2013. XXV. évf. 5. szám Ára: 100,- Ft. Lila tér Zöldben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. XXV. évf. 5. szám Ára: 100,- Ft. Lila tér Zöldben"

Átírás

1 2013. XXV. évf. 5. szám Ára: 100,- Ft Lila tér Zöldben Április én lezajlottak az önkéntes ásó és ültető napok a Meggyes utca és Szentesi út sarkán lévő téren. A téren, mint az látszik is, teljes profilváltás történik. Az eddigi játszótérből közösségi tér lesz. A játszótéri elemek helyett nem lesznek újak. Padok, asztalok, bográcsozó hely, rózsaágyás, fák, cserjék fogják díszíteni a teret, és hozzájárulni a lakosság, baráti társaságok és turisták kellemes időtöltéséhez. (A térre visszakerül az un. krokodil fatörzs.) Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden egyes önkéntesnek, aki eljött ásni és ültetni április utolsó hétvégéjén. Köszönet azoknak, akik önkéntesként részt vesznek a növények gondozásában, locsolásában. A projekt zárásakor név szerint is meg kívánjuk köszönni minden egyes résztvevőnek, ellátónak, támogatónak a munkáját, hozzájárulását. Huszonkilenc fa, és közel hatszáz cserje került elültetésre. Hamarosan elültetjük a rózsákat. Megérkeztek már az asztalok és a padok is, amelyeknek a festése és kihelyezése szintén május utolsó két hetében fog lezajlani. Az új közösségi tér átadására és a lakosság általi birtokbavételére június 1-jén, szombaton délután kerül sor. Magyar Zita Tartalomból: Indul a szennyvízberuházás * Iskolai hírek * Magyar Mazsorett Bajnokság * Csibekuckó * Rendőrségi hírek * Gasztrosarok

2 2. oldal XXV. évfolyam 5. szám Tudósítás testületi ülésről április 23-án, kedden 13 órai kezdettel Nagymágocs Nagyközség Képviselő-testülete ülést tartott. Első napirendi pontban polgármester úr számolt be a lejárt határidejű határozatokról és egyéb elvégzett feladatokról. Második pont az önkormányzat évi költségvetési zárszámadása volt. Az önkormányzat tervezett működési bevételei terv felett alakultak 2012-ben. Ez elsősorban a terv felett befolyt iparűzési adónak köszönhető. Hitelt nem kellett igénybe venni. A működési bevételek 101, 34%-ban teljesültek, működési kiadásaink pedig 97,5%-ban. A felújításokra, beruházásokra elkülönített pénz fel lett használva. Így összességében elmondható, hogy az önkormányzat évi bevételei és kiadásai terv szerint alakultak. Elmondható, hogy forinttal több bevétel folyt be. A beszámolót egyhangúlag elfogadtuk. Következő napirendi pont a településszerkezeti terv elfogadása lett volna, a főépítész asszony végül nem tudott eljönni az ülésre, így a napirendi pontot a következő ülésre halasztottuk. Negyedik és ötödik pontban önkormányzati rendeletek (Szervezeti és Működési Szabályzat, Vagyonrendelet) törvényi változások miatti módosítására került sor. Hatodik napirendi pontban a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél igényelt, a tavalyi évben fel nem használt forintos hitelkeret újraigényléséről döntöttünk. Az önkormányzat likviditásának megőrzése miatt a hitelkeretre mindenképpen szükség van. A hitelkeret éven belüli lejáratú. Következő pontban tájékoztatást kaptunk arról, hogy a költségvetési koncepció elkészítésének dátuma az eddigi november 30-a helyett április 30-ra változott. A háromnegyed éves zárszámadást is erre a dátumra akarták módosítani, de mivel ez kivitelezhetetlen, maradt a régi november 30-ai elkészítési határidő. Nyolcadik pontban a civil szervezetek évi támogatásáról született döntés. A költségvetésben forintos keretet állapítottunk meg civil szervezetek számára. Az öszszeget a kéréseknek megfelelően osztottuk fel, figyelembe véve az egyes szervezetek feladatának jelentőségét, létszámát, munkásságát. Így kiemelt jelentőséggel bírt a tűzoltó és a polgárőr egyesület. A Nagymágocsért Nonprofit Kft évi zárszámadása volt a következő pont, amelyet elfogadtunk. Az Általános Művelődési Központ évi tevékenységének beszámolója és 2013-as évi tervének megvitatása következett. Az ÁMK Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézet eseményekben gazdag évet tudhat maga mögött. Mint az a részletes beszámolóból is kitűnt, az elmúlt év közművelődési szempontból sikeresnek mondható. Voltak új rendezvények, régiek elevenedtek fel, hagyományok folytatódtak. A turistaszállón 149 vendégéjszakát töltöttek, a múzeumba sok szervezett csoport látogatott el, többek között a Kulturális Örökségnapok keretében. A Hírmondó pedig forint nyereséget hozott az intézménynek, mivel a főszerkesztő, Labádi József társadalmi munkában vállalta el a lap szerkesztését. A könyvtárban könyvvásárlásra ,- forintot fordítottak központi, pályázati és egyéb forrásokból, így a könyvtár könyvállománya darab dokumentum. Volt író-olvasó találkozó, népmese napja alkalmából Boszorkányszombat és számos program, amelyek több korosztálynak kikapcsolódását szolgálták. A művelődési ház és könyvtár 2013-as tervét kissé átírta a most is zajló mellékhelyiség felújítása. Az igazgatónő kérésére május hónapban mind a könyvtár, mind a művelődési ház a látogatók előtt zárva tart. Erre az évre is igyekeznek az intézmény munkatársai minden korosztály számára szórakoztató és érdekes programokat, rendezvényeket szervezni. Ezután az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról tárgyaltunk és arra jutottunk, hogy a közelgő változások miatt a SzMSz módosításának határidejét meghoszszabbítjuk. Az intézmény a meglévő szabályzat alapján működik tovább, az iskolára vonatkozó rész figyelmen kívül hagyásával, hiszen az január elsejétől állami fenntartásba került. Következett az ÁMK általános igazgatóhelyettesének vezetői pótlékának megállapítása. Természetesen a jogszabályban rögzítettek voltak az irányadóak. Az intézmény működéséhez pedig elengedhetetlen helyettes kinevezése. Négy hónapig, azaz ez év július 31-éig egyetértettünk a kinevezéssel és a vezetői pótlék kifizetésével. Tizenharmadik pontban az ÁMK rendezvények szervezésére kért pótelőirányzatot. A falunapra és egy gyermeknap megszervezésére forintot szavaztunk meg. Majd az óvoda és a bölcsőde nyári szünetére tett javaslatot az igazgatónő. Mivel ebben az évben előre láthatóan nagyobb karbantartási és felújítási munkák kerülnek elvégzésre a bölcsőde épületrészben is, így mindkét intézményegység nyitva tartása szünetel augusztusban. Az óvoda augusztus 1-31-ig, a bölcsőde augusztus ig zárva tart. Következő pontban az ÁMK átszervezésével kapcsolatos véleményt tárgyaltuk meg. A Szociális és Humánpolitikai Bizottság feladatául kapta, hogy vitassa meg a kérdést és tegyen javaslatot a képviselő-testület felé. A bizottság szakmai szempontokra való tekintettel az intézmény megszüntetése és új intézmények létrehozása mellett döntött. Figyelembe véve a bizottság és a korábbi testületi üléseken elhangzott hasonló kezdeményezéseket az ÁMK megszüntetése és két különálló intézmény létrehozása mellett döntöttünk. Az előkészítő munkák elvégzésével megbíztuk a polgármestert és az igazgatónőt. A végső döntést május utolsó munkanapjáig kell meghoznunk. Az utolsó napirendi pontok között a Nagymágocsi Lovas Sportegyesület számolt el a tavalyi támogatással. A Nagymágocsért Nonprofit Kft. bejelentette, hogy egyik felügyelő bizottsági tagja lemondott. Kérés érkezett önkormányzatunkhoz székely zászló kitűzésével kapcsolatban. A javaslatot megvitattuk. A testület azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy a szolidaritás kifejezése a többi határon túl élő magyart is megilleti, hiszen nem csak székelyföldön élnek kisebbségen magyarok. Így elutasítottuk a zászló kitűzésére vonatkozó javaslatot. Magyar Zita

3 2013. május 3. oldal Szennyvízberuházás Kiválasztott kivitelező, induló gépek Nagymágocs Nagyközség szennyvízberuházása fontos eseményhez érkezett: megvan a kivitelező. A Veolia Water Solutions & Tecnologies Magyarország Zrt. és a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. közös ajánlattevők kapnak lehetőséget a beruházás megvalósítására. - Mit jelent ez a projekt a település életében? kérdeztük Atkári Krisztián polgármestert. - Több ajánlattevő is részt vett a közbeszerzési eljárásban, akik közül bonyolult és hosszadalmas folyamat végén kiválasztásra került az elvárásoknak megfelelő cég. Az önkormányzat és a cég képviselői ünnepélyes keretek között május 29-én fogják aláírni a szerződést. A nyertes cégnek a kivitelezés megkezdése előtt némi tervezési és engedélyeztetési feladatai vannak, ezek teljesítése után végre a gépek elkezdhetik a munkát. Jelenleg Régészek munka közben régészeti feltáró munka folyik a szennyvíztelephez vezető útszakasz területén. Hasonlóan a szennyvíztelep területéhez, itt is jelentős mennyiségű feltárnivalót találtak a múzeum szakemberei. Előreláthatólag néhány hét múlva adják át a munkaterületet a kivitelezőnek. - Hogyan érinti majd a lakosság mindennapjait a csatornázás? - A megvalósuló beruházás időszerű változást hoz, ami a megvalósítás után a településünkön élők kényelmét szolgálja, illetve a környezetszennyezés problémájára ad megoldást. A változás velejárója lesz, hogy várhatóan június hónaptól mindennapjaink részévé válik a gépzaj, a por, a sár és az útakadályok kerülgetése. Nehéz időszak előtt állunk, ami sok kényelmetlenséggel fog járni, ezért sok megértésre és türelemre lesz szükség. Az esetleges viták és sérelmek elkerülése végett kérek mindenkit, hogy toleráns hozzáállással segítse a projekt megvalósulását. - A beruházáshoz mintegy 85%-ban uniós forrásokat használhatnak fel, az önkormányzatnak hitel is rendelkezésre áll. A lakossági befizetések szintén fontosak a csatornázáshoz. - Az önrész befizetésének fontossága az eddigiekben is többször elhangzott. A kivitelezési szakaszban, amikor a településünknek nagy összegű kifizetései lesznek, minden érintett ingatlantulajdonosnak felelősségteljesen kell helytállnia. Azok, akik eddig is lelkiismeretesen fizették a rájuk eső önrészt kérem, hogy a továbbiakban is hasonlóan járjanak el. Akiknek bármi okból elmaradásuk van, vagy esetleg egyáltalán nem teljesítettek kérem, keressék fel a Víziközmű Társulat ügyintézőjét és ott egyeztetve pótolják elmaradásukat. Mivel az önkormányzat számára súlyos terhet jelent a nemfizetésből eredő lemaradás, ezért most már elkerülhetetlenné vált a szigorúbb fellépés. Ennek megfelelően az érintetteket levélben megkeresi a Víziközmű Társulat és tájékoztatást ad az elmaradások befizetésének módjáról, valamint az elkerülhetetlen behajtások mikéntjéről. Tisztelettel kérek minden érintett lakost, hogy maradéktalanul és pontosan fizesse a rá eső önrészt, hiszen csak így lehet sikeres ez, a mindannyiunk számára fontos beruházás. PR

4 4. oldal XXV. évfolyam 5. szám Iskolai hírek Anyák napja a 3. osztályban Május első vasárnapja anyák napja. Mennyi minden fér bele ebbe a két szóba - öröm, bánat, szeretet, várakozás, meghittség - s hányféleképpen lehet megélni ezt a napot. A 3. osztályban az ünnepség május 7-én került megrendezésre. Lelkesen készültek a gyermekek a tanító nénikkel együtt, melyet mi édesanyák oly izgatottan vártunk. Már az előző héten átadott saját kézzel készített meghívó elolvasása is könnyet csalt szemünkbe, valamint az eltitkolt kis papírlap, amelyen gyermekeinkre kiosztott vers volt leírva, s mindenki otthon titokban tanulta, nehogy idő előtt bármi kitudódjék. Köszönjük a 3. osztálynak valamint Gombosné Erzsike és Kajtárné Eszterke tanító néniknek a tartalmas műsort, valamint a finom mézeskalácsot és szíves vendéglátást, mely jóleső érzéssel tölt el bennünket, hogy gyermekeink ilyen szeretetteljes közösségben nőhetnek fel. Informatikaverseny A 3. osztályos szülők nevében: Berkóné Kristó Ilona Április 29-én megrendezésre került Szentesen a Koszta József Általános Iskolában a járási informatikaverseny. Ezen a megmérettetésen iskolánk négy tanulója is részt vett. Először be kellett nyújtanunk egy bemutatót iskolánkról. A helyszínen pedig tesztlap kitöltés, szövegszerkesztés és internetes keresés volt. A verseny után a szervezők minden résztvevőt megvendégeltek. Május 9-én került sor az eredményhirdetésre, ahol az iskolánkat képviselő tanulók mindegyike helyezést ért el. Az eredményhirdetésre korcsoportonként került sor. Eredményeink: Nagy Roland 2. helyezés Csinos Richárd 3. helyezés Dovics Ádám 2. helyezés Détár Alíz 3. helyezés Elérkezett a várva várt reggel. Az első két órában nyílt tanítás keretében megnézhettük a gyermekek matematika és nyelvtan óráját. Személyesen megtapasztaltuk, mi történik egy-egy tanítási óra keretén belül, láthattuk gyermekünk órai munkáját. Az osztály 4 fős csoportokra osztva közösen, valamint mindenki önállóan is dolgozott. Az órákon sok változatos feladatot oldottak meg a gyermekek, mindenki aktívan részt vett. A két tanóra gyorsan elröppent és ezután következett a meghitt ünnepség. Mi, anyukák az osztályteremben ültünk, a gyermekek pedig kint várakoztak a terem előtt. Egyszer csak nyílt az ajtó és egyesével jöttek be, kezükben papírból kivágott, kéz alakú színes lappal, melyről mindenki egyesével felolvasta, saját kis fogalmazását, hogy ő milyennek látja az anyukáját. Ezután szép, léleksimogató versekkel, szívből jövő szavakkal köszöntöttek bennünket. Mi, édesanyák, meghatódva hallgattuk gyermekeink műsorát. Könnyes tekintetünk árulkodott arról, hogy-e szép szokás gyakorlásán túl meghitt kellemes percekkel tették emlékezetessé e szép napot, egyik legszebb ünnepünket. Szem nem maradt szárazon, sírtak az anyukák és csemetéik. Megható pillanatok voltak, olyan ami csak egy anya és gyermeke között lehet. A műsor végén süteménnyel és üdítővel kínáltak bennünket. Virágot és kézzel készített ajándékokat kaptunk. Alig fért el kezünkben a szebbnél szebb, személyre szóló, rólunk készített rajz, papírból készített orgona, virágtartó és meglepetések sora, melyek gyermekeink kezei között formálódtak, hogy örömet szerezzenek nekünk. Arcunkra volt írva, hogyha a csillagokat hozták volna le az égről, az sem lett volna számunkra ennél nagyobb ajándék. Köszönjük Virágos Zoltán felkészítő tanárunknak a segítséget! Kinizsi lovasnapok Détár Alíz és Dovics Ádám május 03-án a 6. osztály részt vett a fábiánsebestyéni Kinizsi parkban szervezett lovasnapokon. A fábiánsebestyéni önkormányzat iskolabusza szállított bennünket a helyszínre,

5 2013. május ami azért volt külön élmény, mert a buszt Amerikából hozták. Ezzel szállították a gyerekeket Székkutasról, Árpádhalomról, Nagymágocsról, Szentesről és természetesen Fábiánsebestyénről a rendezvényre, ahol kb. 15 osztálynyi tanuló gyűlt össze. A lovas programokkal egy időben gyermekversenyek kezdődtek külön alsósok és felsősök számára. Zsákbanfutásban, kapura rúgásban, puzzle kirakásban, pányvadobásban, vizes pohárral futásban és lángos evésben versenyeztünk. Nehezen lendültünk bele, de a végén a 2. helyezést értük el. Mindenki 1-1 pólót és labdát kapott ajándékba. A verseny után délben finom paprikáskrumpli várta a versenyben elfáradt résztvevőket. Utána rövid ideig ingyen használhattuk a dodzsemet. A visszautat is az amerikai-magyar busszal tettük meg. Azzal búcsúztunk, hogy jövőre megint eljövünk! Országos SNI-szépíró verseny A 6. osztály tanulói április 27-én lázas izgalommal utaztunk Budapestre, hogy részt vehessünk a sajátos nevelési igényű gyermekek számára rendezett Országos Szépíró Versenyen. Iskolánkat -a megyei döntőből továbbjutva- Lévai Viktor 4. osztályos diákunk képviselte. Tanulmányi versenyek az alsó tagozaton 5. oldal Április és május a tanulmányi versenyek időszaka. Ekkorra már elsajátították a tanulók az adott tanév tananyagát és így öszszemérhetik tudásukat helyesírásból, matematikából, környezetismeretből. Az iskolai előselejtezők után a területi (Szentes Járás), majd a megyei fordulóra lehetett továbbjutni. Eddig a helyesíró versenyek zárultak le. A 2. osztályos tanulóknak több iskolai fordulója is volt, mert a sok jelentkező közül csak egy tanuló juthatott tovább a területi versenyre. Iskolánkat Szentesen Nagy Eszter Sára képviselte. Ez a verseny két fordulóból állt: egy tollbamondásból és egy helyesírási feladatlapból. A gyerekeknek a megoldásra 60 percük volt. Remek teljesítménnyel Sára a 3. helyen végzett, így tovább jutott a megyei döntőbe. A sok gyakorlás, kitartó, szorgalmas munka meghozta eredményét. A megyei döntőt Mórahalmon április 26-án rendezték meg. Itt gyűltek össze a megye 2., 3., 4. osztályos legjobb helyesírói. A 2. osztályosok 24-en voltak. Ez a verseny 3 fordulóból állt: tollbamondás, másolás és feladatlap. A megoldásra 2 órát kaptak a gyerekek. Az izgalom mellett a nagy meleg is nehezítette munkájukat. Az összesítés után Nagy Eszter Sára a 13. helyen végzett. Gratulálunk szép eredményéhez! Maszlag Gáborné Tűzoltóverseny május 1-jén Szentesen került sor a Hagyományőrző Tűzoltóversenyre, immáron 6. alkalommal. Iskolánkból Détár Alíz, Labádi Laura, Koszti Gabriella, Bartolák Adrián, Surányi Dániel, Az ünnepélyes megnyitó után kezdetét vette a verseny, mellyel egyidőben a kísérő szülők és pedagógusok különböző előadásokon vehettek részt. A verseny végeztével finom ebéddel vendégeltek meg minket. Amíg a gyerekek munkáit értékelték, addig Gaskó Balázs műsorvezetésével rendkívül színvonalas előadást tekinthettünk meg. Az ország számos pontjáról és a határon túlról is érkeztek sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok, hogy produkcióikkal szórakoztassák a több száz egybegyűltet. Délután végre sor került az eredményhirdetésre. Bár az idei tanévben versenyzőnk nem ért el helyezést, mégis érdekes, izgalmas élményekkel gazdagodva tértünk haza. Reméljük, a következő tanévben újra részt vehetünk majd ezen a versenyen, hogy ismét megmutathassuk mi is magunkat! Kuruczné Magyar Olga illetve póttagként Remzső Krisztián jelentkezett az ifjúsági kategória versenyére, mely három részből tevődött össze: elméleti teszt, gyakorlati feladat, kirakó. Mindhárom feladatnál fontos volt az időtényező. Szerettük volna a vándorserleget visszahozni, de az idén ez nem sikerült. A dobogó 3. fokára azért felállhattunk. Sokat készültünk mind elméletben, mind gyakorlatban a versenyre. Köszönetet szeretnénk mondani Sándor Zoltán tűzoltónak és Molnár Lajos önkéntes tűzoltónak a gyakorlati felkészítésért, valamint az elméleti oktatásért Takácsné Móricz Sára és Virágos Zoltán pedagógusoknak. Célunk, hogy jövőre visszahozzuk a vándorkupát! Nagy Roland és Surányi Dániel

6 6. oldal XXV. évfolyam 5. szám Táncvizsga az iskolában

7 2013. május Magyar Mazsorett Bajnokság Az idén azt a megtisztelő feladatot kapta a Nagymágocsi Mazsorett Együttes, hogy megrendezheti a Magyar Mazsorett Bajnokságot. Hosszas egyeztetések, tárgyalások után úgy döntött a vezetőnk, Szabó Ferenc, hogy Orosházán az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Sportcsarnokában rendezzük meg a versenyt május között. Hosszú készülődés követte az elhatározást. A versenyt megelőző hetekben már lázas munkák folytak. Mi szülők heti két alkalommal megbeszélésre gyűltünk össze, a lányok pedig szinte minden nap edzettek, készültek a nagy megmérettetésre. Eljött a nap. 17-én pénteken reggel 8 órakor indultunk a verseny helyszínére, Orosházára. A gyerekek elfoglalták szállásukat az iskola egyik osztálytermében, utána pedig gyakoroltak a sportcsarnokban. Mi szülők pedig a terem díszítésével, takarításával voltunk elfoglalva. Szombaton reggel korán volt az ébresztő, mert a 10 órakor kezdődő megnyitóra minden frizurának és sminknek tökéletesnek kellett lennie. További eredményeink: 7. oldal Cadet szóló Kalapos Kamilla 8. hely Osztás Roberta 17. hely Junior szóló Köteles Adél 14. hely Senior szóló Bandula Ágnes 12. hely Simondán Beatrix 20. hely Cadet duó Kalapos Kamilla - Nagy Gréta Kata 3. hely Osztás Roberta - Kádár Kamilla 11. hely Junior duó Köteles Adél- Bálint Fanni 8. hely Senior duó Bandula Ágnes - Simondán Beatrix 11. hely 2 botos szóló Bandula Ágnes 10. hely Pompom szóló Nagy Eszter Sára 11.hely Cadet miniformáció 7. hely Junior miniformáció 9. hely Senior miniformáció 11. hely Junior csapat menettánc 7. hely Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden szülőtársamnak és Bálint Norbinak, akik időt és fáradtságot nem kímélve segítettek a szervezésben és a verseny lebonyolításában. A megnyitón a csapatok települések szerint vonultak be az Orosházi Fúvószenekar közreműködésével. 28 település képviseltette magát a versenyen, az ország minden részéről, Mosonmagyaróvártól Debrecenig. Több mint 700 versenyző sorakozott fel a vendégek és a zsűri előtt. Geisztné Gogolák Éva, a szövetség elnöke nyitotta meg a versenyt, majd Dr. Dancsó József országgyűlési képviselő, Orosháza város polgármestere köszöntötte a vendégeket és a versenyzőket. Fél 11-kor kezdetét vette a megmérettetés a szólóprodukciókkal, majd a duó-trió kategória versenyzői léptek színpadra. A nap eredményhirdetéssel zárult. Ezután egy rövid meglepetés buli várt a versenyzőkre, ahol kiengedhették az aznapi feszültséget. Vasárnap reggel 9 órakor kezdődött a menetverseny a Kossuth utcán, ami kb. délig tartott, majd 13 órától ismét a sportcsarnokban folytatódott a verseny. A nap végén Miss Mazsorett választásra került sor. A harmadik napon, hétfőn a csapatversenyek zajlottak kb. 1 óráig. Ebéd után az eredményhirdetésre és a záróünnepségre került sor. A három nap legjobb eredménye egy 3. helyezés, amit Kalapos Kamilla és Nagy Gréta Kata duója érte el cadet duó kategóriában. Az elért pontszámuk alapján jogot szereztek arra, hogy képviseljék Magyarországot a Mazsorett Európa Bajnokságon, amit az idén augusztus végén Tatabánya város rendez meg. Köszönet a verseny támogatóinak: - Pinceklub és Kerthelyiség Peralta Miguel - Orosháza Város Önkormányzata - Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Orosháza - Eötvös József Sportközpont Orosháza - Gyopárosfürdő Gyógy- Park és Élményfürdő - Comix System Kft. Nagymágocs - Oroscafe - Orosházi Média Kft. - Like magazin - Nagymágocsi Általános Művelődési Központ - Nagymágocsi Nonprofit Kft. Külön köszönet Szabó Ferencnek, aki irányította az előkészületeket és a verseny lebonyolítását, valamint felkészítette lányainkat a versenyre. A szülői munkaközösség nevében: Kalaposné Tündi

8 8. oldal XXV. évfolyam 5. szám Rendőrségi hírek Lakossági bejelentés alapján értek tetten két tanyabetörőt a Szentesi Rendőrkapitányság Nagymágocsi Rendőrőrsének körzeti megbízottai április 21- én. L. Gizella és Sz. Zsolt április 21-ére virradó éjszaka betört egy nagymágocsi tanyába. Az ott lévő istállót felfeszítették, ahonnan vasat és alumíniumot loptak el mintegy százezer forint értékben. A gyanúsítottak egy kézikocsin húzták Gádoros irányába a lopott tárgyakat, amikor a rendőrök igazoltatták őket. Ellenük lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A Fábiánsebestyénen lakó eperjesi körzeti megbízott nyújtott segítséget egy sérült embernek április 4-én. A férfi véres arccal ült az utcán. A helyszínre hívott orvos megállapította, hogy egészségügyi ellátásra nincs szüksége, ezért a rendőr otthonába kísérte április 22-én az esti órákban a Nagymágocsi Rendőrőrs körzeti megbízottai nyújtottak segítséget egy férfinak, aki a Szentesi utcán a földön ült. Kiderült, hogy az érintett az egyik helyi intézmény lakója, ezért őt ott helyezték biztonságba. dr. Szenti Szabolcs r. szds. szóvivő Az internet veszélyei A szentesi rendőrkapitányságról két rendőr érkezett a 7. és a 8. osztályosokhoz. Egy órás előadásban foglalták össze az internetezés veszélyeit. A beszélgetésbe minket is bevontak, különféle kérdésekkel kérték a véleményünket. A kérdések nem voltak személyesek, általában környezetünkből vett példákat vártak. Mindenkinek tetszett az előadás és figyelmesen hallgatta a két rendőrt. Az előadásban hallhattunk arról is, hogy torrent oldalról zenét, videót, képet, filmet letölteni és saját haszonra fordítani bűncselekmény. Ez a kijelentés szinte mindenkit meglepett. Az óra végén láthattunk egy videót, ahol egy 15 éves lány az interneten ismerkedett meg egy fiúval, akivel később találkozót beszéltek meg a lány lakásán. A lányt megerőszakolta egy nála jóval idősebb férfi, akit a fiú engedett be a lány lakásába. Ez mindenkinek tanulságos volt. Tóth Kovács Edit és Vígh Bence Ezt megelőzően az 5-6. évfolyamosoknak is volt előadás az internethasználat veszélyeiről és káros hatásairól. A napot az alsó tagozatosok kerékpárjainak átvizsgálásával zárták. Ellenőrizték a kötelező felszereléseket: fék, csengő, prizma, világítás. Akiét rendben találták, matricát kapott a kerékpárjára. Legközelebb a családi napon tud matricát szerezni az, akinek rendben lesz a kerékpárja. Mert biztos ráleltél sok szép dologra lomtalanítás közben: II. Nagymágocsi Bolhapiac és Baba-Mama Börze június 9. vasárnap 9-12 óráig június 2. vasárnap órakor MISE a római katolikus templomban Ezt követően ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS Meguntad? Nem használod, de valamiért nem dobod ki? Neked már lomkupac, másnak kincsesbánya! Regisztrálj! Gyere El! Hozd el régi, új, megunt, nem használt stb. dolgaidat, gyermeked régi ruháit! És árusítsd ki! Mik ezek? - szerszámok, eszközök a garázsból, kamrából, edények, használati tárgyak - könyvek, újságok, gyűjtemények, dísztárgyak - ruhák, játékok, gyermekholmik stb. Helyszín: Nagymágocsi Piactér Regisztráció: Tamás Erikánál június 7-én 18 óráig Személyesen vagy telefonon: 0670/ Helyszín: Római katolikus templom előtti emlékmű Beszédet mond: Atkári Krisztián polgármester Közreműködik: Varga Aladár Asztalbérlés ingyenes! Előzetes regisztráció kötelező!

9 2013. május 9. oldal Permetezési tanácsok A következőkben Kun István az almafélékre, az őszibarackra, a szilvára, a cseresznyére és a meggyre vonatkozó permetezési javaslatait közöljük augusztus 31-ig. Almafélék: KARATE ZEON (10 l vízhez 2-3 ml) Június elején DITHANE M.-45 (10 l vízhez 2dkg) AKTARA vagy TOPÁZ (10 l vízhez 3 ml) Kb. két hét múlva: KARATE ZEON, TOPÁZ vagy THIOVIT (10 l vízhez 5 dkg) Keserűsó (lombtrágya 10 l vízhez 5 dkg) A 7-8. hónapban ugyanazok. (Egy alkalommal tegyünk a permetlébe 2 dkg VOLDÜNGER lombtrágyát.) Két-három hetenként lehet ismételni a fentieket. Őszibarack: Június elején: AKTARA, DITHANE M.-45 A hó végén AKTARA helyett KARATE ZEON. Szilva: Hasonlóan az őszibarackhoz, majd június 20-a körül KA- RATE ZEON. Cseresznye-meggy: AKTARA a levéltetű ellen Minden permetlébe tegyünk 2 ml NONIT nedvesítőt. Ez az anyag elősegíti a vegyszerek felszívódását. Forrás: Délvilág napilap május p. A Kossuth Lajos utca 14. szám alatti VEGYES IPARCIKK üzlet ajánlata Kaphatók többek között: dekornád, gipszkarton, OSB lap, burkolatragasztók, zsákos és színre kevert vakolatok, hőszigetelési anyagok, Ytong, kémény és falazó téglák, fűrészáru, búvár és öntözőszivattyúk, hidrofor és sok más öntözéstechnikai termék, hordók, műanyag áruk bő választéka, munkaruházat tetőtől talpig. Továbbra is várjuk kedves vásárlóinkat folyamatosan bővülő árukészlettel!

10 10. oldal XXV. évfolyam 5. szám Mit is árul a Csibekuckó? Körkérdés A faluban működő vállalkozókat bemutató sorozatunkban most a Csibekuckót és annak gazdáját látogatjuk meg. A tiszta, rendes kis bolt bérlője jókedvűen, mosolyogva várja a vevőket. A beszélgetésre is azonnal vállalkozott és kérésemre nagyon röviden be is mutatkozott. - Ádász Katalin vagyok, Orosházán lakom, van egy kislányom, mást nem tartok fontosnak elmondani. - Mikor kezdte itt a működését? októberében. Előtte 10 évig dolgoztam ügyintézőként Orosházán a polgármesteri hivatalban. - Hogy jött az üzletkötés ötlete? - Ez egy kényszerű váltás volt. - Hogyan jött Nagymágocsra? - Vannak itt rokonaim és így kerültem ebbe a faluba. Többször voltam náluk és nézegettem ezt a helyet, hogy milyen jó lenne egy kis boltot nyitni itt. - Mutassuk be akkor egy kicsit a boltot! Pontosan mit is árul? - Főleg baromfit, de most már sertés, kacsa és pulykahúsom is van. Tótkomlósról jön a füstölt áru: kolbász, szalonna, disznósajt, hurka, kolbász és abált szalonna. Eleinte szárnyassal indultam csak, de annyira keresték az egyéb árukat is, hogy most már fele-fele arányban van. - Milyenek az árak? Hogyan tartja a versenyt a többi bolttal? - A szárnyasáruk jó áron vannak, az orosházi árakhoz képest alacsonyabbak. Egy helyi kistermelőtől vásárolom a szárnyasokat, aki olcsón tudja adni, így én is olcsóbban árulhatom. A többi áru pedig átlagos árban van. A csirkehús kisvágóhídról jön. Kézi feldolgozással, nem nagyüzemi szalagrendszerrel dolgoznak. - Mondjunk akkor egy árat! - Az egész csirke ára kilónként 770 Ft. Különféle szórólapokon hirdetnek egész csirkéket. Úgy gondolom, hogy ez olcsóbb, mint a környéken. A sertéshús pedig átlagosnak mondható. - Az ÁNTSZ hogyan fogadja el, hogy kicsi vágóhídról származik az áru? - Nincs vele gond, ugyanis a vágóhíd teljesen legális, az ÁNTSZ által bevizsgált. A hatósági engedélyei is megvannak. Minden áru igazolással érkezik. - Nehéz kérdés következik: - Mi történik a szavatosság lejárta után az árukkal? - Azt nem várom meg, hogy lejárjon a szavatosságuk, a lejárat előtt hazaviszem az árukat, otthoni felhasználásra. Ki semmit sem dobok. Itt mindig friss hús kapható. Ami nem kel el, azt sem hagyom megromolni, de ilyen alig akad. Szombat délre szinte kiürülnek a polcok. Most már tudom, mennyit érdemes rendelni. - Mi történik, ha mondjuk egy lakodalomra nagyon sok áru kell, azt is bírja az említett kis vágóhíd? - Igen, bírja. Például a ballagásokra, ha egy jó héttel előbb leadják a megrendelést, tudom teljesíteni. - Birkahúst is árul, mert az nálunk népszerű? - Nem azt még nem sikerült beszerezni, de marhahúst tudok adni. - Lehet mondani, hogy kialakult a törzsvevők köre? - Fél éve vagyok nyitva, lassan alakul a vevőkör, de remélem, még új vevők is jönnek. - Bevált-e nagyjából az elképzelése ezalatt a fél év alatt? - Talán most már van hozzá remény, hogy gazdaságos lesz a bolt. Voltak nehéz időszakok is, de mára már kicsit jobban megy. - Befejezésül, mivel hívja a vevőket, miért érdemes idejönni? - Tudják a vevők, hogy itt milyen áruk vannak, mindig megkapják, amit keresnek. - A bérleti díj nem emelkedett nagyon? - Csak az infláció mértékében és ez még elfogadható. - Nem tapasztalt semmi ellenségeskedést a környékbeli boltok vezetőinek részéről? - Nem. Én szeretem a mágocsi embereket, nagyon aranyosak. Senkivel semmiféle összetűzésem nem volt. - Egyszemélyes a vállalkozása? - Igen, egyedül dolgozom. - Akkor hogyan lesz a szabadság? - Majd néhány napra elmegyek a nyáron, de nem hosszú időre. Talán a testvérem besegít egy kicsit. Neki van megfelelő végzettsége. - Önnek milyen végzettsége van? - Környezetgazdálkodási agrármérnök vagyok, de a bolti eladói és a boltevezetői képesítésem is megvan. - Köszönöm a beszélgetést és sok vevőt kívánok! Labádi József

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör

Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. XXV. évf. 2. szám Ára: 100,- Ft Húszéves a Nefelejcs Népdalkör 2013. február 9-én különleges napot ünnepelt a községünk, noha Jeles napok című írásában Dóczi Jusztina szerényen elhallgatta, de ezen

Részletesebben

2012. XXIV. évf. 10. szám Ára: 100,- Ft Hangos falugyűlés

2012. XXIV. évf. 10. szám Ára: 100,- Ft Hangos falugyűlés 2012. XXIV. évf. 10. szám Ára: 100,- Ft Október 4-én 200-250 ember gyülekezett a kultúrház nagytermében. Bevezetőül egy kisfilmet láthattunk a falu nevezetességeiről. Ezek után Atkári Krisztián polgármester

Részletesebben

Képek a Hírmondó-karácsonyról

Képek a Hírmondó-karácsonyról 2013. XXV. évf. 1. szám Ára: 100,- Ft Képek a Hírmondó-karácsonyról Tartalomból: Arzénmentes ivóvíz zacskóban * Költségcsökkentő beruházás a közintézményeknél * Tűzifa a rászorulóknak * ÁMK az iskola kiválása

Részletesebben

2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ

2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ NAPTÁR MELLÉKLETTEL 2012. XXIV. évf. 11-12. szám Ára: 150,- Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2012. december 16-án, vasárnap 15 órakor a mûvelôdési ház nagytermében tartandó FALUSI

Részletesebben

II. Civil és Családi Nap vendéggel

II. Civil és Családi Nap vendéggel 2012. XXIV. évf. 9. szám Ára: 100,- Ft II. Civil és Családi Nap vendéggel Hogy mi volt különleges ebben az augusztus 25-ei napban? A környezet, az idő, a közös munka és még jó néhány dolog, de valamit

Részletesebben

Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek

Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek Fotók: VP Főigazgatói kérésnek eleget téve, eredeti elképzeléseinket megváltoztatva, külön ünnepség keretében, a hagyományos szombat délelőtti időpontban ballagtattuk

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

NYÁR VÉGI BESZÉLGETÉS AZ ÉVTIZED NAGY BERUHÁZÁSÁRÓL,

NYÁR VÉGI BESZÉLGETÉS AZ ÉVTIZED NAGY BERUHÁZÁSÁRÓL, XXI. 6. SZÁM 2011. szeptember ÉVFOLYAM NYÁR VÉGI BESZÉLGETÉS AZ ÉVTIZED NAGY BERUHÁZÁSÁRÓL, ÉS SOK MÁS FONTOS DOLOGRÓL A KIS ÚJSÁG olvasói már megszokhatták, hogy Matuszka Antal, településünk polgármestere

Részletesebben

Nyári nyitva tartás. 2014. június 19. - XXV. évf. 25. szám 20 oldal, 200 Ft

Nyári nyitva tartás. 2014. június 19. - XXV. évf. 25. szám 20 oldal, 200 Ft A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. június 19. - XXV. évf. 25. szám 20 oldal, 200 Ft Napló............ 2-4 A sportkomplexum állása..... 3 Leragasztott postaláda...... 5 Razzia

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Köszönet Seregélyes adományozó lakóinak! Virágos Seregélyes A TARTALOMBÓL: A műsort minden korosztálynak ajánlják!

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Köszönet Seregélyes adományozó lakóinak! Virágos Seregélyes A TARTALOMBÓL: A műsort minden korosztálynak ajánlják! Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXI. évfolyam, 3. szám 2011. július A Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes Csíkszereda város egyik néptáncegyüttese. A helyi fiatalok mellett

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Veszélyessé duzzadt a folyó

Veszélyessé duzzadt a folyó Rácalmás 1 2013. június XX. évfolyam 6. szám TARTALOM A polgárőrök láthatósági mellényt ajándékoztak a kerékpáros diákoknak. 8. oldal Gyermeknap volt a Jankovichkúriában. 9. oldal A szerb nemzetiségűek

Részletesebben

Búcsúzó -részlet- Meghívó. Jobbágy Károly

Búcsúzó -részlet- Meghívó. Jobbágy Károly 2009. június Ára: 150 Ft XV. évfolyam 6. szám Jobbágy Károly Búcsúzó -részlet- Búcsúzunk attól, aki minket éveken át a jóra intett, tanított - s védett, hogyha kellett, így cseperedtünk szíve mellett.

Részletesebben

MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN JÁRTUNK

MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN JÁRTUNK XIX. évfolyam 10. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN JÁRTUNK Kistérségi reneszánsz nap az iskolában A Kistérségi reneszánsz nap október 1-jén reggel fél 10- kor vette kezdetét, korhû

Részletesebben

JÁRDAÉPÍTÉS ANYÁK NAPJÁRA HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT

JÁRDAÉPÍTÉS ANYÁK NAPJÁRA HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT JÁRDAÉPÍTÉS Hercegkút Község Önkormányzata az ÉMOP-3.1.3/ B-09-2009-0003 számú Támogatási szerződéssel jóváhagyott

Részletesebben

Magyar jakobinus dala

Magyar jakobinus dala 2009. november Ára: 150 Ft XV. évfolyam 11. szám Ady Endre Magyar jakobinus dala - részlet - Ujjunk begyébõl vér serken ki, Mikor téged tapogatunk, Te álmos, szegény Magyarország, Vajon vagy-e és mink

Részletesebben

Engesztelô zarándoklat

Engesztelô zarándoklat Engedélyt kaptunk a víztározóra Még a 2006-os választás idején ígérte azt Franka Tibor polgármester-jelölt, hogy megválasztása esetén a HÉV sínek szilasligeti oldalán lévõ környezetvédelmi területen szaknyelven

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2007. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Fergeteges buli! A Liliom Óvoda nagy hangsúlyt fektet a családi házzal való kapcsolat ápolására, elmélyítésére. Ennek

Részletesebben

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település

egészségügyi, oktatási intézmény, vagy esetleg önkormányzat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a település XXII. 6. SZÁM 2012. szeptember ÉVFOLYAM A falu, ahol élünk.. Az utóbbi idõben sok minden szárnyra kapott a település életével, jelenével, jövõjével kapcsolatban. Nem csoda ez, hiszen a folyamatos változás,

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Április 18-án aláírhatják a támogatói szerzõdést

Április 18-án aláírhatják a támogatói szerzõdést 2012. április 13. Ára: 99 Ft FÜGGETLEN, KÖZÉLETI KÉTHETILAP Április 18-án aláírhatják a támogatói szerzõdést Nagyon fogy az idõ, szinte már csak két hetük maradt azoknak a mindszenti ingatlantulajdonosoknak,

Részletesebben

Osztályok mutatkoztak be az iskolai farsangon

Osztályok mutatkoztak be az iskolai farsangon XXII. évfolyam III. szám 2014. március Ára: 120 Ft Osztályok mutatkoztak be az iskolai farsangon Az Árpád Fejedelem Általános Iskola egyik legnagyobb rendezvénye a farsangi mulatság. Ilyenkor az osztályok

Részletesebben

Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM. 24. évfolyam 12. szám

Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM. 24. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Áldott, békés karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! FÓRUM ÁB O LNAI 24. évfolyam 12. szám 2013. december

Részletesebben

Politika-mentesen is eredményesen!

Politika-mentesen is eredményesen! Politika-mentesen is eredményesen! Új orvosi rendelő és postahivatal a Petőfi- és Erzsébet telepen! EU-s pályázati sikerek! Pontos hiteltörlesztés. Csak néhány példa arra, hogy politika-mentesen is sikeres

Részletesebben