Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése"

Átírás

1 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (I. SZTM számú Keleti elkerülő út rendezési tervbe illesztése 1. ütem tervmódosítás II. SZTM számú Magvassy sportcsarnok és környezete szabályozási tervmódosítás, III. SZTM SZTM és az SZTM számú szabályozási tervmódosítások) Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés Győr Megyei Jogú Város SZTM számú Keleti elkerülő út rendezési tervbe illesztése 1. ütem tervmódosításának, SZTM számú Magvassy sportcsarnok és környezete szabályozási tervmódosításának, valamint SZTM , SZTM és az SZTM számú szabályozási tervmódosítások egyeztetési eljárásának ismertetését tartalmazza. I. Keleti elkerülő út rendezési tervbe illesztése 1. ütem (AUDI elkerülő déli körforgalmától az M1 autópályáig) SZTM számú módosítás A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Főépítészi Csoport az SZTM számon nyilvántartott Győr Város 1/2006. ( ) Ök. rendelettel elfogadott településrendezési eszköz módosítása Győr-Keleti Elkerülő Út nyomvonal korrekciója tárgyában a 813. számú főút, Győr keleti elkerülő út ütemezett megvalósításáról szóló 1605/2013. (IX. 3.) Korm. határozat, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. (6) bekezdés a) és d) pontja, továbbá a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013. (III. 29.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: partnerségi rendelet) alapján a településrendezési eszköz módosítását tárgyalásos eljárás keretében lefolytatta. A módosítás fő feladatai: A 81 sz. főút és a 14. sz. főutak között 813 sz. főúti számozással ellátott tervezett keleti elkerülő út 1. ütemének az AUDI új elkerülő út déli körforgalmától az M1-es autópályáig tartó szakasznak a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF) által megtervezett, pontosított út nyomvonalának szabályozási tervbe illesztése, az ehhez szükséges szabályozási korrekciója. A rendezési terv módosítása A tervezési terület az M1 autópálya Győrszentiváni lehajtótól a Tatai útig terjed. Az autópálya két oldalán le- és felhajtó ágak (10487,10485 és csomóponti ágak) a sz. összekötő út a , illetve a km szelvényben levő osztályozós csomópontokra csatlakozik. Az országos összekötő út az autópálya felett külön szintben halad át. A km szelvényben 4. ágként egy önkormányzati út csatlakozik, mely a jelenleg fejlesztés alatt levő beruházási területet fűzi rá a közúthálózatra. Az országos közút itt véget ér, innen Győr, Tatai útként folytatódik. A tervezési terület mellett nagyközép nyomású gézvezeték, középfeszültségű elektromos kábel található, illetve a tervezett nyomvonal keresztez több nagyfeszültségű elektromos vezetéket és nagynyomású gázvezetéket.

2 3 A tervezett főút a Tatai útból kiválva kerül majd megépítésre, követve a meglévő észak-nyugat és dél-kelet irányú földúthálózatot. Ez a nyomvonal éri el a Tibormajori kiépített helyi utat, mely az AUDI Logisztikai Parkjához vezet. Az útkereszteződéstől délre mezőgazdasági művelésű területek találhatóak. Az útcsatlakozástól északra jelenleg mezőgazdasági művelésű területen halad a tervezési terület és éri el az 1 sz. vasútvonal két vágányát és az attól délre eső iparvágányt, melyeket külön szintben keresztezünk. A vasútvonalakon túl ismét mezőgazdasági területeken halad a nyomvonal és éri el a Szentiváni főcsatornát, majd a Váci utcát. A Váci utcától északra mezőgazdasági területen a kiépített déli körforgalom déli ágáig kerül kiépítésre az elkerülő út. A tervezett utak osztályba sorolása: Tervezett út: Tervezési osztály: Környezeti körülmény: Tervezési sebesség: 813. sz. főút K.IV. A 90 km/h 8136 sz. összekötő út K.V. A 90 km/h Tatai út K.V. B 70 km/h Tibormajori úr K.V. C 50 km/h Földút K.VI km/h A módosítási eljárás ismertetése: 1. Előzetes településfejlesztési döntés: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a február 25-i közgyűlésén előzetes településfejlesztési döntés keretében határozott a szerkezeti tervmódosítás elindításáról a 34/2010. (II. 25.) és a 35/2010. (II. 25.) Kgy. sz. határozattal. A településrendezési eszköz pontosítására kerül sor az eljárás keretében. A nemzetgazdaságilag kiemelt projekt a 813. számú főút, Győr keleti elkerülő út ütemezett megvalósításáról szóló 1605/2013. (IX. 3.) Korm. határozat alapján került a NIF által kiviteli terv szinten megtervezésre, melyhez több ponton a korábban jóváhagyott rendezési terv szabályozási vonalának korrekciója szükséges. 2. A Korm. rendelet 42. szerint tárgyalásos eljárás keretében történt a településrendezési eszköz módosítása: Tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszközt a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg kell elkészíteni. Az eljárás során a Korm. rendelet 42. (1) bekezdés szerinti partnerségi egyeztetés került lefolytatásra február 5-én a partnerségi rendelet alapján a internetes oldalra feltöltött anyagok államigazgatási szervek és partnerek részére történő hozzáférésével a településrendezési eszköz módosítása ismertetésre került. A partnerségi egyeztetés lezárását követően végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatása került kezdeményezésre az állami főépítészhez benyújtott kérelemmel február 7-én a Korm. rendelet 42. (2) bekezdés szerint.

3 4 Az egyeztető tárgyalásra sor került a Korm. rendelet 42. (3), (4), (5) bekezdése szerint. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. (6) bekezdés szerint. A jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét a főépítész megküldi a településrendezési eszköz elfogadásához, mely a Közgyűlésen kerül ismertetésre. II. Győr Megyei Jogú Város SZTM számú Magvassy sportcsarnok és környezetének szabályozási tervmódosítása A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Főépítészi Csoportja a Korm. rendelet értelmében Győr Megyei Jogú Város SZTM számú a Magvassy sportcsarnok és környezetének vonatkozásában a településrendezési eszköz módosítását lefolytatta. A módosítás fő feladatai: Győr a Magvassy Sportcsarnok bõvítését határozta el a város sportstratégiájának fontos elemeként. A város komoly sportfejlesztést kíván végrehajtani az elkövetkező években: a 2017-ben megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) kapcsán. Ennek egyik elem a Magvassy Sportcsarnok. Cél egy új, több mint 5000 nézõ befogadására, valamint nemzetközi sport- és egyéb rendezvények megrendezésére is alkalmas csarnok (Aréna) megvalósítása, mely az EYOF alatt betöltött szerepe mellett a lakosság igényeit is képes lesz kiszolgálni. Az új csarnok szervesen fog kapcsolódni a meglévő Magvassy Sportcsarnokhoz. A tervezett fejlesztés szükségessé tette a terület parkolási igényeinek felülvizsgálatát, parkolás fejlesztési javaslatok, vizsgálatok elindítását. Mindezek után egyértelműen kiderült, hogy az adott környezetben parkolófejlesztést szükséges végrehajtani, melynek településszerkezeti tervmódosítási konzekvenciáit figyelembe véve a területre vonatkozó szabályozási terv felülvizsgálata és módosítása is szükséges. A szabályozási terv módosítás elindításának indokai a következők voltak: Az 1/2006 ( ) Ök. rendelettel jóváhagyott hatályos szabályozási terve a Magvassy Sportcsarnok tömbjében három területfelhasználást és övezetet határozott meg: nagykiterjedésû, sportolási célú különleges övezetet (Ksp) a Magvassy Sportcsarnok területére, kereskedelmi szolgáltató övezetet (Gksz) a szomszédos Trófea vizsgáló területére és üdülőházas övezetet (Üü) a kemping területére. A területre 2013 decemberben elfogadott új településszerkezeti terv a nagykiterjedésű, sportolási célú különleges övezetet határozott meg egységesen az egész tömbre. A módosítás célja az építési övezetek és a beépítési paraméterek meghatározása, a szabályozási vonalak felülvizsgálata és a csarnok létesítése által generált parkolási probléma megoldása volt. A rendezési terv módosítása A módosítással érintett terület: Győr, Mártírok útja Iparcsatorna Nagysándor József utca Tóth László utca által határolt terület terven a 01134, 01452, 01453, és sorszámú övezetek.

4 5 A terület területfelhasználása és módosításai A Magvassy Sportcsarnok tömbjét egy területfelhasználási egységbe sorolta a településszerkezeti terv módosítása, Ksp nagykiterjedésű, sportolási célú különleges építési övezetbe. Ezáltal megszűnik a tömbben a Gksz kereskedelmi, szolgáltató (gazdasági) és az Üü üdülőházas építési övezet. Az EYOF kapcsán elkezdődött rendezési tervmódosítás és beruházás közérdekű cél, az egész tömb sportcélú használata, egy építési övezet kialakítása szükséges a tömbben így beletéve a kemping területét is. A Magvassy Sportcsarnok területén megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódó parkolófejlesztés az 1. sz. főút északi oldalán szükségessé teszi két parkolóterület kijelölését (01134 és sorszámú övezetek területén). Ezeket a területeket a településszerkezeti terv módosítás már beépítésre nem szánt területként Kzp nagy zöldfelülettel rendelkező parkoló különleges terület területfelhasználási egységbe sorolta. Az Iparcsatorna felé közúti közlekedési övezet kerül kijelölésre. A tervmódosítás értelmében a módosítást követően egy építési övezet javasolt az egész tömbre: Ksp10/S/25/40-/160/04-/700. Ksp nagykiterjedésű, sportolási célú különleges építési övezet, 1,0 telekkihasználtsági mutató, S szabadonálló beépítési mód, 25 maximális beépíthetőség (%), 40 minimális zöldfelület (%), 160 maximális építménymagasság (m), 04 maximális megengedett szintszám, 700 legkisebb kialakítható telekméret ( m 2 ).

5 6 A Magvassy Sportcsarnok területére vonatkozó hatályos szabályozási terv paramétereihez képest a beépítettség csökken 30%-ról 25%-ra, és a minimális telekterület növekszik m 2 -rõl m 2 -re. A módosítási eljárás ismertetése: 1. Előzetes településfejlesztési döntés: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a május 29-i közgyűlésén előzetes településfejlesztési döntés keretében határozott a szerkezeti tervmódosítás elindításáról a 186/2009. (V. 29.) Kgy. sz. határozattal, mely a Magvassy sportcsarnok és környékét is magába foglalta. Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Főosztályának Főépítészi csoportja december 12-én elindította az SZTM számú Magvassy sportcsarnok és környezetének szabályázási tervmódosítását a Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárás alapján. 2. Véleményezési dokumentáció a Korm. rendelet 41. -a alapján: Győr Megyei Jogú Város SZTM számú Magvassy sportcsarnok és környezetének szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. (3) bekezdése szerinti dokumentációja december 12-én az érintett államigazgatási szerveknek és a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet alapján meghatározott partnereknek megküldésre került. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilapban december 20-i számában jelent meg. A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon december 17-től december 31-ig kifüggesztésre került. A módosítás anyaga a fentieken túl megtekinthető volt az önkormányzat internetes oldalán is. 3. A Korm. rendelet 39. -a szerinti eltérő vélemények egyeztetése: A tervmódosítással kapcsolatban eltérő véleményt az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség fogalmazott meg, mely munkaközi egyeztetés során rendezésre került, így eltérő vélemény nem maradt fenn, a jogszabály szerinti egyeztetés megtartására nem volt szükség. A véleményezési eljárásban kapott észrevételek a Városstratégiai Bizottság számára ismertetésre és elfogadásra kerültek. 4. A partnerségi rendelet 6. (2) bekezdés szerinti lakossági közzététel és szakmai záróvéleményezés: Tárgyi módosítás jóváhagyás előtti szabályozási tervlapja a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában január 17-től február 17-ig kifüggesztésre került. A módosítás az önkormányzat internetes oldalán is megtekinthető. A közzététel és nyilvánosságra közérdekű közlemény formájában január 31-én a Győr+ hetilapban is megjelent. A módosítási eljárás záró véleményezése: A záró véleményezési tervdokumentációt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítészének záró véleményezés céljára átadásra került, mely vélemény a Közgyűlésen kerül ismertetésre.

6 III. Győr Megyei Jogú Város SZTM , SZTM és SZTM számú szabályozási tervmódosításai Településrendezési eszköztervezetek ismertetése: 7 SZTM SZTM SZTM Szabályozási javaslat: Győr belterületén a sz. tömbben a jelenleg hatályos rendezési terv nem tartalmaz építési hely kijelölést. A GYÉSZ előírásai szerint a területeken építési hely kijelölésének hiányában az OTÉK elő-, oldal- és hátsó kerti előírásai az irányadóak. A GYÉSZ általános szabadon álló beépítésre vonatkozó előírásai max. 18 m-es épületmélységet engednek a területen két szintnél magasabb épület esetén. Ez az előírás jelentősen rontja a kialakult telkek beépíthetőségét, így a tervmódosítás célja területre az építési hely kijelölése. A jelenlegi telekhatárok racionálisabb megrajzolására is javaslatot ad a módosítás. A szabályozási javaslat kitér egy rugalmasabb megoldásra, mely a telekhatárrendezési lehetőség meghagyása mellett teszi lehetővé a kötelező 18 m-es épületmélység nélküli épület elhelyezést. A Kagyló utca és a Bácsai út, Szabadrév, Irinyi utca közötti sz. tömbben a jelenlegi keskeny telekszélesség mellett felépült 4 lakásos társasházak további kialakulásának megelőzése a cél, a rendkívül rossz utcafrontra merőleges oldalhatáros fektetett házak negatív példái alapján. Az övezetben szükséges szabályozni azt a telekszélességet, ami esetén a kettőnél több lakást vagy rendeltetési egységet tartalmazó épületek elhelyezhetőek, szabadon álló beépítésként. Területfelhasználás: Beépítési mód: Beépítési százalék: Zöldfelület megengedett legkisebb aránya: Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám: Szabályozási javaslat: A sz. tömbben a GYÉSZ előírásai alapján a jelenleg egy ütemű beépítés lehetséges, egységes építészeti koncepció alapján. A módosítás a több ütemű beépítési lehetőségre terjed ki, figyelembe véve az egy ütemben eladható lakások számát, melyet gazdaságosan a piaci körülmények között lehet értékesíteni. A módosítás rajzi változtatásokkal nem jár, az érintett övezet egyedi előírásai a GYÉSZ ban kerülnek módosításra. Területfelhasználás: Beépítési mód: Beépítési százalék: Zöldfelület megengedett legkisebb aránya: Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám: A módosítás eredményeként változatlan marad Szabályozási javaslat: A belvárosi tömbök szabályozási paramétereiben sok helyen szerepel a G jelölés és a GYÉSZ-ben is több szakasz tartalmaz rá előírásokat: GYÉSZ 23. (8) bekezdés Ha a telek megengedett építménymagasságát az övezeti szabály G betűvel szabályozza, akkor a megengedett építménymagasságot kivételesen

7 8 az építési hatóság a konkrét városépítészeti környezet, a tervezett épülettel közvetlenül szomszédos telken álló épületek magasságának mérlegelésével, a városi tervtanács állásfoglalásának egyetértésével, a GYÉSZ 5. számú mellékletében szereplő értéktől legfeljebb 3,30 méterrel nagyobb építménymagasságot is engedélyezhet kedvezőbb építészeti, városépítészeti megjelenés érdekében, de a tervezett építménymagasság nem haladhatja meg az azonos utcavonalon álló, legmagasabb utcai homlokzat magasságát. Az építési övezetek és övezetek építési és telealakítási előírásai A GYÉSZ 30. (4) bekezdés c) pontja Ha az övezeti jelben a beépítettségre vagy az építménymagasságra vonatkozó mutató helyén G betű szerepel, akkor azon mutató értékét a jelen rendeletnek arra a városrészre, városrendezési körzetre vonatkozó, részletesebb szabályai határozzák meg. A Belvárosi ingatlanok részletes építési előírásait GYÉSZ 5. számú melléklete tartalmazza. A szabályozás különösen a G és K jelű paramétereket illetően bonyolult, nehezen értelmezhető, vitákra ad alkalmat A bevezetett T paraméter jelentése: A T -vel jelölt paraméterek esetében a GYÉSZ 20. -ban meghatározott illeszkedés szabályai az irányadóak. Az érintett ingatlan esetében az illeszkedésről településképi véleményezési eljárás keretében születik döntés. Az egyes ingatlanok megengedett beépítettségét és építménymagasságát a szabályozási tervlapon feltüntetett övezeti jelek határozzák meg. Ahol a szabályozási paraméterek T jelet tartalmaznak, ott a T jel meghatározásának megfelelően kell eljárni. A T paraméter övezeti jelbe kerülésével a normatív szabályozás megszűnik az érintett övezetekben és a továbbiakban az illeszkedés mindenkori alapkövetelménnyé válik. A szabály egész belvárosra való kiterjesztése kezelhetőbbé, kontrolálhatóbbá, de ugyanakkor rugalmasabbá is teszi a belvárosi, műemléki környezet fejlesztését és fenntartását. 2. Udvarok lefedése Győr városa célul tűzte ki a Belváros újraélesztését, és ennek előmozdításaként elindította a Lüktető belváros Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztés című projektet. A funkció bővítést és a forgalomvonzást elősegítő elem a rendezési tervben az udvar lefedés lehetősége. Kiváló Budapesti és külföldi példák vannak rá, melyek új közösségi tereket hoznak létre, kiállításoknak, rendezvényeknek, kereskedelmi és vendéglátóhelyeknek biztosítanak új színteret. Az udvarok lefedésére vonatkozóan már a júniusi közgyűlés fogadott el előírásokat. Jelen módosítás ennek pontosítására, kiegészítésére szolgál. GYÉSZ 23. (10) bekezdése Udvar területe egy épületszinttel a terepszint felett abban az esetben építhető be, ha lakás az újonnan létesülő zárófödém síkja alatt nem helyezkedik el, és a) az udvart a saját telken lévő, illetve a szomszédos telkek határain álló épületszárnyak körbeveszik, b) a szomszédos telek udvara is egyidejűleg beépítésre kerül vagy már került, vagy c) ehhez a szomszédos, be nem épült udvar ingatlanának tulajdonosa hozzájárulását adta. (11) Udvar üvegezett vagy egyéb átlátszó szerkezettel való lefedése megengedett, ha:

8 9 a) a lefedés alá nyíló szinteken lakás rendeltetésű egység nem helyezkedik el, b) az udvaron meglévő, megőrzésre érdemes fa vagy fás szárú növényzet nem található,vagy annak megfelelő megtartása és védelme biztosítható, és c) az épület udvari homlokzati architektúrája azt lehetővé teszi, és nem jár építészeti érték (burkolat, épületdísz, karakteres építészeti elem) megsemmisülésével. A Belváros területfelhasználását tekintve ez a szabályozás nem elégséges. A belvárosi tömbök legnagyobb része Településközpont vegyes övezet (Vt), előfordul Oktatási központ különleges övezete (Kok) és Egyházi központ különleges övezete (Kegy) is. A Belvárosban a későbbi kulturális és turisztikai fejlesztéseinek elősegítése érdekében az udvar lefedések részletes szabályozása elengedhetetlen. A belvárosi telkek esetében az udvar lefedéssel (általában) a telek beépítettsége 100%-ra növekedne. A jelenlegi szabályozás ezt nem teszi lehetővé, ezért a GYÉSZ 23. udvarra vonatkozó előírásai az alábbiakkal kerül kiegészítésre: ( ) Udvar lefedés esetén az érintett ingatlan maximális beépíthetősége a lefedett udvar mértékével növelhető. Az OTÉK előírásai alapján a meglévő területfelhasználások szerinti maximális beépíthetősége ezen esetekben nem elegendő, ezért a módosítás keretén belül a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 28. (4) bekezdésének értelmében szükség van az OTÉK-tól való eltérés engedélyezésére. 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 28. (4) bekezdés: A településrendezési eszköz az országos településrendezési és építési követelményekben megállapított településrendezési követelményeknél megengedőbb követelményeket az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) ában felsorolt feltételeken túl akkor határozhat meg, ha ahhoz az állami főépítész, a 40. (8) bekezdése szerinti esetben a településfejlesztésért és a településrendezésért felelős miniszter záró szakmai véleményében hozzájárul. A módosítási eljárás ismertetése: Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Főosztályának Főépítészi csoportja november 28-án elindította az SZTM , SZTM és az SZTM számú szabályozási tervmódosításokat Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárás alapján. 1. Véleményezési dokumentáció a Korm. rendelet 41. -a alapján: Győr Megyei Jogú Város SZTM , SZTM és az SZTM számú szabályozási tervmódosítások a Korm. rendelet 41. (3) bekezdése szerinti dokumentációja megküldésre került november 28-án az érintett államigazgatási szerveknek és a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek. A rendezési terv módosításokról szóló közlemény a GYŐR+ hetilapban december 20-i számában jelent meg. A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon december 17-től december 31-ig kifüggesztésre került. A módosítás anyaga a fentieken túl megtekinthető volt az Önkormányzat internetes oldalán is. 2. Korm. rendelet 39. -a szerinti eltérő vélemények egyeztetése: Az SZTM számú tervmódosítással kapcsolatban eltérő véleményt az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség fogalmazott meg. Állásfoglalásában

9 10 kikötötte, hogy a nagyvízi medrek beépíthetősége nem bővíthető. A rendezési tervmódosításból a nagy vízimedrek kikerültek így eltérő vélemény nem maradt fenn, a jogszabály szerinti egyeztetés megtartására nem volt szükség. Az SZTM és az SZTM számú módosítások során eltérő vélemény nem volt, a jogszabály szerinti egyeztetés megtartására nem volt szükség. A véleményezési eljárásban kapott észrevételek a Városstratégiai Bizottság számára ismertetésre és elfogadásra kerültek. 4. A partnerségi rendelet 6. (2) bekezdés szerinti lakossági közzététel és szakmai záróvéleményezés: Tárgyi módosítás jóváhagyás előtti szabályozási tervlapja a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában január 17-től február 17-ig megtekinthetők. A módosítás a város internetes oldalán is megtekinthető. A közzététel és nyilvánosságra közérdekű közlemény formájában január 31- én a Győr+ hetilapban is megjelent. 5. A módosítási eljárás záró véleményezése: A záró véleményezési tervdokumentációt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítészének záró véleményezés céljára átadásra került, mely vélemény a Közgyűlésen kerül ismertetésre. A rendelet tervezetét az 1. sz. melléklet, a 2. sz. melléklet pedig a jóváhagyandó tervlapokat tartalmazza. Fentiek alapján kérem, a T. Közgyűlés fogadja el az alábbi határozati javaslatot és a csatolt rendelettervezetet. Határozati javaslat 1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a TSZTM tervlap szerint. 2. A Közgyűlés felkéri a főépítészt, hogy a jóváhagyott módosításokat a Győr Megyei Jogú Város Szabályozási terve és a Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban való átvezetésére, és a módosított dokumentumokat a polgármester nevében való megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és társadalmi szervezeteknek. Felelős: főépítész Határidő: Győr, február 6. Révi Zsolt főépítész

10 11 1. melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 23. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Belváros területén az épületek minden egyes homlokzata önmagában is kielégíti a megengedett építménymagasságra vonatkozó előírást. A T -vel jelölt paraméterek esetében a GYÉSZ 20. -ban meghatározott illeszkedés szabályai az irányadóak. Az érintett ingatlan esetében az illeszkedésről településképi véleményezési eljárás keretében születik döntés. (2) A GYÉSZ 23. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Ha a telek megengedett építménymagasságát az övezeti szabály T betűvel szabályozza, akkor a GYÉSZ 20. -ában meghatározott illeszkedés szabályai az irányadóak. Az érintett ingatlan esetében az illeszkedésről településképi véleményezési eljárás keretében születik döntés. (3) A GYÉSZ 23. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) Udvar területe egy épületszinttel a terepszint felett abban az esetben építhető be, ha lakás az újonnan létesülő zárófödém síkja alatt nem helyezkedik el és a) az udvart a saját telken lévő épületszárnyak teljesen körbeveszik vagy b) az udvart a saját és a szomszédos telkek határain lévő épületszárnyak teljesen körbeveszik és a beépítéshez az adott épületszárnnyal érintett szomszédos telek ingatlanának tulajdonosa hozzájárulását adta. (4) A GYÉSZ 23. -a kiegészül a következő (10a) bekezdéssel: (10a) Az udvar beépítés csak egy szintes lehet, amelynek építménymagasságaként értelmezendő az udvart körülzáró meglévő épület első emeletének legalacsonyabb padlószintje. Az új beépítés zárófödéme emberi tartózkodásra alkalmas intenzív tetőkertként, legalább 50 cm földtakarással alakítandó ki. (5) A GYÉSZ 23. (11) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép és kiegészül a d) ponttal: c) az épület udvari homlokzati architektúrája azt lehetővé teszi és nem jár építészeti érték (burkolat, épületdísz, karakteres építészeti elem) megsemmisülésével, és

11 d) az udvaron épület nem kerül elhelyezésre. 12 (6) A GYÉSZ 23. -a kiegészül a következő (12) bekezdéssel: (12) Udvar lefedés esetén az érintett ingatlan maximális beépíthetősége a lefedett udvar mértékével növelhető. 2. A GYÉSZ kiegészül a következő 26/A. -sal: 26/A. A keleti tehermentesítő út nyomvonalán a közúti közlekedési övezet határai 6 méterrel elmozdíthatóak. 3. A GYÉSZ 97. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Ha a telek beépítettségét az övezeti szabály G betűvel szabályozza, akkor a beépítettséget jelen rendelet arra a városrészre vonatkozóan részletesebben határozza meg. A T -vel jelölt paraméterek esetében a GYÉSZ 20. -ában meghatározott illeszkedés szabályai az irányadóak. Az érintett ingatlan esetében az illeszkedésről településképi véleményezési eljárás keretében születik döntés. 4. A GYÉSZ 99. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha a telek megengedett építménymagasságát övezeti szabály G betűvel szabályozza, akkor a beépítettséget jelen rendelet arra a városrészre vonatkozóan részletesebben határozza meg. A T - vel jelölt paraméterek esetében a GYÉSZ 20. -ában meghatározott illeszkedés szabályai az irányadóak. Az érintett ingatlan esetében az illeszkedésről településképi véleményezési eljárás keretében születik döntés. 5. (1) A GYÉSZ és sorszámú övezetre vonatkozó előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek: Az övezetben 4 rendeltetési egységnél többet tartalmazó épület csak a legalább m széles telken és szabadon állóan helyezhető el. A 22 m-nél keskenyebb telkeken összesen maximum 4 rendeltetési egység helyezhető el oldalhatáron állóan. Az övezetben egy vagy több ütemben, egységes építészeti koncepció alapján történő beépítés esetén a győri tervtanács kedvező állásfoglalása alapján több épületben összesen 22 lakás elhelyezhető. Egységes építészeti koncepció esetén a telek kialakítása és a beépítés egy vagy több ütemben is megvalósulhat, az egyes ütemekre a telekalakítási és építési engedély önállóan megkérhető a koncepció egészének beépítési terv szintű bemutatásával. Ebben az esetben az építési helyen belüli telekhatárokon az épület határfala is állhat. Az épületek elhelyezésénél biztosítani kell az épületek közötti benapozást és az átszellőzést. Kertvárosias (nem egységes koncepció szerinti) beépítés esetén a négy lakás két épületben is biztosítható. (2) A GYÉSZ a következő 00875, és övezeti előírással egészül ki: Az övezeten belül a már kialakult átlagos beépítettség figyelembevételével, a városképi illeszkedést és a használat intenzitásának a meglévő beépítéssel való hasonlóságát mérlegelve lehet a telek beépítettségét tervezni.

12 A zöldfelületet egyedi építési ügyekben is az övezet egészére kell vizsgálni. A rendeltetéshez szükséges parkolószám telken belül, vagy 500 méteres távolságon belül biztosítandó az OTÉK és a parkolási rendelet előírásainak betartásával. Az övezet egységes kialakítása érdekében telekegyesítés több ütemben is engedélyezhető, valamint a 5470/10. hrsz-ú és 5767/1. hrsz-ú ingatlan telekfelosztásakor az övezetben előírttól kisebb méretű telek is kialakítható. Az övezetben egy telekre több önálló épület is elhelyezhető az építési helyen belül az övezeti paraméterek betartásával. A 2000 m2-nél nagyobb telekalakítás, vagy az elmaradó javasolt telekhatár rendezés esetén az építés hely figyelmen kívül hagyható az OTÉK és a GYÉSZ előírásai a betartása mellett. (1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja a SZTM tervlap szerint módosul. (2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja az SZTM , az SZTM és az SZTM sz. tervlapja szerint módosul (1) Ez a rendelet március 9. napján lép hatályba a (2) bekezdésben foglalt kivétellel. (2) A rendelet 6. (1) bekezdése a kihirdetést követő napon lép hatályba. (3) A rendelet rendelkezései a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatók, ha az az ügyfél számára kedvezőbb. Hatályát veszti a GYÉSZ 5. sz. melléklete Borkai Zsolt polgármester.. Dr. Lipovits Szilárd jegyző

13 14 Általános indoklás 1. A GYÉSZ 23. -ának kiegészítése, módosítása a T paraméter bevezetése és az udvarok beépítése, lefedése kapcsán. A GYÉSZ új, 26/A. -ának megalkotása a Keleti tehermentesítő út kapcsán. A GYÉSZ beépítettségre vonatkozó szabályainak pontosítása a T paraméter miatt. 4. A GYÉSZ építménymagasságra vonatkozó szabályainak pontosítása a T paraméter miatt A GYÉSZ ának kiegészítését és módosítását tartalmazó rendelkezés. 6. A hivatkozásban szereplő tervlapok az 1/2006. ( ) ök. rendelettel elfogadott rendezési terv rajzi részei, a szabályozási tervlapokat módosítják. Hatályba léptető rendelkezések. Hatályát vesztő rendelkezések 7. 8.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról 28 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. február 16. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról Budapest Főváros Közgyűlése az épített

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről

64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1 településképi védelméről Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K Tartalom TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, A TERVKÉSZÍTÉS FOLYAMATA SZAKÁGI TERVJAVASLATOK: A.) VÁROSRENDEZÉS 1. Vác regionális kapcsolatai (röviden) 2. A Településszerkezeti

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja Normafa történelmi sportterület rehabilitációja 6. melléklet Fejlesztési tervek összefüggései 1 6. MELLÉKLET A fejlesztés és rendezés összefüggései a területi és a települési tervekben, építési szabályok

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről.

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E Tokorcs község rendezési tervéről. Egységes szerkezetben a 7/1997(VI.5), 2/1998((II.26) és a 6/2002(VI.29) rendeletekkel.

Részletesebben

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA

2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA NAGYCENK NAGYKÖZSÉG - 4 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2. A MÓDOSÍTOTT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA ÉS A MÓDOSÍTÁSOK LEÍRÁSA 1 Törölve 2 A község északkeleti belterületi és egyben Hidegség igazgatási határa

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben