XXI. évfolyam, 2. szám. terem, a hozzátartozó kiszolgáló egységekkel együtt. Ezekkel a fejlesztésekkel, valamint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. évfolyam, 2. szám. terem, a hozzátartozó kiszolgáló egységekkel együtt. Ezekkel a fejlesztésekkel, valamint"

Átírás

1 KERESKEDELMI ÉS VESZPRÉMMEGYEI IPARKAMARA AVeszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági lapja ÜZLET Megjelenik anapló mellékleteként XXI. évfolyam, 2. szám Otthon aszékházban Ügyfeleiket komfortosabb körülmények között tudják fogadni Először tartotta küldöttgyűlését azúj, Radnóti téri székházában a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A modern konferenciaterem ideális helyszínt adott. A beszámolót elhúzódó viták nélkül, egyhangúlag fogadták el. Dr. Markovszky György, a kamara elnöke szóbeli kiegészítését követően Bogdán József levezető elnök bocsátotta szavazásra a napirendi pontokban szereplő beszámolókat: az elmúlt év munkájával, a2013-as költségvetés teljesítésével, a mérlegbeszámolóval, az ellenőrző bizottsági, a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban, továbbá az idei év feladatainak kijelöléséről, a2014-es költségvetési tervről, valamint az etikai bizottság jelentéséről. A44oldalas beszámoló első helyen említi a Veszprém, Budapest út 3. szám alatti korábbi kamarai székház értékesítését, átadását, valamint aradnóti tér 1. szám alatt található új kamarai székház megvételét, felújítását, valamint a beköltözést és az ezzel járó hivatalos ügyintézést. Arégi székház megvásárlását aveszprém Megyei Dr.SomogyIstvánné, Kövécs Lajos, dr.markovszkygyörgy, BogdánJózsefésdr. BlazsekIstván Kormányhivatal kezdeményezte, hogy abban és a szomszédos vízmű épületében helyezze el Veszprémi Járási Hivatalt. Az elnökség döntése alapján létrejött az egyezség anemzeti Vagyonhasznosító Zrt.-vel az adásvételt illetően, az eladási ár nagyrészt fedezte az új ingatlan beszerzési és átépítési költségeit. Ajúliusi költözést követően jól látható, hogy helyes döntés volt az épület megvásárlása, hiszen külsőleg is szép, esztétikus székháza lett a kamarának, emellett a munkaszervezet is jobb, kényelmesebb és korszerűbb feltételek között dolgozik, valamint az ügyfeleket is komfortosabb körülmények között tudják fogadni. A székházban október végére elkészült a 200 fős, már említett konferenciaterem és az elnökségi terem, a hozzátartozó kiszolgáló egységekkel együtt. Ezekkel a fejlesztésekkel, valamint azzal, hogy az új ingatlan megvásárlása és felújítása a régi eladási árából történt, kijelenthető, hogy nem csak a körülmények javultak, de a kamara vagyona is gyarapodott. (Folytatás Mozgalmas évet zárt a kamara címmel a 3.oldalon) Napjainkban egyre nagyobb ázsiója van akézművességnek Gizella-napi kézműves vásár Népszerűsítik a kétkezi szakmákat és Iparkamara partnerként vesz részt a Central Markets néven futó nemzetközi projektben, melynek célja a hagyományos vásárok és művészeti szakmák népszerűsítése, valamint a kisvállalkozások támogatása. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. által szervezett május 11-i Gizella-napi kézműves vásárt aprojekthez kapcsolódóan a Veszprém Megyei Kereskedelmi ésiparkamara támogatta. Aprojekt aközép-európai Transznacionális Együttműködési Program keretében, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. A tízéves tagságunk kapcsán Európa Nap volt Veszprémben ésiparkamara (VKIK) által működtetett Europe Direct Tájékoztató Központ Európa Napot rendezett Veszprémben május 11-én a Fortuna udvarban. Korábban is volt már ismeretterjesztő rendezvény a megyében A VKIK által életre hívott Európa Nap névre hallgató rendezvény fő témája Magyarország tízéves európai uniós tagsága, illetve a májusi európai parlamenti választásokra való figyelemfelkeltés volt. A programokkal minden korosztályt próbáltak megcélozni és megtalálni, a kíváncsiskodók számát látva kijelenthetjük: nem volt ez sikertelen kísérlet. A gyerekeket ügyességi játékokkal, a felnőtteket pedig naprakész európai uniós információkkal érdeklődésük szerint többek között utazással, munkavállalással, tanulással kapcsolatban várták az iroda munkatársai. A vállalkozó kedvűek az EU-totó helyes kitöltésével országos nyereményjátékban vehettek részt, melynek fődíja egy kétszemélyes négynapos brüsszeli utazás lesz. Veszprém megyében nem először tartott akamaraazeurópaiuniót népszerűsítő rendezvényt Fotó: Győrffy Árpád Hagyományosnak mondható, hogyaszezonfelkészítőrendezvénynek aclub Tihany ad otthont Nyakukon anyári szezon Eligazító rendezvénnyel segítik a vállalkozók felkészülését ésiparkamara, valamint a KISOSZ Veszprém Megyei Képviselete a közös, immár hagyományosnak mondható szezonfelkészítő rendezvényét ezúttal is a Club Tihanyban tartotta. Tanulságos nap volt. A rendezvény kimondott célja, hogy a nyári idegenforgalmi szezon előtt aktuális információkkal segítsék a vállalkozók mindennapi működését, mondta köszöntőjében dr. Somogyi Istvánné, akamara főtitkára. Miközben a turisták pihennek, a vállalkozók azon dolgoznak, méghozzá nem is keveset, hogy a nyaralás gondtalan legyen. Akamara és akisosz azt szeretné, hogy a vállalkozók is problémamentes szezont tudjanak maguk mögött, ehhez minden tőlük telhető segítséget megadnak. Vágó Péter, a KISOSZ Veszprém Megyei Képviseletének elnöke szintén azt emelte ki, hogy szándékuk szerint azért szervezték a tanácskozást, hogy a vállalkozók fontos témákban eligazítást kapjanak. Úgy vélte, az előadók tudtak hasznon információkkal szolgálni. A szezonfelkészítő fórumon hasznos, és akereskedő, vendéglátó vállalkozások számára nélkülözhetetlen információk hangzottak el, így terítékre kerültek anyári élelmiszer higiéniával, az online pénztárgépekkel kapcsolatos tudnivalók Az eszmecseréről szóló összeállításunk alap IV-V. oldalán olvasható.

2 II. ÜZLET MÁJUS 12. Petíciót bárki benyújthat Az Európai Parlament hatáskörei a Lisszaboni Szerződés óta megnövekedtek ALisszaboni Szerződés hatálybalépésével (2009. december) az Európai Parlament hatásköre jelentősen megnövekedett és erős társ-jogalkotóvá lépett elő. Az Európai Unióban a legtöbb jogszabály már uniós szinten születik az egységes piac kérdéskörétől kezdve a polgári szabadságjogokig, ezért az Európai Parlament legalább akkora hatással van az európaiak életére, mint nemzeti parlamentjeik. A Lisszaboni Szerződés egyik fontos újítása, hogy a tagállamoknak figyelembe kell venniük az Európai Unió történelmében először az európai parlamenti választások eredményét annak apo- litikusnak a jelölésekor, aki 2014 őszén átveszi José Manuel Barroso, ajelenlegi bizottsági elnök székét. Abiz- tosjelölteknek pedig meg kell győzniük aparlamentet felkészültségükről ahhoz, hogy hivatalbaléphessenek. Az európai parlamenti képviselők az Unió jogalkotói: hozzájárulásuk és jóváhagyásuk nélkül az uniós jogszabályok többsége nem jöhet létre. Az ezekkel kapcsolatos hatásköröket aparlament kétkamarás jellegű rendszerben az Európai Tanáccsal (az Európai Unió 28 nemzeti kormányával) közösen gyakorolja. A 2009-es Lisszaboni Szerződéssel a Parlament tényleges hatáskörhöz jutott az utolsó olyan fontos szakpolitikai területeken is, ahol korábban csak konzultatív szerepet töltött be. Ilyen volt amezőgazdaság ésapolgári szabadságjogok területe. Az európai mezőgazdaság, regionális fejlesztés, energiaügy, közlekedés, környezetvédelem, segélyezés és tudományos kutatás szakterülete mind jelentős uniós támogatásban részesül. Az Európai Unió hosszú távú költségvetését ezért a tagállami kormányoknak ésazep-képviselőknek kell jóváhagyniuk, és a kétfél az éves költségvetésekről is közösen dönt. A Parlament emellett ellenőrzi, hogy az Uniós intézmények megfelelően használták-e fel az adófizetők pénzét. Amennyiben a számlák rendben vannak, akkor a Parlament jóváhagyja a zárszámadást. Az EP számos alkalommal kérte már a pénzek elköltésének alaposabb tagállami felügyeletét, 1999-ben pedig a források nem megfelelő kezelése miatt a biztosi testület egészét lemondatta. Ademokratikus elszámoltatás érdekében minden parlament alapvető funkciója a többi hatalmi ág ellenőrzése. Az Európai Parlament ezt a feladatát többféleképpen látja el. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elszámolással tartozik a Parlamentnek, amelyet tájékoztatnia kell, és ki kell kérnie véleményét akül- és biztonságpolitikai kérdésekben. AParla- ment az uniós kül- és biztonságpolitika erejének és hatókörének formálásában költségvetési hatásköreivel isél- het. Az Unió bővítéséhez és a nem tagállamokkal kötendő kereskedelmi ésegyéb megállapodások aláírásához is a Parlament egyetértésére van szükség. Az EP-képviselők nagy hangsúlyt fektetnek az emberi jogi kérdésekre ésademokra- tikus értékek terjesztésére világszerte. Azetéren végzett munka csúcspontja minden évben agondolat szabadságáért adományozott Szaharovdíj odaítélése. Az EP az időnként áttekinthetetlennek tűnő brüsszeli világban az átláthatóság, a nyitottság ésanyilvános hozzáférés fő szószólója. APar- lamenthez minden európai polgár benyújthat petíciót például környezetvédelmi problémákkal, vámhatósággal fennálló jogvitákkal, nyugdíjjogosultságok átvitelével és egyéb olyan kérdéssel kapcsolatban, amely az Európai Unió hatáskörébe tartozik. Az európai polgárok aparlament által kinevezett, független európai ombudsmanhoz is fordulhatnak, akinek az uniós intézményeknél tapasztalt hivatali visszásságok vagy hatáskörrel való visszaélések kivizsgálása afeladata. A Vedd észre. Tégy érte. Légy Része európai parlamenti tájékoztató kampány 2013 októberében vette kezdetét és négy szakaszból áll. Az első részben az Európai Parlament új hatáskörei kerülnek fókuszba, ezt a nagyvárosokban megrendezett tájékoztató turné követi, amely öt témát jár körül: a gazdaságot, a foglalkoztatást, az életminőséget, az anyagi biztonság kérdését és az EU-nak a nagyvilágban betöltött szerepét. A harmadik szakasz februárban indult, és a május végi választásra összpontosít. A választások után kezdődő utolsó rész középpontjában az újonnan megválasztott Európai Parlament, az Európai Bizottság elnökének parlamenti megválasztása és az új bizottság beiktatása áll. Az európai parlamenti választási kampány költsége 2009-ben 27 tagállammal 18 millió euró (5,4 milliárd forint)volt. A jelenlegi kampány költségét a válság miatt mérsékelték: 16 millió euróba (4,8 milliárd forint) kerül, holott már 28 tagállamban tart a kilenc hónapos kampány. Ez azt jelenti, hogy a kampány költsége 3,16 cent (9,48 forint) polgáronként. Az EP új honlapja: Nagyon pontos általános tájékoztatás Annyira összetett az új rendszer, hogy egy teljesen új jogi környezetről lehet beszélni Sánta Károly, anyugalom Biztonsági és Vagyonvédelmi kft. ügyvezető igazgatója két cégképviseletében is érintett aptk.-változás miatt: egyrészt anyugalom Kft. ügyvezetőjeként és egyik tulajdonosaként, másrészt pedig asánta és Társa Kft. nevében, amely cég ügyviteli területen dolgozik. ANyugalom Kft. kapcsán vetődik fel több kérdés az új jogszabállyal kapcsolatban, hiszen vagyonvédelemmel foglalkoznak, mely bizalomra épülő, de kockázatokkal teli tevékenység. Itt fordulhatnak elő jelentős káresemények, és nem mellékes, hogy avezető tisztségviselők felelőssége hogyan alakul. Nyilván ennek a tevékenységnek megteremtődött már abiztosítási háttere, mely által a kockázatok csökkenthetők, de a pontos jogi feltételekkel tisztában kell lenni, ezért nagy örömmel érkezett az előadásra, melyet felettébb hasznosnak tartott. Az új Ptk. egy összetett jogszabályrendszer, ráadásul számos kérdésre nem is aptk.-n belül kaphatunk választ, ezért úgy látja, avállal- kozások feladata bonyolultabb lett. Póczik András, az Agape Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója, afüggetlen Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének vezetőségi Fotó: Fröhlich András APtk. módosítása kapcsán szervezett fórumsok embert vonzott tagja szerint ha valakiket, akkor a cégvezetőket mélyen érinti aptk.-változás. Annyira összetett az új rendszer, annyi tabu dőlt le, hogy egy teljesen új jogi környezetről beszélhetünk. A biztosítási, alkuszi piac számára is külön problémát jelent, hogy az eddigi, alapvetően német mintára kialakult biztosítási rendszer párosul egy amerikai jellegű kártérítési rendszerrel, ami teljesen új megközelítést követel. További közös gond, hogy atörvény nagy hangsúlyt fektet a vezetői, döntéshozói felelősségre, melynek a negatív konzekvenciáiból eredő anyagi kötelezettségek akár örökölhetők Ez nagyon nagy teher a döntéshozók vállán, nem egy ügyvezetőről tud, aki a törvényváltozás miatt megvált posztjától, vállalkozásától. Mindezen negatív hatások kivédésére természetesen vannak biztosítási konstrukciók, apiaci szereplők példás gyorsasággal reagáltak amegvál- tozott viszonyokra. Erre azért is nagy szükség van, mert csak akkor várhatók el megfontolt vezetői döntések, ha az azokat meghozók fenyegetettség érzés nélkül, békében tudnak dolgozni. Abiztosítók rövidtávonta- lán nyertesei lehetnek aválto- zásnak, hiszen megnövekedik termékeik iránt akereslet, de hosszú távon már számolni kell azzal, hogy jelentős kártérítések kerülnek megítélésre, melyeket ki kell majd fizetniük. Bodó Ágotának, a Mérleg 2001 Kft bejegyzett könyvszakértőjének, adószakértőnek eddig nem sok ideje volt az új Ptk.-t áttanulmányozni, ezért azt várta az előadástól, hogy egyrészt alapos áttekintést ad, másrészt avállalkozá- sok számára fontosabb területeken, például avezetői felelősség kérdéskörében hoszszabban elidőz és arészletek- re kiterjedő útmutatásokat ad. -Nos, úgy gondolom, nem lehet okunk panaszra, egy rendkívül precíz áttekintést, nagyon pontos általános ismertetést kaptunk. Ahallga- tóság nagyon sok területről érkezett, ezért érthető, hogy egy összefoglaló hangzott el a törvényről, ugyanakkor agaz- dasági szakembereket leginkább érintő területről, például avezető tisztségviselők felelősségében beállt változásokról talán érdemes lenne egy újabb fórumot tartani. Legalábbis engem ez akérdéskör foglalkoztat leginkább az új Ptk.-val kapcsolatban. Volt már egy másik, az én profilomba illeszkedő előadás a társasági jogról és a könyvvizsgálat aktualitásairól, de azon sajnos nem tudtam részt venni, talán ezért van bennem egy kis hiányérzet. Ez az előadás mindenképpen jó volt arra, hogy az ember áttekintést kapjon az új szabályozásról és tudja, hogy hol nézzen utána az őt érintő kérdéseknek. Bonyolultabb szabály Dr. Ferencz Miklós előadása a törvényekről Egy hónapja lépett életbe az új Polgári törvénykönyv (Ptk.), mely mélyen átalakította a korábbi, még 1959-as szabályozást. Az új joganyag a vállalkozások életét alapjaiban határozza meg, ezért nem csoda, hogy telt ház fogadta a változásokról szóló előadást. Mintegy száz kamarai tagot, cégvezetőt, vállalkozót üdvözölt dr. Somogyi Istvánné, aveszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára április 16-án, a kamara új, Radnóti téri épületében. Mint hangsúlyozta, fontos Fotó: fröhlich András feladatuk, hogy előadásokkal segítség tagjaik eligazodását a változó jogi környezetben, ez afórum is ezt acélt szolgálja. APtk. változásairól szakavatott előadót hívtak: dr Ferencz Miklós aveszprémi Törvényszék Polgári Kollégiumának vezetője, akinél aterü- letre való nagyobb rálátással vélhetően kevesen rendelkeznek. Atanácsvezető bíró részletes beszámolót tartott az új joganyagról, mely egyszerre ad világosabb szabályrendszert, és bonyolultabb eligazodást. Ennek egyik oka a szerkesztési elv, mely magas absztrakciós szintet ért el, továbbá amegváltozott szemlélet. Míg amúltban úgynevezett kógens, azaz kötelezően irányadó rendelkezések alkották a Polgári törvénykönyv szabályrendszerét, melyektől csak ajogszabályban nevesített esetekben és módon lehetett eltérni, addig a 2013 / XV. Törvény azújptk. diszpozitív szemléletet hozott. Ezek szerint aszabályok tágabb keretet, nagyobb mozgásteret engednek afeleknek azzal, hogy anevesített tiltásokat figyelembe véve szabadon eltérhetnek a szabályozásban foglaltaktól. Éppen az adja az eligazodás nehézségét is, hiszen ajogszabályok általános érvényű megfogalmazásaiból kell leképezni, kikövetkeztetni azt, hogy az adott esetben vajon melyik rendelkezés az irányadó. Jó példa erre, hogy az új joganyag szerint agazdasági szervezet tagjának és magának atársaság- nak a kapcsolata eltérhet a törvényben ismertetettektől, de ezt korlátozzák például a kisebbségvédelmi, a munkavállalói érdekek szabályai. De utóbbiakat ez atörvény külön nem mondja meg, az általános szabályokból kell következtetni, hogy egy adott társasági szerződésben, egy cégalapításnál milyen módon térhetnek el a rendelkezésektől mondjuk ajogok, hatáskörök, határidők, igényérvényesítések terén. Összefoglalva: közös szabályokat alkalmaz a törvény, így nem feltétlenül az adott jogintézménynél találhatók meg az egyébként irányadó szabályok. Ez szülhet vitás helyzeteket, például, hogy hasonló eseteket eltérően ítélnek meg bíróságok. E probléma realitását kérdésemre Ferencz Miklós is megerősítette az előadás szünetében. Ugyanakkor elmondta: folyamatosan zajlanak jogegységi Dr. Ferencz Miklós kellő részletességgel elemezte az új törvényt egyeztetések, hogy ezt a jogalkalmazási problémát áttekintsék, és elvi álláspontokat alakítsanak ki az egységes ítélkezési gyakorlat kialakítása érdekében. Azt azonban hangsúlyozta, az új Ptk. a korábbinál nagyobb jogi figyelmet, szélesebb ismereteket vár elacégektől, vállalkozásoktól, ezért felértékelődhet a jogtudók szerepe a gazdaságban. Mert azt fontos tudnunk, a Ptk. szinte minden paragrafusában érintheti a gazdaság szereplőit. A rendelkezés kódex jelleggel integrálja a család-, a gazdasági és kereskedelmi jogot, ugyanakkor kimaradt belőle az iparjog védelmi, a szerzői és a munkajog. A jogalkotó célja az volt, megfelelő magánjogi feltételeket teremtsen egy szociális elemekkel átszőtt, alkotmányosan védett piacgazdaságnak. A kódex számozott könyvekben taglalja az ember mint jogalany, a jogi személy, a családjog, a dologi jog, a kötelmi jog, az öröklési jog szabályrendszerét. Az általam megkérdezett cégvezetők, vállalkozók legnagyobb érdeklődéssel a felelősségben bekövetkezett változások ismertetését várták. Ferencz Miklós úgy véli, e téren valóban történtek változások, de korántsem olyan mélyek, hogy az túlzott aggodalomra adna okot. A korlátolt felelősségű társaságok vezetői, tagjai a fő szabály szerint továbbra sem felelnek a társaság tartozásaiért. Az viszont igaz, hogy a kft. ügyvezetője szándékos károkozás esetén már egyetemleges felelősséggel tartozik. Az tehát nem igaz, hogy a kft. ezentúl tulajdonképpen bt. lesz, de tény, hogy az adósságok ellen védő hálót szorosabbá fonta a jogalkotó.

3 2014. MÁJUS 12. ÜZLET III. Olcsó és jó megoldásokat kínálnak A 2002-ben indított Széchenyi Kártya Program elemei minden eddiginél alacsonyabb kamatok mellett érhetők el A Széchenyi Kártya Program napjaink legsikeresebb vállalkozói finanszírozási megoldása. A jegybanki alapkamat jelentős csökkenése és az állam által nyújtott támogatások következtében a program keretein belül igényelhető hitelkonstrukciók minden eddiginél alacsonyabb kamatokkal érhetők el a vállalkozások számára. A Széchenyi Kártya Program (SZKP) bemutatását célzó országos rendezvénysorozatot szervezett akavosz Zrt., amelynek egyik állomása Veszprém volt. Aprogram kínálta hitellehetőségeket minden eddiginél alacsonyabb kamatok mellett lehet igénybe venni, hangzott el a Chianti étteremben tartott fórumon. A résztvevőket köszöntötte Porga Gyula,Veszprém polgármestere is, aki kiemelte, Veszprémben hatezer vállalkozás működik, ezek közül alig száz foglalkoztat ötven személynél többet. Ez is azt mutatja, hogy aváros gazdaságának tartóoszlopát a kis- és középvállalkozások teszik ki. Fontosnak tartotta ezek hosszú távú működését, hiszen nekik köszönhető, Dr.Somogyi Istvánné, dr.vadlek Krisztina, valamint Krisán László. Avállalkozókhoz szóltak hogy a városban régóta öt százalék alatti amunkanélkü- liség. Miután az önkormányzatok pénzügyi terheit akor- mányzat konszolidálta, lehetőségük nyílik arra, hogy jövőre csökkentsék avállalko- zók helyi adóterheit. Afórum egyik házigazdája, Gazsi Attila, avállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetségének (VOSZ) Veszprém megyei szervezetének elnöke arról beszélt, hogy az országjáró körútnak köszönhetően a vállalkozók helyben és első kézből kaphatnak információkat. Szerinte az SZKP olcsó és bevált forma. Ahhoz azonban, hogy minél többen igényeljék, sez- által elindulhasson anagyobb léptékű gazdasági fejlődés, kiszámíthatóbb jogi és gazdasági környezet szükséges. Atárs házigazda Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, dr. Somogyi Istvánné arról tájékoztatott, hogy akamarához 4139 igény futott be, a kibocsátott összeg 16 milliárd forint. Úgy vélte, a program jó, ezt bizonyítja a töretlen sikere Perlusz László, a VOSZ ügyvezető igazgatója helyzetértékelése szerint, a magyar gazdaság tavaly elérte agödör alját, és szolid, de bizakodásra okod adó növekedést produkál. Ugyanakkor hosszú még azút, hiszen több év lemaradását kell pótolni. Felhívta a figyelmet arra, hogy annak ellenére, hogy a Széchenyi Kártya Program versenyképes kamatot biztosít, mégsem fejlődik robbanásszerűen a szektor. Ennek oka egyebek mellett abeszál- lítói program hiánya, az alacsony export, valamint afog- lalkoztatás jelenlegi szerkezete. Ahazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek javítására létrehozott Széchenyi Kártya Program keretein belül hat különböző hiteltermék közül választhatják ki avállalkozá- sok afinanszírozási igényüknek megfelelő konstrukciót. Aprogramban igényelhető hitelek egymásra épülnek és akár egyidejűleg, egyszerre is felhasználhatóak. A máig legnépszerűbb konstrukció, aszéchenyi Kártya klasszik szabadon felhasználható folyószámlahitel amár legalább egy éve működő mikro-, kis- és középvállalkozások átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására szolgál. Az igénylők már három hét alatt akár 25 millió forint összegű szabadon felhasználható hitelhez juthatnak, gyors és egyszerűsített hitelbírálatot követően, csökkentett adminisztrációval. A Széchenyi Forgóeszközhitel akár hároméves futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök (alapanyagok, árukészletek) finanszírozására szolgál, igénylésével a vállalkozások egy egyszerűen elérhető és rugalmasan használható, államilag támogatott hitelhez juthatnak. Az igényelhető hitel 1 millió forinttól maximum 25 millió forintig terjedhet. A kormány május 1- jétől évi öt százalékpont kamattámogatást biztosít a Széchenyi Beruházási Hitel, az uniós pályázatokhoz igényelhető Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel hitelszerződések teljes összegéhez, az adott ügylet futamidejének első három évére. Még olcsóbb lett az Agrár Széchenyi Kártya is, amelyhez a Vidékfejlesztési Minisztérium négy százalék kamattámogatást nyújt. A SZPK keretein belül kihelyezett hitelek összege mára meghaladja az 1280 milliárd forintot. A hiteligénylések száma megközelíti a 270 ezret, és eddig mintegy 200 ezer hitelügylet jött létre. A Széchenyi Kártya Program hitelei akavosz Zrt., avosz és a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban igényelhetők országszerte közel 300 helyen. Mozgalmas évet zárt akamara Naprakész tanácsadást nyújtanak a pályázati lehetőségekről, amelyek iránt nagy az érdeklődés (Folytatás az 1. oldalról) A régi székház Az Üzlet Nonprofit Kft. tulajdonában volt, amelyet hivatalosan ez a szervezet értékesített. Az új ingatlant már a kamara vásárolta meg. A küldöttgyűlés a kft. végelszámolásáról döntött, mellyel lényegesen csökkennek az adminisztrációs terhek és költségtakarékosabb lesz a gazdálkodás. A kamara tavalyi gazdálkodását tervszerűnek jellemzi abeszámoló. Agazdaságfejlesztési iroda tavalyi működését bemutató fejezet hangsúlyozza, számos funkcionális és szakmai rendezvényt szerveztek, működtették a klubokat és klasztereket. A rendezvényeknél fő szempont volt a vállalkozók igénye és a sokakat érintő jelentősjogszabályváltozások. Igen nagy részvétellel zajlott az adófórum, a balatoni szezonfelkészítő, valamint az elektronikus útdíj bevezetésével kapcsolatos tájékoztató.a nagy érintettségre és érdeklődésre való tekintettel a pénztárgépek cseréjére vonatkozó jogszabályról három helyszínen Veszprém, Pápa, Tihany tartottak fórumot igen nagy részvétellel. Fontos megjegyezni, hogy a regisztrációs adatbázis segítségével most már több ezer vállalkozást tudnak elektronikus módon értesíteni a fontosabb jogszabályváltozásokról, hitelekről, pályázatokról és kamarai rendezvényekről. Jogszabályi kötelezettségéből fakadóan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának regisztrálnia kell valamennyi építőipari kivitelezést végző vállalkozást. Erre a VKIK valamennyi irodájában (Veszprém, Ajka, Pápa) lehetőség van. A vállalkozások egy részét a kamaráknak ellenőrizniük is kell, 2013-ban összesen nyolc helyszíni ellenőrzés történt. A kamara naprakész tanácsadást nyújt a megjelent pályázati lehetőségekről mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok részére.avállalkozások ingatlanfelújítással és-vásárlással, technológiafejlesztéssel, valamint munkahelyteremtéssel kapcsolatos támogatási konstrukciókat kerestek leggyakrabban. Jelentős volt ajogi szaktanácsadás iránti igény. Aleg- többeket érintő téma apolgári Törvénykönyv módosítása miatt a gazdasági társasságokra vonatkozó új szabályok voltak. Ezek között is kiemelt érdeklődésre tartott számot a gazdasági társaságok ügyvezetőinek, vezető tisztségviselőinek felelősségére vonatkozó szabályozása. Szintén sláger volt a vállalkozások közötti körbetartozás kérdése E körben tájékoztatást adtak az érintett vállalkozásoknak a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működéséről. A vállalkozások legnagyobb problémája továbbra is az, hogy aszerződött partner aszerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, etárgyban sokan érdeklődtek ajogi lehetőségek felől. Akamara felhívta avállal- kozások figyelmét azegymil- lió forint alatti fizetési igények úgynevezett fizetési meghagyásos eljárás keretében történő érvényesítésére, valamint az ezt az összeget meghaladó igények jogi úton történő érvényesítési formájára A tapasztalatok szerint a cégalapítási kedv atavalyi évben sem hanyatlott, de félő, hogy az újonnan alapított cégek jelentős része virágéletű lesz figyelemmel arra, hogy a vállalkozások jelentős része csak egy-egy projektre alakult. A kamara Szellemitulajdon-védelem a gyakorlatban címmel május 28-án fórumot szervezett, ezen többek között szó volt avállalkozások versenyképességét elősegítő rendkívül alacsonykamatozá- sú MNB növekedési hitelről Szintén sikeres volt az építési törvény és az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos szabályozás miatti fórum, továbbá a gazdasági évnyitó, amelyet amegyeháza dísztermében rendeztek. Itt Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter ismertette a kormányzat fejlesztéspolitikai céljaitésazuniós források lehívásának megújuló rendszerét. Akamarai tagok márciusban látogatást tehettek ahan- kook dunaújvárosi gyárában, áprilisban informatikai fórumot, illetve a 8-as főút fejlesztésével kapcsolatos fórumot szervezett számukra a kamara. Sikeres volt atavalyi szezonfelkészítő rendezvény és akárpát Régió Üzleti Hálózat bemutatkozása A kamara bemutatkozási lehetőséget adott az állam által létrehozott, akis- és közepes vállalkozások exportlehetőségeit segíteni hivatott Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. bemutatkozására ésnemzetközi adótanácsadó céget kért fel, hogy adjon áttekintést ahatáron átnyúló építőipari szolgáltatások adózásáról, hiszen sok cég főként építőipari dolgozik Németországban és Ausztriában. A kamara októberben állásbörzét szervezett az osztrák síterepeken téli munkát vállalni szándékozó, vendéglátásban dolgozók számára. Novemberben pedig akamara megtartotta a NAV, a KSH és Napló gondozásában elkészült TOP kiadvány bemutatóját. Végül decemberben fórumot szervezett aven- déglátásban megkövetelt higiéniai feltételek alakulásáról. Aszakmai klubok kapcsán abeszámoló részletezi abe- szállítói, az Energia, aköny- velő, amarketing, aminőség és a Humán Szakemberek Klubja tavalyi eredményeit. A dokumentum ismerteti a klaszterek tavalyi működését Az elnök szóbeli kiegészítésében eterületről úgy fogalmazott, egyre szorosabb a résztvevők kapcsolata, rendkívül hasznosak az egymás üzemeiben tett látogatások és abizalmi légkör erősítése, de megjegyezte, ma még nem jellemző aközös beruházás. Atájékoztató részletezi azt is, hogy mely hazai és nemzetközi projektekben vállalat a kamara sikeres pályázói, projektgazdai feladatokat ban ezen projektek elnyert, vissza nem térítendő támogatásainak összege csaknem 30, kiadásainak összege pedig mintegy 17 millió forint volt. Aterületi irodák Ajka és Pápa sikeresen működtek, a 2014-es év dr. Markovszky György szerint választ adhat arra akérdésre, hogy szükség van-e további iroda, netán irodák nyitásáraamegyében. A szakképzés terén a kamarával szemben támasztott országos elvárás, hogy növeljék atanulószerződések számát, ezért fontos feladat Dr.Markovszky György(fent) szóbeli kiegészítésselbővítette abeszámolót. Aküldöttek(balról) mindenrőlegyetértésben döntöttek olyan gazdálkodók bevonása a gyakorlati képzésbe, amelyek eddig nem foglalkoztattak tanulót. Akötelező ellenőrzések során az új gazdálkodók közül három vállalkozás nem felelt meg azellenőrzé- seken, mert nem rendelkeztek aképzéshez szükséges tárgyi feltételekkel. A kamara folyamatosan szervezett mesterképzéseket, ennek egyik fontos oka, hogy 2015 szeptemberétől már csak mestervégzettséggel lehet tanulót oktatni agyakorlati képzőhelyeken, ezért ben elindul akamara mestervizsgaprojektje. A kamara elkészített egy szakképzés-fejlesztési koncepciót is, mely egy olyan megyei szakképzési struktúrát vázolt fel, amelynek eredményeként kiváló szakemberek segítik ajövőben agazdaság versenyképességének növelését. Meg kell értetni atársa- dalommal: egy jól képzett szakemberre ugyanolyan szükség van, mint adiplomá- sokra, vagyis vissza kell állítani a munka becsületét, a szakmunkás erkölcsi és anyagi megbecsülését.

4 IV. ÜZLET MÁJUS 12. Anyári kánikula veszélyei Rajtunk múlik, hogy az élelmiszer szerves táplálék vagy baktérium táptalaj lesz A nyári hőségben fokozottak az élelmiszer-biztonsági veszélyek. Az ilyenkor szokásos és kötelező aktuális intézkedésekre hívta fel a figyelmet dr. Leitold József, aveszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági ésállategészségügyi Igazgatóságának vezetője. A szezonnyitó rendezvényen dr. Leitold József kifejtette, minden élelmiszer tartalmaz bizonyos számú baktériumot, de az étel addig mondható kiválónak, amíg egy milliliterjében (körülbelül egy körömnyi) aszámuk nem haladja meg a tízezret. Ha már százezer a baktériummennyiség, atej megsavanyodik, egymilliónál pedig jön a szageltérés, tízmilliónál pedig már bűz érezhető. Egy milliliterben százmillió baktérium a romlás látható jeleit mutatja, míg egymilliárd baktériumnál strukturális változások állnak be. Ez utóbbira mondják, hogy szinte már mozog az étel. Afőállatorvos hangsúlyozta, ahőmérséklet emelkedésére a baktérium robbanásszerűen szaporodik. Míg öt Celsius fokon 72 óra alatt lényegesen nem változik aszámuk, ugyanennyi idő alatt tíz fokon aszázszorosára-, 12 fokon a tízezerszeresére, 15 fokon pedig az egymilliószorosára emelkedik. Nyomatékosított: a baktériumszámot milliliterenként százezer alatt kell tartani! Ehhez alacsony kiindulási, megfelelő tárolási hőmérséklet, Az érdeklődő vállalkozok sok hasznos és szükségszerű információval gyarapodtak afórumon friss és jó minőségű alapanyagok, szakosított tárolás és előkészítés, tisztaság és higiénia, valamint a korszerű ételkészítési technológiák egyaránt szükségesek. A megfelelő tárolási hőmérsékletet a gyártó előírásai szerint kell betartani, de alapszabály, hogy a hűtőben öt-, fagyasztóban pedig mínusz 18 fok alatti hőmérséklet, legyen. A belsőségeket csak négy fok alatt lehet tárolni. A gyakorlati tapasztalatuk az, hogy nyári nagy melegben a sűrűn nyitogatott hűtő esetében akár tíz fok is lehet abelső hőmérséklet, ami az étel romlását eredményezi, ezért erre nagyon oda kell figyelni! A hatályos jogszabály módosítása kapcsán szólt az ételek előkészítése, a szakosított tárolás, valamint mosogatás terén tett bizonyos fokú enyhítésekről Dr. Leitold József jelezte, új jogszabály szól afogyasz- tók tájékoztatásáról, ami előírja az élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatokat: az élelmiszer nevét; az összetevőket; az allergiát vagy intoleranciát okozókat. Erről a vendéglátóknak is tájékoztatást kell adni, ez lehet szóban, étlapon, tájékoztató feliraton, az ételhez mellékelt kísérődokumentumon, reklámanyagon, megrendelőlapon, csomagoláson. Információt kell adni a más előállítótól származó élelmiszer (például sósperec, amely nyomokban földimogyorót tartalmaz) kiszolgálása eseten Az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobbmennyiségéről, atransz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről éshatósági ellenőrzéséről, valamint alakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról tavaly jelent meg arendelet. Afőállatorvos elmondta, aszabályt anépe- gészségügy érdekében alkották. Atransz-zsírsavak növényi olajok keményítési eljárása (hidrogénezése) során keletkeznek. Érrendszeri károsodást, szív és érrendszeri megbetegedést okoz, növeli a rossz koleszterin szintet. Elsősorban csokibevonóban, hidrogénezett margarinokban, sütőipari termékekben, cukrászati készítményekben fordulhat elő. A határérték: száz gramm zsír maximum kettő gramm transz-zsírsavattartal- mazhat. Ajogszabály avégső fogyasztóknak szánt élelmiszerekre vonatkozik. Higiéniai tudnivalók Ajogszabályi változásokról, a vendéglátásban előforduló élelmiszerláncbiztonsági aktualitásokról adott átfogó tájékoztatót a Veszprém Megyei Kereskedelmi ésiparkamarában dr. Leitold József, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgatója. Jól látszik, közeleg a szezon, a kamarai fórumra százan érkeztek. Dr. Leitold József elmondta, változtak avendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételei. Eszerint aközétkeztetést végző vendéglátók által előállított, valamint anapi huszonkilenc adagnál nagyobb adagszámban előállított, a végső fogyasztónak szánt ételek összetételére, csomagolására vonatkozó adatoknak az előállítás helyén, termékenkénti anyaghányad-nyilvántartásként rendelkezésre kell állniuk. Avendéglátásban felhasználható az elejtett vad (de előkészítő hely szükséges), valamint akistermelői élelmiszer. Aszakosított tárolás általános szabálya, hogy az alapanyag, a hőkezelést igénylő félkész termék, valamint a késztermék csak külön hűtőtérben tárolható. Anyers húsokat; akültakarójában lévő, illetve zsigereletlen vadat; a hidegvérű állatok húsát; ahű- teni kívánt tisztítatlan zöldséget, gyümölcsöt, gombát, a felületén nem kezelt héjas tojást; anyers tejet külön hűtőtérben kell tárolni. Szakosított tárolás során tett enyhítések: Afogyasztás- ra közvetlenül alkalmas élelmiszerek, hőkezelést nem igénylő félkész- és késztermékek egy hűtőtérben is tárolhatók. Afagyasztott, teljes felületükön becsomagolt alapanyagok, félkész termékek és késztermékek közös mélyhűtőtérben is tárolhatók Élelmiszerbiztonsági előírások: tilos a kiszolgálásból és felszolgálásból megmaradt, vagy romlásra gyanús ételt, illetve annak maradékát friss termékhez keverni, abba bedolgozni, vagy azt ismételten kiszolgálni, felszolgálni. A vendéglátó létesítményben előállított termék a végső fogyasztó ellátása mellett más, avendéglátó létesítmény légvonalban számított 40 kilométeres körzetében lévő kiskereskedelmi létesítmény részére is forgalomba hozható, de ez már csak avégső fogyasztónak forgalmazható. Uniós rendelet lépett hatályba avendéglátásban afo- gyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, emiatt szigorodtak az étlaptervezési alapszabályok. Afogyasztó részére megfelelő tájékoztatást kell adni, az élelmiszer összetételére, jellegére, származására vonatkozó információról. Kiemelte, a választék nagysága, összetétele, atárolt élelmiszerek, az előkészített alapanyagok és elkészített ételek mennyisége, a megválasztott technológia legyen arányban a személyi és tárgyi feltételekkel. Dr. Leitold József szólt arról is, hogy tavaly 5287 esetben végeztek hatósági ellenőrzést. Agyakrabban előforduló hibák közé tartoznak: a képzetlenség, ismeretek hiánya; hanyagság, laza munkafegyelem; jelölési hibák; a technikai feltételek hiánya; nem engedélyezett tevékenységvégzése. A pörköléstől a konfitálásig Az elmúlt évtizedben speciális technológiák jelentek meg a vendéglátásban. Ezek különleges műszaki feltételeket igényelnek, de megéri az áldozatvállalás, mert az ételeket hosszabb ideig eltarthatóak a hűtőben, nagy adagszámú, szervezett étkeztetést, gyors kiszolgálást tesznek lehetővé.többek között ezekről is beszélt dr. Leitold Józseffőállatorvos a kamarában tartott előadásán. A Veszprém Megyei Kormányhivatala Élelmiszerláncbiztonsági ésállategészségügyi Igazgatóság igazgatója elmondta, az új technológiák kialakításában a bő választék iránti igény, a vendégforgalom kiszámíthatatlansága, a fő étkezésekre összpontosuló csúcsterhelés, aszükségesnél kisebb kapacitás, az elkészített ételek rövid fogyaszthatósági ideje, a kis létszámú személyzet, az ételek túltárolásá- AVilla Mediciben az új technológiák alkalmazásamellett úgyszintén kiemelt figyelmet fordítanak ahigiéniai szabályok betartására, mondtaamrein Csaba, az étteremséfje nak kockázata egyaránt szerepet játszott. Dr. Leitold József jelezte, az egyik újdonság a Cookchill (főzés-hűtés). Atechno- lógia lényege, hogy az elkészült ételt erre acélra készült berendezéssel gyorsan lehűtik, hűtve tárolják, majd közvetlenül afogyasztás előtt átforrósítják. Alkalmazásához gyorshűtő berendezés (blast chiller), egyenletesen alacsony hőmérsékletet biztosító, hőmérséklet kijelzővel, vagy kijelző rendszerrel felszerelt hűtőtároló szükséges. A készétel nagy mennyiségben, nagy választékban, öt napon át biztonságosan rendelkezésre áll. A Cook-chill technológia csak higiéniai szempontból kifogástalan étkeztető helyen végezhető. A gyorshűtést a főzés befejezése után 30 percen belül el kell kezdeni, és az ételt további 90 percen belül nulla és plusz három fok közé kell hűteni. A Cook-freeze (főzés-fagyasztás) technológia lényege ahőkezelés-hűtés-fagyasztásfelengedés-átforrósítás-felszolgálás sorrend. Speciális nagyteljesítményű gépet igényel, hiszen az ételt 150 perc alatt mínusz 20 fokra kell lefagyasztani. Adagokban csomagolva mínusz 18 fok alatt hónapokig is eltartható. Jelölése kötelező! A Sous-vide (vákuum alatt) technológia során az ételek összetevői nyersen vagy részben hőkezelve, zárt, vákuummal légtelenített csomagolásba kerülnek, majd kíméletes (plusz 100 fok alatti) hőkezelésen esnek át. Ezt gyors lehűtés követi. Az étel napig tárolható. A konfitálás egy régi technológia (abálás) újragondolását jelenti, ez ugyanis zsiradékban, alacsony hőfokon, hosszú ideig történő hőkezelést jelent. A húsok nem száradnak ki, megőrzik értékes létartalmuk nagy részét, omlósak és puhák maradnak. Dr. Leitold József leszögezte, mindegyik technológia kizárólag friss élelmiszer vagy frissen készített vendéglátó-ipari termék tartósítására alkalmazható! A Sous-vide technológia, valamint a konfitálás esetén részletesen kidolgozott HACCP rendszer alkalmazása szükséges, beleértve a hibajavításra, termékvisszahívásra és a dolgozók rendszeres oktatására vonatkozó előírásokat BaloghKároly Zsolt, DégiZoltán, dr.somogyi Istvánné, Vágó Péter.Tudnivalókat cseréltek A szomszéd fűje zöldebb Eljött az ideje a turisztikai rendszerváltásnak is hazánkban A számadatok alapján Magyarország turizmusa versenyképtelen, éppen ezért sokat tanulhatnánk Európa egyik legjobban szervezett turizmusgazdaságától, Ausztriától. Mindezt a kijelentést Balogh Károly Zsolt, amagyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség elnöke tette, amikor a szomszéddal hasonlította össze hazánk teljesítményét. A mérlegkészítéshez a KSH helyett az Eurostat és a Magyar Szálloda Szövetség adatait használta. A számok azt mutatják, hogy az utóbbi évben a Balatonnál a külföldi vendégek száma 3,5 millióról mára 1,5 millióra esett, akülföldi vendégéjszakák száma ezen időszak alatt ötmillióról négyre csökkent, vagyis abalaton belföldi tó lett. Ha összehasonlításként megnézzük Ausztria számait, megdöbbenünk! Az ötszázezres Tirol tartomány évi 43 millió vendégéjszakát produkál! De a400 ezres Karintia is tud milliót! A Wörthersee környékén is eltöltenek kettőmillió vendégéjszakát, ami azért elgondolkodtató lehet számunkra! Balogh Károly Zsolt mindehhez hozzátette, azosztrákok nem asíszezonnal töltik fel aszál- láshelyeiket, nyáron Ausztriába háromszor annyi vendég érkezik, mint amennyi hazánkba egész évben! Mit csinálnak másként a sógorék? Az idegenforgalomból származó bevételek jó részét visszaforgatják a turizmusba. Ezek felhasználásáról pedig nem politikai, hanem szakmai alapokondöntenek. Jelezte, valakinek törődnie kellene azzal, hogy a tó nemzetközileg is vonzó, erős márkával rendelkező legyen, de ma úgy tűnik, nemigen van gazdája a Balatonnak. A szakmából sokan mondják, hogy Magyarország a lehetőségek hazája, szerinte félő, hogy ez így is marad. Eljött az ideje a turisztikai rendszerváltásnak! Szerinte hazánk legnagyobb tartaléka a turizmusban van, rövid időn belül 3-4-szeresére lehetne növelni aforgalmat.

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. JÚNIUS. JÚLIUS. 19. ÉVF. 4. SZÁM VOSZ a közösségi médiában www.facebook.hu/vosz.hu VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden 2014.

Részletesebben

2014. február március. A VOSZ Elnökségi ülés határozatai. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2014. február március. A VOSZ Elnökségi ülés határozatai. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. FEBR. MÁRC. 19. ÉVF. 2. SZÁM A VOSZ Elnökségi ülés határozatai Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

Részletesebben

Változások a Munka törvénykönyvében Nobel-díjasok a tápéi hagyományőrzőknél Mozgásban a szakképzési rendszer

Változások a Munka törvénykönyvében Nobel-díjasok a tápéi hagyományőrzőknél Mozgásban a szakképzési rendszer XVIII. évfolyam 3. szám 2012 április Változások a Munka törvénykönyvében Nobel-díjasok a tápéi hagyományőrzőknél Mozgásban a szakképzési rendszer Az új Munka törvénykönyve számos olyan korábban zsinórmértékűnek

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

Nemzeti emlékhely lett az egri vár 2,5 millió forintos adomány gyermekeknek Országos mikrohitel konferencia Új társasházi korszerűsítési pályázat

Nemzeti emlékhely lett az egri vár 2,5 millió forintos adomány gyermekeknek Országos mikrohitel konferencia Új társasházi korszerűsítési pályázat heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. december 5. évfolyam 12. szám Nemzeti emlékhely lett az egri vár 2,5 millió forintos adomány gyermekeknek Országos mikrohitel

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM

MAGYAR GYÁRIPAR. Nekem a Balaton a riviéra A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA TARTALOM BRÜSSZELI HÍRADÓVAL XLVIII. ÉVFOLYAM 2008. 4. SZÁM MAGYAR GYÁRIPAR A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Nekem a Balaton a riviéra TARTALOM KÖSZÖNTŐ Húzóágazat a turizmus...3 NAPIREND

Részletesebben

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken.

Felelősség és fejlesztések. HMVTA: Egy szívverés egy forint. Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti településeken. heves megyei pénzvilág a MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYa 2014. október 5. évfolyam 10. szám Felelősség és fejlesztések HMVTA: Egy szívverés egy forint Kiépült a szennyvízhálózat a Tarna-menti

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. február 3. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. február 3. évfolyam 2. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. február 3. évfolyam 2. szám Munkáltatói fórum Munkáltatói fórumot szervezett a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Részletesebben

Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit

Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit XVI. évfolyam 2014. 1. szám január Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit Tabu 1. 2010 előtt a

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel XVII. évfolyam 7. szám 2011 október Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel Egy sikeres pályázatnak köszönhetően kamaránk szakképzési

Részletesebben

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát.

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát. WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKED -MÁRKAKERESKEDŐK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! 2012. II. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia a Munkáért címû pályázat keretében

Vállalkozói Akadémia a Munkáért címû pályázat keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2014. AUG. SZEPT. 19. ÉVF. 5. SZÁM Átadták a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Prima díjakat Vállalkozói Akadémia

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 3. évfolyam 3. szám Idén is lesz Prima-díj Idén is támogatja a VOSZ megyei szervezete a Príma-díjat, és ez évben is megválasztják

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

Sajtótájékoztató a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában A 2014. évi várható adótörvény-változásokról

Sajtótájékoztató a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában A 2014. évi várható adótörvény-változásokról XV. évfolyam 2013. 5. szám november Sajtótájékoztató a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában A 2014. évi várható adótörvény-változásokról A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara eljuttatta a 2014. évre vonatkozó

Részletesebben

Jogosulatlan díjemelés miatt évente milliókat tehetnek zsebre a time share apartmanok üzemeltetői

Jogosulatlan díjemelés miatt évente milliókat tehetnek zsebre a time share apartmanok üzemeltetői Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 8. hét Olcsó húsnak híg a leve Nem maradtak le a januári akciózásról a szállásközvetítésre szakosodott internetes kuponoldalak sem. Az árérzékeny fogyasztók

Részletesebben

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió

Fontos érték a kiszámíthatóság. Munkahelyi stressz, gazdasági kár. Több munka, nagyobb elégedettség. Rossz hitelek, kettészakadt régió Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 5. szám A tartalomból... Fontos érték a kiszámíthatóság Interjú Christopher Mattheisennel, a JVSZ új elnökével

Részletesebben

Hírlevél. Legfeljebb két év lesz a türelmi idő, egyébként lehet bt-vé, kkt-vá átalakulni.

Hírlevél. Legfeljebb két év lesz a türelmi idő, egyébként lehet bt-vé, kkt-vá átalakulni. K E M K A S Z T E R M E N E D Z S M E N T K F T. Hírlevél S 2 0 1 3. É V I X. S Z Á M Z E P T E M B E R Cím: 2800 Tatabánya, Réti út 174. fsz. Telefon: +3630/245-3416 E-mail: info@kemekklaszter.hu Honlap:

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

2005. októberi hírek

2005. októberi hírek 2005. októberi hírek Népszerű a LEADER+ program GKM: 25 milliárdos hitelprogram indul Lázadás a közbeszerzési piacon? Vége a kamatcsökkentéseknek Hitel készpénzfedezettel Pályázathiány lesz 2006-ban? 50

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. ÁPR. MÁJ. 19. ÉVF. 3. SZÁM A VOSZ Küldöttgyûlésének határozatai Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. március 2. évfolyam 3. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. március 2. évfolyam 3. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. március 2. évfolyam 3. szám Testvérmegyék találkozója A Heves Megyei Önkormányzat testvérmegyéivel együtt működve közös programot

Részletesebben

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ Ajánlatunk a 7. oldalon ÖSSZEFÉRHETETLEN TISZTSÉGEK MERRE TOVÁBB, POLGÁRMESTEREK? (Információink a 3. oldalon) KÖZÉLET Nem az

Részletesebben