Szakdolgozat védés November 27. Székesfehérvár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakdolgozat védés. 2009. November 27. Székesfehérvár"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Főiskolai Kar Geoinformatika szak Továbbképző tagozat UNIGIS Szakdolgozat védés November 27. Székesfehérvár

2 A földügyi szakág térinformatikai szolgáltatásainak felhasználása az APEH feladatainak ellátásában Készítette: Sárközi Gergely 2 Tanszéki konzulens: Dr. Martinovich László

3 Problémák felvetése a feladat kidolgozása előtt Az APEH nagyméretű országos adatbázissal rendelkezik, a szervezet információs infrastruktúra függése nagy! Hatékony munkához kulcsfontosságú a szükséges információk gyors, költséghatékony beszerzése! A TakarNet adatainak célszerű használatával kapcsolatos anyagok hiánya! GIS szemlélet hiánya az APEH jelenlegi gyakorlatában! A évi LXXVIII. törvény, az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról új kérdéseket vet fel, új információ szükséglet keletkezik! 3

4 A dolgozat célkitűzései Adóhatóság érintett dolgozóinak tájékoztatása a TakarNet nyújtotta lehetőségekről, az információk minőségi korlátairól. A szervezet adat-felhasználási hatékonyságának növelése. A GIS szemléletű adatfeldolgozás csökkenti az adatbeszerzési költségeket a vagyoneltitkolás lehetősége csökken javulhat az adótudatosság 4

5 APEH kapcsolatai külső adatszolgáltatókkal Cégbíróság, cégadatok Gépjármű, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerek Munkát segítő adatok, információk vásárlása, külső szervezetektől. Különös tekintettel a FÖMI adatvagyonának hasznosíthatóságára. 5

6 6 A dolgozat eredményeinek ismertetése

7 Az ingatlan-nyilvántartás bemutatása Az ingatlanok nyilvántartásának módja Körzeti földhivataloknál, település, fekvés, hrsz szerint Tulajdoni lap felépítése (I.,II.,III. oldal) Az ingatlan-nyilvántartás adattartalma Adatok, mint gazdasági jellegű tartalom. Jogok és tények, pedig mint jogi tartalom jelennek meg Az ingatlan-nyilvántartás számítógépesítésének folyamata A számítógépes ingatlan-nyilvántartás jelene (a TAKAROS) 7

8 Az ingatlan-nyilvántartás tartalmának áttekintő táblázata 8 Adatok Jogok Tények Település, Tulajdonjog, Kezelői jog, Kiskorúság, Gondnokság, Fekvés, Használat joga, Földhasználati jog, Felszámolási eljárás, Végelszámolás megindítása, Helyrajzi Haszonélvezeti jog, Fellebbezés, szám, Terület, Telki szolgalmi jog, Kisajátítási és telekalakítási eljárás megindítása, Művelési ág, Földmérési jelek, villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, Elidegenítési és terhelési tilalom, Perindítás, Zárlat, Árverés, Kivett terület Vezeték jog, Vízvezetési és Telekalakítási, építési tilalom, megnevezése, bányaszolgalmi jog, Földminőség, Elő- és visszavásárlási, vételi jog, Ingatlan jogi jellegek, Kataszteri tiszta jövedelem, Tartási és életjáradéki jog, Jelzálogjog (Önálló zálogjog), Végrehajtási jog,

9 TakarNet, mint Internetes lekérdező rendszer a földhivatalok működésének korszerűsítése korszerű piacképes termékek szabványosított kérelmek, nyomtatványok ügymenet felgyorsítása adatbiztonság növelése hatékonyság és költségmegtérülés növelése 9

10 A TakarNet hálózat műszaki megoldásainak áttekintése Hálózati architektúra - adatátviteli mechanizmus (Frame Relay szolgáltatás, TCP/IP alapon, HTTP formátumban ) 117 körzeti adatbázis 19 megyei hivatal 3 fővárosi hivatal NKP Kht., FVM, FÖMI, Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar 10

11 11 A TakarNet mint Intranet

12 A TakarNet rendszer bemutatása, adattartalmának elemzése A TakarNet lekérdező rendszer lekérdező menüpontjainak ismertetése Nem hiteles tulajdoni lap kérések a TakarNet rendszerben HRSZ alapján egyértelmű az azonosítás! szemle (csak az aktuális, aznapi állapotnak megfelelő érvényes bejegyzéseket tartalmazza) teljes (a törölt bejegyzések is megjelennek) adott településre HRSZ, Cím, TUL2 szerint országosan TUL2 szerint 41/2002. CV. 14. FVM rendelet díjszabása alapján 12

13 Ingatlan címe szerinti lekérdezés és hiányosságai lekérdezés, ha természetben tartozhat hozzá cím ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanok címe lehet pontatlan szerkesztésénél változási adatok telekalakítás nincs listás választási lehetőség célkitűzés a hibák javítása! 13

14 Jogosult adatai (TUL2) szerinti keresés és hiányosságai ha az 1970-es szerkesztés óta változatlan adatok lehetnek pontatlanok, hiányosak hibák kijavítása (pl. ismeretlen tulajdonos, hiányos adat) folyik. adatvédelmi kérdéseket vet fel Jogi személy adati: Név KSH törzsszám Cím, település, közterület neve, házszám, irányító szám Működési formája (pl. Rt.) Természetes személy adatai: Név, Születési név, Anyja neve Személyi azonosító szám (11 jegyű) Lakcím, település, közterület neve, házszám, irányító szám Születési hely 14

15 Térinformatika jelenlegi alkalmazása az adóhatóság szakterületeinél Térinformatika az Adóügyi szakterületnél illeték, becsérték, telephely Térinformatika az Ellenőrzési szakterületnél vagyonosodási vizsgálatnál az adózó tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozóan Térinformatika a Végrehajtási szakterületnél végrehajtás alá vonható ingatlanok felderítése 15

16 Térinformatika felhasználási lehetőségei az adóhivatal szakterületeinél Javaslatok az Adóügyi szakterületnek ortofotók előzetes elemzése helyszíni szemle adatok (telephely, értékbecslés) új telephelyek bejelentésének adatai több adózó azonos telephelyen ingatlan becsértékek, helyszíni felvételek Adatok a többi szakterület számára is elérhető módon történő adatbázisba foglalás, tematikus térképi ábrázolás. 16

17 17 Javaslatok az Ellenőrzési szakterületnek

18 Kiválasztási terület 18 kiválasztási szempontból fontos földrajzi és gazdasági adatok: kockázatos, felszámolás, felszámolt cégek, csődeljárás adóalanyi hierarchia térképek fiktív számla kibocsátók, befogadók, adócsalásban érintettek (jövedéki termékek, számítógép alkatrészek) régió-specifikus vállalkozási formák, mulasztási formák tematikus térképen

19 Operatív ellenőrzési terület településenként, ellenőrzöttségi (ellenőrzés lefedettségi) tematikus térkép amelyen ábrázolni lehet az operatív adatokat: többször mulasztók (pl. nyugtaadási kötelezettség elmulasztása) ritkán, vagy nem ellenőrzött telephelyek 19

20 Vagyonosodási vizsgálattal foglalkozó terület a TakarNet rendszerben a már törölt vagyon értékű jogok lekérdezését biztosító lehetőség fejlesztését célszerű megrendelni a FÖMI-től az illeték területnél keletkezett és adatbázisba foglalt forgalmi becsérték és illeték kiszabási adatok használata, közös adatbázis segítségével. 20

21 A vagyonadó egyes informatikai vonzatainak ismertetése A Tv. kapcsán 2010-től új informatikai kihívások: bevallás feldolgozás vizsgálati program készítés új adatokat igényel a tervszerű ellenőrzés új adatokat igényel mulasztási bírság adóhátralék kezelés hátralék behajtás adófelfüggesztés 21

22 Ingatlanok alapterületének meghatározása tulajdoni lap alapján épület esetében nem tartalmaz adatot, a felépítmény nettó alapterületére EÖI esetén a társasházi különlapokon nettó alapterület, illetve a szobák száma megtalálható 22

23 Alapterület meghatározás digitális térképi állományon a TakarNet rendszerben közvetlenül nincs lehetőségünk digitális térképén területmérést végezni. mintaterület kiválasztása 2005-ös Ortofotó alapján történt szükséges mérések DATR térképi adatbázis kezelő szoftver segítségével bruttó (falakkal együtt) alapterület 23

24 Az így nyert adatok minősége, pontossága DAT új felmérésből raszteres állományának digitalizálásakor, pontossága akár ± 100 cm az épület feltüntetésekor a vázrajzhoz készített pontkoordináta jegyzék alapján szalagos mérés pontatlanabb műszeres mérés pontosabb adatforrás nincs feltüntetve (meta adatok) 24

25 Digitális ortofotókról nyerhető adatok 25 a légifotók és a DDM felhasználásával EOV-nak megfelelő 1: méretarányú ortofotó pontossága ± 0.60 m a mintaterület 75_234 és 75_412 szelvény, 20 térképi objektum a vizsgált régióban 2005-ös ortofotók álltak rendelkezésre

26 Mérés digitális ortofotón ArcView GIS 3.3 szoftver 12 m2-től nagyobb állandó úszómedence (13. térképi objektum) A kiválasztott 20 térképi objektum bruttó terület meghatározása önálló rétegben (Vac.shp) megrajzolt poligonokkal 26

27

28 Számított adóköteles m2 (részlet a mellékletekből) Település Ker. Ingatlan fajtája eft/m 2 m 2 Ingatlan fajtája ezer Ft/m 2 m 2 Budapest I. lakóház ,67 eöi ,00 Budapest II. lakóház ,00 eöi ,00 Elhelyezkedés Ingatlan fajtája ezer Ft/m2 m2 Pest megye Község lakóház ,50 Pest megye Megye jogú város lakóház ,33 Pest megye Város lakóház ,00 28

29 Mérési eredmények (részlet a mellékletekből) Objektum száma: 1:1200 Ortofotó (bruttó m 2 ): Használatbavételi engedély DATR (bruttó m 2 ): (nettó m 2 ): 12 nincs m 2 adat 141,38 m 2 186,73 m 2 13 nincs m 2 adat nincs feltüntetve 19,68 m ,00 m 2 94,02 m 2 130,07 m ,00 m 2 109,24 m 2 148,42 m ,30 m 2 150,22 m 2 213,88 m ,50 m 2 156,17 m 2 230,77 m 2 Objektum száma: Adózás szempontjából figyelembe veendő (nettó m 2 ) adatok, a használatba vételi engedély alapján részletesen: 12 nincs m 2 adat megadva az engedélyben m 2 nincs részletezve 15 pince: 98,00 m 2, földszint: 78,00 m 2, terasz: 8,70 m 2 16 pince: 73,20 m 2, földszint: 117,30 m 2, tetőtér: 102,70 m 2 17 pince: 80,23 m 2, földszint: 119,61 m 2, terasz: 16,89 m 2 29

30 Összegzés komplex adatigény válasz külső adatszolgáltatók az ingatlan-nyilvántartás az alap a földügyi ágazat helyzetének áttekintése általánosan elterjedt térinformatikai módszerek TakarNet, használhatóság, adatminőség vizsgálat TakarNet, specifikus bővítési javaslat GIS az APEH-ban további szakági szolgáltatások adatai térképek, ortofotók 30

31 31 Köszönöm a figyelmet!

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Az egységes ingatlan-nyilvántartás

Az egységes ingatlan-nyilvántartás Az egységes ingatlan-nyilvántartás B M E 2011. március 29. A Földhivatalok feladatai Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézése (térképen tulajdoni lapon) 1 Az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartás...2 Az ingatlan-nyilvántartás szerepe...2 Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzése...2 Hová kell fordulni ingatlan-nyilvántartási

Ingatlan-nyilvántartás...2 Az ingatlan-nyilvántartás szerepe...2 Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzése...2 Hová kell fordulni ingatlan-nyilvántartási Ingatlan-nyilvántartás...2 Az ingatlan-nyilvántartás szerepe...2 Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzése...2 Hová kell fordulni ingatlan-nyilvántartási ügyekben?...2 Ki tekinthet be az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

Térinformatikai alkalmazások 6.

Térinformatikai alkalmazások 6. Térinformatikai 6. i térinformatikai dr. Végső, Ferenc Térinformatikai 6. : i térinformatikai dr. Végső, Ferenc Lektor : Keringer, Zsolt Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

Az ingatlan nyilvántartási célú földmérési tevékenység szabályozásának változásai

Az ingatlan nyilvántartási célú földmérési tevékenység szabályozásának változásai Az ingatlan nyilvántartási célú földmérési tevékenység szabályozásának változásai Földmérési és Távérzékelési Intézet Horváth Gábor István osztályvezető ALAPRAJZOK Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Földügyi és Térinformatikai Főosztály 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - Az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól (Az új földmérési és térképészeti tevékenységről

Részletesebben

1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? 6) Melyek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok?

1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? 6) Melyek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok? 1) Mi a különbség az alkotórész és a tartozék között? - Alkotórész a fő dolog jogi sorsában osztozik. A dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része

Részletesebben

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38.

Részletesebben

Földhivatali ügyvitel

Földhivatali ügyvitel Földhivatali ügyvitel (Ideiglenes oktatási segédanyagnak összeállította: dr Bednay Dezső Ingatlan fogalma A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) nem határozza meg sem az ingó, sem az ingatlan fogalmát sem. A polgári

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 31., szerda Tartalomjegyzék 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,

Részletesebben

MEGYEI INFORMÁCIÓS RENDSZER

MEGYEI INFORMÁCIÓS RENDSZER MEGYEI INFORMÁCIÓS RENDSZER - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 4 2 Jogszabályi háttér 5 2.1 A területfejlesztésről és területrendezésről 5 2.2 Területi információs rendszer 5 3 A TeIR országos hálózata

Részletesebben

SZAKIGAZGATÁSI ISMERETEK

SZAKIGAZGATÁSI ISMERETEK SZAKIGAZGATÁSI ISMERETEK TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Természeti és épített környezet igazgatása Budapest, 2014 SZERZŐ dr. Mikó Zoltán LEKTOR

Részletesebben

3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS

3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS 3. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS A földügyi szakigazgatás BEVEZETÉS A fejezet a földügyi szakigazgatási szervezettel kapcsolatos általános ismeretekkel foglalkozik, ennek során áttekintésre kerül a szervezet

Részletesebben

A digitális földhivatal távlatai I. rész

A digitális földhivatal távlatai I. rész A digitális földhivatal távlatai I. rész Szendrő Dénes ny. minisztériumi osztályvezető, a Földmérési és Távérzékelési Intézet informatikai tanácsadója ELŐZMÉNYEK A jelenlegi földügyi szakigazgatási szervezetet

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás

A helyi adóztatás 2013. Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás A helyi adóztatás 2013 Adómegállapítás ellenőrzés - behajtás 1. A helyi adók rendszere A települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Földművelésügyi igazgatás

Földművelésügyi igazgatás Földművelésügyi igazgatás Szerzők: Dr. Madejné Dr. Sztipits Katalin Dr. Dienes Gyula Dr. Podmaniczky Gábor Dr. Magyar Károly Dr. Visnyei László Sipos Géza Prokop József Pintér Károly Fábián Gyula Katonáné

Részletesebben

A digitális földhivatal távlatai III. rész

A digitális földhivatal távlatai III. rész A digitális földhivatal távlatai III. rész Szendrő Dénes ny. minisztériumi osztályvezető, a Földmérési és Távérzékelési Intézet informatikai tanácsadója AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS HELYZETE Az egységes magyar

Részletesebben

Nagy Imre. SDiLA MENEDZSMENT kurzus, 1.beszámoló

Nagy Imre. SDiLA MENEDZSMENT kurzus, 1.beszámoló 1 SDiLA MENEDZSMENT kurzus, 1.beszámoló 2 Takaros és Takarnet rendszerek bevezetése a földhivatalokban, a közigazgatás korszerűsitésének tükröződő példája. 1. Bevezetés A modern ember egyik legalapvetőbb

Részletesebben

10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban

10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban 10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban 10. előadás: Változások átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban Ingatlan-nyilvántartási eljárás Az ingatlan-nyilvántartás szerkesztésekor

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

T/13139. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról

T/13139. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13139. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

Elektronikus adatszolgáltatás a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből

Elektronikus adatszolgáltatás a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Kovács Zoltán Dr. Veréb Viktória Elektronikus adatszolgáltatás a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből Az ún. TakarNet rendszer biztosítja a földügyi szakág hivatalainak

Részletesebben