J e g y zőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 6-án órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y zőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 6-án 18.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról."

Átírás

1 TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: / sz. példány J e g y zőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 6-án órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról.

2 Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 6-án órai kezdettel megtartott üléséről, valamint ugyanezen testületi ülésen órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról Az ülés helye: : órától Községháza képviselői ülésterem órától Művelődési Ház nagyterme Jelen voltak: Tóth István Görbe Ferencné al, Boda Zoltán, Berka István, Farkas Éva, Manga János, Németh János, Nagy Józsefné, Paksi Istvánné, Dr. Tillmann József képviselők Valamint Gergely József jegyző, Marokity-Járosi Szilvia (Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.), Rimai Rudolf igazgató (Magyar Közút Kht.), Misóczki Anikó munkaszervezet vezető (Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás) A lakosság részéről Napirend előtt: Tóth István : tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Dr. Tillmann József és Manga János képviselőket javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőknek. Ezt követően a az alábbi napirendre tett javaslatot. 1. Vízmű koncesszió N a p i r e n d i j a v a s l a t : Előadó : Tóth István 2.) Az önkormányzat intézményeinek működtetése Gergely József Jegyző 3.) Közmeghallgatás Tóth István Ezen belül: 3.1.) A község belterületén áthaladó állami közút rekonstrukciójának esélyei, és más útügyi kérdések 3.2.) Kommunális hulladékszállítási problémák, az új Délbalatoni és Sió-völgyi rendszerhez való csatlakozás várható hatásai 3.3) Az Önkormányzat évi gazdálkodásának bemutatás valamint évi tervei Rimai Rudolf igazgató (Magyar Közút Kht.) Marokity-Járosi Szilvia (Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.) Tóth István 3.4.) Többcélú Kistérségi Társulás és feladatainak bemutatása Misóczki Anikó munkaszervezet vezető (Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás) 3.5.) Lakossági felvetések, javaslatok Az előterjesztett napirendre valamint a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 2

3 1.) Vízmű koncesszió Tóth István : decemberben az Önkormányzatok egybehangzóan a DÉLVÍZ Zrt.-t jelölték meg a koncessziós pályázat nyertesének. A koncessziós szerződés értelmében a koncesszornak a szerződés hatálybalépését követő 45. napig kell a koncessziós díjat kifizetnie. A gazdasági válságra hivatkozva kérte a határidő módosítását, tekintve, hogy a pénzintézetek nehezebben, egyidejűleg maximális garanciák beépítésével adnak forrást. Bank által kért garanciák: 1.) 85%-os rákötöttség 2.) Óvadéki számla nyitása 4 évre, 250 millió Ft összeggel 3.) Fogyasztási garanciák biztosítása 4.) Menedzsmentjogok biztosítása A koncesszió kiírásakor önkormányzati kötelezettségvállalásról nem volt szó. Dr. Tillmann József: A bank által kért biztosítékok csupán részben teljesíthetők. További rákötések, fogyasztási garanciák nem vállalhatóak. Az áremelkedések következtében a lakosság takarékoskodni fog. Görbe Ferencné: Az óvadék összegét biztosítékként használja fel a bank, az Önkormányzatok ahhoz nagy valószínűséggel nem jutnak hozzá. Tóth István : A Tolna Víz- és Csatornamű Kft. üzemeltetési területe jelentősen csökkent. Ha bármelyik település felmondja a szolgáltatást, a cég életképtelenné válik. Az előterjesztést követően a Képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 19/2009. (V.6.) Kt. határozat: Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelés kapcsán kiírt koncessziós eljárás nyerteseként kihirdetett DÉLVÍZ Zrt.- vel (7754 Bóly, Hősök tere 8/c.) kötött koncessziós szerződésben foglalt koncessziós díj megfizetésének határidejét a felek május 22. napjára módosítsák. A Képviselő-testület felhatalmazza a t a módosító megállapodás aláírására. 2.) Az Önkormányzat intézményei további működtetésének vizsgálata Gergely József: A költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. Tv. 44 -a értelmében: (4) A költségvetési szerv alapító (irányító) szerve május 15-ig köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az általa vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 3

4 által alapított, illetve részvételével működő és vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet (így különösen: közhasznú társaság, gazdasági társaság), valamint az e társaság által továbbalapított gazdálkodó szervezet tekintetében, az állami felsőoktatási intézmény saját gazdasági társasága kivételével. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további működés július 1-je után is indokolt, az e törvényben és külön törvényben foglalt előírásokat költségvetési szervek esetében június 1- jéig kell (az alapító okirat módosításával vagy más megfelelő módon) érvényesíteni. (5) A költségvetési szerv irányító szerve az irányítása alá tartozó költségvetési szervet június 1-jéig köteles e törvény alapján besorolni. Ha a besorolás alapján a költségvetési szerv más foglalkoztatási törvény hatálya alá kerül, akkor a 9. (3) bekezdésében foglaltak alkalmazandók azzal, hogy az átadás időpontján a besorolásra vonatkozó, 5. szerinti nyilvántartásba történő bejegyzés hatálybalépésének napját kell érteni. Az előterjesztést követően a Képviselő-testület egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta: 20/2009. (V.6.) Kt. határozat: Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési szervek jogállásáról szóló évi CV. törvényben foglaltaknak megfelelően felülvizsgálta a közfeladatok ellátásának módját, valamint az irányítása alatt álló intézmények szervezeti rendszerét. A Képviselő-testület megállapította, hogy az irányítása alatt álló intézmények szervezeti rendszerén és a közfeladatok ellátási módján változtatni nem kíván. 3.) A Képviselő-testület órai kezdettel megtartott közmeghallgatása Helye: Művelődési Ház nagyterme 3.1.) A község belterületén áthaladó állami közút rekonstrukciójának esélyei, és más útügyi kérdések Rimai Rudolf a Magyar Közút Kht. igazgatója: ismertette a Magyar Közút Kht. Szerezeti felépítését, ebben a szekszárdi igazgatóság helyét és feladatait. Elmondta, hogy a megyei úthálózat fenntartása és üzemeltetése mellett műszaki lebonyolítási, továbbá vállalkozói tevékenységet is folytatnak. Az 56-os út teljes hosszában, valamint a 6-os főút Budapest-Szekszárd közötti szakasza teherbírása 11,5 t tengelyterhelésre növelése megtörtént. A 6-os út teherbírás-növelése Pécs irányában folytatódik. Az M6-os autópálya építése jó ütemben halad. Az M9-es továbbépítéseként várhatóan rövidesen megépül az 51-es és 54-es utak közötti szakasz. Az M9-es továbbépítése nyugati irányban egyelőre még távlati cél. Addig a Szekszárd, Hőgyész, Dombóvár út fejlesztésére van lehetőség ben elkészül a 6-os 65. kereszteződésében a körforgalom. A 6-os 63-as csomópontot is átalakítják az M6-os átadása után. 4

5 Bogyiszló bekötőút kátyúzása és kevert záróréteggel ellátása megvalósult 1,8 km hosszban. A fejlesztési tervekben szerepel a kimaradt szakasz javítása is. A belterületi útszakasz rendkívül rossz állapotú, felújítása külső forrást keresnek. A Mádi-Kovács zsilip állapota szükségessé tette a 22 t megengedett legnagyobb összsúly korlátozás bevezetését. A híd felújításra szorul, megkezdik a tervezést. Devecseri István: A főutca mellett található házakban a kikötőbe irányuló kamionforgalom miatt jelentős károk keletkeztek. Bírósági per van folyamatban. A károkért felelősnek érzi-e magát a közútkezelő? Rimai Rudolf: Az igazgatóság a Bíróság ítéletét elfogadja, és annak megfelelően fog eljárni. Tóth István megköszönte a tájékoztatót Rimai Rudolfnak aki ezt követően a közmeghallgatásról távozott. 3.2.) Kommunális hulladékszállítási problémák, az új Dél-balatoni és Sió-völgyi rendszerhez való csatlakozás várható hatásai Marokity-Járosi Szilvia: Tájékoztatást adott a nagytérségi hulladékgazdálkodás rendszeréről. A Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási rendszerhez 204 település tartozik. A Bogyiszlón keletkező kommunális hulladékot a Cikón épülő hulladéklerakóra fogják szállítani. A projekten belül hulladékudvarok, átrakóállomások, komposztálótelepek valósulnak meg. Sajnálatos, de bizonyosan jelentősen nőni fog a hulladékszállítás költsége. Horváth János: Ha a lakos nem kötött szerződés, milyen alapon követelnek tőle díjat. Tóth István : A hulladékszállítás kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás, erre a törvény hatalmazza fel a szolgáltatót. Horváth János: - A temető hulladékgyűjtése nem megfelelően megoldott, rendezettebb körülmények szükségesek. - Az illemhely állapota nem megfelelő - A möcsei boltnál a járda fel van törve, helyre kellene állítani. Devecseri István: A tavaszi hulladékgyűjtő nagyon sok szemetet összeszedtek a nyugdíjasok, mindenkinek jobban kellene vigyázni a környezetére. Tamás István: Az emberek gondolkodásmódján kellene változtatni, hogy ne szemeteljen. Mindenkinek saját magának kell ezért tennie. 5

6 3.3) Az Önkormányzat évi gazdálkodásának bemutatás valamint évi tervei Tóth István : A Sportegyesület nem működik. A működéshez minimum évi 5-6 millió Ft-ra van szükség. Újraindítására vannak kísérletek, sem a szükséges forrás, sem a vezetőség még nem látható. Ezt követően a ismertette a évre tervezett kulturális eseményeket. - Böllérbarátság - Falunapok - Dunamenti Folklórfesztivál - Szeptemberi folklór táncfesztivál A ismertette az Önkormányzat évi zárszámadását. Elmondta, hogy az Önkormányzat 2008-ban folyamatosan likvidhitelt vett igénybe, finanszírozása ezzel zökkenőmentes volt. Az Önkormányzat mozgástere 2008-ban és 2009-ben is rendkívül szűk. Fejlesztésekre kizárólag pályázatok útján volt és lesz lehetőség. Ezt követően a ismertette a évi költségvetés fő számait. Elmondta, hogy 2009-ben is forráshiánnyal számoltak. Az Önkormányzat célja, hogy minimálisan csökkentse likvidhitelét, azzal egyidejűleg folyamatosan működtette intézményeit, megvalósítsa fejlesztési terveit. Fejlesztési célok: intézmények akadálymentesítése, energia megtakarítást eredményező beruházások, községi út- és járdahálózat fejlesztése. 3.4.) Többcélú Kistérségi Társulás és feladatainak bemutatása Misóczki Anikó: A kistérséghez 26 település tartozik. A kistérség olyan feladatokat lát el, amelyek a településeket méretüknél fogva túlzottan megterhelné. Jelentős szerepet kap a kistérség az oktatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása során is. Fentieken túlmenően a közbiztonság, turizmus, helyi örökség megőrzése, kistérségi fejlesztések, kapcsolatépítés, egyedi pályázatok készítése (utak fejlesztése, felújítása, akadálymentesítés, stb.) is a Kistérség feladata közé tartozik. A ismertette fő számokban a község évi költségvetésének beteljesülését. (Az adatok a zárszámadásról szóló rendeletben megtalálhatók). 3.5.) Lakossági felvetések, javaslatok Illés László: Felvetette, hogy érdemes megfontolnia a helyben rendelkezésre álló biomassza felhasználását. A mezőgazdaság jelentős mennyiségű erre felhasználható anyagot állít elő. Tóth István : Az Önkormányzatot minden olyan fejlesztés érdekli, amely számára kedvező, és megtakarításokat eredményez. Meg kell vizsgálni a felvetés megvalósíthatóságát. 6

7 Több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a a Képviselő-testület ülését órakor bezárta. Kmft. Tóth István Gergely József jegyző Dr. Tillmann József Jegyzőkönyv-hitelesítők Manga János 7

TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG. Szám: /2011. .. sz. példány. J e g y zőkönyv

TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG. Szám: /2011. .. sz. példány. J e g y zőkönyv TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2011.. sz. példány J e g y zőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-én 17 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 21-én 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

J e g y zőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 21-én 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2011.. sz. példány J e g y zőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 21-én 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 4.-én megtartott 15 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Ember Kinga Mészárosné

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2011. július 5-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011 július

Részletesebben

Mikekarácsonyfa. Varga Zoltánné alpolgármester Horváth Anikó, Igazi László települési képviselők. Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Mikekarácsonyfa. Varga Zoltánné alpolgármester Horváth Anikó, Igazi László települési képviselők. Közös Önkormányzati Hivatal részéről: J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 10-én 17,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. március 07-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21- én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21- én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21- én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 24-30. D./ RENDELETEI: 6-7. Száma: 1-35/2013. T Á

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 29-ei nyílt ülése JEGYZŐKÖNYV

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 29-ei nyílt ülése JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. december 29-én 17, 00 órakor megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Dobos Lajos Brodács László Steyer Ferenc

Részletesebben

001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet

001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-40/2009. 354-387/2009. sz. határozat 21-28/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. január 31-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. január 31-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 31-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Balázsi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 14. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 6/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 6/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2014. május 29. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben