2011. január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 1/2011.(I.27.) sz. Ök. rendelet 1./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat 2./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat 3./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat 4./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat 5./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat 6./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat

2 J E L E N L É T I Í V amely készült január 27-én 14 óra 30 perckor kezdődő képviselőtestületi ülésen. Az ülés helye: Házasságkötő terem Jelen vannak: Scheier Zsolt Fülöp Lajosné Besenyei János Dukai László Mergl István Papp László Hanák Júlia jegyző polgármester alpolgármester képviselő Hiányzó: Ragó József képviselő /igazoltan/ Az ülésre meghívott és megjelent: Kis Erika családgondozó A lakosság köréből 2 fő

3 Scheier Zsolt polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és meghívott vendégünket. Ragó József képviselőtársam jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. Megállapítom, hogy 6 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom megtárgyalni. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat kívánja megtárgyalni: 1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről. Előadó: Scheier Zsolt polgármester 2./ Nagykarácsony Község Képviselőtestületének évi munkaterve. Előadó: Scheier Zsolt polgármester 3./ évi költségvetési rendelet megalapozását szolgáló döntések megtárgyalása. Előadó: Scheier Zsolt polgármester 4./ Egyebek Napirendi pontok tárgyalása előtt: Scheier Zsolt: december 15-én megtartott képviselőtestületi ülésen megválasztottuk az új családgondozót. Tisztelettel köszöntöm Kis Erikát és kérem, hogy pár szóban mutatkozzon be a képviselőtestület tagjainak. Kis Erika: Szakmai pályafutásomról annyit szeretnék elmondani, hogy Előszálláson a Lakásotthonban kezdtem el dolgozni, tanfolyam útján 2002-ben. Majd 2005-ben átkerültem Sárbogárdra és azóta is ott dolgozom. Voltam gyermekvédelmi ügyintéző és most családgondozó vagyok. Diplomámat Szekszárdon szereztem meg. Nagyon szeretek a gyerekkel foglalkozni. Van egy fiam, aki éppen ma 12 éves. A munkám végett Sárbogárdon jár iskolába és 5. osztályos. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy én kaptam meg az állást. Nagyon szimpatikusak a családok, akiknél már jártam és nagyon sok jót hallottam az elődömről is. Nyitott vagyok mindenben és ha bárkinek tudok valamiben segíteni, akkor állok elébe

4 Scheier Zsolt: Családgondozónk Sárbogárdon dolgozik főállásban és nálunk heti 20 órában. Képviselőtársaimnak van-e kérdésük? Papp László: Csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten hozta. Kis Erika: Köszönöm szépen. Scheier Zsolt: Köszönjük a családgondozónk bemutatkozását és akkor folytatnánk az ülést. 1. Napirendi pont Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről. Előadó: Scheier Zsolt polgármester Scheier Zsolt: Geometric Földmérési és Térképészeti Kft. ajánlatot küldött szolgáltatásukkal kapcsolatosan. Meghívót kaptam Dunamenti Területfejlesztési Társulási ülésre, amely Mezőfalván lesz. Fő témája a társulás megszüntetése. Tagdíjat fizettünk évente Ft-ot. Valamennyi összeggel rendelkezik a Társulás, amely valószínű, hogy lakosság arányosan fel lesz osztva a tagok között. Itt szeretném megemlíteni, hogy különböző szövetségeknek vagyunk a tagjai, ahova szintén éves tagdíjat fizetünk, de dönteni fogunk az Egyebek tárgyalásánál, hogy mely szövetségekben fontos, hogy tagok maradjunk. Elkészült a bérleti szerződés az iskolai büfére vonatkozóan. Polgárvédelemtől kaptunk egy levelet a belvízzel kapcsolatosan. Szerencsére a mi településünkön nincs olyan mértékű belvíz, hogy védekezni kell ellene. Sárbogárdi Lara-Therm cégtől kaptunk ajánlatot nyilászárókra. 19-én a évi költségvetés összeállításával kapcsolatosan tartottunk megbeszélést képviselőtársaimmal és az intézményvezetőkkel. Katasztrófavédelem Dunaújvárosi Kirendeltsége keresett meg bennünket levélben, hogy vagyonleltárt kell készíteni a kézi szirénáról. A leltárt elkészítettük és megküldtük. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási módosításának előterjesztését küldték meg előzetes véleményezésre. Az anyagot lefénymásoljuk és kiküldöm képviselőtársaimnak. Buba Trans Kft. bérleti szerződést megkötöttük

5 Előszállás Nagyközség Polgármestere Rendezési Terv módosításával kapcsolatosan keresett meg bennünket. Ebben nem vagyunk érintettek, ezért válaszoltunk, hogy nem kívánunk részt venni. Év végén kaptunk egy levelet Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától, hogy a vidékről bejáró óvodás és iskolás gyermekeket támogassuk anyagilag, mert ők már a továbbiakban nem tudják ezt vállalni. A környező települések polgármestereivel közösen megfogalmaztuk a választ ezzel kapcsolatosan, hogy sajnos anyagi fedezet hiányában mi sem tudjuk ezt felvállalni. Polgári Védelem Helyi Védelmi Bizottsági ülésen vettem részt, ahol a Bizottságba még egy személyt Márok Csabát választottuk. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtártól kaptunk egy levelet, melyben tájékoztattak bennünket, hogy könyvtár fejlesztésére van lehetőség. Györe Viktória pedagógussal lakásbérleti szerződést kötöttünk január 15- től. 17-én Dr. Szabadkai Tamás ügyvéd Úrral, valamint Mészáros Géza és Kőhalmi Tiborral közösen erdőcserével kapcsolatos feladatokat beszéltük meg. 18-án Dunaújvárosban a Mikulás programokat beszéltük meg. A mai napon pedig Daruszentmiklóson jártam. Erre az Egyebek tárgyalásánál szeretnék visszatérni december 31-ével megszüntettük a településőreink munkaviszonyát, mert a továbbiakban a Minisztérium nem támogatja a településőröket. Beszéltem a helyi Kmb-sel Szabó Szabolccsal és kértem a szolgálat megerősítését, mert az elmúlt napokban megjelentek a házalók és besurranó tolvajok településünkön. A héten már 2 személyt beállítottunk településőrnek. A jövő héttől pedig 1 fő látja el a településőri feladatot. Ennyit szerettem volna tájékoztatásként elmondani. A képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta a két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről szóló tájékoztatót. 2. Napirendi pont Nagykarácsony Község Képviselőtestületének évi munkaterve. Előadó: Scheier Zsolt polgármester /Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva/ Scheier Zsolt: Kiküldtem képviselőtársaimnak a évi munkatervet. Amennyiben szükséges, akkor ezt év közben tudjuk módosítani. Javaslom elfogadásra

6 A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3. Napirendi pont 1./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a évi munkatervet. Határidő: azonnal Felelős: Scheier Zsolt polgármester évi költségvetési rendelet megalapozását szolgáló döntések megtárgyalása. Előadó: Scheier Zsolt polgármester Scheier Zsolt: Átadom a szót Hanák Júlia jegyzőnek. Hanák Júlia: Költségvetést érinti a Vincze Kft. étkeztetési díj emelésre vonatkozó árajánlata. Ennek megfelelően elkészítettük a rendelet tervezetet, melyet kiküldtünk a képviselőtestület tagjainak. Kérdésem Fülöp Lajosnéhoz, hogy hány gyermek fizet az iskolában az étkezésért? Fülöp Lajosné: 40 főnek a negyedrésze, tehát kb. 10 gyermek fizet. Hanák Júlia: A többi gyermeknek az önkormányzat fizeti az étkezést, amely jelentős összeget tesz ki havonta. Scheier Zsolt: Havonta több, mint Ft-ot fizetünk a vállalkozónak. Nagyon nehéz év elé nézünk, hiszen több millió Ft-tal kevesebb normatívát kapunk, mint tavaly. Hanák Júlia: Javaslom elfogadásra a rendelet tervezetet. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: - 6 -

7 1/2011.(I.27.) sz. Ök. rendelet Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011.(I.27.) sz. Ök. rendelete az általános iskolában fizetendő térítési díjról. Hanák Júlia: Költségvetés összeállításával kapcsolatos megbeszélésen szóba került az osztályok összevonása is. Besenyei Jánost kérem, hogy mondja el, miről is van szó. Besenyei János: Iskolánknak jelenleg 95 fő a tanulói létszáma. 14 fős a 8. osztály, akik nyáron elballagnak és 6 fő óvodás gyermek lép az első osztályba szeptembertől. Jelenleg az első osztály 7 fős és arra gondoltunk, hogy a szeptemberben kezdő 6 első osztályost összevonnánk és meg lehet így takarítani egy pedagógus álláshelyet. Közoktatási törvényt is hamarosan elfogadják, amelyben szerepel, hogy az osztálylétszám 15 fő alá nem csökkenthet. Sajnos nagyon kevés a gyerek. A következő tanévtől már gyermek lesz iskolás és akkor lecsökkenti az állam a támogatásokat is és a fenntartáshoz nagyobb összeget kell biztosítani az önkormányzatnak, ami hitelfelvételre kényszeríthet bennünket. Beszéltem erről már az alsós pedagógusokkal is, akik elmondták, hogy ezen már ők is gondolkodtak. Scheier Zsolt: Hantoson már működik az osztályösszevonás, erről már én is hallottam. Korábban Mátyásdombon jártam egy falunapon, ahol megmutatták a csodálatos új iskolájukat. 900 fős településről van szó, ahol kb. 90 gyermek jár iskolába és most már eljutottak oda, hogy a fenntartásra kell koncentrálniuk. Ezt kell majd megértetnünk a lakossággal is, hogy a gyerekek nélkül nem tudjuk működtetni az iskolát. Ehhez kell igazítani a munkaerőt és a létszámot is. Besenyei János: Minőségi oktatás mindenképpen biztosítva lesz, mert rengeteg fejlesztő eszközt tudtunk pályázat útján beszerezni. Jár hozzánk logopédus és gyógypedagógus is, akik elmondták, hogy kevés iskola ilyen korszerűen felszerelt eszközökkel. Az iskola felszereltsége alkalmas arra, hogy a legjobb oktatási szintet megkapják a gyerekek. Amennyiben az osztály összevonás mellett döntünk, azt gondolom, hogy a 13 fős osztálylétszám még akkor sem lesz megterhelő a kollegákra. Hantoson a teljes alsó osztály összevontan működik

8 Papp László: Kérdésem lenne, hogy a leendő szülőkkel már beszéltek az összevonásról? Besenyei János: Még nem, hiszen először a képviselőtestületnek kell meghozni a döntést. Ezután még lesz egy fél év, hogy kialakuljon a konszenzus. Szülői értekezleten már tájékoztatni fogjuk a szülőket erről. Szeretném, ha ezt elfogadná a képviselőtestület, mert ebben semmi káros hatást nem látok. Papp László: Leendő szülőket nagyon korrekten meg kell győzni erről. Besenyei János: Tavaly több alkalommal elmentem az óvodába és beszélgettem a szülőkkel, mert több gyermeknél is azt mondták, hogy nem elég fejlettek az iskolára és még maradjanak az óvodában. Most már mindenki belátja, hogy érdemes volt elindítani a 7 fős első osztályt, hiszen nagyon szépen haladnak a gyerekek. Ha ők már egy jó szintet elérnek, akkor a lemaradt gyerekekre több ideje lesz a pedagógusnak. Scheier Zsolt: A szülőknek is oda kell ülni a gyerekek mellé és segíteni őket. Amennyiben osztály összevonás lesz, akkor kell kérni a szülőket, hogy segítsék a gyerekeket a tanulásban. Három döntési lehetőség van. Első osztályt indítunk 6 fővel, vagy nem indítunk első osztályt vagy osztály összevonás. Mindenképpen az osztály összevonás mellett kell, hogy döntsünk, hiszen az a célunk, hogy ide járjanak a gyerekek iskolába. Fülöp Lajosné: Nem kell félni az osztály összevonástól. Az én unokáim is összevont osztályba járnak és nincs ebből semmi probléma. A mi iskolánk valóban jól felszerelt és képzettek a pedagógusaink. Dukai László: Azt gondoltuk, hogy társulással majd jobb lesz. Egyre inkább az lesz a gyakorlat, hogy a kis településeken megszüntetik az iskolákat. Fülöp Lajosné: Osztálytalálkozók szervezése kapcsán több naplót is láttam és bizony korábbi években fős osztálylétszámok voltak. Scheier Zsolt: Javaslom elfogadásra, hogy a 2011/2012-es évben induló első osztályt a második osztállyal vonjuk össze. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: - 8 -

9 2./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény számú mellékletének II. 4. pontja alapján a 2011/2012-es tanévben Perkáta-Nagykarácsony ÁMK Vörösmarty Mihály tagiskolájában az első és második évfolyam tanulóit összevont osztályként működteti. Határidő: szeptember 1. Felelős: Scheier Zsolt polgármester Scheier Zsolt: Besenyei János képviselőtársam átnézte a költségvetési oldalt, hogy még mely feladatokon lehetne spórolni. Felmerült a tanulószoba és a napközi megszüntetése. Itt szintén felszabadulna egy napközis tanári állás. A gyerekek részére csak az ebédet kell kötelezően biztosítani az önkormányzatnak. Megszűnne a napközi és a tanuló szoba. Besenyei János: Az idén is nagyon kevés gyermek iratkozott be tanulószobára. Délutánonként pedig különböző szakköröket is tartunk, így a gyerekek nem igazán használják ki a tanulószobát. Napközi pedig az alsós tanulókra vonatkozik. Jövőre pedig a 9 napközisből felsős is lesz, aki már nem iratkozhat be a napközibe. A leendő első osztályosok közül pedig a többségnek a testvére sem volt napközis, akkor valószínű, hogy ő sem lesz. 10 fő alá csökkenne a napközisek száma. 15 fő alatt pedig nem igazán lehet indítani, illetve ez nagyon sokba kerül az önkormányzatnak. Nem javaslom indítani szeptembertől a napközit és a tanulószobát. Így durván egy év alatt 5,5 millió Ft-os megtakarítást tudnánk eredményezni. Dukai László: Így akkor megszűnik a napközis kollega állása is. Besenyei János: 22 óra a heti kötelező óraszáma a pedagógusoknak. Ebből még különböző kedvezmények vannak, pl. ha valaki osztályfőnök, vagy gyermekvédelmi felelős, illetve a tagintézmény vezető heti kötelező óraszáma 8-9 -

10 óra. Két kolléga munkaviszonya így megszűnne, de 10 kolléga marad, valamint kezdődik a nyugdíjazás igénybevétele is. Scheier Zsolt: Javaslom elfogadásra, hogy a következő tanévben ne indítsunk tanulószobát és napközit. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Perkáta- Nagykarácsony ÁMK Vörösmarty Mihály Tagiskolájában a 2011/2012. tanévtől a napközis és tanulószobai foglalkozást megszünteti. Határidő: február 15. Felelős: Scheier Zsolt polgármester Scheier Zsolt: Annyit szeretnék még elmondani, hogy ezeket a döntéseket azért kell meghoznunk, hogy az oktatás színvonalát tudjuk még emelni. Hanák Júlia: A költségvetés összeállításával kapcsolatos megbeszélésen szó volt még az óvodai csoport összevonásról is. Az óvodavezetőtől megkértem az óvodáskorú gyermekek létszámát. Összesen 38 gyermek van beíratva az óvodába. Kértem megjelölni, hogy mely gyermekek számítanak 2, illetve 3 főnek, de csak azt a 7 gyereket jelölte meg az óvodavezető, akik szakértői véleményezés alatt állnak. Így összesen 45 főről lenne szó és nem igazán lehet szó csoport összevonásról. Kérdéses még, hogy hány főt fognak beíratni az óvodába, tehát erről most még nem lehet dönteni. Scheier Zsolt: Itt is egy fő óvodapedagógus bérét meg lehetne spórolni. Erre még vissza fogunk térni. Hanák Júlia: Beszéltünk az élelmezésvezetői álláshelyről is. Felmerült, hogy a 8 órát lehetne csökkenteni 4 órára

11 Óvodai konyha bővítése is felmerült és megoldható lenne így az iskolai étkeztetés is helyben. Ezt meg kell gondolni, hogy hány órában legyen foglalkoztatva az élelmezésvezető. Scheier Zsolt: Mai napon voltam Daruszentmiklóson és arról beszélgettünk, hogy szociális intézményt létre tudnánk hozni Daruszentmiklóssal közösen. A védőnői állást is társulásban működtetjük. A szociális intézmény keretén belül lenne házi segítségnyújtás, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat és szociális étkeztetést is bevezethetnénk. Ezt azért említettem, mert kapcsolódik az óvodai fejlesztéshez. Ebben az esetben még egy főt is tudnánk alkalmazni. Amennyiben ezt a három feladatellátást mi közösen csinálnánk Daruszentmiklóssal, akkor több, mint 1,7 millió Ft kiegészítő normatívát tudnánk igényelni. Dukai László: Előző ciklusban előszállási példa van előttem, hogy megépítették az óvodai konyhát és először az is mínuszos volt. 1,7 millió Ft szerintem nem egy olyan nagy összeg. Utána kell nézni annak, hogy egyáltalán lenne-e igény a szociális étkeztetésre. Scheier Zsolt: Daruszentmiklóson van erre igény. Ez csak egy felvetés volt részemről. Abban kérem a képviselőtestület döntését, hogy egyáltalán ezzel kapcsolatosan utánajárjak-e a feltételeknek. Közös társulási formában szándéknyilatkozat jelleggel, csak pontos adatokkal alátámasztva. Én mindenképpen javaslom ezt megoldani. Fülöp Lajosné: Induljunk el ezen az úton, hiszen egyre kevesebb a pénz. Hanák Júlia: Három pedagógus nyugdíjazásával kapcsolatos kérelméről is szó volt a megbeszélésen. Betöltik a 59. életévüket és 40 éves jogviszonnyal rendelkeznek. 8 hónapos felmentési idő biztosítását kérték és a 35 éves közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalom összegére is igény tartanak. A megbeszélésen arról volt szó, hogy a 8 hónapos felmentési idő felére igényt tart a munkáltató. Besenyei János: Három kolléganőről van szó. Az egyik már a nyáron betölti a 59. életévét, a másik novemberben, valamint a harmadik dolgozó a következő év februárban. A három dolgozó elküldte Perkátára is a papírjait, ahol kiderült, hogy Farkas Oszkárnénak nincs meg a jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges legalább 35 év közalkalmazotti jogviszonya, ezért még egy évet kell dolgoznia

12 Másik két kollégánál azt kérem, hogy nem szerencsés év közben megválni a dolgozótól, ezért mindkét kollégát már szeptembertől mentsük fel a munkavégzés alól. Az ő álláshelyüket pedig már a nyáron meg lehetne hirdetni és az új tanévet már az új kollegákkal indítanánk. Magyar-könyvtár szakos és nyelv szakos tanárt vennénk fel. A szülők véleménye alapján eldöntjük, hogy angol vagy német szakos tanári állás hirdetünk meg. Nyugdíjba menő kollegák keresete magasabb kategóriába esik és durván bruttó 190 e Ft-tal lehet számolni, míg egy kezdő pedagógus fizetése Ft. Durván Ft a különbség és ha ezt beszorzom 36 hónappal, akkor Ft megtakarítást eredményez 3 év alatt a fiatal kollega. Magyar szakos állásra helybeli jelentkező is lenne. Mindenképpen lehet itt is spórolni, amennyiben elengedjük a nyugdíjas kollegákat szeptembertől. Így Gutrainé Fekete Katalin 4 hónapos felmentési idővel és jubileumi jutalommal mehetne nyugdíjba, míg Besenyei Jánosné közel 6 hónapos felmentési idővel és jubileumi jutalommal. Farkas Oszkárné pedig még egy évet dolgozna. Scheier Zsolt: Mi dönthetünk úgy is, hogy Farkas Oszkárné is elmehet nyugdíjba, viszont így nem lenne jogosult a jubileumi jutalomra. Munkáltató feladata eldönteni, hogy jogosult-e vagy nem, ebben az esetben Perkáta, hiszen velük vagyunk társulásban. Besenyei János: Én Farkas Oszkárné ügyét megtárgyaltam Perkátával is. Két kollega nyugdíjazásával egyetért Perkáta és Farkas Oszkárnéval pedig meg kell beszélni, hogy így elmegy nyugdíjba, vagy pedig még egy évet dolgozik. Mi ebben nem dönthetünk. A dolgozók szeptember 1-jétől kérik felmentésüket, ezért az állásukat a nyárig meg lehet pályáztatni és a tanulók az új tanévet az új pedagógussal tudják végig dolgozni. Kérésem, hogy engedjük el a tanárokat és a képviselőtestület a 2011-es évi költségvetésében biztosítsa a két új pedagógus három havi bérét. Hanák Júlia: A dolgozóknak nagyon sok szabadsága van, hogy töltik le? Besenyei János: A szabadságot csak a nyári hónapokban tudom kiadni a dolgozóknak. Ami megmarad, a végén meg kell váltani, ez korábban is így történt. Dukai László: fizetjük a felmentési időt, közben felveszünk új dolgozókat, nekik is bért kell fizetni, tehát pár hónapon keresztül plusz két bért fizetünk. Besenyei János: Kettős munkáltatás elkerülhetetlen, de csak szeptembertől

13 Dukai László: Perkáta hozzon döntést, utána kell nekünk a pénzt hozzátenni. Döntsön, tegyen javaslatot és mi utána tudunk dönteni. Besenyei János: Perkáta a mi döntésünket várja, mert azt tudja a költségvetésünkbe beállítani. Fülöp Lajosné: A gyerekek számára is az lenne a legjobb döntés, ha szeptember 1-jétől már az új tanárokkal dolgoznának és nem év közben lenne a váltás. Papp László: A dolgozók szeptember 1-jétől menjenek nyugdíjba, a technikai rész lebonyolítását bízzuk Perkátára. Scheier Zsolt: Egyetértek azzal, hogy a dolgozók szeptembertől ne dolgozzanak és javaslom, hogy a két új dolgozó bérét a testület évi költségvetésében biztosítsa. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4. Napirendi pont Egyebek 4./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete évi költségvetésében biztosítja szeptember 1-jétől két új dolgozó bérfedezetét. Határidő: február 15. Felelős: Scheier Zsolt polgármester Scheier Zsolt: Korábban már beszéltünk arról, hogy a Takarékszövetkezet épülete több éve üresen áll és szeretnénk megvásárolni ben felértékelték az ingatlant és akkor Ft volt a végső ár. Ismét felvettem a kapcsolatot az illetékesekkel és most Ft vételárat mondtak, de felhívták a figyelmemet, hogy ez alá az ár alá nem tudnak menni. Magyar Fejlesztési Bank által vennénk fel hitelt és javaslom, hogy vásároljuk meg. Gazdálkodási előadónk felveszi a bankkal a kapcsolatot és tájékoztatom képviselőtársaimat a lehetőségekről

14 Tájékoztatómban említettem, hogy önkormányzatunk több Szövetségnek is a tagja. Most arról kell döntenünk, hogy melyik szövetségben maradjunk továbbra is tagok. Nem javaslom, hogy olyan szövetségben is részt vegyünk, illetve fizessük a tagdíjat, ahonnan semmilyen segítséget nem kapunk. Magyar Önkormányzatok Szövetsége, amelynek székhelye Gödöllőn van, a továbbiakban nem javaslom, hogy tagok legyünk. Maradjunk tagok a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében. Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségében nem javaslom, hogy tagok maradjunk. Dukai László: Javaslom, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetségében (MÖSZ) és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében (TÖOSZ) is maradjunk tagok. Scheier Zsolt: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás javaslom, hogy a MÖSZ és a TÖOSZ-nak továbbra is maradjunk a tagjai, a KÖSZ-ből viszont lépjünk ki. A képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, nem kíván tovább tagja maradni a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének. Határidő: február 15. Felelős: Scheier Zsolt polgármester Hanák Júlia: A képviselőtestület dönt a polgármester cafetéria-juttatásáról. A költségvetési törvény leszabályozta a cafetéria-juttatást, amely bruttó Ft lehet, ez nettóban Ft/hó összeg. Javaslom a bruttó Ft cafetéria-juttatást polgármester részére

15 A képviselőtestület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 6./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Scheier Zsolt polgármester részére Ft éves keretösszeget határoz meg a cafetéria-juttatásokra. A béren kívüli juttatások felhasználásának módját a köztisztviselőkre és a polgármesterre vonatkozó megegyező részletszabályokat a közszolgálati szabályzat tartalmazza. Határidő: március 1. nyilatkozatok megtételére Felelős: Scheier Zsolt polgármester Papp László: Fülöp Lajos készített egy DVD-t a Trianoni Emlékmű avatásáról, valamint Minasek Lajos honvéd sírjának szenteléséről. Hamarosan felkerül Nagykarácsony honlapjára is. Mindenkinek javaslom, hogy nézze meg, mert nagyon színvonalas és tartalmas. Nagyon szép a DVD, elsősorban azért, mert Nagykarácsonyról szól. 1 példányt küldtem Vargha Tamás Úrnak a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének, aki részt vett a szertartásokon. Scheier Zsolt: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, bezárom a képviselőtestületi ülést. Németh Gyula: A település rendezési tervével kapcsolatos problémám van, szeretném, ha jegyzőkönyv is készülne a felvetésemről. Nem személyes jellegű a problémám, ez a falurendezési tervének egy példája, hogy ilyen gondok is felmerülhetnek, ha nem megfelelően van meghatározva a rendelet. Az építési szabályzatban nagyon szigorú szabályok vannak. Kérem a képviselőtestületet, hogy egy kicsit jobban nézzék át a rendezési tervet és beszéljék meg, hogy a kiegészítő gazdasági jövedelemből élő embereket ne üssük agyon. Változik a világ. Korábban Nagykarácsonyban is több állattenyésztő volt

16 Az állatokat lehet megfelelő körülmények között is tartani, illetve nem megfelelő körülmények között. Több leírást sem értek a rendeletből. Mit takar az, hogy a család önellátása céljából? Volt egy falugyűlés, amelyen szó volt a rendezési tervről, de ezen nem vettem részt. Amit azonban én sérelmeztem, hogy még maga a falu állatorvosa sem tudott a rendezési tervről. Én esetemben feljelentést tettek és folyamatban van egy bontási ügyem, de a rendezési terv szerint nem építhetem újra. Én egy kompromisszumos döntést szeretnék elérni és a gazdák munkáját inkább támogatni kellene, mint ellenezni. Lehet tartani kevesebb és több állatot is véleményem szerint normális körülmények között. Azt tartom hibának, hogy nem hagytak mozgásteret és leszabályoztak olyan dolgokat, amit nem lehetett volna szabad. Hamarosan kérem a képviselőtestület válaszát arra, hogy tartósan nem maradhat, illetve az önellátás céllal mit takar. Scheier Zsolt: Képviselőtársaimmal beszéltünk erről. Írásban kérem benyújtani, hogy konkrétan mi a probléma a rendezési tervvel. Meglévő állattartó épületek újjáépítése, hozzáépítése is megengedett. Nem fogadom el azt, hogy mi bárkit is akadályoztattunk volna az építkezésben. Ugyanúgy megmaradhat a csincsilla állományod is. Te az önfenntartásod érdekében foglalkozol az állatokkal, hiszen ebből tartod el a családod. Az állategészségügyi szabályokat azonban neked kell betartani. A rendezési tervünket közel 30 szakhatóság véleményezte. Amennyiben olyan mértékű hibát találtak volna, akkor a szakhatóságok ezt nem engedélyezik. Állattartási rendeletünk nincs, de ki fogja meghatározni az állatok számát. Te akarsz például szarvasmarhát tartani, de nekünk hozzá kell tenni, hogy hol tarthatod az állatokat. Állattartási rendeletet már korábban más is szerette volna, ha készül. Melyek legyenek a sarokszámok a rendeletben, nem tudsz ésszerű döntést hozni erre vonatkozóan. Nekünk egyáltalán nem az a célunk, hogy kiszúrjunk az állattartókkal. Nem értem azt sem, hogy miért nem tudsz az épületben 7 db szarvasmarhát tartani? Németh Gyula: 25 méter mélységig le van szabályozva. 5 méter előkert van meghatározva és a meglévő épület újjáépítéséig maradhat fenn. 15 méterre van egy épületem és nem újíthatom fel. 100 m2-es a lakóépületem és nem építhetek 300 m3-es épületet

17 Az a problémám, hogy állattartó telepek tartósan nem maradhatnak fenn. Voltam bent a Jegyző Asszonynál is, mert időközben kiderült, hogy annak idején nem kértem telepengedélyt. Most erre hivatkozva nem kaptam meg a telepengedélyt. Nem kapok választ arra senkitől, hogy mit lehet tenni és mit nem. Amennyiben engedi a gazdaságom működését a hivatal, akkor viszont telepengedélyt adjon ki. Scheier Zsolt: Felveszem a kapcsolatot Városy Péter Úrral, aki elkészítette a rendezési tervünket, hogy milyen lehetőségek vannak a módosításra. Állattartó telep engedélyezését miért csak mos kéred? Ezt már korábban kellett volna intézni. Hanák Júlia: Ahol több állattal is foglalkoznak, bejelentési kötelezettségük van az önkormányzat felé, valamint a Mezőgazdasági hivatal felé. Ezzel kapcsolatosan beszéltem Dr. Bodolai György hatósági állatorvossal is. Minden nagyobb gazdaságnak van egy állatorvosa, aki felügyeli azt, hogy minden rendben menjen. Németh Gyula: Nekem nem nagy létszámú állattartó telepem van. Hatósági előírásokat be kell tartani. Több szövetségben benne vagyok és 18 éve csinálom ezt. Nem volt korábban a Minisztériumba bejelentési kötelezettségem. Hivatal is tudja, hogy milyen állattenyésztő telepem van. Építési engedélyt nem kaphatok, mert a főépületnél nagyobb az állattartó telepem. Építési szabályzathoz nem nagyon tudok hozzászólni, de szakhatóságot is kellene idehívni, amikor erről konkrétan beszélünk. Beszéljétek ezt meg és nézzétek át, mert lehet, hogy én ehhez nem értek. Scheier Zsolt: Nekünk a lakosság kiszolgálása a feladatunk. Végre van egy rendezési tervünk. Össze kell várnunk a feladatokat, felmerülő problémákat és menet közben át kell beszélni az érintett módosításokat, hogy megfelelően átdolgozzuk. Németh Gyula: Hivatalos ügyvédet is azért küldtem a hivatalba, mert nem kaptam megfelelő választ a problémámra. Dr. Képes György állatorvosnak is igazat adok abban, hogy ki mennyi állatot tart, mindenkinek a maga döntése, de nem mindegy, hogy milyen körülmények között. Irányt szeretnék kapni, hogy mi a teendőm?

18 Hanák Júlia: Az a kérésem, hogy ami problémája van a rendelettel, mely pontokat szeretné megváltoztatni, ezt kapjuk meg írásban. Milyen tervei, elképzelései vannak, ezt kell leírni. Besenyei János: Én is még részletesebben átolvastam a rendezési tervünket. Megnéztem, hogy a környező településeken az állattartási rendeletekben milyen kikötések szerepelnek. Meg kell, hogy mondjam, hogy azt tapasztaltam, hogy az állattartási rendeletek szigorúbbak, mint a település rendezési tervben található szabályok. Németh Gyula: Az interneten én is megnéztem a környező települések állattartási rendeleteit, valamint a Balaton környékén is és azt olvastam, hogy a kis létszámú és nagy létszámú telepeket is engedélyezték. Besenyei János: Én úgy látom, hogy rosszabbul jár az állattartási rendelettel, mert utca, házszám és darabszám szerint voltak meghatározva az állatok létszámai. Németh Gyula: Semmi különleges dologra nem gondolok. Amit országos szinten lehet megcsinálni, olyan rendezési terv készüljön Nagykarácsonyra vetítve. Figyelembe kell venni mindenkinek a dolgait, de legalább a gazdaságot kellene szabályozni. Egy gazdaság fenntartása nem egy egyszerű feladat. Besenyei János: Az együttélés szabályai régebben többet jelentettek szerintem. Korábban sem a rendeleten múlt az egész. Nem vagyok ellene a módosításnak, de ha egyszer elkezdjük, akkor utána folyamatosan lehet, mert egy másik személynek egyéb javaslata merül fel. Le kell ülni közösen és meg kell beszélni a problémákat. A többi érintettel is le kell ülni és megbeszélni a javaslatokat. Fülöp Lajosné: Én is azt mondom, hogy le kell ülni az állattartókkal és meg kell beszélni a problémákat. Ha szükséges, akkor pedig módosítsuk a rendezési tervet. Mergl István: Ezeknek a dolgoknak nem tudsz te magad elébe menni. Te megegyezhetnél a szomszédokkal. Szerintem ez az egész személyes dologból ered. Ebben az esetben senkinek sem lesz sohasem igaza. Ebből nagyon jól kijönni nem lehet. Mondhatod azt is, hogy irigyek rád. Nem tudsz egy közös jó viszonyt kialakítani

19 Németh Gyula: Az egész feljelentés akkor kezdődött, amikor karámot építettem a lónak. El is bontottam a karámot jóindulatból, de aztán ismét feljelentettek. Biobrikettet próbáltam ki, de ez nem úgy sikerült, ahogy terveztem, tehát ismét jött a feljelentés. Én csak a gazdaságomat akartam biztos úton csinálni. Dukai László: Van egy probléma, amit meg kell oldani. Ki kell jelölni egy területet, ahol tudod újra felépíteni a gazdaságot és ahol nem zavarsz vele senkit. Egy picit ugyan elkéstél ezzel, hiszen a rendezési terv módosítása minimum fél év, de lehet egy év is. Milyen megoldást lehet addig találni? Dr. Képes György állatorvossal is le lehet ülni és állattartási rendeletet alkotni. Valamilyen kompromisszumot kell kötni ebben és kezelni kell ezt a problémát. Besenyei János: Falurendezési terv miatt keletkezett-e anyagi kár? Németh Gyula: Még nem, de lehet ebből később, mivel 15 szarvasmarhát vásároltam és 30 m2-en tudom tartani őket. Besenyei János: Ez egy kicsit megnyugtat engem, hogy anyagi kár nem keletkezett, de azért én is azt mondom, hogy le kell írni pontosan, hogy milyen módosítást szeretne. Papp László: Az életben nagyon sok esetben kompromisszumot kell kötni. Én méhekkel foglalkozom és úgy érzem, hogy kicsit túl vannak biztosítva a telkemen, de hivatalos személy biztosan nem tudna belekötni semmibe. Én azt javaslom, hogy magad körül is egy kicsit rendet kellene tenni, mert más is beállhat még a feljelentők sorába. Németh Gyula: Nincs szükségem a gazdaságom működtetéséhez a szomszédokra. Id. Németh Gyula: Nekem az a véleményem, hogy az állattartó gazdákat meg kellene hívni és közösen megbeszélni, hogy milyen módosításokra lenne szükség a rendezési tervben. Németh Gyula: Zárt trágyatároló is szerepel a rendezési tervben, ami szintén támadási felület lehet. Scheier Zsolt: Mi ezt a rendezési tervet 10 millió Ft-ért megcsináltattuk. Most csak ezzel az egy üggyel foglalkozunk és amennyiben ezzel nem tudunk mit kezdeni, akkor meghívjuk az összes állattartót

20 Mindenképpen írd le, hogy milyen módosítást szeretnél. Ennek alapján tudunk dönteni erről. Id. Németh Gyula: Amennyiben a hivatalhoz érkezik feljelentés, akkor a hivatal ezt nem bírálhatja felül, hogy ez indokolt-e? Hanák Júlia: Mi nem mérlegelhetjük a feljelentést, ha az ügyben nincs hatáskörünk és illetékességünk. Ezért továbbítottuk a benyújtott feljelentéseket, arra illetékes szervek felé. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Scheier Zsolt polgármester az ülést bezárta. K.m.f.. polgármester. jegyző

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. május 05-én megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1. c.) határozatai: 53-54. d.) rendelete: 459-19 /2015. T Á R

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 26-án tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 26-án tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.február 26-án tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.február 26-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 370/1/2016 Magyarcsanád Községi Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. január 26. napján délután 13.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 1/2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 57-3/2015. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. május 29. (csütörtök) napján 16 30 órai

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 6-án 17,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott, rendkívüli, nyílt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Közösségi Házban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 25-én 16- órakor tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 25-én 16- órakor tartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 25-én 16- órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület március 22-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület március 22-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-11/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. március 22-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 7/2011. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. március 30-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Orgoványi László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dózsa György Művelődési Ház hivatalos helyiségében 2015. június 12-én megtartott képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dózsa György Művelődési Ház hivatalos helyiségében 2015. június 12-én megtartott képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dózsa György Művelődési Ház hivatalos helyiségében 2015. június 12-én megtartott képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak:, Varga András, Deli József, Gyóni János, Katona

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. június 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott üléséről Iktatószám: 235-5/2009. J e g y z ő k ö n y v Kisgörbő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 30-án megtartott üléséről Határozatok: 2 db Kisgörbő Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. június 1-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.-én (kedden) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben