyen szabálysértés észlelése esetén tegyenek bejelentést az Ercsi Rendõrõrsre az ismert elérhetõségeinken, hogy a szabálysértõkkel szemben eredményesebben el tudjunk járni.

12 12 Ercsi Híradó június Tisztelt olvasók! Az Ercsi Híradón keresztül szeretnék a szülõknek egy rövid ismertetõt adni a leggyakoribb kábítószerekrõl, illetve a kábítószer-fogyasztásra utaló gyanús jelekrõl. Sajnálatos aktualitását adja a dolognak, hogy május hónap elején az Ercsi Rendõrõrs 5 ercsi fiatal ellen indított büntetõeljárást kábítószerrel visszaélés bûncselekmény miatt. Az öt elkövetõbõl hárman még nem töltötték be a 18. életévüket. Ezúton szeretném felhívni a felsõ tagozatos általános iskolás gyermekek, illetve középiskolai tanulók szüleinek a figyelmét erre az igen súlyos problémára. Kérem, hogy az utóbb felsorolt jelek esetén kérjék a hatóság, orvos segítségét. A jelenlegi törvényi szabályozás szerint az ellen a kábítószer-fogyasztó személy ellen, aki vállalja a 6 hónapos megelõzõ-felvilágosító-gyógyító kezelést, és azt teljesíti, az eljárást megszünteti a hatóság, így a kábítószer fogyasztó büntetlen elõéletû marad. Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos információik lennének, kérem, hogy jelezzék bármelyik kollégámnak. Ha a témában kérdéseik merülnek fel, szívesen állok rendelkezésükre munkahelyemen. A kábítószerek fogyasztását jellegzetes tünetek kísérik, melyeket idõben felismerve megmenthetjük gyermekeinket, barátainkat, ismerõseinket! Pszichés tünetek: - feldobottság, színes álmok érzése, hallucinációk, látomások, - idegesség, ingerlékenység, szorongás, - depresszió, pesszimista hangulat, levertség, kedvetlenség, közöny, - ok nélküli örömkitörések, - túlérzékenység, személyiség és tudatzavar, - figyelem és koncentrációs képesség zavara, feledékenység, - indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, teljesítõképesség ingadozása, - álmatlanság, alvászavarok, zavaró álmok, - koordinációs képesség-zavarok, térbeli és idõbeli tájékozódás elvesztése, - túl sok, gyakran összefüggéstelen beszéd, ítélõképesség elvesztése - indokolatlan félelemérzés, pánikérzés. Testi tünetek: - beesett, hamuszürke arc, bõr elszínezõdése, mély szemgödör, - ismeretlen eredetû tûszúrások, véraláfutások, - szûkebb vagy tágabb pupillák mint általában, - szájszárazság, orrfolyás, - étvágytalanság, erõs fogyás, - hirtelen megnõ az édes italok fogyasztása iránti igény, - túlzott érzékenység külsõ ingerekre (fény, zaj, fájdalom). Magatartásbeli változások: - kimaradozás, iskolakerülés, munkakerülés, - a tanulmányi eredmény hirtelen romlása, - családon belüli kapcsolat megromlása, - zárkózottság, új barátok titkolása, elmagányosodás. - beilleszkedési zavarok, - túlzott költekezés, kölcsönkérés, - pénz és egyéb értékek eltûnése, - korábbi, megszokott életmód megváltoztatása, - saját maga és ruházata elhanyagolása, - kritikátlan terv, és cél nélküli szabadságra törekvés, - illatszerek túlzott használata, (elnyomja a drogok szagát), - kiégettség, üresség érzés. Gyanút keltõ használati tárgyak: - alufólia darabkák (ebbe csomagolják a kábítószert), - színes tabletták, cukordarabkák, - injekciós felszerelés, kis üvegcsék, gyógyszeres dobozok, - szokatlan tárgyak (pl. levélmérleg, konzervdobozok), - megégetett kanál, öngyújtó, vatta, - szokatlan, émelyítõ szag a lakásban, - kifacsart citromhéjak, citromleves flakonok, kockacukor, - üres, vagy kitöltött orvosi vények (hamisítás), - napszemüveg felesleges használata (eltakarja a szûk pupillát). HEROIN A heroin elõállításának alapanyaga a nyers ópium. Tiszta állapotban fehér por, szennyezett állapotban homokszínû, világosbarna, durva, szemcsés tapintású. Íze keserû. Illegális laboratóriumokban, szennyezett körülmények között állítják elõ. Különösen veszélyes, ha stimulánsokkal, vagy kokainnal keverik. A hatás kiszámíthatatlan, gyakran végzõdhet halállal. Általában vénába injekciózva (belõve), szippantva fogyasztják, vagy füstjét lélegzik be. Az alkalomszerû fogyasztás is elég ahhoz, hogy a függõség kialakuljon, és amennyiben nem került újabb adag a szervezetbe, megjelennek az elvonási tünetek: izzadás, hasmenés, hidegrázás, orrfolyás, hányás, rendkívüli izom- és izületi fájdalom, melyhez a gyomor és a belek mûködésének zavara is társul. MÁKTEA Kábítószer-élvezetnek minõsül a máktea fogyasztása. A száraz mákgubók kifõzése során készített máktea ópiát származékokat tartalmaz, annak kb. 15 fajtáját. Fogyasztásának veszélye abban áll, hogy kialakul az igen súlyos pszichikai és fizikai függõség, mint a heroin esetében, és az anyag megvonásakor az elvonási tünetek rendkívüli mértékben törnek az egyénre. A máktea rendszeres használata fogyasztóját lesoványítja, fogazata -a fellépõ ínysorvadás és az eufórikus állapotban történõ kitörés következtében- hiányos. Arca koravén benyomását kelti, szellemileg leépül, gondolkodása lassú, beszéde nehezen érthetõ. A CANNABIS TERMÉKEK A cannabis termékeket (marihuána, hasis és hasisolaj) egészségre káros anyagoknak minõsítjük, mert kutatási eredmények bizonyítják, hogy fogyasztáskor a szervezetben anyagi szerkezetátalakulások, légzõszervi és kromoszóma-károsodások lépnek fel. A hatóanyag a cannabis valamennyi típusában a tetrahidrocannabinol (THC). A különbözõ típusok erõssége nagyon eltérõ, kezdve némelyik cannabis fûtõl, amely túlságosan gyenge ahhoz, hogy érzékelhetõ mérgezõ hatása legyen, egészen a legerõsebb gyantáig, amely akár százszor annyi THC-t tartalmazhat. A THC hoszszabb ideig hat, mint a legtöbb drog, mert miután vízben nem oldódik, a szervezet nehezen tudja kiválasztani vagy feldolgozni. Ennek következtében a kenderszívás utóhatásai lassan, számos napon át csökkennek, és a megismételt adagoknak halmozott a hatása! Egy joint cigaretta THC tartalmának fele még egy hét múltán is jelen van a test zsírszöveteiben lerakódva, így egy cannabis fogyasztó még akkor is állandó kábítószeres hatás alatt áll, ha hetente csak egy cigarettát szív el. (THC koncentrációja 0,9 és 2 % körüli.) Ezért rendkívül veszélyes mind az egyénre, mind pedig környezetére nézve (pl. kábítószer hatása alatt vesz részt vezetõként, utasként vagy gyalogosként a közlekedésben). A drog elraktározódásából következik az állandó ún. flashback, azaz visszatérõ hatás veszélye. Újabb cannabis adag bevitelének elmaradása egy olyan kábult állapotot idézhet elõ, amikor már nemcsak a fogyasztó, de a környezete is veszélyeztetett helyzetbe kerül. Jellegzetes következményei: az agy emlékezõ-, gondolkodóés asszociációs képessége tartósan tompul, ill. megbénul. Az ebbõl szükségszerûen következõ koncentrációs és emlékezési nehézségek különösen a tanuló fiatalok számára jelentenek rendkívüli veszélyt! HASIS A hasis, a kendernövény gyantája. Igen intenzív napsütés hatására állítják elõ azok a mirigyek, melyek fõként a vi-

13 2010. június Ercsi Híradó 13 rágzatban találhatók. THC koncentrációja 5-15 %. A termékek megnevezése származási helyükrõl és kinézetüktõl függ. Ennek megfelelõen beszélünk például zöld törökrõl, vörös libanoniról, barna marokkóiról és fekete afgánról. Alapszabály, hogy minél sötétebb a hasis, illetve minél keletebbre esik a termesztési területe, annál nagyobb a THC tartalma. Mire a hasis piacra kerül többnyire már száraz és nem túl gyantás. Elõször darabossá, majd porszerûvé válik, ha meggyújtjuk füstje a tömjén illatára emlékeztet. A felvevõ országokba szánt hasist többnyire lapokba préselik és vászonzacskókba, mûanyag fóliába, vagy sztaniolpapírba csomagolják. Vannak azonban más elõfordulási formák is. LSD Természetes és mesterséges hallucinogéneket ismerünk, ezek növényi hatóanyag kivonásával, illetve mesterséges úton szintetikusan elõállítva készülnek, így pl. az LSD (Lizergsav-dietilamid). Az eredeti anyag szagtalan por, melyet tablettaként, oldatban, illetve cukorban oldva hoznak forgalomba. Jellemzõ, hogy itatóspapírt vagy még gyakrabban bélyeget itatnak át vele, és így forgalmazzák. Tekintve, hogy összetételük és tisztaságuk a véletlentõl függ, rendkívül veszélyesek! Befolyásolja az érzékelést, hallucinációt okoz (olyan dolgokat, tárgyakat vél érzékelni, amelyek nincsenek), a fogyasztó erõsnek, bölcsnek képzeli magát, vagy épp ellenkezõleg, fél az emberektõl, az átélt élményektõl. A személy elveszti tér- és idõérzékelését, kialakulhat az ún. mindenhatóság érzése, amikor a kábítószeres úgy érzi, hogy tud a vízen járni, a levegõben repülni, Superman -nek érzi magát, kiáll a ház ablakába, erkélyre és megpróbál repülni- sajnos sikertelenül, mert a kísérlet halállal végzõdik. (A hallucinációk még a fogyasztás után hosszú idõ elteltével is kiszámíthatatlanul visszatérhetnek, ez az ún. flash-back hatás, amely elnyûtté, kifacsarttá teszi az agyat.) Befolyásolja a hangulatot, a használó feldobottnak, nyugodtnak, vagy pánikban levõnek érezheti magát, de ezek az érzések egyszerre is jelentkezhetnek. Túladagolás következtében olyan állapotok is kialakulhatnak, amelyek félelemben, pánikreakciókban keletkeznek, sajnos nem ritka ebben az esetben az öngyilkossági kísérlet sem. A rendszeres fogyasztás következtében nagyon nagy fokú, erõs pszichikai függõség jön létre. A személyiség súlyos torzulásaként elmebetegség, skizofrénia, paranoia alakulhat ki. EXTASY A techno-rajongók új divatdrogja színes álmokat varázsol, amelybõl egyesek nem ébrednek fel többé. Az úgynevezett Extasy generáció éjszakákon át monoton komputerzenére örömmámorba, vagy éppen a halálba táncolja magát. A techno- és a rave-zene szerepe nem lebecsülendõ, mert az Extasy és ez a mûfaj elválaszthatatlanok egymástól. Az Extasy tö k é l e t e - sen ismert veg y ül et, egy metil amfetamin molek ula. Az Extasy stimulálószer, mely az éberségi állapotot elnyújtja és kellemes aktivitási érzéssel jár. Speciálisan ezt Love drognak, szerelemdrognak nevezik. Az Extasy tabletta majdnem olyan, mint egy gyógyszer. Itthon legtöbbször fehér, fele olyan méretû, mint egy Kalmopirin. Külföldön a szivárvány minden színében kapható. A hatóanyag nyilván ugyanaz, mivel ezt a szert egyetlen gyógyszergyár sem gyártja, nem is gyárthatja. Nem hivatalos gyógyszer, sehol nincsen javallata, tehát nincsenek ellenjavallatok sem, olyan értelemben, mint egy gyógyszernek. Hogy jut el az Extasy élvezõje a paradicsomba? Elõször is remegést érez a végtagjaiban, a pulzusa szaporább. A fogyasztó pupillái kitágulnak, testhõmérséklete emelkedik, sõt a 41 fokos láz sem ritkaság. Ha valaki ebben az állapotban nem fogyaszt kellõ folyadékot hõsokkot kaphat. További lehetséges, életveszélyes következmények: szívritmuszavar, idegsokk és veseelégtelenség. KOKAIN A kokain alapanyaga a koka cserje. A cserje vadon nem fordul elõ, õsidõk óta kultúrnövény. Évente 3-szor aratható és 40 évig termõképes marad. A kokarágás évszázadok óta elmaradhatatlan velejárója a dél-amerikai életmódnak. Gyakran pótolja a hiányzó élelmet, mert csillapítja az éhség- és fájdalomérzetet, fokozza a teljesítõképességet, általános stimulációt és mérsékelt eufóriát idéz elõ. A központi idegrendszert izgatja, szellemi és testi teljesítõképesség emelkedésének képzetét kelti. Vénásan is beadható és már egyszeri fogyasztás is hallucinációkat kelt. Elõfordulhat fehér por vagy kristályos alakban is, melyet felszippantanak, vagy elszívnak (crack). Befolyásolja az idegrendszert, növeli a vérnyomást és a szívritmust, gyorsítja a légzést. Csökkenti az étvágyat, és álmatlanságot okoz. N a g y o n erõs pszichikai függõséget okozhat, már csekély mennyiség is e l õ id ézhet szívmûködési zavart, kómát vagy halált. Tartós fogyasztása depresszióhoz, üldözési mániához, súlyos fogyáshoz vezet. A kokain kiszámíthatatlan, függõvé tesz és halálos! A több éve tartós kokainfogyasztás után a fogyasztó már a végét járja. Elõbb-utóbb fellépnek majd egyre erõsebbé válnak a hallucinációk, üldözési kényszerképzetek, majd delírium, végül gyengeelméjûség következik be. SPEED Az amfetaminok egy fajtája, mesterséges úton állítják elõ. Napjainkban a diszkók és a különbözõ party-k (rave, trance acid) egyik népszerû kábítószere. Használata széles körben elterjedt. Fehér, sárga vagy rózsaszín por formájában, illetve tablettaként kerül piacra. Leggyakrabban orron át szívják fel, de elõfordul, hogy kávéba, más italba keverik. Ritkán vénásan, feloldva juttatják a szervezetbe. Hatása kb percen belül jelentkezik, fokozza a szívmûködést, az anyagcserét. Izzadás, felhevülés jelentkezik, mozgáskényszer, szájszárazság lép fel. Növeli az agresszivitást, hallucinációkat okozhat. Testsúlycsökkenést idéz elõ. Rendkívül veszélyes, bekövetkezhet szívinfarktus, vagy az agyvérzés. Ilyenkor azonnali orvosi beavatkozásra van szükség! Tisztelettel: Szabó Zoltán r. fõhadnagy

14 14 Ercsi Híradó június ERCSI RENDÕRÕRS Cím: 2451 Ercsi, Dózsa György u. 53. Telefon: 06-25/ Ercsi Rendõrjárõr Mobil: 06-20/ A Rendõrség elérhetõsége: 107, 112 segélyhívó számon Dunaújvárosi Rendõrkapitányság: 06-25/ Õrsparancsnok: Szabó Zoltán r. fõhadnagy Telefonszám: 20/ Fogadóideje: minden hónap elsõ keddi napja 10:00 16:00 elõzetes bejelentkezés alapján Azonnali intézkedést igénylõ feljelentéseik, bejelentéseik, panaszuk kapcsán hivatali munkaidõn túl, amenynyiben az épületben nem tartózkodik kollegánk, kérjük a fenti telefonszámokon érdeklõdjenek. Más esetben postai, illetve elektronikus úton is megküldhetik azt az õrsparancsnok címére. Bánat út SAJTÓKÖZLEMÉNY Igazságtalanok és súlyos következményekkel járnak az újabb megszorítások Az ÉSZT és tagszervezetei szerint elhibázottak azok a kormányzati döntések, melyek következében a magyar társadalom és polgárai érdekében dolgozó munkavállalókat újabb megszorítások sújthatják. E döntések azonban nemcsak e terület munkavállalóit sújtják, hanem problémát okoznak mindazon állampolgároknak és intézményeknek, akiknek szükségük van az oktatási, egészségügyi, kulturális, szociális, közrendvédelmi, igazgatási, stb. közszolgáltatásokra. A közzétett módosítástervezetek megvalósítása olyan társadalmi feszültségeket gerjeszthetnek, melyeknek éppen az elkerülése lenne az észszerû cél. Az ember olyan, mint a fûszál... hangzik a szó, a zsoltár mondata felszáll, kereng a légben, majd visszahullik lehajtott fejünkre. Élet és halál néznek szembe egymással a somogyi dombság ölén megbúvó csendes temetõben. Az élet hangja szól, zsibong köröttünk, minden a megújulást hirdeti, a szürke, szétmálló vizenyõs hetek után napfény fürdeti a sírok tövében megbúvó kis virágot, s a padon szundikáló méheket. A természet csodálatos rendje még mélyebbre nyomja a fájdalom pecsétjét, az értelmetlen életvesztés terhe alatt roskadó szívekben! Miért, miért zokog fel a kérdés, de nincs, aki rá válaszul jóvá tegye a jóvátehetetlent. Ellobbanó lángok fényében, megtört édesanya lelkében, testvérek, rokonok, barátok, kollégák vállán ott nehezedik veszteség kimondhatatlan fájdalma. Csendes a búcsú, szeretet, alázat gondolatai, nem dobban fel a vád, nem kiált fel a számonkérés egyetlen szava sem. Csak a szívekben, szemekben vergõdik a tehetetlen érzés- csak a mély sóhajok jelzik, hogy a türelem nem végtelen. Így volt ez tán azon a borzalmas éjszakán is, amikor a családjától elköszönõ férfi kimondta a mondatot... holnap nálam, Ercsiben találkozunk..., s hazafelé indult. Nem sejtette senki, hogy utolsó köszönése volt. Mint, ahogy nem tudhatjuk azt sem mi történt hazaérését követõen. Csupán az iszonyatos végzet kétségtelen, azt tudjuk, hogy az élet fûszálat eltaposták, s most itt áll a kereszten - Vojkovics Ferenc Tamás, élt 38 évet. Harmincnyolc év szorgalmának, munkájának gyümölcsét rendre mások aratták, végül elvették az egyetlent, az életét is! Az életet, mely erdõk, mezõk, friss illatú falusi hajnalok, jó szándék, szorgalom és megannyi más rejtelmek szövevényében gazdagodott, immár felismerhetetlen, magányos halállá merevedett. Ki tudja mi történt azon az éjszakán, ki tudja kiderül-e valaha? Vagy maradnak a szenzációhajhász mondatok? A hírverést lihegõ tudálékosság helyébe lépnek-e a tények? A kéz, a kezek, melyek lesújtottak kívül maradnak-e a törvényeken?! Mondhatnánk, hogy késõ, mondhatnánk, hogy már úgyis mindegy, nem lehet visszaadni az életet. Mondhatnánk, hogy nincs bocsánat, nincs irgalom, s mindent megmételyez a gyûlölet. A taranyi temetõben örök már a nyugalom, de az élõk élni vágynak, s a gyilkos halálnak nem szabad gyõznie! Temetõk, sírok, könnyek, egyre szaporodó áldozatok sora! Túl vagyunk már a végsõ mondaton: ELÉG VOLT! Ott a szomorúan is szép somogyi kis faluban, és itt a sodró Duna mellett egyet akarunk, hogy legyen jogunk a méltó élethez! Rend, jog, törvény, szép szó és, ha kell alázat gyógyítsa be a sajgó sebeket, szülessen meg végre az emberhez méltó élet, hogy ne szégyenkezzünk afelõl honnan valók vagyunk! Vojkovics Tamást, kinek életét Pünkösdkor Ercsiben kioltották június 5-én a Somogy megyei Tarany községben helyezték örök nyugalomra. Ercsibõl a volt kollégák, barátok, Szabó Tamás polgármester, Bártfai Péterné képviselõ asszony, és gondolatban mindazok, akik õrzik az áldozat emlékét, osztozva családdal e mély fájdalomban együtt voltunk a bánat útján. Kósa Márta Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetõségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz vagy a rikkantó, tavaszi erdõbe. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon; az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél elõtt. Márai Sándor Az egykulcsos, 16 %-os jövedelemadó bevezetése igazságtalan a kiskeresetûek, így a közszféra munkavállalóinak jelentõs része számára. A magas keresetûeknek, a gazdagoknak viszont kedvez, de õk a közszféra munkavállalói között elenyészõ kisebbségben vannak. A minimálbér megadóztatásának terve ugyancsak az alacsony keresetû közszolgálati dolgozók tömegeit hozná a jelenleginél is hátrányosabb helyzetbe. A bértömeggazdálkodás bevezetése a bértömeg csökkentésével együtt a költségvetési forrásokból mûködõ közin-

15 2010. június Ercsi Híradó 15 tézményeknél, így az iskoláknál, az egyetemeknél, a kutatóintézeteknél, az egészségügyi- és szociális intézményeknél, az egészség- és nyugdíjbiztosításnál valamint a hivataloknál jelentõs keresetcsökkentést és akár százezres létszámcsökkentést is okozhat. Sajnálatos, hogy a mindenkori kormányzati politika szinte kizárólag a közszféra munkavállalóinak sanyargatásában látja a financiális problémák megoldásának lehetõségét. Az elõzõ kormány elvette a 13. havi illetményt, a mostani bérbefagyasztás akár további, a havi illetmények elvételét is jelentheti a közszolgálatban. Ez nemcsak a munkavállalók napi megélhetését nehezíti, hanem lehetetlenné teheti hiteleik visszafizetését is, ami gazdasági érdekeket veszélyeztethet. A kormány eddig semmilyen párbeszédet nem folytatott a szociális partnerekkel. Elõzetes egyeztetés nélkül, a munkavállalók képviselõi tiltakozása ellenére fogadtatta el a Parlamenttel a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló törvény módosítását is. A közszolgálati szakszervezetek nem csupán tagjaik, hanem a közszolgáltatásokat igénybevevõ adófizetõ polgárok érdekében is kérik a társadalom segítségét! Van más, a szakszervezetek részérõl hosszú ideje szorgalmazott megoldás is a gazdasági, költségvetési gondjaink orvoslására. Például a korrupció elleni küzdelem összehangolása, jogi szabályozása és a törvény következetes, kivételek nélküli érvényesítése, az adófizetõk táborának bõvítése, a foglalkoztatás élénkítése, a fekete-szürke gazdaság és munkáltatás lehetõségének és gyakorlatának megszüntetése, ezáltal az adó- és járulékfizetõk számának, az adóbevételeknek a növelése. Továbbá a társadalmi tudás, mûveltség növelése révén a munkaerõ-piaci versenyképesség jobbítása. Felszólítjuk a kormányt a tervezett intézkedések átgondolására, a szociális párbeszéd intézményrendszerének keretében megállapodásra törekvõ érdekegyeztetõ tárgyalások mielõbbi elkezdésére. Budapest, június 10. ÉSZT Sajtó Olvasói levél Álljunk meg egy szóra! Közismert egy TV sorozat nyelvtani kifejezéseket boncolgató, megoldásokat keresõ értelmezõ mûsora. Egy ilyen lassan 18 éve húzódó, Ercsiben értelmezhetetlen feladatra, kaptam felhatalmazást, hogy megértetni próbáljak egy 92 éves polgártársunk mindennapi gondját Természetesen nem csak az Õ gondja, hanem a vele egy utcában lakó további 7 családi ház, és az arra kénytelen közlekedõ rokonok, ismerõsök, postai kézbesítõk problémája is. Az Ercsit kivezetõ 6-os út az-az a Rákóczi út mellett élõk, a saját ingatlanuk megközelítésének, és a mindennapi gyalogoson közlekedõk életveszélynek kitett küzdelmének, egy elhibázott tervezés áldozatainak megoldhatatlannak tûnõ gondjáról van szó. Ercsi belterületén egy forgalmas fõút mellett nem építettek ki gyalogos járdát, így kénytelenek az úttest mellet állandó veszélyben közlekedni, gyerekek, idõsek egyaránt. Nem tudnak ingatlan-

16 16 Ercsi Híradó június jukra autóval behajtani, vagy kiállni, csak ha megszegik minduntalan a KRESZ szabályait, vagy egyenesen kénytelenek tovább hajtani és egy jókora kerülõt megtéve saját lakóházukat elérni. Mindössze azért, mert a tervezõk nem akarnak a záróvonal mellé egy az ingatlanokkal merõlegesen szaggatott vonalat felfesteni, amely feloldva a záróvonal átlépését megoldaná e problémát. Nem lehet kifogás az sem, hogy a Budapest felé utazókat a közlekedésben akadályoznák, amíg a befordulási manõvert végrehajtják, mert a Kispusztai út és a Szabadság útra behajtókat is kénytelenek megvárni, amíg behajtanak az arra közlekedõk. Természetesen ez nem egy állandó forgalmi lassítás, csupán az ott lakók vagy a hozzájuk érkezõ kis számú jármû miatt kellene csökkenteni a közlekedõk sebességét, vagy megvárni, míg az elõtte haladó befordul. Ez természetesen minden közlekedõre amúgy is érvényes, mert a KRESZ a balra nagyívben befordulni akaró jármûveket, lassításra, valamint a szembe egyenesen közlekedõk elsõbbsége miatt, a befordulni akaró jármû megállását kötelezõvé teszi. Itt semmi különös szabályra nincs szükség, csak a KRESZ szabályokat kell minden körülmény között betartani. Ez nem lassítási kényszer a mögötte közlekedõknek, mert az elõttem befordulni akaró jármûvet mindenkép meg kell várnom, amíg a befordulást elvégzi, ezt a KRESZ jogszabálya elõírja, és érthetetlen, hogy a közlekedési hatóság ez miatt nem festi fel a szaggatott vonalat. Az itt élõknek joguk van úgy közlekedni, hogy a lakóterületen belül ne kelljen a szabályokat megszegve, vagy nagy kerülõt megtéve használni az ingatlanjukat. Arról már nem is beszélve, hogy egy lakott területen, ahol a gépjármûvek megengedett sebessége maximum 50 km/h lehet, miért van szükség, kapaszkodó sávra. Lehetne a három sávból kettõt a jármûközlekedésre kijelölni, kapaszkodó sáv nélkül, és a fennmaradó szélsõ sávból egy a gyalogos közlekedésre és kerékpár közlekedésre használható utat kiépíteni. Ez nem egy olyan beruházást igényelne Ercsi önkormányzatától, mely a költségvetési terheket anynyira megemelné, hogy az itt közlekedõk 18 éves jogos gondját ne lehetne megoldani. A 92 éves polgártársunk, kinek ez egy olyan gond, melyet úgy fogalmazott, életében legalább egy napig láthassa, hogy nem volt hiábavaló a 18 éves küzdelme igazsága megértésére. Álljunk meg egy szóra, hallgassuk meg egy idõs ember talán utolsó kívánságát az Ercsi önkormányzat képviselõitõl, hogy szeretné megérni, hogy veszély nélkül gyalogosan megközelíthesse családi házát Ercsiben a Rákóczi úton. Természetesen a Rákóczi út teljes hosszában közlekedõk is szeretnék egyszer megélni, hogy normális beton vagy aszfalt járdán gyalogosan, vagy babakocsival közlekedve érezni, hogy egy városban élnek 30 km-re a fõvárostól. Reménykedünk, hogy nekünk fiataloknak nem kell erre 18 évet várnunk. Ercsi Wimmer Sándor VIRÁGVÁSÁR Virágvásár a Szolgáltatóház parkolójában minden kedden és szombaton 9-tõl 12 óráig. Egynyári virágok és muskátlik széles választékban kaphatók kedvezõ áron.

17 2010. június Ercsi Híradó 17 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv számos pályázata nyújthat segítséget a megyei vállalkozások fejlõdéséhez. A megújuló energiák használatára, eszközbeszerzésre és telephelyfejlesztésre lehet forrásokat igényelni. Pályázati segítség az ercsi kistérségben Soponyai László kistérségi koordinátor Tel: 30/ Cím: Martonvásár, Fehérvári út 10. Megújuló energia A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) A jelû konstrukció esetében fontos kiemelni, hogy a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, nem egy szakaszban, így célszerû minél elõbb beadni azokat. A konstrukció keretében vállalkozások és önkormányzatok egyaránt pályázhatnak. A támogatható tevékenységek között van fûtési energiaigények kielégítése, használati melegvíz elõállítása, gyártás-termelési folyamatok közvetlen hõigényének ellátása, mindhárom esetben megújuló energiaforrásból. Ez a forrás lehet napenergia, hõszivattyús megoldás használata, szilárd halmazállapotú biomassza felhasználása. Fontos kiemelni, hogy a használati melegvíz elõállításának kivételével kötelezõ elvégezni az épület(ek) energia auditját. Ennek megléte a pályázat benyújtásának feltétele A konstrukció során 1-50 millió forint közötti összegre lehet pályázni, kis-és középvállalkozásoknak maximum 50, míg önkormányzatoknak legfeljebb 60 százalékos támogatási intenzitást lehet elérni. Technológiai fejlesztés A Gazdaságfejlesztési Operatív Program legnépszerûbb pályázatai a A jelû, amelynek keretében mikro-kis és középvállalkozások pályázhatnak komplex technológia fejlesztésre 1 és 20 millió forint között, a térségben 30 százalékos támogatottsággal. A kiírás keretében lehetõség nyílik eszközbeszerzésre, informatikai fejlesztések támogatására beleértve a honlapkészítést is valamint minõségbiztosítási rendszerek bevezetésére. A pályázati eljárás ún. automatikus eljárásrendû, amely során a pályázat mintegy hat hét alatt elbírálásra kerül. Ugyan ebben a konstrukcióban a B és C komponensekben lehetõség van nagyobb volumenû beruházások megvalósítására is. Telephelyfejlesztés A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan vállalkozásokat, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezõgazdasági tevékenység teszi ki. A konstrukcióban önállóan támogatható új épületek (raktárak, üzemcsarnokok) építése vagy meglévõk fejlesztése. Pályázati támogatással bérelt ingatlanok is felújíthatók, amennyiben az a pályázó használatában marad a fenntartási idõszak végéig, azaz a projektzárást követõ három évig. A pályázaton millió forint közötti vissza nem térítendõ támogatás nyerhetõ, ötven százalékos támogatási intenzitás mellett. A fenti pályázatok megtalálhatóak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (ww.nfu.hu). Részletesebb tájékoztatást kérhet a Kistérségi Koordinációs Hálózat tagjaitól az Új Magyarország Pontokon a fenti elérhetõségeken.

18 18 Ercsi Híradó június TÁJÉKOZTATÓ Ismételten tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy teljes bizonyító erejû magánokirat szükséges az alábbi közlekedési igazgatási ügyek intézéséhez: - az eladás bejelentés tényének jármûnyilvántartásba történõ bejegyzéséhez, - a tulajdonjog változás bejegyzésére irányuló kérelem elbírálásához, - üzembentartó adatainak a bejegyzéséhez, - az üzembentartó személyében történt változás bejegyzéséhez. -teljes bizonyító erejû magánokirat: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelõen kiállított okirat; Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy július 1. után benyújtott szerzõdések esetén a gépjármûvek tulajdonjog változása csak és kizárólag azon adásvételi szerzõdés alapján jegyezhetõ be amelyek tartalmazzák az alábbiakat: a. A jármûnek a közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilvántartásába bejegyzett tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejû magánokirat kötelezõ tartalmi elemei a következõk: a. a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása; b. a jogügylet tárgyát képezõ jármû azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai; c. a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezése, képviselõjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási száma; d. a jármûhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, idõpontja; e. a jármûnek a vevõ birtokába kerülési idõpontja; f. a jogügylet hatálybalépésének napja; g. a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követõ, jogszabályban meghatározott határidõn belül; h. a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez fûzõdõ joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit. A jármûnek a közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilvántartásába bejegyzett üzembentartója személyének valamint annak változását igazoló teljes bizonyító erejû magánokirat kötelezõ tartalmi elemei a következõk: a. a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történõ utalás; b. a jogügylet tárgyát képezõ jármû azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai; c. a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezése, képviselõjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási száma; d. a jármûhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új üzembentartó részére történõ átadásának-átvételének ténye, idõpontja; e. a jármûnek üzembentartó birtokába kerülési idõpontja; f. a jogügylet hatálybalépésének napja; g. a jármû tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban elõírt bejelentési kötelezettségének a közlekedési igazgatási hatóság elõtt a jogügylet hatálybalépését követõ 15 napon belül eleget tesz; h. a felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a bejelentés alapján a nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez fûzõdõ joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit. Az üzembentartó bejegyzésének ügyében a jármû tulajdonosa vagy az általa meghatalmazott személy járhat el. Amennyiben a magánokirat a meghatározottaktól eltérõen a kötelezõ tartalmi elemeket nélkülözi, az a közlekedési igazgatási eljárásban történõ felhasználás céljából július 1-jét követõen nem tekinthetõ joghatás kiváltására alkalmasnak. ( a kérelmet el kell utasítani) Az új típusú adásvételi szerzõdés beszerezhetõ,nyomtatvány boltokban, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában, továbbá letölthetõ a /letölthetõ dokumentumok internet címrõl. Ezen iratminták csak tájékozató jellegûek, nem kötelezõ a használatuk, azonban a szerzõdéseknek meg kell fellelni a teljes bizonyító erejû magánokirat követelményeinek valamint tartalmaznia kell a fent felsoroltakat. A tulajdonjog átruházásáról szóló szerzõdést 4 eredeti példányban kell elkészíteni (2példány a vevõnek 2 példány az eladónak) - A jármû tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 5 munkanapon belül az eladó tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült, meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejû magánokirat eredeti példányának benyújtásával vagy megküldésével teljesíti. A közlekedési igazgatási hatóság az e rendelet szerinti adattartalmú teljes bizonyító erejû magánokirat alapján a bejelentés tényét és idõpontját a nyilvántartásba bejegyzi. - Az eladás bejelentés ténye az e rendeletben meghatározott tartalmú teljes bizonyító erejû magánokirat benyújtása vagy megküldése esetén sem jegyezhetõ be, ha a bejelentés tárgyát képezõ jármûvön érvényes forgalmazási korlátozás (pl. opció) szerepel a nyilvántartásban. Ez esetben a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés tényének bejegyzését elutasítja. Okmányiroda ERCSI KULTURÁLIS IFJUSÁGI ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY / 2451 Ercsi, Fõ u. 20. / évi pénzügyi beszámolója évi bevételek: Központi költségvetéstõl 1% felaj. Önkorm. támogatás mûködésre Pályázati támogatás céljelleggel Támogatások Kamat bevétel Kerekítési különbözet Bevétel összesen: Ft Ft Ft Ft Ft 8 Ft Ft évi kiadások: Anyagköltség Ft Szállítási ktg Ft Telefon díj Ft Utazási költségek Ft Igénybe vett szolgáltatások Ft Egyéb költségek Ft Reprezentációs költség Ft Kis értékû tárgyi eszköz Ft Terv szerinti értékcsökkenés Ft Költségek, ráfordítások összesen: Ft Véglegesen átadott pénzeszk Ft Kerekítési különbözet 6 Ft Kiadások mindösszesen: Ft évi eredmény: F Nyitó pénzkészlet: Ft Záró pénzkészlet: Ft Pénzeszköz változás: Ft

19 2010. június Ercsi Híradó 19 ÉRETTSÉGIZZEN ESTI TAGOZATON ERCSIBEN! A Kun László Középiskola és Szakiskola Ercsi Tagintézménye FELVÉTELT HIRDET a 2010/2011-es tanévre gimnáziumi képzésre. - Jelentkezni lehet négy éves érettségi felkészítõ képzésre, de beszámítható a jelentkezõ korábbi tanulmányai során szerzett elõképzettsége. A jelentkezés alapfeltétele a 8. osztályos általános iskolai bizonyítvány, valamint a tankötelezettség korhatárának betöltése. - A képzés során a tanulók a gimnáziumi képzésre elõírt tantárgyakat tanulják. - A tanulók a 12. évfolyam sikeres elvégzése után gimnáziumi érettségi vizsgával fejezhetik be tanulmányaikat. - Az oktatás hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön), esti tagozaton, délután és közötti idõben történik! - Érdeklõdni és elõzetesen jelentkezni lehet: KOVÁCS ERIKA oktatásszervezõnél a 06-(30) es telefonszámon. - Beiratkozás a gimnáziumi képzésre folyamatosan augusztus 31-ig Idõpontegyeztetés a fenti telefonszámon - A beiratkozáshoz szükséges a személyi igazolvány, a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok (az évfolyamba sorolás ezek alapján történik). - A Középiskolánk tanulói jogosultak Diákigazolvány igénylésére és a velejáró kedvezmények igénybevételére. A jogszabályi elõírásokban meghatározott feltételek szerint - alanyi jogon - családi pótlék igénylésére is jogosultak. - A képzés tandíjmentes! A képzést csak a szükséges jelentkezõi létszám megléte esetén indítjuk!!! SZEREZZEN SZAKKÉPESÍTÉST ESTI TAGOZATON ERCSIBEN! A Kun László Középiskola és Szakiskola Ercsi Tagintézménye FELVÉTELT HIRDET 2010/2011-es tanévre szakközépiskolai képzésre. A szakközépiskolai képzésen belül gazdasági informatikus képzésre lehet jelentkezni. - A képzés érettségire alapozott, két éves szakközépiskolai képzés, amelynek során a hallgatók informatikai ismeretek, munkatervezés-és szervezés, projektirányítás, szoftvermenedzsment, vállalkozásmenedzsment, menedzselési ismeretek, programozási ismeretek emelt szintû képzésben részesülnek. A képzés során angol nyelv tanulása kötelezõ. - Az oktatás hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön), esti tagozaton, délután és közötti idõben történik! - Érdeklõdni és elõzetesen jelentkezni lehet: KOVÁCS ERI- KA oktatásszervezõnél a 06-(30) es telefonszámon. - Beiratkozás a képzésre folyamatosan augusztus 31-ig Idõpontegyeztetés a fenti telefonszámon - A beiratkozáshoz szükséges a személyi igazolvány és az érettségi bizonyítvány. - A Középiskolánk tanulói jogosultak Diákigazolvány igénylésére és a velejáró kedvezmények igénybevételére. A jogszabályi elõírásokban meghatározott feltételek szerint - alanyi jogon - családi pótlék igénylésére is jogosultak. - Az oktatás - az elsõ szakképesítés megszerzése esetén - tandíjmentes! A képzést csak a szükséges jelentkezõi létszám megléte esetén indítjuk!!! Eladó Ercsiben a Tiszti lakótelepen téglaépületben II. emeleti, 56 m 2 -es, 2 szobás, erkélyes, jó állapotú lakás. Ár: 8 millió Ft. Tel.: 06-70/ ELADÓ építési telek Ercsiben a Gerzson sörözõ mögött. Érd: 06-20/ Gyõrffy István villanyszerelõ mester vállalja: társasházak, családi házak javítását, régi lakások felújítását, villanybojlerek tisztítását, hõtárolós kályhák javítását garanciával! Nyugdíjasoknak 10 % kedvezmény! Tel.: ; Mobil: 06-20/ Karsai József villanyszerelõ vállalja: hagyományos mosógépek és centrifugák felújítását, villanybojlerek vízkõtelenítését, automata mosógépek javítását. Tel.: ; Mobil: 06-70/ Lakóházak tervezése rövid határidõvel, felelõs mûszaki vezetés. Tel.: 06-20/ Építészeti és statikai tervek, valamint szakvélemény készítése. Agárdi László okl. építõmérnök, tervezõ, építésügyi szakértõ. Tel.: Hûtõgépjavítás garanciával, hétvégén is. Hibabejelentés ingyenes zöldszámon: 06-80/ ; 06-20/ Klímaszerelés. Számítógép doktor olcsón, gyorsan otthonában! Fiatal programozó hívásra házhoz megy! Mobil: 06-20/ , Tel.: 06-25/ ÜVEGES: Hujber Ferenc, Ercsi, Táncsics M. u. 14., Tel.: 06-30/ Lakások építését, hõszigetelését, burkolását, külsõ-belsõ felújítását és nyílászárok cseréjét kedvezõ áron vállalom. Kevevári István kõmûves mester. Tel.: 06-30/ Mosógépek, hûtõgépek, egyéb háztartásigépek javítása, szervizelése 38 éves szakmai tapasztalattal. Tel.: 06-30/ Ercsi és környéke 06-25/ Segítünk a bajban! Esélyt adunk álmainak! Szabadfelhasználású, lakáscélú hitelek, hitelkiváltások, tartozásrendezés, vállalkozói hitelek teljeskörû közvetítése. Idõpontegyeztetés: 06-30/ as telefonszámon. MANCS állateledel és állatgyógyászati szakbolt Haszon és kedvtelésbõl tartott állatok részére: tápok, kullancs és bolhaírtók, vitaminok, takarmánykiegészítõk, kellékek és más egyéb termékek. Ercsi, Táncsics u. 14.

20 20 Ercsi Híradó PARKETTA ÉS CSEMPESZAKÜZLET Floor-Land Bt. Százhalombatta, Iskola u. 1.. Tel.: 06-23/ Termékeink: Melegburkolatok: Laminált- és faparketták Parafa burkolatok, bambuszparketták Hidegburkolatok: csempék, járólapok, mozaikok, üvegtéglák, lábazati kõburkolatok Segédanyagok: ragasztók, fugázóanyagok, élvédõk, sziloplasztok, aljzatkiegyenlítõk, kötõhidak, burkolatváltók stb. Szaniterek, kádak, zuhanykabinok, csaptelepek, fürdõszobabútorok, fürdõszobai kiegészítõk Akcióinkból: Mapei termékek 15 %-os kedvezménnyel Mozaik-csempék 1.490,- Ft-tól szaniterek kiárusítása Kiváló illesztõrendszerû laminált parketták 7 mm-es 1.690,- Ft-tól 8 mm-es 1.890,- Ft-tól Fa készparketták 14 mm-es 4.490,- Ft-tól Parafa duplaklickes készburkolat 10,5 mm-es 5.990,- Ft-tól Szolgáltatásaink: tervezés, kivitelezés, ingyenes házhozszállítás Egyes termékeinkre 20-30% kedvezmény Üzletünkben sok más akcióval, újdonságok bemutatásával várjuk kedves vásárlóinkat! SZAMURÁJ 07 KFT. Tisztelt jövendõbeli Partnereink! Szolgáltatásainkat közel 10 éve élvezi, illetve veszi igénybe az Ercsi Város lakossága. A magas szintû szolgáltatást, részben az Ercsiben és Ráckeresztúron kialakított helyi vonuló egység biztosítja. Több nemzetközi és országos szintû õrzõ-védõ céggel állunk üzleti és szakmai partnerkapcsolatban, illetve veszik igénybe szolgáltatásainkat, ami talán nem véletlen. Cégünk vezetése közel 30 éves õrzés-védelmi tapasztalattal rendelkezik. Cégünk szolgáltatásait fokozatosan, a helyi viszonyoknak megfelelõen alakítottuk ki. Az üzleti és a szakmai stratégiánk nem a hirtelen meggazdagodás és nem más munkájának vagy ötletének az eltulajdonítása. Kérem Önöket, tekintsék meg megújult honlapunkat, ahol még több információt tudhatnak meg cégünkrõl: Várjuk az érdeklõdésüket és megtisztelõ megrendelésüket! Tisztelettel: SZAMURÁJ 07 KFT június

KEDVES SZÜLŐK! Kábítószer-használatra utaló jelek, amikre figyeljünk:

KEDVES SZÜLŐK! Kábítószer-használatra utaló jelek, amikre figyeljünk: Iskola-egészségügyi ellátás Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Dr. Báló Mária iskolaorvos Dömsödiné Demeter Melinda iskolavédőnő Székhely: 6600. Szentes, Szt. Imre herceg u.1. Telephely: 6600. Szentes,

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Bevezető. Mit is nevezünk kábítószernek?

Bevezető. Mit is nevezünk kábítószernek? Bevezető A kábítószer (drog) fogyasztása mind az egyén, mind pedig a társadalom szintjén mérhetetlenül káros. Divatból vagy új élmények szerzése miatt elfogyasztott első adag után nagyon könnyű a kábítószerhez

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

A ös év versenyeredményei Felső tagozat

A ös év versenyeredményei Felső tagozat A 2014-2015-ös év eredményei Felső tagozat Helyi ek Évfolyamonként értékelve I. hely Czene Dávid Kecskés Máté 5.b I Kókai Ákos I. hely Tabajdi J.Imre Burai Bettina I Berta Nikolett Bolyai matematika I.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata

Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata SZER ELENÜL Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM GYÖNGYÖS

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév Készítette: Orbán Noémi Jóváhagyta: Horváthné Páter Beatrix Igazgató Herend, 2016. szeptember 15. A munkaközösség tagjai, a tantárgyakat tanító tanárok, tanítók

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

2014. október 18., Dr. Németh Zoltán

2014. október 18., Dr. Németh Zoltán 2014. október 18., Dr. Németh Zoltán Miről lesz szó? 1. Hogyan terjedt el a modernkori drogfogyasztás? Hol tartunk? Mik a legnépszerűbb drogok? 2. Mik az okai annak, hogy a fiatalok kipróbálják és használják

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a

Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő. Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a TANULMÁNYI VERSENYEREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT Erdő-mező természettudományi csapat vetélkedő Farkas Dániel 4. a, Farkas Sára 3. c, Kovács Petra 2. a, Nagy Balázs 1. a Csapat Budapesti és Pest megyei Gyermek

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény Professzori Klub és Kiválóságok Klubja országos rendezvény Domonyvölgy, Lázár Lovaspark 2016. június 05. Hálásan köszönjük a kedves meghívást! Decsi Tamás Nem először vagyok magam sem! De most sem bántam

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Tel./Fax: Mobil: VÁGTA-TÓ KUPA NYERGESÚJFALU Végeredmény

Tel./Fax: Mobil: VÁGTA-TÓ KUPA NYERGESÚJFALU Végeredmény Tel./Fax: 33-355-133 Mobil: 20-933-4109 20-454-6550 e-mail: mgurguli@zoltek.hu NYERGESÚJFALU SE. VÁGTA-TÓ KUPA 2009 NYERGESÚJFALU Végeredmény Rendezők:. Kajak-Kenu szakosztály Négy Égtáj Túraegyesület

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2013. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR TANÉV

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Ergométeres evezés eredmények

Ergométeres evezés eredmények Ergométeres evezés eredmények Tanuló neve Felkészítı Iskola neve Helyezés Bánki Flóra Violetta Nemzetiségi Szilágyi Zsófia Barnák Dóra Bíró Lili Porubcsánszki Regina Takács Késa Róza Parádi Kinga Pais

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését.

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését. Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 8.sz. körlevél Kedves Lányok, Fiúk! Tisztelt Szülők és Nevelők! A 2014-2015 évi DIÁK-KUPA versenysorozat a 2015. május 16-i zárófordulóval

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két tanítási

Részletesebben

Diákvilág. Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvilág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októberben fog megjelenni.

Diákvilág. Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvilág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októberben fog megjelenni. Diákvilág Kedves Olvasó! Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvilág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októberben fog megjelenni. A május hónap is tartalmasan, eredményekben gazdagon telt el. Az alsó

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Ablakszerker Crossfutás június 6.

Ablakszerker Crossfutás június 6. Ablakszerker Crossfutás 2009. június 6. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. Szabó Eszter 1997 299 23:27 2. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 396 23:56 3. Bottka Bálint 1998 293 24:54 4.

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20.

FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20. FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20. FIÚK 60 M SÍKFUTÁS 12 ÉVESEK I. ELŐFUTAM 1. Szloboda Bence 95 DVSI 8.56 D 2. Bándli Olivér 95 TSC Dózsa 8.75 D 3. Katona Bence

Részletesebben