2011. január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 1/2011.(I.27.) sz. Ök. rendelet 1./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat 2./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat 3./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat 4./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat 5./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat 6./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat

2 J E L E N L É T I Í V amely készült január 27-én 14 óra 30 perckor kezdődő képviselőtestületi ülésen. Az ülés helye: Házasságkötő terem Jelen vannak: Scheier Zsolt Fülöp Lajosné Besenyei János Dukai László Mergl István Papp László Hanák Júlia jegyző polgármester alpolgármester képviselő Hiányzó: Ragó József képviselő /igazoltan/ Az ülésre meghívott és megjelent: Kis Erika családgondozó A lakosság köréből 2 fő

3 Scheier Zsolt polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és meghívott vendégünket. Ragó József képviselőtársam jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Megállapítom, hogy 6 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom megtárgyalni. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat kívánja megtárgyalni: 1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről. Előadó: Scheier Zsolt polgármester 2./ Nagykarácsony Község Képviselőtestületének évi munkaterve. Előadó: Scheier Zsolt polgármester 3./ évi költségvetési rendelet megalapozását szolgáló döntések megtárgyalása. Előadó: Scheier Zsolt polgármester 4./ Egyebek Napirendi pontok tárgyalása előtt: Scheier Zsolt: december 15-én megtartott képviselőtestületi ülésen megválasztottuk az új családgondozót. Tisztelettel köszöntöm Kis Erikát és kérem, hogy pár szóban mutatkozzon be a képviselőtestület tagjainak. Kis Erika: Szakmai pályafutásomról annyit szeretnék elmondani, hogy Előszálláson a Lakásotthonban kezdtem el dolgozni, tanfolyam útján 2002-ben. Majd 2005-ben átkerültem Sárbogárdra és azóta is ott dolgozom. Voltam gyermekvédelmi ügyintéző és most családgondozó vagyok. Diplomámat Szekszárdon szereztem meg. Nagyon szeretek a gyerekkel foglalkozni. Van egy fiam, aki éppen ma 12 éves. A munkám végett Sárbogárdon jár iskolába és 5. osztályos. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy én kaptam meg az állást. Nagyon szimpatikusak a családok, akiknél már jártam és nagyon sok jót hallottam az elődömről is. Nyitott vagyok mindenben és ha bárkinek tudok valamiben segíteni, akkor állok elébe

4 Scheier Zsolt: Családgondozónk Sárbogárdon dolgozik főállásban és nálunk heti 20 órában. Képviselőtársaimnak van-e kérdésük? Papp László: Csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten hozta. Kis Erika: Köszönöm szépen. Scheier Zsolt: Köszönjük a családgondozónk bemutatkozását és akkor folytatnánk az ülést. 1. Napirendi pont Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről. Előadó: Scheier Zsolt polgármester Scheier Zsolt: Geometric Földmérési és Térképészeti Kft. ajánlatot küldött szolgáltatásukkal kapcsolatosan. Meghívót kaptam Dunamenti Területfejlesztési Társulási ülésre, amely Mezőfalván lesz. Fő témája a társulás megszüntetése. Tagdíjat fizettünk évente Ft-ot. Valamennyi összeggel rendelkezik a Társulás, amely valószínű, hogy lakosság arányosan fel lesz osztva a tagok között. Itt szeretném megemlíteni, hogy különböző szövetségeknek vagyunk a tagjai, ahova szintén éves tagdíjat fizetünk, de dönteni fogunk az Egyebek tárgyalásánál, hogy mely szövetségekben fontos, hogy tagok maradjunk. Elkészült a bérleti szerződés az iskolai büfére vonatkozóan. Polgárvédelemtől kaptunk egy levelet a belvízzel kapcsolatosan. Szerencsére a mi településünkön nincs olyan mértékű belvíz, hogy védekezni kell ellene. Sárbogárdi Lara-Therm cégtől kaptunk ajánlatot nyilászárókra. 19-én a évi költségvetés összeállításával kapcsolatosan tartottunk megbeszélést képviselőtársaimmal és az intézményvezetőkkel. Katasztrófavédelem Dunaújvárosi Kirendeltsége keresett meg bennünket levélben, hogy vagyonleltárt kell készíteni a kézi szirénáról. A leltárt elkészítettük és megküldtük. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási módosításának előterjesztését küldték meg előzetes véleményezésre. Az anyagot lefénymásoljuk és kiküldöm képviselőtársaimnak. Buba Trans Kft. bérleti szerződést megkötöttük

5 Előszállás Nagyközség Polgármestere Rendezési Terv módosításával kapcsolatosan keresett meg bennünket. Ebben nem vagyunk érintettek, ezért válaszoltunk, hogy nem kívánunk részt venni. Év végén kaptunk egy levelet Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától, hogy a vidékről bejáró óvodás és iskolás gyermekeket támogassuk anyagilag, mert ők már a továbbiakban nem tudják ezt vállalni. A környező települések polgármestereivel közösen megfogalmaztuk a választ ezzel kapcsolatosan, hogy sajnos anyagi fedezet hiányában mi sem tudjuk ezt felvállalni. Polgári Védelem Helyi Védelmi Bizottsági ülésen vettem részt, ahol a Bizottságba még egy személyt Márok Csabát választottuk. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtártól kaptunk egy levelet, melyben tájékoztattak bennünket, hogy könyvtár fejlesztésére van lehetőség. Györe Viktória pedagógussal lakásbérleti szerződést kötöttünk január 15- től. 17-én Dr. Szabadkai Tamás ügyvéd Úrral, valamint Mészáros Géza és Kőhalmi Tiborral közösen erdőcserével kapcsolatos feladatokat beszéltük meg. 18-án Dunaújvárosban a Mikulás programokat beszéltük meg. A mai napon pedig Daruszentmiklóson jártam. Erre az Egyebek tárgyalásánál szeretnék visszatérni december 31-ével megszüntettük a településőreink munkaviszonyát, mert a továbbiakban a Minisztérium nem támogatja a településőröket. Beszéltem a helyi Kmb-sel Szabó Szabolccsal és kértem a szolgálat megerősítését, mert az elmúlt napokban megjelentek a házalók és besurranó tolvajok településünkön. A héten már 2 személyt beállítottunk településőrnek. A jövő héttől pedig 1 fő látja el a településőri feladatot. Ennyit szerettem volna tájékoztatásként elmondani. A képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről szóló tájékoztatót. 2. Napirendi pont Nagykarácsony Község Képviselőtestületének évi munkaterve. Előadó: Scheier Zsolt polgármester /Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva/ Scheier Zsolt: Kiküldtem képviselőtársaimnak a évi munkatervet. Amennyiben szükséges, akkor ezt év közben tudjuk módosítani. Javaslom elfogadásra

6 A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3. Napirendi pont 1./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a évi munkatervet. Határidő: azonnal Felelős: Scheier Zsolt polgármester évi költségvetési rendelet megalapozását szolgáló döntések megtárgyalása. Előadó: Scheier Zsolt polgármester Scheier Zsolt: Átadom a szót Hanák Júlia jegyzőnek. Hanák Júlia: Költségvetést érinti a Vincze Kft. étkeztetési díj emelésre vonatkozó árajánlata. Ennek megfelelően elkészítettük a rendelet tervezetet, melyet kiküldtünk a képviselőtestület tagjainak. Kérdésem Fülöp Lajosnéhoz, hogy hány gyermek fizet az iskolában az étkezésért? Fülöp Lajosné: 40 főnek a negyedrésze, tehát kb. 10 gyermek fizet. Hanák Júlia: A többi gyermeknek az önkormányzat fizeti az étkezést, amely jelentős összeget tesz ki havonta. Scheier Zsolt: Havonta több, mint Ft-ot fizetünk a vállalkozónak. Nagyon nehéz év elé nézünk, hiszen több millió Ft-tal kevesebb normatívát kapunk, mint tavaly. Hanák Júlia: Javaslom elfogadásra a rendelet tervezetet. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: - 6 -

7 1/2011.(I.27.) sz. Ök. rendelet Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011.(I.27.) sz. Ök. rendelete az általános iskolában fizetendő térítési díjról. Hanák Júlia: Költségvetés összeállításával kapcsolatos megbeszélésen szóba került az osztályok összevonása is. Besenyei Jánost kérem, hogy mondja el, miről is van szó. Besenyei János: Iskolánknak jelenleg 95 fő a tanulói létszáma. 14 fős a 8. osztály, akik nyáron elballagnak és 6 fő óvodás gyermek lép az első osztályba szeptembertől. Jelenleg az első osztály 7 fős és arra gondoltunk, hogy a szeptemberben kezdő 6 első osztályost összevonnánk és meg lehet így takarítani egy pedagógus álláshelyet. Közoktatási törvényt is hamarosan elfogadják, amelyben szerepel, hogy az osztálylétszám 15 fő alá nem csökkenthet. Sajnos nagyon kevés a gyerek. A következő tanévtől már gyermek lesz iskolás és akkor lecsökkenti az állam a támogatásokat is és a fenntartáshoz nagyobb összeget kell biztosítani az önkormányzatnak, ami hitelfelvételre kényszeríthet bennünket. Beszéltem erről már az alsós pedagógusokkal is, akik elmondták, hogy ezen már ők is gondolkodtak. Scheier Zsolt: Hantoson már működik az osztályösszevonás, erről már én is hallottam. Korábban Mátyásdombon jártam egy falunapon, ahol megmutatták a csodálatos új iskolájukat. 900 fős településről van szó, ahol kb. 90 gyermek jár iskolába és most már eljutottak oda, hogy a fenntartásra kell koncentrálniuk. Ezt kell majd megértetnünk a lakossággal is, hogy a gyerekek nélkül nem tudjuk működtetni az iskolát. Ehhez kell igazítani a munkaerőt és a létszámot is. Besenyei János: Minőségi oktatás mindenképpen biztosítva lesz, mert rengeteg fejlesztő eszközt tudtunk pályázat útján beszerezni. Jár hozzánk logopédus és gyógypedagógus is, akik elmondták, hogy kevés iskola ilyen korszerűen felszerelt eszközökkel. Az iskola felszereltsége alkalmas arra, hogy a legjobb oktatási szintet megkapják a gyerekek. Amennyiben az osztály összevonás mellett döntünk, azt gondolom, hogy a 13 fős osztálylétszám még akkor sem lesz megterhelő a kollegákra. Hantoson a teljes alsó osztály összevontan működik

8 Papp László: Kérdésem lenne, hogy a leendő szülőkkel már beszéltek az összevonásról? Besenyei János: Még nem, hiszen először a képviselőtestületnek kell meghozni a döntést. Ezután még lesz egy fél év, hogy kialakuljon a konszenzus. Szülői értekezleten már tájékoztatni fogjuk a szülőket erről. Szeretném, ha ezt elfogadná a képviselőtestület, mert ebben semmi káros hatást nem látok. Papp László: Leendő szülőket nagyon korrekten meg kell győzni erről. Besenyei János: Tavaly több alkalommal elmentem az óvodába és beszélgettem a szülőkkel, mert több gyermeknél is azt mondták, hogy nem elég fejlettek az iskolára és még maradjanak az óvodában. Most már mindenki belátja, hogy érdemes volt elindítani a 7 fős első osztályt, hiszen nagyon szépen haladnak a gyerekek. Ha ők már egy jó szintet elérnek, akkor a lemaradt gyerekekre több ideje lesz a pedagógusnak. Scheier Zsolt: A szülőknek is oda kell ülni a gyerekek mellé és segíteni őket. Amennyiben osztály összevonás lesz, akkor kell kérni a szülőket, hogy segítsék a gyerekeket a tanulásban. Három döntési lehetőség van. Első osztályt indítunk 6 fővel, vagy nem indítunk első osztályt vagy osztály összevonás. Mindenképpen az osztály összevonás mellett kell, hogy döntsünk, hiszen az a célunk, hogy ide járjanak a gyerekek iskolába. Fülöp Lajosné: Nem kell félni az osztály összevonástól. Az én unokáim is összevont osztályba járnak és nincs ebből semmi probléma. A mi iskolánk valóban jól felszerelt és képzettek a pedagógusaink. Dukai László: Azt gondoltuk, hogy társulással majd jobb lesz. Egyre inkább az lesz a gyakorlat, hogy a kis településeken megszüntetik az iskolákat. Fülöp Lajosné: Osztálytalálkozók szervezése kapcsán több naplót is láttam és bizony korábbi években fős osztálylétszámok voltak. Scheier Zsolt: Javaslom elfogadásra, hogy a 2011/2012-es évben induló első osztályt a második osztállyal vonjuk össze. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: - 8 -

9 2./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény számú mellékletének II. 4. pontja alapján a 2011/2012-es tanévben Perkáta-Nagykarácsony ÁMK Vörösmarty Mihály tagiskolájában az első és második évfolyam tanulóit összevont osztályként működteti. Határidő: szeptember 1. Felelős: Scheier Zsolt polgármester Scheier Zsolt: Besenyei János képviselőtársam átnézte a költségvetési oldalt, hogy még mely feladatokon lehetne spórolni. Felmerült a tanulószoba és a napközi megszüntetése. Itt szintén felszabadulna egy napközis tanári állás. A gyerekek részére csak az ebédet kell kötelezően biztosítani az önkormányzatnak. Megszűnne a napközi és a tanuló szoba. Besenyei János: Az idén is nagyon kevés gyermek iratkozott be tanulószobára. Délutánonként pedig különböző szakköröket is tartunk, így a gyerekek nem igazán használják ki a tanulószobát. Napközi pedig az alsós tanulókra vonatkozik. Jövőre pedig a 9 napközisből felsős is lesz, aki már nem iratkozhat be a napközibe. A leendő első osztályosok közül pedig a többségnek a testvére sem volt napközis, akkor valószínű, hogy ő sem lesz. 10 fő alá csökkenne a napközisek száma. 15 fő alatt pedig nem igazán lehet indítani, illetve ez nagyon sokba kerül az önkormányzatnak. Nem javaslom indítani szeptembertől a napközit és a tanulószobát. Így durván egy év alatt 5,5 millió Ft-os megtakarítást tudnánk eredményezni. Dukai László: Így akkor megszűnik a napközis kollega állása is. Besenyei János: 22 óra a heti kötelező óraszáma a pedagógusoknak. Ebből még különböző kedvezmények vannak, pl. ha valaki osztályfőnök, vagy gyermekvédelmi felelős, illetve a tagintézmény vezető heti kötelező óraszáma 8-9 -

10 óra. Két kolléga munkaviszonya így megszűnne, de 10 kolléga marad, valamint kezdődik a nyugdíjazás igénybevétele is. Scheier Zsolt: Javaslom elfogadásra, hogy a következő tanévben ne indítsunk tanulószobát és napközit. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Perkáta- Nagykarácsony ÁMK Vörösmarty Mihály Tagiskolájában a 2011/2012. tanévtől a napközis és tanulószobai foglalkozást megszünteti. Határidő: február 15. Felelős: Scheier Zsolt polgármester Scheier Zsolt: Annyit szeretnék még elmondani, hogy ezeket a döntéseket azért kell meghoznunk, hogy az oktatás színvonalát tudjuk még emelni. Hanák Júlia: A költségvetés összeállításával kapcsolatos megbeszélésen szó volt még az óvodai csoport összevonásról is. Az óvodavezetőtől megkértem az óvodáskorú gyermekek létszámát. Összesen 38 gyermek van beíratva az óvodába. Kértem megjelölni, hogy mely gyermekek számítanak 2, illetve 3 főnek, de csak azt a 7 gyereket jelölte meg az óvodavezető, akik szakértői véleményezés alatt állnak. Így összesen 45 főről lenne szó és nem igazán lehet szó csoport összevonásról. Kérdéses még, hogy hány főt fognak beíratni az óvodába, tehát erről most még nem lehet dönteni. Scheier Zsolt: Itt is egy fő óvodapedagógus bérét meg lehetne spórolni. Erre még vissza fogunk térni. Hanák Júlia: Beszéltünk az élelmezésvezetői álláshelyről is. Felmerült, hogy a 8 órát lehetne csökkenteni 4 órára

11 Óvodai konyha bővítése is felmerült és megoldható lenne így az iskolai étkeztetés is helyben. Ezt meg kell gondolni, hogy hány órában legyen foglalkoztatva az élelmezésvezető. Scheier Zsolt: Mai napon voltam Daruszentmiklóson és arról beszélgettünk, hogy szociális intézményt létre tudnánk hozni Daruszentmiklóssal közösen. A védőnői állást is társulásban működtetjük. A szociális intézmény keretén belül lenne házi segítségnyújtás, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat és szociális étkeztetést is bevezethetnénk. Ezt azért említettem, mert kapcsolódik az óvodai fejlesztéshez. Ebben az esetben még egy főt is tudnánk alkalmazni. Amennyiben ezt a három feladatellátást mi közösen csinálnánk Daruszentmiklóssal, akkor több, mint 1,7 millió Ft kiegészítő normatívát tudnánk igényelni. Dukai László: Előző ciklusban előszállási példa van előttem, hogy megépítették az óvodai konyhát és először az is mínuszos volt. 1,7 millió Ft szerintem nem egy olyan nagy összeg. Utána kell nézni annak, hogy egyáltalán lenne-e igény a szociális étkeztetésre. Scheier Zsolt: Daruszentmiklóson van erre igény. Ez csak egy felvetés volt részemről. Abban kérem a képviselőtestület döntését, hogy egyáltalán ezzel kapcsolatosan utánajárjak-e a feltételeknek. Közös társulási formában szándéknyilatkozat jelleggel, csak pontos adatokkal alátámasztva. Én mindenképpen javaslom ezt megoldani. Fülöp Lajosné: Induljunk el ezen az úton, hiszen egyre kevesebb a pénz. Hanák Júlia: Három pedagógus nyugdíjazásával kapcsolatos kérelméről is szó volt a megbeszélésen. Betöltik a 59. életévüket és 40 éves jogviszonnyal rendelkeznek. 8 hónapos felmentési idő biztosítását kérték és a 35 éves közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalom összegére is igény tartanak. A megbeszélésen arról volt szó, hogy a 8 hónapos felmentési idő felére igényt tart a munkáltató. Besenyei János: Három kolléganőről van szó. Az egyik már a nyáron betölti a 59. életévét, a másik novemberben, valamint a harmadik dolgozó a következő év februárban. A három dolgozó elküldte Perkátára is a papírjait, ahol kiderült, hogy Farkas Oszkárnénak nincs meg a jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges legalább 35 év közalkalmazotti jogviszonya, ezért még egy évet kell dolgoznia

12 Másik két kollégánál azt kérem, hogy nem szerencsés év közben megválni a dolgozótól, ezért mindkét kollégát már szeptembertől mentsük fel a munkavégzés alól. Az ő álláshelyüket pedig már a nyáron meg lehetne hirdetni és az új tanévet már az új kollegákkal indítanánk. Magyar-könyvtár szakos és nyelv szakos tanárt vennénk fel. A szülők véleménye alapján eldöntjük, hogy angol vagy német szakos tanári állás hirdetünk meg. Nyugdíjba menő kollegák keresete magasabb kategóriába esik és durván bruttó 190 e Ft-tal lehet számolni, míg egy kezdő pedagógus fizetése Ft. Durván Ft a különbség és ha ezt beszorzom 36 hónappal, akkor Ft megtakarítást eredményez 3 év alatt a fiatal kollega. Magyar szakos állásra helybeli jelentkező is lenne. Mindenképpen lehet itt is spórolni, amennyiben elengedjük a nyugdíjas kollegákat szeptembertől. Így Gutrainé Fekete Katalin 4 hónapos felmentési idővel és jubileumi jutalommal mehetne nyugdíjba, míg Besenyei Jánosné közel 6 hónapos felmentési idővel és jubileumi jutalommal. Farkas Oszkárné pedig még egy évet dolgozna. Scheier Zsolt: Mi dönthetünk úgy is, hogy Farkas Oszkárné is elmehet nyugdíjba, viszont így nem lenne jogosult a jubileumi jutalomra. Munkáltató feladata eldönteni, hogy jogosult-e vagy nem, ebben az esetben Perkáta, hiszen velük vagyunk társulásban. Besenyei János: Én Farkas Oszkárné ügyét megtárgyaltam Perkátával is. Két kollega nyugdíjazásával egyetért Perkáta és Farkas Oszkárnéval pedig meg kell beszélni, hogy így elmegy nyugdíjba, vagy pedig még egy évet dolgozik. Mi ebben nem dönthetünk. A dolgozók szeptember 1-jétől kérik felmentésüket, ezért az állásukat a nyárig meg lehet pályáztatni és a tanulók az új tanévet az új pedagógussal tudják végig dolgozni. Kérésem, hogy engedjük el a tanárokat és a képviselőtestület a 2011-es évi költségvetésében biztosítsa a két új pedagógus három havi bérét. Hanák Júlia: A dolgozóknak nagyon sok szabadsága van, hogy töltik le? Besenyei János: A szabadságot csak a nyári hónapokban tudom kiadni a dolgozóknak. Ami megmarad, a végén meg kell váltani, ez korábban is így történt. Dukai László: fizetjük a felmentési időt, közben felveszünk új dolgozókat, nekik is bért kell fizetni, tehát pár hónapon keresztül plusz két bért fizetünk. Besenyei János: Kettős munkáltatás elkerülhetetlen, de csak szeptembertől

13 Dukai László: Perkáta hozzon döntést, utána kell nekünk a pénzt hozzátenni. Döntsön, tegyen javaslatot és mi utána tudunk dönteni. Besenyei János: Perkáta a mi döntésünket várja, mert azt tudja a költségvetésünkbe beállítani. Fülöp Lajosné: A gyerekek számára is az lenne a legjobb döntés, ha szeptember 1-jétől már az új tanárokkal dolgoznának és nem év közben lenne a váltás. Papp László: A dolgozók szeptember 1-jétől menjenek nyugdíjba, a technikai rész lebonyolítását bízzuk Perkátára. Scheier Zsolt: Egyetértek azzal, hogy a dolgozók szeptembertől ne dolgozzanak és javaslom, hogy a két új dolgozó bérét a testület évi költségvetésében biztosítsa. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4. Napirendi pont Egyebek 4./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete évi költségvetésében biztosítja szeptember 1-jétől két új dolgozó bérfedezetét. Határidő: február 15. Felelős: Scheier Zsolt polgármester Scheier Zsolt: Korábban már beszéltünk arról, hogy a Takarékszövetkezet épülete több éve üresen áll és szeretnénk megvásárolni ben felértékelték az ingatlant és akkor Ft volt a végső ár. Ismét felvettem a kapcsolatot az illetékesekkel és most Ft vételárat mondtak, de felhívták a figyelmemet, hogy ez alá az ár alá nem tudnak menni. Magyar Fejlesztési Bank által vennénk fel hitelt és javaslom, hogy vásároljuk meg. Gazdálkodási előadónk felveszi a bankkal a kapcsolatot és tájékoztatom képviselőtársaimat a lehetőségekről

14 Tájékoztatómban említettem, hogy önkormányzatunk több Szövetségnek is a tagja. Most arról kell döntenünk, hogy melyik szövetségben maradjunk továbbra is tagok. Nem javaslom, hogy olyan szövetségben is részt vegyünk, illetve fizessük a tagdíjat, ahonnan semmilyen segítséget nem kapunk. Magyar Önkormányzatok Szövetsége, amelynek székhelye Gödöllőn van, a továbbiakban nem javaslom, hogy tagok legyünk. Maradjunk tagok a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében. Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségében nem javaslom, hogy tagok maradjunk. Dukai László: Javaslom, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetségében (MÖSZ) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében (TÖOSZ) is maradjunk tagok. Scheier Zsolt: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás javaslom, hogy a MÖSZ és a TÖOSZ-nak továbbra is maradjunk a tagjai, a KÖSZ-ből viszont lépjünk ki. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, nem kíván tovább tagja maradni a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének. Határidő: február 15. Felelős: Scheier Zsolt polgármester Hanák Júlia: A képviselőtestület dönt a polgármester cafetéria-juttatásáról. A költségvetési törvény leszabályozta a cafetéria-juttatást, amely bruttó Ft lehet, ez nettóban Ft/hó összeg. Javaslom a bruttó Ft cafetéria-juttatást polgármester részére

15 A képviselőtestület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 6./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Scheier Zsolt polgármester részére Ft éves keretösszeget határoz meg a cafetéria-juttatásokra. A béren kívüli juttatások felhasználásának módját a köztisztviselőkre és a polgármesterre vonatkozó megegyező részletszabályokat a közszolgálati szabályzat tartalmazza. Határidő: március 1. nyilatkozatok megtételére Felelős: Scheier Zsolt polgármester Papp László: Fülöp Lajos készített egy DVD-t a Trianoni Emlékmű avatásáról, valamint Minasek Lajos honvéd sírjának szenteléséről. Hamarosan felkerül Nagykarácsony honlapjára is. Mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, mert nagyon színvonalas és tartalmas. Nagyon szép a DVD, elsősorban azért, mert Nagykarácsonyról szól. 1 példányt küldtem Vargha Tamás Úrnak a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének, aki részt vett a szertartásokon. Scheier Zsolt: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, bezárom a képviselőtestületi ülést. Németh Gyula: A település rendezési tervével kapcsolatos problémám van, szeretném, ha jegyzőkönyv is készülne a felvetésemről. Nem személyes jellegű a problémám, ez a falurendezési tervének egy példája, hogy ilyen gondok is felmerülhetnek, ha nem megfelelően van meghatározva a rendelet. Az építési szabályzatban nagyon szigorú szabályok vannak. Kérem a képviselőtestületet, hogy egy kicsit jobban nézzék át a rendezési tervet és beszéljék meg, hogy a kiegészítő gazdasági jövedelemből élő embereket ne üssük agyon. Változik a világ. Korábban Nagykarácsonyban is több állattenyésztő volt

16 Az állatokat lehet megfelelő körülmények között is tartani, illetve nem megfelelő körülmények között. Több leírást sem értek a rendeletből. Mit takar az, hogy a család önellátása céljából? Volt egy falugyűlés, amelyen szó volt a rendezési tervről, de ezen nem vettem részt. Amit azonban én sérelmeztem, hogy még maga a falu állatorvosa sem tudott a rendezési tervről. Én esetemben feljelentést tettek és folyamatban van egy bontási ügyem, de a rendezési terv szerint nem építhetem újra. Én egy kompromisszumos döntést szeretnék elérni és a gazdák munkáját inkább támogatni kellene, mint ellenezni. Lehet tartani kevesebb és több állatot is véleményem szerint normális körülmények között. Azt tartom hibának, hogy nem hagytak mozgásteret és leszabályoztak olyan dolgokat, amit nem lehetett volna szabad. Hamarosan kérem a képviselőtestület válaszát arra, hogy tartósan nem maradhat, illetve az önellátás céllal mit takar. Scheier Zsolt: Képviselőtársaimmal beszéltünk erről. Írásban kérem benyújtani, hogy konkrétan mi a probléma a rendezési tervvel. Meglévő állattartó épületek újjáépítése, hozzáépítése is megengedett. Nem fogadom el azt, hogy mi bárkit is akadályoztattunk volna az építkezésben. Ugyanúgy megmaradhat a csincsilla állományod is. Te az önfenntartásod érdekében foglalkozol az állatokkal, hiszen ebből tartod el a családod. Az állategészségügyi szabályokat azonban neked kell betartani. A rendezési tervünket közel 30 szakhatóság véleményezte. Amennyiben olyan mértékű hibát találtak volna, akkor a szakhatóságok ezt nem engedélyezik. Állattartási rendeletünk nincs, de ki fogja meghatározni az állatok számát. Te akarsz például szarvasmarhát tartani, de nekünk hozzá kell tenni, hogy hol tarthatod az állatokat. Állattartási rendeletet már korábban más is szerette volna, ha készül. Melyek legyenek a sarokszámok a rendeletben, nem tudsz ésszerű döntést hozni erre vonatkozóan. Nekünk egyáltalán nem az a célunk, hogy kiszúrjunk az állattartókkal. Nem értem azt sem, hogy miért nem tudsz az épületben 7 db szarvasmarhát tartani? Németh Gyula: 25 méter mélységig le van szabályozva. 5 méter előkert van meghatározva és a meglévő épület újjáépítéséig maradhat fenn. 15 méterre van egy épületem és nem újíthatom fel. 100 m2-es a lakóépületem és nem építhetek 300 m3-es épületet

17 Az a problémám, hogy állattartó telepek tartósan nem maradhatnak fenn. Voltam bent a Jegyző Asszonynál is, mert időközben kiderült, hogy annak idején nem kértem telepengedélyt. Most erre hivatkozva nem kaptam meg a telepengedélyt. Nem kapok választ arra senkitől, hogy mit lehet tenni és mit nem. Amennyiben engedi a gazdaságom működését a hivatal, akkor viszont telepengedélyt adjon ki. Scheier Zsolt: Felveszem a kapcsolatot Városy Péter Úrral, aki elkészítette a rendezési tervünket, hogy milyen lehetőségek vannak a módosításra. Állattartó telep engedélyezését miért csak mos kéred? Ezt már korábban kellett volna intézni. Hanák Júlia: Ahol több állattal is foglalkoznak, bejelentési kötelezettségük van az önkormányzat felé, valamint a Mezőgazdasági hivatal felé. Ezzel kapcsolatosan beszéltem Dr. Bodolai György hatósági állatorvossal is. Minden nagyobb gazdaságnak van egy állatorvosa, aki felügyeli azt, hogy minden rendben menjen. Németh Gyula: Nekem nem nagy létszámú állattartó telepem van. Hatósági előírásokat be kell tartani. Több szövetségben benne vagyok és 18 éve csinálom ezt. Nem volt korábban a Minisztériumba bejelentési kötelezettségem. Hivatal is tudja, hogy milyen állattenyésztő telepem van. Építési engedélyt nem kaphatok, mert a főépületnél nagyobb az állattartó telepem. Építési szabályzathoz nem nagyon tudok hozzászólni, de szakhatóságot is kellene idehívni, amikor erről konkrétan beszélünk. Beszéljétek ezt meg és nézzétek át, mert lehet, hogy én ehhez nem értek. Scheier Zsolt: Nekünk a lakosság kiszolgálása a feladatunk. Végre van egy rendezési tervünk. Össze kell várnunk a feladatokat, felmerülő problémákat és menet közben át kell beszélni az érintett módosításokat, hogy megfelelően átdolgozzuk. Németh Gyula: Hivatalos ügyvédet is azért küldtem a hivatalba, mert nem kaptam megfelelő választ a problémámra. Dr. Képes György állatorvosnak is igazat adok abban, hogy ki mennyi állatot tart, mindenkinek a maga döntése, de nem mindegy, hogy milyen körülmények között. Irányt szeretnék kapni, hogy mi a teendőm?

18 Hanák Júlia: Az a kérésem, hogy ami problémája van a rendelettel, mely pontokat szeretné megváltoztatni, ezt kapjuk meg írásban. Milyen tervei, elképzelései vannak, ezt kell leírni. Besenyei János: Én is még részletesebben átolvastam a rendezési tervünket. Megnéztem, hogy a környező településeken az állattartási rendeletekben milyen kikötések szerepelnek. Meg kell, hogy mondjam, hogy azt tapasztaltam, hogy az állattartási rendeletek szigorúbbak, mint a település rendezési tervben található szabályok. Németh Gyula: Az interneten én is megnéztem a környező települések állattartási rendeleteit, valamint a Balaton környékén is és azt olvastam, hogy a kis létszámú és nagy létszámú telepeket is engedélyezték. Besenyei János: Én úgy látom, hogy rosszabbul jár az állattartási rendelettel, mert utca, házszám és darabszám szerint voltak meghatározva az állatok létszámai. Németh Gyula: Semmi különleges dologra nem gondolok. Amit országos szinten lehet megcsinálni, olyan rendezési terv készüljön Nagykarácsonyra vetítve. Figyelembe kell venni mindenkinek a dolgait, de legalább a gazdaságot kellene szabályozni. Egy gazdaság fenntartása nem egy egyszerű feladat. Besenyei János: Az együttélés szabályai régebben többet jelentettek szerintem. Korábban sem a rendeleten múlt az egész. Nem vagyok ellene a módosításnak, de ha egyszer elkezdjük, akkor utána folyamatosan lehet, mert egy másik személynek egyéb javaslata merül fel. Le kell ülni közösen és meg kell beszélni a problémákat. A többi érintettel is le kell ülni és megbeszélni a javaslatokat. Fülöp Lajosné: Én is azt mondom, hogy le kell ülni az állattartókkal és meg kell beszélni a problémákat. Ha szükséges, akkor pedig módosítsuk a rendezési tervet. Mergl István: Ezeknek a dolgoknak nem tudsz te magad elébe menni. Te megegyezhetnél a szomszédokkal. Szerintem ez az egész személyes dologból ered. Ebben az esetben senkinek sem lesz sohasem igaza. Ebből nagyon jól kijönni nem lehet. Mondhatod azt is, hogy irigyek rád. Nem tudsz egy közös jó viszonyt kialakítani

2011. április 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. április 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 7/2011.(IV.27.) sz. Ök. rendelet 8/2011.(IV.27.) sz. Ök. rendelet

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2009. június 11-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterme,

Részletesebben

36. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről.

36. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 572-36/2011. 36. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 13-án összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ő k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ő k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselő-testületének 2010. február 15-én tartott Testületi ülésén felvett jegyzőkönyvéből Jelen vannak: Virágh Imre alpolgármester, Zambóné

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének

TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének Szám: 230-2/2013. TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E és S Z E N T K I R Á L Y K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. február 6-án

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-51/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-én

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 27. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISE- LŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. JÚLIUS 26-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL - 2 - J e g y z ő k ö n y v Készült Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 2007. július

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. J e g y z ő k ö n y v Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011. október 13. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 7370 Sásd, Dózsa

Részletesebben

18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről.

18. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572-18/2011. 18. JEGYZŐKÖNYV Készült 2011. május 17-én összehívott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Novozánszki

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 14-én 18.05 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 14-én 18.05 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 14-én 18.05 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri

Részletesebben

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 7/2014. (VI.30.) számú

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Iktatószám: 1500-23/2011.

J E GYZŐ KÖNYV. Iktatószám: 1500-23/2011. Iktatószám: 1500-23/2011. J E GYZŐ KÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25. napján 17:20 órakor, a Művelődési Ház Nagytermében (8123 Soponya, Petőfi S.

Részletesebben