XXI. évfolyam, 2. szám. terem, a hozzátartozó kiszolgáló egységekkel együtt. Ezekkel a fejlesztésekkel, valamint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. évfolyam, 2. szám. terem, a hozzátartozó kiszolgáló egységekkel együtt. Ezekkel a fejlesztésekkel, valamint"

Átírás

1 KERESKEDELMI ÉS VESZPRÉMMEGYEI IPARKAMARA AVeszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági lapja ÜZLET Megjelenik anapló mellékleteként XXI. évfolyam, 2. szám Otthon aszékházban Ügyfeleiket komfortosabb körülmények között tudják fogadni Először tartotta küldöttgyűlését azúj, Radnóti téri székházában a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A modern konferenciaterem ideális helyszínt adott. A beszámolót elhúzódó viták nélkül, egyhangúlag fogadták el. Dr. Markovszky György, a kamara elnöke szóbeli kiegészítését követően Bogdán József levezető elnök bocsátotta szavazásra a napirendi pontokban szereplő beszámolókat: az elmúlt év munkájával, a2013-as költségvetés teljesítésével, a mérlegbeszámolóval, az ellenőrző bizottsági, a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban, továbbá az idei év feladatainak kijelöléséről, a2014-es költségvetési tervről, valamint az etikai bizottság jelentéséről. A44oldalas beszámoló első helyen említi a Veszprém, Budapest út 3. szám alatti korábbi kamarai székház értékesítését, átadását, valamint aradnóti tér 1. szám alatt található új kamarai székház megvételét, felújítását, valamint a beköltözést és az ezzel járó hivatalos ügyintézést. Arégi székház megvásárlását aveszprém Megyei Dr.SomogyIstvánné, Kövécs Lajos, dr.markovszkygyörgy, BogdánJózsefésdr. BlazsekIstván Kormányhivatal kezdeményezte, hogy abban és a szomszédos vízmű épületében helyezze el Veszprémi Járási Hivatalt. Az elnökség döntése alapján létrejött az egyezség anemzeti Vagyonhasznosító Zrt.-vel az adásvételt illetően, az eladási ár nagyrészt fedezte az új ingatlan beszerzési és átépítési költségeit. Ajúliusi költözést követően jól látható, hogy helyes döntés volt az épület megvásárlása, hiszen külsőleg is szép, esztétikus székháza lett a kamarának, emellett a munkaszervezet is jobb, kényelmesebb és korszerűbb feltételek között dolgozik, valamint az ügyfeleket is komfortosabb körülmények között tudják fogadni. A székházban október végére elkészült a 200 fős, már említett konferenciaterem és az elnökségi terem, a hozzátartozó kiszolgáló egységekkel együtt. Ezekkel a fejlesztésekkel, valamint azzal, hogy az új ingatlan megvásárlása és felújítása a régi eladási árából történt, kijelenthető, hogy nem csak a körülmények javultak, de a kamara vagyona is gyarapodott. (Folytatás Mozgalmas évet zárt a kamara címmel a 3.oldalon) Napjainkban egyre nagyobb ázsiója van akézművességnek Gizella-napi kézműves vásár Népszerűsítik a kétkezi szakmákat és Iparkamara partnerként vesz részt a Central Markets néven futó nemzetközi projektben, melynek célja a hagyományos vásárok és művészeti szakmák népszerűsítése, valamint a kisvállalkozások támogatása. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. által szervezett május 11-i Gizella-napi kézműves vásárt aprojekthez kapcsolódóan a Veszprém Megyei Kereskedelmi ésiparkamara támogatta. Aprojekt aközép-európai Transznacionális Együttműködési Program keretében, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. A tízéves tagságunk kapcsán Európa Nap volt Veszprémben ésiparkamara (VKIK) által működtetett Europe Direct Tájékoztató Központ Európa Napot rendezett Veszprémben május 11-én a Fortuna udvarban. Korábban is volt már ismeretterjesztő rendezvény a megyében A VKIK által életre hívott Európa Nap névre hallgató rendezvény fő témája Magyarország tízéves európai uniós tagsága, illetve a májusi európai parlamenti választásokra való figyelemfelkeltés volt. A programokkal minden korosztályt próbáltak megcélozni és megtalálni, a kíváncsiskodók számát látva kijelenthetjük: nem volt ez sikertelen kísérlet. A gyerekeket ügyességi játékokkal, a felnőtteket pedig naprakész európai uniós információkkal érdeklődésük szerint többek között utazással, munkavállalással, tanulással kapcsolatban várták az iroda munkatársai. A vállalkozó kedvűek az EU-totó helyes kitöltésével országos nyereményjátékban vehettek részt, melynek fődíja egy kétszemélyes négynapos brüsszeli utazás lesz. Veszprém megyében nem először tartott akamaraazeurópaiuniót népszerűsítő rendezvényt Fotó: Győrffy Árpád Hagyományosnak mondható, hogyaszezonfelkészítőrendezvénynek aclub Tihany ad otthont Nyakukon anyári szezon Eligazító rendezvénnyel segítik a vállalkozók felkészülését ésiparkamara, valamint a KISOSZ Veszprém Megyei Képviselete a közös, immár hagyományosnak mondható szezonfelkészítő rendezvényét ezúttal is a Club Tihanyban tartotta. Tanulságos nap volt. A rendezvény kimondott célja, hogy a nyári idegenforgalmi szezon előtt aktuális információkkal segítsék a vállalkozók mindennapi működését, mondta köszöntőjében dr. Somogyi Istvánné, akamara főtitkára. Miközben a turisták pihennek, a vállalkozók azon dolgoznak, méghozzá nem is keveset, hogy a nyaralás gondtalan legyen. Akamara és akisosz azt szeretné, hogy a vállalkozók is problémamentes szezont tudjanak maguk mögött, ehhez minden tőlük telhető segítséget megadnak. Vágó Péter, a KISOSZ Veszprém Megyei Képviseletének elnöke szintén azt emelte ki, hogy szándékuk szerint azért szervezték a tanácskozást, hogy a vállalkozók fontos témákban eligazítást kapjanak. Úgy vélte, az előadók tudtak hasznon információkkal szolgálni. A szezonfelkészítő fórumon hasznos, és akereskedő, vendéglátó vállalkozások számára nélkülözhetetlen információk hangzottak el, így terítékre kerültek anyári élelmiszer higiéniával, az online pénztárgépekkel kapcsolatos tudnivalók Az eszmecseréről szóló összeállításunk alap IV-V. oldalán olvasható.

2 II. ÜZLET MÁJUS 12. Petíciót bárki benyújthat Az Európai Parlament hatáskörei a Lisszaboni Szerződés óta megnövekedtek ALisszaboni Szerződés hatálybalépésével (2009. december) az Európai Parlament hatásköre jelentősen megnövekedett és erős társ-jogalkotóvá lépett elő. Az Európai Unióban a legtöbb jogszabály már uniós szinten születik az egységes piac kérdéskörétől kezdve a polgári szabadságjogokig, ezért az Európai Parlament legalább akkora hatással van az európaiak életére, mint nemzeti parlamentjeik. A Lisszaboni Szerződés egyik fontos újítása, hogy a tagállamoknak figyelembe kell venniük az Európai Unió történelmében először az európai parlamenti választások eredményét annak apo- litikusnak a jelölésekor, aki 2014 őszén átveszi José Manuel Barroso, ajelenlegi bizottsági elnök székét. Abiz- tosjelölteknek pedig meg kell győzniük aparlamentet felkészültségükről ahhoz, hogy hivatalbaléphessenek. Az európai parlamenti képviselők az Unió jogalkotói: hozzájárulásuk és jóváhagyásuk nélkül az uniós jogszabályok többsége nem jöhet létre. Az ezekkel kapcsolatos hatásköröket aparlament kétkamarás jellegű rendszerben az Európai Tanáccsal (az Európai Unió 28 nemzeti kormányával) közösen gyakorolja. A 2009-es Lisszaboni Szerződéssel a Parlament tényleges hatáskörhöz jutott az utolsó olyan fontos szakpolitikai területeken is, ahol korábban csak konzultatív szerepet töltött be. Ilyen volt amezőgazdaság ésapolgári szabadságjogok területe. Az európai mezőgazdaság, regionális fejlesztés, energiaügy, közlekedés, környezetvédelem, segélyezés és tudományos kutatás szakterülete mind jelentős uniós támogatásban részesül. Az Európai Unió hosszú távú költségvetését ezért a tagállami kormányoknak ésazep-képviselőknek kell jóváhagyniuk, és a kétfél az éves költségvetésekről is közösen dönt. A Parlament emellett ellenőrzi, hogy az Uniós intézmények megfelelően használták-e fel az adófizetők pénzét. Amennyiben a számlák rendben vannak, akkor a Parlament jóváhagyja a zárszámadást. Az EP számos alkalommal kérte már a pénzek elköltésének alaposabb tagállami felügyeletét, 1999-ben pedig a források nem megfelelő kezelése miatt a biztosi testület egészét lemondatta. Ademokratikus elszámoltatás érdekében minden parlament alapvető funkciója a többi hatalmi ág ellenőrzése. Az Európai Parlament ezt a feladatát többféleképpen látja el. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elszámolással tartozik a Parlamentnek, amelyet tájékoztatnia kell, és ki kell kérnie véleményét akül- és biztonságpolitikai kérdésekben. AParla- ment az uniós kül- és biztonságpolitika erejének és hatókörének formálásában költségvetési hatásköreivel isél- het. Az Unió bővítéséhez és a nem tagállamokkal kötendő kereskedelmi ésegyéb megállapodások aláírásához is a Parlament egyetértésére van szükség. Az EP-képviselők nagy hangsúlyt fektetnek az emberi jogi kérdésekre ésademokra- tikus értékek terjesztésére világszerte. Azetéren végzett munka csúcspontja minden évben agondolat szabadságáért adományozott Szaharovdíj odaítélése. Az EP az időnként áttekinthetetlennek tűnő brüsszeli világban az átláthatóság, a nyitottság ésanyilvános hozzáférés fő szószólója. APar- lamenthez minden európai polgár benyújthat petíciót például környezetvédelmi problémákkal, vámhatósággal fennálló jogvitákkal, nyugdíjjogosultságok átvitelével és egyéb olyan kérdéssel kapcsolatban, amely az Európai Unió hatáskörébe tartozik. Az európai polgárok aparlament által kinevezett, független európai ombudsmanhoz is fordulhatnak, akinek az uniós intézményeknél tapasztalt hivatali visszásságok vagy hatáskörrel való visszaélések kivizsgálása afeladata. A Vedd észre. Tégy érte. Légy Része európai parlamenti tájékoztató kampány 2013 októberében vette kezdetét és négy szakaszból áll. Az első részben az Európai Parlament új hatáskörei kerülnek fókuszba, ezt a nagyvárosokban megrendezett tájékoztató turné követi, amely öt témát jár körül: a gazdaságot, a foglalkoztatást, az életminőséget, az anyagi biztonság kérdését és az EU-nak a nagyvilágban betöltött szerepét. A harmadik szakasz februárban indult, és a május végi választásra összpontosít. A választások után kezdődő utolsó rész középpontjában az újonnan megválasztott Európai Parlament, az Európai Bizottság elnökének parlamenti megválasztása és az új bizottság beiktatása áll. Az európai parlamenti választási kampány költsége 2009-ben 27 tagállammal 18 millió euró (5,4 milliárd forint)volt. A jelenlegi kampány költségét a válság miatt mérsékelték: 16 millió euróba (4,8 milliárd forint) kerül, holott már 28 tagállamban tart a kilenc hónapos kampány. Ez azt jelenti, hogy a kampány költsége 3,16 cent (9,48 forint) polgáronként. Az EP új honlapja: Nagyon pontos általános tájékoztatás Annyira összetett az új rendszer, hogy egy teljesen új jogi környezetről lehet beszélni Sánta Károly, anyugalom Biztonsági és Vagyonvédelmi kft. ügyvezető igazgatója két cégképviseletében is érintett aptk.-változás miatt: egyrészt anyugalom Kft. ügyvezetőjeként és egyik tulajdonosaként, másrészt pedig asánta és Társa Kft. nevében, amely cég ügyviteli területen dolgozik. ANyugalom Kft. kapcsán vetődik fel több kérdés az új jogszabállyal kapcsolatban, hiszen vagyonvédelemmel foglalkoznak, mely bizalomra épülő, de kockázatokkal teli tevékenység. Itt fordulhatnak elő jelentős káresemények, és nem mellékes, hogy avezető tisztségviselők felelőssége hogyan alakul. Nyilván ennek a tevékenységnek megteremtődött már abiztosítási háttere, mely által a kockázatok csökkenthetők, de a pontos jogi feltételekkel tisztában kell lenni, ezért nagy örömmel érkezett az előadásra, melyet felettébb hasznosnak tartott. Az új Ptk. egy összetett jogszabályrendszer, ráadásul számos kérdésre nem is aptk.-n belül kaphatunk választ, ezért úgy látja, avállal- kozások feladata bonyolultabb lett. Póczik András, az Agape Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója, afüggetlen Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének vezetőségi Fotó: Fröhlich András APtk. módosítása kapcsán szervezett fórumsok embert vonzott tagja szerint ha valakiket, akkor a cégvezetőket mélyen érinti aptk.-változás. Annyira összetett az új rendszer, annyi tabu dőlt le, hogy egy teljesen új jogi környezetről beszélhetünk. A biztosítási, alkuszi piac számára is külön problémát jelent, hogy az eddigi, alapvetően német mintára kialakult biztosítási rendszer párosul egy amerikai jellegű kártérítési rendszerrel, ami teljesen új megközelítést követel. További közös gond, hogy atörvény nagy hangsúlyt fektet a vezetői, döntéshozói felelősségre, melynek a negatív konzekvenciáiból eredő anyagi kötelezettségek akár örökölhetők Ez nagyon nagy teher a döntéshozók vállán, nem egy ügyvezetőről tud, aki a törvényváltozás miatt megvált posztjától, vállalkozásától. Mindezen negatív hatások kivédésére természetesen vannak biztosítási konstrukciók, apiaci szereplők példás gyorsasággal reagáltak amegvál- tozott viszonyokra. Erre azért is nagy szükség van, mert csak akkor várhatók el megfontolt vezetői döntések, ha az azokat meghozók fenyegetettség érzés nélkül, békében tudnak dolgozni. Abiztosítók rövidtávonta- lán nyertesei lehetnek aválto- zásnak, hiszen megnövekedik termékeik iránt akereslet, de hosszú távon már számolni kell azzal, hogy jelentős kártérítések kerülnek megítélésre, melyeket ki kell majd fizetniük. Bodó Ágotának, a Mérleg 2001 Kft bejegyzett könyvszakértőjének, adószakértőnek eddig nem sok ideje volt az új Ptk.-t áttanulmányozni, ezért azt várta az előadástól, hogy egyrészt alapos áttekintést ad, másrészt avállalkozá- sok számára fontosabb területeken, például avezetői felelősség kérdéskörében hoszszabban elidőz és arészletek- re kiterjedő útmutatásokat ad. -Nos, úgy gondolom, nem lehet okunk panaszra, egy rendkívül precíz áttekintést, nagyon pontos általános ismertetést kaptunk. Ahallga- tóság nagyon sok területről érkezett, ezért érthető, hogy egy összefoglaló hangzott el a törvényről, ugyanakkor agaz- dasági szakembereket leginkább érintő területről, például avezető tisztségviselők felelősségében beállt változásokról talán érdemes lenne egy újabb fórumot tartani. Legalábbis engem ez akérdéskör foglalkoztat leginkább az új Ptk.-val kapcsolatban. Volt már egy másik, az én profilomba illeszkedő előadás a társasági jogról és a könyvvizsgálat aktualitásairól, de azon sajnos nem tudtam részt venni, talán ezért van bennem egy kis hiányérzet. Ez az előadás mindenképpen jó volt arra, hogy az ember áttekintést kapjon az új szabályozásról és tudja, hogy hol nézzen utána az őt érintő kérdéseknek. Bonyolultabb szabály Dr. Ferencz Miklós előadása a törvényekről Egy hónapja lépett életbe az új Polgári törvénykönyv (Ptk.), mely mélyen átalakította a korábbi, még 1959-as szabályozást. Az új joganyag a vállalkozások életét alapjaiban határozza meg, ezért nem csoda, hogy telt ház fogadta a változásokról szóló előadást. Mintegy száz kamarai tagot, cégvezetőt, vállalkozót üdvözölt dr. Somogyi Istvánné, aveszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára április 16-án, a kamara új, Radnóti téri épületében. Mint hangsúlyozta, fontos Fotó: fröhlich András feladatuk, hogy előadásokkal segítség tagjaik eligazodását a változó jogi környezetben, ez afórum is ezt acélt szolgálja. APtk. változásairól szakavatott előadót hívtak: dr Ferencz Miklós aveszprémi Törvényszék Polgári Kollégiumának vezetője, akinél aterü- letre való nagyobb rálátással vélhetően kevesen rendelkeznek. Atanácsvezető bíró részletes beszámolót tartott az új joganyagról, mely egyszerre ad világosabb szabályrendszert, és bonyolultabb eligazodást. Ennek egyik oka a szerkesztési elv, mely magas absztrakciós szintet ért el, továbbá amegváltozott szemlélet. Míg amúltban úgynevezett kógens, azaz kötelezően irányadó rendelkezések alkották a Polgári törvénykönyv szabályrendszerét, melyektől csak ajogszabályban nevesített esetekben és módon lehetett eltérni, addig a 2013 / XV. Törvény azújptk. diszpozitív szemléletet hozott. Ezek szerint aszabályok tágabb keretet, nagyobb mozgásteret engednek afeleknek azzal, hogy anevesített tiltásokat figyelembe véve szabadon eltérhetnek a szabályozásban foglaltaktól. Éppen az adja az eligazodás nehézségét is, hiszen ajogszabályok általános érvényű megfogalmazásaiból kell leképezni, kikövetkeztetni azt, hogy az adott esetben vajon melyik rendelkezés az irányadó. Jó példa erre, hogy az új joganyag szerint agazdasági szervezet tagjának és magának atársaság- nak a kapcsolata eltérhet a törvényben ismertetettektől, de ezt korlátozzák például a kisebbségvédelmi, a munkavállalói érdekek szabályai. De utóbbiakat ez atörvény külön nem mondja meg, az általános szabályokból kell következtetni, hogy egy adott társasági szerződésben, egy cégalapításnál milyen módon térhetnek el a rendelkezésektől mondjuk ajogok, hatáskörök, határidők, igényérvényesítések terén. Összefoglalva: közös szabályokat alkalmaz a törvény, így nem feltétlenül az adott jogintézménynél találhatók meg az egyébként irányadó szabályok. Ez szülhet vitás helyzeteket, például, hogy hasonló eseteket eltérően ítélnek meg bíróságok. E probléma realitását kérdésemre Ferencz Miklós is megerősítette az előadás szünetében. Ugyanakkor elmondta: folyamatosan zajlanak jogegységi Dr. Ferencz Miklós kellő részletességgel elemezte az új törvényt egyeztetések, hogy ezt a jogalkalmazási problémát áttekintsék, és elvi álláspontokat alakítsanak ki az egységes ítélkezési gyakorlat kialakítása érdekében. Azt azonban hangsúlyozta, az új Ptk. a korábbinál nagyobb jogi figyelmet, szélesebb ismereteket vár elacégektől, vállalkozásoktól, ezért felértékelődhet a jogtudók szerepe a gazdaságban. Mert azt fontos tudnunk, a Ptk. szinte minden paragrafusában érintheti a gazdaság szereplőit. A rendelkezés kódex jelleggel integrálja a család-, a gazdasági és kereskedelmi jogot, ugyanakkor kimaradt belőle az iparjog védelmi, a szerzői és a munkajog. A jogalkotó célja az volt, megfelelő magánjogi feltételeket teremtsen egy szociális elemekkel átszőtt, alkotmányosan védett piacgazdaságnak. A kódex számozott könyvekben taglalja az ember mint jogalany, a jogi személy, a családjog, a dologi jog, a kötelmi jog, az öröklési jog szabályrendszerét. Az általam megkérdezett cégvezetők, vállalkozók legnagyobb érdeklődéssel a felelősségben bekövetkezett változások ismertetését várták. Ferencz Miklós úgy véli, e téren valóban történtek változások, de korántsem olyan mélyek, hogy az túlzott aggodalomra adna okot. A korlátolt felelősségű társaságok vezetői, tagjai a fő szabály szerint továbbra sem felelnek a társaság tartozásaiért. Az viszont igaz, hogy a kft. ügyvezetője szándékos károkozás esetén már egyetemleges felelősséggel tartozik. Az tehát nem igaz, hogy a kft. ezentúl tulajdonképpen bt. lesz, de tény, hogy az adósságok ellen védő hálót szorosabbá fonta a jogalkotó.

3 2014. MÁJUS 12. ÜZLET III. Olcsó és jó megoldásokat kínálnak A 2002-ben indított Széchenyi Kártya Program elemei minden eddiginél alacsonyabb kamatok mellett érhetők el A Széchenyi Kártya Program napjaink legsikeresebb vállalkozói finanszírozási megoldása. A jegybanki alapkamat jelentős csökkenése és az állam által nyújtott támogatások következtében a program keretein belül igényelhető hitelkonstrukciók minden eddiginél alacsonyabb kamatokkal érhetők el a vállalkozások számára. A Széchenyi Kártya Program (SZKP) bemutatását célzó országos rendezvénysorozatot szervezett akavosz Zrt., amelynek egyik állomása Veszprém volt. Aprogram kínálta hitellehetőségeket minden eddiginél alacsonyabb kamatok mellett lehet igénybe venni, hangzott el a Chianti étteremben tartott fórumon. A résztvevőket köszöntötte Porga Gyula,Veszprém polgármestere is, aki kiemelte, Veszprémben hatezer vállalkozás működik, ezek közül alig száz foglalkoztat ötven személynél többet. Ez is azt mutatja, hogy aváros gazdaságának tartóoszlopát a kis- és középvállalkozások teszik ki. Fontosnak tartotta ezek hosszú távú működését, hiszen nekik köszönhető, Dr.Somogyi Istvánné, dr.vadlek Krisztina, valamint Krisán László. Avállalkozókhoz szóltak hogy a városban régóta öt százalék alatti amunkanélkü- liség. Miután az önkormányzatok pénzügyi terheit akor- mányzat konszolidálta, lehetőségük nyílik arra, hogy jövőre csökkentsék avállalko- zók helyi adóterheit. Afórum egyik házigazdája, Gazsi Attila, avállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetségének (VOSZ) Veszprém megyei szervezetének elnöke arról beszélt, hogy az országjáró körútnak köszönhetően a vállalkozók helyben és első kézből kaphatnak információkat. Szerinte az SZKP olcsó és bevált forma. Ahhoz azonban, hogy minél többen igényeljék, sez- által elindulhasson anagyobb léptékű gazdasági fejlődés, kiszámíthatóbb jogi és gazdasági környezet szükséges. Atárs házigazda Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, dr. Somogyi Istvánné arról tájékoztatott, hogy akamarához 4139 igény futott be, a kibocsátott összeg 16 milliárd forint. Úgy vélte, a program jó, ezt bizonyítja a töretlen sikere Perlusz László, a VOSZ ügyvezető igazgatója helyzetértékelése szerint, a magyar gazdaság tavaly elérte agödör alját, és szolid, de bizakodásra okod adó növekedést produkál. Ugyanakkor hosszú még azút, hiszen több év lemaradását kell pótolni. Felhívta a figyelmet arra, hogy annak ellenére, hogy a Széchenyi Kártya Program versenyképes kamatot biztosít, mégsem fejlődik robbanásszerűen a szektor. Ennek oka egyebek mellett abeszál- lítói program hiánya, az alacsony export, valamint afog- lalkoztatás jelenlegi szerkezete. Ahazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek javítására létrehozott Széchenyi Kártya Program keretein belül hat különböző hiteltermék közül választhatják ki avállalkozá- sok afinanszírozási igényüknek megfelelő konstrukciót. Aprogramban igényelhető hitelek egymásra épülnek és akár egyidejűleg, egyszerre is felhasználhatóak. A máig legnépszerűbb konstrukció, aszéchenyi Kártya klasszik szabadon felhasználható folyószámlahitel amár legalább egy éve működő mikro-, kis- és középvállalkozások átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására szolgál. Az igénylők már három hét alatt akár 25 millió forint összegű szabadon felhasználható hitelhez juthatnak, gyors és egyszerűsített hitelbírálatot követően, csökkentett adminisztrációval. A Széchenyi Forgóeszközhitel akár hároméves futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök (alapanyagok, árukészletek) finanszírozására szolgál, igénylésével a vállalkozások egy egyszerűen elérhető és rugalmasan használható, államilag támogatott hitelhez juthatnak. Az igényelhető hitel 1 millió forinttól maximum 25 millió forintig terjedhet. A kormány május 1- jétől évi öt százalékpont kamattámogatást biztosít a Széchenyi Beruházási Hitel, az uniós pályázatokhoz igényelhető Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel hitelszerződések teljes összegéhez, az adott ügylet futamidejének első három évére. Még olcsóbb lett az Agrár Széchenyi Kártya is, amelyhez a Vidékfejlesztési Minisztérium négy százalék kamattámogatást nyújt. A SZPK keretein belül kihelyezett hitelek összege mára meghaladja az 1280 milliárd forintot. A hiteligénylések száma megközelíti a 270 ezret, és eddig mintegy 200 ezer hitelügylet jött létre. A Széchenyi Kártya Program hitelei akavosz Zrt., avosz és a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban igényelhetők országszerte közel 300 helyen. Mozgalmas évet zárt akamara Naprakész tanácsadást nyújtanak a pályázati lehetőségekről, amelyek iránt nagy az érdeklődés (Folytatás az 1. oldalról) A régi székház Az Üzlet Nonprofit Kft. tulajdonában volt, amelyet hivatalosan ez a szervezet értékesített. Az új ingatlant már a kamara vásárolta meg. A küldöttgyűlés a kft. végelszámolásáról döntött, mellyel lényegesen csökkennek az adminisztrációs terhek és költségtakarékosabb lesz a gazdálkodás. A kamara tavalyi gazdálkodását tervszerűnek jellemzi abeszámoló. Agazdaságfejlesztési iroda tavalyi működését bemutató fejezet hangsúlyozza, számos funkcionális és szakmai rendezvényt szerveztek, működtették a klubokat és klasztereket. A rendezvényeknél fő szempont volt a vállalkozók igénye és a sokakat érintő jelentősjogszabályváltozások. Igen nagy részvétellel zajlott az adófórum, a balatoni szezonfelkészítő, valamint az elektronikus útdíj bevezetésével kapcsolatos tájékoztató.a nagy érintettségre és érdeklődésre való tekintettel a pénztárgépek cseréjére vonatkozó jogszabályról három helyszínen Veszprém, Pápa, Tihany tartottak fórumot igen nagy részvétellel. Fontos megjegyezni, hogy a regisztrációs adatbázis segítségével most már több ezer vállalkozást tudnak elektronikus módon értesíteni a fontosabb jogszabályváltozásokról, hitelekről, pályázatokról és kamarai rendezvényekről. Jogszabályi kötelezettségéből fakadóan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának regisztrálnia kell valamennyi építőipari kivitelezést végző vállalkozást. Erre a VKIK valamennyi irodájában (Veszprém, Ajka, Pápa) lehetőség van. A vállalkozások egy részét a kamaráknak ellenőrizniük is kell, 2013-ban összesen nyolc helyszíni ellenőrzés történt. A kamara naprakész tanácsadást nyújt a megjelent pályázati lehetőségekről mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok részére.avállalkozások ingatlanfelújítással és-vásárlással, technológiafejlesztéssel, valamint munkahelyteremtéssel kapcsolatos támogatási konstrukciókat kerestek leggyakrabban. Jelentős volt ajogi szaktanácsadás iránti igény. Aleg- többeket érintő téma apolgári Törvénykönyv módosítása miatt a gazdasági társasságokra vonatkozó új szabályok voltak. Ezek között is kiemelt érdeklődésre tartott számot a gazdasági társaságok ügyvezetőinek, vezető tisztségviselőinek felelősségére vonatkozó szabályozása. Szintén sláger volt a vállalkozások közötti körbetartozás kérdése E körben tájékoztatást adtak az érintett vállalkozásoknak a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működéséről. A vállalkozások legnagyobb problémája továbbra is az, hogy aszerződött partner aszerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, etárgyban sokan érdeklődtek ajogi lehetőségek felől. Akamara felhívta avállal- kozások figyelmét azegymil- lió forint alatti fizetési igények úgynevezett fizetési meghagyásos eljárás keretében történő érvényesítésére, valamint az ezt az összeget meghaladó igények jogi úton történő érvényesítési formájára A tapasztalatok szerint a cégalapítási kedv atavalyi évben sem hanyatlott, de félő, hogy az újonnan alapított cégek jelentős része virágéletű lesz figyelemmel arra, hogy a vállalkozások jelentős része csak egy-egy projektre alakult. A kamara Szellemitulajdon-védelem a gyakorlatban címmel május 28-án fórumot szervezett, ezen többek között szó volt avállalkozások versenyképességét elősegítő rendkívül alacsonykamatozá- sú MNB növekedési hitelről Szintén sikeres volt az építési törvény és az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos szabályozás miatti fórum, továbbá a gazdasági évnyitó, amelyet amegyeháza dísztermében rendeztek. Itt Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter ismertette a kormányzat fejlesztéspolitikai céljaitésazuniós források lehívásának megújuló rendszerét. Akamarai tagok márciusban látogatást tehettek ahan- kook dunaújvárosi gyárában, áprilisban informatikai fórumot, illetve a 8-as főút fejlesztésével kapcsolatos fórumot szervezett számukra a kamara. Sikeres volt atavalyi szezonfelkészítő rendezvény és akárpát Régió Üzleti Hálózat bemutatkozása A kamara bemutatkozási lehetőséget adott az állam által létrehozott, akis- és közepes vállalkozások exportlehetőségeit segíteni hivatott Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. bemutatkozására ésnemzetközi adótanácsadó céget kért fel, hogy adjon áttekintést ahatáron átnyúló építőipari szolgáltatások adózásáról, hiszen sok cég főként építőipari dolgozik Németországban és Ausztriában. A kamara októberben állásbörzét szervezett az osztrák síterepeken téli munkát vállalni szándékozó, vendéglátásban dolgozók számára. Novemberben pedig akamara megtartotta a NAV, a KSH és Napló gondozásában elkészült TOP kiadvány bemutatóját. Végül decemberben fórumot szervezett aven- déglátásban megkövetelt higiéniai feltételek alakulásáról. Aszakmai klubok kapcsán abeszámoló részletezi abe- szállítói, az Energia, aköny- velő, amarketing, aminőség és a Humán Szakemberek Klubja tavalyi eredményeit. A dokumentum ismerteti a klaszterek tavalyi működését Az elnök szóbeli kiegészítésében eterületről úgy fogalmazott, egyre szorosabb a résztvevők kapcsolata, rendkívül hasznosak az egymás üzemeiben tett látogatások és abizalmi légkör erősítése, de megjegyezte, ma még nem jellemző aközös beruházás. Atájékoztató részletezi azt is, hogy mely hazai és nemzetközi projektekben vállalat a kamara sikeres pályázói, projektgazdai feladatokat ban ezen projektek elnyert, vissza nem térítendő támogatásainak összege csaknem 30, kiadásainak összege pedig mintegy 17 millió forint volt. Aterületi irodák Ajka és Pápa sikeresen működtek, a 2014-es év dr. Markovszky György szerint választ adhat arra akérdésre, hogy szükség van-e további iroda, netán irodák nyitásáraamegyében. A szakképzés terén a kamarával szemben támasztott országos elvárás, hogy növeljék atanulószerződések számát, ezért fontos feladat Dr.Markovszky György(fent) szóbeli kiegészítésselbővítette abeszámolót. Aküldöttek(balról) mindenrőlegyetértésben döntöttek olyan gazdálkodók bevonása a gyakorlati képzésbe, amelyek eddig nem foglalkoztattak tanulót. Akötelező ellenőrzések során az új gazdálkodók közül három vállalkozás nem felelt meg azellenőrzé- seken, mert nem rendelkeztek aképzéshez szükséges tárgyi feltételekkel. A kamara folyamatosan szervezett mesterképzéseket, ennek egyik fontos oka, hogy 2015 szeptemberétől már csak mestervégzettséggel lehet tanulót oktatni agyakorlati képzőhelyeken, ezért ben elindul akamara mestervizsgaprojektje. A kamara elkészített egy szakképzés-fejlesztési koncepciót is, mely egy olyan megyei szakképzési struktúrát vázolt fel, amelynek eredményeként kiváló szakemberek segítik ajövőben agazdaság versenyképességének növelését. Meg kell értetni atársa- dalommal: egy jól képzett szakemberre ugyanolyan szükség van, mint adiplomá- sokra, vagyis vissza kell állítani a munka becsületét, a szakmunkás erkölcsi és anyagi megbecsülését.

4 IV. ÜZLET MÁJUS 12. Anyári kánikula veszélyei Rajtunk múlik, hogy az élelmiszer szerves táplálék vagy baktérium táptalaj lesz A nyári hőségben fokozottak az élelmiszer-biztonsági veszélyek. Az ilyenkor szokásos és kötelező aktuális intézkedésekre hívta fel a figyelmet dr. Leitold József, aveszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági ésállategészségügyi Igazgatóságának vezetője. A szezonnyitó rendezvényen dr. Leitold József kifejtette, minden élelmiszer tartalmaz bizonyos számú baktériumot, de az étel addig mondható kiválónak, amíg egy milliliterjében (körülbelül egy körömnyi) aszámuk nem haladja meg a tízezret. Ha már százezer a baktériummennyiség, atej megsavanyodik, egymilliónál pedig jön a szageltérés, tízmilliónál pedig már bűz érezhető. Egy milliliterben százmillió baktérium a romlás látható jeleit mutatja, míg egymilliárd baktériumnál strukturális változások állnak be. Ez utóbbira mondják, hogy szinte már mozog az étel. Afőállatorvos hangsúlyozta, ahőmérséklet emelkedésére a baktérium robbanásszerűen szaporodik. Míg öt Celsius fokon 72 óra alatt lényegesen nem változik aszámuk, ugyanennyi idő alatt tíz fokon aszázszorosára-, 12 fokon a tízezerszeresére, 15 fokon pedig az egymilliószorosára emelkedik. Nyomatékosított: a baktériumszámot milliliterenként százezer alatt kell tartani! Ehhez alacsony kiindulási, megfelelő tárolási hőmérséklet, Az érdeklődő vállalkozok sok hasznos és szükségszerű információval gyarapodtak afórumon friss és jó minőségű alapanyagok, szakosított tárolás és előkészítés, tisztaság és higiénia, valamint a korszerű ételkészítési technológiák egyaránt szükségesek. A megfelelő tárolási hőmérsékletet a gyártó előírásai szerint kell betartani, de alapszabály, hogy a hűtőben öt-, fagyasztóban pedig mínusz 18 fok alatti hőmérséklet, legyen. A belsőségeket csak négy fok alatt lehet tárolni. A gyakorlati tapasztalatuk az, hogy nyári nagy melegben a sűrűn nyitogatott hűtő esetében akár tíz fok is lehet abelső hőmérséklet, ami az étel romlását eredményezi, ezért erre nagyon oda kell figyelni! A hatályos jogszabály módosítása kapcsán szólt az ételek előkészítése, a szakosított tárolás, valamint mosogatás terén tett bizonyos fokú enyhítésekről Dr. Leitold József jelezte, új jogszabály szól afogyasz- tók tájékoztatásáról, ami előírja az élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatokat: az élelmiszer nevét; az összetevőket; az allergiát vagy intoleranciát okozókat. Erről a vendéglátóknak is tájékoztatást kell adni, ez lehet szóban, étlapon, tájékoztató feliraton, az ételhez mellékelt kísérődokumentumon, reklámanyagon, megrendelőlapon, csomagoláson. Információt kell adni a más előállítótól származó élelmiszer (például sósperec, amely nyomokban földimogyorót tartalmaz) kiszolgálása eseten Az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobbmennyiségéről, atransz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről éshatósági ellenőrzéséről, valamint alakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról tavaly jelent meg arendelet. Afőállatorvos elmondta, aszabályt anépe- gészségügy érdekében alkották. Atransz-zsírsavak növényi olajok keményítési eljárása (hidrogénezése) során keletkeznek. Érrendszeri károsodást, szív és érrendszeri megbetegedést okoz, növeli a rossz koleszterin szintet. Elsősorban csokibevonóban, hidrogénezett margarinokban, sütőipari termékekben, cukrászati készítményekben fordulhat elő. A határérték: száz gramm zsír maximum kettő gramm transz-zsírsavattartal- mazhat. Ajogszabály avégső fogyasztóknak szánt élelmiszerekre vonatkozik. Higiéniai tudnivalók Ajogszabályi változásokról, a vendéglátásban előforduló élelmiszerláncbiztonsági aktualitásokról adott átfogó tájékoztatót a Veszprém Megyei Kereskedelmi ésiparkamarában dr. Leitold József, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgatója. Jól látszik, közeleg a szezon, a kamarai fórumra százan érkeztek. Dr. Leitold József elmondta, változtak avendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételei. Eszerint aközétkeztetést végző vendéglátók által előállított, valamint anapi huszonkilenc adagnál nagyobb adagszámban előállított, a végső fogyasztónak szánt ételek összetételére, csomagolására vonatkozó adatoknak az előállítás helyén, termékenkénti anyaghányad-nyilvántartásként rendelkezésre kell állniuk. Avendéglátásban felhasználható az elejtett vad (de előkészítő hely szükséges), valamint akistermelői élelmiszer. Aszakosított tárolás általános szabálya, hogy az alapanyag, a hőkezelést igénylő félkész termék, valamint a késztermék csak külön hűtőtérben tárolható. Anyers húsokat; akültakarójában lévő, illetve zsigereletlen vadat; a hidegvérű állatok húsát; ahű- teni kívánt tisztítatlan zöldséget, gyümölcsöt, gombát, a felületén nem kezelt héjas tojást; anyers tejet külön hűtőtérben kell tárolni. Szakosított tárolás során tett enyhítések: Afogyasztás- ra közvetlenül alkalmas élelmiszerek, hőkezelést nem igénylő félkész- és késztermékek egy hűtőtérben is tárolhatók. Afagyasztott, teljes felületükön becsomagolt alapanyagok, félkész termékek és késztermékek közös mélyhűtőtérben is tárolhatók Élelmiszerbiztonsági előírások: tilos a kiszolgálásból és felszolgálásból megmaradt, vagy romlásra gyanús ételt, illetve annak maradékát friss termékhez keverni, abba bedolgozni, vagy azt ismételten kiszolgálni, felszolgálni. A vendéglátó létesítményben előállított termék a végső fogyasztó ellátása mellett más, avendéglátó létesítmény légvonalban számított 40 kilométeres körzetében lévő kiskereskedelmi létesítmény részére is forgalomba hozható, de ez már csak avégső fogyasztónak forgalmazható. Uniós rendelet lépett hatályba avendéglátásban afo- gyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, emiatt szigorodtak az étlaptervezési alapszabályok. Afogyasztó részére megfelelő tájékoztatást kell adni, az élelmiszer összetételére, jellegére, származására vonatkozó információról. Kiemelte, a választék nagysága, összetétele, atárolt élelmiszerek, az előkészített alapanyagok és elkészített ételek mennyisége, a megválasztott technológia legyen arányban a személyi és tárgyi feltételekkel. Dr. Leitold József szólt arról is, hogy tavaly 5287 esetben végeztek hatósági ellenőrzést. Agyakrabban előforduló hibák közé tartoznak: a képzetlenség, ismeretek hiánya; hanyagság, laza munkafegyelem; jelölési hibák; a technikai feltételek hiánya; nem engedélyezett tevékenységvégzése. A pörköléstől a konfitálásig Az elmúlt évtizedben speciális technológiák jelentek meg a vendéglátásban. Ezek különleges műszaki feltételeket igényelnek, de megéri az áldozatvállalás, mert az ételeket hosszabb ideig eltarthatóak a hűtőben, nagy adagszámú, szervezett étkeztetést, gyors kiszolgálást tesznek lehetővé.többek között ezekről is beszélt dr. Leitold Józseffőállatorvos a kamarában tartott előadásán. A Veszprém Megyei Kormányhivatala Élelmiszerláncbiztonsági ésállategészségügyi Igazgatóság igazgatója elmondta, az új technológiák kialakításában a bő választék iránti igény, a vendégforgalom kiszámíthatatlansága, a fő étkezésekre összpontosuló csúcsterhelés, aszükségesnél kisebb kapacitás, az elkészített ételek rövid fogyaszthatósági ideje, a kis létszámú személyzet, az ételek túltárolásá- AVilla Mediciben az új technológiák alkalmazásamellett úgyszintén kiemelt figyelmet fordítanak ahigiéniai szabályok betartására, mondtaamrein Csaba, az étteremséfje nak kockázata egyaránt szerepet játszott. Dr. Leitold József jelezte, az egyik újdonság a Cookchill (főzés-hűtés). Atechno- lógia lényege, hogy az elkészült ételt erre acélra készült berendezéssel gyorsan lehűtik, hűtve tárolják, majd közvetlenül afogyasztás előtt átforrósítják. Alkalmazásához gyorshűtő berendezés (blast chiller), egyenletesen alacsony hőmérsékletet biztosító, hőmérséklet kijelzővel, vagy kijelző rendszerrel felszerelt hűtőtároló szükséges. A készétel nagy mennyiségben, nagy választékban, öt napon át biztonságosan rendelkezésre áll. A Cook-chill technológia csak higiéniai szempontból kifogástalan étkeztető helyen végezhető. A gyorshűtést a főzés befejezése után 30 percen belül el kell kezdeni, és az ételt további 90 percen belül nulla és plusz három fok közé kell hűteni. A Cook-freeze (főzés-fagyasztás) technológia lényege ahőkezelés-hűtés-fagyasztásfelengedés-átforrósítás-felszolgálás sorrend. Speciális nagyteljesítményű gépet igényel, hiszen az ételt 150 perc alatt mínusz 20 fokra kell lefagyasztani. Adagokban csomagolva mínusz 18 fok alatt hónapokig is eltartható. Jelölése kötelező! A Sous-vide (vákuum alatt) technológia során az ételek összetevői nyersen vagy részben hőkezelve, zárt, vákuummal légtelenített csomagolásba kerülnek, majd kíméletes (plusz 100 fok alatti) hőkezelésen esnek át. Ezt gyors lehűtés követi. Az étel napig tárolható. A konfitálás egy régi technológia (abálás) újragondolását jelenti, ez ugyanis zsiradékban, alacsony hőfokon, hosszú ideig történő hőkezelést jelent. A húsok nem száradnak ki, megőrzik értékes létartalmuk nagy részét, omlósak és puhák maradnak. Dr. Leitold József leszögezte, mindegyik technológia kizárólag friss élelmiszer vagy frissen készített vendéglátó-ipari termék tartósítására alkalmazható! A Sous-vide technológia, valamint a konfitálás esetén részletesen kidolgozott HACCP rendszer alkalmazása szükséges, beleértve a hibajavításra, termékvisszahívásra és a dolgozók rendszeres oktatására vonatkozó előírásokat BaloghKároly Zsolt, DégiZoltán, dr.somogyi Istvánné, Vágó Péter.Tudnivalókat cseréltek A szomszéd fűje zöldebb Eljött az ideje a turisztikai rendszerváltásnak is hazánkban A számadatok alapján Magyarország turizmusa versenyképtelen, éppen ezért sokat tanulhatnánk Európa egyik legjobban szervezett turizmusgazdaságától, Ausztriától. Mindezt a kijelentést Balogh Károly Zsolt, amagyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség elnöke tette, amikor a szomszéddal hasonlította össze hazánk teljesítményét. A mérlegkészítéshez a KSH helyett az Eurostat és a Magyar Szálloda Szövetség adatait használta. A számok azt mutatják, hogy az utóbbi évben a Balatonnál a külföldi vendégek száma 3,5 millióról mára 1,5 millióra esett, akülföldi vendégéjszakák száma ezen időszak alatt ötmillióról négyre csökkent, vagyis abalaton belföldi tó lett. Ha összehasonlításként megnézzük Ausztria számait, megdöbbenünk! Az ötszázezres Tirol tartomány évi 43 millió vendégéjszakát produkál! De a400 ezres Karintia is tud milliót! A Wörthersee környékén is eltöltenek kettőmillió vendégéjszakát, ami azért elgondolkodtató lehet számunkra! Balogh Károly Zsolt mindehhez hozzátette, azosztrákok nem asíszezonnal töltik fel aszál- láshelyeiket, nyáron Ausztriába háromszor annyi vendég érkezik, mint amennyi hazánkba egész évben! Mit csinálnak másként a sógorék? Az idegenforgalomból származó bevételek jó részét visszaforgatják a turizmusba. Ezek felhasználásáról pedig nem politikai, hanem szakmai alapokondöntenek. Jelezte, valakinek törődnie kellene azzal, hogy a tó nemzetközileg is vonzó, erős márkával rendelkező legyen, de ma úgy tűnik, nemigen van gazdája a Balatonnak. A szakmából sokan mondják, hogy Magyarország a lehetőségek hazája, szerinte félő, hogy ez így is marad. Eljött az ideje a turisztikai rendszerváltásnak! Szerinte hazánk legnagyobb tartaléka a turizmusban van, rövid időn belül 3-4-szeresére lehetne növelni aforgalmat.

5 2014. MÁJUS 12. ÜZLET V. Indulatok a pénztárgép körül Még a nyári szezon megkezdése előtt könnyítéseket remélnek Nyakunkon a szezon, de a vállalkozókban még mindig forr az indulat az online pénztárgépek miatt. Ez nem véletlen, többen vannak, akik hónapok óta befizették a kassza árát, de a gépet még mindig nem látták. Online pénztárgépekkel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok, aktualitásokról Dégi Zoltán, anemzeti Adóés Vámhivatal (NAV)Veszprém Megyei Adóigazgatósága igazgatója tájékoztatott. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, ezek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről egy tavalyi Nemzetgazdasági Minisztériumi rendelet rendelkezik. Dégi Zoltán elmondta, a rendelet értelmében az online pénztárgép használatára kötelezettek körébe tartozik akis- kereskedelmi tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt (TEÁOR és 47.91). Kivétel a kizárólag betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet; a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme; az ipari kivéve élelmiszeripari tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja; atermelői borkimérés; illetve az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében. Úgyszintén online pénztárgép használatára kötelezettek a vendéglátási tevékenységet folytató adóalanyok (TEÁ- OR és 56.3). Ez alól vannak kivételek, mint ate- ÁOR ből afagylal- tos kocsi, a mozgó élelmiszer-szállító,az ételkészítő piaci bódé, ateáor ból pedig amozgó italárus ezek online pénztárgép használatára nem kötelezettek. Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet (TEÁOR ): folytató valamennyi adóalany számára szintén előírás az online pénztárgép. Ez akör indulatos vitákra adott okot: felvetették: acsak anyári szezonban kiadott apartmanok, nyaralók miért tartoznak ide. E téren még a szezon előtt könnyítéseket várnak aszoba- kiadók. Dégi Zoltán jelezte, ahatá- lyos szabályozás egyértelműen a tevékenység üzletben, mozgóboltban történő végzéséhez köti agépi nyugtaadási kötelezettség teljesítését, ezért kitelepülés esetén nincs pénztárgép használati kötelezettség! Mindig aténylegesen folytatott tevékenység határozza megapénztárgép használati kötelezettségét, és nem abejelentett (de nem végzett) tevékenység. Apénztárgép rendelet módosításávalelőírták, hogy az online pénztárgép megvásárlása előtt a pénztárgép üzemeltetőjének az adóhatóságtól egy úgynevezett üzembe helyezési kódot kell kérnie az erre a célra rendszeresített PTGREG adatlapon. Apénz- tárgép használatára kötelezett adóalany gépi nyugtaadási kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesülhet, ha minden termékértékesítés, szolgáltatás nyújtása alkalmával a vonatkozó jogszabályokban meghatározott adattartalmú számla kibocsátásáról gondoskodik. Ezzel kapcsolatosan az úgynevezett átmeneti rendelet a számlakibocsátáshoz kapcsolódóan bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Az elektronikus pénztárgépekről szólva elmondta, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett pénztárgépek típusai, engedélyszáma, a pénztárgép neve, aforgalmazó neve, címe, továbbá a visszavont forgalmazási engedélyekre vonatkozó adatok, valamint a kiterjesztett forgalmazási engedélyek adatai és a módosított forgalmazási engedélyek adatai ahivatal honlapján megtalálhatóak, mely elérhető a NAV internetes honlapján keresztül Afórumon többen is szóvá tették, hogy akorábbi gyártónak befizették az előleget, de annak visszavonták az engedélyét, így másik gyártót/kereskedőt kellett keresniük. Emiatt előfordul, hogy aleg- nagyobb jó szándék mellett még amai napig sem jutottak hozzá a pénztárgéphez. Szeretnék elérni, hogy a NAV méltányolja, önhibájukon kívül kerültek ilyen helyzetbe. A NAV egyedi kérdések feltevésére lehetőségeket kínál awww.nav.gov.hu kiemelt témák\online pénztárgép oldalon, illetve a címen. Közös felelősségünk Fontos az egészségtudatos szemlélet széleskörű terjesztése A nemdohányzók védelme nem a dohányosok üldözését jelenti, fejtette ki a tihanyi fórumon dr. Andrásofszky Enikő a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv igazgatója. A megyei tiszti főorvos rettenetesen fontosnak tartotta az egészségtudatos szemlélet elterjedését, amit jogszabályalkotással is próbálnak felgyorsítani, megerősíteni. A nemdohányzók védelméről több törvény, jogszabály, rendelet is szól. Ezek közé tartozik például Magyarország Alaptörvénye, vagy az egészségügyről, illetve amunkavédelemről szóló törvények. Ide sorolhatjuk a nemdohányzók védelméről és adohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999-es törvényt Kormányrendelet határoz a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, akombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól. Dr. Andrásofszky Enikő jelezte, az Országgyűlés figyelemmel van amagyar lakosság népegészségügyi mutatóira. Ennek érdekében csökkentik akiskorúak számára ado- Dr.Andrásofszky EnikőVeszprém megyei tisztifőorvos hánytermékek hozzáférhetőségét. Védelmet kívánnak nyújtani apasszív dohányzás káros hatásaival szemben. Biztosítani kívánják az egészséghez, valamint az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogokat. Szükségesnek ítélik a dohánytermékek fogyasztási kultúrája fejlesztését, elismerve a méltányolható fogyasztási szokásokat. Hozzátette, egyéni és társadalmi felelősségünk, hogy segítsünk egymáson március 1-től kötelező jelzőtáblákat kell kihelyezni. A dohányzást tiltó, illetve a dohányzásra kijelölt helyet jelölő felirattal szemben egységesek akövetelmények. A dohányzás elleni fellépés eredményei már kezdenek mutatkozni. A 2013-ban készült felnőtt dohányzási felmérés szerint a felnőtt magyar lakosság 19 százaléka naponta, kettő százaléka alkalmanként dohányzik, míg 57 százalékuk nemdohányzó ra jelentősen csökkent a dohányzók és különösen anaponta rágyújtók aránya, és ennek következtében emelkedett a leszokottak aránya. Az alkalmi dohányzók aránya afi- atalok és aközépkorúak körében mindkét nem esetében kismértékben (0,5-2 százalék) nőtt 2013-ra. A szabályok megszegői szankciókra számíthatnak. Az egészségvédelmi bírság összege a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20000, legfeljebb Ft. Adohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése, valamint a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén akötele- zettségek betartásáért felelős személy tekintetében és forint; az üzemeltető tekintetében pedig már tól forintig szabható ki bírság. Jó szezont remélnek idén abalatonnál Optimistán várják az idei szezont a megkérdezett balatoni szállásadók és más turisztikai szolgáltatók. Székely Ferenc, abalatontourist általános ügyvezető helyettese arról tájékoztatott, hogy április közepéig mintegy 25 százalékkal több előleg folyt be hozzájuk, mint a tavalyi hasonló időszakban. -Bár ilyenkor jellemzően a külföldiek foglalnak, most a 2012-es SZÉP-kártya befizetések május végi lejárta miatt sok hazai vendég is korán leadta a foglalását, hogy időben fel tudják használni apénzt. Mint elmondta, akempinghelyeknél felszámolt 30 százalékos és az üdülőházaknál kért 50 százalékos előleg segít abban is, hogy csökkentsék a gyors időjárás változások rossz hatását. A külföldiek közül a hollandok produkáltak már tavaly is nagyobb növekedést, az előlegek szerint az idén is erre lehet számítani. A múlt évben már majdnem annyi holland vendégéjszakát regisztráltak, mint németet. A holland forgalom növekedésében jelentős szerepe van az egyik holland partnerüknek, a Vacansoleilnek. Érdekes módon ugyancsak a Vacansoleil lengyelországi aktivizálódása segített abban is, hogy egyre több lengyel vendég érkezik hozzájuk. A vendégek száma szerint már a hazaiak adják a többséget, de a vendégéjszakák számában még mindig a külföldiek vezetnek a magasabb tartózkodási idő miatt. Székely Ferenc szerint új jelenségazúgymond rohamturizmus. Ha biztossá válik egy nyári hétvégén, hogy jó idő várható, akkor olyan vendégrohamot kell kezelniük itthonról és a szomszédos országok határ közeli területeiről, mint soha korábban. Volt olyan hétvége, hogy ateljes vendéglétszám lecserélődik. Erre mindenképpen készülni kell. Optimistán várja aszezont Czigle János, abalatonfüredi Flamingó Hotel és afelújítás alatt álló Füred Hotel tulajdonosa - Összességében mintegy 15 százalékkal állunk jobban időarányosan az előfoglalásokkal, mint az egy évvel ezelőtti hasonló időszakban. A jelenlegi adatok szerint hosszabbodik avendégek tartózkodási ideje Amagyar vendégek a3-5 napos foglalással szemben inkább 5-7 napra, akülföldiek jellemzően egy-két hétre foglalnak. Czigle János szerint a hosszabb tartózkodási időkben szerepe lehet annak is, hogy a kuponozás helyett próbálnak csábító árakat kialakítani ahosszabb ideig maradóknak. Ők is igyekeznek az időjárás pillanatnyi alakulásától függetleníteni magukat. Ehhez a bőséges wellness-kínálaton, animáción túl bortúrákat és más kirándulásokat, programokat kínálnak a vendégeknek, akiktől viszont foglalót várnak a helyük biztosításáért a kiszemelt időpontban. Károly Tamás, aclub Tihany igazgatója elmondta, Fotó: Györffy Árpád Nem irigylésre méltó ahajózási vállalkozók sorsa,aklárától szomorú búcsút vettek Vanyolaiék hogy a németeknél az idén visszaesett az érdeklődés a 2012-es évire, pedig tavaly tíz százalék fölötti növekedést tapasztaltak. -Az okát nem igazán tudjuk, de a korábbi években is azt tapasztaltuk, hogy háromnégy évente mindig van egy kiugrás, utána visszaállnak a normálnak mondható alacsonyabb szintre. Az előfoglalások egyelőre azt mutatják, hogy tavaly volt akiugrás. A nyári orosz forgalom továbbra is a teljes vendégkör 7-8 százalékát teszi ki náluk. Ebben az idén sem tapasztaltak jelentősebb változást. Ugyanakkor élénkülés figyelhető meg a volt szocialista országok irányából, közülük elsősorban a lengyeleknél látnak dinamikus erősödést. -Bennük és amás keleteurópai országokból érkező vendégekben látunk nagy lehetőséget, ezért fókuszálunk ezekre a piacokra. Persze a németekkel kiemelten foglalkozunk ajövőben is, hisz még mindig ők jelentik a meghatározó részt. Avendégeink körülbelül fele hazai. Szerencsére jól állunk ezen apiacon is, ami aszép-kártyának és az Erzsébet utalványnak köszönhető. Ahogy a kelet-európai részen, itt szintén azt gondoljuk, hogy vannak még tartalékok. Sajnos mégmindig nehezíti atiszta helyzet kialakulását akuponozás. Annyira elterjedt, hogy azok aszállodák is kénytelenek foglalkozni ezzel, amelyek a gazdasági helyzetük miatt egyébként nem kényszerülnének rá. Nem kétlem, hogy avásárlók örülnek a túlzottan olcsó áraknak, de szakmailag rendkívül rossz hatással van api- acra. Az ügyvezető a pozitívumok között említi az utóbbi időben Tihanyban lezajlott fejlesztéseket és az egyre több programlehetőséget, amit kínálni tudnak avendé- geknek. Még annak árán is hasznos ez nekik, hogy így a vendégek az üdülőfalun kívül költenek, de legalább jól érzik magukat. A badacsonyi térség egyik meghatározó borászatánál, a közvetlen értékesítéssel, programok szervezésével és vendégház működtetésével is foglalkozó Borbély Pincénél ugyancsak jó szezonra számítanak. Ezt bizonyítja, hogy április közepén vették használatba az új kóstolópincét, mondta a már két alkalommal is az Év bortermelője cím ötös jelölti körébe került Borbély Tamás. A borászatot közösen üzemeltető családjával együtt úgy látják, van jövője ezeknek a szolgáltatásoknak, ezért is vállalták a főleg hitelből finanszírozott fejlesztést. -Az új kostolóteret többek között azért alakítottuk ki, hogy igény esetén rosszabb időben is megfelelő körülmények között tudjunk fogadni busszal érkező csoportokat. Ugyanis azt látjuk, hogy ismét elindultak az ilyen szerveződések, amik fele-fele arányban a külföldi és hazai vendégkörre terjednek ki. Kell a nagyobb kapacitás a különböző tematikus hétvégi programokra érkező vendégek egyszerre nagyobb mennyiségben jelentkező igényeinek megfelelő kiszolgálásához Az idei szezontól egy saját működtetésű borteraszt, borboltot is nyitnak abadacsonyi Római út egyik forgalmas pontján. Nagyon fontos szerinte az is, hogy az egy-egy településen működő különböző szolgáltatók szorosan együttműködjenek, ajánlják egymást. A24évvel ezelőtt alapított Vanyolai hajóstársaság az idei szezont szomorú lépéssel kezdte, asió-csatornán leúsztatták új tulajdonosához a flotta legnagyobb tagját, a Klárát, mert nem tudták kitermelni akikötői díjakat afele- melt árak és a gyengélkedő konferencia és rendezvénypiac miatt. - Az eddigi érdeklődések szerint jó forgalomra számíthatunk, bár nálunk akorábbi előfoglalás egyre kevesebb, mert a vendégek is tudják, hogy ahajózás élményét nagyon befolyásolja az időjárás alakulása mondja Vanyolai Krisztián, acég egyik ügyvezetője. Ami rajtuk múlik, megteszik, javítják aszolgál- tatásaikat, például átépítették azászlóshajójuk, ajókai fedélzetét, hogy optimálisabb körülmények között fogadhassák avendégeket. Amar- keting munkában őisnagy lehetőségeket lát a helyi kapcsolatok erősítésében, kiépítésében, a szálláshelyekkel, utazási irodákkal, programszervezőkkel való együttműködés javításában.

6 VI. ÜZLET MÁJUS 12. Hatan álltak adobogón! Ismét kiváló sikereket értek el diákjaink az idei Szakma Sztár Fesztiválon Megyénkből kilenc diák jutott beaszakma Sztár Fesztivál idei döntőjébe, közülük hatan a dobogóra is felállhattak, egyikük a legfelső fokára, ami kiváló teljesítmény. Látogatás a herendi Porcelániumban Az ajkai iskolák tanulóinak az utóbbi időben két alkalommal is lehetőségük nyílt, hogy részt vegyenek a Herendi Porcelánmanufaktúrába szervezett látogatáson. A látvánnyal, atapasztalatokkal nem lehetett betelni. és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége részeként általános iskolai felső tagozatos tanulók részére üzemlátogatásokat szervez Veszprém megye iparában jelentős helyet elfoglaló cégeknél, hogy akülönböző szakmákat, szakmai tevékenységeket, atanulók valós körülmények között is láthassák. Az ajkai iskolák tanulóinak az utóbbi időben két alkalommal is lehetőségük nyílt, hogy részt vegyenek aheren- Heblinger Rajmund öregbítette ajendrassik-venesz hírnevét AMagyar Kereskedelmi és Iparkamara idén hetedik alkalommal rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV). Ezek országos döntőjére, a Szakma Sztár Fesztiválra Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjában került sor. Az esemény rangját jelzi, hogy a díjkiosztó, záró ünnepségen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is részt vett. A versenyek és a fesztivál szlogenje: Ajó szakma felér egy diplomával! A célkitűzés agyakorlatigényes, fizikai szakmák beleértve a ráépülő, magasabban kvalifikált szakmákat is társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése, azok népszerűsítése volt. Az elődöntőkön legjobb eredményt elérő versenyzők kerültek a szakmák előválogatóiba. Az előválogatókat szakképző intézmények a verseny lebonyolítására alkalmas tanműhelyeiben szervezték meg. Avégső megmérettetésre, a döntőkre a háromnapos Szakma Sztár Fesztiválon került sor, amelyre idén 106 iskolából 194 diák került be. Megyénk diákjai ismét letették a névjegyüket, kilenc tanulónk jutott be adöntőbe, közülük hatan állhattak fel a dobogóra, egyikük annak a legmagasabb fokára. Ezkivá- ló teljesítmény, amiért jár a gratuláció a diákoknak és a felkészítő tanáraiknak egyaránt. Agépi forgácsolók között első helyezett lett Heblinger Rajmund (Jendrassik-Venesz Szakiskola, Veszprém). Második helyen végeztek: di Porcelánmanufaktúrába szervezett látogatáson. Azrt. Európa egyik legpatinásabb porcelánmanufaktúrája, amagyar örökség része, az egész világon ismert porcelántermékeket előállító nagyvállalat. Aherendi márkanévcsaknem kétévszázada akézzel festett, minőségi porcelán jelképe, igényes kidolgozásukkal és művészi megfogalmazásukkal a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek. Ahagyományok ápolása mellett alegújabb művészeti irányzatok befogadására is nagy hangsúlyt helyeznek. Alátogatások során adiá- kok először a Fischer Mór Porcelánipari Szakiskolában megismerkedhettek azzal a hellyel, ahol a manufaktúra jövőbeli munkavállalóit képzik, gipszmodell-készítő, kerámia- és porcelántárgy készí- Schrötter Márk (központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő, Széchenyi István Szakiskola, Tapolca), Gere Dávid (bútorasztalos, Táncsics Mihály Szakiskola, Veszprém), és Mikó Dániel (tetőfedő, Medgyaszay István Szakképző Iskola, Veszprém). Harmadikak lettek: Szűcs Gergő (tetőfedő, Medgyaszay) és Szitás Balázs (víz-csatorna és közműrendszer szerelő, Öveges József Szakképző Iskola, Balatonfűzfő). Hatodik helyezést ért el Nagy Martin (gépi forgácsoló, Adiákokat minden alkalommal megfogja aporcelán misztikuma Jendrassik-Venesz), hetedik lett Paveszka László(festő, díszítő, mázoló és tapétázó, Táncsics), nyolcadikként végzett Antal Viktor (hegesztő, Faller Jenő Szakiskola, Várpalota). Aversenyen a60százalékos eredményt elérők felmentést kaphatnak atanév végén esedékes szakmai vizsgarészek alól. A fesztiválon az idén már mintegy 15 ezer látogató vett részt. A korábbi évekhez hasonlóan, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ismét megszervezte az iskolások utazását. A megye egész területéről (32 oktatási intézményből), nyolc autóbusszal 400 tanulót és kísérőiket szállították a rendezvényre. Az utazók 60 százaléka általános iskolákból érkező, közvetlenül pályaválasztás előtt álló fiatal volt, mellettük szakiskolák tanulói utaztak Budapestre. A diákok és kísérőik egynapos szakmai kirándulás keretében, ingyenesen vehettek részt arendezvényen. A verseny megtekintésével párhuzamosan a különböző szakmákat bemutató standokon a diákoknak lehetőségük nyílott, hogy saját maguk is kipróbálják tehetségüket. A látogatók pályaorientációs tájékoztatón és tárlatvezetésen is részt vehettek, továbbá népszerű előadók és iskolák tehetséges diákjai által előadott műsorszámok megtekintésére is lehetőségük nyílott. tő és porcelánfestő szakon. Szomi Krisztina igazgatónő ismertette a porcelánkészítés történetét és az iskola egyediségét mutatta be. A Porcelániumban a diákok bepillantást nyerhettek egy tradíciókkal teli nagyvállalat életébe, megnézhették a termelő tevékenységet. A látogatás során aporcelánkészí- tés folyamatát, aporcelánké- szítés gyakorló szakembereit, tevékenységüket, általuk használt eszközöket alaposabban is megismerhettek atanu- lók. A manufaktúra oktatórészlegében lehetőségük nyílt kipróbálni aporcelánfestést a gyakorlatban. Várpalotán ismét lesz vájárképzés A Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (MFKB) a közelmúltban tartotta ez évi második ülését, amelyen összeállította szakmaszerkezeti javaslatait a szakképzésért ésfelnőttképzésért felelős nemzetgazdasági miniszter számára. Afelnőttképzésről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően ettől az évtől az MFKB új feladata, hogy az iskolarendszeren kívüli szakképesítések támogathatóságára is javaslatot tegyen. Ez olyan, a központi költségvetési és európai uniós források terhéretámogatható OKJsszakképesítésekre terjed ki, amelyek iskolai rendszeren kívüli szakképzésben, tanfolyami vagy távoktatásos formában is oktathatók. Az MFKB mostani javaslata a2014. június 1. és május 31. közötti egyéves időszakra szól. Az új feladatnak megfelelően a szakmaszerkezeti döntés összeállítását a korábbi éveknél is alaposabb előkészítő munka előzte meg. A bizottság figyelembe vette a megyei rövid- és középtávú gazdasági igényeket, trendeket, amunkaerő-piaci adatokat, valamint aszakképző iskolák képzési kapacitásait és a fenntartók beiskolázási terveit. Az iskolai rendszerű szakképzésre tett bizottsági javaslat a 2015/ 16-os tanévre vonatkozik. Aszakképesítéseket és szakközépiskolai ágazatokat a2011. évi szakképzési törvény értelmében a szakmaszerkezeti javaslattétel során az alábbi három kategória valamelyikébe kellett besorolni: korlátozás nélkül beiskolázható, vagyis támogatott; költségvetési hozzájárulásban korlátozott keretszámok mértékéig részesülő, vagyis korlátozottan támogatott; költségvetési hozzájárulásra nem jogosult, vagyis nem támogatott. Az iskolarendszeren kívül oktatott szakképesítések esetében támogatott vagy nem támogatott kategóriákba való besorolás történt, vagyis keretszámot nem kellett meghatározni. A bizottságnak nem volt feladata, hogy javaslatot tegyen a művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző, továbbá a honvédelmi és rendészeti szakképesítésekre, mivel ezek nem rendelkeznek munkaerő-piaci relevanciával. A javaslat összeállításánál abizottság szem előtt tartotta a folyamatosság elvét, ami azt jelenti, hogy az idei döntés nem csak atavalyi javaslatokkal, de ahosszú távú koncepcióval is összhangban van, azaz nem történt szélsőséges átsorolás aképzé- sek és ágazatok tekintetében. Ez az elvet érvényesítették ahiány szakképesítések megtározásánál is, az MFKB évi határozatához képest egy változtatás történt. A 2015/ 16-os tanévre javasolt, ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések akö- vetkezők: CNC gépkezelő, épület- és szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, hegesztő, húsipari termékgyártó, ipari gépész, központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő, szociális gondozó és ápoló, vájár, villanyszerelő. A vájár szakképesítés hiány szakképesítések körébe való felvétele annak a törekvésnek megfelelően történt, amely értelmében akormány akomoly hagyományokkal rendelkező magyar bányászati szakmakultúra fennmaradása és korszerűsítése céljából az ország hat megyéjében többek között Veszprém megyében is újraindítja avájárképzést. Megyénkben a várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban van lehetőség aszakma elsajátítására 2014 szeptemberétől kezdődően. Az MFKB által összeállított szakmaszerkezeti javaslat akamara honlapján mindenki által megtekinthető. Sokoldalú, érdekes feladatok voltak a Szakmára fel! vetélkedőn Egy-egy mesterség alapos bemutatására vállalkoztak azok a diákok, akik részt vettek a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (VKIK) hagyományteremtő, többfordulós vetélkedőjén. A VKIK Szakmára fel! címmel idén első alkalommal hirdette meg többfordulós szakmaismereti vetélkedőjét, amelyre 41 csapat regisztrált. A megye általános iskoláinak felső tagozatos tanulói részére kiírt vetélkedőt Tungli Zsuzsanna, a kamara pályaválasztási tanácsadó munkatársa szervezte. Elmondta, anégyfős csapatoknak választaniuk kellett egy régi mesterséget vagy egy jelenkori szakmát. Az első fordulóban interjút készítettek a szakma egy képviselőjével, a másodikban cégért terveztek, szlogent írtak. A harmadik fordulóba, vagyis a döntőbe a legjobb tíz csapat jutott, részükre szakmaismereti vetélkedőt tartottak. Adöntő résztvevőit dr. Somogyi Istvánné, akamara főtitkára köszöntötte, hangsúlyozta, egy jószakmával lehet boldogulni az életben, ezzel a rendezvénnyel is többek közt Agyőztes lesencetomaji Varrógéptündérek csapata erre kívánták felhívni a figyelmet. A kamara konferenciatermét betöltötte a gyermekek izgatott zaja, adöntő ésper- sze magaavetélkedő is beváltotta ahozzá fűzött reményeket. Adiákok bizonyították, nyitottak akétkezi szakmák iránt. Aversenyt alesen- cetomaji Lesence Völgye Általános Iskolából érkezett Varrógéptündérek csapata nyerte meg (Kácz Diána, Gróf Laura, Bellér Noémi, Heidinger Violetta), akik a varrónő szakmát mutatták be. Nyereményük: 1-1 Samsung Galaxy tablet volt. Őket apá- pai Szent István Római Katolikus Általános Iskola követte, a Sweet Girls csapat (Cseh Laura, Borbély Renáta, Mogyorósi Alexandra, Krózser Vivien) a szobafestő-mázoló szakmába nyújtott bepillantást. Teljesítményükért 1-1 Nikon digitális fényképezőgépet vehettek át. Harmadik lett a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Karthauziak csapata (Kancsal Márk, Lakner Zoltán, Láposi Roland, Magyar Kristóf), ők az üvegcsiszoló szakmában jeleskedtek. Nyereményük 1-1 Apple Mp3 lejátszó volt. A győztes csapatot Papp Imréné készítette fel a megmérettetésre. Az Üzletnek elmondta, a diákok megfelelő kíváncsisággal és érdeklődéssel figyelték a versenyt, doppingolta őket a nyeremény Két csapattal neveztek, az aktívabbakkal jutottak a döntőbe, ahol nem kis meglepetésükre sikerült is nyerniük. Sokoldalú és érdekes feladatokat kaptak, a gyerekek nagyon élvezték. Különösen a régi mesterségekhez köthető közmondások tetszettek neki, bár ezek voltak a legnehezebbek. Papp Imréné megjegyezte, a sikerben oroszlánrészt vállalt az egyik diák anyukája, Kácz Zoltánné Andrea, aki otthon együtt vart a gyermekekkel, sőt, egyiküknek ruhát is készítettek. Úgy vélte, a falusi gyermekekhez közel állnak a kétkezi szakmák. Legtöbbjüket bevonják a ház körüli munkákba, így nem idegen tőlük az ilyen feladat. A csapat sikere a többiek érdeklődését is felcsigázta, így ha jövőre lesz verseny, biztosan neveznek. Ő szívesen foglalkozik a diákokkal, de hozzátette, aszülői segítségnélkülözhetetlen.

7 2014. MÁJUS 12. ÜZLET VII. Alánctartozások felszámolásáért A lánctartozások a beruházások leállásán és a versenyképesség romlásán keresztül a mikro-, kis-, és középvállalkozások létét, valamint makroszinten a foglalkoztatási mutatókat fenyegetik. A helyzet kezelésének és megoldásának szükségességét felismerve Magyarország Kormánya márciusban törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűléshez egy olyan, avállalkozások pénzügyi stabilitása érdekében létrehozandó szerv felállításáról, amely a szerződésből eredő teljesítések után járó ellenszolgáltatás polgári jogi eszközökkel történő kikényszerítését gyorsítja meg. Fotó: Tremmer tamás Csermely Gábor AMagyar Kereskedelmi és Iparkamara törvényi kötelezettségét teljesítve2013. augusztus 12-vel elindította a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (továbbiakban: TSZSZ) működtetését, amelynek nagy szerep jut az építőipari lánctartozások felszámolásában. A szervezet működésével kapcsolatban aveszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában tartott átfogó tájékoztatót Csermely Drasztikusan visszaesett a vállalati hitelállomány Több mint 30 százalékkal csökkent avállalatok hosszú lejáratú kötelezettségállománya 2009-hez képest. Az Opten céginformációs szolgáltató elemzéseszerint abankok számlavezető ügyfélkörében 7és15százalék között szóródik akiemelt kockázatú ügyfelek aránya. Márpedig asta- bil hitelportfóliók, ahitelezés felfutása és aberuházások növekedése létfontosságú lenne amagyar gazdaság számára. Az elmúlt években avál- lalkozások beruházási hajlandósága astagnáló gazdaság és az elszálló árfolyamok mellett jelentősen visszaesett, míg abankok néhány kivételtől eltekintve kényszerű stratégiaváltással visszafogták hitelkihelyezéseiket, és a hitelportfólió kockázatának csökkentésére koncentráltak mondja Tóth Tamás, az Opten Kft. ügyvezetője. Apénz- intézetek akint lévő rossz portfólió leépítése mellett csak a legjobb minősítésű ügyfeleknek folyósítottak újabb beruházási hiteleket. Mindezek eredőjeként hez képest nominálértéken több mint 30 százalékkal csökkent avállalatok hosszú lejáratú kötelezettségállománya, a reálértéken számolt csökkenés pedig még nagyobb. Mindez hosszú távon rendkívül káros lehet a magyar gazdaságra nézve. Az Opten által elvégzett elemzés szerint a tíz legna- Gábor. ATSZSZ vezető-helyettese kifejtette, aszervezet felállításának célja ateljesíté- sigazolás visszatartásában, ki nem adásában gyökerező lánctartozások kialakulásának megakadályozása abíróságot elkerülő vitarendezés lehetőségének biztosításával. Peres eljárásban akedvező TSZSZ szakvéleménnyel rendelkező számára ajogérvényesítő fél pozícióját kívánják erősíteni, a TSZSZ szakvéleménye alapján kezdeményezett peres eljárásokat szeretnék gyorsítani. A TSZSZ eljárása a Magyarországon történő építési beruházásokra terjed ki. A TSZSZ-nek aszerződés teljesítését vizsgáló szakvéleménye alapján megállapítható, hogy a szerződés teljesítése megtörtént-e, vagy nem a szerződésnek megfelelő módon történt-e meg. Avizsgá- latuk arra is kiterjed, hogy a teljesítésért járó ellenérték megfizetése (adott esetben a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítése) milyen összegben indokolt. Aszakértői vélemény elkészítése díjazás ellenében történik, melynek összege aké- relmező által megjelölt vitatott nettó érték egy százaléka, de legkevesebb forint, azonban a díjazás mértéke nem haladhatja meg a forintot. Csermely Gábor szerint ez az összegbizonyítha- tóan kevesebb, mint abírósá- gi eljárás díja. Atörvény 202 fős szervezet létrehozására ad lehetőséget, ebből 200-en szakértők. Egyelőre azonban 155-en vannak, alétszámot aszak-, és a földrajzi területek adat igények alapján bővítik aké- sőbbiekben. gyobb vállalati ügyfélállománnyal rendelkező hazai bank számlatulajdonos ügyfélkörének kockázatossága erősen differenciált. Egyes bankok esetében alig hét százalék, több esetben viszont a 15 százalékot is megközelíti a kiemelt kockázatú ügyfelek aránya. Az ágazati felszámolási és cégfluktuációs arányokból megállapítható, hogy nagy különbségek vannak az ágazatok általános megbízhatóságában is, ezért apénzinté- zetek kezében megvolt alehetőség, hogy hitelezési stratégiájuk függvényében eltérő ágazatokat patronáljanak. Acsak nagyon kockázatosan hitelezhető cégek elhelyezkedése regionális szempontból is jelentős különbségeket mutat. Általánosságban elmondható, hogy az üzleti etika fejlettségi szintje és a megbízhatóság keletről nyugati irányban folyamatosan növekszik, ez alól negatív kivétel Budapest. Afővárost és a19megyét tartalmazó kockázati rangsorban alegkocká- zatosabb Szabolcs-Szatmár- Beregmegye, amit Budapest követ. Régiónkból Komárom- Esztergom megye a nyolcadik, utána Fejér jön. Az iparilag fejlett Győr-Moson-Sopron megye a 18. a listán, vagyis igen biztonságosnak mondható. Alista utolsó, egyben legkedvezőbb helyén Veszprém megye van, mint legkockázatmentesebb. Nőtt avezetők felelőssége A kockázatviselés terhei biztosítással megfelelő módon csökkenthetőek Mindig tudnak újakat mondani Ha van valami, amire azt lehet mondani, hogy sűrűn változik, az a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabály, ezért nem árt áttekinteni amódosításokat. Súlyos szankciói vannak, ha valamely vállalkozás elcsúszik a termékdíj fizetési kötelezettséggel. Ráadásul a jogszabály minden évben változik, atisztánlátáshoz szakember szükséges. Éppen ezért aveszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évente megszervezi atermékdíj fórumot, ezzel is segítve avállal- kozókat. A keddi eszmecserén Sztruhár Imre, a Green Tax Consulting Kft. tanácsadója szedte csokorba a legfontosabb jogszabályi változásokat. Elmondta, nem keletkezik kötelezettség, ha a termékdíjköteles terméket Fotó: Tremmer tamás Az új Polgári Törvénykönyv több, a vállalkozások tulajdonosait, vezető tisztségviselőit érintő változást tartalmaz, emiatt a cégvezetőknek sokkal nagyobb felelősséggel kell eljárniuk. Minderre hívta fel afigyel- met dr. Markovszky György Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is, amikor akamara konferenciatermében atémában tartottak tájékoztató fórumot. A vezető tisztségviselők Dr.JankóTamás, dr.markovszky GyörgyésAlbrecht Zsolt.Biztosítást kötni felelősséggel felelősségbiztosítása segítséget nyújthat baj esetén, erről tájékoztatott dr. Jankó Tamás, agpconsulting Kft. ügyvezető igazgatója. Elmondta, eddig avezető tisztségviselő felelőssége harmadik személy felé másodlagos volt, mostantól viszont afelelőssége kiterjed atársasággal szemben, illetve harmadik személyekkel szemben Szerinte akockázatviselés három fő nagy területre terjedjen ki: avezetői minőségben okozott károkra; avéde- kezés költségeire (jogi, egyéb szakértők); avezető tisztségviselőre kiszabott közvetlen bírságokra. Biztosított lehet a társaság vezető tisztségviselője, vagy magaatársaság. Számba vette, milyen hibákat követhet el avezető tisztségviselő, illetveavezető állású munkavállaló, ami kártérítési igényhez vezethet. Ilyenek lehetnek többek között a mulasztások; cégjogi problémák, különféle kötelezettségek megszegése, és a többi. Ezek minden vezető tisztségviselőt érinthetnek, nem foglalkozva a társaságok tevékenységéből eredő kockázatokkal. Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősség biztosításáról a Kompenzáció Co. Kft. képviseletében Albrecht Zsolt beszélt, aki először a különböző felelősségbiztosításokról szólt. Az általános felelősségbiztosítások jellemzően a harmadik személyeknek, szerző- belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó veszi meg, de az eladó a terméket igazolt módon külföldre kiszállítja. Kereskedelmi csomagolószernek kell minősíteni az italcsomagolásra használt, polivinilklorid műanyagból készült címkét (az egyéb anyagból készült címke nem kereskedelmi csomagolószer). Nem kell termékdíjat fizetni a bérbe adott újrahasználható csomagolószer után, ha a bérbeadó a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik, amely tanúsítja, hogy olyan bérleti rendszert üzemeltet, amelyből a csomagolószerek belföldi felhasználása nyomon követhető. Átalány termékdíj éves összege csekély mennyiségű kibocsátóknál: csomagolószer esetén forint; akkumulátor esetén 2000 forint; egyéb kőolajtermék esetén 4000 forint; gumiabroncsnál 3000 forint, reklámhordozó papír esetén 6000 forint; elektromos, elektronikai berendezésnél összesen tízezer forint. Mezőgazdasági termelőnél tízmillió forint árbevételig 2000 forint; 10 millió és 50 millió forint árbevétel között 7000 forint; a tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő esetében 5000 forint. Az újrahasználható csomagolószerek esetében több új könnyítő szabály lépett hatályba ez évtől. Így például nem minősül saját célú felhasználásnak a belföldi gazdálkodó tulajdonában lévő újrahasználható csomagolószer elválasztása a külföldről behozott terméktől. Az újrahasználható csomagolószerek első belföldi bérbeadójának nem kell termékdíjat fizetni, désen kívül okozott károkra terjednek ki és személyi sérüléses illetve vagyoni (dologi) károkat térítenek. Aszakmai felelősségbiztosítások hibás szakmai döntésekkel okozott károkra terjednek ki, aszer- ződésen belüli károk egy részét is fedezik. Amunkáltatói felelősségbiztosítás speciális, hiszen munkabalesetekre terjed ki, kapcsolódó személyi sérülés és vagyoni (dologi) kár. APtk. módosítása nyomán a gazdasági társaságok vezetése, avezető tisztségviselő, avezetőállású munkavállaló ateljes kárért felel felróhatósági alapon, de avezető tisztségviselővel szemben az igény közvetlenül is érvényesíthető! A vezető beosztásúak felelősség biztosítása agazdasági társaságok ügyvezetői, felügyelő bizottsági tagjai és egyéb vezetői magánvagyonának védelmére szolgál, abban az esetben, ha ezen személyek vezetői minőségükben jogellenesen, károkozó magatartásukkal pénzügyi veszteséget okoznak. A biztosítás szerződője a vállalkozás: közvetett módon a társaságot is védi a fedezet, amennyiben helytáll akárokozó helyett. ha a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett bérleti rendszert üzemeltet. A törvénymódosítás visszaállította a feldolgozók számára lényeges egyik rendelkezést, amely az előző módosítás során vélhetően nem szándékosan került ki a végrehajtási rendeletből. A termékdíjtörvény alapján a termékdíjköteles termék alapanyagként történő felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék ugyanúgy nem minősül saját célú felhasználásnak, mint 2012-ben és 2013-ban. Összességében a gyártási hulladék után január 1-je és február 24-e közötti műveletekben keletkezett termékdíj-kötelezettség. A résztvevők anapi gyakorlatukból hozott kérdésekkel fordultak az előadóhoz, aki alapos és kimerítő válaszokat adott. Sztruhár Imre akamaraáltal szervezett termékdíj fórumonmindenévben számba veszi az aktuális jogszabályi módosításokat

8 VIII. ÜZLET MÁJUS 12. BÉKÉLTETŐ SAROK Atávközlés panaszos terület ABékéltető Testület az elmúlt évben is elsősorban az alapvető feladatának teljesítésére koncentrált: minél gyorsabban, hatékonyabban, rugalmasabban, szakszerűbben és természetesen pártatlanul oldja meg, oldja fel az eléje került vitás helyzeteket alehetőségeken belül mindkét fél megelégedésére. A békéltető testülethez tavaly 70-nel több, összesen 332 megkeresés érkezett. A befejezett ügyek száma 312 volt, 73-al volt több mint a2012-ben. Atava- lyi esetek közül 157 termék, és 155 szolgáltatási ügy volt. Most az utóbbiakat elemezzük ki. Apanaszok közel negyedét kitevő ügyek legtöbbször a mobilszolgáltatással kapcsolatosak voltak. A problémák elsősorban a díjfizetéssel, a szolgáltatás minőségével függtek össze, de még mindig előfordultak az emelt díjas szolgáltatásokkal kapcsolatos számlaviták A tartalomszolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók közötti kapcsolatok miatt ezekben az ügyekben nem egyszerű ahelyzet megítélése. Mindenesetre a telefon használóknak is nagyobb figyelmet érdemes fordítani a kapott sms-ek elolvasására, ezek törlésére, a felajánlott szolgáltatás lemondására, mert akár automatikusan is generálja a hívást, vagy az sms elküldését a készülék. Nagyobb odafigyelés szükséges a nyereményjátékokban való részvételi felhívások esetében is, ez adott esetben sok ezer forint megtakarítást hozhat az előfizetőnek. Külgazdasági képzés indul és Iparkamara alap-, valamint haladószintű 2-2 napos külgazdasági tanfolyamot szervez május én és én azon kis-, és középvállalkozások részére, amelyek piacképes termékkel vagy szolgáltatással rendelkeznek és szeretnének külpiacra lépni, illetve amelyek már amegelőző időszakban is folytattak exporttevékenységet, de ismereteiket szeretnék bővíteni. Alapszintű tanfolyam: május összesen 18 óra Haladó szintű tanfolyam: május összesen 18 óra Aképzés helyszíne mindkét esetben akamara székháza (Veszprém, Radnóti tér 1.), előadók a Budapesti Gazdasági Főiskola és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal szakértői lesznek. Aképzésen arészvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. További információ és jelentkezés: Marácz Judit, Tel /123, e- mail: A közszolgáltatásokkal összefüggő panaszok nagy része leolvasási-, illetveszámla vitából ered, de nagyobb összegű kötbérezés miatt is előfordult, hogy atestület segítségét kérték. Nehezen tudatosul az emberekben, hogy a mérőórák állagmegóvása a fogyasztó kötelezettsége, még akkor is, ha magának az órának a tulajdonosa a szolgáltató vállalkozás. Ha sérülést, meghibásodást vagy annak gyanúját véljük felfedezni, akkor azonnal jelezni kell a szolgáltatónak, mert adott esetben jelentős költségtől kímélhetjük meg magunkat. Nehéz mit mondani az eljáró tanácsnak abban az esetben, amikor az ingatlan tulajdonosa csak az éves leolvasáskor néz be a vízóra aknába, vagy a villanyóra szekrénybe és akkor fedezi fel, hogy áll a víz a gödörben, hogy kitörött avillanyóra üvege Sok vita megelőzhető lenne, ha az ellenőrzések, vagy az óracserék alkalmával a fogyasztó, vagy megbízott képviselője végéig jelen lenne, akkor nem lehetne vita tárgya, hogy le volt-e szakadva a plomba; a mérőóra sérült volt-e. Ellenőrzésekről, óracserékről mindig készül jegyzőkönyv: érdemes odafigyelni, hogy a jegyzőkönyvbe a valós óraállása kerüljön, a beikszelt rubrikák mit jelentenek. A megjegyzés rovatban jelezhető, ha valamivel nem értünk egyet. A fogyasztói csoportokkal kapcsolatos ügyekben bár arányuk alig több mint tíz százalék sokan még mindig azt hiszik, hogy az első részlet megfizetése után igen rövid idő múlva hozzájutnak a kért hitelhez. De itt nem hitelezésről van szó! A közelmúltban megjelent új jogszabály talán megoldja a szolgáltatásban meglévő problémákat. Nem mehetünk el szó nélkül az építőipari kivitelezéssel, javítással, karbantartással kapcsolatos ügyek mellett sem, amelyek szintén közel negyedrészt képviseltek a Tömegesek az építőipari felszámolások az országban Cégstatisztikai szempontból minden idők negyedik legrosszabb hónapját zárta februárban a magyar építőipar. Az ágazatban 608 cég szűnt meg egy rövid hónap alatt. Az első két hónap megszűnési adatai alátámasztják azt a prognózisunkat, hogy idén 6000-nél is több cég szűnhet megazágazatban mondja Tóth Tamás, azopten ügyvezető igazgatója. A céginformációs szolgáltató szakemberei előrejelzésüket arra alapozzák, hogy a2012- es nagy felszámolási hullámban indult eljárások idén nagy számban zárulnak le acégek megszűnésével, és ennek az évnek astatisztikáját rontják atavaly rekordszámban indított kényszertörlési eljárások Némiképp meglepő és semmiképpen sem örvendetes atény, hogy immár negyedik hónapja újra emelkedik afris- sen indított felszámolások száma az ágazatban második felében havonta átlagosan 204 felszámolást tettek közzé a cégbíróságok, idén az első két hónapban viszont már átlagosan 290-et hívja fel a figyelmet Tóth Tamás. Az Opten igazgatója szerint a jelenség mögött az áll, hogy a passzív vállalkozások az építőipar lassú beindulása ellenére sem tudnak visszakerülni a vérkeringésbe, a tömeges kényszertörlési eljárások pedig nagy arányban fordulnak át felszámolási eljárásba. Továbbra is nagy a kényszertörlések száma az ágazatban, s ez hosszabb távon is magas szinten tartja a megszűnéseket véli Tóth Tamás. Februárban 395 kényszertörlést tettek közzé a cégbíróságok, szemben az egy évvel korábbi mindössze 29 darabbal. A magas kényszertörlési és felszámolási számok mellett elenyésző a végelszámolások mennyisége, ami azt jelzi, hogy továbbra is rendkívül sok a behajthatatlan követelés, és alacsony az üzleti szolgáltatási kategóriában. A legtöbb probléma anyílászá- rók cseréjével, beépítésével volt kapcsolatos. Itt sem lehet egyértelműen azt kimondani, hogy csak avállalkozásokban rejlik ahiba, hiszen nem egy esetben volt kimutatható, hogy amegrendelő sem járt el kellő gondossággal, nem kísérte figyelemmel abeépítési eljárást. Sajnos nincs mindig írásban megkötött szerződés, nem egyszer csak szóban beszélték meg ateendőket, vagy skicc alapján kezdtek amun- kának. Jó tanács: nem kell minden költséget előre kifizetni, ehhez várják meg a munka jó minőségű befejezését. Aházaló ügynökkel is vigyázzunk, aki jó rábeszélő képességgel rendelkezve, azonnal alá is íratja amegren- delést, így nincs arra idő, hogy informálódjanak acég- ről. Mielőtt a több ezer, sőt nem egyszer százezer forintot is meghaladóan kötelezzük el magunkat, sokkal körültekintőbben kellene eljárnunk. A különféle honlapokon, az ingyenes céginformációs rendszerekből lehet tájékozódni, persze, ha vanráidő Szolgáltatási ügyekben az egyezségek aránya anem érte el atíz százalékot. Ugyanakkor azajánlások aránya itt is közelítette az egyharmadot, amit a fogyasztói oldalról nézve jónak értékelhetünk. A megszüntetések között is kevesebb volt afogyasztó által visszavont panasz, ezért itt csak az ügyek 45 százalékára lehet azt mondani, hogy afo- gyasztó számára pozitív eredményt hozott atestületi eljárás kezdeményezése. Anagyobb cégek, afővá- rosi, vagy Veszprémtől távolabbi székhelyű gazdasági társaságok, illetve aközszolgáltatás egyes vállalkozásai általában csak írásban kommunikálnak atestülettel is, és nem vesznek részt ameghallgatá- sokon. Hivatkozási alapjuk általában az, hogy messze van aközpont amegyeszék- helytől és akiszállási költségek sincsenek arányban ado- log súlyával. Atestület véleménye változatlanul az, hogy ezeknek avállalkozásoknak a telephelyei, üzletei, ügyfélszolgálati irodái (kirendeltségei) itt vannak a megyében, nem egyszer amegyeszékhe- lyen, ezért nehezen védhető álláspontjuk. Afogyasztó itt vette meg a terméket, itt vette igénybe a közszolgáltatást, ezért az volna a helyesebb, ha a helyi ügyfélszolgálatok, képviselők, üzletvezetők az adott ügyre vonatkozóan kapnának felhatalmazást. Afogyasztók jelentős része igényli a személyes kontaktust a döntéshozókkal, de ez még adönté- seket közvetlenül előkészítőkkel sem jön létre, pedig ez azzal a haszonnal is járhatna, hogy javulhat az ügyfél elégedettségi mutató. A testület sem tudja pozitívan értékelni az olyan megjegyzést, mint amit az egyik állami tulajdonban lévő (köz)szolgáltató írt le afogyasztónak:..társaságunk vezető beosztású dolgozóival a személyes, valamint telefonos ügyintézés nem lehetséges... Vannak természetesen jó példák is, és nemcsak amegyebeli székhelyű vállalkozások esetében. Veszprém Megyei Békéltető Testület 8200 Veszprém, Radnóti M. tér 1. Pf.: 220 telefon: 88/ , fax: 88/ ra.hu fogadóóra: minden kedden 8,30 16,00 óráig etika fejlettségi szintje az ágazatban mondja az Opten igazgatója. Februárban 361 új céget alapítottak az ágazatban. Ez lényegében megegyezik aja- nuári értékkel, de némileg magasabb a tavalyi második félév jellemző havi értékeinél. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy amélypontjáról kimozduló építőipar a korábbinál több vállalkozót késztet cégalapításra. Ugyanakkor afris- sen alapított cégek közel 80 százalékban köthetőek címvagy magánszemély-kapcsolaton keresztül korábbi cégekhez, ami amagas megszűnési arányok figyelembevételével azt jelzi, hogy avállalkozók egy része nem vállalja korábbi cégeiben hátrahagyott kötelezettségeit, inkább tiszta lappal próbál apiacon érvényesülni. Ez sajnos azt jelenti, hogy aszigorodó jogszabályok sem tudtak igazi áttörést elérni ahazai építőiparra jellemző irreálisan magas cégfluktuációban mondja az Opten igazgatója Élelmiszerlánchigiéniai oktatás A Tálentum Pro Kft. az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság közreműködésével folyamatosan szervez Élelmiszerlánc-higiéniai oktatásokat/ vizsgákat az alábbiakban találja alegközelebbi időpontokat: Veszprém, május 13. Kossuth Lajos Általános Iskola, Budapest út Pápa, május 15. Gróf Esterházy Kórház, Jókai u Tapolca, május 22. Széchenyi István Szakképző Iskola, Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Postacím: 8201 Veszprém, Pf Web: Tel.: 88/ , Fax: Tapolca, Móricz Zsigmond utca Kamarai tagoknak tíz százalék kedvezményt biztosítanak. Jelentkezni: tel: 30/ , fax: 88/ , Az oktatások időtartama: 2-3 óra. Atesztírás anyaga azoktatáson teljes egészében elhangzik. Sikeres vizsga esetén a Megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság által hitelesített bizonyítványt állítanak ki. Műkörömépítő-bemutató és Iparkamara a DoctorNails MBA Hungary közreműködésével műkörömépítő-bemutatót szervez a kamara konferenciatermébe május 25-én 9és16óra között. Arésztvevők neves szakemberektől tanulhatnak, hiszen az elmúlt évek nemzetközi versenyein dobogós helyezéseket elérő MBA Hungary versenycsapatának tagjai lesznek az előadók. Anap során többek között szó lesz anatómiáról, szalon köröm és gél lakk díszítésről, zselés modern formákról, porcelán stiletto körömről, körömágy hosszabbításról, versenytechnikákról. Anap során arésztvevők kipróbálhatják az új anyagokat, technikákat. Arészvételi szándékot a veszpremikamara.hu e- mail címen jelezzék. Teljes program akamarai honlapon. Védnöki táblát elnyert vendéglátóhelyeink Balatoni védnöki táblával rendelkező vendéglátóhelyek: Anna Grand Hotel Étterme (Balatonfüred), Anna Grand Hotel Lobby Kávézó és Cukrászda (Balatonfüred), Bakos Attila Kisvendéglője (Szigliget), Bergmann Cukrászda (Balatonfüred), Bergmann Kávéház (Balatonfüred), Borcsa Étterem (Balatonfüred), Club Tihany Beach Grill étterem (Tihany), Club Tihany Old Captain étterem (Tihany), Fék Kávéház és Étterem (Balatonakali), Halásztanya Étterem (Alsóörs), Határ Étterem (Balatonalmádi), Hotel Blaha Lujza Étterem (Balatonfüred), Hotel Marina Port Étterem (Balatonkenese), Hotel Gabriella Étterem (Tapolca), Huszár Vendéglő (Örvényes), Káli Vendéglő (Kővágóörs), Kisfaludy Ház Étterem (Badacsony), Koloska Csárda (Balatonfüred), Menta Bistro (Balatonfüred), Natúrkert Étterem (Balatonalmádi), Pinkóczi Csárda (Balatonalmádi), Portunus Étterem Hotel Silver Resort (Balatonfüred), Régi Idők Udvara Skanzen és Étterem (Tihany), Szeremley Borház Étterem (Badacsonytomaj), Tóth Vendéglő (Révfülöp), Vitorlás Étterem (Balatonfüred) és Iparkamara védnöki táblájávalrendelkező vendéglátóhelyek: Bakos Attila Kisvendéglője (Szigliget), Betekints Vendéglő (Veszprém), Borbarátok Vendéglő Panzió és Borház (Badacsonytomaj), Club Oázis (Ajka), Erdei Vendéglő és Panzió (Veszprém), Gizella Hotel és Étterem (Veszprém), Halásztanya Étterem (Alsóörs), Hasik Hotel Étterem (Döbrönte), Hotel Gabriella Étterem (Tapolca), Hotel Szépalma Favory Étterem (Porva), Kádárta Vendéglő (Veszprém), Koloska Csárda (Balatonfüred), Lucullus Fogadó (Noszlop), Mozzarella Étterem és Pizzéria (Veszprém), Nádas Csárda (Balatonkenese), Schőnig Cukrászda (Veszprém), Szarvaskút Vendéglő (Zirc-Szarvaskút), Szent László Lovagkirály Étterem (Sümeg), Tapó Fogadó és Királyi Étterem (Veszprém), Várcsárda (Sümeg), Villa Medici éttermei (Veszprém), Völgyikút Étterem (Veszprém) ÜZLET AVeszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lapja, megjelenik a Napló üzleti mellékleteként A szerkesztőbizottság tagjai: Antal Péter, Barták Péter, dr. Temesvári Balázs, Szabó Béla, Tremmer Tamás, dr. Somogyi Istvánné (a szerkesztőbizottság elnöke). Szerkesztőség: VKIK Veszprém, Radnóti tér 1. Telefon: 88/ , fax: 88/ Felelős szerkesztő: Tremmer Tamás Kiadja a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. Felelős kiadók: Kázmér Judit, Kinde Kálmán, Szabó Miklós ügyvezető igazgató. Hirdetési vezető: Steffek József, telefon: 88/ Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ. Felelős vezető: Horváth Gábor

Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai. dr. Rusznák Ildikó

Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai. dr. Rusznák Ildikó Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai dr. Rusznák Ildikó Az informatikai háttérrendszerek kihasználása Előzmények Magyarországon a pénztárgépek használata 1990-re nyúlik vissza

Részletesebben

A vendéglátóiparban végzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai a jogszabályi változások tükrében

A vendéglátóiparban végzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai a jogszabályi változások tükrében A vendéglátóiparban végzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai a jogszabályi változások tükrében Dr. Helik Ferenc Igazgató főállatorvos Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági És Állategészségügyi

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, amelyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

Innovációs nap. Jogszabályváltozások a közétkeztetés és a kémiai biztonság terén. Siófok, 2012. október 11. Tövisháti Ferenc

Innovációs nap. Jogszabályváltozások a közétkeztetés és a kémiai biztonság terén. Siófok, 2012. október 11. Tövisháti Ferenc Innovációs nap Jogszabályváltozások a közétkeztetés és a kémiai biztonság terén Siófok, 2012. október 11. Tövisháti Ferenc Mondandóm rövid Közétkeztetés terén bekövetkezett legfontosabb változások (Diversey

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

9.2. Lakásétterem. 9.2. Lakásétterem JOGHÁTTÉR

9.2. Lakásétterem. 9.2. Lakásétterem JOGHÁTTÉR 9.2. 852/2004/EK rendelet II. sz. mellékelet III. fejezet (1) A fenti létesítményeket és automatákat, amennyiben ésszerûen megvalósítható, úgy kell elhelyezni, tervezni, összeállítani, tisztán és jó karban

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes.

A hitelkeret teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján esedékes. A már működő mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített hitelkonstrukció, amely a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi szakmai tevékenysége

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évi szakmai tevékenysége A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évi szakmai tevékenysége Tordai Péter elnök 2011.05.27. I. A kamarák 2010. évi működésének fő befolyásoló tényezői voltak: Tovább csökkent a kamarai taglétszám

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról I. Bevezetés A Magyar Közlöny 2013/24.

Részletesebben

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozói pályázati lehetőségek Zalaszentgrót, 2015. május 21. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1995. január 9-én

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató

KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató KRISÁN LÁSZLÓ vezérigazgató Sok kicsi sokra megy? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme foglalkoztatás és jövedelemtermelő képesség szempontjából: 1,2 millió bejegyzett vállalkozás 99%-a KKV

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel portfólió Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A pályázat célja Az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének,

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A duális képzés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés Helyszín dátum A duális

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2016. október Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Társadalmi egyeztetésre került két, korábban felfüggesztett

Részletesebben

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Nemzetgazdasági Minisztériumban a 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat 5. pontja alapján megindult hazánk 2014-2020-as időszakra vonatkozó

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

TAPASZTALATOK, FONTOSABB TÉNYEZŐK, BANKI IGÉNYLÉSI FELTÉTELEK. VIDA JÓZSEF Elnök-ügyvezető, B3 TAKARÉK Szövetkezet

TAPASZTALATOK, FONTOSABB TÉNYEZŐK, BANKI IGÉNYLÉSI FELTÉTELEK. VIDA JÓZSEF Elnök-ügyvezető, B3 TAKARÉK Szövetkezet TAPASZTALATOK, FONTOSABB TÉNYEZŐK, BANKI IGÉNYLÉSI FELTÉTELEK VIDA JÓZSEF Elnök-ügyvezető, B3 TAKARÉK Szövetkezet Vállalatfinanszírozási terméktérkép Ágazat zolgáltatás Beruházási hitel Feldolgozó -ipar

Részletesebben

Dohányzás a munkahelyen. Dr. Nagy Marcell orvos százados Mályi, 2014.03.03

Dohányzás a munkahelyen. Dr. Nagy Marcell orvos százados Mályi, 2014.03.03 Dohányzás a munkahelyen Dr. Nagy Marcell orvos százados Mályi, 2014.03.03 Jogszabályok 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

9. Speciális tevékenységek

9. Speciális tevékenységek 9. Speciális tevékenységek JOGHÁTTÉR 852/2004/EK rendelet II. MELLÉKLET III. FEJEZET MOZGÓ ÉS/VAGY IDEIGLENES ELŐÁLLÍTÓ- ÉS FORGALMAZÓ HELYEKRE (MINT PÉLDÁUL SÁTRAK, ÁRUSÍTÓHELYEK, MOZGÓÁRUSOK JÁRMŰVEI),

Részletesebben

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.

I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. I. Falusi Vendégasztal Konferencia MUOSZ Székház 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47. Szabadkai Andrea Kistermelői termékértékesítés, magán háznál, termelői piacon rendezvényen Kisléptékű Termékelőállítók

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Hitel a vállalkozások sikeréhez - A HKIK szerepe a vállalkozásfejlesztésben Sok kicsi sokra megy? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme foglalkoztatás és jövedelemtermelő képesség szempontjából:

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

GYŐRFFY BALÁZS. átmeneti elnök. Magyar Agrárkamara

GYŐRFFY BALÁZS. átmeneti elnök. Magyar Agrárkamara GYŐRFFY BALÁZS átmeneti elnök Magyar Agrárkamara A 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról A TÖRVÉNY KULCSELEMEI: ALANYI JOGÚ TAGSÁG: mezőgazdaság, élelmiszeripar,

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 29/2015. Kedves Kolléga!

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 29/2015. Kedves Kolléga! Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 29/2015 Kedves Kolléga! Mai hírlevelünkben kérem engedje meg, hogy a Komárom-Esztergom megyei fogyasztóvédelmi hírekről tájékoztassuk. Tatabányán

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám 2 Tisztelt Olvasó! KÖSZÖNTŐ Ön Magyarország első befektetési tőkegarancia termékeket kínáló pénzügyi szolgáltatójának, a Start Tőkegarancia Zrt-nek havi

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

A Kormány 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről

A Kormány 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről A Kormány 1059/2013. (II. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről A Kormány 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert,

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM A NÉV HITELEZ. Budapest,

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM A NÉV HITELEZ. Budapest, SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM A NÉV HITELEZ Budapest, 2014.03.05. Széchenyi Kártya Program Elemei: Széchenyi Kártya Folyószámlahitel - 2002. szeptember Széchenyi Forgóeszközhitel - 2010. augusztus Széchenyi

Részletesebben

Energetikai pályázatok finanszírozási lehetőségei. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Előadó: Ling Imre befektetési- és stratégiai igazgató

Energetikai pályázatok finanszírozási lehetőségei. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Előadó: Ling Imre befektetési- és stratégiai igazgató . Energetikai pályázatok finanszírozási lehetőségei Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt Előadó: Ling Imre befektetési- és stratégiai igazgató Alapítás Az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser 2016. november 4. Újonnan megjelent pályázati felhívások Kis összegű eszközbeszerzés - GINOP 1.2.2-16 Nagy összegű eszközbeszerzés

Részletesebben

Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési. stratégiájában

Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési. stratégiájában Kistermelői termékelőállítás szerepe Magyarország vidékfejlesztési stratégiájában dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár Helyi termékek Foglalkoztatás,

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kovács Vince elnök javasolta a küldötteknek, hogy a levezető elnöki teendőket Cseri József alelnök tag lássa el.

JEGYZŐKÖNYV. Kovács Vince elnök javasolta a küldötteknek, hogy a levezető elnöki teendőket Cseri József alelnök tag lássa el. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: 2011. április 19-én 16.00 órakor a VMKIK XXXVIII. Küldöttgyűlésén a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában Szombathely Honvéd tér 2. szám alatt. 30 fő

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

SZMSZ módosítási javaslat

SZMSZ módosítási javaslat Aszód Város Önkormányzata SZMSZ módosítási javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye SZMSZ-

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

Kamra-túra gazdahálózat helyi termék értékesítési gyakorlata

Kamra-túra gazdahálózat helyi termék értékesítési gyakorlata Kamra-túra gazdahálózat helyi termék értékesítési gyakorlata Batiz Károly Kamra-túra Homokháti Gazdák Egyesülete NAK Nonprofit Kft. Románia, Oradea, 2016. október 6. A Homokhátság - vízrajza szegényes,

Részletesebben

Előző év Előző A tétel megnevezése

Előző év Előző A tétel megnevezése Statisztikai számjel:18917815-9112-541-19 Megyei Bírósági nyilvántartási szám: 1.220. Társadalmi szervezet,köztestület megnevezése: Társadalmi szervezet,köztestület címe:8200 Veszprém,Budapest út 3. TÁRSADALMI

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében

Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Beruházás hatékonyság az építőanyag beszállítások tekintetében Magyar Beruházás-fejlesztési Társulás Kft. Dr. Nyers Norbert Tudatos település-fejlesztés 214-22 konferencia Siklós Hogyan tudja indítani

Részletesebben

Hírlevél 2012. december

Hírlevél 2012. december Hírlevél 2012. december 1 Hírlevél 2012. december START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2012. december 2 Áldott, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendőt kíván ügyfeleinek és partnereinek

Részletesebben

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének felmérése a 2014 FORMA 1 Budapest Nagydíj eredményeiről, tapasztalatairól Beérkezett válaszok: () = minősítés nélküli szállodák 5 3* 9 4* 31 5* 3 Összesen:

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 24610 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 178. szám A belügyminiszter 68/2014. (XII. 17.) BM rendelete az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódóan a központosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12.

Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 2008.12.12. VÁLSÁG PÉNZ MUNKAHELY PIAC Válságkezelés szűk keresztmetszetek feloldásával 1. Pénz 3. Piac

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Bikfalvi Istvánné Magyarországi Üdítőital-, Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetsége Zöldség és gyümölcslevek

Részletesebben