Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése"

Átírás

1 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (I. SZTM számú Keleti elkerülő út rendezési tervbe illesztése 1. ütem tervmódosítás II. SZTM számú Magvassy sportcsarnok és környezete szabályozási tervmódosítás, III. SZTM SZTM és az SZTM számú szabályozási tervmódosítások) Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés Győr Megyei Jogú Város SZTM számú Keleti elkerülő út rendezési tervbe illesztése 1. ütem tervmódosításának, SZTM számú Magvassy sportcsarnok és környezete szabályozási tervmódosításának, valamint SZTM , SZTM és az SZTM számú szabályozási tervmódosítások egyeztetési eljárásának ismertetését tartalmazza. I. Keleti elkerülő út rendezési tervbe illesztése 1. ütem (AUDI elkerülő déli körforgalmától az M1 autópályáig) SZTM számú módosítás A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Főépítészi Csoport az SZTM számon nyilvántartott Győr Város 1/2006. ( ) Ök. rendelettel elfogadott településrendezési eszköz módosítása Győr-Keleti Elkerülő Út nyomvonal korrekciója tárgyában a 813. számú főút, Győr keleti elkerülő út ütemezett megvalósításáról szóló 1605/2013. (IX. 3.) Korm. határozat, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. (6) bekezdés a) és d) pontja, továbbá a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013. (III. 29.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: partnerségi rendelet) alapján a településrendezési eszköz módosítását tárgyalásos eljárás keretében lefolytatta. A módosítás fő feladatai: A 81 sz. főút és a 14. sz. főutak között 813 sz. főúti számozással ellátott tervezett keleti elkerülő út 1. ütemének az AUDI új elkerülő út déli körforgalmától az M1-es autópályáig tartó szakasznak a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF) által megtervezett, pontosított út nyomvonalának szabályozási tervbe illesztése, az ehhez szükséges szabályozási korrekciója. A rendezési terv módosítása A tervezési terület az M1 autópálya Győrszentiváni lehajtótól a Tatai útig terjed. Az autópálya két oldalán le- és felhajtó ágak (10487,10485 és csomóponti ágak) a sz. összekötő út a , illetve a km szelvényben levő osztályozós csomópontokra csatlakozik. Az országos összekötő út az autópálya felett külön szintben halad át. A km szelvényben 4. ágként egy önkormányzati út csatlakozik, mely a jelenleg fejlesztés alatt levő beruházási területet fűzi rá a közúthálózatra. Az országos közút itt véget ér, innen Győr, Tatai útként folytatódik. A tervezési terület mellett nagyközép nyomású gézvezeték, középfeszültségű elektromos kábel található, illetve a tervezett nyomvonal keresztez több nagyfeszültségű elektromos vezetéket és nagynyomású gázvezetéket.

2 3 A tervezett főút a Tatai útból kiválva kerül majd megépítésre, követve a meglévő észak-nyugat és dél-kelet irányú földúthálózatot. Ez a nyomvonal éri el a Tibormajori kiépített helyi utat, mely az AUDI Logisztikai Parkjához vezet. Az útkereszteződéstől délre mezőgazdasági művelésű területek találhatóak. Az útcsatlakozástól északra jelenleg mezőgazdasági művelésű területen halad a tervezési terület és éri el az 1 sz. vasútvonal két vágányát és az attól délre eső iparvágányt, melyeket külön szintben keresztezünk. A vasútvonalakon túl ismét mezőgazdasági területeken halad a nyomvonal és éri el a Szentiváni főcsatornát, majd a Váci utcát. A Váci utcától északra mezőgazdasági területen a kiépített déli körforgalom déli ágáig kerül kiépítésre az elkerülő út. A tervezett utak osztályba sorolása: Tervezett út: Tervezési osztály: Környezeti körülmény: Tervezési sebesség: 813. sz. főút K.IV. A 90 km/h 8136 sz. összekötő út K.V. A 90 km/h Tatai út K.V. B 70 km/h Tibormajori úr K.V. C 50 km/h Földút K.VI km/h A módosítási eljárás ismertetése: 1. Előzetes településfejlesztési döntés: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a február 25-i közgyűlésén előzetes településfejlesztési döntés keretében határozott a szerkezeti tervmódosítás elindításáról a 34/2010. (II. 25.) és a 35/2010. (II. 25.) Kgy. sz. határozattal. A településrendezési eszköz pontosítására kerül sor az eljárás keretében. A nemzetgazdaságilag kiemelt projekt a 813. számú főút, Győr keleti elkerülő út ütemezett megvalósításáról szóló 1605/2013. (IX. 3.) Korm. határozat alapján került a NIF által kiviteli terv szinten megtervezésre, melyhez több ponton a korábban jóváhagyott rendezési terv szabályozási vonalának korrekciója szükséges. 2. A Korm. rendelet 42. szerint tárgyalásos eljárás keretében történt a településrendezési eszköz módosítása: Tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszközt a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg kell elkészíteni. Az eljárás során a Korm. rendelet 42. (1) bekezdés szerinti partnerségi egyeztetés került lefolytatásra február 5-én a partnerségi rendelet alapján a internetes oldalra feltöltött anyagok államigazgatási szervek és partnerek részére történő hozzáférésével a településrendezési eszköz módosítása ismertetésre került. A partnerségi egyeztetés lezárását követően végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatása került kezdeményezésre az állami főépítészhez benyújtott kérelemmel február 7-én a Korm. rendelet 42. (2) bekezdés szerint.

3 4 Az egyeztető tárgyalásra sor került a Korm. rendelet 42. (3), (4), (5) bekezdése szerint. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. (6) bekezdés szerint. A jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét a főépítész megküldi a településrendezési eszköz elfogadásához, mely a Közgyűlésen kerül ismertetésre. II. Győr Megyei Jogú Város SZTM számú Magvassy sportcsarnok és környezetének szabályozási tervmódosítása A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Főépítészi Csoportja a Korm. rendelet értelmében Győr Megyei Jogú Város SZTM számú a Magvassy sportcsarnok és környezetének vonatkozásában a településrendezési eszköz módosítását lefolytatta. A módosítás fő feladatai: Győr a Magvassy Sportcsarnok bõvítését határozta el a város sportstratégiájának fontos elemeként. A város komoly sportfejlesztést kíván végrehajtani az elkövetkező években: a 2017-ben megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) kapcsán. Ennek egyik elem a Magvassy Sportcsarnok. Cél egy új, több mint 5000 nézõ befogadására, valamint nemzetközi sport- és egyéb rendezvények megrendezésére is alkalmas csarnok (Aréna) megvalósítása, mely az EYOF alatt betöltött szerepe mellett a lakosság igényeit is képes lesz kiszolgálni. Az új csarnok szervesen fog kapcsolódni a meglévő Magvassy Sportcsarnokhoz. A tervezett fejlesztés szükségessé tette a terület parkolási igényeinek felülvizsgálatát, parkolás fejlesztési javaslatok, vizsgálatok elindítását. Mindezek után egyértelműen kiderült, hogy az adott környezetben parkolófejlesztést szükséges végrehajtani, melynek településszerkezeti tervmódosítási konzekvenciáit figyelembe véve a területre vonatkozó szabályozási terv felülvizsgálata és módosítása is szükséges. A szabályozási terv módosítás elindításának indokai a következők voltak: Az 1/2006 ( ) Ök. rendelettel jóváhagyott hatályos szabályozási terve a Magvassy Sportcsarnok tömbjében három területfelhasználást és övezetet határozott meg: nagykiterjedésû, sportolási célú különleges övezetet (Ksp) a Magvassy Sportcsarnok területére, kereskedelmi szolgáltató övezetet (Gksz) a szomszédos Trófea vizsgáló területére és üdülőházas övezetet (Üü) a kemping területére. A területre 2013 decemberben elfogadott új településszerkezeti terv a nagykiterjedésű, sportolási célú különleges övezetet határozott meg egységesen az egész tömbre. A módosítás célja az építési övezetek és a beépítési paraméterek meghatározása, a szabályozási vonalak felülvizsgálata és a csarnok létesítése által generált parkolási probléma megoldása volt. A rendezési terv módosítása A módosítással érintett terület: Győr, Mártírok útja Iparcsatorna Nagysándor József utca Tóth László utca által határolt terület terven a 01134, 01452, 01453, és sorszámú övezetek.

4 5 A terület területfelhasználása és módosításai A Magvassy Sportcsarnok tömbjét egy területfelhasználási egységbe sorolta a településszerkezeti terv módosítása, Ksp nagykiterjedésű, sportolási célú különleges építési övezetbe. Ezáltal megszűnik a tömbben a Gksz kereskedelmi, szolgáltató (gazdasági) és az Üü üdülőházas építési övezet. Az EYOF kapcsán elkezdődött rendezési tervmódosítás és beruházás közérdekű cél, az egész tömb sportcélú használata, egy építési övezet kialakítása szükséges a tömbben így beletéve a kemping területét is. A Magvassy Sportcsarnok területén megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódó parkolófejlesztés az 1. sz. főút északi oldalán szükségessé teszi két parkolóterület kijelölését (01134 és sorszámú övezetek területén). Ezeket a területeket a településszerkezeti terv módosítás már beépítésre nem szánt területként Kzp nagy zöldfelülettel rendelkező parkoló különleges terület területfelhasználási egységbe sorolta. Az Iparcsatorna felé közúti közlekedési övezet kerül kijelölésre. A tervmódosítás értelmében a módosítást követően egy építési övezet javasolt az egész tömbre: Ksp10/S/25/40-/160/04-/700. Ksp nagykiterjedésű, sportolási célú különleges építési övezet, 1,0 telekkihasználtsági mutató, S szabadonálló beépítési mód, 25 maximális beépíthetőség (%), 40 minimális zöldfelület (%), 160 maximális építménymagasság (m), 04 maximális megengedett szintszám, 700 legkisebb kialakítható telekméret ( m 2 ).

5 6 A Magvassy Sportcsarnok területére vonatkozó hatályos szabályozási terv paramétereihez képest a beépítettség csökken 30%-ról 25%-ra, és a minimális telekterület növekszik m 2 -rõl m 2 -re. A módosítási eljárás ismertetése: 1. Előzetes településfejlesztési döntés: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a május 29-i közgyűlésén előzetes településfejlesztési döntés keretében határozott a szerkezeti tervmódosítás elindításáról a 186/2009. (V. 29.) Kgy. sz. határozattal, mely a Magvassy sportcsarnok és környékét is magába foglalta. Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Főosztályának Főépítészi csoportja december 12-én elindította az SZTM számú Magvassy sportcsarnok és környezetének szabályázási tervmódosítását a Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárás alapján. 2. Véleményezési dokumentáció a Korm. rendelet 41. -a alapján: Győr Megyei Jogú Város SZTM számú Magvassy sportcsarnok és környezetének szabályozási tervmódosításának a Korm. rendelet 41. (3) bekezdése szerinti dokumentációja december 12-én az érintett államigazgatási szerveknek és a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet alapján meghatározott partnereknek megküldésre került. A rendezési terv módosításáról szóló közlemény a GYŐR+ hetilapban december 20-i számában jelent meg. A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon december 17-től december 31-ig kifüggesztésre került. A módosítás anyaga a fentieken túl megtekinthető volt az önkormányzat internetes oldalán is. 3. A Korm. rendelet 39. -a szerinti eltérő vélemények egyeztetése: A tervmódosítással kapcsolatban eltérő véleményt az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség fogalmazott meg, mely munkaközi egyeztetés során rendezésre került, így eltérő vélemény nem maradt fenn, a jogszabály szerinti egyeztetés megtartására nem volt szükség. A véleményezési eljárásban kapott észrevételek a Városstratégiai Bizottság számára ismertetésre és elfogadásra kerültek. 4. A partnerségi rendelet 6. (2) bekezdés szerinti lakossági közzététel és szakmai záróvéleményezés: Tárgyi módosítás jóváhagyás előtti szabályozási tervlapja a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában január 17-től február 17-ig kifüggesztésre került. A módosítás az önkormányzat internetes oldalán is megtekinthető. A közzététel és nyilvánosságra közérdekű közlemény formájában január 31-én a Győr+ hetilapban is megjelent. A módosítási eljárás záró véleményezése: A záró véleményezési tervdokumentációt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítészének záró véleményezés céljára átadásra került, mely vélemény a Közgyűlésen kerül ismertetésre.

6 III. Győr Megyei Jogú Város SZTM , SZTM és SZTM számú szabályozási tervmódosításai Településrendezési eszköztervezetek ismertetése: 7 SZTM SZTM SZTM Szabályozási javaslat: Győr belterületén a sz. tömbben a jelenleg hatályos rendezési terv nem tartalmaz építési hely kijelölést. A GYÉSZ előírásai szerint a területeken építési hely kijelölésének hiányában az OTÉK elő-, oldal- és hátsó kerti előírásai az irányadóak. A GYÉSZ általános szabadon álló beépítésre vonatkozó előírásai max. 18 m-es épületmélységet engednek a területen két szintnél magasabb épület esetén. Ez az előírás jelentősen rontja a kialakult telkek beépíthetőségét, így a tervmódosítás célja területre az építési hely kijelölése. A jelenlegi telekhatárok racionálisabb megrajzolására is javaslatot ad a módosítás. A szabályozási javaslat kitér egy rugalmasabb megoldásra, mely a telekhatárrendezési lehetőség meghagyása mellett teszi lehetővé a kötelező 18 m-es épületmélység nélküli épület elhelyezést. A Kagyló utca és a Bácsai út, Szabadrév, Irinyi utca közötti sz. tömbben a jelenlegi keskeny telekszélesség mellett felépült 4 lakásos társasházak további kialakulásának megelőzése a cél, a rendkívül rossz utcafrontra merőleges oldalhatáros fektetett házak negatív példái alapján. Az övezetben szükséges szabályozni azt a telekszélességet, ami esetén a kettőnél több lakást vagy rendeltetési egységet tartalmazó épületek elhelyezhetőek, szabadon álló beépítésként. Területfelhasználás: Beépítési mód: Beépítési százalék: Zöldfelület megengedett legkisebb aránya: Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám: Szabályozási javaslat: A sz. tömbben a GYÉSZ előírásai alapján a jelenleg egy ütemű beépítés lehetséges, egységes építészeti koncepció alapján. A módosítás a több ütemű beépítési lehetőségre terjed ki, figyelembe véve az egy ütemben eladható lakások számát, melyet gazdaságosan a piaci körülmények között lehet értékesíteni. A módosítás rajzi változtatásokkal nem jár, az érintett övezet egyedi előírásai a GYÉSZ ban kerülnek módosításra. Területfelhasználás: Beépítési mód: Beépítési százalék: Zöldfelület megengedett legkisebb aránya: Megengedett építménymagasság, megengedett szintszám: A módosítás eredményeként változatlan marad Szabályozási javaslat: A belvárosi tömbök szabályozási paramétereiben sok helyen szerepel a G jelölés és a GYÉSZ-ben is több szakasz tartalmaz rá előírásokat: GYÉSZ 23. (8) bekezdés Ha a telek megengedett építménymagasságát az övezeti szabály G betűvel szabályozza, akkor a megengedett építménymagasságot kivételesen

7 8 az építési hatóság a konkrét városépítészeti környezet, a tervezett épülettel közvetlenül szomszédos telken álló épületek magasságának mérlegelésével, a városi tervtanács állásfoglalásának egyetértésével, a GYÉSZ 5. számú mellékletében szereplő értéktől legfeljebb 3,30 méterrel nagyobb építménymagasságot is engedélyezhet kedvezőbb építészeti, városépítészeti megjelenés érdekében, de a tervezett építménymagasság nem haladhatja meg az azonos utcavonalon álló, legmagasabb utcai homlokzat magasságát. Az építési övezetek és övezetek építési és telealakítási előírásai A GYÉSZ 30. (4) bekezdés c) pontja Ha az övezeti jelben a beépítettségre vagy az építménymagasságra vonatkozó mutató helyén G betű szerepel, akkor azon mutató értékét a jelen rendeletnek arra a városrészre, városrendezési körzetre vonatkozó, részletesebb szabályai határozzák meg. A Belvárosi ingatlanok részletes építési előírásait GYÉSZ 5. számú melléklete tartalmazza. A szabályozás különösen a G és K jelű paramétereket illetően bonyolult, nehezen értelmezhető, vitákra ad alkalmat A bevezetett T paraméter jelentése: A T -vel jelölt paraméterek esetében a GYÉSZ 20. -ban meghatározott illeszkedés szabályai az irányadóak. Az érintett ingatlan esetében az illeszkedésről településképi véleményezési eljárás keretében születik döntés. Az egyes ingatlanok megengedett beépítettségét és építménymagasságát a szabályozási tervlapon feltüntetett övezeti jelek határozzák meg. Ahol a szabályozási paraméterek T jelet tartalmaznak, ott a T jel meghatározásának megfelelően kell eljárni. A T paraméter övezeti jelbe kerülésével a normatív szabályozás megszűnik az érintett övezetekben és a továbbiakban az illeszkedés mindenkori alapkövetelménnyé válik. A szabály egész belvárosra való kiterjesztése kezelhetőbbé, kontrolálhatóbbá, de ugyanakkor rugalmasabbá is teszi a belvárosi, műemléki környezet fejlesztését és fenntartását. 2. Udvarok lefedése Győr városa célul tűzte ki a Belváros újraélesztését, és ennek előmozdításaként elindította a Lüktető belváros Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztés című projektet. A funkció bővítést és a forgalomvonzást elősegítő elem a rendezési tervben az udvar lefedés lehetősége. Kiváló Budapesti és külföldi példák vannak rá, melyek új közösségi tereket hoznak létre, kiállításoknak, rendezvényeknek, kereskedelmi és vendéglátóhelyeknek biztosítanak új színteret. Az udvarok lefedésére vonatkozóan már a júniusi közgyűlés fogadott el előírásokat. Jelen módosítás ennek pontosítására, kiegészítésére szolgál. GYÉSZ 23. (10) bekezdése Udvar területe egy épületszinttel a terepszint felett abban az esetben építhető be, ha lakás az újonnan létesülő zárófödém síkja alatt nem helyezkedik el, és a) az udvart a saját telken lévő, illetve a szomszédos telkek határain álló épületszárnyak körbeveszik, b) a szomszédos telek udvara is egyidejűleg beépítésre kerül vagy már került, vagy c) ehhez a szomszédos, be nem épült udvar ingatlanának tulajdonosa hozzájárulását adta. (11) Udvar üvegezett vagy egyéb átlátszó szerkezettel való lefedése megengedett, ha:

8 9 a) a lefedés alá nyíló szinteken lakás rendeltetésű egység nem helyezkedik el, b) az udvaron meglévő, megőrzésre érdemes fa vagy fás szárú növényzet nem található,vagy annak megfelelő megtartása és védelme biztosítható, és c) az épület udvari homlokzati architektúrája azt lehetővé teszi, és nem jár építészeti érték (burkolat, épületdísz, karakteres építészeti elem) megsemmisülésével. A Belváros területfelhasználását tekintve ez a szabályozás nem elégséges. A belvárosi tömbök legnagyobb része Településközpont vegyes övezet (Vt), előfordul Oktatási központ különleges övezete (Kok) és Egyházi központ különleges övezete (Kegy) is. A Belvárosban a későbbi kulturális és turisztikai fejlesztéseinek elősegítése érdekében az udvar lefedések részletes szabályozása elengedhetetlen. A belvárosi telkek esetében az udvar lefedéssel (általában) a telek beépítettsége 100%-ra növekedne. A jelenlegi szabályozás ezt nem teszi lehetővé, ezért a GYÉSZ 23. udvarra vonatkozó előírásai az alábbiakkal kerül kiegészítésre: ( ) Udvar lefedés esetén az érintett ingatlan maximális beépíthetősége a lefedett udvar mértékével növelhető. Az OTÉK előírásai alapján a meglévő területfelhasználások szerinti maximális beépíthetősége ezen esetekben nem elegendő, ezért a módosítás keretén belül a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 28. (4) bekezdésének értelmében szükség van az OTÉK-tól való eltérés engedélyezésére. 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 28. (4) bekezdés: A településrendezési eszköz az országos településrendezési és építési követelményekben megállapított településrendezési követelményeknél megengedőbb követelményeket az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) ában felsorolt feltételeken túl akkor határozhat meg, ha ahhoz az állami főépítész, a 40. (8) bekezdése szerinti esetben a településfejlesztésért és a településrendezésért felelős miniszter záró szakmai véleményében hozzájárul. A módosítási eljárás ismertetése: Győr Megyei Jogú Város Településfejlesztési Főosztályának Főépítészi csoportja november 28-án elindította az SZTM , SZTM és az SZTM számú szabályozási tervmódosításokat Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárás alapján. 1. Véleményezési dokumentáció a Korm. rendelet 41. -a alapján: Győr Megyei Jogú Város SZTM , SZTM és az SZTM számú szabályozási tervmódosítások a Korm. rendelet 41. (3) bekezdése szerinti dokumentációja megküldésre került november 28-án az érintett államigazgatási szerveknek és a partnerségi rendelet alapján meghatározott partnereknek. A rendezési terv módosításokról szóló közlemény a GYŐR+ hetilapban december 20-i számában jelent meg. A partnerségi rendelet értelmében a településrendezési eszköz, valamint a tervezési terület beazonosítható módon december 17-től december 31-ig kifüggesztésre került. A módosítás anyaga a fentieken túl megtekinthető volt az Önkormányzat internetes oldalán is. 2. Korm. rendelet 39. -a szerinti eltérő vélemények egyeztetése: Az SZTM számú tervmódosítással kapcsolatban eltérő véleményt az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség fogalmazott meg. Állásfoglalásában

9 10 kikötötte, hogy a nagyvízi medrek beépíthetősége nem bővíthető. A rendezési tervmódosításból a nagy vízimedrek kikerültek így eltérő vélemény nem maradt fenn, a jogszabály szerinti egyeztetés megtartására nem volt szükség. Az SZTM és az SZTM számú módosítások során eltérő vélemény nem volt, a jogszabály szerinti egyeztetés megtartására nem volt szükség. A véleményezési eljárásban kapott észrevételek a Városstratégiai Bizottság számára ismertetésre és elfogadásra kerültek. 4. A partnerségi rendelet 6. (2) bekezdés szerinti lakossági közzététel és szakmai záróvéleményezés: Tárgyi módosítás jóváhagyás előtti szabályozási tervlapja a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában január 17-től február 17-ig megtekinthetők. A módosítás a város internetes oldalán is megtekinthető. A közzététel és nyilvánosságra közérdekű közlemény formájában január 31- én a Győr+ hetilapban is megjelent. 5. A módosítási eljárás záró véleményezése: A záró véleményezési tervdokumentációt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítészének záró véleményezés céljára átadásra került, mely vélemény a Közgyűlésen kerül ismertetésre. A rendelet tervezetét az 1. sz. melléklet, a 2. sz. melléklet pedig a jóváhagyandó tervlapokat tartalmazza. Fentiek alapján kérem, a T. Közgyűlés fogadja el az alábbi határozati javaslatot és a csatolt rendelettervezetet. Határozati javaslat 1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a TSZTM tervlap szerint. 2. A Közgyűlés felkéri a főépítészt, hogy a jóváhagyott módosításokat a Győr Megyei Jogú Város Szabályozási terve és a Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban való átvezetésére, és a módosított dokumentumokat a polgármester nevében való megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és társadalmi szervezeteknek. Felelős: főépítész Határidő: Győr, február 6. Révi Zsolt főépítész

10 11 1. melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 23. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Belváros területén az épületek minden egyes homlokzata önmagában is kielégíti a megengedett építménymagasságra vonatkozó előírást. A T -vel jelölt paraméterek esetében a GYÉSZ 20. -ban meghatározott illeszkedés szabályai az irányadóak. Az érintett ingatlan esetében az illeszkedésről településképi véleményezési eljárás keretében születik döntés. (2) A GYÉSZ 23. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Ha a telek megengedett építménymagasságát az övezeti szabály T betűvel szabályozza, akkor a GYÉSZ 20. -ában meghatározott illeszkedés szabályai az irányadóak. Az érintett ingatlan esetében az illeszkedésről településképi véleményezési eljárás keretében születik döntés. (3) A GYÉSZ 23. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) Udvar területe egy épületszinttel a terepszint felett abban az esetben építhető be, ha lakás az újonnan létesülő zárófödém síkja alatt nem helyezkedik el és a) az udvart a saját telken lévő épületszárnyak teljesen körbeveszik vagy b) az udvart a saját és a szomszédos telkek határain lévő épületszárnyak teljesen körbeveszik és a beépítéshez az adott épületszárnnyal érintett szomszédos telek ingatlanának tulajdonosa hozzájárulását adta. (4) A GYÉSZ 23. -a kiegészül a következő (10a) bekezdéssel: (10a) Az udvar beépítés csak egy szintes lehet, amelynek építménymagasságaként értelmezendő az udvart körülzáró meglévő épület első emeletének legalacsonyabb padlószintje. Az új beépítés zárófödéme emberi tartózkodásra alkalmas intenzív tetőkertként, legalább 50 cm földtakarással alakítandó ki. (5) A GYÉSZ 23. (11) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép és kiegészül a d) ponttal: c) az épület udvari homlokzati architektúrája azt lehetővé teszi és nem jár építészeti érték (burkolat, épületdísz, karakteres építészeti elem) megsemmisülésével, és

11 d) az udvaron épület nem kerül elhelyezésre. 12 (6) A GYÉSZ 23. -a kiegészül a következő (12) bekezdéssel: (12) Udvar lefedés esetén az érintett ingatlan maximális beépíthetősége a lefedett udvar mértékével növelhető. 2. A GYÉSZ kiegészül a következő 26/A. -sal: 26/A. A keleti tehermentesítő út nyomvonalán a közúti közlekedési övezet határai 6 méterrel elmozdíthatóak. 3. A GYÉSZ 97. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Ha a telek beépítettségét az övezeti szabály G betűvel szabályozza, akkor a beépítettséget jelen rendelet arra a városrészre vonatkozóan részletesebben határozza meg. A T -vel jelölt paraméterek esetében a GYÉSZ 20. -ában meghatározott illeszkedés szabályai az irányadóak. Az érintett ingatlan esetében az illeszkedésről településképi véleményezési eljárás keretében születik döntés. 4. A GYÉSZ 99. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha a telek megengedett építménymagasságát övezeti szabály G betűvel szabályozza, akkor a beépítettséget jelen rendelet arra a városrészre vonatkozóan részletesebben határozza meg. A T - vel jelölt paraméterek esetében a GYÉSZ 20. -ában meghatározott illeszkedés szabályai az irányadóak. Az érintett ingatlan esetében az illeszkedésről településképi véleményezési eljárás keretében születik döntés. 5. (1) A GYÉSZ és sorszámú övezetre vonatkozó előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek: Az övezetben 4 rendeltetési egységnél többet tartalmazó épület csak a legalább m széles telken és szabadon állóan helyezhető el. A 22 m-nél keskenyebb telkeken összesen maximum 4 rendeltetési egység helyezhető el oldalhatáron állóan. Az övezetben egy vagy több ütemben, egységes építészeti koncepció alapján történő beépítés esetén a győri tervtanács kedvező állásfoglalása alapján több épületben összesen 22 lakás elhelyezhető. Egységes építészeti koncepció esetén a telek kialakítása és a beépítés egy vagy több ütemben is megvalósulhat, az egyes ütemekre a telekalakítási és építési engedély önállóan megkérhető a koncepció egészének beépítési terv szintű bemutatásával. Ebben az esetben az építési helyen belüli telekhatárokon az épület határfala is állhat. Az épületek elhelyezésénél biztosítani kell az épületek közötti benapozást és az átszellőzést. Kertvárosias (nem egységes koncepció szerinti) beépítés esetén a négy lakás két épületben is biztosítható. (2) A GYÉSZ a következő 00875, és övezeti előírással egészül ki: Az övezeten belül a már kialakult átlagos beépítettség figyelembevételével, a városképi illeszkedést és a használat intenzitásának a meglévő beépítéssel való hasonlóságát mérlegelve lehet a telek beépítettségét tervezni.

12 A zöldfelületet egyedi építési ügyekben is az övezet egészére kell vizsgálni. A rendeltetéshez szükséges parkolószám telken belül, vagy 500 méteres távolságon belül biztosítandó az OTÉK és a parkolási rendelet előírásainak betartásával. Az övezet egységes kialakítása érdekében telekegyesítés több ütemben is engedélyezhető, valamint a 5470/10. hrsz-ú és 5767/1. hrsz-ú ingatlan telekfelosztásakor az övezetben előírttól kisebb méretű telek is kialakítható. Az övezetben egy telekre több önálló épület is elhelyezhető az építési helyen belül az övezeti paraméterek betartásával. A 2000 m2-nél nagyobb telekalakítás, vagy az elmaradó javasolt telekhatár rendezés esetén az építés hely figyelmen kívül hagyható az OTÉK és a GYÉSZ előírásai a betartása mellett. (1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja a SZTM tervlap szerint módosul. (2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja az SZTM , az SZTM és az SZTM sz. tervlapja szerint módosul (1) Ez a rendelet március 9. napján lép hatályba a (2) bekezdésben foglalt kivétellel. (2) A rendelet 6. (1) bekezdése a kihirdetést követő napon lép hatályba. (3) A rendelet rendelkezései a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatók, ha az az ügyfél számára kedvezőbb. Hatályát veszti a GYÉSZ 5. sz. melléklete Borkai Zsolt polgármester.. Dr. Lipovits Szilárd jegyző

13 14 Általános indoklás 1. A GYÉSZ 23. -ának kiegészítése, módosítása a T paraméter bevezetése és az udvarok beépítése, lefedése kapcsán. A GYÉSZ új, 26/A. -ának megalkotása a Keleti tehermentesítő út kapcsán. A GYÉSZ beépítettségre vonatkozó szabályainak pontosítása a T paraméter miatt. 4. A GYÉSZ építménymagasságra vonatkozó szabályainak pontosítása a T paraméter miatt A GYÉSZ ának kiegészítését és módosítását tartalmazó rendelkezés. 6. A hivatkozásban szereplő tervlapok az 1/2006. ( ) ök. rendelettel elfogadott rendezési terv rajzi részei, a szabályozási tervlapokat módosítják. Hatályba léptető rendelkezések. Hatályát vesztő rendelkezések 7. 8.

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város rendezési tervének

Győr Megyei Jogú Város rendezési tervének Győr Megyei Jogú Város rendezési tervének SZTM 2013-054 2013-055 sz. módosításai Véleményezési dokumentáció 2013-046 sz. módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció (OTÉK tól való eltérés kérése) Tervezők

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. áprilisi ülésére Tárgy:

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI.

10/2015. (IV.15.) 7/2005. (XI. Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV.15.) önkormányzat rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i közgyűlésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i közgyűlésére VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE Szám: 2130-6 / 2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i közgyűlésére Tárgy: Veszprém, Jutasi út melletti terület

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 45/2005.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2012 (VI.06.) önkormányzati rendelete a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Előzetes településfejlesztési döntés Auto- hof létesítése tárgyú SZTM 2010-031 számú rendezési terv módosítási eljárás megindításához. Jelen előterjesztés

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT Helyi építési szabályzat: ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 16/2001. (VI.15.) SZÁMÚ RENDELETE ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL (ZÉSZ) Zalaegerszeg

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett.

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~t~. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest X. ker., Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány 1. Napirend településrendezési eszközök módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Tolmács Község módosított településrendezési eszközeinek elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest X. kerület Kőér utca - Dér utca - Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - Alkér utca - Cserkesz

Részletesebben

Győr, Petőfi híd, belvárosi hídfő, Rába parti területek

Győr, Petőfi híd, belvárosi hídfő, Rába parti területek Győr, Petőfi híd, belvárosi hídfő, Rába parti területek SZTM-2013-031, SZTM 2013-032 Településrendezési tervmódosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2013. szeptember TH-13-02-11 2 Aláírólap Felelős

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki.

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki. 1 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 13/2009. (III. 20.) sz. rendelete az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁSA II/2. FEJEZET EGYEK NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010.(VIII.26.) sz. rendelete a 11/2005.(IV.14.) sz. rendeletével jóváhagyott

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 26/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet A Józsefváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 35/2004. (VII. 15.) ök. számú rendelet módosítása

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti 1. sz. melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2014. ( / ) önkormányzati rendelete Magasabb szintű jogszabályok változása, valamint a gyorsabb és hatékonyabb önkormányzati működés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 44/2015.(III.11.), 45/2015.(III.11.)

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 44/2015.(III.11.), 45/2015.(III.11.) NAGYVÁZSONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 44/2015.(III.11.), 45/2015.(III.11.) és 54/2015.(V.26.) számú kt. SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 23/2014. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 3:109. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * A BUDAPEST, III. KERÜLET KIRÁLYOK ÚTJA HADRIANUS UTCA SZENTENDREI ÚT ORSZÁG ÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz: F- 9996-9/2015. Témafelelős: Cseuz András Tárgy: Szentes, Kiss Bálint Református Általános Iskola környezetének

Részletesebben

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1. MELLÉKLET TATA VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSÁRA BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS TERVEZŐI VÁLASZ Fekete út - Gyertános utca - Akácos út által határolt terület (Gottwald) 1. Véleményében

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 148. szám 24967 A Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV. tsz.: 213/15 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV. tsz.: 213/15 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI

Részletesebben

T/12083. számú törvényjavaslat. a Normafa Park történelmi sportterületről

T/12083. számú törvényjavaslat. a Normafa Park történelmi sportterületről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12083. számú törvényjavaslat a Normafa Park történelmi sportterületről Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Budapest, 2013. szeptember 1 2013. évi törvény a Normafa Park történelmi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A tárgyi terület a XVI. kerülettel nem határos, a területre készülő szabályozási terv a XVI. kerületre közvetlen hatást nem gyakorol.

POLGÁRMESTERE. A tárgyi terület a XVI. kerülettel nem határos, a területre készülő szabályozási terv a XVI. kerületre közvetlen hatást nem gyakorol. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest XV. kerület, 71. sz. Budapest - Veresegyház - Vác vasútvonal és környezete területére szabályozási terv készítése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 4/1999. (III. 31.) rendelettel módosított 23/1998. (X. 13.) rendelete a Budapest XVI. kerület Rákosi út- Nádor utca-budapesti út-rózsa utca által határolt terület

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VIII. 30.) rendelettel módosított az útépítési és közművesítési hozzájárulásról, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló

Részletesebben