Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában"

Átírás

1 Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában 53/2014. (IX. 20.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság H. M. által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő határozatot: A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság a Bajai Helyi Választási Bizottság 89/2014. (IX.15.) HVB számú határozatát megváltoztatja és a kifogásnak részben helyt ad. A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Baja Marketing Kft., a Baja.hu internetes sajtótermék kiadója megsértette a Választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 2. (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és a 2. (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét a Baja.hu internetes sajtótermék augusztus 28. és szeptember 11. közötti cikkeit vizsgálva azzal, hogy ebben az időszakban semmilyen formában nem biztosított megjelenési lehetőséget a Sikeres Bajáért Egyesület jelölő szervezet számára a Baja.hu sajtótermékben. A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság kötelezi a jogsértőt, hogy jelen határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül a Baja.hu internetes sajtótermékben a Hírek cím alatt, a Közélet rovat cikkei között tegye közzé. A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Szegedi Ítélőtáblához címzett bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottságnál (levélcím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.; A bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb szeptember 23-án óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. Indokolás I. H. M. a Bajai Helyi Választási Bizottságához (továbbiakban: HVB) szeptember 12-én 13,22 órakor elektronikus úton érkezett kifogást nyújtott be a Baja Marketing Kft-vel és Baja Város Önkormányzatával szemben. A kifogást benyújtó szerint a Baja Város Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Baja Marketing Kft. által üzemeltetett honlapon augusztus 28-tól szeptember 11-ig fényképes vezető hírként szerepelt a Fidesz: bemutatkoztak a jelöltek című tudósítás, amely írás a Közélet rovatban azóta is olvasható: 1

2 Az egyik jelölő szervezet, a Sikeres Bajáért Egyesület először szeptember 3-án, és azóta több alkalommal kérte a jelöltjei bemutatkozásáról szóló hasonló sajtóközlemény megjelentetését, de a portál szerkesztői és tulajdonosa válaszra sem méltatták. Megítélése szerint ezzel az önkormányzati választási kampányban az önkormányzati portál az egyik jelölt állító szervezet, a Fidesz helyi jelöltjeit egyoldalúan támogatja. A kifogást tartalmazó file-ba másoltan csatolt egy, szeptember 3-án az címre megküldött elektronikus levet, amely amelyben a Baja.hu szerkesztőségét kérte a csatolt sajtóközleménynek a honlapon történő megjelentetését az esélyegyenlőségre hivatkozással a többi jelölőszervezettel kapcsolatos híreknek megfelelő helyen és időtartamban. A dokumentum szerint az elektronikus levélhez csatolásra került a sajtóközlemény mellett a jelöltek fényképe is. H. M. megítélése szerint a Baja Marketing Kft. és Baja Város Önkormányzat megsértették a Választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban foglalt, a választás tisztasága, esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit. Kérte a HVB-t, hogy állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és Baja Város Önkormányzatát, mint tulajdonost és a cégét, a Baja Marketing Kft-t a további jogszabálysértéstől tiltsa el. H. M. a kifogásában kifejtette, hogy a kampányidőszakban minden olyan tevékenység, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására, vagy azt megkísérli, kampánytevékenységnek minősül, választási jogszabálysértés nem csak kampányeszközökkel és a jelöltek, jelölő szervezetek tevékenysége által valósítható meg, így Baja Város Önkormányzatának és a Baja Marketing Kft-nek a kifogásolt tevékenysége kampánytevékenységnek minősül. Az önkormányzatnak, mint a cégéért egyetemlegesen felelős tulajdonosnak és cégének a cselekedete sérti a választási eljárás hivatkozott alapelveit. Miután a baja.hu portál nemcsak ebben az esetben, hanem rendszeresen, azaz gyakorlatszerűen jár el hasonló módon, más jelölő szervezeteknek és jelölteknek nem biztosít felületet a évi önkormányzati választási kampányidőszakban, ezért álláspontja szerint a Ve. 2. (1) bekezdés a), c) és e) pontjának sérelme is megállapítható. II. A kifogást a HVB szeptember 15-én hozott 89/2014. (IX.15.) HVB határozatával bírálta el, amelyben a kifogást elutasította. Határozatában a HVB megállapította, hogy a internetes honlap kiadója, illetve médiaszolgáltatója a Baja Marketing Kft., amely Baja Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. A HVB rögzítette a határozatában, hogy a kifogás a Ve (1) bekezdés alapján lekérhető médiaszolgáltatásra vonatkozó, a Baja Marketing Kft., mint médiaszolgáltató (médiatartalom-szolgáltató) kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslati kérelem, ezért a kifogást a HVB-nek legkésőbb szeptember 13-án át kellett volna tennie a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottsághoz. Tekintettel arra, hogy az áttételre határidőben nem került sor, a Ve (3) bekezdése alapján a HVB köteles volt az ügyben eljárni. A HVB a határozat indokolásában kifejtette, hogy a sérelmezett internetes tudósítás, cikk tartalmában nem lép túl a bármely kampányeseményről vagy bármely más eseményről szóló tájékoztatás szintjét, kizárólag a cikk alapját képező sajtótájékoztatóról tudósít tárgyszerűen. A cikk nem politikai reklámként, hanem a Hírek cím alatt, a Közélet rovat cikkei között jelent meg, tartalma alapján sem minősül politikai reklámnak, és nem is ahhoz hasonló módon közzétett tudósításról van szó. A HVB a határozata indokolásában a következőket rögzítette: Kifogást tevő előadja, hogy Miután a baja.hu portál nemcsak ebben az esetben, hanem rendszeresen, azaz gyakorlatszerűen jár el hasonló módon, más jelölő szervezeteknek és jelölteknek nem biztosít felületet a évi önkormányzati választási kampányidőszakban. azonban ezen állítását semmivel sem támasztotta alá - mint ahogy 2

3 azt sem, hogy több alkalommal kérte a sajtóközlemény közzétételét -, így a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján annak ellenére, hogy a kifogásban sérelmezett magatartás megfelelő bizonyítékok alapján valóban alkalmas lehet a Ve. 2. (1) bekezdés e) pontban meghatározott jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvi követelményének, és ezáltal a Ve. 2. (1) bekezdés a) pontban meghatározott választás tisztasága, valamint a 2. (1) bekezdés c) pontban meghatározott esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között alapelvek megsértésére a kifogást tevő által előterjesztett bizonyítékok nem elégségesek a Baja Marketing Kft. által esetlegesen elkövetett jogszabálysértés tényének megállapítására. A HVB megállapította, hogy az a körülmény, hogy a jelölőszervezet a kifogás előterjesztéséig nem kapott választ, nem jelenti azt, hogy a sajtóközleménye egyáltalán nem fog megjelenni, ez bizonyítékok hiányában a médiaszolgáltató terhére nem értékelhető. Megállapította továbbá a HVB, hogy Baja Város Önkormányzatának felelőssége csupán azon az alapon, hogy a médiaszolgáltató tulajdonosa, nem lehetséges. A kifogást benyújtó arra vonatkozó bizonyítékot nem csatolt, hogy az önkormányzat részt venne a Fidesz, illetve helyi jelöltjei kampányában. III. H. M. a HVB-hez szeptember 17-én 3,13 órakor elektronikus úton érkezett fellebbezést nyújtott be a 89/2014. (IX.15.) HVB határozat ellen, mivel álláspontja szerint a támadott határozat - a fellebbezésében részletesen kifejtett indokok alapján a bizonyítékokat okszerűtlenül mérlegelte. H. M. a fellebbezésében előadta, hogy a kifogásban nem sérelmezte a megjelent tudósítás tartalmát, a kifogás a más jelölő szervezetektől érkezett, meg nem jelentetett sajtóközleményről, a médiaszolgáltató, mint önkormányzati közszolgáltató cég egyoldalú, a Ve. 2. (1) bekezdés a), c) és e) pontjainak sérelmét okozó tudósítási gyakorlatáról szól. Nincs szó a kifogásban politikai reklámról sem. Álláspontja szerint az önkormányzati tulajdonú médiaszolgáltató cégnek elfogulatlan, kiegyensúlyozott tájékoztatást kell biztosítania. H. M. a fellebbezésében előadta, hogy a kifogásban szereplő következő állításra vonatkozóan bizonyítékot nem csatolt: a baja.hu portál nemcsak ebben az esetben, hanem rendszeresen, azaz gyakorlatszerűen jár el hasonló módon, más jelölő szervezeteknek és jelölteknek nem biztosít felületet a évi önkormányzati választási kampányidőszakban. H. M. hivatkozott a Ve (2) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a megjelölt műsorszámot a választási bizottság amennyiben szükséges és a kérelmező nem csatolta hivatalból szerzi be. A HVB viszont ezt nem tartotta szükségesnek. H. M. megítélése szerint a kifogáshoz csatolt egyetlen bizonyíték alapján megállapítható a Baja Marketing Kft. törvénysértése a Ve. hivatkozott alapelveinek megsértése mellett a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény ai, 12. (1)-(2) bekezdése, valamint a 83. (1) bekezdés m) pontja alapján, mivel a baja.hu portál arról sem tudósított, hogy a HVB szeptember 8-án kiket vett jogerősen nyilvántartásba mint önkormányzati egyéni választókerületi jelölteket, illetve polgármesterjelölteket augusztus 28. óta a baja.hu önkormányzati portálon folyamatosan egyetlen önkormányzati választási hírt közölt, közöl, a kifogásban hivatkozott Fidesz: bemutatkoztak a jelöltek című tudósítást. H. M. fellebbezésében nem kérte az önkormányzat jogsértésének megállapítását, a kifejtett indokai alapján kérte megállapítani a Ve. 2. (1) bekezdés a), c) és e) pontjaira vonatkozóan a Baja Marketing Kft. jogszabálysértő tevékenységét és kérte eltiltását a további jogszabálysértéstől. A fellebbezéséhez további bizonyítékokat nem csatolt. IV. 3

4 H. M. fellebbezése az alábbiak szerint részben alapos. A Ve. 2. (1) bekezdés a), c) és e) pontjai szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő alapelveket: a) a választás tisztaságának megóvása, c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, A Ve (1) bekezdése szerint a médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási kampányban való részvételével, - az e törvény rendelkezéseinek megsértésével - kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. Körzeti és helyi illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes területi választási bizottság bírálja el. E (2) bekezdése szerint a kifogásban a kérelmező megjelöli, vagy lehetőség szerint csatolja a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszámot vagy médiatartalmat. A megjelölt műsorszámot az (1) bekezdés szerint illetékes választási bizottság - amennyiben szükséges és a kérelmező nem csatolta - hivatalból szerzi be. A Ve (1) bekezdés a) pontja szerint ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, a 218. (2) bekezdése a)-c) pontjában foglalt jogkövetkezmények alkalmazásán túl kötelezi a médiatartalom-szolgáltatót, hogy határozata rendelkező részét a) napilap és internetes sajtótermék, valamint lekérhető médiaszolgáltatás esetében a határozat közlésétől számított három napon belül, a jogsértő közléshez hasonló módon, tegye közzé. A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás a sajtótermék kiadója, a Baja Marketing Kft. tevékenységét a választási kampányban való részvétellel összefüggésben támadta, mely alapján arra, mint ágazati jogszabály a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) rendelkezései az irányadók. A választási időszakra speciális szabályt az Mttv. 32. (3) bekezdése tartalmaz, ebben is kizárólag a politikai reklámok közzétételével kapcsolatban. Így a Ve (1) bekezdése alkalmazásában a sajtó választási kampányban való részvétele az Mttv. általános, alapelvi szabályainak érvényre juttatása a Ve. rendelkezéseire figyelemmel vizsgálandó. Az Mttv. rendelkezései alapján megállapítható, hogy sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik az Mttv-ben foglaltak betartásáért. A sajtóterméket kiadók az Mttv. hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, az Mttv-ben meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen együttműködve eljárni. A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság az Mttv-ben foglalt fenti alapelvek és a Ve. rendelkezései és alapelvei összefüggésében az alábbiakat állapítja meg. A kifogásban megjelölt időszakban, augusztus 28. napjától szeptember 11. napjáig a internetes oldalon a helyi önkormányzati választásokkal kapcsolatban - a helyi választási bizottság megválasztásán túl -, mindössze egy cikk foglalkozik, a kifogásban hivatkozott Fidesz: bemutatkoztak a jelöltek című, a Hírek cím alatt, a Közélet rovat cikkei között szereplő tudósítás. Megállapítható, hogy internetes oldalon sem a kifogásban hivatkozott Sikeres Bajáért Egyesület jelölő szervezetről nem található tudósítás, cikk, sem más jelölő szervezetről. A Sikeres Bajáért Egyesület bizonyította, hogy szeptember 3-án kérte a sajtóközleménye megjelentetését. A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság álláspontja szerint ez alapján a honlapon 4

5 tudósítást kellett volna adni a választópolgárok kiegyensúlyozott tájékoztatása érdekében a Sikeres Bajáért Egyesület jelöltállításáról. Megjegyzi a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság, hogy jelen határozat meghozatalának időpontjáig nem jelent meg tudósítás a Sikeres Bajáért Egyesület jelöltjeiről. A Ve. 2. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelv megsértése megállapítható akkor, ha a sajtótermék a választási eljárás (kampány) időszakában indokolatlan előnyt biztosít egy pártnak vagy jelölő szervezetnek azáltal, hogy csak egy párttal vagy jelölő szervezettel összefüggő cikket/cikkeket tartalmaz, míg más pártnak, jelölő szervezetnek nem, vagy indokolatlanul kevesebb megjelentési lehetőséget biztosít. A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy a Ve. 2. (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvével, mint a Ve-ben megfogalmazott általános alapelvvel ellentétes az a magatartás, amely révén a választási kampányban a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség tartósan és súlyosan sérül. A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság álláspontja szerint a Ve. 2. (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelv sérelme állapítható meg a sajtó azon magatartása vonatkozásában, amely szerint a kifogásolt időszakban semmilyen formában nem biztosított megjelenési lehetőséget a Sikeres Bajáért Egyesület jelölő szervezet számára a Baja.hu sajtótermékben. A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság nem látta megállapíthatónak, hogy Baja Város Önkormányzata elkövette a kifogásban hivatkozott jogsértést. A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság álláspontja szerint a HVB a 89/2014. (IX.15.) HVB számú határozatában helyesen állapította meg, hogy Baja Város Önkormányzatának felelőssége csupán azon az alapon, hogy a médiaszolgáltató tulajdonosa, nem lehetséges. A kifogást benyújtó arra vonatkozó bizonyítékot nem csatolt, hogy az önkormányzat részt venne a Fidesz, illetve helyi jelöltjei kampányában. Fellebbezésében maga a fellebbező sem kérte Baja Város Önkormányzata vonatkozásában jogsértés megállapítását, tekintettel arra, hogy bizonyítékot valóban nem tud csatolni. A fentiek alapján a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság a Bajai Helyi Választási Bizottság 89/2014. (IX.15.) HVB számú határozatát hivatkozva a Ve (5) bekezdés b) pontjában foglaltakra megváltoztatta és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. V. A határozat a Ve. 2. -án, a án, a 152. (1) bekezdés a) pontján, a 223. (3) bekezdésén, a 224. (3) bekezdésén, 231. (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve án, a án, a án, az illetékekről szóló tájékoztatás az évi XCIII. törvény 37. (1) bekezdésén, a 62. (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. Kecskemét, szeptember 20. Dr. Szloboda János elnökhelyettes s.k. 5

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 95/2014. (X. 18.) TVB határozata V. A. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában 95/2014. (X. 18.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t:

KÚRIA. v é g z é s t: KÚRIA A Kúria a dr. Cz Ügyvédi Iroda (dr. Cz Cs ügyvéd, által képviselt P F kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2015. április 8-án meghozott 67/2015. számú határozata ellen benyújtott bírósági

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. április 11. 2014. 12. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 12/2014. (IV. 10.) AB határozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám:MC-24299-18/2011. Tárgy: fellebbezés elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1018/2012. (V.30.) számú V É G Z É S E Ügyiratszám: MN/12207-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1018/2012.

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

Dr. Tarczay Áron: A kampánycsend a magyar jogban

Dr. Tarczay Áron: A kampánycsend a magyar jogban Dr. Tarczay Áron: A kampánycsend a magyar jogban Választási eljárási törvényünk 1 szerint a szavazást megelőző nap 0 órától a szavazás befejezéséig választási kampányt folytatni tilos (kampánycsend). A

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18991-17/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1433/2011.

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi

HATÁROZAT. kötelezi, Továbbá a Hatóság a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napos határidő tűzésével kötelezi Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/16921-4/2012 Tárgy: Kötelezés. Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hivatalból indított általános hatósági

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

A 2014. évi helyi önkormányzati választások bírósági jogorvoslati tapasztalatai

A 2014. évi helyi önkormányzati választások bírósági jogorvoslati tapasztalatai DR. KALAS TIBOR KOLLÉGIUMVEZETŐ, KÚRIAI BÍRÓ KÚRIA A 2014. évi helyi önkormányzati választások bírósági jogorvoslati tapasztalatai 98 A 2014. évi őszi választások a választási eljárásról szóló 2013. évi

Részletesebben

a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról

a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról VÁLASZTÁSI FÜZETEK 145. TÁJÉKOZTATÓ a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.Kvk.22.906/2010/2.sz. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Szacsuri Csaba /3860. Encs, Petőfi u.58. I/2.sz.alatti székhelyű / ügyvéd által képviselt / sz.alatti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Iktatószám: MN/14667-4/2012. Tárgy: eljárás megszüntetése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1132/2012. (VI. 20.) számú VÉGZÉSE A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. június 9. 2015. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 14/2015. (V. 26.) AB határozat a Debreceni Járásbíróság 44.B.2111/2013/6. számú végzése és a

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. március 2. 2015. 5. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 5/2015. (II. 25.) AB határozat a Kúria Kvk.I.37.191/2015/3. számú végzése alaptörvényellenességének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: Előadó: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelme alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, melynek jogelődje

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám MAGYAR KÖZLÖNY 218. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 23., hétfő Tartalomjegyzék 2013. évi CCXXXVIII. törvény A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Ügyiratszám: MN/23199-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30552-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben