JEGYZŐKÖNYV. a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium üléséről"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium üléséről Az ülés helye: Az ülés ideje: Fejér Megyei Önkormányzat Díszterme 8000 Székesfehérvár, Szent István tér november óra Jelen vannak: Tagok: Dr. Gelencsér József Hivatalvezetője, kollégiumvezető, Tóthné Dr. Menczel Zsuzsanna Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség Kirendeltség-vezetője, Dr. Kovács Imre Dr. Balassa Balázs Lantay Attila Major Tamásné Molnár Lajos Dr. Muzs Edit Takács Jánosné Unger József Dr. Somogyi István Dr. Berey Attila Bocskay Vince Veszprém Megyei Kirendeltség Kirendeltség-vezetője, Állami Főépítészi Iroda, állami főépítész képviseletében Horváth Krisztina, Szociális és Gyámhivatal hivatalvezetője, NFH Közép-dunántúli Regionális Felügyelőség Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Fő APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Igazgatója képviseletében, Ribi Istvánné

2 2 István András Jankó Zoltán Juhász Ferenc Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Fejér Megyei Kirendeltség OMMF Közép-Dunántúli Munkaügyi Felügyelősége Fejér Megyei Igazságügyi Hivatal Dr. Kling István KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Mihály János Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Németh László MKEH Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság Pánczélné dr. Susánszky Éva Fejér megyei Egészségbiztosítási Pénztár Dr. Simon László Zimmermann József Agócs István Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Dr. Bartucz Sándor Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Czibik József Komárom-Esztergom megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója képviseletében Kocsány Zita, Dr. Gorgosilits Fábián Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője képviseletében Hauszkiné dr. Pokornyi Katalin, Noll Dénes Komárom-Esztergom Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója képviseletében, Ács Lászlóné dr., Balogh László Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság vezetője képviseletében Dr. Balatoni Mihály, Dr. Bolcsik Zoltán Kazár Attila Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság vezetője képviseletében Dr. Csányi Zoltán, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság, Marekné Dr Pintér Aranka Oktatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Nesztinger Péter OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi Felügyelőség igazgatója képviseletében

3 3 Dr. Radovits Tibor Dr. Soós Kálmán Szemes Mária Dr. Lauer János Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal fő MVH Veszprém Megyei Kirendeltség kirendeltségvezetője képviseletében Dr. Ónódi Andrea, KSH Veszprémi Igazgatóság Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jelen vannak továbbá állandó meghívottként: Dr.Vitéz Miklós Komárom-Esztergom Megyei Főügyész képviseletében Dr. Fényesi Anna, Dr Soós Gyula Dr. Varjú Mihály Cséri Zoltán Hartainé dr. Benkő Ibolya Fejér Megyei Bíróság elnöke képviseletében Dr. Gieszné Dr. Boda Orsolya, Fejér Megyei Önkormányzat főjegyzője, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnoka, főosztályvezető-helyettese, Dr. Gelencsér József kollégiumvezető: Köszöntötte a Regionális Államigazgatási Kollégium ülésén megjelent Kollégiumi tagokat és az állandó meghívottakat. Megköszönte, hogy a jelenlévők elfogadták meghívását. Ezt követően megállapította, hogy a Kollégium 36 tagja jelen van, az ülés az ügyrend értelmében határozatképes. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ülését megnyitotta. Dr. Gelencsér József a kollégium elnöke javasolta, hogy a Kollégium a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napirendek írásos anyagai megküldésre, illetve kiosztásra kerültek. A Kollégium 34 igen szavazattal a következő napirendet elfogadta. 1. A köztisztviselői pályáztatás és toborzási adatbázis működtetésének tapasztalatai. Dr. Barta Zsuzsanna, főigazgató helyettes Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ

4 4 2. Tájékoztató a Kollégium Ellenőrző Bizottsága éves ellenőrző tevékenységének megvalósításáról. Dr. Somogyi István A Kollégium Ellenőrzési Bizottságának Elnöke 3. A évben létrejött Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat tapasztalatairól. Kovács László OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi Felügyelőség Tanácsadója 4. Egyebek Ezt követően a Kollégium a napirendek tárgyalását megkezdte. 1. A köztisztviselői pályáztatás és toborzási adatbázis működtetésének tapasztalatai. (Az írásos anyag mellékelve) Dr. Barta Zsuzsanna, főigazgató helyettes Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Dr. Barta Zsuzsanna: Előadásának prezentációs anyaga kiosztásra került, amelyet szóban kiegészít. Elmondta, hogy mind a Ktv., mind a Kjt. hatálya alá tartozó területen kötelező a pályáztatás, de előadása most csak a Ktv. hatálya alá tartozó területre terjed ki. Elmondta, hogy a nyilvános közzététel bevezetése óta egy-egy kiírt pályázatra akár ötször is több jelentkező van, mint korábban. A pályáztatás célja, hogy minél több fiatal kerüljön be a közigazgatásba, ugyanis meg kell oldani a generációváltást. Jelenleg a közigazgatásban éves kor között van az átlagéletkor. A pályáztatások nagyon fontos kritériuma, hogy jogszerű és szakszerű legyen. A pályázatok vizsgálatánál meg kell nézni, hogy milyen mértékben rátermett a pályázó a feladatra. A pályázatok publikálásánál nagy gondot okoz a képzettség megfogalmazása. Az a jövőbeni cél, hogy felsőfokú szakemberek kerüljenek be a közigazgatásba, mint a I. és II. osztályba is. A kiválasztás szakmai kívánalmai. Elmondta, hogy a KSZK honlapján megtalálhatóak a tesztek, amelyeket a kiválasztásnál használnak július 1-től ezek a tesztek online tölthetőek ki. A KSZK a pályázati eljárás lefolytatása után az ajánlati listán több jelöltet is szerepeltet annak érdekében, hogy a munkáltató több személy közül választhasson. Elmondta, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatósággal is nagyon szoros együttműködést alakítottak ki. Naponta pályázat jelenik meg a KÖZIGÁLLÁS honlapon. Egy hónap alatt egy munkáltató maximum 100 főt hívhat le az adatbázisból.

5 5 Becslésük szerint július 1-től 4000 fővel bővül a pályázati eljárásba bekerülő célcsoport száma. Dr. Barta Zsuzsanna előadása után hozzászólások következtek. Dr. Bartucz Sándor: Nagyon örül a korrekt tájékozatónak. Aggályosnak tartja viszont a központi előválogatást és ajánlati listát. Hibaként jelzi, hogy a pályázati kiírásnál több fontos elem feltüntetését nem engedi meg a program. Kérdése, várható-e a képesítési előírással kapcsolatos kormányrendelet módosítása, ugyanis a kormányrendelet nem követi a Ktv. módosítását. Több dolgozójukkal is pereskednek, hogy mit kell tekinteni felsőfokú szakirányú végzettségnek. Elmondta még, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál nem járt eredménnyel. Dr. Barta Zsuzsanna: A képesítési előírással kapcsolatos kormányrendeletet már a Ktv. módosításával egyidejűleg módosítani kellett volna, előírásai rég elavultak. Tudomása szerint a jövő év első negyedévében várható a kormányrendelet módosítása. Németh László: Elmondta, hogy számukra a pályáztatási eljárás igen hosszadalmas, két és fél hónap is eltelik mire megjelenik a pályázat. Nekik a pályázati kiírást a központi szervükön keresztül kell intézni. Dr. Barta Zsuzsanna elmondta, hogy a pályáztatásnál valóban nagyon fontos, hogy időben jelenjen meg. Ezt követően Dr. Gelencsér József kollégiumvezető Zsuzsanna előadását. megköszönte Dr. Barta 2. Tájékoztató a Kollégium Ellenőrző Bizottsága éves ellenőrző tevékenységének megvalósításáról. (Az írásos anyag mellékelve) Dr. Somogyi István A Kollégium Ellenőrzési Bizottságának Elnöke Dr. Somogyi István: Az Ellenőrzési Bizottság írásos anyaga a Kollégium tagjainak megküldésre került, amelyet néhány gondolattal szeretne kiegészíteni. Megköszöni a Bizottság tagjainak aktív részvételét a Bizottság munkájában. Elmondta, hogy több 100 oldalas anyagból rövidítették le a kiosztott anyagot. Kéri, hogy amennyiben valamelyik bizottsági tag úgy ítéli meg, hogy a lerövidített anyagból lényeges információ kimaradt, azt itt szóban egészítse ki. Az Ellenőrzési Bizottság a évi ellenőrzési terv összeállításánál 11 pontban fogalmazta meg a vizsgálandó területeket, felelősöket is megjelölve.

6 6 Megköszöni az APEH igazgatójának, Bocskai Vincének azt, hogy az APEH vállalta az ellenőrzéseknél a több hatóság közötti koordinációs szerepet. A Bizottság megállapítása szerint sokkal hatékonyabbak és eredményesebbek ezek az együttes ellenőrzések. Az ellenőrzéseknél valamennyi hatóság javulásról tud beszámolni. Elmondta, hogy a hatóságok intézkedési jogosítványainak megfogalmazása még várat magára, december 31-ig kell a minisztériumoknak megalkotni azokat a jogszabályokat, amelyben ezeket meghatározzák, hogy ne azonnal büntetéssel kelljen kezdeni. Az Ellenőrzési Bizottság tagjai néhány gondolattal kiegészítik az írásos anyagot: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mihály János: Elmondta, hogy május 1-től kaptak jogosítványt hatósági feladatokra. Megköszöni a többi hatóság együttműködését. Problémaként jelzi, hogy amikor tervezik az ellenőrzési útvonalat, ki kell jelölni úgynevezett kiállási helyeket is, ahol biztonságosan ellenőrizni tudják a veszélyes anyagot szállító járműveket. Dr. Berey Attila elmondta, hogy a korábbi kompetencia viták megszűntek, mikor megjelentek a jogszabályok a hatóságok feladatainak meghatározásáról. Dr. Gelencsér József kollégiumvezető: Elmondta, hogy az ellenőrzési tevékenység és ennek koordinálása az egyik legfontosabb feladata a Kollégiumnak. Ezt követően szavazásra tette fel a kérdést. A Kollégium egyhangú szavazással ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő határozatot: 5/2008. (XI.21.) KdR ÁK sz. határozat A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium az Ellenőrzési Bizottság évi beszámolóját a pontosításokkal együtt elfogadja. 3. A évben létrejött Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat tapasztalatairól. Kovács László OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi Felügyelőség Tanácsadója Kovács László: Elmondta, hogy október 1-én alakult meg a Tanácsadó Szolgálat. A Szolgálat megalakulásánál célcsoportként a kis és középvállalkozásokat célozták meg. Tapasztalatuk az, hogy sajnos nincs nagy bizalom a Tanácsadó Szolgálattal kapcsolatban, mint ahogy a közigazgatás iránt sincs bizalma az embereknek. Elmondta, hogy hatvan helyre, kis és középvállalkozások részére küldték ki felajánlásukat az ingyenes Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálatra, ebből hárman hívták őket, hogy szívesen kérnék a segítségüket.

7 7 Felajánlották, hogy szívesen tartanak fórumot településeken is, ha erre az önkormányzatok felkérnék őket. Azt is elmondta, hogy önkormányzatoknak és kistérségi vezetőknek is felajánlották ben a segítséget, 5%-uk jelzett vissza. A Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat fő feladata: a munkavégző képesség megőrzése, az egészség megtartása. Tájékoztatója kiegészítéseként szórólap került kiosztásra az ingyenes Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat feladatairól és elérhetőségükről. 4. Egyebek Dr. Gelencsér József kollégiumvezető beszélt az Alkotmánybíróság döntéséről, amelyben a közigazgatási hivatalról szóló kormányrendeletet december 31-ei hatállyal megsemmisítette. A kormányrendelet rendelkezik a Kollégium működéséről is, így a döntés a Kollégiumot is érinti. Az Országgyűlésnek december 31-ig módosítania kell az önkormányzati törvényt, ezt követően van módja a Kormánynak a kormányrendelet megalkotására. Egy biztos, hogy a jövőben is valamilyen formában együtt kell dolgozni, akár megyei, akár regionális formában. Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna: Az Értékelő-elemző Bizottság elnökeként tájékoztatja a Kollégiumot, hogy a Bizottság ülést tartott. Sajnos ebben az évben a Kollégium a Bizottság számára nem tűzött ki feladatot. A Bizottság ülésén elhatározták, hogy évben egy új témát elemeznének, mégpedig a köztisztviselők egészségi állapota, testi, szellemi és szociális jóléte. Unger József az Informatikai Bizottság elnökeként szól, hívja fel a figyelmet: Az informatikai felmérés ténye és tartalma a MEH által kiadott szempontok alapján végzik, ezen a Bizottság nem változtathat. A visszaérkezett véleményekből kiderült, hogy a területi államigazgatási szervek egy része nem tud, vagy nem is akar a feltett kérdésekre válaszolni. A mai napon jár le a határidő, a 39 kiküldött kérdőívből 13 érkezett vissza, ebben a nemleges válaszok is benne vannak. Molnár Lajos, a Képzési Bizottság elnöke: A közigazgatási hivatalról szóló kormányrendelet előírja, hogy a Kollégium értékelje a képzéseket és ajánlásokat fogalmazzon meg. A Képzési Bizottság feladata lesz az adatlapok összeállítása. A Bizottságnak figyelemmel kell lennie arra is, hogy a Kollégiumnak vannak olyan tagjai is, akik a Hszt. Illetve a Kjt. hatálya alá tartoznak. Kéri a segítséget annak érdekében, hogy a beérkezett adatokból reális képet tudjon adni a Képzési Bizottság a Kollégiumnak.

8 8 Dr. Varjú Mihály: Megköszöni, hogy két év óta tanácskozási joggal részt vehet a Kollégium munkájában. Tájékoztatja a Kollégiumot arról, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat két alkotmánybírósági indítványt is tett a költségvetési törvény és a múzeumokra vonatkozó jogszabállyal kapcsolatban, mert azok a múzeumok bevételeit csorbították meg. Dr. Gelencsér József kollégiumvezető: Összegzésképpen elmondja, hogy a Kollégium a évi munkatervben foglalt feladatokat teljesítette. A bizottsági munkák folynak tovább. Valamennyi kollégiumi tagnak megköszöni az egész éves munkát és az ülést bezárta. Kmf. Dr. Gelencsér József kollégiumvezető Molnár Lajos kollégium titkára

JEGYZKÖNYV. a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ülésér#l

JEGYZKÖNYV. a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ülésér#l JEGYZKÖNYV a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ülésér#l Az ülés helye: Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tatabányai Kirendeltség és Szolgáltató Központ Tanácsterme Tatabánya,

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 1-jei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. május 6-ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. május 6-ai üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. május 6-ai üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-4/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. március 25-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. március 25-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. március 25-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

Jegyzőkönyv. Szabó Róbert Kérte, hogy a megjelentek egyperces néma főhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira. Jegyzőkönyv Készült: 2011. február 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám:31-17/2006. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-én 14.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Lasztovicza

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc III-1015-22/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. július 2. napján 9:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén.

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-7/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 28-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-99/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

32 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 14/2013. (III. 7.)

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. szeptember 25-én (kedden) 9,00 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-6/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. június 28-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben