VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés február 16-ai üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. február 16-ai üléséről"

Átírás

1 VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés február 16-ai üléséről

2 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés február 16-ai üléséről Jelen vannak: Dr. Balogh Zoltán Dr. Szabó Gábor Knapp János Pál Szaniszló Zoltán Kovács Attila Székely Antal Michl Miklós Turi Bálint Nagy Sándor Dr. Udvardi Erzsébet Popovics György Ujházy Emil Simon Géza Winkfein Csaba Zentai-Plajner Zsolt (összesen: 15 fő) közgyűlési tag továbbá: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra megyei aljegyző Nagy Mária, a K-E Megyei Területi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke Waldmann-né Baudentisztl Éva a K-E Megyei Területei Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke Horányi Márton könyvvizsgáló Dr. Mészáros Gyula, a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja Tóth Győző és Hunyadi Imre, a Művelődési, Oktatási, Nemzetközi és Idegenforgalmi Bizottság tagjai Metzger Gyula, az Ügyrendi és Közrendvédelmi Bizottság tagja a megyei önkormányzati hivatal főosztályvezetője, és munkatársai (8 fő) (Az ülés megkezdése előtt a közgyűlés tagjai a következő anyagokat kapták kézhez: Könyvvizsgálói vélemény a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről Csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

3 3 Popovics György köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja a határozatképességet. A tárgyalás megkezdését megelőzően arra kéri a testület tagjait, ha a hivatal dolgozóihoz intézendő kérdéseik vannak, akkor azt a hivatalvezető, a megyei főjegyző útján juttassák el a válaszadást előkészítő köztisztviselőhöz. Ezt követően az elektronikus formában kiküldött, illetve az ülés előtt kiosztott anyagra hívja fel a figyelmet. Winkfein Csaba, Dr. Péntek Péter napirendi pontokkal kapcsolatos észrevétele/reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György a kiküldött meghívó és a januári testületi ülésen elfogadott 3/2012. (I. 26.) számú közgyűlési határozat alapján a következő napirend elfogadására tesz javaslatot: 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása 5. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács évi központi működési támogatásának elszámolása b) Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi beszámolójáról c) A Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács továbbműködtetése és tag delegálása d) Tag delegálása az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba 6. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011.évi működéséről (2.) Interpelláció Kérdés Egyéb bejelentés A megyei közgyűlés egyetért a javaslattal és 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 12/2012. (II. 16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a február 16-ai ülése napirendjét a következők szerint állapítja meg: 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása

4 4 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása 5. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala e) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács évi központi működési támogatásának elszámolása f) Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi beszámolójáról g) A Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács továbbműködtetése és tag delegálása h) Tag delegálása az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba 6. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működéséről (2.) Interpelláció - Kérdés - Egyéb bejelentés Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke 1. napirendi pont: Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Popovics György tájékoztatást ad arról, hogy a Hivatal az önkormányzati rendeleteknek megfelelően a megyei önkormányzat hivatalos honlapján közzé tette a címek adományozására szóló felhívást. Ezúton is emlékeztet arra, hogy az adományozásra vonatkozó javaslatokat a kitüntető címek vonatkozásában március 31-éig írásban kell eljuttatni a megyei főjegyzőhöz, míg a Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért cím esetében a kitöltött jelölőlapot február 28-áig lehet megküldeni. Ujházy Emil, Winkfein Csaba, Popovics György, dr. Péntek Péter kérdése/hozzászólása/reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György ezt követően szavazásra bocsátja a közgyűlés márciusi ülésével kapcsolatos javaslatot. A megyei közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 13/2012. (II.16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elfogadja a március 29-ei ülésére vonatkozó alábbi napirendi pontokat Március 29.

5 5 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke 3. Alapító okirat módosítása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke 4. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke 5. A évi munkaterv elfogadása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke 6. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működéséről (3.) Előterjesztő: a cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke 7. Egyebek Határidő: március 29. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Popovics György szavazásra bocsátja a Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó II. határozati javaslatot. A megyei közgyűlés 11 igen és 4 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 14/2012. (II.16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elfogadja a 11/2012. (I. 26.) számú közgyűlési határozat 1. pontjának - a megszűnt Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács, és a jogutód megyei önkormányzat közötti átadás-átvételi eljárásra vonatkozó - végrehajtására adott jelentést. Határidő: február 16. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Popovics György szavazásra bocsátja a Komárom-Esztergom Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba történő delegálással kapcsolatos módosító javaslatot A megyei közgyűlés 4 igen és 11 nem szavazattal a következő határozatot hozza:

6 6 5/2012. (II.16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés nem fogadja el azt a módosító javaslatot, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba a megyei közgyűlés alelnöke helyett a megyei közgyűlés elnökét delegálja. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke Popovics György ezt követően szavazásra bocsátja a delegálással kapcsolatosan beterjesztett javaslatát. A megyei közgyűlés 11 igen és 4 nem szavazattal a következő döntést hozza: 16/2012. (II.16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Simon Gézát, a megyei közgyűlés alelnökét delegálja a megyei önkormányzat képviselőjének a Komárom-Esztergom Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba; és egyidejűleg felkéri, hogy rendszeresen adjon tájékoztatást a közgyűlés részére a Bizottság munkájáról, döntéseiről, ajánlásairól. Határidő: Felelős: folyamatos Popovics György, a közgyűlés elnöke Simon Géza, a közgyűlés alelnöke Popovics György szavazásra bocsátja a Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó IV. határozati javaslatot. A megyei közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 17/2012. (II.16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elfogadja a következő közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 282/2012. (XII. 22.) 283/2011. (XII. 22.) 285/2011. (XII: 22.) 3/2012. (I. 26.) 6/2012. (I. 26.) 11/2012. (I. 26.) 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekről adott tájékoztatót. Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző

7 7 2. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Popovics György arról tesz említést, hogy az előző év megfelelő módon történő lezárását szolgálja az előterjesztés. Ebben az anyagban tulajdonképpen a tavalyi év összes megtörtént eseménye leírásra és beépítésre került Winkfein Csaba, Popovics György, dr. Péntek Péter hozzászólása/reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és - 11 igen és 4 nem szavazattal - a következő rendeletet alkotja: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2/2012. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló - többször módosított - 1/2011. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (Az önkormányzati rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 3. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Dr. Péntek Péter a rendelet-tervezet 7. (1) bekezdésének, valamint a 15. (4) bekezdése utolsó mondatának javítását kéri. Winkfein Csaba, Ujházy Emil, Knapp János Pál, Szaniszló Zoltán dr. Balogh Zoltán, Székely Antal, Michl Miklós, Turi Bálint, Popovics György, dr. Péntek Péter kérdése/hozzászólása/reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György szavazásra bocsátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet. A megyei közgyűlés 9 igen és 6 nem szavazattal a következő rendeletet alkotja: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 3/2012. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről (Az önkormányzati rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

8 8 4. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György szavazásra bocsátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A megyei közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 4/2012. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - többször módosított 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (Az önkormányzati rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.) Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés egyetért a beterjesztett határozati javaslattal és 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 18/2012. (II.16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés felhívja a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(III.29.) számú önkormányzati rendeletnek a módosító 4/2012. (II. 16.) számú önkormányzati rendelettel történő egységes szerkezetbe foglalásáról és közzétételéről. Határidő: március 1. Felelős: Dr. Péntek Péter, megyei főjegyző 5. napirendi pont: Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala 5. a) napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács évi központi működési támogatásának elszámolása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és - 11 igen és 4 nem szavazattal - a következő határozatot hozza:

9 9 19/2012. (II. 16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács évi működési támogatásának elszámolásáról szóló szakmai és pénzügyi elszámolást. 2. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét az elszámolás a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő megküldésre. Határidő: február 28. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika 5. b) napirendi pont: Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi beszámolójáról Előterjesztő: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Popovics György köszönti a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség monitoringés minőségirányítási egység vezetőjét, Gáspár Editet. Gáspár Edit szóbeli kiegészítése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György megköszöni a tájékoztatást. Javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és - 11 igen és 4 nem szavazattal - a következő határozatot hozza: 20/2012. (II. 16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi beszámolójáról szóló előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 1. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi szakmai beszámolóját az előterjesztett részletezéssel és tartalommal jóváhagyja. 2. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el: BEVÉTELEK /ezer Ft-ban/ Eredeti előirányzat ezer Ftban Módosított előirányzat ezer Ftban Teljesítés ezer Ftban Támogatásértékű működési bevételek a./ Kormánytól - ebből

10 es NFM szerződés - működési támogatás TRFC NFGM szerződés Hazai fejlesztési programokkal összefüggő kommunikáció b./ Megyei Területfejlesztési Tanácsoktól - ebből Komárom-Esztergom megyei TFT Veszprém megyei TFT Fejér megyei TFT Működési célú pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK /ezer Ft-ban/ Eredeti előirányzat ezer Ftban Módosított előirányzat ezer Ftban Teljesítés ezer Ftban Dologi és egyéb folyó kiadások a./ Belső ellenőr költsége b./ Bankköltség Támogatásértékű működési kiadások a./ Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részére b./ "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács részére c./ Balaton Térségi Fejlesztési Tanács részére d./ Brüsszeli iroda támogatása e./ Egyéb támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a./ évi Brüsszeli iroda működtetési költsége b./ évi Felhalmozási kiadások maradványa KDRFÜ KFT részére a./ Költségvetési törvény alapján működési támogatás évi évi b./ TEKI, HÖF, TRFC c./ Hazai fejlesztési programokkal összefüggő kommunikáció MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 11 3. Elfogadja a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi működési támogatása, előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő elszámolását. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke 5. c) napirendi pont: A Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács továbbműködtetése és tag delegálása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Popovics György emlékezteti a testület tagjait arra, hogy a határozati javaslat 3. pontjával kapcsolatosan módosító indítvány érkezett. A kivetítőn is ennek megfelelően olvasható az általa befogadott és az érintett polgármesterrel egyeztetett javaslat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és 11 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 21/2012. (II.16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal közösen tovább kívánja működtetni a Szigetköz - Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanácsot, ezt saját szervezeti és működési szabályzatában is elfogadta. 2. A tanácsba tagként az önkormányzat képviselőjeként a közgyűlés alelnökét, Simon Gézát delegálja. 3. Javasolja - Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatával egyetértésben - hogy a Tanács szavazati jogú tagjaként a felkért egyéb szervezetek képviseletében - a mosonmagyaróvári kistérségből delegált személyen túl - a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának delegáltja vegyen részt, míg Ács város polgármestere állandó meghívottként tevékenykedjen a Tanács munkájában. 4. Elfogadja jelen határozat 3. pontjában szereplő kiegészítéssel a Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács Alapító Okiratának módosítását. 5. A tanács évi működéséhez 25 E Ft tagdíj biztosításával járul hozzá, amely a várható törvényi változásokra, az abból következő kötelezettségekre, a növekvő területfejlesztési feladatokra, 100 E Ft-erejéig kiegészíthető még évi költségvetésében a tagdíj összegét biztosítja. 6. Egyetért a Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata módosítási javaslataival, a határozatot megalapozó előterjesztés 2. melléklete szerint. Javasolja annak térségi tanács részéről történő elfogadását.

12 12 7. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a határozatot és a javasolt kiegészítések átvezetését tartalmazó alapító okiratot és a tanács szervezeti és működési szabályzatának módosítását a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnak küldje meg. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika 5. d) napirendi pont: Tag delegálása az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és 11 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 22/2012. (II. 16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Simon Gézát, a megyei közgyűlés alelnökét jelöli ki a megyei önkormányzat képviselőjének az Észak-Dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba; és egyidejűleg felkéri, hogy rendszeresen adjon tájékoztatást a megyei közgyűlés részére a Tanács munkájáról. Határidő: Felelős: folyamatos Popovics György, a közgyűlés elnöke Simon Géza, a közgyűlés alelnöke 6. napirendi pont: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működéséről (2.) Előterjesztő: Nagy Mária, a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke Nagy Mária szóbeli kiegészítése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György, Ujházy Emil hozzászólása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 23/2012. (II. 16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működéséről szóló tájékoztatót.

13 13 Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 2. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy készítse el a megyei nemzetiségi önkormányzatokkal az együttműködési megállapodásokat június 1-jéig, a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény szerinti feltételeknek megfelelően. Határidő: június 1. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Varga Zita, nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Interpelláció, kérdés, egyéb bejelentés nem hangzott el. Popovics György megköszöni a testületi ülésen való részvételt és az ülést berekeszti. Kmf. Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Popovics György a közgyűlés elnöke

14 A február 16-ai közgyűlési jegyzőkönyv melléklete Hozzászólások, kérdések, reagálások Winkfein Csaba A múlt alkalommal a Pénzügyi Bizottság ülésén és a közgyűlésen is jeleztem, hogy a októberben megalakult közgyűlés hatáskörébe vagy az önkormányzat hatáskörébe tartozó megbízási szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatót kapjunk mind a Pénzügyi Bizottságra mind pedig a közgyűlésre szerettem volna egy ilyen előterjesztést kérni, hogy lássuk ezt világosan, hogy milyen megbízási szerződések voltak? Milyen összegben kerültek ezek a szerződések? Milyen teljesítmények voltak mögötte? Azt a választ kaptam akkor mindkét alkalommal, hogy a következő ülésen erről tárgyalni fogunk. A Pénzügyi Bizottság ülésére sem érkezett, sem a közgyűlésre ilyen előterjesztés. Ezzel kapcsolatba szeretnék kérdezni, hogy ez mikorra készül majd el. Dr. Péntek Péter A hír eljutott hozzám. Ez bizottsági ülésen vetődött fel először. Elnézést kérünk érte. Valóban most annyira összezsúfoltak a feladatok, hogy valóban ez elmaradt, de ígérem, hogy minél előbb még közgyűlés előtt is kiküldjük a képviselők részére elnök úr és általam aláírva majd. Azt biztos, hogy nincs semmi titkolni valónk, de nem ezért nem adtuk le, hanem azért, mert valóban rengeteg volt a feladat. Elnézést kérünk ezért, kis türelmet kérek. 1. napirendi pont: Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásról Ujházy Emil Rögtön erre, amit most fölolvasott az imént ez megkaphatnánk ban, hogy pontosan tudjuk, hogy hogyan és miként kell ezeket. Popovics György Kérem, hogy ezt akkor küldjük ki a képviselő úrnak. Ujházy Emil A honlapon nem találtam az előző közgyűlés jegyzőkönyvét, emlékeztetőjét, mert jegyzőkönyvnek nem nagyon lehet nevezni, inkább emlékeztetőjét. Ezért az MSZP frakció nevében szeretném kikérni a szószerinti hanganyagot a decemberi közgyűléseinkről és a januáriról, ami volt, ennek a három közgyűlésnek az anyagait. Az internetet böngészve még két dologra szeretném fölhívni a figyelmet, jobban mondva kérdésként is meg figyelemfelhívásként is az 1. sz. függelékünk a közgyűlés társulásai. Ezek még a mai napon érvényesek-e vagy sem. Nem kellene ezt megváltoztatnunk a Szervezeti és Működési Szabályzatban? A másik pedig a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények ez a 7. függelék. Ezeket nem kell-e megváltoztatnunk vagy átvezetnünk, mert

15 2 annyi minden miatt már hozzányúltunk az SZMSZ-hez, de február közepén vagyunk és ezek még mindig ott vannak és ott találhatóak. Dr. Péntek Péter Valóban így igaz, ahogy elmondta a képviselő úr. Már nagyon sok minden okafogyottá vált az SZMSZ-ből, de elnök úrnak is az az elképzelése és a közgyűlés is egyet fog ezzel érteni, hogy ne kapkodjunk minden hónapba az SZMSZ-hez, március hónapba szeretnénk előterjeszteni egy radikális átfogó módosítást avagy új SZMSZ-t. Több megye meglépte, hogy új SZMSZ-t adtak ki, de mindenképpen szeretnénk átfogó reformját megcsinálni vagy fölülvizsgálni az SZMSZ-t és az egyéb rendeleteinket is. Ez lenne a következő lépés SZMSZ, Ügyrend és a rendeletek fölülvizsgálata. Indokolt, dolgozunk, rajta vagyunk. Winkfein Csaba Nyilván a jegyzőkönyveket megkaptuk majd. A technikai észrevételek: január 28-án volt Csolnokon megyei svábbál, ott részt vettünk elnök úrral, képviselő-társammal közösen. Annyit kérnénk szépen, hogy a képviselő úr Ujházy képviselő úr nevét majd pontosan írjuk rövid U -val. Nyilván technikai hiba, hogy elnök úr nem lehetett egyszerre két helyen 8 órakor Bábolnán és Csolnokon ezen a napon. Gondolom ez majd pontosításra kerül. Aki látja a 9. oldalon az látja mind a kettőt, hogy 20 órakor megyei amatőr sakkfesztivál. Nyilván csak technikai. Ezt a pontosítást kérném. Amiért szót kértem. Szeretném kérni, hogy a határozati javaslatokról külön szavazzunk. Ez lenne az egyik kérésem. A másik pedig a 3. határozati javaslatnál szeretném javasolni, hogy Simon Géza helyett Popovics György elnök úr vegyen részt a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságban. Az indoklás pedig egyszerű. Több alkalommal is elmondtuk, hogy az alelnök szerepét a későbbiekben társadalmi alelnökként javasoljuk és elnök úrnak nincs más lehetősége, mint hogy főállásként lássa el ezt a feladatát. Javasolnánk, hogy Popovics elnök úr, mint főállású elnök vegyen részt ebben a munkában és nyilván javasolni fogjuk a költségvetés tárgyalásánál is, hogy Simon Gézát pedig főállású alelnökség helyett társadalmi alelnökké bízzuk meg a jövőben. Ez egy módosító javaslat. Köszönöm szépen. 2. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Winkfein Csaba Köszönöm a szót Elnök úr. Nyilván ez az dokumentum, ami az elmúlt 20 év megyerendszerét, az elmúlt 20 év megyei működését zárja le. Ezzel a dokumentummal véglegesen befejeződik a megye 20 éves működése. Azt gondolom, hogy akkor, amikor októberében letettük az esküt, akkor nem gondoltuk volna, hogy februárjában egy ilyen dokumentumot kell majd elfogadnia a megyei közgyűlésnek. Nem gondoltuk, hiszen senki a kampányában nem említette, hogy ő azt tervezi, neki az az elképzelése, az a célja a megyerendszer jövőjéről, hogy teljes egészében lezárja, hogy az intézményrendszerét teljes egészében átadja az államnak vagyonával együtt. Nem gondoltuk azt se, hogy a 20 éves megyében élők munkáját így fogják Önök megköszönni. Ez az a dokumentum, ami teljes egészében lezárja a múltat, lezárja azt a 20 évet, ezzel elköszönünk kvázi a megye működésétől, a megyei intézményrendszer, intézményfenntartó rendszerétől. Önök sajnos az állam és azon belül is Orbán

16 3 Viktor első szavára, első gondolatára igent mondtak, hogy lemondanak a megye intézményeiről, lemondanak a megyei működésről, amit az elmúlt 20 évben megszokhattak az itt élő polgárok. A problémája az ennek az egésznek és ezt már többször elmondtam, hogy Önök nem így indultak el a 2010-es önkormányzati választásokon. Önök egy szóval nem említették, hogy a kampányuk, nem volt a kampányuknak a fő mottója az, hogy a megye befejeződik, a megyerendszer teljes egészében meg fog szűnni. Nyilván a következő napirendi pontba meg pontosan fogjuk látni és ma a bizottsági üléseken is láttuk, hogy mondjuk ki, nem lesz feladata, érdemi feladata ennek az új megyei rendszernek, ennek az új megyei önkormányzatnak. Azt látjuk, hogy a bérek nagy jelentős része személyi juttatásokra, személyi kiadásokra fognak elmenni. Azt látjuk, hogy fő feladatokra nem fog egy forint se szinte jutni. Azt látjuk, hogy azok a feladatok, amelyeket közösen megfogalmaznánk egy ilyen megyei működésnél, na azok a feladatok ide nem kerülnek még véletlenül se. Hanem elkerülnek egy olyan Kormányhivatalhoz, akit senki nem választott meg. Egy olyan Kormányhivatalhoz és annak vezetőjéhez egy FIDESZ-es országgyűlési képviselőhöz, akire senki nem adta a megbízását. Értem itt a választópolgárokat, nyilván az Orbán Viktor és a kormány így döntött. Orbán Viktornak a kinyújtott keze az, aki ma már eldönti itt a megyében, hogy hogyan működnek az intézmények, hogyan működik az egész rendszer, kiket fognak majd kinevezni és kiket nem. Látjuk, hogy mindenki bizonytalanságba van és ez mind ennek a munkának, ennek az elmúlt másfél évnek az eredménye. Ma azt látjuk és halljuk az intézményekben dolgozóktól, vezetőktől, hogy nem tudják, hogy mi lesz az ő sorsuk, hogy hogyan fog itt a következő időszakban működni az intézményrendszer, az intézményhálózat. Nyilván sok mindent hallunk sajtóból, innen-onnan, azt látjuk és azt tapasztaljuk és halljuk, hogy különböző intézményeket be fognak zárni. Nyilván itt nem a megyei kórházról van mondjuk elsősorban szó, hanem vidéki városokban lévő kórházakról lásd Kisbér, lásd Komárom, ahol a jövőben már lehet hogy nem lesz egészségügyi ellátás, legalább is abban formájában amiben ma van. Lehet, hogy járó-beteg ellátás lesz, de fekvőbeteg ellátás nem, ha jól látjuk, meg ha jól halljuk a híreket. Nem tudjuk, hogy a megyében lévő oktatási intézmények hogyan fognak működni azokat sem, amelyek itt voltak az elmúlt időszakban, azokat sem, amelyek köznevelési feladatokat látnak el. Teljes bizonytalanságot tudtak Önök előidézni ezzel a munkájukkal. Senki nem tudja, hogy ebben az évben mondjuk szeptemberben hogyan fog elindulni majd itt az oktatás, hogy az egészségügyi ellátás mondjuk jövő januárban, az egészségügyi ellátás jövő januárban hogy fog majd kinézni itt a megyében. Azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről igen is kellene majd beszélnünk akkor is, hogyha nem feladatunk, mégis egy megyei közgyűlésnek legalább kell, hogy rálátása legyen arra, hogy a megyében az egészségügyi ellátás, az oktatási rendszer hogyan működik. Azt gondolom, hogy ma kaptunk egy feladatot, hogy javasoljunk témákat a közgyűlés napirendjére. Én azt gondolom, hogy ezeket a témákat érdemes lesz elővenni, érdemes lesz erről beszélni és igen is kell, hogy a megyei közvéleményt tájékoztassuk arról, hogy a főbb kérdések azok hogyan fognak alakulni itt a megyében. Mégegyszer mondom, hogy ezzel a dokumentummal lezárjuk az elmúlt 20 évet. Amit mi mondtunk jelképesen, hogy a lakatot rátesszük az ajtóra, ez most megtörtént. Ma már ez a ház se a megyei önkormányzat tulajdona. Egy-két helyiséget még megkaptunk, illetve egy-kettőt bérelhetünk, de maga a Megyeháza is már elkerült tőlünk és az állam tulajdonába került. Amiről mi beszéltünk korábban, hogy hova fog eljutni ez a megyei önkormányzat kimondható, hogy ez idáig eljutott, teljes egészében bezárultak kapuk, befejeződött a megye 20 éves rendszere és ott tartunk, hogy ma ezt Önök el fogják fogadni nyilván és ezzel le is zárul ez a fejezet. Köszönöm szépen.

17 4 Popovics György Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincsen akkor én annyit mondanék erre, hogy nyilván nem először hallottuk képviselő úrtól ezeket a szavakat, bár ilyen nagy ívű összefoglalást még nem kaptunk ebben a témában. Én úgy gondolom, hogy nem most zárunk, hanem majd a zárszámadással, illetve a beszámoló elkészítésével. Az viszont kétségtelenül igaz, hogy az intézmények utoljára szerepelnek ilyen formában a megyei közgyűlésnek a rendeletében. Ez az anyag azért készült ugyan úgy, mint az előző években, hogy ezt az előző évben elvégzett tevékenységet mutassa be és ezt én úgy érzem, hogy ennek a funkciójának megfelel. Ezért kérem a közgyűlést, hogy támogassa az elfogadását. Dr. Péntek Péter Szeretném azért a sajtó kedvéért Winkfein képviselőnek a mondatát helyesbíteni. Ugyanis nem a Kormányhivatal vette át az intézményeket és a feladatokat, hanem a Megyei Intézményfenntartó Központ vette át. Másik pedig az épületnek a 10 %-a megyei tulajdonba maradt. Ezért is lesznek majd bizonyos kiadásaink, rezsikiadásaink az épülettel kapcsolatban. Nem az egész épület került át. Popovics György Lefordítva főjegyző úr azt mondta, hogy a Megyei Intézményfenntartó Központhoz kerültek az intézményeink és a szocialista frakció pedig mondta, hogy tudják. Winkfein Csaba Csak nagyon röviden. Nyilván arról beszéltünk, hogy az államhoz került, az államnak a része a Kormányhivatal, az államnak része az Intézményfenntartó Központ vagy nem tudom Megyei Intézményfenntartó Központ, hogy pontosak legyünk. Nyilván a Kormányhivatalnak van benne felelőssége, hogy hogyan fog működni a megyében lévő Központ. Itt érdemes pontosítani, a Kormányhivatalhoz tartozik. Én annyit mondtam szerintem ebbe nem kellett volna belemenni, hogy az államhoz kerültek az intézmények vagyonai. Ez szerintem egy eléggé tárgy gyűjtő fogalma és belefér ebbe a történetbe. 3. napirendi pont: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása Dr. Péntek Péter Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy két javítást végezzen az előterjesztés rendelet-tervezet részében. Elnézést kérünk a hibáért. Az első módosítás a 11. oldalon a 7. (1) bekezdés az általános tartalék összesen 5 M Ft, tehát az E betűt ki kell húzni és így 5 M Ft marad. A következő módosítás az egy kiegészítés. Ez pedig a 13. oldalon 15. (4) bekezdése utolsó mondata ez a jutalom/céljutalomról rendelkezik és az utolsó három szónál van egy probléma, hogy maximum és most hiányzik egy rész egy havi illetmény/fő összeg mértékéig van lehetőség amennyiben lesz rá fedezet. Maga a rendelet induláskor tiltja a jutalom kifizetését, csak bizonyos feltételek megléte esetén van lehetőség a jutalom fizetésére és csak egy havi mértékig. Winkfein Csaba Nyilván a Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyaltuk ezt a napirendet és a bizottság 3 nem mellett támogatta ezt a határozati javaslatot.

18 5 A bizottsági ülésen kérdésként tettem föl, hogy szeretném látni, hogy az össz költségvetésen belül a személyi kiadások azok hogyan néznek ki és nyilván a személyi kiadásokon belül pedig lássuk az elnök, alelnök fizetését. Ez azért fontos, mert múlt alkalommal itt megállapodtunk abban közösen, hogy nyilván a nehéz gazdasági helyzetünk, nyilván a nagyon minimális, szinte alig lévő feladatainkra, nyilván erre a 265 M Ft-os költségvetéstervezetre tekintettel úgy dönt a megyei közgyűlés egyhangúlag, hogy a tiszteletdíjunknak a 30%-áról lemondunk. Ez nagyon helyes, így is tettünk mindannyian és akkor azt javasoltuk, hogy ne csak a képviselőknél történjen meg ez a 30 %-os csökkentés, hanem az elnök, alelnök fizetésében is. Akkor azt a választ kaptuk, erre nyilván ők is számítottak erre a kérdésre és át fogják gondolni, hogy hogyan is képzelik el a jövőjüket. Nyilván mi ezt vártuk, hogy ilyen előterjesztés vagy ilyen határozati javaslat ide fog kerülni majd a Pénzügyi Bizottság elé, majdpedig most a közgyűlés elé. Ilyen nem készült. Pontosan tudjuk azt is, hogy az elnök esetében nincs más lehetőség, mint hogy főállású elnök legyen. Nyilván a törvényekhez lehet kapaszkodni és ragaszkodni és a tekintetben, hogy az elnök fizetését törvényileg nem lehet lecsökkenteni 30 %-kal. Természetesen egy megyei közgyűlési elnök, aki pontosan látja az egész folyamatot, hogy hogyan is jutott el idáig a megye ő maga is beláthatná, hogy milyen egyéb lehetőségei vannak számára. Mondjuk pontosan tudjuk, hogy a megyében működő kisebbségi önkormányzatok, alapítványok, egyesületek nagyon nehéz helyzetben lesznek az idei évben. Látjuk a költségvetés-tervezetből, hogy nagyon minimális összeg kerül ilyen tevékenységekre pl. sportra, ifjúsági sportfeladatokra 3 M Ft, de nem sok ilyen sort tudunk felsorolni ebben a költségvetés-tervezetben. Az lenne a javaslatunk, hogy elnök úr fontolja meg, hogy a fizetésének a 30 %-át felajánlja a megyében működő alapítványok, egyesületek, kisebbségi önkormányzatok részére. Így is segítve az ő munkájukat, segítve a megyében lévő szervezeteknek a munkáját. Alelnök esetében sokkal egyszerűbb a dolgunk. Alelnök úrnak kell magának eldöntenie, hogy ő hogyan képzeli a jövőjét itt a megyei közgyűlésben, illetve a megyei önkormányzatban. Ő megteheti, hogy egy olyan előterjesztést hoz ide a közgyűlés elé, amelyben javasolja a nehéz gazdasági helyzetre tekintettel, hogy főállású alelnök helyett, társadalmi megbízatású alelnökként kíván a későbbiekben tevékenykedni. Természetesen ez mellett nyilván ott is van lehetőség még további 30 %-os megtakarításra, amit nyilván mérlegelnie kell majd a megyei közgyűlésnek. Én azt gondolom, hogy ezekre a kérdéseinkre Önöknek érdemi választ kell adni. Nem tehetik meg, hogy szó nélkül elmennek ez mellett. Nyilván múlt alkalommal beszéltünk erről. Önöknek volt egy két-három hetes gondolkodási ideje. Én azt gondolom, hogy ma olyan helyzetben van az önkormányzat, hogy ezt a lépést meg kell tennünk. Itt a költségvetés tárgyalásánál én örültem volna, ha már olyan számok vannak beterjesztve, amelyek ezekre a kérdésekre választ adnak, azaz az elnök, alelnök tiszteletdíját máshogy kellett volna látnunk, illetve az elnökét nem, de az alelnökét igen. Önök azt a választ adták nekem a pénzügyi bizottsági ülésen, hogy a személyi kiadásokon belül az Önök kettőjük fizetése közel 13 %-át teszi ki ennek a költségvetésnek. Nyilván nincs benne az egyéb juttatások, az autók fenntartási költségei, a telefon és más egyéb költségek, amelyek pluszban jelennének meg ennél az összegnél. Ha mi jól számoltunk, akkor ez az összes költségvetés %-a lehet ez a tétel, ami nyilván meg nem az Önök fizetése, az autók fenntartása, telefon és más egyéb részek, nyilván a járulékok és más egyebekkel együtt. Ha ez igaz, akkor azt gondolom, hogy ilyen költségvetést még senki nem látott, hogy az elnök, alelnök fizetése és hozzájuk kapcsolódó juttatások, autók, stb. fenntartása ekkora tételt tegyenek ki ebben a költségvetésből. Úgy ráadásul, hogy más feladatokra meg alig jut. Önök arról beszéltek az elmúlt hónapokban, amikor én azt mondtam, hogy itt érdemi feladat nem lesz a megyei önkormányzatnál, legalább is ezt látjuk, hogy a kiemelt feladat nem más, mint a fejlesztések lesznek és a fejlesztésekkel való munka lesz az, amivel érdemben tevékenykedni fogunk. Ezzel szemben Önök egy 27 M Ft-os sort tettek be. Nem tudom, hogy ebből milyen

19 6 fejlesztések fognak megvalósulni itt a megyében, nyilván majd tanulmányok és más egyebek sajnos, amelyekből azért már mondhatjuk, hogy tele van a padlás. Legutoljára itt decemberben fogadtuk el a megye fejlesztési tervét, pontosan tudjuk, hogy milyen feladatok vannak. Igazából a forrásokat kellene látnunk, hogy ezek hogy fognak megvalósulni. Azt mondjuk, hogy Önök olyan tételeket tettek be ebbe a költségvetésbe, amire azt gondolom, hogy ebben a helyzetben az ég világon semmilyen szükség nincs. Többek között piár munkákon belül marketing, sajtó és más egyéb tételek, ezek ilyen 1., 2., 3 M Ft-os fejből mondom, nyilván ki tudjuk keresni, hogyha érdekel bárkit is, hogy ezek mennyibe kerülnek. Én nem gondolom, hogy ma egy ilyen helyzetű megyei önkormányzatnak több száz ezreket kell költeni, mondjuk egy megyei újságban lévő hirdetésre, ahol mondjuk az elnök és az alelnök úr munkáját tudjuk dicsérni. Én azt gondolom, hogy ma lássuk be, hogy erre nincs forrás ebben a költségvetésben. Azt is érdemes átgondolni, hogy itt a megbízási szerződésekkel kapcsolatban milyen munkákat látunk el és milyen összegekért, mert ezeket a tételeket majd érdemben át kell, hogy nézzük a jövőben. Látjuk, hogy dologi kiadásokra Önök 93 M Ft-ot különítettek el. Nyilván ezt nem látjuk, hogy ez pontosan mit takar. Én azért ezzel kapcsolatba szeretnék ha figyelnek rám akkor szeretnék kérdezni majd, hogy a dologi kiadások 93 M Ft-os része az mit is takar, ha ezt tételesen megkaphatnánk ezt a választ, azt nagyon szépen megköszönném. Röviden ennyit egyenlőre. Köszönöm szépen. Ujházy Emil Én is a kérdéseimet szeretném föltenni. Ugye az látszik, hogy az alapkérdés az az, hogy ezekkel a feladatokkal és forrásokkal minek tartjuk fönt ezt a megyét. Ezt már többször is kérdeztük. A szöveges része az idei évi költségvetési előterjesztésnek, az egy FIDESZ-es hum-bukk. Nagyon elrugaszkodott még a valóságtól és a 2-3 részletet érdemlő kérdés szeretném, hogyha erre választ kapnánk. A 93 M Ft-os dologi költséget az előbb említette frakcióvezetőnk, hogy ezt egy részletes kimutatásban szeretnénk megkapni. Szeretném megkérdezni, hogyha jól láttam csaknem 4 M Ft van a sajtó soron vagy a sajtóra költeni. 5 M Ft van nemzetközi kapcsolatokra. Hogy ezeket részleteiben tudnánk-e látni, hogy micsodák. Amit már többször fölvetettem újra megkérdezem és szeretném, ha választ kapnánk rá. Van egy olyan rész, hogy gépkocsi tárolók. Tatabánya, Gál I. ltp. hrsz., alapterület. Tatabánya, Millenniumi ltp. hrsz., alapterület. Milyen garázs ez? Ki használja? Milyen autók állnak ott? Hogyha már az autókról beszélgetünk az írásos részben 3 autóról volt szó. Előző közgyűlésen elnök úr azt mondta, hogy 4 autó van, mert egyet kaptunk valamelyik átvett, pontosan ezt nem tudom. Hol a negyedik autó? Első körben ennyire szeretnék választ kapni. Popovics György Van-e még valakinek további kérdése. Azt, hogy a kocsikat kik használják, azt a múltkori ülésen elmondtam és a negyedik autót pedig valóban megkaptuk a Területfejlesztési Tanácstól. A Területfejlesztési Tanács ezt arra használta, hogy a monitoring feladataihoz, hogyha ki kellett menniük a területre, akkor ezzel a gépkocsival mentek. Ez a funkciója ennek az autónak meg fog maradni. A 93 M Ft-os dologiról és az egyéb kiadásainkról természetesen számot tudunk adni. Én úgy gondolom, hogy ez most nem lehet, az elemi költségvetés ismertetése ezen az ülésen nem

20 7 lehetséges, de választ tudunk adni ezekre a kérdésekre. Most nem fogok 93 M Ft-ot tételesen felsorolni. A nemzetközi kapcsolatokról és a sajtó kapcsolatokról, amikor készítettük a költségvetést, akkor megvannak azok a tételek, amikre terveztünk. Ezt is nyilvánvalóan akkor fogjuk Önökkel ismertetni. Annyit azért el kell mondani, hogy a nemzetközi kapcsolatoknál nem a kiutazás a drága, hanem, amikor vendégeket fogadunk. Azt el kell mondani, hogy a tavalyi évben nem nagyon volt lehetőségünk arra, hogy ápoljuk ezeket a kapcsolatokat, mert nem volt rá forrás. Én úgy gondoltam, hogy kár lenne, ha akár main-kinzigi, akár a heinsbergi, akár a szentkereszt vajdasági kapcsolataink elsorvadnának amiatt, hogy nem tudunk erre forrást tenni. Sajnos ez nem megy másképp, fogadnunk is kell. Ugyan úgy fogadnunk kell a rajnapfalzi sport küldöttséget, ezekre a tételekre mindenképpen költenünk kell. A sajtónál alapvetően háromféle médiával van kapcsolatunk. Ezek pedig: az írott sajtó, elsősorban a 24 Óra, a Sláger Rádió és a Kék Duna Rádió, ez a kettő együtt, illetve minden ülésünkről készül felvétel, amit megvágva megkap minden televízió. Ezt tartalmazza a sajtó. A dologiról adunk egy részletes kimutatást. Ez is megvan. Nyilvánvalóan egyenként van megtervezve és egy összesítő szám. Winkfein képviselő úrnak az expozéjához annyit tudok mondani, hogy én az alelnökömnek a munkájára továbbra is főállású alelnökként számítok és a jómagamat érintő kérdésben múltkor egy másik javaslattal éltek, amit én mondtam, hogy el tudok fogadni. Most ehhez képest. A múltkor az volt, hogy a 14-szeres helyett., de ettől függetlenül azt mondtam, hogy el tudom fogadni és keresünk rá módot, hogy megcsináljuk. Ehhez képest most jött egy másik megkeresés. Nem kívánok a közgyűlésen erre válaszolni. Megfontolom a kérést, de én úgy gondolom, hogy ez politikai pecsenyesütögetés a frakció részéről. Ehhez ilyen módon is kell hozzá állnunk. Annyit nyugodtan elmondhatok, hogy a munkánkat itt a hivatalban elvégezzük. Nyilvánvaló, hogy ezt lehet pozitív, illetve negatív módon megítélni. Ehhez ennyit szeretnék hozzáfűzni. Winkfein Csaba Én azt gondolom, hogy mai helyzetben ez semmiképpen nem elfogadható, hogy az alelnök úr főállásúként folytatja a munkáját. Az lenne az elfogadható, hogyha leadná az autóját, az lenne az elfogadható, ha társadalmi alelnökként folytatná a munkáját. Önnel kapcsolatban pedig a múlt alkalommal mi beterjesztettünk egy olyat, hogy egy 14- szeres szorzót alkalmazzuk az Ön illetményének a megállapításánál. Ezt mi tudomásul vettük, hogy erre nincs lehetőség, hiszen a főjegyző úr ezt kiemelte, hogy akinek 15-szörös illetményszorzója van, annál nem lehet lejjebb menni. Ezt tisztelettel értettük. Azt is, hogy Ön főállásúként kell, hogy folytassa ezt a munkát, mert nincs más nincs lehetőség. Ezt is értettük. De nyilván ebben a helyzetben, amikor ilyen gazdasági válság van és a kis településeken működő, meg a nagy településeken működő civilszervezetek, egyesületek, alapítványok, kisebbségi önkormányzatok, stb., akik nagyon minimális pénzből vagy semmilyen forrásból nem fognak tudni idén működni, azokat lehetne ilyen formában támogatni, hogy mondjuk Ön fölajánlja a fizetésének a 30 %-át ezekre a célokra. Én azt gondolom, hogy ez csak Önön múlik, senki máson, Önnek kell ezt a döntést meghozni, és Önnek kell segítenie a megyében működő szervezeteket ezáltal. Bocsánat még egy: a dologi kiadásokkal kapcsolatban én azt gondolom, hogy Önök valami alapján elkészítették ezt a sort. Kiderült, hogy 93 M Ft nem tudom mennyi a dologi kiadásos rész. Önöknek erre érdemi választ kellene adni. Ez nem válasz, hogy majd egyszer beszélünk róla és majd egyszer kapunk valamit. Akkor rendeljünk el egy 5 perces szünetet és akkor mondják el nekünk utána a szünetet követően, hogy miből fog ez összeállni ez a rész. Javaslatom az, hogy akkor rendeljünk el 5 perc szünetet és nézzük meg, hogy miből is áll a dologi kiadások rész.

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Zártkörű tanácskozás.

Zártkörű tanácskozás. JEGYZŐKÖNYV DUNAKANYAR TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. március 30-ai váci üléséről Készült: A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. március 30-ai alakuló váci ülésén. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 9. szám 2011. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. évi 9. szám Komárom-Esztergom megye 2011. október TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés

Jegyzőkönyv. 4/2013. sz. ülés Jegyzőkönyv 4/2013. sz. ülés Készült: 2013.11.25-én a Szeremlei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Bogdánné Urbán Anikó elnök köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. főosztályvezető. Illésné Majláti Eleonóra

JEGYZŐKÖNYV. főosztályvezető. Illésné Majláti Eleonóra JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Oktatási Bizottsága 2008. április 16-án (szerdán) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Szervezési Főosztályán

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2/2014. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 22. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: V/48036-13/2011. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-19/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én 8 óra 30 perces kezdettel a polgármesteri hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e Ikt. szám: Ph/511-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2012. november 27-én megtartott ülésének 11/2012. számú j e g y z ő k ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 2/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék gyűjtésével,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben