JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 26-án, órakor kezdődő rendkívüli ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. február 26-án, 17. 00 órakor kezdődő rendkívüli ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 26-án, órakor kezdődő rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Petrik József polgármester Dr. Szax Márta Veronika, jegyző Árendás Vendel, Nagy Mihály, Újbányi Tiborné, Dancs Gyula, Szabó Zsolt, Pintér Ferencné, Filip Csabáné (7 ) fő képviselő Hiányzik: Nagy Béla, dr. Székely András, Kovács Géza, Haracska Ferenc (4 fő) képviselő Meghívottak: Borek Edit, előadó Fekete Zoltán Polacsek Gábor, Polacsek Gáborné Margit Péter, Margit Péterné Jegyzőkönyvvezető: Papp Ferencné Jegyzőkönyv hitelesítők: Filip Csabáné és Nagy Mihály Petrik József polgármester megnyitja a képviselő testület ülését. Köszönti a megjelenteket. Petrik József: rendkívüli ülésre jöttünk össze, mivel az előző testületi ülés után érkezett egy kérelem Fekete Zoltán úrtól, a rács gyár tulajdonosától, melyben kérte, hogy az ő napirendjét tárgyalja újra a képviselő testület. Február 15-én Polacsek Gáborék is beadták kérelmüket, melyben kérték, hogy a mi részünket valamilyen úton, s módon adjuk át részükre. Mindkét anyagot kiküldtük az Önök részére. Ez lenne az első napirendi pont. A második napirendi pont pedig a jegyző asszony kérése. A Sallai utcai telkekkel kapcsolatosan kíván egy határozatot módosítani, vagy javítani. Dr. Szax Márta Veronika: határozatot kell hozni a Sallai utcai telkekkel kapcsolatban, hogy az eljárás folyamatban van. A Közigazgatási Hivatal kérése volt ez, hogy egyebek napirendi pontban még egy határozathozatalra kerülne sor. Petrik József: lényeg az, hogy a határidő február 20. lenne, de erre az időpontra nem készül el. Csak annyi, tudomásul vesszük, hogy folyamatban van az eljárás. Ez lenne a második napirendi pont. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. A képviselő testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat. 1. Osztatlan közös tulajdon természetbeni megszüntetése. Petrik József: Egy szomorú hírrel kell kezdenem, nekem legalább is szomorú volt. Előző nap csütörtökön későn, este fél 11-kor fejeztük be az ülést, és Fekete Úr már pénteken reggel fél 9 után pár perccel itt volt a hivatalban. Ezt egy kicsit furcsállom. Felkérem jegyző asszonyt, hogy újra mondja el az előterjesztéseket. - 1/7 -

2 Dr. Szax Márta Veronika: időközben meghallgattam a másik felet is. Bejött hozzám mind a kettő érdekelt fél, pontosabban három. Bár a harmadik féllel kevesebb időt foglalkoztunk. Továbbra is szeretném fenntartani azt a határozati javaslatot, amit két héttel ezelőtt a képviselő testületi ülésen tettem. Hogyha úgy gondolják a jelenlévő felek, hogy kívánnak még hozzáfűzni egyéb dolgokat, és kérdem Fekete Zoltán urat a TRGY tulajdonosát, hogy hiszen ő kezdeményezte ezt a rendkívüli testületi ülést, hogy kívánja e még kiegészíteni egyéb dolgokkal, amikről úgy gondolja, hogy jó lenne, ha a testület tudna róla, vagy hiányosnak találja, vagy esetleg elsiklottunk valamin, ami az ő szempontjából fontos lenne, úgy, kérem tegye meg. Ugyan ezt a lehetőséget felajánlom Margit úréknak, Polacsekének is. Mikor elmondta mindenki, hogy mi a véleménye, én felteszek egy határozati javaslatot. A testület pedig el fogja dönteni, hogy azzal egyetért e vagy sem. Meghívtam Borek Edit építésügyi előadót is. Megnéztem azt az ad-hoc bizottsági anyagot is, amit Fekete úr mondott, hogy felállították ellene. Elolvastam az arról készült jegyzőkönyveket, szeretnék mindenkinek korrekt megoldást találni ebben az ügyben. Ha kérik, akkor zárt ülést is elrendelhetünk, amennyiben az érintettek nyilvános tárgyalás lefolytatásához nem járulnak hozzá. Fekete Zoltán: szeretném a zárt ülést. Margiték nem közvetlen szomszédok, és az üzleti érdekeimre hivatkozással kérem a zárt ülés elrendelését. Dr. Szax Márta Veronika: tehát az üzleti érdekeire való hivatkozással szeretné, ha zárt ülést rendelnénk el. Petrik József: kérdésem a következő, a jegyzőasszony ismertette ezt a lehetőséget, Fekete Zoltán élni kíván vele, ezért szavazásra tenném fel a kérdést. Árendás Vendel: most konkrétan csak Fekete úr témájában rendeljük el a zárt ülést? Vagy érinti a Polacsekékat is? Erről döntünk? Dr. Szax Márta Veronika: azt gondolom, hogy a Fekete úr témájában elrendelünk egy zárt tárgyalást. Fekete úr itt marad, a többiek kimennek. Meghallgatjuk és utána újból nyílt lesz az ülés. Árendás Vendel: a többiek is kérhetnek zárt tárgyalást? Dr. Szax Márta Veronika: persze, minden további nélkül. A zárt ülés elrendeléséről a testület dönt. Petrik József: megkérdezném Polacsekékat, mikor velük tárgyalunk kérnek-e zárt ülést? Polacsek Gábor: nem kérem. Petrik József: akkor csak Fekete Zoltán tárgyalásán rendelünk el zárt ülést. Utána folytatnánk nyílt üléssel. Fekete Zoltán: mivel a terület kapcsolódik, így kérném, hogy Polacsekék maradjanak. Ők a közvetlen szomszédaim, osztatlan tulajdonosok vagyunk, érinti őket az ügyem, és ezért kérném ezt. Margiték nem szomszédaim. Dr. Szax Márta Veronika: Zárt ülést rendelünk el, a tulajdonos kérte. Akik nem érdekeltek ebben, az ügyben a szavazást követően kérem fáradjanak ki. Petrik József: egy pillanat, megkérdezem a képviselő-testületet. Tehát még egyszer szavazásra tenném fel a kérdést, aki egyetért azzal, hogy Fekete úr ügyét zárt tárgyaláson tárgyaljuk, kérem, szavazzon. - 2/7 -

3 A képviselő testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadja a zárt ülés elrendelését. Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő testületének 21/2008. (II.26.) számú határozata zárt ülés elrendeléséről Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fekete Zoltán, a TRGY Kft. Ügyvezetőjének kérésére zárt tárgyalást tart. Felelős: Petrik József polgármester Határidő: azonnal Petrik József: kérem szépen, hogy aki nem kompetens ebben a tárgyalásban, hagyja el a termet. Margit Péter: átadok egy dokumentumot a jegyző asszonynak és kérem, hogy a határozathozatalnál a benne foglaltakat vegyék figyelembe. Ügyfélnek érezzük magunkat. Margit Péter és neje elhagyják a termet 17:12 órakor. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! Fekete Zoltán, Polacsek Gábor és Polacsek Gáborné elhagyják a termet: 18:05 órakor. Margit Péter és neje bejönnek a terembe 18:06 órakor Petrik József: megkérem a jegyzőkönyvvezetőt, hogy ismertesse Margit Péter úrékkal, hogy a testület hogy határozott. Papp Ferencné: felolvassa Margit Péternek és nejének, hogy hogyan határozott a képviselő testület. Margit Péter: szeretném megkérdezni mit jelent ez, mire készüljünk? Dr. Szax Márta Veronika: azt jelenti, hogy az osztatlan közös tulajdon meg fog szűnni ös hrsz-ú ingatlan tekintetében és a fennmaradó 2394/1 ingatlanon Ft/ m2 áron értékesíti 293 m2 területet, amiben tulajdoni része volt az önkormányzatnak a Polacsekék felé. Margit Péterné: tehát akkor, amit megvásárolt Fekete úr az a tulajdonában marad? Árendás Vendel: azok a területek, amik összevonásra kerültek, mindegyik lakóterület. Azon a területen Fekete úr ipari tevékenységet nem folytathat, tárolási tevékenységet sem, tehát nem tárolhat tekercset, mert az is lakóterület. Fekete úr felajánlotta, hogy a két szomszédos területet megvásárolhatjátok, eladja nektek, amennyiben meg kívánjátok vásárolni. Ez már magán jellegű dolog. Ami a gyerekei tulajdona, azt a részt eladja nektek. Margit Péterné: Miért nem jó a vállalkozónak, ha így marad? Miért nem maradhat úgy, ahogy volt. Dr. Szax Márta Veronika: megnéztem a dokumentációkat, megnéztem az ad-hoc bizottsági jegyzőkönyveket, ott is kijelentette, most is, hogy csak olyan tevékenységet fog ezen a területen folytatni, amit jogszabály enged. Azt mondtam, és vállalom most is, hogy amennyiben olyan tevékenységet folytat, ami nem lehetséges, ígérem, hogy a szabálytalanságokért bírságolni fogok. - 3/7 -

4 Borek Edit: minden épület építése építési engedély köteles. Tehát csak olyan épületet építhet, amit az építési szabályzat azon a területen engedélyez. Dr. Szax Márta Veronika: és olyan tevékenységet folytathat, ami engedélyezve van. Többször ki fogok menni, és amennyiben bejelentést kapok, hogy egyetlen tekercs is ott van, ellenőrzést fogok végezni. Margit Péterné: szeretném, hogy az önkormányzat része megmaradjon, mert így tartanánk biztonságosnak. Dr. Szax Márta Veronika: a vállalkozó nem terjeszkedhet, nem végezhet tevékenységet más kárára. Margit Péter: a vállalkozó valószínű terjeszkedni akar, mert feltöltötte, már tárolt ott vascsöveket. Azt akarja, hogy mindenki vonuljon ki, ez egyértelmű. Dr. Szax Márta Veronika: amikor én a telepengedélyt kiadom, nekem meg kell nézni, hogy a Helyi Építési Szabályzat alapján kiadhatom-e. Mielőtt az összes szakhatóságot bevonnám, már tudom az első lépcsőnél mondani, hogy ez kertvárosias lakóterület, ahol nem lehet ilyen tevékenységet folytatni. Raktározni nem lehet, de ha húsboltot, vagy csemege boltot akar nyitni, akkor azt nyithat. Ha építési hatóságáról beszélünk, akkor az Dorog, nem én vagyok hatáskörrel és illetékességgel felruházva. Szeretném, ha megértenék, hogy ha vannak szabályok az önök érdekei nem sérülhetnek az által, hogy az önkormányzat bent van-e egy közös tulajdonban, vagy nincs. Margit Péter: a vállalkozó feltöltötte a közelemben lévő területet, megteheti, mert én nem vagyok közvetlen szomszéd. Ha valaki megvenné az ingatlanomat, és meglátja azt a feltöltést, csökken a házam, telkem értéke. Nekünk ott egy kis gazdasági épület volt, és később építettünk hozzá. Margit Péterné: önöknek nagy összeget jelent, hogy Polacsekék megvásárolják a területet? Petrik József: nem, 90 ezer Ft. körüli összeg. Szabó Zsolt. 18:17-kor elhagyja a termet. Szabó Zsolt 18:18-kor belépett a terembe. Margit Péter: minket a dorogi hatóság elutasított. Dr. Szax Márta Veronika: én ezt elmondtam önnek, ha egy hatóság elutasít, mert nem akar ügyfélként kezelni, ez nyilvánvalóan egy határozat. Ha úgy gondolom, hogy sérülnek az érdekeim, és mégis ügyfél vagyok, akkor én megfellebbezem a felettes szervénél. Kérem, hogy ügyfélként vegyenek be az eljárásba. Önök részéről ez nem történt meg. Margit Péter: nem kaptunk határozatot, így nem volt lehetőségünk fellebbezni. Megtettük volna, de nem volt határozat. Borek Edit: határozatot kaptak, itt van, fellebbezhettek volna. Tehát hozzájutottak a határozathoz, fellebbezni kellett volna. Margit Péterné: semmiképp nem lehet, hogy ne vonuljon ki az önkormányzat? Petrik József: nem. Már határozott a testület. Dr. Szax Márta Veronika: nem ettől fog az Önök érdeke kevésbé sérülni, vagy sem. A vállalkozó végig tudja vásárolni a telkeket. - 4/7 -

5 Petrik József: a vállalkozó mindent meg tud tenni a jelenlegi saját területén is, csak annyit nem, hogy egy helyrajzi szám alá vonhassa. Minden mást meg tud tenni. Margit Péter: mi mindenből ki lettünk zárva. Azt kell mondjam, hogy mindenből ki vagyunk zárva. Mi is lehetünk ügyfelek, méltányosságból, Dorog felé. Itt annyi szabálytalanság történt. Átlag 50 cm-ig tölthet fel és mi van a valóságban? Árendás Vendel: 1 méterig nem engedély köteles a feltöltés. A fölötti feltöltés szabályellenes. Borek Edit: most már van újabb, 3 méter feltöltés lehet engedély nélkül. Szabó Zsolt: döntést és határozatot csak a törvény szerint hozhatunk. Szabálysértést a vállalkozó csak akkor követ el, ha megszegi a jogszabályokat. Mi nem akadályozhatjuk meg a telekvásárlását. Csak akkor tudjuk megakadályozni, ha szabálytalanságot követ el. Margit Péter: szerintem mindig olyan döntés születik, amik a vállalkozónak jó. Korábban a jegyző a fiókjában felejtette a feljelentést, mindig olyan döntés születik, ami nekünk nem jó. Petrik József: feltöltheti a területet, az övé, a saját területén feltölthet szabályosan 3 m-ig. Margit Péter: önöknek hozzá kellett volna járulni a feltöltéshez. Semmit nem tudnak tenni, hogy a lakók érdekeit megvédjék? Szabó Zsolt: Az önkormányzat úgy tudja megvédeni a lakókat, hogy a vállalkozó csak telepengedéllyel létesíthet ipari tevékenységet, határozattal létesíthet ipari tevékenységet. Azon a területen, pedig nem végezhet ipari, raktározói tevékenységet. Dr. Szax Márta Veronika: a raktározásra is külön szabályok vonatkoznak. Az a terület ipari terület, és a tevékenységhez raktározási tevékenység is tartozik. Boltot lehet nyitni, de tekercseket nem lehet raktározni. Margit Péterné: lehet-e felülvizsgálatot kérni Dorogtól. Tokodaltáró kapott-e határozatot a fennmaradásról Dorogtól? Dr. Szax Márta Veronika: Ugyan azt a határozatot kaphattuk meg, amit önök. Margit Péter: hozzájárultak-e mint osztatlan közös tulajdonban lévők a feltöltéshez? Az a gondunk, ha kivonul az önkormányzat, akkor hagyja az ügyet folyni. Petrik József: 3 m-ig nem kell bejelenteni. Feltöltheti, ha a saját tulajdona, 3 méterig feltöltheti. A 96- os végűt feltöltheti, ha megvásárolja. Külön feltölti, szabályosan 3 méterig megteheti, saját tulajdona. Dr. Szax Márta Veronika: Azt mondta a kolleganő, hogy Fekete úr azt nyilatkozta a Dorogi Hatóságnál, hogy szét fogja bontani a feltöltést. Margit Péter: úgy érzem, hogy a vállalkozó fogja elérni a célját. Dr. Szax Márta Veronika: én úgy érzem, hogy nem értenek meg engem sem. Margit Péterné: tudjuk, hogy egyesíteni akarja a telkeket. Felajánlotta a telkét nekünk eladásra, de visszavonhatja. Önök nem tudnák megvédeni ezeket a területeket, semmit nem akarnak ezért tenni? Kérném, hogy figyeljék továbbra is ezt az ügyet. Dr. Szax Márta Veronika: értsék meg, hogy nem végezhet akármilyen tevékenységet azon a területen. - 5/7 -

6 Árendás Vendel: magát az ipari területet, és a megvásárolt területeket nem vonhatja össze, nem tárolhat ott tekercseket sem. Telephely engedély köteles tevékenység, a jegyző hatásköre, a jegyző pedig lakott területre nem adhat ki telephely engedélyt. Petrik József: ha bármi olyan dolgot tapasztaltok, azon a feltöltött területen, de csak a feltöltött területen, jelentsétek be. Ha a jegyzőasszony itt lesz, mi azonnal kimegyünk és megnézzük. Csak akkor gyertek bejelenteni, ha olyat tapasztaltok, hogy a vállalkozó ott tekercseket tárol, ami szabálytalan, mi kimegyünk megnézzük és a törvény erejével megpróbálunk segíteni. 2. Egyebek Petrik József: Sallai utcai telkekkel kapcsolatban, még az út kivonással kapcsolatos ügyintézésre a Közigazgatási Hivatal február 20-ig adott határidőt, hogy kérjük ki a szakhatóságoktól az engedélyeket. Ezek folyamatban vannak, arra kell testületi határozat, hogy a képviselő testületnek tudomása van arról, hogy a Közigazgatási Hivatal tőlünk február 20-i hatállyal kérte a befejezését, de nem fog addig megvalósulni. Dr. Szax Márta Veronika: kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy december 3-án kaptam a törvényességi észrevételt a Közigazgatási Hivataltól és még a decemberi ülésre be is hoztam a testület elé. Tehát tudtak arról, hogy a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétellel élt. Mivel a közigazgatási eljárás folyamata nem teszi lehetővé, hogy február 20-ig ebben döntés szülessen, ezért kell nyilatkozni a képviselő testületnek arról, hogy egyrészt tudja azt, hogy a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett, a másik pedig, hogy arról tud, -és ezt kérem határozatba foglalni-, hogy a törvényességi állapot helyreállítása lényegében folyamatban van, de nem tud arra a határidőre befejeződni, amit a Közigazgatási Hivatal kitűzött. Határozati javaslat: a /2007-es ügyiratszámon keletkezett törvényességi észrevételről Tokodaltáró Község Önkormányzat képviselő-testületének tudomása van, és a törvényes állapot helyreállítása pedig folyamatban van. Petrik József: aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon! A képviselő testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot és meghozza határozatát. Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő testületének 24/2008. (II.26.) számú határozata törvényességi észrevétellel kapcsolatban A /2007-es ügyiratszámon keletkezett törvényességi észrevételről Tokodaltáró Község Önkormányzat képviselő-testületének tudomása van, azt elfogadják, a törvényes állapot helyreállítása folyamatban van. Felelős: dr. Szax Márta Veronika jegyző Határidő: folyamatos Petrik József: köszönöm. Tájékoztatom önöket, hogy a következő képviselőt testületi ülés március 13- án lesz. - 6/7 -

7 A rendkívüli képviselő testületi ülést a polgármester 18:42 órakor bezárja. k.m.f. Petrik József polgármester dr. Szax Márta Veronika jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Nagy Mihály Filip Csabáné - 7/7 -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én. Készült: a 2011. október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről

2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én. Készült: a 2011. október 14-én megtartott Tiszaugi Víziközmű Társulat végelszámolási záró Küldöttgyűléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A T I S Z A U G I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T V É G E L S Z Á M O L Á S I Z Á R Ó K Ü L D Ö T T G Y Ű L É S É N E K 2 0 1 1. o k t ó b e r 1 4 - én m e g t a r t o t t ü l é

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 2015. március 10-én, kedden, 9 óra 00 perckor az Országház főemelet 37-38.

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Időpontja: 2011. március 25. 14.05. órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje: 2015.

Részletesebben

KUB-16/2014. (KUB-16/2014-2018.) Ikt. szám:kub-40/67-2/2014.

KUB-16/2014. (KUB-16/2014-2018.) Ikt. szám:kub-40/67-2/2014. KUB-16/2014. (KUB-16/2014-2018.) Ikt. szám:kub-40/67-2/2014. J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. november 5-én, szerdán, 11 óra 15 perckor az Országház főemelet 55. számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Elnökségi Ülés 2010. november 02.

Elnökségi Ülés 2010. november 02. Elnökségi Ülés 2010. november 02. Jelen vannak: Napirendi pontok Jelenléti ív szerint 1. 2011. évi kiemelt eseménynaptár elfogadása 2. Mikulástúra elıkészítése 3. Tagdíjfizetési szabályzat elfogadása 4.

Részletesebben

Készült Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzat 2007. április 17-én tartott közmeghallgatásáról.

Készült Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzat 2007. április 17-én tartott közmeghallgatásáról. Ügyiratszám: 40188-6/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi Önkormányzat 2007. április 17-én tartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

Részletesebben

Közösségi. ház Több, mint 400 m 2-en még az idén elkészül. Mi Abonyunk. Romhányinét támogatja. Nagyon beteg az Egészségügyi Centrum

Közösségi. ház Több, mint 400 m 2-en még az idén elkészül. Mi Abonyunk. Romhányinét támogatja. Nagyon beteg az Egészségügyi Centrum www.miabonyunk.hu H i s z t é r i á v a l nem lehet várost vezetni (7. oldal) 2010. szeptember 1. Még az idén készen lesz Közösségi ház Több, mint 400 m 2-en még az idén elkészül a Római Katolikus Plébánia

Részletesebben