Konszolidált Éves Beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Konszolidált Éves Beszámoló"

Átírás

1 MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Konszolidált Éves Beszámoló év Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

2 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) jele Mérlegtételek megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A/I IMMATERIÁLIS JAVAK A/I/1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke A/I/2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke A/I/3 Vagyoni értékű jogok A/I/4 Szellemi termékek A/I/5 A/I/6 A/I/7 Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Műszaki berendezések, gépek, járművek A/II/3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Tenyészállatok A/II/5 Beruházások, felújítások A/II/6 Beruházásokra adott előlegek A/II/7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A/III/1 Tartós részesedés társult vállalkozásban A/III/2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 659 A/III/3 Egyéb tartós részesedés A/III/4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban A/III/5 Egyéb tartósan adott kölcsön A/III/6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 42 A/III/7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III/8 Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból társult vállalkozásokból Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

3 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév B FORGÓESZKÖZÖK B/I KÉSZLETEK B/I/1 Anyagok B/I/2 Befejezetlen termelés és félkész termékek B/I/3 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I/4 Késztermékek B/I/5 Áruk B/I/6 Készletekre adott előlegek B/II KÖVETELÉSEK B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) B/II/2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben B/II/3 B/II/4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések B/II/5 Egyéb követelések B/II/6 Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés B/III ÉRTÉKPAPÍROK B/III/1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban B/III/2 Egyéb részesedés B/III/3 Saját részvények, saját üzletrészek B/III/4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/IV PÉNZESZKÖZÖK B/IV/1 Pénztár, csekkek B/IV/2 Bankbetétek C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK C/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása C/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása C/3 Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

4 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév D SAJÁT TŐKE D/I Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken D/II Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) D/III Tőketartalék D/IV Eredménytartalék D/V Lekötött tartalék D/VI Értékelési tartalék D/VII Mérleg szerinti eredmény D/VIII Leányvállalati saját tőke változás D/IX Konszolidáció miatti változások Adósságkonszolidálás különbözetéből Közbenső eredmények különbözetéből D/X Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése E CÉLTARTALÉKOK E/1 Céltartalék várható kötelezettségekre E/2 Céltartalék jövőbeni költségekre E/3 Egyéb céltartalék F KÖTELEZETTSÉGEK F/I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK F/I/1 F/I/2 F/I/3 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben F/I/4 Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév F/II HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK F/I/1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök F/I/2 Átváltoztatható kötvények F/I/3 Tartozások kötvénykibocsátásból F/I/4 Beruházási és fejlesztési hitelek F/I/5 F/I/6 F/I/7 Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben F/I/8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek F/III RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK F/III/1 Rövid lejáratú kölcsönök F/III/2 Rövid lejáratú hitelek F/III/3 Vevőktől kapott előlegek F/III/4 F/III/5 F/III/6 F/III/7 Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben F/III/8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek F/III/9 Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK G/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása G/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása G/3 Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

6 KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III EGYÉB BEVÉTELEK Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

7 KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév 13/a Kapott osztalék, részesedés társult vállalkozásoktól /b Kapott osztalék, részesedés egyéb részesedési viszonyú vállalkozásoktól Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG XII/a Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+/-) F ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék és részesedés /a Anyavállalatnál jóváhagyott osztalék /b Külső tulajdonosokra jutó leányvállalati adózott eredmény G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

8 MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Konszolidált Kiegészítő Melléklet év Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA A VÁLLALATCSOPORT TAGJAINAK BEMUTATÁSA KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖK SZERINT KONSZOLIDÁCIÓBA TELJES KÖRŰEN BEVONT TÁRSASÁGOK TÁRSULTKÉNT KEZELT VÁLLALKOZÁSOK A VÁLLALATCSOPORT SZÁMVITELI POLITIKÁJA A KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL ALKALMAZOTT ESZKÖZ- ÉS FORRÁSÉRTÉKELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK A VÁLLALATCSOPORT KONSZOLIDÁCIÓS KÖREINEK ÉS AZOK VÁLTOZTATÁSÁNAK SZABÁLYAI A konszolidációs körök kialakításának szabályai A konszolidációs körök változtatásának szabályai A konszolidálás előkészítésének szabályai A fordulónappal és a konszolidált beszámoló összeállításával kapcsolatos szabályok A KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS KIALAKÍTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ISMERTETÉSE A tőkekonszolidálás során alkalmazott módszerek Az adósságkonszolidálásnál alkalmazott módszerek A hozamok és ráfordítások kiszűrésénél alkalmazott módszerek A közbenső eredmények kiszűrésénél alkalmazott módszerek A látens adók képzésénél és feloldásánál alkalmazott módszerek ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁG ÁRBEVÉTEL ELISMERÉS AZ ANYAVÁLLALAT TULAJDONOSI SZERKEZETE A TÁRSASÁG VALÓS VAGYONI-, PÉNZÜGYI- ÉS JÖVEDELMI HELYZETE A VAGYONI HELYZET VIZSGÁLATA A társasági vagyonstruktúra változásának bemutatása A tőkeszerkezet bemutatása A vagyoni helyzet mutatói A forgótőke alakulása A PÉNZÜGYI HELYZET VIZSGÁLATA A JÖVEDELMI HELYZET VIZSGÁLATA HOZAM- ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK AZ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA A MOL RT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁSA IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS BEMUTATÁSA KUTATÁS, KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA KÖRNYEZETVÉDELMET SZOLGÁLÓ TÁRGYI ESZKÖZÖK VESZÉLYES HULLADÉKOK ALAKULÁSA (NEM AUDITÁLT) VESZÉLYES HULLADÉKOK ALAKULÁSA (FOLYTATÁS) TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK ÉRTÉKVESZTÉSE A VÁLLALATCSOPORT AKTÍV TŐKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZETEINEK ALAKULÁSA A VÁLLALATCSOPORT AKTÍV TŐKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZETEINEK ALAKULÁSA (FOLYTATÁS) KÉSZLETEK KÖZÉ ÁTSOROLT, EGY ÉVEN BELÜL ÉRTÉKESÍTÉSRE KERÜLŐ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK KÉSZLETEK ÉRTÉKVESZTÉSE KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK BEMUTATÁSA AZ EGYÉB KÖVETELÉSEK BEMUTATÁSA KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE

10 18. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE (FOLYTATÁS) ÉRTÉKPAPÍROK AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK BEMUTATÁSA LEKÖTÖTT TARTALÉK RÉSZLETEZÉSE CÉLTARTALÉKOK BEMUTATÁSA HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK A VÁLLALATCSOPORT PASSZÍV TŐKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZETEINEK ALAKULÁSA A VÁLLALATCSOPORT PASSZÍV TŐKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZETEINEK ALAKULÁSA (FOLYTATÁS) KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE AZ EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA KIEMELT TERMÉK, TERMÉKTÍPUS SZERINT ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA KIEMELT TERMÉK, TERMÉKTÍPUS SZERINT (FOLYTATÁS) A NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA PIACI SZEGMENSEK SZERINT KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBEN ELSZÁMOLT BEVÉTELEK BEMUTATÁSA AZ EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA AZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA MUNKAVÁLLALÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A MOL RT. IGAZGATÓSÁGÁVAL, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB BEVÉTELEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA KAPOTT TÁMOGATÁSOK BEMUTATÁSA A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁIG LE NEM ZÁRT OPCIÓS, VALAMINT SWAP ÜGYLETEK BEMUTATÁSA MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ GARANCIAVÁLLALÁSOK A MOL RT. ÓVADÉKBA ADOTT ÉRTÉKPAPÍRJAI DECEMBER 31-ÉN A TVK RT. RÉSZVÉNYEIRE VONATKOZÓ OPCIÓK MÉRLEGKÉSZÍTÉS UTÁNI ESEMÉNYEK

11 1. A Vállalatcsoport bemutatása A vállalatcsoport tagjainak bemutatása konszolidációs körök szerint A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt-t ( Társaság illetve MOL Rt. ) október 1-jén a Magyar Állam tulajdonában lévő Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) kilenc olaj- és gázipari tagvállalatának összevonásával hozták létre. A Társaság Magyarország nemzeti olaj- és gázipari részvénytársasága, amely december 31-én 22,73% + 1 db szavazatelsőbbségi részvény arányában állt az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaságon (ÁPV Rt.) keresztül a Magyar Állam tulajdonában. Az ÁPV Rt. a mérleg fordulónapját követően, február 17-én összesen darab, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság által kibocsátott A sorozatú törzsrészvényt értékesített nemzetközi és magyar intézményi befektetőknek, gyorsított részvény értékesítés keretében. Ezt követően további darab részvény értékesítésére került sor hazai magánbefektetők részére, amely tranzakció szintén sikeresen lezárult március 10-én. Az értékesített részvények a MOL Rt. jegyzett tőkéjének 10,91 %-át teszik ki. A tranzakció eredményeként az ÁPV Rt. tulajdonosi részesedése a MOL Rt. jegyzett tőkéjében a fordulónaphoz viszonyítva 22,73 %-ról 11,82 %-ra csökkent. Ez a részesedés 13,00 %-a a teljes A sorozatú törzsrészvénynek az ezen tranzakciókat megelőző 25 %-hoz viszonyítva. A Társaság szeptember 1-jei rendkívüli közgyűlésén hozott határozata szerint a vezetés jogosult a C sorozatú részvények A sorozatú részvénnyé történő átalakítására, amennyiben a Magyar Államnak az A sorozatú részvényeknek kevesebb, mint 25 %-a van a tulajdonában. A Társaság székhelye Magyarországon, Budapesten, az Október huszonharmadika u. 18. sz. alatt található. A MOL Rt. részvényeit, illetve az azokat megtestesítő letéti igazolásokat a Budapesti Értéktőzsdén és a Luxemburgi Értéktőzsdén jegyzik, illetve az értékpapírokkal kereskednek a Londoni SEAQ International, tőzsdén kívüli rendszerében is. A MOL Rt. Közép-Európa vezető integrált olaj- és gázipari társasága, egyúttal nettó árbevétele alapján Magyarország legnagyobb vállalata. A MOL Rt t 2001-től folyamatos regionális terjeszkedés jellemzi, ehhez kapcsolódóan 2003-ban az alábbi tranzakciók történtek, fejeződtek be, illetve az alábbi megállapodások születtek: március 28-án lezárult a Slovnaft részvényvásárlási tranzakció, amelynek keretében a MOL Rt db Slovnaft részvényt vásárolt 85 millió USD készpénz, darab A sorozatú törzsrészvény, valamint db újonnan kibocsátásra került "C" sorozatú, Ft névértékű törzsrészvény ellenében a szlovák Slovbena és Slovintegra cégektől. A tranzakció eredményeként a MOL Rt. részesedése 70,02 %-ra nőtt a szlovák olajipari társaságban december 23-án a MOL Rt. a fenti tulajdonosoktól visszavásárolt darab C sorozatú részvényt azonos névértékű A sorozatú részvényért cserében. A vonatkozó szlovák törvényekkel összhangban a Slovnaft fennmaradó részvényeire tett nyilvános vételi ajánlatot követően a MOL összesen darab részvényt vásárolt SKK/részvény egységáron, ez a mennyiség a Slovnaft alaptőkéjének 28,39 %-át teszi ki. A vételi ajánlathoz kapcsolódó tőzsdei elszámolás január 30-án történt meg, amikortól a MOL az érvényesen felajánlott részvények tulajdonosává vált. A tranzakció következtében a MOL részesedése a Slovnaftban 98,41 %-ra emelkedett. A MOL júliusában részesedést szerzett az INA horvát nemzeti olajipari társaságban, 25% plusz egy darab részvény arányában. Ezzel az tranzakcióval az INA stratégiai partnerévé vált. A tranzakció 11

12 2003. novemberében zárult, az érintett országok versenyhivatali engedélyének megszerzését követően. A MOL Rt novemberében lehívta a Deutsche Bank Csoporthoz tartozó Matura GmbH-tól a TVK Rt. 9,83%-nyi részvényére vonatkozó opcióját, amelynek következtében a MOL részesedése 34,5%-ról 44,3%-ra nőtt a TVK Rt-ben. A MOL Rt novemberében megállapodást írt alá a PKN Orlen lengyel olajipari társasággal, amelynek keretén belül kezdeményezik a jövőbeni együttműködésre (esetleges kereszttulajdonlásra, közös tulajdonban lévő társaság alakítására, fuzionálásra) irányuló tárgyalásokat, a gazdasági és stratégia előnyök felmérésével. A MOL Rt. fő tevékenysége a kőolaj, a földgáz és gáztermékek kutatására és termelésére, a kőolajfeldolgozásra, -szállításra és tárolásra, a kőolajtermékek szállítására, tárolására, disztribúciójára, kis- és nagykereskedelmére, valamint a földgáz és egyéb gáztermékek importjára, szállítására, tárolására, nagykereskedelmére terjed ki. A MOL Rt. valamennyi alaptevékenységét illetően piacvezető szerepet tölt be Magyarországon. A földgázzal és egyéb gáztermékekkel kapcsolatos, a Földgázellátásról szóló évi XLII. törvény (GET) szerinti engedélyköteles tevékenységeket január 1-től a MOL Földgázellátó Rt., a MOL Földgáztároló Rt., és a MOL Földgázszállító Rt., mint jogutódok végzik. Mindhárom említett cég a MOL Rt. 100%-os tulajdonában álló leányvállalat. A hazai kőolaj kitermelés évben tonna, a bruttó földgáztermelés párnagáz nélkül millió m³ volt. A társaság feldolgozási tevékenysége magába foglalja a mintegy 848 km hosszú kőolaj, az km hosszú termékszállító távvezeték kizárólagos tulajdonjogát. Ezen túlmenően a MOL Rt. földgázüzleti tevékenységéhez km földgáz vezetékrendszer, illetve egy 36,7km hosszú szekunder rendszer tartozott. Ez utóbbiak december 31-től már a MOL Földgázszállító Rt. tulajdonát képezik. A kutatás-termelési tevékenységhez a földgáz- és a kőolaj gyűjtővezetéki rendszerek tartoznak, amelyek a termelő kőolaj- és földgázmezőket az átadási pontokkal és a távvezetéki szállító rendszerekkel kapcsolják össze. A MOL Rt. tulajdonában és működtetésében áll mind a három magyarországi finomító. A Társaság két hagyományos kőolaj finomítójának, a Dunai és a Tiszai Finomítónak együttes éves névleges kőolajfeldolgozási kapacitása július 1-ig mintegy 11 millió tonna volt, július 1-től a Tiszai Finomítóban a 3 millió tonna kapacitású desztillációs üzem leállításával, a jelenlegi kapacitás közel 8 millió tonna, a évi tényleges desztillációs alapanyag feldolgozás 6,6 millió tonna. Ez a két finomító a Társaság kőolajvezetékeihez közvetlenül csatlakozik. A két hagyományos finomítón kívül a MOL Rt. egy bitumen gyártó egységgel (Zalaegerszeg) is rendelkezik. A Társaság kőolajtermék kiskereskedelmi tevékenysége a MOL márkanév alatt működő töltőállomásokra épül. A töltőállomások üzemanyag kiskereskedelem mellett nem üzemanyag áruk (élelmiszerek, autóápolási cikkek, mobiltelefon feltöltők, autópálya matrica stb.) illetve szolgáltatások (gépi, kézi autómosó) értékesítését is végzi. A Társaság Magyarországon december 31-én 348 töltőállomással rendelkezett, amelyből 301 partneres rendszerben (MOL tulajdonú, de tenderen kiválasztott vállalkozók üzemeltetésében lévő), 47 franchise rendszerben üzemeltetett (MOL-logóval és termékkínálattal működtetett, de nem MOL tulajdonban lévő) töltőállomás december 31-én a MOL Rt. befektetési portfoliójába 38 teljes körűen konszolidált társaság, 34 equity módszerrel bevonásra kerülő társaság tartozott. A konszolidációba teljes körűen bevont leányvállalatok köre a lényegesség elvének figyelembe vételével került kialakításra. 12

13 1. 2. Konszolidációba teljes körűen bevont társaságok Konszolidációba teljeskörűen bevont leányvállalkozás Tulajdoni hányad Tulajdoni hányadra jutó jegyzett tőke Bruttó érték Gázkereskedelem Energetika Balatongáz Kft. 77% MOL Földgázellátó Rt. 100% MOL Földgázszállító Rt. 100% MOL Földgáztároló Rt. 100% Kutatás termelés Geofizikai Szolgáltató Kft. 100% Geoinform Kft. 100% Kunpetrol Kft. 100% CIS Oil and Gas Ltd. 100% Zapadno Malo Balik Ltd. 50% MOL Greece Ltd. 100% RUSI Services Ltd. (MOL Nile) 100% UBA Services Ltd. (MOL Albánia) 100% MOL Pakistan Ltd. 100% BHM OIL Invest Ltd. 100% Silverdale Trading Ltd. 100% Macro-Trade 50% MOL Syria Ltd. 100% MOL Tunisia Ltd. 100% MOL Yemen Ltd. 100% Termékelőállítás és Kereskedelem Boksz Kft 100% MOL-LUB Kft. 100% MOL Austria GmbH 75% MOL Trans Kft. 100% MOLTRADE Mineralimpex Rt. 100% Petrolszolg Kft. 100% Terméktároló Rt. 74% MOL Románia PP s.r.l. 100% Slovnaft A.s.* 70%

14 Konszolidációba teljeskörűen bevont leányvállalkozás Tulajdoni hányad Tulajdoni hányadra jutó jegyzett tőke Bruttó érték Slovnaft Česká republika s.r.o.* 70% Slovnaft Montáže a opravy a.s.* 70% Slovnaft Polska S.A.* 70% MOL Slovensko s.r.o.* 70% Apollo Oil Rohstoffhandels GmbH* 47% 9 13 Slovnaft Trans a.s.* 70% Slovnaft VÚRUP a.s.* 70% Slovnaft Ukrajina s.r.o.* 62% 1 1 Ukrslovnaft* 59% SWS s.r.o.* 36% Törzskar MOL Reinsurance Ltd. 100% Slovnaft Rekreacentrum a.s.* 70% * A tulajdoni részesedés és a szavazati jog aránya a Slovnaft a.s. társaságnál és leányvállalatainál december 31.-én eltér. Az eltérés oka ebben a fejezetben a Slovnaft csoport leírásánál található. Gáz és energetika divízió felelős a földgáz nagy- és kiskereskedelemért, az energetikai elképzelések és stratégiák megvalósításáért, a földgáztárolásért és szállításért. Kutatás-termelés divízió feladata a kőolaj és földgáz kutatása, kitermelése Magyarországon, és az ország határain kívül, valamint a bányászathoz kapcsolódó szerviztevékenységek végzése. Termékelőállítás és Kereskedelem divízió feladata a kőolaj és a kőolajtermékek beszerzése, feldolgozása, a logisztikai tevékenység és a nagykereskedelmi értékesítés. 14

15 1. 3. Társultként kezelt vállalkozások Konszolidációban társultként kezelt vállalkozások Tulajdoni hányad Tulajdoni hányadra jutó jegyzett tőke Bruttó érték Alfagas Kft. 60,0% Algynvest Kft. 35,0% Chémia Bratislava a.s.** 34,3% Chemická zdravotná poisťovňa Apollo - účelový vklad** 35,7% DÉGÁZ Rt. 27,2% ÉGÁZ Rt. 35,5% Egerfém Kft. 99,8% EMS Management Services Ltd. (MOL Samburg) 100,0% * 16 FERBISZ Kft. 100,0% Generál Gomsz Kft. 100,0% Geoservices JVS 49,0% * 3 Hermész Kft. 100,0% 3 3 Hexán Kft. 100,0% 7 25 INA Csoport 25,0% IN-ER Erőmű Kft. 30,0% 1 6 Intermol 100,0% * 40 Lenti Olajipari Gépgyár Rt. 56,0% MAG Kft. 25,0% 1 1 Ménrót Kft. 96,7% 3 3 Messer MOL Gáz Kft. 25,0% Messer Slovnaft s.r.o.** 34,3% Mineralkontor GmbH 74,0% Mintrade Kft. 50,0% 4 4 MOL Agram d.o.o. 100,0% MOL Halas Kft. 100,0% MOL Intergasinvest s.r.l. 50,0% 6 6 MOL North Africa Ltd. 100,0% 31 9 MOL Szlovénia (MOL Benz d.o.o.) 100,0% MOL Trans Romania s.r.l. 100,0% 4 4 Nagyszénási Járműjavító Kft. 99,7% Panrusgáz Rt. 50,0%

16 Konszolidációban társultként kezelt vállalkozások Tulajdoni hányad Tulajdoni hányadra jutó jegyzett tőke Bruttó érték Pentasoft s.r.l. 73,0% * * Pentaszervíz Kft. 100,0% Petrimex A.s. (végelsz. alatt)** 23,2% Turbo Team Kft. 25,0% Tűzoltó Kft. 30,0% 1 1 TVK Rt. 44,3% Villas Hungaria Kft. 38,0% *A jelölt társaságoknál a beszámoló összeállításának lezárásáig nem álltak rendelkezésre a szükséges információk. ** A tulajdoni részesedés és a szavazati jog aránya a Slovnaft a.s. leányvállalatainál december 31.- én eltér. Az eltérés oka ebben a fejezetben a Slovnaft csoport leírásánál található. 16

17 Slovnaft csoport november 23-án a MOL szerződést kötött a szlovákiai Slovbena a.s. és Slovintegra a.s. társaságokkal, amely szerint a MOL megvásárolta ezen társaságoknak a Slovnaftban lévő, összesen 31,6% részesedését. A szerződés alapján a MOL db Slovnaft részvényt szerzett meg, 85 millió USD készpénz, db A sorozatú törzsrészvény (a MOL tőkeemelés előtti jegyzett tőkéjének 1%- a), illetve db újonnan kibocsátásra kerülő C sorozatú törzsrészvény ellenében..a kibocsátott C sorozatú törzsrészvények névértéke forint. A C sorozatú részvény 1,001 (egy egész egyezred) szavazatra jogosítja fel tulajdonosait. A C sorozatú törzsrészvények kibocsátására a tranzakció zárásakor, zárt körű jegyzés keretében került sor részvényenként Ft-os kibocsátási áron, míg az A sorozatú törzsrészvények a Társaság visszavásárolt saját részvényeiből kerültek átutalásra. Mind a C, mind az A sorozatú részvényekhez eladási és vételi opció kapcsolódik, amely 3 év várakozási időszakot követően - feljogosítja a Slovintegra a.s.-t és a Slovbena a.s.-t a MOL részvényeknek a Társaság felé történő eladására. A kapcsolódó konszolidált pénzügyi kimutatásokban ezek a részvények a saját tőke részeként jelennek meg. A Társaság december 23-án visszavásárolt a Slovbena a.s. és Slovintegra a.s. tulajdonában lévő darab C sorozatú részvényt és helyettük értékesített a C sorozatú részvények teljes névértékével egyenlő összegű A sorozatú részvényt. A részvénykibocsátáskor a részvények fejében a Slovintegra a.s. és a Slovbena a.s. a Slovnaftban lévő részesedését a MOL-ba apportálta. A tranzakció lebonyolítására második negyedévében, a szlovák és magyar versenyhivatal, valamint a felek által történő jóváhagyás után került sor februárjában a MOL a szlovák tőzsdén további 2,2%-os részesedést szerzett a Slovnaftban. A korábban megszerzett 36,2%-os részesedéssel együtt, a tranzakció eredményeként a MOL részesedése a Slovnaftban elérte a 70%-ot. A vonatkozó szlovák törvényekkel összhangban, a fenti tranzakció befejeztével a MOL nyilvános vételi ajánlatot tett a Slovnaft fennmaradó részvényeire. Egy jogvita miatt a vételi ajánlat megtételére csak novemberében került sor és az ügylet januárjában zárult le december 31-én a MOL így nem érvényesítheti a tulajdonában levő részvények 50%-a feletti részéből származó szavazati jogait. Az így meglévő szavazati jog azonban a MOL birtokában lévő fennmaradó, szavazati joggal nem rendelkező részvényeknek köszönhetően - még így is biztosítja a Slovnaft Éves Közgyűlésén a többséget. Ennek következtében második negyed évétől kezdődően a Slovnaft Csoport a Társaság pénzügyi kimutatásaiban teljes körűen konszolidálásra került. Az összehasonlító időszaki adatok nem kerültek módosításra. A fennmaradó részvényekre tett nyilvános ajánlattétel a mérleg fordulónapját követően történt meg, részletes bemutatása a 43. mellékletben található. A magyar és a nemzetközi számviteli szabályok szerint készült beszámolók összehasonlíthatósága érdekében a Társaság kidolgozta a Slovnaft Csoport teljeskörű bevonásának hatását a konszolidált beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának főbb tételeire vonatkozóan, melyet az alábbi táblázatok mutatnak be: 17

18 Eszközök Megnevezés Konszolidált adatok a Slovnaft Csoport tőkekonszolidációval történő bevonásával Slovnaft Csoport teljeskörű konszolidálásának hatása Konszolidált adatok a Slovnaft Csoport teljeskörű konszolidációval történő bevonásával BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Források SAJÁT TŐKE Ebből: külső tagok (más tulajdonosok) részesedése CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013

MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 1 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Mérleg tartalomjegyzék 2 Mérleg Tartalomjegyzék Független Könyvvizsgálói jelentés 3 Összevont (konszolidált) Mérleg 5 Összevont (konszolidált) Eredménykimutatás

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi Mérlege 1 0 7 6 0 7 9 8-6 4 2 0-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 8 2 8 Cégjegyzék száma 1 1 2014. december 31. MVM Magyar

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 128. évfolyam 2013. március 22. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 18/2013. (III. 22. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás:

Részletesebben

MATÁV CSOPORT CSOPORT

MATÁV CSOPORT CSOPORT MATÁV CSOPORT A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CSOPORT 2004. Évi Éves Konszolidált Beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános háttér-információ I. A Magyar Távközlési Részvénytársaság mint anyavállalat

Részletesebben

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT Konszolidált mérleg adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve Melléklet 2014.12.31. 2013.12.31. ESZKÖZÖK Éven túli eszközök Ingatlanok,

Részletesebben

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.

Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Összevont (konszolidált) beszámoló a 2014. április 1-től 2014. december 31-ig tartó üzleti évre összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-20. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-20. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 21-26. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. A beszámolót a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartott közgyűlése 12/2014.

Részletesebben

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi Kiegészítő Melléklete 2012. április 25. MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt.

KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓJA A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL LEZÁRULT ÉVRŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 3 Konszolidált

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2 Cégjegyzék száma Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1039 Budapest Kossuth Lajos

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2014.04.01 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem.

Számviteli politika. Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető. Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Számviteli politika Kelt: Pálhalma, 2001. április 2. ügyvezető Ezen szabályzatot 2001. január 1. napjával jóváhagyom és kiadását elrendelem. Az e tárgyban kiadott korábbi utasítás hatályát veszti. Jóváhagyom:

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2014. április 23. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2013. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

2012. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóhoz 2012. 12. 31. Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása... 3-5. oldal 1.2. Számviteli

Részletesebben

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés

OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés OPTISOFT Nyrt. Konszolidált éves jelentés IAS-IFRS standardok szerint a 2013-as üzleti évről 2014. május 30... Semerédy Péter Igazgatótanács Elnöke TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK... 4 1.1. Értékelés...

Részletesebben