XXI. évfolyam, 2. szám. terem, a hozzátartozó kiszolgáló egységekkel együtt. Ezekkel a fejlesztésekkel, valamint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. évfolyam, 2. szám. terem, a hozzátartozó kiszolgáló egységekkel együtt. Ezekkel a fejlesztésekkel, valamint"

Átírás

1 KERESKEDELMI ÉS VESZPRÉMMEGYEI IPARKAMARA AVeszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági lapja ÜZLET Megjelenik anapló mellékleteként XXI. évfolyam, 2. szám Otthon aszékházban Ügyfeleiket komfortosabb körülmények között tudják fogadni Először tartotta küldöttgyűlését azúj, Radnóti téri székházában a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A modern konferenciaterem ideális helyszínt adott. A beszámolót elhúzódó viták nélkül, egyhangúlag fogadták el. Dr. Markovszky György, a kamara elnöke szóbeli kiegészítését követően Bogdán József levezető elnök bocsátotta szavazásra a napirendi pontokban szereplő beszámolókat: az elmúlt év munkájával, a2013-as költségvetés teljesítésével, a mérlegbeszámolóval, az ellenőrző bizottsági, a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban, továbbá az idei év feladatainak kijelöléséről, a2014-es költségvetési tervről, valamint az etikai bizottság jelentéséről. A44oldalas beszámoló első helyen említi a Veszprém, Budapest út 3. szám alatti korábbi kamarai székház értékesítését, átadását, valamint aradnóti tér 1. szám alatt található új kamarai székház megvételét, felújítását, valamint a beköltözést és az ezzel járó hivatalos ügyintézést. Arégi székház megvásárlását aveszprém Megyei Dr.SomogyIstvánné, Kövécs Lajos, dr.markovszkygyörgy, BogdánJózsefésdr. BlazsekIstván Kormányhivatal kezdeményezte, hogy abban és a szomszédos vízmű épületében helyezze el Veszprémi Járási Hivatalt. Az elnökség döntése alapján létrejött az egyezség anemzeti Vagyonhasznosító Zrt.-vel az adásvételt illetően, az eladási ár nagyrészt fedezte az új ingatlan beszerzési és átépítési költségeit. Ajúliusi költözést követően jól látható, hogy helyes döntés volt az épület megvásárlása, hiszen külsőleg is szép, esztétikus székháza lett a kamarának, emellett a munkaszervezet is jobb, kényelmesebb és korszerűbb feltételek között dolgozik, valamint az ügyfeleket is komfortosabb körülmények között tudják fogadni. A székházban október végére elkészült a 200 fős, már említett konferenciaterem és az elnökségi terem, a hozzátartozó kiszolgáló egységekkel együtt. Ezekkel a fejlesztésekkel, valamint azzal, hogy az új ingatlan megvásárlása és felújítása a régi eladási árából történt, kijelenthető, hogy nem csak a körülmények javultak, de a kamara vagyona is gyarapodott. (Folytatás Mozgalmas évet zárt a kamara címmel a 3.oldalon) Napjainkban egyre nagyobb ázsiója van akézművességnek Gizella-napi kézműves vásár Népszerűsítik a kétkezi szakmákat és Iparkamara partnerként vesz részt a Central Markets néven futó nemzetközi projektben, melynek célja a hagyományos vásárok és művészeti szakmák népszerűsítése, valamint a kisvállalkozások támogatása. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. által szervezett május 11-i Gizella-napi kézműves vásárt aprojekthez kapcsolódóan a Veszprém Megyei Kereskedelmi ésiparkamara támogatta. Aprojekt aközép-európai Transznacionális Együttműködési Program keretében, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. A tízéves tagságunk kapcsán Európa Nap volt Veszprémben ésiparkamara (VKIK) által működtetett Europe Direct Tájékoztató Központ Európa Napot rendezett Veszprémben május 11-én a Fortuna udvarban. Korábban is volt már ismeretterjesztő rendezvény a megyében A VKIK által életre hívott Európa Nap névre hallgató rendezvény fő témája Magyarország tízéves európai uniós tagsága, illetve a májusi európai parlamenti választásokra való figyelemfelkeltés volt. A programokkal minden korosztályt próbáltak megcélozni és megtalálni, a kíváncsiskodók számát látva kijelenthetjük: nem volt ez sikertelen kísérlet. A gyerekeket ügyességi játékokkal, a felnőtteket pedig naprakész európai uniós információkkal érdeklődésük szerint többek között utazással, munkavállalással, tanulással kapcsolatban várták az iroda munkatársai. A vállalkozó kedvűek az EU-totó helyes kitöltésével országos nyereményjátékban vehettek részt, melynek fődíja egy kétszemélyes négynapos brüsszeli utazás lesz. Veszprém megyében nem először tartott akamaraazeurópaiuniót népszerűsítő rendezvényt Fotó: Győrffy Árpád Hagyományosnak mondható, hogyaszezonfelkészítőrendezvénynek aclub Tihany ad otthont Nyakukon anyári szezon Eligazító rendezvénnyel segítik a vállalkozók felkészülését ésiparkamara, valamint a KISOSZ Veszprém Megyei Képviselete a közös, immár hagyományosnak mondható szezonfelkészítő rendezvényét ezúttal is a Club Tihanyban tartotta. Tanulságos nap volt. A rendezvény kimondott célja, hogy a nyári idegenforgalmi szezon előtt aktuális információkkal segítsék a vállalkozók mindennapi működését, mondta köszöntőjében dr. Somogyi Istvánné, akamara főtitkára. Miközben a turisták pihennek, a vállalkozók azon dolgoznak, méghozzá nem is keveset, hogy a nyaralás gondtalan legyen. Akamara és akisosz azt szeretné, hogy a vállalkozók is problémamentes szezont tudjanak maguk mögött, ehhez minden tőlük telhető segítséget megadnak. Vágó Péter, a KISOSZ Veszprém Megyei Képviseletének elnöke szintén azt emelte ki, hogy szándékuk szerint azért szervezték a tanácskozást, hogy a vállalkozók fontos témákban eligazítást kapjanak. Úgy vélte, az előadók tudtak hasznon információkkal szolgálni. A szezonfelkészítő fórumon hasznos, és akereskedő, vendéglátó vállalkozások számára nélkülözhetetlen információk hangzottak el, így terítékre kerültek anyári élelmiszer higiéniával, az online pénztárgépekkel kapcsolatos tudnivalók Az eszmecseréről szóló összeállításunk alap IV-V. oldalán olvasható.

2 II. ÜZLET MÁJUS 12. Petíciót bárki benyújthat Az Európai Parlament hatáskörei a Lisszaboni Szerződés óta megnövekedtek ALisszaboni Szerződés hatálybalépésével (2009. december) az Európai Parlament hatásköre jelentősen megnövekedett és erős társ-jogalkotóvá lépett elő. Az Európai Unióban a legtöbb jogszabály már uniós szinten születik az egységes piac kérdéskörétől kezdve a polgári szabadságjogokig, ezért az Európai Parlament legalább akkora hatással van az európaiak életére, mint nemzeti parlamentjeik. A Lisszaboni Szerződés egyik fontos újítása, hogy a tagállamoknak figyelembe kell venniük az Európai Unió történelmében először az európai parlamenti választások eredményét annak apo- litikusnak a jelölésekor, aki 2014 őszén átveszi José Manuel Barroso, ajelenlegi bizottsági elnök székét. Abiz- tosjelölteknek pedig meg kell győzniük aparlamentet felkészültségükről ahhoz, hogy hivatalbaléphessenek. Az európai parlamenti képviselők az Unió jogalkotói: hozzájárulásuk és jóváhagyásuk nélkül az uniós jogszabályok többsége nem jöhet létre. Az ezekkel kapcsolatos hatásköröket aparlament kétkamarás jellegű rendszerben az Európai Tanáccsal (az Európai Unió 28 nemzeti kormányával) közösen gyakorolja. A 2009-es Lisszaboni Szerződéssel a Parlament tényleges hatáskörhöz jutott az utolsó olyan fontos szakpolitikai területeken is, ahol korábban csak konzultatív szerepet töltött be. Ilyen volt amezőgazdaság ésapolgári szabadságjogok területe. Az európai mezőgazdaság, regionális fejlesztés, energiaügy, közlekedés, környezetvédelem, segélyezés és tudományos kutatás szakterülete mind jelentős uniós támogatásban részesül. Az Európai Unió hosszú távú költségvetését ezért a tagállami kormányoknak ésazep-képviselőknek kell jóváhagyniuk, és a kétfél az éves költségvetésekről is közösen dönt. A Parlament emellett ellenőrzi, hogy az Uniós intézmények megfelelően használták-e fel az adófizetők pénzét. Amennyiben a számlák rendben vannak, akkor a Parlament jóváhagyja a zárszámadást. Az EP számos alkalommal kérte már a pénzek elköltésének alaposabb tagállami felügyeletét, 1999-ben pedig a források nem megfelelő kezelése miatt a biztosi testület egészét lemondatta. Ademokratikus elszámoltatás érdekében minden parlament alapvető funkciója a többi hatalmi ág ellenőrzése. Az Európai Parlament ezt a feladatát többféleképpen látja el. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elszámolással tartozik a Parlamentnek, amelyet tájékoztatnia kell, és ki kell kérnie véleményét akül- és biztonságpolitikai kérdésekben. AParla- ment az uniós kül- és biztonságpolitika erejének és hatókörének formálásában költségvetési hatásköreivel isél- het. Az Unió bővítéséhez és a nem tagállamokkal kötendő kereskedelmi ésegyéb megállapodások aláírásához is a Parlament egyetértésére van szükség. Az EP-képviselők nagy hangsúlyt fektetnek az emberi jogi kérdésekre ésademokra- tikus értékek terjesztésére világszerte. Azetéren végzett munka csúcspontja minden évben agondolat szabadságáért adományozott Szaharovdíj odaítélése. Az EP az időnként áttekinthetetlennek tűnő brüsszeli világban az átláthatóság, a nyitottság ésanyilvános hozzáférés fő szószólója. APar- lamenthez minden európai polgár benyújthat petíciót például környezetvédelmi problémákkal, vámhatósággal fennálló jogvitákkal, nyugdíjjogosultságok átvitelével és egyéb olyan kérdéssel kapcsolatban, amely az Európai Unió hatáskörébe tartozik. Az európai polgárok aparlament által kinevezett, független európai ombudsmanhoz is fordulhatnak, akinek az uniós intézményeknél tapasztalt hivatali visszásságok vagy hatáskörrel való visszaélések kivizsgálása afeladata. A Vedd észre. Tégy érte. Légy Része európai parlamenti tájékoztató kampány 2013 októberében vette kezdetét és négy szakaszból áll. Az első részben az Európai Parlament új hatáskörei kerülnek fókuszba, ezt a nagyvárosokban megrendezett tájékoztató turné követi, amely öt témát jár körül: a gazdaságot, a foglalkoztatást, az életminőséget, az anyagi biztonság kérdését és az EU-nak a nagyvilágban betöltött szerepét. A harmadik szakasz februárban indult, és a május végi választásra összpontosít. A választások után kezdődő utolsó rész középpontjában az újonnan megválasztott Európai Parlament, az Európai Bizottság elnökének parlamenti megválasztása és az új bizottság beiktatása áll. Az európai parlamenti választási kampány költsége 2009-ben 27 tagállammal 18 millió euró (5,4 milliárd forint)volt. A jelenlegi kampány költségét a válság miatt mérsékelték: 16 millió euróba (4,8 milliárd forint) kerül, holott már 28 tagállamban tart a kilenc hónapos kampány. Ez azt jelenti, hogy a kampány költsége 3,16 cent (9,48 forint) polgáronként. Az EP új honlapja: Nagyon pontos általános tájékoztatás Annyira összetett az új rendszer, hogy egy teljesen új jogi környezetről lehet beszélni Sánta Károly, anyugalom Biztonsági és Vagyonvédelmi kft. ügyvezető igazgatója két cégképviseletében is érintett aptk.-változás miatt: egyrészt anyugalom Kft. ügyvezetőjeként és egyik tulajdonosaként, másrészt pedig asánta és Társa Kft. nevében, amely cég ügyviteli területen dolgozik. ANyugalom Kft. kapcsán vetődik fel több kérdés az új jogszabállyal kapcsolatban, hiszen vagyonvédelemmel foglalkoznak, mely bizalomra épülő, de kockázatokkal teli tevékenység. Itt fordulhatnak elő jelentős káresemények, és nem mellékes, hogy avezető tisztségviselők felelőssége hogyan alakul. Nyilván ennek a tevékenységnek megteremtődött már abiztosítási háttere, mely által a kockázatok csökkenthetők, de a pontos jogi feltételekkel tisztában kell lenni, ezért nagy örömmel érkezett az előadásra, melyet felettébb hasznosnak tartott. Az új Ptk. egy összetett jogszabályrendszer, ráadásul számos kérdésre nem is aptk.-n belül kaphatunk választ, ezért úgy látja, avállal- kozások feladata bonyolultabb lett. Póczik András, az Agape Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója, afüggetlen Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének vezetőségi Fotó: Fröhlich András APtk. módosítása kapcsán szervezett fórumsok embert vonzott tagja szerint ha valakiket, akkor a cégvezetőket mélyen érinti aptk.-változás. Annyira összetett az új rendszer, annyi tabu dőlt le, hogy egy teljesen új jogi környezetről beszélhetünk. A biztosítási, alkuszi piac számára is külön problémát jelent, hogy az eddigi, alapvetően német mintára kialakult biztosítási rendszer párosul egy amerikai jellegű kártérítési rendszerrel, ami teljesen új megközelítést követel. További közös gond, hogy atörvény nagy hangsúlyt fektet a vezetői, döntéshozói felelősségre, melynek a negatív konzekvenciáiból eredő anyagi kötelezettségek akár örökölhetők Ez nagyon nagy teher a döntéshozók vállán, nem egy ügyvezetőről tud, aki a törvényváltozás miatt megvált posztjától, vállalkozásától. Mindezen negatív hatások kivédésére természetesen vannak biztosítási konstrukciók, apiaci szereplők példás gyorsasággal reagáltak amegvál- tozott viszonyokra. Erre azért is nagy szükség van, mert csak akkor várhatók el megfontolt vezetői döntések, ha az azokat meghozók fenyegetettség érzés nélkül, békében tudnak dolgozni. Abiztosítók rövidtávonta- lán nyertesei lehetnek aválto- zásnak, hiszen megnövekedik termékeik iránt akereslet, de hosszú távon már számolni kell azzal, hogy jelentős kártérítések kerülnek megítélésre, melyeket ki kell majd fizetniük. Bodó Ágotának, a Mérleg 2001 Kft bejegyzett könyvszakértőjének, adószakértőnek eddig nem sok ideje volt az új Ptk.-t áttanulmányozni, ezért azt várta az előadástól, hogy egyrészt alapos áttekintést ad, másrészt avállalkozá- sok számára fontosabb területeken, például avezetői felelősség kérdéskörében hoszszabban elidőz és arészletek- re kiterjedő útmutatásokat ad. -Nos, úgy gondolom, nem lehet okunk panaszra, egy rendkívül precíz áttekintést, nagyon pontos általános ismertetést kaptunk. Ahallga- tóság nagyon sok területről érkezett, ezért érthető, hogy egy összefoglaló hangzott el a törvényről, ugyanakkor agaz- dasági szakembereket leginkább érintő területről, például avezető tisztségviselők felelősségében beállt változásokról talán érdemes lenne egy újabb fórumot tartani. Legalábbis engem ez akérdéskör foglalkoztat leginkább az új Ptk.-val kapcsolatban. Volt már egy másik, az én profilomba illeszkedő előadás a társasági jogról és a könyvvizsgálat aktualitásairól, de azon sajnos nem tudtam részt venni, talán ezért van bennem egy kis hiányérzet. Ez az előadás mindenképpen jó volt arra, hogy az ember áttekintést kapjon az új szabályozásról és tudja, hogy hol nézzen utána az őt érintő kérdéseknek. Bonyolultabb szabály Dr. Ferencz Miklós előadása a törvényekről Egy hónapja lépett életbe az új Polgári törvénykönyv (Ptk.), mely mélyen átalakította a korábbi, még 1959-as szabályozást. Az új joganyag a vállalkozások életét alapjaiban határozza meg, ezért nem csoda, hogy telt ház fogadta a változásokról szóló előadást. Mintegy száz kamarai tagot, cégvezetőt, vállalkozót üdvözölt dr. Somogyi Istvánné, aveszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára április 16-án, a kamara új, Radnóti téri épületében. Mint hangsúlyozta, fontos Fotó: fröhlich András feladatuk, hogy előadásokkal segítség tagjaik eligazodását a változó jogi környezetben, ez afórum is ezt acélt szolgálja. APtk. változásairól szakavatott előadót hívtak: dr Ferencz Miklós aveszprémi Törvényszék Polgári Kollégiumának vezetője, akinél aterü- letre való nagyobb rálátással vélhetően kevesen rendelkeznek. Atanácsvezető bíró részletes beszámolót tartott az új joganyagról, mely egyszerre ad világosabb szabályrendszert, és bonyolultabb eligazodást. Ennek egyik oka a szerkesztési elv, mely magas absztrakciós szintet ért el, továbbá amegváltozott szemlélet. Míg amúltban úgynevezett kógens, azaz kötelezően irányadó rendelkezések alkották a Polgári törvénykönyv szabályrendszerét, melyektől csak ajogszabályban nevesített esetekben és módon lehetett eltérni, addig a 2013 / XV. Törvény azújptk. diszpozitív szemléletet hozott. Ezek szerint aszabályok tágabb keretet, nagyobb mozgásteret engednek afeleknek azzal, hogy anevesített tiltásokat figyelembe véve szabadon eltérhetnek a szabályozásban foglaltaktól. Éppen az adja az eligazodás nehézségét is, hiszen ajogszabályok általános érvényű megfogalmazásaiból kell leképezni, kikövetkeztetni azt, hogy az adott esetben vajon melyik rendelkezés az irányadó. Jó példa erre, hogy az új joganyag szerint agazdasági szervezet tagjának és magának atársaság- nak a kapcsolata eltérhet a törvényben ismertetettektől, de ezt korlátozzák például a kisebbségvédelmi, a munkavállalói érdekek szabályai. De utóbbiakat ez atörvény külön nem mondja meg, az általános szabályokból kell következtetni, hogy egy adott társasági szerződésben, egy cégalapításnál milyen módon térhetnek el a rendelkezésektől mondjuk ajogok, hatáskörök, határidők, igényérvényesítések terén. Összefoglalva: közös szabályokat alkalmaz a törvény, így nem feltétlenül az adott jogintézménynél találhatók meg az egyébként irányadó szabályok. Ez szülhet vitás helyzeteket, például, hogy hasonló eseteket eltérően ítélnek meg bíróságok. E probléma realitását kérdésemre Ferencz Miklós is megerősítette az előadás szünetében. Ugyanakkor elmondta: folyamatosan zajlanak jogegységi Dr. Ferencz Miklós kellő részletességgel elemezte az új törvényt egyeztetések, hogy ezt a jogalkalmazási problémát áttekintsék, és elvi álláspontokat alakítsanak ki az egységes ítélkezési gyakorlat kialakítása érdekében. Azt azonban hangsúlyozta, az új Ptk. a korábbinál nagyobb jogi figyelmet, szélesebb ismereteket vár elacégektől, vállalkozásoktól, ezért felértékelődhet a jogtudók szerepe a gazdaságban. Mert azt fontos tudnunk, a Ptk. szinte minden paragrafusában érintheti a gazdaság szereplőit. A rendelkezés kódex jelleggel integrálja a család-, a gazdasági és kereskedelmi jogot, ugyanakkor kimaradt belőle az iparjog védelmi, a szerzői és a munkajog. A jogalkotó célja az volt, megfelelő magánjogi feltételeket teremtsen egy szociális elemekkel átszőtt, alkotmányosan védett piacgazdaságnak. A kódex számozott könyvekben taglalja az ember mint jogalany, a jogi személy, a családjog, a dologi jog, a kötelmi jog, az öröklési jog szabályrendszerét. Az általam megkérdezett cégvezetők, vállalkozók legnagyobb érdeklődéssel a felelősségben bekövetkezett változások ismertetését várták. Ferencz Miklós úgy véli, e téren valóban történtek változások, de korántsem olyan mélyek, hogy az túlzott aggodalomra adna okot. A korlátolt felelősségű társaságok vezetői, tagjai a fő szabály szerint továbbra sem felelnek a társaság tartozásaiért. Az viszont igaz, hogy a kft. ügyvezetője szándékos károkozás esetén már egyetemleges felelősséggel tartozik. Az tehát nem igaz, hogy a kft. ezentúl tulajdonképpen bt. lesz, de tény, hogy az adósságok ellen védő hálót szorosabbá fonta a jogalkotó.

3 2014. MÁJUS 12. ÜZLET III. Olcsó és jó megoldásokat kínálnak A 2002-ben indított Széchenyi Kártya Program elemei minden eddiginél alacsonyabb kamatok mellett érhetők el A Széchenyi Kártya Program napjaink legsikeresebb vállalkozói finanszírozási megoldása. A jegybanki alapkamat jelentős csökkenése és az állam által nyújtott támogatások következtében a program keretein belül igényelhető hitelkonstrukciók minden eddiginél alacsonyabb kamatokkal érhetők el a vállalkozások számára. A Széchenyi Kártya Program (SZKP) bemutatását célzó országos rendezvénysorozatot szervezett akavosz Zrt., amelynek egyik állomása Veszprém volt. Aprogram kínálta hitellehetőségeket minden eddiginél alacsonyabb kamatok mellett lehet igénybe venni, hangzott el a Chianti étteremben tartott fórumon. A résztvevőket köszöntötte Porga Gyula,Veszprém polgármestere is, aki kiemelte, Veszprémben hatezer vállalkozás működik, ezek közül alig száz foglalkoztat ötven személynél többet. Ez is azt mutatja, hogy aváros gazdaságának tartóoszlopát a kis- és középvállalkozások teszik ki. Fontosnak tartotta ezek hosszú távú működését, hiszen nekik köszönhető, Dr.Somogyi Istvánné, dr.vadlek Krisztina, valamint Krisán László. Avállalkozókhoz szóltak hogy a városban régóta öt százalék alatti amunkanélkü- liség. Miután az önkormányzatok pénzügyi terheit akor- mányzat konszolidálta, lehetőségük nyílik arra, hogy jövőre csökkentsék avállalko- zók helyi adóterheit. Afórum egyik házigazdája, Gazsi Attila, avállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetségének (VOSZ) Veszprém megyei szervezetének elnöke arról beszélt, hogy az országjáró körútnak köszönhetően a vállalkozók helyben és első kézből kaphatnak információkat. Szerinte az SZKP olcsó és bevált forma. Ahhoz azonban, hogy minél többen igényeljék, sez- által elindulhasson anagyobb léptékű gazdasági fejlődés, kiszámíthatóbb jogi és gazdasági környezet szükséges. Atárs házigazda Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, dr. Somogyi Istvánné arról tájékoztatott, hogy akamarához 4139 igény futott be, a kibocsátott összeg 16 milliárd forint. Úgy vélte, a program jó, ezt bizonyítja a töretlen sikere Perlusz László, a VOSZ ügyvezető igazgatója helyzetértékelése szerint, a magyar gazdaság tavaly elérte agödör alját, és szolid, de bizakodásra okod adó növekedést produkál. Ugyanakkor hosszú még azút, hiszen több év lemaradását kell pótolni. Felhívta a figyelmet arra, hogy annak ellenére, hogy a Széchenyi Kártya Program versenyképes kamatot biztosít, mégsem fejlődik robbanásszerűen a szektor. Ennek oka egyebek mellett abeszál- lítói program hiánya, az alacsony export, valamint afog- lalkoztatás jelenlegi szerkezete. Ahazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek javítására létrehozott Széchenyi Kártya Program keretein belül hat különböző hiteltermék közül választhatják ki avállalkozá- sok afinanszírozási igényüknek megfelelő konstrukciót. Aprogramban igényelhető hitelek egymásra épülnek és akár egyidejűleg, egyszerre is felhasználhatóak. A máig legnépszerűbb konstrukció, aszéchenyi Kártya klasszik szabadon felhasználható folyószámlahitel amár legalább egy éve működő mikro-, kis- és középvállalkozások átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására szolgál. Az igénylők már három hét alatt akár 25 millió forint összegű szabadon felhasználható hitelhez juthatnak, gyors és egyszerűsített hitelbírálatot követően, csökkentett adminisztrációval. A Széchenyi Forgóeszközhitel akár hároméves futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök (alapanyagok, árukészletek) finanszírozására szolgál, igénylésével a vállalkozások egy egyszerűen elérhető és rugalmasan használható, államilag támogatott hitelhez juthatnak. Az igényelhető hitel 1 millió forinttól maximum 25 millió forintig terjedhet. A kormány május 1- jétől évi öt százalékpont kamattámogatást biztosít a Széchenyi Beruházási Hitel, az uniós pályázatokhoz igényelhető Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel hitelszerződések teljes összegéhez, az adott ügylet futamidejének első három évére. Még olcsóbb lett az Agrár Széchenyi Kártya is, amelyhez a Vidékfejlesztési Minisztérium négy százalék kamattámogatást nyújt. A SZPK keretein belül kihelyezett hitelek összege mára meghaladja az 1280 milliárd forintot. A hiteligénylések száma megközelíti a 270 ezret, és eddig mintegy 200 ezer hitelügylet jött létre. A Széchenyi Kártya Program hitelei akavosz Zrt., avosz és a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban igényelhetők országszerte közel 300 helyen. Mozgalmas évet zárt akamara Naprakész tanácsadást nyújtanak a pályázati lehetőségekről, amelyek iránt nagy az érdeklődés (Folytatás az 1. oldalról) A régi székház Az Üzlet Nonprofit Kft. tulajdonában volt, amelyet hivatalosan ez a szervezet értékesített. Az új ingatlant már a kamara vásárolta meg. A küldöttgyűlés a kft. végelszámolásáról döntött, mellyel lényegesen csökkennek az adminisztrációs terhek és költségtakarékosabb lesz a gazdálkodás. A kamara tavalyi gazdálkodását tervszerűnek jellemzi abeszámoló. Agazdaságfejlesztési iroda tavalyi működését bemutató fejezet hangsúlyozza, számos funkcionális és szakmai rendezvényt szerveztek, működtették a klubokat és klasztereket. A rendezvényeknél fő szempont volt a vállalkozók igénye és a sokakat érintő jelentősjogszabályváltozások. Igen nagy részvétellel zajlott az adófórum, a balatoni szezonfelkészítő, valamint az elektronikus útdíj bevezetésével kapcsolatos tájékoztató.a nagy érintettségre és érdeklődésre való tekintettel a pénztárgépek cseréjére vonatkozó jogszabályról három helyszínen Veszprém, Pápa, Tihany tartottak fórumot igen nagy részvétellel. Fontos megjegyezni, hogy a regisztrációs adatbázis segítségével most már több ezer vállalkozást tudnak elektronikus módon értesíteni a fontosabb jogszabályváltozásokról, hitelekről, pályázatokról és kamarai rendezvényekről. Jogszabályi kötelezettségéből fakadóan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának regisztrálnia kell valamennyi építőipari kivitelezést végző vállalkozást. Erre a VKIK valamennyi irodájában (Veszprém, Ajka, Pápa) lehetőség van. A vállalkozások egy részét a kamaráknak ellenőrizniük is kell, 2013-ban összesen nyolc helyszíni ellenőrzés történt. A kamara naprakész tanácsadást nyújt a megjelent pályázati lehetőségekről mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok részére.avállalkozások ingatlanfelújítással és-vásárlással, technológiafejlesztéssel, valamint munkahelyteremtéssel kapcsolatos támogatási konstrukciókat kerestek leggyakrabban. Jelentős volt ajogi szaktanácsadás iránti igény. Aleg- többeket érintő téma apolgári Törvénykönyv módosítása miatt a gazdasági társasságokra vonatkozó új szabályok voltak. Ezek között is kiemelt érdeklődésre tartott számot a gazdasági társaságok ügyvezetőinek, vezető tisztségviselőinek felelősségére vonatkozó szabályozása. Szintén sláger volt a vállalkozások közötti körbetartozás kérdése E körben tájékoztatást adtak az érintett vállalkozásoknak a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működéséről. A vállalkozások legnagyobb problémája továbbra is az, hogy aszerződött partner aszerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, etárgyban sokan érdeklődtek ajogi lehetőségek felől. Akamara felhívta avállal- kozások figyelmét azegymil- lió forint alatti fizetési igények úgynevezett fizetési meghagyásos eljárás keretében történő érvényesítésére, valamint az ezt az összeget meghaladó igények jogi úton történő érvényesítési formájára A tapasztalatok szerint a cégalapítási kedv atavalyi évben sem hanyatlott, de félő, hogy az újonnan alapított cégek jelentős része virágéletű lesz figyelemmel arra, hogy a vállalkozások jelentős része csak egy-egy projektre alakult. A kamara Szellemitulajdon-védelem a gyakorlatban címmel május 28-án fórumot szervezett, ezen többek között szó volt avállalkozások versenyképességét elősegítő rendkívül alacsonykamatozá- sú MNB növekedési hitelről Szintén sikeres volt az építési törvény és az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos szabályozás miatti fórum, továbbá a gazdasági évnyitó, amelyet amegyeháza dísztermében rendeztek. Itt Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter ismertette a kormányzat fejlesztéspolitikai céljaitésazuniós források lehívásának megújuló rendszerét. Akamarai tagok márciusban látogatást tehettek ahan- kook dunaújvárosi gyárában, áprilisban informatikai fórumot, illetve a 8-as főút fejlesztésével kapcsolatos fórumot szervezett számukra a kamara. Sikeres volt atavalyi szezonfelkészítő rendezvény és akárpát Régió Üzleti Hálózat bemutatkozása A kamara bemutatkozási lehetőséget adott az állam által létrehozott, akis- és közepes vállalkozások exportlehetőségeit segíteni hivatott Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. bemutatkozására ésnemzetközi adótanácsadó céget kért fel, hogy adjon áttekintést ahatáron átnyúló építőipari szolgáltatások adózásáról, hiszen sok cég főként építőipari dolgozik Németországban és Ausztriában. A kamara októberben állásbörzét szervezett az osztrák síterepeken téli munkát vállalni szándékozó, vendéglátásban dolgozók számára. Novemberben pedig akamara megtartotta a NAV, a KSH és Napló gondozásában elkészült TOP kiadvány bemutatóját. Végül decemberben fórumot szervezett aven- déglátásban megkövetelt higiéniai feltételek alakulásáról. Aszakmai klubok kapcsán abeszámoló részletezi abe- szállítói, az Energia, aköny- velő, amarketing, aminőség és a Humán Szakemberek Klubja tavalyi eredményeit. A dokumentum ismerteti a klaszterek tavalyi működését Az elnök szóbeli kiegészítésében eterületről úgy fogalmazott, egyre szorosabb a résztvevők kapcsolata, rendkívül hasznosak az egymás üzemeiben tett látogatások és abizalmi légkör erősítése, de megjegyezte, ma még nem jellemző aközös beruházás. Atájékoztató részletezi azt is, hogy mely hazai és nemzetközi projektekben vállalat a kamara sikeres pályázói, projektgazdai feladatokat ban ezen projektek elnyert, vissza nem térítendő támogatásainak összege csaknem 30, kiadásainak összege pedig mintegy 17 millió forint volt. Aterületi irodák Ajka és Pápa sikeresen működtek, a 2014-es év dr. Markovszky György szerint választ adhat arra akérdésre, hogy szükség van-e további iroda, netán irodák nyitásáraamegyében. A szakképzés terén a kamarával szemben támasztott országos elvárás, hogy növeljék atanulószerződések számát, ezért fontos feladat Dr.Markovszky György(fent) szóbeli kiegészítésselbővítette abeszámolót. Aküldöttek(balról) mindenrőlegyetértésben döntöttek olyan gazdálkodók bevonása a gyakorlati képzésbe, amelyek eddig nem foglalkoztattak tanulót. Akötelező ellenőrzések során az új gazdálkodók közül három vállalkozás nem felelt meg azellenőrzé- seken, mert nem rendelkeztek aképzéshez szükséges tárgyi feltételekkel. A kamara folyamatosan szervezett mesterképzéseket, ennek egyik fontos oka, hogy 2015 szeptemberétől már csak mestervégzettséggel lehet tanulót oktatni agyakorlati képzőhelyeken, ezért ben elindul akamara mestervizsgaprojektje. A kamara elkészített egy szakképzés-fejlesztési koncepciót is, mely egy olyan megyei szakképzési struktúrát vázolt fel, amelynek eredményeként kiváló szakemberek segítik ajövőben agazdaság versenyképességének növelését. Meg kell értetni atársa- dalommal: egy jól képzett szakemberre ugyanolyan szükség van, mint adiplomá- sokra, vagyis vissza kell állítani a munka becsületét, a szakmunkás erkölcsi és anyagi megbecsülését.

4 IV. ÜZLET MÁJUS 12. Anyári kánikula veszélyei Rajtunk múlik, hogy az élelmiszer szerves táplálék vagy baktérium táptalaj lesz A nyári hőségben fokozottak az élelmiszer-biztonsági veszélyek. Az ilyenkor szokásos és kötelező aktuális intézkedésekre hívta fel a figyelmet dr. Leitold József, aveszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági ésállategészségügyi Igazgatóságának vezetője. A szezonnyitó rendezvényen dr. Leitold József kifejtette, minden élelmiszer tartalmaz bizonyos számú baktériumot, de az étel addig mondható kiválónak, amíg egy milliliterjében (körülbelül egy körömnyi) aszámuk nem haladja meg a tízezret. Ha már százezer a baktériummennyiség, atej megsavanyodik, egymilliónál pedig jön a szageltérés, tízmilliónál pedig már bűz érezhető. Egy milliliterben százmillió baktérium a romlás látható jeleit mutatja, míg egymilliárd baktériumnál strukturális változások állnak be. Ez utóbbira mondják, hogy szinte már mozog az étel. Afőállatorvos hangsúlyozta, ahőmérséklet emelkedésére a baktérium robbanásszerűen szaporodik. Míg öt Celsius fokon 72 óra alatt lényegesen nem változik aszámuk, ugyanennyi idő alatt tíz fokon aszázszorosára-, 12 fokon a tízezerszeresére, 15 fokon pedig az egymilliószorosára emelkedik. Nyomatékosított: a baktériumszámot milliliterenként százezer alatt kell tartani! Ehhez alacsony kiindulási, megfelelő tárolási hőmérséklet, Az érdeklődő vállalkozok sok hasznos és szükségszerű információval gyarapodtak afórumon friss és jó minőségű alapanyagok, szakosított tárolás és előkészítés, tisztaság és higiénia, valamint a korszerű ételkészítési technológiák egyaránt szükségesek. A megfelelő tárolási hőmérsékletet a gyártó előírásai szerint kell betartani, de alapszabály, hogy a hűtőben öt-, fagyasztóban pedig mínusz 18 fok alatti hőmérséklet, legyen. A belsőségeket csak négy fok alatt lehet tárolni. A gyakorlati tapasztalatuk az, hogy nyári nagy melegben a sűrűn nyitogatott hűtő esetében akár tíz fok is lehet abelső hőmérséklet, ami az étel romlását eredményezi, ezért erre nagyon oda kell figyelni! A hatályos jogszabály módosítása kapcsán szólt az ételek előkészítése, a szakosított tárolás, valamint mosogatás terén tett bizonyos fokú enyhítésekről Dr. Leitold József jelezte, új jogszabály szól afogyasz- tók tájékoztatásáról, ami előírja az élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatokat: az élelmiszer nevét; az összetevőket; az allergiát vagy intoleranciát okozókat. Erről a vendéglátóknak is tájékoztatást kell adni, ez lehet szóban, étlapon, tájékoztató feliraton, az ételhez mellékelt kísérődokumentumon, reklámanyagon, megrendelőlapon, csomagoláson. Információt kell adni a más előállítótól származó élelmiszer (például sósperec, amely nyomokban földimogyorót tartalmaz) kiszolgálása eseten Az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobbmennyiségéről, atransz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről éshatósági ellenőrzéséről, valamint alakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról tavaly jelent meg arendelet. Afőállatorvos elmondta, aszabályt anépe- gészségügy érdekében alkották. Atransz-zsírsavak növényi olajok keményítési eljárása (hidrogénezése) során keletkeznek. Érrendszeri károsodást, szív és érrendszeri megbetegedést okoz, növeli a rossz koleszterin szintet. Elsősorban csokibevonóban, hidrogénezett margarinokban, sütőipari termékekben, cukrászati készítményekben fordulhat elő. A határérték: száz gramm zsír maximum kettő gramm transz-zsírsavattartal- mazhat. Ajogszabály avégső fogyasztóknak szánt élelmiszerekre vonatkozik. Higiéniai tudnivalók Ajogszabályi változásokról, a vendéglátásban előforduló élelmiszerláncbiztonsági aktualitásokról adott átfogó tájékoztatót a Veszprém Megyei Kereskedelmi ésiparkamarában dr. Leitold József, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgatója. Jól látszik, közeleg a szezon, a kamarai fórumra százan érkeztek. Dr. Leitold József elmondta, változtak avendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételei. Eszerint aközétkeztetést végző vendéglátók által előállított, valamint anapi huszonkilenc adagnál nagyobb adagszámban előállított, a végső fogyasztónak szánt ételek összetételére, csomagolására vonatkozó adatoknak az előállítás helyén, termékenkénti anyaghányad-nyilvántartásként rendelkezésre kell állniuk. Avendéglátásban felhasználható az elejtett vad (de előkészítő hely szükséges), valamint akistermelői élelmiszer. Aszakosított tárolás általános szabálya, hogy az alapanyag, a hőkezelést igénylő félkész termék, valamint a késztermék csak külön hűtőtérben tárolható. Anyers húsokat; akültakarójában lévő, illetve zsigereletlen vadat; a hidegvérű állatok húsát; ahű- teni kívánt tisztítatlan zöldséget, gyümölcsöt, gombát, a felületén nem kezelt héjas tojást; anyers tejet külön hűtőtérben kell tárolni. Szakosított tárolás során tett enyhítések: Afogyasztás- ra közvetlenül alkalmas élelmiszerek, hőkezelést nem igénylő félkész- és késztermékek egy hűtőtérben is tárolhatók. Afagyasztott, teljes felületükön becsomagolt alapanyagok, félkész termékek és késztermékek közös mélyhűtőtérben is tárolhatók Élelmiszerbiztonsági előírások: tilos a kiszolgálásból és felszolgálásból megmaradt, vagy romlásra gyanús ételt, illetve annak maradékát friss termékhez keverni, abba bedolgozni, vagy azt ismételten kiszolgálni, felszolgálni. A vendéglátó létesítményben előállított termék a végső fogyasztó ellátása mellett más, avendéglátó létesítmény légvonalban számított 40 kilométeres körzetében lévő kiskereskedelmi létesítmény részére is forgalomba hozható, de ez már csak avégső fogyasztónak forgalmazható. Uniós rendelet lépett hatályba avendéglátásban afo- gyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, emiatt szigorodtak az étlaptervezési alapszabályok. Afogyasztó részére megfelelő tájékoztatást kell adni, az élelmiszer összetételére, jellegére, származására vonatkozó információról. Kiemelte, a választék nagysága, összetétele, atárolt élelmiszerek, az előkészített alapanyagok és elkészített ételek mennyisége, a megválasztott technológia legyen arányban a személyi és tárgyi feltételekkel. Dr. Leitold József szólt arról is, hogy tavaly 5287 esetben végeztek hatósági ellenőrzést. Agyakrabban előforduló hibák közé tartoznak: a képzetlenség, ismeretek hiánya; hanyagság, laza munkafegyelem; jelölési hibák; a technikai feltételek hiánya; nem engedélyezett tevékenységvégzése. A pörköléstől a konfitálásig Az elmúlt évtizedben speciális technológiák jelentek meg a vendéglátásban. Ezek különleges műszaki feltételeket igényelnek, de megéri az áldozatvállalás, mert az ételeket hosszabb ideig eltarthatóak a hűtőben, nagy adagszámú, szervezett étkeztetést, gyors kiszolgálást tesznek lehetővé.többek között ezekről is beszélt dr. Leitold Józseffőállatorvos a kamarában tartott előadásán. A Veszprém Megyei Kormányhivatala Élelmiszerláncbiztonsági ésállategészségügyi Igazgatóság igazgatója elmondta, az új technológiák kialakításában a bő választék iránti igény, a vendégforgalom kiszámíthatatlansága, a fő étkezésekre összpontosuló csúcsterhelés, aszükségesnél kisebb kapacitás, az elkészített ételek rövid fogyaszthatósági ideje, a kis létszámú személyzet, az ételek túltárolásá- AVilla Mediciben az új technológiák alkalmazásamellett úgyszintén kiemelt figyelmet fordítanak ahigiéniai szabályok betartására, mondtaamrein Csaba, az étteremséfje nak kockázata egyaránt szerepet játszott. Dr. Leitold József jelezte, az egyik újdonság a Cookchill (főzés-hűtés). Atechno- lógia lényege, hogy az elkészült ételt erre acélra készült berendezéssel gyorsan lehűtik, hűtve tárolják, majd közvetlenül afogyasztás előtt átforrósítják. Alkalmazásához gyorshűtő berendezés (blast chiller), egyenletesen alacsony hőmérsékletet biztosító, hőmérséklet kijelzővel, vagy kijelző rendszerrel felszerelt hűtőtároló szükséges. A készétel nagy mennyiségben, nagy választékban, öt napon át biztonságosan rendelkezésre áll. A Cook-chill technológia csak higiéniai szempontból kifogástalan étkeztető helyen végezhető. A gyorshűtést a főzés befejezése után 30 percen belül el kell kezdeni, és az ételt további 90 percen belül nulla és plusz három fok közé kell hűteni. A Cook-freeze (főzés-fagyasztás) technológia lényege ahőkezelés-hűtés-fagyasztásfelengedés-átforrósítás-felszolgálás sorrend. Speciális nagyteljesítményű gépet igényel, hiszen az ételt 150 perc alatt mínusz 20 fokra kell lefagyasztani. Adagokban csomagolva mínusz 18 fok alatt hónapokig is eltartható. Jelölése kötelező! A Sous-vide (vákuum alatt) technológia során az ételek összetevői nyersen vagy részben hőkezelve, zárt, vákuummal légtelenített csomagolásba kerülnek, majd kíméletes (plusz 100 fok alatti) hőkezelésen esnek át. Ezt gyors lehűtés követi. Az étel napig tárolható. A konfitálás egy régi technológia (abálás) újragondolását jelenti, ez ugyanis zsiradékban, alacsony hőfokon, hosszú ideig történő hőkezelést jelent. A húsok nem száradnak ki, megőrzik értékes létartalmuk nagy részét, omlósak és puhák maradnak. Dr. Leitold József leszögezte, mindegyik technológia kizárólag friss élelmiszer vagy frissen készített vendéglátó-ipari termék tartósítására alkalmazható! A Sous-vide technológia, valamint a konfitálás esetén részletesen kidolgozott HACCP rendszer alkalmazása szükséges, beleértve a hibajavításra, termékvisszahívásra és a dolgozók rendszeres oktatására vonatkozó előírásokat BaloghKároly Zsolt, DégiZoltán, dr.somogyi Istvánné, Vágó Péter.Tudnivalókat cseréltek A szomszéd fűje zöldebb Eljött az ideje a turisztikai rendszerváltásnak is hazánkban A számadatok alapján Magyarország turizmusa versenyképtelen, éppen ezért sokat tanulhatnánk Európa egyik legjobban szervezett turizmusgazdaságától, Ausztriától. Mindezt a kijelentést Balogh Károly Zsolt, amagyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség elnöke tette, amikor a szomszéddal hasonlította össze hazánk teljesítményét. A mérlegkészítéshez a KSH helyett az Eurostat és a Magyar Szálloda Szövetség adatait használta. A számok azt mutatják, hogy az utóbbi évben a Balatonnál a külföldi vendégek száma 3,5 millióról mára 1,5 millióra esett, akülföldi vendégéjszakák száma ezen időszak alatt ötmillióról négyre csökkent, vagyis abalaton belföldi tó lett. Ha összehasonlításként megnézzük Ausztria számait, megdöbbenünk! Az ötszázezres Tirol tartomány évi 43 millió vendégéjszakát produkál! De a400 ezres Karintia is tud milliót! A Wörthersee környékén is eltöltenek kettőmillió vendégéjszakát, ami azért elgondolkodtató lehet számunkra! Balogh Károly Zsolt mindehhez hozzátette, azosztrákok nem asíszezonnal töltik fel aszál- láshelyeiket, nyáron Ausztriába háromszor annyi vendég érkezik, mint amennyi hazánkba egész évben! Mit csinálnak másként a sógorék? Az idegenforgalomból származó bevételek jó részét visszaforgatják a turizmusba. Ezek felhasználásáról pedig nem politikai, hanem szakmai alapokondöntenek. Jelezte, valakinek törődnie kellene azzal, hogy a tó nemzetközileg is vonzó, erős márkával rendelkező legyen, de ma úgy tűnik, nemigen van gazdája a Balatonnak. A szakmából sokan mondják, hogy Magyarország a lehetőségek hazája, szerinte félő, hogy ez így is marad. Eljött az ideje a turisztikai rendszerváltásnak! Szerinte hazánk legnagyobb tartaléka a turizmusban van, rövid időn belül 3-4-szeresére lehetne növelni aforgalmat.

A vendéglátóiparban végzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai a jogszabályi változások tükrében

A vendéglátóiparban végzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai a jogszabályi változások tükrében A vendéglátóiparban végzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai a jogszabályi változások tükrében Dr. Helik Ferenc Igazgató főállatorvos Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági És Állategészségügyi

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, amelyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Innovációs nap. Jogszabályváltozások a közétkeztetés és a kémiai biztonság terén. Siófok, 2012. október 11. Tövisháti Ferenc

Innovációs nap. Jogszabályváltozások a közétkeztetés és a kémiai biztonság terén. Siófok, 2012. október 11. Tövisháti Ferenc Innovációs nap Jogszabályváltozások a közétkeztetés és a kémiai biztonság terén Siófok, 2012. október 11. Tövisháti Ferenc Mondandóm rövid Közétkeztetés terén bekövetkezett legfontosabb változások (Diversey

Részletesebben

9.2. Lakásétterem. 9.2. Lakásétterem JOGHÁTTÉR

9.2. Lakásétterem. 9.2. Lakásétterem JOGHÁTTÉR 9.2. 852/2004/EK rendelet II. sz. mellékelet III. fejezet (1) A fenti létesítményeket és automatákat, amennyiben ésszerûen megvalósítható, úgy kell elhelyezni, tervezni, összeállítani, tisztán és jó karban

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Hitel a vállalkozások sikeréhez - A HKIK szerepe a vállalkozásfejlesztésben Sok kicsi sokra megy? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme foglalkoztatás és jövedelemtermelő képesség szempontjából:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozói pályázati lehetőségek Zalaszentgrót, 2015. május 21. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1995. január 9-én

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató

KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató Sok kicsi sokra megy? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme foglalkoztatás és jövedelemtermelő képesség szempontjából: 1,2 millió bejegyzett vállalkozás 99%-a KKV

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról I. Bevezetés A Magyar Közlöny 2013/24.

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Dohányzás a munkahelyen. Dr. Nagy Marcell orvos százados Mályi, 2014.03.03

Dohányzás a munkahelyen. Dr. Nagy Marcell orvos százados Mályi, 2014.03.03 Dohányzás a munkahelyen Dr. Nagy Marcell orvos százados Mályi, 2014.03.03 Jogszabályok 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 29/2015. Kedves Kolléga!

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 29/2015. Kedves Kolléga! Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 29/2015 Kedves Kolléga! Mai hírlevelünkben kérem engedje meg, hogy a Komárom-Esztergom megyei fogyasztóvédelmi hírekről tájékoztassuk. Tatabányán

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám 2 Tisztelt Olvasó! KÖSZÖNTŐ Ön Magyarország első befektetési tőkegarancia termékeket kínáló pénzügyi szolgáltatójának, a Start Tőkegarancia Zrt-nek havi

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A duális képzés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés Helyszín dátum A duális

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

A Kormány 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről

A Kormány 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről A Kormány 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről A Kormány 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert,

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

9. Speciális tevékenységek

9. Speciális tevékenységek 9. Speciális tevékenységek JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. MELLÉKLET III. FEJEZET MOZGÓ ÉS/VAGY IDEIGLENES ELŐÁLLÍTÓ- ÉS FORGALMAZÓ HELYEKRE (MINT PÉLDÁUL SÁTRAK, ÁRUSÍTÓHELYEK, MOZGÓÁRUSOK JÁRMŰVEI),

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján

Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján Az MNB statisztikai mérlege a 2001. júniusi előzetes adatok alapján E sajtóközleménytől kezdve a gazdasági szereplők szektorbontása megváltozik, a pénzügyi derivatívák egységesen bruttó piaci értéken,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Energetikai pályázatok finanszírozási lehetőségei. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Előadó: Ling Imre befektetési- és stratégiai igazgató

Energetikai pályázatok finanszírozási lehetőségei. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Előadó: Ling Imre befektetési- és stratégiai igazgató . Energetikai pályázatok finanszírozási lehetőségei Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt Előadó: Ling Imre befektetési- és stratégiai igazgató Alapítás Az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Hírlevél 2012. december

Hírlevél 2012. december Hírlevél 2012. december 1 Hírlevél 2012. december START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2012. december 2 Áldott, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendőt kíván ügyfeleinek és partnereinek

Részletesebben

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12.

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. VÁLSÁG PÉNZ MUNKAHELY PIAC Válságkezelés szűk keresztmetszetek feloldásával 1. Pénz 3. Piac

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

SZMSZ módosítási javaslat

SZMSZ módosítási javaslat Aszód Város Önkormányzata SZMSZ módosítási javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye SZMSZ-

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ I. A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁS ÁTSZERVEZÉSÉNEK CÉLJAI a tehetséges és tanulni vágyó fiatalok számára általánosan hozzáférhető, minőségi és fenntartható felsőoktatási rendszer

Részletesebben

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Bikfalvi Istvánné Magyarországi Üdítőital-, Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetsége Zöldség és gyümölcslevek

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kovács Vince elnök javasolta a küldötteknek, hogy a levezető elnöki teendőket Cseri József alelnök tag lássa el.

JEGYZŐKÖNYV. Kovács Vince elnök javasolta a küldötteknek, hogy a levezető elnöki teendőket Cseri József alelnök tag lássa el. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: 2011. április 19-én 16.00 órakor a VMKIK XXXVIII. Küldöttgyűlésén a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában Szombathely Honvéd tér 2. szám alatt. 30 fő

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel Mikrovállalkozások fejlesztése - Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési pályázata - Újdonság a magyar finanszírozási termékpalettán

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Magyar Beruházás-fejlesztési Társulás Kft. Dr. Nyers Norbert Tudatos település-fejlesztés 214-22 konferencia Siklós Hogyan tudja indítani

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

1. BEVEZETŐ... 4 2. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ... 5 2.1. Testületi ülések... 5 2.2. Gazdálkodási adatok... 6 2.3. Önkéntes taglétszám alakulása... 6 2.4.

1. BEVEZETŐ... 4 2. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ... 5 2.1. Testületi ülések... 5 2.2. Gazdálkodási adatok... 6 2.3. Önkéntes taglétszám alakulása... 6 2.4. 1. BEVEZETŐ... 4 2. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ... 5 2.1. Testületi ülések... 5 2.2. Gazdálkodási adatok... 6 2.3. Önkéntes taglétszám alakulása... 6 2.4. Üzlet újság... 7 2.5. Kamarai weboldal... 7 2.6. Kamarai

Részletesebben

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S

S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S A KKV- K E X P O R T T Á M O G A T Á S Á N A K H A T É K O N Y E S Z K Ö Z E M A G U N K R Ó L - A L A P Í T Ó K S Z O R O S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S ÚJ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA KÜLÜGY KÜLGAZDASÁG

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben

Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben Partneri kapcsolatok a pályázatkezelésben Egy pályázati nyertes közvetlen partnerei? 1. Közreműködő szervezet 2. Szállítók 3. Hitelezők 4. Pályázatíró, ill. projekt menedzsment cég 5. Széchenyi Programiroda

Részletesebben