1 of :49

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 of 7 28.04.2014 13:49"

Átírás

1 Homepage Search details Settings Váltás magyar nyelvre Printer-Friendly Version Gábor Kiss Farkas's publications Data are up-to-date until 26/04/ Kiss Farkas Gábor, Lucie Doležalová Le pouvoir des mots dans l art de la mémoire à la fin du Moyen Âge In: Nicole Bériou, Jean-Patrice Boudet, Irène Rosier-Catach (ed.) Le pouvoir des mots au Moyen Âge. Turnhout: Brepols Publishers, pp (ISBN: ) 2. Kiss Farkas Gábor Johannes Jacobus de Castelbarco: Regimen contra pestem. Életvezetési és orvosi tanácsok Vitéz János számára LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 10: pp (2014) Journal Article/Edition of primary sources/scientific Kiss Farkas Gábor, Lucie Doležalová, Rafał Wójcik, Eyal Poleg Old Light on New Media: Medieval Practices in the Digital Age DIGITAL PHILOLOGY: A JOURNAL OF MEDIEVAL CULTURES 2: pp (2013) 4. Kiss Farkas Gábor, Ács Pál, Székely Júlia Identitás és kultúra a török hódoltság korában [Identity and Culture in the Age of Ottoman Rule in Hungary] HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW 2:(1) pp (2013) 5. Kiss Farkas Gábor Identitás és kultúra a török hódoltság korában IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 117:(6) pp (2013) 6. Kiss Farkas Gábor Franciscus Pescennius Niger Báthory Miklós váci püspök udvarában és a Scholasticum Orosianae iuventutis dramma MAGYAR KÖNYVSZEMLE 129:(3) pp (2013) 7. Kiss Farkas Gábor Beszélő könyvek. Dialogikus olvasás, paratextusok és reklám 1500 körül In: Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Vaderna Gábor (ed.) Az olvasás labirintusában: tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Budapest: Ráció Kiadó, pp (ISBN: ) 8. Almási Gábor, Kiss Farkas Gábor Szöveggondozás és kapcsolatápolás. Zsámboky János életműve a reneszánsz filológia tükrében IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 117:(6) pp (2013) Kiss Farkas Gábor Performing from Memory and Experiencing the Senses in Late Medieval Meditative Practice: The Treatises Memoria fecunda, Nota hanc figuram and Alphabetum Trinitatis DAPHNIS-ZEITSCHRIFT FÜR MITTLERE DEUTSCHE LITERATUR 41:(2) pp (2012) 10. Kiss Farkas Gábor Imagináció és imitáció Zrínyi eposzában Budapest: L'Harmattan, p. (ISBN: ) Book/Monograph/Scientific 11. Kiss Farkas Gábor Des livres qui parlent: paratexte et publicité au début du 16e siècle ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE SERIES C - HISTORIA LITTERARUM 57:(3) pp (2012) 12. Kiss Farkas Gábor Communis quidam bonae doctrinae thesaurus: Authorship and Inspiration in Late Medieval Commentaries in. Central Europe on the Book of Psalms In: Slavica Rankovic Modes of Authorship in the Middle Ages. Toronto: University of Toronto Press, pp (ISBN: ) 1 of :49

2 13. Kiss Farkas Gábor A magyarországi humanizmus kezdeteiről (Pierpaolo Vergerio, Vitéz János és Johannes Tröster) In: Békés Enikő, Tegyey Imre (ed.) Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. 278 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszéke, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum, HUMANUS Independent citations: 3 All citations: Kiss Farkas Gábor O Pragensis achademia! Ms. Prague, Metropolitan Chapter 832 and its relevance to the efforts of church unification between Hungary, Paris and Prague in 1518 ARCHA VERBI. YEARBOOK FOR THE STUDY OF MEDIEVAL THEOLOGY 9: pp (2012) Kiss Farkas Gábor Zrínyi, a filológus és a reneszánsz olvasáskultúra In: Szegedi Eszter, Falvay Dávid, Ertl Péter (ed.) Ritrar parlando il bel : Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére. 400 p. Budapest: L'Harmattan, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): OSZK 16. Kiss Farkas Gábor Pál Kelemen - Ernő Kulcsár Szabó - Ábel Tamás (szerk.), Kulturtechnik Philologie. Zur Theorie des Umgangs mit Texten ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 10:(3) pp (2011) 17. Kiss Farkas Gábor Janus Pannonius Guarino-panegyricusa az egyetemi oktatásban LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 9: pp (2011) Kiss Farkas Gábor Rab és szolga In: Csörsz Rumen István Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. 664 p. Budapest: rec.iti, pp (ISBN: ) 19. Kiss Farkas Gábor Memory, meditation and preaching. A 15th century memory machine in Central Europe (The text Nota hanc figuram composuerunt doctores... / Pro aliquali intelligentia... ) In: Lucie Doleźalová (ed.) The Making of Memory in the Middle Ages. Leiden; Boston: Brill Academic Publishers, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL Independent citations: 10 All citations: Kiss Farkas Gábor Humanist ethics and urban patriotism in Upper Hungary at the turn of 15th-16th centuries (Valentine Eck s De reipublicae administratione) In: Trencsényi Balázs, Zászkaliczky Márton (ed.) Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. 784 p. Leiden: Brill, pp Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL Chapter in Book/Foreword, afterword/scientific Independent citations: 5 All citations: Gintli Tibor, Kiss Farkas Gábor, Laczházi Gyula, Orlovszky Géza, Schein Gábor, Szilágyi Márton, Vaderna Gábor Gintli Tibor (ed.) Magyar irodalom Budapest: Akadémiai Kiadó, (ISBN: ) Link(ek): OSZK Book/Handbook/Scientific 2 of :49

3 Nagy Levente, Kiss Farkas Gábor Tervezet Erdély közjogi berendezkedéséről 1696-ból LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK VII: pp (2009) 23. Kiss Farkas Gábor Lists of capitals sins in late medieval Central Europe: medieval traditions and humanistic principles In: Lucie Dolezalova (ed.) The Charm of a List: From the Sumerians to Computerised Data Processing. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp (ISBN: ) 24. Kiss Farkas Gábor A Békaegérharc Bécsben a 16. század kezdetén: jegyzetek a copia oktatásáról In: Nemerkényi Előd (ed.) Magistrae discipuli: Tanulmányok Madas Edit tiszteletére. 360 p. Budapest: Argumentum Kiadó, pp (A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei; 2.) (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): OSZK, HUMANUS, BME PA közlemény Kiss Farkas Gábor Valentinus de Monteviridi (Grünberg) and and the art of memory of Conrad Celtis In: Rafał Wójcik (ed.) Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period. 297 p. Konferencia helye, ideje: Ciążeń, Poland, 12/03/ /03/2008. Poznan: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, pp (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej; 30.) (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL, BME PA közlemény, Google books Conference on the Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages, organized in March 2008 by the University Library in Poznań 26. Kiss Farkas Gábor Giano Pannonio nell educazione umanistica: la fortuna del Panegirico di Guarino Veronese a Vienna NUOVA CORVINA RIVISTA DI ITALIANISTICA 20: pp (2008) 27. Kiss Farkas Gábor Constructing the Image of a Humanist Scholar: Latin Dedications in Hungary and the use of Adages ( ) In: Ignace Bossuyt, Demmy Verbeke (ed.) Cui dono lepidum novum libellum? Dedicating Latin Works and Motets in the Sixteenth Century. Leuven: Leuven University Press, pp (ISBN: ) 28. Kiss Farkas Gábor Apuleius a reneszánszban, avagy a fikció metamorfózisa ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 7:(4) pp (2008) Kiss Farkas Gábor Gosztonyi János-e a Szelestei ráolvasás lejegyzője In: Orlovszky Géza (ed.) "Kinek neve szép gyöngy". 89 p. Budapest: ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, pp (ISBN: ) 30. Kiss Farkas Gábor Dramen am Wiener und Ofener Hof: Benedictus Chelidonius und Bartholomaeus Frankfordinus Pannonius ( ) In: Martina Fuchs, Orsolya Réthelyi (ed.) Maria von Ungarn ( ): Eine Renaissancefürstin. 416 p. Münster: Aschendorff Verlag, pp (Geschichte in der Epoche Karls V.; 8.) (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): ELTE Könyvtára, Google books Independent citations: 5 All citations: Kiss Farkas Gábor Az ars memoriae a XV.-XVI. századi Magyarországon In: Balázs Mihály, Gábor Csilla (ed.) 3 of :49

4 Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban: a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi konferencia előadásai. 619 p. Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó, pp (Egyetemi füzetek; 3.) (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): OSZK 32. Kiss Farkas Gábor A róka és a nyúl a Dunán. A flamand Arnoldus Gerardus Laurentius Oláh Miklósnak ajánlott meséje, mint születésnapi iocus In: Jankovics József, Császtvay Tünde, Csörsz Rumen István, Szabó G Zoltán Nem sűlyed az emberiség! : Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára p. Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézet, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum, Egyéb URL, OSZK, HUMANUS 33. Kiss Farkas Gábor 1651 A barokk eposz Magyarországon: Az imitatio elmélete és gyakorlata a Szigeti Veszedelemben In: Szegedy-Maszák Mihály, Jankovits László, Orlovszky Géza (ed.) A magyar irodalom történetei 1. A kezdetektől 1800-ig. 703 p. Budapest: Gondolat Kiadó, pp (ISBN: ) 34. Kiss Farkas Gábor 1523 Nagyszombati Márton: Magyarország előkelőihez, A törökellenes irodalom retorikája In: Szegedy-Maszák Mihály, Jankovits László, Orlovszky Géza (ed.) A magyar irodalom történetei 1. A kezdetektől 1800-ig. 703 p. Budapest: Gondolat Kiadó, pp (ISBN: ) Kiss Farkas Gábor Imitáció és imagináció a Szigeti veszedelemben - Zrínyi-tanulmányok 280 p (PhD) Thesis/PhD/Scientific 36. Kiss Farkas Gábor Drámák a bécsi és a budai udvarban: Benedictus Chelidonius és Bartholomaeus Frankfordinus Pannonius IRODALOMTÖRTÉNET 37:(4) pp (2006) 37. Kiss Farkas Gábor Balassi Bálint és a neolatin költészet In: Majorossy Imre Gábor (ed.) Balassi Bálint költészete európai tükörben: Nemzetközi irodalomtörténeti konferencia : Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, szeptember p. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, pp (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, ISSN ; 4.) (ISBN: ) 38. Farkas GK, Benedek L, Popa-Gorjanu C The Alchemical Mass of Nicolaus Melchior Cibinensis: Text, Identity and Speculations AMBIX 53:(2) pp (2006) Link(ek): DOI, Teljes dokumentum, BME PA közlemény, Google scholar, Google scholar hash Independent citations: 15 Dependent (self-) citations: 1 All citations: Kiss Farkas Gábor Zrínyi, Marino, és az epikus minta In: Ötvös Péter, Pap Balázs, Szilasi László, Vadai István (ed.) A magyar költészet műfajai és formatípusai a 17. században: A Szegeden 2003-ban megrendezett régi magyar irodalmi konferencia előadásai. 436 p. Konferencia helye, ideje: Szeged, Hungary, 15/05/ /05/2003. Szeged: [Szegedi Tudományegyetem Régi magyar irodalomtört. Tansz.], pp (ISBN: ) 40. Kiss Farkas Gábor Separation of Classical and Neo-Latin Philology ( ) In: Bartók István, Földes György (ford.) (ed.) Companion to the history of the Neo-Latin studies in Hungary. 138 p. Budapest: Universitas, pp (ISBN: ) Megjelent a Neolatin Világkongresszus évi debreceni előkonferenciájának tiszteletére. 4 of :49

5 5 of : Kiss Farkas Gábor Martin L. McLaughlin: Literary Imitation in the Italian Renaissance: the Theory and Practice of Literary Imitation from Dante to Bembo. Pasquale Sabbatino: La bellezza di Elena: L'imitazione nella letteratura e nelle arti figurative del Rinascimento. Jürgen H. Pettersen: Mimesis- Imitatio- Nachahmung: eine Geschichte der europäischen Poetik HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 51:(3) pp (2005) 42. Kiss Farkas Gábor Johann Misch Astrophilus Nagyszombatban MAGYAR KÖNYVSZEMLE 121:(2) pp (2005) Journal Article/Survey paper/scientific Independent citations: 24 All citations: Kiss Farkas Gábor Borián Elréd: Zrínyi Miklós a pálos és a jezsuita történetírás tükrében IRODALOMTÖRTÉNET 36:(1) pp (2005) 44. Kiss Farkas Gábor A "Syrena"-kötet címlapjára IRODALOMISMERET 16:(2) pp (2005) Independent citations: 4 All citations: Kiss Farkas Gábor "Difficiles nugae" : Athanasius Kirchner magyarországi kapcsolatai IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 109:(4-6) pp (2005) Kiss Farkas Gábor A ragyogó mágus avagy a Balassák az udvari ünnepélyeken In: Kiss Farkas Gábor (ed.) Balassi Bálint és a reneszánsz kultúra: fiatal kutatók Balassi-konferenciája. 296 p. Budapest: ELTE BTK, pp (Traditio renovata; 1.) (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum, Egyéb URL Budapest, november 8-9 Independent citations: 9 All citations: Kiss Farkas Gábor Zrínyi "Áfium"-ának fösvény görögjei IRODALOMISMERET 13:(3) pp (2003) Journal Article/Note, Short, Rapid communications/scientific 48. Kiss Farkas Gábor Teológiai disputáció "Az első emberpár hitehagyásáról" - Apáczai doktori értekezése és magyar fordítása IRODALOMISMERET 14:(5-6) pp (2003) Laczházi Gyula, Kiss Farkas Gábor A kursaneci Zrínyi-emlékoszlop IRODALOMISMERET 12: pp (2002) Journal Article/Note, Short, Rapid communications/scientific 50. Kiss Farkas Gábor Két könyvtáros könyve IRODALOMISMERET 12:(5-6) pp (2002)

6 51. Kiss Farkas Gábor Bánffy Pál, Zaccaria Callergi és az egyik korai magyarországi Szophoklész-kódex IRODALOMISMERET 12:(5-6) pp (2002) Journal Article/Note, Short, Rapid communications/scientific Kiss Farkas Gábor Imitáció és imagináció a Szigeti veszedelemben In: Szentpéteri Márton (ed.) Miscellanea: Tanulmányok a régi magyar irodalomról. 301 p. Budapest: József Attila Kör Kijárat Kiadó, pp (ISBN: x) 53. Kiss Farkas Gábor Az Irodalomismeret számai az interneten IRODALOMISMERET 12:(3-4) p (2001) Journal Article/Notices/Popularizing article/scientific Kiss Farkas Gábor A " Búcsú Váradtól" retorikai kontextusa - Nazianzi Szent Gergely és Janus Pannonius IRODALOMISMERET 11:(4) pp (2000) Kiss Farkas Gábor Kazinczy Zrínyi-jegyzeteiről SZÉPHALOM: A KAZINCZY FERENC TÁRSASÁG ÉVKÖNYVE 10: pp (1999) 56. Kiss Farkas Gábor Kazinczy Zrínyi - jegyzetei IRODALOMISMERET 10:(1-2) pp (1999) 57. Kiss Farkas Gábor Bestye bolhák IRODALOMISMERET 10:(3-4) pp (1999) Journal Article/Notices/Popularizing article/scientific 58. Kiss Farkas Gábor Adalékok a mítoszok reneszánsz újjászületésének történetéhez In: Hermann István (ed.) Tanulmányok Ritoók Zsigmond hetvenedik születésnapja tiszteletére. 211 p. Budapest: Egy. Széchenyi Kör, pp (ISBN: ) Independent citations: 5 All citations: Kiss Farkas Gábor Zrínyi Lucanus-olvasata IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 101:(5-6) pp (1998) Independent citations: 4 All citations: Kiss Farkas Gábor Zrínyi-levelek és dokumentumok IRODALOMISMERET 8:(1-2) pp (1997) 6 of :49

7 Kiss Farkas Gábor Zrínyi és Boissardus IRODALOMISMERET 6:(3-4) pp (1995) Kiss Farkas Gábor XVI. századi forrásművek IRODALOMTÖRTÉNET 25:(1-2) pp (1994) 63. Kiss Farkas Gábor Pécs évi ostromának kéziratos térképe (képmelléklettel) BARANYA 7-8:(1) pp (1994) 7 of :49

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája

1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája 1800 előtti magyarországi imádságok és elmélkedések szakirodalmi bibliográfiája Összeállította: Kónya Franciska KÉZIRAT GYANÁNT MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2014 Készült

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV 295 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2005. II. NEGYEDÉV EMLEKEZES, INTERJÚ LEVELEZES, NAPLÓ Szent Ágoston levelei 1 29 Ford., jegyz. és utószó: Óbis Hajnal

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű

Veszprémy László. Irodalomjegyzék. 1993-ig Összesből idegen nyelvű 1 Veszprémy László Irodalomjegyzék 1993-ig Összesből idegen nyelvű Ebből külföldön megjelent Könyv 3 3 1 Fordítás 1 tanulmány, cikk 28 népszerűsítő cikk 14 Könyvismertetés 30 3 3 Szócikkek, katalógus 7

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

Kálmán C. György publikációi

Kálmán C. György publikációi Kálmán C. György publikációi 1. 1990-ig (a) külföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet 1. Hungary. In: New Literary History International Bibliography of literary theory and interpretation 1984-1985. Baltimore:

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN 2015. június 4. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ CORA ZOLTÁN SZEMÉLYES ADATOK Név: Cora Zoltán Születési idő: 1982. augusztus 14. Születési hely: Gyula Munkahely címe: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. Munkahelyi tel./fax.:

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2009/1 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár

SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár SZAKMAI BESZÁMOLÓ OTKA 63156 sz. pályázat (Tudományos Iskolák) Témavezető: Fröhlich Ida egyetemi tanár A pályázat munkája alapvetően négy területre terjedt ki. Ezek egyike fordítások készítése volt az

Részletesebben

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15

PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 PPKE BTK Könyvtára Régészet könyvlista 1 / 15 Főcím Szerző/közreműködő Kiadó/Forrásdok Év ISBN/ISSN "...A halál árnyékának völgyében járok" : A középkori templom körüli temetők kutatása. A Magyar Nemzeti

Részletesebben

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 2. Tardy Lajos (1914 1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Részletesebben

Baán István tudományos publikációs jegyzéke

Baán István tudományos publikációs jegyzéke Baán István tudományos publikációs jegyzéke (a félkövér betűtípussal szedett jelzi a tudományos fokozat megszerzését követő időszak kutatói munkájának eredményeit.) 1.1. Euszebiosz Egyháztörténete. Fordította,

Részletesebben

TAKÁCS LÁSZLÓ (1968. december 15.)

TAKÁCS LÁSZLÓ (1968. december 15.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TAKÁCS LÁSZLÓ (1968. december 15.) Tanulmányok: 1988-1993: ELTE BTK latin nyelv és irodalom szak 1988-1993: ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szak 1992-1997: ELTE BTK ógörög szak Végzettség:

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEK MAGYARORSZÁGI RENESZÁNSZ KUTATÁSÁRÓL

ÁTTEKINTÉS AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEK MAGYARORSZÁGI RENESZÁNSZ KUTATÁSÁRÓL ÁTTEKINTÉS AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEK MAGYARORSZÁGI RENESZÁNSZ KUTATÁSÁRÓL Firenze, Villa I Tatti, 2007 SZÖRÉNYI LÁSZLÓ Pajorin Klárának nagyon sok szeretettel, úgy is, mint ugyanezen firenzei konferencia résztvevőjének.

Részletesebben

Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek, szerkesztett kötetek

Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek, szerkesztett kötetek Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek, szerkesztett kötetek 1. Kiss Réka- Soós Viktor Attila- Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat?: Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek Budapest: L'Harmattan,

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája

Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 1. Schultheisz Emil (1923 2014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája Összeállította: Gazda István

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV

BIBLIOGRÁFIA 2002. II. NEGYEDÉV 299 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2002. II. NEGYEDÉV A válogatás az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusa, az Atlantisz, az Osiris és a Pont könyvesbolt kínálata alapján készült.

Részletesebben

A K62295 számú OTKA-kutatásból Témavezető: dr. Tardy János Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet

A K62295 számú OTKA-kutatásból Témavezető: dr. Tardy János Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet A K62295 számú OTKA-kutatásból Témavezető: dr. Tardy János Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet TARDY LAJOS ÉLETRAJZI ADATAI TARDY JÁNOS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN Tardy Lajos 1914. július 28-án született

Részletesebben

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317

A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (BTMK): 317 Ebből könyv, könyvrészlet: 93 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1* tudományos cikk szaklapban:39 egyéb szakcikk: 115 szakmai publikáció

Részletesebben

Kelemen János teljes publikációs jegyzéke 1965 és 2009 között

Kelemen János teljes publikációs jegyzéke 1965 és 2009 között 1 Kelemen János teljes publikációs jegyzéke 1965 és 2009 között Egyetemi doktori értekezés: - Cesare Pavese. Szeged, 1965. 290 o. Kanditátusi disszertáció: - A lélek és a nyelv. A felvilágosodás nyelvfilozófiai

Részletesebben

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája

1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek szakirodalmi bibliográfiája Összeállította: Bogár Judit KÉZIRAT GYANÁNT MTA PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Budapest 2014 Készült

Részletesebben

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYI ADATOK. PIELDNER JUDIT juditpieldner@yahoo.com, juditpieldner@gmail.com 1975. szeptember 26.

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYI ADATOK. PIELDNER JUDIT juditpieldner@yahoo.com, juditpieldner@gmail.com 1975. szeptember 26. CURRICULUM VITAE SZEMÉLYI ADATOK Név: E-mail: Születés helye és ideje MUNKAHELY PIELDNER JUDIT juditpieldner@yahoo.com, juditpieldner@gmail.com 1975. szeptember 26., Sepsiszentgyörgy Egyetemi adjunktus

Részletesebben

A. II. FOKOZATI PROGRAM

A. II. FOKOZATI PROGRAM Anexa 1 la OMECS nr. 3097/20.01.2015 Programa conținând tematica și bibliografia pentru susținerea examenului de acordare a gradelor didactice II și I în învățământ la specializarea Limba și Literatura

Részletesebben

Magyar Műemlékvédelem XII.

Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István Műemléki bibliográfia 1991 2000 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest 2005 Maros Donkának (1948. március 18. 1994. szeptember 17.)

Részletesebben