Nagy Imre. SDiLA MENEDZSMENT kurzus, 1.beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Imre. SDiLA MENEDZSMENT kurzus, 1.beszámoló"

Átírás

1 1 SDiLA MENEDZSMENT kurzus, 1.beszámoló

2 2 Takaros és Takarnet rendszerek bevezetése a földhivatalokban, a közigazgatás korszerűsitésének tükröződő példája. 1. Bevezetés A modern ember egyik legalapvetőbb gondja az egyre növekvő információáradat befogadása, rendszerezése és feldolgozása. Ehhez a feladathoz nagy teljesítményű elektronikus számítógépek nyújtanak segítséget. A fejlett polgári társadalmakban, a magántulajdonon alapuló és piaci körülmények között működő gazdaság egyik legfontosabb információtechnológiai infrastrukturális eleme a korszerű informatikához kapcsolódó, jogilag és műszakilag hitelesités és korrekt számítógépes kataszter (nyilvántartás). A kataszter működőképessége a privatizáció egyik alapfeltétele a mezőgazdaságban, de más (ipar, vízügy, környezetgazdálkodás stb.) ágazatokban is. Ezért fontos, hogy a kataszter gyorsan és megbízhatóan dolgozzon, azaz: a./ a természetben bekövetkezett változásokat gyorsan és megbízható módon vezesse át a földmérési térképeken, földkönyvön és tulajdoni lapokon, b./ az ingatlanok megváltozó adatait (földmérési térkép tartalma, tulajdoni viszonyok változása stb.) nagy mennyiségben és gyorsan szolgáltassa. A földhivatal legfőbb feladata az ingatlantulajdoni adatok pontos és naprakész vezetése, ami az állam által garantált tulajdonbiztonság fenntartásához nélkülözhetetlen. A nyilvántartásnak fontos szerepe, hogy megbízható állapotot szolgáltat az egyes pénzügyi kötelezettségek megállapításához, statisztikai adatgyűjtéshez, a rendeltetésszerű földhasználat állami ellenőrzéséhez és a különféle területrendezési tevékenységekhez. A felsorolt okok miatt szükséges volt létre hozni a számítógépes kataszteri rendszert, amely korszerûsítette a földhivatali munka minõségét, a racionális, jogbiztonságos és kulturált ügyfélszolgáltatás érdekében.

3 3 1. A földhivatalok elõírt feladatából adódó igények: az ingatlan tulajdon nyilvántartása, teljesség, hitelesség, hozzáférhetõség a földrészletek földrajzi (geometriai) adatainak nyilvántartása Az ingatlan tulajdon nyilvántartása egy ún. országos nyilvántartás. Ez a minõsítés három tényezõ meglétét feltételezi : teljesség, hitelesség, hozzáférhetõség A teljesség azt jelenti, hogy az alapnyilvántartás az összes adatot (országosan) tartalmazza. A földhivatalok tulajdoni nyilvántartása esetében ez a feltétel automatikusan fennáll, mivel a nyilvántartás a jogszabály által elõirt valamennyi adatról értesül. Mindezek ellenére már a teljességet is érintõ problémákkal küzd a jelenlegi nyilvántartási rendszere. Egyrészt a hivatalok viszonylag laza kapcsolatban állnak az államigazgatás más területeivel, így az adatok esetleges változását az egyes nyilvántartásokban nem követik azonnal (pl. a nyilvántartás a személyek bejelentéskori címét tartalmazza, illetve elõfordulhat elhunytak tulajdonoskénti nyilvántartása is). Ugyan jogszabály írja elõ a nyilvántartás tartalmában bekövetkezett változások kötelezõ bejelentését, azonban ez esetenként nem funkcionál. Egy másik probléma, hogy egyes földhivatalokban 3-8 hónapos lemaradás volt a benyújtott kérelmek nyilvántartásba történõ bevezetésénél. Ez már olyan nagy méretû, hogy a nyilvántartás teljességét és hitelességét veszélyezteti (széljegyezve az adat rendelkezésre áll, de a normál jogügyletekhez szükséges mértékben a nyilvantartásban nem található meg). Lásd 1. számú ábra és 2. számú ábra.

4 4 Ügyiratok forgalma Ügyirat érkezés E lintézett ügyirat Elsõf. határozat Tulajdoni lap Hátral. ügyirat Fellebbezés 1. számú ábra. Ügyiratok forgalma a Kaposvári Körzeti Földhivatalnál évi ügyiratok forgalma jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. érkezés nyilvántartás feldolgozás hátralék 2. számú ábra. Ügyiratok forgalma a Kaposvári Körzeti Földhivatalnál 1996.

5 5 A hitelesség a tulajdon - nyilvantartásban igen magas követelményszintet jelent, mivel itt egy közhiteles nyilvántartásról van szó. Ennek a funkciónak a nyilvántartás eddig lényegében megfelelt, de a technika ugrásszerû fejlõdését nem követte, a jelenlegi, a mai technikai szinten megvalósítható hamisításokkal szemben gyakorlatilag védtelen. A most folyamatban lévõ számítógépes fejlesztések sem jelentenek érdemi elõrelépést ezen a téren, sõt a bûnözés számára egy másik lehetõséget alkotnak (számítógépes bûnözés). A hozzáférhetõség - a nyilvántartás a jelenlegi, az ingatlantulajdon forgalommal járó gazdasági életben a követelményektõl már jelentõsen elmarad. A nyilvántartások regionális jellegû hozzáférése (csak az ingatlan helye szerint illetékes földhivatalban kérhetõ adat) nem illeszkedik az egyre rugalmasabb tulajdonosi szerkezethez (valakinek az egész országban lehetnek ingatlanai). A közigazgatás, igazságszolgáltatás intézményrendszere számára sem kielégítõ a hozzáférés (önkormányzat, ügyészség, bíróság stb.). A nyilvántartás nem segíti elõ a gyors hitel bírálatot, a jelzálog gyors érvényesítése, illetve ellenõrzése alapfeltétele egy piacgazdaságnak. A jelenlegi nyilvántartás nem teszi lehetõvé az országos áttekintés, elemzés elvégzését, ezzel jelen formájában nehezíti a kitûzött gazdasági célok elérését (pl.vagyonadózás egyes típusai). Az emlitett igények diktálják a földhivatali informatikai rendszer fejlesztésének a szükségességét. 2. TAKAROS ( Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számítógépesítése) rendszer bevezetése. A TAKAROS eredményeként egy olyan földinformációs rendszer jött létre, ami valamennyi földhivatali tevékenységet támogatja, az adminisztratív-, a tulajdonjogi információk, illetve a kataszteri térképi és a földmérési adatok kezelésével. Mind az ingatlan - nyilvántartási, mind a digitális kataszteri térképi adatbázisok összekapcsolhatók. Ez a számítástechnikai rendszer bevezetése egyben lehetõvé teszi a földmérési és ingatlan - nyilvántartási adatok egy helyen tárolását, kezelését és felhasználását. A kétféle állomány között szoftveres kapcsolat lesz (ha pl.a monitorra kivetített " digitális térkép " egy vagy több földrészletét kiválasztjuk, meg kell, hogy jelenjen az ahhoz tartozó egyéb nyilvántartási adat is vagy fordítva). Ezáltal az adatszolgáltatás korszerûsítése valósul meg, (3. ábra).

6 6 Térkép- és tulajdoni lap másolat Kőtelek A tulajdoni lap adatai : M= 1 : A 224 hrsz határpontjai Pontszám Y X AREA HRSZ FEKVÉS TERÜLET MEGNEVEZÉS POSTACÍM «TULLAP «HRSZ «JOGCÍM «HATSZÁM «NÉV «LAKCÍM «SZEMSZÁM «TULHÁNYAD «UTALÁS «TÖRÖLT m 224 BELTERÜLET 1795 Lh, ud, gép Erkel Ferenc utca Vétel 9154/2/ Márkus István Pál 7453 Kőtelek Erkel F.u / Igen Kaposvár, Kiállitotta: 3. ábra Térkép és tulajdoni lap másolat 8. TAKARNET - nagyterületi telekommunikációs hálózat a földhivatalokban A TAKAROS rendszer kialakításához tartozik egy széleskörû távközlési infrastruktúra megvalósítása és használata. Ennek felel meg a TAKARNET. A TAKARNET létrehozásának célja elsõsorban az, hogy a földnyilvántartási szektor információs anyagainak felhasználói elektronikus eszközök alkalmazása révén is hozzájuthassanak az új adatbázisok tartalmához (ellenõrzött biztonsági intézkedések mellett). Tehát a TAKARNET WAN hálózat összeköti a telephelyek LAN hálózatait, amivel biztosítani fogja a külsõ felhasználók számára az adathozzáférést. A TAKARNET létrehozása lehetõvé tette a levelezést,(ehhez szolgál InterOffice levelező rendszer - keresések, kérelmek ezen úton továbbíthatók a földhivatalokhoz) és WWW böngészést.

7 7 3. ÉSZREVÉTELEK Szerintem a legfontosabb fejlesztési irányok a következõk kell, hogy legyenek: 1/. elérhetõ, országos szintû, egységes rendszer kialakítása, 2/. összekapcsolhatóság kialakítása, 3/. új szolgáltatási terület kialakítása, 4/. új szolgáltatási szint kialakítása, 5/. biztonság növelése. Elérhetõ, országos szintû, egységes rendszer kialakítása A jelenlegi informatikai háttér figyelembe vételével és lehetõség szerinti felhasználásával el kell érni, hogy a földhivatali nyilvántartás elveszítse regionális jellegét a hozzáférés szempontjából és minden pontján országos szintû nyilvántartásként, viselkedjen. Összekapcsolhatóság kialakítása A nyilvántartással szemben környezeti összekapcsolódási igények még csak vázlatosan fogalmazódtak meg, ezért a rendszert olyan architektúrára kell átalakítani, ahol megteremtõdik a más rendszerekkel való késõbbi kapcsolatkialakítás lehetõsége. Természetesen a rendszer adataihoz való hozzáférésnek - az adatok védelme (közhitelessége fenntartása) érdekében - bizonyos szabályai kell, hogy legyenek. Új szolgáltatási terület kialakítása Megfelelõ elektronizálás után, az új rendszerben kezelt nyilvántartások jelentõs tartalékokkal rendelkeznek majd az új szolgáltatások befogadására vagy támogatására. Ezek közül néhány területen már középtávon reális igényt látnék (pl. vagyonadóhoz kötõdõ értékjellemzők nyilvántartása stb). Új szolgáltatási szint kialakítása A szolgáltatási szint javításában alapvetõen három témát emelnék ki: 1/. az ügyintézés sebességének növelése, 2/. távoli ügyintézés bevezetése, a kérelem beadási illetve adatlekérdezési lehetõségét bõvítené területi kötöttség nélkül, 3/. távoli elérés biztosítása, mind a közigazgatáson belül ( rendõrség, ügyészség, adóhivatal stb. ), mind az állampolgárok részére biztosítani szükséges a közvetlen adathozzáférés lehetõségét.

8 8 Biztonság növelése A biztonság növelése, és a kor technológiájához igazítása, kiemelt fontosságú feladat. Fontos lenne, hogy a várható technológiai fejlõdést is figyelembe véve a közhitelesség fenntartásához szükséges védelmi szint biztosított legyen. Az elektronikus iratmozgásra és tárolásra való átállás jelentõs lépés jelentene a földhivatalok korszerûsítésében. 3. ÖSSZEFOGLALÁS Az igények növekedése miatt miatt mindenképpen a TAKAROS és TAKARNET rendszerek kedvezõ elmozdulást ígérnek e területeken. A rendszerek fejlesztésének várt elõnyei a következõk : - a tulajdoni biztonság növelése, közhitelesség fenntartása, - a földhivatali adatok felhasználói számára országos hozzáférhetõség, - ügyintézési idõ csökkenése, - jobb minõségû és új szolgáltatások megjelenése, - adatminõség és adatbiztonság növelése, - föld és egyéb ingatlanokkal kapcsolatos adatok integrációja. A rendszerek fejlesztésén nagyon fontosnak találom a humán erõforrások fejlesztését, amely szükséges a korszerûsítési feladatok megvalósításánál. Ide tartozik a dolgozók folyamatos szakmai és informatikai továbbképzése.

1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat

1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat 1422/2012. (X. 4.) Korm. határozat az 2011-2013. közötti időszakra szóló akciótervének elfogadásáról, az 2009-2010. közötti időszakra szóló akciótervében szereplő egyes konstrukciók törléséről, és egyes

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008 2016 Módosítva: 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi informatikai helyzet bemutatása... 4 2.1 Eszközpark... 5 2.2 Informatikai

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A ARHITEL PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A 2011-2012 2012-ben készült azonos nevű tanulmány aktualizált verziója a Budapesti Ügyvédi Kamara részére 2014.

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV

E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV Miniszterelnöki Hivatal Függelék az előterjesztéshez E-KÖZIGAZGATÁS 2010 PROGRAMTERV E-KÖZIGAZGATÁS 2010 MEGVALÓSÍTÁSI TERV 2 Tartalom oldal Előszó 3 Bevezető 4 Interoperábilis átfogó program 8 Felhasználói

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 SZABÓ MÁTÉ CSABA AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * A TÁMOP projekt keretében

Részletesebben

Adatpolitika. Információ Geoinformatika Agrártámogatás DTM WWW VINGIS. Földügy. Téradatinfrastruktúra. Mérnökgeodézia. Koordináció

Adatpolitika. Információ Geoinformatika Agrártámogatás DTM WWW VINGIS. Földügy. Téradatinfrastruktúra. Mérnökgeodézia. Koordináció Továbbképzés Adatpolitika GPS Földvédelem Környezetvédelem NSDI Lézerszkenner Referencia Metaadat Internet Szabványosítás Döntés Képfeldolgozás Területfejlesztés Jogszabály Földmérés Információ Térképészet

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány

Kutatási zárótanulmány Rubeus Egyesület Szedervessző 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4. II.22. Tel.: +36 30 388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Kutatási zárótanulmány készült a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Tanulmány Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

Egészségügyi informatika

Egészségügyi informatika Egészségügyi informatika Egészségügyi informatika Tartalom 1. Az e-egészségügy szabályozása... 1 1. 1. Az e-egészségügy kezdetei Magyarországon... 1 1.1. 1.1. Az egészségügy elektronizációja... 1 1.2.

Részletesebben

ADATBÁZISOK SZEREPE KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK BIZTONSÁGÁBAN

ADATBÁZISOK SZEREPE KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK BIZTONSÁGÁBAN IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Fleiner Rita Budapesti Műszaki Főiskola fleiner.rita@nik.bmf.hu ADATBÁZISOK SZEREPE KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK BIZTONSÁGÁBAN Absztrakt A kritikus infrastruktúrák működése

Részletesebben

A Magyar Közigazgatás helyzete és korszerűsítésének lehetőségei

A Magyar Közigazgatás helyzete és korszerűsítésének lehetőségei A Magyar Közigazgatás helyzete és korszerűsítésének lehetőségei Keringer Zsolt Szombathely Megyei Jogú Város ÖSSZEFOGLALÁS Az önk ormányzatok számára az elek tronizálódás k omoly k ihívások at fogalmaz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2004. december 30-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2004. december 30-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2004. december 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Intelligens Város Programról. Tisztelt Képviselő-testület! Térségünk a magyar-osztrák-szlovén hármashatár találkozásánál helyezkedik

Részletesebben

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK

VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK VITAANYAG A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÜTEMTERVE ÉS MUNKAPROGRAMJA 2013-2015 VITAANYAG A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013-2015 Bevezetés

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A digitális földhivatal távlatai I. rész

A digitális földhivatal távlatai I. rész A digitális földhivatal távlatai I. rész Szendrő Dénes ny. minisztériumi osztályvezető, a Földmérési és Távérzékelési Intézet informatikai tanácsadója ELŐZMÉNYEK A jelenlegi földügyi szakigazgatási szervezetet

Részletesebben

Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához

Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához Irányelv informatikai háttér biztosítása szolgáltatás nyújtásához Tartalomjegyzék 1. Irányelv célja és keretei... 4 1.1. Irányelv koncepciója... 4 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Alkalmazói kör... 8

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának. 32/2010. számú utasítása. Az informatikai katasztrófa elhárítási tervről

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának. 32/2010. számú utasítása. Az informatikai katasztrófa elhárítási tervről Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának 32/2010. számú utasítása Az informatikai katasztrófa elhárítási tervről Tartalomjegyzék 1. ÚTMUTATÓ AZ INFORMATIKAI KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁSI TERV

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

GIS OPEN 2003. KÜVET az állami átvétel után?!

GIS OPEN 2003. KÜVET az állami átvétel után?! GIS OPEN 2003 KÜVET az állami átvétel után?! Tisztelt Hallgatóság! Kolléganők! Kollégák! A KÜVET készítése során felmerült szakmai problémákról, a földhivatali munkaszervezés gondjairól a munkatársaim

Részletesebben

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA 3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA Az elektronikus kormányzatra való áttérést az országok többségében a régi, megcsontosodott bürokrácia,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Imre Miklós SZAKIGAZGATÁSI GYAKORLAT DE AMTC AVK 2007 2 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben