VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés február 16-ai üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. február 16-ai üléséről"

Átírás

1 VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés február 16-ai üléséről

2 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés február 16-ai üléséről Jelen vannak: Dr. Balogh Zoltán Dr. Szabó Gábor Knapp János Pál Szaniszló Zoltán Kovács Attila Székely Antal Michl Miklós Turi Bálint Nagy Sándor Dr. Udvardi Erzsébet Popovics György Ujházy Emil Simon Géza Winkfein Csaba Zentai-Plajner Zsolt (összesen: 15 fő) közgyűlési tag továbbá: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra megyei aljegyző Nagy Mária, a K-E Megyei Területi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke Waldmann-né Baudentisztl Éva a K-E Megyei Területei Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke Horányi Márton könyvvizsgáló Dr. Mészáros Gyula, a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja Tóth Győző és Hunyadi Imre, a Művelődési, Oktatási, Nemzetközi és Idegenforgalmi Bizottság tagjai Metzger Gyula, az Ügyrendi és Közrendvédelmi Bizottság tagja a megyei önkormányzati hivatal főosztályvezetője, és munkatársai (8 fő) (Az ülés megkezdése előtt a közgyűlés tagjai a következő anyagokat kapták kézhez: Könyvvizsgálói vélemény a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről Csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

3 3 Popovics György köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja a határozatképességet. A tárgyalás megkezdését megelőzően arra kéri a testület tagjait, ha a hivatal dolgozóihoz intézendő kérdéseik vannak, akkor azt a hivatalvezető, a megyei főjegyző útján juttassák el a válaszadást előkészítő köztisztviselőhöz. Ezt követően az elektronikus formában kiküldött, illetve az ülés előtt kiosztott anyagra hívja fel a figyelmet. Winkfein Csaba, Dr. Péntek Péter napirendi pontokkal kapcsolatos észrevétele/reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György a kiküldött meghívó és a januári testületi ülésen elfogadott 3/2012. (I. 26.) számú közgyűlési határozat alapján a következő napirend elfogadására tesz javaslatot: 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása 5. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács évi központi működési támogatásának elszámolása b) Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi beszámolójáról c) A Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács továbbműködtetése és tag delegálása d) Tag delegálása az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba 6. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011.évi működéséről (2.) Interpelláció Kérdés Egyéb bejelentés A megyei közgyűlés egyetért a javaslattal és 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 12/2012. (II. 16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a február 16-ai ülése napirendjét a következők szerint állapítja meg: 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása

4 4 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása 5. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala e) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács évi központi működési támogatásának elszámolása f) Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi beszámolójáról g) A Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács továbbműködtetése és tag delegálása h) Tag delegálása az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba 6. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működéséről (2.) Interpelláció - Kérdés - Egyéb bejelentés Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke 1. napirendi pont: Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Popovics György tájékoztatást ad arról, hogy a Hivatal az önkormányzati rendeleteknek megfelelően a megyei önkormányzat hivatalos honlapján közzé tette a címek adományozására szóló felhívást. Ezúton is emlékeztet arra, hogy az adományozásra vonatkozó javaslatokat a kitüntető címek vonatkozásában március 31-éig írásban kell eljuttatni a megyei főjegyzőhöz, míg a Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért cím esetében a kitöltött jelölőlapot február 28-áig lehet megküldeni. Ujházy Emil, Winkfein Csaba, Popovics György, dr. Péntek Péter kérdése/hozzászólása/reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György ezt követően szavazásra bocsátja a közgyűlés márciusi ülésével kapcsolatos javaslatot. A megyei közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 13/2012. (II.16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elfogadja a március 29-ei ülésére vonatkozó alábbi napirendi pontokat Március 29.

5 5 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke 3. Alapító okirat módosítása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke 4. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke 5. A évi munkaterv elfogadása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke 6. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működéséről (3.) Előterjesztő: a cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke 7. Egyebek Határidő: március 29. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Popovics György szavazásra bocsátja a Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó II. határozati javaslatot. A megyei közgyűlés 11 igen és 4 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 14/2012. (II.16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elfogadja a 11/2012. (I. 26.) számú közgyűlési határozat 1. pontjának - a megszűnt Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács, és a jogutód megyei önkormányzat közötti átadás-átvételi eljárásra vonatkozó - végrehajtására adott jelentést. Határidő: február 16. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Popovics György szavazásra bocsátja a Komárom-Esztergom Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba történő delegálással kapcsolatos módosító javaslatot A megyei közgyűlés 4 igen és 11 nem szavazattal a következő határozatot hozza:

6 6 5/2012. (II.16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés nem fogadja el azt a módosító javaslatot, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba a megyei közgyűlés alelnöke helyett a megyei közgyűlés elnökét delegálja. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke Popovics György ezt követően szavazásra bocsátja a delegálással kapcsolatosan beterjesztett javaslatát. A megyei közgyűlés 11 igen és 4 nem szavazattal a következő döntést hozza: 16/2012. (II.16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Simon Gézát, a megyei közgyűlés alelnökét delegálja a megyei önkormányzat képviselőjének a Komárom-Esztergom Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba; és egyidejűleg felkéri, hogy rendszeresen adjon tájékoztatást a közgyűlés részére a Bizottság munkájáról, döntéseiről, ajánlásairól. Határidő: Felelős: folyamatos Popovics György, a közgyűlés elnöke Simon Géza, a közgyűlés alelnöke Popovics György szavazásra bocsátja a Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó IV. határozati javaslatot. A megyei közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 17/2012. (II.16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elfogadja a következő közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 282/2012. (XII. 22.) 283/2011. (XII. 22.) 285/2011. (XII: 22.) 3/2012. (I. 26.) 6/2012. (I. 26.) 11/2012. (I. 26.) 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekről adott tájékoztatót. Hivatali végrehajtásért felelős: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző

7 7 2. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Popovics György arról tesz említést, hogy az előző év megfelelő módon történő lezárását szolgálja az előterjesztés. Ebben az anyagban tulajdonképpen a tavalyi év összes megtörtént eseménye leírásra és beépítésre került Winkfein Csaba, Popovics György, dr. Péntek Péter hozzászólása/reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és - 11 igen és 4 nem szavazattal - a következő rendeletet alkotja: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2/2012. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló - többször módosított - 1/2011. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (Az önkormányzati rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 3. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Dr. Péntek Péter a rendelet-tervezet 7. (1) bekezdésének, valamint a 15. (4) bekezdése utolsó mondatának javítását kéri. Winkfein Csaba, Ujházy Emil, Knapp János Pál, Szaniszló Zoltán dr. Balogh Zoltán, Székely Antal, Michl Miklós, Turi Bálint, Popovics György, dr. Péntek Péter kérdése/hozzászólása/reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György szavazásra bocsátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet. A megyei közgyűlés 9 igen és 6 nem szavazattal a következő rendeletet alkotja: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 3/2012. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről (Az önkormányzati rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

8 8 4. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György szavazásra bocsátja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A megyei közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 4/2012. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - többször módosított 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (Az önkormányzati rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.) Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés egyetért a beterjesztett határozati javaslattal és 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 18/2012. (II.16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés felhívja a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(III.29.) számú önkormányzati rendeletnek a módosító 4/2012. (II. 16.) számú önkormányzati rendelettel történő egységes szerkezetbe foglalásáról és közzétételéről. Határidő: március 1. Felelős: Dr. Péntek Péter, megyei főjegyző 5. napirendi pont: Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala 5. a) napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács évi központi működési támogatásának elszámolása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és - 11 igen és 4 nem szavazattal - a következő határozatot hozza:

9 9 19/2012. (II. 16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elfogadja a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács évi működési támogatásának elszámolásáról szóló szakmai és pénzügyi elszámolást. 2. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét az elszámolás a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő megküldésre. Határidő: február 28. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika 5. b) napirendi pont: Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi beszámolójáról Előterjesztő: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Popovics György köszönti a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség monitoringés minőségirányítási egység vezetőjét, Gáspár Editet. Gáspár Edit szóbeli kiegészítése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György megköszöni a tájékoztatást. Javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és - 11 igen és 4 nem szavazattal - a következő határozatot hozza: 20/2012. (II. 16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi beszámolójáról szóló előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 1. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi szakmai beszámolóját az előterjesztett részletezéssel és tartalommal jóváhagyja. 2. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el: BEVÉTELEK /ezer Ft-ban/ Eredeti előirányzat ezer Ftban Módosított előirányzat ezer Ftban Teljesítés ezer Ftban Támogatásértékű működési bevételek a./ Kormánytól - ebből

10 es NFM szerződés - működési támogatás TRFC NFGM szerződés Hazai fejlesztési programokkal összefüggő kommunikáció b./ Megyei Területfejlesztési Tanácsoktól - ebből Komárom-Esztergom megyei TFT Veszprém megyei TFT Fejér megyei TFT Működési célú pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK /ezer Ft-ban/ Eredeti előirányzat ezer Ftban Módosított előirányzat ezer Ftban Teljesítés ezer Ftban Dologi és egyéb folyó kiadások a./ Belső ellenőr költsége b./ Bankköltség Támogatásértékű működési kiadások a./ Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részére b./ "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács részére c./ Balaton Térségi Fejlesztési Tanács részére d./ Brüsszeli iroda támogatása e./ Egyéb támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a./ évi Brüsszeli iroda működtetési költsége b./ évi Felhalmozási kiadások maradványa KDRFÜ KFT részére a./ Költségvetési törvény alapján működési támogatás évi évi b./ TEKI, HÖF, TRFC c./ Hazai fejlesztési programokkal összefüggő kommunikáció MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 11 3. Elfogadja a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi működési támogatása, előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő elszámolását. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke 5. c) napirendi pont: A Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács továbbműködtetése és tag delegálása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Popovics György emlékezteti a testület tagjait arra, hogy a határozati javaslat 3. pontjával kapcsolatosan módosító indítvány érkezett. A kivetítőn is ennek megfelelően olvasható az általa befogadott és az érintett polgármesterrel egyeztetett javaslat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és 11 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 21/2012. (II.16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal közösen tovább kívánja működtetni a Szigetköz - Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanácsot, ezt saját szervezeti és működési szabályzatában is elfogadta. 2. A tanácsba tagként az önkormányzat képviselőjeként a közgyűlés alelnökét, Simon Gézát delegálja. 3. Javasolja - Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatával egyetértésben - hogy a Tanács szavazati jogú tagjaként a felkért egyéb szervezetek képviseletében - a mosonmagyaróvári kistérségből delegált személyen túl - a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának delegáltja vegyen részt, míg Ács város polgármestere állandó meghívottként tevékenykedjen a Tanács munkájában. 4. Elfogadja jelen határozat 3. pontjában szereplő kiegészítéssel a Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács Alapító Okiratának módosítását. 5. A tanács évi működéséhez 25 E Ft tagdíj biztosításával járul hozzá, amely a várható törvényi változásokra, az abból következő kötelezettségekre, a növekvő területfejlesztési feladatokra, 100 E Ft-erejéig kiegészíthető még évi költségvetésében a tagdíj összegét biztosítja. 6. Egyetért a Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata módosítási javaslataival, a határozatot megalapozó előterjesztés 2. melléklete szerint. Javasolja annak térségi tanács részéről történő elfogadását.

12 12 7. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a határozatot és a javasolt kiegészítések átvezetését tartalmazó alapító okiratot és a tanács szervezeti és működési szabályzatának módosítását a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnak küldje meg. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika 5. d) napirendi pont: Tag delegálása az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és 11 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 22/2012. (II. 16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Simon Gézát, a megyei közgyűlés alelnökét jelöli ki a megyei önkormányzat képviselőjének az Észak-Dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba; és egyidejűleg felkéri, hogy rendszeresen adjon tájékoztatást a megyei közgyűlés részére a Tanács munkájáról. Határidő: Felelős: folyamatos Popovics György, a közgyűlés elnöke Simon Géza, a közgyűlés alelnöke 6. napirendi pont: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működéséről (2.) Előterjesztő: Nagy Mária, a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke Nagy Mária szóbeli kiegészítése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György, Ujházy Emil hozzászólása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György javaslatára a megyei közgyűlés elfogadja az előterjesztést és 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 23/2012. (II. 16.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működéséről szóló tájékoztatót.

13 13 Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 2. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy készítse el a megyei nemzetiségi önkormányzatokkal az együttműködési megállapodásokat június 1-jéig, a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény szerinti feltételeknek megfelelően. Határidő: június 1. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Varga Zita, nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Interpelláció, kérdés, egyéb bejelentés nem hangzott el. Popovics György megköszöni a testületi ülésen való részvételt és az ülést berekeszti. Kmf. Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Popovics György a közgyűlés elnöke

14 A február 16-ai közgyűlési jegyzőkönyv melléklete Hozzászólások, kérdések, reagálások Winkfein Csaba A múlt alkalommal a Pénzügyi Bizottság ülésén és a közgyűlésen is jeleztem, hogy a októberben megalakult közgyűlés hatáskörébe vagy az önkormányzat hatáskörébe tartozó megbízási szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatót kapjunk mind a Pénzügyi Bizottságra mind pedig a közgyűlésre szerettem volna egy ilyen előterjesztést kérni, hogy lássuk ezt világosan, hogy milyen megbízási szerződések voltak? Milyen összegben kerültek ezek a szerződések? Milyen teljesítmények voltak mögötte? Azt a választ kaptam akkor mindkét alkalommal, hogy a következő ülésen erről tárgyalni fogunk. A Pénzügyi Bizottság ülésére sem érkezett, sem a közgyűlésre ilyen előterjesztés. Ezzel kapcsolatba szeretnék kérdezni, hogy ez mikorra készül majd el. Dr. Péntek Péter A hír eljutott hozzám. Ez bizottsági ülésen vetődött fel először. Elnézést kérünk érte. Valóban most annyira összezsúfoltak a feladatok, hogy valóban ez elmaradt, de ígérem, hogy minél előbb még közgyűlés előtt is kiküldjük a képviselők részére elnök úr és általam aláírva majd. Azt biztos, hogy nincs semmi titkolni valónk, de nem ezért nem adtuk le, hanem azért, mert valóban rengeteg volt a feladat. Elnézést kérünk ezért, kis türelmet kérek. 1. napirendi pont: Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásról Ujházy Emil Rögtön erre, amit most fölolvasott az imént ez megkaphatnánk ban, hogy pontosan tudjuk, hogy hogyan és miként kell ezeket. Popovics György Kérem, hogy ezt akkor küldjük ki a képviselő úrnak. Ujházy Emil A honlapon nem találtam az előző közgyűlés jegyzőkönyvét, emlékeztetőjét, mert jegyzőkönyvnek nem nagyon lehet nevezni, inkább emlékeztetőjét. Ezért az MSZP frakció nevében szeretném kikérni a szószerinti hanganyagot a decemberi közgyűléseinkről és a januáriról, ami volt, ennek a három közgyűlésnek az anyagait. Az internetet böngészve még két dologra szeretném fölhívni a figyelmet, jobban mondva kérdésként is meg figyelemfelhívásként is az 1. sz. függelékünk a közgyűlés társulásai. Ezek még a mai napon érvényesek-e vagy sem. Nem kellene ezt megváltoztatnunk a Szervezeti és Működési Szabályzatban? A másik pedig a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények ez a 7. függelék. Ezeket nem kell-e megváltoztatnunk vagy átvezetnünk, mert

15 2 annyi minden miatt már hozzányúltunk az SZMSZ-hez, de február közepén vagyunk és ezek még mindig ott vannak és ott találhatóak. Dr. Péntek Péter Valóban így igaz, ahogy elmondta a képviselő úr. Már nagyon sok minden okafogyottá vált az SZMSZ-ből, de elnök úrnak is az az elképzelése és a közgyűlés is egyet fog ezzel érteni, hogy ne kapkodjunk minden hónapba az SZMSZ-hez, március hónapba szeretnénk előterjeszteni egy radikális átfogó módosítást avagy új SZMSZ-t. Több megye meglépte, hogy új SZMSZ-t adtak ki, de mindenképpen szeretnénk átfogó reformját megcsinálni vagy fölülvizsgálni az SZMSZ-t és az egyéb rendeleteinket is. Ez lenne a következő lépés SZMSZ, Ügyrend és a rendeletek fölülvizsgálata. Indokolt, dolgozunk, rajta vagyunk. Winkfein Csaba Nyilván a jegyzőkönyveket megkaptuk majd. A technikai észrevételek: január 28-án volt Csolnokon megyei svábbál, ott részt vettünk elnök úrral, képviselő-társammal közösen. Annyit kérnénk szépen, hogy a képviselő úr Ujházy képviselő úr nevét majd pontosan írjuk rövid U -val. Nyilván technikai hiba, hogy elnök úr nem lehetett egyszerre két helyen 8 órakor Bábolnán és Csolnokon ezen a napon. Gondolom ez majd pontosításra kerül. Aki látja a 9. oldalon az látja mind a kettőt, hogy 20 órakor megyei amatőr sakkfesztivál. Nyilván csak technikai. Ezt a pontosítást kérném. Amiért szót kértem. Szeretném kérni, hogy a határozati javaslatokról külön szavazzunk. Ez lenne az egyik kérésem. A másik pedig a 3. határozati javaslatnál szeretném javasolni, hogy Simon Géza helyett Popovics György elnök úr vegyen részt a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságban. Az indoklás pedig egyszerű. Több alkalommal is elmondtuk, hogy az alelnök szerepét a későbbiekben társadalmi alelnökként javasoljuk és elnök úrnak nincs más lehetősége, mint hogy főállásként lássa el ezt a feladatát. Javasolnánk, hogy Popovics elnök úr, mint főállású elnök vegyen részt ebben a munkában és nyilván javasolni fogjuk a költségvetés tárgyalásánál is, hogy Simon Gézát pedig főállású alelnökség helyett társadalmi alelnökké bízzuk meg a jövőben. Ez egy módosító javaslat. Köszönöm szépen. 2. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Winkfein Csaba Köszönöm a szót Elnök úr. Nyilván ez az dokumentum, ami az elmúlt 20 év megyerendszerét, az elmúlt 20 év megyei működését zárja le. Ezzel a dokumentummal véglegesen befejeződik a megye 20 éves működése. Azt gondolom, hogy akkor, amikor októberében letettük az esküt, akkor nem gondoltuk volna, hogy februárjában egy ilyen dokumentumot kell majd elfogadnia a megyei közgyűlésnek. Nem gondoltuk, hiszen senki a kampányában nem említette, hogy ő azt tervezi, neki az az elképzelése, az a célja a megyerendszer jövőjéről, hogy teljes egészében lezárja, hogy az intézményrendszerét teljes egészében átadja az államnak vagyonával együtt. Nem gondoltuk azt se, hogy a 20 éves megyében élők munkáját így fogják Önök megköszönni. Ez az a dokumentum, ami teljes egészében lezárja a múltat, lezárja azt a 20 évet, ezzel elköszönünk kvázi a megye működésétől, a megyei intézményrendszer, intézményfenntartó rendszerétől. Önök sajnos az állam és azon belül is Orbán

16 3 Viktor első szavára, első gondolatára igent mondtak, hogy lemondanak a megye intézményeiről, lemondanak a megyei működésről, amit az elmúlt 20 évben megszokhattak az itt élő polgárok. A problémája az ennek az egésznek és ezt már többször elmondtam, hogy Önök nem így indultak el a 2010-es önkormányzati választásokon. Önök egy szóval nem említették, hogy a kampányuk, nem volt a kampányuknak a fő mottója az, hogy a megye befejeződik, a megyerendszer teljes egészében meg fog szűnni. Nyilván a következő napirendi pontba meg pontosan fogjuk látni és ma a bizottsági üléseken is láttuk, hogy mondjuk ki, nem lesz feladata, érdemi feladata ennek az új megyei rendszernek, ennek az új megyei önkormányzatnak. Azt látjuk, hogy a bérek nagy jelentős része személyi juttatásokra, személyi kiadásokra fognak elmenni. Azt látjuk, hogy fő feladatokra nem fog egy forint se szinte jutni. Azt látjuk, hogy azok a feladatok, amelyeket közösen megfogalmaznánk egy ilyen megyei működésnél, na azok a feladatok ide nem kerülnek még véletlenül se. Hanem elkerülnek egy olyan Kormányhivatalhoz, akit senki nem választott meg. Egy olyan Kormányhivatalhoz és annak vezetőjéhez egy FIDESZ-es országgyűlési képviselőhöz, akire senki nem adta a megbízását. Értem itt a választópolgárokat, nyilván az Orbán Viktor és a kormány így döntött. Orbán Viktornak a kinyújtott keze az, aki ma már eldönti itt a megyében, hogy hogyan működnek az intézmények, hogyan működik az egész rendszer, kiket fognak majd kinevezni és kiket nem. Látjuk, hogy mindenki bizonytalanságba van és ez mind ennek a munkának, ennek az elmúlt másfél évnek az eredménye. Ma azt látjuk és halljuk az intézményekben dolgozóktól, vezetőktől, hogy nem tudják, hogy mi lesz az ő sorsuk, hogy hogyan fog itt a következő időszakban működni az intézményrendszer, az intézményhálózat. Nyilván sok mindent hallunk sajtóból, innen-onnan, azt látjuk és azt tapasztaljuk és halljuk, hogy különböző intézményeket be fognak zárni. Nyilván itt nem a megyei kórházról van mondjuk elsősorban szó, hanem vidéki városokban lévő kórházakról lásd Kisbér, lásd Komárom, ahol a jövőben már lehet hogy nem lesz egészségügyi ellátás, legalább is abban formájában amiben ma van. Lehet, hogy járó-beteg ellátás lesz, de fekvőbeteg ellátás nem, ha jól látjuk, meg ha jól halljuk a híreket. Nem tudjuk, hogy a megyében lévő oktatási intézmények hogyan fognak működni azokat sem, amelyek itt voltak az elmúlt időszakban, azokat sem, amelyek köznevelési feladatokat látnak el. Teljes bizonytalanságot tudtak Önök előidézni ezzel a munkájukkal. Senki nem tudja, hogy ebben az évben mondjuk szeptemberben hogyan fog elindulni majd itt az oktatás, hogy az egészségügyi ellátás mondjuk jövő januárban, az egészségügyi ellátás jövő januárban hogy fog majd kinézni itt a megyében. Azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről igen is kellene majd beszélnünk akkor is, hogyha nem feladatunk, mégis egy megyei közgyűlésnek legalább kell, hogy rálátása legyen arra, hogy a megyében az egészségügyi ellátás, az oktatási rendszer hogyan működik. Azt gondolom, hogy ma kaptunk egy feladatot, hogy javasoljunk témákat a közgyűlés napirendjére. Én azt gondolom, hogy ezeket a témákat érdemes lesz elővenni, érdemes lesz erről beszélni és igen is kell, hogy a megyei közvéleményt tájékoztassuk arról, hogy a főbb kérdések azok hogyan fognak alakulni itt a megyében. Mégegyszer mondom, hogy ezzel a dokumentummal lezárjuk az elmúlt 20 évet. Amit mi mondtunk jelképesen, hogy a lakatot rátesszük az ajtóra, ez most megtörtént. Ma már ez a ház se a megyei önkormányzat tulajdona. Egy-két helyiséget még megkaptunk, illetve egy-kettőt bérelhetünk, de maga a Megyeháza is már elkerült tőlünk és az állam tulajdonába került. Amiről mi beszéltünk korábban, hogy hova fog eljutni ez a megyei önkormányzat kimondható, hogy ez idáig eljutott, teljes egészében bezárultak kapuk, befejeződött a megye 20 éves rendszere és ott tartunk, hogy ma ezt Önök el fogják fogadni nyilván és ezzel le is zárul ez a fejezet. Köszönöm szépen.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. február 15-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. február 15-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-4/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. április 24-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-10/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. november 30-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 106.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. január 28-ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. január 28-ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. január 28-ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről Az ülés ideje: 2015. április 23.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről Az ülés ideje: 2015. április 23. J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről Az ülés ideje: 2015. április 23. Az ülés helye: Balkány Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-6/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. június 28-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 15-én 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

Napirend előtt: - Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc díj átadása. - Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács Bütyök József díj átadása

Napirend előtt: - Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc díj átadása. - Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács Bütyök József díj átadása 819 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 64-78/2011. c./ rendelete: 17-21/2011. Napirend előtt: - Nyíregyháza

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV 1 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/29. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 29. február 13-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 21-én 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. március 25-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. március 25-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. március 25-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről 1. oldal / 74 A közgyűlés nyilvános üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 1 IV-1584-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján 10:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. január 22-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. január 22-ei rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. január 22-ei rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. szeptember 25-én (kedden) 9,00 órai kezdettel a

Részletesebben