Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv mely készült a Gyerekesély Iroda (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) július 11. napján 14 órakor tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jelen vannak az albizottság tagjai: Krisztné Szetecska Gertrúd (Jálics Ernő Általános Iskola igazgatóhelyettes) Bendi Tiborné (Szenna Iskolaigazgató) Horváth László (MMSZ koordinátor) Fejér István (Nagybajomi Református Lelkész) Rózsa Gyöngyi (TÁMOP A-12/ jelű pályázat közoktatás szakterületi koordinátor) Bondor Katalin szakmai vezető Erdős Zsuzsanna szakterületi koordinátor Rózsa Gyöngyi a Kadarkúti- Nagybajomi TÁMOP A-12/ jelű pályázatának közoktatás szakterületi koordinátora köszöntötte a megjelenteket. Megköszönte, hogy a megjelentek elfogadták a Bizottsági tagsági felkérést. Bemutatta a Gyerekesély Albizottság (továbbiakban: Albizottság) jelenlévő tagjait jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletével megegyezően. Bemutatta Bondor Katalint a Kadarkúti- Nagybajomi TÁMOP A-12/ jelű pályázatának szakmai vezetőjét, Erdős Zsuzsanna a Kadarkúti- Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP A-12/ jelű pályázatának szociális és gyermekjóléti szakterületi koordinátorát. Javaslatot tett az alakuló ülés levezető elnökének személyére: Krisztné Szetecska Gertrúd (Jálics Ernő Általános Iskola igazgatóhelyettes), továbbá elnökhelyettes személyére: Horváth László (MMSZ koordinátor) az ülés jegyzőkönyvvezetőjének személyére: Rózsa Gyöngyi (TÁMOP A-12/ jelű pályázat közoktatás szakterületi koordinátor), valamint a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére: Bendi Tiborné (Szenna Iskolaigazgató) és Fehér István (Nagybajomi Református Lelkész) 1/2013. (VII. 11.) Közoktatási Albizottsági határozat: Az alakuló ülés elnökét nyílt szavazással (3 igen 1 tartózkodik) Horváth László; elnökhelyettes nyílt szavazással Fejér István (3 igen 1 tartózkodik választotta meg az albizottság. Az alakuló ülés jegyzőkönyvét Rózsa Gyöngyi vezeti, az ülési jegyzőkönyv hitelesítői: Bendi Tiborné és Krisztné Szetecska Gertrúd. Az ülést Horváth László elnök vezeti. 1

2 Horváth László elnök javaslatot tett az előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására. Napirend: 1. Ügyrendi feladatok 2. Tájékoztatás a projektben végzett feladatok előrehaladásáról 3. Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia bemutatása 4. Kistérségi Gyerekesély Stratégia elkészítésével kapcsolatos feladatok: határidők, feladatok, helyzetelemzéshez kapcsolódó adatgyűjtés és fókuszpontok pontosítása Napirenddel kapcsolatos észrevétel, javaslat nem érkezett. Jelenlévők kézfeltartással egyhangúlag elfogadták az ismertetett napirendi pontokat. A Kistérségi Gyerekesély Albizottság az alakuló ülés napirendi pontjait az előterjesztés szerinti tartalommal tárgyalja. 1. napirendi pont Ügyrendi feladatok Rózsa Gyöngyi a TÁMOP A-12/ , közoktatás szakterületi koordinátor tájékoztatta az Albizottság feladatairól és működésének szabályairól jelen jegyzőkönyv 1. sz. mellékletének tartalma szerint. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el 2/2013. (VII. 11.) Közoktatási Albizottsági határozat: A Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Bizottság Szociális és Gyermekjóléti Albizottsága tudomásul vette az Ügyrendi feladatokról szóló tájékoztatót. 2. napirendi pont Tájékoztatás a TÁMOP A-12/ Összefogás a Kadarkúti- Nagybajomi kistérségi gyerekeinek jövőjéért c. KNTKT integrált projektben végzett feladatok előrehaladásáról koordinátor tájékoztatta a projekt eddigi megvalósulási időszakának eseményeit jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletének tartalma szerint. Kérdések: Bendi Tiborné Nyári táborozással kapcsolatban részletes tájékoztatást kért. koordinátor válaszolt a feltett kérdésre. 3/2013. (VII. 11.) Közoktatási Albizottsági határozat: 2

3 A Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Albizottsága tudomásul vette az Összefogás a Kadarkúti- Nagybajomi kistérségi gyerekeinek jövőjéért c. KNTKT integrált projektben végzett feladatok előrehaladásáról szóló beszámolót 3. napirendi pont Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia bemutatása koordinátor ismertette a jelen jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képező Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti stratégia (céljait). Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 4/2013. (VII. 11.) Közoktatási Albizottsági határozat: A Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Albizottság tudomásul vette a Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia (céljait) a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. 4. napirendi pont Kistérségi Gyerekesély Stratégia elkészítésével kapcsolatos feladatok: határidők, feladatok, helyzetelemzéshez kapcsolódó adatgyűjtés és fókuszpontok pontosítása koordinátor tájékoztatta a Bizottság tagjait a Kistérségi Gyerekesély Stratégia elkészítésével kapcsolatos feladatokról, helyzetelemzéshez kapcsolódó adatgyűjtésről és fókuszpontok pontosításáról a 4. számú melléklet tartalma szerint.. Hozzászólások: Horváth László: Visnyeszéplak közoktatásának feltérképezése (magántanulói státuszok relevanciája). Rózsa Gyöngyi Művészeti iskolák feltérképezése a kistérségben. Tisztasági vizsgálat utánkövetésének lehetősége. Nyári napközi igényfelmérése a kistérségben. Hátrányos helyzet adatainak frissítése évi adatokkal, októberi statiszutikával kiegészíteni a helyzetelemzéssel való munka érdekében. Krisztné Szetecska Gertrúd közoktatás területén időhiányról számolt be (fejlesztésekre fordított idő). Kérdések: Horváth László hátrányos helyzetű gyermekek megfordulása a művészeti képzéseken. Javaslatot tett drámapedagógia, kooperatív tanulás, projekt módszerek felmérésére (IPR). Bendi Tiborné: Érdeklődött, hogy van-e lehetőség arra, hogy pótvizsgára történő felkészítésben segítséget nyújtson a szennai ifi ponton dolgozó munkatársunk. Bendi Tiborné nagy számú megfordulási mutató a hátrányos helyzetű gyermekek részvételét illetően. Rózsa Gyöngyi: tájékoztatta, hogy van lehetőség a pótvizsgára történő felkészítésre 3

4 5/2013. (VII. 11.) Közoktatási Albizottsági határozat: A Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottsága a Kistérségi Gyerekesély Stratégia elkészítésével kapcsolatos feladatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta, felhatalmazza Rózsa Gyöngyi közoktatás szakterületi koordinátort arra, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó adatbekérést a fenti észrevételek alapján frissítse, és a kezdeményezze az adatbekérést az érintettek körében. Felelős: Rózsa Gyöngyi közoktatás szakterületi koordinátor Határidő: adatbekérés: ütemterv szerint Szavazás eredménye: Az Albizottság az előterjesztésben leírtak elfogadásáról nyílt, egyszerű szavazással az alábbiak szerint hozta meg a döntését Igen: 5 Nem: 0 Tartózkodik: 0 További hozzászólás, javaslat nem érkezett. Jelenlévők kézfeltartással egyhangúlag jóváhagyták a feladatokat. Bejelentések Fejér István nem érzi magát kompetensnek az Albizottsági Tagság folytatására, nem érti milyen oldalról tudná támogatni sé segíteni az Albizottság működését. Felvetette a z Albizottsági tagságról való lemondásának lehetőségéről. Bondor Katalin a Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély projekt szakmai vezetője biztosította Fejér István elnökhelyettest civil tagságának fontosságáról. Az Albizottság elnöke megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, több napirendi pont nem lévén, az alakuló ülést bezárta. (15:40 óra) K.m.f. 4

5 Horváth László Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Albizottsága elnöke Fejér István Kadarkúti-Nagybajomi Gyerekesély Albizottság elnökhelyettese Rózsa Gyöngyi Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Albizottsága jegyzőkönyv vezetője A jegyzőkönyv hiteléül: Bendi Tiborné jegyzőkönyv hitelesítő Krisztné Szetecska Gertrúd jegyzőkönyv hitelesítő 5

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 132 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata

A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata Tarkabarka Óvoda Kindergarten Kunterbunt A Szülők Önkéntes Szervezetének (SZÖSZ) szabályzata A szülői (munkaközösség) szervezet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 59 (3) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Szám: 118-2/7/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 8561 Adásztevel, Árpád u. 22. Szám: 118-2/7/2010 Jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 6-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében,

Jelen vannak: - a részvényesek személyesen, illetőleg képviselői: Köbli Gyula az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében, J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. március 27-én megkezdett és 2014. április 16-án folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűléséről Készült: A közgyűlés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának 2010. szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának 2010. szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának 2010. szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján társulási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rupa Éva általános elnökhelyettes, Ifj. Kozák János és Orbán István képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Rupa Éva általános elnökhelyettes, Ifj. Kozák János és Orbán István képviselők. Szám:12/23-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 29-én 15:30 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. április 30. 16.00 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésének 3/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 114 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. november 25- én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: az eredeti jegyzőkönyvhöz csatolt (1. sz. melléklet) jelenléti ívet aláírt egyesületi tagok.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: az eredeti jegyzőkönyvhöz csatolt (1. sz. melléklet) jelenléti ívet aláírt egyesületi tagok. SZÉPÍTŐ EGYESÜLET 9707 SZOMBATHELY, BÉKE TÉR 1. 4/2008. Jegyzőkönyv Készült 2008. április 28-én (hétfőn) 16,30 órakor tartott közgyűlésről. Jelen vannak: az eredeti jegyzőkönyvhöz csatolt (1. sz. melléklet)

Részletesebben

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő.

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 27-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Fejér Megyei Önkormányzat Címerterem 8000, Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. emelet

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Fejér Megyei Önkormányzat Címerterem 8000, Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. emelet Szám:59-4/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. április 20-án megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Fejér Megyei Önkormányzat Címerterem 8000, Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. emelet Jelen vannak:

Részletesebben