JEGYZKÖNYV. a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ülésér#l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZKÖNYV. a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ülésér#l"

Átírás

1 JEGYZKÖNYV a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ülésér#l Az ülés helye: Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tatabányai Kirendeltség és Szolgáltató Központ Tanácsterme Tatabánya, Népház u.3. Az ülés ideje: október óra Jelen vannak: Tagok: Dr. Gelencsér József Hivatalvezet"je, kollégiumvezet", Tóthné Dr. Menczel Zsuzsanna Tatabányai Kirendeltsége Kirendeltség-vezet", Dr. Kovács Imre Rácskainé dr. Ács Beáta Lantay Attila Major Tamásné Molnár Lajos Dr. Muzs Edit Takács Jánosné Prekop Judit Unger József Dr. Somogyi István Veszprémi Kirendeltsége Kirendeltség-vezet", Állami F"építész, Szociális és Gyámhivatal hivatalvezet"je, építésfelügyel"je NFH Közép-dunántúli Regionális Felügyel"ség Igazgatója képviseletében Schneider Istvánné,

2 2 Dr. Berey Attila Bocskay Vince Dr. Horváth Zoltán István András Jankó Zoltán Fejér Megyei Mez"gazdasági Szakigazgatási Hivatal F"igazgatója képviseletében Czetnerné Kócsa Márta földm;velésügyi igazgató APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Igazgatója képviseletében, Verbó Árpád Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság Igazgatója, Mez"gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Fejér Megyei Kirendeltség vezet"je képviseletében dr. Sz"di Szabolcs OMMF Közép-Dunántúli Munkaügyi Felügyel"sége igazgatója képviseletében, Németh Károlyné igazgató-helyettes, Csehóné Szilasi Rita KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel"ség igazgatója Zimmermann József Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ igazgatója képviseletében Soós Ferenc általános f"igazgató-helyettes Dr. Bartucz Sándor Közép-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazgatója, Füri András Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója képviseletében Dobos Antal osztályvezet" Kerek Katalin Komárom-Esztergom Megyei Mez"gazdasági Szakigazgatási Hivatal F"igazgatója Pallagi Béla Komárom-Esztergom Megyei Földhivatal vezet"je képviseletében Mocsnikné dr. Holló Judit Dr. Sz;cs János Mez"gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség vezet"je képviseletében dr. Takács Piroska Dr Bujdosó László ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete Tisztif"orvosa képviseletében dr Zsirai Éva Kazár Attila Kemenszky Sándor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság, Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága igazgatója Dr.Feketéné dr. Varjas Valéria Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár mb. igazgatója Nesztinger Péter OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi Felügyel"ség igazgatója képviseletében Csonka Rudolf

3 3 Dr. Soós Kálmán Mez"gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltség kirendeltségvezet"je, Szemes Mária KSH Veszprémi Igazgatóság igazgatója, Jelen vannak továbbá állandó meghívottként: Ébner Vilmosné Fülep Zoltán Állami Számvev"szék Fejér Megyei Ellen"rzési Iroda Irodavezet"je, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója, Dr. Pálla József Vám- és Pénzügy"rség Közép-dunántúli Regionális Parancsnoksága, Regionális Parancsnok Dr. Simon László Fejér Megyei Rend"r-f"kapitányság Vezet"je képviseletében dr. Németh Mária Czibik József Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Dr. Gorgosilits Fábián Komárom-Esztergom Megyei Rend"rf"kapitányság Vezet"je képviseletében Hanszkiné dr. Pokornyi Katalin hivatalvezet" Dr. Vitéz Miklós Komárom-Esztergom Megyei F"ügyészség F"ügyésze, Dr. Bolcsik Zoltán Veszprém megyei Rend"r-f"kapitányság vezet"je képviseletében dr. Csányi Zoltán hivatalvezet" Hartainé dr. Benk" Ibolya f"osztályvezet"-helyettese, Dr. Gelencsér József kollégiumvezet": Köszöntötte a Regionális Államigazgatási Kollégium ülésén megjelent Kollégiumi tagokat és az állandó meghívottakat. Külön megköszönte a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ vezet"jének, Zimmermann József Úrnak, ill. az "t képvisel" Soós Ferenc f"igazgató-helyettes úrnak, hogy helyet biztosítottak a Kollégium mai ülésének és vállalták a házigazda szerepét. Soós Ferenc úr mint házigazda köszöntötte a jelenlév"ket. Elmondta, hogy a kirendeltség kett"s funkciót tölt be, szolgáltató központként is m;ködik évben újították fel a TÁMOP keretében.

4 4 Ezt követ"en dr Gelencsér József kollégiumvezet" megállapította, hogy a Kollégium 43 tagjából 31 f" jelen van, az ülés az ügyrend értelmében határozatképes. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ülését megnyitotta. Napirend el"tti bejelentésként tájékoztatta a Kollégium tagjait, hogy: a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Mihály János t;zoltó ezredes úr nyugdíjba vonult, utóda Fülep Zoltán t;zoltó alezredes lett, akinek a kinevezéshez gratulált és kérte, hogy néhány szóban mutatkozzon be. Fülep Zoltán bemutatkozásként elmondta, hogy óta van a pályán, 2005 óta töltötte be az igazgató-helyettesi posztot a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Dr Gelencsér József bejelentette továbbá, hogy a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal hatósági f"osztályvezet"je Dr. Balassa Balázs szeptember 1-t"l nyugdíjba vonult. Helyére Rácskainé dr. Ács Beáta került kinevezésre, aki a korábbi kollégiumi ülésen már bemutatkozott. Dr. Gelencsér József javasolta, hogy a Kollégium a meghívóban szerepl" napirendeket tárgyalja meg. Tájékoztatta a jelenlév"ket, hogy a napirendek írásos anyagai az 1. és 5.napirendet kivéve - megküldésre kerültek. A Kollégium 31 igen szavazattal egyhangúlag a következ# napirendet elfogadta. 1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény (Ket.) módosításának f#bb csomópontjai. El"adó: Dr. Gelencsér József Kollégium elnöke 2. A régió foglalkoztatási, munkaer#-piaci helyzetének I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatás. El"adó: Soós Ferenc általános f"igazgató-helyettes Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 3. A használt cikk kereskedelem ("lomizás") ellen#rzésében érintett szervek ellen#rzéseinek tapasztalatai. El"adó: Schneider Istvánné Kollégium Ellen"rzési Bizottságának titkára

5 5 4. Tájékoztató a köztisztvisel#i képzés, továbbképzés helyzetér#l a központi közigazgatási szervek területi szerveinél végzett felmérés alapján. El"adó: Molnár Lajos Kollégium Képzési Bizottságának elnöke 5. Tájékoztató a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi, #rszolgálati tevékenységér#l a Közép-dunántúli Régióban. El"adó: Dobos Antal osztályvezet# Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1. Napirend: Dr. Gelencsér József tájékoztatta a jelenlév"ket arról, hogy október 1-t"l hatályba lépett a Ket. novella, amely átfogóan módosította a korábbi jogszabályt. Az új Ket. szabályait az október 1. után indult ügyekben kell alkalmazni. Hatalmas változás történt a korábbi jogszabályhoz képest, új jogintézmények jelentek meg a jogszabály szövegében. Az új Ket.-tel kapcsolatban nagyon sok jogszabály jelent meg. A Ket. saláta törvény, a Kormányrendelet saláta, amelyek a jogszabályok halmazát módosította. Tájékoztatta a jelenlév"ket arról, hogy az építésügyi igazgatás és a kereskedelmi igazgatás területét érint"en is óriási a változás október 1-t"l. A Ket. novella koncepcionális változásai: 1. További közelítés történt a Pp. Irányába. 2. Az elektronikus kapcsolattartási lehet"ség biztosítása. A hatóságok egymás közötti kapcsolattartása viszonyában január 1- t"l lesz változás, mely szerint csak elektronikus formában történik a kapcsolattartás. Adatközzététel. 3. Határid"k változtatása az új Ket. áttért a munkanapokban történ" határid"k megállapítására. Az általános határid"kön belül részhatárid"ket állapít meg. 4. A szabályozás párhuzamosságának kiküszöbölése. A Ket. a végrehajtás esetében a Vht.-re utal. Dr. Gelencsér József ajánlotta a résztvev"knek, hogy az iktatórendszerükbe iktassanak be határid" figyelést, mert nagyon súlyos következményei vannak a határid" túllépésnek. A felel"s a Ket. szabályai szerint els"sorban az ügyintéz", de felel"s a határid" túllépésért a vezet" is.

6 6 Ezek voltak a legfontosabb változások, de ezen kívül nagyon sok változás van. A változásokra való felkészítést szolgálják a Ket. képzések, amelyeknél 1 napos az általános szabályok ismertetése és 2 napos képzés folyik az általános és speciális szabályok ismertetésére. Még nem készültek el a speciális szabályokra vonatkozó tananyagok nagy része, ezek készítése folyamatban van, ezért a különös részi képzéseket új id"pontra kell áttenni. Az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatban nem is lesz tananyag. Dr. Gelencsér József felhívja a figyelmet a KSZK honlapjára, amelyen nagyon sok hasznos információ jelenik meg. A Kollégium a tájékoztatást tudomásul vette 2. Napirend: A témával kapcsolatosan kiküldött prezentációs anyagot mutatta be, illetve egészítette ki a II. félévi változásokkal Soós Ferenc f"igazgató-helyettes úr. Elmondta, hogy augusztus-szeptember hónapban újra növekedett a munkanélküliek illetve nyilvántartott álláskeres"k száma, f"leg Komárom-Esztergom megyében. (A tájékoztató írásos anyaga jelen jegyz"könyv mellékletét képezi) Dr. Gelencsér József megköszönte a el"adó tájékoztatóját és kiegészítését. A Kollégium a tájékoztatást tudomásul vette 3. Napirend: Schneider Istvánné elmondta, hogy komoly problémát jelent az Ellen"rz" Bizottságnak a lomizás, mivel a tevékenység öt hatóságot érint. Mindegyik hatóságtól megkapták az ellen"rzéssel kapcsolatos anyagokat, amely kiküldésre került. Kéri, hogy a Kollégium a kiküldött írásos anyagot a jelen kiegészítéssel együtt fogadja el. Dr. Kovács Imre kirendeltség-vezet" tájékoztatja a Kollégium tagjait, hogy október 1-t"l hatályba lépett a kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban egy új Kormányrendelet, amelynek 6. számú melléklete szól a használtcikk kereskedésr"l. Devecser település polgármestere október 16-án órára megbeszélést hívott össze az érintett hatóságok részvételével. Kéri, hogy minden érintett hatóság képviseltesse magát. Verbó Árpád az APEH képviseletében: Új fejlemény az ügyben, hogy a Pénzügyminisztérium központi szinten is összehívott egy megbeszélést a kereskedelmi tevékenység szabályozásának változásával kapcsolatban. A jogszabályban a nagy változás, hogy a lomizásra nem kell vállalkozói engedélyt kiváltani, csak bejelentési kötelezettség van a jegyz" felé. Az APEH kijelölt három szakért"t, akik a megyei önkormányzatok kisebbségi referenseivel együtt oktatást fognak szervezni. Fél év a türelmi id" a jogszabály alkalmazására.

7 7 Csehóné Szilasi Rita igazgató elmondta, hogy még nem kaptak meghívót Devecser polgármesterét"l. Felhívja a figyelmet, hogy ilyen nagy horderej; értekezlet összehívása el"tt hosszabb id"t kér valamennyi vezet" egyéb elfoglaltsága miatt. A Kollégium egyhangú szavazással ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következ" határozatot: 5/2009 (X.9.) KdR ÁK sz. határozat A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium a használt cikk kereskedelem ("lomizás") ellen#rzésében érintett szervek ellen#rzéseinek tapasztalatairól az Ellen#rzési Bizottság által készített beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt - elfogadja. (A tájékoztató írásos anyaga jelen jegyz"könyv mellékletét képezi) Napirend: Molnár Lajos: A Képzési Bizottság elnökeként a napirendben meghatározott témakörben köteles jelentést adni. Bemutatta Bodóné dr. Matis Gyöngyit, a Képzési Bizottság tagját, aki a jelen írásos anyagot el"készítette. Megköszönte a Kollégium tagjainak is a közrem;ködését az anyag elkészítéséhez. A kiküldött anyagban elírás történt, nem 27 a köztisztvisel"k száma, hanem 272 köztisztvisel"t érint a képzés. A képzés, továbbképzés problémája már a tervezésnél felmerül. A területi államigazgatási szerveket érint"en a képzés tervezése a minisztériumoké, míg az önkormányzatokat érint"en az államigazgatási hivatal feladata. Évek óta tapasztalat, hogy rendkívül rövid id" áll rendelkezésre a terv összeállítására, a jóváhagyásra viszont nagyon sokáig kell várni. Tájékoztatja a Kollégium tagjait a következ"kr"l : a közigazgatási alapvizsgával kapcsolatosan a tapasztalat, hogy rendkívül intenzívvé vált a jelentkezés. Ez f"leg annak tudható be, hogy nagy a félelem a versenyvizsgától. A már bejelentkezettek részére még évben is a Hivatal közigazgatási alapvizsgát. A közigazgatási szakvizsga jelentkezések tapasztalata, hogy 10%-os az emelkedés. Az iskolarendszer; képzésnél csökkent a résztvev"k száma. Készség- képességfejleszt" képzések: a ROP keretében kerültek be a képzési rendszerbe. A legnépszer;bb képzés ezek közül a konfliktuskezelés volt. A teljesítményértékelés oktatása is megtörtént. Az európai uniós forrásból megvalósuló képzés körülbelül 8500 köztisztvisel"t érintett. Felmerült a köztisztvisel"i kreditrendszer bevezetése az anyagban bemutatásra is került a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, ahol ezt már be is vezették.

8 8 A képzési mérleg egyébként pozitív, minden államigazgatási szerv fontosnak tartja a képzést, továbbképzést. Az egésznek a pénzügyi forrás hiánya szab, illetve szabhat gátat. A Kollégium egyhangú szavazással ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következ" határozatot: 6/2009 (X.9.) KdR ÁK sz. határozat A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium a Képzési Bizottság tájékoztatóját a köztisztvisel#i képzés, továbbképzés helyzetér#l a központi közigazgatási szervek területi szerveinél végzett felmérés alapján a szóbeli kiegészítésekkel együtt - elfogadja.. (A tájékoztató írásos anyaga jelen jegyz"könyv mellékletét képezi) 4. Napirend: Dobos Antal osztályvezet" tájékoztatja a Kollégium tagjait, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park m2 területen látja el a feladatát Magyarországon. (Az ország lakosságának 40 %-a él ezen a területen.) A Nemzeti Park területén 1511 barlang található. Az "rszolgálat felépítése tájegységenként történik. Közép-dunántúlon négy "rszolgálat került felállításra: Gerecse Tájvédelmi Körzet Vértesi Tájvédelmi Körzet Mez"földi Tájvédelmi Körzet Pákozdi Tájvédelmi Körzet A régió területén 20 természetvédelmi terület lett kijelölve. Tájékoztatja a Kollégium tagjait, hogy a természetvédelmi "r intézkedésre jogosult hatósági személy. Feladatai az általános és a kiemelt védelmi feladatok, természetvédelmi kezelési tervek elkészítése és a védelem megvalósítása. Fontos feladatuk még a motoros, autós, biciklis természetkárosítás megakadályozása. Dr. Gelencsér József megköszöni a tájékoztatást. A Kollégium a tájékoztatást tudomásul vette (A tájékoztató írásos anyaga jelen jegyz"könyv mellékletét képezi) 6. Napirend: Egyebek Dr Gelencsér József tájékoztatta a jelenlév"ket, hogy a Kollégium következ" ülése várhatóan november második felében lesz, melynek témái a következ"k:

9 9 1. A közigazgatási szervek honlapjának mjködtetése, a kötelez# közzététel helyzete. El"adó: Unger József Kollégium Informatikai, Ügyfélszolgálati és Ügyvitelszervezési Koordinációs Bizottságának elnöke 2. A közigazgatás személyi állományának egészségvédelme. Az egészség, a teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapota nem pusztán a betegség, rokkantság, elesettség hiánya. (WHO 1948) El"adó: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna Kollégium Értékel"-Eelmz" Bizottságának elnöke 3. Zöld Kommandó (tárgy: autóbontók tevékenysége) akciósorozat ellen#rzési tapasztalatai. El"adó: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel"ség munkatársa 4. Tájékoztató a Kollégium Ellen#rz# Bizottsága éves ellen#rz# tevékenységének megvalósításáról. El"adó: Dr. Somogyi István A Kollégium Ellen"rzési Bizottságának Elnöke 5. Tájékoztató a Közép-dunántúli Régióban a nemzetgazdasági szempontból megvalósuló, kiemelt beruházások engedélyezésének helyzetér#l, az államigazgatási hivatal és az érintett szervek együttmjködésér#l. El"adó: Dr. Gelencsér József Kollégiumvezet" Dr. Gelencsér József kollégiumvezet" megköszönte a részvételt és a Kollégium ülését bezárta. Kmf. Dr. Gelencsér József kollégiumvezet" Molnár Lajos kollégium titkára

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2006. évi. Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2006. évi. Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve Szám: 01-9/2006. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2006. évi Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2006. február 21. 2 Tartalomjegyzék A 2006. évi munkaterv kiemelt szempontjai:... 4

Részletesebben

BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel.

BEVEZETÉS. A város fejlesztési irányvonalát úgy kell kijelölni, hogy egységben legyen a múlt értéke a modern világ követelményeivel. FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 8/1999. (V.21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÉPVISEL-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS M#KÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a 7/2002. (VIII.23.), 3/2003. (II.21.),

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Szám:55-7/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak: továbbá: Fejér Megye Közgyőlése 2013. december 20-i ülésérıl Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók Pál, Farkas

Részletesebben

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén.

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. június 27-én 14.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Lasztovicza

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll.

A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015. A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. A Vízgazdálkodás Országos Koncepciója 2000-2015 A közel két évszázados múltra visszatekint magyar vízgazdálkodás új kihívások eltt áll. Olyan vízügyi koncepciót, politikát és stratégiát kell kialakítani

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

HÍR forrás szerkesztése

HÍR forrás szerkesztése HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését 2002. január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/21. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21. április 3-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

A Fővárosi és megyei kormányhivatal

A Fővárosi és megyei kormányhivatal DR. GYURITA ERZSÉBET RITA EGYETEMI ADJUNKTUS SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK, GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FŐIGAZGATÓJA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

A Társaság 2012. június 28. napján tartott éves rendes közgylése 5/2012.06.28. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2012. június 28. napján tartott éves rendes közgylése 5/2012.06.28. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. JELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK ( AJÁNLÁSOK ) ALAPJÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 17-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 01/10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2011. október 19-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés kezdődött: 14,30

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Fejér Megyei Önkormányzat Címerterem 8000, Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. emelet

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Fejér Megyei Önkormányzat Címerterem 8000, Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. emelet Szám:59-4/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. április 20-án megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Fejér Megyei Önkormányzat Címerterem 8000, Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. emelet Jelen vannak:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-15/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen vannak:

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 08-8/70-81/2009. TÁRGY: A KÖZRAKTÁR UTCA NYUGATI NYOMVONALÁRA VONATKOZÓ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MEGÁL- LAPÍTÁSÁRÓL MELLÉKLET: 1 DB ELEKT. MELL. ÉS ZÁRÓVÉL. E LTERJESZTÉS PÉCS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

4./ A Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása

4./ A Mórahalom-Zákányszék szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés megtárgyalása 6/2014.(IV.24.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április hó 24. napján megtartott ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről, intézkedésekről,

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának 2010. szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának 2010. szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának 2010. szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján társulási

Részletesebben