Konszolidált Éves Beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Konszolidált Éves Beszámoló"

Átírás

1 MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Konszolidált Éves Beszámoló év Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

2 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) jele Mérlegtételek megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A/I IMMATERIÁLIS JAVAK A/I/1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke A/I/2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke A/I/3 Vagyoni értékű jogok A/I/4 Szellemi termékek A/I/5 A/I/6 A/I/7 Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Műszaki berendezések, gépek, járművek A/II/3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek A/II/4 Tenyészállatok A/II/5 Beruházások, felújítások A/II/6 Beruházásokra adott előlegek A/II/7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A/III/1 Tartós részesedés társult vállalkozásban A/III/2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 659 A/III/3 Egyéb tartós részesedés A/III/4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban A/III/5 Egyéb tartósan adott kölcsön A/III/6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 42 A/III/7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III/8 Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból társult vállalkozásokból Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

3 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév B FORGÓESZKÖZÖK B/I KÉSZLETEK B/I/1 Anyagok B/I/2 Befejezetlen termelés és félkész termékek B/I/3 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I/4 Késztermékek B/I/5 Áruk B/I/6 Készletekre adott előlegek B/II KÖVETELÉSEK B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) B/II/2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben B/II/3 B/II/4 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések B/II/5 Egyéb követelések B/II/6 Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés B/III ÉRTÉKPAPÍROK B/III/1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban B/III/2 Egyéb részesedés B/III/3 Saját részvények, saját üzletrészek B/III/4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok B/IV PÉNZESZKÖZÖK B/IV/1 Pénztár, csekkek B/IV/2 Bankbetétek C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK C/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása C/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása C/3 Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

4 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév D SAJÁT TŐKE D/I Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken D/II Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) D/III Tőketartalék D/IV Eredménytartalék D/V Lekötött tartalék D/VI Értékelési tartalék D/VII Mérleg szerinti eredmény D/VIII Leányvállalati saját tőke változás D/IX Konszolidáció miatti változások Adósságkonszolidálás különbözetéből Közbenső eredmények különbözetéből D/X Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése E CÉLTARTALÉKOK E/1 Céltartalék várható kötelezettségekre E/2 Céltartalék jövőbeni költségekre E/3 Egyéb céltartalék F KÖTELEZETTSÉGEK F/I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK F/I/1 F/I/2 F/I/3 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben F/I/4 Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév F/II HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK F/I/1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök F/I/2 Átváltoztatható kötvények F/I/3 Tartozások kötvénykibocsátásból F/I/4 Beruházási és fejlesztési hitelek F/I/5 F/I/6 F/I/7 Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben F/I/8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek F/III RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK F/III/1 Rövid lejáratú kölcsönök F/III/2 Rövid lejáratú hitelek F/III/3 Vevőktől kapott előlegek F/III/4 F/III/5 F/III/6 F/III/7 Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben F/III/8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek F/III/9 Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK G/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása G/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása G/3 Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

6 KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke II AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE III EGYÉB BEVÉTELEK Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

7 KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Jele Mérlegtételek megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév 13/a Kapott osztalék, részesedés társult vállalkozásoktól /b Kapott osztalék, részesedés egyéb részesedési viszonyú vállalkozásoktól Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG XII/a Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+/-) F ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék és részesedés /a Anyavállalatnál jóváhagyott osztalék /b Külső tulajdonosokra jutó leányvállalati adózott eredmény G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

8 MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. Konszolidált Kiegészítő Melléklet év Budapest, március A vállalkozás vezetője (képviselője)

9 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA A VÁLLALATCSOPORT TAGJAINAK BEMUTATÁSA KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖK SZERINT KONSZOLIDÁCIÓBA TELJES KÖRŰEN BEVONT TÁRSASÁGOK TÁRSULTKÉNT KEZELT VÁLLALKOZÁSOK A VÁLLALATCSOPORT SZÁMVITELI POLITIKÁJA A KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL ALKALMAZOTT ESZKÖZ- ÉS FORRÁSÉRTÉKELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK A VÁLLALATCSOPORT KONSZOLIDÁCIÓS KÖREINEK ÉS AZOK VÁLTOZTATÁSÁNAK SZABÁLYAI A konszolidációs körök kialakításának szabályai A konszolidációs körök változtatásának szabályai A konszolidálás előkészítésének szabályai A fordulónappal és a konszolidált beszámoló összeállításával kapcsolatos szabályok A KONSZOLIDÁLT MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS KIALAKÍTÁSA SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ISMERTETÉSE A tőkekonszolidálás során alkalmazott módszerek Az adósságkonszolidálásnál alkalmazott módszerek A hozamok és ráfordítások kiszűrésénél alkalmazott módszerek A közbenső eredmények kiszűrésénél alkalmazott módszerek A látens adók képzésénél és feloldásánál alkalmazott módszerek ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁG ÁRBEVÉTEL ELISMERÉS AZ ANYAVÁLLALAT TULAJDONOSI SZERKEZETE A TÁRSASÁG VALÓS VAGYONI-, PÉNZÜGYI- ÉS JÖVEDELMI HELYZETE A VAGYONI HELYZET VIZSGÁLATA A társasági vagyonstruktúra változásának bemutatása A tőkeszerkezet bemutatása A vagyoni helyzet mutatói A forgótőke alakulása A PÉNZÜGYI HELYZET VIZSGÁLATA A JÖVEDELMI HELYZET VIZSGÁLATA HOZAM- ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK AZ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA A MOL RT. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁSA IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS BEMUTATÁSA KUTATÁS, KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA KÖRNYEZETVÉDELMET SZOLGÁLÓ TÁRGYI ESZKÖZÖK VESZÉLYES HULLADÉKOK ALAKULÁSA (NEM AUDITÁLT) VESZÉLYES HULLADÉKOK ALAKULÁSA (FOLYTATÁS) TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK ÉRTÉKVESZTÉSE A VÁLLALATCSOPORT AKTÍV TŐKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZETEINEK ALAKULÁSA A VÁLLALATCSOPORT AKTÍV TŐKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZETEINEK ALAKULÁSA (FOLYTATÁS) KÉSZLETEK KÖZÉ ÁTSOROLT, EGY ÉVEN BELÜL ÉRTÉKESÍTÉSRE KERÜLŐ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK KÉSZLETEK ÉRTÉKVESZTÉSE KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK BEMUTATÁSA AZ EGYÉB KÖVETELÉSEK BEMUTATÁSA KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE

10 18. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE (FOLYTATÁS) ÉRTÉKPAPÍROK AZ IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK BEMUTATÁSA LEKÖTÖTT TARTALÉK RÉSZLETEZÉSE CÉLTARTALÉKOK BEMUTATÁSA HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK A VÁLLALATCSOPORT PASSZÍV TŐKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZETEINEK ALAKULÁSA A VÁLLALATCSOPORT PASSZÍV TŐKEKONSZOLIDÁCIÓS KÜLÖNBÖZETEINEK ALAKULÁSA (FOLYTATÁS) KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE AZ EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA KIEMELT TERMÉK, TERMÉKTÍPUS SZERINT ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA KIEMELT TERMÉK, TERMÉKTÍPUS SZERINT (FOLYTATÁS) A NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA PIACI SZEGMENSEK SZERINT KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBEN ELSZÁMOLT BEVÉTELEK BEMUTATÁSA AZ EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA AZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA MUNKAVÁLLALÓKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A MOL RT. IGAZGATÓSÁGÁVAL, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB BEVÉTELEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA KAPOTT TÁMOGATÁSOK BEMUTATÁSA A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK BEMUTATÁSA A MÉRLEG FORDULÓNAPJÁIG LE NEM ZÁRT OPCIÓS, VALAMINT SWAP ÜGYLETEK BEMUTATÁSA MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ GARANCIAVÁLLALÁSOK A MOL RT. ÓVADÉKBA ADOTT ÉRTÉKPAPÍRJAI DECEMBER 31-ÉN A TVK RT. RÉSZVÉNYEIRE VONATKOZÓ OPCIÓK MÉRLEGKÉSZÍTÉS UTÁNI ESEMÉNYEK

11 1. A Vállalatcsoport bemutatása A vállalatcsoport tagjainak bemutatása konszolidációs körök szerint A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt-t ( Társaság illetve MOL Rt. ) október 1-jén a Magyar Állam tulajdonában lévő Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) kilenc olaj- és gázipari tagvállalatának összevonásával hozták létre. A Társaság Magyarország nemzeti olaj- és gázipari részvénytársasága, amely december 31-én 22,73% + 1 db szavazatelsőbbségi részvény arányában állt az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaságon (ÁPV Rt.) keresztül a Magyar Állam tulajdonában. Az ÁPV Rt. a mérleg fordulónapját követően, február 17-én összesen darab, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság által kibocsátott A sorozatú törzsrészvényt értékesített nemzetközi és magyar intézményi befektetőknek, gyorsított részvény értékesítés keretében. Ezt követően további darab részvény értékesítésére került sor hazai magánbefektetők részére, amely tranzakció szintén sikeresen lezárult március 10-én. Az értékesített részvények a MOL Rt. jegyzett tőkéjének 10,91 %-át teszik ki. A tranzakció eredményeként az ÁPV Rt. tulajdonosi részesedése a MOL Rt. jegyzett tőkéjében a fordulónaphoz viszonyítva 22,73 %-ról 11,82 %-ra csökkent. Ez a részesedés 13,00 %-a a teljes A sorozatú törzsrészvénynek az ezen tranzakciókat megelőző 25 %-hoz viszonyítva. A Társaság szeptember 1-jei rendkívüli közgyűlésén hozott határozata szerint a vezetés jogosult a C sorozatú részvények A sorozatú részvénnyé történő átalakítására, amennyiben a Magyar Államnak az A sorozatú részvényeknek kevesebb, mint 25 %-a van a tulajdonában. A Társaság székhelye Magyarországon, Budapesten, az Október huszonharmadika u. 18. sz. alatt található. A MOL Rt. részvényeit, illetve az azokat megtestesítő letéti igazolásokat a Budapesti Értéktőzsdén és a Luxemburgi Értéktőzsdén jegyzik, illetve az értékpapírokkal kereskednek a Londoni SEAQ International, tőzsdén kívüli rendszerében is. A MOL Rt. Közép-Európa vezető integrált olaj- és gázipari társasága, egyúttal nettó árbevétele alapján Magyarország legnagyobb vállalata. A MOL Rt t 2001-től folyamatos regionális terjeszkedés jellemzi, ehhez kapcsolódóan 2003-ban az alábbi tranzakciók történtek, fejeződtek be, illetve az alábbi megállapodások születtek: március 28-án lezárult a Slovnaft részvényvásárlási tranzakció, amelynek keretében a MOL Rt db Slovnaft részvényt vásárolt 85 millió USD készpénz, darab A sorozatú törzsrészvény, valamint db újonnan kibocsátásra került "C" sorozatú, Ft névértékű törzsrészvény ellenében a szlovák Slovbena és Slovintegra cégektől. A tranzakció eredményeként a MOL Rt. részesedése 70,02 %-ra nőtt a szlovák olajipari társaságban december 23-án a MOL Rt. a fenti tulajdonosoktól visszavásárolt darab C sorozatú részvényt azonos névértékű A sorozatú részvényért cserében. A vonatkozó szlovák törvényekkel összhangban a Slovnaft fennmaradó részvényeire tett nyilvános vételi ajánlatot követően a MOL összesen darab részvényt vásárolt SKK/részvény egységáron, ez a mennyiség a Slovnaft alaptőkéjének 28,39 %-át teszi ki. A vételi ajánlathoz kapcsolódó tőzsdei elszámolás január 30-án történt meg, amikortól a MOL az érvényesen felajánlott részvények tulajdonosává vált. A tranzakció következtében a MOL részesedése a Slovnaftban 98,41 %-ra emelkedett. A MOL júliusában részesedést szerzett az INA horvát nemzeti olajipari társaságban, 25% plusz egy darab részvény arányában. Ezzel az tranzakcióval az INA stratégiai partnerévé vált. A tranzakció 11

12 2003. novemberében zárult, az érintett országok versenyhivatali engedélyének megszerzését követően. A MOL Rt novemberében lehívta a Deutsche Bank Csoporthoz tartozó Matura GmbH-tól a TVK Rt. 9,83%-nyi részvényére vonatkozó opcióját, amelynek következtében a MOL részesedése 34,5%-ról 44,3%-ra nőtt a TVK Rt-ben. A MOL Rt novemberében megállapodást írt alá a PKN Orlen lengyel olajipari társasággal, amelynek keretén belül kezdeményezik a jövőbeni együttműködésre (esetleges kereszttulajdonlásra, közös tulajdonban lévő társaság alakítására, fuzionálásra) irányuló tárgyalásokat, a gazdasági és stratégia előnyök felmérésével. A MOL Rt. fő tevékenysége a kőolaj, a földgáz és gáztermékek kutatására és termelésére, a kőolajfeldolgozásra, -szállításra és tárolásra, a kőolajtermékek szállítására, tárolására, disztribúciójára, kis- és nagykereskedelmére, valamint a földgáz és egyéb gáztermékek importjára, szállítására, tárolására, nagykereskedelmére terjed ki. A MOL Rt. valamennyi alaptevékenységét illetően piacvezető szerepet tölt be Magyarországon. A földgázzal és egyéb gáztermékekkel kapcsolatos, a Földgázellátásról szóló évi XLII. törvény (GET) szerinti engedélyköteles tevékenységeket január 1-től a MOL Földgázellátó Rt., a MOL Földgáztároló Rt., és a MOL Földgázszállító Rt., mint jogutódok végzik. Mindhárom említett cég a MOL Rt. 100%-os tulajdonában álló leányvállalat. A hazai kőolaj kitermelés évben tonna, a bruttó földgáztermelés párnagáz nélkül millió m³ volt. A társaság feldolgozási tevékenysége magába foglalja a mintegy 848 km hosszú kőolaj, az km hosszú termékszállító távvezeték kizárólagos tulajdonjogát. Ezen túlmenően a MOL Rt. földgázüzleti tevékenységéhez km földgáz vezetékrendszer, illetve egy 36,7km hosszú szekunder rendszer tartozott. Ez utóbbiak december 31-től már a MOL Földgázszállító Rt. tulajdonát képezik. A kutatás-termelési tevékenységhez a földgáz- és a kőolaj gyűjtővezetéki rendszerek tartoznak, amelyek a termelő kőolaj- és földgázmezőket az átadási pontokkal és a távvezetéki szállító rendszerekkel kapcsolják össze. A MOL Rt. tulajdonában és működtetésében áll mind a három magyarországi finomító. A Társaság két hagyományos kőolaj finomítójának, a Dunai és a Tiszai Finomítónak együttes éves névleges kőolajfeldolgozási kapacitása július 1-ig mintegy 11 millió tonna volt, július 1-től a Tiszai Finomítóban a 3 millió tonna kapacitású desztillációs üzem leállításával, a jelenlegi kapacitás közel 8 millió tonna, a évi tényleges desztillációs alapanyag feldolgozás 6,6 millió tonna. Ez a két finomító a Társaság kőolajvezetékeihez közvetlenül csatlakozik. A két hagyományos finomítón kívül a MOL Rt. egy bitumen gyártó egységgel (Zalaegerszeg) is rendelkezik. A Társaság kőolajtermék kiskereskedelmi tevékenysége a MOL márkanév alatt működő töltőállomásokra épül. A töltőállomások üzemanyag kiskereskedelem mellett nem üzemanyag áruk (élelmiszerek, autóápolási cikkek, mobiltelefon feltöltők, autópálya matrica stb.) illetve szolgáltatások (gépi, kézi autómosó) értékesítését is végzi. A Társaság Magyarországon december 31-én 348 töltőállomással rendelkezett, amelyből 301 partneres rendszerben (MOL tulajdonú, de tenderen kiválasztott vállalkozók üzemeltetésében lévő), 47 franchise rendszerben üzemeltetett (MOL-logóval és termékkínálattal működtetett, de nem MOL tulajdonban lévő) töltőállomás december 31-én a MOL Rt. befektetési portfoliójába 38 teljes körűen konszolidált társaság, 34 equity módszerrel bevonásra kerülő társaság tartozott. A konszolidációba teljes körűen bevont leányvállalatok köre a lényegesség elvének figyelembe vételével került kialakításra. 12

13 1. 2. Konszolidációba teljes körűen bevont társaságok Konszolidációba teljeskörűen bevont leányvállalkozás Tulajdoni hányad Tulajdoni hányadra jutó jegyzett tőke Bruttó érték Gázkereskedelem Energetika Balatongáz Kft. 77% MOL Földgázellátó Rt. 100% MOL Földgázszállító Rt. 100% MOL Földgáztároló Rt. 100% Kutatás termelés Geofizikai Szolgáltató Kft. 100% Geoinform Kft. 100% Kunpetrol Kft. 100% CIS Oil and Gas Ltd. 100% Zapadno Malo Balik Ltd. 50% MOL Greece Ltd. 100% RUSI Services Ltd. (MOL Nile) 100% UBA Services Ltd. (MOL Albánia) 100% MOL Pakistan Ltd. 100% BHM OIL Invest Ltd. 100% Silverdale Trading Ltd. 100% Macro-Trade 50% MOL Syria Ltd. 100% MOL Tunisia Ltd. 100% MOL Yemen Ltd. 100% Termékelőállítás és Kereskedelem Boksz Kft 100% MOL-LUB Kft. 100% MOL Austria GmbH 75% MOL Trans Kft. 100% MOLTRADE Mineralimpex Rt. 100% Petrolszolg Kft. 100% Terméktároló Rt. 74% MOL Románia PP s.r.l. 100% Slovnaft A.s.* 70%

14 Konszolidációba teljeskörűen bevont leányvállalkozás Tulajdoni hányad Tulajdoni hányadra jutó jegyzett tőke Bruttó érték Slovnaft Česká republika s.r.o.* 70% Slovnaft Montáže a opravy a.s.* 70% Slovnaft Polska S.A.* 70% MOL Slovensko s.r.o.* 70% Apollo Oil Rohstoffhandels GmbH* 47% 9 13 Slovnaft Trans a.s.* 70% Slovnaft VÚRUP a.s.* 70% Slovnaft Ukrajina s.r.o.* 62% 1 1 Ukrslovnaft* 59% SWS s.r.o.* 36% Törzskar MOL Reinsurance Ltd. 100% Slovnaft Rekreacentrum a.s.* 70% * A tulajdoni részesedés és a szavazati jog aránya a Slovnaft a.s. társaságnál és leányvállalatainál december 31.-én eltér. Az eltérés oka ebben a fejezetben a Slovnaft csoport leírásánál található. Gáz és energetika divízió felelős a földgáz nagy- és kiskereskedelemért, az energetikai elképzelések és stratégiák megvalósításáért, a földgáztárolásért és szállításért. Kutatás-termelés divízió feladata a kőolaj és földgáz kutatása, kitermelése Magyarországon, és az ország határain kívül, valamint a bányászathoz kapcsolódó szerviztevékenységek végzése. Termékelőállítás és Kereskedelem divízió feladata a kőolaj és a kőolajtermékek beszerzése, feldolgozása, a logisztikai tevékenység és a nagykereskedelmi értékesítés. 14

15 1. 3. Társultként kezelt vállalkozások Konszolidációban társultként kezelt vállalkozások Tulajdoni hányad Tulajdoni hányadra jutó jegyzett tőke Bruttó érték Alfagas Kft. 60,0% Algynvest Kft. 35,0% Chémia Bratislava a.s.** 34,3% Chemická zdravotná poisťovňa Apollo - účelový vklad** 35,7% DÉGÁZ Rt. 27,2% ÉGÁZ Rt. 35,5% Egerfém Kft. 99,8% EMS Management Services Ltd. (MOL Samburg) 100,0% * 16 FERBISZ Kft. 100,0% Generál Gomsz Kft. 100,0% Geoservices JVS 49,0% * 3 Hermész Kft. 100,0% 3 3 Hexán Kft. 100,0% 7 25 INA Csoport 25,0% IN-ER Erőmű Kft. 30,0% 1 6 Intermol 100,0% * 40 Lenti Olajipari Gépgyár Rt. 56,0% MAG Kft. 25,0% 1 1 Ménrót Kft. 96,7% 3 3 Messer MOL Gáz Kft. 25,0% Messer Slovnaft s.r.o.** 34,3% Mineralkontor GmbH 74,0% Mintrade Kft. 50,0% 4 4 MOL Agram d.o.o. 100,0% MOL Halas Kft. 100,0% MOL Intergasinvest s.r.l. 50,0% 6 6 MOL North Africa Ltd. 100,0% 31 9 MOL Szlovénia (MOL Benz d.o.o.) 100,0% MOL Trans Romania s.r.l. 100,0% 4 4 Nagyszénási Járműjavító Kft. 99,7% Panrusgáz Rt. 50,0%

16 Konszolidációban társultként kezelt vállalkozások Tulajdoni hányad Tulajdoni hányadra jutó jegyzett tőke Bruttó érték Pentasoft s.r.l. 73,0% * * Pentaszervíz Kft. 100,0% Petrimex A.s. (végelsz. alatt)** 23,2% Turbo Team Kft. 25,0% Tűzoltó Kft. 30,0% 1 1 TVK Rt. 44,3% Villas Hungaria Kft. 38,0% *A jelölt társaságoknál a beszámoló összeállításának lezárásáig nem álltak rendelkezésre a szükséges információk. ** A tulajdoni részesedés és a szavazati jog aránya a Slovnaft a.s. leányvállalatainál december 31.- én eltér. Az eltérés oka ebben a fejezetben a Slovnaft csoport leírásánál található. 16

17 Slovnaft csoport november 23-án a MOL szerződést kötött a szlovákiai Slovbena a.s. és Slovintegra a.s. társaságokkal, amely szerint a MOL megvásárolta ezen társaságoknak a Slovnaftban lévő, összesen 31,6% részesedését. A szerződés alapján a MOL db Slovnaft részvényt szerzett meg, 85 millió USD készpénz, db A sorozatú törzsrészvény (a MOL tőkeemelés előtti jegyzett tőkéjének 1%- a), illetve db újonnan kibocsátásra kerülő C sorozatú törzsrészvény ellenében..a kibocsátott C sorozatú törzsrészvények névértéke forint. A C sorozatú részvény 1,001 (egy egész egyezred) szavazatra jogosítja fel tulajdonosait. A C sorozatú törzsrészvények kibocsátására a tranzakció zárásakor, zárt körű jegyzés keretében került sor részvényenként Ft-os kibocsátási áron, míg az A sorozatú törzsrészvények a Társaság visszavásárolt saját részvényeiből kerültek átutalásra. Mind a C, mind az A sorozatú részvényekhez eladási és vételi opció kapcsolódik, amely 3 év várakozási időszakot követően - feljogosítja a Slovintegra a.s.-t és a Slovbena a.s.-t a MOL részvényeknek a Társaság felé történő eladására. A kapcsolódó konszolidált pénzügyi kimutatásokban ezek a részvények a saját tőke részeként jelennek meg. A Társaság december 23-án visszavásárolt a Slovbena a.s. és Slovintegra a.s. tulajdonában lévő darab C sorozatú részvényt és helyettük értékesített a C sorozatú részvények teljes névértékével egyenlő összegű A sorozatú részvényt. A részvénykibocsátáskor a részvények fejében a Slovintegra a.s. és a Slovbena a.s. a Slovnaftban lévő részesedését a MOL-ba apportálta. A tranzakció lebonyolítására második negyedévében, a szlovák és magyar versenyhivatal, valamint a felek által történő jóváhagyás után került sor februárjában a MOL a szlovák tőzsdén további 2,2%-os részesedést szerzett a Slovnaftban. A korábban megszerzett 36,2%-os részesedéssel együtt, a tranzakció eredményeként a MOL részesedése a Slovnaftban elérte a 70%-ot. A vonatkozó szlovák törvényekkel összhangban, a fenti tranzakció befejeztével a MOL nyilvános vételi ajánlatot tett a Slovnaft fennmaradó részvényeire. Egy jogvita miatt a vételi ajánlat megtételére csak novemberében került sor és az ügylet januárjában zárult le december 31-én a MOL így nem érvényesítheti a tulajdonában levő részvények 50%-a feletti részéből származó szavazati jogait. Az így meglévő szavazati jog azonban a MOL birtokában lévő fennmaradó, szavazati joggal nem rendelkező részvényeknek köszönhetően - még így is biztosítja a Slovnaft Éves Közgyűlésén a többséget. Ennek következtében második negyed évétől kezdődően a Slovnaft Csoport a Társaság pénzügyi kimutatásaiban teljes körűen konszolidálásra került. Az összehasonlító időszaki adatok nem kerültek módosításra. A fennmaradó részvényekre tett nyilvános ajánlattétel a mérleg fordulónapját követően történt meg, részletes bemutatása a 43. mellékletben található. A magyar és a nemzetközi számviteli szabályok szerint készült beszámolók összehasonlíthatósága érdekében a Társaság kidolgozta a Slovnaft Csoport teljeskörű bevonásának hatását a konszolidált beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának főbb tételeire vonatkozóan, melyet az alábbi táblázatok mutatnak be: 17

18 Eszközök Megnevezés Konszolidált adatok a Slovnaft Csoport tőkekonszolidációval történő bevonásával Slovnaft Csoport teljeskörű konszolidálásának hatása Konszolidált adatok a Slovnaft Csoport teljeskörű konszolidációval történő bevonásával BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök FORGÓESZKÖZÖK Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Források SAJÁT TŐKE Ebből: külső tagok (más tulajdonosok) részesedése CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

19 Eredménykimutatás Megnevezés Konszolidált adatok a Slovnaft Csoport tőkekonszolidációval történő bevonásával Slovnaft Csoport teljeskörű konszolidálásának hatása Konszolidált adatok a Slovnaft Csoport teljeskörű konszolidációval történő bevonásával Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek eredménye SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli eredmény ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ADÓZOTT EREDMÉNY Anyavállalatnál jóváhagyott osztalék Külső tulajdonosokra jutó leányvállalati adózott eredmény MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Jukosz közös vezetésű megállapodás december 19-én a MOL és a Jukosz aláírták az oroszországi Zapadno-Malobalik mező közös fejlesztésére és kitermelésére vonatkozó vegyesvállalati szerződést. A szerződésben meghatározott feltételek március 17-én teljesültek teljeskörűen. A megegyezés értelmében a projektet egy Oroszországban százalékos tulajdonmegosztásban bejegyzett közös vállalkozás valósítja meg. A társaságot Igazgatóság irányítja és felügyeli, amelynek 3 tagját a MOL, 3 tagját a Jukosz jelöli ki. A MOL által fizetett összes hozzájárulás összege 100 millió USD ( millió Ft), ami a projekt 50%-ára nyújt fedezetet. A partnerek várhatóan mintegy millió USA dollárt fektetnek be a termelési kapacitás kiépítésére. A projekt megvalósítás révén a MOL várakozásai szerint megduplázza éves olajkitermelését, a Jukosszal való együttműködés erősítése pedig hozzájárul az olajellátás biztonságához december 31-ig a Társaság közel 38.4 millió USD értékű beruházást hajtott végre az ütemtervnek megfelelően. A április 1.-ét követő arányos konszolidációja óta a projekt 4.0 milliárd forinttal járult hozzá a Csoport nettó eredményéhez. 19

20 2003. december 31-én a vegyes vállalat eszközeink, forrásainak, bevételeinek és ráfordításainak csoport szintű megoszlása a következő, melyet a konszolidált pénzügyi kimutatások tartalmaznak: 2003 millió Ft Forgóeszközök Befektetett eszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Nettó eszközérték Nettó árbevétel Értékesítés költsége Egyéb ráfordítások Pénzügyi eredmény 434 Adózás előtti eredmény Fizetendő adó 812 Mérleg szerinti eredmény Értékesítés Az év során a Társaság 3,0 Mrd Ft-ért értékesítette a korábban 100%-os tulajdonában lévő, olajfúrással és karbantartással foglalkozó Rotary Rt.-t. Egy középtávú szerződés alapján a MOL és a Rotary Rt. között az együttműködés az értékesítés után is fennmarad júliusában a MOL több jelentős, a földgáz kiskereskedelmi portfolióhoz tartozó befektetését értékesítette (MOL Gáz Kft., Turulgáz Kft., Zsámbékgáz Rt. és Kiskungáz Rt.) összesen 18,3 milliárd forintért, amelyen 10,1 milliárd forint nyereséget realizált decemberében értékesítésre került a műtrágya kereskedelemmel foglalkozó MOL Chem Kft. 2,1 Mrd forintért, amelyen 0,6 Mrd forint veszteséget realizált utolsó negyedévében a Társaság befejezte néhány, nem a fő tevékenységéhez kapcsolódó leányvállalatának felszámolását: MOL Lízing Kft. (lízing ügyletek végzése), MOL Hotels Rt. (szállodai szolgáltatások, vendéglátás) és MOL Invest Rt. (a Csoport vagyonkezelő társasága). A végelszámolt társaságok egyike sem rendelkezett jelentős eszközállománnyal, mivel azok legnagyobb része korábban értékesítésre került, ennek következtében a társaságok végelszámolása a kapcsolódó konszolidált pénzügyi kimutatásokra nem volt jelentős hatással. 20

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14.

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A vállalat csoport jellemzõi A vállalkozások kettõs értelemben önállóak A konszolidáció Jogilag

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben