A főúri kertek hatása az erdélyi táj időbeni változására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A főúri kertek hatása az erdélyi táj időbeni változására"

Átírás

1 A főúri kertek hatása az erdélyi táj időbeni változására Kovács Lóránt A renessance nagy századában, a XV. században, Magyarországon és Erdélyben is megjelent a templomi képeken a természeti háttér. A Megváltó és a szentek alakjai körül, a természeti hátteret a festők nagyon részletesen, nagyon természetesen dolgozták ki, annyira természetesen, hogy a bibliai jeleneteket hazai környezetekben helyezték el, pálma, gránátalma helyett tájra jellegzetes magyar kerteket festettek. 1. ábra 2. ábra Ha megfigyeljük ennek a századnak az oltárképein azokat a jeleneteket, amelyeknek kert a színtere, régi magyar gyümölcsöskerteket látunk magunk előtt. A bemutatott falfestmény egyszerű középkori magyar kertet ábrázol többnyire sövénykerítéssel, rendezetlen gyümölcsfákkal, fűközti pitypanggal, ami azt mutatja, hogy elég rendezetlen a kert (1. ábra). A 2. ábra is egy régi magyar gyümölcsösről készült festményt ábrázol. Itt is megfigyelhető a rendezetlen, elhanyagolt, vesszőkerítéssel körbevett gyümölcsös. A régi kertészetben rendetlenség volt, a célnak így is megfelelt, a kezdetleges régi és egyszerű ember szeme nem akad meg a rendetlenül szétszórt gyümölcsfákon, sem a rendezetlen, elhanyagolt füves térségen. Erdélyben a kert művészete nem szorult idegen megteremtőre, hagyományai a XVI-ik századig nyúlnak vissza. A zöldfelületek tervezése nem minta szerint történt, hanem a domborzati adottságoknak megfelelően, az éghajlati viszonyok függvényében. 1

2 Szerény de szívesen gondozott kiskert az, amely az erdélyi magyar házhoz illik, olyan magyaros ízű, amilyent még néhanapján faluhelyen, kúriák, kastélyok árnyékában, parókiák, parasztházak, temetőkertek körül lehet látni. Tüzes tarka virágok nyílnak benne, inkább érzés szerint elrendezve, mint kiszámított csoportokra osztva, bár a ház elé rendesen középre, egy rózsaágyás kerül, körülvéve olyan virágokkal, amelyek ha színre egyhangúak is, erős illatot árasztanak, mint: Bazsalikom, fodormenta, istenfa, izsóp, kakukkfű, lengyelke, levendula, liliom, majoránna, rozmaring, tubarózsa, viola, zsálya, stb. A gyep eleven zöldjéből kevés látszik, nem igen telik a helyből, gazdagabb facsoportokra sem nagyon telik, de egy-egy terebélyes dió, szilva, meggy, cseresznye, alma, körte, barack, árnyékában jól esik elüldögélni. Paraszt vagy konyhakertekről már a XIII-ik század okmányai tanúskodnak. Általában fokhagymát, vereshagymát, paprikát, mákot, pórhagymát, valamint olyan iroló füveket termesztettek, amelyeknek gyógyerőt tulajdonítottak. Népünk a kertészkedést, növények ültetését kolostoraink szerzeteseitől tanulta. Ők voltak első művelői. Gyógyító füvekkel is orvoslának s a csudaszereik használati módját reánk hagyták. Iratos füvekről hitregéink is őriznek nyomokat, pogány őskorunkból. Titkos erejű varázsfüvekkel s belőlük főzött balzsamokkal iralának eleink és feltehető, hogy még a kereszténység korában is suttyomban áldozgattak isteneiknek, (Bálványos vár legendája), s javas füvekkel gyógyítgattak. Így lehet, hogy rejtve növőket, messzi tenyészőket, melyekkel gyakorta kuruzsoltak, kis kertjeikbe átültették. Ide tartoznak, már a római kortól termesztett Saliunca-nárdus füve, seprőruta-artemisia Arb., fehérszászpa, hunyor-helleboru, zöldmenta-mentha, löböstikum-levisticum, stb. Azon növényekről, amelyek nem gabonaneműek nincs világos tudósítás, hogy földeken vagy kertekben termesztették, mint bab, borsó, kender, len, lencse, stb. A kert és művelése a házak építésével kezdődött és az épület körül történt. Jobbágyok, zsellérek, úrbéresek kertjeiket eleven sövénnyel vették körül, szúrós, tövises, bokrokkal, cserjékkel, így védték, hogy latrok, aprómarha, lábasjószág, ne veszedelmeztesse Az új kertészet viszont bizonyos rendet kívánt meg a kertben, egyenes vonalakat, mértani szabályosságot, ez az elem viszi be a magyar kertészetbe az első művészeti követelményt, a legelemibb ismereteit magában kifejlesztő ember megütközik a rendetlenségen, s megkívánja, hogy a gyümölcsfák, szőlőtőkék, sorjában álljanak, mert szeme csak így gyönyörködhet s így nyugodhat meg, mikor kertjét végigjárja. A vonal mértani pontosságán kívül azonban volt egyéb követelménye is a kertészetnek, mint például az alaki és színbeli szépség felismerése, ellenvetve az ősi, kezdetleges kertészettel, amelyben a fő érvényesülési szempont a haszon. Még egy követelménye van a kertművészetnek mindezek fölött a növénykultusz és ez az ami a magyar népnél valamivel később alakult ki mivelhogy az állatkultuszt mindig is előnyben részesítette. Főúri várak, kastélyok, erődök, udvarházak kertjeinek részleteiről csak a XVI-ik századtól kezdve találunk egy-egy levelet, telekösszeirást. A várak pusztulásával, lakóik a völgyekbe ereszkedtek. A falvak kissebb dombjain épitett a földesúr, az épületeket erős falakkal vette körűl, a falak mögött és nem ritkán a falakon kivűl bekeritett kerteket létesitettek. Diszkertek csak királyi várak mellett és egy-két főúri kastélynál voltak. Mátyás király volt az, aki a fényűzést tovább fejlesztette, mely a diszkertjeire és a parkjaira is kiterjedt. A királyi és főúri kertek jellege sajnos olasz, később francia és angol hatás alatt állott. 2

3 Francia stilus: A gernyeszegi francia stílusú park tervrajza. Bíró József munkája A bonchidai francia stilusú park Bíró József munkája A gernyeszegi francia stílusú park tervrajzát 1792-ben készítette Mayerhoffer András, gróf Teleki József rendelésére. A kert függetlenűl készült a kastélytól. Nagyon eltér a többi magyarországi és erdélyi kerttől. A tervrajzból arra lehet következtetni, hogy a himzéses parter a kastély három oldalát szegélyezte, a sáncban halastó volt. A bonchidai francia stílusú park 1750 utáni tervrajz, melyet Erras Johann Christian készitett, gróf Bánffy Dénes rendelésére. A kastély nyugati oldalán egy hidból kiinduló négy nagy, majdnem ezer méteres hársfasort tüntet fel. A kert parkjának külső része itt is vadas volt, vadászlakok és műbarlangok diszitették. Angol stilus: Az angol kertstílusnak nagy jelentősége van, mivelhogy ekkor kezdték megismerni és telepiteni a legnagyobb jövőt igérő külföldi fákat, mint például az akác, a kanadai nyár, az amerikai ostorfa és más külföldi fa, amely először az arisztokraták kertjeiben jelent meg, de onnan csakhamar tovább hatolt, ma erdőkben, ligetekben, utak mellett látjuk. Úgy is mondhatnánk, hogy az angol kertek fásitási kisérletek voltak puszta, fátlan helyeken, ahol a hazai fák nem telepithetők meg sikerrel. 3

4 A bonchidai kastély angol parkja. A francia kerteket idővel átalakitották Erdélyben is. A bonchidai kertet gróf Bánffy József alakittatta át László János 1831-ben rajzolt terve alapján. A három sugárút belső harmadát kivágatta, s kanyargós utakkal, mesterségesen elszórt cserjékkel, elszórt virágágyakkal vetette körűl a kastélyt. A tervrajz részletesen felsorolja a park rekvizitumait: halászkunyhó, emlékek, padok, magányosság temploma, gloriette, Pán-templom, kutak, pavillon, eremitage, botanikus kert, gyümölcsaszaló, méhészet, obeliszk, napóra diszitette volna a parkot, amelyeknek egyrésze meg is valósult. Részlet a bonchidai kastély parkjából 4

5 A bonchidai kastély belsőudvari parkja Szamosparti részlet a bonchidai kastély parkjából. 5

6 A gernyeszegi kastély angol stilusú parkja. Rohbock L. rajza. A gernyeszegi francia parkot ifj. Teleki József gróf alakittatta át angol stilusú parkká a múlt század elején és ekkor készült róla a Rohbock metszete. A gernyeszegi kastély parkjának részlete 6

7 A gernyeszegi kastély bejárata. A gernyeszegi kastély belsőudvari parkja. 7

8 A Sáromberki Teleki kastély parkja. Marosparti részlet a sáromberki kastély parkjából. A kelementelki Szentkereszti kastely bejarati parkja A kelementelki hübéri birtokokat Bethlen Gábor adományozta III. 24 én a székelyvéckei Balassy Ferencz lovász mesternek, a fejedelemség érdekeiben tett szolgálataiért. Ezen részjószágokat birják késöbb a Henter utódok, majd Simén György és leszármazottjai. A XIX ik században két földesúr báró Szentkereszti és Simén György, valószinű ben épittették a kastélyokat és a kastélyok köré, az akkor divatos, angol stilusú parkokat. 8

9 A kelementelki Simén kastely bejarati parkja A koronkai kastély parkjának részlete. 9

10 A kerelőszentpáli Haller kastély udvarparkjának részlete. Az erdőszentgyörgyi Rhédei-kastély és park a XIX.sz. elején Egykorú fametszet 10

Angyalvár színes kréta

Angyalvár színes kréta Angyalvár színes kréta A közmûvelõdés fölöttébb szükséges voltáról Tapasztalataim szerint az erdélyi magyar sajtóban nem kap elegendõ nyilvánosságot a közmûvelõdés. Az úgynevezett magas, szûkebb körnek

Részletesebben

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig - 2 - Bodnár Tamás ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig Alsózsolca Község Önkormányzata, 2005 A kötet Alsózsolca

Részletesebben

Kastélyok, várak, paloták

Kastélyok, várak, paloták Kastélyok, várak, paloták Tartalom Andrássy család... 3 Tiszadob... 3 Batthyány család... 7 Siklós... 7 Körmend... 9 De la Motte... 11 Noszvaj... 11 Esterházy család... 14 Fertőd... 14 Pápa... 18 Ganna...

Részletesebben

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN ERDÉLYI KASTÉLYOK, KÚRIÁK ÉS UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI A 17 18. SZÁZADBAN MOHOLY-NAGY M Ű VÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA B ERKE M ÁRTA E RDÉLYI K ASTÉLYOK, K ÚRIÁK ÉS U DVARHÁZAK N YÍLÁSZÁRÓI A 17 18. S ZÁZADBAN

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Csaba Lajos. A természeti formák ábrázolása. A követelménymodul megnevezése: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat

MUNKAANYAG. Horváth Csaba Lajos. A természeti formák ábrázolása. A követelménymodul megnevezése: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat Horváth Csaba Lajos A természeti formák ábrázolása A követelménymodul megnevezése: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat A követelménymodul száma: 0980-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

A CÉDRUSOK KULTURÁLIS JELENTŐSÉGE

A CÉDRUSOK KULTURÁLIS JELENTŐSÉGE A CÉDRUSOK KULTURÁLIS JELENTŐSÉGE SZABÓ Júlia 2000: A mitikus és a történeti táj. Balassi Kiadó MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest, p. 7-113 című munkája nyomán Barna Tamás 1 KEFAG R.T. Erdészeti

Részletesebben

Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század második felében

Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század második felében Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század második felében 1. Az udvarház. A régi rendi társadalom birtokkezelésében az erdélyi udvarház (curia) mint gazdasági egység szerepelt. Századokon keresztül

Részletesebben

AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET ÉVKÖNYVE KOLOZSVÁR, 1945 MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET R. T.

AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET ÉVKÖNYVE KOLOZSVÁR, 1945 MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET R. T. AZ ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET ÉVKÖNYVE 1944 KOLOZSVÁR, 1945 MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET R. T. A szerkesztésért és a kiadásért Szabó T. Attila felel Minerva-nyomda R. T. Kolozsvár. No. Clj 12.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ ÉS TÁJTÖRTÉNET

TARTALOMJEGYZÉK TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ ÉS TÁJTÖRTÉNET TARTALOMJEGYZÉK TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ ÉS TÁJTÖRTÉNET SÁGI ÉVA: A soproni táj változásainak vázlatos története a 18. századtól napjainkig 147 HORVÁTH GERGELY KRISZTIÁN: Rendi autonómia és fiziokratizmus. Kísérlet

Részletesebben

KORUNK TARTALOM FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/1. 2010. JANUÁR

KORUNK TARTALOM FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/1. 2010. JANUÁR KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/1. 2010. JANUÁR TARTALOM JUHÁSZ FERENC A virágok hatalma (versrészlet); A múlt század virágai.........3 POMOGÁTS BÉLA Egy természeteposz fél évszázada.........................4

Részletesebben

3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN

3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN 3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN A TELEPÜLÉSSZERKEZET, MINT GÉNBANK Eger példáján Körmendy Imre tudományos munkatárs, Corvinus Egyetem Elöljáróban érdemes néhány alapfogalmat

Részletesebben

SOMOGYI MUZeUM A KEREKI FEHÉRKÖ VÁR TÖRTÉNETE

SOMOGYI MUZeUM A KEREKI FEHÉRKÖ VÁR TÖRTÉNETE SOMOGYI MUZeUM 9. A KEREKI FEHÉRKÖ VÁR TÖRTÉNETE SOMOGYI MÚZEUM FÜZETEI Kiadja a Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Postafiók 70. Szerkeszti: Takáts Gyula 1. A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK VEZETŐJE

Részletesebben

1935. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA 75. SZ.

1935. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA 75. SZ. E R D É L Y I T U D O M Á N Y O S F Ü Z E T E K SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1935. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KIADÁSA 75. SZ. A B O N C Z H I D A I Á N F F Y - K A S T É L Y IRTA: dr. bíró József C LU

Részletesebben

Mesterséges Paradicsomok

Mesterséges Paradicsomok Mesterséges Paradicsomok Olyan, mint a berekesztett kert az én húgom, jegyesem! Mint a befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfő! A te csemetéid gránátalmás kert, édes gyümölcsökkel egybe, cziprusok nárdusokkal

Részletesebben

Wekerle-telep: munkástelep vagy kertváros?

Wekerle-telep: munkástelep vagy kertváros? Wekerle-telep: munkástelep vagy kertváros? - avagy a 20. század elejei magyar szociális lakáspolitika eredménye 1/9 Az épített környezet humánökológiája féléves feladat Készítette: BZ ELTE - Szociológia

Részletesebben

I. Témaválasztás indoklása

I. Témaválasztás indoklása Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Témaválasztás indoklása... 2 II. Vallástörténeti kitekintés... 5 II. 1. Sintoizmus... 5 II. 2. A buddhista tanok elterjedése Japánban... 9 II. 3. A zen térhódítása

Részletesebben

A nagykőrösi pusztai

A nagykőrösi pusztai MAGAZIN BESZÁMOLÓ EGYÜTT A PUSZTAI TÖLGYESEK VÉDELMÉÉRT Nagykôrös Természetvédelem Biodiverzitás Fenntarthatóság A nagykőrösi pusztai Fotó: Gálhidy László tölgyesek megőrzése Természetvédelem és élőhely-rehabilitáció

Részletesebben

Az ugodi vár története és ábrázolásai

Az ugodi vár története és ábrázolásai A Az ugodi vár története és ábrázolásai (kézirat) Írta: Polgár Károly honfoglalás után a Bakony, mint a honfoglaló nemzetségek által megszállatlanul hagyott terület, királyi birtok lett. Ennek igazgatására

Részletesebben

Dr. Sebestyén Kálmán. Magyarbikal története

Dr. Sebestyén Kálmán. Magyarbikal története Dr. Sebestyén Kálmán Magyarbikal története Dr. Sebestyén Kálmán Magyarbikal története Kiadja a Magyarbikali Református Egyházközség 1996 Finta József grafikáival Ajánlom e munkát Ferencz Miklós magyarbikali

Részletesebben

ELVONT TÁJ. A magyar tájábrázolás változásai az 1940- estől a 60-as évekig

ELVONT TÁJ. A magyar tájábrázolás változásai az 1940- estől a 60-as évekig ELVONT TÁJ A magyar tájábrázolás változásai az 1940- estől a 60-as évekig A cím a tájábrázolás 20. században végbemenő egyre nagyobb mértékű szubjektívvá válására utal. A művészet története során ugyanis

Részletesebben

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009.

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009. FÖVENYESI SALÁTA Bakancsban vasparipával 2009. Balatononudvari-Fövenyes A Balaton északi partján, Balatonfüredtől 10 km-re keletre, a Tihanyi-félsziget szomszédságában fekszik Balatonudvari település.

Részletesebben

XI. A HONFOGLALÁS KORA

XI. A HONFOGLALÁS KORA XI. A HONFOGLALÁS KORA A MAGYAR HONFOGLALÁS KORI EMLÉKEK RÉGÉSZETI KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE Mesterházy Károly A magyar honfoglalás kori emlékek régészeti kutatásának története 321 1. Vadasi Jankovich Miklós

Részletesebben

2014. május 22. Tállya

2014. május 22. Tállya 2014. május 22. Sajnos Kárpátaljára nem jutottunk ki a háborús helyzetek miatt, ezért el se hittük, hogy helyette a Felvidékre ellátogathatunk. Mindenki nagyon várta korán reggel az indulást. Milyen is

Részletesebben

Szoboszlai Zoltán UGRAI MOZAIK. Biharugra, 2002.

Szoboszlai Zoltán UGRAI MOZAIK. Biharugra, 2002. 1 Szoboszlai Zoltán UGRAI MOZAIK Biharugra, 2002. 2 A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram és Békés Megye Önkormányzata támogatta NEMZETI KULTURÁLIS

Részletesebben

Minerva Irodaim" és Nyomdai Müintézet BészTénytársaság nyomás: 1936.

Minerva Irodaim és Nyomdai Müintézet BészTénytársaság nyomás: 1936. -rf? GRAJVDPIERRE EDIT A K O L O Z S Y Á R I S Z E N T M I H Á L Y T E M P L O M A I ÜDAPESTI KIKALYI MAGYAR PaZMANY PETEE TUDOMÁNYEGYETEM MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉS KERESZTÉNY RÉGÉSZETI INTÉZETÉBEN KÉSZÜLT

Részletesebben

Táj, környezet és társadalom TÁJKÉP A MŰVÉSZETBEN, MŰVÉSZET A TÁJBAN 1

Táj, környezet és társadalom TÁJKÉP A MŰVÉSZETBEN, MŰVÉSZET A TÁJBAN 1 Táj, környezet és társadalom Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére Éghajlattani és Tájföldrajzi valamint a Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékek Kiadványa, 2006.

Részletesebben

TELEKHATÁR navigációk a kertben

TELEKHATÁR navigációk a kertben Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola TELEKHATÁR navigációk a kertben DLA értekezés Ferenczy Zsolt 2007 Témavezető: Tölg-Molnár Zoltán DLA habil festőművész, egyetemi tanár Tartalomjegyzék Előszó...4

Részletesebben

A magyar heraldika sajátosságai, és annak okai

A magyar heraldika sajátosságai, és annak okai 1 A magyar heraldika sajátosságai, és annak okai (A Keszői család címere balra néző címerképpel, balra döntött pajzzsal, aheraldikus színhasználattal. Saját gyűjtés.) Készítette: Nagy Tamás 2 Dolgozatom

Részletesebben

UDVARHÁZAK ÉS STÍLUSOK AZ UDVARHÁZ HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA

UDVARHÁZAK ÉS STÍLUSOK AZ UDVARHÁZ HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA UDVARHÁZAK ÉS STÍLUSOK AZ UDVARHÁZ HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA Az erdélyi reneszánsz művészet módszeres kutatása évtizedek óta folyik, mégis sok megoldatlan kérdéssel találja magát szemközt a kutató. Különösen

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. Helytörténet, régészet... 2 1.1. Az érintett terület történelméről, régészetéről... 2 1.2. Kulturális örökségek... 4 2. Látnivalók,

Részletesebben